Vous êtes sur la page 1sur 1

Wsplne dobro

Chodzi wic o prawdziwie personalistyczn struktur ludzkiego bytowania we


wsplnocie, do ktrej czowiek przynaley. Dobro wsplne wanie przez to jest do-
brem wsplnym, e stwarza w sensie aksjologicznym warunki wsplnego bytowania,
dziaanie za idzie w lad za nim. Rzec mona, i dobro wsplne stanowi w porzdku
aksjologicznym o wsplnocie, o spoeczestwie czy spoecznoci. Kad z nich okrela-
my na podstawie dobra wsplnego, ktre jest jej waciwe. Dziaanie (operami) bierzemy
wwczas cznie z bytowaniem (esse). Jednake dobro wsplne siga nade wszystko
do dziedziny bytowania wsplnie z innymi. Samo dziaanie, wsplnie z innymi, nie
ujawnia jeszcze w takiej peni rzeczywistoci dobra wsplnego, cho i tutaj ono musi
zachodzi.

K. Wojtya, Osoba i czyn, Krakw 1969, s. 308309.