Vous êtes sur la page 1sur 180

MANITOU BF

BP 10249
44158 ANCENIS CEDEX - FRANCE
TEL: + 33 (0)2 40 09 10 11

TWJ DEALER

647101 PL (08/02/2013)

MT 1440 A ST3B
MT 1840 A ST3B
INSTRUKCJA OBSUGI
(INSTRUKCJA ORYGINALNA)
647101PL (08/02/2013)
WANA INFORMACJA
Przed rozpoczciem uytkowania wzka podnonikowego naley uwanie przeczyta niniejsz instrukcj obsugi.
Instrukcja zawiera wszystkie informacje dotyczce kierowania, manipulowania i wyposaenia wzka podnonikowego,
jak rwnie istotne zalecenia, ktrych naley przestrzega.
Uytkownik znajdzie rwnie w tym dokumencie informacje dotyczce rodkw ostronoci podczas uytkowania, informacje na temat
konserwacji i biecych czynnoci, aby zapewni bezpieczestwo uytkowania i niezawodno pracy wzka podnonikowego.
PONISZY SYMBOL OZNACZA:
 WANE 
OSTRZEENIE! OSTRONIE! ZAGROENIE BEZPIECZESTWA OPERATORA LUB WZKA PODNONIKOWEGO.

- Niniejsza instrukcja obsugi zostaa opracowana w oparciu o list wyposaenia i charakterystyki


techniczne obowizujce podczas jej tworzenia.
- Rodzaj wyposaenia wzka podnonikowego zaley od wybranych opcji i kraju, w ktrym wzek
jest sprzedawany.
- W zalenoci od opcji i daty sprzeday wzka podnonikowego niektre czci wyposaenia/funkcje
opisane w niniejszej instrukcji nie s dostpne na tym wzku podnonikowym.
- Zamieszczone opisy i rysunki nie stanowi zobowizania prawnego.
- Firma MANITOU zastrzega sobie prawo do wprowadzania zmian w wzkach i ich wyposaeniu bez
obowizku uaktualniania niniejszej instrukcji obsugi.
- Sie MANITOU, skadajca si wycznie z wykwalifikowanych fachowcw, jest do Pastwa dyspozycji,
aby udziela odpowiedzi na wszelkie pytania.
- Niniejsza instrukcja obsugi stanowi integraln cz wzka podnonikowego.
- Instrukcja musi by stale przechowywana na swoim miejscu, aby bya zawsze dostpna.
- W przypadku sprzeday wzka podnonikowego instrukcja musi by przekazana nowemu
wacicielowi wzka.
08/02/2013 DATA PIERWSZEGO WYDANIA

647101PL (08/02/2013)

TEKSTU I ILUSTRACJI ZAWARTYCH W NINIEJSZYM DOKUMENCIE NIE WOLNO REPRODUKOWA W CAOCI ANI W CZCI.
1 - INSTRUKCJE DOTYCZCE OBSUGI I BEZPIECZESTWA

2 - OPIS

3 - KONSERWACJA

4 - OSPRZT DODATKOWY

5 - POMOSTY OPCJONALNE PASUJCE DO RODZINY WZKW

647101PL (08/02/2013)
1 - INSTRUKCJE
DOTYCZCE
OBSUGI I
BEZPIECZESTWA

647101PL (08/02/2013)

1-1
SPIS TRECI

1 - INSTRUKCJE DOTYCZCE OBSUGI I BEZPIECZESTWA

INSTRUKCJE DLA KIEROWNICTWA FIRMY 4


MIEJSCE PRACY 4
OPERATOR 4
WZEK PODNONIKOWY 4
A - PRZYDATNO WZKA PODNONIKOWEGO DO DANEGO ZADANIA . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .4
B - PRZYSTOSOWANIE WZKA PODNONIKOWEGO DO STANDARDOWYCH WARUNKW EKSPLOATACJI . . . . . .4
C - MODYFIKACJA WZKA PODNONIKOWEGO . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .5
D - RUCH DROGOWY WE FRANCJI . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .5
E - OCHRONA KABINY WZKA PODNONIKOWEGO . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .5
INSTRUKCJE 5
KONSERWACJA 5

INSTRUKCJE DLA OPERATORA 6


WSTP 6
INSTRUKCJE OGLNE 6
A - INSTRUKCJA OBSUGI . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .6
B - UPRAWNIENIE DO KIEROWANIA POJAZDEM WE FRANCJI . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .6
C - KONSERWACJA . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .6
D - MODYFIKACJA WZKA PODNONIKOWEGO . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .6
E - PODNOSZENIE OSB . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .7
INSTRUKCJA OBSUGI - WZEK NIEOBCIONY I OBCIONY 7
A - PRZED URUCHOMIENIEM WZKA PODNONIKOWEGO . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .7
B - INSTRUKCJA OBSUGI DLA KIERUJCEGO . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .7
C - RODOWISKO . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .7
D - WIDOCZNO . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .8
E - URUCHOMIENIE WZKA PODNONIKOWEGO . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .9
F - PROWADZENIE WZKA PODNONIKOWEGO . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .9
G - ZATRZYMYWANIE WZKA PODNONIKOWEGO . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 10
H - JAZDA WZKIEM PODNONIKOWYM PO DROGACH PUBLICZNYCH . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 11
INSTRUKCJE DOTYCZCE MANIPULOWANIA ADUNKIEM 12
A - WYBR OSPRZTU . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 12
B - MASA ADUNKU I RODEK CIKOCI . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 12
C - SYGNALIZATOR I OGRANICZNIK STATECZNOCI WZDUNEJ . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 12
D - NACHYLENIE POPRZECZNE PODWOZIA WZKA PODNONIKOWEGO. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 13
E - ZABIERANIE ADUNKU Z ZIEMI . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 13
F - PODNOSZENIE ADUNKU Z DUEJ WYSOKOCI I UKADANIE GO NA KOACH . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 14
G - PODNOSZENIE ADUNKU Z DUEJ WYSOKOCI I UKADANIE GO NA STABILIZATORACH. . . . . . . . . . . . . . 16
H - PODNOSZENIE I STAWIANIE ADUNKU ZAWIESZONEGO . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 18
I - PRZEJEDANIE Z ZAWIESZONYM ADUNKIEM . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 18
INSTRUKCJA OBSUGI PLATFORMY 19
A - POZWOLENIE UYTKOWANIA . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 19
B - PRZYDATNO WZKA PODNONIKOWEGO DO DANEGO ZADANIA . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 19
C - ZALECENIA DOTYCZCE PRACY NA PLATFORMIE.. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 19
D - UYTKOWANIE PLATFORMY . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 19
E - RODOWISKO. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 19
F - KONSERWACJA . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 20
647101PL (08/02/2013)

INSTRUKCJA OBSUGI ZDALNEGO STEROWANIA 21


JAK STOSOWA ZDALNE STEROWANIE. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 21
URZDZENIA ZABEZPIECZAJCE . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 21

1-2
ZALECENIA DOTYCZCE KONSERWACJI WZKA PODNONIKOWEGO 22
INSTRUKCJE OGLNE 22
MONTA KLINA ZABEZPIECZAJCEGO WYSIGNIK 22
MONTA KLINA. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 22
DEMONTA KLINA . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 22
KONSERWACJA 22
KSIKA KONSERWACJI . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 22
POZIOM SMARW I PALIWA 23
HYDRAULIKA 23
UKAD ELEKTRYCZNY 23
SPAWANIE 23
MYCIE WZKA PODNONIKOWEGO 23
TRANSPORT WZKA PODNONIKOWEGO 23

PRZYGOTOWANIE WZKA PODNONIKOWEGO DO WYCZENIA Z EKSPLOATACJI NA DUSZY CZAS 24


WPROWADZENIE 24
PRZYGOTOWANIE WZKA PODNONIKOWEGO 24
OCHRONA SILNIKA SPALINOWEGO 24
OCHRONA WZKA PODNONIKOWEGO 24
PRZYWRCENIE WZKA PODNONIKOWEGO DO EKSPLOATACJI 25

ZOMOWANIE WZKA PODNONIKOWEGO 26


RECYKLING MATERIAW 26
METALE. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 26
TWORZYWA SZTUCZNE . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 26
GUMA. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 26
SZKO. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 26
OCHRONA RODOWISKA 26
CZCI ZUYTE LUB USZKODZONE . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 26
ZUYTE OLEJE . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 26
ZUYTE AKUMULATORY I BATERIE. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 26

647101PL (08/02/2013)

1-3
INSTRUKCJE DLA KIEROWNICTWA FIRMY

MIEJSCE PRACY
Prawidowe zarzdzanie miejscem pracy wzka podnonikowego zmniejsza ryzyko wypadkw:
tteren powinien by rwny i niezatoczony,
tbez zbyt duych nachyle,
tz ograniczonym ruchem pieszych itd.

OPERATOR
- Wzka podnonikowego uywa mog jedynie uprawnieni pracownicy o odpowiednich kwalifikacjach. Upowanienie do
obsugi wzkw podnonikowych w zakadzie odpowiednia osoba otrzymuje na pimie. Operator wzka jest zobowizany
do posiadania go zawsze przy sobie.
 WANE 
Dowiadczenie pozwala stwierdzi, e moliwych jest szereg sytuacji, w ktrych obsuga wzka podnonikowego nie jest wskazana. Poniej podano najwaniejsze
moliwe do przewidzenia nieprawidowe zastosowania, ktre s bezwzgldnie zabronione.
- Dajce si przewidzie nieprawidowe zachowanie wynikajce ze zwykego zaniedbania, ktre nie wynika z chci nieprawidowego uycia urzdze.
-Odruchowe reakcje danej osoby w przypadku wadliwego dziaania, wypadku, uszkodzenia wzka podnonikowego podczas jego eksploatacji.
- Zachowanie wynikajce z zasady najmniejszego wysiku przy wykonywaniu zadania.
- W przypadku niektrych urzdze, przewidywalne zachowanie takich osb, jak: praktykanci, osoby niepenoletnie, osoby niepenosprawne, osoby odbywajce szkolenie
majce ochot na obsugiwanie wzka podnonikowego, operatorzy obsugujcy wzek w celu wygrania zakadu, dla rywalizacji lub wasnego dowiadczenia.
Osoba odpowiedzialna za urzdzenia musi uwzgldni te kryteria przy dokonywaniu oceny czy dana osoba bdzie nadawaa si na operatora.

WZEK PODNONIKOWY
A - PRZYDATNO WZKA PODNONIKOWEGO DO DANEGO ZADANIA
- MANITOU ma pewno, e ten wzek podnonikowy moe by stosowany w normalnych warunkach pracy, jakie przewiduje
niniejsza instrukcja, gdzie wspczynnik analizy STATYSTYCZNEJ wynosi 1,33, wspczynnik analizy DYNAMICZNEJ 1,
tak jak przewiduje to norma EN 1459 dla ruchomych podnonikw o zmiennym zasigu.
- Przed zoeniem zamwienia kierownictwo firmy musi upewni si, czy wzek podnonikowy jest odpowiedni
do przewidzianego zastosowania oraz przeprowadzi okrelone badania (zgodnie z obowizujcym prawodawstwem).
B - PRZYSTOSOWANIE WZKA PODNONIKOWEGO DO STANDARDOWYCH WARUNKW EKSPLOATACJI
- Oprcz urzdze montowanych standardowo na wzkach podnonikowych, dostpnych jest wiele elementw dodatkowych,
takich jak: wiata drogowe, wiata stop, wiato byskowe, wiata cofania, sygna dwikowy cofania, wiato robocze
przednie, wiato robocze tylne, wiato na gowicy wysignika itd. (w zalenoci od modelu wzka podnonikowego).
- Operator musi uwzgldni warunki eksploatacji wzka podnonikowego i urzdzenia owietleniowe. Skontaktuj si z dealerem.
- Naley uwzgldni warunki klimatyczne i atmosferyczne na miejscu eksploatacji.
tZabezpieczenie przed mrozem (patrz: 3 - KONSERWACJA: SMARY I PALIWO).
tPrzystosowanie smarw (popro swojego dealera o informacje).
tFiltracja silnika spalinowego (patrz: 3 - KONSERWACJA: WKADY FILTRACYJNE I PASY).
 WANE 
Do eksploatacji w normalnych warunkach klimatycznych, tzn. w temperaturze od -15 C do + 35 C prawidowe poziomu smarw sprawdzane s podczas produkcji.
W przypadku eksploatacji w ciszych warunkach klimatycznych, przed uruchomieniem konieczne jest oprnienie wszystkich ukadw a nastpnie zapewnienie
prawidowych poziomw smarw odpowiednich do temperatur otoczenia.
To samo dotyczy pynu chodzcego.
- Wzek podnonikowy eksploatowany w obszarze, w ktrym nie ma urzdze ganiczych musi by wyposaony w ganic.
Odpowiednie rozwizania naley omwi z dealerem.
 WANE 
Wzek podnonikowy przeznaczony jest do eksploatacji na zewntrz w normalnych warunkach atmosferycznych oraz wewntrz w dobrze wentylowanych
pomieszczeniach.
Zabrania si uywania wzka w obszarach, w ktrych wystpuje ryzyko poaru lub w miejscach o zagroonych wybuchem (np. rafinerie, skady paliwa lub gazu,
magazyny atwopalnych produktw itp.).
Do uywania w tych obszarach dostpne s odpowiednie urzdzenia (informacji na ten temat udzieli dealer).
- Nasze wzki podnonikowe speniaj wymagania dyrektywy 2004/108/WE w zakresie kompatybilnoci elektromagnetycznej
647101PL (08/02/2013)

(CEM) oraz odpowiedniej normy zharmonizowanej EN 12895. Prawidowe dziaanie wzkw nie jest gwarantowane w
obszarach, gdzie natenia pl elektromagnetycznych przekraczaj prg ustanowiony przez t norm (10 V/m).
- Dyrektywa 2002/44/WE wymaga od kierownictwa przedsibiorstwa, aby ich pracownicy nie byli naraani na dziaanie
nadmiernej wibracji. Nie istnieje jaki uznany sposb pomiaru, ktry pozwalaby na porwnywanie maszyn rnych
producentw. Otrzymywane dawki wibracji mog by pomierzone tylko w rzeczywistych warunkach u uytkownika.
- Poniej podajemy kilka porad w celu zminimalizowania wibracji:
1-4
tWybiera wzek podnonikowy i jego osprzt najbardziej dostosowane do przewidywanego zastosowania.
tDostosowa ustawienie fotela do wagi operatora (w zalenoci od modelu wzka podnonikowego) i utrzymywa
go w dobrym stanie, dotyczy to rwnie zawieszenia kabiny. Utrzymywa zalecane cinienie w oponach.
tZapewni, aby operatorzy dostosowywali prdko do stanu terenu.
tW miar moliwoci uporzdkowa teren, aby go wyrwna, usun przeszkody i wyboje.
C - MODYFIKACJA WZKA PODNONIKOWEGO
- Dla bezpieczestwa wasnego i innych osb nie wolno samodzielnie zmienia konstrukcji i nastaw rnych elementw
zastosowanych w wzku podnonikowym (cinienie hydrauliczne, ograniczniki kalibrujce, prdko silnika spalinowego,
wprowadzanie dodatkowego wyposaenia, wprowadzanie przeciwwagi, osprztu bez atestu, systemw alarmowych,
itp.). W takim przypadku odpowiedzialnoci nie mona obarczy producenta.
D - RUCH DROGOWY WE FRANCJI
(lub patrz prawodawstwo obowizujce w innych krajach)
- Dostarczany jest tylko jeden certyfikat zgodnoci. Naley go troskliwie przechowywa.
- Udzia w ruchu drogowym wzkw podnonikowych nie homologowanych jako cigniki WE podlega postanowieniom
kodeksu drogowego dotyczcym pojazdw specjalnych, okrelonych w artykule R311-1 kodeksu drogowego, w kategorii
B rozporzdzenia z 20 listopada 1969 roku, okrelajcego warunki majce zastosowanie do pojazdw specjalnych. Wzek
podnonikowy powinien mie specjaln plakietk eksploatacyjn.
- Udzia w ruchu drogowym wzkw podnonikowych homologowanych, jako cignik WE podlega postanowieniom
kodeksu drogowego dotyczcym cignikw rolniczych, okrelonych w artykule R311-1 kodeksu drogowego. Wzek
podnonikowy musi by zarejestrowany.
SZCZEGLNE ZALECENIA DOTYCZCE WZKW PODNONIKOWYCH HOMOLOGOWANYCH JAKO CIGNIK WE
- Wszystkie wzki podnonikowe homologowane, jako cignik WE s dostarczane z certyfikatem zgodnie z dyrektyw 2003/37/WE, ktry musi by przechowywany przez
waciciela wraz ze stron danych administracyjnych z numerem CNIT w celu zarejestrowania w starostwie.
- W gestii waciciela ley podjcie czynnoci niezbdnych do otrzymania dowodu rejestracyjnego pojazdu. Musi on je przeprowadzi w terminie okrelonym przepisami.
- Operator musi posiada uprawnienia do prowadzenia pojazdw cikich, chyba e postanowiono inaczej.
- Udzia w ruchu drogowym musi odbywa si z przestrzeganiem zalece zapisanych w instrukcji opisowej dostarczonej razem z wzkiem podnonikowym (PTC, PTRA, masa
cigniona, obcienie osi, maksymalne prdkoci w zalenoci od typu/wersji). Operator musi posiada dowd rejestracyjny wzka podnonikowego.
 WANE 
Z naczep lub doczepionym elementem wyposaenia szybko jazdy wzka podnonikowego jest ograniczona do 25 km/h.
W takim przypadku na kocu pojazdu naley zaczepi znak 25.

E - OCHRONA KABINY WZKA PODNONIKOWEGO


- Wszystkie wzki podnonikowe s zgodne z norm ISO 3471 (przepisy dotyczce adowarki koowej) w zakresie
zabezpieczenia kabiny przed przewrceniem (ROPS) oraz z norm ISO 3449 (Poziom II) w zakresie zabezpieczenia kabiny
przed upadkiem przedmiotw (FOPS).
- Wzki podnonikowe homologowane jako CIGNIKI WE" s dodatkowo zgodne z dyrektyw 79/622/WE (OECD Kod 4)
w zakresie zabezpieczenia kabiny przed przewrceniem (ROPS).
 WANE 
Uszkodzenie konstrukcji lub przewrcenie, modyfikacja, zmiany lub niewaciwa naprawa mog zmniejszy waciwoci ochronne kabiny, a w konsekwencji spowodowa
brak zgodnoci z przepisami.
Nie spawa ani nie przewierca konstrukcji kabiny.
Zwrci si do dealera o ustalenie ogranicze w zakresie konstrukcji, nie powodujcych utraty zgodnoci.

INSTRUKCJE
- Instrukcja obsugi musi by zawsze w dobrym stanie, przechowywana w przewidzianym do tego miejscu w wzku
podnonikowym i w jzyku uywanym przez operatora.
- Naley bezzwocznie wymieni instrukcj obsugi oraz wszelkie tabliczki i etykiety, ktre s nieczytelne lub uszkodzone.

KONSERWACJA
- Konserwacj lub naprawy, oprcz wyszczeglnionych w czci: 3 - KONSERWACJA, powinien przeprowadza wycznie
personel o odpowiednich kwalifikacjach (naley skonsultowa si z dealerem), z zachowaniem odpowiednich rodkw
bezpieczestwa i higieny w trosce o bezpieczestwo operatora i osb trzecich.
 WANE 
Wzek podnonikowy naley obowizkowo poddawa okresowej kontroli w celu zapewnienia zachowania jego zgodnoci.
647101PL (08/02/2013)

Czsto tych kontroli okrelona jest przez przepisy obowizujce w kraju, w ktrym wzek jest uywany.
- Przykad dotyczcy Francji. Kierownik firmy uytkujcej wzek podnonikowy musi zaoy i wypenia na bieco ksik
konserwacji dla kadego wzka (rozporzdzenie z 2 marca 2004) i wykonywa okresowo, co 6 miesicy, przegld oglny
(rozporzdzenie z 1 marca 2004).

1-5
INSTRUKCJE DLA OPERATORA

WSTP
 WANE 
Mona ograniczy ryzyko wypadku w trakcie uytkowania, konserwacji lub naprawy wzka podnonikowego, przestrzegajc zalece dotyczcych bezpieczestwa oraz
czynnoci prewencyjnych, opisanych szczegowo w niniejszej instrukcji.
Nieprzestrzeganie instrukcji dotyczcych bezpieczestwa i obsugi, zalece w zakresie naprawy lub konserwacji wzka podnonikowego grozi powanymi, a nawet
miertelnymi wypadkami.
- Wykonywa wolno jedynie operacje i manewry opisane w niniejszej instrukcji obsugi. Producent nie moe przewidzie
wszystkich moliwych sytuacji zagroenia. W rezultacie zalecenia dotyczce bezpieczestwa podane w instrukcji obsugi
i umieszczone na wzku nie s wyczerpujce.
- Podczas obsugi wzka operator musi zawsze zdawa przewidywa moliwe zagroenie dla niego, innych osb lub
wzka podnonikowego.
 WANE 
Aby zmniejszy lub unikn wszelkiego zagroenia zwizanego z uyciem homologowanego osprztu MANITOU, przestrzega zalece przedstawionych w paragrafie:
4 - OSPRZT DODATKOWY: WSTP.

INSTRUKCJE OGLNE
A - INSTRUKCJA OBSUGI
- Uwanie zapozna si z instrukcj obsugi.
- Instrukcja obsugi musi by zawsze w dobrym stanie, przechowywana w przewidzianym do tego miejscu w wzku
podnonikowym.
- Naley obowizkowo zgasza tabliczki i naklejki, ktre s nieczytelne lub uszkodzone.
B - UPRAWNIENIE DO KIEROWANIA POJAZDEM WE FRANCJI
(lub w przypadku innych pastw patrz przepisy obowizujce w tych krajach).
- Wzka podnonikowego uywa mog jedynie uprawnieni pracownicy o odpowiednich kwalifikacjach. Upowanienie do
obsugi wzkw podnonikowych w zakadzie odpowiednia osoba otrzymuje na pimie. Operator wzka jest zobowizany
do posiadania go zawsze przy sobie.
- Operator nie wolno przekazywa uprawnie do obsugi wzka widowego innej osobie.
C - KONSERWACJA
- Operator musi natychmiast powiadomi przeoonego jeli stan wzka podnonikowego nie jest naleyty lub nie spenia
wymaga okrelonych w uwagach dotyczcych bezpieczestwa.
- Zabrania si samodzielnego przeprowadzania napraw lub regulacji przez operatora, chyba e odby on odpowiednie
szkolenie w tym zakresie. Operator zobowizany jest do utrzymywania wzka w czystoci, jeli naley to do jego obowizkw.
- Operator musi wykonywa codzienn konserwacj (patrz: 3 - KONSERWACJA: A - OBSUGA SERWISOWA WYKONYWANA
CODZIENNIE LUB CO 10 GODZIN EKSPLOATACJI).
- Operator musi upewni si, czy opony s dostosowane do rodzaju podoa (patrz obszar powierzchni styku opon w
rozdziale: 2 - OPIS: OPONY K PRZEDNICH I TYLNYCH). Moliwe s opcjonalne rozwizania - naley skonsultowa si
z dealerem.
tOpony do PIASKU.
tOpony TERENOWE.
tacuchy niegowe.
 WANE 
Wzka podnonikowego nie naley uywa jeeli cinienie w oponach jest nieprawidowe, opony s uszkodzone lub nadmiernie zniszczone, poniewa mogoby to narazi
uytkownika i inne osoby na niebezpieczestwo lub spowodowa uszkodzenie wzka widowego.
Zabrania si montau opon napenionych piank - w takim przypadku producent nie gwarantuje prawidowej eksploatacji, z wyjtkiem wczeniejszego upowanienia.

D - MODYFIKACJA WZKA PODNONIKOWEGO


- Dla bezpieczestwa wasnego i innych osb nie wolno samodzielnie zmienia konstrukcji i nastaw rnych elementw
zastosowanych w wzku podnonikowym (cinienie hydrauliczne, ograniczniki kalibrujce, prdko silnika spalinowego,
wprowadzanie dodatkowego wyposaenia, wprowadzanie przeciwwagi, osprztu bez atestu, systemw alarmowych,
itp.). W takim przypadku odpowiedzialnoci nie mona obarczy producenta.
647101PL (08/02/2013)

1-6
E - PODNOSZENIE OSB
- Stosowanie urzdze roboczych i osprztu do podnoszenia adunkw
do podnoszenia osb jest:
tzabronione
tlub dozwolone wyjtkowo i pod pewnymi warunkami (patrz obowizujce
przepisy w kraju, w ktrym wzek podnonikowy jest uywany).
- Piktogram umieszczony na stanowisku operatora przypomina, e:
Kolumna lewostronna
tZabronione jest podnoszenie osb za pomoc wszelkiego rodzaju
osprztu przy uyciu wzka podnonikowego NACELLE dostarczanego
bez zainstalowanego wyposaenia.
Kolumna prawostronna
tWzkiem podnonikowym NACELLE dostarczanym z zainstalowanym
wyposaeniem mona podnosi osoby tylko przy uyciu platform specjalnie
zaprojektowanych do tego celu przez firm MANITOU.
- Firma MANITOU oferuje wyposaenie zaprojektowane specjalnie do podnoszenia
osb (OPCJONALNY wzek podnonikowy NACELLE dostarczany z zainstalowanym
wyposaeniem, naley skontaktowa si z dealerem).

INSTRUKCJA OBSUGI - WZEK NIEOBCIONY I OBCIONY


A - PRZED URUCHOMIENIEM WZKA PODNONIKOWEGO
- Wykona codzienn konserwacj (patrz: 3 - KONSERWACJA: A - OBSUGA SERWISOWA WYKONYWANA CODZIENNIE LUB
CO 10 GODZIN EKSPLOATACJI).
- Naley sprawdzi czy prawidowo dziaaj wiata, kierunkowskazy i wycieraczki szyby przedniej.
- Naley sprawdzi czy lusterka wsteczne s w dobrym stanie, czyste i odpowiednio ustawione.
- Sprawdzi czy dziaa sygna dwikowy.
B - INSTRUKCJA OBSUGI DLA KIERUJCEGO
- Bez wzgldu na to jak due dowiadczenie ma operator, zaleca si aby zapozna si z obsug wszystkich elementw
sterowania i przyrzdw przed rozpoczciem obsugi wzka podnonikowego.
- Nosi odzie odpowiedni do kierowania wzkiem podnonikowym, unika lunej odziey.
- Wyposay si w rodki ochrony odpowiednie do zamierzonego zadania.
- Dusze naraenie na wysoki poziom haasu moe powodowa problemy ze suchem. Zaleca si uywanie oson ucha
w celu ochrony przed nadmiernym haasem.
- Naley zawsze wsiada na siedzenie operatora przodem i uywa przeznaczonych do tego uchwytw. Nie wolna
wyskakiwa zwzka, by szybciej znale si na ziemi.
- Podczas uywania wzka zawsze naley zachowa ostrono. Nie sucha radia ani muzyki przez suchawki.
- W adnym wypadku nie wolno obsugiwa wzka podnonikowego gdy donie lub stopy s mokre lub zabrudzone
tustymi substancjami.
- Dla wikszej wygody ustawienie fotela w kabinie kierowcy naley prawidowo wyregulowa.
 WANE 
W adnym razie fotela nie wolno regulowa podczas jazdy wzka podnonikowego.
- Operator musi zawsze zajmowa normaln pozycj w kabinie kierowcy. Zabronione jest wystawianie na zewntrz rk,
ng i innych czci ciaa z kabiny wzka.
- Operator powinien by przypity pasem bezpieczestwa, odpowiednio dopasowanym do jego wzrostu.
- W adnym razie elementw sterowania nie wolno uywa inaczej ni zgodnie z ich przeznaczeniem (np: do wchodzenia
lub schodzenia z wzka podnonikowego, itp.).
- Jeeli elementy sterowania wyposaone s w urzdzenia o wymuszonym dziaaniu (blokada dwigni), zabrania si
wychodzenia z kabiny bez przestawienia tych elementw sterowania w pozycj neutraln.
- Zabrania si przewoenia pasaerw zarwno na wzku, jak i w kabinie.
C - RODOWISKO
- Naley przestrzega przepisw dotyczcych bezpieczestwa pracy obowizujcych w danym miejscu.
- Jeli wzek podnonikowy bdzie uywany w ciemnoci lub w nocy, naley upewni si, czy jest on wyposaony
w wiata robocze.
- Podczas manipulowania adunkami naley sprawdzi, czy nikt nie znajduje si na trasie wzka podnonikowego i adunku.
- Nie zezwala nikomu na zblianie si do obszaru roboczego wzka podnonikowego ani na przechodzenie pod uniesionym
647101PL (08/02/2013)

adunkiem.
- Podczas uywania wzka na poprzecznej pochyoci, przed uniesieniem wysignika naley postpowa zgodnie ze
wskazwkami podanymi w paragrafie: INSTRUKCJE DOTYCZCE MANIPULOWANIA ADUNKIEM: D - NACHYLENIE
POPRZECZNE PODWOZIA WZKA PODNONIKOWEGO.

1-7
- Poruszanie si po pochyoci wzdunej:
tJecha i hamowa ostronie.

tPoruszanie si bez adunku: Widy lub osprzt zwrcone w d.

tPoruszanie si z adunkiem: Widy lub osprzt zwrcone w gr.


- Naley wzi pod uwag wymiary wzka i adunku, nim rozpocznie si przeciskanie w wskim lub niskim przejciu.
- Nigdy nie wolno wjeda na pomost zaadowczy bez uprzedniego sprawdzenia, czy:
tZnajduje si on w odpowiedniej pozycji i jest umocowany.
tJednostka transportowa, z ktr pomost jest poczony (wagon, samochd ciarowy, itp.) nie moe przesun si.
tPomost ma nono odpowiedni do masy cakowitej wzka podnonikowego z adunkiem.
tPomost ma wielko odpowiedni do wielkoci wzka podnonikowego.
- Nigdy nie wolno wjeda na kadk dla pieszych, posadzk ani dwig towarowy bez upewnienia si czy s one
odpowiednie do masy i wielkoci wzka podnonikowego, ktry zostanie zaadowany oraz bez sprawdzenia, czy s one
w dobrym stanie technicznym.
- Naley zachowa ostrono w obszarze ramp zaadunkowych, wykopw, rusztowa grzskiego terenu i otworw
wazowych.
- Przed uniesieniem lub usuniciem adunku naley upewni si, czy teren jest stabilny i pewny pod koami i/lub
stabilizatorami. W razie potrzeby pod stabilizatory podoy odpowiednie kliny.
- Naley sprawdzi, czy rusztowania, pomost zaadowczy, stos lub grunt s w stanie unie adunek.
- Nigdy nie ukada adunkw na nierwnym terenie, na ktrym mogyby si one przewrci.
 WANE 
Jeeli adunek lub uywane narzdzie bdzie miao pozosta wysunite przez duszy czas naley pamita, e moe spowodowa to przechodzenie oleju hydraulicznego.
By temu zapobiec naley:
- Stale sprawdza dugo wysunicia adunku i regulowa j na bieco.
- W miar moliwoci stara si, by podnonik pracowa w temperaturach zblionych do neutralnych.
- W przypadku pracy w pobliu napowietrznych linii naley upewni si czy zachowana jest bezpieczna odlego midzy
obszarem roboczym wzka podnonikowego a lini napowietrzn.
 WANE 
W tej sprawie naley skontaktowa si z lokalnym zakadem energetycznym.
Mona ulec poraeniu prdem lub powanemu uszkodzeniu ciaa w przypadku obsugi lub parkowania wzka podnonikowego zbyt blisko przewodw energetycznych.

Podczas silnych wiatrw nie przeprowadza robt, ktre zagraaj statecznoci wzka podnonikowego i podnoszonego przez niego adunku, w szczeglnoci,
jeli adunek ma du powierzchni.

D - WIDOCZNO
- Bezpieczestwo ludzi znajdujcych si w promieniu dziaania wzka, operatora i samego wzka zaley od dobrej
widocznoci dla operatora w kadym kierunku, kadej chwili i w kadych okolicznociach.
- Wzek zosta zaprojektowany tak, by da operatorowi maksymaln widoczno do przodu i do tyu (dziki lusterkom
wstecznym) podczas jazdy bez adunku i z wysignikiem w pozycji transportowej.
- Jeli wielko adunku ogranicza widoczno do przodu naley zachowa szczegln ostrono i:
tjecha tyem,
tzmieni uoenie adunku,
tskorzysta z pomocy kogo kto moe pokierowa jazd, pamitajc by by on zawsze dobrze widoczny,
tzawsze unika zbyt dugich przejazdw tyem.
- Praca z pewnymi narzdziami wymaga, by wysignik by podniesiony, co ogranicza widoczno z prawej strony. Wwczas:
tzmieni uoenie adunku,
tpoprosi o pomoc osob trzeci (znajdujc si poza zasigiem operacyjnym podnonika), by pokierowaa naszymi
ruchami.
tzamieni adunek zawieszony na adunek pooony na palecie.
- Jeli widoczno na drodze jest nieodpowiednia, naley zapewni sobie pomoc drugiej osoby (znajdujcej si poza
zasigiem operacyjnym podnonika), ktra bdzie miaa dobr widoczno i bdzie staa poza obszarem pracy wzka.
- Naley zadba o prawidowe dziaanie, ustawienie i czysto wszystkich elementw zapewniajcych dobr widoczno:
czyste szyby, wycieraczki i spryskiwacze, odpowiednie owietlenie, lusterka wsteczne.
647101PL (08/02/2013)

1-8
E - URUCHOMIENIE WZKA PODNONIKOWEGO
UWAGA DOTYCZCA BEZPIECZESTWA
 WANE 
Wzek podnonikowy naley uruchamia lub wykonywa nim manewry tylko gdy operator siedzi na fotelu w kabinie kierowcy i ma przypite oraz
wyregulowane pasy bezpieczestwa.
- Nie naley nigdy prbowa uruchamia wzka podnonikowego przez popychanie lub cignicie go. Operacja taka moe
spowodowa powane uszkodzenie skrzyni biegw. W razie potrzeby holowania wzka podnonikowego w sytuacji
awaryjnej, naley ustawi bieg jaowy (patrz: 3 - KONSERWACJA: G - KONSERWACJA OKRESOWA).
- Jeli do rozruchu uywany jest akumulator dodatkowy, naley uywa akumulatora o takiej samej charakterystyce
i przestrzega biegunowoci przy podczaniu go. Najpierw naley poczy zaciski dodatnie, a dopiero potem ujemne.
 WANE 
Nieprzestrzeganie biegunowoci akumulatorw moe spowodowa powane uszkodzenie obwodu elektrycznego.
Elektrolit w akumulatorze moe wytwarza wybuchowy gaz. Unika pomieni i tworzenia si iskier w pobliu akumulatora.
Nigdy nie odcza akumulatora podczas adowania.
INSTRUKCJE
- Sprawdzi zamknicie i zabezpieczenie pokryw(y) silnika.
- Sprawdzi zamknicie drzwi kabiny.
- Sprawdzi, czy przecznik jazdy znajduje si w pooeniu neutralnym.
- Przekrci klucz zaponu w pozycj I, aby wczy ukad elektryczny i wiece arowe.
- Przy kadym wczeniu zaponu wzka podnonikowego wykona automatyczny test kontroli sygnalizatora i ogranicznika
statecznoci wzdunej (patrz: 2 - OPIS: PRZYRZDY I ELEMENTY STEROWANIA). W przypadku negatywnego wyniku testu
nie uywa wzka podnonikowego.
- Sprawdzi poziom paliwa na wskaniku.
- Przekrci kluczyk zaponu do koca, silnik spalinowy powinien si uruchomi. Zwolni kluczyk zaponu i pozwoli, aby
silnik pracowa na biegu jaowym.
- Nie uruchamia rozrusznika na czas duszy ni 15 sekund i wykonywa podgrzewanie silnika midzy nieudanymi prbami.
- Sprawdzi czy wszystkie kontrolki na tablicy przyrzdw zgasy.
- Sprawdzi wszystkie przyrzdy kontrolne przy nagrzanym silniku spalinowym i w regularnych odstpach czasu podczas
obsugi wzka, aby szybko wykry usterki i mc bezzwocznie je skorygowa.
- Jeeli przyrzd nie wskazuje poprawnego odczytu, naley natychmiast zatrzyma silnik i przeprowadzi niezbdne operacje.
F - PROWADZENIE WZKA PODNONIKOWEGO
UWAGA DOTYCZCA BEZPIECZESTWA
 WANE 
Zwraca si uwag operatora na zagroenia zwizane z uywaniem wzka podnonikowego, a w szczeglnoci:
- Ryzyko utraty panowania nad pojazdem.
- Ryzyko utraty bocznej i wzdunej statecznoci wzka podnonikowego.
Operator musi zachowa panowanie nad wzkiem.
W przypadku przewrcenia si wzka nie naley stara si opuci kabiny.
OPERATOR JEST BEZPIECZNIEJSZY, GDY POZOSTAJE PRZYPITY PASAMI W KABINIE.
- Zaznajomi si z przepisami ruchu w firmie i przede wszystkim oglnymi zasadami poruszania si po drogach publicznych.
- Nie wykonywa operacji przekraczajcych nono osprztu wzka podnonikowego.
- Wzek naley zawsze prowadzi z widami lub osprztem w pozycji transportowej, tzn. 300 mm od ziemi, wysignik
wcignity, a karetka pochylona do tyu.
- Aby unikn ryzyka spadnicia adunku, przewoone adunki powinny by zawsze zrwnowaone.
- Palety, skrzynie, itp. powinny by w dobrym stanie i odpowiednie do podnoszonego adunku.
- Naley zapozna si z wzkiem na terenie, na ktrym bdzie on uywany.
- Hamulce robocze powinny dziaa prawidowo.
- Obciony wzek podnonikowy nie moe przekracza prdkoci 12 km/h.
- Naley prowadzi pynnie z prdkoci odpowiedni do warunkw eksploatacyjnych (konfiguracja terenu, adunek na
wzku).
- Nie uywa elementw sterowania wysignika podczas jazdy wzka.
- Nigdy nie zmienia trybu kierowania podczas jazdy.
- Nie wykonywa manewrw wzkiem z wysignikiem w pozycji uniesionej, chyba e w wyjtkowych okolicznociach i
z najwiksz ostronoci, przy bardzo nieduej prdkoci i delikatnym hamowaniu. Naley sprawdzi czy widoczno
647101PL (08/02/2013)

jest odpowiednia.
- Powoli pokonywa zakrty.
- We wszelkich okolicznociach operator powinien mie pewno, e panuje nad wzkiem przy danej prdkoci.
- Jecha powoli na wilgotnym, liskim lub nierwnym terenie.
- Delikatnie hamowa, nigdy gwatownie.

1-9
- Przecznik jazdy wzka podnonikowego uywa tylko w pozycji zatrzymanej i nigdy nie robi tego w sposb gwatowny.
- Nie prowadzi z nog na pedale hamulca ani z wczonym hamulcem postojowym.
- Zawsze naley pamita, e hydrostatyczny ukad kierowniczy jest niezwykle wraliwy na ruchy kierownic, naley wic
ni obraca delikatnie, bez szarpania.
- W adnym razie silnika spalinowego nie wolno zostawia wczonego gdy wzek jest pozostawiony bez nadzoru.
- Nie opuszcza kabiny gdy na wzku jest uniesiony adunek.
- Zawsze naley patrze w tym kierunku, w ktrym odbywa si jazda i sprawdza czy na trasie przejazdu jest odpowiednia
widoczno.
- Czsto spoglda do tyu przy uyciu lusterek wstecznych.
- Omija przeszkody.
- Nie jedzi na krawdzi rowu lub stromego zbocza.
- Niebezpiecznie jest uywa jednoczenie dwch wzkw podnonikowych do podniesienia adunkw duych lub
o duej objtoci, poniewa operacja taka wymaga zachowania szczeglnych rodkw ostronoci. Dziaania takie naley
wykonywa w drodze wyjtku i po przeprowadzeniu analizy ryzyka.
- Stacyjka rozrusznika zostaa wyposaona w mechanizm bezpieczestwa pozwalajcy zatrzyma wzek, gdy zachowuje
si on nienormalnie, dotyczy to wzkw podnonikowych nie wyposaonych w wycznik bezpieczestwa.
INSTRUKCJE
- Wzek naley zawsze prowadzi z widami lub osprztem w pozycji transportowej, tzn. 300 mm od ziemi, wysignik
wcignity, a karetka pochylona do tyu.
- W przypadku wzkw podnonikowych ze skrzyni biegw wczy zalecany bieg (patrz: 2 - OPIS: URZDZENIA KONTROLI
I STEROWANIA).
- Wybra tryb kierowania odpowiedni do zastosowania i/lub warunkw roboczych (patrz: 2 - OPIS: PRZYRZDY I ELEMENTY
STEROWANIA) (zalenie od modelu wzka).
- Zwolni hamulec postojowy.
- Przeczy przecznik jazdy w podany kierunek i przyspiesza lekko, aby rozpocz jazd wzkiem podnonikowym.
 WANE 
Uruchomienie i przemieszczenie wzka widowego na terenie nierwnym moe by niebezpieczne.
Jeli wzek widowy jest zaparkowany lub zatrzymany, aby go przestawi, naley przestrzega nastpujcych zasad:
- Wcisn peda hamulca.
- Wczy 1 lub 2 bieg i wybra kierunek ruchu (przd lub ty).
- Sprawdzi, czy nic i nikt nie znajduje si na trasie wzka.
- Zwolni peda hamulca i przyspieszy silnik termiczny.
Korzystanie z wzka z przyczep zwiksza zagroenie. W takim przypadku naley zachowa szczegln ostrono.

G - ZATRZYMYWANIE WZKA PODNONIKOWEGO


UWAGA DOTYCZCA BEZPIECZESTWA
- Nigdy nie zostawia kluczyka zaponu w wzku podnonikowym pod nieobecno operatora.
- Gdy wzek podnonikowy jest zatrzymany lub gdy operator musi opuci kabin (nawet na chwil), widy lub osprzt
naley umieci na ziemi, zacign hamulec postojowy, a przecznik jazdy przeczy w pooenie neutralne.
- Upewni si czy wzek nie zosta zatrzymany w pozycji, ktra koliduje z ruchem drogowym i w odlegoci co najmniej
jednego metra od toru kolejowego.
- W przypadku duszego postoju naley chroni wzek przed niekorzystnymi warunkami atmosferycznymi, w szczeglnoci
przed mrozem (sprawdzi poziom pynu niezamarzajcego), zamkn na klucz wszystkie otwory umoliwiajce dostp
do wzka podnonikowego (drzwi, okna, pokryw silnika, itp.).
INSTRUKCJE
- Wzek podnonikowy zaparkowa na paskim terenie lub na pochyoci nie przekraczajcej 15 %.
- Przecznik jazdy przeczy w pooenie neutralne.
- Wczy hamulec postojowy.
- W przypadku wzkw podnonikowych ze skrzyni biegw dwigni zmiany biegw ustawi w pooeniu neutralnym.
- Cakowicie wcign wysignik.
- Obniy widy lub osprzt tak, aby spoczywa na ziemi.
- Osprzt z chwytakiem lub szczkami, lub czerpak otwierany hydraulicznie naley cakowicie zamkn.
- Przed zatrzymaniem wzka podnonikowego po duszym okresie eksploatacji, przez kilka chwil pozostawi silnik
spalinowy na biegu jaowym, aby pyn chodzcy i olej obniy temperatur silnika i skrzyni biegw. Nie naley zapomina
o tym zabiegu w przypadku zatrzymywania si lub ganicia silnika, bd gdy temperatura niektrych czci znacznie
wzronie ze wzgldu na niedrono ukadu chodzenia i ryzyko powanego uszkodzenia tych czci.
- Wyczy silnik za pomoc kluczyka zaponu.
647101PL (08/02/2013)

- Wyj kluczyk zaponu.


- Sprawdzi czy wszystkie miejsca dostpu do wzka podnonikowego zostay zamknite na klucz (drzwi, okna, pokryw
silnika, itp.).

1 - 10
H - JAZDA WZKIEM PODNONIKOWYM PO DROGACH PUBLICZNYCH
(lub patrz prawodawstwo obowizujce w innych krajach)
RUCH DROGOWY WE FRANCJI
- Udzia w ruchu drogowym wzkw podnonikowych nie homologowanych jako cigniki CE podlega postanowieniom kodeksu drogowego dotyczcym pojazdw
specjalnych, okrelonych w artykule R311-1 kodeksu drogowego, w kategorii B rozporzdzenia z 20 listopada 1969 roku, okrelajcego warunki majce zastosowanie do
pojazdw specjalnych. Wzek podnonikowy powinien mie specjaln plakietk eksploatacyjn.
- Udzia w ruchu drogowym wzkw podnonikowych homologowanych, jako cignik CE podlega postanowieniom kodeksu drogowego dotyczcym cignikw rolniczych,
okrelonych w artykule R311-1 kodeksu drogowego. Wzek podnonikowy musi by zarejestrowany.
- Udzia w ruchu drogowym musi odbywa si z przestrzeganiem zalece zapisanych w instrukcji opisowej dostarczonej razem z wzkiem podnonikowym (PTC, PTRA, masa
cigniona, obcienie osi, maksymalne prdkoci w zalenoci od typu/wersji). Operator musi posiada dowd rejestracyjny wzka podnonikowego.
- Operator musi posiada uprawnienia do prowadzenia pojazdw cikich, chyba e postanowiono inaczej.
- Z przyczep lub doczepionym osprztem rolniczym szybko jazdy wzka podnonikowego jest ograniczona do 25 km/h. W takim przypadku na kocu pojazdu naley
umieci znak 25. Podczas jazdy z przyczep nieuywanie 4. biegu pozwoli na przestrzeganie tych ogranicze prdkoci (25 km/h maksymalnie). W przypadku modeli
POWERSHIFT, gdzie 3. bieg jest wolniejszy ni w pozostaych, zaleca si uywanie 5. biegu z zablokowaniem automatycznego przejcia na 6. bieg (patrz 2 - OPIS: PRZYRZDY
KONTROLI I STEROWANIA).
UWAGA DOTYCZCA BEZPIECZESTWA
- Operatorzy jadcy po drodze publicznej musz przestrzega obowizujcych przepisw ruchu drogowego.
- Wzek podnonikowy musi spenia wymagania obowizujcych przepisw o ruchu drogowym. W razie potrzeby moliwe
s opcjonalne rozwizania. Naley skontaktowa si ze swoim dealerem.
INSTRUKCJE
- Naley sprawdzi czy wiato obrotowe znajduje si na miejscu, wczy je i skontrolowa jego dziaanie.
- Naley sprawdzi czy prawidowo dziaaj wiata, kierunkowskazy i wycieraczki szyby przedniej.
- Wyczy przednie wiata robocze, jeli wzek jest w nie wyposaony.
- Wybra tryb jazdy RUCH DROGOWY" (zalenie od modelu wzka) (patrz: 2 - OPIS: PRZYRZDY I ELEMENTY STEROWANIA).
- Wsun wysignik cakowicie i umieci osprzt na wysokoci 300 mm od ziemi.
- Ustawi dwigni sterowania poziomowaniem podwozia w pozycji rodkowej, tzn. wa poprzeczny osi rwnolegle
do podwozia (zalenie od modelu wzka).
- Podnie stabilizatory moliwie jak najwyej i przekrci je do rodka (zalenie od modelu wzka).
 WANE 
W adnym razie nie wolno porusza si na biegu jaowym (przecznik jazdy lub dwignia zmiany biegw w pooeniu jaowym bd wcinity przycisk odczania skrzyni
biegw) w celu zachowania moliwoci hamowania silnikiem wzka.
Nieprzestrzeganie tego zalecenia na pochyoci spowoduje osignicie przez wzek nadmiernej prdkoci, ktra moe by przyczyn utraty panowania nad nim
(ukad kierowniczy, hamulce) i spowodowa powane uszkodzenia mechaniczne.
JAZDA WZKIEM Z UMOCOWANYM OSPRZTEM PRZEDNIM
- Naley przestrzega przepisw obowizujcych w danym kraju dotyczcych moliwoci jazdy po drodze publicznej
z zamocowanym osprztem przednim wzka podnonikowego.
- Jeli przepisy drogowe w danym kraju zezwalaj na ruch z umocowanym osprztem przednim, konieczne jest - jako
minimum:
tZabezpieczenie i oznaczenie ostrych i/lub niebezpiecznych krawdzi osprztu (patrz: 4 - OSPRZT DODATKOWY:
OSONY OSPRZTU).
tOsprztu nie wolno obcia.
tNaley sprawdzi, czy osprzt nie zasania pola owietlanego wiatami przednimi.
tNaley upewni si, czy prawodawstwo obowizujce w danym kraju nie nakada innych zobowiza.
OBSUGA WZKA PODNONIKOWEGO Z PRZYCZEP
- Aby uywa przyczepy naley przestrzega przepisw obowizujcych w danym kraju (maksymalna prdko jazdy,
maksymalna masa przyczepy, itp.).
- Nie wolno zapomnie o podczeniu wyposaenia elektrycznego przyczepy do ukadu wzka.
- Ukad hamulcowy przyczepy musi by zgodny z obowizujcym prawodawstwem.
- W przypadku cignicia przyczepy z hamulcami ze wspomaganiem, cignik wzka musi by wyposaony
w mechanizm hamulcowy przyczepy. W takim przypadku nie wolno zapomnie o podczeniu ukadu hamulcowego
przyczepy do ukadu wzka.
- Sia pionowa dziaajca na hak holowniczy nie moe przekracza wartoci maksymalnej dozwolonej przez producenta
(sprawdzi na tabliczce znamionowej umieszczonej na wzku podnonikowym).
- Cakowita dopuszczalna masa jezdna nie moe przekracza maksymalnej masy dozwolonej przez producenta
(patrz: 2 OPIS: CHARAKTERYSTYKI TECHNICZNE).
647101PL (08/02/2013)

W RAZIE POTRZEBY SKONSULTOWA SI Z DOSTAWC.

1 - 11
INSTRUKCJE DOTYCZCE MANIPULOWANIA ADUNKIEM
A - WYBR OSPRZTU
- Z naszymi wzkami podnonikowymi uywa mona jedynie osprzt zatwierdzony przez firm MANITOU.
- Naley sprawdzi czy osprzt jest odpowiedni do przewidywanych zada (patrz: 4 - OSPRZT DODATKOWY).
- Jeli wzek podnonikowy wyposaony jest w OPCJ wspornik prosty z przesuwem bocznym (TSDL), stosowa tylko
dozwolone akcesoria (patrz: 4 - AKCESORIA DOPUSZCZALNE JAKO WYPOSAENIE OPCJONALNE DLA DANEJ SERII
PRODUKTW).
- Naley sprawdzi czy osprzt jest prawidowo zainstalowany i zablokowany na karetce wzka podnonikowego.
- Naley sprawdzi, czy osprzt wzka dziaa prawidowo.
- Przestrzega dopuszczalnych obcie podanych w charakterystyce udwigw dla wzka podnonikowego z uywanym
osprztem.
- Nie przekracza nonoci znamionowej osprztu.
- Nigdy nie podnosi adunku na zawiesiu bez uywania akcesoriw przewidzianych do tego celu, grozi to niebezpieczestwem
zsunicia si zawiesia (patrz: INSTRUKCJE DOTYCZCE MANIPULOWANIA ADUNKIEM: H - PODNOSZENIE I STAWIANIE
ADUNKU ZAWIESZONEGO).
- Nie przewozi ciarw zawieszonych za pomoc zawiesi (np. big-bagi), zamocowanych bezporednio na widach.
Istnieje ryzyko ich przecicia o ostre krawdzie. Uywa narzdzi przewidzianych do tego celu.
B - MASA ADUNKU I RODEK CIKOCI B1
- Przed uniesieniem adunku naley pozna jaka jest jego masa i gdzie jest rodek
cikoci.
500 mm
- Charakterystyka udwigw danego wzka podnonikowego dotyczy jedynie
adunku, w ktrym pooenie wzdune rodka cikoci znajduje si 500 mm od
podstawy wide (rys. B1) W przypadku wikszej wysokoci rodka cikoci naley
skontaktowa si z dealerem.
- W przypadku adunkw o nieregularnych ksztatach przed wykonaniem
jakiegokolwiek ruchu (rys. B2) naley ustali przyblione pooenie rodka cikoci
B2
adunku i ustawi go w osi wzdunej wzka podnonikowego.
 WANE 
Zabrania si transportowania adunku o masie przekraczajcej maksymaln nono wskazan w charakterystyce
udwigw wzka podnonikowego.
W przypadku adunkw o ruchomym rodku cikoci (np. ciecze) naley uwzgldni zmiany pooenia rodka
cikoci w celu okrelenia adunku, ktry bdzie transportowany i zachowa wzmoon czujno w celu ograniczenia
tych zmian, na ile to moliwe.

