Vous êtes sur la page 1sur 10

REPRESENTACIONES CULTURALES DE LAS SEXUALIDADES

Carme Riera, Te dejo, amor, en prenda el mar (trad. Llusa Cotoner)

Lectura obligatoria

Web http://cositextualitat.uab.cat
Es i
j?Ia +
E iEi; gXE : it aH.lg E
i si dlEil=itigFr
'i E [iiiIEgi g ii
g +jeiiil:l
I 3;i;;== c
r:t: si g_E,ig r;c Ess
EE eE
ig, assE ; i'**i,
' '
1
i i
!
, , ., ,., .. i
hiY; ?a)
r(J :E
i ; ; ililiii l ; z:;lt==z* i ; r i
:
Eci
>.,
rd
I
2u
N
E
u= )o
a to
o uO_
a
i:112'=; ;Z;E; ;:=l:t t::it= l:: i

_.!N
jgar(/
vr
ziizi ;a;{i ;iil s iirz:: =
= r';i
lPc:
(.)
! i ;
)^)
U V.F

E
L
a


;EE; 3cE;;; 1g E *:E
='i:zE
i s
li: i:Eis: ?t iE ,li=E;
bo=
*.-
@C-
I
q!=
--J

Ec"i i
-o
(-)

=zri;:ai
sl,i! ;; i: :E;z;i:i=l ii;iii
3 ; ; : E : I ia;la:ii:i= :, ===', i;==iEi
-a,F
d I p E 1
<-s
! E= ",..i

#:i r:' ia= t l ***;z=iZ ;i
LL
i o-.9:?
!O
ON
d
.? i.. 22 is s:-:; p:
"= :'1;;

= iIl
!
e.* =.: =: i=i=:
ugi" i:i;_ =-
;iE.==
::EC:i=;
i: zi:=; l; u !;;i: -iis:
=
z
t! =

q
Et
; i ;'l:'i;E;! l: ! 1t=7ei;= lr;;;::;;
trfP: Ei ;,a z:2ariEa:
; +;E; g"*: z : r:-=?
: E i : =-i
:;zE ie i i-,1='zi'
-'r='t=l
Es +Ee, B E s l;=, pt :: :
: t= :"1=:i=f;
= gi q A;
1>; rZctizE; r: +j i 1; l: i ii! re:! i== I = o
;::: iE i:iiiii !; n t E=ir.; a=sE!:
EI e ;iiriE:*:i; iiiiti}i iE ri*s f
rE
i e z: : ssEE; asi ;; fgi;:: ilE: ;i i:
,pii;si;i ii;rl; i: r i r c: !
5 E,=" ?EyssE E ii! i! f; !i= =:: =i
E=
:"1
rr.irr=.--!-+lr.'ii::,:.-a::i-::r::a=::':1.::=!:i:;i:-:t:l:;l:lt:'.:le{i3-a'l:j==r:f::ji +:-1:
h
;; i ;;; :s iE i :;!i; if $;;+ir: * ii!i
* ; iir; ; e;: et :3i i:r: H * ts i;
: Eil!Ei i 3liE:EEi Ei! ilHEji:iE
e, [i''*;; :Eis; ;:ijEEE :lE!i r;r [5s ;iE
=
;r5i[;3;ff i;; gi; iE iI:iHgHiEl
E ;;E i e E : i ;
;; il l"rE=.iii'=iE;: E! : E E
iliE s:;:fl# ri *l
ii,i; l;i Ei : ;
E ug'E= }n;ii;i i;ef ; E,i s E =E E;
E
S E8&88&H.-EEYEE==E[ilE;;E;EEgEE=$ =E
t +isE L:::;3 388; ,'8;!se I f g' E;i*
E
f,l
i* rlBig*;!EEfi i!i lie'=z

