Vous êtes sur la page 1sur 6

Week 1: Introduction and Development as a historical issue

Introductie

 Breman - Down and about; labouring under global capitalism
- Central argument: Focus on the world of work, the underbelly of the
economy, the the operational terrain for criminalized politics and
prostituted bureaucracies (124)
- The public good is not very visible (124) Why not?
- Typical result of liberalism (World Bank, IMF): higher productivity and less
social legislation. No protection by the state, no labour unions, more
mobility, more riches, but not less poverty. Liberalism does not solve
poverty.
- Down & Out, the result of undiluted and unfettered capitalism
- Moral questions for supporters of liberalism remains how to answer the
claims for inclusion [...] as people are allowed to live in human dignity, free
from poverty and oppression (125)

 Moyo - Why foreign aid is hurting africa
 Timmons Roberts, Bellone Hite and Chorev: Recurring Themes, P.1-17.

Development as a historical issue

 Chapters 1 Marx &Engels - Manifesto of the Communist Party
 Chapter 2 Weber - The prostetant ethic and the spirit of capitalism
 Chapter 3 Rostow - The stages of economic growth: a non-communist
manifesto
 Sen: Introduction - Development as freedom
According to Sen we need to look at development as a process of expanding the real
freedoms that people enjoy. Instead of focussing on development as the growth of gross
national product, the rise of personal incomes, industrialization, technological advance or
social modernization, we have to focus on human freedoms. Cause these things are
important as means for this freedom. But it is also crucial to look at social & economic
arrangements, to political and civil rights. We have to focus on this bigger goal. According
to Sen unfreedom can be a result of economic poverty (not having enough money and as
a consequence not having the freedom to consume and for instance buy food), but it can
also be a result of the lack of public facilities and social care or the lack of political
freedom. For this, development requires the removal of major sources of unfreedom, like
poverty, poor economic opportunities etc.

Freedom is central to the process of development for two distinct reasons:
· The evaluative reason: in the development process you have to look at the freedoms
people have enhanced, what are these freedoms?
· The effectiveness reason: achievement of development is dependent on the free
agency of people

Three illustrations by Sen to point out that development as freedom is a good
perspective:
· Substantive freedoms, like freedom of political participation and the opportunity to
receive basis education or health care, are among the constituent components of
development.
· Dissonance between income per head and the freedom of individuals to live long and
live well. Sen says it is possible that citizens of countries who may be richer in terms of
GNP per capita (for example from South Africa or Brazil) than for example India or China,

Economic facilities .The development of underdevelopment  Chapter 8 Cardoso .The perspective of freedom  Dependency  Chapter 7 Gunder Frank . > Due to this Sen states that development analysis is also important for rich countries. but in the latter the life expectancies are substantially higher than in the former. or both? Migration  Chapter 23 Saskia Sassen . like the labour market. Maakt onderscheid in bilaterale hulp en .Social opportunities . trajectory and likely successor  Taylor .The Washington Consensus as transnational policy paradigm: its origins.Transparency guarantees .Mobile money: financial globalization.Protective security ! Freedoms can strengthen one another ! Freedom as primary ends of development and as principal means ! Agent-oriented view: individuals can create their own destiny Week 2: Modernization and Dependency Modernization  Chapter 6 Huntington .Migration and development in China: trends. a theoretical perspective  Graeme Hugo .Political participation: modernization and political decay  Arat .Dependency and development in latin america  Chapter 9 Wallerstein . wat de doelen zijn. Freedom to enter markets. Five distinct types of freedom: Political freedom .foreign aid Dit artikel is een heel algemeen stuk over ontwikkelingshulp in zijn officiele vorm (ODA).Migration and development in lowincome countries: a role for destination country policy?  Kam Wing Chan . geography and current issues Week 4: Development institutions  Chapter 25 Radelet .The transnational capitalist class and the discourse of globalization  Chapter 19 Babb .Migration and development. de impacten en de debatten over het hervormen van hulp. de motivaties.global cities and survival circuits  Hein de Haas . Wat het is. a freedom of man.Democracy and Economic Development: Modernization Theory Revisited  Sen: chapter 1 . · Freedom of exchange is not only a market mechanism.In defense of global capitalism  Chapter 18 Sklair .The rise and future demise of the world capitalist system: concepts for comparative analysis Week 3: Globalization and Migration Globalization  Chapters 15 Norberg . alternative.

