Vous êtes sur la page 1sur 223

Michael Angold

_,,,,,,

BIZANC
Hd az kor s a kzpkor kztt

GENERAL PRESS KIAD


KLNLEGES KNYVEK SOROZAT

A m eredeti cme:
BYZANTIUM

Copyright 2001 Michael Angold

Hungarian translation Sndor Bea s GENERAL PRESS KIAD

Az egyedljogostott magyar nyelv kiads.


A Kiad mindenjogot fenntart, az rott s az elektronikus
sajtban rszletekben kzlt kiads jogt is.

Fordtotta
SNDOR BEA
Szerkesztette
TODEROANNA

A borttervet
GREGOR LSZL
ksztette

A belv-tipogrfit
KOCSIS JZSEF, Colortipo Bt.
ksztette

ISSN 1585-6860
ISBN 963 9282 73 1

Kiadja a GENERAL PRESS KIAD


felels kiad: LANTOS KLMNN
Irodalmi s mvszeti vezet: LANTOS KLMN
Kszlt 13 nyomdai v terjedelemben,
2,0 volumenizlt 80 g-os Enso Creamy papron.
Kiadi munkaszm: 713
ELSZ

K nyvem jrszt a mediterrn tjakon zajlott trt-


nelmi esemnyeket rja le. Erre a vidkre tavasz-
szal s sszel a legjobb utazni. Mrciusban mg
gyakran hideg s ess az id - prilis s mjus mr
megfelelbb. Az sz oktberben a legszebb, m ha
szerencsnk van, novemberig is elhzdhat az indin
nyr. A korai kzpkori szobrok sok helyen sztszrva
tallhatk, de a legtbb j llapotban megmaradt,
gynyr s kifejez alkotst olyan nagyvrosokban
talljuk, mint Rma, Ravenna, Thesszaloniki s Isz-
tambul (a rgi Konstantinpoly).
A biznci civilizci sokkal eredetibb s kreatvabb
volt, mint ahogy azt sokan gondoljk. Kupols temp-
lomai eredetisgben s merszsgben versenyre kel-
nek a klasszikus ptszettel s a gtikus katedrlisok-
kal, a mozaikok pedig nagyszer malkotsok: mlt
versenytrsai a klasszikus szobrszat s a renesznsz
festszet remekmveinek. A biznci kultra nagyrszt
Biznc vagy Konstantinpoly vrosnak termke - ez-
zel a vrossal kell teht kezdennk. A vros 1453 utn,
amikor Isztambul, az Oszmn Birodalom fvrosa lett
belle, hatalmas vltozson ment t, mgis megma-
radt a Biznci Birodalom fvrosnak. Hogyan is le-
hetett volna mskpp? Jusztinianosz Szent Blcses-
sg-temploma (a Hagia Szophia) ma is uralja a
vroskpet: a templom els rsze a kolosszlis kupo-
lval szdletes ltvny. Szerencsre szmos biznci
mozaik is pen maradt, s ezeket gondosan megriztk
a kzelmltban is. Az apszisban tallhat mozaik a
Szzrl s a gyermekrl mig a biznci mvszet
egyik legnagyobb alkotsa. A Hagia Szophihoz vi-
szonylag kzel tallhat tbb ms Jusztinianosz kora-

5
beli templom is. A Szent Szergiosz- s Bakkhosz-temp-
lomot (Kc;k Ayasofya <;amii) mersz tervezs p-
letrt s dsztseinek szpsgrt rdemes ltni.
Szent Eirn temploma (Aya lrini Kilisesi) viszont ko-
molysgval gyakorol mly benyomst a ltogatra.
Felttlenl meg kell nznnk a gazdagon dsztett ke-
resztet a szentlyben. A templom ma a Topkapi palo-
thoz tartoz vrosrszben ll. Az oszmn szultnok
rezidencija pen maradt, ami sajnos nem mondhat
el a biznci csszri palotrl a Hagia Szophia tlolda-
ln. Ebbl tulajdonkppen csak hres, mozaikos pad-
lja maradt rnk, s az egykori plet helyn ma a
Mozaikmzeum (Mozaik Msesi) ll, de a krnyken
vgzett satsok mg feltrhatjk a palota ms gy-
nyr rszeit is. A templom mellett volt a hippodrom,
ahol fogathajt versenyeket rendeztek. Sok tekintet-
ben ez volt a vrosi let kzpontja. Ma egy park tall-
hat a helyn, de sok rgi szobor ll mg ma is ben-
ne: a leghresebb az az egyiptomi obeliszk, amelyet a
biznciak lltottak lovasfogat-hajt versenyeket br-
zol talapzatra. A kztri szobrok mg inkbb a rgi
Bizncot idzik. A Hagia Szophihoz kzel tallhat
Jusztinianosz hatalmas Bazilika-vztrozja (Yerebatan
Saray). Ebbe Valens csszr vzvezetkbl (Bozdogan
Kemeri) mltt a vz, amely mellett eltrpl az Atatrk
Bulvari, az jkori vros legfbb vzelltja. Nem sza-
bad kihagyni a ltnivalk kzl Konstantinpoly rgi
vrosfalt, a rmai katonai ptkezs mestermvt -
ez az 5. szzad elejn plt. Erdemes elutazni a Mr-
vny-tengerhez is, s megnzni a Yedikule (Httorony)
erdtmnyt: ehhez tartozik az Aranykapu is, amely
Konstantinpoly bejrataknt szolglt nnepi alkalma-
kon - ezt ma mr nem hasznljk. Kzel van hozz a
Sztudiosz-kolostor Szent Jnos-temploma (lmrahor
<;amii) is. Br mra csak a falai llnak, ezer ven t ez
volt a Biznci Birodalom legnagyobb kolostora.
Ravenna s Thesszaloniki jl kiegszti a korai Kons-
tantinpolyt. Az elbbi a legtbb rnk maradt 6. sz-
zadi egyhzi plettel dicsekedhet, amelyek nagy r-
6
szben a mozaikdszts is srtetlen maradt. Raven-
nban tallhat a San Vitale, Jusztinianosz s Theo-
dra csszrn udvarnak hres mozaikjaival s sz-
mos ms ltnivalval; a Sant'Apollinare Nuovo, a
mrtrok s szentek felvonulsval - ne felejtsk el
megkeresni Jusztinianosz kismret portrjt, amely
regemberknt brzolja, az plet nyugati feln; a
Sant'Apollinare in Classe, gynyr, szrke mrvny-
oszlopaival s a Krisztus sznevltozst brzol ap-
szismozaikjval, amely Krisztust keresztknt, az apos-
tolokat pedig brnyknt brzolja. Itt vannak mg a
keresztelkpolnk s Galla Placidia mauzleuma
csillagos mennyezetvel, valamint a hossz, psgben
megmaradt kzpkori vrosfalrszek. A Sant'Apolli-
nare Nuovo mellett fut Via di Romn mg mindig ki-
vehet a biznci kormnyz palotjnak oromzata. r-
demes elltogatni Theodorik kirly mauzleumba is,
amely ugyan a vroson kvl esik, de knnyen elrhet.
Thesszalonikiben nincs ennyi korai kzpkori p-
let, de ott van Szent Demetriosz nagy zarndoktemp-
loma, amely mg mindig a vros kzponti neveze-
tessge: ez az 5. szzad kzepn plt. Tllt tbb
fldrengst s tzvszt is. Csodval hatros mdon
pen maradt kora kzpkori mozaikjainak nhny
rszlete is. A Szent Demetriosz-templomhoz kzel esik
az Akheiropoitosz-templom, egy hatalmas, keresz-
tny bazilika; a Hagia Szophia-katedrlis, amelyet a
korai kzpkor kzepn ptettek - az plet mr nem
egszen p, de nagyon is szilrdan ll, apszisban s
kupoljban pedig csodlatos mozaikokat lthatunk;
s a Rotunda, amely az 1978-as fldrengs ldozatul
esett. A Rotundt azta jjptettk, s hamarosan
taln ismt megnylik a turistk eltt. Eredetileg Ga-
lerius csszr - a nagy keresztnyldz - mauzleu-
mnak plt, 300 krl. Ksbb viszont templomm
alaktottk, s ekkor kszltek a szentek naptrt mu-
tat aranymozaikjai. A citadellhoz felvezet kanyar-
gs utakon nem knny megtallni a kis Szent Dvid-
templomot, amely a megdicslt Krisztust brzol
7
apszismozaikjrl hres. Ez az 5. szzadbl szrmaz
mozaik az egyike a legkorbbi fennmaradt apszismo-
zaikoknak, ha nem ppen ez a legkorbbi. Meredek
emelked visz fel a megmaradt vrosfalak egy msik
rszhez, amely krlbell ugyanebbl az idbl szr-
mazik.
Rmrl lehetetlensg nhny szban beszmolni.
A kora kzpkori vros ma is ott van, de bizony keres-
ni kell, mert alaposan elfedik a ksbbi hozztoldsok.
Csodlatos kivtelt jelentenek a Santa Maria Antigua
romjai a Palatinus lbnl. Nagyszabs freski zel-
tt nyjtanak a kora kzpkori dsztmvszet gaz-
dagsgbl. Azrt maradhatott fenn, mert a 9. szzad-
ban elrasztotta egy fldcsuszamls - gy csak ezer
wel ksbb fedeztk fel. A Pantheont mindenki meg-
ltogatja - de gondoljunk arra is, hogy csak azrt ma-
radhatott rnk, mert keresztny templomm alaktot-
tk: ez lett a Santa Maria ad Martyres (Rotonda), a
kzpkor egyik nagy zarndoktemploma. A zarndo-
kok egy Szz Mria-ikon tiszteletre ltogattk a temp-
lomot, amely egy biznci csszr adomnya volt a 7. sz-
zad elejn. Az olyan templomok, mint a Santa Maria in
Cosmedin s klnsen a Santa Prassede, amelyek
alig vltoztak azta, megmutatjk, milyenek voltak a
korabeli zarndoktemplomok. Erdemes megltogatni
a kriptkat, ahol a katakombkbl sszegyjttt relik-
vikat troltk. De annyi ms ltnival akad mg ...
Rengeteg kzpkori maradvny s plet tallhat
elszrtan Szriban, Palesztinban s Izraelben is, de
ezeket valamivel nehezebb elrni. Sok templom a siva-
tagban van, elhagyott falvakban s rgi piaci vrosok-
ban, romoss vlt, egykor lakott helyeken. Akit a korai
iszlm ptszet s mvszet rdekel, nem hagyhatja
ki a nagy damaszkuszi mecsetet s a jeruzslemi Szik-
latemplomot. Aki teheti, ltogassa meg Szent Katalin
kolostort is a Snai-hegy lbnl. Ezt Jusztinianosz
csszr pttette, megerstett kolostorknt, s a Krisz-
tus sznevltozst brzol apszismozaikja mig
pen maradt. Fontos zarndokhely volt, eredetileg
8
Mzessel val kapcsolata miatt, ksbb pedig a kerk-
be trt Alexandriai Szent Katalin kultusznak kszn-
heten.
A normann Sziclia fennmaradt emlkei lehetv te-
szik, hogy betekinthessnk a korai kzpkorban bek-
vetkezett vltozsi folyamatokba. A legtbb memlk
Palermo kzpontjban vagy a krl tallhat. Kzlk
is a kirlyi palota az els. A normann palotbl - a
Sala di Ruggerbl - csak egy terem maradt pen, de
azt mindenkppen rdemes megnzni. Nem szabad
kihagyni a palota kpolnjt sem. Fantasztikus egyt-
tese ez a biznci mozaikoknak, az itliai ptszetnek
s a mozlim kzmvessgnek. Fontos ltnival a ro-
mos San Giovanni degli Eremiti-kolostor is a palota
kzelben. Lefel indulva megtalljuk a katedrlist: ezt
a 12. szzad vgn ptettk a fmecset helyn, de
azta sokat vltozott. Itt tallhatk a normann kirlyok
s leszrmazottaik porfr srkvei. Ha folytatjuk utun-
kat lefel Palermo futcjig (a Via Maquedig), rg-
tn jobbra egy teret tallunk, amelyet kt templom
ural: a San Cataldo s a Santa Maria dell'Ammiraglio
(a Martorana). Az elbbi szigor architektrjrl, a
msodik pedig harangtornyrl s csodlatos mo-
zaikjairl hres. A kirlyi palottl feljebb, a Piazza
lndependenzn buszra szllhatunk, amely elvisz a k-
zeli La Cubhoz, a normann kirlyok egyik mr palo-
tjhoz, vagy mg odbb, mintegy flrnyira, Mon-
realba, az ottani bmulatos katedrlishoz. Szinte
hihetetlen, hogy eredeti mozaikdsztse teljesen pen
maradt rnk. Felttlenl nzzk meg a hres kolostor-
udvart! Sok ms ltnival is akad Palermban s kr-
nykn, kztk szmos egyedi, normann-szicliai st-
lusban plt templom. rdemes elmenni a La Zishoz
is, amely a legszebb s legpebben fennmaradt p-
let a normann kirlyok mr paloti kzl. De a leg-
fontosabb ltnival taln Cefalu, negyvenpercnyi vo-
nattra Palermtl: gynyr tengerparti vros,
katedrlisban pedig az szaki francia ptszet tv-
zdik a biznci mozaikdsztssel.

9
J~ZTINIANOSZ BIRODALMA

FRANKOK AVAROK
___,QJ!.na
~ ~HERULOK

LONGOBRDOK

Ptrirkai szkhely
ABiznci Birodalom hatrai
1. Jusztinianosz trnralpsekor, 527-ben

AJusztinianosz uralkodsa alatt


megszerzett terletek
0 300 km
A MEDITERRN VILG
A 7-9. SZZADBAN

Aachen
KAZROK
FRANKOK
x
Tours
AVAROK
~----~~~
\ ~ : ~
.
%'.:
KOSTANTINPOLY ~-1' \
?~ ', G!"
?~. \

]/
J5!
t/)
r:: .
./J ::
(/)
e: :
~:
;>., :
::J
'iii
0
g>
1J :?:
0
Q)

i5
ELS FEJEZET

Konstantin vrosa

E nnek a knyvnek a kzppontjban Biznc, a v-


ros s a birodalom ll. A vros kulcsfontossg
volt a kora kzpkori fejldsben, amikor az
egysgbl megosztottsg lett; s amikor ksbb Bi-
znc elvesztette a kulturlis kzpont szerept, mert
megjelentek rivlisai: az iszlm s a nyugati latin vi-
lg. Ahhoz, hogy megrtsk, hogyan zajlott mindez,
hogyan vesztette el Biznc centrlis szerept, elszr
azt kell megvizsglnunk, hogyan lett kulturlis kz-
pontt. Kiindulpontunk az a vltozs, amelynek so-
rn a klasszikus vilg tadta helyt a kzpkornak:
ebben a folyamatban pedig Biznc kulcsszerepet jt-
szott, ezrt nagyon fontos a vros fejldse.
Biznc kezdetben grg polisz, vagyis vrosllam
volt a Boszporuszon: az kor folyal)ln nem brt k-
lnsebben nagy jelentsggel. Am amikor Nagy
Konstantin csszr (306-337) jraalaptotta, s 324-
ben birodalma fvrosv tette, sajt magrl Kons-
tantinpolynak (Konsztantinopolisznak, vagyis Kons-
tantin vrosnak) nevezve el a teleplst, minden
megvltozott. A csszr clja az volt, hogy j Rmt
ptsen, ahonnan ellenrizni tudja hatalmas, a Du-
ntl az Eufrteszig terjed birodalma legsebezhe-
tbb hatrait. Az, hogy a birodalom kzpontjv a
Boszporusz kt partjn fekv vrost akarta tenni,
nyilvnvalan nagy jelentsggel brt a birodalom kt
felnek kapcsolatra nzve. Br ksbb a teljes szt-
vlshoz vezetett, kezdetben remnyteli vllalkozs-
nak tnt, hogy a vrosbl a rmai vilg j kzpontja
lehet. Ez az idel lebegett aztn 1. Jusztinianosz (527-
565) szeme eltt is, m csak rszben valsulhatott
meg. A rmai rend talakulsa Bizncban nem az

15
egysget jtotta meg, hanem inkbb egy j cs-
szrsgot hozott ltre: a Biznci Birodalmat. Br a bi-
znciak maguk a Rmai Birodalom rsznek s r-
maiaknak tartottk magukat, valjban mind a
birodalom, mind lakosai klnbztek rmai eldjeik
tl. A Rma s Biznc kztti klnbsg lnyegt az
j fvros testesti meg, ahol a rgi anyagbl fokoza-
tosan egy j kultra s msfle politikai rendszer kris-
tlyosodott ki.
Az els s legalapvetbb lps az j fvros meg-
alaptsa volt. Ezt egsztette ki Jusztinianosz sokol-
dal munkssga: trvnyhoz s nagy ptkez is
volt, ahogyan azt a Hagia Szophia-templom is jelzi -
az plet letrlhetetlenl rnyomja blyegt Biznc-
ra. A fvros s a krltte kialakul civilizci attl
tett szert mg nagyobb jelentsgre, hogy Isten Any-
jnak ajnlottk, aki lakinak hite szerint vdelmezte
polgrait. A biznciak voltak az jtestamentum v-
lasztott npe, az j izraelitk; Konstantinpoly pedig
az Isten vta vros, az j Jeruzslem. A biznci kult-
rt thatotta a hit az isteni kegyelemben s vdelem-
ben. Kzppontjban a fvrosi s birodalmi hivata-
lok, illetve a keresztny egyhz s hit kztti, sokszor
egyltaln nem egyszer s knnyen tlthat kap-
csolat llt. Az gy kialakul mintzatok alaktottk a
keresztny, rmai s helln rksget is: ezek hat-
roztk meg, hogy mi az, ami kihull a rostn, s mi az,
ami letben marad, s milyen formban hat tovbb.
Az alakul biznci civilizci egyszerre volt birodalmi,
keresztny s nagyvrosi kultra.
De ez a kultra nem egyedl Konstantin fejbl
pattant ki. A csszr sokat tett azrt, hogy megerst
se a keresztny sszetevket a rmai renden bell,
mind a birodalom megszervezse, mind pedig az
anyagi jlt szempontjbl, de 337-ben bekvetke-
zett hallakor mindaz, amit elrt, mg nagyon is se-
bezhetnek ltszott. Eddigre kiderlt, hogy a keresz-
tnysg hajlamos a szthzsra, ami az ldztets
idszakban mg nem ltszott annyira, s az is vil-

