Week 1: Introduction and Development as a historical issue

Introductie

 Breman - Down and about; labouring under global capitalism
- Central argument: Focus on the world of work, the underbelly of the
economy, the the operational terrain for criminalized politics and
prostituted bureaucracies (124)
- The public good is not very visible (124) Why not?
- Typical result of liberalism (World Bank, IMF): higher productivity and less
social legislation. No protection by the state, no labour unions, more
mobility, more riches, but not less poverty. Liberalism does not solve
poverty.
- Down & Out, the result of undiluted and unfettered capitalism
- Moral questions for supporters of liberalism remains how to answer the
claims for inclusion [...] as people are allowed to live in human dignity, free
from poverty and oppression (125)

 Moyo - Why foreign aid is hurting africa
 Timmons Roberts, Bellone Hite and Chorev: Recurring Themes, P.1-17.

Development as a historical issue

 Chapters 1 Marx &Engels - Manifesto of the Communist Party
 Chapter 2 Weber - The prostetant ethic and the spirit of capitalism
 Chapter 3 Rostow - The stages of economic growth: a non-communist
manifesto
 Sen: Introduction - Development as freedom
According to Sen we need to look at development as a process of expanding the real
freedoms that people enjoy. Instead of focussing on development as the growth of gross
national product, the rise of personal incomes, industrialization, technological advance or
social modernization, we have to focus on human freedoms. Cause these things are
important as means for this freedom. But it is also crucial to look at social & economic
arrangements, to political and civil rights. We have to focus on this bigger goal. According
to Sen unfreedom can be a result of economic poverty (not having enough money and as
a consequence not having the freedom to consume and for instance buy food), but it can
also be a result of the lack of public facilities and social care or the lack of political
freedom. For this, development requires the removal of major sources of unfreedom, like
poverty, poor economic opportunities etc.

Freedom is central to the process of development for two distinct reasons:
· The evaluative reason: in the development process you have to look at the freedoms
people have enhanced, what are these freedoms?
· The effectiveness reason: achievement of development is dependent on the free
agency of people

Three illustrations by Sen to point out that development as freedom is a good
perspective:
· Substantive freedoms, like freedom of political participation and the opportunity to
receive basis education or health care, are among the constituent components of
development.
· Dissonance between income per head and the freedom of individuals to live long and
live well. Sen says it is possible that citizens of countries who may be richer in terms of
GNP per capita (for example from South Africa or Brazil) than for example India or China,

Protective security ! Freedoms can strengthen one another ! Freedom as primary ends of development and as principal means ! Agent-oriented view: individuals can create their own destiny Week 2: Modernization and Dependency Modernization  Chapter 6 Huntington . de impacten en de debatten over het hervormen van hulp. geography and current issues Week 4: Development institutions  Chapter 25 Radelet . Wat het is. like the labour market. Five distinct types of freedom: Political freedom .global cities and survival circuits  Hein de Haas .Migration and development in China: trends. a freedom of man.Economic facilities . but in the latter the life expectancies are substantially higher than in the former. · Freedom of exchange is not only a market mechanism. alternative. trajectory and likely successor  Taylor . or both? Migration  Chapter 23 Saskia Sassen . de motivaties.The transnational capitalist class and the discourse of globalization  Chapter 19 Babb .Democracy and Economic Development: Modernization Theory Revisited  Sen: chapter 1 .The development of underdevelopment  Chapter 8 Cardoso .The rise and future demise of the world capitalist system: concepts for comparative analysis Week 3: Globalization and Migration Globalization  Chapters 15 Norberg . a theoretical perspective  Graeme Hugo .In defense of global capitalism  Chapter 18 Sklair . wat de doelen zijn.The Washington Consensus as transnational policy paradigm: its origins.The perspective of freedom  Dependency  Chapter 7 Gunder Frank . Maakt onderscheid in bilaterale hulp en .Mobile money: financial globalization.Migration and development in lowincome countries: a role for destination country policy?  Kam Wing Chan .Dependency and development in latin america  Chapter 9 Wallerstein .Social opportunities . Freedom to enter markets.Transparency guarantees . > Due to this Sen states that development analysis is also important for rich countries.foreign aid Dit artikel is een heel algemeen stuk over ontwikkelingshulp in zijn officiele vorm (ODA).Political participation: modernization and political decay  Arat .Migration and development.