:i E
I,=!
+r
E e ii+E : sE E*:E r ; Ei!
Ey=*i=;: ii
ifi : E Eiiriiii;*ffg;!xr ;E:qE
; 3 iE ;! ; ,e: i3i:; ;, *:, iI iE r l;;
i:Eii Ez;,iq $;:qE;la; ::: ii: il TrlE
: {i!i
': >13 o E11
EEEEES:g--?'dL IrE;EIiiI
- E R
---3 EEgEEiEiiEi?E
i= p;ZEca2;E iiU7=7+: iie E g, iE l
gil; I: E +;;t E :' zE;:it';;
= i= 8=aa: H
=
,.1.
I
j
ya2'=i=-'= -i726 =>' a ;- t : -' i':! !--: = - -
l|= {!a,::i= -1.1"-'=- '=7', i-'i ='- :' -==1, -?
2-'= ,
?ll-":=1= -- c t'uiv :i"= e==l =*: ==
='iI- =---==".!=;';.N;^- = -:=. ==
+1;
=:Zlitc;E q$1 ;;E ;r;::a+;
zi;Ji :2;, iiZa.; f =::23 J:*j--.,zl-rs.r'F.i ri yei .:,=7,
=
l--a:3==-.5'=
=.:=
=
c._-==.= a,;'' = g.==:
.,.=. a .\-. _..= gSU.==:E
= ?_= ?= -.c:._:-.=: =--.i
oE-9 7t
=
= u ==-*:,=.=!.='E-.-.=T-
QZL= :7=::i=a== it, El, t i : s;; E
it===?==z^7 = '
aE
g! rt
t-- .'i 1'
- I " ^= !=+,== a=?2 =:-'.2 =i ^:.==*
't^
=
=r'='
--*?==
".
-i= =ai:- 2=:,1i'.!
?-=-i
==ta -I ^ ^> i - =".--
. 1=,: -:-:.=23='i=
='-
E
?=
s
_
Z:=: .-
.ry s_ =*= = 1iZ ,.
=
i, -:i_ a ":
+, _:= = . l= i
;=-=z
a=a;:
=7=.o14
:_
= ==dE=.=L?1aJ =? = = ==
@cr
- = F ^=; a,o-.= i====
L
-
Y ^
= = - -| :
-= -=-
t
a=a=
- ; =,1 .r-'- rl=r:
- - - 1,=
- i:
! -.
sisE;; +a:;i ri: ; l=i=aii;eizz=
-' - 1!;i
'=H+,f
* -.e.1-..;n.:?
aj
g:a x f3;=r;
- E ;.e.iZo-
.; - .=c_ .=y t.=
.,:- [U: i.ZZi"
= ia =-:aZ3*= E:,S:= -
i)5= _=Z
^ c J -=
= ^,
E'= = EG = -i 1 - rZlrE_I.rIb
" I
E:.?i,E
E +! : !=*=Eq-
z=lE I;;l = ?7=rii; J!i; E
;g ari
a