16
goss vlt, hogy az egyhz nem fogadja el teljes eg-
szben maga fltt llnak a csszri uralmat. Egy-
egy ers egynisg hatalmas vltoztatsokat indthat
el, de ahhoz, hogy ezek valban megvalsuljanak, in-
tzmnyekre van szksg: llamokra vagy vrosokra.
Konstantin vrosa volt az, ami a keresztnysg elter-
jesztsre tett erfesztseinek sikert fmjelezte. m
amikor meghalt, a vros mg csak flig llt: fruma
s rkdos utci gyors egymsutnban pltek, de
karaktere mg egyltaln nem volt vgleges. Kons-
tantin vrosa volt, s knnyen meg is halhatott volna
az uralkodval egytt.
Hogy nem ez trtnt, az Konstantin finak,
Constantiusnak ksznhet (337-361), aki apja ha-
llakor rklte Konstantinpolyt s a keleti provin-
cikat. Kt btyjnak jutott a birodalom nyugati s
kzps rsze. Ez termszetesen polgrhbork
sorhoz vezetett, s ezekbl vgl Constantius kerlt
ki gyztesen. Az gyzelme erstette meg Konstan-
tinpoly helyzett a birodalom fvrosaknt. Cons-
tantius tovbb bvtette apja terveit a vrossal kap-
csolatban. Hogy valban j Rmnak tekinthesse
magt, olyan szentust hozott ltre benne, amelynek
hatalma egyenl volt a rmai szentusval. Befejezte
a Szent Apostolok templomnak pttetst, amely
egyben apjnak mauzleuma is volt. Azzal hangs-
lyozta a vros keresztny jellegt, hogy felpttette az
els Hagia Szophia-templornot katedrlisul. 360-
ban a vros egy egyetemes zsinatnak adott helyet,
amelyet Constantius hvott ssze azzal a cllal, hogy
Konstantinpoly egyhzt patriarklis rangra emelje.
Ez a lps elhamarkodottnak bizonyult, hiszen a zsi-
natot ksbb nem ismertk el - Constantiust azzal
vdoltk, hogy arinus tanok terjesztse cljbl hv-
ta ssze, amelyeket akkor mr eretneksgknt tltek
el, mivel vitattk Krisztus abszolt isteni mivoltt.
Constantius 361-ben bekvetkezett hallt zavaros
idk kvettk, s ez fenyegette Konstantinpoly k-
lnleges sttust is. Az uralkod utn unokaccse,
17
Julianus lpett a trnra. Az j uralkod pogny volt,
s gyllte az j keresztny rendet, amelyet szmra
a konstantinpolyi udvar hzelgi jelkpeztek. Sokkal
jobban szerette Antiokhit, de 363-ban meghalt egy
Perzsia ellen indtott hadjratban - gy tnik, Nagy
Sndort akarta utnozni. Hallt megosztottsg k-
vette a birodalomban. A keleti rszek vgl Valens
(364-378) fennhatsga al kerltek, de ami azt il-
leti, sem szerette igazn Konstantinpolyt. is
Antiokhit tekintette birodalma kzpontjnak, mivel
innen knnyebben ellenrizhette a perzsa hatrt.
Ezrt aztn nem tudta, mi folyik a Duna mentn, ahol
a hunok hirtelen betrse gy megijesztette a vizig-
tokat, hogy rmai fldn kerestek menedket. Lete-
lepedsk nem ment knnyen, ezrt a vizigtok fel-
lzadtak, s 378-ban megvertk Valens csszrt s
hadseregt Hadrianopoliszban. A csszr meghalt a
csatban - ez teljes veresget jelentett, s szabad
utat nyitott a vizigtoknak Konstantinpoly fel: vagyis
azzal fenyegetett, hogy megsznik Biznc birodalmi
fvrosi sttusa.
De Constantius munkja nem volt hibaval.
Olyan alapot jelentett, amelyre a nyugatrl a helyzet
megmentsre kldtt Theodosius (379-395) bizton
pthetett. Theodosius hispniai szrmazs volt, j
hadvezr s hv katolikus. Els lpse az volt a vizi-
gtok legyzse utn, hogy 381-ben zsinatot hvott
ssze Konstantinpolyban. Az volt a legfbb clja,
hogy a zsinat megerstse: a keresztnysg katolikus
ga az elfogadott ortodoxia. Az arinus tanokat tr-
vnytelennek nyilvntottk, s Theodosius elfogad-
tatott egy rendeletet, amely az j ortodoxit tette a
Rmai Birodalom vallsv. Ekkortl a civis roma-
nus s a christianus catholicus nagyjbl egyet je-
lentett. m a 381-ben zajlott zsinat mg ms ered-
mnnyel is jrt, a katolikus keresztnysg egyetemes
sttusra emelse mellett: Konstantinpoly egyhz-
nak patriarklis rangot adott. Innentl ugyanolyan
rangja volt, mint Jeruzslem egyhznak, megerst-

18
ve, hogy Konstantinpoly nemcsak az j Rma, de az
tj Jeruzslem is. Br nem hivatkozhatott apostoli
t!redetre - ehhez utlag kellett volna a Szent Andr-
~;hoz hasonl legendkat krelni -, Konstantinpoly
lett a keresztnysg egyik legfontosabb kzpontja.
Theodosius tbbet is tett annl, mint hogy biztos-
totta a vros patriarklis rangjt. jrakezdte az pt-
kezseket, amelyek Constantius hsz wel azeltt
bekvetkezett hallt kveten nagyrszt lelltak.
Akrcsak Konstantin, is egy frumot pttetett ma-
gnak: ez a csszri ft", a Mesz mentn kapott
helyet, alig nhny szz mterre Konstantin frum-
tl, s hatalmas diadalv dsztette. A tr kzepn egy
oszlop llt, ennek tetejn helyeztk el Theodosius
ezstbl kszlt szobrt. Egy msik mdon is meg-
vltoztatta a vros arculatt: megnagyobbttatta a l-
versenyteret, ahol a csszr s a polgrok egytt l-
veztk a fogathajtversenyeket. Theodosius hozatott
egy obeliszket az egyiptomi Karnakbl, s a hippod-
rom (lversenytr) kzepn, a spina (a kzps ge-
rinc) mentn llttatta fel. Az obeliszk talapzatra k-
lnbz jeleneteket vsetett: pldul a csszrt s
csaldjt, amint a lversenyt nzik a csszri pholy-
bl, s megkapjk a nekik jr sarcot a legyztt n-
pektl. A lversenyplya olyan szntrl szolglt, ahol
a csszr s npe kztti ktelk minden alkalommal
megjult: pholyban llva a csszr megmutatko-
zott npe eltt, s fogadta dvrivalgsukat. A np
szerepe nem volt egszen passzv, hiszen a csszr-
nak idnknt meg kellett hallgatnia panaszaikat is, s
rosszul tette volna, ha figyelmen kvl hagyja ket.
Eltelt egy kis id, amg letisztult az uralkod s a np
viszonya Konstantinpolyban, de azzal, hogy a lver-
seny fontossgra irnytotta a figyelmet,- Theodo-
sius elindtotta azt a folyamatot, amelynek sorn a
csszri tiszt meggykerezett a fvros trsadalm-
ban.
Theodosius uralkodsa alatt jra nvekedsnek in-
dult a vros. Egy korabeli udvari sznok feljegyezte,

19
hogy a vros pletei kezdik megtlteni a falai ltal
krlhatrolt terletet, s a tengertl nyertek j fl-
deket az ptkezsekhez. Vgl 412-ben Theodosius
unokja, akit ugyangy hvtak, j falakat pttetett a
vrosnak - ezek ma is llnak, csaknem msfl kilo-
mterrel nyugatra Konstantin falaitl. A vros ter-
lete krlbell egyharmadval bvlt. Egy kortrs
feljegyzs szerint az j Rma npessge kezdte meg-
haladni a rgit - ebbl arra kvetkeztethetnk, hogy
legalbb negyedmilli lakja volt.

Kialakul a vros

Konstantinpoly kezdte elnyerni egyedi formjt.


Ennek alapjt kt nagyobb t adta. Az egyik az
Aranykapunl, a vros nnepi bejratnl, Theodo-
sius falainak szaki vgnl kezddtt, mg a msik a
Khariszi kapunl, a vros nyugati vgn. Az utak
Theodosius frumnl tallkoztak, s innen egytt
haladtak kelet fel Konstantin frumtl az Augusz-
teionhoz. Ez a tr jelentette a birodalom szvt. Els
sorban egy hatalmas porfroszlop hatrozta meg,
ezen llt az Augusta szobra: Konstantin csszr des-
anyj, Szent Helen, az igazi kereszt felfedezj.
Ennek az oszlopnak a bejratnl llt a milion, vagyis
kilomterk. Ez egy diadalv volt, s ettl szmtva
mrtk a birodalom minden rsznek tvolsgt.
Most mr minden t az j Rmba vezetett, amint azt
a milionon II. Theodosius (408-450) rendeletre
elhelyezett vilgtrkp is hangslyozta. Szmos ki-
emelkeden fontos plet is llt az Auguszteion k-
rl: a Hagia Szophia-szkesegyhz, a szentus p-
lete, a Bronzkapu, vagyis a csszri palota fbejrata,
s kzvetlenl a bejrat mellett a lversenytr. A biro-
dalom valamennyi fontos intzmnye a tr krl he-
lyezkedett el. A Konstantinpolyba rkez hivatalos
ltogatk a Mesz nagy sugrtjn rkeztek, s ezen
haladtak felfel a belle nyl hatalmas terek kztt,
20
mg nagyjbl hat kilomterrel odbb elrkeztek az
Auguszteion vgs szentlyhez. Nagyszer ltvny
volt mg a birodalom hanyatlsa idejn is, amikor a
hatalmas ptmnyek romokban lltak s a vros
nagy rsze lakatlann vlt. De az 5. szzadban, ami-
kor minden az eredeti llapotban llt mg a helyn,
dbbenetes lehetett a hats. Ha megprbljuk el-
kpzelni Konstantinpoly vrost, a hatalmas tereket
az oszlopokkal, szobrokkal, diadalvekkel s rkd-
sorokkal, leginkbb gy festhettek, mint egy fantasz-
tikus neoklasszikus vroskp.
Klnleges jellegzetessgeit jelentettk a vrosnak
az rkdos zletek s a monumentlis lpcsk. Egy
ptmnyekrl kszlt hivatalos lista, amelyet az 5. sz-
zad elejn ksztettek, nem kevesebb mint 52 rk-
dot s 117 lpcst sorol fel. Konstantinpoly felp-
tse - az, hogy egy kzponti gerinc fut le mindkt
oldalon a vz fel - megkvetelte a lpcszetes pt-
kezst. Az is kiemelte a lpcsk fontossgt a vros
letben, hogy ezeken osztottk szt a kukoricase-
glyt: a vros minden szabad polgra naponta hat
kenyr tvtelre volt jogosult. A futaktl, a terektl,
az rkdoktl s a hatalmas lpcsktl eltekintve
nemigen terveztk tudatosan a vrost. Az a rend,
amely a nyilvnos vagy ceremonilis arct jellemez-
te, les ellenttben llt a magnlakhelyek rendezet-
lensgvel. A ftvonalakrl levezet zegzugos ut-
ckban sszevissza pltek a templomok, palotk,
lakpletek s boltok. Az, hogy trvnyek tiltottk
magnpletek emelst a nyilvnos tereken, s sza-
blyoztk a lakhzak megengedhet magassgt
s a kztk lev tvolsgot, beszdesen jelzi a hatal-
mas vros kaotikus nvekedst, amely az 5. szzad-
ra organikuss vlt: Biznc tbb mr nem egy nagy
uralkod mestersges teremtmnye volt.
Konstantinpoly klnbz negyedekbl llt. Ezek
l. Theodosius uralkodstl kezdve gyors egyms-
utnban alakultak ki. Meglepen sok kzlk olyan
emberekrl kapta a nevt, akik vezet szerepet tl-

21
tttek be 1. Theodosius, a fia vagy az unokja kor-
mnyzatban. A vrosrszek elnevezsnek eredete
valsznleg az, hogy a nvadk ezeken a terleteken
rendelkeztek ingatlannal. Lehet, hogy k ptettk a
laknegyedeket, hogy azutn brbe adjk ket, de
valsznbb, hogy a vrosrszek egyszeren ezeknek
a befolysos csaldoknak a rezidencija krl jt-
tek ltre. Egy rnk maradt feljegyzs a 400 krli
vekbl felsorolja egy nagyon nagy hatalm csald
rksnjnek vagyont. Olmpiasznak hvtk, s
Constantius csszr egyik legfbb miniszternek lny-
unokja volt. Fleg Konstantinpoly melletti, de tr-
kiai s anatliai birtokokat is rklt, s ezekbl hatal-
mas jvedelemre tett szert. gyeit a Szent Apostolok
templomhoz kzel fekv konstantinpolyi reziden-
cijbl intzte. Ms ingatlanjai is voltak a fvros
ban, kzel a Hagia Szophia-templomhoz: nemcsak
egy palota magnfrdkkel s pksggel, hanem
ms pletek is a krnykn, amelyeket brbe adott
- mhelyek, zlethelyisgek, laksok. Az egsz ker-
let egyik legfbb tev.kenysge a palota elltsa volt.
A krnyk laki patrnusukknt tekintettek Olm-
piaszra: ez abbl is lthat, hogy rendelkezett a ku-
koricaadomnyokrl, amelyek idvel egyre inkbb a
gazdagok s hatalmasok kezbe kerltek. Ez azt mu-
tatja, hogy az j kerletek kialakulsnak fontos ele-
me volt az ilyenfle fgg viszony. Olmpiasz ksbb
kolostort alaptott a kzponti pletegyttesben - ez
magyarzza azt is, hogy sok esetben a kolostorok ll-
tak egy-egy kerlet kzppontjban. Msik plda
erre a sztudioszi Szent Jnos-kolostor, amelynek
romjai ma is llnak, az Aranykapu kzelben - ezt
Sztudiosz, egy befolysos konzul alaptotta az 5. sz-
zad kzepn.
Theodosius uralkodsnak idejtl kezdve a ko-
lostorok fontos szerepet jtszottak a vros szerke-
zetnek alaktsban. A szerzetesek s kolostorok
jelenlte meghatroz volt minden kzpkori nagy-
vrosban, de Konstantinpoly az len jrt ebben a

22
tekintetben. A vros szerzetesei mr a kezdet kez-
detn olyan elveket vallottak, amelyek elvlasztottk
ket az egyiptomi sivatag szerzeteseitl: egyltaln
nem akartak kivonulni a mindennapi letbl - ppen
az volt a cljuk, hogy a vilgi trsadalomban letben
tartsk a keresztny etikt. Ezt legegyszerbben ka-
ritatv tevkenysgekkel tudtk elrni, s ez az elv
elmozdtotta a szerzetesi letforma kialakulst
Konstantinpolyban. A szerzetesrendek, br leggyak-
rabban a gazdagok s hatalmasok alaptottk ket, a
rszorulkat segtettk, s mindvgig a jtkonysg
keresztny idejnak kpviseli maradtak. Munkjuk
hozzjrult ahhoz, hogy a trsadalom szilrd alapo-
kon nyugodjk - mg a gyors nvekeds idejn is,
amikor a provincikrl rkez bevndorlk csak gy
znlttek a vrosba. Egy korabeli antiokhiai feljegy-
zs szerint Konstantinpoly az a trkiai vros, amely
a provincik izzadsgbl nyeri gazdagsgt". A ko-
lostorok tevkenysgn keresztl a hatalommal ren-
delkez csaldok vagyonuk egy rszt jtkonysgi
clokra fordtottk. A kolostorok kezdettl fogva a
legfbb kzvett szerept jtszottk a gazdagok s
a szegnyek kztt. A szerzetesek mindig fontos ert
jelentettek a fvrosban: kpesek voltak akr arra
is, hogy ellenszegljenek a csszr vagy a furak
akaratnak. Fontos szerepk volt az j keresztny
fvros nvekedsben, amelyben a csszri hata-
lom, az l trsadalommal val kapcsolatnak k-
sznheten, sszetettebb s bonyolultabb szerkeze-
t lett.
Az j fvros ltrejtte megfordtotta a 3. szzadtl
jtszd folyamatokat, amelyek sorn a Rmai Biro-
dalom egyre kevesebb figyelmet tudott provinciira
fordtani. Az, hogy Rma fokozatosan megsznt a bi-
rodalom kzppontja lenni, azt eredmnyezte, hogy
a ksei Rmai Birodalom hivatalos kultrja egyre
homlyosabb s tvolibb vlt. Ezek a hatsok jl
lthatk a birodalmi mvszet alakulsban is, amely
mintha elvlasztotta volna a csszri hatalmat az id-
23
tl s adott tertl: igazi kzpont, fvros hinyban
a csszri uralom elvesztette a kapcsolatot a val-
sggal. Ez a kapcsolat azonban a 4. szzadtl ismt
megersdtt, ahogyan a birodalmi hatalom egyre
inkbb gykeret eresztett egy j fvrosban - m egy
olyan fvrosban, amely buzg keresztny volt. Ez
jabb nagy problmt vetett fel: hogyan hat a keresz-
tnysg a csszri hatalomra?

