Vous êtes sur la page 1sur 3

Coro

Polyushko-pole
Lev Knipper
Ragdoll Architect
q = 130
# 4 4
Percussion Intro 8 .. .. .. ..
Tenor V 4 R R R R
p
4 8
Baritone
? # 44

# .
n n .
16

T V J
F Po - lyush - ko -

?#
B
F Po - lyush - ko -

22
#
T V n #
po - le. Po - lyush - ko, shi - ro - ko po - le, Ye - dut po po - lyu ge - ro - i,

?# n # # n
B
po - le. Po - lyush - ko, shi - ro - ko po - le, Ye - dut po po - lyu ge - ro - i,

#

27

T V n
eh, da kras - noj ar - mii ge - ro - i f De - vush - ki, glyan - te Glyan - te na do - ro - gu

? # n #
B
eh, da kras - noj ar - mii ge - ro - i f De - vush - ki, glyan - te Glyan - te na do - ro - gu
2 Polyushko-pole

32
#
V n # n
T

na - shu V'yot - sya dal' - nya - ya do - ro - ga, Eh, da raz - ve - syo - la - ya do - ro - ga.

B
?# n # # n n #
na - shu. V'yot - sya dal' - nya - ya do - ro - ga, Eh, da raz - ve - syo - la - ya do - ro - ga -

#

37

V n #
T

De - vush - ki, glyan - te, My vra - ga pri - nyat' go - to - vy Na - shi ko - ni bys - tro - no - gi,

B
?# n # # n
De - vush - ki, glyan - te, My vra - ga pri - nyat' go - to - vy Na - shi ko - ni bys - tro - no - gi,

43
# .. .. .. ..
T V n R R R R
eh, da na - shi tan - ki bys - tro - khod - ny. Ah!

? # n # .. .. . .. ..
B R R R R
Eh, da na - shi tan - ki bys - tro - khod - ny. Ah!

48
# f
T V n # n

f
Na - shi ko - ni bys - tro - no - gi, eh, da na - shi tan - ki bys - tro - khod - ny. Eh

? # . n # # n n #
B
Na - shi ko - ni bys - tro - no - gi, Eh, da na - shi tan - ki bys - tro - khod - ny. Eh

#

53

T V n #
pust' zhev kolk - kho - ze. Druzh - na - ya ki - pit ra - bo - ta, My do - zor - nye se - vo - dnya,

?# n # # n
B
pust' zhev kolk - kho - ze. Druzh - na - ya ki - pit ra - bo - ta, My do - zor - nye se - vo - dnya,
Polyushko-pole 3

#

59

V n
T

eh da mi se - vo - dnya cha - so - vye. De - vush - ki, glyan - te, de - vush - ki, u - tri - tye

? # n #
B

eh da mi se - vo - dnya cha - so - vye. De - vush - ki, glyan - te, de - vush - ki, u - tri - tye

64
#
V n # n
T

slyo - zy! Pust' po siln - ye - ye grian - yen pyes - nyu, ey, da na - sha pyes - nya bo - ye - va - ya. P
B
?# n # # n n #
slyo - zy! Pust - po siln - ye - ye grian - yen pyes - nyu, ey, da na - sha pyes - bya bo - ye - va - ya. P

#

69

T V n
Po - lyush - ko - po - le. Po - lyush - ko, shi - ro - ko po - le, Ye - dut po po - lyu ge -

B
?# n
Po - lyush - ko - po - le. Po - lyush - ko, shi - ro - ko po - le, Ye - dut po po - lyu ge -

74
# # .. R .. R .. ..
T V n R R
ro - i, eh, da kras - noj ar - mii ge - ro - i p
?# # # n n #
B
ro - i, eh, da kras - noj ar - mii ge - ro - i

#
rit.

. . w w w
80


U
T V n J n

B
?#