l
.rr_ 2i; :
ZE
d
=_i
;Z;e
;E4;7ia=2aon2a2E
gZr_a;:
=
iiz;2,i;= a:
.= u! i 3 i Aa!
E :=
q
=3="E_ i? i ==Z="= 3 ?,,i=23;: ei: gE
E 1.5 -,
l=
E :j;E s! _E= >- ^ c. cz ii;ii .":ij
==
E--
': 2+
xE:=
9
r gS7.1 zc3TESea:9jrs'!.sc,_-i
-=i;-'r":i"
= -=;I c'. q Z:..i2 ,t
? o,:: F "r..'E.!:= =;" t +::.' ?+
H tr -;= 9.2 P -
'e.e := E : rEi i2E" ", = ;
=e7iE'*.;2*?iz"7i3
i
; i ; ;;Eqt;; i!: ;iE ; iliz;iEz:,it
;:
=
;1.3
=i :;E,rti
E = i* EE
I , :3Es
a I r b "E.= = ry; iEg=i-ri=l;--
q *:;E:;E =
=E;EE
E! X
;- FE= IqI
= = E.= - .e -'Uo- ==a'av -=
g
==; : e E=- 3;=rEl3!;:3iisd=egr
:te Z ;*:-=IE===:f E+r;Sg'., sE"IS=s-;-
1
1i i= _ , y,* silE; :=_':ar-
i i -;iiE=7e
? . ? j ; ^ -4 li:
=a= +i .)1=;;
z21
=
3 Z*1=l:
-sq::E;it iE;E ras* Ef ;is! li =; =
;E i .'; z;gi=:;
! i=lil= +i; i i;ig lg Ei f.?
=
i : 3;T E'AA
= q,
-.1- E;:r E;E:;EE
%
=: f i e,, ; E cE EE [
=iv =
: gi*3
r s g
1=-_,='
=
;,? ?E:,1!l-.-===,
tz i'o =.i.z- ?-
+ l, ji j=:;r=Z:==
E
?E
;:E'E=?==aa1=ga
= :: p I ?=:-==E r t Eiia: =; =
:l,|ii;ii-=::irt i 31i;;i=;2ii: i; a;i:;t
=
E , x o !a =a=:2:; F ;;; i=:=u ;2= EE z?===:i
i i ;; Z=il.Ef; iE i;: ;'\al: 1 Ee=iEEi==
t;t ; :? g ;,; i ili fi t'i;t
: t i i =!= =
E;l; ?i; a:
v; ?
E= iaiil==
Ei::i:
*r=Ci+ t i'V:, iz:1,1ziZi::
;f:L 7a _ -, .-a ;i 7==2:E:3i g
ii i=.!i.=--=atz, =:+
- o. i"'=iz
=2
'" "
=; - r--]g.Z:,s '.=i+(:-.-Z==:; i
i=: i=: ^.i''=':z= I= -=a=--
=! li
: =,8 a z:= i. i; ; =l?;,n
;: :ar 1ii==;38:E;;
r, *; c 1::i;'==;;; =:Z=:riZt==Z
i : =::iizl-=z
6s;! i;;i"=:=i

.,i!..E i=A;E:
=?'.
I :=g'qE,I
=
s; 5 E: 3E*
Eu

"
=?s; 3*= = fi,= *; lH i'si=
o ail *zE
a
[]
i, is.!E ij i:ili:; ai, Ela? E i--: :i_
== ..r.
a<
^;u E=a.,E==i':. li:i=l-i

i :1a!i:il
l{
q
yi= ji'==ay"ig;TZFtEZ:; i
.?si i; ! ; s.;'E l i : : v z ;*

ii= 313 *;: "r' .=
l' ;E :
= H; E
=2:7l,:E, : :
E:.=
r'l::FE;F;1E;=;, {=sr i7' -=ia a
=2i:,u=-=l r
_=
I ;i;!, s 5r- =.iE; i:=zii;t; ?ir;= f:
== e I 5; &e*;e, ni ; l+
"y1= qH g 7 g [S =: i: '
s
! o+a9 2 -=Eo-tr x =o = o "::2
E
U c
t o i.
c ]E= E; rE 3: i= 3E
lil
;i;! :;: q [*, s; = s ;"=:i82.:i;l:+:;:Zr;E E5,: ! :E
r.j
i l=E ; i isE "uQ5-_
-9=gEt:=-. ag?': ;s
ig ;;Ez-sT -ip.:c, ^tr' tr-o r9
iE +q; : f5;: ;esi I: i;*=: aE :i 3 * EE
re g i I3,3 = 3'j:a=; E
gC'=2: =-s=
..;
E
r = \= E;EFqiE;EE;s?l:=: i =i: E E
: E =22.=3;:*E=
;liiE iill;:;=; siH;;i+;
*:egii
- -E E 6.9 ,,Y,',* o,EQ or 5
: !1EE:*