Valls s politika

A rmai csszrok annak idejn egyre inkbb elfo-


gadtk azt a hellenisztikus nzetet, hogy az uralkod
rszben isteni hatalommal rendelkezik: jelenti a ta-
llkozsi pontot a felsbb hatalmak s a rmai trsa-
dalom kztt. A keresztnysgre val ttrssel ez
nmileg mdosult. Nagy Konstantinnak vilgosab-
ban meg kellett hatroznia a pozcijt. Kinyilvntot-
ta magrl, hogy egyenl az apostolokkal", s J-
zus Krisztus bartja~!: Azt akarta, hogy Krisztussal
val kapcsolatnak valamikppen szemlyes dimen-
zija legyeri. Egyes tudsok az azonosuls elemeit is
felfedeztk ebben. Termszetesen volt valami botr-
nyos Konstantin mauzleumtervben: az volt a k-
vnsga, hogy a Szent Apostolok templomban te-
messk el, s srhelyt az apostolok ereklyi vegyk
krl. Az, hogy tulajdonkppen flistenn nyilvntot-
ta magt, segt megrteni, mirt ellenkezett vele az
egyhz. Az egyhzi ellenzket Athanasius, Alexandria
ptrirkja (328-373) vezette. Athanasiu~ az egyhz
nllsgrt vvott kzdelem ln llt, s mlysge-
sen ellenezte, hogy a csszr beleszljon a vallsi
gyekbe. Br szmzetsre tltk, folytatta ellenll-
st Konstantin utdai idejn is, mivel azok elfogadtk
az arianizmus tanait - egy olyan eretneksget, amely-
lyel Nagy Konstantin maga is kacrkodott uralkod-
snak utols veiben. 1. Theodosius eltvolodott eld
jei nzeteitl, s elfogadta az Athanasius kpviselte

24
ortodox vagy katolikus irnyzatot. Sajt krn tanul-
ta meg, hogy ez mivel jr, amikor aztn nem enged-
tk ldozni olyan cselekedeteirt, amelyeket az egy-
hz srelmezett. Ambrus, Miln pspke pldul
azutn utastotta vissza, hogy a csszr megnyert egy
nagy csatt s ezzel megmentette a Nyugati Birodal-
mat a pogny uralomtl. A pspk gy rvelt, hogy
a csszrnak vezekelnie kell a szmos emberi let ki-
oltsrt. Ezzel demonstrlta, hogy mg a csszr
sem vonhatja ki magt az egyhz morlis fensbbs
ge s fegyelmez hatalma all. A megszgyentsnek
minden bizonnyal szerepe volt Theodosius nhny
hnappal ksbb bekvetkez hallban is.
A csszri s egyhzi hatalom viszonya mindvgig
tisztzatlan maradt. Theodosius pldja azt mutatta,
hogy a csszri hatalom alrendeldik az egyhz
morlis s spiritulis hatalmnak, s tbb nem llt-
hatja magrl, hogy kzvetlen kapcsolatban ll az is-
tenivel. Egy pillanatra gy ltszott, hogy a csszr el-
vesztheti az egyhz gyeibe val beleszls jogt. Az,
hogy nem ez trtnt, a csszr s a konstantinpolyi
ptrirka kztt kialakul szvetsgnek volt kszn-
het. Ez nem egyszeren azt jelentette, hogy a ptri-
rka a csszrt kpviselte volna vallsi gyekben,
vagy hogy a csszr szksg esetn a ptrirka v-
delmre kelt volna. Mindig akadtak vits pontok a
kapcsolatukban, s az 5. szzad elejn mg szmos
megoldand problmval kellett szembenznik.
Jannsz Khrszosztomosz, vagyis Aranyszj Szent
Jnos ptrirkasga (398-404) kulcsfontossg volt
ebben ~ tekintetben. A csszrral val egyttmk
dst hol zkkenmentes idszakok,. hol pedig konf-
liktusok s visszavgsok jellemeztk.
Aranyszj Szent Jnos karizmatikus alak volt, ko-
rnak legnagyobb prdiktora. Hatalma a fvros
ban akkor ersdtt meg igazn, amikor 399-ben
felkelst sztott a Konstantinpolyban elszllsolt gt
zsoldosok ellen. Haragjt azzal vvtk ki, hogy a ke-
resztnysg arinus formjt kvettk - jelenltk te-
25
ht srtette az ortodoxit. A npnek ktelessge volt
fellzadni, s kizni ket, s ezt meg is tettk. Ez volt
Konstantinpoly egyik trtnelmi jellegzetessgnek,
a valls s a politika szoros sszefondsnak els
komolyabb megnyilvnulsa. Nem ez volt az egyet-
len eset, amikor Jnos kijellte a jv tjt. Egyhza
mr a 381-es zsinaton patriarklis sttust kvetelt,
de jobbra csak jelkpes hatalmat kapott. Jnos volt
az, aki konkretizlni akarta, mivel jr a ptrirkasg
sttusa. Egyhznak hatskrt kiterjesztette Tr-
kira s Anatlira is. Azzal is erejt prblta nvelni,
hogy megksrelte befolysa al vonni a vros leg-
gazdagabb jtkonysgi intzmnyeit. Ezzel viszont
kivltotta azoknak a szerzeteseknek a haragjt, akik
add!g mkdtettk ket. Mivel t magt a szerzetesi
let szriai, aszketikus hagyomnya szerint neveltk,
Jnos azt mondta, hogy Konstantinpoly szerzetesei
letrtek a helyes trl, s megcsfoljk az igazi szerze-
tesi let ideljt. Ki akarta ket zni a vrosbl. A kz-
delem eredmnye azt mutatta, hogy a szerzetesek
nll ert kpviseltek a fvros letben.
A kiindulpont egy, az alexandriai patriarktusban
zajl vita volt, amely Arcadius csszr (395-408) el
kerlt. A csszr Aranyszj Szent Jnosra bzta a
dntst. gy tnik, Arcadius azt felttelezte, hogy a
birodalom fvrosnak egyhza affle legfelsbb b-
rsg, amely dnthet a ms egyhzakon bell foly
vits gyekben. Ezt azt jelentette volna, hogy a kons-
tantinpolyi egyhznak nagyobb a hatalma, mint
az egyhznak ltalban. Jnos szembeszllt a cs-
szr kvnsgval, s visszautastotta a felkrst: azt
mondta, hogy ezzel tllpne a hatskrn. Azon
nyomban elvesztette a csszri udvar tmogatst -
a vilgi vezets rulsnak, bizalma megcsfolsnak
tekintette lpst.
A szerzetesek tmogatsnak ksznheten a cs-
szr akarata gyztt. A szerzetesek gy kulcsszerepet
jtszottak abban, hogy Jnost elmozdtottk hivata-
lbl. Szmzetsbe kldtk - s az esemnyeket
26
mg drmaibb tette a Hagia Szophia elpusztulsa:
a templom porig gett. Aranyszj Szent Jnos r-
vid, alig hat ven t tart ptrirkasga jl megmu-
tatta a biznci egyhzi-llami kapcsolatok csaknem
valamennyi aspektust. Dinamikus, gyakran robba-
nkony viszony volt ez, amely a fvros lakossgt s
szerzeteseit is rintette. m a Jnos szmzetst k-
sr viharos esemnyek, az, hogy a csszr s a pt-
rirka komolyabb konfliktusa szmos veszlyt hordoz
magban, megmutattk, hogy a megfelel kormny-
zs rdekben nagyon is szksges a kt fl egytt-
mkdse. Ez kzponti fontossgra tett szert az ala-
kul keresztny Rmai Birodalom ideolgijban.
gy klnsen jelents esemny volt 415-ben, hogy a
csszr s a ptrirka egytt avatta fel az jjptett
Hagia Szophia-templomot.
A keresztny birodalom megalaptsa s megszi-
lrdtsa tovbbra is szmos ellentmondst hordo-
zott magban. Sokat enyhtett a helyzeten, hogy a
csszr megvltoztatta az llspontjt. A Hagia Szo-
phia-templomban a csszr s a ptrirka felismer-
te, hogy klcsnsen ktelezettsgeik vannak egy-
ms irnyban. A birodalmi kormnyzs vilgi oldala
a kznp szmra a lversenytren jelent meg, ahol
a csszr egyeslt npvel a gyzedelmi nnepeken.
Palotjban volt a fldi uralom megtestestje, a
trvny maga, Augustus csszr rkse, de ugyan-
akkor Konstantin keresztnysgre val ttrsnek
lettemnyese is. Az udvar volt az a hely, ahol a
csszr nyilvnvalan a keresztny Isten fldi hely-
tartja lehetett. A konstantinpolyi csszri palotra
ezrt alaposan rnyomta blyegt a keresztnysg:
II. Theodosius (408-450) uralkodsa alatt lassan erek-
lyk kincsestra lett. Ennek htterben elssorban a
csszr mlyen vallsos nvre, Pulcheria llt. A pa-
lotba hozatta Konstantin keresztjt mint oltalmaz
szent trgyat, Szent Istvn relikviit pedig egy kln
erre a clra pttetett kpolnban helyezte el. Azzal,
hogy a csszri palott keresztny kegyhelly vltoz-

27
tatta, tulajdonkppen a keresztnysg rzkenysge
szerint alaktotta t a birodalom vilgi uralmt.
A birodalmi mvszet nagyrszt a szertartsokbl
mertette hatalmt - ezek adtak neki jelentst s kon-
textust. Egy-egy jelents pillanatban pedig meg is
szilrdthatta a csszri uralmat. gy a mvszet fel-
hasznlhat volt arra, hogy kiterjessze a csszri ura-
lom jelkpeit a birodalom tvolabbi rszeire. Az egsz
birodalomban elterjedt szokss vlt, hogy csszri
portrkat lltottak fel nyilvnos helyeken, s ezeknek
gyakran ugyanolyan tisztelet jrt, mint a csszr sze-
mlynek. A mvszetet a csszri hatalom kzpon-
tostsra s kiterjesztsre hasznltk. gy az ssze-
tett birodalmi ideolgit kzvettette, amelynek fontos
eleme volt Isten jvhagysnak hangslyozsa.
Konstantinpoly polgrai szerettk a palota ragyo-
gst s pompjt - szmukra ez Isten kegyelm-
nek jele volt. Ez volt taln a legfontosabb elem a
birodalom s a fvros azonosulsban, amely oly-
annyira fontos aspektusa volt a biznci ideolginak.
Bizonyos, hogy tpllta a polgrok ntudatt - m
ugyanakkor feszltsgekhez is vezetett. Felvetette
az j fvros sttusnak krdst nemcsak a birodal-
mon bell, hanem az egsz egyhzhoz val viszony-
ban is. A keresztnysg rgebbi centrumai, pldul
Antiokhia, Alexandria s Rma fenyegetnek lttk
Kons-tantinpoly egyhzt: gy vltk, hogy ki akar-
ja terjeszteni a vilgi uralmat az egyetemes egyhzra.
Az j fvros presztzsnek egyelre az szabott ha-
trt, hogy nem hivatkozhatott apostoli eredetre, s
hogy Alexandrival, Antiokhival s Rmval ellen-
ttben nem volt sajt doktrnarendszere az gyneve-
zett krisztolgiai vitban. A vita kzponti krdse az
volt, hogyan kapcsoldik ssze Krisztus isteni s em-
beri termszete. Alexandria a monofizita rvels mel-
lett foglalt llst, amely azt mondta, hogy Krisztus
ktfle termszete lnyege szerint egysget alkot.
Rma s Antiokhia fenn akarta tartani a megkln-
bztetst, mert nem akartk, hogy Krisztus ember

28
volta eltnjn, hogy elnyelje isteni termszete. Kons-
tantinpoly egyhza a vita kzepn tallta magt.
Teolgiai szempontbl nem volt igazn jelentsge
az llsfoglalsnak - tvolrl sem szmtott annyit,
mint Rma s Alexandria vlemnye. 451-ben 1. Le
ppa (440-461) minden erejt latba vetette, hogy el-
rje: a konstantinpolyi udvar hvjon ssze mg egy
egyetemes egyhzi zsinatot, hogy rendezzk ezt a
krdst. A zsinat helyszne Khalkedn volt, a Kons-
tantinpolytl a Boszporuszon ppen tellenben fek-
v vros. A kvetek gy dntttek, hogy Krisztus
termszete ketts: klnll, de elvlaszthatatlan" -
tkletes .ember s tkletes Isten is egyszerre. Ez
megegyezett Le ppa tantsval, s Rma gyzel
mt jelentette.
A zsinat azonban hossz tvon nem sok mindent
oldott meg. A kzpkori vilg ksbbi megosztotts-
ga mgiscsak ezekre az 5. szzad eleji vitkra vezet-
het vissza. gy tnt, hogy a Nyugat, Rma vezetse
alatt egy kln vallsi identitst alakt ki magnak - s
ugyanez trtnt a keleti provincikban, Alexandria
vezetsvel. Ebben az idben Konstantinpolynak
mg nem volt nll llspontja. Viszont egyre in-
kbb nll mkdsre tett szert: az volt a szerepe,
hogy sszebktse a szembenllkat, hogy elsegtse
az egyhz egysgt mint a csszri uralom egyik leg-
fontosabb alapjt. Nem csoda ht, hogy Konstanti-
npoly egyhzi vezeti az kumenikus ptrirka rang-
jra tettek szert.
Az 5. szzad kzepre Konstantinpolybl nagyv-
ros lett - mrett s befolyst tekintve minden bi-
zonnyal a rmai vilg legfontosabb kzpontja. Mivel
alig szztven wel azeltt mg csak egy ismeretlen
trk vrosnak szmtott, az, hogy a birodalom fv
rosv lett, sokfle szempontbl nehezen rthet
meg. A telepls mestersgesen alakult. Csak a 4. sz-
zad forduljn lett nll jog vros, amely az orga-
nikus nvekeds s ideolgiai szerepe kettssgben
fejldtt, mgpedig olyan dinamikusan, hogy kpes

29
volt talaktani a rmai rendet, br az talakuls
mdja s mrtke mg egyltaln nem volt tisztn
lthat. Az eredeti cl az volt, hogy az j fvros
megrizze a rmai vilg egysgt, de az egyhz meg-
osztottsga s a barbroknak a Nyugati Birodalom
felett aratott gyzelmei tkrben nem volt biztos,
hogy Konstantinpolynak lesz elg ereje s eszkze
ehhez. 1. Theodosius s kvetinek munkja ellenre
Konstantin rksge mg mindig sebezhet volt. Az
5. szzad kzepre mr kialakulflben voltak Biznc
egyni vonsai, de nem ltszottak mg egszen tisz-
tn.

30
MSODIK FEJEZET

Biznc

A j birodalmi fvros ltrehozsnak az 4. sz-


zadban s az 5. szzad elejn risi hatsa volt.
Megmozgatta a krnyez terletek erforrsait
az gei-tenger vidktl a Fekete-tenger partjaiig.
Athn, a nagy egyetemi" vros jelenlte ellenre ez
a terlet eddig httrbe szorult a Rmai Birodalom-
ban: pusztn sszekt folyost jelentett kelet s
nyugat kztt. Ezek a fldek most az egsz biroda-
lom tmasztkai lettek, a leggazdagabb s legnpe-
sebb rszei. Az j birodalmi fvros fggelkeiknt a
provincia ms vrosai is fejldsnek indultak.

