Vous êtes sur la page 1sur 36

29.12.

2007 RO Jurnalul Oficial al Uniunii Europene L 347/1

II

(Acte adoptate n temeiul Tratatelor CE/Euratom a cror publicare nu este obligatorie)

DECIZII

DECIZIA CONSILIULUI
din 8 noiembrie 2007
privind aderarea Republicii Bulgaria i a Romniei la Convenia privind legea aplicabil obligaiilor
contractuale, deschis spre semnare la Roma la 19 iunie 1980
(2007/856/CE)

CONSILIUL UNIUNII EUROPENE, (5) Republica Austria, Republica Finlanda i Regatul Suediei au
aderat la Convenia din 1980 prin Convenia din
29 noiembrie 1996 (5) (denumit n continuare Convenia
avnd n vedere Actul de aderare din 2005, n special articolul 3 din 1996), care a intrat n vigoare la 1 octombrie 1998.
alineatul (4),

avnd n vedere recomandarea Comisiei,


(6) Ca urmare a aderrii la Uniunea European a Republicii
Cehe, a Republicii Estonia, a Republicii Cipru, a Republicii
avnd n vedere avizul Parlamentului European (1), Letonia, a Republicii Lituania, a Republicii Ungare, a
Republicii Malta, a Republicii Polone, a Republicii Slovenia
i a Republicii Slovace, o convenie privind aderarea acestor
ntruct: noi state membre la Convenia din 1980, precum i la
Primul i Al doilea protocol din 1988 (6) a fost semnat la
14 aprilie 2005 (denumit n continuare Convenia din
(1) Convenia privind legea aplicabil obligaiilor contractuale 2005). Aceasta nu este nc n vigoare ntre toate statele
(denumit n continuare Convenia din 1980), deschis membre.
spre semnare la Roma la 19 iunie 1980, a intrat n vigoare
la 1 aprilie 1991.

(2) Convenia din 1980 a fost completat de Primul i Al doilea (7) n temeiul articolului 3 alineatul (3) din Actul de aderare
protocol din 19 decembrie 1988 privind interpretarea din 2005, Republica Bulgaria i Romnia ader la con-
acesteia de ctre Curtea de Justiie a Comunitilor veniile i protocoalele enumerate n anexa I la actul de
Europene (2) (denumite n continuare Primul i Al doilea aderare, astfel cum a fost modificat prin Decizia 2007/
protocol din 1988). 857/CE a Consiliului (7). Printre aceste convenii i
protocoale figureaz Convenia din 1980 i Primul i Al
doilea protocol din 1988, precum i conveniile din 1984,
(3) Republica Elen a aderat la Convenia din 1980 prin 1992, 1996 i din 2005. Aceste convenii i protocoale
Convenia din 10 aprilie 1984 (3) (denumit n continuare intr n vigoare n raport cu Republica Bulgaria i Romnia
Convenia din 1984), care a intrat n vigoare la 1 aprilie la data stabilit de Consiliu.
1991.

(4) Regatul Spaniei i Republica Portughez au aderat la


Convenia din 1980 prin Convenia din 18 mai 1992 (4) (8) n conformitate cu articolul 3 alineatul (4) din Actul de
(denumit n continuare Convenia din 1992), care a aderare din 2005, Consiliul urmeaz s efectueze toate
intrat n vigoare la 1 septembrie 1993. modificrile necesare ca urmare a aderrii Republicii
Bulgaria i a Romniei la aceste convenii i protocoale,
(1) Aviz emis la 11 octombrie 2007 (nepublicat nc n Jurnalul Oficial).
(2) JO L 48, 20.2.1989, p. 1 i JO L 48, 20.2.1989, p. 17. (5) JO C 15, 15.1.1997, p. 10.
(3) JO L 146, 31.5.1984, p. 1. (6) JO C 169, 8.7.2005, p. 1.
(4) JO L 333, 18.11.1992, p. 1. (7) A se vedea pagina 3 din prezentul Jurnal Oficial.
L 347/2 RO Jurnalul Oficial al Uniunii Europene 29.12.2007

DECIDE: convenie nu este nc n vigoare la data menionat la articolul 5


alineatul (2) din convenia respectiv.
Articolul 1

La articolul 2 din Primul protocol din 1988 privind interpretarea Articolul 3


de ctre Curtea de Justiie a Comunitilor Europene a Conveniei
din 1980, litera (a) se modific dup cum urmeaz: Textele Conveniei din 1980 i ale Primului i Celui de-al doilea
protocol din 1988, precum i cele ale conveniilor din 1984,
(a) ntre a doua i a treia liniu se introduce urmtoarea 1992, 1996 i 2005, redactate n limbile bulgar i romn i
liniu: anexate la prezenta decizie, sunt autentice n aceleai condiii ca
i celelalte versiuni lingvistice ale conveniilor i ale protocoalelor
menionate.
n Bulgaria:

i Un exemplar unic al acestor texte n limbile bulgar i romn


; este depus la arhivele Secretariatului General al Consiliului
Uniunii Europene mpreun cu celelalte versiuni lingvistice
autentice.
(b) ntre a douzecea i a douzeci i una liniu se introduce
urmtoarea liniu:
Secretarul general transmite guvernelor Republicii Bulgaria i
n Romnia: Romniei o copie certificat conform a conveniilor i a
protocoalelor menionate la primul paragraf, n limbile spaniol,
nalta Curte de Casaie i Justiie. ceh, danez, german, eston, greac, englez, francez,
irlandez, italian, leton, lituanian, maghiar, maltez, olan-
dez, polon, portughez, slovac, sloven, finlandez i suedez.
Articolul 2

(1) Convenia din 1980 i Primul i Al doilea protocol din Articolul 4


1988, precum i conveniile din 1984, 1992 i 1996, astfel cum
au fost modificate prin prezenta decizie, intr n vigoare ntre Prezenta decizie produce efecte din ziua urmtoare datei
Republica Bulgaria, Romnia i celelalte state membre la 15 publicrii n Jurnalul Oficial al Uniunii Europene.
ianuarie 2008.

(2) Convenia din 2005 intr n vigoare la 15 ianuarie 2008 Adoptat la Bruxelles, 8 noiembrie 2007.
ntre Republica Bulgaria, Romnia i statele membre n raport cu
care aceast convenie a intrat n vigoare naintea acestei date. Pentru Consiliu
Preedintele
(3) Convenia din 2005 intr n vigoare ntre Republica
Bulgaria, Romnia i statele membre n raport cu care aceast R. PEREIRA
29.12.2007 RO Jurnalul Oficial al Uniunii Europene L 347/3

ANEXA I

CONVENIA

privind legea aplicabil obligaiilor contractuale, deschis spre semnare la Roma la 19 iunie 1980

PREAMBUL

NALTELE PRI CONTRACTANTE la Tratatul de instituire a Comunitii Economice Europene,

PREOCUPATE s continue, n domeniul dreptului internaional privat, activitatea de unificare juridic deja ntreprins n
cadrul Comunitii, n special n ceea ce privete competena instanelor i executarea hotrrilor,

DORIND s instituie norme uniforme cu privire la legea aplicabil obligaiilor contractuale,

CONVIN DUP CUM URMEAZ:

TITLUL I

DOMENIUL DE APLICARE A CONVENIEI

Articolul 1

Domeniul de aplicare a conveniei

(1) Normele din prezenta convenie se aplic obligaiilor contractuale n toate situaiile n care exist un conflict de legi.

(2) Dispoziiile prezentei convenii nu se aplic:

(a) statutului i capacitii persoanelor fizice, fr a aduce atingere articolului 11;

(b) obligaiilor contractuale privind:

testamentele i succesiunile;

drepturile patrimoniale ce decurg din regimuri matrimoniale;

drepturile i obligaiile ce decurg din relaiile de familie, printeti, de cstorie sau de alian, inclusiv obligaiile
de ntreinere n privina copiilor nelegitimi;

(c) obligaiilor nscute din cambii, cecuri, bilete la ordin, precum i din alte instrumente negociabile, n msura n care
obligaiile nscute din aceste alte instrumente negociabile deriv din caracterul lor negociabil;

(d) conveniilor de arbitraj i celor de alegere a instanei competente;

(e) chestiunilor reglementate de dreptul societilor i al altor persoane juridice, nregistrate sau nu, cum sunt constituirea,
prin nregistrare sau n alt mod, capacitatea juridic, funcionarea intern i dizolvarea societilor i altor persoane
juridice, nregistrate sau nu, precum i rspunderea personal juridic a administratorilor sau a membrilor acestora
pentru obligaiile societii sau ale persoanei juridice;
L 347/4 RO Jurnalul Oficial al Uniunii Europene 29.12.2007

(f) capacitii unui administrator de a angaja fa de teri persoana pe seama creia acioneaz sau capacitii unui organ al
unei societi sau al unei persoane juridice, nregistrate sau nu, de a angaja fa de teri aceast societate sau persoan
juridic;

(g) constituirii trusturilor, relaiilor pe care acestea le creeaz ntre cei care le compun, administratorii trusturilor i
beneficiari;

(h) mijloacelor de prob i procedurii, fr a aduce atingere articolului 14.

(3) Normele din prezenta convenie nu se aplic contractelor de asigurare care acoper riscurile situate pe teritoriile
statelor membre ale Comunitii Economice Europene. Pentru a determina dac un risc este situat pe aceste teritorii, instana
aplic legislaia sa naional.

(4) Alineatul precedent nu se aplic contractelor de reasigurare.

Articolul 2

Aplicarea legii statelor care nu sunt state contractante

Orice lege desemnat prin prezenta convenie se aplic indiferent dac aceast lege este sau nu cea a unui stat contractant.