C - SYGNALIZATOR I OGRANICZNIK STATECZNOCI WZDUNEJ C


Urzdzenie to informuje o stabilnoci wzdunej wzka podnonikowego i ogranicza
ruchy hydrauliczne, aby zapewni t stabilno przynajmniej w nastpujcych warunkach
uytkowania: 1
2
tgdy wzek podnonikowy jest zatrzymany,
tgdy wzek podnonikowy znajduje si na twardym, stabilnym podou, 3

tgdy wzek podnonikowy wykonuje operacje transportu bliskiego i umieszczania.


- Przy wartociach adunku zblionych do dopuszczalnych wartoci obcienia
manewrowa wysignikiem bardzo ostronie (patrz: 2 - OPIS: PRZYRZDY I ELEMENTY
STEROWANIA).
- Naley zawsze obserwowa ten przyrzd podczas transportu adunkw.
- W przypadku zablokowania ruchw hydraulicznych POGARSZAJCYCH sytuacj
wykonywa tylko ruchy hydrauliczne poprawiajce sytuacj w nastpujcym
porzdku (rys. C): jeli konieczne, podnie wysignik (1), wsun wysignik maksymalnie (2) i opuci wysignik (3) w
celu postawienia adunku.
 WANE 
Odczyt przyrzdu moe by bdny, gdy ukad kierowniczy znajduje si w pozycji skrajnej lub gdy o tylna wychylia si maksymalnie.
Przed podniesieniem adunku naley sprawdzi czy w wzku podnonikowym nie nastpia jedna z tych sytuacji.
647101PL (08/02/2013)

1 - 12
D - NACHYLENIE POPRZECZNE PODWOZIA WZKA PODNONIKOWEGO
W zalenoci od modelu wzka podnonikowego
Pozycja poprzeczna to nachylenie poprzeczne podwozia wzgldem poziomu.
Podniesienie wysignika zmniejsza stateczno poprzeczn wzka. Nachylenie poprzeczne podwozia musi by ustawione za
pomoc wysignika w pozycji bocznej w nastpujcy sposb:
1 - WZEK PODNONIKOWY BEZ KOREKTORA PRZECHYW PODCZAS PRACY NA OPONACH
- Umieci wzek w takiej pozycji, aby pcherzyk poziomnicy znajdowa si miedzy dwiema liniami (patrz: 2 - OPIS:
PRZYRZDY I ELEMENTY STEROWANIA).
2 - WZEK PODNONIKOWY Z POZIOMOWANIEM PODWOZIA ZASTOSOWANEGO NA OPONACH
- Skorygowa nachylenie przy uyciu regulacji hydraulicznej i sprawdzi poziom poziomnic. Pcherzyk poziomnicy musi
znajdowa si miedzy dwiema liniami (patrz: 2 - OPIS: PRZYRZDY I ELEMENTY STEROWANIA).
3 - WZEK PODNONIKOWY UYWANY NA STABILIZATORACH D1
- Ustawi dwa stabilizatory na ziemi i podnie oba przednie koa wzka
podnonikowego (rys. D1).
- Skorygowa nachylenie przy uyciu stabilizatorw (rys. D2) i sprawdzi czy wzek
jest w pozycji poziomej na poziomnicy. Pcherzyk poziomnicy musi znajdowa si
miedzy dwiema liniami (patrz: 2 - OPIS: PRZYRZDY I ELEMENTY STEROWANIA).
W tej pozycji oba przednie koa musz by uniesione nad ziemi.

D2

E - ZABIERANIE ADUNKU Z ZIEMI E1


- Zbliy si wzkiem prostopadle do adunku z wsunitym wysignikiem i widami
w pozycji poziomej (rys. E1).
- Wyregulowa rozstaw wide i ich rodkowanie w odniesieniu do adunku (rys. E2)
(istniej inne rozwizania, mona si o nich dowiedzie od dealera).
- Nigdy nie naley unosi adunku jednym zbem wide.
 WANE 
Naley uwaa na ryzyko uwizienia lub zgniecenia koczyn przy rcznym przestawianiu wide.
- Powoli podjecha wzkiem podnonikowym (1) do przodu i zatrzyma widy przed E2
adunkiem (rys. E3), w razie potrzeby nieco unie wysignik (2) przy podnoszeniu
adunku.
- Doprowadzi adunek do pozycji transportowej.
- Przechyli adunek dostatecznie gboko do tylu w celu zapewnienia statecznoci
(wypadnicie adunku przy hamowaniu lub zjedaniu w d).
ADUNKI NIEPALETYZOWANE
- Przechyli karetk (1) do przodu i powoli przejecha wzkiem do przodu (2), aby
E3
wsadzi widy pod adunek (rys. E4) (w razie potrzeby zablokowa adunek).
- Dalej jecha wzkiem do przodu (2) przechylajc karetk (3) (rys. E4) do tyu w
1
celu umieszczenia adunku na widach i sprawdzenia jego statecznoci wzdunej 2
i poprzecznej.

E4

1
647101PL (08/02/2013)

1 - 13
F - PODNOSZENIE ADUNKU Z DUEJ WYSOKOCI I UKADANIE GO NA KOACH F1
 WANE 
Nie wolno podnosi wysignika bez uprzedniego sprawdzenia nachylenia poprzecznego podwozia wzka
podnonikowego (patrz: INSTRUKCJE DOTYCZCE MANIPULOWANIA ADUNKIEM: D - NACHYLENIE POPRZECZNE
PODWOZIA WZKA PODNONIKOWEGO). 2
1
PRZYPOMNIENIE: Naley sprawdzi, czy podane poniej operacje mona wykona
przy dobrej widocznoci (patrz: INSTRUKCJA OBSUGI - WZEK
NIEOBCIONY I OBCIONY: D - WIDOCZNO). 3

PODNOSZENIE NA KOACH WYSOKIEGO ADUNKU


- Zapewni, aby widy swobodnie przeszy pod adunkiem.
- Podnie i wycign wysignik (1) (2), a widy bd na tym samym poziomie co
adunek. W razie potrzeby przesun wzek (3) do przodu (rys. F1), poruszajc si
F2
bardzo powoli i uwanie.
- Naley zawsze myle o zachowaniu odlegoci niezbdnej do wpasowania wide
pod adunek, midzy stos a wzek podnonikowy (rys. F1) i zastosowa najkrtszy 1
moliwy wysig wysignika.
- Doprowadzi widy do oporu przed adunkiem przez naprzemienne wysuwanie
i opuszczanie wysignika (1) lub, w razie koniecznoci, przejechanie wzkiem
podnonikowym do przodu (2) (rys. F2). Zacign hamulec rczny, a przecznik
jazdy przeczy w pooenie neutralne. 2
- Podnie nieco adunek (1) i przechyli karetk (2) do tyu w celu ustabilizowania
adunku (rys. F3).
- Przechyli adunek dostatecznie gboko do tylu w celu zapewnienia statecznoci.
- Naley obserwowa sygnalizator i ogranicznik statecznoci wzdunej (patrz:
INSTRUKCJE DOTYCZCE MANIPULOWANIA ADUNKIEM: C - SYGNALIZATOR
F3
I OGRANICZNIK STATECZNOCI WZDUNEJ). W przypadku przecienia, adunek
naley odoy na miejsce, z ktrego zosta zabrany. 2
- Moliwe jest obnienie adunku bez przesuwania wzka podnonikowego. Podnie
wysignik (1), aby zwolni adunek, wcign go (2) i opuci (3) aby doprowadzi
go do pozycji transportowej (rys. F4). 1
- Jeli nie jest to moliwe, wycofa wzek podnonikowy (1) w celu zwolnienia adunku,
wykonujc manewry bardzo agodnie i uwanie. Wcign wysignik (2) i opuci
go (3) aby doprowadzi go do pozycji transportowej (rys. F5).

F4
1

F5

3
647101PL (08/02/2013)

1 - 14
PODNOSZENIE ADUNKU Z DUEJ WYSOKOCI I UKADANIE GO NA KOACH F6
- Zbliy si do adunku w pozycji transportowej przed stosem (rys. F6).
- Zacign hamulec rczny, a przecznik jazdy przeczy w pooenie neutralne.
- Podnie i wysun wysignik (1) (2), a adunek znajdzie si nad stosem, jednoczenie
naley obserwowa sygnalizator i ogranicznik statecznoci wzdunej (patrz:
INSTRUKCJE DOTYCZCE MANIPULOWANIA ADUNKIEM: C - SYGNALIZATOR
I OGRANICZNIK STATECZNOCI WZDUNEJ). W razie potrzeby przejecha do przodu
wzkiem podnonikowym (3) (rys. F7), manewrujc bardzo ostronie i delikatnie.
- Umieci adunek w pozycji poziomej i pooy go na stercie przez opuszczenie
i wcigniecie wysignika (1) (2) aby prawidowo umieci adunek (rys. F8).
- Jeli moliwe, zwolni widy przez naprzemienne wsuwanie i podnoszenie wysignika
(1) (rys. F9). Nastpnie ustawi widy w pozycji transportowej.
- Jeli nie jest to moliwe, cofn wzek podnonikowy (1) w celu zwolnienia adunku,
wykonujc manewry bardzo agodnie i uwanie (rys. F10). Nastpnie ustawi widy F7
w pozycji transportowej.

F8

F9

F10
647101PL (08/02/2013)

1 - 15
G - PODNOSZENIE ADUNKU Z DUEJ WYSOKOCI I UKADANIE GO NA STABILIZATORACH
W zalenoci od modelu wzka podnonikowego
 WANE 
Nie wolno podnosi wysignika bez uprzedniego sprawdzenia nachylenia poprzecznego podwozia wzka podnonikowego (patrz: INSTRUKCJE DOTYCZCE
MANIPULOWANIA ADUNKIEM: D - NACHYLENIE POPRZECZNE PODWOZIA WZKA PODNONIKOWEGO).
PRZYPOMNIENIE: Naley sprawdzi, czy podane poniej operacje mona wykona przy dobrej widocznoci
(patrz: INSTRUKCJA OBSUGI - WZEK NIEOBCIONY I OBCIONY: D - WIDOCZNO).
Stabilizatory su do optymalizacji unoszenia adunkw wzkiem (patrz: 2 - OPIS: PRZYRZDY I ELEMENTY STEROWANIA).
UYCIE STABILIZATORW PRZY WIDACH W POOENIU TRANSPORTOWYM (Z ADUNKIEM G1
LUB BEZ)
- Ustawi widy w pozycji transportowej przed adunkiem znajdujcym si na pewnej
wysokoci.
- Zatrzyma si dostatecznie daleko, aby byo miejsce na podniesienie wysignika.
- Zacign hamulec rczny, a przecznik jazdy przeczy w pooenie neutralne.
- Ustawi dwa stabilizatory na ziemi i podnie oba przednie koa wzka
podnonikowego (rys. G1) jednoczenie utrzymujc stateczno poprzeczn.
PODNIESIENIE STABILIZATORW PRZY WIDACH W POOENIU TRANSPORTOWYM
(Z ADUNKIEM LUB BEZ)
- Unie cakowicie i jednoczenie oba stabilizatory.
UYCIE STABILIZATORW PRZY WYSIEGNIKU W POOENIU GRNYM (Z ADUNKIEM
LUB BEZ) G2
 WANE 
Operacja taka musi by traktowana jako wyjtkowa i naley wykonywa ja z wielk ostronoci.
- Podnie wysignik i cakowicie wcign teleskopy.
- Ustawi wzek w pozycji przed adunkiem znajdujcym si na pewnej wysokoci
(rys. G2) poruszajc si bardzo powoli i uwanie.
- Zacign hamulec rczny, a przecznik jazdy przeczy w pooenie neutralne.
- Przesun stabilizatory bardzo powoli a bd one blisko ziemi lub zetkn si z ni.
- Opuci dwa stabilizatory i podnie oba przednie koa wzka podnonikowego
(rys. G3). Podczas tej operacji konieczne jest utrzymanie staego nachylenia
poprzecznego podwozia wzka: pcherzyk poziomnicy musi znajdowa si
miedzy dwiema liniami.
PODNIESIENIE STABILIZATORW PRZY WYSIEGNIKU W POOENIU GRNYM (Z ADUNKIEM G3
LUB BEZ)
 WANE 
Operacja taka musi by traktowana jako wyjtkowa i naley wykonywa ja z wielk ostronoci.
- Wysignik utrzymywa w grze i cakowicie wcign teleskopy (rys. G3).
- Przesun stabilizatory bardzo powoli a bd one blisko ziemi, zetkn si z ni
oraz po zetkniciu si ich z ziemi. Podczas tej operacji konieczne jest utrzymanie
staego nachylenia poprzecznego podwozia wzka: pcherzyk poziomnicy musi
znajdowa si miedzy dwiema liniami.
- Podnie cakowicie oba stabilizatory.
- Zwolni hamulec postojowy i bardzo powoli i ostronie wycofa wzek (1),
aby uwolni go i opuci widy (2) do pozycji transportowej (rys. G4).
G4

1
647101PL (08/02/2013)

1 - 16
PODNOSZENIE ADUNKU Z DUEJ WYSOKOCI I UKADANIE GO PRZY UYCIU G5
STABILIZATORW
- Zapewni, aby widy swobodnie przeszy pod adunkiem.
- Sprawdzi pozycj wzka podnonikowego wzgldem adunku i w razie potrzeby
wykona prb, nie zabierajc adunku. 2
- Podnie i wysun wysignik (1) (2), a widy znajd si na poziomie adunku (rys. G5). 1

- Zablokowa widy przed adunkiem przez naprzemienne uywanie elementw


sterowania do wycignicia i opuszczenia wysignika (1) (rys. G6).
- Podnie nieco adunek (1) i przechyli karetk (2) do tyu w celu ustabilizowania
adunku (rys. G7).
- Naley obserwowa sygnalizator i ogranicznik statecznoci wzdunej (patrz:
INSTRUKCJE DOTYCZCE MANIPULOWANIA ADUNKIEM: C - SYGNALIZATOR I
OGRANICZNIK STATECZNOCI WZDUNEJ). W przypadku przecienia, adunek
naley odoy na miejsce, z ktrego zosta zabrany. G6
- Moliwe jest obnienie adunku bez przesuwania wzka podnonikowego. Podnie
wysignik (1), aby zwolni adunek, wcign go (2) i opuci (3) aby doprowadzi 1
go do pozycji transportowej (rys. G8).

G7 G8
2 1

UKADANIE NA STABILIZATORACH ADUNKU WYSOKIEGO G9


- Podnie i wysun wysignik (1) (2), a adunek znajdzie si nad przeznaczonym
dla niego miejscem (rys. G9), jednoczenie obserwowa sygnalizator i ogranicznik
statecznoci wzdunej (patrz: INSTRUKCJE DOTYCZCE MANIPULOWANIA
2
ADUNKIEM: C - SYGNALIZATOR I OGRANICZNIK STATECZNOCI WZDUNEJ).
- Umieci adunek w pozycji poziomej i pooy go na stercie przez opuszczenie
i wcigniecie wysignika (1) (2) aby prawidowo umieci adunek (rys. G10). 1

- Zwolni widy przez naprzemienne wsuwanie i podnoszenie wysignika (3) (rys. G11).
- Jeli moliwe, ustawi wysignik w pozycji transportowej bez przesuwania wzka
podnonikowego.

G10 G11

1
3

2
647101PL (08/02/2013)

1 - 17
H - PODNOSZENIE I STAWIANIE ADUNKU ZAWIESZONEGO
 WANE 
Nieprzestrzeganie poniszych instrukcji moe spowodowa utrat stabilnoci wzka i jego przewrcenie.
Uywa OBOWIZKOWO z wzkiem podnonikowym, wyposaonym w blokowanie uruchomionych ruchw hydraulicznych.
WARUNKI UYTKOWANIA
- Dugo zawiesia lub acucha powinna by jak najkrtsza tak, aby ograniczy wahania adunku.
- Podnosi adunek pionowo w osi, nigdy nie podnosi z przemieszczaniem bocznym lub wzdunym.
MANIPULACJE ADUNKIEM BEZ PRZEMIESZCZANIA WZKA PODNONIKOWEGO
- Czy to na stabilizatorach, czy to na oponach, przechylenie boczne nie moe przekracza 1 %, a przechylenie wzdune
nie moe przekracza 5%, pcherzyk powietrza poziomnicy musi by utrzymywany na 0.
- Upewni si, e prdko wiatru nie przekracza 10 m/s.
- Upewni si, e midzy adunkiem i wzkiem nie znajduje si adna osoba.
I - PRZEJEDANIE Z ZAWIESZONYM ADUNKIEM
- Przed rozpoczciem jazdy obejrze teren tak, aby unikn zbyt duych spadkw, przechyle, wybojw i garbw lub zbyt
mikkiej nawierzchni.
- Upewni si, e prdko wiatru nie przekracza 36 km/h.
- Prdko przejazdu wzka podnonikowego nie moe przekracza 0,4 m/s (1,5 km/h, czyli okoo prdkoci ruchu
pieszego).
- Przejeda i zatrzymywa wzek podnonikowy agodnie i bez szarpni, aby ograniczy do minimum wahnicia adunku.
- Przewozi adunek na wysokoci kilku centymetrw nad ziemi (maks. 30 cm) przy jak najmniejszej dugoci wysignika.
Nie przekracza wysunicia podanego na nomogramie. Jeli adunek zaczyna si zbytnio buja, zatrzyma si natychmiast
i obniy wysignik, aby postawi adunek.
- Przed rozpoczciem przemieszczania wzka podnonikowego sprawdzi sygnalizator i ogranicznik stabilnoci wzdunej
(patrz: 2 - OPIS: PRZYRZDY KONTROLI I STEROWANIA), musz wieci si tylko zielone i ewentualnie te lampki led.
- Podczas przejazdu zapewni sobie pomoc drugiej osoby znajdujcej si na ziemi (minimum 3 m od adunku), ktra za
pomoc tyczki lub liny ogranicza bdzie bujanie si adunku. Zapewni sobie dobr widoczno tej osoby przez cay czas.
- Przechylenie boczne nie moe przekracza 5 %, pcherzyk powietrza poziomnicy musi by utrzymywany midzy dwiema
kreskami MAX.
- Przechylenie wzdune nie moe przekracza 15% przy obcieniu do przodu, i 10%, przy obcieniu do tyu.
- Kt wysignika nie moe przekracza 45.
- Jeli pierwsza czerwona lampka led sygnalizatora i ogranicznika stabilnoci wzdunej (patrz: 2 - OPIS: URZDZENIA
KONTROLI I STEROWANIA) wczy si podczas przejazdu, zatrzyma agodnie wzek podnonikowy i ustabilizowa
adunek. Wsun teleskop tak, aby zmniejszy wysunicie adunku.

647101PL (08/02/2013)

1 - 18
INSTRUKCJA OBSUGI PLATFORMY
Dla wzkw podnonikowych wyposaonych w PLATFORM
 WANE 
Instalacja platformy na podnoniku moliwa jest jedynie jeeli mocowania na platformie i podnoniku s identyczne (pasuj do siebie) (patrz: 2 - RZODZIA: OPEROWANIE
PLATFORM).
A - POZWOLENIE UYTKOWANIA
- Uywanie platformy wymaga dodatkowego pozwolenia oprcz pozwolenia na wzek podnonikowy.
B - PRZYDATNO WZKA PODNONIKOWEGO DO DANEGO ZADANIA
- Firma MANITOU zapewnia zdolno do uytku tej platformy w normalnych warunkach uytkowania przewidzianych
w niniejszej instrukcji obsugi, ze wspczynnikiem prby STATYCZNEJ 1,25 i ze wspczynnikiem prby DYNAMICZNEJ 1,1,
przewidzianymi w normie zharmonizowanej EN 280 dla platform ruchomych uywanych przez pracownikw.
- Przed zoeniem zamwienia kierownictwo firmy musi upewni si, czy platforma jest odpowiednia do przewidzianego
zastosowania oraz przeprowadzi okrelone badania (zgodnie z obowizujcym prawodawstwem).
C - ZALECENIA DOTYCZCE PRACY NA PLATFORMIE.
- Nosi odzie odpowiedni do obsugi platformy, unika lunej odziey.
- W adnym wypadku nie wolno obsugiwa platformy gdy donie lub stopy s mokre lub zabrudzone tustymi substancjami.
- Podczas uywania platformy zawsze naley zachowa ostrono. Nie sucha radia ani muzyki przez suchawki.
- Dla wikszej wygody naley prawidowo wyregulowa ustawienie fotela na stanowisku kierowania pomostem.
- W normalnych warunkach uytkowania balustrady platformy zwalniaj operatora z koniecznoci zaoenia pasw
bezpieczestwa. W zwizku z tym operator bierze na siebie odpowiedzialno za decyzj o ich zaoeniu.
- W adnym razie elementw sterowania nie wolno uywa inaczej ni zgodnie z ich przeznaczeniem (np: do wchodzenia
lub schodzenia z wzka podnonikowego, itp.).
- Obowizuje noszenie kaskw ochronnych.
- Operator musi zawsze zajmowa normaln pozycj na stanowisku kierowania. Zabronione jest wystawianie na zewntrz
rk, ng i innych czci ciaa poza kosz.
- Zapewni, aby materiay zaadowane na pomost (rury, kable, pojemniki) nie mogy si przesun i spa. Nie ukada
tych materiaw w taki sposb, aby trzeba byo przechodzi ponad nimi.
D - UYTKOWANIE PLATFORMY
- Przed rozpoczciem obsugi platformy operatorzy, bez wzgldu na to jakie dowiadczenie zdobyli, musz zapozna si
z rozmieszczeniem i obsug wszystkich elementw sterowania.
- Przed rozpoczciem obsugi naley sprawdzi czy platforma zostaa prawidowo zmontowana i zamocowana na wzku
podnonikowym.
- Przed rozpoczciem obsugi naley sprawdzi czy wejcie na platform zostao prawidowo zamocowane.
- Platforma powinna by uywana w obszarach wolnych od przeszkd lub zagroe obecnych po obnieniu na ziemi.
- Operator uywajcy platformy musi by wspomagany z ziemi przez odpowiednio przeszkolon osob.
- Nie naley wykracza poza granice okrelone w charakterystyce udwigw platformy.
- Naprenia boczne ograniczone s wytrzymaoci platformy (patrz: 2 - OPIS: CHARAKTERYSTYKA).
- Zabronione jest podwieszanie adunku do platformy lub do wysignika wzka podnonikowego bez stosowania wyposaenia
przewidzianego do tego celu (patrz: INSTRUKCJE DOTYCZCE MANIPULOWANIA ADUNKIEM: H PODNOSZENIE
I STAWIANIE ADUNKU ZAWIESZONEGO).
- Platforma nie moe by wykorzystywana jako dwig lub winda do cigego transportu materiaw lub osb, ani te jako
podnonik lub wspornik.
- Wzkiem podnonikowym nie wolno jedzi gdy na platformie znajduje si jaka osoba (osoby).
- Niedozwolone jest przewoenie osb na platformie gdy sterujemy ni z kabiny kierowcy wzka podnonikowego
(z wyjtkiem akcji ratunkowych).
- Operatorowi nie wolno wchodzi na platform ani schodzi z niej, jeli nie znajduje si ona na poziomie gruntu (wysignik
wsunity do pozycji dolnej).
- Do platformy nie wolno montowa osprztu, ktry zwiksza obcienie wiatrem urzdzenia.
- Na platformie nie uywa drabin ani adnych innych tymczasowych konstrukcji podwyszajcych.
- Nie wspina si na boki platformy aby wznie si jeszcze wyej.
E - RODOWISKO
 WANE 
Zabronione jest uywanie platformy w pobliu linii elektrycznych, zachowa bezpieczne odlegoci.
NAPICIE NOMINALNE W V WYSOKO NAD ZIEMI LUB PODOG W METRACH
50 < U < 1000 2,30 M
1000 < U < 30000 2,50 M
647101PL (08/02/2013)

30000 < U < 45000 2,60 M


45000 < U < 63000 2,80 M
63000 < U < 90000 3,00 M
90000 < U < 150000 3,40 M
150000 < U < 225000 4,00 M
225000 < U < 400000 5,30 M
400000 < U < 750000 7,90 M
1 - 19
 WANE 
Praca na platformie jest zabroniona kiedy prdko wiatru przekracza 45 km/h.
- Aby sprawdzi wzrokowo prdko, naley zapozna si z ponisz skal empirycznego pomiaru intensywnoci wiatru:
Skala BEAUFORTA (prdko wiatru na wysokoci 10 m na paskim obszarze)
Rodzaj Prdko Prdko Prdko
Stopie Dziaanie wiatru na ldzie Stan powierzchni morza
wiatru (wzy) (km/h) (m/s)
0 Cisza 0-1 0-1 < 0,3 Dym wznosi si pionowo. Tafla morza jest lustrzana.
Powierzchnia lekko zmarszczona
1 Powiew 1-3 1-5 0,3 - 1,5 Dym pokazuje kierunek wiatru.
(maa uskowata fala), bez piany.
Wiatr wyczuwalny jest na twarzy, Krtkie mae fale, wida jak si
2 Saby wiatr 4-6 6 - 11 1,6 - 3,3
sycha szelest lici na drzewach. zaamuj.
Licie i gazie poruszaj si bez Bardzo mae fale, grzbiety zaczynaj
3 Wiatr agodny 7 - 10 12 - 19 3,4 - 5,4
przerwy. si ama.
Wiatr Wiatr unosi py i kawaki papieru, Mae fale wyduaj si, wida,
4 11 - 16 20 - 28 5,5 - 7,9
umiarkowany wida poruszajce si mae gazie. jak si pieni przy zaamywaniu.
Wiatr do Na powierzchni wody tworz si
5 17 - 21 29 - 38 8 - 10,7 Krzaki z limi zaczynaj si porusza.
silny dusze fale.
Wiatr poruszagrube gazie, sycha
Tworz si fale, pieniste grzebienie
6 Silny wiatr 22 - 27 39 - 49 10,8 - 13,8 wist stalowych przewodw, trudno
irozbryzgi.
utrzyma parasol.
Cae drzewa ruszaj si pod wpywem Sycha gony szum morza,
Bardzo silny
7 28 - 33 50 - 61 13,9 - 17,1 wiatru, maszerowanie pod wiatr jest wierzchoki fal porywane przez wiatr
wiatr
utrudnione. ukadaj si w pasma.
Wiatr amie gazie, maszerowanie Fale o redniej wysokoci i wikszej
8 Sztorm 34 - 40 62 - 74 17,2 - 20,7
pod wiatr jest bardzo trudne. dugoci, piana na grzbietach fal.
Due fale, zaamujce si przy
Wiatr uszkadza dachy (kominy,
9 Silny sztorm 41 - 47 75 - 88 20,8 - 24,4 zawijaniu, woda bryzga, piana ukada
dachwki, itd..).
si w pasma, widoczno ograniczona.
Rzadko obserwowana na ldzie,
Bardzo wysokie fale, piany ukada
Bardzo silny wiatr wyrywa drzewa z korzeniami,
10 48 - 55 89 - 102 24,5 - 28,4 si w biae pasma, widoczno
sztorm powoduje powane zniszczenia
ograniczona.
budynkw.
Gwatowna Fale o wysokoci mogcej przysoni
11 56 - 63 103 - 117 28,5 - 32,6 Bardzo rzadko, rozlege zniszczenia.
wichura statki, widoczno ograniczona.
Morze cakowicie biae, gsty py
12 Huragan 64 + 118 + 32,7 + Masowe zniszczenia. wodny w powietrzu, widoczno
bardzo ograniczona.

F - KONSERWACJA
 WANE 
Platform naley obowizkowo poddawa okresowej kontroli w celu zapewnienia zachowania jej zgodnoci.
Czsto tych kontroli okrelona jest przez przepisy obowizujce w kraju, w ktrym platforma jest uywana.
We Francji, naley przeprowadza okresowy przegld co 6 miesicy (rozporzdzenie z 1 marca 2004 r.).

647101PL (08/02/2013)

1 - 20
INSTRUKCJA OBSUGI ZDALNEGO STEROWANIA
Dla wzkw z systemem zdalnego sterowania (RC)
JAK STOSOWA ZDALNE STEROWANIE
UWAGA DOTYCZCA BEZPIECZESTWA
- System ma wbudowane zabezpieczenia elektroniczne i mechaniczne. Nie mona sterowa nim z innego pilota ni
fabryczny, ze wzgldu na wbudowane kodowanie inne dla kadego urzdzenia.
 WANE 
Jeli system uywany bdzie w nie waciwy sposb, wystpuje ryzyko:
- Fizycznego lub psychicznego uszczerbku na zdrowiu operatora lub innych osb.
- Uszkodzenia wzka lub otaczajcych go przedmiotw.
Kady korzystajcy z systemu zdalnego sterowania:
- Musi by przeszkolony i na bieco zorientowany w dziaaniu systemu (szkolenie wraz z treningiem).
- Powinien przestrzega poniszych instrukcji tak dalece, jak to moliwe.
- Wzek jest zdalnie sterowany sygnaem radiowym. Oznacza to, e mona nim sterowa nawet wtedy, gdy jest poza
zasigiem wzroku (za przeszkod lub wgem budynku). Dlatego:
tPo zatrzymaniu wzka i wyjciu kluczyka (co jest moliwe tylko, gdy wzek jest nieruchomy) zawsze odoy pilota
w bezpieczne i suche miejsce.
tPrzed dokonaniem jakiejkolwiek naprawy, regulacji czy montau odci zasilanie ukadw elektrycznych (zwaszcza
zasilanie rozdzielacza i ukad elektryczny obwodw hydraulicznych naley odcza zawsze).
tNigdy nie usuwa ani blokowa wycznikw bezpieczestwa (kluczyka, przycisku bezpieczestwa itp.).
 WANE 
Nigdy nie sterowa wzkiem, jeli nie jest zapewniony cigy, doskonay kontakt wzrokowy operatora z wzkiem!
- Odkadajc pilota operator musi zabezpieczy go przed uyciem przez niepowoane osoby, zarwno przez wyjcie
kluczyka z pilota, jak i umieszczenie go w niedostpnym dla nich miejscu.
- Waciciel musi by pewien, e instrukcja obsugi jest zawsze w dostpnym miejscu a operator zapozna si z ni uwanie.
INSTRUKCJE
- Ustaw wzek w stabilnym miejscu, bez moliwoci zelizgnicia si wzka.
- Nim praca zostanie rozpoczta, upewni si, e w obszarze dziaania wzka nie ma nikogo.
- Uywa pilota tylko z jego urzdzeniem do mocowania lub prawidowo zainstalowanego na gondoli.
 WANE 
Jeli pilot zosta zomowany naley zniszczy rwnie akumulatory i kluczyk do niego tak, by nie mogy by przypadkowo ani wiadomie uyte przez nikogo.

URZDZENIA ZABEZPIECZAJCE
- Wzek nie zareaguje na sygna przez czas duszy ni 450 milisekund (ok. 0,5 sekundy) jeli:
tWcinity jest wycznik bezpieczestwa w pilocie (bezwadno 50 milisekund) lub na wzku.
tSygna radiowy jest rozpraszany lub za saby.
tPilot jest uszkodzony.
tSygna radiowy jest zakcany innym sygnaem wysyanym przez rdo zewntrzne.
tZosta rozczony akumulator w pilocie.
tAkumulator wyczerpa si.
tPrzez wyczenie nadajnika poprzez przekrcenie przycisku z kluczykiem w pooenie stop.
- Powysze zabezpieczenia wprowadzone zostay w celu ochrony operatora i powierzonego mu sprztu i nigdy nie powinny
by wyczane, blokowane ani omijane!
- Ramka zabezpieczajca rk na pilocie zapobiega przypadkowemu lub niewiadomemu uruchomieniu pilota (gdy np.
pilot spadnie lub operator oprze si lub zaczepi o niego).
- Zabezpieczenie elektroniczne nie pozwala na rozpoczcie transmisji radiowej, jeli manipulatory nie znajduj si
mechanicznie i elektrycznie w pooeniu spoczynkowym i jeli przecznik pracy silnika nie znajduje si w pooeniu
maych obrotw.
 WANE 
W razie niebezpieczestwa uy niezwocznie przycisku bezpieczestwa a nastpnie postpowa zgodnie zinstrukcj obsugi (patrz: 2 - OPIS: PRZYRZDY i ELEMENTY
STEROWANIA).
647101PL (08/02/2013)

1 - 21
ZALECENIA DOTYCZCE KONSERWACJI WZKA PODNONIKOWEGO

INSTRUKCJE OGLNE
- Przed uruchomieniem wzka podnonikowego naley upewni si czy dany obszar jest odpowiednio przewietrzany.
- Do prac konserwacyjnych przy wzku podnonikowym naley by odpowiednio ubranym, nie nosi biuterii i lunej
odziey. Wosy zwiza i chroni, w razie potrzeby.
- Zatrzyma silnik spalinowy i wyj kluczyk zaponowy w przypadku gdy konieczna jest interwencja.
- Uwanie zapozna si z instrukcj obsugi.
- Wykona natychmiast wszystkie naprawy, nawet drobne.
- Bezzwocznie usuwa wszelkie wycieki, nawet drobne.
- Naley upewni si czy usuwanie materiaw eksploatacyjnych i czci zamiennych przeprowadzane jest w sposb
cakowicie bezpieczny i zgodny z wymaganiami ekologicznymi.
- Uwaa na zagroenie poparzenia i ochlapania (ukad wydechowy, chodnica, silnik spalinowy itp.).

MONTA KLINA ZABEZPIECZAJCEGO WYSIGNIK


- Wzek podnonikowy wyposaony jest w klin zabezpieczajcy wysignika
(patrz: 2 - OPIS: PRZYRZDY I ELEMENTY STEROWANIA), ktry naley umieci
na trzpieniu siownika podnoszenia w przypadku prac pod wysignikiem.
MONTA KLINA
- Podnie maksymalnie wysignik.
- Umieci klin zabezpieczajcy 1 na trzpieniu siownika podnoszenia i zablokowa
go za pomoc osi 2 i koka 3.
- Opuci powoli wysignik, a nastpnie zatrzyma ruchy hydrauliczne przed
zetkniciem z klinem.
DEMONTA KLINA
- Podnie maksymalnie wysignik.
- Usun koek i o.
- Umieci klin zabezpieczajcy w przewidzianym do tego celu miejscu na wzku
podnonikowym. 1
 WANE 
Uywa wycznie klina zabezpieczajcego dostarczonego z wzkiem podnonikowym. 3

KONSERWACJA
- Przeprowadza okresowe przegldy serwisowe (patrz: 3 - KONSERWACJA) w celu utrzymania wzka podnonikowego w
dobrym stanie eksploatacyjnym. Niewykonywanie okresowych przegldw serwisowych moe spowodowa uniewanienie
gwarancji umownej.
KSIKA KONSERWACJI
- Czynnoci konserwacyjne wykonywane zgodnie z zaleceniami podanymi w czci: 3 - KONSERWACJA oraz inne czynnoci
zwizane z przegldami, konserwacj, naprawami lub modyfikacjami wykonanymi na wzku podnonikowym lub jego
647101PL (08/02/2013)

osprzcie musz zosta zanotowane w ksice konserwacji. W przypadku kadej czynnoci naley zanotowa dat
wykonania prac, nazwiska osb lub nazwy firm, ktre wykonay te prace, na czym polegaa praca i w danym przypadku -
czstotliwo wykonywania czynnoci. W przypadku wymiany czci wzka podnonikowego poda numery tych czci.

1 - 22
POZIOM SMARW I PALIWA
- Uywa zalecanych smarw (w adnym razie nie uywa zanieczyszczonych smarw).
- Nie napenia zbiornika paliwa podczas pracy silnika.
- Paliwo uzupenia jedynie w wyznaczonych do tego miejscach.
- Nie napenia zbiornika paliwa do maksymalnego poziomu.
- Gdy zbiornik paliwa jest otwarty lub napeniany nie wolno pali ani zblia si do wzka podnonikowego z pomieniem.

HYDRAULIKA
- Zabronione s wszelkie prace przy ukadzie hydraulicznym poza wyszczeglnionymi w rozdziale 3 - KONSERWACJA tej
instrukcji.
- Nie odkrca zczy, przewodw gitkich ani adnych innych elementw hydraulicznych w ukadzie bdcym pod
cinieniem.
 WANE 
ZAWR WYRWNAWCZY: Zmiana regulacji i demonta zaworw wyrwnawczych lub zaworw bezpieczestwa, zamontowanych ewentualnie na siownikach wzka
podnonikowego, mog by niebezpieczne.
AKUMULATORY HYDRAULICZNE, w ktre moe by wyposaony wzek podnonikowy, to urzdzenia pod cinieniem, demonta tych urzdze oraz ich przewodw jest
niebezpieczny.
Operacje te mog by wykonywane wycznie przez wykwalifikowany personel (skonsultowa si z dealerem).

UKAD ELEKTRYCZNY
- Nie zwiera przekanika rozrusznika, aby uruchomi silnik spalinowy. Jeli przecznik jazdy nie jest ustawiony w pozycji
neutralnej, a hamulec postojowy nie jest zacignity, wzek podnonikowy zacznie si natychmiast porusza.
- Nie ka przedmiotw metalowych na akumulatorze.
- Przed rozpoczciem prac w ukadzie elektrycznym odczy akumulator.

SPAWANIE
- Przed rozpoczciem prac spawalniczych przy wzku podnonikowym odczy akumulator.
- W przypadku wykonywania spawania elektrycznego elementu wzka podnonikowego, kabel spawarki naley podczy
bezporednio do spawanej czci, aby unikn przepywu prdu o wysokim napiciu przez alternator.
- Niedopuszczalne jest prowadzenie prac spawalniczych lub innych, w ktrych wydzielane jest ciepo przy zaoonej oponie.
Pod wpywem ciepa wzrosoby cinienie w oponie, ktre mogoby spowodowa jej rozerwanie.
- Jeeli wzek podnonikowy wyposaony jest elektroniczny ukad sterowania, przed rozpoczciem spawania naley
go odczy, aby nie dopuci do nieodwracalnego uszkodzenia elementw elektronicznych.

MYCIE WZKA PODNONIKOWEGO


- Przed przystpieniem do jakichkolwiek prac na wzku naley go oczyci, co najmniej obszar w ktrym prowadzone
bd prace.
- Naley pamita, aby zamkn i zablokowa wszystkie miejsca dostpu do wzka (drzwi, okna, pokryw silnika, itp.).
- Podczas mycia unika pocze przegubowych oraz elementw elektrycznych i zczy.
- Jeli jest to konieczne, przed wnikaniem wody, pary lub rodkw czyszczcych naley chroni elementy podatne
na uszkodzenie, w szczeglnoci komponenty elektryczne i zcza oraz pomp wtryskow.
- Oczyci wzek z ewentualnych ladw paliwa, oleju lub smaru.

TRANSPORT WZKA PODNONIKOWEGO


 WANE 
Transport wzka podnonikowego stanowi prawdziwe zagroenie dla operatora i innych osb.
- Holowanie, mocowanie zawiesi lub przewoenie wzka podnonikowego (patrz: 3 KONSERWACJA: G KONSERWACJA
OKRESOWA).
647101PL (08/02/2013)

1 - 23
PRZYGOTOWANIE WZKA PODNONIKOWEGO DO WYCZENIA Z EKSPLOATACJI
NA DUSZY CZAS

WPROWADZENIE
Podane poniej zalecenia maj na celu niedopuszczenie do uszkodzenia wzka widowego w przypadku wycofania
go z eksploatacji na duszy czas.
Odnonie tych operacji zalecamy stosowanie produktu ochronnego MANITOU, nr ref. 603726.
Instrukcje dotyczce uywania tego produktu podane s na opakowaniu.
 WANE 
Przygotowanie wzka podnonikowego do wyczenia z eksploatacji na duszy czas i ponowne uruchomienie powinno by wykonane przez dealera.

PRZYGOTOWANIE WZKA PODNONIKOWEGO


- Starannie wyczyci wzek.
- Sprawdzi i wyeliminowa nieszczelnoci powodujce wycieki paliwa, oleju lub powietrza.
- Wymieni lub naprawi zuyte lub uszkodzone czci.
- Oczyci czci wzka podnonikowego pokryte powokami malarskimi czyst, zimn wod i wytrze je.
- Poprawi powok malarsk w razie potrzeby.
- Wyczy wzek podnonikowy (patrz: INSTRUKCJA OBSUGI - WZEK NIEOBCIONY I OBCIONY).
- Upewni si czy drki cylindra wysignika s wszystkie w pozycji wsunitej.
- Zmniejszy cinienie w ukadach hydraulicznych.

OCHRONA SILNIKA SPALINOWEGO


- Napeni zbiornik paliwa (patrz: 3 - KONSERWACJA: A - OBSUGA SERWISOWA WYKONYWANA CODZIENNIE LUB CO
10 GODZIN EKSPLOATACJI).
- Spuci i wymieni ciecz chodzc (patrz: 3 - KONSERWACJA: F - CO 2000 GODZIN EKSPLOATACJI).
- Silnik spalinowy pozostawi przez kilka wczony na biegu jaowym, a nastpnie wyczy.
- Wymieni olej silnikowy i filtr oleju w silniku (patrz: 3 - KONSERWACJA: D - CO 500 GODZIN EKSPLOATACJI).
- Doda rodka ochronnego do oleju silnikowego.
- Uruchomi i pozostawi pracujcy silnik przez krtki czas, aby olej i ciecz chodzca zaczy kry wewntrz.
- Odczy akumulator i po naadowaniu go do pena umieci go do przechowania w bezpiecznym miejscu, nie naraonym
na oddziaywanie niskich temperatur.
- Wyj wtryskiwacze i przy toku ustawionym w dolnym neutralnym pooeniu rozpyla produkt ochronny w kadym
cylindrze przez dwie sekundy.
- Powoli obrci raz wa korbowy i umieci wtryskiwacze na miejscu (patrz INSTRUKCJA NAPRAW silnika spalinowego).
- Wyj przewd dolotowy z kolektora i rozpyli produkt ochronny w kolektorze lub turbosprarce doadowujcej.
- Zalepi przewd wlotowy rozgaziony lub turbosprark doadowujc wodoodporn tam samoprzylepn.
- Wyj rur wydechow i rozpyli produkt ochronny w kolektor wydechowym lub turbosprarce doadowujcej.
- Umieci rur wydechow na miejscu i zalepi wylot wodoodporn tam samoprzylepn.
UWAGA: Czas rozpylania podany jest na opakowaniu produktu. W przypadku silnikw z turbodoadowaniem czas ten
naley przeduy o 50%.
- Otworzy korek wlewowy, rozpyli produkt ochronny wok osi dwigienki zaworowej i umieci korek wlewowy na miejscu.
- Zalepi zbiornik paliwa przy uyciu wodoodpornej tamy samoprzylepnej.
- Zdj pasy napdowe i przechowywa je w bezpiecznym miejscu.
- Odczy zawr elektromagnetyczny odcinajcy pompy wtryskowej i starannie zaizolowa poczenie.

OCHRONA WZKA PODNONIKOWEGO


- Ustawi wzek podnonikowy na podporach osi, aby opony nie stykay si z podoem i zwolni hamulec rczny.
- Chroni nie wsunite drki cylindra przed korozj.
- Owin opony.
UWAGA: Jeeli wzek podnonikowy bdzie przechowywany na zewntrz, naley przykry go wodoodporn plandek.
647101PL (08/02/2013)

1 - 24
PRZYWRCENIE WZKA PODNONIKOWEGO DO EKSPLOATACJI
- Zdj wodoodporn tam samoprzylepn ze wszystkich otworw.
- Ponownie zamontowa przewd dolotowy.
- Ponownie zamontowa i podczy akumulator.
- Zdj ochron z drkw cylindra.
- Wykona codzienn konserwacj (patrz: 3 - KONSERWACJA: A - OBSUGA SERWISOWA WYKONYWANA CODZIENNIE LUB
CO 10 GODZIN EKSPLOATACJI).
- Wczy hamulec rczny i usun podpory osi.
- Spuci i wymieni paliwo oraz filtr paliwa (patrz: 3 - KONSERWACJA: D - CO 500 GODZIN EKSPLOATACJI).
- Ponownie zaoy i wyregulowa napicie pasw napdowych (patrz: 3 - KONSERWACJA: C - CO 250 GODZIN EKSPLOATACJI).
- Uruchomi silnik spalinowy rozrusznikiem, poczeka a wzronie cinienie oleju.
- Podczy ponownie zawr elektromagnetyczny odcinajcy silnika.
- Wykona kompletne smarowanie wzka podnonikowego (patrz: 3 - KONSERWACJA: HARMONOGRAM SERWISOWANIA).
 WANE 
Przed uruchomieniem wzka podnonikowego naley upewni si czy dany obszar jest odpowiednio przewietrzany.
- Uruchomi wzek podnonikowy zgodnie z instrukcjami dotyczcymi bezpieczestwa (patrz: INSTRUKCJA OBSUGI -
WZEK NIEOBCIONY I OBCIONY).
- Wykona wszystkie ruchy hydrauliczne wysignika, skupiajc si na kocwce suwu kadego cylindra.

647101PL (08/02/2013)

1 - 25
ZOMOWANIE WZKA PODNONIKOWEGO
Firma MANITOU przestrzega przepisw dyrektywy 2000/53/WE dotyczcej wycofania z eksploatacji wzka podnonikowego.
Ten wzek podnonikowy nie posiada adnych substancji ani materiaw zakazanych przez dyrektyw 2000/53/WE.
UWAGA: Przed zomowaniem wzka skonsultowa si z dealerem.

RECYKLING MATERIAW
METALE
tS odzyskiwane w 100 %.
TWORZYWA SZTUCZNE
tCzci plastikowe posiadaj oznakowanie zgodne z obowizujcymi przepisami.
tAby uatwi proces recyklingu, ilo uytych materiaw zostaa ograniczona.
tWikszo tworzyw sztucznych skada si tzw. tworzyw termoplastycznym, atwych do recyklingu poprzez przetopienie,
ziarnowanie lub rozdrabnianie.
GUMA
tOpony i uszczelki mog zosta rozdrobnione i uyte do produkcji cementu lub uzyskania granulatu nadajcego si
do ponownego uycia.
SZKO
tMoe by zdemontowane i zebrane do przetworzenia przez szklarzy.

OCHRONA RODOWISKA
Powierzajc serwisowanie wzka podnonikowego sieci przedstawicielskiej MANITOU zmniejszacie ryzyko zanieczyszczenia
rodowiska i macie swj wkad w jego ochron.
CZCI ZUYTE LUB USZKODZONE
tNie wyrzuca czci do rodowiska.
tFirma MANITOU i jej sie zgodziy zobowizay si dba o ochron rodowiska dziki procesowi recyklingu.
ZUYTE OLEJE
tSie MANITOU zapewnia zbirk i przetwarzanie olejw.
tPowierzajc jej usunicie olejw ograniczacie zanieczyszczenie rodowiska.
ZUYTE AKUMULATORY I BATERIE
tNie wyrzuca akumulatorw ani baterii z pilotw zdalnego sterowania, poniewa zawieraj one metale szkodliwe
dla rodowiska.
tPrzekaza je do sieci MANITOU lub do jakiegokolwiek autoryzowanego punktu zbirki.
UWAGA: Firma MANITOU postawia sobie za cel produkcj wzkw podnonikowych o optymalnych parametrach i
ograniczonej emisji zanieczyszcze.