Die culturele continuiteit is belangrijk bij het doorvoeren van veranderingen in organisaties. dan volgt de rest. Week 5: Globalization from below and Corporate social responsibility . De samenvatting op p.  Sen: chapter 2 . onder het mom van dat vrijheid niet alleen een eind doel is.multilaterale hulp. met elkaar verbonden. going well beyond the foundational importance of the overall freedom of individuals. the instrumental roles of distinct types of freedom have to be considered. Dan beargumenteert hij aan de hand van wat voorbeelden hoe de support-led processen van friendly ontwikkeling werken. alle drie eigenlijk niet).The ends and the means of development Gaat over het onderscheid tussen fierce en friendly bij ontwikkeling als proces. Vervolgens bespreekt hij de vijf type vrijheden die door hun verbondenheid elkaar versterken (politiek. social and political arrangements. Hierbij gaat fierce uit van eerst economische groei. transparantie en veiligheid). ICCO wordt gebruikt om dit te illustreren. We zitten nu vaak ongemakkelijk daar tussenin waarin we afwegingen moeten maken die je niet wilt maken (twee van de drie is mogelijk. including democratic systems. Het gaat om een uitbreiding van beleid. Ze concluderen dat het ondanks de aanpassingen die nodig zijn.  Chapter 26 Rodrik . economisch. zijn deze instituties nodig. such as nongovernmental organizations and cooperative entities. vrijheden zijn. legal mechanisms. Ze leggen de nadruk op dat het niet meer een Global south probleem is. Er is sprake van een trilemma tussen de natiestaat.The globalization paradox: democracy and the future of the world economy Rodrik stelt dat de hyperglobalisering en de binnenlandse politiek nu vaak clashen. In making appropriate institutional arrangements. Sen beargumenteert de tweede. ‘Individual capabilities crucially depend on. Sen legt in dit hoofdstuk de nadruk op de rol van instituties die de vrijheid moeten verzekeren. Daarom stelt hij een New Globalisation voor met zeven principes die onze aandacht verdienen. het belangrijk is dat de cultuur binnen NGOs behouden wordt. bespreekt de rol van economische groei als hoofddoel van hulp en de kritieken. en dat je dat moet terug zien in beleid van NGOs: geen top-down. Omdat er meerdere.  Elbers and Schulpen . maar van iedereen. there is a need to develop and support a plurality of institutions. hyperglobalisering en democratische politiek. sociaal. Het is daarom belangrijk dat globalisering (en kapitalisme) naar een nieuwe vorm gaan. waarbij rekening wordt gehouden met de diversiteit tussen naties en het feit dat ht beheer van de internationale markt uit die natiestaten komt. among other things. The institutions can incorporate private initiatives as well as public arrangements and also more mixed structures. educational and health provisions. Terwijl friendly zegt dat de support-led ontwikkeling nodig hebt. 412-413 bespreekt heel duidelijk de lijn en conclusie van het stuk. economic. media and other communication facilities and so on. maar ook een instrument om dat einddoel te bereiken. maar samenwerking.Reinventing international development NGOs . market structures.the case of ICCO Schrijven over de veranderingen in internationale ontwikkeling en hoe NGOs daarin moeten mee veranderen. Corresponding to multiple interconnected freedoms.

