Week 1: Introduction and Development as a historical issue

Introductie

 Breman - Down and about; labouring under global capitalism
- Central argument: Focus on the world of work, the underbelly of the
economy, the the operational terrain for criminalized politics and
prostituted bureaucracies (124)
- The public good is not very visible (124) Why not?
- Typical result of liberalism (World Bank, IMF): higher productivity and less
social legislation. No protection by the state, no labour unions, more
mobility, more riches, but not less poverty. Liberalism does not solve
poverty.
- Down & Out, the result of undiluted and unfettered capitalism
- Moral questions for supporters of liberalism remains how to answer the
claims for inclusion [...] as people are allowed to live in human dignity, free
from poverty and oppression (125)

 Moyo - Why foreign aid is hurting africa
 Timmons Roberts, Bellone Hite and Chorev: Recurring Themes, P.1-17.

Development as a historical issue

 Chapters 1 Marx &Engels - Manifesto of the Communist Party
 Chapter 2 Weber - The prostetant ethic and the spirit of capitalism
 Chapter 3 Rostow - The stages of economic growth: a non-communist
manifesto
 Sen: Introduction - Development as freedom
According to Sen we need to look at development as a process of expanding the real
freedoms that people enjoy. Instead of focussing on development as the growth of gross
national product, the rise of personal incomes, industrialization, technological advance or
social modernization, we have to focus on human freedoms. Cause these things are
important as means for this freedom. But it is also crucial to look at social & economic
arrangements, to political and civil rights. We have to focus on this bigger goal. According
to Sen unfreedom can be a result of economic poverty (not having enough money and as
a consequence not having the freedom to consume and for instance buy food), but it can
also be a result of the lack of public facilities and social care or the lack of political
freedom. For this, development requires the removal of major sources of unfreedom, like
poverty, poor economic opportunities etc.

Freedom is central to the process of development for two distinct reasons:
· The evaluative reason: in the development process you have to look at the freedoms
people have enhanced, what are these freedoms?
· The effectiveness reason: achievement of development is dependent on the free
agency of people

Three illustrations by Sen to point out that development as freedom is a good
perspective:
· Substantive freedoms, like freedom of political participation and the opportunity to
receive basis education or health care, are among the constituent components of
development.
· Dissonance between income per head and the freedom of individuals to live long and
live well. Sen says it is possible that citizens of countries who may be richer in terms of
GNP per capita (for example from South Africa or Brazil) than for example India or China,

Dependency and development in latin america  Chapter 9 Wallerstein . like the labour market. Wat het is. or both? Migration  Chapter 23 Saskia Sassen . Maakt onderscheid in bilaterale hulp en .Mobile money: financial globalization. de motivaties.foreign aid Dit artikel is een heel algemeen stuk over ontwikkelingshulp in zijn officiele vorm (ODA).global cities and survival circuits  Hein de Haas .Economic facilities .Protective security ! Freedoms can strengthen one another ! Freedom as primary ends of development and as principal means ! Agent-oriented view: individuals can create their own destiny Week 2: Modernization and Dependency Modernization  Chapter 6 Huntington . de impacten en de debatten over het hervormen van hulp.Transparency guarantees . Freedom to enter markets.Social opportunities .Migration and development in lowincome countries: a role for destination country policy?  Kam Wing Chan .Political participation: modernization and political decay  Arat . trajectory and likely successor  Taylor . · Freedom of exchange is not only a market mechanism.The perspective of freedom  Dependency  Chapter 7 Gunder Frank .Democracy and Economic Development: Modernization Theory Revisited  Sen: chapter 1 .In defense of global capitalism  Chapter 18 Sklair . a freedom of man.Migration and development in China: trends. but in the latter the life expectancies are substantially higher than in the former.Migration and development. a theoretical perspective  Graeme Hugo .The transnational capitalist class and the discourse of globalization  Chapter 19 Babb . > Due to this Sen states that development analysis is also important for rich countries. geography and current issues Week 4: Development institutions  Chapter 25 Radelet .The Washington Consensus as transnational policy paradigm: its origins.The rise and future demise of the world capitalist system: concepts for comparative analysis Week 3: Globalization and Migration Globalization  Chapters 15 Norberg . alternative. Five distinct types of freedom: Political freedom . wat de doelen zijn.The development of underdevelopment  Chapter 8 Cardoso .

