Vous êtes sur la page 1sur 1

50. Hosanna, hoera!

Tekst en muziek: Elly Zuiderveld-Nieman

qk

j
& 86

C F C F C G C
.
J J J J
Ho -

%
j j
j j
5

& ..
C F C F C


san - na ho - san - na hoe - ra hoe - ra 't is feest voor de ko - ning hal -
maak plaats voor de ko - ning


wij e - ren de ko - ning

j j j j
& # j j j
8


D G C F C F C


le - lu - ja ho - san - na ho - san - na hoe - ra hoe - ra we zin - gen voor Hem: in de

12

G C F C G C F C

& j J . j }

glo - ri - a Hij komt op een e - zel Hij
Hij komt ook bij ons al

j j j ..
16

j j
G C F C D G

&
} # Herhalen
Daarna D.S. al Coda

rijdt door de stad we heb - ben nog nooit zo'n ko - ning ge - had ho -
zijn we nog klein Hij wil in ons hart de ko - ning zijn ho -


j j
19


G C F C G C

& j j

glo - ri - a we zin - gen voor Hem: in de glo - ri - a we

C
22

U

F C G C F G C

& j

J .

zin - gen voor Hem: in de glo - ri - a hoe - ra!

Small Stone Media BV, Dordrecht t/a Elrik Muziek - www.smallstonemedia.com


Kopiren van bladmuziek schaadt de belangen van de auteur(s) en is bij wet verboden | www.gospelmusic.nl