Daarom stelt hij een New Globalisation voor met zeven principes die onze aandacht verdienen. zijn deze instituties nodig. Er is sprake van een trilemma tussen de natiestaat. ‘Individual capabilities crucially depend on. Ze concluderen dat het ondanks de aanpassingen die nodig zijn. De samenvatting op p. going well beyond the foundational importance of the overall freedom of individuals. Dan beargumenteert hij aan de hand van wat voorbeelden hoe de support-led processen van friendly ontwikkeling werken. waarbij rekening wordt gehouden met de diversiteit tussen naties en het feit dat ht beheer van de internationale markt uit die natiestaten komt. maar van iedereen. transparantie en veiligheid). social and political arrangements. We zitten nu vaak ongemakkelijk daar tussenin waarin we afwegingen moeten maken die je niet wilt maken (twee van de drie is mogelijk. Ze leggen de nadruk op dat het niet meer een Global south probleem is.The globalization paradox: democracy and the future of the world economy Rodrik stelt dat de hyperglobalisering en de binnenlandse politiek nu vaak clashen. Sen beargumenteert de tweede.The ends and the means of development Gaat over het onderscheid tussen fierce en friendly bij ontwikkeling als proces. Corresponding to multiple interconnected freedoms. 412-413 bespreekt heel duidelijk de lijn en conclusie van het stuk. het belangrijk is dat de cultuur binnen NGOs behouden wordt. Sen legt in dit hoofdstuk de nadruk op de rol van instituties die de vrijheid moeten verzekeren.  Sen: chapter 2 .the case of ICCO Schrijven over de veranderingen in internationale ontwikkeling en hoe NGOs daarin moeten mee veranderen. Terwijl friendly zegt dat de support-led ontwikkeling nodig hebt. such as nongovernmental organizations and cooperative entities. ICCO wordt gebruikt om dit te illustreren. vrijheden zijn. legal mechanisms.  Chapter 26 Rodrik . alle drie eigenlijk niet). hyperglobalisering en democratische politiek. economic. market structures. en dat je dat moet terug zien in beleid van NGOs: geen top-down. economisch. Vervolgens bespreekt hij de vijf type vrijheden die door hun verbondenheid elkaar versterken (politiek. maar ook een instrument om dat einddoel te bereiken. maar samenwerking.  Elbers and Schulpen . Die culturele continuiteit is belangrijk bij het doorvoeren van veranderingen in organisaties. Het is daarom belangrijk dat globalisering (en kapitalisme) naar een nieuwe vorm gaan.Reinventing international development NGOs . bespreekt de rol van economische groei als hoofddoel van hulp en de kritieken. Omdat er meerdere. met elkaar verbonden. Week 5: Globalization from below and Corporate social responsibility . there is a need to develop and support a plurality of institutions. Het gaat om een uitbreiding van beleid. The institutions can incorporate private initiatives as well as public arrangements and also more mixed structures. dan volgt de rest. the instrumental roles of distinct types of freedom have to be considered. In making appropriate institutional arrangements. among other things. including democratic systems. sociaal. media and other communication facilities and so on. onder het mom van dat vrijheid niet alleen een eind doel is.multilaterale hulp. educational and health provisions. Hierbij gaat fierce uit van eerst economische groei.