A hatalom keletre toldsa

Konstantinpoly megalaptsa s nvekedse eg-


szben megvltoztatta a Rmai Birodalom egyens-
lyt: slypontja keletre toldott. A nyugat nyitva ma-
radt a barbrok hdtsai eltt, ami annl is inkbb
bnt volt, mert a germn hdtk a keresztnysg
eretnek, arinus formjt kvettk. Konstantinpoly
csszrai kezdetben eleget tettek ktelessgknek,
s segtettk a nyugati rszeket. Ennek cscspontjt
1. Le csszr (457-474) nagy hadjrata jelentette,
amelyet 468-ban indtott, hogy visszaszerezze szak-
Afrikt a vandloktl. Ugyanakkor elindtott egy m-
sik hadsereget is Itliba, hogy az keleti jelltjt
helyezzk a nyugati trnra. Ez az erfeszts, hogy
visszaszerezze a Nyugati Birodalmat, Jusztinianosz ter-
veit vettette elre, m teljesen csdt mondott. A kons-
tantinpolyi birodalmi kormnyzat abbahagyta a s-
lyos vesztesgekkel jr hadjratot, s elismerte az

31
Itlit megszllva tart barbr vezrek uralmt. Mg
az egyhzi kapcsolatok is szmos tekintetben megla-
zultak Kelet s Nyugat kztt.
A 451-ben, a khalkedni zsinaton elfogadott krd
nagyban tmaszkodik az 1. Le ppa hirdette tanok-
ra. A keleti provincik lakossga azonban nem fo-
gadta el ezeket a tteleket, mert k a monofizita
(vagyis a Krisztus Isten voltt hangslyoz) magya-
rzatokat tmogattk. A birodalmi kormnyzatnak
nem llt szndkban mg egy egyetemes zsinatot
sszehvni, hogy jabb elhatrozsra jussanak a kr-
dsben. A khalkedni zsinat nem volt eredmnyte-
len. A teolgiai krdsekben kompromisszumra ju-
tottak a rsztvevk, s megerstettk Konstantin-
poly egyhzt - megadtk neki a ptrirkai sttust.
Az mindenkppen a csszr feladata volt, hogy a
gyakorlatban megvalstsa a zsinat dntseit. Ennek
eredmnye lett a 484-es csszri rendelet, a Heno-
tikon. Ez nem rvnytelentette a Khalkednban ki-
hirdetett knonokat: elfogadta, hogy Krisztus tkle-
tes ember s tkletes Isten, de ragaszkodott hozz,
hogy egy - az emberi elme szmra felfoghatatlan -
szinten Krisztusban sszeolvad az isteni s az em-
beri. A ppasg a rendeletet az 1. Le dekrtumai el-
leni tmadsnak vette, s ezzel bekvetkezett az egy-
hzszakads.
Amikor Anasztasziosz csszr (491-518) lpett a
konstantinpolyi trnra, r kellett jnnie, hogy biro-
dalmnak s egyhznak hatrai immr csak a kele-
ti provincikra korltozdtak: a Nyugat leszakadt. Ez
nem azt jelenti, hogy ekkortl mr ltezett a Bizn-
ci" Birodalom. Az Anasztasziosz uralta birodalom
helyzete egyltaln nem volt kielgt. Mivel a csszr
a leghatalmasabb kincstartalkot hagyta htra, ame-
lyet rmai uralkodrl valaha feljegyeztek, a trt-
nelemben az maradt meg, hogy nagy uralkod volt.
A valsgban viszont slyos feszltsgekkel volt ter-
hes az uralkodsa. A legkomolyabb ellenzke sajt
fvrosban volt: a Biznc szletse krli viszlyok

32
mg egyltaln nem ltek el. A konstantinpolyi pt-
rirka ellenezte trnra lpst, s ragaszkodott hoz-
z, hogy megkoronzsrt cserben nyilvntsa ki,
hogy a hit dolgaiban a csszr nem csupn az egy-
hz, de szemly szerint Konstantinpoly ptrirkj-
nak fennhatsga alatt ll. Ez j jelleget adott a kap-
csolatnak, amely olyannyira meghatroz volt Biznc
letben. Anasztasziosz, meggyzdses monofizita
lvn, nehz helyzetben volt: hiszen a konstantinpo-
lyi ptrirka vele szemben a khalkedni zsinat hatro-
zatait kvette. A fvros npessgnek vlemnye
megoszlott. Sokan a latint beszltk, s k ltalban
Rma mell lltak a vits krdsekben. 511-ben
Anasztasziosz megfosztotta tiszttl a ptrirkt, s
egy sokkal hajlthatbb egyhzi embert ltetett a he-
lyre, aki nagy engedmnyt tett a csszr vallsi
meggyzdsnek legitimlsa rdekben: megen-
gedte, hogy a monofizita aki rtnk megfeszttetett"
mondst hozzadjk a trisagionknt ismert krme-
neti nekhez: Szent Isten, szent s hatalmas, szent
s halhatatlan, knyrlj rajtunk". Ez felkelsekhez
vezetett Konstantinpoly utcin. Anasztasziosz, aki
ekkor mr tbb mint nyolcvanesztends volt, megje-
lent a polgrok eltt a lversenytren, s felajnlotta,
hogy a np kvetelsre lemond trnjrl. Az embe-
reket meghatotta ez a szernysg, s jra elismertk
csszruknak. Amikor azonban tvozni kszltek, a
csszr berendelte reit, s lemszroltk az ssze-
gylt polgrokat. Ha gy rt is vget ez az incidens,
mindenkppen azt bizonytja, hogy a kzvlemny
nagyon nagy hatalommal brt Konstantinpolyban.
A tmegmszrls nem vetett vget a kznp za-
vargsainak, amelyek eddigre mr nmagukat tp-
lltk, a cirkuszi frakcik, a Kkek s a Zldek tev-
kenysgnek eredmnyeknt. A frakcik, amelyek
egszen 1204-ig jellemzek voltak a biznci kzlet-
re, eredetileg Rmbl szrmaztak: ez is azon intz-
mnyek egyike volt teht, amelyek importldtak a
rgi Rmbl az jba. A lversenytr a fvros leg-
33
fontosabb nyilvnos gylekezhelynek szmtott, s
a frakcik dolga volt megszervezni a versenyeket s
ms hozzjuk kapcsold esemnyeket. Az j uralko-
d beiktatsban is fontos szerepet jtszottak, mi-
utn a css?:rr avats ceremnijt az 5. szzad k-
zepn a lversenytrre (hippodromba) helyeztk. Ez
akciiknak politikai sznezetet adott, ami azeltt nem
volt jellemz - mindenesetre az 5. szzad msodik
feltl a csszrok nagyobb figyelmet fordtottak a
cirkuszi frakcikra, mint azeltt. Anasztasziosz, np-
szer gesztussal, a kor hres fogathajtbajnokainak
kpvel dekorltatta ki a csszri pholyt a lver-
senytren. Kedvence a lbiai Porphyrius volt - neki
legalbb kt szobrot emeltetett. Rszben sportsikere-
it ismerte el velk, de hljt is kifejezte, mivel a fo-
gathajt a Zldek vezetjeknt segtett megvdeni a
csszrt egy rivlisnak kvetelseivel szemben.
A frakcik betrse Konstantinpoly politikai let-
be alapveten anarchikus elemet jelentett. Voltakp-
pen nem volt meghatrozott vallsi vagy politikai
programjuk, azon tl, hogy vdeni akartk privilgiu-
maikat, de ahogyan Anasztasziosz pldja is bizonyt-
ja, rdemes volt elnyerni a bizalmukat ... A kt frakci
trsadalmi sszettele tulajdonkppen egyforma
volt: vezetik s patrnusaik a trsadalom felsbb
rtegeibl kerltek ki, aktv tagjaik pedig a trsada-
lom minden rtegbl szrmaz fiatalok voltak, akik
vakon kvettk pillanatnyi vezrket. A csoportok
tagjai jl felismerhet divatot kvettek: perzsa md-
ra megnvesztettk szakllukat s bajuszukat; s a
sztyeppk vad nomdjait utnozva, htul hagytk
srnyszeren megnni a hajukat, mg ell rvidre
nyrtk. Barbr divat szerint kpenyt s nadrgot
hordtak, buggyos ujj tunikjukat pedig szorosan
sszehztk a cspjknl - ettl szlesebbnek lt-
szott a vlluk. Tudatosan vlasztottak olyan ruha- s
hajviseletet, ami megklnbztette ket a trsada-
lom nagyobb rsztl. Szenvedlyesen lojlisak vol-
tak a vezetikhez, s ez a hsg minden elkpzelhet

34
trsadalmi ktelken tlmutatott, de szmunkra
csak alig egy-kt esetben vilgos, hogy mi volt a lo-
jalits alapja.
Theodra szmra, aki Jusztinianosz felesge lett,
a frakcik mkdse keser emlket jelentett. Csa-
ldja a Zldeknek dolgozott. (Apja a medvegondoz-
juk volt.) Theodra mg gyermek volt, amikor des-
apja meghalt; desanyja jra frjhez ment, de
msodik frjt nem neveztk ki medvegondoznak,
mg akkor sem, amikor Theodra s nvrei a hip- -
podromban a frakci el jrultak krskkel. Theo-
dra emiatt lete vgig gyllte a Zldeket. Ezutn
a Kkeket akarta tmogatni, s sikerlt elrnie, hogy
ennek a frakcinak az egyik patrnusa el jrulhas-
son. volt Jusztinianosz, 1. Jusztinosz (518-527)
unokaccse, aki Anasztasziosz halla utn helyrel-
ltotta a rendet s a csszri hz uralmt a biroda-
lomban.
Jusztinosz latinul beszlt, s a Balkn mlyrl
szrmazott. Fiatalon rkezett Konstantinpolyba, s
felvtelt nyert a palotai rsgbe. Fokozatosan emel-
kedett a rangltrn: vgl az excubitorok comese
cmre tett szert, s lett a palota rsgnek parancs-
noka. Br maga teljesen tanulatlan volt, a nevt is
alig tudta lerni, unokaccst, Jusztinianoszt a legki-
vlbb oktatsban rszestette. Jusztinianosz ezt gy
fizette vissza, hogy a sznfalak mgl irnytotta azt az
llamcsnyt, amely nagybtyjt a trnra emelte. Az
akci maga bonyolult volt, de a drma nagy rsze a
lversenytren zajlott. Jusztinianosznak sikerlt meg-
vesztegetnie a frakcikat, hogy nagybtyjt vlasszk
csszrukul, s ne a tbbi jelltet. Ez az epizd is a cir-
kuszi frakcik hatalmt mutatja.
Azt is elrulja, mennyire elgedetlenek voltak a
polgrok Anasztasziosz uralkodsi mdszervel. Gyil-
kossgokkal tarktott autokrcia" - gyakran gy szok-
tk lerni a biznci uralmi rendet, de ez valjban
ers tlzs. A trnutdls Bizncban tbbnyire rend-
ben folyt, s nagyrszt dinasztikus vltsokkal. Ha

35
Anasztasziosznak nem is volt kzvetlen utdja, voltak
unokaccsei, s normlis esetben kzlk emeltek
volna valakit a trnra, ahogyan ksbb Jusztinianosz
is kvette a nagybtyjt. Anasztasziosz hibja az volt,
hogy nem tudott hatrozott irnyt mutatni. Mai nz
pontunkbl a tolerancia s a kompromisszum cso-
dlatra mlt: akkoriban viszont nem gy lttk a dol-
got. A khalkedni zsinat figyelmen kvl hagysa azt
jelentette, hogy a csszrsg nem kpvisel vilgos l-
lspontot az egyhzi dogma egyik kulcskrdsben.
Rma s a Nyugat tengedse a barbroknak azt
eredmnyezte, hogy a Romanitas - a rmai lt - is
fokozatosan elvesztette a jelentst. A frakcik veze-
tinek tett engedmnyek is azt mutatjk, hogy mi-
lyen gyenge volt a fvrost kormnyz csszri veze-
ts. A kzppont nem tartotta mr ssze az alakul
birodalmat. De amikor Jusztinianosz hatalomra ke-
rlt, az els dolga az volt, hogy megrendszablyozza
a cirkuszi frakcikat, s helyrelltsa a rendet a fv
ros utcin.

/. Jusztinianosz uralkodsa

Jusztinianosz uralkodsa alatt vilgos politikai intz-


kedsek vltottk fel az Anasztasziosz korszakt jel-
lemz cltalansgot. Els jelents lpse az volt,
hogy meg akarta szntetni a szakadst, amely Kons-
tantinpoly egyhzt elvlasztotta a ppasgtl. Az
egyhz egysgnek helyrelltsa a politikai egysg
helyrelltsnak alapfelttele volt. Jusztinianosz ta-
ln abban r~mnykedett, hogy a nyugati germn
uralkodkat meg lehet gyzni, hogy hagyjk el a ke-
resztnysg arinus formjt, s ez jelenthette volna
az els lpst ahhoz, hogy beolvadjanak a Rmai Bi-
rodalomba. Szemlyes ktelkeket alaktott ki a van-
dlok s a keleti gtok uralkodi csaldjaival. Ez nem
volt helyes lps. Annl inkbb sztotta az ellenttet,
mivel a germn elit fenyegetve ltta privilegizlt hely-
zett. Jusztinianosz ekkor erszakos eszkzkhz fo-
36
lyamodott. 533-ban Belizr nev hadvezrt megin-
dtotta Karthg vandl kirlysga ellen. Az j rmai
seregeknek semmi nem jelentett akadlyt - mindent
bevettek, ami az tjukban llt. 534-ben elfoglaltk
Karthgt, a vandl kirlyt pedig fogolyknt szlltot-
tk Konstantinpolyba, ahol gyzedelmesen krl-
hordoztk a lversenytren. Belizr ezutn tkelt
Szicliba, s Itlia dli rszn t Rma fel tartott.
A keleti germnok kemnyebb ellenflnek bizonyul-
tak, mint a vandlok, de 540-ben Belizr bevette az
fvrosukat, Ravennt is. m ezzel a trtnet mg
nem zrult le, mert a keleti gtok ellentmadsba
lendltek, amely tizenkt vre nehz hborba kny-
szertette Itlit, s slyos krokat okozott a flszige-
ten. Jusztinianosz hadseregei a vgs gyzelemig
harcoltak. Egy msik seregnek sikerlt megvetnie a
lbt a Pireneusi-flsziget dli partjainl. Hatalmas
nehzsgei ellenre Jusztinianosz lassan elrte, amit
akart: uralma al hajtotta a nyugati provincikat -
legalbbis a Fldkzi-tenger vidkn. j Rmai Biro-
dalmat hozott ltre - sz szerint, hiszen az j Rm-
bl irnytotta.
Jusztinianosznak nem llt szndkban helyrell-
tani a Nyugati Birodalmat, gy, hogy annak Rma
vagy Ravenna legyen a fvrosa. Lehet, hogy intz-
kedseit a Rmai Birodalom helyrelltsnak, vagyis
renovatijnak nevezte, de ez csak azt a szablyt
tmasztja al, hogy gyakran a mlt helyrelltsra
hivatkoz emberek teszik meg a legradiklisabb l-
pseket. Jusztinianosz rmaisgkpe immr az j
Rmhoz ktdtt, amely taln a felsznen a rgi
mintjra alakult, de valjban nagyon is klnb-
ztt tle. A kirlysg keresztny ideolgija volt az
alapja, nem az augustusi nyugalom nosztalgija.
Jusztinianosz ptkezsi tervei tisztn megmutatjk
ezt. Elssorban az volt a cljuk, hogy Konstantin-
poly megfelel keresztny fvross legyen, s gy
tkrzze az j intzmnyi rendet. Az ltala rklt v-
ros mg a Theodosius-dinasztia uralkodinak lenyo-