TITLUL II

NORME UNIFORME

Articolul 3

Libertatea de alegere

(1) Contractul este guvernat de legea aleas de ctre pri. Aceast alegere trebuie s fie expres sau s rezulte, cu un grad
rezonabil de certitudine, din condiiile contractuale sau din mprejurrile cauzei. Prin alegerea lor, prile pot desemna legea
aplicabil ntregului contract sau numai unei pri din acesta.

(2) Prile pot conveni, n orice moment, s supun contractul altei legi dect cea care l guverna anterior, fie n baza unei
alegeri anterioare n temeiul prezentului articol, fie n temeiul altor dispoziii ale prezentei convenii. Orice modificare
efectuat de ctre pri cu privire la legea aplicabil, care intervine ulterior ncheierii contractului, nu aduce atingere
valabilitii formale a contractului n sensul articolului 9 i nu afecteaz n mod negativ drepturilor terilor.

(3) Alegerea de ctre pri a unei legi strine, indiferent dac este nsoit sau nu de alegerea unei instane strine, nu aduce
atingere, n cazul n care toate celelalte elemente relevante ale situaiei sunt legate la momentul acestei alegeri de o singur
ar, aplicrii normelor de la care legea rii respective nu permite derogare prin contract, denumite n continuare norme
imperative.

(4) Existena i valabilitatea consimmntului prilor cu privire la alegerea legii aplicabile se determin n conformitate cu
dispoziiile articolelor 8, 9 i 11.

Articolul 4

Legea aplicabil n absena alegerii

(1) n msura n care legea aplicabil contractului nu a fost aleas n conformitate cu articolul 3, contractul este supus legii
rii cu care acesta prezint cele mai strnse legturi. Cu toate acestea, dac o parte a contractului poate fi separat de restul
contractului i prezint o legtur mai strns cu o alt ar, legea acestei alte ri se va putea aplica, prin excepie, acestei
pri din contract.
29.12.2007 RO Jurnalul Oficial al Uniunii Europene L 347/5

(2) Sub rezerva dispoziiilor alineatului (5), contractul este prezumat a avea legturi mai strnse cu ara n care partea care
trebuie s execute prestaia caracteristic acelui contract i are reedina obinuit sau, n cazul unei societi sau al unei alte
persoane juridice, nregistrate sau nu, sediul central. Cu toate acestea, dac contractul este ncheiat n exercitarea activitii
profesionale a acestei pri, ara n cauz este aceea n care este situat sediul su principal sau ara n care este situat locul de
desfurare a activitii la care trebuie executat prestaia, n cazul n care, n conformitate cu contractul, prestaia trebuie
executat printr-un alt loc de desfurare a activitii dect sediul principal.

(3) Fr a aduce atingere dispoziiilor alineatului (2) al prezentului articol, n msura n care contractul are ca obiect un
drept real imobiliar sau un drept de folosin asupra unui bun imobil, contractul n cauz este prezumat a avea legturile cele
mai strnse cu ara unde este situat imobilul.

(4) Contractul de transport de mrfuri nu face obiectul prezumiei de la alineatul (2). n cazul unui astfel de contract, dac
ara n care transportatorul i are sediul principal n momentul ncheierii contractului este aceeai cu cea unde este situat
locul de ncrcare sau de descrcare sau sediul principal al expeditorului, contractul este prezumat ca avnd legturile cele
mai strnse cu ara respectiv. La aplicarea prezentului alineat, contractele pentru curse charter pentru o singur cltorie
sau alte contracte sunt considerate contracte de transport de mrfuri dac au ca obiect principal efectuarea unui transport de
mrfuri.

(5) Alineatul (2) nu se aplic dac prestaia caracteristic nu poate fi determinat, iar prezumiile de la alineatele (2), (3) i
(4) sunt nlturate dac din ansamblul circumstanelor cauzei reiese c acel contract prezint legturi mai strnse cu o alt
ar.

Articolul 5

Anumite contracte ncheiate de consumatori

(1) Prezentul articol se aplic contractelor care au ca obiect furnizarea unde mrfuri sau servicii unei persoane
(consumatorul), pentru o folosin care poate fi considerat ca nefcnd parte din activitatea sa profesional, precum i
contractelor de acordare a unui credit n acest scop.

(2) Sub rezerva dispoziiilor articolului 3, alegerea de ctre pri a legii aplicabile nu poate avea ca rezultat privarea
consumatorului de protecia care i este asigurat prin normele imperative ale legii rii n care acesta i are reedina
obinuit:

dac ncheierea unui contract a fost precedat n aceast ar de o ofert specific adresat consumatorului sau de
publicitate i dac acel consumator a ndeplinit n aceast ar toate formalitile necesare n ceea ce l privete pentru
ncheierea contractului; sau

dac co-contractantul consumatorului sau reprezentantul acestuia a primit comanda consumatorului n aceast ar;
sau

dac contractul este o vnzare de mrfuri i consumatorul a cltorit din acea ar ntr-o ar strin n care a emis
comanda, cu condiia ca aceast cltorie a consumatorului s fi fost organizat de ctre vnztor n scopul de a
determina consumatorul s cumpere.

(3) Sub rezerva dispoziiilor articolului 4 i n absena unei alegeri n conformitate cu articolul 3, contractele crora li se
aplic prezentul articol sunt supuse legii rii n care consumatorul i are reedina obinuit, dac sunt ncheiate n
mprejurrile descrise la alineatul (2) al prezentului articol.

(4) Prezentul articol nu se aplic:

(a) contractelor de transport;

(b) contractelor de prestri de servicii, n cazul n care serviciile urmeaz s fie prestate consumatorului exclusiv ntr-o alt
ar dect cea n care consumatorul i are reedina obinuit.

(5) Sub rezerva dispoziiilor alineatului (4), prezentul articol se aplic contractului care ofer, pentru un pre global,
prestaii combinate de transport i cazare.
L 347/6 RO Jurnalul Oficial al Uniunii Europene 29.12.2007

Articolul 6

Contractele individuale de munc

(1) Sub rezerva dispoziiilor articolului 3, ntr-un contract de munc alegerea de ctre pri a legii aplicabile nu poate avea
ca rezultat privarea angajatului de protecia care i este asigurat prin normele imperative ale legii care ar fi aplicabil n
absena alegerii, n temeiul alineatului (2).

(2) Sub rezerva dispoziiilor articolului 4 i n absena unei alegeri n conformitate cu articolul 3, contractul de munc este
supus:

(a) legii rii n care angajatul i desfoar n mod obinuit munca n executarea contractului, chiar dac este angajat cu
titlu temporar n alt ar; sau

(b) dac angajatul nu i desfoar n mod obinuit munca ntr-o singur ar, legii rii n care este situat sediul prin care
a fost angajat,

cu excepia cazului n care reiese din ansamblul mprejurrilor c acel contract de munc prezint legturi mai strnse cu o
alt ar, caz n care contractul este supus legii acelei ri.

Articolul 7

Normele imperative

(1) La aplicarea, n temeiul prezentei convenii, a legii unei anumite ri, pot fi recunoscute efectele normelor imperative
ale legii altei ri cu care situaia prezint o legtur strns dac i n msura n care, n temeiul dreptului acestei din urm
ri, normele respective trebuie aplicate indiferent care este legea aplicabil contractului. Pentru a se decide dac pot fi
recunoscute efectele acestor norme imperative, se va ine cont de natura acestora, de scopul acestora, precum i de
consecinele care decurg din aplicarea sau neaplicarea lor.

(2) Nicio dispoziie din prezenta convenie nu poate limita aplicarea normelor legii instanei n cazul n care aceste norme
sunt imperative indiferent care este legea aplicabil, n rest, contractului.

Articolul 8

Valabilitatea material

(1) Existena i valabilitatea contractului sau a unei condiii contractuale se determin pe baza legii care ar fi aplicabil
contractului sau condiiei respective, n temeiul prezentei convenii, dac contractul sau condiia ar fi valabile.

(2) Cu toate acestea, o parte se poate ntemeia pe legea rii n care i are reedina obinuit pentru a stabili lipsa
consimmntului su, dac din mprejurri reiese c nu ar fi rezonabil s se determine efectele comportamentului su n
conformitate cu legea precizat la alineatul precedent.

Articolul 9

Valabilitatea formal

(1) Un contract ncheiat ntre persoane care se afl n aceeai ar este formal valabil dac respect cerinele de form
prevzute de legea creia i este supus n temeiul prezentei convenii sau cerinele de form prevzute de legea rii n care a
fost ncheiat.

(2) Un contract ncheiat ntre persoane care se afl n ri diferite este formal valabil dac respect cerinele de form
prevzute de legea creia i este supus n temeiul prezentei convenii sau cerinele de form prevzute de legea uneia dintre
rile respective.
29.12.2007 RO Jurnalul Oficial al Uniunii Europene L 347/7

(3) n cazul n care contractul este ncheiat prin reprezentant, ara n care acioneaz reprezentantul este cea care se ia n
considerare n sensul aplicrii alineatelor (1) i (2).

(4) Un act menit s produc efecte juridice cu privire la un contract existent sau preconizat este formal valabil dac
respect cerinele de form prevzute de legea creia i este supus sau i va fi supus contractul n temeiul prezentei convenii
sau de legea rii n care a fost ncheiat actul respectiv.

(5) Dispoziiile alineatelor precedente nu se aplic contractelor care intr sub incidena articolului 5, ncheiate n
mprejurrile descrise la articolul 5 alineatul (2). Valabilitatea formal a unor astfel de contracte este reglementat de legea
rii n care consumatorul i are reedina obinuit.

(6) Sub rezerva alineatelor (1)-(4) ale prezentului articol, un contract care are ca obiect un drept real imobiliar sau un drept
de folosin asupra unui bun imobil este supus n ceea ce privete forma normelor imperative ale legii rii n care este situat
bunul imobil, dac prin legea respectiv aceste cerine se impun indiferent care este locul ncheierii contractului i indiferent
care este legea care reglementeaz pe fond contractul.