647101PL (08/02/2013)

1 - 26
2-1
2 - OPIS

647101PL (08/02/2013)
2-2
647101PL (08/02/2013)
SPIS TRECI

2 - OPIS

DEKLARACJA ZGODNOCI CE 4

NALEPKI I TABLICZKI DOTYCZCE BEZPIECZESTWA 6

IDENTYFIKACJA WZKA PODNONIKOWEGO 10

DANE TECHNICZNE MT 1440 A ST3B (KARETKA O SWOBODNIE USTAWIANYCH WIDACH) 12

DANE TECHNICZNE MT 1440 A ST3B (ROZSZERZALNYM POMOSTEM 2M25/4M 1000KG) 14

DANE TECHNICZNE MT 1840 A ST3B (KARETKA O SWOBODNIE USTAWIANYCH WIDACH) 16

DANE TECHNICZNE MT 1840 A ST3B (ROZSZERZALNYM POMOSTEM 2M25/4M 1000KG) 18

OPONY PRZEDNIE I TYLNE 20

CHARAKTERYSTYKA UDWIGW I WYMIARY MT 1440 A ST3B (KARETKA O SWOBODNIE USTAWIANYCH WIDACH) 22

CHARAKTERYSTYKA UDWIGW I WYMIARY MT 1440 A ST3B (ROZSZERZALNYM POMOSTEM 2M25/4M 1000KG) 24

CHARAKTERYSTYKA UDWIGW I WYMIARY MT 1840 A ST3B (KARETKA O SWOBODNIE USTAWIANYCH WIDACH) 26

CHARAKTERYSTYKA UDWIGW I WYMIARY MT 1840 A ST3B (ROZSZERZALNYM POMOSTEM 2M25/4M 1000KG) 28

WIDOCZNO MT 1440 A ST3B (KARETKA O SWOBODNIE USTAWIANYCH WIDACH) 30

WIDOCZNO MT 1840 A ST3B (KARETKA O SWOBODNIE USTAWIANYCH WIDACH 32

PRZYRZDY I ELEMENTY STEROWANIA 34

INSTRUKCJA OBSUGI POMOSTU 64

UYTKOWANIE ZDALNEGO STEROWANIA PODCZAS MANIPULACJI TRANSPORTOWYCH (OPCJA) 72

SWORZE I HAK HOLOWNICZY 74

OPIS I UYTKOWANIE OPCJI 76


647101PL (08/02/2013)

2-3
DEKLARACJA ZGODNOCI CE

1) DCLARATION CE DE CONFORMIT (originale)


EC DECLARATION OF CONFORMITY (original)

2) La socit, The company : MANITOU BF

3) Adresse, Address : 430, rue de lAubinire - BP 10249 - 44158 - ANCENIS CEDEX - FRANCE

4) Dossier technique, Technical file : MANITOU BF - 430, rue de lAubinire


BP 10249 - 44158 - ANCENIS CEDEX - FRANCE

5) Constructeur de la machine dcrite ci-aprs, Manufacturer of the machine described below :

MT 1440 A ST3B
MT 1840 A ST3B

6) Dclare que cette machine, Declares that this machine :

7) Est conforme aux directives suivantes et leurs transpositions en droit national,


Complies with the following directives and their transpositions into national law :

2006/42/CE

8) Pour les machines annexe IV, For annex IV machines :


9) Numro dattestation, Certificate number : 0062/5131/760/12/2009/XXXX
Ext XXX/09/10
10) Organisme notifi, Notified body : BUREAU VRITAS, NB0062
67-71 Boulevard du Chteau
92200 Neuilly sur Seine FRANCE

15) Normes harmonises utilises, Harmonised standards used :

16) Normes ou dispositions techniques utilises, Standards or technical provisions used :

17) Fait , Done at : Ancenis 18) Date, Date : 25/05/2012

19) Nom du signataire, Name of signatory : ric LAMBERT

20) Fonction, Function : Prsident division RTH

21) Signature, Signature :


647101PL (08/02/2013)

2-2
bg : 1) (o), 2) , 3) , 4) , 5) - , 6)
, , 7) , 8) IV, 9)
, 10) , 15) , 16) , ,
17) , 18) , 19) , 20) , 21) .
cs : 1) ES prohlen o shod (pvodn), 2) Nzev spolenosti, 3) Adresa, 4) Technick dokumentace, 5) Vrobce ne uvedenho stroje, 6) Prohlauje, e tento stroj,
7) Je v souladu s nsledujcmi smrnicemi a smrnicemi transponovanmi do vnitrosttnho prva, 8) Pro stroje v ploze IV, 9) slo certifiktu, 10) Notifikan orgn,
15) harmonizovan normy pouity, 16) Norem a technickch pravidel pouvanch, 17) Msto vydn, 18) Datum vydn, 19) Jmno podepsanho, 20) Funkce,
21) Podpis.
da : 1) EF Overensstemmelseserklring (original), 2) Firmaet, 3) Adresse, 4) tekniske dossier, 5) Konstruktr af nedenfor beskrevne maskine, 6) Erklrer, at denne maskine,
7) Overholder nedennvnte direktiver og disses gennemfrelse til national ret, 8) For maskiner under bilag IV, 9) Certifikat nummer, 10) Bemyndigede organ,
15) harmoniserede standarder, der anvendes, 16) standarder eller tekniske regler, 17) Udfrdiget i, 18) Dato, 19) Underskrivers navn, 20) Funktion, 21) Underskrift.
de : 1) EG-Konformittserklrung (original), 2) Die Firma, 3) Adresse, 4) Technischen Unterlagen, 5) Hersteller der nachfolgend beschriebenen Maschine, 6) Erklrt, dass diese
Maschine, 7) den folgenden Richtlinien und deren Umsetzung in die nationale Gesetzgebung entspricht, 8) Fr die Maschinen laut Anhang IV, 9) Bescheinigungsnummer,
10) Benannte Stelle, 15) angewandten harmonisierten Normen, 16) angewandten sonstigen technischen Normen und Spezifikationen, 17) Ausgestellt in, 18) Datum,
19) Name des Unterzeichners, 20) Funktion, 21) Unterschrift.
el : 1) CE (), 2) , 3) , 4) , 5) ,
6) , 7) , 8) IV,
9) , 10) , 15) , 16) ,
16) , 17) , 18) , 19) , 20) , 21) .
es : 1)Declaracin DE de conformidad (original), 2) La sociedad, 3) Direccin, 4) expediente tcnico, 5) Constructor de la mquina descrita a continuacin, 6) Declara
que esta mquina, 7) Est conforme a las siguientes directivas y a sus transposiciones en derecho nacional, 8) Para las mquinas anexo IV, 9) Nmero de certificacin,
10) Organismo notificado, 15) normas armonizadas utilizadas, 16) Otras normas o especificaciones tcnicas utilizadas, 17) Hecho en, 18) Fecha, 19) Nombre del
signatario, 20) Funcin, 21) Firma.
et : 1) E vastavusdeklaratsioon (alguprane), 2) rihing, 3) Aadress, 4) Tehniline dokumentatsioon, 5) Seadme tootja, 6) Kinnitab, et see toode, 7) On vastavuses jrgmiste
direktiivide ja nende riigisisesesse igusesse levtmiseks vastuvetud igusaktidega, 8) IV lisas loetletud seadmete puhul, 9) Tunnistuse number, 10) Sertifitseerimisasutus,
15) kasutatud htlustatud standarditele, 16) Muud standardites vi spetsifikatsioonides kasutatakse, 17) Vljaandmise koht, 18) Vljaandmise aeg, 19) Allkirjastaja nimi,
20) Amet, 21) Allkiri.
fi : 1) EY-vaatimustenmukaisuusvakuutus (alkuperiset), 2) Yritys, 3) Osoite, 4) teknisen eritelmn, 5) Jljess kuvatun koneen valmistaja, 6) Vakuuttaa, ett tm kone,
7) Tytt seuraavien direktiivien sek niit vastaavien kansallisten snnsten vaatimukset, 8) Liitteen IV koneiden osalta, 9) Todistuksen numero, 10) Ilmoitettu laitos,
15) yhdenmukaistettuja standardeja kytetn, 16) muita standardeja tai eritelmt, 17) Paikka, 18) Aika, 19) Allekirjoittajan nimi, 20) Toimi, 21) Allekirjoitus.
ga : 1) EC dearbh comhrireachta (bunaidh), 2) An comhlacht, 3) Seoladh, 4) comhad teicniil, 5) Dantir an innill a thuairisctear thos, 6) Dearbhaonn s go bhfuil an t-inneall,
7) Go gcloonn s le na treoracha seo a leanas agus a trasumh isteach i ndl nisinta, 8) Le haghaidh innill an aguisn IV, 9) Uimhir teastais, 10) Comhlacht a chuireadh i bhfios,
15) caighdein comhchuibhithe a sidtear, 16) caighdein eile n sonraochta teicnila a sidtear, 17) Danta ag, 18) Dta, 19) Ainm an tsnitheora, 20) Feidhm,
21) Sni.
hu : 1) CE megfelelsgi nyilatkozat (eredeti), 2) A vllalat, 3) Cm, 4) mszaki dokumentci, 5) Az albbi gp gyrtja, 6) Kijelenti, hogy a gp, 7) Megfelel az albbi
irnyelveknek valamint azok honostott elrsainak, 8) A IV. mellklet gpeihez, 9) Bizonylati szm, 10) rtestett szervezet, 15) felhasznlt harmonizlt szabvnyok,
16) egyb felhasznlt mszaki szabvnyok s elrsok hivatkozsai, 17) Kelt (hely), 18) Dtum, 19) Alr neve, 20) Funkci, 21) Alrs.
is : 1) (Samrmisvottor ESB (upprunalega), 2) Fyrirtki, 3) Asetur, 4) Tknilegar skr, 5) Smiur tkisins sem lst er hr eftir, 6) Stafestir a tki, 7) Samrmist
eftirfarandi stlum og stafrslu eirra me hlisjn af jarrtti, 8) Fyrir tkin aukakafla IV, 9) Stafestingarnmer, 10) Tilkynnt til, 15) samhfa stala sem notair,
16) nnur stalar ea forskriftir nota, 17) Staur, 18) Dagsetning, 19) Nafn undirritas, 20) Staa, 21) Undirskrift.
it : 1) Dichiarazione CE di conformit (originale), 2) La societ, 3) Indirizzo, 4) fascicolo tecnico, 5) Costruttore della macchina descritta di seguito, 6) Dichiara che
questa macchina, 7) conforme alle direttive seguenti e alle relative trasposizioni nel diritto nazionale, 8) Per le macchine Allegato IV, 9) Numero di Attestazione,
10) Organismo notificato, 15) norme armonizzate applicate, 16) altre norme e specifiche tecniche applicate, 17) Stabilita a, 18) Data, 19) Nome del firmatario, 20)
Funzione, 21) Firma.
lt : 1) CE atitikties deklaracija (originalas), 2) Bendrov, 3) Adresas, 4) Technin byla, 5) emiau nurodytas renginio gamintojas, 6) Pareikia, kad is renginys, 7) Atitinka
toliau nurodytas direktyvas ir nacionalinius teiss aktus perkeltas j nuostatas, 8) IV priedas dl main, 9) Sertifikato Nr, 10) Paskelbtoji staiga, 15) suderintus
standartus naudojamus, 16) Kiti standartai ir technines specifikacijas, 17) Pasirayta, 18) Data, 19) Pasiraiusio asmens vardas ir pavard, 20) Pareigos, 21) Paraas.
lv : 1) EK atbilstbas deklarcija (oriinls), 2) Uzmums, 3) Adrese, 4) tehnisks lietas, 5) Tlk aprakstts iekrtas raotjs, 6) Apliecina, ka iekrta, 7) Ir atbilstoa
tlk nordtajm direktvm un to transpozcijai nacionlaj likumdoan, 8) Iekrtm IV pielikum, 9) Apliecbas numurs, 10) Reistrt organizcija, 15) lietotajiem
saskaotajiem standartiem, 16) lietotajiem tehniskajiem standartiem un specifikcijm, 17) Sastdts, 18) Datums, 19) Paraksttja vrds, 20) Amats, 21) Paraksts.
mt : 1) Dikjarazzjoni ta Konformit KE (oriinali), 2) Il-kumpanija, 3) Indirizz, 4) fajl tekniku, 5) Manifattrii tal-magna deskritta hawn isfel, 6) Tiddikjara li din il-magna,
7) Hija konformi hija konformi mad-Direttivi segwenti u l-liijiet li jimplimentawhom fil-lii nazzjonali, 8) Gall-magni fl-Anness IV, 9) Numru ta-ertifikat, 10) Entit nnotifikata,
15) l-istandards armonizzati uati, 16) standards teknii u speifikazzjonijiet ora uati, 17) Magmul f, 18) Data, 19) Isem il-firmatarju, 20) Kariga, 21) Firma.
nl : 1) EG-verklaring van overeenstemming (oorspronkelijke), 2) Het bedrijf, 3) Adres, 4) technisch dossier, 5) Constructeur van de hierna genoemde machine, 6) Verklaart dat
deze machine, 7) In overeenstemming is met de volgende richtlijnen en hun omzettingen in het nationale recht, 8) Voor machines van bijlage IV, 9) Goedkeuringsnummer,
10) Aangezegde instelling, 15) gehanteerde geharmoniseerde normen, 16) andere gehanteerde technische normen en specificaties, 17) Opgemaakt te, 18) Datum,
19) Naam van ondergetekende, 20) Functie, 21) Handtekening.
no : 1) CE-samsvarserklring (original), 2) Selskapet, 3) Adresse, 4) tekniske arkiv, 5) Fabrikant av flgende maskin, 6) Erklrer at denne maskinen, 7) Oppfyller
kravene i flgende direktiver, med nasjonale gjennomfringsbestemmelser, 8) For maskinene i tillegg IV, 9) Attestnummer, 10) Notifisert organ, 15) harmoniserte
standarder som brukes, 16) Andre standarder og spesifikasjoner brukt, 17) Utstedt i, 18) Dato, 19) Underskriverens navn, 20) Stilling, 21) Underskrift.
pl : 1) Deklaracja zgodnoci CE (oryginalne), 2) Spka, 3) Adres, 4) dokumentacji technicznej, 5) Wykonawca maszyny opisanej poniej, 6) Owiadcza, e ta maszyna,
7) Jest zgodna z nastpujcymi dyrektywami i odpowiadajcymi przepisami prawa krajowego, 8) Dla maszyn zacznik IV, 9) Numer certyfikatu, 10) Jednostka certyfikujca,
15) zastosowanych norm zharmonizowanych, 16) innych zastosowanych norm technicznych i specyfikacji, 17) Sporzdzono w, 18) Data, 19) Nazwisko podpisujcego,
20) Stanowisko, 21) Podpis.
pt : 1) Declarao de conformidade CE (original), 2) A empresa, 3) Morada, 4) processo tcnico, 5) Fabricante da mquina descrita abaixo, 6) Declara que esta mquina,
7) Est em conformidade s directivas seguintes e s suas transposies para o direito nacional, 8) Para as mquinas no anexo IV, 9) Nmero de certificado,
10) Entidade notificada, 15) normas harmonizadas utilizadas, 16) outras normas e especificaes tcnicas utilizadas, 17) Elaborado em, 18) Data, 19) Nome do signatrio,
20) Cargo, 21) Assinatura.
ro : 1) Declaraie de conformitate CE (original), 2) Societatea, 3) Adresa, 4) crtii tehnice, 5) Constructor al mainii descrise mai jos, 6) Declar c prezenta main,
7) Este conform cu directivele urmtoare i cu transpunerea lor n dreptul naional, 8) Pentru mainile din anexa IV, 9) Numr de atestare, 10) Organism notificat,
15) standardele armonizate utilizate, 16) alte standarde si specificatii tehnice utilizate, 17) ntocmit la, 18) Data, 19) Numele persoanei care semneaz, 20) Funcia,
21) Semntura.
sk : 1) ES vyhlsenie o zhode (pvodn), 2) Nzov spolonosti, 3) Adresa, 4) technickej dokumentcie, 5) Vrobca niie opsanho stroja, 6) Vyhlasuje, e tento stroj,
7) Je v slade s nasledujcimi smernicami a smernicami transponovanmi do vntrottneho prva, 8) Pre stroje v prlohe IV, 9) slo certifiktu, 10) Notifikan orgn,
15) pouit harmonizovan normy, 16) pouit in technick normy a predpisy, 17) Miesto vydania, 18) Dtum vydania, 19) Meno podpisujceho, 20) Funkcia,
21) Podpis.
sl : 1) ES Izjava o ustreznosti (izvirna), 2) Druba. 3) Naslov. 4) tehnine dokumentacije, 5) Proizvajalac tukaj opisanega stroja, 6) Izjavlja, da je ta stroj, 7) Ustreza
647101PL (08/02/2013)

naslednjim direktivam in njihovi transpoziciji v dravno pravo, 8) Za stroje priloga IV, 9) tevilka potrdila, 10) Obvestilo organu, 15) uporabljene harmonizirane standarde,
16) druge uporabljene tehnine standarde in zahteve, 17) V, 18) Datum, 19) Ime podpisnika, 20) Funkcija, 21) Podpis.
sv : 1) CE-frskran om verensstmmelse (original), 2) Fretaget, 3) Adress, 4) tekniska dokumentationen, 5) Konstruktr av nedan beskrivna maskin, 6) Frskrar att
denna maskin, 7) verensstmmer med nedanstende direktiv och infrlivandet av dem i nationell rtt, 8) Fr maskinerna i bilaga IV, 9) Nummer fr godknnande,
10) Organism som underrttats, 15) Harmoniserade standarder som anvnts, 16) andra tekniska standarder och specifikationer som anvnts, 17) Upprttat i,
18) Datum, 19) Namn p den som undertecknat, 20) Befattning, 21) Namntecknin.

2-5
NALEPKI I TABLICZKI DOTYCZCE BEZPIECZESTWA
 WANE 
Wyczyci wszystkie nalepki i tabliczki bezpieczestwa, aby byy dobrze czytelne.
Naley obowizkowo wymienia nalepki i tabliczki bezpieczestwa, ktre s nieczytelne lub uszkodzone.
Po wymianie czci zamiennych sprawdzi obecno nalepek i tabliczek bezpieczestwa.

NALEPKI I TABLICZKI ZEWNTRZNE


OZNACZENIE NR CZCI OPIS
1 24653 - Punkt zaczepiania zawiesia
2 305405 - Olej napdowy
3 234797 - Klimatyzacja (opcja)
4 288430 - Instrukcja naprawy
6 296998 - Instrukcja bezpieczestwa Maniscopic
7 234805 - Instrukcja sprzgu hydraulicznego
8 234798 - Olej hydrauliczny
9 307508 - Odcznik akumulatora
10 217826 - Niebezpieczestwo: akumulator
11 270466 - Obcienie na stabilizator
12 275329 - Niebezpieczestwo: moliwo przygniecenia stabilizatorem

GAZ R134A

10 3
N270466

6605 kg
11 N 234797
217826

5,6 kg/cm2

OFF ON
9 N 234798

STOP
30s OFF

N307508 ULTRA LOW SULFUR FUEL ONLY

2
N305405

7 STOP

N 234805

N296998

1
N 24653

4
N 288430

12

275329

1
N 24653

647101PL (08/02/2013)

2-2
NALEPKI I TABLICZKI POD MASK SILNIKA
OZNACZENIE NR CZCI OPIS
1 259398 - Separator woda/olej napdowy
2 293887 - rodek przeciw zamarzaniu
3 306583 - Bezpiecznik silnika
4 296741 - Zalecenie dotyczce bezpieczestwa nie podnosi
5 302182 - Wymiana akumulatora

F56 F55 F54

K21 ECM ECM ECM

5A 5A 25A
E.C.M
F57
K22
3 Diagn

5A

F53 ECM 40A

F52 60A

F51 30A
N306583

ON

OFF

N$293887

5
2
35C
31F
00A
/ 10
12V

N302182

FUEL / WATER
SEPARATOR

FUEL

259398

N296741

647101PL (08/02/2013)

2-7
NALEPKI I TABLICZKI W KABINIE
OZNACZENIE NR CZCI OPIS
1 268491 - Instrukcja dot. oleju obwodu hamulca
2 239596 - Moc akustyczna 106 dB
3 279142 - Instrukcje dotyczce obecnoci operatora
4 297734 - Instrukcja obsugi
5 290183 - Instrukcja chwytaka na teleskopie
6 297393 - Zakaz zgarniania do tyu (dotyczy tylko MT 1840 A ST3B)
7 261476 - Dwignia zmiany biegw
8 184276 - Sterowanie przecznikiem kierunku jazdy
9 218653 - Zgodno kabiny
10 Skonsultowa si z dystrybutorem - Tabliczka producenta
11 306582 - Bezpieczniki
12 261307 - Karta nomogram pokrywy
13 261308 - Funkcje manipulatora MT 1440 A ST3B
14 296889 - Funkcje manipulatora MT 1840 A ST3B
15 Skonsultowa si z dystrybutorem - Charakterystyka udwigw bez stabilizatorw MT 1440 A ST3B
16 Skonsultowa si z dystrybutorem - Charakterystyka udwigw bez stabilizatorw MT 1840 A ST3B
17 Skonsultowa si z dystrybutorem - Charakterystyka udwigw na stabilizatorach MT 1440 A ST3B
18 Skonsultowa si z dystrybutorem - Charakterystyka udwigw na stabilizatorach MT 1840 A ST3B
19 292240 - Punkty smarowania + cinienie w oponach MT 1440 A ST3B
20 292235 - Punkty smarowania + cinienie w oponach MT 1840 A ST3B
21 272186 - Uywanie szufli na TSDL (opcja)
22 265284 - Ucho podnoszenia na karetce jednostronnej (opcja)
23 297251 - Wybr: manipulacje transportowe/ pomost roboczy
24 266893 - SOS Pomost roboczy
25 275395 - Niebezpieczestwo poraenia prdem elektrycznym
26 266604 - Wybr: manipulacje transportowe/ pomost roboczy/ zdalne sterowanie (opcja)

N261307 N261308 N296889

13 14 50 60 62 14
50 60
14
40 13
13 12.50
40
12.3 12 12

11 11

10 10
30 9
30 9
8 8
4000KG

7 7
3000KG
2500KG
2000KG
1600KG

20 6
4000KG

1200KG

6
900KG
3000KG

20
2500KG

5
2000KG

5
1500KG

600KG
1200KG

4 4
900KG
600KG

10 3
10 3
400KG

400KG

2
300KG

2
1
0
1
MT 1440 0
0
MT 1840
0
0.5m -4.64 0.5m
-1
-6.2 -1 10 9 8 7 6 5 4 3 2 1 0m
10 9 8 7 6 5 4 3 2 1 0m
9.60 7.20 5.40 3.90 2.65
9.46 7.75 5.85 4.25 3.10 1.91 8.65 6.40 4.70 3.40 2.05
8.80 6.70 5.10 3.60 2.40

SUIVANT NORME EN 1459 annexe B. SUIVANT NORME EN 1459 annexe B.

N261308
15 16
12 17 18
SUIVANT NORME EN 1459 annexe B. SUIVANT NORME EN 1459 annexe B.

50 60 70 71.3 50 60 70 75.6
15 19

14 17.55 18
13.53 17
13 40 16
40
12 15
11 14
1 2
13
10
12
30 9 30 11
8 10
7 9
8
20 6
4000KG

20
4000KG

7
5
3000KG

6
3000KG

2500KG
2000KG

4
2500KG

5
1600KG
2000KG

1200KG

10 3
1500KG

10 4
850KG

2 3
2
1
0
-1.2 0
0.5m
MT 1440 0
0
1
MT 1840
-1.65 0.5m
-1 10 9 -1
8 7 6 5 4 3 2 1 0m 14 13 12 11 10 9 8 7 6 5 4 3 2 1 0m
9.38 6.20 5.10 1.86 13.08 11.40 8.65 6.65 1.94
9.85 7.45

N261307 N261552 N296885

21 25

TSDL U
DANGER
D

U (Volt) D mini (m)


50 < U <= 1 000 2.30
1 000 < U <= 30 000 2.50
30 000 < U <= 45 000 2.60
45 000 < U <= 63 000 2.80
63 000 < U <= 90 000 3.00
90 000 < U <= 150 000 3.40
150 000 < U <= 225 000 4.00
225 000 < U <= 400 000 5.30
400 000 < U <= 750 000 7.90

19 20
N272186 N275395
647101PL (08/02/2013)

2-2
MT....
MT....R N 279142

x1 OK
N

INFO
Kg ON
MT....A
OFF MT....EP

Kg Kg N

0
P

OK 0 Km/h
AUTO

3
N265284

Kg Kg Kg Kg Kg Kg STANDARD
MODE kg X
4

N297734
Kg

Kg Kg Kg Kg

22

N297393
X
X
6
MANITOU BF 44158 ANCENIS CEDEX FRANCE

X
MODELE MODELLO SERIE SERIE

X
MODEL MODELO SERIES SERIE

Anne de fabrication Anno di fabbricazione Anne modle Anno modello


Year of manufacture Ao de fabricacin Model year Ao modelo

N de srie N di serie
Puissance ISO/TR14396
Serial Nr N de serie
Power ISO/TR14396
Potenza ISO/TR14396

OK
Potencia ISO/TR14396

N290183
Masse vide Massa a vuoto kW
Unladen mass Masa en vacio

kg Capacit nominale
10
Rated capacity
Capacit nominale
P.T.R.A. P.T.C.A.
Capacidad nominal
Authorized gross vehicle weight P.T.R.A.

daN kg
5

X
Effort de traction Sforzo di trazione Effort vertical maxi. (sur crochet de remorquage)
Drag strain Esfuerzo de traccin Maximum vertical force (on trailer hook)
Sforzo verticale massimo (sul gancia di traino)
daN Esfuerzo vertical mximo (sobre gancho de remolque)

Pression des pneumatiques (Bar) daN


Tyres pressure (Bar)
Pressione dei pneumatici (Bar)
Presin de los neumticos (Bar) N d'homologation
Homologation Nr
Avant Anteriore Arrire Posteriore N di omologazione
Front Adelante Rear Trasero N de homologacin

N295449
CABINE CONFORME A :
CAB CONFORMS TO :

9
FOPS - ISO 3449
ROPS - ISO 3471
N$218653

239596

184276

2 4

261476
1 3

1 11 24 23
F46 F40 F30 20A F20 15A F10 2A K3 K6

F45 30A F39 F29 7.5A F19 7.5A F9 2A SOS


266893 OP 1
F44 MP1
40A F38 F28 Diagn
5A F18 15A max. F8
Pn
15A
K2 K5 T. N2
9725

F43 F37 OPT F27 F17 F7


4 2

50A 15A 15A 15A 2A


7 5 3
* 8 6
0 9
#

F42 MP2 40A F36 2A F26 7.5A F16


15A
25A
F6 OPT 15A max.
K1

A.S.
K4

OPT.
26
1

F41 F35 F25 F15 OPT 15A max.


4

F5
2

2A 2A 2A
7 5 3
* 8 6
0 9
#

K12
F34 2A F24 15A F14 OPT 15A max. F4 2A

2A
F33 5A F23 F13 10A F3 OPT 15A max. 0
Diagn 15A
9727
K11 N2
F32 7.5A F22 3A F12 15A F2 OPT 7.5A

A.S.
F31 5A F21 3A F11 10A F1 OPT 3A
HUILE MINERALE Uniquement N 306582
ECU

MINERAL OIL ONLY


MINERALL Nur
ACEITE MINERAL Solamente
OLIO MINERALE Soltanto

LHMS

N268491
647101PL (08/02/2013)

2-9
IDENTYFIKACJA WZKA PODNONIKOWEGO
Poniewa wyznajemy zasad wspierania cigego doskonalenia naszych produktw, nasz asortyment teleskopowych wzkw
podnonikowych moe ulec pewnym modyfikacjom, co nie zobowizuje nas do powiadamiania naszych klientw.
Przy zamawianiu czci lub gdy wymagane s informacje techniczne, naley zawsze poda:
UWAGA: Dla wygody waciciela, zaleca si zapisanie poniszych numerw w miejscu na to przeznaczonym przy dostawie
wzka podnonikowego.

TABLICZKA PRODUCENTA WZKA PODNONIKOWEGO


1 - MODEL
MANITOU BF 44158 ANCENIS CEDEX FRANCE
2 - SERIA MODELE
MODEL
MODELLO
MODELO
SERIE
SERIES
SERIE
SERIE

3 - Rok produkcji 1 2
Anne de fabrication Anno di fabbricazione Anne modle Anno modello
Year of manufacture Ao de fabricacin Model year Ao modelo

4 - Rok modelu 3 4
5 - Nr seryjny
N de srie N di serie
Puissance ISO/TR14396
Serial Nr N de serie
Power ISO/TR14396

5 Potenza ISO/TR14396
Potencia ISO/TR14396

6 - Moc zgodnie z norm ISO/TR 14396 Masse vide


Unladen mass
Massa a vuoto
Masa en vacio
kW 6
7 - Masa wasna 7 kg Capacit nominale
Rated capacity
Capacit nominale
P.T.R.A. P.T.C.A.
Capacidad nominal
Authorized gross vehicle weight P.T.R.A.

8 - Dopuszczalna masa cakowita pojazdu 8 daN kg 9


Effort de traction Sforzo di trazione Effort vertical maxi. (sur crochet de remorquage)

9 - Nono nominalna 10
Drag strain Esfuerzo de traccin

daN
Maximum vertical force (on trailer hook)
Sforzo verticale massimo (sul gancia di traino)
Esfuerzo vertical mximo (sobre gancho de remolque)

10 - Sia na koach Pression des pneumatiques (Bar)


Tyres pressure (Bar)
daN 11
Pressione dei pneumatici (Bar)
Presin de los neumticos (Bar) N d'homologation
Homologation Nr

11 - Maksymalny nacisk pionowy (na zaczep holowniczy) 12


Avant
Front
Anteriore
Adelante
Arrire
Rear
Posteriore
Trasero
N di omologazione
N de homologacin

13
12 - Cinienie w oponach (bary) N295449

13 - Nr homologacji
Dalsze informacje techniczne dotyczce wzka podnonikowego podano w rozdziale:
2 - OPIS: CHARAKTERYSTYKA.

SILNIK SPALINOWY
tNr silnika spalinowego

SKRZYNIA BIEGW
tTyp
tNr ref. MANITOU
tNr seryjny

O PRZEDNIA
tTyp
tNr seryjny
tNr ref. MANITOU
647101PL (08/02/2013)

2-2
O TYLNA
tTyp
tNr seryjny
tNr ref. MANITOU

KABINA
tTyp
tNr seryjny

WYSIGNIK
tNr ref. MANITOU
tData produkcji

PODWOZIE
tNr seryjny wzka podnonikowego

TABLICZKA PRODUCENTA OSPRZTU


tModel MANITOU BF
44158 ANCENIS CEDEX
FRANCE

tNr seryjny MODELE

tRok produkcji N$ dans la srie

Anne fabrication
647101PL (08/02/2013)

Masse vide
kg
C d G / Tablier
A vide / En charge : mm

Cap. Nominale

Pression de service

AVERTISSEMENT : RESPECTEZ
LA CAPACITE DE L'ENSEMBLE
"CHARIOT ET EQUIPEMENT"

N$207701

2 - 11
DANE TECHNICZNE MT 1440 A ST3B (KARETKA O SWOBODNIE USTAWIANYCH WIDACH)

SILNIK SPALINOWY
Typ PERKINS 854E-E34TA JR51746
Paliwo Diesel
Liczba cylindrw 4 w ukadzie rzdowym
Ssanie Turbospranie
System wtrysku Bezporedni
Kolejno zaponu 1.3.4.2
Pojemno skokowa cm3 3400
rednica cylindra i skok mm 99 x 110
Stopie sprania 17:1
Obcienie nominalne obr/min 2200
Wolne obroty min. obr/min 850
Wolne obroty maks. obr/min 2350
Moc zgodnie z norm ISO/TR 14396 cv - kW 102 - 75
Moc SAE J 1995 cv - kW 102 - 75
Maks. moment obrotowy zgodnie z norm ISO/TR 14396 Nm 420 do 1400 obr/min
Wydajno wagowa ISO 5011 % 99,9
Typ chodzenia Wodny
Wentylator Sscy
SKRZYNIA BIEGW
Skrzynia biegw DANA
- Typ Mechanika
- Dwignia do przodu/wstecz Elektryczno-hydrauliczna
- Przekadnia bezstopniowa DANA
- Liczba biegw jazdy w przd 4
- Liczba biegw wstecznych 4
Skrzynia przekadni ktowej -
O przednia DANA
- Mechanizm rnicowy Bez blokady
O tylna DANA
- Mechanizm rnicowy Bez blokady
Koa napdne 4 Koa napdne wczone na stae
- Napd 2/4 koa napdne Nie
Opony k przednich MICHELIN
- Rozmiar 400/80-24 162A8 TUBELESS
- Cinienie bar 5
Opony k tylnych MICHELIN
- Rozmiar 400/80-24 162A8 TUBELESS
- Cinienie bar 5
UKAD ELEKTRYCZNY
STANDARD 12 V - 180 Ah - 900 A EN
Akumulator
OPCJA
Alternator 12 V - 100 A
- Typ ISKRA AAK-EF
Rozrusznik 12 V - 3,2 kW
- Typ ISKRA AZE
UKAD HAMULCOWY
Hamulec roboczy Hamulec hydrauliczny ze wspomaganiem
- Typ hamulca Hamulec wielotarczowy, zanurzony w oleju
- Rodzaj sterowania None na o przedni i tyln
Hamulec postojowy Hamulec uruchamiany brakiem cinienia
- Typ hamulca Tarczowy na wyjciu skrzyni biegw
- Rodzaj sterowania Elektryczno-hydrauliczna
HAAS I WIBRACJE
Poziom cinienia akustycznego w kabinie kierowcy LpA
dB(A) 82 (kabina zamknita); 00 (kabina otwarta)
(zgodnie z norm NF EN 12053)
Cinienie akustyczne (zgodnie z dyrektyw 2009/76) dB(A) 00 (kabina zamknita); 00 (kabina otwarta)
Poziom cinienia akustycznego gwarantowany w otoczeniu LwA
dB(A) 105 (pomierzony); 106 (gwarantowany)
(zgodnie z dyrektyw 2000/14/WE znowelizowan przez dyrektyw 2005/88/WE)
647101PL (08/02/2013)

Natenie dwiku podczas ruchu (zgodnie z dyrektyw 2009/63) dB(A)


rednie zrwnowaone przyspieszenie dziaajce na ciao operatora
m/s2 1,0
(zgodnie z norm NF EN 13059)
rednie zrwnowaone przyspieszenie przenoszone do ukadu
m/s2 < 2,5
donie/ramiona operatora (zgodnie z norm ISO 5349-2)
Standardowe wibracje fotela m/s2 00 (operator lekki); 00 (operator ciki)
2-2
SYSTEM HYDRAULICZNY
Pompa hydrauliczna
- Typ Pompa zbata z dzielnikiem przepywu na 2. stopniu
1. stopie 2. stopie
- Pojemno skokowa cm3 45 27
- Maks. wydajno bez obcienia l/min 106 64
- Wydajno przy 1600 obr/min l/min 72 44
Filtracja
- Zwrotna m 16 16
- Ssanie m 135 135
Maksymalne cinienie robocze bar 265
- Obwd teleskopowy bar 190/265
- Obwd podnoszenia bar 210/265
- Obwd przechylania bar 280/190
- Obwody stabilizatorw bar 265
- Obwd poziomowania podwozia bar 265
- Obwd osprztu bar 265
- Obwd kierowniczy bar 140
RUCHY UKADU HYDRAULICZNEGO
Sygnalizator i ogranicznik statecznoci wzdunej Elektronika
Ruchy podnoszenia (wysignik wsunity)
- Podnoszenie bez obcienia s - m/min 15,7 - 23,6
- Podnoszenie z obcieniem s - m/min 15,7 - 23,6
- Opuszczanie bez obcienia s - m/min 13,3 - 27,9
- Opuszczanie z obcieniem s - m/min 13,4 - 27,7
Ruchy wsuwania/wysuwania (wysignik podniesiony)
- Wysuwanie bez obcienia s - m/min 19,2 - 23,4
- Wysuwanie z obcieniem s - m/min 19,5 - 23,8
- Wsuwanie bez obcienia s - m/min 14,8 - 30,8
- Wsuwanie z obcieniem s - m/min 14,8 - 30,8
Ruchy pochylania
- Wybieranie bez obcienia s - /s 4 - 31,5
- Przechylanie bez obcienia s - /s 4 - 31,5
DANE TECHNICZNE I MASY
Prdko jazdy wzka podnonikowego w standardowej konfiguracji
w terenie poziomym (oprcz okrelonych warunkw)
- Przednie nieobcione 1 km/h 5,1
2 km/h 8,1
3 km/h 15,2
4 km/h 25,7
- Do tyu bez obcienia 1 km/h 5,1
2 km/h 8,1
3 km/h 15,2
4 km/h 25,7
Osprzt standardowy TFF 45 MT1040
- Masa z widami kg 228
- Masa wide (kadego elementu) kg 71
Nono znamionowa z osprztem standardowym kg 4000
Zdolno przechylania przy maksymalnym wysigu na stabilizatorach kg 1960
Odlego rodka cikoci adunku od obsady wide mm 500
Standardowa wysoko podnoszenia mm 13530
Masa wzka podnonikowego bez osprztu kg 10485
Masa wzka podnonikowego z osprztem standardowym
- Bez obcienia kg 10855
- Z obcieniem znamionowym kg 14855
Masa na o z osprztem standardowym (pooenie transportowe)
- O przednia, bez obcienia kg 5305
- O tylna, bez obcienia kg 5550
- O przednia, obcienie znamionowe kg 12655
- O tylna, obcienie znamionowe kg 2200
Masa na o z osprztem standardowym (wysignik wysunity)
- O przednia, obcienie znamionowe kg 10935
647101PL (08/02/2013)

- O tylna, obcienie znamionowe kg 220


Nacisk na podoe cakowitej powierzchni kadego stabilizatora z
kg/cm2 5,37
maksymalnym obcieniem przy przechylaniu
Sia ucigu na haku sprzgu
- Bez obcienia (polizg) daN 7450
- Z obcieniem znamionowym (zablokowanie przekadni) daN 10730
Sia wyrywania chwytakiem (wg normy ISO 8313) daN 7400
2 - 13
DANE TECHNICZNE MT 1440 A ST3B (ROZSZERZALNYM POMOSTEM 2M25/4M 1000KG)

SILNIK SPALINOWY
Typ PERKINS 854E-E34TA JR51746
Paliwo Diesel
Liczba cylindrw 4 w ukadzie rzdowym
Ssanie Turbospranie
System wtrysku Bezporedni
Kolejno zaponu 1.3.4.2
Pojemno skokowa cm3 3400
rednica cylindra i skok mm 99 x 110
Stopie sprania 17:1
Obcienie nominalne obr/min 2200
Wolne obroty min. obr/min 850
Wolne obroty maks. obr/min 2350
Moc zgodnie z norm ISO/TR 14396 cv - kW 102 - 75
Moc SAE J 1995 cv - kW 102 - 75
Maks. moment obrotowy zgodnie z norm ISO/TR 14396 Nm 420 do 1400 obr/min
Wydajno wagowa ISO 5011 % 99,9
Typ chodzenia Wodny
Wentylator Sscy
SKRZYNIA BIEGW
Skrzynia biegw DANA
- Typ Mechanika
- Dwignia do przodu/wstecz Elektryczno-hydrauliczna
- Przekadnia bezstopniowa DANA
- Liczba biegw jazdy w przd 4
- Liczba biegw wstecznych 4
Skrzynia przekadni ktowej -
O przednia DANA
- Mechanizm rnicowy Bez blokady
O tylna DANA
- Mechanizm rnicowy Bez blokady
Koa napdne 4 Koa napdne wczone na stae
- Napd 2/4 koa napdne Nie
Opony k przednich MICHELIN
- Rozmiar 400/80-24 162A8 TUBELESS
- Cinienie bar 5
Opony k tylnych MICHELIN
- Rozmiar 400/80-24 162A8 TUBELESS
- Cinienie bar 5
UKAD ELEKTRYCZNY
STANDARD 12 V - 180 Ah - 900 A EN
Akumulator
OPCJA
Alternator 12 V - 100 A
- Typ ISKRA AAK-EF
Rozrusznik 12 V - 3,2 kW
- Typ ISKRA AZE
UKAD HAMULCOWY
Hamulec roboczy Hamulec hydrauliczny ze wspomaganiem
- Typ hamulca Hamulec wielotarczowy, zanurzony w oleju
- Rodzaj sterowania None na o przedni i tyln
Hamulec postojowy Hamulec uruchamiany brakiem cinienia
- Typ hamulca Tarczowy na wyjciu skrzyni biegw
- Rodzaj sterowania Elektryczno-hydrauliczna
HAAS I WIBRACJE
Poziom cinienia akustycznego w kabinie kierowcy LpA
dB(A) 82 (kabina zamknita); 00 (kabina otwarta)
(zgodnie z norm NF EN 12053)
Cinienie akustyczne (zgodnie z dyrektyw 2009/76) dB(A) 00 (kabina zamknita); 00 (kabina otwarta)
Poziom cinienia akustycznego gwarantowany w otoczeniu LwA
dB(A) 105 (pomierzony); 106 (gwarantowany)
(zgodnie z dyrektyw 2000/14/WE znowelizowan przez dyrektyw 2005/88/WE)
647101PL (08/02/2013)

Natenie dwiku podczas ruchu (zgodnie z dyrektyw 2009/63) dB(A)


rednie zrwnowaone przyspieszenie dziaajce na ciao operatora
m/s2 1,0
(zgodnie z norm NF EN 13059)
rednie zrwnowaone przyspieszenie przenoszone do ukadu
m/s2 < 2,5
donie/ramiona operatora (zgodnie z norm ISO 5349-2)
Standardowe wibracje fotela m/s2 00 (operator lekki); 00 (operator ciki)
2-2
SYSTEM HYDRAULICZNY
Pompa hydrauliczna
- Typ Pompa zbata z dzielnikiem przepywu na 2. stopniu
1. stopie 2. stopie
- Pojemno skokowa cm3 45 27
- Maks. wydajno bez obcienia l/min 106 64
- Wydajno przy 1600 obr/min l/min 72 44
Filtracja
- Zwrotna m 16 16
- Ssanie m 135 135
Maksymalne cinienie robocze bar 265
- Obwd teleskopowy bar 190/265
- Obwd podnoszenia bar 210/265
- Obwd przechylania bar 280/190
- Obwody stabilizatorw bar 265
- Obwd poziomowania podwozia bar 265
- Obwd osprztu bar 265
- Obwd kierowniczy bar 140
RUCHY UKADU HYDRAULICZNEGO
Sygnalizator i ogranicznik statecznoci wzdunej Elektronika
Ruchy podnoszenia (wysignik wsunity)
- Podnoszenie bez obcienia s - m/min 15,7 - 23,6
- Podnoszenie z obcieniem s - m/min 15,7 - 23,6
- Opuszczanie bez obcienia s - m/min 13,3 - 27,9
- Opuszczanie z obcieniem s - m/min 13,4 - 27,7
Ruchy wsuwania/wysuwania (wysignik podniesiony)
- Wysuwanie bez obcienia s - m/min 19,2 - 23,4
- Wysuwanie z obcieniem s - m/min 19,5 - 23,8
- Wsuwanie bez obcienia s - m/min 14,8 - 30,8
- Wsuwanie z obcieniem s - m/min 14,8 - 30,8
Ruchy pochylania
- Wybieranie bez obcienia s - /s 4 - 31,5
- Przechylanie bez obcienia s - /s 4 - 31,5
DANE TECHNICZNE I MASY
Prdko jazdy wzka podnonikowego w standardowej konfiguracji
w terenie poziomym (oprcz okrelonych warunkw)
- Przednie nieobcione 1 km/h 5,1
2 km/h 8,1
3 km/h 15,2
4 km/h 25,7
- Do tyu bez obcienia 1 km/h 5,1
2 km/h 8,1
3 km/h 15,2
4 km/h 25,7
Osprzt standardowy Pomost rozszerzalny 2M25/4M 1000 kg
- Masa kg 1050
Nono znamionowa z osprztem standardowym kg 1000 (w tym 3 osoby)
Zdolno przechylania przy maksymalnym wysigu na stabilizatorach kg 0
Standardowa wysoko podnoszenia mm 13400
Masa wzka podnonikowego bez osprztu kg 10585
Masa wzka podnonikowego z osprztem standardowym
- Bez obcienia kg 11635
- Z obcieniem znamionowym kg 12635
Masa na o z osprztem standardowym (pooenie transportowe)
- O przednia, bez obcienia kg 6695
- O tylna, bez obcienia kg 4940
- O przednia, obcienie znamionowe kg 8915
- O tylna, obcienie znamionowe kg 3720
Masa na o z osprztem standardowym (wysignik wysunity)
- O przednia, obcienie znamionowe kg
- O tylna, obcienie znamionowe kg
Nacisk na podoe cakowitej powierzchni kadego stabilizatora z
647101PL (08/02/2013)

kg/cm2 5,37
maksymalnym obcieniem przy przechylaniu
Sia ucigu na haku sprzgu
- Bez obcienia (polizg) daN 7450
- Z obcieniem znamionowym (zablokowanie przekadni) daN 10730
Sia wyrywania chwytakiem (wg normy ISO 8313) daN 7400

2 - 15
DANE TECHNICZNE MT 1840 A ST3B (KARETKA O SWOBODNIE USTAWIANYCH WIDACH)

SILNIK SPALINOWY
Typ PERKINS 854E-E34TA JR51746
Paliwo Diesel
Liczba cylindrw 4 w ukadzie rzdowym
Ssanie Turbospranie
System wtrysku Bezporedni
Kolejno zaponu 1.3.4.2
Pojemno skokowa cm3 3400
rednica cylindra i skok mm 99 x 110
Stopie sprania 17:1
Obcienie nominalne obr/min 2200
Wolne obroty min. obr/min 850
Wolne obroty maks. obr/min 2350
Moc zgodnie z norm ISO/TR 14396 cv - kW 102 - 75
Moc SAE J 1995 cv - kW 102 - 75
Maks. moment obrotowy zgodnie z norm ISO/TR 14396 Nm 420 do 1400 obr/min
Wydajno wagowa ISO 5011 % 99,9
Typ chodzenia Wodny
Wentylator Sscy
SKRZYNIA BIEGW
Skrzynia biegw DANA
- Typ Mechanika
- Dwignia do przodu/wstecz Elektryczno-hydrauliczna
- Przekadnia bezstopniowa DANA
- Liczba biegw jazdy w przd 4
- Liczba biegw wstecznych 4
Skrzynia przekadni ktowej -
O przednia DANA
- Mechanizm rnicowy Bez blokady
O tylna DANA
- Mechanizm rnicowy Bez blokady
Koa napdne 4 Koa napdne wczone na stae
- Napd 2/4 koa napdne Nie
Opony k przednich MICHELIN
- Rozmiar 440/80-24 168A8 TUBELESS
- Cinienie bar 4,5
Opony k tylnych MICHELIN
- Rozmiar 440/80-24 168A8 TUBELESS
- Cinienie bar 4,5
UKAD ELEKTRYCZNY
STANDARD 12 V - 180 Ah - 900 A EN
Akumulator
OPCJA
Alternator 12 V - 100 A
- Typ ISKRA AAK-EF
Rozrusznik 12 V - 3,2 kW
- Typ ISKRA AZE
UKAD HAMULCOWY
Hamulec roboczy Hamulec hydrauliczny ze wspomaganiem
- Typ hamulca Hamulec wielotarczowy, zanurzony w oleju
- Rodzaj sterowania None na o przedni i tyln
Hamulec postojowy Hamulec uruchamiany brakiem cinienia
- Typ hamulca Tarczowy na wyjciu skrzyni biegw
- Rodzaj sterowania Elektryczno-hydrauliczna
HAAS I WIBRACJE
Poziom cinienia akustycznego w kabinie kierowcy LpA
dB(A) 82 (kabina zamknita); 00 (kabina otwarta)
(zgodnie z norm NF EN 12053)
Cinienie akustyczne (zgodnie z dyrektyw 2009/76) dB(A) 00 (kabina zamknita); 00 (kabina otwarta)
Poziom cinienia akustycznego gwarantowany w otoczeniu LwA
dB(A) 105 (pomierzony); 106 (gwarantowany)
(zgodnie z dyrektyw 2000/14/WE znowelizowan przez dyrektyw 2005/88/WE)
647101PL (08/02/2013)

Natenie dwiku podczas ruchu (zgodnie z dyrektyw 2009/63) dB(A)


rednie zrwnowaone przyspieszenie dziaajce na ciao operatora
m/s2 1,0
(zgodnie z norm NF EN 13059)
rednie zrwnowaone przyspieszenie przenoszone do ukadu
m/s2 < 2,5
donie/ramiona operatora (zgodnie z norm ISO 5349-2)
Standardowe wibracje fotela m/s2 00 (operator lekki); 00 (operator ciki)
2-2
SYSTEM HYDRAULICZNY
Pompa hydrauliczna
- Typ Pompa zbata z dzielnikiem przepywu na 2. stopniu
1. stopie 2. stopie
- Pojemno skokowa cm3 45 27
- Maks. wydajno bez obcienia l/min 106 64
- Wydajno przy 1600 obr/min l/min 72 44
Filtracja
- Zwrotna m 16 16
- Ssanie m 135 135
Maksymalne cinienie robocze bar 265
- Obwd teleskopowy bar 210/265
- Obwd podnoszenia bar 210/265
- Obwd przechylania bar 280/190
- Obwody stabilizatorw bar 265
- Obwd poziomowania podwozia bar 265
- Obwd osprztu bar 265
- Obwd kierowniczy bar 140
RUCHY UKADU HYDRAULICZNEGO
Sygnalizator i ogranicznik statecznoci wzdunej Elektronika
Ruchy podnoszenia (wysignik wsunity)
- Podnoszenie bez obcienia s - m/min 18 - 21,7
- Podnoszenie z obcieniem s - m/min 18 - 21,7
- Opuszczanie bez obcienia s - m/min 14,4 - 27,1
- Opuszczanie z obcieniem s - m/min 14,3 - 27,3
Ruchy wsuwania/wysuwania (wysignik podniesiony)
- Wysuwanie bez obcienia s - m/min 17,9 - 36,3
- Wysuwanie z obcieniem s - m/min 18,5 - 37,5
- Wsuwanie bez obcienia s - m/min 16,5 - 40,7
- Wsuwanie z obcieniem s - m/min 16 - 42
Ruchy pochylania
- Wybieranie bez obcienia s - /s 5,07 - 24,8
- Przechylanie bez obcienia s - /s 4 - 31,5
DANE TECHNICZNE I MASY
Prdko jazdy wzka podnonikowego w standardowej konfiguracji
w terenie poziomym (oprcz okrelonych warunkw)
- Przednie nieobcione 1 km/h 5,4
2 km/h 8,5
3 km/h 16
4 km/h 27,1
- Do tyu bez obcienia 1 km/h 5,4
2 km/h 8,5
3 km/h 16
4 km/h 27,1
Osprzt standardowy TFF 45 MT1040
- Masa z widami kg 228
- Masa wide (kadego elementu) kg 71
Nono znamionowa z osprztem standardowym kg 4000
Zdolno przechylania przy maksymalnym wysigu na stabilizatorach kg 1105
Odlego rodka cikoci adunku od obsady wide mm 500
Standardowa wysoko podnoszenia mm 17550
Masa wzka podnonikowego bez osprztu kg 11340
Masa wzka podnonikowego z osprztem standardowym
- Bez obcienia kg 11710
- Z obcieniem znamionowym kg 15710
Masa na o z osprztem standardowym (pooenie transportowe)
- O przednia, bez obcienia kg 5510
- O tylna, bez obcienia kg 6200
- O przednia, obcienie znamionowe kg 12940
- O tylna, obcienie znamionowe kg 2770
Masa na o z osprztem standardowym (wysignik wysunity)
- O przednia, obcienie znamionowe kg 11510
647101PL (08/02/2013)

- O tylna, obcienie znamionowe kg 600


Nacisk na podoe cakowitej powierzchni kadego stabilizatora z
kg/cm2 5,49
maksymalnym obcieniem przy przechylaniu
Sia ucigu na haku sprzgu
- Bez obcienia (polizg) daN 7950
- Z obcieniem znamionowym (zablokowanie przekadni) daN 10250
Sia wyrywania chwytakiem (wg normy ISO 8313) daN 7900
2 - 17
DANE TECHNICZNE MT 1840 A ST3B (ROZSZERZALNYM POMOSTEM 2M25/4M 1000KG)

SILNIK SPALINOWY
Typ PERKINS 854E-E34TA JR51746
Paliwo Diesel
Liczba cylindrw 4 w ukadzie rzdowym
Ssanie Turbospranie
System wtrysku Bezporedni
Kolejno zaponu 1.3.4.2
Pojemno skokowa cm3 3400
rednica cylindra i skok mm 99 x 110
Stopie sprania 17:1
Obcienie nominalne obr/min 2200
Wolne obroty min. obr/min 850
Wolne obroty maks. obr/min 2350
Moc zgodnie z norm ISO/TR 14396 cv - kW 102 - 75
Moc SAE J 1995 cv - kW 102 - 75
Maks. moment obrotowy zgodnie z norm ISO/TR 14396 Nm 420 do 1400 obr/min
Wydajno wagowa ISO 5011 % 99,9
Typ chodzenia Wodny
Wentylator Sscy
SKRZYNIA BIEGW
Skrzynia biegw DANA
- Typ Mechanika
- Dwignia do przodu/wstecz Elektryczno-hydrauliczna
- Przekadnia bezstopniowa DANA
- Liczba biegw jazdy w przd 4
- Liczba biegw wstecznych 4
Skrzynia przekadni ktowej -
O przednia DANA
- Mechanizm rnicowy Bez blokady
O tylna DANA
- Mechanizm rnicowy Bez blokady
Koa napdne 4 Koa napdne wczone na stae
- Napd 2/4 koa napdne Nie
Opony k przednich MICHELIN
- Rozmiar 440/80-24 168A8 TUBELESS
- Cinienie bar 4,5
Opony k tylnych MICHELIN
- Rozmiar 440/80-24 168A8 TUBELESS
- Cinienie bar 4,5
UKAD ELEKTRYCZNY
STANDARD 12 V - 180 Ah - 900 A EN
Akumulator
OPCJA
Alternator 12 V - 100 A
- Typ ISKRA AAK-EF
Rozrusznik 12 V - 3,2 kW
- Typ ISKRA AZE
UKAD HAMULCOWY
Hamulec roboczy Hamulec hydrauliczny ze wspomaganiem
- Typ hamulca Hamulec wielotarczowy, zanurzony w oleju
- Rodzaj sterowania None na o przedni i tyln
Hamulec postojowy Hamulec uruchamiany brakiem cinienia
- Typ hamulca Tarczowy na wyjciu skrzyni biegw
- Rodzaj sterowania Elektryczno-hydrauliczna
HAAS I WIBRACJE
Poziom cinienia akustycznego w kabinie kierowcy LpA
dB(A) 82 (kabina zamknita); 00 (kabina otwarta)
(zgodnie z norm NF EN 12053)
Cinienie akustyczne (zgodnie z dyrektyw 2009/76) dB(A) 00 (kabina zamknita); 00 (kabina otwarta)
Poziom cinienia akustycznego gwarantowany w otoczeniu LwA
dB(A) 105 (pomierzony); 106 (gwarantowany)
(zgodnie z dyrektyw 2000/14/WE znowelizowan przez dyrektyw 2005/88/WE)
647101PL (08/02/2013)