37
matt rizte. ptmnyeik - a tetteiket megrkt
dombormves oszlopok, diadalvek, frumok - mind
rmai mintra kszltek. Mg templomaik is a rmai
tpus bazilika szerkezett kvettk.
Amikor Jusztinianosz a trnra lpett, mg alig egy-
kt kupolt lehetett ltni a vrosban. Hallakor, 565-
ben Konstantinpoly vroskpt meghatroztk a
kupols pletek, amelyek kzl a Hagia Szophia-
templom volt a legnagyszerbb. A lehetsget, hogy
megvltoztassa a vros arct, az 532-es Nika-lzads
adta meg neki, amelynek sorn a fvros kzponti
rszt leromboltk, Konstantin frumtl az Augusz-
teionig. A rgi Hagia Szophia-szkesegyhzat s a
tle szakra fekv terletet, tbbek kztt a Hagia
Eirn-templomot is porig gettk. Ezeket a zendl-
seket a cirkuszi frakcik sztottk, mert nem tetszett
nekik, hogy Jusztinianosz meg akarta zabolzni ket.
A csszr ellensgei a szentusi arisztokratk kzl
felhasznltk a frakcik elgedetlensgt, hogy ezzel
leplezzk sajt politikai ambciikat. Anasztasziosz
egyik unokaccst csszrr nyilvntottk. Juszti-
nianosz azeltt hajlott arra, hogy kibkljn a frak-
cikkal, de most, rszben Theodra csszrn bizta-
tsra, knyrtelen megtorlsba kezdett. Belizr
vezrlete alatt a lversenytrre kldte rsgt, ahol a
feljegyzsek szerint harmincezer embert mszroltak
le. Legfbb politikai ellenfeleit kivgeztette, ms sze-
ntorokat pedig megfosztott vagyonuktl. A Nika-
lzads eredmnyeknt Jusztinianosz nemcsak teljes
uralmat szerzett a fvros felett, hanem ragyog le-
hetsge nylt az ptkezsre is.
Az Auguszteion krl az egsz terletet jjpttet-
te. Ez volt a vrosi nnepsgek kzppontja. Csak-
nem a vros vgromlsig megrizte azt a jelleget,
amit Jusztinianosz adott neki. A hatalmas Hagia
Szophia-templom ma is az emlkt rzi. A munka
csaknem azonnal megkezddtt, ahogy levertk a
Nika-lzadst, s a templom alig t v alatt felplt,
ami bmulatosan rvid id, ha figyelembe vesszk
38
mrett s roppant bonyolult dsztettsgt. A kor-
trsakat nemcsak az plet nagysga s dekorci-
jnak gazdagsga ejtette bmulatba, hanem terve-
zsnek jdonsga is. Ez kt matematikus, a tralleszi
Anthemiosz s a miltoszi lzidorosz rdeme volt. A
templom kupolval fedett bazilika, de gy rendezdik
el kzps magva krl, hogy a nznek az a benyo-
msa, mintha nem egy ftengely biztostan az egy-
sgt, hanem a kolosszlis kupola tartan egyben az
pletet. A trtnsz Prokopiosz azt lltja, hogy a ku-
pola olyan, mintha a levegben lebegne, s nem
tartan semmi sem".
A fhaj kupola alatti rsze pomps teret adott a
csszr s udvara, valamint a ptrirka s egyhzi
emberei tallkozsnak a keresztny v nagy nne-
pei alkalmbl. A birodalmi s a keresztny liturgia
keveredst a Hagia Szophia kupolja alatt csak mg
fensgesebb tette a klnleges fnyhats. A nap-
fny a kupolt krlfog ablaksoron s a karzati
ablaksoron t szrdtt be, s megcsillant a kupola
aranymozaikjain s a mrvnyborts falakon. Megint
csak Prokopioszt idzve: olyan volt, mintha nem a
kvlrl berad napfny vilgtan meg a templo-
mot, hanem maga sugrozn a fnyt".
Az ilyen nnepi misk sorn a ptrirka s a cs-
szr kzvetlenl a szently eltt tallkozott, s bke-
cskot" vltott. Ez azt a harmnit tkrzte, amely-
hez Jusztinianosz olyannyira ragaszkodott: hogy a
csszr s az egyhz viszonynak bksnek kell len-
nie, ha a birodalom be akarja tlteni az t megillet
helyet a trtnelemben. Ezt az egyhz-llam kapcso-
latot tkrzi Jusztinianosz megfogalmazsa VI. No-
velljnak elszavban is: Az Isten gi kegyelmbl
szrmaz legnagyobb adomnyok kztt tartjuk sz-
mon a papsgot s a csszri mltsgot. Az elbbi
az isteni dolgokat szolglja, az utbbi az emberek
gyeit, s rluk gondoskodik." Jusztinianosz ragasz-
kodott hozz, hogy az egyhznak s a birodalomnak
harmonikus egysget kell alkotnia, mgpedig azltal,
39
hogy betartjk a szmukra kijellt munkamegosz-
tst. Ez jobbra csak kvnalom volt, a valsgban
nem mindig mkdtt, de az bizonyos, hogy elv-
laszthatatlanul egymsba olvasztotta az egyhzat s
az llamot.
Jusztinianosz legnagyobb eredmnye a rmai jog
kodifiklsa volt. Ez is bmulatosan gyorsan trtnt,
a Jusztinianosz sszegyjttte jogsztestletnek k-
sznheten, amelyet Tribonianosz vezetett. Az els
trvnyknyv 529-re, a msodik 534-re kszlt el.
Ezeket kt tovbbi jogszablygyjtemny egsztette
ki 533-ban: a Digesztk s Jusztinianosz Institcii.
Az els jogtudomnyi kziknyv volt, a msodik pe-
dig egyfajta jogi tanknyv. Br gy prezentlta, mint-
ha a klasszikus rmai jog gykereihez trne vissza,
Jusztinianosz munkja valjban talaktotta a tr-
vnykezst egy keresztny monarchia kvnalmainak
megfelelen. maga szvegezte meg az egyhzra
s vallsra vonatkoz jogszablyok tbbsgt. A r-
mai jog sokat vesztett fggetlensgbl. Br Jusz-
tinianosz folytatta azt ahagyomnyt, amely szerint az
uralkod kezt megktik a trvnyek, ragaszkodott
hozz, hogy a csszr, tisztnl fogva, maga a meg-
testeslt trvny. A trvnyt a keresztny monarchia
abszolutista ideolgija zabolzta meg, amit jl jelk-
pez az a lovas szobor, amelyet Jusztinianosz magrl
mintztatott, s a Hagia Szophia-templom eltti t-
ren llttatott fel: bal kezben egy orszgalmt tartott,
a tetejn kereszttel, egyetemes uralmnak s cs-
szrsga isteni eredetnek szimblumaknt.
Uralkodsa kezdetn az udvarban sszegyjttt
csodlatosan tehetsges szakemberek segtsgvel
Jusztinianosz minden akadlyt legyztt. Hadseregei
bevettk Karthgt, Rmt s Ravennt - gy lt-
szott, nincs akadly a birodalom jraegyestse eltt.
Teolgiai konferencikat is szervezett, s gy tnt,
hogy ezek megtalljk a megoldst az egyhz doktr-
nkat illet megosztottsgra. Olyan birodalmi ideo-
lgit fogalmazott meg, amely magban foglalta a
40
jogot s a teolgit is, s ennek az egysgnek meg-
felel jtkteret is biztostott. Megteremtette a ke-
resztny Rmai Birodalom ideljt, amely ksbb is
Biznc alapja s sztnzje maradt. Taln tl is be-
cslte a sajt kpessgeit. lltlag a Hagia Szophia
felszentelsekor, 537 decemberben ezt mormolta
maga el: Legyztelek, Salamon."
Ha valban ezt mondta, akkor szavai nmi hbriszt
tkrznek. A krlmnyek ellene fordultak. 541-ben
a keleti gtok lzadst sztottak Itliban. Jusztinia-
nosz tbornokainak tizenkt vbe telt, amg rr let-
tek a helyzeten. Itlia szrny puszttsoknak esett
ldozatul, Rma pedig sokat vesztett korbbi nagy-
sgbl, ahogy hol az egyik, hol a msik oldal ker-
tette hatalmba. A harc azrt tartott ilyen sokig,
mert Jusztinianosznak szembe kellett nznie az irni
Szasszanida-dinasztia tmadsaival is a keleti fron-
ton, a Duna mentn pedig a szlv trzsek jelentettek
fenyeget veszlyt. A szlvok ekkor jelentek meg a vi-
lgtrtnelem sznpadn - ahogy kiznlttek erede-
ti hazjukbl, a Prepjaty-mocsarak terletrl. De a
legnagyobb veszly mg alattomosabb volt: 541-ben
Egyiptomban kitrt a bubpestis, s a jrvny vgig-
sprt a keleti provincikon, majd elrte Konstanti-
npolyt, ahol szrny puszttst vgzett. Prokopiosz
tllte a jrvnyt, amelynek tetzsekor feljegyzse
szerint naponta 5000 ember halt meg. A borzalmas
kr legalbb hrom vre megbntotta a kormny-
zst s az egsz trsadalmat. Jusztinianosz maga is
megbetegedett, de kigygyult, s zsenilis megold-
sokat mdolt ki, hogy szembeszlljon a pestis puszt-
tsval. Viszont amikor a legnagyobb nehzsgeken
tljutott, hatalmas szemlyes csaps rte: 548 jniu-
sban meghalt a trsa, Theodra csszrn. vekbe
telt, amg felplt felesge elvesztse utn.
Jusztinianosz uralkodsnak utols vei komorak
voltak. A bubpestis jra meg jra felttte a fejt.
Kiszvta az letert a birodalom gazdasgi s demog-
rfiai alapjaibl, s alaknzta a vroskzpont, a

41
polisz letkpessgt. Nemcsak trsadalmi s gaz-
dasgi szempontbl volt pusztt hatsa, de az em-
berek lelkierejt is megtrte. Prokopiosz rszletes
beszmoljbl megtudhatjuk, hogy az orvosok kt-
sgbeesskben elvesztettk a tudomnyba vetett
hitket. Semmit nem tehettek, hogy meglltsk a
pusztt krt. Az emberek a templomokban gyltek
ssze, ez adott nekik remnyt a tllsre. Br egy
msik korabeli trtnsz csaldjval egytt biztons-
gosabb vidkre meneklt a pestis kitrsekor, foko-
zatosan szinte minden hozztartozjt elvesztette; a
kr kiszmthatatlansga nem hagyott szmra ms
menedket, mint Istent. Egyre tbben gondoltk azt,
hogy Isten bnteti a npet a bneirt. Jusztinianosz
megszigortotta a homoszexualitst tilt trvnyt: az
azonos nemek kapcsolatt halllal bntettk. gy
rezte, hogy birodalma hasonl sorsra juthat, mint a
bibliai vrosok, Szodoma s Gomorra, s ugyan-
azokrt a bnkrt.
Jusztinianosz mindig mlyen vallsos volt. Nem
nagyon ivott ms italt . mint vizet, keveset evett s
mindig egyszer teleket - egy lers szerint csak
zldsgeket, savanysgokat s fszernvnyeket -,
s a lehet legkevesebb idt tlttte alvssal. Szeret-
te a papok trsasgt, s szvesen beszlgetett teol-
giai krdsekrl. Egyszer annyit imdkozott nagybjt
idejn, hogy begyulladt a trde. Egy msik alkalom-
mal - taln ppen akkor, amikor a pestis tmadta
meg - az orvosok mr csaknem feladtk a kzdelmet
az letrt. De ekkor ltomsa volt: megjelent eltte
a kt orvos szent, Kozma s Damjn, s meggy-
gyult. Konstantinpolyon kvl fekv kegyhelyket
jjpttette, s odazarndokolt. 563-ban Mihly
arkangyal kegyhelyhez zarndokolt el az Anatlia t-
voli vidkn fekv Germe-be. Ekkor mr nyolcvan-
ves aggastyn volt. Nagy tett volt ez egy olyan em-
bertl, aki tizenves kortl alig hagyta el birodalma
fvrost.
Jusztinianosz jellemnek ereje nyilvnval abbl,

42
ahogyan uralkodsnak kzps rszben szembe
tudott nzni a nehzsgekkel, s nagyrszt le is tud-
ta gyzni ket. Ezt jelkpezi az is, ahogyan a Hagia
Szophia-templom kupoljnak sszeomlsra rea-
glt 558-ban: azonnal jjpttette, s a templomot
ngy wel ksbb jraszenteltk. Uralkodsnak
kezdeti sikereit prbra tette az id, de alapveten
szilrdnak bizonyultak. A megtartsukra irnyul er
fesztsek csak mg vilgosabban kirajzoltk igazi je-
lentsket s radiklis jdonsgukat. A f hangsly
a keresztnysgre esett. Jusztinianosz idejnek nagy
rszt szentelte a teolgia problminak, azzal a cl-
lal, hogy bkt teremtsen az egyhzon bell. Nagy
engedmnyeket tett a monofizitk megbktse
rdekben: pldul eltlte azokat az ortodox teol-
gusokat, akik Krisztus ember voltt hangslyoztk.
Ennek a ppasg egyltaln nem rlt. Amikor 553-
ban Jusztinianosz jabb egyetemes zsinatot hvott
ssze Konstantinpolyban, knyszertette az akkori
ppt, hogy fogadja el azt a formult, amely szerint
Krisztus tkletes ember s tkletes Isten is (s ezek
a tulajdonsgai klnllk, de elvlaszthatatlanok"),
mde igazi lnyege szerint egy. Jusztinianosz vezet-
svel Konstantinpoly kialaktotta a maga teolgiai
llsfoglalst, amely a kvetkez hrom vszzad
sorn kreatvabbnak bizonyult mind Alexandrinl,
mind pedig Rmnl.
Jusztinianosz szinte mindent elrt, amit egy ember
elrhet uralkodsa alatt, de lete vge fel gy tnt,
nem tud mr jat ltrehozni. Elszigeteldtt s np-
szertlen lett - ez minden hossz let uralkod sor-
sa, akrmilyen nagy csszr legyen is -, s 565-ben
bekvetkezett halla megknnyebblst jelentett.
Unokaccse, Jusztinosz kvette a trnon, aki meg-
prblt fellkerekedni nagybtyja npszertlens
gn. Jusztinosz ksrlete viszont, hogy vltoztasson
Jusztinianosz utols veinek passzv klpolitikjn,
nem jrt sikerrel. Ahhoz vezetett, hogy vgkpp meg-
romlott a kapcsolat a Szasszanida Birodalommal, s

43
meggyenglt a Duna-menti front is, Itlit pedig
elznlttk a longobrdok - ez megsemmistette
Jusztinianosz eredmnyeinek nagy rszt. Jusztinosz
sikertelensge hozzjrult szellemi sszeomlshoz
s ahhoz, hogy Tiberiosz, kormnynak egyik tagja
kvesse a trnon. Tiberiosz rvid ideig uralkodott
(578-582), s az uralkodsban veje, Maurikiosz
(582-602) kvette, aki a kor kevs sikeres hadvez-
rnek egyike volt. Ezek a csszrok a maguk mdjn
mind Jusztinianosz rksgt akartk megrizni. Br
hosszabb ideig tartott, ez az idszak sokban hasonl-
tott Jusztinianosz uralkodsnak kzps szakasz-
hoz, amikor a nehzsgek legyzshez az adott t-
pot, hogy vallsos elktelezettsggel meg kellett
rizni a keresztny birodalmat s fvrost, az j R-
mt. Ebben mindenkppen fennllt a folyamatossg
Jusztinianosz uralkodsval. Ezeknek a csszrok-
nak mr nem llt mdjukban olyan mrtk ptke-
zseket folytatni, mint Jusztinianosznak uralkodsa
kezdeti szakaszban, de folytattk a hagyomnyt: t-
mogattk a szentek kegyhelyeit, s hangslyoztk az
uralkod Krisztushoz val kzelsgt. II. Jusztinosz j
trntermet pttetett a Khrszotriklinoszhoz, a palota
legnagyobb fogadtermhez. A trn az egyik apszis-
ban (flkr alak flkben) llt, egy Krisztus-mozaik
alatt- ez is azt hangslyozta, hogy a csszr Krisztus
fldi helytartja. Ez nagyon is megfelelt annak az el-
kpzelsnek, amelyet Jusztinianosz dolgozott ki a
csszri hatalomrl. Ugyanakkor ahhoz is hozzj-
rult, hogy a csszri uralom jelkpei fokozatosan
levetkztk rmai jellegket. Maurikiosz csszr meg-
vltoztatta az uralkodi pecstet: egy rmai gyze
lem helyett Isten anyjnak kpe kerlt r. Taln ren-
delte el azt is, hogy a Bronzkapu, a csszri palota
nnepi fbejrata fl egy Krisztus-kpet lltsanak.

44
Az ikonok

A csszri palotban nagyon szerettk a keresztny


kpeket, vagyis az ikonokat. II. Jusztinosznak volt egy
hres Krisztus-kpe, amelyet 574-ben hozatott Kons-
tantinpolyba - azeltt a kappadkiai Kamoulianai v-
rosban riztk. A kzhit szerint varzslatos ikon volt
ez, akheiropoietosz (vagyis nem emberi kz alkotta),
amelyet az isteni hatalom teremtett. A leghresebb
ezek kzl az edesszai Mandylion volt: egy kend,
amely Krisztus arcnak lenyomatt hordozta. A le-
genda szerint Edessza uralkodja magtl Krisztustl
krte a portrt, pedig megtette ezt a csodt: arc-
trl kendjn csodlatos mdon otthagyta arcnak
lenyomatt. A kamoulianai kpet ksbb csatazsz-
lknt hasznltk a Szasszanidk elleni harcokban.
Az, hogy a 6. szzad vgtl az ikonokat az llam
jelkpeinek tekintettk, szintn a Rmai Birodalom
keresztny birodalomm alakulst tkrzte, de
ugyanakkor a keresztnysg talakulst is jelezte.
Az egyhz a kezdeti idkben egyltaln nem szerette
a vallsi kpeket. Az brzol mvszetek tern a ke-
resztnyek azzal a nagyon is szk repertorral ltek,
amelyet a zsidktl s a pognyoktl vettek t. A sa-
jtos keresztny mvszet csak Nagy Konstantin t-
trse utn alakult ki, de az egyhz tovbbra is gya-
nakod maradt a mvszet szemlyes hasznlatval
szemben, mert az tlsgosan is kzel jrt a blvny-
imdshoz. Konstantin nvre kikrte a kaiszareiai
Eusebius vlemnyt, hogy tarthat-e magnl egy
Krisztus-kpet az imihoz. Az egyhzi ember nemet
mondott: most, hogy Krisztus dicssgben uralko-
dik, csak a lleknek kell szemllnie. A szalamiszi
Epiphanius, az egyik legtekintlyesebb egyhzatya
(meghalt 403-ban) mg a templomok dsztsre
szolgl ikonok idejt is elutastotta. Attl tartott,
hogy ha a kznp megszereti a kpeket, visszatrhet-
nek a pogny gyakorlathoz s gondolkodsmdhoz,
s ezzel megfertzdik keresztny hitk.
45
Msok viszont fokozatosan elfogadtk a templo-
mok dekorcijnak hasznossgt - azt mondtk,
hogy ezek az rstudatlanok knyvei". rtkk ab-
ban is megnyilvnult, hogy Konstantin ttrse utn
megersdtt a szentek kultusza. Igaz, hogy ennek a
szentek relikvii lltak a kzppontjban, de az is
szksgess vlt, hogy erejk teljben brzoljk
ket. Nsszai Gergely (meghalt 395 krl) egy Meg-
trt Szent Theodorrl szl szentbeszdben elkp-
zelte, mit rezhetnek azok, akik megpillantjk a szent
relikviit: gy leltk magukhoz, mintha virgz tes-
te volna ott maga; minden rzkk megnylt a rajon-
g rmnek: szemk, szjuk s flk. Aztn tisztele-
tk s szenvedlyk knnyeit ontottk, s a mrtr
szent kzbenjrsrt esdekeltek, mintha lne s ott
volna kzttk." Gergely megjegyezte azt is, hogy a
sr krl a szent kpeit helyeztk el. gy tnt, hogy
a kp termszetes kiegsztje a szent testi maradv-
nyainak s kultusznak. A kpek pedig mg rv-
nyesebbek voltak, ha a festkbe belekevertek egy ki-
csit a szentek poraibl. Ahogyan gyakran az hozott
gygyulst, hogy a beteg olyan vizet ivott, amelybe a
szentek relikviinak port kevertk. Szent Kozma s
Damjn csodatteleinek gyjtemnyben is arrl ol-
vashatunk, hogy egy asszony lekapart egy kis fest-
ket a szenteket brzol kprl, vzbe keverte, megit-
ta, s meggygyult betegsgbl.
A gyakorlatban kezdetben gyanakvssal fogadtk
a kpek szerept a szentek kultuszban, ahogy az
Oszlopos Szent Dniel letnek lersbl is Jtszik.
Dniel szriai szent ember volt, aki az 5. szzad kze-
pn jelents szerepet tlttt be a konstantinpolyi
vallsos s politikai letben. Dhdten elutastotta
egyik csodljnak tlett, aki mr letben fel akar-
ta lltani kpt magnkpolnja fltt, s szerette
volna megrni az letrajzt. De a szent kszsgesen
elfogadott egy t brzol, t kilogrammot nyom
ezstikont egy olyan csaldtl, amelyet meggygy-
tott. gy tnik, az volt a klnbsg, hogy az els
46
esetben a szent gy rezte: csodlja valahogyan t
akarja venni szentsgt, mg a msodik esetben a k-
pt egy olyan templomban helyeztk el, amely kultu-
sznak kzppontja lett. Ezek az epizdok azt mutat-
jk, hogy az 5. szzad kzepre a kpeknek fontos -
br idnknt mg vitatott - szerepk volt a szentek
kultusznak terjesztsben.
Minden bizonytk azt tmasztja al, hogy a temp-
lomok emberalakokkal val dekorcija, a Krisztus-
rl, az anyjrl s szentjeirl kszlt kpek termsze-
tesen s spontn mdon fejldtek ki, s a keresztny
valls a 4. szzad vgtl fokozatosan elfogadta ket.
De mg a 6. szzad elejn is vitk zajlottak az egyhz-
ban ennek a gyakorlatnak az rvnyessgrl. So-
kaknak nem tetszett, hogy az emberek egyre tbb
festmnyt s faragott kpet helyeznek el a templo-
mok szentlyeiben, s gy megint megsrtik az isteni
tradcit". Abban vgl is mindenki egyetrtett, hogy
a kpek alkalmasak az olvasni nem tudk oktats-
ra. A tanult emberek viszont tbbet nyerhetnek a
szent rsok" tanulmnyozsval, aminek magasabb
spiritulis rtket tulajdontottak.
gy tnik, hogy Jusztinianosz hossz uralkodsa
fordulpont volt, ami a vallsos mvszethez val hi-
vatalos viszonyulst illeti. A korai vekben mg lt a
figuratv mvszetekkel szembeni gyanakvs; uralko-
dsa vgre viszont a keresztny vallsossg minden
aspektust thatotta a kpek tisztelete. Az ikonokat,
Krisztus, Szz Mria s a szentek kpeit immr hiva-
talosan is elismertk. Ezek lehettek egy-egy templom
dszei, de llhattak szemlyes imdsg kzppontj-
ban is, mg akkor is, ha nyilvnos helyen lltak, mint
pldul nhny templomban vagy kolostorban rztt
klnleges kp. Az ikonok vetettk fel a legtbb kr-
dst a mvszetnek a keresztny vallsban betlttt
szerepvel kapcsolatban: hiszen imdsuk knnyen
blvnyimdatt fajulhatott.
A korai ikonok kzl alig nhny maradt rnk: ezek
a Snai-heggyel s Rmval kapcsolatosak. ltal-
47
ban mlytett rajz technikval kszltek (a bevsse-
ket viaszos pigmentfestkkel tltttk ki), amelyet az
korban kedveltek - a 8. szzadtl azutn eltnt. gy
meglehets biztonsggal tudhatjuk, hogy ezek az
ikonok a 6-7. szzadbl szrmaznak. Gyakran na-
gyon szp, mves munkk, s a klasszikus portrfes-
ts legnemesebb hagyomnyaihoz nylnak vissza,
de az rsos forrsokhoz kell fordulnunk, hogy felfe-
dezzk cljukat s jelentsgket.
Nem vletlen, hogy a 6. szzad vgtl szmos for-
rs, kommentr maradt fenn az ikonokrl, ami azt
mutatja, hogy eddigre a keresztny vallsossg s is-
tentisztelet elfogadott rszei lettek, mg ennl ko-
rbbrl csak elszrt utalsokat tallunk. Az sem
meglep, hogy a szentek letr.ajza adja ezeknek a
rnk maradt rsoknak a trzst, hiszen szoros kap-
csolat volt az ikonok s a szentek kultusza kztt.
Szmunkra Szkeni Szent Theodor letrajza a
legsokatmondbb. A szent Galciban szletett Jusz-
tinianosz uralkodsnak kezdetn, s 613-ban halt
meg. Egyik kvetje rta meg az lett nem sokkal
Theodor halla utn, azzal a cllal, hogy megrizze
emlkezett s terjessze a kultuszt. Nem trtnelmi
rs, de mint a szentek letrajza ltalban, helyenknt
tartalmaz pontos rszleteket. Nem szl klnseb-
ben a kpekrl; sokkal inkbb a szent aszketikus
letrl beszl, szereprl mint szent ember s gy-
gyt, a ltomsairl, a krmenetekrl s zarndok-
latokrl, az ldozs fontossgrl. Az egsz szveg-
ben csak hat epizd akad, ahol kpekrl van sz, de
ezek nagyon sokatmond rszletek, s megmutat-
jk, hogy az ikonok eddigre a keresztny valls sz-
mos aspektusnak termszetes ksri lettek. Theo-
dor tizenkt ves korban elkapta a pestist. Csaldja
ktsgbeessben elvitte a helyi templomhoz, s le-
fektettk a szently bejrata el. ppen fltte lgott
egy Krisztus-kp, amelyrl egyszer csak cseppek hul-
lottak r, s kigygyult a betegsgbl. Nhny wel
ksbb Theodornak nagyon nehezen ment a zsolt-