\c
= = .H a:i-c==.. =;,7l'=ig iiE= i
l':,j':
..:.:
.t:
'
3
i: l i::E:i llil;ti;1t!iii:iil i
Iiiss EiE ;iii Eii EiiiEiE
E iiE *
Bi : E il i ; i i; ;?tiig iii I g
= iE' ii5: f; EE eE:: : *= cE:it=;i ir+
gI
;;ff ffiEI$[Ii3I1iEEIt I i,l.'
s
rt SE::": :i?s;s:PE.id
tl r==:F:
i3iE do'r-,9 rg=;saig E *()= ;
Er;er ; l E;;i
:=bo,) iE () o bE.E- ^'-

?t ? ;dg:..S ..E =
-EE.Xl p.=Ee>. ::;EE 5s g
;:i+*- sEt;g sl E ii;, I,!:rE se: ;
tf ;HE F:EdEH,:; : .E:'-e;
se::=ae;sltl,=e# sl=; :,=c
:iina ;=; E
E *3g E
ii; E i; 5lciH= IE I =:. 3st := E - 1eE::;
+:irEt..g s
Ey?;s= :;E =
ai ;:i=f ce
_i
Esx g=c:a;;n=;: ;5
=sE xgi5x
=;; a
.i!iiietEs*:E H'E 1
F;;[ [5e= E*? E
r\
\c I i ;i E E + i i i
i; ifi E
i iff ; e; t

3
r:-r: *E
*ii; rfi::l! E;EEEsf: '
;,i; :' ; *E',iiu* ii i
'ig*
giE;i;= ;;s ;;
=si: lE i!;
; e
i i*ie
lIl;I' I3; : sri l:=:;iiii;;lilgE
;r:i::i 3E E E
: ,aiEi; i ' f iaii ;; s
t : Hi uiisgg ;;is nEfr ii

t{
fu
aH
u+4_LUU ,i'
;".
s
;
^Y C) k
-
E
r b! o.a
u - cd= X
"#E'x
x #i *30
o
occg!_r.o
H o*
HE'qE'Ex
GULI
^9 a H tr
Y Eo rb
.";
P= og * 3 ()-?eo a.E I =;

t
; 9:' ^3E d-
ul'ss
qp E
, -.-
sE 9:e i,Ee- ^tr
r
>. u O (J\ -
It "EoEHE
H - !! N
L.;
N
.r
A
-ar
I
! O. i-'O'n ^ (J
: ts'-o h6= ^(-o u.3-.o {) -
e;
I:)-LEF> ^ ^
k
-o
?*s! Q'! vu .\ U v-:
.fr EiZs oAo k'9"--i-H=
k bo'= ca 9^-U
::-
U kH.; F
cJ,
CJF
= r; -," E- a '3 q'5 E.E bo<t4 Y L=C)Y.. = bo. i
F
rs i.-.)r - wv
.r-
.iaaEEE s=e cf o a a'"= EF.:
-
^ -. ct a
i^er-
?P
! v u (JL
(J
--::aakC)
-v t
gaF.: E3F oi o '-!;-!2o-qoi
E o ,q qt
o E e 3l
- o tr u-= .tru
;:
6 6
vuY!^)L^!
.jg >,.c
c I
lE sj y=
o.
bo
lJo-(.)e
o= l+ .)i--
iit ; -'=cs
p-d - E '-
L
() L i
-'6 'H q'^
V\F u
9e': di
E ;=rH:H
J- 4..
=E
tr o.r ^ ?-o Z'a
Ep?&re lE,s E
=X
=
.= Q.4 o.
al

-o
9 U =:" -L ru
l:,^=
-:r O'tr
o=t-o-) =
- -:^ t'-
O a o ^
o
a-)

5l^
H
F
E -o :r5 () O.
FE E ,='r'-o E
Y -
o _Y ^
o'= - .O
;r? a() o 0-)
'f"
o'.q Pi;;srEfr U S - a.9E o'ab'o'
i;.= *-o >\'==!!L=
!ts^!ue*'

o.
o
q)