Natenie dwiku podczas ruchu (zgodnie z dyrektyw 2009/63) dB(A)


rednie zrwnowaone przyspieszenie dziaajce na ciao operatora
m/s2 1,0
(zgodnie z norm NF EN 13059)
rednie zrwnowaone przyspieszenie przenoszone do ukadu
m/s2 < 2,5
donie/ramiona operatora (zgodnie z norm ISO 5349-2)
Standardowe wibracje fotela m/s2 00 (operator lekki); 00 (operator ciki)
2-2
SYSTEM HYDRAULICZNY
Pompa hydrauliczna
- Typ Pompa zbata z dzielnikiem przepywu na 2. stopniu
1. stopie 2. stopie
- Pojemno skokowa cm3 45 27
- Maks. wydajno bez obcienia l/min 106 64
- Wydajno przy 1600 obr/min l/min 72 44
Filtracja
- Zwrotna m 16 16
- Ssanie m 135 135
Maksymalne cinienie robocze bar 265
- Obwd teleskopowy bar 210/265
- Obwd podnoszenia bar 210/265
- Obwd przechylania bar 280/190
- Obwody stabilizatorw bar 265
- Obwd poziomowania podwozia bar 265
- Obwd osprztu bar 265
- Obwd kierowniczy bar 140
RUCHY UKADU HYDRAULICZNEGO
Sygnalizator i ogranicznik statecznoci wzdunej Elektronika
Ruchy podnoszenia (wysignik wsunity)
- Podnoszenie bez obcienia s - m/min 18 - 21,7
- Podnoszenie z obcieniem s - m/min 18 - 21,7
- Opuszczanie bez obcienia s - m/min 14,4 - 27,1
- Opuszczanie z obcieniem s - m/min 14,3 - 27,3
Ruchy wsuwania/wysuwania (wysignik podniesiony)
- Wysuwanie bez obcienia s - m/min 17,9 - 36,3
- Wysuwanie z obcieniem s - m/min 18,5 - 37,5
- Wsuwanie bez obcienia s - m/min 16,5 - 40,7
- Wsuwanie z obcieniem s - m/min 16 - 42
Ruchy pochylania
- Wybieranie bez obcienia s - /s 5,07 - 24,8
- Przechylanie bez obcienia s - /s 4 - 31,5
DANE TECHNICZNE I MASY
Prdko jazdy wzka podnonikowego w standardowej konfiguracji
w terenie poziomym (oprcz okrelonych warunkw)
- Przednie nieobcione 1 km/h 5,4
2 km/h 8,5
3 km/h 16
4 km/h 27,1
- Do tyu bez obcienia 1 km/h 5,4
2 km/h 8,5
3 km/h 16
4 km/h 27,1
Osprzt standardowy Pomost rozszerzalny 2M25/4M 1000 kg
- Masa kg 1050
Nono znamionowa z osprztem standardowym kg 1000 (w tym 3 osoby)
Zdolno przechylania przy maksymalnym wysigu na stabilizatorach kg 0
Standardowa wysoko podnoszenia mm 17250
Masa wzka podnonikowego bez osprztu kg 11390
Masa wzka podnonikowego z osprztem standardowym
- Bez obcienia kg 12440
- Z obcieniem znamionowym kg 13440
Masa na o z osprztem standardowym (pooenie transportowe)
- O przednia, bez obcienia kg 6950
- O tylna, bez obcienia kg 5490
- O przednia, obcienie znamionowe kg 9220
- O tylna, obcienie znamionowe kg 4220
Masa na o z osprztem standardowym (wysignik wysunity)
- O przednia, obcienie znamionowe kg
- O tylna, obcienie znamionowe kg
Nacisk na podoe cakowitej powierzchni kadego stabilizatora z
647101PL (08/02/2013)

kg/cm2 5,49
maksymalnym obcieniem przy przechylaniu
Sia ucigu na haku sprzgu
- Bez obcienia (polizg) daN 7790
- Z obcieniem znamionowym (zablokowanie przekadni) daN 10250
Sia wyrywania chwytakiem (wg normy ISO 8313) daN 7900

2 - 19
OPONY PRZEDNIE I TYLNE
OBCIENIE OPONY (kg)
MT 1440 A ST3B CINIENIE
PRZEDNIE PRZEDNIE TYLNE
(KARETKA O SWOBODNIE USTAWIANYCH WIDACH) (bar) TYLNE OBCIONE
NIEOBCIONE OBCIONE NIEOBCIONE
DUNLOP 440/80-24 T37 158B TUBELESS 4,5
GALAXY 15.5-25 16PR GIRAFFE L2 5,2
2650 6350 2750 1100
MICHELIN 400/80-24 162A8 TUBELESS 5
MITAS 15.5-25 12PR EM-20 TUBELESS 4,6

OBCIENIE OPONY (kg)


MT 1840 A ST3B CINIENIE
PRZEDNIE PRZEDNIE TYLNE
(KARETKA O SWOBODNIE USTAWIANYCH WIDACH) (bar) TYLNE OBCIONE
NIEOBCIONE OBCIONE NIEOBCIONE
DUNLOP 440/80-24 T37 158B TUBELESS 4,5
GALAXY 15.5-25 16PR GIRAFFE L2 5,2
2750 6450 3050 1400
MICHELIN 440/80-24 168A8 TUBELESS 4,5
MITAS 15.5-25 12PR EM-20 TUBELESS 4,6

CINIENIE NA POWIERZCHNI STYKOWEJ OBSZAR POWIERZCHNI STYKOWEJ


CINIENIE OBCIENIE
(kg/cm2) (cm2)
(bar) (kg)
GRUNT TWARDY GRUNT LEKKI GRUNT TWARDY GRUNT LEKKI
1100 6,61 1,83 165 596
1400 7,07 1,96 195 704
2650 8,69 2,40 305 1105
DUNLOP 440/80-24 T37 158B TUBELESS 4,5 2750 8,73 2,42 315 1135
3050 8,97 2,50 340 1220
6350 12,89 3,55 493 1788
6450 12,97 3,58 498 1803
1100
1400
2650
GALAXY 15.5-25 16PR GIRAFFE L2 5,2 2750
3050
6350
6450
1100 6,90 0,70 159 1548
2650 9,38 1,30 282 2000
400/80-24 162A8 TUBELESS 5
2750 9,53 1,30 289 2007
6350 12,73 2,03 498 3115
MICHELIN
1400 7,13 0,85 193 1650
2750 9,10 1,33 302 2064
440/80-24 168A8 TUBELESS 4,5
3050 9,40 1,40 323 2156
6450 12,30 2,00 526 3200
1100
1400
2650
MITAS 15.5-25 12PR EM-20 TUBELESS 4,6 2750
3050
6350
6450
647101PL (08/02/2013)

2-2
OBCIENIE OPONY (kg)
MT 1440 A ST3B CINIENIE
PRZEDNIE PRZEDNIE TYLNE
(ROZSZERZALNYM POMOSTEM 2M25/4M 1000KG) (bar) TYLNE OBCIONE
NIEOBCIONE OBCIONE NIEOBCIONE
DUNLOP 440/80-24 T37 158B TUBELESS 4,5
GALAXY 15.5-25 16PR GIRAFFE L2 5,2
3350 4450 2450 1850
MICHELIN 400/80-24 162A8 TUBELESS 5
MITAS 15.5-25 12PR EM-20 TUBELESS 4,6
OBCIENIE OPONY (kg)
MT 1840 A ST3B CINIENIE
PRZEDNIE PRZEDNIE TYLNE
(ROZSZERZALNYM POMOSTEM 2M25/4M 1000KG) (bar) TYLNE OBCIONE
NIEOBCIONE OBCIONE NIEOBCIONE
DUNLOP 440/80-24 T37 158B TUBELESS 4,5
GALAXY 15.5-25 16PR GIRAFFE L2 5,2
3450 4600 2750 2100
MICHELIN 440/80-24 168A8 TUBELESS 4,5
MITAS 15.5-25 12PR EM-20 TUBELESS 4,6
CINIENIE NA POWIERZCHNI STYKOWEJ OBSZAR POWIERZCHNI STYKOWEJ
CINIENIE OBCIENIE
(kg/cm2) (cm2)
(bar) (kg)
GRUNT TWARDY GRUNT LEKKI GRUNT TWARDY GRUNT LEKKI
1850 7,73 2,14 239 861
2100 8,03 2,23 261 939
2450 8,45 2,36 290 1040
2750 8,73 2,42 315 1135
DUNLOP 440/80-24 T37 158B TUBELESS 4,5
3350 9,42 2,60 352 1275
3450 9,54 2,64 357 1293
4450 10,74 2,96 406 1472
4600 10,92 3,01 413 1499
1850
2100
2450
2750
GALAXY 15.5-25 16PR GIRAFFE L2 5,2
3350
3450
4450
4600
1850 8,13 1,02 220 1772
2450 9,07 1,24 267 1951
400/80-24 162A8 TUBELESS 5
3350 10,16 1,46 326 2220
4450 11,11 1,66 389 2548
MICHELIN
2100 8,18 1,10 250 1864
2750 9,10 1,33 302 2064
440/80-24 168A8 TUBELESS 4,5
3450 9,74 1,47 347 2279
4600 10,72 1,67 416 2632
1850
2100
2450
2750
MITAS 15.5-25 12PR EM-20 TUBELESS 4,6
3350
3450
4450
4600
647101PL (08/02/2013)

2 - 21
CHARAKTERYSTYKA UDWIGW I WYMIARY MT 1440 A ST3B (KARETKA O SWOBODNIE USTAWIANYCH WIDACH)

A mm 1200
B mm 3070 D1
C mm 1905 C1
C1 mm 1790
D mm 6135
D1 mm 6020
W2
D2 mm 4859
E mm 7335
F mm 1960

U2
U1
F1 mm 1960
G mm 384

N
G1 mm 367
G2 mm 380

P2

P3
G3 mm 355

G2
G1
Y

G
H 9 D2
L

H1 9
Z

C B I
I mm 1160
A D
J mm 892 E
K mm 1040
L mm 50
N mm 1855
W3
O mm 125
J
P2 34
P3 33
R mm 3779
S mm 8626
T mm 4183
U1 mm 2452
U2 mm 2640
V mm 5468
V1 mm 1285
H H1

V2 mm 3986
W mm 2374
W1 mm 3793
W2 mm 1134
G3

F1 F
W3 mm 2422 W
Y 12 W1
Z 114
V
K

R
O

V2
T
V1

647101PL (08/02/2013)

2-2
SUIVANT NORME EN 1459 annexe B.

50 60 70 71.3
15
14
13.53
13
40
12
11
10

30 9
8
7

20 6

4000KG
5
3000KG
4
2500KG
2000KG

10 3
1500KG

2
1
0
-1.2 0
0.5m
MT 1440
-1 10 9 8 7 6 5 4 3 2 1 0m
9.38 6.20 5.10 1.86

N261552

N261308

50 60 62
14

13
40
12.3 12
11
10

30 9
8
7
4000KG

6
3000KG

20
2500KG
2000KG

5
1500KG
1200KG

4
900KG
600KG

10 3
400KG
300KG

2
1
0
0
MT 1440
0.5m
-6.2 -1 10 9 8 7 6 5 4 3 2 1 0m
9.46 7.75 5.85 4.25 3.10 1.91
8.80 6.70 5.10 3.60 2.40
647101PL (08/02/2013)

SUIVANT NORME EN 1459 annexe B.

2 - 23
CHARAKTERYSTYKA UDWIGW I WYMIARY MT 1440 A ST3B (ROZSZERZALNYM POMOSTEM 2M25/4M 1000KG)

A mm 1200
B mm 3070 D1
C1
C mm 4235
C1 mm 1790
C2 mm 887
D1 mm 6020 W2
D2 mm 4859
E mm 8465

U2
F mm 1960 C2

U1
F1 mm 1960

N
G mm 384
G1 mm 367

P2

P3
G2 mm 380
L

G2
G1
G
G3 mm 355
D2
H 9 A
H1 9 C B I
I mm 1160 E
J mm 892
K mm 2250/4000
L mm 1300 W3
N mm 1855 J
P2 34
P3 33
R mm 3779
S mm 10956
T mm 5977
U1 mm 2452
U2 mm 2640
V mm 7262
H H1
V1 mm 1285
V2 mm 3986
W mm 2374
W1 mm 3793
G3

W2 mm 1134 F1 F
W3 mm 2422 W
Y 90 W1
Z 90 V

Y
K

R
T

V2
Z
647101PL (08/02/2013)
V1

2-2
16
EN 280
15
14
13
12 15.40m
13.40m
11
10 kg + =1000kg
9 72
kg + =700kg 70
60
8
50
7
kg + =365kg 40
6
5 m
30 5/4
kg + =250kg
4
6.18m 2.2
20
3
2
10
1
0 0 MT1440A 1000kg
-1
12 11 10 9 8 7 6 5 4 3 2 1 0 -1 -2 -3 -4

N281112

16 EN 280
15
14
13 15.40m
13.40m
12
11 kg + =1000kg
10
kg + =700kg
9
7072
8 60
kg + =365kg 50
7
6 40
kg + =150kg
5 30 6.25
4 m
5 /4
3
20
2.2
0kg

2 10
1
0 0 MT1440A 1000kg
647101PL (08/02/2013)

-1
12 11 10 9 8 7 6 5 4 3 2 1 0 -1 -2 -3 -4

N281661

2 - 25
CHARAKTERYSTYKA UDWIGW I WYMIARY MT 1840 A ST3B (KARETKA O SWOBODNIE USTAWIANYCH WIDACH)

A mm 1200
B mm 3070 D1
C mm 2044 C1
C1 mm 1929
D mm 6274
D1 mm 6159
4894 W2
D2 mm
E mm 7474
F mm 1960

U2
U1
F1 mm 1960
G mm 437

N
G1 mm 420
G2 mm 433

P2

P3
G3 mm 302

G2
G1
Y

G
H 9
D2
9
L

H1
Z

C B I
I mm 1160
A D
J mm 892 E
K mm 1040
L mm 50
N mm 1908
W3
O mm 125
J
P2 37
P3 34
R mm 3779
S mm 8788
T mm 4307
U1 mm 2505
U2 mm 2693
V mm 5592
V1 mm 1285
H H1

V2 mm 4009
W mm 2420
W1 mm 3793
W2 mm 1134 F1
G3

F
W3 mm 2422 W
Y 12 W1
Z 114
V
K

R
O

V2
T
V1

647101PL (08/02/2013)

2-2
SUIVANT NORME EN 1459 annexe B.

50 60 70 75.6
19
17.55 18
17
40 16
15
14
13
12
30 11
10
9
8

4000KG
20
7

3000KG
6 2500KG
2000KG

5
1600KG
1200KG

10 4
850KG

3
2

0
0
1
MT 1840
-1.65 0.5m
-1
14 13 12 11 10 9 8 7 6 5 4 3 2 1 0m
13.08 11.40 8.65 6.65 1.94
9.85 7.45

N296885

N296889

50 60
14
40 13
12.50
12
11

10
30 9

8
4000KG

7
3000KG
2500KG
2000KG
1600KG

20 6
1200KG
900KG

5
600KG

4
10 3
400KG

2
1
0
0
MT 1840
-4.64 0.5m
-1
10 9 8 7 6 5 4 3 2 1 0m
9.60 7.20 5.40 3.90 2.65
8.65 6.40 4.70 3.40 2.05
647101PL (08/02/2013)

SUIVANT NORME EN 1459 annexe B.

2 - 27
CHARAKTERYSTYKA UDWIGW I WYMIARY MT 1840 A ST3B (ROZSZERZALNYM POMOSTEM 2M25/4M 1000KG)

A mm 1200
B mm 3070 D1
C mm 4374 C1
C1 mm 1929
C2 mm 887
D1 mm 6159 W2
D2 mm 4894
E mm 8604

U2
F mm 1960 C2

U1
F1 mm 1960

N
G mm 437
G1 mm 420

P2

P3
L

G2 mm 433

G2
G1
G
G3 mm 302 D2
H 9 A
H1 9 C B I
I mm 1160 E
J mm 892
K mm 2250/4000
L mm 1300 W3
N mm 1908 J
P2 37
P3 34
R mm 3779
S mm 9918
T mm 6088
U1 mm 2505
U2 mm 2693
V mm 7373
H H1
V1 mm 1285
V2 mm 4009
W mm 2420
G3

W1 mm 3793
W2 mm 1134 F1 F
W3 mm 2422 W

Y 90 W1

Z 90 V

Y
K

R
T

V2
Z
647101PL (08/02/2013)
V1

2-2
19 kg + =700kg EN 280
18
17 kg + =365kg
16 19.25m
kg + =150kg
15 17.25m
14
13 kg + =1000kg
12 74
70
11
60
10
50
9
8 40
7
6 30
m
5 /4
0kg

6.50m 5
4 20 2.2
3
2 10
1
0
0 MT1840A 1000kg
-1
17 16 15 14 13 12 11 10 9 8 7 6 5 4 3 2 1 0 -1 -2 -3 -4
12.40

N297580

647101PL (08/02/2013)

2 - 29
WIDOCZNO MT 1440 A ST3B (KARETKA O SWOBODNIE USTAWIANYCH WIDACH)

W zakresie widocznoci dla operatora nasze wzki podnonikowe speniaj norm europejsk EN15830.
- Przestrzega instrukcji, aby zapewni optymaln widoczno bezporedniego otoczenia dla operatora (patrz: 1 - INSTRUKCJE
I ZASADY BEZPIECZESTWA: INSTRUKCJE DLA OPERATORA: INSTRUKCJE KIEROWANIA BEZ ADUNKU I Z ADUNKIEM:
D - WIDOCZNO).

OPIS I REGULACJA LUSTEREK WSTECZNYCH


1 - LUSTERKO WSTECZNE LEWE
2 - LUSTERKO WSTECZNE PRAWE GWNE
1 5 4
3 - LUSTERKO WSTECZNE PRAWE POREDNIE 3
4 - LUSTERKO WSTECZNE PRAWE GRNE
2
5 - TYLNE LUSTERKO WSTECZNE
- Wzek podnonikowy ustawi na ziemi z zatrzymanym silnikiem
spalinowym, wysignikiem wsunitym i opuszczonym moliwie
jak najniej.
- Przestrzega pooenia punktw odniesienia na
rysunkach, aby sprawdzi i prawidowo wyregulowa lusterka
wsteczne.

2
1

2 4
647101PL (08/02/2013)

2-2
STREFA MARTWA WIDOCZNOCI BEZPOREDNIEJ I/LUB POREDNIEJ
Zgodnie z norm EN15830 dwa schematy przedstawiaj strefy martwe na okrgu testowym widocznoci (r 12 m) i na obrysie
prostoktnym w odlegoci 1 m od wzka podnonikowego.

TRANSPORT ADUNKU ZAWIESZONEGO


9,5 m

600 mm
2200 50
1 m3
B C

r 12 m

45 45
D E

B C

D
E
F

ZAADUNEK PRZYCZEPY
9,5 m

A
1000 50

B C

r 12 m

45 45
D E

B C

D
E
F
647101PL (08/02/2013)

2 - 31
WIDOCZNO MT 1840 A ST3B (KARETKA O SWOBODNIE USTAWIANYCH WIDACH

W zakresie widocznoci dla operatora nasze wzki podnonikowe speniaj norm europejsk EN15830.
- Przestrzega instrukcji, aby zapewni optymaln widoczno bezporedniego otoczenia dla operatora (patrz: 1 -
INSTRUKCJE I ZASADY BEZPIECZESTWA: INSTRUKCJE DLA OPERATORA: INSTRUKCJE KIEROWANIA BEZ ADUNKU I Z
ADUNKIEM: D - WIDOCZNO).

OPIS I REGULACJA LUSTEREK WSTECZNYCH


1 - LUSTERKO WSTECZNE LEWE
2 - LUSTERKO WSTECZNE PRAWE GWNE
1 5 4
3 - LUSTERKO WSTECZNE PRAWE POREDNIE 3
4 - LUSTERKO WSTECZNE PRAWE GRNE
2
5 - TYLNE LUSTERKO WSTECZNE
- Wzek podnonikowy ustawi na ziemi z zatrzymanym silnikiem
spalinowym, wysignikiem wsunitym i opuszczonym moliwie
jak najniej.
- Przestrzega pooenia punktw odniesienia na
rysunkach, aby sprawdzi i prawidowo wyregulowa lusterka
wsteczne.

2
1
2 4
647101PL (08/02/2013)

2-2
STREFA MARTWA WIDOCZNOCI BEZPOREDNIEJ I/LUB POREDNIEJ
Zgodnie z norm EN15830 dwa schematy przedstawiaj strefy martwe na okrgu testowym widocznoci (r 12 m) i na obrysie
prostoktnym w odlegoci 1 m od wzka podnonikowego.

TRANSPORT ADUNKU ZAWIESZONEGO


9,5 m

600 mm
A

2200 50
1 m3

B C

r 12 m

45 45
D E

B C

D
E
F

ZAADUNEK PRZYCZEPY
9,5 m
1000 50

B C

r 12 m

45 45
D E

B C

D
E
F
647101PL (08/02/2013)

2 - 33
PRZYRZDY I ELEMENTY STEROWANIA

6
24 25
7
25
27 25
23 22
24
29
24
14
13 34
19
3
16
28
24

46 4

17
18

30
37
16
16
1
16

20

35 31

8
2 45
43
8
42 12

9
5

11

15

26
10
37

26
20 21

41

32
44
36 47
647101PL (08/02/2013)

33
35

2-2
OPIS
1 - FOTEL KIEROWCY
2 - PAS BEZPIECZESTWA
3 - WYCZNIK ZAPONU
4 - ZATRZYMANIE AWARYJNE
5 - ODCZNIK AKUMULATORA
6 - INTERFEJS CZOWIEK-MASZYNA (IHM)
7 - SYGNALIZATOR I OGRANICZNIK STATECZNOCI WZDUNEJ
8 - PRZECZNIKI
9 - BEZPIECZNIKI I PRZEKANIKI W KABINIE
10 - BEZPIECZNIKI I PRZEKANIKI POD MASK SILNIKA
11 - CZUJNIKI OBECNOCI DRZWI
12 - ZAPALNICZKA
13 - PRZECZNIK WIATE, SYGNAU OSTRZEGAWCZEGO I KIERUNKOWSKAZW
14 - PRZECZNIK WYCIERACZKI PRZEDNIEJ I TYLNEJ
15 - KARTY Z OPISEM FUNKCJI
16 - ELEMENTY STEROWANIA HYDRAULICZNEGO
17 - PEDA PRZYSPIESZENIA
18 - PEDA HAMULCW ROBOCZYCH
19 - PRZECZNIK JAZDY DO PRZODU/ POOENIE NEUTRALNE/ DO TYU
20 - DWIGNIA ZMIANY BIEGW
21 - WYBR SPOSOBU KIEROWANIA
22 - STEROWANIE NAGRZEWNIC
23 - STEROWANIE KLIMATYZACJ (OPCJA KLIMATYZACJA)
24 - OTWORY NAWIEWNE NAGRZEWANIA
25 - OTWORY NAWIEWNE USUWANIA ZAPAROWANIA SZYB
26 - WSKANIKI POZIOMU
27 - DWIGNIA OTWIERANIA DRZWI
28 - UCHWYT ZAMYKANIA DRZWI
29 - PRZECZNIK PODNOSZENIA SZYB
30 - POJEMNIK BOCZNY
31 - WIATO SUFITOWE KABINY
32 - UCHWYT OTWIERANIA SZYBY TYLNEGO OKNA
33 - DWIGNIA ZAMYKANIA SZYBY TYLNEGO OKNA
34 - UCHWYT REGULACJI KIEROWNICY
35 - SIATKA NA DOKUMENTY
36 - SCHOWEK NA RNE RZECZY
37 - POPIELNICZKA
38 - REFLEKTORY PRZEDNIE (NIEPRZEDSTAWIONE NA ILUSTRACJI)
39 - WIATA TYLNE (NIEPRZEDSTAWIONE NA ILUSTRACJI)
40 - WIATO OSTRZEGAWCZE MIGAJCE (NIEPRZEDSTAWIONE NA ILUSTRACJI)
41 - LUSTERKO WSTECZNE WEWNTRZNE (OPCJA)
42 - OGRANICZNIK ZABEZPIECZAJCY WYSIGNIK
43 - PRZECZNIK TRYBU PRACY WZEK/POMOST
44 - PULPIT STEROWANIA
45 - PRZECZNIK RATUNKOWY
46 - PRZYCISK CZUWAKA W TRYBIE RATUNKOWYM
47 - ZDALNE STEROWANIE (OPCJA)
UWAGA: Wszystkie okrelenia kierunkw, takie jak PRAWO, LEWO, PRZD, TY podano patrzc na wprost z fotela kierowcy.
647101PL (08/02/2013)

2 - 35
1 - FOTEL KIEROWCY A
FOTEL KIEROWCY (STANDARDOWY)
ZAPEWNIAJCY MAKSYMALN WYGOD, MOE BY USTAWIANY JAK NIEJ.

REGULACJA CIARU (RYS. A)


Zaleca si by regulowa ciar, gdy kierowca nie siedzi w kabinie.
- Skorzysta ze skali 1 na fotelu. 2 1
- Obrci uchwyt 2 zalenie od masy ciaa kierowcy.
UWAGA: Aby unikn kopotw zdrowotnych, zaleca si sprawdzanie wagi i regulacj
fotela przed uruchomieniem wzka.

REGULACJA WYSOKOCI SIEDZENIA (RYS. B)


- Unosi siedzenie do podanego pooenia do chwili usyszenia trzasku zapadki. B
Po uniesieniu siedzenia powyej ostatniego wycicia (blokada) siedzenie opadnie
do najniszego pooenia.
REGULACJA KTA OPARCIA (RYS. C)
Kt oparcia fotela mona regulowa odpowiednio do indywidualnej postawy.
- Nacisn lewy przycisk przy jednoczesnym naciskaniu siedzenia lub zmniejszaniu
nacisku na fotel w celu znalezienia wygodnej pozycji.
REGULACJA GBOKOCI FOTELA (RYS. D)
Gboko fotela mona regulowa odpowiednio do indywidualnej postawy.
- Nacisn prawy przycisk przy jednoczesnym podnoszeniu lub opuszczaniu fotela
w celu znalezienia wygodnej pozycji.
WYSUWANIE ZAGWKA (RYS. E) C
- Wysoko zagwka mona regulowa przez wyciganie go do gry (sycha bdzie
dziaanie zatrzaskw na kolejnych naciciach) a do ogranicznika.
- Zagwek mona wyj, wywierajc odpowiedni nacisk w celu wycignicia z
ogranicznika.

E
647101PL (08/02/2013)

2-2
REGULACJA ODCINKA LDWIOWEGO (RYS. F) F
Regulacja ta poprawia wygod siedzenia i swobod ruchw kierowcy.
- Przekrci uchwyt w lewo lub w prawo celu ustawienia wysokoci lub gbokoci
odcinka ldwiowego.
REGULACJA KTA OPARCIA (RYS. G)
 WANE 
Jeli podczas regulacji nie przytrzyma si oparcia, przechyli si ono cakowicie do przodu.
- Oprze plecy o oparcie, pocign dwigni i ustawi oparcie w podanej pozycji.
REGULACJA WZDUNA (RYS. H)
- Zablokowa dwigni blokady w wymaganym pooeniu. Po zablokowaniu dwigni
fotel nie przesunie si ju w inne pooenie.
KONSERWACJA (RYS. I) G
 WANE 
Zwikszenie zagroenia wypadkiem, gdy oparcie przechyli si!
Zabrudzenie ma niekorzystny wpyw na prawidowe dziaanie fotela. Dlatego naley
zawsze sprawdza czy fotel jest czysty.
- Aby wyczyci lub zmieni poduszki naley po prostu wyj je z ramy fotela.
- Unika moczenia obicia poduszek podczas czyszczenia. Przed uyciem rodka do
czyszczenia tkanin lub tworzyw sztucznych naley sprawdzi jego dziaanie na
tkanin na maym, ukrytym fragmencie obicia.

647101PL (08/02/2013)

2 - 37
PNEUMATYCZNY FOTEL KIEROWCY (OPCJA) A
ZAPEWNIAJCY MAKSYMALN WYGOD, MOE BY USTAWIANY JAK NIEJ.

REGULACJA WG MASY CIAA I REGULACJA WYSOKOCI FOTELA


REGULACJA CIARU (RYS. A)
Zaleca si, aby regulacj fotela wykonywa odpowiednio do wasnej masy ciaa siedzc
na fotelu.
- Wczy zapon wzka podnonikowego.
- Pcha lub cign dwigni 1 a na wywietlaczu 2 pojawi si strefa zielona
sygnalizujca, e fotel jest wyregulowany odpowiednio do masy ciaa.
UWAGA: Aby unikn kopotw zdrowotnych, zaleca si sprawdzanie wagi i regulacj
fotela przed uruchomieniem wzka.
REGULACJA WYSOKOCI SIEDZENIA (RYS. B) B
 WANE 
Aby nie dopuci do uszkodzenia nie wolno wcza sprarki na czas przekraczajcy 1 minut.
Po wykonaniu regulacji fotela wg masy ciaa mona dostosowa wysoko fotela.
- Zostawi wczony zapon.
- Pcha lub cign dwigni 1 i wyregulowa wysoko fotela, sprawdzajc
jednoczenie, czy na wywietlaczu 2 nadal widoczny jest kolor zielony.
REGULACJA KTA OPARCIA (RYS. C)
Kt oparcia fotela mona regulowa odpowiednio do indywidualnej postawy.
- Nacisn lewy przycisk przy jednoczesnym naciskaniu siedzenia lub zmniejszaniu
nacisku na fotel w celu znalezienia wygodnej pozycji.
REGULACJA GBOKOCI FOTELA (RYS. D) C
Gboko fotela mona regulowa odpowiednio do indywidualnej postawy.
- Nacisn prawy przycisk przy jednoczesnym podnoszeniu lub opuszczaniu fotela
w celu znalezienia wygodnej pozycji.
WYSUWANIE ZAGWKA (RYS. E)
- Wysoko zagwka mona regulowa przez wyciganie go do gry (sycha bdzie
dziaanie zatrzaskw na kolejnych naciciach) a do ogranicznika.
- Zagwek mona wyj, wywierajc odpowiedni nacisk w celu wycignicia z
ogranicznika.
REGULACJA ODCINKA LDWIOWEGO (RYS. F)
Regulacja ta poprawia wygod siedzenia i swobod ruchw kierowcy.
- Przekrci uchwyt w lewo lub w prawo celu ustawienia wysokoci lub gbokoci D
odcinka ldwiowego.
REGULACJA KTA OPARCIA (RYS. G)
 WANE 
Jeli podczas regulacji nie przytrzyma si oparcia, przechyli si ono cakowicie do przodu.
- Oprze plecy o oparcie, pocign dwigni i ustawi oparcie w podanej pozycji.

E F G
647101PL (08/02/2013)

2-2
AMORTYZATOR POZIOMY (RYS. H) H
W niektrych warunkach (np. podczas cignicia przyczepy) zaleca si uywanie
amortyzatora poziomego. Fotel kierowcy jest wwczas w stanie lepiej pochania
szarpnicia w kierunku jazdy.
tPooenie 1: Amortyzator poziomy wczony.
tPooenie 2: Amortyzator poziomy wyczony.
REGULACJA WZDUNA (RYS. I)
- Zablokowa dwigni blokady w wymaganym pooeniu. Po zablokowaniu dwigni
fotel nie przesunie si ju w inne pooenie.
KONSERWACJA (RYS. J)
 WANE 
Zwikszenie zagroenia wypadkiem, gdy oparcie przechyli si! I
Zabrudzenie ma niekorzystny wpyw na prawidowe dziaanie fotela. Dlatego naley
zawsze sprawdza czy fotel jest czysty.
- Aby wyczyci lub zmieni poduszki naley po prostu wyj je z ramy fotela.
- Unika moczenia obicia poduszek podczas czyszczenia. Przed uyciem rodka do
czyszczenia tkanin lub tworzyw sztucznych naley sprawdzi jego dziaanie na
tkanin na maym, ukrytym fragmencie obicia.

2 - PAS BEZPIECZESTWA
 WANE 
W adnym razie nie wolno uywa wzka podnonikowego, jeli pas bezpieczestwa jest wadliwy (unieruchomiony, zablokowany, pocity, naderwany itp.).
W takim przypadku pas naley bezzwocznie naprawi lub wymieni.
- Usi prawidowo w fotelu.
- Sprawdzi, czy pas bezpieczestwa nie jest skrcony.
- Umieci pas bezpieczestwa na poziomie bioder.
- Zapi pas bezpieczestwa i sprawdzi, czy jest zablokowany.
- Wyregulowa pas dopasowujc go do ksztatu ciaa bez ciskania bioder i nadmiernego luzu.

3 - WYCZNIK ZAPONU
Ten przecznik kluczowy ma pi pozycji:
tP Niewykorzystywane
tO Zapon wyczony i silnik spalinowy zatrzymany
tI Zapon wczony + wiece arowe
tII Nieuywane
tIII Uruchomienie silnika spalinowego, powrt do pozycji i zaraz po zwolnieniu klucza
647101PL (08/02/2013)

2 - 39
4 - ZATRZYMANIE AWARYJNE
W razie niebezpieczestwa umoliwia zatrzymanie silnika spalinowego i tym samym
odcicie wszystkich ruchw hydraulicznych.
 WANE 4
Uwaga na gwatowne zatrzymanie ruchw hydraulicznych w przypadku uycia tego przycisku.
Uwaga na gwatowne zatrzymanie si wzka podnonikowego podczas jazdy wskutek wczenia si
hamulcapostojowego.
W miar moliwoci zatrzyma wzek podnonikowy przed uyciem wycznika awaryjnego.
- Przed ponownym uruchomieniem wzka podnonikowego wycign przycisk
w celu wyczenia go.

5 - ODCZNIK AKUMULATORA
Umoliwia szybkie odczenie akumulatora np. w przypadku interwencji w ukadzie
elektrycznym lub w przypadku spawania.
 WANE 5
Uruchomi odczenie akumulatora, co najmniej 30 sekund po wyczeniem zaponu za pomoc kluczyka zaponu.

6 - INTERFEJS CZOWIEK-MASZYNA (IHM)


t6A OBECNO OPERATORA
t6B TABLICA PRZYRZDW KONTROLNYCH 6B
t6C TABLICA PRZYCISKW I KLAWIATURY
t6D WYWIETLACZ
6A 6D
UAKTUALNIENIE: Aby jak najlepiej wykorzystywa interfejs czowiek-maszyna wzka
podnonikowego, prosimy skontaktowa si z dystrybutorem w
celu uzyskania najnowszej dostpnej wersji oprogramowania.
6C

6A OBECNO OPERATORA
Obecno kierowcy jest zatwierdzona, gdy operator prawidowo usidzie na fotelu, a drzwi kabiny zostan zamknite.
- Dopiero od tego momentu wzek podnonikowy dziaa, operator moe wykonywa ruchy hydrauliczne i przesuwa
wzek podnonikowy.
6B TABLICA PRZYRZDW KONTROLNYCH
G
E E

C
B A
B1 D

H
H1

F
647101PL (08/02/2013)

A - OBROTOMIERZ
B - POZIOM PALIWA
Zapalony wskanik ty B1 oznacza, e maszyna pracuje na rezerwie i jej czas pracy jest ograniczony.
2-2
C - WSKANIK STABILNOCI WZDUNEJ
Patrz: 2 OPIS: 7 SYGNALIZATOR I OGRANICZNIK STATECZNOCI WZDUNEJ.

D - WSKANIK DO PRZODU/POOENIE NEUTRALNE/DO TYU


Patrz: 2 OPIS: 19 PRZECZNIK JAZDY DO PRZODU/ POOENIE NEUTRALNE/ DO TYU.

E - WSKANIK ZIELONY KIERUNKU


Podczas uywania kierunkowskazw lub wiate awaryjnych wcza si sygna dwikowy na przemian ze wskanikami kierunku.

F - WSKANIK ZIELONY WYPROSTOWANIA K


Patrz: 2 OPIS: 21 WYBR TYPU KIEROWANIA.

G - ZABEZPIECZENIE KODOWE
Migajcy wskanik oznacza, e zabezpieczenie kodowe jest wczone (Patrz: 2 - OPIS: 6D - WYWIETLACZ EKRANW).

H - LAMPKA SYGNALIZACYJNA POZIOMU I TEMPERATURY WODY SILNIKA


SILNIK ZIMNY: Jeeli lampka H1 zawieci si podczas pracy wzka podnonikowego, oznacza to, e poziom cieczy chodzcej
jest zbyt niski. Wyczy natychmiast silnik i sprawdzi poziom.
SILNIK GORCY: Jeeli lampka H1 zawieci si podczas pracy wzka podnonikowego, oznacza to, e temperatura cieczy
chodzcej jest zbyt wysoka lub poziom jest zbyt niski. Wyczy natychmiast silnik i poszuka przyczyny
awarii w ukadzie chodzenia.

LAMPKA SYGNALIZACYJNA POWANEJ AWARII


wiecca lampka oznacza powan awari, ktra moe zagraa bezpieczestwu wzka lub operatora. Zatrzyma wzek
podnonikowy i sprawdzi kody bdw (Patrz: 2 OPIS: 6D - WYWIETLACZ EKRANW: EKRAN MENU).

WSKANIK ZIELONY WIATE MIJANIA

WSKANIK NIEBIESKI WIATE DROGOWYCH

LAMPKA SYGNALIZACYJNA ZAPCHANIA FILTRA POWIETRZA


Lampka zapala si, gdy wkad filtra powietrza ulegnie zanieczyszczeniu. Cige wiecenie si tej lampki oznacza konieczno
wymiany wkadu. Zatrzyma wzek podnonikowy i wykona konieczne czynnoci (patrz: 3 - KONSERWACJA: TABELA
CZYNNOCI KONSERWACYJNYCH).

LAMPKA SYGNALIZACYJNA ZAPCHANIA FILTRA POWROTNEGO OLEJU HYDRAULICZNEGO


Lampka zapala si, gdy wkad filtra powrotnego oleju hydraulicznego ulegnie zanieczyszczeniu. Cige wiecenie si tej
lampki oznacza konieczno wymiany wkadu. Zatrzyma wzek podnonikowy i wykona konieczne czynnoci (patrz: 3 -
KONSERWACJA: TABELA CZYNNOCI KONSERWACYJNYCH).
UWAGA: Lampka ta zapala si podczas uruchamiania wzka podnonikowego; musi zgasn, gdy olej hydrauliczny osignie
temperatur robocz.

LAMPKA SYGNALIZACYJNA AWARII UKADU WSPOMAGANIA KIEROWANIA


Jeeli wskanik ten zawieci si podczas pracy wzka podnonikowego, natychmiast wyczy silnik i znale przyczyn
(moliwy wyciek itp.).

LAMPKA SYGNALIZACYJNA POZIOMU OLEJU HAMULCW LUB AWARII UKADU WSPOMAGANIA HAMULCW
Jeeli wskanik ten zawieci si podczas pracy wzka podnonikowego, natychmiast wyczy silnik i sprawdzi poziom oleju
hamulcw. W przypadku nienormalnego obnienia poziomu, skontaktowa si z dealerem.
647101PL (08/02/2013)

KONTROLKA WYSOKIEJ TEMPERATURY SPALIN


Kontrolka zapala si podczas pracy wzka, sygnalizujc wysok temperatur spalin.

2 - 41
LAMPKA SYGNALIZACYJNA OBECNOCI WODY W FILTRZE WSTPNYM PALIWA
Lampka zawieci si, gdy w filtrze wstpnym paliwa jest obecna woda. Zatrzyma wzek podnonikowy i wykona konieczne
naprawy (patrz: 3 - KONSERWACJA: TABELA CZYNNOCI KONSERWACYJNYCH).

LAMPKA AUTOMATYCZNEGO PODGRZEWANIA SILNIKA SPALINOWEGO


Lampka wieci si i musi zgasn po zakoczeniu podgrzewania. Jeeli wskanik ten zawieci si podczas pracy wzka
podnonikowego, natychmiast wyczy silnik i znale przyczyn.

LAMPKA SYGNALIZACYJNA CINIENIA OLEJU SILNIKA SPALINOWEGO


Jeeli wskanik ten zawieci si podczas pracy wzka podnonikowego, natychmiast wyczy silnik i znale przyczyn
(sprawdzi poziom oleju w bloku silnika).
UWAGA: Po uruchomieniu silnika spalinowego wskanik wieci si jeszcze przez kilka sekund, nastpnie ganie, gdy
cinienie oleju jest prawidowe. Od tego momentu dostpna jest caa moc silnika.

LAMPKA SYGNALIZACYJNA AWARII SILNIKA SPALINOWEGO


Jeeli wskanik ten zawieci si podczas pracy wzka podnonikowego, natychmiast wyczy silnik i znale przyczyn
(moliwy wyciek itp.).
UWAGA: Ta lampka sygnalizacyjna wieci si od momentu, gdy kluczyk stacyjki znajdzie si w pooeniu I i a do rozruchu
silnika.

LAMPKA SYGNALIZACYJNA ADOWANIA AKUMULATORA


Jeeli wskanik ten zawieci si podczas pracy wzka podnonikowego, natychmiast wyczy silnik i sprawdzi obwd
elektryczny oraz pasek napdu alternatora.

ZIELONA LAMPKA SYGNALIZACYJNA TRYBU INCHING IMPULSOWANIA NAPDU


Lampka wieci si podczas uywania trybu INCHING impulsowania napdu (patrz: 2 - OPIS: 6C - TABLICA PRZYCISKW I
KLAWIATURY).

LAMPKA SYGNALIZACYJNA CINIENIA OLEJU SKRZYNI BIEGW


Wskanik zapala si, gdy wystpi nienormalne obnienie cinienia w skrzyni biegw. Zatrzyma wzek podnonikowy i znale
przyczyn (np. za niski poziom oleju w skrzyni biegw, wyciek wewntrzny w skrzyni biegw itp.).

LAMPKA SYGNALIZACYJNA TEMPERATURY OLEJU SKRZYNI BIEGW


Wskanik zapala si, gdy wystpi nienormalny wzrost temperatury oleju skrzyni biegw. W takim przypadku, przecznik
jazdy ustawi w pooenie neutralne i pozostawi przez kilka minut silnik pracujcy na wolnych obrotach. Jeli wskanik nadal
wieci si, zatrzyma wzek podnonikowy i skontaktowa si z dystrybutorem.
UWAGA: Nienormalne nagrzanie si oleju moe by spowodowane nieprawidowym uywaniem przeoe skrzyni biegw
(patrz: 2 - OPIS: 20 - DWIGNIA ZMIANY BIEGW).

LAMPKA SYGNALIZACYJNA HAMULCA POSTOJOWEGO


Ta lampka zapala si, gdy jest zacignity hamulec postojowy.
Migajca lampka sygnalizacyjna oznacza bd (patrz: 2 - OPIS: 6D - WYWIETLACZ EKRANW: EKRAN MENU).

LAMPKA SYGNALIZACYJNA NEUTRALIZACJI RUCHW HYDRAULICZNYCH


Lampka zapala si razem z neutralizacj sterowa hydraulicznych oraz podczas rozkazu wykonania zabronionego ruchu
647101PL (08/02/2013)

hydraulicznego.
UWAGA: Podczas jazdy po drogach stanowczo zalecamy zablokowa wszystkie ruchy hydrauliczne.

2-2
6C TABLICA PRZYCISKW I KLAWIATURY

Kade nacinicie ktregokolwiek przycisku generuje krtki sygna dwikowy.

TRYB CZERPAK ZBIERAKOWY (NIEUYWANY)


Patrz: 2 - OPIS: 7 - SYGNALIZATOR I OGRANICZNIK STATECZNOCI WZDUNEJ.

OPCJA TRYB INCHING IMPULSOWANIE NAPDU

TRYB NAPDU KLASYCZNEGO (wczany standardowo)

TRYB INCHING IMPULSOWANIE NAPDU PODCZAS JAZDY DO PRZODU I DO TYU (OPCJA)


twiecca si lampka sygnalizacyjna na tablicy przyrzdw kontrolnych oznacza jego uywanie.
Ekran operacyjny wywietla aktywny tryb. Nacisn przycisk, aby wywietli inne dostpne tryby.
ZMIANA TRYBU
Zatwierdzi
88
88 Nacisn 1
88
88 Anulowa
88
NA OPONACH
88
Zatwierdzi
88
88 Nacisn 1
88
88 Anulowa
88
NA OPONACH
88

TRYB ADUNEK ZAWIESZONY


Patrz: 2 - OPIS: 7 - SYGNALIZATOR I OGRANICZNIK STATECZNOCI WZDUNEJ. 647101PL (08/02/2013)

2 - 43
OBWD OSPRZTU
 WANE 
Standardowo obwd osprztu w trybie cigym jest wyczany, gdy tylko operator opuci stanowisko kierowania.
Warunek ten moe by zmieniony poprzez menu OPT na ekranie menw.
Podczas uywania POMOSTU dozwolony jest tylko tryb OBWD OSPRZTU ODBLOKOWANY.

OBWD OSPRZTU ODBLOKOWANY (wczany standardowo)

OBWD OSPRZTU ZABLOKOWANY


tZaleca si uywa tej funkcji, gdy wzek podnonikowy nie jest wyposaony w osprzt hydrauliczny.

OBWD OSPRZTU PRACUJE W TRYBIE CIGYM


twiecca si lampka sygnalizacyjna oznacza jego uywanie.

Ekran operacyjny wywietla aktywny tryb. Nacisn przycisk lub , aby wywietli inne dostpne tryby.
UWAGA: Podczas pracy na stabilizatorach wywietlanie na ekranie operacyjnym w strefie 2 przechodzi w stref 7.
ZMIANA TRYBU
88
1 Zatwierdzi 88
2

88 Nacisn
88
88 1
2
88
NA OPONACH Anulowa
88
88

88
1 Zatwierdzi 88
2

88 Nacisn
88
88 1
2
88
NA OPONACH Anulowa
88
88

88
1 Zatwierdzi 88
2

88 Nacisn
88
88 1
2
88
NA OPONACH Anulowa
88
88

REGULACJA PRZEPYWU HYDRAULICZNEGO OBWODU OSPRZTU W TRYBIE PRACY


CIGEJ

- Piktogram miga i przechodzi na ekran regulacji po wybraniu XX % A


przepywu hydraulicznego przyciskiem A na dwigni sterowania hydraulicznego osprztu.
- Przycisk A do przodu dla procentowej wartoci dodatniej (+ XX %), do tyu dla procentowej
wartoci ujemnej (XX %).
- Przytrzyma przycisk A w tym samym pooeniu przez 4 sekundy, aby zatwierdzi
i
647101PL (08/02/2013)

wybrany przepyw hydrauliczny XX % .

- Nacisn przycisk lub aktywowa przycisk A, aby powrci do ekranu


88
88 z migajcym piktogramem i w ten sposb wyczy tryb cigy.
2-2
OPCJA ZAWIESZENIE WYSIGNIKA (NIE DOSTPNA)

PRZYCZE HYDRAULICZNE SZYBKIE OSPRZTU


Umoliwia podczanie i odczanie hydrauliczne osprztu bez wysiku.
- Naciska przycisk przez dwie sekundy, aby usun cinienie hydrauliczne z obwodu osprztu, pojawiaj si na przemian

ekrany i .
- Przyczy lub odczy szybkozcza osprztu hydraulicznego (patrz: 4 - OSPRZT MOLIWY DO INSTALOWANY NA
WZKU OPCJONALNIE: MANEWR CHWYTANIA OSPRZTU).

TYLNE WIATO PRZECIWMGIELNE


Dziaa tylko wtedy, gdy wczone s wiata mijania lub drogowe. wiecca si lampka sygnalizacyjna oznacza ich uywanie.

OPCJA REFLEKTORY ROBOCZE PRZEDNIE

WIATO OSTRZEGAWCZE MIGAJCE


UWAGA: Z wyjtkiem sytuacji awaryjnych zaleca si wyczy migajce wiato ostrzegawcze, gdy zapon jest wyczony,
aby unikn cakowitego rozadowania akumulatora.

WYWIETLANIE EKRANU MENU


Migajca lampka sygnalizacyjna oznacza bd (patrz: 2 - OPIS: 6D - WYWIETLACZ EKRANW: EKRAN MENU).

ANULOWANIE LUB POWRT WSTECZ

ZATWIERDZENIE

TEST SYGNALIZATORA I OGRANICZNIKA STATECZNOCI WZDUNEJ


Patrz: 2 - OPIS: 7 - SYGNALIZATOR I OGRANICZNIK STATECZNOCI WZDUNEJ.

OPCJA ODWRCENIE WENTYLACJI (NIEDOSTPNA)

RCZNY HAMULEC POSTOJOWY


Hamulec postojowy rczny lub automatyczny (domylny) moe by parametryzowany przez menu OPT na ekranie menu.

WIATA AWARYJNE
Umoliwia jednoczesne wczenie kierunkowskazw lewych i prawych, przy wyczonym zaponie.
UWAGA: Z wyjtkiem sytuacji awaryjnych, zaleca si wyczy wiata awaryjne, gdy zapon jest wyczony, aby unikn
cakowitego rozadowania akumulatora.
647101PL (08/02/2013)

2 - 45
BLOKOWANIE STEROWANIA HYDRAULICZNEGO
 WANE 
Podczas uywania POMOSTU dozwolony jest tylko tryb STEROWANIA HYDRAULICZNE DOSTPNE.

DOSTPNE STEROWANIE HYDRAULICZNE (wczane standardowo)

POCHYLANIE ZABLOKOWANE

STEROWANIE HYDRAULICZNE ZABLOKOWANE


tPodczas ruchu po drodze publicznej zalecamy zablokowa wszystkie ruchy hydrauliczne.

Nacisn przycisk lub aby wywietli inne dostpne tryby, pierwszy pojawiajcy si ekran jest zaprzeczeniem
trybu aktywnego.
ZMIANA TRYBU
1 Zatwierdzi
2

Nacisn

1
2
Anulowa

1 Zatwierdzi
2

Nacisn

1
2
Anulowa

1 Zatwierdzi
2

Nacisn

1
2
Anulowa

6D - WYWIETLACZ

EKRAN WYGASZONY
Wzek podnonikowy jest zatrzymany, bez wczonego zaponu i bez operatora.

MANITOU
EKRAN LOGO
System w trakcie inicjalizacji - pojawienie si tego ekranu generuje krtki sygna dwikowy. W przypadku cigego wywietlania,
skontaktowa si z dystrybutorem.
DIGIC

00__
EKRAN ZABEZPIECZENIA KODEM
Zabezpieczenie kodowe standardowo jest nieaktywne, mona je wczy poprzez menu OPT na ekranie menw. Pojawienie
si tego ekranu generuje krtki sygna dwikowy.
- Wczy zapon wzka podnonikowego. Wprowadzi z klawiatury kod (0000 ustawienie producenta) i zatwierdzi

przyciskiem zatwierdzania . Podczas wprowadzania kodu system automatycznie przechodzi do nastpnego znaku.
UWAGA: Kod mona zmieni w menu OPT na ekranie menu.
647101PL (08/02/2013)

EKRAN LICZNIKA GODZIN PRACY


Operator znajduje si w kabinie, zapon wyczony, ekran wywietla cakowit liczb wykonanych godzin pracy [888888 h],
liczb godzin dziennych [888.88 h] oraz liczb godzin do najbliszego gwnego przegldu [888 h].
2-2
ZEROWANIE LICZNIKA DZIENNEGO
- Wyzerowa licznik godzin dziennych poprzez menu XPRT na ekranie menw.
UWAGA: Udostpnianie tej funkcji moe by zdefiniowane poprzez menu OPT na ekranie menu.
USTAWIENIE NA LICZNIKU KONSERWACJI 500H (GODZIN)
- Ustawi licznik konserwacji na 500h poprzez menu XPRT na ekranie menw.

UWAGA: Z ekranu operacyjnego, mona wywietla czasowo ekran licznika godzin pracy po naciniciu przycisku .

88
88 EKRAN OPERACYJNY
Ekran wywietla stan operacyjny wzka podnonikowego (ekran ma rny wygld w zalenoci od trybu pracy wzka).
1 2 3 4 1 2 3 4

88 WZEK PODNONIKOWY NA OGUMIENIU 88


WZEK PODNONIKOWY NA STABILIZATORACH
88 PNEUMATYCZNYM
5 6 7 8 5 6 7 8

Pusty ekran. Pusty ekran.