48
rosknyv memorizlsa. Mg a kpolna nyugalma
sem segtett neki a tanulsban. A fldre vetette ma-
gt Krisztus kpe eltt, s a segtsgt krte. Egy-
szerre des zt rzett a szjban, s tudta, hogy ez
Isten kegyelmnek jele. Lenyelte, mintha az oltri-
szentsgben rszeslne. Tbb nem okozott neki
gondot a zsoltrok megtanulsa.
Az ikonokat ms vallsi jelensgekkel is sszefg-
gsbe hoztk, pldul a ltomsokkal. gy esett,
hogy Theodor egyszer betegen fekdt. gya fltt a
falon a gygyt szentek, Kozma s Damjn kpe
fggtt. A lzas Theodornak ltomsa tmadt: ltta,
ahogy a szentek lelpnek az ikonrl. Mintha igazi or-
vosok volnnak, megvizsgltk t. Theodor knyr-
gtt nekik, hogy jrjanak kzben az rdekben a
kirlynl, aki termszetesen maga Krisztus volt. Kz-
benjrsuk eredmnyes volt, s Theodor meggy-
gyult. A 6. szzad forduljra a kpek a kegyhelyek-
hez val zarndokutaknak is fontos kellkei lettek.
Theodor egyszer Szozopoliszba zarndokolt. A vros
legnagyobb vonzereje Isten Anyjnak csodatv
ikonja volt, amelybl mirha permetezett. Theodor
megllt az ikon eltt, s arcra, szemre zporozott a
mirha. A jelenlevk ezt annak tulajdontottk, hogy
a zarndok Isten legigazabb szolgja.
Ez volt az egyik mdja annak, hogy egy ikon meg-
erstse valaki szentsgt. A msik az volt, ha valaki
megfestette egy szent ikonjt, mint az egyik ember,
akit Theodor meggygytott: gy akarta kifejezni h-
ljt. Mg tbbet mond az az eset, amely akkor tr-
tnt, amikor Theodor egy konstantinpolyi kolostor-
ban szllt meg. Eddigre mr ismert csodatvknt
tiszteltk. A szerzetesek szerettk volna, ha marad va-
lami emlkk a nagy ember ott-tartzkodsrl, s
ezrt felkrtek egy mvszt, hogy ksztsen vzlatot a
szentrl, gy, hogy celljnak kulcslyukn t megle-
si. Amikor Theodor menni kszlt, az apt megkrte,
hogy ldja meg az addigra elkszlt ikont. A szent
mosolyogva vlaszolt: Nagy tolvaj vagy, hiszen mi
49
ms ez, mint lops?" Theodor azt hitte, hogy az ikon
elrabolt valamennyit az ernyeibl, de az eset inkbb
hzelgett neki, mint dhtette. Megldotta a kpet, s
folytatta tjt. Ennek az incidensnek a jelentst mg
inkbb megvilgtja egy msik szent, Ifjabb Oszlopos
Szent Simeon letbl vett trtnet ~ 592-ben halt
meg. Egyik hve fellltotta ikonjt a sajt otthon-
ban, ahol csodkat tett, mert a szentben lakoz
Szentllek vetette r rnyt".
A Szkeni Szent Theodor letbl vett ms ese-
mnyek hasonltanak egy msik kortrs szent let-
trtnethez: Szent Demetriosz csodinak gyjte
mnyhez. Thesszaloniki vdszentje, Demetriosz
kultusznak kzppontjban a templomnak kript-
jban tallhat sremlke ll. Relikviit a szent kpe
helyettestette, mert testt soha nem talltk meg.
A csodk gyjtemnyben olyan trtnetek vannak,
amelyben emberek lttk a szentet lovn, amint v-
rosnak megmentsre siet, s ppengy nzett ki,
mint az ikonjain: errl ismertk fel. Egy msik lto-
msban gy rtk le: tgt viselt, kegyes arca rzsa-
sznben tndklt, s gy osztotta kegyeit a npnek,
mint egy konzul, akit a Csszr teljhatalommal ruh-
zott fel". Pontosan gy brzoltk az egyik rnk ma-
radt tblakpen, amely templomnak fhajjt dsz-
tette. A szentrl kszlt ikonok lthatk a fhaj
oszlopain is, ahogy a szently fel kzeltnk. Hvei-
vel egytt brzoljk a szentet: az egyik taln Jnos
rsek, aki a 6. szzad forduljn elszr gyjttte k-
tetbe a szent csodatteleit. A thesszaloniki Szent
Demetriosz-templomban megmaradt mozaikok bi-
zonytjk, hogy milyen fontos szerep jutott a kpek-
nek egy-egy helyi szent kultusznak kialakulsban.
A kpek azonban nemcsak a szentek kultuszban
jtszottak kzponti szerepet: gy tnik, hogy egyes-
tettk a biznci keresztny hitlet minden oldalt. Fel
lehetett ket hasznlni, hogy kifejezzk a hit jelent-
snek legklnbzbb aspektusait. A kpek alapvet
szerept hangslyozta az is, hogy nhny festmnyt
50
csodatv ervel ruhztak fel. Ez klns fejlemny
volt, de elg logikus, ha mr elfogadtk, hogy a kp
egyfajta sszekt a szellemi vilggal folytatott be-
szlgetsben. A beszlgets ktirny folyamat, gy
nem csoda, ha feltteleztk, hogy a kpek idnknt
az e vilgban megnyilvnul isteni kegyelem csator-
ni. A logikus kvetkeztetsi sort az zrta be, hogy a
szent klnleges erejbl valaminek meg kell marad-
nia a rla kszlt kpben is.
Nehz volna ezt a nzpontot elvlasztani a kulti-
kus trgyak szereprl vallott pogny felfogstl. gy
nem csoda, hogy a kpi brzols kultusznak kiala-
kulst a 6. szzadi Bizncban ltalban korbbi
gondolkodsmdok felelevenedsvel ktik ssze,
s eredett a kznphez ktik. Valamelyest biztosan
igaz is ez. Ugyanakkor nyilvnval, hogy a 6. szzad
kzepre a kpek terjesztse az elit mve volt.
Agathiasz, a trtnsz, egy epigrammt hagyott ht-
ra Mihly arkangyal ikonjrl. Valsznleg hlaads-
knt rta, amikor az utols vizsgit tette le, 550-ben.
Rszben az teszi rdekess, ahogyan igazolja az iko-
nok helyt a vallsossg egyni megnyilvnulsai-
ban. Agathiasz azt mondja, hogy a mvszet a sz-
neivel, akr egy komp, tviszi a tls partra a szv
imjt". Elfogadja, hogy a kzbenjrsrt val imd-
kozsban fontos kapcsolattart, mivel a kpzelet
magasabb szintjhez vezeti el az elmt". Nhny ele-
gns kifejezssel Agathiasz voltakppen a kpek
anagogikus" (jelkpes) szerepe mellett rvel: azt
akarja igazolni, hogy a mvszeten t magasabb ren-
d dolgokhoz lehet eljutni.
Ez azzal a kvetkezmnnyel jrt, hogy nem is a k-
pet magt tiszteltk, hanem a kp mgtt lakoz va-
lsgot. Agathiasz egy Jusztinianosz korabeli tanult
fiatalember izgalmt fejezi ki azzal a lehetsggel
kapcsolatban, hogy az ikon a kommunikci olyan
svnyeit nyithatja meg, amelyek addig csak a misz-
tikusok s az aszktk eltt trultak fel. Agathiasznak
nem okozott nehzsget, hogy a keresztny kegyes-

51
sg legjabb formi irnti rajongst klasszikus iro-
dalmi formba ntse. Ily mdon Jusztinianosz ural-
ma egyfajta egyenslyi llapotot jelentett. A klasszi-
kus kultra tovbb lt, de a szmos terleten foly
ksrletezs hamarosan megmutatta, hogy egyre ke-
vsb relevns az j kor embere szmra. A klasszi-
kus mvszet tmi egyre inkbb elgiccsesedtek, a
klasszikus gondolkods pedig tovbb l toposz ma-
radt csupn.
Ez a birodalmi mvszetben volt a legnyilvnva-
lbb. A korbbi csszri kpvilg fennmaradt mg
egy ideig, de egyre sdibbnak ltszott, mert nem
tudta tvzni a csszri uralkods jelkpeit a specifi-
kusan keresztny intzmnyrendszerrel. Jusztinianosz
ezt a problmt gy oldotta meg, hogy j tmkat
adott a birodalmi mvszetnek. A szentek kultuszra
ptett is, hiszen az mr az 5. szzadtl kezdve jelen
volt a csszri csaldban. 1. Le csszr Isten Anyj-
nak tiszteletre egy relikviakpolnt pttetett a
Blakhernai-templomhoz, hogy ott helyezhesse el M-
ria ftylt. Az rtkes ereklye fl egy Mria-ikont he-
lyeztetett, amelyen lthat az uralkod s csaldja is.
Ebben az idben az egyhzi hierarchia egyes rtegei-
ben mg mindig ers volt az ellenlls a kpek hasz-
nlatval szemben. De ez kevsb volt fontos, mint a
csszr rzse, hogy egy jfajta hatalmat biztosthat
magnak, ha sszekti magt a szentek, jelen eset-
ben Isten Anyjnak kultuszval. Hsgnek legnyil-
vnvalbb kifejezsi mdja a kp volt. gy teht az
5. szzad kzepn elindultak az els ksrletek egy j,
az uralkodsi formnak megfelelbb csszri kpvi-
lg megteremtsre.
1. Le pldja azt sugallja, hogy amikor a csaldj-
val brzoltatta magt, inkbb szemlyesen kvnt
megjelenni, s nem a rmai csszri hatalmat kpvi-
selte. De ugyangy jelenik meg Jusztinianosz s
Theodra is a ravennai San Vitale-templom szent-
lynek hres mozaikjain. Az egyik oldal Jusztinianoszt
s ksrett brzolja, mg a msik Theodrt s az
52
udvartartst. Mindketten egy krmeneten lthatk.
Jusztinianoszt egyhzi fmltsgok veszik krl,
akik kzl az egyik Maximianus, Ravenna rseke, a
httrben pedig a csszri testrsg katoni llnak.
A csszr egy templomi ostyatnyrt tart a kezben.
Theodra ksrett udvarhlgyei alkotjk, maga
pedig egy kelyhet trt maga eltt. Kpenynek aljn
a hmzs a napkeleti blcseket brzolja. Egy balda-
chin alatt ll, s tle jobbra egy frfi szolgl elhz egy
fggnyt, amely mgtt egy udvarra s a benne ll
szkktra ltni. Ezek a jelenetek leginkbb a nagy
bevonuls ceremnijt idzik, amikor a csszr s a
csszrn belpett a Hagia Szophia-templomba,
ajndkokkal felszerelkezve, mint a hromkirlyok.
A mozaikok jelentsge az, hogy rajtuk keresztl
Jusztinianosz s Theodra misztikus mdon a San
Vitale-templom liturgijban is rszt vett. Akrmilyen
hatsosan beszlnek is a keresztny fensgessgrl,
gy tnik, a csszri udvar" nem jelent meg a bi-
znci birodalmi mvszet repertorjban. A helyi
krlmnyek magyarzzk meg, hogyan kerltek a
mozaikok a ravennai San Vitale-templomba. A temp-
lomot az ortodoxia vdelmezi terveztk, a Ravennt
megszll keleti gtok arinus hitvel szembeni el-
lenrzsk jelkpeknt. A legfbb arinus templom
(amelynek ma Sant'Apollinare Nuovo a neve) fhaj
jt eredetileg a keleti gt kirly, Theodorik s feles-
ge ltal vezetett krmenet kpei dsztettk. A Jusz-
tinianosz- s Theodra-mozaikokat erre vlaszul
ksztettk. A San Vitale-templomot valsznleg az
520-as vekben kezdtk pteni, amikor Ravenna
mg a keleti gtok fvrosa volt, de csak 547-ben
szenteltk fel, amikor Ravenna mr ismt biznci
fennhatsg alatt llt. gy a mozaikok tovbbi jelen-
tsgre tettek szert: azt hirdettk, hogy helyrellt az
ortodox uralom.
A Jusztinianosz- s Theodra-mozaikokat lehet
puszta ksrletezsnek is tekinteni, de mindenkppen
elremutattak abban a tekintetben, hogy j jelentst

53
adtak a birodalmi mvszetnek s a csszri tisztnek:
az uralkodkat egyrtelmen Krisztussal kapcsoltk
ssze, aki a szentlybl fensgesen uralja az egsz
San Vitale-templomot. A csszri uralom az isteni
uralkods tkrkpe volt, ahogyan a fldi rend is az
gi rendet tkrzte. Paradox mdon a kpzmv
szeti s az irodalmi alkotsok is gy mutatjk be a
mennyorszgot, mint a csszri palota tkrkpt.
Azt az idet, hogy a fldi vilg az ginek homlyos
s tvoli visszatkrzdse, a mvszet brzolta
legjobban: a malkotsok kzvettettk a hvk im-
jt s az odafentrl kldtt vlaszjeleket. Az ikonok
gyzelme a 6. szzadban sszefondik a biznci kul-
tra kikristlyosodsval. Egyltaln nem a babona
gyzelmt vagy a pognysg visszatrst jelentette.
Ez volt az j rend s az j szemlletmd alapjainak
legjobb kifejezse. Kzppontjban az Istentl inspi-
rlt csszri uralom, az Isten vta birodalmi fvros
s az egyhz llt, amelyben sszert az gi s fldi
hatalom. Mlysges rend s hierarchia rzete hatotta
t, amelyet legjobban .a mvszet s a rtusok kz-
vettettek. Ez volt Jusztinianosz eredmnyeinek l-
nyege.