Articolul 10

Domeniul de aplicare a legii contractului

(1) Legea aplicabil contractului n temeiul articolelor 3-6 i 12 din prezenta convenie reglementeaz n special:

(a) interpretarea;

(b) executarea obligaiilor;

(c) n limitele competenei conferinte instanei prin legea sa procedural, urmrile nclcrii contractului, inclusiv
evaluarea prejudiciului n msura n care este reglementat de norme de drept;

(d) diferitele moduri de stingere a obligaiilor, precum i prescripia i decderea;

(e) consecinele nulitii contractului.

(2) n ceea ce privete modalitile de executare i msurile care trebuie luate n cazul executrii defectuoase, se va ine
seama de legea rii n care are loc executarea.

Articolul 11

Incapacitatea

ntr-un contract ncheiat ntre persoane care se afl n aceeai ar, o persoan fizic care este capabil n temeiul legii acestei
ri poate invoca incapacitatea sa care decurge dintr-o alt lege numai dac, n momentul ncheierii contractului, co-
contractantul cunotea aceast incapacitate sau dac nu o cunotea ca urmare a neglijenei sale.

Articolul 12

Cesiunea de crean

(1) Obligaiile dintre cedentul i cesionarul unei creane sunt reglementate de legea care, n temeiul prezentei convenii,
este aplicabil contractului dintre acetia.

(2) Legea care reglementeaz creana cedat determin caracterul cesionabil al acesteia, raporturile dintre cesionar i
debitor, condiiile de opozabilitate a cesiunii debitorului i caracterul liberator al prestaiei executate de ctre debitor.
L 347/8 RO Jurnalul Oficial al Uniunii Europene 29.12.2007

Articolul 13

Subrogaia

(1) Dac o persoan (creditorul), are o crean contractual fa de o alt persoan (debitorul) i dac un ter are
obligaia de a satisface creana fa de creditor sau a satisfcut n fapt aceast crean, legea care reglementeaz obligaia
terului de a satisface creana fa de creditor determin dac terul este ndreptit s exercite, n tot sau n parte, mpotriva
debitorului drepturile pe care le avea creditorul n temeiul legii aplicabile raporturilor dintre acetia.

(2) Aceeai norm se aplic dac mai multor persoane le revine aceeai obligaie contractual, iar creana a fost satisfcut
fa de creditor de ctre una dintre aceste persoane.

Articolul 14

Sarcina probei

(1) Legea care reglementeaz contractul n temeiul prezentei convenii se aplic n msura n care, n materie de obligaii
contractuale, stabilete prezumii legale sau atribuie sarcina probei.

(2) Contractele sau actele menite s produc efecte juridice pot fi dovedite prin orice mijloc de prob admis fie de legea
instanei, fie de una dintre legile menionate la articolul 9, n temeiul creia actul este valabil n ceea ce privete forma, cu
condiia ca astfel de mijloace de prob s fie admisibile n faa instanei sesizate.

Articolul 15

Excluderea trimiterii

n cazul n care prezenta convenie dispune aplicarea legii unei ri, prin legea acestei ri se neleg normele de drept n
vigoare n aceast ar cu excepia normelor de drept internaional privat.

Articolul 16

Ordinea public

Aplicarea unei norme a legii oricrei ri desemnat prin prezenta convenie nu poate fi nlturat dect dac aceast aplicare
este vdit incompatibil cu ordinea public n sensul legii instanei.

Articolul 17

Neretroactivitatea

Prezenta convenie se aplic contractelor ncheiate ntr-un stat contractant dup data la care prezenta convenie a intrat n
vigoare n raport cu statul respectiv.

Articolul 18

Interpretarea uniform

n interpretarea i aplicarea normelor uniforme de mai sus, se ine seama de caracterul lor internaional i de oportunitatea
atingerii unui nivel uniform de interpretare i aplicare a acestora.
29.12.2007 RO Jurnalul Oficial al Uniunii Europene L 347/9

Articolul 19

State cu mai multe sisteme juridice

(1) n cazul n care un stat cuprinde mai multe uniti teritoriale, fiecare dintre acestea avnd norme de drept proprii n
materie de obligaii contractuale, pentru a determina legea aplicabil n temeiul prezentei convenii, fiecare unitate teritorial
este considerat o ar.

(2) Un stat n care diferite uniti teritoriale au propriile lor norme de drept n materie de obligaii contractuale nu este
obligat s aplice prezenta convenie conflictelor de legi care intervin numai ntre sisteme juridice ale acestor uniti
teritoriale.

Articolul 20

Supremaia dreptului comunitar

Prezenta convenie nu aduce atingere aplicrii dispoziiilor care stabilesc, pentru anumite chestiuni specifice, normele
referitoare la conflictele de legi n materie de obligaii contractuale i care sunt sau vor fi cuprinse n acte ale instituiilor
Comunitilor Europene sau n legislaiile naionale armonizate n cadrul punerii n aplicare a unor asemenea acte.

Articolul 21

Raporturile cu alte convenii

Prezenta convenie nu aduce atingere aplicrii conveniilor internaionale la care un stat contractant este sau devine parte.

Articolul 22

Rezerve

(1) Orice stat contractant poate, la momentul semnrii, al ratificrii, al acceptrii sau al aprobrii, s i rezerve dreptul de a
nu aplica:

(a) dispoziiile articolului 7 alineatul (1);

(b) dispoziiile articolului 10 alineatul (1) litera (e).

(2) Orice stat contractant poate de asemenea, la notificarea unei extinderi a conveniei n conformitate cu articolul 27
alineatul (2), s formuleze una sau mai multe asemenea rezerve cu efect limitat la teritoriile vizate de extindere sau la unele
dintre aceste teritorii.

(3) Orice stat contractant poate retrage n orice moment o rezerv; rezerva nceteaz s produc efecte n prima zi a celei
de-a treia luni calendaristice dup notificarea retragerii.

TITLUL III

DISPOZIII FINALE

Articolul 23

(1) Dac, dup data intrrii n vigoare a prezentei convenii n raport cu un stat contractant, acesta dorete s adopte o
nou norm de conflict de legi pentru o anumit categorie de contracte care intr n domeniul de aplicare al prezentei
convenii, statul n cauz comunic intenia sa celorlalte state semnatare prin intermediul secretarului general al Consiliului
Comunitilor Europene.
L 347/10 RO Jurnalul Oficial al Uniunii Europene 29.12.2007

(2) n termen de 6 luni de la comunicarea ctre secretarul general, orice stat semnatar poate solicita acestuia s organizeze
consultri ntre statele semnatare n vederea ajungerii la un acord.

(3) Dac n acest termen niciun stat semnatar nu a solicitat consultri sau dac, n termen de doi ani de la comunicarea
ctre secretarul general, nu a rezultat niciun acord n urma consultrilor, statul contractant n cauz poate modifica legislaia
sa n modul indicat. Msurile luate de statul n cauz sunt aduse la cunotina celorlalte state semnatare prin intermediul
secretarului general al Consiliului Comunitilor Europene.

Articolul 24

(1) Dac, dup data intrrii n vigoare a prezentei convenii n raport cu un stat contractant, acesta dorete s devin parte
a unei convenii multilaterale al crei obiectiv principal ori unul dintre obiectivele principale este de a stabili norme de drept
internaional privat cu privire la oricare dintre materiile reglementate prin prezenta convenie, se aplic procedura prevzut
la articolul 23. Cu toate acestea, termenul de 2 ani menionat la alineatul (3) din articolul respectiv se reduce la un an.

(2) Nu este necesar s fie urmat procedura menionat la alineatul precedent dac un stat contractant sau una dintre
Comunitile Europene este deja parte la convenia multilateral sau dac obiectul acesteia este de a revizui o convenie la
care statul n cauz este deja parte sau dac este cazul unei convenii ncheiate n cadrul Tratatelor de instituire a
Comunitilor Europene.

Articolul 25

n cazul n care un stat contractant consider c se aduce atingere unificrii realizate prin prezenta convenie prin ncheierea
unor acorduri care nu sunt reglementate la articolul 24 alineatul (1), statul respectiv poate solicita secretarului general al
Consiliului Comunitilor Europene s organizeze consultri ntre statele semnatare ale prezentei convenii.

Articolul 26

Fiecare stat contractant poate solicita revizuirea prezentei convenii. n acest caz, preedintele Consiliului Comunitilor
Europene convoac o conferin de revizuire.

Articolul 27

(1) Prezenta convenie se aplic pe teritoriile europene ale statelor contractante, inclusiv Groenlanda, precum i pe tot
teritoriul Republicii Franceze.

(2) Prin excepie de la alineatul (1):

(a) prezenta convenie nu se aplic Insulelor Feroe, cu excepia cazului n care Regatul Danemarcei formuleaz o
declaraie n sens contrar;

(b) prezenta convenie nu se aplic niciunui teritoriu european situat n afara Regatului Unit i ale crui relaii
internaionale sunt asumate de Regatul Unit, cu excepia cazului n care Regatul Unit formuleaz o declaraie n sens
contrar cu privire la un asemenea teritoriu;

(c) prezenta convenie se aplic Antilelor Olandeze, dac Regatul rilor de Jos formuleaz o declaraie n acest sens.

(3) Aceste declaraii pot fi efectuate n orice moment prin notificare adresat secretarului general al Consiliului
Comunitilor Europene.