Jeli adna funkcja nie jest odblokowana i przynajmniej jedna Jeli adna funkcja nie jest odblokowana i przynajmniej jedna
1 1
funkcja jest zablokowana (patrz ekran bdu). funkcja jest zablokowana (patrz ekran bdu).
Jeeli przynajmniej jedna funkcja jest odblokowana (patrz Jeeli przynajmniej jedna funkcja jest odblokowana (patrz
ekran bdu). ekran bdu).
Pusty ekran. Pusty ekran.
Uywanie pomostu za pomoc sterowania ze stanowiska
Obwd osprztu zablokowany.
kierowania.
Ekran miga. Uywanie wzka podnonikowego z pomostem za pomoc
2/3
Obwd osprztu w danym trybie cigym nieaktywny. sterowania ze stanowiska kierowania.
2
Ekran stay. Patrz procedura ratunkowa lub usuwania awarii w rozdziale:
Obwd osprztu we wczonym trybie pracy cigej. 2 - OPIS: UYTKOWANIE POMOSTU.
Uywanie pomostu za pomoc sterowania ze stanowiska
OPCJA Zdalne sterowanie.
kierowania.
OPCJA Zdalne sterowanie. 88 Kt podniesienia wysignika w stopniach.
4
Awaria czujnika kta podnoszenia (skontaktowa si z
Pusty ekran. -- dystrybutorem).
3
! Awaria wahacz osi tylnej zablokowany. Pusty ekran.
5
88 Kt podniesienia wysignika w stopniach. Klucz konserwacji.
4
Awaria czujnika kta podnoszenia (skontaktowa si z
-- dealerem).
Pusty ekran.
Automatyczna regeneracja filtra czstek staych ukadu
Pusty ekran. 6
wydechowego wyczona (patrz: 8 - PRZECZNIKI).
5
Wysoki lub bardzo wysoki poziom sadzy
Klucz konserwacji.
(patrz: 8 - PRZECZNIKI).
Pusty ekran. Pusty ekran.
Automatyczna regeneracja filtra czstek staych ukadu
6 Obwd osprztu zablokowany.
wydechowego wyczona (patrz: 8 - PRZECZNIKI).
Wysoki lub bardzo wysoki poziom sadzy Ekran miga.
(patrz: 8 - PRZECZNIKI). Obwd osprztu w danym trybie cigym nieaktywny.
7 Ekran stay.
Pusty ekran.
Obwd osprztu we wczonym trybie pracy cigej.
Napd zablokowany w pooeniu neutralnym, obecno
7 Wahacz osi tylnej zablokowany.
kierowcy niezatwierdzona.
OPCJA Tryb INCHING impulsowania napdu podczas jazdy
! Awaria wahacz osi tylnej zablokowany + + krtki sygna
do przodu i do tyu.
Prdko przemieszczania si wzka podnonikowego w dwikowy.
647101PL (08/02/2013)

88 km/h.
Stabilizatory oparte o podoe i pod
8 cinieniem. Aby zatwierdzi
Awaria czujnika prdkoci przemieszczania si wzka
-- podnonikowego (skontaktowa si z dystrybutorem). 8
Stabilizator lewy oparty o podoe informacj, ostatnim
ipod cinieniem. ruchem stabilizatora
Stabilizator prawy oparty o podoe musi by opuszczanie.
ipod cinieniem.

2 - 47
i
EKRAN POMOCY
Jeden z tych ekranw wywietla si, aby poinformowa operatora o informacjach do wykonania w konfiguracji momentu,
wywietleniu si ekranu towarzyszy sygna dwikowy.
i Konieczna konserwacja Umiarkowany poziom sadzy w trybie wczonej automatycznej
Check
Maintenance i
(patrz: 3 - KONSERWACJA: D - CO 500 GODZIN EKSPLOATACJI). regeneracji filtra czstek staych ukadu wydechowego
i Nastpna konserwacja w godzinach (patrz: 2 - OPIS: 8 - PRZECZNIKI).
Check
Maintenance - 20H

(patrz: 3 - KONSERWACJA: D - CO 500 GODZIN EKSPLOATACJI). Umiarkowany poziom sadzy w trybie wyczonej automatycznej
i AUTO
OFF regeneracji filtra czstek staych ukadu wydechowego
i Konieczna konserwacja oleju silnika
Check
Engine
(patrz: 2 - OPIS: 8 - PRZECZNIKI).
Maintenance
(patrz: 3 - KONSERWACJA: D - CO 500 GODZIN EKSPLOATACJI). Wykonywana jest regeneracja filtra czstek staych ukadu
i P
i wydechowego wzek podnonikowy zaparkowany
Engine
Maintenance
OK Konserwacja oleju silnika OK.
(patrz: 3 - KONSERWACJA: KONSERWACJA OKAZJONALNA).
i Niespeniony warunek dla regeneracji filtra czstek staych ukadu
Zamkn drzwi i nacisn krtko peda przyspieszenia. i
wydechowego wzek podnonikowy zaparkowany
i (patrz: 3 - KONSERWACJA: KONSERWACJA OKAZJONALNA).
Nacisn krtko peda przyspieszenia. i Regeneracja filtra czstek staych ukadu wydechowego wczona
AUTO
ON
i Przed podniesieniem stabilizatorw wsun i/lub opuci (patrz: 2 - OPIS: 8 - WYCZNIKI).
wysignik. i AUTO Regeneracja filtra czstek staych ukadu wydechowego wyczona
OFF
i
(patrz: 2 - OPIS: 8 - WYCZNIKI).
Podnie stabilizatory i/lub opuci wysignik przed
skorygowaniem przechyu. Nadmierna prdko, zmniejszy prdko.
i lub
i
Opuci wysignik. Awaria napdu, jednoczenie wcza si alarm optyczny
(skonsultowa si z dealerem).
i Uywanie obwodu osprztu w trybie cigym i wskazywanie
XX % i
przepywu hydraulicznego. Postawi stabilizatory.
i
F NR Przecznik jazdy przeczy poprzez pooenie neutralne. i
Awaria nacigu acucha wysignika.
Wysoki poziom sadzy w trybie wczonej automatycznej
i i
! regeneracji filtra czstek staych ukadu wydechowego Zatwierdzi uywanie procedury ratunkowej lub usuwania awarii.
(patrz: 2 - OPIS: 8 - WYCZNIKI).
Wysoki poziom sadzy w trybie wyczonej automatycznej i Wypoziomowanie wzka podnonikowego nieprawidowe
i NOK
!
AUTO
regeneracji filtra czstek staych ukadu wydechowego do uywania pomostu.
OFF

(patrz: 2 - OPIS: 8 - PRZECZNIKI). i Wypoziomowanie wzka podnonikowego prawidowe


OK
do uywania pomostu.

i
EKRAN BLOKOWANIA
 WANE 
We wszystkich przypadkach zatrzyma wzek podnonikowy i skonsultowa si z dealerem.
Standardowo operator nie moe odblokowa funkcji (patrz: 2 - OPIS: 6D - WYWIETLACZ EKRANW: EKRAN MENW).
Jeden z tych ekranw pojawia si, gdy system wykryje awari dziaania wzka podnonikowego, pojawieniu si ekranu
towarzyszy krtki sygna dwikowy.
Awarie te powoduj zablokowanie niektrych funkcji, aby zapewni bezpieczestwo. Jednake operator na swoj odpowiedzialno
(i/lub kierownika przedsibiorstwa) moe omin tak blokad w celu zabezpieczenia postoju wzka podnonikowego (np.:
odblokowanie awarii rozdzielcza hydraulicznego, aby wsun i opuci wysignik).
Odblokowanie jest aktywne tymczasowo, funkcja jest blokowana ponownie po wyczeniu zaponu silnika.
647101PL (08/02/2013)

2-2
ODBLOKOWANIE FUNKCJI

- Przesun trjkty za pomoc przycisku na otwartej kdce i zatwierdzi przyciskiem .


i
Obecno operatora.

i
Awaria napdu.

i
Podnoszenie stabilizatora.

i
Przechylenie.

i
Wsuwanie/wysuwanie wysignika.

i ! Rozdzielacz hydrauliczny.

i
Pomost ze sterowaniem ze stanowiska kierowania.

< INFO CLOCK LCD OPT >

09:35
10/06/2010
EKRAN MENU

- Nacisn przycisk , aby wywietli ekran menu z godzin i dat. Przechodzi poziomo z jednego menu do drugiego
za pomoc przyciskw i pionowo do podmenu za pomoc przyciskw .
INFO
tGodzina i data (wczane standardowo).
tWzek podnonikowy w trybie uszkodzenia i/lub wykryta awaria (patrz tabela kodw bdw).
tCheck Maintenance przez kilka sekund, jeli wymagana jest konserwacja.
CLOCK
tHOUR: Ustawianie godziny.
tDATE: Zmiana daty.
tFORM: Zmiana formatu godziny lub daty.
LCD
tBACKL: Podwietlanie ekranu.
tCONTR: Kontrast.
OPT
Zawarto tego menu jest dostpna po wprowadzeniu hasa uytkownika.
tRST H: Zerowanie licznika dziennego, dostpne (ustawienie standardowe) lub niedostpne.
tPARK: Hamulec postojowy rczny lub automatyczny (ustawienie standardowe).
tCFLOW: Praca wymuszona bez obecnoci kierowcy, dostpna (ustawienie standardowe) lub niedostpna.
tLLMC: Wyczenie odcinania ruchw hydraulicznych pogarszajcych sytuacj, dostpne (ustawienie standardowe)
lub niedostpne.
tPASS: Pominiecie awarii, dozwolone (ustawienie standardowe) lub niedozwolone.
tUNIT: Prdko jazdy w milach/h lub km/h (ustawienie standardowe).
tDIGI1: Kod aktywny (ustawienie standardowe) lub nie aktywny.
tDIGI2: Zmiana kodu na 4-cyfrowy (uruchamianie wzka podnonikowego).
tCUST: Zmiana kodu uytkownika.
DIAG
Zawarto tego menu umoliwia dealerowi wykona diagnostyk za pomoc interfejsu czowiek - maszyna.

XPRT
tRESET > HOURM: Zerowanie dziennego licznika godzin pracy.
MAINT: Ustawienie 500 h na liczniku czstotliwoci konserwacji.
647101PL (08/02/2013)

tADMIN > ADMIN: Zmiana kodu administratora.


tERASE > MC: Wykasowa bdy z kalkulatora Interfejsu Czowiek-Maszyna.
MP1: Wykasowa bdy z kalkulatora MP1.
MP2: Wykasowa bdy z kalkulatora MP2.
tCALIB > SECU: Kalibrowanie kta wysignika i czujnika tensometrycznego.
GAUGE: Ponowna regulacja czujnika tensometrycznego.
2 - 49
7 - SYGNALIZATOR I OGRANICZNIK STATECZNOCI WZDUNEJ
 WANE 
Operator musi koniecznie przestrzega udwigw podanych w charakterystyce obcienia wzka podnonikowego i trybu uytkowania w zalenoci od osprztu.
Urzdzenie to ostrzega operatora o granicach statecznoci wzdunej wzka podnonikowego. Niemniej jednak stateczno boczna
moe zmniejszy udwig w grnej czci charakterystyki obcienia, a zmniejszenie to nie jest wykrywane przez to urzdzenie.
W zalenoci od rodzaju wykonywanych prac tryby dziaania sygnalizatora i ogranicznika statecznoci wzdunej umoliwiaj
operatorowi bezpieczne uywanie wzka podnonikowego.
A - TRYB MANEWROWANIE
Praca z widami A8
- Standardowo po uruchomieniu wzka podnonikowego urzdzenie znajduje si A7
w TRYBIE MANEWROWANIE z wyjtkiem, gdy TRYB ADUNEK ZAWIESZONY"
A6
zosta wybrany przed wyczeniem silnika spalinowego.
A5 D1
tA1 - A2 - A3: Zapas stabilnoci wzdunej jest bardzo wany.
tA4 - A5: wzek podnonikowy zblia si do granicy dozwolonej stabilnoci A4
wzdunej. Uruchamia si jednoczenie alarm dwikowy przerywany A3
z ma czstotliwoci. Manewrowa ze szczegln ostronoci.
A2
tA6: Wzek podnonikowy znajduje si blisko granicy stabilnoci wzdunej.
Wcza si alarm dwikowy przerywany z ma czstotliwoci. Manewrowa A1
ze szczegln ostronoci.
tA7: Wzek podnonikowy znajduje si bardzo blisko granicy stabilnoci
wzdunej. Wcza si alarm dwikowy przerywany
z du czstotliwoci. Manewrowa ze szczegln
ostronoci.
tA8: Wzek podnonikowy znajduje si na granicy dozwolonej
STANDARD
MODE kg X
stabilnoci wzdunej. Jednoczenie uruchamia si
alarm dwikowy przerywany z du czstotliwoci.
Wszystkie ruchy hydrauliczne POGARSZAJCE s
N297734

zablokowane. Zablokowanie moe by poprzedzone Kg

przez automatyczne spowolnienie ruchu hydraulicznego.


Naley wykona tylko ruchy hydrauliczne poprawiajce
sytuacj w nastpujcej kolejnoci: wsun i podnie wysignik.
UWAGA: Gdy wysignik jest wsunity, funkcja blokowania POGARSZAJCYCH ruchw hydraulicznych jest wyczona.

B - TRYB CZERPAK ZBIERAKOWY (NIEUYWANY)


C - TRYB ADUNEK ZAWIESZONY
Oferuje zwikszony zapas bezpieczestwa, uywanie z wysignikiem. A8
- Ustawi wzek podnonikowy w pooeniu do transportu. A7
A6
- Naciska przez 2 sekundy przycisk , TRYB ADUNEK ZAWIESZONY jest A5 D1
potwierdzony krtkim sygnaem dwikowym i zawieceniem wskanika. A4
A3
- Powrt do TRYBU MANEWROWANIE poprzez nacinicie przycisku . A2
tA1 - A2 - A3: Zapas stabilnoci wzdunej jest bardzo wany. A1
tA4 - A5: wzek podnonikowy zblia si do granicy dozwolonej stabilnoci
wzdunej. Uruchamia si jednoczenie alarm dwikowy przerywany
z ma czstotliwoci. Manewrowa ze szczegln
ostronoci.
tA6: Wzek podnonikowy znajduje si blisko granicy
stabilnoci wzdunej. Wcza si alarm dwikowy
STANDARD
MODE kg X
przerywany z ma czstotliwoci. Manewrowa ze
szczegln ostronoci.
tA7: Wzek podnonikowy znajduje si bardzo blisko granicy
stabilnoci wzdunej. Wcza si alarm dwikowy
N297734

Kg
przerywany z du czstotliwoci. Manewrowa ze
647101PL (08/02/2013)

szczegln ostronoci.
tA8: Wzek podnonikowy znajduje si na granicy dozwolonej stabilnoci wzdunej. Jednoczenie uruchamia si alarm
dwikowy przerywany z du czstotliwoci. Wszystkie ruchy hydrauliczne POGARSZAJCE s zablokowane.
Zablokowanie moe by poprzedzone przez automatyczne spowolnienie ruchu hydraulicznego. Naley wykona
tylko ruchy hydrauliczne poprawiajce sytuacj w nastpujcej kolejnoci: wsun i podnie wysignik.
UWAGA: Gdy wysignik jest wsunity, funkcja blokowania POGARSZAJCYCH ruchw hydraulicznych jest wyczona.
2-2
D - WYCZANIE BLOKADY RUCHW HYDRAULICZNYCH POGARSZAJCYCH
SYTUACJ
 WANE 
Podczas tego manewru naley zachowywa szczegln czujno, tylko stabilno dynamiczna wzka
podnonikowego informuje operatora.
Udostpnianie tej funkcji moe by okrelane poprzez menu OPT na ekranie menu.
W niektrych przypadkach, aby wybrn z trudnej sytuacji, operator moe omin to
zabezpieczenie. Przycisk D umoliwia czasowe wyczenie blokady ruchw hydraulicznych
D
POGARSZAJCYCH sytuacj.
- Przytrzyma wcinity przycisk D, lampka kontrolna D1 zawieci si (czas dziaania
60 sekund), i wykona w tym czasie ze szczegln ostronoci konieczny ruch
hydrauliczny POGARSZAJCY sytuacj.
E - TEST SYGNALIZATORA I OGRANICZNIKA STATECZNOCI WZDUNEJ A8
A7

- Nacisn krtko przycisk , aby sprawdzi w dowolnym momencie prawidowe A6


dziaanie sygnalizatora statecznoci wzdunej. A5 D1
tDziaanie prawidowe: Wszystkie diody led A1 do A8 wiec si przez dwie A4
sekundy i wcza si krtki sygna dwikowy.
A3
UWAGA: Test ten nie umoliwia sprawdzenia prawidowego wyregulowania
A2
ogranicznika statecznoci wzdunej, ktry musi by kontrolowane codziennie
lub co 10 godzin pracy (patrz: 3 - KONSERWACJA: A - CODZIENNIE LUB CO A1
10 GODZIN PRACY).

F - CZUJNIK TENSOMETRYCZNY
 WANE 
Zabrania si demontau lub kalibrowania czujnika tensometrycznego. Czynnoci te mog wykonywa jedynie
specjalnie przeszkoleni pracownicy, naley w tym celu skonsultowa si z dealerem. F

647101PL (08/02/2013)

2 - 51
8 - PRZECZNIKI
A - OPCJA REFLEKTORY ROBOCZE TYLNE
B - OPCJA REFLEKTORY ROBOCZE NA WYSIGNIKU
B D F
C - WYCIERACZKA I SPRYSKIWACZ SZYBY DACHU
Przecznik ten w pooeniu grnym suy do uruchamiania wycieraczek, a w pooeniu
dolnym przytrzymywanym uruchamia spryskiwacz.
A C E
D - WYCIERACZKA I SPRYSKIWACZ SZYBY BOCZNEJ
Przecznik ten w pooeniu grnym suy do uruchamiania wycieraczek, a w pooeniu
dolnym przytrzymywanym uruchamia spryskiwacz.

E - OPCJA ODMRAACZ SZYBY TYLNEJ


F - OPCJA
J - REGENERACJA FILTRA CZSTEK STAYCH UKADU WYDECHOWEGO
tJ1: WYCZENIE REGENERACJI AUTOMATYCZNEJ
tJ2: REGENERACJA WZEK PODNONIKOWY ZAPARKOWANY
(patrz: 3 - KONSERWACJA: I2 - FILTR CZSTEK STAYCH UKADU WYDECHOWEGO WZEK
PODNONIKOWY ZAPARKOWANY) J2
J1: WYCZENIE REGENERACJI AUTOMATYCZNEJ J1

 WANE J K L

Wyczenie automatycznej regeneracji filtra czstek staych ukadu wydechowego jest funkcj uywan wycznie w
razie koniecznoci (mao miejsca lub brak wentylacji).
Po kadorazowym uruchomieniu wzka podnonikowego domylnie wcza si
automatyczna regeneracja filtra czstek staych.
- Aby wyczy automatyczn regeneracj filtra czstek staych ukadu wydechowego, nacisn i przytrzyma d
i AUTO
OFF
przecznika. Chwilowe wywietlenie ekranu oraz sygna dwikowy po ktrym pojawi si ekran na
ekranie operacyjnym potwierdza wyczenie.
- Aby ponownie wczy automatyczn regeneracj filtra czstek staych ukadu wydechowego, ponownie nacisn i
i AUTO
ON
przytrzyma d wycznika. Chwilowe wywietlenie ekranu oraz sygna dwikowy potwierdzaj wczenie.
ZARZDZANIE REGENERACJ FILTRA CZSTEK STAYCH UKADU WYDECHOWEGO
WSKAZWKI DZIAANIA
i
Ekran wywietla si na ekranie operacyjnym, lampka sygnalizacyjna zapala si, a wysze
+ 1 krtki sygna dwikowy. obroty biegu jaowego oznaczaj trwajc regeneracj automatyczn.
Umiarkowany poziom sadzy. UWAGA: Przed wyczeniem zaponu najlepiej poczeka na zakoczenie regeneracji automatycznej.
i AUTO
OFF

+ 1 krtki sygna dwikowy. Wcza regeneracj automatyczn, kiedy tylko to jest moliwe.
Umiarkowany poziom sadzy, regeneracja automatyczna wyczona.
i
!

+ + 1 dugi sygna dwikowy.


Wysoki poziom sadzy. Przy zmniejszonej wydajnoci wzka podnonikowego moliwa jest jedynie regeneracja w wzku
i podnonikowym zaparkowanym (patrz: 3 - KONSERWACJA: KONSERWACJA OKAZJONALNA).
!
AUTO

+
OFF
+ 1 dugi sygna dwikowy.
Wysoki poziom sadzy, regeneracja automatyczna wyczona.
!

STOP W przypadku zmniejszonej wydajnoci wzka podnonikowego wyczy wzek i skontaktowa si z


+ + + 1 krtki sygna dwikowy. dealerem.
Poziom sadzy bardzo wysoki, filtr czstek staych zatkany.

K - OPCJA PRZYCZE HYDRAULICZNE TYLNE POJEDYNCZEGO LUB PODWJNEGO DZIAANIA


Patrz: 2 - OPIS: OPIS I UYTKOWANIE OPCJI.
647101PL (08/02/2013)

L - WYCZENIE FUNKCJI BLOKOWANIA RUCHW HYDRAULICZNYCH POGARSZAJCYCH SYTUACJ


Patrz: 2 - OPIS: 7 - SYGNALIZATOR I OGRANICZNIK STATECZNOCI WZDUNEJ.

2-2
9 - BEZPIECZNIKI I PRZEKANIKI W KABINIE
Naklejka wewntrz panelu dostpu przedstawia zastosowanie opisanych niej elementw.
- Zdj oson dostpu 1, aby dosta si do bezpiecznikw i przekanikw. Wymieni przepalony bezpiecznik na nowy o
takich samych parametrach. W adnym razie bezpiecznikw nie wolno naprawia.
PRZEKANIK
tK1 - OPCJA.
tK2 - Przekanik pracy przerywanej wycieraczki przedniej.
tK3 - OPCJA Przekanik silnika wentylatora klimatyzacji.
tK4 - OPCJA Przekanik podgrzewania par oleju silnika. 1
tK5 - OPCJA Przekanik wentylacji/ogrzewania.
tK6 - OPCJA Przekanik sterujcy sprark klimatyzacji.
tK11 - OPCJA.
tK12 - OPCJA Przekanik czasowy klimatyzacji.
BEZPIECZNIK MINI
tF1 - OPCJA Podgrzewacz par oleju silnika (3A).
tF2 - OPCJA Tylne przycza hydrauliczne (7,5A).
tF3 - OPCJA.
tF4 - Ogrzewanie/wentylacja (2A). F46 F40 F30 20A F20 15A F10 2A K3 K6

tF5 - Wyczenie blokowania ruchw hydraulicznych F45 30A F39 F29 7.5A F19 7.5A F9 2A
POGARSZAJCYCH sytuacj (2A). Pn K2 K5
F44 MP1
40A F38 F28 5A F18 15A max. F8 15A
tF6 - OPCJA. Diagn

F37 OPT
tF7 - OPCJA Zabezpieczenie przed uruchomieniem F43 F27 F17 F7
4 2

50A 15A 15A 15A 2A


7 5 3
* 8 6
0 9
#

K1 K4
15A
(2A). F42 40A
MP2 F36 2A F26 7.5A F16
25A
F6 OPT 15A max.
A.S. OPT.
tF8 - OPCJA Fotel pneumatyczny (10A). F41 F35 2A F25 *
7

0
4

#
1

9
2

6
3

2A F15 OPT 15A max. F5 2A

tF9 - Kontakt elektryczny (2A). F34 2A F24 15A F14 OPT 15A max. F4 2A
K12

tF10 - OPCJA Odbiornik radiowy (2A). 2A


F33 5A F23 F13 10A F3 OPT 15A max.
tF11 - Zapalniczka (10A). Diagn 15A
K11
tF12 - Wycieraczka i spryskiwacz szyby przedniej + F32 7.5A F22 3A F12 15A F2 OPT 7.5A
A.S.
przekanik pracy przerywanej K2 (15A). F31 ECU 5A F21 3A F11 10A F1 OPT 3A

tF13 - Wycieraczka i spryskiwacz szyby tylnej (10A). N 306582

tF14 - OPCJA Przekanik K1.


tF15 - OPCJA.
tF16 - OPCJA wiata robocze na wysigniku (15A).
tF17 - OPCJA Reflektory robocze tylne (15A).
tF18 - OPCJA Odmraacz szyby tylnej (15A).
tF19 - OPCJA Wycieraczka i spryskiwacz szyby w dachu (7,5A).
tF20 - Podnoszenie szyb (15A).
tF21 - Lampa sufitowa + zestyk drzwi + zestyk fotela (3A).
tF22 - Interfejs czowiek - maszyna (IHM) (3A).
tF23 - OPCJA adowarka akumulatora zdalnego sterowania (2A).
tF24 - Silnik wycieraczki szyby przedniej (15A).
tF25 - OPCJA Zabezpieczenie przed uruchomieniem (2A).
tF26 - OPCJA Odbiornik radiowy (7,5A).
tF27 - Silniki wycieraczek szyby tylnej, w dachu i bocznej (15A).
tF28 - Zcze diagnostyczne (5A).
tF29 - OPCJA Przekanik sterujcy sprarki klimatyzacji K6 (7,5A).
tF30 - Ogrzewanie/wentylacja (20A).
tF31 - Nadzr zespou elektronicznego sterowania silnika (5A).
tF32 - Wycieraczka i spryskiwacz szyby bocznej (7,5A).
tF33 - Zcze diagnostyczne (5A).
tF34 - Miernik pochylenia (2A).
tF35 - Zdalne sterowanie (2A).
tF36 - OPCJA Odbiornik zdalnego sterowania (2A).
tF37 - OPCJA.
tF38 - Wolny.
tF39 - Wolny.
tF40 - Wolny.
647101PL (08/02/2013)

BEZPIECZNIK MAXI
tF41 - Wolny. tF44 - Kaseta z elektronik MP1 (40A).
tF42 - Kaseta z elektronik MP2 (40A). tF45 - OPCJA Przekaniki klimatyzacji K3 i K12 (30A).
tF43 - Wycznik zaponu (50A). tF46 - Wolny.

2 - 53
10 - BEZPIECZNIKI I PRZEKANIKI POD MASK SILNIKA
- Otworzy pokryw silnika, zdj pokryw 1, aby uzyska dostp do bezpiecznikw
i przekanikw. Wymieni przepalony bezpiecznik na nowy o takich samych
parametrach. Nigdy nie uywa bezpiecznikw naprawianych.
PRZEKANIK
tK21 - Przekanik zasilania komputera silnika.
tK22 - Przekanik sterowania rozrusznikiem.
BEZPIECZNIK MAXI
tF51 - Przekanik sterowania rozrusznikiem K22 (30A).
tF52 - Modu podgrzewania silnika (60A).
tF53 - Przekanik zasilania komputera silnika (40A).
BEZPIECZNIK MINI
F56 F55 F54
tF54 - Zasilanie komputera silnika (25A).
K21
tF55 - Zasilanie komputera silnika (5A). ECM ECM ECM

tF56 - Sterowanie przekanika komputera silnika (5A). E.C.M 5A 5A 25A

tF57 - Sonda lambda + zcze diagnostyczne (5A). F57


K22
Diagn

5A

F53 ECM 40A

F52 60A

F51 30A
N306583

11 - CZUJNIKI OBECNOCI DRZWI


Patrz: 2 - OPIS: 6 - INTERFEJS CZOWIEK-MASZYNA (IHM).

12 - ZAPALNICZKA

13 - PRZECZNIK WIATE, SYGNAU OSTRZEGAWCZEGO I KIERUNKOWSKAZW


Przecznik ten suy do sterowania alarmami optycznymi i dwikowymi.
tA - Wszystkie wiata s wyczone, kierunkowskazy nie migaj. F E G
tB - Kierunkowskaz prawy miga. B
tC - Kierunkowskaz lewy miga.
tD - wiata boczne i tylne s wczone. D G
tE - wiata mijania reflektorw przednich i tylne s wczone.
tF - wiata drogowe reflektorw przednich i tylne s wczone. C
tG - Lampka kontrolna reflektorw przednich. A G

Nacinicie przecznika uruchamia sygna dwikowy.


UWAGA: Pooenia D - E - F - G mona uruchomi przy wyczonym zaponie.

14 - PRZECZNIK WYCIERACZKI PRZEDNIEJ I


TYLNEJ G
WYCIERACZKA PRZEDNIA
tA - Wyczenie wycieraczki przedniej. E A D F H
tB - Wycieraczka przednia, maa prdko.
tC - Wycieraczka przednia, dua prdko.
E B B
tD - W y c i e r a c z k a p r z e d n i a p r a c a
przerywana.
tE - Wycieraczka przednia jeden cykl. E C C

WYCIERACZKA TYLNA
tF - Wyczenie wycieraczki tylnej.
tG - Wycieraczka tylna.
647101PL (08/02/2013)

tH - Wycieraczka tylna jeden cykl.

2-2
15 - KARTY Z OPISEM FUNKCJI
Dokumentacja ta zawiera opis sterowania hydraulicznego i charakterystyki obcienia osprztu na wyposaeniu wzka
podnonikowego.

16 - ELEMENTY STEROWANIA HYDRAULICZNEGO


Zezwolenie na sterowanie hydrauliczne wydawane jest przez potwierdzenie obecnoci
operatora (patrz: 2 - OPIS: 6 - INTERFEJS CZOWIEK-MASZYNA IHM) i gdy spenione s
warunki uywania sterowania hydraulicznego.
B C
 WANE D
Nie prbowa zmienia cinienia hydraulicznego w ukadzie. W przypadku nieprawidowego dziaania, skonsultowa A
si z dealerem. WSZELKIE ZMIANY ANULUJ GWARANCJ.
Sterowania hydraulicznego uywa pynnie, bez szarpni, aby unikn incydentw spowodowanych szarpniciami
wzka podnonikowego.
tA - Dwignia sterowania podnoszeniem i pochylaniem.
tB - Przycisk sterowania wsuwania/wysuwania.
tC - Przycisk wyboru sterowania stabilizatorw i
korektora przechylenia.
tD - Przycisk sterowania ukierunkowania pomostu.
PODNOSZENIE POMOSTU
- Przesun dwigni A do tyu, aby podnosi.
- Przesun dwigni A do przodu, aby opuszcza.
UWAGA: Podczas uywania pomostu kt podniesienia
wysignika ograniczony jest do 17.

NACHYLENIE POMOSTU
- Przesun dwigni A w lewo, aby nabiera.
- Przesun dwigni A w prawo, aby wysypywa.
OBSUGIWANIE UKADU TELESKOPOWEGO
- Przycisk B do przodu, aby wysuwa.
- Przycisk B do tyu, aby wsuwa.
UWAGA: Przy cakowitym wsuwaniu teleskopw,
elementw sterowania naley uywa na N261308

tyle stanowczo, aby teleskopy zostay w peni


wsunite.
UWAGA: Podczas uywania pomostu wsuwanie i wysuwanie wysignika ograniczone jest do dugoci 1 m 80.
UWAGA: MT 1840 A ST3B
Wysunicie cakowite teleskopw mona wykona tylko przy stabilizatorach opuszczonych i opartych o
podoe.

STABILIZATOR LEWY
- Trzyma przycisk C wcinity i manipulowa przyciskiem D do tyu, aby podnosi.
- Trzyma przycisk C wcinity i manipulowa przyciskiem D do przodu, aby opuszcza.
STABILIZATOR PRAWY
- Trzyma przycisk C wcinity i manipulowa przyciskiem B do tyu, aby podnosi.
- Trzyma przycisk C wcinity i manipulowa przyciskiem B do przodu, aby opuszcza.
UWAGA: Stabilizatory mona podnie tylko, gdy teleskopy s wsunite i kt podniesienia wysignika jest mniejszy od 62.

POZIOMOWANIE PODWOZIA
- Trzyma przycisk C wcinity i manipulowa dwigni A w lewo, aby przechyli wzek w lew stron.
- Trzyma przycisk C wcinity i manipulowa dwigni A w prawo, aby przechyli wzek w praw stron.
UWAGA: Korekcje przechylenia mona wykonywa tylko, gdy kt podniesienia wysignika jest mniejszy od 30.

UKIERUNKOWANIE POMOSTU LUB WYPOSAENIE DODATKOWE


PODCZAS UYWANIA POMOSTU
647101PL (08/02/2013)

- Przycisk D do przodu w celu obrotu w lewo.


- Przycisk D do tyu w celu obrotu w prawo.

2 - 55
17 - PEDA PRZYSPIESZENIA

18 - PEDA HAMULCW ROBOCZYCH


Peda dziaa na koa przednie i tylne poprzez system hydraulicznego ukadu hamulcowego ze wspomaganiem umoliwiajcego
zwolnienie jazdy i zatrzymanie wzka podnonikowego.

19 - PRZECZNIK JAZDY DO PRZODU/ POOENIE NEUTRALNE/ DO TYU


Zezwolenie na uycie dwigni zmiany biegw wydawane jest przez potwierdzenie
obecnoci operatora (patrz: 2 - OPIS: 6 - INTERFEJS CZOWIEK-MASZYNA IHM). A
C
Podczas uywania tej dwigni, wzek podnonikowy powinien jecha z niedu
prdkoci bez przyspieszania. B

tJAZDA DO PRZODU: Przeczy przecznik do przodu (pooenie A), lampka


kontrolna A1 miga i zapala si na stae po naciniciu
pedau przyspieszenia.
tJAZDA DO TYU: Przeczy przecznik do tyu (pooenie B), lampka kontrolna B1
miga i zapala si na stae po naciniciu pedau przyspieszenia.
wiata cofania i sygna dwikowy informuj o ruchu wzka
podnonikowego do tyu.
tPOOENIE NEUTRALNE: Ustawi przecznik porodku (pooenie C), lampka
kontrolna C1 zapala si a hamulec postojowy jest A1
zacignity (domylnie).
UWAGA: Lampka kontrolna migajca w trakcie uywania wzka podnonikowego
oznacza awari (patrz: 2 - OPIS: 6D - WYWIETLACZ EKRANW: EKRANY MENU.
C1

B1

20 - DWIGNIA ZMIANY BIEGW


Aby zmieni bieg, naley wysprzgli skrzyni biegw, naciskajc przycisk 1 na dwigni.
tBieg 1: W lewo do tyu. 1
tBieg 2: W lewo, do przodu. 2 4
tBieg 3: W prawo, do tyu.
tBieg 4: W prawo do przodu.
WARUNKI UYWANIA PRZEOE SKRZYNI BIEGW
UWAGA: W wzkach podnonikowych z przemiennikiem momentu nie jest konieczne 1 3
cige rozpoczynanie od 1. biegu i kolejne przeczanie biegw.
 WANE 
Wybr przeoenia skrzyni biegw musi by dokonywany starannie w zalenoci od typu wykonywanej pracy.
Nieprawidowy wybr przeoenia moe spowodowa bardzo szybki wzrost temperatury oleju skrzyni biegw z powodu nadmiernego lizgania si przemiennika, co moe
prowadzi do powanych awarii (gdy zawieci si wskanik temperatury oleju skrzyni biegw, trzeba koniecznie zatrzyma si i zmieni warunki pracy).
Taki nieprawidowy wybr przeoenia moe rwnie spowodowa zmniejszenie osigw wzka podnonikowego w zakresie prdkoci jazdy: gdy sia niezbdna do jazdy
zwiksza si, prdko jazdy na biegu r (na przykad na 3. biegu) moe by mniejsza ni prdko jazdy na biegu r-1 (na 2. zamiast na 3.).
Oglnie zalecamy uywanie nastpujcych biegw stosownie do charakteru wykonywanej pracy.
tNa drodze: Rusza na 3. biegu i przej na 4., jeli pozwalaj na to warunki i stan drogi. Na terenach grzystych rusza
na 2. biegu i przej na 3. bieg, jeli pozwalaj na to warunki i stan drogi.
tZ przyczep na drodze: Rusza na 2. biegu i przej na 3. bieg, gdy warunki i stan drogi to umoliwiaj.
tTransport bliski: 3. bieg.
2. bieg na obszarach ograniczonych przeszkodami.
647101PL (08/02/2013)

tRoboty ziemne: 1. bieg.


tadowanie (z czerpakiem, widami do obornika itp.): 2. bieg.

2-2
21 - WYBR SPOSOBU KIEROWANIA
B - ZIELONE LAMPKI KONTROLNE USTAWIENIA K W LINII
 WANE 
Przed wyborem jednej z trzech moliwoci kierowania ustawi w linii 4 koa w stosunku do osi wzka
podnonikowego.
Nigdy nie zmienia wybranego trybu kierowania podczas jazdy. A1
Zielone kontrolki zapalaj si, aby wskaza ustawienie w linii k w stosunku do wzka
podnonikowego. Kontrolka A1 dotyczy k przednich, a kontrolka A2 k tylnych.
A2
A - DWIGNIA WYBORU TRYBU KIEROWANIA
tB1 - Kierujce koa przednie (ruch drogowy).
tB2 - Kierujce koa przednie i tylne w przeciwnych kierunkach (may promie
skrtu).
tB3 - Kierujce koa przednie i tylne w tych samych kierunkach (przemieszczanie
w bok).
KONTROLA USTAWIENIA K W LINII
 WANE B3
B1
Przed jazd po drogach publicznych, konieczne jest sprawdzenie ustawienia k tylnych i jedzi z kierowaniem koami
B2
przednimi.
Kontrol ustawienia k tylnych naley wykonywa regularnie za pomoc zielonych lampek kontrolnych, podczas
jazdy wzka podnonikowego.
W przypadku nieprawidowoci skonsultowa si z dealerem.
- Ustawi dwigni sposobu kierowania B w pooenie B2 (may promie skrtu).
- Obraca kierownic i ustawia koa tylne, a zawieci si kontrolka A2.
- Ustawi dwigni sposobu kierowania B w pooenie B1 (ruch drogowy).
- Obraca kierownic i ustawia koa przednie, a zawieci si kontrolka A1.

22 - STEROWANIE NAGRZEWNIC
A - STEROWANIE WENTYLATOREM
To 3-pozycyjne pokrto steruje dopywem powietrza poprzez nawiewki.
A B
B - STEROWANIE TEMPERATUR
Pokrto pozwala na ustawienie temperatury wewntrz kabiny.
B1 B2
tB1 - Wentylator dostarcza powietrze o temperaturze otoczenia.
tB2 - Wentylator dostarcza powietrze gorce.
Pooenia porednie umoliwiaj regulacj temperatury.

647101PL (08/02/2013)

2 - 57
23 - POKRTA STEROWANIA KLIMATYZACJ (OPCJA - KLIMATYZACJA)
 WANE 
Klimatyzacja dziaa tylko wtedy, gdy wzek podnonikowy jest uruchomiony.
Podczas uywania klimatyzacji naley koniecznie pracowa z zamknit kabin.
Zim: Aby zapewni prawidowe dziaanie i skuteczno klimatyzacji, uruchamia raz na tydzie sprark, nawet na krtki czas, aby zapewni smarowanie
wewntrznych uszczelnie.
Podczas niskich temperatur: Rozgrza silnik przed uruchomieniem sprarki, aby umoliwi czynnikowi chodzcemu w stanie ciekym, ktry zgromadzi si w najniszej
czci obwodu sprarki, przejcie w stan gazowy pod wpywem ciepa wydzielanego przez silnik, czynnik chodzcy w stanie ciekym moe uszkodzi sprark.
Jeli wydaje si, e klimatyzator nie pracuje prawidowo, naley zleci jego przegld dealerowi (patrz: 3 - KONSERWACJA: F - CO 2000 GODZIN PRACY).
Nigdy nie prbowa naprawia samodzielnie ewentualnych niesprawnoci.

A - STEROWANIE WENTYLATOREM
To 3-pozycyjne pokrto steruje dopywem powietrza poprzez nawiewki.

B - STEROWANIE TEMPERATUR A B
Pokrto pozwala na ustawienie temperatury wewntrz kabiny.
tB1 - Wentylator dostarcza powietrze zimne.
tB2 - Wentylator dostarcza powietrze gorce. B1 B2

Pooenia porednie umoliwiaj regulacj temperatury.


C
C - STEROWANIE KLIMATYZACJ
Przecznik ten z lampk kontroln suy do wczania klimatyzacji.
TRYB GRZANIA
- Sterowanie naley ustawi jak niej:
tC - Przecznik z kontrolk wygaszon.
tB - Na podan temperatur
tA - Na danej prdkoci 1, 2 lub 3.
TRYB KLIMATYZACJI
- Sterowanie naley ustawi jak niej:
tC - Przecznik z kontrolk zapalon.
tB - Na podan temperatur.
tA - Na danej prdkoci 1, 2 lub 3.
TRYB USUWANIA WILGOCI
- Sterowanie naley ustawi jak niej:
tC - Przecznik z kontrolk zapalon.
tB - Na podan temperatur.
tA - Na biegu 2. lub 3.
- W celu uzyskania optymalnej skutecznoci naley zamkn wentylatory ogrzewania.

24 - OTWORY NAWIEWNE NAGRZEWANIA


Ruchome, regulowane nawiewki umoliwiaj kierowanie napywu powietrza do kabiny.

25 - OTWORY NAWIEWNE USUWANIA ZAPAROWANIA SZYB


Nawiewki umoliwiaj usunicie pary z szyby przedniej i szyb bocznych. Aby uzyska optymaln skuteczno, zamkn
nawiewki ogrzewania.
647101PL (08/02/2013)

2-2
26 - WSKANIKI POZIOMU
A - WSKANIK PRZECHYLENIA
B
Ustawienie w linii dwch znacznikw oznacza
rwnolego podwozia w stosunku do osi
przedniej.
A
B - POZIOMNICA
Umoliwia operatorowi sprawdzenie czy wzek
podnonikowy znajduje si w pozycji poziomej.

27 - DWIGNIA OTWIERANIA DRZWI

28 - UCHWYT ZAMYKANIA DRZWI

29 - PRZECZNIK PODNOSZENIA SZYB

30 - POJEMNIK BOCZNY

31 - WIATO SUFITOWE KABINY

32 - UCHWYT OTWIERANIA SZYBY TYLNEGO OKNA


WYJCIE AWARYJNE
- Jeli z wzka nie mona wydosta si drzwiami, naley skorzysta z okna tylnego
jako wyjcia awaryjnego.

33 - DWIGNIA ZAMYKANIA SZYBY TYLNEGO OKNA

34 - UCHWYT REGULACJI KIEROWNICY


Uchwyt ten umoliwia regulacj kta i wysokoci kierownicy.
- Pocign uchwyt do tyu.
- Ustawi kierownic w wymaganym pooeniu.
- Wepchn uchwyt, aby zablokowa pooenie.
647101PL (08/02/2013)

2 - 59
35 - SIATKA NA DOKUMENTY
Naley sprawdzi, czy instrukcja obsugi znajduje si na waciwym miejscu, tzn. w siatce uchwytu na dokumenty.
UWAGA: Jako OPCJA dostpna jest wodoszczelna kiesze na dokumenty.

36 - SCHOWEK NA RNE RZECZY

37 - POPIELNICZKA

38 - REFLEKTORY PRZEDNIE
tA - Kierunkowskaz przedni lewy.
tB - Lewe pr zednie wiato mijania
reflektorw przednich. G C
tC - Lewe przednie wiato drogowe.
tD - wiato pozycyjne lewe. E H D A
tE - Kierunkowskaz przedni prawy.
tF - Prawe przednie wiato mijania
F B
reflektorw przednich.
tG - Prawe przednie wiato drogowe.
tH - wiato pozycyjne prawe.

39 - WIATA TYLNE
tA - Kierunkowskaz tylny lewy. A H
B D E G
tB - wiato stop tylne lewe.
tC - wiato tylne lewe.
tD - wiata przeciwmgielne tylne.
tE - Tylne wiato cofania. 1 1 1 1
tF - wiato tylne prawe. C F
tG - wiato stopu tylne prawe.
tH - Kierunkowskaz tylny prawy.
 WANE 
Podczas jazdy po drodze powikszy tylne wiata za pomoc
pokrte 1.

40 - WIATO OSTRZEGAWCZE MIGAJCE


wiato migajce ostrzegawcze z mocowaniem
magnetycznym musi by dobrze widoczne na
dachu kabiny i podczone do zcza 1.
1

41 - LUSTERKO WSTECZNE WEWNTRZNE (OPCJA)


647101PL (08/02/2013)

2-2
42 - OGRANICZNIK ZABEZPIECZAJCY WYSIGNIK
 WANE 
Uywa wycznie klina zabezpieczajcego dostarczonego z wzkiem podnonikowym.
Wzek podnonikowy jest wyposaony w podkadk bezpieczestwa ze strzak, ktr
naley zainstalowa na trzonie podnonika podczas czynnoci wykonywanych pod
strzak (patrz 1 - INSTRUKCJE I PRZEPISY BEZPIECZESTWA).

43 - PRZECZNIK TRYBU PRACY WZEK/POMOST


Uywanie do manipulacji transportowych lub z pomostem ze sterowaniem ze
stanowiska kierowania.

Uywanie z pomostem ze sterowaniem z pulpitu sterowniczego

OP 7251
T.
OPCJA Zdalne sterowanie.
N29

- Uywanie do manipulacji transportowych lub z pomostem ze zdalnym sterowaniem.

44 - PULPIT STEROWANIA
 WANE 
Gdy pulpit sterowniczy nie jest uywany, naley zawsze odczy go i przechowywa w miejscu dla niego
przeznaczonym za fotelem kierowcy.
Przed rozpoczciem uywania pulpitu sterowniczego naley zawsze upewni si, czy kada funkcja odpowiada
spodziewanym poleceniom dla wzka podnonikowego. Wprzypadku stwierdzenia jakiegokolwiek rodzaju
usterek podczas testowania lub uytkowania naley natychmiast zatrzyma wzek i nie dopuci do jego uycia.
Poinformowa natychmiast przeoonego, aby usun jak najszybciej usterk.
Badanie bezpieczestwa naley przeprowadzi co najmniej raz dziennie, przed rozpoczciem pracy i przy kadej
zmianie operatora.
Patrz: 2 - OPIS: UYTKOWANIE POMOSTU w celu zapoznania si z dziaaniem pulpitu
sterowniczego.

45 - PRZECZNIK RATUNKOWY
Patrz: 2 - OPIS: INSTRUKCJA OBSUGI POMOSTU.

46 - PRZYCISK CZUWAKA W TRYBIE RATUNKOWYM


Patrz: 2 - OPIS: INSTRUKCJA OBSUGI POMOSTU.
647101PL (08/02/2013)

2 - 61
47 - ZDALNE STEROWANIE (OPCJA)
47A - NADAJNIK ZDALNEGO STEROWANIA (OPCJA)
47B - ODBIORNIK ZDALNEGO STEROWANIA (OPCJA)
 WANE 
Nie uywa nadajnika i odbiornika bez anteny, grozi to uszkodzeniem tych urzdze.
Gdy nadajnik zdalnego sterowania nie jest uywany, zawsze go wyczy, odczy od zasilania i wycign przycisk z
kluczykiem. Przechowywa nadajnik zdalnego sterowania w miejscu dla niego przeznaczonym za fotelem kierowcy.
Przed rozpoczciem uywania urzdzenia do zdalnego sterowania naley zawsze wykona ponisze sprawdzenia.
Wprzypadku stwierdzenia jakiegokolwiek rodzaju usterek podczas testowania lub uytkowania urzdzenia do
zdalnego sterowania naley natychmiast zatrzyma wzek i nie dopuci do jego uycia. Poinformowa natychmiast
przeoonego w celu jak najszybszego usunicia usterki
Badanie bezpieczestwa naley przeprowadzi co najmniej raz dziennie, przed rozpoczciem pracy i przy kadej
zmianie operatora.

KONTROLA WZROKOWA
- Czy zabezpieczenia przed dotkniciem rkoma s zainstalowane i czy s w dobrym stanie?
- Czy nie ma zamanych, popkanych czci?
- Czy mieszki na manipulatorach i nakadki uszczelniajce na przecznikach nie maj perforacji i pkni?
SPRAWDZENIE BEZPIECZESTWA I URUCHOMIENIE ZDALNEGO STEROWANIA
- Sprawdzi, czy kada funkcja manipulatorw nadajnika odpowiada oczekiwanym rozkazom sterowania wzka
podnonikowego.
- Sprawdzi i wyprbowa dziaanie funkcji Zatrzymanie awaryjne, nacisn przycisk zatrzymania awaryjnego na nadajniku
zdalnego sterowania, silnik spalinowy musi si wyczy.
 WANE 
Nigdy nie uywa wzka podnonikowego, ktrego funkcja Zatrzymanie awaryjne nie dziaa idealnie. Jeeli powysze instrukcje nie bd przestrzegane moe
to doprowadzi do obrae osb i/lub strat materialnych. Wprowadzenia jakichkolwiek zmian do powyszych instrukcji moe spowodowa utrat pozwolenia na
uytkowanie oraz utrat gwarancji.
Patrz: 2 - OPIS: UYWANIE ZDALNEGO STEROWANIA W CZASIE MANIPULACJI TRANSPORTOWYCH, aby zapozna si z
dziaaniem zdalnego sterowania.

47C - AKUMULATOR ZDALNEGO STEROWANIA (OPCJA)


 WANE 
Uywa zawsze naadowanego akumulatora i przed rozpoczciem uywania zdalnego sterowania sprawdzi, czy drugi akumulator znajduje si w adowarce (akumulator
moe pozostawa w adowarce z migajcym zielonym wskanikiem - nie szkodzi to ani akumulatorowi, ani adowarce).
Urzdzenie zdalnego sterowania dostarczone jest z dwoma wymiennymi akumulatorami, aby zawsze dysponowa jednym
naadowanym akumulatorem.

WYMIANA AKUMULATORA
Sprawdzi, czy w przedziale na akumulator w nadajniku nie ma zanieczyszcze, zwaszcza na 4 stykach: moe to doprowadzi
do utraty kontaktu elektrycznego.
Elektronika nadajnika sprawdza cigle napicie akumulatora; gdy napicie obniy si do pewnego poziomu wczy si
przerywany sygna akustyczny oznaczajcy, e przez 10 minut mona jeszcze uywa zdalnego sterowania. Po przekroczeniu
tego czasu nadajnik wyczy si i unieruchomi wzek podnonikowy.
- Obrci przecznik z kluczykiem nadajnika w pooenie wyczenia, wyj rozadowany akumulator, przesuwajc go
poziomo za jzyczek i unoszc lekko, a akumulator wysunie si z gniazda na akumulator nadajnika wypychany przez
spryny stykw.
- Wzi naadowany drugi akumulator (zielony wskanik na adowarce miga) i woy go do nadajnika, sprawdzajc, czy
jest prawidowo woony.
- Nastpnie przystpi do uruchomienia nadajnika zdalnego sterowania.
ADOWANIE AKUMULATORA
 WANE 
Zagroenie wybuchem! Uywa tylko oryginalnych adowarek i akumulatorw dostarczonych z wzkiem podnonikowym. Nieprzestrzeganie powyszego moe
647101PL (08/02/2013)

doprowadzi do wybuchu: produkty chemiczne i czci z rozerwanego akumulatora mog spowodowa obraenia osb.
Zuyte akumulatory s odpadami specjalnymi i musz by odpowiednio usuwane! Naley je przekaza firmie specjalistycznej. Nigdy nie wyrzuca akumulatorw razem ze
zwykymi odpadami lub do rodowiska!
W celu przeduenia ywotnoci akumulatorw zalecamy adowa je tylko wtedy, gdy s rzeczywicie rozadowane, tzn. po wczeniu si akustycznego sygnalizatora
rozadowania w nadajniku.
2-2
adowarka wyposaona jest w procesor adowania, ktry steruje caym procesem adowania. Podczas adowania akumulatora
kontrolowane s ponisze parametry:
tprd adowania
tczas adowania
tnapicie
tstan naadowania
tstan zwarcia na zaciskach.
- Woy rozadowany akumulator, wpychajc go za jzyczek i popychajc lekko, a zostanie zablokowany przez spryny
stykowe w adowarce.
- Zielony wskanik adowarki zacznie wtedy wieci w sposb cigy, poniewa rozpoczo si adowane.
- Po okoo 4 godzinach adowanie zakoczy si i zielony wskanik adowarki zacznie miga.

647101PL (08/02/2013)

2 - 63
INSTRUKCJA OBSUGI POMOSTU
 WANE 
UTILISATION NACELLE
Zamontowanie pomostu na wzku podnonikowym moliwe jest jedynie, jeeli tabliczki uywanie pomostu na NOMBRE DE PERSONNES
3
wzku podnonikowym i pomocie s identyczne. AUTORISEES DANS LE PANIER
FORCE MANUELLE MAXIMALE
200N par personne - 400N maxi
HORIZONTALE ADMISE

CHARGE MAXI 1000 Kg

MASSE DE L'EQUIPEMENT 760 Kg

N223827
VITESSE MAXI
12.5 m/s (45 km/h)
ADMISSIBLE DU VENT

1 - ZAMOCOWANIE POMOSTU NA WZKU PODNONIKOWYM


2 - PODCZENIE HYDRAULICZNE POMOSTU NA WZKU PODNONIKOWYM
3 - POZIOMOWANIE WZKA PODNONIKOWEGO I POMOSTU
4 - ROZKADANIE POMOSTU ROZKADANEGO
5 - UYWANIE PULPITU STEROWNICZEGO
6 - SKADANIE POMOSTU
7 - PROCEDURA RATUNKOWA
8 - PROCEDURA RCZNEGO USUWANIA AWARII

1 - ZAMOCOWANIE POMOSTU NA WZKU PODNONIKOWYM


- Sprawdzi, czy sworze blokady 1 znajduje si w obsadzie.
- Wzek podnonikowy z opuszczonym wysignikiem ustawi naprzeciw, rwnolegle
do pomostu, nastpnie nachyli karetk do przodu.
- Wprowadzi karetk pod o zaczepu pomostu, unie nieco wysignik, przechyli
karetk do tyu w celu ustawienia pomostu w odpowiedniej pozycji. 1
- Podnie pomost z ziemi, aby uatwi zablokowanie.
- Wyj sworze blokady 1 z obsady i zablokowa osprzt 2. Jeli trzeba, odciy
mechanizm wykrywania obecnoci pomostu 3, aby uatwi zaoenie sworznia blokady.
Pamita o zaoeniu koka 4.
- Podnie podpor pomostu 5.