food and freedom Week 6: Gender and Environment Gender  Chapter 12 Pearson and Jackson .new actors and alliances in development Bekijken hoe ontwikkelingsfinanciering en interventies worden vormgegeven door een groter en complexer platvorm van actoren. Vega . Vervolgens laat het de potentie zien van corporate accountability movements om sociale controle in te stellen over corporate capitalism. De transformatie van oude actoren en configuratie van nieuwe allianties worden besproken aan de hand van artikel die in het journal staan.counterhegemonic globalization: transnational social movements in the contemporary gobal political economy  Gordon Mathews. Het artikel waarschuwt voor het vertegenwoordigen van vrouwen als een groep. wat ze kunnen betekenen voor ontwikkeling en wat hun beperkingen zijn).  Sen .Chapter 9: Population.  Chapter 13 Ramamurthy . and C. en naar de rol van staat in interactie met elites en transnationale netwerken. naar collaboratie.Chapter 4: Poverty as capability deprivation . Hierdoor kunnen vrouwen een rol spelen in beleid en eisen stellen aan beleid gericht op vrouwen. Verschillende stemmen en meningen moeten worden gehoord en vertegenwoordigd in ontwikkelingsbeleid. Ribeiro . gender and policy Dit artikel laat zien hoe ontwikkelingsbeleid ontwikkeld vanuit een feministisch perspectief.Globalization from below  Peter Evans . nieuwheid ervan. naar de corporate accountability movement is gegaan.Non-hegemonic globalizations: alter-native transnational processes and agents Corporate Social Responsibility  Utting . Ze kijken naar een nieuwe rol voor het bedrijfsleven in ontwikkeling (waaronder CSR).the struggle for corporate accountability Gaat over activisme rondom TNCs (transnational corporations). In de conclusie geven ze ook daadwerkelijk antwoord een aantal vragen daarover.Chapter 7: Famines and other crises .Why is buying a ‘madras’ cotton shirt a political act? . omdat hier veel diversiteit binnen is.  Richey and Ponte . A. zie samenvatting (vragen over kenmerken van nieuwe actoren en allianties. Hoe dit van een confrontatie. Het bewustzijn dat vrouwen buiten ontwikkelingsbeleid vielen in de jaren 70’ en de shift in de jaren 80’ van de rol van overheden in ontwikkeling naar organisaties en NGOs.what is globalization from below?  G.Interrogating development: feminism. naar consumenten en beroemdheden als ontwikkelingsactoren. en het falen en de beperkingen van CSRs. een beweging die wordt gedreven door de link tussen TNCs met mondiale ongelijkheid en onrechtvaardigheid.

Multipolarity and the new world (dis-order): US hegemonic decline and the fragmentation of the global climate regime Gaat over de stand van zaken in internationale klimaat onderhandelingen. McMichael gaat hier echter tegen in en stelt dat agrofuels helemaal geen oplossing zijn. Het gaat er volgens Sen om welke informational basis je gebruikt en welke informatie je uitsluit bij het oordelen. dus zou het echte artikel erbij pakken als je het wilt gebruiken. het mogelijk wordt om hier belang aan te hechten in de keten en dat het daarmee mogelijk is ideologie omtrent gender te veranderen.  Sen: chapter 8 . Door het verliezen van hegemonie wordt gefocusd op nationale belangen. Agency kan een rol spelen bij de opheffing van onrechtvaardigheid die het welzijn van vrouwen belemmert. Environment  Chapter 22 McMichael . waarin aandacht is voor werkrelaties gebaseerd op gender. omdat ze stranden op klimaatrecht. maar dat ze een actieve rol kunnen spelen in social change. Hiermee is het mogelijk een verandering in ideologie te hebben.Dit artikel vindt de huidige commodity chain tekort schiet en geeft een feministisch alternatief.Freedom and the foundations of justice In dit hoofdstuk gaat Sen in op verschillende benaderingen die er zijn in Ethiek en Justice. Het is belangrijk dat vrouwen niet langer als de passieve ontvangers van hulp worden gezien.Agrofuels in the food regime Schrijft over het gebruik van biobrandstoffen die worden gezien als een duurzame oplossing voor fossiele brandstoffen en een mogelijkheid tot ontwikkeling via het verschaffen van werkgelegenheid in ontwikkelingslanden. Sen laat dit zien met overlevingskansen van kinderen en vruchtbaarheid cijfers. MAAR ik snap dit artikel eigenlijk niet dus misschien zegt het wel wat anders. Rawls prioriteit van vrijheid. libertarism.Women’s agency and social change In dit hoofdstuk omschrijft Sen de shift van vrouwenbewegingen: van de focus op vrouwen welzijn naar de focus op vrouwen agency. Week 7: Justice and Security and New Paradigms Justice and Security  Sen: chapter 3 . :) Ik vermoed dat het beargumenteert dat als je een andere analyse gebruikt dan de huidige global commodity chain analysis. Maar geen van de 8 criteria van klimaatrecht zijn aangepakt tot dusver. Belangrijk is dat op hoger niveau wordt gedacht en een oplossing wordt gevonden buiten de bestaande politieke structuren. Hij bespreekt daarbij utilitarisme. lokale boeren verdringen en biodiversiteit terugdringen. Dit komt volgens de schrijver door de hegemonische crisis (van de VS). En daar valt oplossing voor klimaatverandering buiten. als mannen en vrouwen samen werken en hetzelfde betaald krijgen. Om vrijheden te kunnen meenemen in . Maar dat staat niet in samenvatting helaas.. De verantwoordelijken zijn degene die de lasten moeten dragen. Die komen telkens nergens op uit.  Chapter 29 Timmons Roberts . De brandstoffen zijn enkel voordelig voor een kleine elite. omdat ze grond innemen waar eigenlijk voedsel werd verbouwd. eentje waarin je aandacht schenkt aan gender.