(4) Cile de atac exercitate n Regatul Unit mpotriva deciziilor pronunate de instanele situate ntr-unul dintre teritoriile
menionate la alineatul (2) litera (b) sunt considerate cauze n desfurare n faa instanelor din teritoriile respective.
29.12.2007 RO Jurnalul Oficial al Uniunii Europene L 347/11

Articolul 28

(1) Prezenta convenie este deschis spre semnare, de ctre statele pri la Tratatul de instituire a Comunitii Economice
Europene, ncepnd cu 19 iunie 1980.

(2) Prezenta convenie este supus ratificrii, acceptrii sau aprobrii de ctre statele semnatare. Instrumentele de ratificare,
de acceptare sau de aprobare se depun pe lng Secretariatul General al Consiliului Comunitilor Europene.

Articolul 29

(1) Prezenta convenie intr n vigoare n prima zi a celei de-a treia luni urmtoare depunerii celui de-al aptelea
instrument de ratificare, de acceptare sau de aprobare.

(2) Convenia va intra n vigoare n raport cu fiecare stat semnatar care o ratific, o accept sau o aprob ulterior, n prima
zi a celei de-a treia luni urmtoare depunerii instrumentului su de ratificare, de acceptare sau de aprobare.

Articolul 30

(1) Convenia rmne n vigoare pe o durat de zece ani ncepnd de la data intrrii sale n vigoare n conformitate cu
articolul 29 alineatul (1), chiar i pentru statele n raport cu care aceasta intr n vigoare la o dat ulterioar.

(2) Dac nu este denunat, Convenia se rennoiete tacit din cinci n cinci ani.

(3) Un stat contractant care dorete s denune convenia adreseaz o notificare prealabil n acest sens secretarului general
al Consiliului Comunitilor Europene, cu cel puin ase luni nainte de expirarea termenului de zece ani sau de cinci ani,
dup caz. Denunarea poate fi limitat la oricare dintre teritoriile la care convenia a fost extins printr-o declaraie n temeiul
articolului 27 alineatul (2).

(4) Denunarea produce efecte numai n raport cu statul care a notificat-o. Convenia rmne n vigoare n raporturile
dintre toate celelalte state contractante.

Articolul 31

Secretarul general al Consiliului Comunitilor Europene notific statele pri la Tratatul de instituire a Comunitii
Economice Europene cu privire la:

(a) semnturi;

(b) depunerea fiecrui instrument de ratificare, de acceptare sau de aprobare;

(c) data intrrii n vigoare a prezentei convenii;

(d) comunicrile realizate n temeiul articolelor 23, 24, 25, 26, 27 i 30;

(e) rezervele i retragerile de rezerve menionate la articolul 22.

Articolul 32

Protocolul anexat la prezenta convenie face parte integrant din aceasta.


L 347/12 RO Jurnalul Oficial al Uniunii Europene 29.12.2007

Articolul 33

Prezenta convenie, redactat ntr-un singur exemplar n limbile danez, englez, francez, german, irlandez, italian i
olandez, toate aceste texte fiind egal autentice, se depune n arhivele Secretariatului General al Consiliului Comunitilor
Europene. Secretarul general transmite o copie certificat guvernului fiecrui stat semnatar.
29.12.2007 RO Jurnalul Oficial al Uniunii Europene L 347/13

PROTOCOL

naltele pri contractante convin cu privire la urmtoarea dispoziie care se anexeaz conveniei:

Sub rezerva dispoziiilor conveniei, Danemarca poate menine normele cuprinse la punctul 169 din Solov
(Legea maritim) privind legea aplicabil chestiunilor legate de transportul de mrfuri pe mare i poate
modifica aceste norme fr a urma procedura prevzut la articolul 23 din convenie.
L 347/14 RO Jurnalul Oficial al Uniunii Europene 29.12.2007

DECLARAIE COMUN

La data semnrii Conveniei privind legea aplicabil obligaiilor contractuale, Guvernele Regatului Belgiei,
Regatului Danemarcei, Republicii Federale Germania, Republicii Franceze, Irlandei, Republicii Italiene, Marelui
Ducat al Luxemburgului, Regatului rilor de Jos i al Regatului Unit al Marii Britanii i Irlandei de Nord,

I. preocupate s evite n msura posibilului dispersarea normelor de drept internaional privat ntre
multiple instrumente i divergenele ntre aceste norme, i exprim dorina ca instituiile Comunitilor
Europene, n exercitarea competenelor lor n temeiul tratatelor prin care au fost instituite, s fac
demersuri, n cazul n care se dovedete necesar, pentru a adopta norme de drept internaional privat care
s fie, pe ct posibil, coerente cu cele ale prezentei convenii;

II. i declar intenia de a proceda, de la data semnrii conveniei i pn la data la care articolul 24
dobndete caracter obligatoriu pentru ele, la consultri reciproce n cazul n care oricare dintre statele
semnatare dorete s devin parte la o convenie creia i-ar fi aplicabil procedura menionat la
articolul 24;

III. lund n considerare contribuia Conveniei privind legea aplicabil obligaiilor contractuale la unificarea
normelor de drept internaional privat n interiorul Comunitilor Europene, i exprim opinia c orice
stat care devine membru al Comunitilor Europene ar trebui s adere la prezenta convenie.

DECLARAIE COMUN

Guvernele Regatului Belgiei, Regatului Danemarcei, Republicii Federale Germania, Republicii Franceze,
Irlandei, Republicii Italiene, Marelui Ducat al Luxemburgului, Regatului rilor de Jos i Regatului Unit al Marii
Britanii i Irlandei de Nord,

La semnarea Conveniei privind legea aplicabil obligaiilor contractuale,

Dorind s asigure o aplicare ct mai eficace posibil a conveniei,

Preocupai s mpiedice afectarea caracterul unitar al conveniei prin divergene n interpretarea sa,

Se declar pregtite:

1. s examineze posibilitatea de a conferi anumite competene Curii de Justiie a Comunitilor Europene i


s negocieze, dac este cazul, un acord n acest sens;

2. s instituie reuniuni periodice ntre reprezentanii lor.


29.12.2007 RO Jurnalul Oficial al Uniunii Europene L 347/15

ANEXA II

CONVENIA

privind aderarea Republicii Elene la Convenia privind legea aplicabil obligaiilor contractuale, deschis spre
semnare la Roma la 19 iunie 1980

NALTELE PRI CONTRACTANTE LA TRATATUL DE INSTITUIRE A COMUNITII ECONOMICE EUROPENE,

AVND N VEDERE c Republica Elen, devenind membru al Comunitii, se angajeaz s adere la Convenia privind legea
aplicabil obligaiilor contractuale, deschis spre semnare la Roma la 19 iunie 1980,

DECID s ncheie prezenta convenie i desemneaz n acest scop ca plenipoteniari:

MAIESTATEA SA REGELE BELGIENILOR:

Paul DE KEERSMAEKER

Secretar de stat pentru afaceri europene i agricultur,

adjunct al ministrului pentru relaii externe

MAIESTATEA SA REGINA DANEMARCEI:

Ulfe ELELMANN-JENSEN

Ministru pentru afaceri externe al Danemarcei

PREEDINTELE REPUBLICII FEDERALE GERMANIA:

Hans-Werner LAUTENSCHLAGER

Ministru de stat pentru afaceri externe al Republicii Federale Germania

PREEDINTELE REPUBLICII ELENE:

Theodoros PANGALOS

Secretar de stat pentru afaceri externe al Republicii Elene

PREEDINTELE REPUBLICII FRANCEZE:

Roland DUMAS

Ministru pentru afaceri europene al Republicii Franceze

PREEDINTELE IRLANDEI:

Peter BARRY

Ministru pentru afaceri externe al Irlandei

PREEDINTELE REPUBLICII ITALIENE:

Giulio ANDREOTTI

Ministru pentru afaceri externe al Republicii Italiene


L 347/16 RO Jurnalul Oficial al Uniunii Europene 29.12.2007

ALTEA SA REGAL MARELE DUCE AL LUXEMBURGULUI:

Colette FLESCH

Ministru pentru afaceri externe al Guvernului Marelui Ducat al Luxemburgului

MAIESTATEA SA REGINA RILOR DE JOS:

W. F. van EEKELEN

Secretar de stat pentru afaceri externe al rilor de Jos

H. J. Ch. RUTTEN

Ambasador extraordinar i plenipoteniar,

reprezentant permanent al rilor de Jos

MAIESTATEA SA REGINA REGATULUI UNIT AL MARII BRITANII I IRLANDEI DE NORD:

Onorabilul Sir Geoffrey HOWE Q.C., M.P.,

Secretar de stat pentru afaceri externe i Commowealth,

CARE, reunii n cadrul Consiliului, dup ce au fcut schimb de depline puteri, gsite n bun i cuvenit form,

CONVIN DUP CUM URMEAZ:

Articolul 1

Republica Elen ader la Convenia privind legea aplicabil obligaiilor contractuale deschis spre semnare la Roma la
19 iunie 1980.

Articolul 2

Secretarul general al Consiliului Comunitilor Europene transmite Guvernului Republicii Elene o copie certificat a
Conveniei privind legea aplicabil obligaiilor contractuale n limbile danez, englez, francez, german, irlandez, italian
i olandez.

Textul Conveniei privind legea aplicabil obligaiilor contractuale n limba greac este anexat la prezenta convenie. Textul
n limba greac este autentic n aceleai condiii ca i celelalte texte ale Conveniei privind legea aplicabil obligaiilor
contractuale.

Articolul 3

Prezenta convenie se ratific de ctre statele semnatare. Instrumentele de ratificare se depun pe lng secretarul general al
Consiliului Comunitilor Europene.

Articolul 4

Prezenta convenie intr n vigoare, n raporturile dintre statele care au ratificat-o, n prima zi a celei de-a treia luni de la
depunerea ultimului instrument de ratificare de ctre Republica Elen i cele apte state care au ratificat Convenia privind
legea aplicabil obligaiilor contractuale.