3
5
4

2 - PODCZENIE HYDRAULICZNE POMOSTU NA WZKU PODNONIKOWYM


 WANE 1
Szybkozcza powinny by czyste, a nieuywane otwory zasonite dostarczonymi w tym celu zalepkami.
- Zatrzyma silnik i pozostawi wczony zapon wzka. 1
- Usun cinienie z obwodu hydraulicznego ukierunkowania pomostu. 2
- Podczy hydrauliczne przewody gitkie 1 obrotu pomostu na gowicy wysignika
zgodnie z zabezpieczeniami przed niewaciwym poczeniem 2. 2 2

2
647101PL (08/02/2013)

2-2
3 - POZIOMOWANIE WZKA PODNONIKOWEGO I POMOSTU
POZIOMOWANIE WZKA PODNONIKOWEGO
 WANE 1

Umieci wzek w obszarze roboczym zgodnie z instrukcjami i przepisami dotyczcymi bezpieczestwa podanymi w
instrukcji obsugi wzka.
Na ustabilizowanym terenie pod stabilizatorami umieci podkadki.
- Uruchomi wzek podnonikowy, podnie pomost na okoo 30 cm nad ziemi i
przejecha do miejsca, w ktrym bdzie on uywany.
- Przecznik zmiany kierunku jazdy ustawi w pooenie neutralne
- Pozostawi silnik spalinowy na biegu jaowym.
- Za pomoc korektora przechyu wypoziomowa wzek poprzecznie i sprawdzi
poziom za pomoc poziomnicy 1.
- Obniy dwa stabilizatory tak, aby zetkny si z ziemi.
- Podnie dwa przednie koa nad ziemi.
i
NOK
- Jeli na wywietlaczu pojawi si ekran pomocy , skorygowa przechylenie, dziaajc na stabilizatory, a do
i
OK
pojawienia si ekranu pomocy razem z krtkim sygnaem dwikowym.
POZIOMOWANIE POMOSTU
- Przed rozpoczciem uywania pomostu sprawdzi i skorygowa nachylenie do przodu/do tyu pomostu i umieci
podog na wysokoci okoo 30 cm od ziemi.

4 - ROZKADANIE POMOSTU ROZKADANEGO


OTWIERANIE
 WANE 1
Aby nie dopuci do wypadnicia podg 1, sprawdzi, czy s one waciwie utrzymywane za pomoc blokad 2.
- Wyj zawleczk 3 i wyj sworze blokady 4 (2 sworznie z kadej strony pomostu).
- Otworzy ruchome boki i zablokowa sworzniami i zawleczkami 5 (6 sworzni i
zawleczek z kadej strony pomostu). 2
- Przytrzyma podog za uchwyt 6, pocign rygiel 7 i opuci podog do pozycji
roboczej.
- Sprawdzi, czy rygiel blokujcy podog 8 jest solidnie zablokowany.
- Wykona te same operacje przy drugim przedueniu.
- Pomost jest gotowy do uycia.
ZAMYKANIE
- Postpowa tak jak przy otwieraniu, ale w odwrotnej kolejnoci.
 WANE 4
Przed jazd wzkiem pomost naley zamkn. Naley uwaa, aby przy zamykaniu elementw przeduajcych nie
przytrzasn rk.

5 6

5
647101PL (08/02/2013)

2 - 65
5 - UYWANIE PULPITU STEROWNICZEGO
 WANE 
Podczas uywania pomostu w celu zapewnienia bezpieczestwa OBOWIZKOWA jest obecno obserwatora
znajdujcego si na ziemi.

- Przeczy przecznik uytkowania WZEK/ POMOST 1 na , co spowoduje 1


wyczenie silnika spalinowego.
- Wzi urzdzenie do zdalnego sterowania z kabiny i umieci je w odpowiednim
miejscu na pomocie.
- Przeprowadzi przewd przez piercienie 2.
- Podczy przewd 3 pulpitu sterowniczego do gniazda 4 na gowicy wysignika.
- Podczy przewd bezpieczestwa 5 do pulpitu sterowniczego, zawiecenie si
wszystkich wskanikw i sygna dwikowy trwajcy okoo 1 sekundy potwierdzaj
zasilenie pulpitu sterowniczego.
- Otworzy drzwiczki przez uniesienie zatrzasku 6, przeczy i przytrzyma dwigni7,
a nastpnie popchn drzwiczki do wntrza pomostu.
- Wej na pomost.
- Zamkn drzwiczki, przytrzymujc zatrzask 6, i zwolni dwigni.
- Zapozna si z instrukcjami dotyczcymi bezpieczestwa umieszczonymi na
pomocie iprzestrzega ich.
- Zaczepi uprz lub uprze bezpieczestwa za przeznaczone do tego piercienie 8.
- Przed uruchomieniem silnika spalinowego upewni si, e odblokowane s przyciski
wyczania awaryjnego 9 i 10.
- Pulpit sterowniczy jest w ten sposb gotowy do dziaania.

2 2

4 3
6
7

10

8 9
647101PL (08/02/2013)

2-2
OPIS PULPITU STEROWNICZEGO

URUCHOMIENIE SILNIKA SPALINOWEGO B A

WYCZENIE SILNIKA SPALINOWEGO

SYGNALIZATOR DWIKOWY
W razie potrzeby wczy sygnalizator dwikowy na wzku podnonikowym.

A - PRZECZNIK RUCHW HYDRAULICZNYCH


Nacisn spust, aby zwikszy prdko obrotow silnika przed wczeniem
ruchw hydraulicznych.
RUCHY WYSIGNIKA
tDwignia do tyu, aby podnosi.
tDwignia do przodu, aby opuszcza.
tDwignia w prawo, aby wysuwa teleskop.
tDwignia w lewo, aby wsuwa teleskop.
RUCHY POMOSTU
tDwignia do tyu, aby przesun pomost w bok w prawo (OPCJA).
tDwignia do przodu, aby przesun pomost w bok w lewo (OPCJA).
tDwignia w prawo, aby obrci pomost w prawo.
tDwignia w lewo, aby obrci pomost w lewo.

POZIOM PALIWA
wieccy si cigle ty wskanik oraz powoli przerywany sygna dwikowy oznaczaj niski poziom paliwa.

OBECNO POMOSTU
Migajcy wskanik czerwony i cigy sygna dwikowy oznaczaj awari pomostu, sprawdzi sworze.

KLAPA
Migajcy wskanik czerwony i cigy sygna dwikowy oznaczaj awari klapy, sprawdzi zamknicie klapy.

PRZECHYLENIE
wieccy si w sposb cigy czerwony wskanik i cigy sygna dwikowy oznaczaj zbyt due przechylenie wzdune i/lub
poprzeczne wzka podnonikowego, a nastpujce ruchy s wyczone:
tPodnoszenie i wysuwanie wysignika.
Wykonywanie wszystkich pozostaych ruchw jest nadal moliwe. Pomost naley doprowadzi z powrotem do pozycji
transportowej i skorygowa bd przy uyciu elementw sterowania hydraulicznego w kabinie.

PRZECIENIE WZKA PODNONIKOWEGO


wieccy si cigle ty wskanik oraz cigy sygna dwikowy oznaczaj, e wzek podnonikowy zblia si do granicy
dopuszczalnego, maksymalnego obcienia i e wszystkie ruchy POGARSZAJCE s wyczone:
tOpuszczanie i wysuwanie wysignika.
Wykonywanie wszystkich pozostaych ruchw jest nadal moliwe.

PRZECIENIE POMOSTU
647101PL (08/02/2013)

wieccy si w sposb cigy czerwony wskanik i cigy sygna dwikowy oznaczaj przecienie pomostu, naley go odciy.

2 - 67
AWARIA
AWARIA CZA
Migajcy czerwony wskanik i sygna dwikowy szybko przerywany oznaczaj przerwanie poczenia z pulpitem sterowniczym.
Sprawdzi podczenie pulpitu sterowniczego i uruchomi ponownie silnik spalinowy. Jeli objawy nie ustpuj, skonsultowa
si z dostawc.
AWARIA WZKA PODNONIKOWEGO
Migajcy czerwony wskanik i sygna dwikowy powoli przerywany oznaczaj powan awari wzka podnonikowego.
Opuci natychmiast pomost na ziemi, wyczy silnik i skonsultowa si z dostawc.
WYCZENIE SILNIKA SPALINOWEGO
wieccy si w sposb cigy czerwony wskanik oznacza konieczno natychmiastowego wyczenia silnika spalinowego.
Naley uy procedury rcznego sprowadzenia pomostu na ziemi i nastpnie skonsultowa si z dostawc.
B - ZATRZYMYWANIE AWARYJNE
 WANE 
Naley by przygotowanym na gwatowne zatrzymanie wszystkich ruchw w przypadku nacinicia tego przycisku. Uywa tylko do zatrzymywania awaryjnego lub
testw dziaania.
W przypadku niebezpieczestwa, przycisk zatrzymania awaryjnego umoliwia zatrzymanie silnika i przerwanie wszystkich
ruchw hydraulicznych. Po zatrzymaniu awaryjnym, przekrci przycisk, aby go odblokowa.
UWAGA: Aktywowa ostrzegawczy sygna dwikowy, aby mc zainicjalizowa pulpit sterowniczy przed ponownym
uruchomieniem wzka.

6 - SKADANIE POMOSTU
 WANE 
Naley upewni si, e pomost bdzie przechowywany w miejscu, w ktrym nie bdzie utrudnia pracy innych osb.
Wykona poprzednie operacje (A - B - C - D - E) w odwrotnej kolejnoci, postpujc
zgodnie z nastpujcymi instrukcjami:
- Umieci pulpit sterowniczy lub zdalne sterowanie w kabinie wzka podnonikowego. 1
- Schowa przewd bezpieczestwa w miejsce do tego przeznaczone.
- Przeczy przecznik uytkowania WZEK/ POMOST 1 na .
- Pomost przechowywa pasko na ziemi z podpor 2 we waciwym miejscu.

2
647101PL (08/02/2013)

2-2
7 - PROCEDURA RATUNKOWA
 WANE 
Po przekrceniu kluczyka w tryb ratunkowy naley KONIECZNIE WYCZY ZAPON PRZED PONOWNYM
URUCHOMIENIEM WZKA PODNONIKOWEGO. Operacja ta suy do zatwierdzenia pracy wzka podnonikowego w
trybie ratunkowym.
Jeli procedura ratunkowa stosowana jest w odniesieniu do usterki przecznika cinieniowego stabilizatora, przed
opuszczeniem pomostu wysignik musi by wsunity. 1

Po zakoczeniu procedury ratunkowej przeczy kluczyk w drug stron, wyj go, nastpnie skontaktowa si z
dostawc, aby zaplombowa kluczyk.
OSOBA OBSERWUJCA Z ZIEMI MUSI PRZEJ STEROWANIE POMOSTEM POSTPUJC
ZGODNIE Z PONISZYMI WSKAZWKAMI:
- Rozplombowa klucz ratunkowy 1, woy go do przecznika ratunkowego 2 i

obrci klucz w pooenie SOS . 266893


2
- Pooenie to umoliwia ponowny rozruch silnika spalinowego przy wczonym
przycisku wyczania awaryjnego na pomocie oraz dostp do nastpujcych
ruchw hydraulicznych z systemu sterowania wzka podnonikowego.
tWsuwanie wysignika.
tPodnoszenie i opuszczanie wysignika.
tObracanie pomostu.
- Nacisn przycisk czuwaka 3 i utrzymywa to pooenie podczas wykonywania
ruchw hydraulicznych.

647101PL (08/02/2013)

2 - 69
8 - PROCEDURA RCZNEGO USUWANIA AWARII
W PRZYPADKU AWARII LUB USTERKI, GDY NIEMOLIWE JEST PRZEJCIE RUCHW
HYDRAULICZNYCH ZA POMOC ELEMENTW STEROWANIA WZKA PODNONIKOWEGO,
POMOST MONA SPROWADZI NA ZIEMI RCZNIE PRZESTRZEGAJC NASTPUJCYCH
WSKAZWEK:
- Wczy zapon wzka podnonikowego.
- Podnie oson ochronn 1.
- Rozczy zcza elektryczne 2 na kadej gowicy rozdzielacza, pocigajc za zamek
w gr. Zielona lampka sygnalizacyjna 3 powinna zgasn na kadej gowicy 1
rozdzielacza.
- Wzi zestaw naprawczy 4 zawierajcy przeduacz elektryczny i klucz paski.
MT 1440 A ST3B
- Odczy wtyk 5 na zaworze elementu wejciowego 6 rozdzielacza i zamiast wtyku
podczy przeduacz 7.
MT 1840 A ST3B 2
- Odczy bocznik 8 na zaworze elementu wejciowego rozdzielacza i zamiast niego 2 2
2
podczy przeduacz 7.
- Nastpnie zasili przeduacz z gniazda zapalniczki lub z gniazda wiata
ostrzegawczego migajcego. 3
- Kluczem paskim 9 zdemontowa dwigni pompy rcznej i zamontowa j na
pompie.
- Tym samym kluczem wybra i zablokowa pooenie przepustnicy na elementach
rcznego sterowania rozdzielaczem.
tA1: Wsuwanie teleskopw.
tA2: Wysuwanie teleskopw.
tB1: Opuszczanie wysignika.
tB2: Podnoszenie wysignika.
- Wybra ruch hydrauliczny i napdza pomp rczn, a do umieszczenia pomostu
w pooenie transportowe (pomost 30 cm nad ziemi z wsunitym wysignikiem).
- Na koniec procedury, zabra klucz paski z rozdzielacza i zdemontowa dwigni
pompy rcznej.
- Poczy z powrotem zcza elektryczne 2, zawr elementu wejciowego i odoy 4
na swoje miejsce zestaw naprawczy 4.
- Umieci oson ochronn 1 na miejscu.

MT 1440 A ST3B MT 1840 A ST3B


6

7
8 7 9

A2 A1

B2 B1
647101PL (08/02/2013)

2-2
2 - 71
647101PL (08/02/2013)
UYTKOWANIE ZDALNEGO STEROWANIA PODCZAS MANIPULACJI TRANSPORTOWYCH (OPCJA)
 WANE 
Umieci wzek w obszarze roboczym zgodnie z instrukcjami i przepisami dotyczcymi bezpieczestwa podanymi w
instrukcji obsugi wzka. 1

- Przecznik zmiany kierunku jazdy ustawi w pooenie neutralne.


- Pozostawi silnik spalinowy na biegu jaowym.
- Za pomoc korektora przechyu i/lub stabilizatorw wypoziomowa wzek
poprzecznie i sprawdzi poziom za pomoc poziomnicy 1.
7270

- Przeczy przecznik uytkowania WZEK/POMOST 2 na , co spowoduje N29

wyczenie silnika spalinowego.


- Wzi nadajnik zdalnego sterowania ze schowka za siedzeniem kierowcy i zaoy
go na siebie.
- Wczy wtyk-klucz manipulowania transportowego 3 w nadajnik zdalnego
sterowania.
- Przed uruchomieniem silnika spalinowego upewni si, e odblokowane s przyciski
wyczania awaryjnego 4 i 5.
- Nadajnik zdalnego sterowania jest teraz gotowy do uycia.

5 4

URUCHOMIENIE SILNIKA SPALINOWEGO


- Wczy przycisk klucz A w odpowiednim kierunku bez
A
uywania siy, mona go wycign tylko w pooeniu 0. B
- Przekrci w pooenie I. Dwa sygnay dwikowe
autotestu i migajca zielona lampka sygnalizacyjna B
oznaczaj prawidowe dziaanie zdalnego sterowania.
WANE: Odczeka do zakoczenia dwch sygnaw C
dwikowych autotestu zanim rozpocznie si
inicjalizacj zdalnego sterowania.
- Wykona inicjalizacj zdalnego sterowania, naciskajc
przycisk C, w tym czasie wcza si sygna dwikowy na
wzku podnonikowym.
- Uruchomi silnik spalinowy przyciskiem D, po uruchomieniu
wiato ostrzegawcze migajce wcza si na stae.
PRZECIENIE WZKA PODNONIKOWEGO
Sygna dwikowy przerywany (1 sekunda/5 sekund) oznaczaj, e wzek podnonikowy znajduje si na granicy maksymalnego
647101PL (08/02/2013)

obcienia dopuszczalnego i wyczone s wszystkie ruchy POGARSZAJCE:


tOpuszczanie i wysuwanie wysignika.
Wykonywanie wszystkich pozostaych ruchw jest nadal moliwe.

2-2
OPIS ZDALNEGO STEROWANIA A
B E
A - PRZYCISK Z KLUCZYKIEM
G H
B - WSKANIK ZIELONY
I F
Migajcy zielony wskanik oznacza prawidowe dziaanie zdalnego
sterowania. J
Migajcy bardzo szybko zielony wskanik oznacza: C
tprzerw w cznoci midzy nadajnikiem i odbiornikiem (silnik D
wycza si automatycznie),
twyczenie awaryjne,
tawari nadajnika zdalnego sterowania. K

C - PRZYCISK INICJALIZACJI
Wykona inicjalizacj zdalnego sterowania po wczeniu zasilania lub po
zatrzymaniu awaryjnym.

D - PRZYCISK URUCHAMIANIA SILNIKA SPALINOWEGO


E - PRZECZNIK TRYBU PRACY SILNIKA SPALINOWEGO
Praca na wolnych obrotach, przecznik musi znajdowa si w tym pooeniu, aby uruchomi silnik spalinowy.

Praca na szybkich obrotach.

F - PRZECZNIK RUCHW HYDRAULICZNYCH


G, H - STEROWANIE RUCHAMI HYDRAULICZNYMI
PODNOSZENIE ADUNKU
- Przecznik F w pooeniu I, dwignia H do przodu, aby podnosi.
- Przecznik F w pooeniu I, dwignia H do tyu, aby opuszcza.
PRZECHYLANIE ADUNKU
- Przecznik F w pooeniu I, dwignia H w lewo, aby wybiera.
- Przecznik F w pooeniu I, dwignia H w prawo, aby wysypywa.
OBSUGIWANIE UKADU TELESKOPOWEGO
- Przecznik F w pooeniu I, dwignia G do przodu, aby wysuwa.
- Przecznik F w pooeniu I, dwignia G do tyu, aby wsuwa.
OSPRZT
- Przecznik F w pooeniu I, dwignia G w prawo lub w lewo, aby porusza osprztem.
OBWD OSPRZTU PRACUJE W TRYBIE CIGYM
- Przecznik F w pooeniu I, ustawi dany przepyw hydrauliczny, przytrzymujc dwigni G w prawo lub w lewo.
- Nacisn na okoo 3 sekundy przycisk inicjalizacji C, aby zatwierdzi tryb cigy i przepyw hydrauliczny.
- Manipulowa dwigni G w prawo lub w lewo lub nacisn przycisk inicjalizacji C, lub wyczy silnik spalinowy, aby
wyczy tryb cigy.
OPCJA ELEKTROZAWR GOWICY WYSIGNIKA
- Przecznik F w pooeniu II, dwignia G w prawo lub w lewo steruje inn funkcj hydrauliczn.
I - WYCZENIE AWARYJNE
 WANE 
Naley by przygotowanym na gwatowne zatrzymanie wszystkich ruchw w przypadku nacinicia tego przycisku. Uywa tylko do zatrzymywania awaryjnego lub
testw dziaania.
W przypadku niebezpieczestwa wyczenie awaryjne umoliwia zatrzymanie silnika i wyczenie wszystkich ruchw
hydraulicznych. Wycign przycisk, aby go odblokowa, i zainicjalizowa zdalne sterowanie przed uruchomieniem wzka
podnonikowego.

J - PRZYCISK WYCZANIA SILNIKA SPALINOWEGO


K - AKUMULATOR
Patrz: 2 - OPIS: PRZYRZDY I ELEMENTY STEROWANIA w celu zapoznania si ze sposobem wymiany akumulatora.
647101PL (08/02/2013)

2 - 73
SWORZE I HAK HOLOWNICZY
 WANE 
Nie cign przyczepy lub osprztu, ktry nie jest w doskonaym stanie technicznym.
Uywanie przyczepy w zym stanie moe wpywa ujemnie na ukad kierowania i hamowania wzka podnonikowego, czyli na bezpieczestwo zespou.
Jeli przyczepianie lub odczepianie przyczepy jest wykonywane przez osob zewntrzn, to osoba ta musi by cay czas widziana przez operatora wzka i czeka, przed
przystpieniem do tych czynnoci, na zatrzymanie wzka, zacignicie hamulca postojowego i wyczenie silnika spalinowego.
Elementy te, umieszczone w tylnej czci wzka podnonikowego, su do przymocowania przyczepy. Ich nono jest
ograniczona dopuszczaln mas cakowit kadego wzka podnonikowego, si pocigow i maksymaln si pionow
oddziaujc na punkt poczenia. Informacje te podane s na tabliczce znamionowej umieszczonej na kadym wzku
podnonikowym (patrz: 2 - OPIS: IDENTYFIKACJA WZKA PODNONIKOWEGO).
- Aby uywa przyczepy naley przestrzega przepisw obowizujcych w danym kraju (maksymalna prdko jazdy,
hamowanie, maksymalna masa przyczepy, itp.).
- Przed rozpoczciem uytkowania przyczepy naley sprawdzi jego stan (stan i cinienie opon, podczenia elektryczne,
przewd hydrauliczny, ukad hamulcowy, itp.).

1 - ZCZE DO PRZYCZEPY
 WANE 2
Uwaa, by podczas tej operacji nie przygnie palcw.
Nie zapomnie umieci zawleczki na miejscu.
Podczas odczania zapewni samodzieln rwnowag przyczepy.

DOCZANIE I ODCZANIE PRZYCZEPY


- Aby doczy przyczep, ustawi wzek moliwie blisko piercienia zaczepu przyczepy.
- Zatrzyma silnik.
- Wyj koek 1, unie trzpie 2 i wsun lub wysun piercie przyczepy. 1

2 - REGULOWANY HAK WYSTAJCY (OPCJA)


 WANE 
Uwaa, by podczas tej operacji nie przygnie palcw.
Nie zapomnie umieci zawleczki na miejscu.
Podczas odczania zapewni samodzieln rwnowag przyczepy. 3

DOCZANIE I ODCZANIE PRZYCZEPY


1
- Aby doczy przyczep, ustawi wzek moliwie blisko piercienia zaczepu przyczepy.
- Zatrzyma silnik.
- Ustawi uchwyt widekowy 1 stosownie do wysokoci piercienia przyczepy.
2
- Wyj koek 2, unie trzpie 3 i wsun lub wysun piercie przyczepy.

3 - PRZYCZE ELEKTRYCZNE TYLNE (OPCJA)


- Podczy wtyk do gniazda 1 na wzku podnonikowym i upewni si, e wiata 1
przyczepy lub zestaw sygnalizacyjny dziaaj prawidowo.
tA - Kierunkowskaz tylny lewy.
tB - OPCJA wiata przeciwmgielne tylne.
tC - Uziemienie.
tD - Kierunkowskaz tylny prawy. A
tE - wiato tylne prawe. B
F
tF - wiato stop tylne lewe. G
tG - wiato tylne lewe + owietlenie tablicy rejestracyjnej. E
C
D
647101PL (08/02/2013)

2-2
2 - 75
647101PL (08/02/2013)
OPIS I UYTKOWANIE OPCJI
1 - OWIETLENIE TABLICY REJESTRACYJNEJ
2 - BLOKADA ZAPONU FINTRONIC
3 - BLOKADA ZAPONU MODCLE
4 - KTOMIERZ NA WYSIGNIKU
5 - POWRT OBIEGU ZEWNTRZNEGO
6 - BLOKADA O HYDRAULICZNA OSPRZTU
7 - ELEKTROZAWR NA GOWICY WYSIGNIKA
8 - ELEKTROZAWR NA GOWICY WYSIGNIKA + BLOKADA HYDRAULICZNA OSPRZTU
9 - KARETKA POJEDYNCZA PRZESUWNA (TSDL)
10 - TYLNE PRZYCZE STEROWANIA HYDRAULICZNE JEDNOSTRONNEGO LUB DWUSTRONNEGO DZIAANIA
11 - UCHO PODNOSZENIA NA KARETCE POJEDYNCZEJ

1 - OWIETLENIE TABLICY REJESTRACYJNEJ

2 - BLOKADA ZAPONU FINTRONIC


DZIAANIE
- Wczy zapon wzka i zbliy czarny kluczyk A do anteny B (maksymalnie 80 mm).
- Poczeka kilka sekund, a zganie czerwona dioda C i uruchomi wzek podnonikowy.
UWAGA: Silnik mona uruchomi ponownie w czasie do 20 sekund po wyczeniu
wzka podnonikowego. Po tym czasie wczy si ukad blokady zaponu
i zacznie miga czerwona dioda C.

3 - BLOKADA ZAPONU MODCLE


DZIAANIE
- Wczy zapon wzka podnonikowego, czerwona kontrolka 1 zaczyna miga.
- Naoy klucz 2 na podstaw 3, odoy go, gdy tylko system wyemituje cigy
sygna dwikowy, a lampka kontrolna 1 zawieci si kolorem zielonym.
- Uruchomi wzek w cigu 20 sekund. W przypadku nieuruchomienia w tym czasie
zacznie miga czerwona lampka kontrolna 1 i uruchomi si system zabezpieczenia
przeciw kradziey.
UWAGA: Silnik mona uruchomi ponownie w czasie do 20 sekund po wyczeniu
wzka podnonikowego. Po tym czasie wczy si ukad blokady zaponu
i zacznie miga czerwona dioda C.
647101PL (08/02/2013)

2-2
4 - KTOMIERZ NA WYSIGNIKU
Ktomierz umoliwia zobrazowanie kta wysignika i w ten sposb usprawnia
odczytywanie charakterystyk obcienia.

5 - POWRT OBIEGU ZEWNTRZNEGO


Umoliwia podczenie osprztu, do ktrego wymagany jest spust.
tA - Pooenie stae, powrt obiegu nie podczony.
tB - Pooenie ruchome, powrt obiegu podczony.

6 - BLOKADA O HYDRAULICZNA OSPRZTU


Umoliwia wczenie zablokowania osprztu na karetce i uywanie osprztu hydraulicznego
przez ten sam obwd hydrauliczny.
 WANE 
Po zablokowaniu osprztu przestawi zawr 1 w pooenie A, aby uniemoliwi przypadkowe odblokowanie osprztu.

STEROWANIE LINI OSPRZTU B


- Ustawi zawr 1 w pooenie A. 1
- Przesun przycisk 2 do przodu lub do tyu. A

WCZANIE ZABLOKOWANIA OSPRZTU


- Ustawi zawr 1 w pooenie B.
- Przesun przycisk 2 do przodu, aby zablokowa osprzt lub do tyu, aby go
odblokowa.

2
647101PL (08/02/2013)

2 - 77
7 - ELEKTROZAWR NA GOWICY WYSIGNIKA
Umoliwia wykorzystanie dwch funkcji hydraulicznych w obwodzie zawieszanego
narzdzia. L2
L1
STEROWANIE LINI OSPRZTU L1 L2
- Przesun przycisk 1 do przodu lub do tyu. L1

STEROWANIE LINI OSPRZTU L2


- Przytrzyma nacinity przycisk 2 i przesun przycisk 1 do przodu lub do tyu.

8 - ELEKTROZAWR NA GOWICY WYSIGNIKA + BLOKADA HYDRAULICZNA OSPRZTU


Dodanie tych dwch opcji na linii osprztu umoliwia uywanie dwch funkcji L1
L1
hydraulicznych i blokowanie osprztu na karetce.
 WANE 
Po zablokowaniu osprztu przestawi zawr 1 w pooenie A, aby uniemoliwi przypadkowe odblokowanie osprztu. A
L2
STEROWANIE LINI OSPRZTU L1 L2
- Ustawi zawr 1 w pooenie A. 1
- Przesun przycisk 2 do przodu lub do tyu.
STEROWANIE LINI OSPRZTU L2 B
- Ustawi zawr 1 w pooenie A.
- Przytrzyma nacinity przycisk 3 i przesun przycisk 2 do przodu lub do tyu.
WCZANIE ZABLOKOWANIA OSPRZTU
- Ustawi zawr 1 w pooenie B.
- Przytrzyma nacinity przycisk 3 i przesun przycisk 2 do przodu, aby zablokowa
osprzt lub do tyu, aby go odblokowa. 3

9 - KARETKA POJEDYNCZA PRZESUWNA (TSDL)


 WANE 
W przypadku uywania pomostu z karetk jednostronn z przesuwem bocznym bezcelowe i
zabronione jest ustawianie lub przesuwanie boczne pomostu w kierunku przeciwnym.
647101PL (08/02/2013)

2-2
 WANE 
Karetka jednostronna z przesuwem bocznym (TSDL) jest kompatybilna wycznie z nastpujcym
osprztem: TSDL
tkaretka wide swobodnych (TFF)
tzesp przechylny mocowania wide (PFB)
tyka adujca (CBR)
tpojemnik do betonu (BB, BBG)
tpojemnik do betonu z rynn (GL)
twysignik i wysignik z wcigark (P, PT, PO, PC)
twcigarka (H)
tpomost stay, pomost ruchomy, pomost dekarza
Uywanie kadego innego osprztu na TSDL jest zabronione. N272186

Jeeli jest uywana yka adujca (CBR), wspornik prosty z przesuwem bocznym MUSI znajdowa
si w pooeniu rodkowym i nie mona wykonywa adnych przesuww bocznych.

ZE SPRZGIEM NA GOWICY WYSIGNIKA


STEROWANIE LINI OSPRZTU
- Ustawi zawr 1 w pooenie A.
- Przesun przycisk 2 do przodu lub do tyu. 2

STEROWANIE PLATFORM TSDL


- Ustawi zawr 1 w pooenie B.
- Przesun prz ycisk 2 do przodu, aby B
1
przesun platform w bok, w prawo, i do
A
tyu, aby przesun platform w bok, w lewo.

Z ELEKTROZAWOREM NA GOWICY WYSIGNIKA


STEROWANIE LINI TSDL L1
- Przesun prz ycisk 2 do przodu, aby L2
przesun platform w bok, w prawo, i do L1 3
tyu, aby przesun platform w bok, w lewo. L2
L1
STEROWANIE LINI OSPRZTU L2 2
- Przytrzyma nacinity przycisk 3 i przesun
przycisk 2 do przodu lub do tyu.

Z ELEKTROZAWOREM NA GOWICY WYSIGNIKA +


MOCOWANIE I BLOKOWANIE HYDRAULICZNE OSPRZTU L1
 WANE L1

Po zablokowaniu osprztu przestawi zawr 1 w pooenie A, aby 3


uniemoliwi przypadkowe odblokowanie osprztu.
A
STEROWANIE LINI TSDL L1 L2 2
L2
- Przesun prz ycisk 2 do przodu, aby 1
przesun platform w bok, w prawo, i do
tyu, aby przesun platform w bok, w lewo.
B
STEROWANIE LINI OSPRZTU L2
- Ustawi zawr 1 w pooenie A.
- Przytrzyma nacinity przycisk 3 i przesun
przycisk 2 do przodu lub do tyu.
647101PL (08/02/2013)

WCZANIE ZABLOKOWANIA OSPRZTU


- Ustawi zawr 1 w pooenie B.
- Przytrzyma nacinity przycisk 3 i przesun przycisk 2 do przodu, aby zablokowa osprzt lub do tyu, aby go odblokowa.

2 - 79
10 - TYLNE PRZYCZE STEROWANIA HYDRAULICZNE JEDNOSTRONNEGO LUB
DWUSTRONNEGO DZIAANIA
Umoliwia uywanie urzdze hydraulicznych z tyu wzka podnonikowego (np.
przyczepa z wywrotem hydraulicznym).
- Nacisn przecznik 1 do dou (lampka kontrolna wieci si,) aby zasila sterowanie
hydrauliczne z tyu wzka podnonikowego.
- Przesun przycisk 2 do przodu lub do tyu.

11 - UCHO PODNOSZENIA NA KARETCE POJEDYNCZEJ


WARUNKI UYTKOWANIA Kg

 WANE Kg Kg

Przestrzega zalece i instrukcji zamieszczonych w instrukcji obsugi wzka


podnonikowego (patrz: 1 - INSTRUKCJE I ZALECENIA BEZPIECZESTWA W PRZYPADKU
MANEWROWANIA ADUNKIEM) oraz zalece i instrukcji przedstawionych poniej.
N265284

- Ucho podnoszenia musi by uywane BEZ WIDE I BEZ Kg Kg Kg Kg Kg Kg

OSPRZTU, jednak nachylenie karetki musi odpowiada


uywaniu wide w poziomie.
- Sprawdzi na wywietlaczu ekranu maksymalny dozwolony
kt, ktry wynosi 45. Kg Kg
Kg Kg
- Nie zmienia pochylenia karetki podczas uywania ucha
podnoszenia.
- Uywany hak podnoszenia, acuchy i zawiesia musz mie
wytrzymao na zerwanie minimum 3000 kg ze wspczynnikiem bezpieczestwa 4.
WYKRESY OBCIENIA I KARTY FUNKCJI
 WANE 
Wykresy obcienia okrelone s dla uytkowania bez wide i bez osprztu.
647101PL (08/02/2013)

2-2
13 13
MT1440 MT1840

2000KG
2500KG
12 12

2500KG
11 11

100KG
100KG
3000KG 9.80 10 3000KG
45 MAXI 10 45
MAXI
9 40 9 40
0KG 0KG
8 8

7 30 7 30

6 6
5 20 5 20
4 4

2000KG

3000KG
1200KG
1600KG
200KG
400KG
600KG
900KG

3000KG
1200KG
1600KG
200KG
400KG
600KG
900KG
3 3
0KG

10 10

0KG
2
P 2
P
1 1
0 0
0 0km/h 0 0km/h
-1 -1
-5.2 -5.51
-2 -2
10 9 8 7 6 5 4 3 2 1 0m 10 9 8 7 6 5 4 3 2 1 0m
6.75 5.80 4.45 3.30 2.45 1.17 7.80 6.65 4.65 3.65 2.95 1.40
8.77 6.45 5.25 3.80 2.85 2.10 8.77 7.45 6.10 4.20 3.30

N272014 N272016

N272013 75.5 N272015


18
17.30
15 17 70
71.4 16
14
60
13.35 70 15
13
3000KG 60 3000KG 14
1600KG

12 50
MAXI MAXI
13
11
50 12
10 40
11
9 40 10
8 9 30
7 0KG
3000KG

30 8
2500KG

3000KG
2000KG

6 7 0KG

2500KG
750KG

2000KG
1600KG
1200KG
1200KG

900KG
5 6 20
20
5

600KG
4
900KG

4
3
10 3 10

300KG
2
2
1
MT1440 1
MT1840
0 0 0
-1 -0.7
10 9 8 7 6 5 4 3 2 1 0m -1
8.67 7.45 6.05 4.70 1.10 13 12 11 10 9 8 7 6 5 4 3 2 1 0m
11.65 8.45 1.30
8.15 6.40 5.35 12.43 10.60 7.65

MT1440 MT1840
45 Maxi 45 Maxi
36km/h Maxi 36km/h Maxi
(10m/s) (10m/s)

3000KG 3000KG
MAXI MAXI

0.3m Maxi 1,5km/h Maxi (0,4m/s) 0.3m Maxi 1,5km/h Maxi (0,4m/s)
3m Mini 1.40m Maxi 3m Mini 2.40m Maxi

kg kg
kg kg kg kg kg kg

15% maxi 10% maxi 5% maxi 15% maxi 10% maxi 5% maxi
5% maxi 5% maxi

N272013 N272015
647101PL (08/02/2013)

2 - 81
2-2
647101PL (08/02/2013)
3-1
3 - KONSERWACJA

647101PL (08/02/2013)
3-2
647101PL (08/02/2013)
SPIS TRECI

3 - KONSERWACJA

ORYGINALNE CZCI ZAMIENNE I WYPOSAENIE MANITOU 4

WKADY FILTRACYJNE I PASY 6

SMARY I PALIWO 8

HARMONOGRAM SERWISOWANIA 10

A - OBSUGA SERWISOWA WYKONYWANA CODZIENNIE LUB CO 10 GODZIN EKSPLOATACJI 12

B - CO 50 GODZIN EKSPLOATACJI 16

C - CO 250 GODZIN EKSPLOATACJI 22

D - CO 500 GODZIN PRACY LUB CO 1 ROK 24

E - CO 1000 GODZIN PRACY LUB CO 2 LATA 28

F - CO 2000 GODZIN PRACY LUB CO 2 LATA 34

G - CO 3000 GODZIN PRACY 36

H - KONSERWACJA OKAZJONALNA 38

I - DETEKCJA USZKODZE ZDALNEGO STEROWANIA (OPCJA) 44

647101PL (08/02/2013)

3-3
ORYGINALNE CZCI ZAMIENNE I WYPOSAENIE MANITOU
NASZE WZKI PODNONIKOWE MUSZA BY SERWISOWANE PRZY UYCIU ORYGINALNYCH CZCI MANITOU.

UYWANIE CZCI, KTRE NIE S ORYGINALNYMI CZCIAMI MANITOU,TO RYZYKO


tPrawne - pocignicia do odpowiedzialnoci w razie wypadku.
tTechniczne - przyczyniania si do nieprawidowego dziaania lub skrcenia trwaoci wzka podnonikowego.
 WANE 
UYWANIE PODROBIONYCH CZCI LUB ELEMENTW NIE ZATWIERDZONYCH PRZEZ PRODUCENTA OZNACZA UTRAT MOLIWOCI KORZYSTANIA Z GWARANCJI
UDZIELONEJ NA PODSTAWIE UMOWY.

UYWANIE ORYGINALNYCH CZCI MANITOU DO SERWISOWANIA,TO KORZY


Bowiem przez swoja sie przedstawicielsk firma MANITOU przekazuje uytkownikowi cenn wiedz fachow
tWiedza specjalistyczna i umiejtnoci.
tGwarancja wysokiej jakoci robt serwisowych.
tOryginalne czci zamienne.
tPomoc w konserwacji profilaktycznej.
tSkuteczna pomoc w diagnostyce.
tDoskonalenie dziki informacjom zwrotnym zwizanym z dowiadczeniem.
tSzkolenie operatorw.
t Tylko sie przedstawicielska MANITOU dysponuje szczegow wiedz na temat konstrukcji wzka podnonikowego
i dlatego ma najlepsze moliwoci wiadczenia serwisu.
 WANE 
ORYGINALNE CZCI ZAMIENNE ROZPROWADZANE S WYCZNIE PRZEZ FIRM MANITOU I JEJ SIE DEALERSK.
Lista dealerw podana jest w witrynie MANITOU www.manitou.com

647101PL (08/02/2013)

3-4
3-5
647101PL (08/02/2013)
WKADY FILTRACYJNE I PASY

SILNIK SPALINOWY
FILTR WENT YLACJI OBUDOWY SILNIKA
FILTR OLEJU SILNIKA SPALINOWEGO
SPALINOWEGO
Nr czci: 296855
Nr czci: 797650
Wymiana: co 500 godzin
Wymiana: co 1000 godzin

WKAD FILTRACYJNY FILTRA POWIETRZA ZAWR ODPOWIETRZAJCY ZBIORNIKA


SUCHEGO PALIWA
Nr czci: 299936 Nr czci: 266219
Wymiana: co 1000 godzin Wymiana: co 1000 godzin

WKAD FILTRACYJNY BEZPIECZESTWA


PASEK ALTERNATORA
FILTRA POWIETRZA SUCHEGO
Nr czci: 797318
Nr czci: 299937
Wymiana: co 3000 godzin
Wymiana: co 3000 godzin

WKAD FILTRA WSTPNEGO PALIWA PASEK DO SPRARKI


Nr czci: 797755 (OPCJA KLIMATYZACJA)
Wymiana: co 500 godzin Nr czci: 216125

WKAD FILTRACYJNY FILTRA PALIWA


Nr czci: 296854
Wymiana: co 500 godzin

SKRZYNIA BIEGW

FILTR OLEJU SKRZYNI BIEGW


Nr czci: 745878
Wymiana: co 1000 godzin

HYDRAULIKA
WKAD FILTRA POWROTNEGO OLE JU F I LT R D O LOTO W Y Z B I O R N I K A O L E J U
HYDRAULICZNEGO HYDRAULICZNEGO
Nr czci: 289920 Nr czci: 259500
Wymiana: co 500 godzin Czyszczenie: co 1000 godzin

ZAWR ODPOWIETRZAJCY ZBIORNIKA OLEJU


FILTR BLOKU AKUMULATORA HAMOWANIA
HYDRAULICZNEGO
Nr czci: 746308
Nr czci: 261487
Wymiana: co 1000 godzin
Wymiana: co 1000 godzin

FILTR GOWIC STEROWANIA ROZDZIELACZA FILTR BLOKADA WAHACZA OSI TYLNEJ


Nr czci: 266242 Nr czci: 266242
Wymiana: co 1000 godzin Wymiana: co 1000 godzin

KABINA
FILTR ZEWNTRZNY SYSTEMU WENTYLACJI KABINY FILTR WEWNTRZNY SYSTEMU WENTYLACJI KABINY
Nr czci: 261971 Nr czci: 746106
Czyszczenie: co 50 godzin Czyszczenie: co 50 godzin
Wymiana: co 250 godzin Wymiana: co 250 godzin
647101PL (08/02/2013)

3-6
3-7
647101PL (08/02/2013)
SMARY I PALIWO
 WANE 
STOSOWA ZALECANE SMARY I PALIWO:
- W przypadku uzupeniania: oleje nie mog by niemieszalne.
- W przypadku wymiany oleju: oleje MANITOU s najbardziej odpowiednie.

ANALIZA DIAGNOSTYCZNA OLEJW


W przypadku zawarcia umowy serwisowej z dealerem, dealer moe poprosi o przeprowadzenie analizy diagnostycznej oleju
silnikowego, przekadniowego i osiowego, w zalenoci od stopniu uycia.
(*) CHARAKTERYSTYKA ZALECANEGO PALIWA:
Naley uywa paliwa o wysokiej jakoci w celu uzyskania optymalnych osigw silnika spalinowego.
tTyp paliwa diesel EN590
tTyp paliwa diesel ASTM D975

SILNIK SPALINOWY
ZESPOY, KTRE NALEY SMAROWA POJEMNO ZALECENIE OPAKOWANIE NR CZCI
Olej MANITOU 20 l 786745
SILNIK SPALINOWY 7,5 litra
GOLD "API CJ-4 ; ACEA E9" 209 l 787729
4l 894967
Ciecz chodzca
UKAD CHODZCY 17 litrw 20 l 894968
(ochrona 35)
210 l 894969
ZBIORNIK PALIWA 140 litrw Olej napdowy (*)

SKRZYNIA BIEGW
ZESPOY, KTRE NALEY SMAROWA POJEMNO ZALECENIE OPAKOWANIE NR CZCI
1l 62148
20 l 546332
Olej MANITOU
SKRZYNIA BIEGW 21,1 litra 55 l 546217
Automatyczne skrzynie biegw
209 l 546195
1000 l 720148

WYSIGNIK
ZESPOY, KTRE NALEY SMAROWA ZALECENIE OPAKOWANIE NR CZCI
400 g 545996
Smar MANITOU
OKADZINY WYSIGNIKA 1 kg 161590
Uniwersalny CZARNY
5 kg 499235
400 g 161589
1 kg 720683
Smar MANITOU
SMAROWANIE WYSIGNIKA 5 kg 554974
Uniwersalny NIEBIESKI
20 kg 499233
50 kg 489670
MT 1840 A ST3B Smar MANITOU
400 ml 554271
ACUCHY WYSIGNIKA Specjalny do acuchw

HYDRAULIKA
ZESPOY, KTRE NALEY SMAROWA POJEMNO ZALECENIE OPAKOWANIE NR CZCI
5l 545500
Olej MANITOU 20 l 582297
ZBIORNIK OLEJU HYDRAULICZNEGO 135 litrw
Hydrauliczny ISO VG 46 55 l 546108
209 l 546109

HAMULCE
ZESPOY, KTRE NALEY SMAROWA ZALECENIE OPAKOWANIE NR CZCI
Olej MANITOU
UKAD HAMULCOWY 1l 490408
Mineralny pyn hamulcowy

KABINA
647101PL (08/02/2013)

ZESPOY, KTRE NALEY SMAROWA ZALECENIE OPAKOWANIE NR CZCI


Zbiornik pynu do spryskiwaczy 1l 490402
ZBIORNIK PYNU DO SPRYSKIWACZY SZYBY PRZEDNIEJ
szyby przedniej 5l 486424

3-8
O PRZEDNIA
ZESPOY, KTRE NALEY SMAROWA POJEMNO ZALECENIE OPAKOWANIE NR CZCI
5l 545976
Olej MANITOU
20 l 582391
MECHANIZM RNICOWY OSI PRZEDNIEJ 7,2 litra Specjalny do hamulcw
209 l 546222
mokrych
1000 l 720149
2l 499237
Olej MANITOU 5l 720184
ZWOLNICE K PRZEDNICH 0,75 litra SAE80W90 20 l 546330
Mechaniczne skrzynie biegw 55 l 546221
209 l 546220
400 g 161589
1 kg 720683
CZOPY ZWALNIACZY K PRZEDNICH Smar MANITOU
5 kg 554974
WAHACZ OSI PRZEDNIEJ Uniwersalny NIEBIESKI
20 kg 499233
50 kg 489670

O TYLNA
ZESPOY, KTRE NALEY SMAROWA POJEMNO ZALECENIE OPAKOWANIE NR CZCI
5l 545976
Olej MANITOU
20 l 582391
MECHANIZM RNICOWY OSI TYLNEJ 7,2 litra Specjalny do hamulcw
209 l 546222
mokrych
1000 l 720149
2l 499237
Olej MANITOU 5l 720184
ZWALNIACZE K TYLNYCH 0,75 litra SAE80W90 20 l 546330
Mechaniczne skrzynie biegw 55 l 546221
209 l 546220
400 g 161589
1 kg 720683
CZOPY ZWALNIACZY K TYLNYCH Smar MANITOU
5 kg 554974
WAHACZ OSI TYLNEJ Uniwersalny NIEBIESKI
20 kg 499233
50 kg 489670

PODWOZIE
ZESPOY, KTRE NALEY SMAROWA ZALECENIE OPAKOWANIE NR CZCI
400 g 161589
1 kg 720683
POZIOMOWANIE PODWOZIA Smar MANITOU
5 kg 554974
STABILIZATORY Uniwersalny NIEBIESKI
20 kg 499233
50 kg 489670

OSPRZT
ZESPOY, KTRE NALEY SMAROWA ZALECENIE OPAKOWANIE NR CZCI
400 g 161589
POMOST 1 kg 720683
Smar MANITOU
PLATFORMA PROSTA Z BOCZNYM PRZESUWEM (TSDL) 5 kg 554974
Uniwersalny NIEBIESKI
(OPCJA) 20 kg 499233
50 kg 489670
647101PL (08/02/2013)

3-9
HARMONOGRAM SERWISOWANIA
 WANE 
(1): PRZEGLD OBOWIZKOWY CO 500 GODZIN LUB 6 MIESICY. Przegld ten musi by obowizkowo wykonany po upywie pierwszych 500 godzin lub w cigu 6 miesicy,
liczc od dnia uruchomienia maszyny (w zalenoci, ktry z tych czasw upynie pierwszy).
(2): Co 10 godzin podczas pierwszych 50 godzin pracy, nastpnie ostatni raz przy 250 godzinach.
(3): Skonsultowa si z dealerem.