54
HARMADIK FEJEZET

Sztvlnak az utak

mediterrn vilg trtnete az egysgrl s a


sokflesgrl is szl. Rma egy ideig kpes
volt egyesteni a Fldkzi-tenger vidkt, de a
3. szzadra a vros mr nem tudta betlteni ezt a sze-
repet. Az 5. s a 6. szzadban Konstantinpoly vette
t a feladatt, br dominancija soha nem volt olyan
ers, mint annak idejn Rm. A konstantinpolyi
csszr politikai hatalma alig volt hatssal a nyugati
rszeken az 5. szzadban ltrejtt barbr kirlys-
gokra. A 6. szzadban a Fldkzi-tenger vidke
kulturlisan soksznbb volt, mint annak idejn az
Antoninusok korban, amikor Rma hatalmnak
tetfokn llt. Ez nagyrszt a keresztnysg hats-
nak eredmnye volt, mivel talaktotta a klasszikus
kultrt: j irnyt s minsget adott neki. A keresz-
tnysg nemcsak hogy a grg nyelvet rszestette
elnyben a latinnal szemben, hanem ltrehozta a szr
s a kopt kultrt is Szriban, illetve Egyiptomban.
Knny felfedezni a trsvonalakat, amelyek a 7. s
a 8. szzad folyamn tovbb szlesedtek, s ksbb
ltrehoztk a kzpkorra jellemz kln civilizci-
kat. Ebben a folyamatban fontos szerepet jtszott
Jusztinianosz, mert volt az, aki utoljra megers
tette a mediterrn vilg egysgt, ebben az esetben
a konstantinpolyi csszrsg s a keresztnysg
gisze alatt. Olyan kulturlis egysget hozott ltre,
amelybl klnbz kzpkori civilizcik eredeztet-
hettk kulturlis tkjket. Vonakodva br, de a Fld-
kzi-tenger vidknek uralkod elitje tovbbra is
Konstantinpolyt tekintette vilga kzppontjnak.
Br Biznc kulturlis dominancija a 6. szzadtl
kezdve fokozatosan gyenglt, egszen a 9. szzadig

55
fontos szerepet jtszott - addigra aztn a Karoling
nyugat s az Abbszida kaliftus inkbb versenyre
kelt Biznccal s meghaladta a birodalmat, mint
hogy utnozta volna.

A vrosi let sszeomlsa

Bizncnak sikerlt tllnie olyan csapsokat, ame-


lyek vgs romlssal fenyegettk. Htvd szerepe ki-
vvta a krnyez hatalmak tisztelett, de hanyatls-
nak kezdete a Jusztinianosz uralkodst kvet
idszakra vezethet vissza. Ekkortl kezdve, rvid ki-
vtelektl eltekintve, Biznc folyamatos nyoms alatt
llt. Jusztinianosz 565-ben bekvetkezett halla id
ben egybeesett egy j er megjelensvel a Duna
menti hatrszakaszon. Az avarok rkeztek oda: egy
jabb kzp-zsiai np, amely ksz volt betlteni azt
az rt, amit a hun birodalom felbomlsa hagyott ma-
ga utn tbb mint szz wel korbban. Leigztk a
helyi szlv trzseket, s arra ksztettk a longobrdo-
kat, akik addig Biznc lojlis szvetsgesei voltak,
hogy nyugotra, Itlia fel vonuljanak. 568-ban a lon-
gobrdok elfoglaltk a P vlgyt, amelyet ksbb
Lombardinak neveztek el. Azutn dl fel nyomul-
tak, s ezzel a biznci fennhatsgot leszktettk
Ravenna, Rma s Bari vidkre. A Jusztinianosz se-
regei ltal olyan nehezen megszerzett terletek nagy
rsze egy csapsra elveszett. Ez nem jelentette azt,
hogy a konstantinpolyi korm~nyzat ksz volt felad-
ni, amit Jusztinianosz elrt. Eppen ellenkezleg: a
nyugati terletekre katonai kormnyzkat neveztek
ki, csszri helytartkat, akik fvrosaikban, Raven-
nban s Karthgban kpviseltk a csszri hatal-
mat. A helytartk szerepvel magyarzhat, hogy
Biznc olyan hosszasan meg tudta vetni a lbt nyu-
gaton.
Ugyanakkor keleten fellngolt a hbor a
Szasszanidk ellen. A konfliktus elkerlhetetlen volt
56
Konstantinpoly s Ktsziphn kztt, mert a kt ha-
talom nem tudott megosztozni a kztk fekv fld-
darab, az gynevezett termkeny flhold terletein.
Ez a kzdelem mr legalbb a Kr. e. 5. szzadtl folyt.
A Szasszanidk s Biznc kzdelme sok szempont-
bl egyfajta prba volt - kszlds az iszlm s Bi-
znc kztti nagy sszecsapsra.
Jusztinianosz kvetinek nemcsak a kls tma-
dsokkal kellett szembenznik, hanem a mly bels
megosztottsggal is: ez elssorban a vallsi vitkban
nyilvnult meg. A bke, amelyet Jusztinianosz meg-
teremtett az egyhzon bell, csalka volt. A szriai s
egyiptomi monofizitk arra hasznltk ezt az idsza
kot, hogy ltrehozzk sajt egyhzi szervezetket.
A Szasszanidkkal folytatott hbor felledse ktsg-
be vonta - meglehetsen szksgtelenl - az loja-
litsukat is. A konstantinpolyi vezetket megzavarta,
hogy a monofizita egyhzat egyre inkbb oltalmukba
vettk a Gassznidk, egy jemeni arab trzs, amely
Szria sivatagos hatrn vetette meg a lbt a 6. sz-
zad elejn. A Gassznidkat JusztinianO!?Z klnsen
kedvelte, s trzsi vezetjknek phlarkhoszi cmet
adomnyozott. Az feladatuk volt a sivatagi hatr v-
delme, de monofizita-szimptijuk egyre gyansab-
b tette ket. Vgl 584-ben Maurikiosz csszr
megindult ellenk hadseregvel, s megsemmistet-
te a Gassznida trzsfnksget. Ez nemcsak elide-
gentette a monofizita egyhzat, de az egsz keleti
hatr sszeomlsval fenyegetett, s ez, amint ltni
fogjuk, ksbb vgzetes kvetkezmnyekkel jrt.
Voltak az elgedetlensgnek ms jelei is. Egymst
kvettk a zendlsek a hadseregben, s ntt a
nyugtalansg a vrosban is: megint kitrtek a frak-
ciharcok, radsul nemcsak a fvrosban, hanem a
birodalom ms rszein is. Minden nagyobb vrosban
feltntek a cirkuszi frakcik. Nem volt vilgos trsa-
dalmi vagy vallsi programjuk vagy elktelezetts-
gk, de teret biztostottak a fiatalok erszakos hajla-
mainak, s ezt a helyi vezetk alaposan ki is aknztk.
57
Konstantinpolyban s ms vrosokban is milcit
hoztak ltre, s ez csak tovbb nvelte erejket.
Ez a vltozkony, sokfell tmad veszedelem a
7. szzad elejn izzott fel. Maurikiosz csszr gy ren-
delkezett, hogy hadserege a Duna tloldaln tltse a
telet. Meg akarta dnteni a terletet ural szlv tr-
zsek hatalmt. m a seregek fellzadtak, s Konstan-
tinpoly ellen vonultak egy Phokasz nev szzados
vezetsvel. A vroson bell ugyanakkor kitrt a cir-
kuszi frakcik harca, s a kt er kzsen Phokaszt
emelte hatalomra. Maurikioszt s csaldjt megl-
tk. Ezen a ponton aztn a frakcik harca bandah-
borv vltozott. A csapatok a nyilvnos pletek,
templomok s sznhzak falra firkltk jelmondatai-
kat - ezek a graffitik mig fennmaradtak Kiszsia
nyugati partvidknek nagyvrosaiban, Krtn, Szri-
ban, Palesztina terletn s Egyiptomban. Sokfle
szlogent hasznltak - a legtipikus,abbak a Gyzel
met a Zldeknek" s a Segtse az Ur Phokaszt, Isten-
tl felkent csszrunkat s a Kkeket". Egy esetben
lekapartk a Kkek" szt, s a Zldekkel" helyette-
stettk.
A vrosi harcoknak ez az sszbirodalmi kitrse a
polisz hanyatlsnak kezdett jelentette. A nagyv-
rosok a 6. szzad vgig maradtak a provincilis let
s az adminisztrci kzpontjai. A poliszrendszer ki-
mlsa a fldkzi-tengeri vilg talakulst jelezte,
amelyet nagyon jl lthatunk Biznc pldjn. A Ke-
leti Birodalmat nagyvrosok hlzataknt kpzelhet-
jk el, amelynek kzppontjban Konstantinpoly
llt. A vrosok sokfle vltozson mentek t: a rgi
helyhatsgi intzmnyek eltntek, s bizonyos rte-
lemben sszersdtt a birodalom szervezettsge.
Azok a vrosok, amelyek nem jtszottak szerepet a
birodalmi adminisztrciban, ezt megszenvedtk,
mert mkdsk nagymrtkben a birodalmi ado-
mnyokon mlt. A vrosok mkdst egyre inkbb
a pspk, a csszri kormnyz s nhny helyi
tekintly egyttmkdse hatrozta meg. Az kor
58
nagyvrosainak szerkezete a legtbb esetben a 6. sz-
zad vgig fennmaradt. Rgszeti leletek bizonytjk,
hogy Korinthoszban s Epheszoszban is lakplete-
ket hoztak rendbe ebben az idszakban.
A dolgok azonban csak a felsznen folytak rend-
ben, ahogy a vrosi let gyors sszeomlsa bizonyt-
ja a 7. szzad els felben. Az ok gyakran az idegen
invzi volt. A Peloponnszoszi-flszigeten Sprta
laki, amikor megtmadtk ket az avarok s a szl-
vok, a 6. szzad vgn, pspkk vezetsvel Mo-
nemvaszia biztonsgba hzdtak vissza - ez egy
gyakorlatilag bevehetetlen szikla, amelyrl hajval le-
hetett megkzelteni a fvrost. Kiszsiban a perzsa
invzi okozta, hogy a lakossg egy-egy vdhet ak-
ropoliszba hzdott. A nagyvrosok erdtmnyekk
vltak, s ltalban ezekben lelt menedket a pspk
is. J plda erre Didma si vrosa, amelyet a bizn-
ciak Hieronnak neveztek: egy megerstett templom,
egy kisebb kastly s egy falucska maradt belle. Ez
nagy vltozst jelentett a vrosok s a vidk addigi
egyenslyban: az let hatrozottan a vidkisg fel
mozdult el. A poliszt egyre inkbb a kasztra, az er
dtmny helyettestette: a biztonsg hinya leleplezte
a vrosok ertlensgt. Ez az talakuls tbb-kevs-
b vgbement a 7. szzad kzepre, amikorra a vro-
si let visszaszorult a birodalom bels rszeibe a Mr-
vny-tenger mentn, s emellett nhny tvoli vidken
maradt fenn, mint pldul Thesszalonikiban, Ephe-
szoszban s Ravennban, de a korbbinl sokkal sze-
gnyesebb formban. Epheszoszban az j falak ak-
kora terletet vettek krbe, amely az si vros felnl
is kisebb volt, a hatalmas katedrlis helyett pedig egy
feleakkora j templom plt, amely megfelelt a vros
kisebb mretnek. A Konstantinpolyt krlvev v-
rosok hlzata radiklisan leegyszersdtt. A leg-
tbb vrosi funkci most a fvrosban mkdtt,
ami mg kzpontibb s dominnsabb tette, s
meghatrozta a biznci kultra s trsadalom jelle-
gt. Az kor vgnek szles alapokon nyugv urb-

59
nus kultrja tadta a helyt egy szkebb fvrosi
kultrnak. Ebben rejlett Biznc ereje, de gynges-
ge is. A fejlemnyek szempontjbl dnt jelents
g volt Hrakleiosz csszr (610-641) uralkodsa.

Hrakleiosz s a Szasszanidk

Hrakleiosz a Biznci Birodalom keleti hatrvidkrl


szrmazott, de apjt a csszr karthgi helytartj-
v neveztk ki. Innen indult el teht Hrakleiosz,
hogy megmentse a birodalmat Phokasztl. 610-ben
gyzedelmesen vonult be Karthgba, Szergiusz pt-
rirka s a Zld frakci tmogatsval, amely kzben
sszetzsbe keveredett Phokasszal. Hrakleiosznak
risi nehzsgekkel kellett szembenznie: az avarok
vgigpuszttottk a Balknt s szlv adfizetik nagy
szmban telepedtek meg, a Szasszanidk pedig el-
foglaltk Anatlia nagy rszt. A krnikar Teopha-
nsz beszmol rla, hogy Hrakleiosz nem tudta, mit
tegyen. A hadsereg ekkor mr csupn kt osztagbl
llt. A Szasszanidkat nem tudta visszaverni, gy azok
egyik erssget vettk be a msik utn. 613-ban el-
esett Damaszkusz is; a kvetkez vben Jeruzslem
kvetkezett, 619-ben pedig Egyiptomot foglaltk, el.
A keleti provincik aggasztan knnyen estek el. Ugy
tnt, tarthatatlan a fvros pozcija. 618-ban H-
rakleiosz azzal fenyegetztt, hogy elhagyja Konstan-
tinpolyt, s visszatr Karthgba.
Eddigre azonban a Szasszanidkkal folytatott h-
bor vallshbor lett. A biznci propaganda ezeket
a megvet szavakat adta a Szasszanida kirly, II.
Khoszrau szjba, amikor elutastotta Hrakleiosz
bkeajnlatait: Nincs szmotokra kegyelem, amg el
nem hagyjtok a megfesztettet s nem imdjtok a
Napot." Szergiosz ptrirka s a vros npe meg-
gyzte Hrakleioszt, hogy maradjon. Ez a ptrirka
s a np szolidaritst bizonytotta s azt, hogy hs
gesek Isten Anyjhoz, a vros oltalmazjhoz. H-

60
rakleioszt emlkeztettk r, hogy a csszrnak kl-
nsen fontos tiszte ersteni a Szzanya kultuszt.
A kt legrtkesebb Mria-ereklyt - a ftylt s az
vzsinrjt- a Szentfldrl csszri vdelemmel Kons-
tantinpolyba szlltottk, s a Blakhernai-, valamint
a Khalkoprateiai templomra bztk ket. Ezeket a
templomokat II. Jusztinosz pttette jra, aki sokat
tett a Mria-kultusz elterjesztsrt. Maurikiosz cs-
szr ksbb megalaptotta Mria elszenderlse n-
nept, amely a keresztny v egyik legfbb nnepe
lett. Az. uralkodk koncentrlt erfesztse a 7. szzad
vgn, hogy megerstsk Mria kultuszt Konstanti-
npolyban, abbl a felismersbl eredt, hogy a ha-
gyomnyos birodalmi ceremnikat, amelyek addig
a Iversenytrhez ktdtek, ki kell egszteni egy spe-
cifikusan keresztny ritulval. Ennek a szksglet-
nek a fvros kegyhelyeit vgigjr krmenetben va-
l csszri rszvtel volt a legvilgosabb kifejezse.
Az. is nyilvnval volt, hogy a birodalom fvrosnak
a leghatalmasabb kzbenjrra van szksge: s min-
denki Mrit tartotta annak. Amikor 626-ban Kons-
tantinpolyt megostromoltk az avarok s a perzsk,
a vros npe Isten Anyjhoz knyrgtt oltalomrt.
A ptrirka Mria-kpeket festetett a vros kapuira,
vdelml a tmadsok ellen. Es az ellensget vissza-
vertk. Krusok zengtek fel, az Akathisztosz-himnuszt
nekeltk Isten Anyjnak dicstsre, amelyhez Szer-
giosz ptrirka j bevezett komponlt, hogy megk-
sznje Mrinak a gyzelmet, ahogyan els soraibl
jl ltszik: A vrosod, Istennek Anyja, legszentebb
vezrnk, neked kszni gyzelmt, mert tid a di-
cssg, s neked ksznjk a szabadulst a szrny
vszbl".
Hrakleiosznak is megntt az nbizalma. Hogy
legyzze a Szasszanidk fenyegetst, kockzatos
vllalkozsba fogott. Konstantinpolyt a ptrirka
gondjaira bzta, s Trapezuntban lltotta fel j fha
diszllst. Szvetsget kttt az rmnyekkel s a
grzokkal, s megegyezett a kazrokkal is, akik a
61
sztyeppk fldjt uraltk. Segtsgkkel Hrak-
leiosznak sikerlt mlyen behatolnia Irak terletre, a
Szasszanida fvros, Ktsziphn fel. 627-ben f-
nyes gyzelmet aratott: trdre knyszertette a
Szasszanidkat, s bkrt kellett knyrgnik.
Hrakleiosz ezt a kereszt gyzelmnek tekintette a
tzimd pognyok fltt. A hagyomny szerint ami-
kor a Szasszanidk 614-ben bevettk Jeruzslemet,
az igazi keresztbl szrmaz ereklyt Ktsziphnba
vittk. Az ereklye most megkerlt. Hrakleiosz 631-
ben hatalmas nnepsg keretben visszahelyezte jo-
gos helyre a Szent Sr templomban: ez jelentette
diadalmenetnek cscspontjt a frissen visszaszer-
zett keleti provincikban. Ugyanakkor annak elisme-
rsl, hogy csszri hatalmnak eredete nem R-
ma, hanem a keresztnysg, Hrakleiosz hivatalosan
baszileusznak nyilvntotta magt - ez lett j uralko-
di cme.
Hrakleiosz restaurcijnak a Szasszanidk fltt
aratott gyzelme utn vallsi politikja jelentette az
alapkvt. Mindig a- valls volt a leghatkonyabb
mdja a provincik s a fvros kztti ktelkek
megerstsnek. A Szasszanida-uralom alatt viszont
Egyiptomban s Szriban is megersdtt a mo-
nofizita egyhz. Nyilvnval volt, hogy nem fogjk el-
fogadni a khalkedni ortodoxit Konstantinpolytl.
Szergiosz ptrirka ezrt egyfajta kompromisszumot
dolgozott ki: Krisztus ugyan tkletes ember s tk-
letes Isten is, de alapjban egyfle energival rendel-
kezett. Ezt a megfogalmazst elszr az egyiptomi
monofizitk fogadtk el. Az mr meglepbb, hogy az
akkori ppa szmra is elfogadhatnak bizonyult.
A ptriarktusok kzl csak Jeruzslem tiltakozott.
Ellenllsuk mg hangosabb lett, amikor az j meg-
fogalmazst 638-ban csszri rendeletbe foglaltk -
ez volt az Ektheszisz. gy tnt, hogy a csszr bito-
rolja az egyetemes egyhzi zsinat funkcijt, hiszen
csak ennek llt volna hatalmban megvltoztatni a
valls tantsait. Akrhogy is, sok minden megvlto-
62
zott. 638 tavaszn Jeruzslemet egy j hatalom, az
iszlm kertette a markba. Amikor Sophronius pt-
rirka ltta, hogy a muszlim vezr, Omur bevonul a
vrosba, a monda szerint gy kiltott fel: Ez a szent
hely pusztulsnak irtzatos beteljesedse, amirl
Dniel prfta beszlt." Ez jl tkrzi a dbbent reak-
cit az iszlm megjelensre. Hrakleiosz mr 634-
ben feladta Szrit, csak a szent kereszt darabjt vitet-
te Jeruzslembl Konstantinpolyba.