Prezenta convenie intr n vigoare pentru fiecare stat contractant care o ratific ulterior n prima zi a celei de-a treia luni de
la depunerea instrumentului su de ratificare.
29.12.2007 RO Jurnalul Oficial al Uniunii Europene L 347/17

Articolul 5

Secretarul general al Consiliului Comunitilor Europene notific statele semnatare cu privire la:

(a) depunerea fiecrui instrument de ratificare;

(b) datele de intrare n vigoare a prezentei convenii pentru statele contractante.

Articolul 6

Prezenta convenie, redactat ntr-un singur exemplar n limbile danez, englez, francez, german, greac, irlandez,
italian i olandez, cele opt texte fiind egal autentice, se depune n arhivele Secretariatului General al Consiliului
Comunitilor Europene. Secretarul general transmite o copie certificat guvernului fiecrui stat semnatar.
L 347/18 RO Jurnalul Oficial al Uniunii Europene 29.12.2007

ANEXA III

PRIMUL PROTOCOL

privind interpretarea de ctre Curtea de Justiie a Comunitilor Europene a Conveniei privind legea aplicabil
obligaiilor contractuale, deschis spre semnare la Roma la 19 iunie 1980

NALTELE PRI CONTRACTANTE LA TRATATUL DE INSTITUIRE A COMUNITII ECONOMICE EUROPENE,

AVND N VEDERE declaraia comun anexat la Convenia privind legea aplicabil obligaiilor contractuale, deschis spre
semnare la Roma la 19 iunie 1980,

DECID s ncheie un protocol care confer Curii de Justiie a Comunitilor Europene competena de a interpreta convenia
menionat i desemneaz n acest scop drept plenipoteniari:

MAIESTATEA SA REGELE BELGIENILOR:

Paul DE KEERSMAEKER

Secretar de stat pentru afaceri europene i pentru agricultur, adjunct al ministrului pentru relaii externe

MAIESTATEA SA REGINA DANEMARCEI:

Knud Erik TYGESEN

Secretar de stat

PREEDINTELE REPUBLICII FEDERALE GERMANIA:

Irmgard ADAM-SCHWAETZER

Ministru adjunct pentru afaceri externe

PREEDINTELE REPUBLICII ELENE:

Theodoros PANGALOS

Ministru secretar de stat pentru afaceri externe

MAIESTATEA SA REGELE SPANIEI:

Francisco FERNANDEZ ORDONEZ

Ministru pentru afaceri externe

PREEDINTELE REPUBLICII FRANCEZE:

Philippe LOUET

Ambasador extraordinar i plenipoteniar

PREEDINTELE IRLANDEI:

Brian LENIHAN

Viceprim-ministru i ministru pentru afaceri externe

PREEDINTELE REPUBLICII ITALIENE:

Gianni MANZOLINI

Secretar de stat pentru afaceri externe


29.12.2007 RO Jurnalul Oficial al Uniunii Europene L 347/19

ALTEA SA REGAL MARELE DUCE AL LUXEMBURGULUI:

Jacques POOS

Vicepreedinte al guvernului, ministru pentru afaceri externe, comer exterior i cooperare, ministru pentru economie i
clasele mijlocii, ministru de finane

MAIESTATEA SA REGINA RILOR DE JOS

H. van den BROEK

Ministru pentru afaceri externe

PREEDINTELE REPUBLICII PORTUGHEZE

Joo de Deus PINHEIRO

Ministru pentru afaceri externe

MAIESTATEA SA REGINA REGATULUI UNIT AL MARII BRITANII I IRLANDEI DE NORD:

Linda CHALKER

Ministru de stat pentru afaceri externe i Commonwealth

CARE, reunii n cadrul Consiliului Comunitilor Europene, dup ce au fcut schimb de depline puteri, gsite n bun i
cuvenit form,

CONVIN DUP CUM URMEAZ:

Articolul 1

Curtea de Justiie a Comunitilor Europene are competena de a pronuna hotrri cu privire la interpretarea:

(a) Conveniei privind legea aplicabil obligaiilor contractuale, deschis spre semnare la Roma la 19 iunie 1980,
denumit n continuare Convenia de la Roma;

(b) Conveniei privind aderarea la Convenia de la Roma a statelor care au devenit membre ale Comunitilor Europene
dup data deschiderii spre semnare a acestei convenii;

(c) prezentului protocol.

Articolul 2

Oricare dintre urmtoarele instane poate solicita Curii de Justiie s pronune o hotrre preliminar asupra unei chestiuni
ridicate ntr-o cauz pendinte n faa instanei respective privind interpretarea dispoziiilor cuprinse n instrumentele
menionate la articolul 1, n cazul n care aceast instan apreciaz c pentru a putea pronuna o hotrre este necesar o
decizie asupra acestei chestiuni:

(a) n Belgia:

la Cour de cassation (het Hof van Cassatie) i le Conseil dEtat (de Raad van State);

n Danemarca:

Hjesteret;

n Republica Federal Germania:

die obersten Gerichtshfe des Bundes;


L 347/20 RO Jurnalul Oficial al Uniunii Europene 29.12.2007

n Grecia:

n Spania:

el Tribunal Supremo;

n Frana:

la Cour de cassation i le Conseil dEtat;

n Irlanda:

the Supreme Court;

n Italia:

la Corte suprema di cassazione i il Consiglio di Stato;

n Luxemburg:

la Cour superieure de justice judecnd n calitate de Cour de cassation;

n rile de Jos:

de Hoge Raad;

n Portugalia:

o Supremo Tribunal de Justia i o Supremo Tribunal Administrativo;

n Regatul Unit:

the House of Lords i alte instane ale cror decizii nu pot face obiectul unor ci de atac;

(b) instanele statelor contractante n cazul n care judec n calitate de instane de recurs.

Articolul 3

(1) Autoritatea competent a unui stat contractant are dreptul s solicite Curii de Justiie s se pronune asupra unei
chestiuni de interpretare a dispoziiilor instrumentelor menionate la articolul 1, n cazul n care hotrri pronunate de
instane ale acestui stat sunt n contradicie cu interpretarea dat fie de ctre Curtea de Justiie, fie printr-o hotrre a unei
instane a unui alt stat contractant menionat la articolul 2. Dispoziiile prezentului alineat se aplic numai deciziilor care
au autoritate de lucru judecat.

(2) Interpretarea dat de Curtea de Justiie n urma unei astfel de solicitri nu are efect asupra hotrrilor care au condus la
solicitarea interpretrii.

(3) Au dreptul de a sesiza Curtea de Justiie cu o cerere de interpretare n conformitate cu alineatul (1) procurorii generali
de pe lng instanele supreme ale statelor contractante sau orice alt autoritate desemnat de ctre un stat contractant.

(4) Grefierul Curii de Justiie notific cererea statelor contractante, Comisiei i Consiliului Comunitilor Europene; n
termen de dou luni de la aceast notificare, Comisia i Consiliul Comunitilor Europene au dreptul s prezinte Curii
memorii sau observaii scrise.

(5) Pentru procedura prevzut n prezentul articol nu se percep taxe i nu se acord rambursarea costurilor sau a
cheltuielilor.
29.12.2007 RO Jurnalul Oficial al Uniunii Europene L 347/21

Articolul 4

(1) n msura n care prezentul protocol nu dispune altfel, dispoziiile Tratatului de instituire a Comunitii Economice
Europene i cele ale Protocolului privind statutul Curii de Justiie anexat la acesta, care sunt aplicabile n cazul n care Curtea
este chemat s pronune o hotrre preliminar, se aplic de asemenea oricror proceduri de interpretare a instrumentelor
menionate la articolul 1.

(2) Regulamentul de procedur al Curii de Justiie este adaptat i completat n mod corespunztor n conformitate cu
articolul 188 din Tratatul de instituire a Comunitii Economice Europene.

Articolul 5

Prezentul protocol face obiectul ratificrii de ctre statele semnatare. Instrumentele de ratificare se depun pe lng secretarul
general al Consiliului Comunitilor Europene.

Articolul 6

(1) Pentru a intra n vigoare, prezentul protocol trebuie s fie ratificat de apte state n raport cu care Convenia de la Roma
este n vigoare. Prezentul protocol intr n vigoare n prima zi a celei de-a treia luni de la depunerea instrumentului de
ratificare de ctre statul care procedeaz ultimul la aceast formalitate. Cu toate acestea, dac Al doilea protocol care confer
Curii de Justiie a Comunitilor europene anumite competene n materie de interpretare a Conveniei privind legea
aplicabil obligaiilor contractuale, deschis spre semnare la Roma la 19 iunie 1980, ncheiat la Bruxelles la 19 decembrie
1988 (1), intr n vigoare la o dat ulterioar, prezentul protocol intr n vigoare la data intrrii n vigoare a celui de-al doilea
protocol.

(2) Orice ratificare ulterioar intrrii n vigoare a prezentului protocol produce efecte din prima zi a celei de-a treia luni de
la depunerea instrumentului de ratificare, cu condiia ca ratificarea, acceptarea sau aprobarea Conveniei de la Roma de ctre
statul n cauz s produc efecte la data respectiv.

Articolul 7

Secretarul general al Consiliului Comunitilor Europene notific statele semnatare cu privire la:

(a) depunerea fiecrui instrument de ratificare;

(b) data intrrii n vigoare a prezentului protocol;

(c) orice desemnare comunicat n conformitate cu articolul 3 alineatul (3);

(d) orice comunicare efectuat n conformitate cu articolul 8.

Articolul 8

Statele contractante comunic secretarului general al Consiliului Comunitilor Europene textele dispoziiilor actelor lor cu
putere de lege care impun o modificare a listei instanelor menionate la articolul 2 litera (a).