!F
L -
H i i-
E'i i= sEs:E I s: rl -'o 2-Egt!Q
L !v u ! r)
Q (J q i;- \ L o'
d .: u v:;:
^ c O a I
33? B.q.;' o o .Y9 bo ?*FOHU-.
gI!e +e=:;i ", E g' a'l:.oo *aY:o-' a L '!;\
=:o!
:"- E t 9
; Ag<,tr "E
yE#
| | I I lEEo'9 | l>:.
=E
()
o
-o
'=-==Eo!2".*Y
H=
ur
o
! O'
1'
SSHRE!=P
;g q
ai o
F ;i L
=E
o ! o * O v a -
vvl
@.u c) o,
JU U-o-=:E = oo. <. --
o. o !E9ULJL
^9-eUUU
a
\' '.F2 =2-:Z i!7.--
=3i_;j,::.;
:V't-=2-;==.=
.:=1:
-:,t
;:;te==^:=1:==7=?a!'r
.'.'. , li
:", :j =i:J) z:<; -
i
= = :
-i:= =.
== ;i=;;:i,21:rii?1
== .3=-!3..7i=2=:i
= ,E
=
,=^"-= 2Ea;;;=
^ rZ2: ai.i==lJ= -i,EiiV+==
i:
;?
,!;..!E:c).^no E;83;;iit!
- ;;
=,= *' o;.
i .,!
=
ie:
3E 5s ir : = i;
?P
= ):=

= *Z =r 2.?+Z=?.;,a ==i'z
l : I l i=='= i 1
,=: ;Ei i==.a;=1i: :i ;ZEl i i Ii=i! --/
z = ! =1?,

= = .,!;2E s-:
r==
5 .,u :
:E! J i i ,zi=*+ : .1==: l+rg EE
t7 z: t; ?e *;
=
==:
8:.3 =l;i;;i21:!= i ::!E iE E l, E=;l;i
==
i2 # s izi,, :, <1,i+ := : i=:z:= i i :za :J;lsii'=
=i
5 i i fl E ;=,;2 ii:r z : r;
= Yeit:i n =2= =
i -!2.=,
=
=+a-a:
'=i= .::?zr:E
= ==+'!. = - ', 3=:A
= 't;
:E ;; **t5 i; i==zz:4ariai==;i=r=
i := = s; 'E
i: -=rr==!-,I
; .ii pZ-.9,E ,=; -=;;Er= 1|7a;:
= =i ;I-!* Is Ir =i i,? ;i3'=
=:=;
I z;i==i=isd iE
.=:==,n,==.=1
i;i;;=ae;at
=1,
=:
='=_i;EiE
:1 c7 ,);=\-.'9't
O, ei tr -,. O ; ci . a tJ o a 'ia -
_=...i.9 X.i 9 -2 __= =j= 1= 1 .:.i=
1 i
-
(-)
:iz=i;i;si2i.zi=?
q Aa
^t)q'eF-(i@_:
Q
(J
.9
.t
q
7 - ,'i
^.-E.=AY
z z a i=="2,-:i : ? vC
=a=.2*e Es! t
.-
I=?
gE g=:3 'o
U,
ao
E- I o-ol!== ?
li! J 4-
- o ? c o...!
. u
s o -, = -'- - -
<.r
c.)
- . i._ . tii !/\ ;

y O-.= - -
-
_
.=
i.
a
y."
. '\!
-
! -T
E
s,,
-o 9 Q >-!-() E r), --L
o
"';
'=
=.e'-a a u- E- -.tr ..7';,,,- O
17i-_ ';;
=
c e, e
- 9
z. i2E:
6 E ! !
06 _. -
+
'
o!
oo;1i=iE L'+x.lE=r=
Z" J= I )3E',-rr.E: i
Li.= I 3zz7L 3.S ?
==Z i y,
o
c
r= I o=.3E " t * . ?_ JZ =- E 6 )o.
, 'o
; ;= >'3 *, -1. - 2 - 2 -: * ? !
i *, (,
^, ot :7 ? tr
3,: .,i o i! c F E e;E': i E
l=i U i.!i==a=117== =
-o - tuE i
ta
q
j:,i
.a
)v?.
-,lli rt
=
,;i,r = = = =;!- c /;o - q E: L_-=f o.
E:E
i
lJr!
o
L r.=
9 *..! c, o --
_ Q.1=
=-o 2-_ ? 2* c
= ! - - -- c I ilJ 2
o_r
? = t- 1=.=
- =i.; E : ,,-
" 2 ; o'-O -()d
E.J =- cqa
= p i : *=E':li L
:- o
^O ax
E5i: e*E E [t 3 =z,a=:=-
. b- - q
^
o