including democratic systems. ‘Individual capabilities crucially depend on. De samenvatting op p. In making appropriate institutional arrangements. hyperglobalisering en democratische politiek. Die culturele continuiteit is belangrijk bij het doorvoeren van veranderingen in organisaties. ICCO wordt gebruikt om dit te illustreren. Het gaat om een uitbreiding van beleid. among other things. transparantie en veiligheid). onder het mom van dat vrijheid niet alleen een eind doel is. social and political arrangements.  Sen: chapter 2 . maar ook een instrument om dat einddoel te bereiken. maar van iedereen. sociaal. educational and health provisions. bespreekt de rol van economische groei als hoofddoel van hulp en de kritieken. 412-413 bespreekt heel duidelijk de lijn en conclusie van het stuk. Sen legt in dit hoofdstuk de nadruk op de rol van instituties die de vrijheid moeten verzekeren. Omdat er meerdere. Sen beargumenteert de tweede.the case of ICCO Schrijven over de veranderingen in internationale ontwikkeling en hoe NGOs daarin moeten mee veranderen. Ze leggen de nadruk op dat het niet meer een Global south probleem is. such as nongovernmental organizations and cooperative entities. the instrumental roles of distinct types of freedom have to be considered. Terwijl friendly zegt dat de support-led ontwikkeling nodig hebt. market structures. Dan beargumenteert hij aan de hand van wat voorbeelden hoe de support-led processen van friendly ontwikkeling werken. Daarom stelt hij een New Globalisation voor met zeven principes die onze aandacht verdienen.Reinventing international development NGOs . dan volgt de rest.The globalization paradox: democracy and the future of the world economy Rodrik stelt dat de hyperglobalisering en de binnenlandse politiek nu vaak clashen. there is a need to develop and support a plurality of institutions. Corresponding to multiple interconnected freedoms. economic. media and other communication facilities and so on. The institutions can incorporate private initiatives as well as public arrangements and also more mixed structures. Ze concluderen dat het ondanks de aanpassingen die nodig zijn. zijn deze instituties nodig.The ends and the means of development Gaat over het onderscheid tussen fierce en friendly bij ontwikkeling als proces.  Elbers and Schulpen . alle drie eigenlijk niet). Vervolgens bespreekt hij de vijf type vrijheden die door hun verbondenheid elkaar versterken (politiek. economisch.multilaterale hulp. legal mechanisms.  Chapter 26 Rodrik . Er is sprake van een trilemma tussen de natiestaat. en dat je dat moet terug zien in beleid van NGOs: geen top-down. maar samenwerking. going well beyond the foundational importance of the overall freedom of individuals. waarbij rekening wordt gehouden met de diversiteit tussen naties en het feit dat ht beheer van de internationale markt uit die natiestaten komt. het belangrijk is dat de cultuur binnen NGOs behouden wordt. vrijheden zijn. We zitten nu vaak ongemakkelijk daar tussenin waarin we afwegingen moeten maken die je niet wilt maken (twee van de drie is mogelijk. Hierbij gaat fierce uit van eerst economische groei. met elkaar verbonden. Week 5: Globalization from below and Corporate social responsibility . Het is daarom belangrijk dat globalisering (en kapitalisme) naar een nieuwe vorm gaan.

