Vous êtes sur la page 1sur 1

KALIGIRAN SA KASAYSAYAN NG PAG-AARAL

Ayon sa aming nakalap na impormasyon,na pag-alaman namin na ang madalas na

pagkain ng mga de-latang pagkain ay mga masamang epekto sa ting katawan.

BATAYANG TEORETIKAL

Teoryang buttom-up at Topdown-napag-alaman ng mga respondenteng

mamimili,batay sa kanil;ang nabasa at napanood kung kayat ito ay kanilang

naintindihan at nasagutan.Ang ang sampung tanong sa surbey na inihanda ng mga

mananaliksik patungkol sa mabuti at masamang epekto ng mga de-latang pagkain.