Ze kijken naar een nieuwe rol voor het bedrijfsleven in ontwikkeling (waaronder CSR). Hoe dit van een confrontatie. een beweging die wordt gedreven door de link tussen TNCs met mondiale ongelijkheid en onrechtvaardigheid. In de conclusie geven ze ook daadwerkelijk antwoord een aantal vragen daarover. omdat hier veel diversiteit binnen is. food and freedom Week 6: Gender and Environment Gender  Chapter 12 Pearson and Jackson . Vega .  Sen . Ribeiro . Verschillende stemmen en meningen moeten worden gehoord en vertegenwoordigd in ontwikkelingsbeleid. nieuwheid ervan. zie samenvatting (vragen over kenmerken van nieuwe actoren en allianties.what is globalization from below?  G. Het bewustzijn dat vrouwen buiten ontwikkelingsbeleid vielen in de jaren 70’ en de shift in de jaren 80’ van de rol van overheden in ontwikkeling naar organisaties en NGOs.Non-hegemonic globalizations: alter-native transnational processes and agents Corporate Social Responsibility  Utting .Globalization from below  Peter Evans . naar consumenten en beroemdheden als ontwikkelingsactoren.the struggle for corporate accountability Gaat over activisme rondom TNCs (transnational corporations). Hierdoor kunnen vrouwen een rol spelen in beleid en eisen stellen aan beleid gericht op vrouwen. en het falen en de beperkingen van CSRs. A.  Chapter 13 Ramamurthy .  Richey and Ponte . De transformatie van oude actoren en configuratie van nieuwe allianties worden besproken aan de hand van artikel die in het journal staan.Chapter 7: Famines and other crises . Het artikel waarschuwt voor het vertegenwoordigen van vrouwen als een groep. naar collaboratie.new actors and alliances in development Bekijken hoe ontwikkelingsfinanciering en interventies worden vormgegeven door een groter en complexer platvorm van actoren.Why is buying a ‘madras’ cotton shirt a political act? .Chapter 4: Poverty as capability deprivation . wat ze kunnen betekenen voor ontwikkeling en wat hun beperkingen zijn).Chapter 9: Population. en naar de rol van staat in interactie met elites en transnationale netwerken. and C.counterhegemonic globalization: transnational social movements in the contemporary gobal political economy  Gordon Mathews.Interrogating development: feminism. gender and policy Dit artikel laat zien hoe ontwikkelingsbeleid ontwikkeld vanuit een feministisch perspectief. naar de corporate accountability movement is gegaan. Vervolgens laat het de potentie zien van corporate accountability movements om sociale controle in te stellen over corporate capitalism.

:) Ik vermoed dat het beargumenteert dat als je een andere analyse gebruikt dan de huidige global commodity chain analysis. Die komen telkens nergens op uit. Maar dat staat niet in samenvatting helaas. Week 7: Justice and Security and New Paradigms Justice and Security  Sen: chapter 3 .Women’s agency and social change In dit hoofdstuk omschrijft Sen de shift van vrouwenbewegingen: van de focus op vrouwen welzijn naar de focus op vrouwen agency. Agency kan een rol spelen bij de opheffing van onrechtvaardigheid die het welzijn van vrouwen belemmert. lokale boeren verdringen en biodiversiteit terugdringen. maar dat ze een actieve rol kunnen spelen in social change. Sen laat dit zien met overlevingskansen van kinderen en vruchtbaarheid cijfers. Hij bespreekt daarbij utilitarisme. Maar geen van de 8 criteria van klimaatrecht zijn aangepakt tot dusver. libertarism. waarin aandacht is voor werkrelaties gebaseerd op gender. De verantwoordelijken zijn degene die de lasten moeten dragen. Dit komt volgens de schrijver door de hegemonische crisis (van de VS).Agrofuels in the food regime Schrijft over het gebruik van biobrandstoffen die worden gezien als een duurzame oplossing voor fossiele brandstoffen en een mogelijkheid tot ontwikkeling via het verschaffen van werkgelegenheid in ontwikkelingslanden.  Sen: chapter 8 .. Om vrijheden te kunnen meenemen in .Multipolarity and the new world (dis-order): US hegemonic decline and the fragmentation of the global climate regime Gaat over de stand van zaken in internationale klimaat onderhandelingen. De brandstoffen zijn enkel voordelig voor een kleine elite. omdat ze grond innemen waar eigenlijk voedsel werd verbouwd.Dit artikel vindt de huidige commodity chain tekort schiet en geeft een feministisch alternatief. dus zou het echte artikel erbij pakken als je het wilt gebruiken. MAAR ik snap dit artikel eigenlijk niet dus misschien zegt het wel wat anders. McMichael gaat hier echter tegen in en stelt dat agrofuels helemaal geen oplossing zijn. eentje waarin je aandacht schenkt aan gender. En daar valt oplossing voor klimaatverandering buiten. Rawls prioriteit van vrijheid. Het is belangrijk dat vrouwen niet langer als de passieve ontvangers van hulp worden gezien. Environment  Chapter 22 McMichael . het mogelijk wordt om hier belang aan te hechten in de keten en dat het daarmee mogelijk is ideologie omtrent gender te veranderen. omdat ze stranden op klimaatrecht. Belangrijk is dat op hoger niveau wordt gedacht en een oplossing wordt gevonden buiten de bestaande politieke structuren.Freedom and the foundations of justice In dit hoofdstuk gaat Sen in op verschillende benaderingen die er zijn in Ethiek en Justice.  Chapter 29 Timmons Roberts . Hiermee is het mogelijk een verandering in ideologie te hebben. Door het verliezen van hegemonie wordt gefocusd op nationale belangen. als mannen en vrouwen samen werken en hetzelfde betaald krijgen. Het gaat er volgens Sen om welke informational basis je gebruikt en welke informatie je uitsluit bij het oordelen.