en het falen en de beperkingen van CSRs. nieuwheid ervan. en naar de rol van staat in interactie met elites en transnationale netwerken.  Chapter 13 Ramamurthy . omdat hier veel diversiteit binnen is.Globalization from below  Peter Evans . Het artikel waarschuwt voor het vertegenwoordigen van vrouwen als een groep. Ribeiro .Chapter 7: Famines and other crises .counterhegemonic globalization: transnational social movements in the contemporary gobal political economy  Gordon Mathews.  Richey and Ponte . A.  Sen . gender and policy Dit artikel laat zien hoe ontwikkelingsbeleid ontwikkeld vanuit een feministisch perspectief. naar consumenten en beroemdheden als ontwikkelingsactoren.Why is buying a ‘madras’ cotton shirt a political act? .what is globalization from below?  G. een beweging die wordt gedreven door de link tussen TNCs met mondiale ongelijkheid en onrechtvaardigheid. Verschillende stemmen en meningen moeten worden gehoord en vertegenwoordigd in ontwikkelingsbeleid. zie samenvatting (vragen over kenmerken van nieuwe actoren en allianties. naar collaboratie. Hoe dit van een confrontatie.Interrogating development: feminism.Chapter 4: Poverty as capability deprivation .Non-hegemonic globalizations: alter-native transnational processes and agents Corporate Social Responsibility  Utting . Vega . Ze kijken naar een nieuwe rol voor het bedrijfsleven in ontwikkeling (waaronder CSR). Het bewustzijn dat vrouwen buiten ontwikkelingsbeleid vielen in de jaren 70’ en de shift in de jaren 80’ van de rol van overheden in ontwikkeling naar organisaties en NGOs. wat ze kunnen betekenen voor ontwikkeling en wat hun beperkingen zijn). food and freedom Week 6: Gender and Environment Gender  Chapter 12 Pearson and Jackson .Chapter 9: Population. Vervolgens laat het de potentie zien van corporate accountability movements om sociale controle in te stellen over corporate capitalism.new actors and alliances in development Bekijken hoe ontwikkelingsfinanciering en interventies worden vormgegeven door een groter en complexer platvorm van actoren.the struggle for corporate accountability Gaat over activisme rondom TNCs (transnational corporations). Hierdoor kunnen vrouwen een rol spelen in beleid en eisen stellen aan beleid gericht op vrouwen. De transformatie van oude actoren en configuratie van nieuwe allianties worden besproken aan de hand van artikel die in het journal staan. naar de corporate accountability movement is gegaan. and C. In de conclusie geven ze ook daadwerkelijk antwoord een aantal vragen daarover.

Multipolarity and the new world (dis-order): US hegemonic decline and the fragmentation of the global climate regime Gaat over de stand van zaken in internationale klimaat onderhandelingen. Rawls prioriteit van vrijheid. En daar valt oplossing voor klimaatverandering buiten. Environment  Chapter 22 McMichael . Agency kan een rol spelen bij de opheffing van onrechtvaardigheid die het welzijn van vrouwen belemmert. waarin aandacht is voor werkrelaties gebaseerd op gender. De brandstoffen zijn enkel voordelig voor een kleine elite. Het gaat er volgens Sen om welke informational basis je gebruikt en welke informatie je uitsluit bij het oordelen. Hiermee is het mogelijk een verandering in ideologie te hebben. Week 7: Justice and Security and New Paradigms Justice and Security  Sen: chapter 3 . als mannen en vrouwen samen werken en hetzelfde betaald krijgen. Maar dat staat niet in samenvatting helaas. dus zou het echte artikel erbij pakken als je het wilt gebruiken. Hij bespreekt daarbij utilitarisme. het mogelijk wordt om hier belang aan te hechten in de keten en dat het daarmee mogelijk is ideologie omtrent gender te veranderen. MAAR ik snap dit artikel eigenlijk niet dus misschien zegt het wel wat anders. Door het verliezen van hegemonie wordt gefocusd op nationale belangen.. lokale boeren verdringen en biodiversiteit terugdringen.Women’s agency and social change In dit hoofdstuk omschrijft Sen de shift van vrouwenbewegingen: van de focus op vrouwen welzijn naar de focus op vrouwen agency. maar dat ze een actieve rol kunnen spelen in social change. Belangrijk is dat op hoger niveau wordt gedacht en een oplossing wordt gevonden buiten de bestaande politieke structuren. Om vrijheden te kunnen meenemen in .Freedom and the foundations of justice In dit hoofdstuk gaat Sen in op verschillende benaderingen die er zijn in Ethiek en Justice. :) Ik vermoed dat het beargumenteert dat als je een andere analyse gebruikt dan de huidige global commodity chain analysis. Maar geen van de 8 criteria van klimaatrecht zijn aangepakt tot dusver. Het is belangrijk dat vrouwen niet langer als de passieve ontvangers van hulp worden gezien. libertarism. omdat ze grond innemen waar eigenlijk voedsel werd verbouwd.Agrofuels in the food regime Schrijft over het gebruik van biobrandstoffen die worden gezien als een duurzame oplossing voor fossiele brandstoffen en een mogelijkheid tot ontwikkeling via het verschaffen van werkgelegenheid in ontwikkelingslanden. Dit komt volgens de schrijver door de hegemonische crisis (van de VS). omdat ze stranden op klimaatrecht. eentje waarin je aandacht schenkt aan gender. McMichael gaat hier echter tegen in en stelt dat agrofuels helemaal geen oplossing zijn. Sen laat dit zien met overlevingskansen van kinderen en vruchtbaarheid cijfers. De verantwoordelijken zijn degene die de lasten moeten dragen. Die komen telkens nergens op uit.  Chapter 29 Timmons Roberts .Dit artikel vindt de huidige commodity chain tekort schiet en geeft een feministisch alternatief.  Sen: chapter 8 .