E;H 1E o .O(J
3 - .= r i ?I !--O oJ >'L LU (: O : :'\-.
..'- 4 .'. J"', ;
!) :0
='c:.;
q'J - " : aL - r, = 2.= ''
r- - . u-= C _
<-
:i;:9n - iz8'--=l?-E=
-'a
o
='.-r-l
i n v o c =ii - iE'r
gI
i =il: =:,i l; ==_ -.-=
vE;i'"=:i=
-9! =
ia1,
=L,,- !:
: w - J ;:3=
7 - J -= o^ = { -s cfJC-
+i o-:i - , !
G- i
= .) O E
> : ;
iZt- o='--'-t -= E*,!'J
4"t - a >.-;= l; cc ji;
>\= ?, -'
2 a, r o-ai " '= C
;
H
?6, zia=
f -i?e1 - i.2:i.+?,- rE
lE =:lh d= {;l .J.,
-'9'j= ==
*=
==a =
2 ;*z:1:'i; a::s H E;;tEs: pE;
le
! ise,'.32i^=.=P.5or
= =E>..=
- i _ d- X = r g" F=
F *=
- a.Z-= i= ,3 ; 12 zz 32= = ?=6
-:
=
-a.,--.= -:: *
=, iJ= C'A- jl *C .,. :i::
-
rt;7
: t.a <-; - ' .=.:.-=L J -: ()!
3
Y
nz ?-
- t
-7-.;a;r=7=aa=:=
F : =;
-
-= . -
-J
-
,
-
J a
o >*
\r
'-
ur .=;2:.r=
* E:+:'=._ roE E,17c.!= S _ i,-\- a.= a,. >a=
-? -:-::
:I,'*r'x i o; e=
=;=l =: -./
o2:;';
=!
= =._
.'jF:
o-= - s, o u >\*E ." 3'E E o cr a
o - ;,iO-.y;!LOi -t =-
l3O
.=i;-i c-2 3 c x >.-. i=
:: _ tr!
-? = -.j
r
=. d+. Z= -
g Q a r'I F r 0.,. E o*' ^
,:.Fa o- a
U't =' a H o: , a- 2o-c u c/-o o-'o 5o'c-::
= =8.5
Q
z i=i ; i e Z-= ?=l=*z;i i i==?,E7i"=Zi?eZ
!= fi: lli; -iil!c;; iE 3 i.:=;
a
za
E :;
8= U:= fr H,,: Jas +sEI

E.s e+i.E g ?j,Z.pr'E r ! H -
=
rE EE ;;;; ; 5t+ = :iE ; E; ;eai 3iE;
s:iiti ;tri
:;li r:ia; i i: i 1i
3a: ; ;;;=i a a a;;i*:a : E
;itii
:i!
i.aE E F'rz*
i,; 1l:':;
* : ii; r g: E*
e E;
u:; g;Eg;:
u;E; i=;
3; E' iili
:, =;
+=d?: -4 E; =
aAq r
: ! ?: a: eEr,zi: i+Ze
u:' si* E :;'; i I il;u;i,: E;Bi i: l: ;
i1E: liipli;!i ?:a?;s:: ,
; t;;:!
?E;
-'EEo-.9E.Fi
r " -E== \ = ! a 3Z1=EE!= Z t1:3 e; t z ?

co
\C 3o>---o;':
'= =