en socio-economische uitdagingen en naar alle actoren die betrokken zijn. De focus van ontwikkelingshulp ligt nu te veel op formele rechtsvormen. ookal claimt China meer een sociale benadering te hebben. We moeten voorbij het philantrocapitalism om sociale inclusiviteit te bereiken met ontwikkeling.mogelijkheden zijn een vorm van vrijheid. Het rapport is in opdracht van de overheid die zeiden: “we hebben kennis nodig hierover”. niet gekeken naar de daadwerkelijke behoeftes van mensen. Er zijn ook overeenkomsten: beide hebben een commerciele insteek. how informal justice systems can contribute Dit is een UNDP rapport over hoe ondersteuning van informal justice systems kan bijdragen toegang tot recht te verschaffen aan arme en kansarme mensen. Het verschil zit hem volgens de auteurs vooral in dat China echt investeert in het continent wat meer oplevert voor Afrika. de evaluation kant van freedom (tegenover effectiveness). en dat kan alleen met de civil society. te veel top- down. Volgens Sen moet je justice zien in termen van individuele vrijheid.  Banks and Hulme . Daarmee mooi praktijk voorbeeld. gaan voor eigen winsten. niet als hopeloze regio. kan het lang duren voor dat dit bewerkstelligd is in een land. maar naar de individu.  Rapport WO . Een belangrijk verschil is wel dat China Afrika ziet als een continent van mogelijkheden. De aanpak is een comprehensive approach die kijkt naar de veiligheid. New paradigms  Sautman and Yan . . De uitdaging van de toekomst is het verminderen van armoede door gebruik te maken van de nieuwe diversiteit in actoren en allianties. ze kijken meer naar wat er echt nodig is.Security & rule of law Overheidsrapport over Security en Rule of Law als doelstellingen van Nederlands ontwikkelingsbeleid in lage en middeninkomens landen. De nadruk en verantwoordelijkheid ligt volgens hen teveel nog bij overheden.Friends and interests: China’s distinctive links with africa Vergelijken Chinese ontwikkelingshulp model met die van het Westen. Hoewel RoL belangrijk is in ontwikkeling.Doing justice.het oordelen beargumenteert Sen het gebruiken van een capabilities perspectief . Hij pleit voor in een analyse van sociale rechtvaardigheid het individueel voordeel te beoordelen aan de hand van de mogelijkheden die iemand heeft. governance.  Wojkowska . Rapport gaat uit van human security: niet naar nationale veiligheid kijken. Kijk naar de vrijheid die mensen hebben om dingen te doen (en opportunities). Informele systemen kunnen die tijd opvullen.New development alternatives or business as usual with a new face? The transformative potential of new actors and alliances in development Schrijven over het belang van een lokale civil society nu het landschap van ontwikkeling zo aan het uitbreiden is met actoren en allianties. Beide hebben een neoliberale insteek.