ze kijken meer naar wat er echt nodig is. gaan voor eigen winsten.het oordelen beargumenteert Sen het gebruiken van een capabilities perspectief . en socio-economische uitdagingen en naar alle actoren die betrokken zijn. how informal justice systems can contribute Dit is een UNDP rapport over hoe ondersteuning van informal justice systems kan bijdragen toegang tot recht te verschaffen aan arme en kansarme mensen. en dat kan alleen met de civil society. Een belangrijk verschil is wel dat China Afrika ziet als een continent van mogelijkheden.Doing justice. de evaluation kant van freedom (tegenover effectiveness).Security & rule of law Overheidsrapport over Security en Rule of Law als doelstellingen van Nederlands ontwikkelingsbeleid in lage en middeninkomens landen. niet als hopeloze regio. Het verschil zit hem volgens de auteurs vooral in dat China echt investeert in het continent wat meer oplevert voor Afrika. De uitdaging van de toekomst is het verminderen van armoede door gebruik te maken van de nieuwe diversiteit in actoren en allianties.mogelijkheden zijn een vorm van vrijheid. niet gekeken naar de daadwerkelijke behoeftes van mensen. ookal claimt China meer een sociale benadering te hebben. De focus van ontwikkelingshulp ligt nu te veel op formele rechtsvormen.  Wojkowska . De aanpak is een comprehensive approach die kijkt naar de veiligheid. New paradigms  Sautman and Yan . Rapport gaat uit van human security: niet naar nationale veiligheid kijken. Er zijn ook overeenkomsten: beide hebben een commerciele insteek. governance. te veel top- down.Friends and interests: China’s distinctive links with africa Vergelijken Chinese ontwikkelingshulp model met die van het Westen. Hij pleit voor in een analyse van sociale rechtvaardigheid het individueel voordeel te beoordelen aan de hand van de mogelijkheden die iemand heeft.  Banks and Hulme . We moeten voorbij het philantrocapitalism om sociale inclusiviteit te bereiken met ontwikkeling. Daarmee mooi praktijk voorbeeld. De nadruk en verantwoordelijkheid ligt volgens hen teveel nog bij overheden.New development alternatives or business as usual with a new face? The transformative potential of new actors and alliances in development Schrijven over het belang van een lokale civil society nu het landschap van ontwikkeling zo aan het uitbreiden is met actoren en allianties. Informele systemen kunnen die tijd opvullen. Beide hebben een neoliberale insteek. maar naar de individu.  Rapport WO . Het rapport is in opdracht van de overheid die zeiden: “we hebben kennis nodig hierover”. Hoewel RoL belangrijk is in ontwikkeling. . Volgens Sen moet je justice zien in termen van individuele vrijheid. Kijk naar de vrijheid die mensen hebben om dingen te doen (en opportunities). kan het lang duren voor dat dit bewerkstelligd is in een land.