PRACY LUB CO 1 ROK


CODZIENNIE LUB CO
10 GODZIN PRACY

CO 2000 GODZIN

CO 3000 GODZIN

CO 4000 GODZIN
CO 1000 GODZIN
PRACY LUB CO 2

PRACY LUB CO 2
CO 250 GODZIN

CO 500 GODZIN
CO 50 GODZIN

OD CZASU DO
A = REGULOWA, C = SPRAWDZA, G = SMAROWA, N = CZYCI,

CZASU
PRACY

PRACY
PRACY

PRACY

LATA

LATA
STR. (1)
P = USUWA, R = WYMIENIA, V = SPUSZCZA I WYMIENIA

SILNIK SPALINOWY
- Poziom oleju silnika spalinowego 3-12 C
- Poziom cieczy chodzcej 3-12 C C
- Poziom paliwa 3-12 C C
- Filtr wstpny paliwa 3-13 C
- Rdze chodnicy 3-16 N N
- Napicie paska sprarki (OPCJA Klimatyzacja) 3-22 C/A C/A
- Olej silnika spalinowego 3-24 V V
- Filtr oleju silnika spalinowego 3-24 R R
- Wkad filtra wstpnego paliwa 3-25 R R
- Wkad filtracyjny filtra paliwa 3-25 R R
- Wkad filtracyjny filtra powietrza suchego 3-28 R
- Filtr systemu wentylacji silnika spalinowego 3-28 R
- Zbiornik paliwa 3-29 N
- Odpowietrznik zbiornika paliwa 3-29 R
- czniki gumowe silnika spalinowego C (3)
- Silnik spalinowy C (3)
- Luzy zaworowe C C (3)
- Ciecz chodzca 3-34 V
- Chodnica C (3)
- Pompa wodna i termostat C (3)
- Alternator i silnik rozruchowy C (3)
- Turbosprarka C (3)
- Wkad filtracyjny bezpieczestwa filtra powietrza suchego 3-36 R
- Pasek alternatora 3-36 R
- Obwd podawania paliwa 3-38 P
- Filtr czstek staych ukadu wydechowegozaparkowanego wzka podnonikowego 3-38 XXX
SKRZYNIA BIEGW
- Poziom oleju w skrzyni biegw 3-16 C
- Olej skrzyni biegw 3-30 V V
- Filtr oleju skrzyni biegw 3-30 R R
- czniki gumowe skrzyni biegw C (3)
- Sterowania skrzyni biegw C (3)
- Cinienie w przekadni C (3)
- Zuycie wkadek i tarczy hamulca C (3)
OPONY
- Cinienie w oponach 3-17 C C
- Dokrcanie nakrtek k 3-17 C C
- Momentdokrcania nakrtek k 3-35 C C
- Koo 3-39 R
WYSIGNIK
- Okadziny wysignika 3-13 G (2)
- Wysignik 3-18 G G
- acuchy zewntrzne wysignika (MT 1840 ST3B) 3-22 N/G/C N/G/C
- Zuycie acuchw zewntrznych wysignika (MT 1840 ST3B) 3-31 C
- Zuycie okadzin wysignika C (3)
- Stan zespou wysignika C C (3)
- oyska i piercienie przegubowe C (3)
- Zuycie acuchw wewntrznych wysignika (MT 1840 ST3B) C (3)
HYDRAULIKA
- Poziom oleju hydraulicznego 3-20 C C
647101PL (08/02/2013)

- Wkad filtracyjny filtra hydraulicznego oleju zwrotnego 3-26 R R


- Olej hydrauliczny 3-32 V
- Odpowietrznik zbiornika oleju hydraulicznego 3-32 R
- Filtr dolotowy zbiornika oleju hydraulicznego 3-32 N
- Filtr bloku akumulatora hamowania 3-32 R
- Filtr gowic sterowania rozdzielacza 3-32 R
3 - 10
PRACY LUB CO 1 ROK
CODZIENNIE LUB CO
10 GODZIN PRACY

CO 3000 GODZIN

CO 4000 GODZIN
CO 1000 GODZIN

CO 2000 GODZIN
PRACY LUB CO 2

PRACY LUB CO 2
CO 250 GODZIN

CO 500 GODZIN
CO 50 GODZIN

OD CZASU DO
A = REGULOWA, C = SPRAWDZA, G = SMAROWA, N = CZYCI,

CZASU
PRACY

PRACY
PRACY

PRACY

LATA

LATA
STR. (1)
P = USUWA, R = WYMIENIA, V = SPUSZCZA I WYMIENIA

- Filtr blokady wahacza osi tylnej 3-32 R


- Filtr pompy hydraulicznej N (3)
- Stan przewodw gitkich i rurek C (3)
- Stan cylindrw (szczelno, way) C (3)
- Cinienie w ukadzie hydraulicznym C (3)
- Zbiornik oleju hydraulicznego N (3)
HAMULCE
- Poziom oleju hamulcowego 3-20 C C
- Oleju hamulcowy V (3)
- Ukad hamulcowy P (3)
- Cinienie w ukadzie hamulcowym C (3)
- Hamulce A (3)
UKAD STEROWANIA
- Ukad kierowniczy C (3)
- Przeguby C (3)
KABINA
- Poziom pynu w zbiorniku pynu do spryskiwaczy szyby przedniej 3-20 C C
- Filtry wentylacji kabiny 3-21/23 R N R
- Rdze skraplacza (OPCJA Klimatyzacja) 3-21 C/N C/N
- Pas bezpieczestwa 3-33 C
- Stan lusterek wstecznych C (3)
- Konstrukcja C (3)
- Klimatyzacja (OPCJA) 3-35 N/C
UKAD ELEKTRYCZNY
- Sygnalizator i ogranicznik statecznoci wzdunej 3-14/40 C C XXX
- Stan wizek przewodw i kabli C (3)
- wiata i sygnalizatory C (3)
- Sygnalizatory ostrzegawcze C (3)
- Reflektory przednie 3-41 A
- Awaria akumulatora 3-41 R
O PRZEDNIA
- Czopy zwalniaczy k przednich 3-18 G G G/C (3)
- Wahacz osi przedniej 3-18 G G G/C (3)
- Poziom oleju w mechanizmie rnicowym osi przedniej 3-23 C
- Poziom oleju w zwolnicach k przednich 3-23 C
- Olej w mechanizmie rnicowym osi przedniej 3-26 V V
- Olej w zwolnicach k przednich 3-33 V V
- Zuycie tarczy hamulcowych osi przedniej C (3)
- Przegub uniwersalny zwolnic k przednich C (3)
- Luz zwolnic k przednich C (3)
O TYLNA
- Czopy zwalniaczy k tylnych 3-18 G G G/C (3)
- Wahacz osi tylnej 3-18 G G G/C (3)
- Poziom oleju w mechanizmie rnicowym osi tylnej 3-23 C
- Poziom oleju w zwolnicach k tylnych 3-23 C
- Olej w mechanizmie rnicowym osi tylnej 3-26 V V
- Olej w zwolnicach k tylnych 3-33 V V
- Zuycie tarczy hamulcowych osi tylnej C (3)
- Przegub uniwersalny zwolnic k tylnych C (3)
- Luz zwolnic k tylnych C (3)
PODWOZIE
- Poziomowanie podwozia 3-18 G G
- Stabilizatory 3-18 G G
- Konstrukcja C (3)
- oyska i piercienie przegubowe C (3)
OSPRZT
- Pomost 3-18 G G
- Platforma prosta z bocznym przesuwem (TSDL) (OPCJA). 3-18 G G
- Zuycie wide C C (3)
- Osprzt karetki C (3)
647101PL (08/02/2013)

- Stan osprztu C (3)


WZEK PODNONIKOWY
- Holowanie wzka podnonikowego 3-42 XXX
- Zawiesie wzka podnonikowego 3-42 XXX
- Transport wzka podnonikowego na platformie 3-43 XXX

3 - 11
A - OBSUGA SERWISOWA WYKONYWANA CODZIENNIE LUB CO 10 GODZIN EKSPLOATACJI

A1 POZIOM OLEJU SILNIKA SPALINOWEGO


KONTROLA
Wzek podnonikowy ustawi na poziomym podou z wyczonym silnikiem spalinowym
i poczeka, a olej spynie do miski olejowej.
1
- Otworzy mask silnika.
- Wyj prtowy wskanik poziomu 1. 2
- Wytrze prtowy wskanik poziomu i sprawdzi prawidowy poziom midzy znakami.
- W razie potrzeby dola olej (patrz: 3 - KONSERWACJA: SMARY I PALIWO) przez
otwr wlewowy 2.
- Sprawdzi wzrokowo, czy nie ma wyciekw oleju z silnika spalinowego.

A2 POZIOM CIECZY CHODZCEJ


KONTROLA
Ustaw wzek na poziomym podou, zatrzymaj silnik i odczekaj a silnik ostygnie.
2
 WANE 
Aby unikn ryzyka wytrysku cieczy lub poparzenia, przed odkrceniem korka wlewu ukadu chodzenia naley
poczeka, a silnik ostygnie.
Jeeli ciecz chodzca jest bardzo gorca, dodawa tylko gorcej cieczy chodzcej (80C). 1
W nagych wypadkach mona jako cieczy chodzcej doda wody, a nastpnie moliwie jak najszybciej wymieni ciecz
chodzc ukadu chodzenia (patrz: 3 - KONSERWACJA: F1 - CIECZ CHODZCA).
- Otworzy mask silnika.
- Poziom cieczy jest prawidowy, gdy znajduje si na poziomie MAXI zaznaczonym
na zbiorniku wyrwnawczym 1.
- W razie potrzeby dola cieczy chodzcej (patrz: 3 - KONSERWACJA: SMARY I
PALIWO) przez otwr wlewowy 2.
- Sprawdzi wzrokowo, czy na chodnicy lub rurach nie ma wyciekw.

A3 POZIOM PALIWA
KONTROLA
Na ile moliwe, zbiornik powinien by peny, aby zmniejszy skraplanie wynikajce z
warunkw atmosferycznych.
1
 WANE 2
Podczas napeniania zbiornika paliwem lub przy otwartym zbiorniku nie wolno pali ani zblia si
do niego z pomieniem.
Nie wolno uzupenia paliwa podczas pracy silnika spalinowego.
- Sprawdzi wskanik na tablicy przyrzdw pokadowych.
- Jeli trzeba, doda oleju napdowego (patrz: 3 - KONSERWACJA: RODKI SMARUJCE
I PALIWA).
- Otworzy drzwiczki dostpu do wlewu paliwa.
- Za pomoc kluczyka zaponu otworzy korek 1.
- Napeni zbiornik przez otwr wlewowy czystym i przefiltrowanym olejem napdowym.
- Zaoy z powrotem korek wlewu.
- Sprawdzi wzrokowo, czy zbiornik i rurki nie maj nieszczelnoci.
647101PL (08/02/2013)

3 - 12
A4 FILTR WSTPNY PALIWA
KONTROLA
 WANE 3

Dokadnie oczyci zewntrzn stron filtra wstpnego i obsad filtra, tak aby nie dopuci, by kurz dosta
si do ukadu.
- Otworzy mask silnika.
- Sprawdzi, czy w zbiorniku filtra wstpnego 1 jest woda i w razie potrzeby spuci j.
- Pod korkiem spustowym 2 umieci pojemnik i poluzowa korek o dwa do trzech
obrotw. 1
- Odkrci rub odpowietrzania 3.
- Odczeka a zacznie wypywa olej napdowy bez zanieczyszcze i wody. 2
- Zakrci korek spustowy 2 i rub odpowietrzania 3.

A5 OKADZINY WYSIGNIKA
CZYSZCZENIE - SMAROWANIE
Powinno by wykonywane co 10 godzin podczas pierwszych 50
godzin eksploatacji, a nastpnie co 250 godzin.
 WANE 
W przypadku uytkowania w rodowisku, w ktrym wystpuj materiay o
waciwociach ciernych (py, piasek, wgiel itp.), naley uywa lakieru smarujcego
(nr ref. MANITOU: 483536). W tym celu skonsultowa si z dealerem. Wysun cakowicie
wysignik.
- Za pomoc pdzla naoy warstw smaru (patrz: 3 -
KONSERWACJA: SMARY I PALIWO) na wszystkich 4 bokach
teleskopu(-w).
- Wysun i wsun wysignik kilkukrotnie w celu rwnego
rozprowadzenia warstwy smaru.
- Usun nadmiar smaru.

647101PL (08/02/2013)

3 - 13
A6 SYGNALIZATOR I OGRANICZNIK STATECZNOCI WZDUNEJ
KONTROLA
 WANE 
W przypadku jakichkolwiek wtpliwoci podczas wykonywania procedury testu wyj prawidowo poprzez krtkie nacinicie przycisku anulowania .
- Testy te s niezbdne w celu sprawdzenia prawidowoci dziaania i regulacji rnych komponentw tego urzdzenia.
- Ustawi wzek podnonikowy na paskiej poziomej powierzchni z koami ustawionymi prosto.

- Nacisn na duej przycisk testu .

1 Krtkie
ETAP 1 nacinicie
- Ustawi wzek podnonikowy bez przycisku - Przejcie do etapu 2.
- Pierwsza zielona dioda miga.
- Przycisk jest podwietlony. osprztu, stabilizatory lewy i prawy .
- Wywietlenie ekranu. postawione, koa przednie uniesione
TEST

Retract Telescope, Put


nad podoe, a wysignik cakowicie
Boom to Maximum Angle
Then Press OK wsunity i podniesiony.
- Krtki sygna dwikowy.

2
Krtkie
1
ETAP 2 nacinicie
- Pierwsza zielona dioda wieci wiatem - Opuci wysignik przy penych - Przejcie do etapu 3.
przycisku
cigym. obrotach silnika spalinowego i
sterowaniu hydraulicznym na .
- Druga zielona dioda miga.
- Przycisk jest podwietlony. maksimum. Spowalnianie opuszczania
- Wywietlenie ekranu. a do nastpnego zablokowania
TEST

Lower the Boom


ruchu.
at Full Speed
(1/2)

TEST OK

3
2 Krtkie
1 - Kontynuowa opuszczanie
nacinicie - Zawiecenie pierwszych 5 diod.
ETAP 3 - Pierwsza i druga zielona dioda wiec wysignika przy penych obrotach
przycisku - Wywietlenie ekranu.
wiatem cigym. silnika spalinowego i sterowaniu
hydraulicznym na maksimum. . TEST

- Trzecia zielona dioda miga. Security Test


Procedure OK

- Przycisk jest podwietlony. Spowalnianie opuszczania a do


- Wywietlenie ekranu. nastpnego zablokowania ruchu. - Nacisn przycisk , aby wyj z
TEST

Lower the Boom


at Full Speed
trybu testu.
(2/2)
TEST NIE OK
- Patrz etap 4.
- Kombinacja jest wynikiem testw wykonanych w nastpujcej kolejnoci (1 = test OK; 0 = wykrycie awarii):
t1. cyfra: Awaria czujnika wsunicia wysignika.
- Lampka sygnalizacyjna awarii t2. cyfra: Awaria czujnika stabilizatora prawego lub lewego.
miga do momentu usunicia awarii. t3. cyfra: Awaria czujnika kta wysignika.
ETAP 4 - Wywietlenie ekranu. t4. cyfra: Awaria czujnika tensometrycznego.
647101PL (08/02/2013)

TEST

Security Test
t5. cyfra: Awaria zaworu bezpieczestwa.
Procedure NOK
111110 t6. cyfra: Awaria regulacji.
- Skonsultowa si z dealerem i poda kombinacj.
- Nacisn przycisk , aby wyj z trybu testu.

3 - 14
3 - 15
647101PL (08/02/2013)
B - CO 50 GODZIN EKSPLOATACJI
Wykona operacje opisane poprzednio oraz nastpujce.

B1 RDZE CHODNICY
CZYSZCZENIE
 WANE 
W atmosferze zanieczyszczonej chodnic naley czyci codziennie.
Nie uywa strumienia wody lub pary pod duym cinieniem, poniewa moe to uszkodzi eberka chodnicy.
- Otworzy mask silnika.
- W razie potrzeby oczyci kratki wlotowe na pokrywie silnika.
- Chodnic czyci miotek, aby usun jak najwicej zanieczyszcze.
- Chodnic czyci strumieniem spronego powietrza skierowanego od silnika
do chodnicy, czyli w kierunku przeciwnym do strumienia powietrza chodzcego.

B2 POZIOM OLEJU W SKRZYNI BIEGW


KONTROLA 1

Wzek podnonikowy ustawi na poziomym podou z podniesionym wysignikiem i


pracujcym silnikiem spalinowym.
 WANE 1
Podnie strzak i ustawi wkadk bezpieczestwa na drku podnonika (patrz: 1 INSTRUKCJE I PRZEPISY
BEZPIECZESTWA: INSTRUKCJE DOTYCZCE WZKA PODNONIKOWEGO).
- Zdj osony zabezpieczajce 1.
- Wyj prtowy wskanik poziomu 2 wykrcajc go.
- Wytrze prtowy wskanik poziomu i sprawdzi prawidowy poziom na znaku MAXI.
- W razie potrzeby dola olej (patrz: 3 - KONSERWACJA: SMARY I PALIWO) przez
otwr wlewowy 3.
- Wkrci wskanik poziomu, naciskajc na niego z gry, aby zapewni prawidowe
pooenie i szczelno.
- Sprawdzi wzrokowo, czy nie ma wyciekw lub przesczania si oleju na skrzyni
biegw.
3

647101PL (08/02/2013)

3 - 16
B3 CINIENIE W OPONACH I MOMENT OBROTOWY DOKRCANIA NAKRTEK K
KONTROLA
 WANE 
Sprawdzi, czy przewd gitki powietrza jest prawidowo poczony z zaworem opony przed napenieniem jej, a podczas napeniania opony w pobliu nie powinny
znajdowa si osoby postronne. Przestrzega zalecanego cinienia w oponach.
- Sprawdzi stan opon w celu wykrycia przeci, zgrubie, zuycia, itp.
- Sprawdzi moment obrotowy nakrtek k. Nieprzestrzeganie niniejszej instrukcji moe spowodowa uszkodzenie i
zerwanie rub k oraz ich znieksztacenia.
- Sprawdzi i w razie potrzeby wyregulowa cinienie w oponach (patrz: 2 - OPIS: OPONY).
UWAGA: W OPCJA dostpny jest zestaw do serwisowania opon.

647101PL (08/02/2013)

3 - 17
B4 OGLNE SMAROWANIE
SMAROWANIE
Powinno by wykonywane co tydzie, jeli wzek podnonikowy jest eksploatowany mniej ni 50 godzin tygodniowo.
 WANE 
W przypadku duszej eksploatacji w skrajnie zapylonej lub utleniajcej atmosferze czas ten naley skrci do 10 godzin roboczych lub wykonywa je codziennie.
Nastpujce punkty naley oczyci i nasmarowa (patrz: 3 - KONSERWACJA: SMARY I PALIWO) i usun nadmiar smaru.

WYSIGNIK
1 - Smarownice osi wysignika (2 smarownice).
2 - Smarownice osi karetki (2 smarownice).
3 - Smarownica osi podstawy siownika pochylania (1 smarownica).
4 - Smarownica osi gowicy siownika pochylania (1 smarownica).
5 - Smarownica osi podstawy siownika podnoszenia (1 smarownica).
6 - Smarownica osi gowicy siownika podnoszenia (1 smarownica).
7 - Smarownica osi podstawy siownika kompensacji (1 smarownica).
8 - Smarownica osi gowicy siownika kompensacji (1 smarownica).
9 - Smarownica osi rolki acucha teleskopu 2 na gowicy wysignika (1 smarownica). MT 1840 A ST3B
10 - Smarownica osi rolki acucha teleskopu 1 na gowicy wysignika (1 smarownica). MT 1840 A ST3B
11 - Smarownica osi rolki acucha teleskopu 1 na podstawie wysignika (1 smarownica). MT 1840 A ST3B
12 - Smarownica osi krkw wy na podstawie wysignika (1 smarownica). MT 1840 A ST3B
CZOPY PRZEKADNI K PRZEDNICH I TYLNYCH
13 - Smarownice czopw przekadni k (8 smarownic).
WAHACZE OSI
14 - Smarownice wahacza osi przedniej (2 smarownice).
15 - Smarownice wahacza osi tylnej (2 smarownice).
POZIOMOWANIE PODWOZIA
16 - Smarownica osi podstawy siownika korektora przechyw (1 smarownica).
17 - Smarownica osi gowicy siownika korektora przechyw (1 smarownica).
STABILIZATORY
18 - Smarownice osi podstawy siownikw stabilizatorw (2 smarownice).
19 - Smarownice osi gowicy siownikw stabilizatorw (2 smarownice).
20 - Smarownice osi stabilizatorw (2 smarownice).
POMOST
21 - Smarownice osi ukadu obracania pomostu (2 smarownice).
22 - Smarownice osi korpusw siownikw ukadu obracania pomostu (4 smarownice).
23 - Smarownice osi gowicy siownikw ukadu obracania pomostu (2 smarownice).
PLATFORMA PROSTA Z BOCZNYM PRZESUWEM (TSDL) (OPCJA)
24 - Smarownice okadzin zuywalnych (8 smarownic).

647101PL (08/02/2013)

3 - 18
21

3 2

2
4

9
21
24 24
22
22
24 24
10
24 24
23

24 24

22
22

15
7
15
5 19

19

16 18
17

13
8 20

13

11
647101PL (08/02/2013)

14
14
12

3 - 19
B5 POZIOM OLEJU HYDRAULICZNEGO
KONTROLA
Wzek podnonikowy ustawi na ziemi z zatrzymanym silnikiem spalinowym, wysignikiem
wsunitym i opuszczonym moliwie jak najniej.
2
 WANE 
Uywa czystego pojemnika i lejka, przed nalewaniem oczyci spd kanistra oleju.
- Sprawdza wskanik 1, poziom prawidowy znajduje si na wysokoci czerwonego
punktu.
1
- W razie potrzeby dola oleju (patrz: 3 - KONSERWACJA: SMARY I PALIWO).
- Podnie oson ochronn 2.
- Odkrci korek 3.
- Dola oleju przez otwr wlewowy 4.
- Zaoy z powrotem korek wlewu.
- Sprawdzi wzrokowo, czy zbiornik i rurki nie maj nieszczelnoci.
- Umieci oson ochronn na miejscu. 3

B6 POZIOM OLEJU HAMULCOWEGO


KONTROLA
Ustawi wzek podnonikowy na rwnym terenie.
 WANE 
Jeli poziom oleju hamulcowego jest nieprawidowo nisko, naley skonsultowa si z dealerem.
- Otworzy oson ochronn 1 za pomoc kluczyka stacyjki.
- Sprawdzi zbiornik 2, prawidowy poziom znajduje si na wysokoci znaku MAXI
1
na zbiorniku.
- W razie potrzeby dola oleju (patrz: 3 - KONSERWACJA: SMARY I PALIWO).
- Odkrci korek 3.
- Dola oleju przez otwr wlewowy 4.
- Zaoy z powrotem korek wlewu.
- Sprawdzi wzrokowo, czy zbiornik i rurki nie maj nieszczelnoci.

B7 POZIOM PYNU W ZBIORNIKU PYNU DO SPRYSKIWACZY SZYBY PRZEDNIEJ


KONTROLA
- Sprawd wzrokowo poziom w zbiorniku 1.
2
- Jeli trzeba, doda pynu do spryskiwania szyb (patrz: 3 - KONSERWACJA:
3
SMAROWANIE I PALIWO).
- Odkrci korek 2.
647101PL (08/02/2013)

- Dola pynu spryskiwacza szyby przez otwr wlewowy 3. 1


- Zaoy z powrotem korek wlewu.

3 - 20
B8 FILTRY WENTYLACJI KABINY
CZYSZCZENIE
FILTR ZEWNTRZNY WENTYLACJI KABINY
- Wycign filtr wentylacji kabiny 1. 1
- Ocz yci filtr za pomoc strumienia
spronego powietrza.
- Sprawdzi stan i wymieni w razie potrzeby
(patrz: 3 - KONSERWACJA: WKADY FILTRACYJNE
I PASY). 2
- Zaoy z powrotem filtr.
- Umieci oson ochronn 2 na miejscu.

FILTR WEWNTRZNY WENTYLACJI KABINY


- Zdj kratk zabezpieczajc 3.
- Wycign filtr wentylacji kabiny 4.
- Ocz yci filtr za pomoc strumienia 4
3
spronego powietrza.
- Sprawdzi stan i wymieni w razie potrzeby
(patrz: 3 - KONSERWACJA: WKADY FILTRACYJNE
I PASY).
- Zaoy z powrotem filtr.
- Zaoy z powrotem kratk zabezpieczajc 3.

B9 RDZE SKRAPLACZA (OPCJA KLIMATYZACJA)


KONTROLA - CZYSZCZENIE
 WANE 
W atmosferze zanieczyszczonej eberka chodnicy naley czyci codziennie. Nie uywa strumienia wody lub pary
pod duym cinieniem, bowiem mogoby to uszkodzi eberka skraplacza.
- Sprawdzi wzrokowo czysto skraplacza i jeli trzeba, oczyci go.
- Skraplacz czyci strumieniem spronego powietrza ustawionym w tym samym
kierunku co strumie powietrza chodzcego.
- Aby usprawni czyszczenie, wykonywa t operacj przy pracujcych wentylatorach.

647101PL (08/02/2013)

3 - 21
C - CO 250 GODZIN EKSPLOATACJI
Wykona operacje opisane poprzednio oraz nastpujce.

C1 NAPRENIE PASKA SPRARKI (OPCJA Z KLIMATYZACJ)


KONTROLA - REGULACJA
 WANE 1 1
W przypadku wymiany paska naley ponownie sprawdzi jego naprenie po pierwszych 20 godzinach pracy.
- Otworzy mask silnika i oson doln.
- Odkrci ruby mocujce 1.
- Zdj pokryw ochronn 2. 2 1
- Sprawdzi stan paska, czy wida lady zuycia i pkni, wymieni, jeli trzeba
(patrz: 3 - KONSERWACJA: WKADY FILTRW I PASKI). 1
- Sprawdzi naprenie paskw midzy koami pasowymi wau korbowego i sprarki.
- Pod normalnym naciskiem wywieranym kciukiem (45 N) ugicie powinno wynosi
okoo 10 mm.
- Wyregulowa, jeli trzeba.
- Poluzowa wkrty 3 o dwa do trzech obrotw.
- Obrci zesp sprarki w taki sposb, aby uzyska wymagane naprenie paska.
- Dokrci wkrty 3 (moment dokrcania 22 Nm). 3

C2 ACUCHY ZEWNTRZNE WYSIGNIKA


CZYCI - SMAROWA - SPRAWDZA
MT 1840 A ST3B
 WANE 
Sprawdzenia takie s bardzo wane dla prawidowego dziaania wysignika. W przypadku nieprawidowoci naley skonsultowa si z dealerem.

CZYCI I SMAROWA 1
- Ustawi wzek podnonikowy na stabilizatorach, z wysignikiem
ustawionym poziomo.
- Wysun cakowicie teleskopy.
- Zabezpieczy wierzch teleskopw.
- Wytrze acuchy zewntrzne wysignika 1 czyst, niepozostawiajc
wkien szmatk, a nastpnie zbada je starannie, aby wykry wszelkie
1
oznaki zuycia.
- Energicznie oczyci acuchy szczotk o sztywnym wosiu nylonowym
i olejem napdowym, aby usun wszelkie ciaa obce.
- Przemy acuchy za pomoc pdzla namoczonego w czystym oleju
napdowym a nastpnie osuszy je strumieniem spronego powietrza.
- Nasmarowa umiarkowanie acuchy (patrz: 3 - KONSERWACJA:
SMARY I PALIWO) i wykona kilka ruchw teleskopowych, aby sprawdzi
zachowywanie si acuchw.
SPRAWDZI NAPRENIE T1 T2
- Wysun cakowicie teleskopy, a nastpnie wsun wysignik
o200mm.
- Porodku kadego teleskopu (T1) oraz (T2) zmierzy za pomoc
przymiaru prostopadle odlego od wierzchu teleskopu do spodu
acucha, wymiar ten musi by jednakowy dla obu acuchw.
647101PL (08/02/2013)

tTeleskop (T1): od 117 mm do 97 mm


tTeleskop (T2): od 85 mm do 65 mm

3 - 22
C3 FILTRY WENTYLACJI KABINY
WYMIANA
FILTR ZEWNTRZNY WENTYLACJI KABINY
- Zdj oson ochronn 1 z pomoc kluczyka 2
zaponu.
- Wycign filtr wentylacji kabiny 2 i wymieni
na nowy (patrz: 3 - KONSERWACJA: WKADY
FILTRACYJNE I PASY).
- Umieci oson ochronn na miejscu. 1

FILTR WEWNTRZNY WENTYLACJI KABINY


- Zdj kratk zabezpieczajc 3.
- Wycign filtr wentylacji kabiny 4 i wymieni
na nowy (patrz: 3 - KONSERWACJA: WKADY 4
FILTRACYJNE I PASY). 3
- Zaoy z powrotem kratk zabezpieczajc.

C4 POZIOM OLEJU MECHANIZMU RNICOWEGO OSI PRZEDNIEJ I TYLNEJ


KONTROLA
Ustaw wzek poziomo i wycz silnik. 2
- Zdj korek poziomu 1, olej powinien by na rwni z krawdzi otworu.
- W razie potrzeby dola oleju (patrz: 3 - KONSERWACJA: SMARY I PALIWO) przez
1
otwr wlewowy 2.
- Zaoy i dokrci korek poziomu 1 (moment dokrcania 34 do 49 Nm).

C5 POZIOM OLEJU W PRZEKADNIACH ZWALNIAJCYCH K PRZEDNICH I TYLNYCH


KONTROLA
Ustaw wzek poziomo i wycz silnik.
- Sprawdzi poziom na wszystkich reduktorach k.
- Ustawi poziomo korek poziomu 1. 1
- Zdj korek poziomu, olej powinien by na rwni z krawdzi otworu.
- W razie potrzeby dola oleju (patrz: 3 - KONSERWACJA: SMARY I PALIWO) przez
ten sam otwr.
- Zaoy i dokrci korek poziomu (moment dokrcania 34 do 49 Nm).
647101PL (08/02/2013)

3 - 23
D - CO 500 GODZIN PRACY LUB CO 1 ROK
Wykona operacje opisane poprzednio oraz nastpujce.
i Check
Maintenance - 20H

Przy 480 godz. pracy wywietla si alarm konserwacji na ekranie pomocy , nastpnie jedno odliczenie 20 godz.,
i Check
Maintenance

aby doj do konserwacji co 500 godzin. Po przekroczeniu tego terminu wywietla si ekran pomocy , nastpnie

klucz konserwacji . Trzeba koniecznie wykona konserwacj.


UWAGA: Po wykonaniu tej konserwacji (D - CO 500 GODZIN PRACY) ustawi licznik konserwacji na 500 godz. poprzez
menu XPRT > RESET > MAINT na ekranie menu.

D1 OLEJ SILNIKA SPALINOWEGO


SPUSZCZANIE
D2 FILTR OLEJU SILNIKA SPALINOWEGO
WYMIANA
Ustawi wzek podnonikowy na rwnym terenie, pozwoli, aby silnik spalinowy pracowa
przez kilka minut na biegu jaowym, a nastpnie silnik zatrzyma.
 WANE 
STOSOWA ZALECANE SMARY: Olej MANITOU GOLD "API CJ-4 ; ACEA E9" 1
Utylizowa zuyty olej w sposb ekologiczny.

SPUST OLEJU
- Otworzy mask silnika i oson doln.
- Zdj pokryw dostpu 1.
- Podstawi pojemnik pod otwr spustowy i odkrci korek spustowy 2.
- Wzi elastyczny przewd spustowy 3.
- Kocwk przewodu spustowego umieci w pojemniku i dokrci cakowicie
zczk otworu spustowego 2. 2
- Zdj korek spustowy 4, aby zapewni prawidowe spywanie oleju.
WYMIANA FILTRA
- Wykrci i usun filtr oleju silnika 5 wraz z uszczelk. 5
- Oczyci wspornik filtra czyst, bezpyow szmatk.
- Przed zaoeniem nowego filtra zwily olejem uszczelk na jego wsporniku
(patrz:3- KONSERWACJA: WKADY FILTRACYJNE I PASY).
- Dokrci filtr oleju (moment dokrcania 30 Nm).
NAPENIANIE OLEJEM
- Odkrci, oczyci i umieci z powrotem na miejscu przewd spustowy 3.
- Zaoy i dokrci korek spustowy 2.
- Dola oleju do pena (patrz: 3 - KONSERWACJA: SMARY I PALIWO) przez otwr
wlewowy 4.
3
- Poczeka kilka minut, aby olej spyn do miski olejowej.
- Uruchomi silnik spalinowy i pozwoli na kilkuminutow prac.
- Sprawdzi, czy nie ma wyciekw na korku spustowym lub filtrze oleju.
- Wyczy silnik, odczeka kilka minut i sprawdzi na wskaniku 6 prawidowy
poziom midzy dwoma znacznikami.
- Dopeni do odpowiedniego poziomu w razie potrzeby.
- Zamkn pokryw dostpu 1.
i Check
Engine
Maintenance

UWAGA: Jeli ekran pomocy wywietli si przed konser wacj


co 500 godzin, wymieni olej silnika. Spowodowane jest to du
liczb da regeneracji automatycznej filtra czstek staych
ukadu wydechowego i regeneracji filtra czstek staych ukadu
w y d e c h o w e g o w z k a p o d n o n i k o w e g o z a p a r k o w a n e g o. 6
i Check 4
Engine
647101PL (08/02/2013)

Maintenance

Po wymianie oleju skasowa ekran pomocy, wykonujc


nastpujce czynnoci (silnik zatrzymany, zapon w pooeniu 1):
t1 Naciska peda przyspieszenia maksymalnie przez okoo 15 do 20 sekund.
t2 Zwolni peda przyspieszenia na okoo 15 do 20 sekund.
t3 - Naciska peda przyspieszenia maksymalnie przez okoo 15 do 20 sekund.
t4 - Zwolni peda przyspieszenia na okoo 15 do 20 sekund.
3 - 24
t5 - Naciska peda przyspieszenia do poowy przez okoo 15 do 20 sekund.
i Engine
Maintenance
OK
2
tEkran pomocy wskazuje, e konserwacja jest zakoczona.
A

D3 WKAD FILTRA WSTPNEGO PALIWA


WYMIANA 4
 WANE 
Dokadnie oczyci zewntrzn stron filtra wstpnego i obsad filtra, tak aby nie dopuci, by kurz dosta si do
ukadu.
- Otworzy mask silnika. 3 1
- Zaznaczy znacznik A midzy gowic i korpusem filtra wstpnego.
- Pod korkiem spustowym 1 umieci pojemnik i poluzowa go o dwa do trzech
obrotw.
- Odkrci wkrt odpowietrzania 2, aby uatwi spuszczanie.
- Dokrci wkrt odpowietrzania 2, gdy filtr wstpny zostanie oprniony.
- Odczy przycze elektryczne 3 od filtra wstpnego.
- Odkrci korpus filtra wstpnego 4. 5
- Wyj wkad 5, odkrcajc go, i wyrzuci go razem z uszczelk.
- Oczyci wntrze gowicy i korpusu filtra wstpnego za pomoc pdzla zanurzonego
w czystym oleju napdowym.
- Zamontowa cao z nowym wkadem i uszczelk posmarowan czystym olejem
napdowym (patrz: 3 - KONSERWACJA: ELEMENTY FILTRUJCE I PASKI).
- Woy prawidowo wkad w korpus filtra wstpnego i dokrca cao tylko rk

na gowicy filtra wstpnego a do pokrycia si znacznika A.


- Wymieni wkad filtra paliwa.
2

D4 WKAD FILTRACYJNY FILTRA PALIWA


WYMIANA
 WANE A
Ostronie oczyci filtr z zewntrz oraz jego wspornik, tak aby nie dopuci, aby kurz dosta
si do ukadu.
- Otworzy mask silnika.
- Zaznaczy znacznik A midzy gowic i korpusem filtra.
- Pod korkiem spustowym 1 umieci pojemnik i poluzowa go o dwa do trzech
obrotw.
- Odkrci wkrt odpowietrzania 2, aby uatwi spuszczanie.
- Dokrci wkrt odpowietrzania 2, gdy filtr zostanie oprniony.
- Odkrci korpus filtra 3.
- Wyj wkad 4, odkrcajc go, i wyrzuci go razem z uszczelk.
- Oczyci wntrze gowicy i korpusu filtra za pomoc pdzla zanurzonego w czystym
3
oleju napdowym.
- Zamontowa cao z nowym wkadem i uszczelk posmarowan czystym olejem
napdowym (patrz: 3 - KONSERWACJA: ELEMENTY FILTRUJCE I PASKI).
- Woy prawidowo wkad w korpus filtra i dokrca cao tylko rk na gowicy 1
filtra wstpnego a do pokrycia si znacznika A.
- Odpowietrzy ukad podawania paliwa (patrz: 3 - KONSERWACJA: H1 - UKAD
PODAWANIA PALIWA).

4
647101PL (08/02/2013)

3 - 25
D5 WKAD FILTRA POWROTNEGO OLEJU HYDRAULICZNEGO
WYMIANA
Zatrzyma silnik i uwolni cinienie z obwodw, dziaajc na dwignie hydrauliczne.
 WANE 
Aby zapobiec niebezpieczestwu zanieczyszczenia ukadu hydraulicznego, przed wykonaniem jakiejkolwiek operacji
naley starannie oczyci filtr na zewntrz i elementy w jego pobliu.
- Podnie oson ochronn 1.
- Zdj korek napeniania 2 i odkrci pokrywk 3 o dwa lub trzy obroty gwintu.
- Poczeka kilka minut, a olej spynie do zbiornika.
1
- Odkrci korek i delikatnie wyj cao wkadu filtrujcego 4.
- Umieci wszystko w czystym pojemniku.
- Oddzieli gowic 5 od zbiorniczka 6, ciskajc j.
- Wymieni wkad 7 na nowy (patrz: 3 - KONSERWACJA: WKADY FILTRACYJNE I PASY).
- Zamontowa wszystko z powrotem, nastpnie nakrci pokrywk. 3
- Zaoy z powrotem korek wlewowy 2.
- Umieci oson ochronn 1 na miejscu.

5
4
7

D6 OLEJ MECHANIZMU RNICOWEGO OSI PRZEDNIEJ I TYLNEJ


SPUSZCZANIE
Wzek podnonikowy ustawi na poziomym terenie z zatrzymanym silnikiem spalinowym 3
i jeszcze ciepym olejem w mechanizmie rnicowym.
 WANE 2

Utylizuj zuyty olej zgodnie z ekologi.


- Umieci pojemnik pod korkami spustowymi 1 i odkrci je.
- Zdj korek poziomu 2 oraz korek wlewowy 3, aby zapewni prawidowy spyw oleju. 1
- Zaoy i dokrci korki spustowe 1 (moment dokrcania 34 do 49 N.m). 1 1
- Dola oleju do pena (patrz: 3 - KONSERWACJA: SMARY I PALIWO) przez otwr
wlewowy 3.
- Poziom oleju jest prawidowy, gdy olej jest na rwni z krawdzi otworu 2.
- Sprawdzi ewentualne wycieki z korka spustowego.
- Zaoy i dokrci korek poziomu 2 (moment dokrcania od 34 do 49 N.m) oraz korek wlewowy 3 (moment dokrcania
od 34 do 49 N.m).
- Powtrzy te czynnoci dla mechanizmu rnicowego osi tylnej.
647101PL (08/02/2013)

3 - 26
3 - 27
647101PL (08/02/2013)
E - CO 1000 GODZIN PRACY LUB CO 2 LATA
Wykona operacje opisane poprzednio oraz nastpujce.

E1 WKAD FILTRACYJNY FILTRA POWIETRZA SUCHEGO


WYMIANA
W przypadku uytkowania w bardzo zapylonej atmosferze naley skrci czstotliwo 1
wymiany (do 250 godzin w bardzo zapylonej atmosferze).
 WANE 
Wkad wymienia w miejscu czystym, z wyczonym silnikiem spalinowym.
Nigdy nie uywa wzka podnonikowego z wymontowanym lub uszkodzonym wkadem.

Jeli zawieci si wskanik zapchania filtra powietrza , jak najszybciej wymieni wkad (maksymalnie w cigu
1 godziny).
Nigdy nie uywa wzka podnonikowego z wymontowanym lub uszkodzonym filtrem powietrza.
- Otworzy mask silnika.
- Poluzowa ruby i zdj pokryw 1.
- Przesun wkad 2 do przodu i delikatnie wyj, starajc si nie strzsn kurzu.
- Pozostawi wkad bezpieczestwa na miejscu.
- Wyczyci nastpujce czci wilgotn, bezpyow szmatk. 2
tWntrze i oson filtra.
tWntrze przewodu wlotowego filtra.
tPowierzchnie uszczelki w filtrze i osonie.
- Sprawdzi rurki i poczenia midzy filtrem powietrza a silnikiem spalinowym oraz
poczenia i stan wskanika zapchania filtra.
- Sprawdzi przed zamontowaniem stan nowego wkadu filtrujcego (patrz: 3 -
KONSERWACJA: WKADY FILTRACYJNE I PASY).
- Nachyli wkad pod ktem okoo 5 do przodu, wsun go w filtr i ustawi, naciska
na obrzea, a nie na rodek.
- Zaoy pokryw i sprawdzi prawidowe zablokowanie zaciskw. Pokrywa powinna
da si zamontowa bez problemw. Jeeli tak nie jest, sprawdzi prawidowe uoenie wkadw w filtrze.

E2 FILTR WENTYLACJI OBUDOWY SILNIKA SPALINOWEGO


WYMIANA
- Otworzy mask silnika.
- Ostronie oczyci filtr i obsad filtra z zewntrz, tak aby nie dopuci, aby kurz 1
dosta si do ukadu.
- Odkrci nakrtki 1 i zdj pokrywk 2. 2 1
- Zdj piercie zabezpieczajcy 3, wyj filtr 4 i wyrzuci go razem z uszczelk z
pokrywki 2.
- Zaoy now uszczelk na pokrywk i zaoy nowy filtr (patrz: 3 - KONSERWACJA: 1
ELEMENTY FILTRACYJNE I PASKI).
UWAGA: Ustawi naprzeciw siebie spaszczenia na filtrze 4 i waku 5.
- Zaoy piercie 3, zaoy pokrywk 2 i dokrci nakrtki 1 (moment dokrcania
25 Nm).

5
647101PL (08/02/2013)

3 - 28
E3 ZBIORNIK PALIWA
CZYSZCZENIE
E4 ZAWR ODPOWIETRZAJCY ZBIORNIKA PALIWA
WYMIANA
Ustaw wzek poziomo i wycz silnik.
 WANE 
Podczas tej czynnoci nie pali i nie zblia si z otwartym ogniem. 1
Nigdy nie prbowa spawa lub wykonywa innych czynnoci samemu, moe to spowodowa wybuch i poar.
- Skontrolowa wzrokowo i dotykowo czci podatne na wycieki w ukadzie paliwowym
i zbiorniku.
- W razie wycieku naley skontaktowa si z dealerem.
- Umieci pojemnik pod korkiem spustowym 1 i odkrci go.
- Zdj korek wlewowy 2, aby zapewni prawidowe spywanie oleju.
- Przepuka ukad dziesicioma litrami czystego paliwa przez otwr wlewowy 3.
- Zaoy i dokrci korek spustowy (moment dokrcania od 72 do 88 Nm).
- Otworzy schowek na rne rzeczy 4. 2
- Odkrci zawr napowietrzajcy 5 i wymieni go na nowy (patrz: 3 - KONSERWACJA:
3
WKADY FILTRACYJNE I PASY) (moment dokrcania 5 2 Nm).
- Napeni zbiornik przez otwr wlewowy czystym i przefiltrowanym olejem
napdowym.
- Zaoy z powrotem korek wlewowy.
- W razie potrzeby odpowietrzy obwd zasilania paliwem (patrz: 3 - KONSERWACJA:
H1 - OBWD ZASILANIA PALIWEM).

5
647101PL (08/02/2013)

3 - 29
E5 OLEJ SKRZYNI BIEGW
SPUSZCZANIE 1

E6 FILTR OLEJU SKRZYNI BIEGW


WYMIANA
Ustawi wzek podnonikowy na powierzchni poziomej, silnik jest wyczony, a olej w 1
skrzyni biegw jeszcze gorcy.
 WANE 
Zuyty olej usun zgodnie z zasadami ekologii.
Wkrci filtr oleju tylko rk i dokrci go jeszcze o jedn czwart obrotu.
 WANE 
Podnie strzak i ustawi wkadk bezpieczestwa na drku podnonika (patrz 1 INSTRUKCJE I PRZEPISY
BEZPIECZESTWA: INSTRUKCJE DOTYCZCE WZKA PODNONIKOWEGO).

SPUST OLEJU
- Zdj blachy zamknicia 1.
- Umieci pojemnik pod korkiem spustowym 2 i odkrci go.
- Wyj prtowy wskanik poziomu 3, aby zapewni prawidowe spywanie oleju.
WYMIANA FILTRA
- Wykrci i wyrzuci filtr oleju skrzyni biegw 4 wraz z uszczelk. 2
- Oczyci wspornik filtra czyst, bezpyow szmatk.
- Przed zaoeniem nowego filtra zwily olejem uszczelk na jego wsporniku (patrz:
3 - KONSERWACJA: WKADY FILTRACYJNE I PASY).
NAPENIANIE OLEJEM
- Zaoy i dokrci korek spustowy 2 (moment dokrcania od 34 do 54 Nm).
- Odkrci korek wlewowy 5 i dola oleju do pena (patrz: 3 - KONSERWACJA: SMARY
I PALIWO) przez ten sam otwr, nastpnie zakrci korek wlewowy 5.
- Uruchomi silnik spalinowy i pozwoli na kilkuminutow prac na niskich obrotach.
- Sprawdzi, czy nie ma wyciekw na korku spustowym lub filtrze oleju. 5
- Sprawdzi wskanikiem poziomu 3 prawidowy poziom na znaku MAXI.
- Dopeni do odpowiedniego poziomu w razie potrzeby.
- Zaoy blachy zamknicia 1. 3

4
647101PL (08/02/2013)

3 - 30
E7 ZUYCIE ACUCHW ZEWNTRZNYCH WYSIGNIKA
KONTROLA
MT 1840 A ST3B
- Zuycie objawia si na acuchach w kilku miejscach.
tNa poczeniach przegubowych, co przejawia si przez rozcignicie si acucha.
tNa profilu pytek ogniwa w wyniku kontaktu z krkami.
tNa powierzchniach pytek i sworzni ogniw w wyniku kontaktu ze ciankami bocznymi krkw.
tNa uoeniu spaszcze na wystajcych sworzniach.
ROZCIGNICIE SI ACUCHW
W celu wykonania tej operacji zalecamy uycie przymiaru kontrolnego acucha (nr
MANITOU: 161583).
- Ustawi wzek podnonikowy na stabilizatorach, z wysignikiem ustawionym
poziomo.
- Wysun cakowicie teleskopy i przytrzyma kilka chwil sterowanie, aby dobrze
napry acuchy.
- Poniewa zuycie na caej dugoci jest mao prawdopodobne, podzieli acuch
na 4 jednakowe czci i wykona sprawdzenie przymiarem kontrolnym po rodku kadej czci.
25,4 mm x 9 = 228,6 mm 19,05 mm x 12 = 228,6 mm

25,4 mm 19,05 mm
= = = = = = = =

 WANE 
W przypadku przekroczenia wymiaru maksymalnego (228,6 mm +2% = 233,2 mm) wymieni oba acuchy (skonsultowa si z dealerem).

ZUYCIE PROFILU PYTEK OGNIWA


Podobnie jak w przypadku rozcignicia si acucha wykona suwmiark sprawdzenie porodku kadej jednakowej czci.
15,5 mm
24 mm

 WANE 
W przypadku przekroczenia wymiaru minimalnego (24 mm - 2% = 23,5 mm i 15,5 mm -2% = 15,2 mm) wymieni oba acuchy (skonsultowa si z dealerem).

ZUYCIE SWORZNI OGNIWA


Podobnie jak w przypadku rozcignicia si acucha wykona suwmiark sprawdzenie porodku kadej jednakowej czci.
42,25 mm
53,6 mm

 WANE 
W przypadku przekroczenia wymiaru minimalnego (53,6 mm - 2% = 52,5 mm i 42,25 mm -2% = 41,4 mm) wymieni oba acuchy (skonsultowa si z dystrybutorem).
- Oprcz zuycia znaczne naciski midzy profilem pytek ogniwa i krkami mog spowodowa spcznienie materiau, co
spowoduje zablokowanie si przegubw; w takim przypadku rwnie wymieni oba acuchy.
UOENIE SPASZCZE NA SWORZNIACH OGNIW
Sprawdzenie wykona na caej dugoci acuchw.
- Znaczne tarcie midzy pytkami i sworzniami ogniw moe spowodowa, e sworznie bd si obraca w pytkach
zewntrznych i w konsekwencji mog wyj ze swoich gniazd.
NIE OK OK.
647101PL (08/02/2013)

 WANE 
Jeli spaszczenia nie s uoone w kierunku wzdu acucha, wymieni oba acuchy (skonsultowa si z dystrybutorem).

3 - 31
E8 OLEJ HYDRAULICZNY
SPUSZCZANIE
E9 ZAWR ODPOWIETRZAJCY ZBIORNIKA OLEJU HYDRAULICZNEGO
WYMIANA
E10 FILTR ZASYSANIA W ZBIORNIKU OLEJU HYDRAULICZNEGO
CZYSZCZENIE
E11 FILTR BLOKU AKUMULATORA HAMOWANIA
WYMIANA
E12 FILTR GOWIC STEROWANIA ROZDZIELACZA
1
WYMIANA
E13 FILTR BLOKADA WAHACZA OSI TYLNEJ
WYMIANA
Umieci wzek poziomo, zatrzyma silnik, wycofa wysignik teleskopowy i opuci
go moliwie nisko.
 WANE 
Przed rozpoczciem jakichkolwiek czynnoci oczyci starannie otoczenie korka spustowego i filtra siatkowego na
zbiorniku hydraulicznym.
Uywa bardzo czystego zbiornika i lejka oraz przed napenianiem oczyci wierzch pojemnika z olejem.
Zuyty olej usun zgodnie z zasadami ekologii. 2

SPUST OLEJU
- Podnie oson ochronn 1.
- Pod korkiem spustowym 2 umieci pojemnik i odkrci korek.
- Zdj korek wlewowy 3, aby zapewni prawidowe spywanie oleju.
WYMIANA ODPOWIETRZNIKA
- Wykrci zawr napowietrzajcy 4 i wymieni go na nowy (patrz: 3 - KONSERWACJA:
4
WKADY FILTRACYJNE I PASY).
CZYSZCZENIE FILTRA SIATKOWEGO
- Odczy przewd elastyczny 5.
- Odkrci i oczyci filtr ssania 6 strumieniem spronego powietrza, sprawdzi 3
stan i wymieni, jeli trzeba (patrz: 3 - KONSERWACJA: WKADY FILTRW I PASKI). 13
- Zamontowa filtr ssania, zwracajc uwag na prawidowe uoenie uszczelki.
WYMIANA FILTRA BLOKU AKUMULATORA HAMOWANIA
- Odkrci korek 7, wyj filtr i wymieni na nowy.
- Zaoy i dokrci korek 7 (moment dokrcania 70 do 80 Nm).
WYMIANA FILTRA GOWIC STEROWANIA ROZDZIELACZA
 WANE 
Uwaga, zamontowa filtr 9 w kierunku wskazywanym strzak.
5
- Odkrci dwa podczenia 8 i wymieni filtr 9. 6

WYMIANA FILTRA BLOKADY WAHACZA OSI TYLNEJ


 WANE 
Uwaga, zamontowa filtr 12 w kierunku wskazywanym strzak.
- Zdemontowa ppiercie 10.
- Odkrci dwa podczenia 11 i wymieni filtr 12.
NAPENIANIE OLEJEM
- Zaoy i dokrci korek spustowy 2 (moment dokrcania 72 do 88 Nm).
- Dola oleju do pena (patrz: 3 - KONSERWACJA: SMARY I PALIWO) przez otwr
wlewowy 13.
- Obserwowa poziom oleju na miarce 14, olej powinien by na poziomie czerwonego punktu.
- Sprawdzi, czy nie ma wyciekw z korka spustowego.
- Zaoy z powrotem korek napeniania 3. 7
647101PL (08/02/2013)

3 - 32
USUNICIE ZANIECZYSZCZE Z OBWODU HYDRAULICZNEGO
 WANE 
Ta czynno powinna by wykonana przez dealera po kadej wymianie oleju.
8
- Olej hydrauliczny zastosowany w tym obwodzie musi by jakoci co najmniej klasy
8 (wedug NAS 1638).
- Dealer bdzie w stanie oczyci obwd hydrauliczny za pomoc urzdze 9
zewntrznych i sprawdzi jako oleju, by zapewni dugotrwa ywotno
podzespow hydraulicznych, a w szczeglnoci pompy gwnej. 8

11 12
11
14
10

E14 PAS BEZPIECZESTWA


KONTROLA
 WANE 
W adnym razie nie wolno uywa wzka podnonikowego, jeli pas bezpieczestwa jest wadliwy (unieruchomiony, zablokowany, pocity, naderwany itp.).
W takim przypadku pas naley bezzwocznie naprawi lub wymieni.
DWUPUNKTOWY PAS BEZPIECZESTWA
- Naley sprawdzi nastpujce punkty:
tUmocowanie punktw mocowania pasw na fotelu.
tCzysto pasa i mechanizmu blokujcego.
tUruchamianie si mechanizmu blokujcego.
tStan pasa (nacicia, zagite brzegi).
DWUPUNKTOWY NAWIJANY PAS BEZPIECZESTWA
- Sprawdzi punkty podane powyej, a take:
tPrawidowe nawinicie pasa.
tStan prowadnic bbna.
tZablokowanie mechanizmu w przypadku nagego szarpnicia pasa.
UWAGA: Po wypadku pas naley wymieni.

E15 OLEJ REDUKTORW K PRZEDNICH I TYLNYCH


SPUSZCZANIE
Wzek podnonikowy ustawi na poziomym terenie z zatrzymanym silnikiem spalinowym
i jeszcze ciepym olejem w zwalniaczach.
 WANE 1
Utylizowa zuyty olej w sposb ekologiczny. B

- Spuci i wymieni olej ze wszystkich reduktorw k.


- Umieci korek spustowy 1 w pooeniu A. A
- Pod korkiem spustowym umieci pojemnik i odkrci korek.
- Poczeka a cay olej spynie.
- Ustawi otwr spustowy w pozycji B, tzn. w pozycji poziomej.
647101PL (08/02/2013)

- Dola oleju do pena (patrz: 3 - KONSERWACJA: SMARY I PALIWO) przez otwr


wlewowy 1.
- Poziom oleju jest prawidowy, gdy olej jest na rwni z krawdzi otworu.
- Zaoy i dokrci korek spustowy (moment dokrcania od 34 do 49 Nm).

3 - 33
F - CO 2000 GODZIN PRACY LUB CO 2 LATA
Wykona operacje opisane poprzednio oraz nastpujce.

F1 CIECZ CHODZCA
SPUSZCZANIE
Te operacje naley wykonywa w miar potrzeb co dwa lata na pocztku zimy. Ustaw
wzek poziomo, zatrzymaj silnik i poczekaj a bdzie zimny.
 WANE 
Silnik spalinowy nie zawiera adnych rodkw antykorozyjnych i przez cay rok musi by napeniony mieszank 1
zawierajc minimum 25% rodka niezamarzajcego na bazie glikolu etylenowego.

SPUSZCZANIE PYNU
- Otworzy mask silnika.
- Zdj pokryw dostpu 1.
- Umieci naczynie pod zaworem spustowym 2 chodnicy i pod korkiem spustowym
3 bloku silnika, a nastpnie odkrci korki.
- Zdj korek wlewowy 4 zbiornika wyrwnawczego i ustawi sterowanie ogrzewaniem
na maksimum, aby zapewni prawidowe spywanie.
- Pozwoli, by pyn cakowicie spyn, i upewni si, e otwory nie s zatkane.
- Sprawdzi stan wy oraz zamocowa i wymieni, jeli trzeba.
- Przepuka obwd czyst wod i uy rodka czyszczcego w razie potrzeby. 2

NAPENIANIE PYNEM
- Zamkn zawr spustowy 2 i dokrci korek spustowy 3 (moment dokrcania 40 Nm).
- Powoli napenia ukad chodzenia ciecz chodzc (patrz: 3 - KONSERWACJA:
SMARY I PALIWO) do poowy zbiornika wyrwnawczego 5 przez otwr wlewowy.
- Zaoy z powrotem korek wlewowy 4.
- Wczy silnik na kilka minut na wolnym biegu.
- Sprawdzi, czy nie ma wyciekw.
- Zamkn pokryw dostpu 1.
- Sprawdzi poziom i uzupeni w razie potrzeby.

