Vous êtes sur la page 1sur 6

KURS GRANICE

Lekcja 2
Mnoenie przez sprzenie.

ZADANIE DOMOWE

www.etrapez.pl Strona 1
Czd 1: TEST
Zaznacz poprawn odpowied (tylko jedna jest prawdziwa).

Pytanie 1

Metoda mnoenia przez sprzenie podobna jest do pewnej operacji stosowanej w


gimnazjum i szkole redniej. Jest to

a) Wyznaczanie monotonicznoci cigu


b) Usuwanie niewymiernoci z mianownika
c) Wyciganie najwikszej potgi przed nawias pod pierwiastkiem
d) Usuwanie niewymiernoci z licznika

Pytanie 2

lim
n
n n 1
Czy do obliczenia powyszej granicy moemy uyd metody mnoenia przez sprzenie?

a) Nie
b) Tak

Pytanie 3

lim
n
n 1 n 1
Na tym etapie zadania, przez co naley pomnoyd powysze wyraenie?

n 1 n 1
a)
n 1 n 1
n 1 n 1
b)
n 1 n 1
n 1 n 1
c)
n 1 n 1
n 1 n 1
d)
n 1 n 1

www.etrapez.pl Strona 2
Pytanie 4

Ktry wzr skrconego mnoenia wykorzystujemy w metodzie mnoenia przez sprzenie?

a) a 2 b2 a b a b

a b a 2 2ab b2
2
b)

a b a 2 2ab b2
2
c)

Pytanie 5

4n
lim
n
3n n 1 3n
2

W wyniku mnoenia przez sprzenie i uporzdkowania otrzymalimy powysz granic. Co


naley zrobid na tym etapie zadania?

a) Zapisad wynik, czyli 0.


b) Skrcid ze sob n w liczniku i mianowniku
c) Wycignd w mianowniku najwiksze potgi przed nawias (na dole trzeba to zrobid
najpierw pod pierwiastkiem)
d) Zapisad wynik, czyli 4

Pytanie 6

n n 1
lim
n n
n 2

Na tym etapie zadania, przez co naley pomnoyd powysze wyraenie?

n n 1
a)
n n 1
n n 1
b)
n2 n
n n 1 n2 n
c)
n n 1 n n
2

n n 1
d)
n2 n

www.etrapez.pl Strona 3
Pytanie 7

lim
n4 n2 n2 n4 n2 n2
n
n4 n2 n2

Jakie wyraenie uzyskamy w liczniku po zastosowaniu wzoru skrconego mnoenia?

a) n4 n2 n4
b) n4 n2 n4
c) n4 n2 n2
d) n4 n2 n4

Pytanie 8

3
lim
n
n n7 n n7
Jak wygldad bdzie mianownik powyszego wyraenia po zastosowaniu wzoru skrconego
mnoenia?

a) 7
b) 7
c) n7
d) n7

www.etrapez.pl Strona 4
Pytanie 9

3n
lim
n n 1 2 n 1 4
n n

Jak wygldad bdzie ta granica po wycigniciu najwikszej potgi przed nawias w


mianowniku?

3n
a) lim
n
n 1
n n22 1
n n42
3n
b) lim
n
n 1
n n22 1 n4
3n
c) lim
n
n 1 1 n4
2
n
3
d) lim
n
n 1 n2 1 n4
Pytanie 10

Kiedy w metodzie mnoenia przez sprzenie nie zachodzi potrzeba wycigania przed nawias
najwikszych potg?

a) Jeli po zastosowaniu mnoenia przez sprzenie otrzymamy granic z symbolem


nieoznaczonym
b) Jeli pod pierwiastkami uzyskamy n w pierwszych potgach
c) Jeli po zastosowaniu mnoenia przez sprzenie otrzymamy granic z liczby
d) Jeli po zastosowaniu mnoenia przez sprzenie nie otrzymamy granicy z symbolem
nieoznaczonym

www.etrapez.pl Strona 5
Czd 2: ZADANIA
Zad.1

Wyznacz nastpujce granice:

1) lim
n
n3 n
7
2) lim
n
n n 1
n 2 10 n
3) lim
n n


4) lim 2n 4n2 4
n

5) lim
n
n2 n n
3n
6) lim
n
n n n
2

n 2 2 n n 2 2n
7) lim
n 5
8) lim
n
2n2 4n 7 2n
9) lim
n
3
n 1 3 n
n2 6 n
10) lim
n
n2 2 n
11) lim
n
n4 n2 n4 n2
KONIEC

www.etrapez.pl Strona 6