De uitdaging van de toekomst is het verminderen van armoede door gebruik te maken van de nieuwe diversiteit in actoren en allianties. kan het lang duren voor dat dit bewerkstelligd is in een land. governance. maar naar de individu. niet gekeken naar de daadwerkelijke behoeftes van mensen. how informal justice systems can contribute Dit is een UNDP rapport over hoe ondersteuning van informal justice systems kan bijdragen toegang tot recht te verschaffen aan arme en kansarme mensen. en socio-economische uitdagingen en naar alle actoren die betrokken zijn.mogelijkheden zijn een vorm van vrijheid. gaan voor eigen winsten.Friends and interests: China’s distinctive links with africa Vergelijken Chinese ontwikkelingshulp model met die van het Westen. New paradigms  Sautman and Yan . Hoewel RoL belangrijk is in ontwikkeling. . Het verschil zit hem volgens de auteurs vooral in dat China echt investeert in het continent wat meer oplevert voor Afrika. De focus van ontwikkelingshulp ligt nu te veel op formele rechtsvormen. niet als hopeloze regio. Informele systemen kunnen die tijd opvullen.Doing justice. Er zijn ook overeenkomsten: beide hebben een commerciele insteek. de evaluation kant van freedom (tegenover effectiveness).  Wojkowska . De aanpak is een comprehensive approach die kijkt naar de veiligheid. De nadruk en verantwoordelijkheid ligt volgens hen teveel nog bij overheden.  Banks and Hulme . en dat kan alleen met de civil society. Hij pleit voor in een analyse van sociale rechtvaardigheid het individueel voordeel te beoordelen aan de hand van de mogelijkheden die iemand heeft. Het rapport is in opdracht van de overheid die zeiden: “we hebben kennis nodig hierover”. Daarmee mooi praktijk voorbeeld.New development alternatives or business as usual with a new face? The transformative potential of new actors and alliances in development Schrijven over het belang van een lokale civil society nu het landschap van ontwikkeling zo aan het uitbreiden is met actoren en allianties. Volgens Sen moet je justice zien in termen van individuele vrijheid. Een belangrijk verschil is wel dat China Afrika ziet als een continent van mogelijkheden. ookal claimt China meer een sociale benadering te hebben. ze kijken meer naar wat er echt nodig is. We moeten voorbij het philantrocapitalism om sociale inclusiviteit te bereiken met ontwikkeling. Kijk naar de vrijheid die mensen hebben om dingen te doen (en opportunities).  Rapport WO . Beide hebben een neoliberale insteek. Rapport gaat uit van human security: niet naar nationale veiligheid kijken. te veel top- down.Security & rule of law Overheidsrapport over Security en Rule of Law als doelstellingen van Nederlands ontwikkelingsbeleid in lage en middeninkomens landen.het oordelen beargumenteert Sen het gebruiken van een capabilities perspectief .