5
647101PL (08/02/2013)

3 - 34
F2 MOMENT OBROTOWY DOKRCANIA NAKRTEK K
KONTROLA
- Sprawdzi stan opon w celu wykrycia przeci, zgrubie, zuycia, itp.
- Sprawdzi kluczem dynamometrycznym moment obrotowy dokrcenia nakrtek k.
tKoa przednie: 630 Nm 15%
tKoa tylne: 630 Nm 15%

F3 KLIMATYZACJA (OPCJA)
CZYCI - SPRAWDZA
CZYSZCZENIE WOWNICY SKRAPLACZA I PAROWNIKA (*)
CZYSZCZENIE ZBIORNIKA SKROPLIN I ZAWORU BEZPIECZESTWA (*)
ODZYSKIWANIE CZYNNIKA CHODZCEGO W CELU WYMIANY FILTRA-POCHANIACZA WILGOCI (*)
PONOWNE NAPENIANIE CZYNNIKIEM CHODZCYM I SPRAWDZANIE STEROWANIA TERMOSTATYCZNEGO ORAZ
PRZECZNIKW CINIENIOWYCH (*)
UWAGA: Przy otwieraniu zespou parownika naley pamita, aby wymieni uszczelk pokrywy.
(*): (SKONSULTOWA SI Z DEALEREM).
 WANE 
NIGDY NIE PRBOWA NAPRAWIA SAMEMU EWENTUALNYCH USTEREK. ABY NAPENI UKAD, ZAWSZE ZWRACA SI DO DEALERA, KTRY POSIADA ODPOWIEDNIE
CZCI ZAMIENNE, WIEDZ TECHNICZN ORAZ NIEZBDNE NARZDZIA.
W przypadku wdychania wyprowadzi poszkodowanego na wiee powietrze, poda tlen lub wykona sztuczne oddychanie i skontaktowa si z lekarzem.
W przypadku kontaktu ze skr natychmiast zmy skr du iloci wody i zdj zanieczyszczon odzie.
W przypadku kontaktu z oczami puka oczy czyst wod przez 15 minut i skontaktowa si z lekarzem.
- Pod adnym pozorem nie wolno otwiera ukadu, poniewa moe to spowodowa strat chodziwa.
- Ukad chodzenia zawiera gaz, ktry w pewnych okolicznociach moe by niebezpieczny. Gaz ten, chodziwo R 134a
jest bezbarwny, nie ma zapachu i jest ciszy od powietrza.
- adowarka jest wyposaona we wskanik poziomu oleju - w adnym razie nie
wolno go odkrca, bowiem spowoduje to rozhermetyzowanie instalacji. Poziom
oleju sprawdza si jedynie przy wymianie oleju w ukadzie.

647101PL (08/02/2013)

3 - 35
G - CO 3000 GODZIN PRACY
Wykona operacje opisane poprzednio oraz nastpujce.

G1 WKAD FILTRACYJNY BEZPIECZESTWA FILTRA POWIETRZA SUCHEGO


WYMIANA
- Monta i demonta wkadu filtra powietrza suchego, patrz: 3 - KONSERWACJA: 1
E1 - WKAD FILTRA POWIETRZA.
- Delikatnie wyj wkad filtracyjny bezpieczestwa filtra powietrza suchego 1,
starajc si nie strzsn kurzu.
- Oczyci powierzchni uszczelki filtra wilgotn, bezpyow szmatk.
- Przed zamontowaniem sprawdzi stan nowego wkadu bezpieczestwa (patrz:
3 - KONSERWACJA: WKADY FILTRACYJNE I PASY).
- Wsun wkad filtracyjny w filtr i dopchn go naciskajc na krawdzie, a nie porodku.
UWAGA: Podana czstotliwo wymiany wkadki bezpieczestwa jest orientacyjna.
Wkadk naley wymienia co trzeci wymian wkadu filtra powietrza
suchego.

G2 PASEK ALTERNATORA
WYMIANA
- Otworzy mask silnika i oson doln.
- Zdj pokryw ochronn 1.
ZDJCIE PASA 1
- Poluzowa wkrty 2 i 3 o dwa do trzech obrotw.
- Odblokowa przeciwnakrtk 4 i odkrci wystarczajco wkrt 5 tak, aby mona
byo obrci alternator w celu zdjcia paska alternatora 6.
UWAGA: Korzysta z odkadania pasa w celu wykonania kontroli prawidowego
dziaania k pasowych i oysk (haasy, tarcia, luz).

PONOWNE UMIESZCZENIE PASA


- Zaoy nowy pasek alternatora (patrz: 3 - KONSERWACJA: WKADY FILTRACYJNE I
PASY), upewni si, e dobrze ley w rowkach kadego koa pasowego.
4
- Wkrca wkrt 5, aby napra pasek, a apa regulacyjna 7 oprze si na wkrcie
5
mocowania 2. 2
- Dokrci wkrty 2 i 3 (moment dokrcania 50 Nm). 3
- Poluzowa wkrt 5 o dwa obroty i zablokowa przeciwnakrtk 4. 6
- Umieci oson ochronn 1 na miejscu. 7

647101PL (08/02/2013)

3 - 36
3 - 37
647101PL (08/02/2013)
H - KONSERWACJA OKAZJONALNA

H1 UKAD ZASILANIA PALIWEM


ODPOWIETRZANIE
T operacj naley wykonywa tylko w przypadku gdy: 1
tWymieniony zosta jaki element ukadu paliwowego.
tZbiornik by oprniony.
tPaliwo zostao zuyte do koca.
 WANE 
Kontakt z paliwem znajdujcym si pod wysokim cinieniem stwarza ryzyko penetracji paliwa przez skr i oparzenia.
Strugi paliwa pod wysokim cinieniem mog spowodowa poar.
Nieprzestrzeganie instrukcji kontroli i konserwacji moe by przyczyn powanych zranie.
 WANE 
Nigdy nie dokonywa jakichkolwiek interwencji w obwodzie wysokiego cinienia.
Nieprzestrzeganie tej zasady moe spowodowa powane uszkodzenia silnika.
Obwd paliwa pod wysokim cinieniem moe by regulowany i naprawiany tylko przez uprawnionych technikw, ktrzy przeszli odpowiednie szkolenie.
Sprawdzi czy poziom paliwa w baku jest wystarczajcy i odpowietrza w kolejnoci:
- Otworzy mask silnika.
- Sprawdzi stan obwodu zasilania paliwem.
- Wykona okoo 80 ruchw pompk rczn 1, aby usun powietrze z obwodu niskiego cinienia.
- Silnik jest gotowy do uruchomienia.
- Natychmiast po odpowietrzeniu obwodu zasilania paliwem uruchomi silnik na wolnych obrotach przez 5 minut, aby
upewni si, e pompa wtryskowa zostaa prawidowo odpowietrzona.
UWAGA: Jeli silnik nie pracuje rytmicznie lub przerywa prac, naley sprawdzi moliwe wycieki w ukadzie niskocinieniowym
silnika. Jeli ich nie ma, skontaktowa si z dealerem.

H2 FILTR CZSTEK STAYCH UKADU WYDECHOWEGO ZAPARKOWANEGO WZKA


PODNONIKOWEGO
REGENERACJA
 WANE 
Regeneracja filtra czstek staych to procedura zautomatyzowana, uruchamiana przez operatora po wywietleniu si
i i AUTO
i i
OFF
! !
AUTO

ekranw pomocy lub lub lub . OFF 1

- Zaparkowa wzek podnonikowy w bezpiecznym miejscu o odpowiedniej wentylacji.


- Naley sprawdzi nastpujce punkty:
tprzecznik jazdy w pooeniu neutralnym,
thamulec postojowy zacignity,
tkt wysignika poniej 5,
tstabilizatory podniesione,
ttemperatura pynu chodzcego silnika powyej 70C,
tpeda przyspieszenia zwolniony,

tkontrolka wysokiej temperatury spalin nie wieci si.


- Upewni si, e poziom paliwa jest odpowiedni.
- Uruchomi wzek podnonikowy i pozostawi silnik wczony przez kilka minut, aby uzyska temperatur robocz.
- Nacisn na ponad dwie sekundy gr przecznika 1, aby uruchomi procedur regeneracji.
i P

- Wywietlenie ekranu pomocy , zapalenie si lampki sygnalizacyjnej oraz sygna dwikowy potwierdzaj
procedur regeneracji filtra czstek staych ukadu wydechowego w zaparkowanym wzku podnonikowym. Wprzeciwnym
i
wypadku wywietla si ekran pomocy , ktremu towarzyszy sygna dwikowy. Sprawdzi jeszcze raz ustawienie
wzka podnonikowego i w razie potrzeby skontaktowa si z dealerem.
- Podczas tej procedury silnik pracuje na 2000 obr/min.
 WANE 
647101PL (08/02/2013)

Procedur regeneracji filtra czstek staych ukadu wydechowego mona zatrzyma tylko w przypadku koniecznoci.
Procedura zatrzymuje si automatycznie, gdy operator:
- nacinie peda przyspieszenia,
- wybierze jazd do przodu lub do tyu.
- Czas trwania regeneracji filtra czstek staych ukadu wydechowego jest zmienny (od 15 do 30 minut) w zalenoci od
3 - 38
takich czynnikw jak:
tpoziom zabrudzenia filtra,
ttemperatura otoczenia,
tjako paliwa i typ oleju silnika,
tliczba da regeneracji automatycznej filtra czstek staych anulowana wczeniej.
i P

- Wywietlanie ekranu pomocy oraz lampka sygnalizacyjna gasn po zakoczeniu procedury regeneracji.
Silnik powraca na pocztkowy bieg jaowy.
 WANE 
Po wykonanej procedurze regeneracji uruchomi silnik na wolnych obrotach na kilka minut, aby obniy temperatur przed wyczeniem zaponu.

H3 KOO
WYMIANA
Do tej operacji zalecamy uy podnonika hydraulicznego MANITOU, nr ref. 505507 i
podprk zabezpieczajc MANITOU, nr ref. 554772.
 WANE 
W przypadku wymiany koa na drodze publicznej naley zabezpieczy otoczenie wzka podnonikowego:
- W miar moliwoci zatrzyma wzek podnonikowy na rwnym i twardym gruncie.
- Zatrzyma wzek podnonikowy (patrz: 1 - INSTRUKCJE DOTYCZCE OBSUGI I
BEZPIECZESTWA: INSTRUKCJA JAZDY WZKIEM NIEOBCIONYM I OBCIONYM).
- Wczy wiata ostrzegawcze.
- Unieruchomi wzek w obu kierunkach na osi przeciwnej do zmienianego koa.
- Odkrci nakrtki zmienianego koa, aby mona je byo zdj bez wikszego wysiku.
- Umieci podnonik pod pochw tylnej osi, moliwie najbliej koa i wyregulowa
podnonik.
- Podnosi koo a uniesie si nad ziemi i podoy pod o podprk zabezpieczajc.
- Odkrci cakowicie i wyj nakrtki koa.
- Zdj koo ruchami postpowo-zwrotnymi i przetoczy je na bok.
- Nasun nowe koo na piast.
- Woy nakrtki rcznie, w razie potrzeby nasmarowa je.
- Zdj podprk zabezpieczajc i opuci wzek za pomoc podnonika.
- Dokrci nakrtki koa za pomoc klucza dynamometrycznego (patrz: 3 -
KONSERWACJA: A - OBSUGA SERWISOWA WYKONYWANA CODZIENNIE LUB CO
10 GODZIN EKSPLOATACJI odnonie momentu dokrcania).

647101PL (08/02/2013)

3 - 39
H4 SYGNALIZATOR I OGRANICZNIK STATECZNOCI WZDUNEJ
WYREGULOWA PONOWNIE
W zalenoci od charakteru uytkowania wzka podnonikowego moe by konieczna okresowa ponowna regulacja
sygnalizatora i ogranicznika stabilnoci wzdunej, ta procedura pozwala na szybkie wykonanie tej operacji.
 WANE 
Dokadnie przestrzega zasad ustawiania wysignika.
GAUGE

Calibration incomplete or failed

Pojawienie si ekranu informuje o nieprzestrzeganiu jakiej zasady, o daniu anulowania lub zasadzie, ktrej czas upyn.
W przypadku wtpliwoci skonsultowa si z dealerem.
Po skoczeniu ustawiania sprawdzi prawidowe dziaanie sygnalizatora i ogranicznika stabilnoci wzdunej (patrz: 3 - KONSERWACJA: A - CODZIENNIE LUB CO 10
GODZIN PRACY).
- Udostpni uchwyt wide lub czerpak zbierakowy oraz adunek odpowiadajcy co najmniej poowie znamionowego
dopuszczalnego obcienia wzka podnonikowego.
- Najlepiej wykona regulacj na wzku podnonikowym zimnym (przed uytkowaniem) lub upewni si, e temperatura
osi tylnej nie przekracza 50C.
- Ustawi wzek podnonikowy na paskiej poziomej powierzchni z koami ustawionymi prosto.
RESET ADMIN ERASE CALIB
SECU Press For
GAUGE
Fast Calibration
Mode
- Wywietli menu GAUGE ustawianie czujnika tensometrycznego (patrz: 2 - OPIS: 6D - WYWIETLACZ

EKRANW: EKRAN MENU) i zatwierdzi .


CODE

00__
- Wprowadzi kod KLIENTA i zatwierdzi .
GAUGE GAUGE

ETAP 1 Fully extend the stabilizers


then press
Lift the boom to max position,
fully retract the boom
then press
1/6 2/6

- Postawi cakowicie stabilizatory. - Maksymalnie podnie wysignik przy teleskopach cakowicie wsunitych.
GAUGE

ETAP 2 Wait
Calibration in progress

- Kalibrowanie jest wykonywane


GAUGE
Completly lower the
boom on the frame, GAUGE
then press
ETAP 3 3/6 Rise stabilizers,
then press

- Wykona cakowite opuszczenie przy penych 4/6

obrotach silnika spalinowego i sterowaniu - Podnie cakowicie stabilizatory.


hydraulicznym na maksimum.
GAUGE
Use override switch to
extend the boom until rear
axle is lifted then wait 5s
and press
5/6

Odczeka
/ 5 sekund i
ETAP 4 /
- Z widami lub z szufl i z adunkiem. Wysignik zatwierdzi
cakowicie wsunity w pooeniu dolnym, okoo Podczas tego manewru zawsze utrzymywa adunek jak najbliej ziemi.
20 centymetrw od ziemi. - Trzyma wcinity przycisk dezaktywacji blokowania ruchw
hydraulicznych pogarszajcych sytuacj (lampka kontrolna wieci
si) i wysuwa adunek do momentu a tylne koa oderw si od ziemi.
GAUGE

Retract the boom then


press to store

WYJCIE Z new calibration


6/6

PROCEDURY
- Wsun teleskopy, aby naprawi sytuacj, i nacisn przycisk , aby zapisa nowe parametry.
647101PL (08/02/2013)

3 - 40
H5 REFLEKTORY PRZEDNIE
REGULACJA
ZALECANE USTAWIENIA h1
(zgodnie z norm ECE-76/756 76/761 ECE20)
Regulacja wiate mijania o -2% w odniesieniu do linii poziomej +%
reflektora. -%

-2%
PROCEDURA REGULACJI h1
h2
- Wzek podnonikowy ustawi bez obcienia w pozycji h2 = h1 - (l x 2 / 100)
transportowej prostopadle do biaej ciany, na paskiej, rwnej
nawierzchni. l

- Sprawdzi cinienie w oponach (patrz: 2 - OPIS: OGUMIENIE


PRZEDNIE I TYLNE).
- Przecznik jazdy przeczy w pooenie neutralne.
OBLICZENIE WYSOKOCI STRUMIENIA WIATE MIJANIA (H2)
th1 = Wysoko wiata mijania w odniesieniu do ziemi.
th2 = Wysoko wyregulowanych wiate mijania.
tl = Odlego midzy wiatami mijania a bia cian.

H6 AWARIA AKUMULATORA
WYMIANA
 WANE 
Uruchomi odczenie akumulatora, co najmniej 30 sekund po wyczeniem zaponu za pomoc kluczyka zaponu.
Przenoszenie i serwisowanie akumulatora moe by niebezpieczne, naley zachowa nastpujce rodki ostronoci:
- Uywa okularw ochronnych.
-
- Trzyma akumulator poziomo.
- W adnym razie w pobliu nie pali ani nie uywa otwartego ognia.
- Pracowa w dobrze wietrzonych miejscach.
- W razie rozlania si elektrolitu na skr lub dostania si do oczu przemywa dokadnie zimn wod przez 15 minut
iwezwa lekarza.
- Otworzy mask silnika.
- Uy akumulatora rezerwowego tego samego typu jak akumulator uywany w
wzku podnonikowym oraz przewodw rozruchowych.
- Podczy akumulator rezerwowy, przestrzegajc biegunowoci (-) (+).
- Uruchomi wzek podnonikowy i odczy przewody, gdy tylko silnik zacznie
pracowa. +
 WANE 
Podnie strzak i ustawi wkadk bezpieczestwa na drku podnonika (patrz: 1 INSTRUKCJE I PRZEPISY
BEZPIECZESTWA: INSTRUKCJE DOTYCZCE WZKA PODNONIKOWEGO).
- Podnie oson ochronn 1.
- Wymieni akumulator 2.

2
647101PL (08/02/2013)

3 - 41
H7 WZEK PODNONIKOWY
HOLOWANIE
 WANE 
Nie holowa wzka podnonikowego z szybkoci wiksz ni 6 km/h, na odlego maksymalnie 5 km.
Jest to manewr niebezpieczny.
Przygotowa starannie wzek podnonikowy przed holowaniem, poniewa ukad hamulca postojowego nie dziaa.
- Przeczy przecznik jazdy i dwigni zmiany biegw w pooenie neutralne.
- Zablokowa koa wzka podnonikowego klinami. 1
- Zdj kaptur 1.
- Poluzowa rub 2 kluczem nasadowym 3, aby uwolni tarcz hamulca. Pozostawi
luz minimum 5 mm midzy tarcz 4 i klockami hamulcowymi.
- Ustawi urzdzenie holownicze.
- Wyj kliny.
- Wczy wiata ostrzegawcze.
UWAGA: Poniewa wspomaganie hydrauliczne kierownicy i hamulcw nie dziaa,
oddziaywa na te elementy sterownicze powoli i z si. Unika ruchw 2
gwatownych i impulsowania.
 WANE 
W celu wyregulowania hamulca postojowego, skontaktowa si z dealerem.

5 5

5 mm

H8 WZEK PODNONIKOWY
UNOSZENIE
- W przypadku podnoszenia uwzgldnia pooenie rodka
cikoci wzka podnonikowego.
KARETKA O SWOBODNIE USTAWIANYCH WIDACH
A = 1570 mm B = 1500 mm MT 1440 A ST3B
A = 1620 mm B = 1450 mm MT 1840 A ST3B
ROZSZERZALNYM POMOSTEM 2M25/4M 1000KG
A = 1305 mm B = 1765 mm MT 1440 A ST3B
A = 1355 mm B = 1715 mm MT 1840 A ST3B
- Haki umieci w przewidzianych do tego miejscach mocowania1. A B

1 1
647101PL (08/02/2013)

3 - 42
H9 WZEK PODNONIKOWY NA PLATFORMIE
TRANSPORT
 WANE 
Przed zaadowaniem wzka podnonikowego sprawdzi prawidowe wykonanie instrukcji bezpieczestwa
dotyczcych platformy transportowej oraz upewni si, e kierowca rodka transportu jest poinformowany o
wymiarach i masie wzka podnonikowego (patrz: 2 - OPIS: DANE TECHNICZNE).
Upewni si, e wymiary i nono platformy s wystarczajce do transportu wzka podnonikowego.
Sprawdzi rwnie, czy platforma spenia wymagania dotyczce nacisku k wzka podnonikowego na podoe.
 WANE 
W przypadku wzkw podnonikowych z silnikiem z turbodoadowaniem naley zatka rur wydechow, aby
zapobiec obracaniu si wau turbosprarki bez smaru podczas transportu pojazdu.

ZAADUNEK WZKA PODNONIKOWEGO


- Zablokowa koa platformy.
- Umocowa rampy zaadowcze, w taki sposb, aby uzyska moliwie najmniejszy
kt do podniesienia wzka podnonikowego.
- Zaadowa wzek podnonikowy rwnolegle do platformy.
- Wyczy wzek podnonikowy (patrz: 1 - INSTRUKCJE DOTYCZCE OBSUGI I
BEZPIECZESTWA: INSTRUKCJA JAZDY WZKIEM NIEOBCIONYM I OBCIONYM).
ZABEZPIECZANIE WZKA PODNONIKOWEGO DO TRANSPORTU
- Przymocowa podstawki klinowe do platformy z przodu i z tyu kadego koa.
- Przymocowa rwnie podstawki klinowe do platformy po wewntrznej stronie
kadego koa.
- Zamocowa wzek podnonikowy na platformie za pomoc lin o dostatecznej
wytrzymaoci. Z przodu wzka podnonikowego, za punkty mocowania 1 i z tyu
na uchwycie holowniczym 2.
- Napi liny.

1
647101PL (08/02/2013)

3 - 43
I - DETEKCJA USZKODZE ZDALNEGO STEROWANIA (OPCJA)

WPROWADZENIE
CZSTOTLIWOCI I ADRESOWANIE
Standardowe urzdzenia zdalnego sterowania wyposaone s w moduy wysokiej czstotliwoci (HF) z syntezatorem
czstotliwoci CS 434 pracujcym w pamie ISM (profesjonalne przemysowe radiosterowanie), moduy te speniaj wymagania
normy europejskiej I-ETS 300-220 z penoprawnym uytkowaniem bez opat. Kady system skada si z moduu nadajnika i
moduu odbiornika, wyregulowanych przez producenta na staej czstotliwoci zwanej kanaem radiowym.
Niepowtarzalny adres kadego ukadu zdalnego sterowania jest zapamitywany w module wtykowym ADMO. Na module
tym znajduje si etykietka z numerem, ktry jest tam zaprogramowany i odpowiada numerowi seryjnemu tego urzdzenia
do zdalnego sterowania. Tylko producent uprawniony jest do programowania moduw ADMO.
TABELA CZSTOTLIWOCI CS 434 (433,875 434,650 MHz)
tGRUPA A: 16 kanaw, A 1 do A16 z odstpem 0,05 MHz: A1 = 433,875, A2 = 433,925 A16 = 433,625
tGRUPA B: 16 kanaw, B 1 do B16 z odstpem 0,05 MHz: B1 = 433,900, B2 = 434,950 B16 = 433,650
Grupa A wybierana jest zwork lutowan znajdujc si pod ukadem scalonym moduu HF:
tZworka przylutowana = grupa A
tZworka odlutowana = grupa B
 WANE 
W przypadku problemw z cznoci radiowa w systemie zdalnego sterowania skontaktowa si z dostawc (podajc mu wszystkie informacje znajdujce si na tabliczce
znamionowej zdalnego sterowania). Przydzielanie czstotliwoci wykonywane jest wycznie przez producenta. Nieprzestrzeganie tej zasady spowoduje utrat gwarancji.

SYNTEZATOR CZSTOTLIWOCI HF CS 434


Kady standardowy zestaw zdalnego sterowania wyposaony jest w modu syntezy czstotliwoci HF CS 434. Syntezator
pracuje na staej czstotliwoci, ktra ustawiana jest przez producenta przed wysyka do klienta. Uytkownik nie moe
zmienia tej czstotliwoci.

SYNTEZATOR CZSTOTLIWOCI HF P-AUTOMATYCZNY LUB AUTOMATYCZNY


Istnieje moliwo wyposaenia systemu zdalnego sterowania w syntezatory p-automatyczne lub automatyczne:
tPautomatyczny: System zmienia automatycznie kana radiowy po kadym wyczeniu i wczeniu.
tAutomatyczny: System wybiera wolny kana po kadym wczeniu.

TABELA WYKRYWANIA USZKODZE ZWIZANYCH ZE ZDALNYM STEROWANIEM


 WANE 
JELI PROBLEM NIE DAJE SI USUN, SKONTAKTOWA SI Z DOSTAWC
(podajc mu wszystkie informacje znajdujce si na tabliczce znamionowej zdalnego sterowania).
AWARIA MOLIWA PRZYCZYNA RODKI ZARADCZE
- Podczy wtyk-klucz manewrowania transportowego.
- Brak wtyku-klucza manewrowania transportowego.
- Po okoo 3 sekundach przytrzyma wcinity przycisk inicjalizacji przez
Nie mona zainicjalizowa nadajnika. - Autotest niekompletny/bdny.
2 sekundy, aby zainicjalizowa czno.
- Rozadowany akumulator.
- Wymieni akumulator.
- Wycznik gwny wzka podnonikowego nie jest wczony.
- Brak zasilania odbiornika.
Brak reakcji na polecenia wysyane z - Wtyczka odbiornika nie jest wczona.
- Nadajnik i odbiornik nie s dobrane do pary.
nadajnika. - Sprawdzi na etykietkach numery seryjne aparatw i kanaw HF.
- Wadliwy akumulator.
- Sprawdzi styki akumulatora (korozja, zanieczyszczenia itd.).
Zbyt krtki czas pracy na - Nieodpowiedni lub uszkodzony lub nieprawidowo - Sprawdzi, czy typ akumulatora jest odpowiedni, czy jest dobrze
akumulatorze. naadowany akumulator. naadowany, czy rdo zasilania i podczenia adowarki dziaaj pewnie.
- Inne zdalne sterowanie pracuje w pobliu na tej
- Czy w pobliu dziaaj inne urzdzenia zdalnie sterowane radiem? (dwig,
samej czstotliwoci.
pompa do betonu itd.).
Przesyanie polece do wzka - Brak poczenia radiowego.
- Sprawdzi, czy zielona lampka kontrolna nadajnika miga.
podnonikowego jest zakcane. - Znaczna przeszkoda midzy nadajnikiem i
- Przybliy si do wzka podnonikowego.
odbiornikiem.
- Przybliy si do wzka podnonikowego.
- Przekroczony zasig.
- Pr zer w y w poczeniu midz y wzk iem - Sprawdzi poczenie odbiornika z wzkiem podnonikowym, wtyk,
Nie dziaaj niektre funkcje.
647101PL (08/02/2013)

podnonikowym i odbiornikiem. wizka przewodw.

3 - 44
4 - OSPRZT
DODATKOWY

647101PL (08/02/2013)

4-1
4-2
647101PL (08/02/2013)
SPIS TRECI

4 - OSPRZT DODATKOWY

WPROWADZENIE 5

DOCZANIE OSPRZTU 6

SPECYFIKACJE TECHNICZNE OSPRZTU 8

OSONY OSPRZTU 14

647101PL (08/02/2013)

4-3
4-4
647101PL (08/02/2013)
WPROWADZENIE
- Z wzkiem podnonikowym uywa wolno jedynie wymiennego wyposaenia. Wyposaenie to nazywa si OSPRZTEM.
- Firma MANITOU oferuje Pastwu szerok gam osprztu, specjalnie zaprojektowanego i perfekcyjnie dostosowanego
do wsppracy z wzkami widowymi, na ktry udziela penej gwarancji.
 WANE 
Jedynie osprzt zatwierdzony przez firm MANITOU moe by uywany z naszymi wzkami podnonikowymi
(patrz: 4 - OSPRZT DODATKOWY: SPECYFIKACJE TECHNICZNE OSPRZTU).
Producent nie ponosi adnej odpowiedzialnoci w przypadku modyfikacji lub adaptacji osprztu przeprowadzonych bez jego wiedzy.
- Osprzt dostarczany jest z charakterystyk udwigw dotyczc danego wzka. Instrukcja obsugi i charakterystyka
udwigw powinny by przechowywane w przeznaczonych do tego miejscach w wzku podnonikowym. W przypadku
osprztu standardowego uycie go powinno by zgodne z instrukcjami zawartymi w niniejszym dokumencie.
 WANE 
Maksymalne obcienia okrelone s przez nono wzka podnonikowego z uwzgldnieniem masy osprztu i rodka cikoci.
W przypadku osprztu o nonoci mniejszej ni nono wzka podnonikowego nie wolno przekracza tej granicy.
- Niektre okrelone zastosowania wymagaj dostosowania osprztu, ktry nie jest dostarczany w wersjach cennikowych.
Dostpne s rozwizania tego problemu - w tej sprawie naley skonsultowa si z dealerem.
 WANE 
W zalenoci od wielkoci osprztu, niektre jego elementy mog - gdy wysignik jest opuszczony i wsunity - styka si z oponami k przednich i powodowa ich
uszkodzenie, jeli wybieranie wykonywane jest w kierunku wysypywania.
ABY WYELIMINOWA TO RYZYKO, TELESKOP NALEY WYSUN NA ODLEGO ODPOWIEDNI DLA DANEGO WZKA PODNONIKOWEGO I OSPRZTU, ABY KONTAKT
TAKI NIE BY MOLIWY.

ADUNEK ZAWIESZONY
 WANE 
Manipulowanie adunkami zawieszonymi MUSI BY KONIECZNIE wykonywane wzkiem podnonikowym przewidzianym do tego celu
(patrz: 1 - INSTRUKCJE I ZALECENIA DOTYCZCE BEZPIECZESTWA: INSTRUKCJE DOTYCZCE MANIPULOWANIA ADUNKAMI: H - PODNOSZENIE I STAWIANIE ADUNKW
ZAWIESZONYCH).

UYWANIE PLATFORMY Z MECHANIZMEM PRZESUWU BOCZNEGO


 WANE 
Karetka jednostronna z przesuwem bocznym (TSDL) jest kompatybilna wycznie z nastpujcym osprztem:
tkaretka wide swobodnych (TFF)
tzesp przechylny mocowania wide (PFB)
tyka adujca (CBR)
tpojemnik do betonu (BB, BBG)
tpojemnik do betonu z rynn (GL)
twysignik i wysignik z wcigark (P, PT, PO, PC)
twcigarka (H)
tpomost stay, pomost ruchomy, pomost dekarza.
Uywanie kadego innego osprztu na TSDL jest zabronione.
Jeeli jest uywana yka adujca (CBR), wspornik prosty z przesuwem bocznym MUSI znajdowa si w pooeniu rodkowym i nie mona wykonywa adnych
przesuwwbocznych.
Osprzt dopuszczony do zamontowania na kartce TSDL musi by uywany tylko i wycznie do zastosowa, do ktrych zosta zaprojektowany.
Uywanie osprztu do innych zastosowa (na przykad roboty ziemne, wykopy, zdejmowanie warstwy ziemi, zgarnianie do tyu itd. szufl CBR) lub zastosowania
powodujce nienormalne naprenia w konstrukcji karetki TSDL jest zabronione: ryzyko deformacji, ktra moe spowodowa upadek adunku.

UYWANIE SZUFLI
 WANE 
Maszyny MT 1440/1840 A ST3B s wzkami podnonikowymi przeznaczonymi gwnie do transportu wewntrznego, dla ktrych dozwolone jest okazjonalne uywanie
ich z szuflami CBC/CBR/CB4x1 (tylko z cakowicie wsunitym wysignikiem, aby zmniejszy siy dziaajce na gowic wysignika), lecz w adnym wypadku nie jest
dozwolone uywanie intensywne w cikich zastosowaniach (kamienioomy, wysypiska mieci, przemys zboowy, rolnictwo). Ponadto w przypadku maszyn MT 1840 A
ST3B zgarnianie z tyu jest zabronione, aby unikn dodatkowych obcie na wewntrznych acuchach wysignika.
647101PL (08/02/2013)

4-5
DOCZANIE OSPRZTU

1 - OSPRZT BEZ HYDRAULIKI I BLOKOWANIA RCZNEGO A


POCHWYTANIE OSPRZTU
- Zapewni, aby osprzt znajdowa si w pozycji uatwiajcej blokowanie na karetce.
Jeli nie jest on prawidowo zorientowany, podj niezbdne rodki ostronoci,
aby przenie go w sposb bezpieczny.
- Sprawdzi czy zawleczka blokady znajduje si na miejscu we wsporniku (rys. A).
- Wzek podnonikowy z opuszczonym wysignikiem ustawi rwnolegle przed
osprztem i przechyli w jego stron karetk (rys. B).
- Wprowadzi k aretk pod zaczepy osprztu, unie nieco wysignik,
przechyli karetk do tyu, aby ustawi osprzt w odpowiedniej pozycji (rys. C).
- Podnie osprzt z ziemi, aby uatwi zablokowanie.
BLOKADA RCZNA
- Umieci zawleczk blokady na wsporniku (rys. A) i zablokowa osprzt (rys. D). B
Nie zapomnie zaoy zawleczki.
ODBLOKOWANIE RCZNE
- Postpowa w kolejnoci odwrotnej do podanej powyej w czci BLOKADA RCZNA,
pamitajc, aby zawleczk blokady zaoy powrotem na wsporniku (rys. A).
ODKADANIE NARZDZIA
- Postpowa w kolejnoci odwrotnej do czynnoci opisanych w paragrafie
POCHWYTANIE OSPRZTU, odkadajc osprzt pasko na ziemi w pozycji zoonej.

D
647101PL (08/02/2013)

4-6
2 - OSPRZT HYDRAULICZNY I MOCOWANIE RCZNE A
POCHWYTANIE OSPRZTU
- Naley zapewni, aby osprzt by w pozycji uatwiajcej blokowanie na karetce. Jeli
nie jest on prawidowo zorientowany, naley podj niezbdne rodki ostronoci,
aby przenie go w sposb bezpieczny.
- Sprawdzi, czy zawleczka i zacisk znajduj si we wsporniku (rys. A).
- Wzek podnonikowy z opuszczonym wysignikiem ustawi rwnolegle przed
osprztem i przechyli w jego stron karetk (rys. B).
- Wprowadzi karetk pod zaczepy osprztu, unie nieco wysignik, przechyli
karetk do tyu w celu ustawienia pomostu w odpowiedniej pozycji (rys. C).
- Podnie osprzt z ziemi, aby uatwi zablokowanie.
MOCOWANIE RCZNE
 IMPORTANT B
Szybkozcza powinny by czyste, a nieuywane otwory zasonite dostarczonymi w tym celu zalepkami.
- Wzi trzpie mocowania ze wspornika (rys. A) i zamocowa narzdzie (rys. D). Nie
zapomnie o zaoeniu zawleczki.
- Zatrzyma silnik i pozostawi stacyjk zaponu wzka wczon.

- Nacisn przycisk przez dwie sekundy, aby usun cinienie hydrauliczne

z obwodu osprztu .
- Docz szybkozcza zgodnie z logik ruchw hydraulicznych zawieszanego narzdzia.
RCZNE ZWALNIANIE NARZDZIA ZAWIESZANEGO
- Postpowa odwrotnie do zalece podanych wyej dla mocowania rcznego, C
sprawdzajc, czy trzpie mocowania i zawleczka z powrotem s umieszczone we
wsporniku (rys. A).
ODKADANIE NARZDZIA
- Postpowa w kolejnoci odwrotnej do czynnoci opisanych w paragrafie
PODNOSZENIE NARZDZIA ZAWIESZANEGO, sprawdzajc, czy narzdzie jest
odkadane pasko na ziemi i w pozycji zoonej.

647101PL (08/02/2013)

4-7
SPECYFIKACJE TECHNICZNE OSPRZTU
KARETKA O SWOBODNIE USTAWIANYCH WIDACH

TFF 45 MT-1040 TFF 45 MT-1300


NR CZCI 653344 653345
Nono nominalna 4500 kg 4500 kg
Szeroko 1040 mm 1300 mm
Masa 370 kg 400 kg

KARETKA O SWOBODNYM PRZESUWIE BOCZNYM WIDE

Zabrania si uywania do pojedynczej platformy z bocznym przesuwem (TSDL).


TFF 45 MT-1040 DL TFF 45 MT-1300 DL
NR CZCI 751545 751546
Nono nominalna 4500 kg 4500 kg
Przesuw boczny 2x100 mm 2x100 mm
Szeroko 1040 mm 1300 mm
Masa 410 kg 450 kg

SWOBODNIE USTAWIANE WIDY

NR CZCI 211922
Przekrj 125x50x1200 mm
Masa 71 kg

647101PL (08/02/2013)

4-8
STANDARDOWA KARETKA Z PRZECHYLNYMI WIDAMI

PFB 45 N MT-1260 S2 PFB 45 N MT-1670 S2 PFB 45 N MT-2000 S2


NR CZCI 654407 653747 653748
Nono nominalna 4500 kg 4500 kg 4500 kg
Szeroko 1260 mm 1670 mm 2000 mm
Masa 200 kg 255 kg 300 kg

STANDARDOWA KARETKA Z PRZESUWEM JEDNOSTRONNYM


MT 1440 A ST3B
Zabrania si uywania do pojedynczej platformy z bocznym przesuwem (TSDL).
TDLA 40 N MT-1260
NR CZCI 751542
Nono nominalna 4300 kg
Przesuw boczny 2x100 mm
Szeroko 1670 mm
Masa 265 kg

WIDY STANDARDOWE

NR CZCI 415652
Przekrj 125x50x1200 mm
Masa 78 kg

PODTRZYMKA ADUNKU

NR CZCI 727035 572788 572790


Szeroko 1260 mm 1670 mm 2000 mm
Masa 46 kg 56 kg 63 kg

647101PL (08/02/2013)

4-9
YKA BUDOWLANA
MT 1440 A ST3B
Zabrania si uywania do pojedynczej platformy z bocznym przesuwem (TSDL).
CBC 700 L1950 S2 CBC 800 L2250 S3 CBC 900 L2450 S3
NR CZCI 654472 654471 654470
Nono nominalna 697 l 814 l 893 l
Szeroko 1950 mm 2250 mm 2450 mm
Masa 330 kg 385 kg 410 kg

OPATA MECHANICZNA

CBR 900 L2250 S2 CBR 1000 L2450 S2


NR CZCI 653749 654716
Nono nominalna 904 l 990 l
Szeroko 2250 mm 2450 mm
Masa 390 kg 410 kg

4 X1 YKA WIELOCZYNNOCIOWA
MT 1440 A ST3B
Zabrania si uywania do pojedynczej platformy z bocznym przesuwem (TSDL).
CB4X1-700 L1950 CB4X1-850 L2300 CB4X1-900 L2450
NR CZCI 751402 751401 751465
Nono nominalna 700 l 850 l 900 l
Szeroko 1950 mm 2300 mm 2450 mm
Masa 640 kg 735 kg 765 kg

647101PL (08/02/2013)

4 - 10
ADOWARKA CHWYTAKOWA
MT 1440 A ST3B
Zabrania si uywania do pojedynczej platformy z bocznym przesuwem (TSDL).
CBG 1950 S4 CBG 2300 S4 CBG 2450 S4
NR CZCI 751407 751414 751418
Nono nominalna 1 m3 1,2 m3 1,26 m3
Szeroko 1950 mm 2300 mm 2450 mm
Chwytak 7 8 8
Masa 555 kg 615 kg 635 kg

ADOWARKA CHWYTAKOWA (DO ODPADW PRZEMYSOWYCH ZWYKYCH)


MT 1440 A ST3B
Zabrania si uywania do pojedynczej platformy z bocznym przesuwem (TSDL).
CBG 1950 DIB S4 CBG 2300 DIB S4 CBG 2450 DIB S4
NR CZCI 653016 653018 653020
Nono nominalna 1 m3 1,2 m3 1,26 m3
Szeroko 1950 mm 2300 mm 2450 mm
Chwytak 7 8 8
Masa 678 kg 740 kg 767 kg

ADOWARKA CHWYTAKOWA (CHWYTAK ZAMKNITY)


MT 1440 A ST3B
Zabrania si uywania do pojedynczej platformy z bocznym przesuwem (TSDL).
CBG 2300 GF S4
NR CZCI 653008
Nono nominalna 1,2 m3
Szeroko 2300 mm
Chwytak 8
Masa 637 kg

ADOWARKA CHWYTAKOWA (BOKI ZAMKNITE I DEMONTOWALNA LISTWA NAWROTNA)


MT 1440 A ST3B
Zabrania si uywania do pojedynczej platformy z bocznym przesuwem (TSDL).
CBG 1950 JFD-LDR S4 CBG 2300 JFD-LDR S4 CBG 2450 JFD-LDR S4
NR CZCI 653003 653006 653009
Nono nominalna 1 m3 1,2 m3 1,26 m3
Szeroko 1950 mm 2300 mm 2450 mm
Chwytak 7 8 8
Masa 655 kg 715 kg 742 kg 647101PL (08/02/2013)

4 - 11
POJEMNIK DO MIESZANKI BETONOWEJ (DO ZAWIESZENIA NA WIDACH)

BB 500 S4 BBH 500 S4


NR CZCI 654409 751462
Nono nominalna 500 l/1300 kg 500 l/1300 kg
Szeroko 1100 mm 1100 mm
Masa 205 kg 220 kg

POJEMNIK DO MIESZANKI BETON. ZE SPUSTEM (DO ZAWIESZENIA NA WIDACH)

BBG 500 S4 BBHG 500 S4


NR CZCI 654411 751464
Nono nominalna 500 l/1300 kg 500 l/1300 kg
Szeroko 1100 mm 1100 mm
Masa 220 kg 235 kg

POJEMNIK SPUSTOWY (DO ZAWIESZENIA NA WIDACH)

GL 300 S2 GL 400 S2
NR CZCI 174371 174372
Nono nominalna 300 l/725 kg 400 l/969 kg
Masa 150 kg 166 kg

ZESTAW HYDRAULICZNY DO OTWIERANIA SPUSTU


NR CZCI 653750

POJEMNIK SPUSTOWY (DO ZAWIESZENIA NA WIDACH)

GL 600 S2 GL 800 S2
NR CZCI 174373 174374
Nono nominalna 600 l/1440 kg 800 l/1920 kg
Masa 290 kg 325 kg

ZESTAW HYDRAULICZNY DO OTWIERANIA SPUSTU


NR CZCI 653750

POJEMNIK SPUSTOWY (DO ZAWIESZENIA NA WIDACH)

GL 1000 S2 GL 1500 S2
NR CZCI 174375 174376
Nono nominalna 1000 l/2440 kg 1500 l/3591 kg
Masa 360 kg 409 kg

ZESTAW HYDRAULICZNY DO OTWIERANIA SPUSTU


NR CZCI 653750
647101PL (08/02/2013)

4 - 12
URAW

P 600 MT S3
NR CZCI 653228
Nono nominalna 600 kg
Masa 170 kg

URAW

P 4000 MT S2
NR CZCI 653226
Nono nominalna 4000 kg/1200 kg
Masa 210 kg

URAW Z WCIGARK

PT 600 MT S6
NR CZCI 708538
Nono nominalna 600 kg
Masa 288 kg

URAW WIELOKIERUNKOWY 15/15

PO 600 L2500 S2 PO 1000 L1500 S2 PO 2000 L1000 S2


NR CZCI 751547 751548 751549
Nono nominalna 600 kg 1000 kg 2000 kg
Masa 320 kg 275 kg 255 kg

WCIGARKA

H4T S4
NR CZCI 708535
Nono nominalna 4000 kg
Masa 420 kg
647101PL (08/02/2013)

4 - 13
OSONY OSPRZTU
OCHRANIACZ WIDE

NR CZCI 227801

BLOKADA WIDE DLA KARETKI Z WIDAMI SWOBODNYMI

NR CZCI 261210

OCHRANIACZ YKI
Zawsze dobiera szeroko ochraniacza mniejsz lub rwn szerokoci yki.
NR CZCI 206734 206732 206730
Szeroko 1375 mm 1500 mm 1650 mm

NR CZCI 235854 206728 206726


Szeroko 1850 mm 1950 mm 2000 mm

NR CZCI 223771 223773 206724


Szeroko 2050 mm 2100 mm 2150 mm

NR CZCI 206099 206722 223775


Szeroko 2250 mm 2450 mm 2500 mm

647101PL (08/02/2013)

4 - 14
5 - POMOSTY
OPCJONALNE
PASUJCE
DO RODZINY
WZKW

647101PL (08/02/2013)

5-1
5-2
647101PL (08/02/2013)
SPIS TRECI

5 - POMOSTY OPCJONALNE PASUJCE DO RODZINY WZKW

WPROWADZENIE 3

DANE TECHNICZNE POMOSTW 4

WPROWADZENIE
 WANE 
Tylko pomosty homologowane przez MANITOU mog by uywane na wzkach podnonikowych
(patrz: 5 - POMOSTY OPCJONALNE PASUJCE DO RODZINY WZKW PODNONIKOWYCH: DANE TECHNICZNE POMOSTW).
Producent nie ponosi adnej odpowiedzialnoci za wszelkie modyfikacje lub adaptacje pomostu wykonane bez jego wiedzy i zgody.
- Firma MANITOU oferuje Pastwu szerok gam pomostw, specjalnie zaprojektowanych i doskonale dostosowanych
do wsppracy z wzkami widowymi, na ktry udziela penej gwarancji.
- Platformy s dostarczane wraz z wykresami obcie dotyczcymi konkretnego typu wzka. Wykresy obcie oraz
instrukcja obsugi musz by stale dostpne na wzku. Ich uywanie jest okrelone przez wskazwki zawarte w niniejszej
instrukcji obsugi.
- Niektre okrelone zastosowania wymagaj dostosowania osprztu, ktry nie jest oferowany w wersjach cennikowych.
Istniej opcjonalne rozwizania - w tej sprawie naley skonsultowa si z dealerem.
647101PL (08/02/2013)

5-3
DANE TECHNICZNE POMOSTW

PLATFORMA STAA 2M

NR CZCI 788782
Nono nominalna 365 kg, w tym 3 osoby
A 2000 mm
C 1210 mm D
D 1292 mm
Masa 410 kg

A
C

16 EN 280
15
14
13
12 15.40m

11 13.40m
10 72
9 kg + =365kg
8 70
50 60
7
6 40
2M
5 30
6.18m
4
20
3
2 10
1
0 0 MT1440A 365kg
-1
12 11 10 9 8 7 6 5 4 3 2 1 0 -1 -2
10.76

N269130

647101PL (08/02/2013)

5-4
PLATFORMA OBROTOWA Z WYSUWANYM POMOSTEM 2M25/4M00

NR CZCI 788783
Nono nominalna 365 kg, w tym 3 osoby
F
A 2250 mm E
B 4000 mm
C 1210 mm F

D 1320 mm
E 980 mm D

F 90 A
B
Masa 700 kg C

16
EN 280
15
14
13
12 15.40m
13.40m
11
kg + =365kg
10
9 70 72
8 60
50
7
40
6
5 30 m
5/4
4
6.18m 2.2
20
3
2 10
1
0 0 MT1440A 365kg
-1
12 11 10 9 8 7 6 5 4 3 2 1 0 -1 -2 -3 -4

N281675

19 kg + =150kg EN 280
18
17
16 19.30m
15 17.30m
14
kg + =365kg
13
12
11 60 70 75
10
50
9
8 40
7
6 30
5 4m
6.45m 5/
4 20 2.2
3
2 10
0kg

1
0 0 MT1840A 365kg
-1
17 16 15 14 13 12 11 10 9 8 7 6 5 4 3 2 1 0 -1 -2 -3 -4

N297038
647101PL (08/02/2013)

5-5
PLATFORMA OBROTOWA Z WYSUWANYM POMOSTEM 2M45/6M00

NR CZCI 788784
Nono nominalna 365 kg, w tym 3 osoby
F
A 2450 mm E
B 6000 mm
C 1200 mm F

D 1300 mm
E 887 mm D

F 90 A
B
Masa 1210 kg C

16
15 EN 280
kg + =150kg
14
13 15.40m
12 13.40m

11 kg + =365kg
10
9 72
60
8
50
7
6 40

5 30
6.18m m
4 5/6
3
20 2.4
2 10
1
0 0 MT1440A 365kg
-1
13 12 11 10 9 8 7 6 5 4 3 2 1 0 -1 -2 -3 -4 -5

N281681

647101PL (08/02/2013)

5-6
PLATFORMA OBROTOWA Z WYSUWANYM POMOSTEM 2M25/4M00 1000KG

NR CZCI 788785
Nono nominalna 1000 kg w tym 3 osoby
F
A 2250 mm E
B 4000 mm
C 1200 mm F

D 1300 mm
E 887 mm D

F 90 A
B
Masa 1030 kg C

16
EN 280 16 EN 280
15 15
14 14
13 13 15.40m
12 15.40m 13.40m
12
13.40m
11 11 kg + =1000kg
10 kg + =1000kg
10
kg + =700kg
9 72 9
kg + =700kg 60
70 7072
8 8 60
50 kg + =365kg 50
7 7
kg + =365kg 40 40
6 6
kg + =150kg
5 m
30 5/4 5 30 6.25
kg + =250kg
4
6.18m 2.2 4 m
5/4
3
20
3
20
2.2
0kg

2 2 10
10
1 1
0 0 MT1440A 1000kg 0 0 MT1440A 1000kg
-1 -1
12 11 10 9 8 7 6 5 4 3 2 1 0 -1 -2 -3 -4 12 11 10 9 8 7 6 5 4 3 2 1 0 -1 -2 -3 -4

N281112 N281661

19 kg + =700kg EN 280
18
17 kg + =365kg
16 19.25m
kg + =150kg
15 17.25m
14
13 kg + =1000kg
12 74
70
11
60
10
50
9
8 40
7
6 30
5 4m
0kg

6.50m 5/
4 20 2.2
3
2 10
1
0
0 MT1840A 1000kg
-1
17 16 15 14 13 12 11 10 9 8 7 6 5 4 3 2 1 0 -1 -2 -3 -4
12.40

N297580
647101PL (08/02/2013)

5-7
PLATFORMA OBROTOWA Z WYSUWANYM POMOSTEM 2M45/5M00 1000KG

NR CZCI 788786
Nono nominalna 1000 kg w tym 3 osoby
F
A 2450 mm E
B 5000 mm
C 1200 mm F

D 1300 mm
E 887 mm D

F 90 A
B
Masa 1150 kg C

16 EN 280
15
14
13 15.42m
12 13.42m

11
kg + =700kg kg + =1000kg
10
9 70.5
kg + =365kg 60
8
50
7
6 40
m
5 5/5
30
6.29m 2.4
4
0kg

3 20

2
10
1
0 0 MT1440A 1000kg
-1
13 12 11 10 9 8 7 6 5 4 3 2 1 0 -1 -2 -3 -4 -5

N281124

647101PL (08/02/2013)

5-8
POMOST DEKARZA NC 365 kg

NR CZCI 788789
Nono nominalna 365 kg, w tym 3 osoby E

A 2420 mm
FF
C 1305 mm
D 1600 mm
E 1200 mm D
F 90
Masa 1745 kg (1110 + 635 kg)
- Pomost sam 1110 kg A
- Obracanie pomostem 635 kg C

15
14
13 13.72m
12 15.72m

11 kg + =365kg
10
72
70
9 60
8 50
7
40
6
6.53m
5 30
4
20
3
2
10
1
0
0 MT1440A 365kg
12 11 10 9 8 7 6 5 4 3 2 1 0 -1 -2 -3 -4

N281702

647101PL (08/02/2013)

5-9
POMOST DEKARZA NC 1000 kg
Zabrania si uywania z pojedyncz karetk z bocznym przesuwem (TSDL).
NR CZCI 788791
Nono nominalna 1000 kg w tym 3 osoby E

A 2420 mm
FF
C 1305 mm
D 1600 mm
E 887 mm D
F 90
Masa 1655 kg (1020 + 635 kg)
- Pomost sam 1020 kg A
- Obracanie pomostem 635 kg C

15 kg + =700kg
14 kg + =365kg
13 13.72m
12 15.72m

11
kg + =1000kg
10
72
70
9
60
8 50
7
40
6
700kg

6.53m
5 30
4
365kg

20
3
2
10
1
0
0 MT1440A 1000kg
12 11 10 9 8 7 6 5 4 3 2 1 0 -1 -2 -3 -4

N281696

647101PL (08/02/2013)

5 - 10

Évaluer