Articolul 9

Prezentul protocol produce efecte ct timp Convenia de la Roma rmne n vigoare n condiiile stabilite la articolul 30 din
convenia menionat.

(1) JO L 48, 20.2.1989, p. 17.


L 347/22 RO Jurnalul Oficial al Uniunii Europene 29.12.2007

Articolul 10

Orice stat contractant poate solicita revizuirea prezentului protocol. n acest caz, preedintele Consiliului Comunitilor
Europene convoac o conferin de revizuire.

Articolul 11

Prezentul protocol, redactat ntr-un singur exemplar n limbile danez, englez, francez, german, greac, irlandez, italian,
olandez, portughez i spaniol, toate cele zece texte fiind egal autentice, se depune n arhivele Secretariatului General al
Consiliului Comunitilor Europene. Secretarul general transmite o copie certificat guvernului fiecrui stat semnatar.
29.12.2007 RO Jurnalul Oficial al Uniunii Europene L 347/23

DECLARAII COMUNE

Declaraie comun

Guvernele Regatului Belgiei, Regatului Danemarcei, Republicii Federale Germania, Republicii Elene, Regatului
Spaniei, Republicii Franceze, Irlandei, Republicii Italiene, Marelui Ducat al Luxemburgului, Regatului rilor de
Jos, Republicii Portugheze i Regatului Unit al Marii Britanii i Irlandei de Nord,

La semnarea Primului protocol privind interpretarea de ctre Curtea de Justiie a Comunitilor Europene a
Conveniei privind legea aplicabil obligaiilor contractuale, deschis spre semnare la Roma la 19 iunie 1980;

Dorind s asigure o aplicare ct mai eficient i mai uniform posibil a conveniei,

Se declar pregtite s organizeze, n cooperare cu Curtea de Justiie a Comunitilor Europene, un schimb de


informaii cu privire la hotrrile care au dobndit autoritate de lucru judecat i care au fost pronunate n
conformitate cu Convenia privind legea aplicabil obligaiilor contractuale de ctre instanele menionate la
articolul 2 din protocolul respectiv. Schimbul de informaii va include:

transmiterea ctre Curtea de Justiie, de ctre autoritile naionale competente, a hotrrilor pronunate
de instanele menionate la articolul 2 litera (a) i a hotrrilor relevante pronunate de instanele
menionate la articolul 2 litera (b);

clasificarea i utilizarea documentar a acestor hotrri de ctre Curtea de Justiie, inclusiv, n msura n
care este necesar, redactarea de compendii i traduceri, precum i publicarea hotrrilor de importan
deosebit;

comunicarea de ctre Curtea de Justiie a materialelor documentare ctre autoritile naionale


competente ale statelor pri la protocol i ctre Comisia i Consiliul Comunitilor Europene.

Declaraie comun

Guvernele Regatului Belgiei, Regatului Danemarcei, Republicii Federale Germania, Republicii Elene, Regatului
Spaniei, Republicii Franceze, Irlandei, Republicii Italiene, Marelui Ducat al Luxemburgului, Regatului rilor de
Jos, Republicii Portugheze i Regatului Unit al Marii Britanii i Irlandei de Nord,

La semnarea Primului protocol privind interpretarea de ctre Curtea de Justiie a Comunitilor Europene a
Conveniei privind legea aplicabil obligaiilor contractuale, deschis spre semnare la Roma la 19 iunie 1980,

AVND N VEDERE declaraia comun anexat la Convenia privind legea aplicabil obligaiilor contractuale,

Dorind s asigure o aplicare ct mai eficient i mai uniform posibil a conveniei,

Preocupai s mpiedice afectarea caracterul unitar al conveniei prin divergene n interpretarea sa,

i exprim opinia c orice stat care devine membru al Comunitilor Europene ar trebui s adere la prezentul
protocol.
L 347/24 RO Jurnalul Oficial al Uniunii Europene 29.12.2007

ANEXA IV

AL DOILEA PROTOCOL

care confer Curii de Justiie a Comunitilor Europene anumite competene n materie de interpretare a
Conveniei privind legea aplicabil obligaiilor contractuale, deschis spre semnare la Roma la 19 iunie 1980

NALTELE PRI CONTRACTANTE LA TRATATUL DE INSTITUIRE A COMUNITII ECONOMICE EUROPENE,

NTRUCT Convenia privind legea aplicabil obligaiilor contractuale, deschis spre semnare la Roma la 19 iunie 1980,
denumit n continuare Convenia de la Roma, va intra n vigoare dup depunerea celui de-al aptelea instrument de
ratificare, de acceptare sau de aprobare;

NTRUCT aplicarea uniform a normelor instituite prin Convenia de la Roma necesit nfiinarea unui mecanism care s
asigure uniformitatea interpretrii i ntruct, n acest scop, ar trebui s se confere competene corespunztoare Curii de
Justiie a Comunitilor Europene, chiar nainte de intrarea n vigoare a Conveniei de la Roma n raport cu toate statele
membre ale Comunitii Economice Europene,

DECID s ncheie prezentul protocol i desemneaz n acest scop drept plenipoteniari:

MAIESTATEA SA REGELE BELGIENILOR:

Paul DE KEERSMAEKER

Secretar de stat pentru afaceri europene i pentru agricultur, adjunct al ministrului pentru relaii externe

MAIESTATEA SA REGINA DANEMARCEI:

Knud Erik TYGESEN

Secretar de stat

PREEDINTELE REPUBLICII FEDERALE GERMANIA:

Irmgard ADAM-SCHWAETZER

Ministru adjunct pentru afaceri externe

PREEDINTELE REPUBLICII ELENE:

Theodoros PANGALOS

Ministru secretar de stat pentru afaceri externe

MAIESTATEA SA REGELE SPANIEI:

Francisco FERNANDEZ ORDONEZ

Ministru pentru afaceri externe

PREEDINTELE REPUBLICII FRANCEZE:

Philippe LOUET

Ambasador extraordinar i plenipoteniar

PREEDINTELE IRLANDEI:

Brian LENIHAN

Viceprim-ministru i ministru pentru afaceri externe


29.12.2007 RO Jurnalul Oficial al Uniunii Europene L 347/25

PREEDINTELE REPUBLICII ITALIENE:

Gianni MANZOLINI

Secretar de stat pentru afaceri externe

ALTEA SA REGAL MARELE DUCE AL LUXEMBURGULUI:

Jacques POOS

Vicepreedinte al guvernului, ministru pentru afaceri externe, comer exterior i cooperare, ministru pentru economie i
clasele mijlocii, ministru de finane

MAIESTATEA SA REGINA RILOR DE JOS

H. van den BROEK

Ministru pentru afaceri externe

PREEDINTELE REPUBLICII PORTUGHEZE

Joo de Deus PINHEIRO

Ministru pentru afaceri externe

MAIESTATEA SA REGINA REGATULUI UNIT AL MARII BRITANII I IRLANDEI DE NORD:

Linda CHALKER

Ministru de stat pentru afaceri externe i Commonwealth,

CARE, reunii n cadrul Consiliului Comunitilor Europene, dup ce au fcut schimb de depline puteri, gsite n bun i
cuvenit form,

CONVIN DUP CUM URMEAZ:

Articolul 1

(1) Curtea de Justiie a Comunitilor Europene are, n ceea ce privete Convenia de la Roma, competenele pe care i le
confer Primul protocol privind interpretarea de ctre Curtea de Justiie a Comunitilor Europene a Conveniei privind legea
aplicabil obligaiilor contractuale, deschis spre semnare la Roma la 19 iunie 1980 (1), ncheiat la Bruxelles la 19 decembrie
1988. Se aplic Protocolul privind Statutul Curii de Justiie a Comunitilor Europene i regulamentul de procedur al Curii
de Justiie.

(2) Regulamentul de procedur al Curii de Justiie este adaptat i completat n mod corespunztor n conformitate cu
articolul 188 din Tratatul de instituire a Comunitii Economice Europene.

Articolul 2

Prezentul protocol face obiectul ratificrii de ctre statele semnatare. Instrumentele de ratificare se depun pe lng secretarul
general al Consiliului Comunitilor Europene.

Articolul 3

Prezentul protocol intr n vigoare n prima zi a celei de-a treia luni de la depunerea instrumentului de ratificare al statului
semnatar care ndeplinete ultimul aceast formalitate.

(1) JO L 48, 20.2.1989, p. 1.


L 347/26 RO Jurnalul Oficial al Uniunii Europene 29.12.2007

Articolul 4

Prezentul protocol, redactat ntr-un singur exemplar n limbile danez, englez, francez, german, greac, irlandez, italian,
olandez, portughez i spaniol, cele zece texte fiind egal autentice, se depune n arhivele Secretariatului General al
Consiliului Comunitilor Europene. Secretarul general transmite o copie certificat guvernului fiecrui stat semnatar.
29.12.2007 RO Jurnalul Oficial al Uniunii Europene L 347/27

ANEXA V

CONVENIA

privind aderarea Regatului Spaniei i a Republicii Portugheze la Convenia privind legea aplicabil obligaiilor
contractuale, deschis spre semnare la Roma la 19 iunie 1980

NALTELE PRI CONTRACTANTE LA TRATATUL DE INSTITUIRE A COMUNITII ECONOMICE EUROPENE,

AVND N VEDERE c Regatul Spaniei i Republica Portughez, devenind membri ai Comunitii, se angajeaz s adere la
Convenia privind legea aplicabil obligaiilor contractuale, deschis spre semnare la Roma la 19 iunie 1980,

DECID s ncheie prezenta convenie i desemneaz n acest scop drept plenipoteniari:

MAIESTATEA SA REGELE BELGIENILOR:

Melchior WATHELET,

Vice-prim ministru, ministru pentru justiie i afaceri economice

MAIESTATEA SA REGINA DANEMARCEI:

Michael BENDIK,

Ministru pentru justiie

PREEDINTELE REPUBLICII FEDERALE GERMANIA:

Wolfgang HEYDE,

Director ministerial n Ministerul federal al justiiei

PREEDINTELE REPUBLICII ELENE:

Michalis PAPACONSTANTINOU,

Ministru pentru justiie

MAIESTATEA SA REGELE SPANIEI:

Tomas DE LA QUADRA-SALCEDO Y FERNANDEZ DEL CASTILLO,

Ministru pentru justiie

PREEDINTELE REPUBLICII FRANCEZE:

Michel VAUZELLE,

Pstrtor al sigiliilor, ministru pentru justiie

PREEDINTELE IRLANDEI:

Pdraig FLYNN,

Ministru pentru justiie

PREEDINTELE REPUBLICII ITALIENE:

Giovanni BATTISTINI,

Ambasador la Lisabona
L 347/28 RO Jurnalul Oficial al Uniunii Europene 29.12.2007

ALTEA SA REGAL MARELE DUCE AL LUXEMBURGULUI:

Charles ELSEN,

Prim consilier al guvernului

MAJESTATEA SA REGINA RILOR DE JOS:

E.M.H. HIRSCH BALLIN,

Ministru pentru justiie

PREEDINTELE REPUBLICII PORTUGHEZE:

Alvaro Jos BRILHANTE LABORINHO LUCIO,

Ministru pentru justiie

MAJESTATEA SA REGINA REGATULUI UNIT AL MARII BRITANII I IRLANDEI DE NORD,

John Mark TAYLOR,

Subsecretar parlamentar de stat n Ministerul Justiiei,

CARE, reunii n cadrul Consiliului, dup ce au fcut schimb de depline puteri, gsite n bun i cuvenit form,

CONVIN DUP CUM URMEAZ:

Articolul 1

Regatul Spaniei i Republica Portughez ader la Convenia privind legea aplicabil obligaiilor contractuale, deschis spre
semnare la Roma la 19 iunie 1980.

Articolul 2

Convenia privind legea aplicabil obligaiilor contractuale se modific dup cum urmeaz:

1. Articolul 22 alineatul (2), articolul 27 i articolul 30 alineatul (3) teza a doua se elimin.

2. La articolul 31, litera (d) se nlocuiete cu urmtorul text:

(d) comunicrile efectuate n temeiul articolelor 23, 24, 25, 26 i 30.

Articolul 3

Secretarul general al Consiliului Comunitilor Europene transmite o copie certificat a Conveniei privind legea aplicabil
obligaiilor contractuale n limbile danez, englez, francez, german, greac, irlandez, italian i olandez guvernelor
Regatului Spaniei i Republicii Portugheze.

Textul Conveniei privind legea aplicabil obligaiilor contractuale n limbile spaniol i portughez figureaz n anexe-
le I i II la prezenta convenie. Textele elaborate n limbile spaniol i portughez sunt autentice n aceleai condiii ca i
celelalte texte ale Conveniei privind legea aplicabil obligaiilor contractuale.
29.12.2007 RO Jurnalul Oficial al Uniunii Europene L 347/29

Articolul 4

Prezenta convenie se ratific de ctre statele semnatare. Instrumentele de ratificare se depun la Secretariatul General al
Consiliului Comunitilor Europene.

Articolul 5

Prezenta convenie intr n vigoare, n raporturile dintre statele care au ratificat-o, n prima zi a celei de-a treia luni de la
depunerea ultimului instrument de ratificare de ctre Regatul Spaniei sau de ctre Republica Portughez i de ctre un stat
care a ratificat Convenia privind legea aplicabil obligaiilor contractuale.

Prezenta convenie intr n vigoare, pentru fiecare stat contractant care o ratific ulterior, n prima zi a celei de-a treia luni de
la depunerea instrumentului su de ratificare.

Articolul 6

Secretarul general al Consiliului Comunitilor Europene notific statele semnatare cu privire la:

(a) depunerea fiecrui instrument de ratificare;

(b) datele de intrare n vigoare a prezentei convenii pentru statele contractante.

Articolul 7

Prezenta convenie, redactat ntr-un singur exemplar n limbile danez, englez, francez, german, greac, irlandez,
italian, olandez, portughez i spaniol, toate aceste texte fiind egal autentice, se depune la arhivele Secretariatului General
al Consiliului Comunitilor Europene. Secretarul general transmite o copie certificat guvernului fiecrui stat semnatar.
L 347/30 RO Jurnalul Oficial al Uniunii Europene 29.12.2007

ANEXA VI

CONVENIE

privind aderarea Republicii Austria, a Republicii Finlanda i a Regatului Suediei la Convenia privind legea
aplicabil obligaiilor contractuale, deschis spre semnare la Roma la 19 iunie 1980, i la Primul i Al doilea
protocol privind interpretarea acesteia de ctre Curtea de Justiie

NALTELE PRI CONTRACTANTE LA TRATATUL DE INSTITUIRE A COMUNITII EUROPENE,

AVND N VEDERE c Republica Austria, Republica Finlanda i Regatul Suediei, devenind membri ai Uniunii Europene, se
angajeaz s adere la Convenia privind legea aplicabil obligaiilor contractuale, deschis spre semnare la Roma la 19 iunie
1980, i la Primul i Al doilea protocol privind interpretarea acesteia de ctre Curtea de Justiie,

CONVIN DUP CUM URMEAZ:

TITLUL I

DISPOZIII GENERALE

Articolul 1

Republica Austria, Republica Finlanda i Regatul Suediei ader la:

(a) Convenia privind legea aplicabil obligaiilor contractuale, deschis spre semnare la Roma la 19 iunie 1980, denumit
n continuare Convenia din 1980, astfel cum rezult dup ncorporarea tuturor adaptrilor i modificrilor aduse
acestei convenii prin:

Convenia semnat la Luxemburg la 10 aprilie 1984, denumit n continuare Convenia din 1984, privind
aderarea Republicii Elene la Convenia privind legea aplicabil obligaiilor contractuale;

Convenia semnat la Funchal la 18 mai 1992, denumit n continuare Convenia din 1992, privind aderarea
Regatului Spaniei i a Republicii Portugheze la Convenia privind legea aplicabil obligaiilor contractuale;

(b) Primul protocol, semnat la 19 decembrie 1988, denumit n continuare Primul protocol din 1988, privind
interpretarea de ctre Curtea de Justiie a Comunitilor Europene a Conveniei privind legea aplicabil obligaiilor
contractuale;

(c) Al doilea protocol, semnat la 19 decembrie 1988, denumit n continuare Al doilea protocol din 1988, privind
interpretarea de ctre Curtea de Justiie a Comunitilor Europene a Conveniei privind legea aplicabil obligaiilor
contractuale.

TITLUL II

ADAPTRI ALE PROTOCOLULUI ANEXAT LA CONVENIA DIN 1980

Articolul 2

Protocolul anexat la Convenia din 1980 se nlocuiete cu urmtorul text:

Fr a aduce atingere dispoziiilor conveniei, Danemarca, Suedia i Finlanda pot pstra dispoziiile naionale privind legea
aplicabil chestiunilor legate de transportul de mrfuri pe mare i pot modifica aceste dispoziii fr s urmeze procedura
prevzut la articolul 23 din Convenia de la Roma. Dispoziiile naionale aplicabile n materie sunt urmtoarele:

n Danemarca, punctele 252 i 321 subseciunile 3 i 4 din Slov (Legea maritim);


29.12.2007 RO Jurnalul Oficial al Uniunii Europene L 347/31

n Suedia, capitolul 13 articolul 2 alineatele (1) i (2) i capitolul 14 articolul 1 alineatul (3) din sjlagen (Legea
maritim);

n Finlanda, capitolul 13 articolul 2 alineatele (1) i (2) i capitolul 14 articolul 1 alineatul (3) din merilaki/sjlagen
(Legea maritim).

TITLUL III

ADAPTRI ALE PRIMULUI PROTOCOL DIN 1988

Articolul 3

La articolul 2 litera (a) din Primul protocol din 1988 se introduc urmtoarele liniue:

(a) ntre a zecea i a unsprezecea liniu:

n Austria:

Oberste Gerichtshof, Verwaltungsgerichtshof i Verfassungsgerichtshof;

(b) ntre a unsprezecea i a dousprezecea liniu:

n Finlanda:

korkein oikeus/hgsta domstolen, korkein hallinto-oikeus/hgsta frvaltningsdomstolen, markkinatuomiois-


tuin/marknadsdomstolen i tytuomioistuin/arbetsdomstolen;

n Suedia:

Hgsta domstolen, Regeringsrtten, Arbetsdomstolen i Marknadsdomstolen.

TITLUL IV

DISPOZIII FINALE

Articolul 4

(1) Secretarul general al Consiliului Uniunii Europene transmite o copie certificat a Conveniei din 1980, a Conveniei din
1984, a Primului protocol din 1988, a Celui de-al doilea protocol din 1988 i a Conveniei din 1992 n limbile danez,
englez, francez, german, greac, irlandez, italian, olandez, portughez i spaniol guvernelor Republicii Austria,
Republicii Finlanda i Regatului Suediei.

(2) Textele Conveniei din 1980, Conveniei din 1984, Primului protocol din 1988, Celui de-al doilea protocol din 1988 i
Conveniei din 1992 n limbile finlandez i suedez sunt autentice n aceleai condiii ca i celelalte texte ale Conveniei din
1980, Conveniei din 1984, Primului protocol din 1988, Celui de-al doilea protocol din 1988 i Conveniei din 1992.

Articolul 5

Prezenta convenie se ratific de ctre statele semnatare. Instrumentele de ratificare se depun pe lng secretarul general al
Consiliului Uniunii Europene.
L 347/32 RO Jurnalul Oficial al Uniunii Europene 29.12.2007

Articolul 6

(1) Prezenta convenie intr n vigoare, n raporturile dintre statele care au ratificat-o, n prima zi a celei de-a treia luni de la
depunerea ultimului instrument de ratificare de ctre Republica Austria, de ctre Republica Finlanda sau de ctre Regatul
Suediei i de ctre un stat contractant care a ratificat Convenia privind legea aplicabil obligaiilor contractuale.

(2) Prezenta convenie intr n vigoare pentru fiecare stat contractant care o ratific ulterior n prima zi a celei de-a treia
luni de la depunerea instrumentului su de ratificare.

Articolul 7

Secretarul general al Consiliului Uniunii Europene notific statele semnatare cu privire la:

(a) depunerea fiecrui instrument de ratificare;

(b) datele de intrare n vigoare a prezentei convenii pentru statele contractante.

Articolul 8

Prezenta convenie, redactat ntr-un singur exemplar original n limbile danez, englez, finlandez, francez, german,
greac, irlandez, italian, olandez, portughez, spaniol i suedez, toate cele 12 texte fiind egal autentice, se depune n
arhivele Secretariatului General al Consiliului Uniunii Europene. Secretarul general transmite o copie certificat guvernului
fiecrui stat semnatar.

Declaraie comun

naltele Pri Contractante, examinnd condiiile protocolului anexat la Convenia de la Roma din 1980, astfel
cum a fost modificat prin Convenia privind aderarea Republicii Austria, a Republicii Finlanda i a Regatului
Suediei la Convenia din 1980, precum i la Primul i Al doilea protocol din 1988,

Iau act de disponibilitatea Danemarcei, a Suediei i a Finlandei de a analiza n ce msur pot s garanteze c
toate modificrile ulterioare n ceea ce privete legislaia lor naional, aplicabil trasportului maritim de
mrfuri, respect procedura prevzut la articolul 23 din Convenia de la Roma din 1980.
29.12.2007 RO Jurnalul Oficial al Uniunii Europene L 347/33

ANEXA VII

CONVENIE

privind aderarea Republicii Cehe, a Republicii Estonia, a Republicii Cipru, a Republicii Letonia, a Republicii
Lituania, a Republicii Ungare, a Republicii Malta, a Republicii Polone, a Republicii Slovenia i a Republicii Slovace
la Convenia privind legea aplicabil obligaiilor contractuale, deschis spre semnare la Roma la 19 iunie 1980, i la
Primul i Al doilea protocol privind interpretarea acesteia de ctre Curtea de Justiie a Comunitilor Europene

NALTELE PRI CONTRACTANTE LA TRATATUL DE INSTITUIRE A COMUNITII EUROPENE,

AVND N VEDERE Actul privind condiiile de aderare a Republicii Cehe, a Republicii Estonia, a Republicii Cipru, a
Republicii Letonia, a Republicii Lituania, a Republicii Ungare, a Republicii Malta, a Republicii Polone, a Republicii Slovenia i
a Republicii Slovace i adaptrile tratatelor pe care se ntemeiaz Uniunea European, n special articolul 5 alineatul (2),

REAMINTIND c, devenind membre ale Uniunii Europene, noile state membre s-au angajat s adere la Convenia privind
legea aplicabil obligaiilor contractuale, deschis spre semnare la Roma la 19 iunie 1980, i la Primul i Al doilea protocol
privind interpretarea acesteia de ctre Curtea de Justiie a Comunitilor Europene, astfel cum au fost modificate prin
Convenia semnat la Luxemburg la 10 aprilie 1984 privind aderarea Republicii Elene, prin Convenia semnat la Funchal la
18 mai 1992 privind aderarea Regatului Spaniei i a Republicii Portugheze i prin Convenia semnat la Bruxelles la
29 noiembrie 1996 privind aderarea Republicii Austria, a Republicii Finlanda i a Regatului Suediei,

CONVIN DUP CUM URMEAZ:

TITLUL I

DISPOZIII GENERALE

Articolul 1

Republica Ceh, Republica Estonia, Republica Cipru, Republica Letonia, Republica Lituania, Republica Ungar, Republica
Malta, Republica Polon, Republica Slovenia i Republica Slovac ader la:

(a) Convenia privind legea aplicabil obligaiilor contractuale, deschis spre semnare la Roma la 19 iunie 1980, denumit
n continuare Convenia din 1980, astfel cum rezult dup ncorporarea tuturor adaptrilor i modificrilor aduse
acestei convenii prin:

Convenia semnat la Luxemburg la 10 aprilie 1984, denumit n continuare Convenia din 1984, privind
aderarea Republicii Elene la Convenia privind legea aplicabil obligaiilor contractuale;

Convenia semnat la Funchal la 18 mai 1992, denumit n continuare Convenia din 1992, privind aderarea
Regatului Spaniei i a Republicii Portugheze la Convenia privind legea aplicabil obligaiilor contractuale;

Convenia semnat la Bruxelles la 29 noiembrie 1996, denumit n continuare Convenia din 1996, privind
aderarea Republicii Austria, a Republicii Finlanda i a Regatului Suediei la Convenia privind legea aplicabil
obligaiilor contractuale;

(b) Primul protocol, semnat la 19 decembrie 1988, denumit n continuare Primul protocol din 1988 privind
interpretarea de ctre Curtea de Justiie a Comunitilor Europene a Conveniei privind legea aplicabil obligaiilor
contractuale, astfel cum rezult dup ncorporarea tuturor adaptrilor i modificrilor aduse acestei convenii prin
Convenia din 1992 i Convenia din 1996;

(c) Al doilea protocol, semnat la 19 decembrie 1988, denumit n continuare Al doilea protocol din 1988, care confer
Curii de Justiie a Comunitilor Europene anumite competene de interpretare a Conveniei privind legea aplicabil
obligaiilor contractuale.
L 347/34 RO Jurnalul Oficial al Uniunii Europene 29.12.2007

TITLUL II

MODIFICRI LA PRIMUL PROTOCOL DIN 1988

Articolul 2

La articolul 2 litera (a), se adaug urmtoarele liniue:

(a) ntre prima i a doua liniu:

n Republica Ceh:

Nejvy soud esk republiky

Nejvy sprvn soud;

(b) ntre a treia i a patra liniu:

n Estonia:

Riigikohus;

(c) ntre a opta i a noua liniu:

n Cipru:

n Letonia:

Augstks Tiesas Sents

n Lituania:

Lietuvos Aukiausiasis Teismas

Lietuvos vyriausiasis administracinis teismas;

(d) ntre a noua i a zecea liniu:

n Ungaria:

Legfelsbb Brsg

n Malta:

Qorti ta l-Appell;

(e) ntre a unsprezecea i a dousprezecea liniu:

n Polonia:

Sd Najwyszy

Naczelny Sd Administracyjny;
29.12.2007 RO Jurnalul Oficial al Uniunii Europene L 347/35

(f) ntre a dousprezecea i a treisprezecea liniu:

n Slovenia:

Ustavno sodie Republike Slovenije

Vrhovno sodie Republike Slovenije

n Slovacia:

Najvy sd Slovenskej republiky.

TITLUL III

DISPOZIII FINALE

Articolul 3

(1) Secretarul general al Consiliului Uniunii Europene transmite o copie certificat a Conveniei din 1980, a Conveniei din
1984, a Primului protocol din 1988, a Celui de-al doilea protocol din 1988, a Conveniei din 1992 i a Conveniei din 1996
n limbile danez, englez, finlandez, francez, german, greac, irlandez, italian, olandez, portughez, spaniol i
suedez guvernelor Republicii Cehe, Republicii Estonia, Republicii Cipru, Republicii Letonia, Republicii Lituania, Republicii
Ungare, Republicii Malta, Republicii Polone, Republicii Slovenia i Republicii Slovace.

(2) Textele Conveniei din 1980, Conveniei din 1984, Primului protocol din 1988, Celui de-al doilea protocol din 1988,
Conveniei din 1992 i Conveniei din 1996 n limbile ceh, estonian, leton, lituanian, maghiar, maltez, polon,
slovac i sloven sunt autentice n aceleai condiii ca i celelalte texte ale Conveniei din 1980, Conveniei din 1984,
Primului protocol din 1988, Celui de-al doilea protocol din 1988, Conveniei din 1992 i Conveniei din 1996.

Articolul 4

Convenia se ratific de ctre statele semnatare. Instrumentele de ratificare se depun pe lng secretarul general al Consiliului
Uniunii Europene.

Articolul 5

(1) Prezenta convenie intr n vigoare, n raporturile dintre statele care au ratificat-o, n prima zi a celei de-a treia luni
dup depunerea celui de-al doilea instrument de ratificare.

(2) Ulterior, prezenta convenie intr n vigoare pentru fiecare stat semnatar care o ratific ulterior n prima zi a celei de-a
treia luni dup depunerea instrumentului su de ratificare.

Articolul 6

Secretarul general al Consiliului Uniunii Europene notific statele semnatare cu privire la:

(a) depunerea fiecrui instrument de ratificare;

(b) datele de intrare n vigoare a prezentei convenii pentru statele contractante.


L 347/36 RO Jurnalul Oficial al Uniunii Europene 29.12.2007

Articolul 7

Prezenta convenie, redactat ntr-un singur exemplar original n limbile ceh, danez, englez, estonian, finlandez,
francez, german, greac, irlandez, italian, leton, lituanian, maghiar, maltez, olandez, polon, portughez, slovac,
sloven, spaniol i suedez, toate cele 21 de texte fiind egal autentice, se depune n arhivele Secretariatului General al
Consiliului Uniunii Europene. Secretarul general transmite o copie certificat guvernului fiecrui stat semnatar.