Az iszlm

Az iszlm felemelkedse a kzpkor legmeglepbb


s legfontosabb esemnye. Kezdetben csak apoka-
liptikus terminusokkal tudtk lerni. Gyorsasga s
teljessge mg ma is hihetetlennek tnik. Az arabo-
kat jl ismertk mr a rmaiak is, s tiszteltk ket
hadviselskrt. Az iszlm kialakulsig vszzado-
kon t vndoroltak a Hidzsaz sivatagos terleteirl a
termkeny flhold fldjeire. Konstantinpoly korm-
nya hossz idn t azzal bzta meg az arab trzsfket,
hogy vdjk a sivatagi hatrt. A Gassznidk ezt t-
kletesen vgre is hajtottk, amg a 6. szzad vge
fel meg nem romlott a kapcsolatuk a birodalmi kor-
mnyzattal. Ettl aztn Biznc keleti tartomnyai se-
bezhetkk vltak, elbb a Szasszanidkkal, azutn
pedig az iszlm hadseregeivel szemben. Hrakleiosz
felismerte, hogy fontos volna helyrelltani a sivatagi
vdelmet, de az id nem az oldaln llt. Az arabok
j hullma trt el a sivatagbl, s hadaik ezttal egy
csatakiltsban forrtak ssze: Csak egy Isten van,
Allah, s Mohamed az prftja."
Mohamed zenete addig soha nem ltez egys-
get teremtett az arab trzsek kztt. j vlasztott
npp" tette ket, akiknek az volt a kldetsk, hogy
dntsk meg a Rmai s a Szasszanida Birodalom
kpviselte korbbi hatalmat. Az utbbi mg sebezhe-
tbb volt, mint az elbbi. Fvrosa, Ktsziphn, kar-

63
nyjtsnyira volt csupn a sivatagtl. 637-ben esett
el, miutn a muzulmnok gyzelmet arattak Kdi-
szjnl. A Szasszanidkon eluralkodott a zrzavar.
651-ben a muzulmnok megltk nagy kirlyukat, Ill.
Jazdagirdet. Ezzel az iszlm gyakorlatilag teljes gy
zelmet aratott az Irni-fennskon. A biznciak ugyan-
ilyen gyorsan vesztettk el Szrit, Palesztint s
Egyiptomot. Ez nem is volt tlsgosan meglep, hi-
szen a szzad kezdetre Szria s Palesztina mr hsz
ve, Egyiptom pedig csaknem tz ve perzsa kzen
volt. A biznci kormnyzs helyrelltsa ppen csak
elkezddtt, amikor az iszlm seregek lecsaptak.
Ezeknek a provinciknak az elvesztst sokan azzal
magyarzzk, hogy a helybeli keresztny kzssgek
nem voltak hek Biznchoz: az arabokban felszaba-
dtikat lttk a biznci iga all. Ez azonban hamis
magyarzat. Ezek a kzssgek egyszeren azt tet-
tk, amit megtanultak a perzskkal folytatott hbo-
rk tapasztalatbl: helyesebb megadni magukat s
kivrni, mit hoz a hbor. A biznciak eddig mindig
visszatrtek s gyzedelmeskedtek - de ezttal nem
ez trtnt. St az iszlm erk visszaszortottk ket
egszen Anatliig. Egy vszzadon t lethallhar-
cot folytattak, hogy megtartsk Anatlit a muzul-
mn seregekkel szemben. Ez alatt az id alatt az isz-
lm fnyes civilizcit hozott ltre, amely nemcsak
lehetetlenn tette a Biznci Birodalom helyrellt-
st, de sokkal kisebb is tette a birodalmat.
Az valsznleg nem sokat szmtott, hogy Hrak-
leiosz 641-ben bekvetkezett halla utn trnviszly
trt ki Konstantinpolyban. Az iszlm ereje tl nagy
volt. Miutn megvetettk a lbukat Szria szaki r-
szn, seregeik betrtek Anatliba s az rmnyek
terleteire. Az arabok ugyanolyan lendletesen jutot-
tak a tengerig, mint annak idejn a rmaiak a karth-
gi hbork idejn. Elfoglaltk Ciprus szigett, s
655-ben az rbocok hborjban levertk a biznci
hajhadat is Anatlia dli partjainl. Ez a gyzelem
megnyitotta volna a Fldkzi-tenger vidknek kele-

64
ti rszt az iszlm eltt, csakhogy rgtn ezutn Osz-
mn kalifa gyilkossg ldozata lett.
Az ezt kvet bels hbor egy kis haladkot biz-
tostott Biznc szmra. Konsztansz csszrnak (641-
668) sikerlt megerstenie nhny stratgiai jelen-
tsg pontot Anatliban, m miutn az iszlm jra
egyeslt Muvija kalifa (661-680) vezetse alatt, is-
mt megindultak a muzulmn tmadsok. Konsz-
tansz ktsgbeesett, s megtette, amivel nagyapja,
Hrakleiosz fenyegetztt: elhagyta Konstantin-
polyt - 662-ben nyugatra indult. Ezt akkor azzal ma-
gyarztk, hogy Rmba akarta ttenni a birodalom
szkhelyt. Rvid s nneplyes rmai ltogatsa
utn azonban Szicliban lltotta fel fhadiszllst.
A konstantinpolyi kormnyzat nem engedte meg
Konsztansz fiainak, hogy kvessk Szicliba, ami azt
jelenti, hogy a birodalom gyakorlatilag kettvlt. Bo-
nyodalmas idszak volt ez, annl is inkbb, mert
Konsztansz magval vitte a keleti hadsereg nagy r-
szt. gy ltszik, hatrozottan azt gondolta, hogy
Konstantinpoly nem tarthat tovbb, de elkltzse
szmos ellensget szerzett neki. 668-ban a frdj
ben ltk meg.
Fira, IV. Konstantinra (668-685) maradt a feladat,
hogy szembeszlljon Muvija kalifa megjul tma-
dsaival a vros ellen. A muzulmn haditengerszet
a fennhatsga alatt tartotta a Szria s a Mrvny-
tenger kiktit sszekt tengeri tvonalakat, 670-
ben pedig fellltotta bzist Kzikosznl. Konstanti-
npolyt ht ven t blokd alatt tartottk, de 678-as
nagy tmadsuk kudarcot vallott, a folykony" vagy
grg tznek" ksznheten, amelynek mkdsi
elve nagyon hasonl lehetett a napalmhoz. A Kzel-
Keleten mr hossz ideje hasznltak petrleum ala-
p gylkony anyagokat. Az j fegyver esetben a
meghajts mdja volt ms. A gylkony anyagok
egyvelegt pumpkkal hajtottk meg, s egy csvn
thaladva, nagy nyoms hatsra gyulladtak meg.
A mechanizmus hasonlt a szdsszifon mkds-
65
hez, s egy Kallinikosz nev szriai meneklt tallta
fel. Az j fegyver dbbenetes pusztt ert jelentett.
Megmentette Konstantinpolyt, s meghatroz elny
hz juttatta a biznci vdekezst. Gyrtsa llamti-
toknak minslt. A muzulmn hadseregeket teljesen
sztvertk, mikzben visszavonultak Konstantin-
polytl Anatlin t, flottjukat pedig egy vihar sem-
mistette meg: az egsz hajhad a tenger fenekre
sllyedt Kiszsia alattomos dlnyugati partvidkn.
Nagy vesztesget jelentett ez az iszlm erknek, s
helyrelltotta a biznciak presztzst. A nyugati ural-
kodk az avarok kagnjtl kezdve mind bkekvet-
sgeket menesztettek Konstantinpolyba. A kezde-
mnyezs egy idre megint Biznc kezbe kerlt.
Muvija kalifa egy lzads kells kzepn tallta ma-
gt, amely mr fvrost, Damaszkuszt fenyegette.
Ezt egy titokzatos keresztny csoport indtotta, akiket
mardaitknak neveztek, s a libanoni hegyek kztt
hztk meg magukat.

Trkeny bke

A 678-as gyzelem megadta IV. Konstantin szmra


a lehetsget, hogy jraszervezze a birodalmat. A leg-
fontosabb az egyhz egysgnek helyrelltsa volt.
A nyugati egyhz elidegenedse Konstantinpolytl,
csakgy, mint II. Konsztansz elhatrozsa, hogy nyu-
gatra kltzteti a fvrost, rvilgtott a birodalom
megosztottsgra a muzulmn tmadsok idejn.
Br a ppasg kezdetben tmogatta Hrakleiosz
vallsi politikjt, mire unokja, II. Konsztansz meg-
ismtelte rendelkezseit a sajt Tposz cm cssz-
ri rendeletben, 648-ban, Rma az ellenlls legfbb
centruma lett. A ppa most mr ellenezte a megfo-
galmazst - amelyet monothelta megfogalmazs-
nak neveztek -, amely Krisztust egy akaratban s
energiban egyestette. Rma Jeruzslemhez, a kriti-
ka els megfogalmazjhoz csatlakozott. Ennek
66
rszben az volt az oka, hogy Jeruzslem eleste utn
szmos palesztinai pap Itliban keresett mened-
ket: rszben 1. Theodor ppa (642-649) vonzotta oda
ket, aki maga is palesztinai szrmazs volt. Egy pa-
lesztinai szerzetes, az egyik nagy biznci teolgus,
Hitvall Maximosz llt az ellenlls kzppontjban.
Maximosz a 6. szzad vgn szletett, s elszr Pa-
lesztina kolostoraiban tanult, de ksbb Konstanti-
npolyba ment, s a csszr szolglatba llt. Akko-
riban nem volt ritka, hogy a szerzetesek a csszri
udvarban vllaltak munkt. Maximoszt viszont mgis
inkbb a kolostori let vonzotta, s 618-ra visszavo-
nult egy kolostorba a fvros kzelben. Ezek voltak
viszont a Szasszanida betrsek vei. 626-ban Maxi-
mosz Kiszsibl szak-Afrika biztonsgba mene-
klt. Teolgusi hrneve egyre ntt, s csak meger
stette egy nyilvnos vita, amely 645-ben zajlott
Karthgban. Meggyzte az ott uralkod helytartt,
hogy lljon ellen a Konstantinpoly meghatrozta
monothelta irnynak. Maximosz llt a 649-es late-
rni zsinat mgtt is, amelyet 1. Mrton ppa (649-
653) hvott ssze, s fogalmazta meg a zsinat hat-
rozatait, amelyek eltltk II. Konsztansz Tposzt.
Konsztansz erre azzal reaglt, hogy elrendelte: a
ravennai helytart tartztassa le Maximoszt s 1. Mr-
ton ppt. A helytart azonban erre nem volt haj-
land, s egszen 652-ben bekvetkezett hallig
megtagadta az engedelmeskedst a csszr paran-
csnak. Ekkor az j, csszrh helytart vgrehajtot-
ta a rendeletet. Mrtont Konstantinpolyba szlltot-
tk, ahol rulsrt eltltk, s a Krm flszigetre
kldtk szmzetsbe. Maximosszal, aki tovbbra
sem volt hajland elismerni a csszr fennhatsgt
vallsi krdsekben, hasonlkppen bntak: 662-
ben halt meg, szmzetsben, a Kaukzus tvoli vi-
dkn. Konsztansz szigorsga elcsendestette ugyan
Rmt, de tarts ellenrzseket keltett.
Amikor IV. Konstantin sszehvta az ltalnos egy-
hzi zsinatot az iszlm erk fltt aratott 678-as gy-
67
zelme utn, legfbb clja a bkts volt: bkt szere-
tett volna az egyhzon bell s a ppasggal, vala-
mint a jeruzslemi ptrirkval, hiszen ezek voltak a
monothelta rendelkezsekkel szembeni ellenlls
legfbb centrumai. A zsinat 680 vgn ssze is gylt.
A monotheltizmust eltltk, Agatho ppa ktetnyi
terjedelm rsnak megfelelen. Az egyhzi egysg
elvileg helyrellt. De hogy milyen trkeny volt, az ha-
marosan nyilvnvalv lett IV. Konstantin fia, II. Jusz-
tinianosz els uralkodsa (685-695) idejn.
Br apja hatalmas dolgokat hajtott vgre - legyz
te az iszlm seregeket s megbktette az egyhzat -,
II. Jusztinianosz emlke sokkal ersebben l a trt-
nelemben, s nem csak hres aranyorra miatt. Apja
sikereire ptve szerette volna jra teljes egszben
helyrelltani a Biznci Birodalmat; hogy ismt a K-
zel-Kelet s a Fldkzi-tenger vidknek legnagyobb
hatalma legyen. Nagy terveinek buksa azt mutatja,
hogy mennyire radiklisan megvltozott az kori vi-
lgtl rklt hatalmi trkp. Bebizonyosodott, hogy
Konstantinpoly tbb nem kpes az egyest szere-
pt betlteni. Az iszlm eddigre virgz civilizciv
fejldtt, s elhomlyostotta Bizncot, a ppasg
pedig kpes volt levetni magrl a biznci gyms-
got, s fokozatosan a nyugati keresztnysg centru-
ma lett. Ugyanakkor Hitvall Maximosz munkja ha-
trozottan rnyomta a blyegt Biznc vallsi letre.
IV. Konstantin ltszlag nagyon is kedvez helyze-
tet hagyott a fira. Nem sokkal Konstantin halla
eltt az j kalifa, Abd al-Malik (685-705) beleegye-
zett, hogy megfizeti a hadisarcot, amelyet eltte mr
Muvija is elfogadott: ez a biznci trtnetrk szerint
napi 1000 aranyra rgott, amely vente tbb mint kt
s fl tonna aranyat jelentett. Ezt ksbb jratrgyal-
tk II. Jusztinianosszal. A hadisarc sszege vltozat-
lan maradt, de a biznci uralkod beleegyezett, hogy
kitelepti a mardaitkat Szribl s Kilikibl, ahol
nagy veszlyt jelentettek a kaliftusra. Ez annak a k-
srletnek a rsze volt, amely arra irnyult, hogy egy-

68
rtelmen meghzzk a hatrt Biznc s az iszlm
kztt, ami megvdte volna Kiszsit. Egy semleges
terlet jtt ltre, amely Ciprus szigettl Ormnyfl-
dig s Ibriig nylt. Ezeknek a terleteknek a jve-
delmn az egyezsg szerint egyenl mrtkben osz-
tozott Biznc s a kaliftus. II. Jusztinianoszt sokan
kritizltk ezrt: azt mondtk, hogy eljtszotta a kez-
demnyezs lehetsgt a keleti hatrok mentn.
Rvid tvon viszont nagyon is kellett neki ez a nyuga-
lom, mert biztostotta, hogy erit a Balknon ssz-
pontosthassa, ahol a szlv trzsek rgta elvgva
tartottk Thesszalonikit Konstantinpolytl. 688-ban
megtorl hadjratot indtott erre a vidkre, felszaba-
dtotta Thesszalonikit, s jra a birodalom ellenrz
se al vonta. Rengeteg szlvot elfogott, s Anatli-
ba teleptette ket: ezzel egyfajta katonai kolnit
hozott ltre. Ez az intzkedse vitathat sikerrel jrt.
Sok szlv fellzadt, s a muzulmnokhoz csatlako-
zott. Jusztinianosz megtorlsknt sokukat lemsz-
rolta, de sszessgben valszn, hogy megers
tette szaknyugat-Anatlia npessgt, ahov a
legtbb telepest irnytotta.

A trulloszi zsinat (Quinisextum)

Hogy megnnepelje uralkodsnak els veiben el-


rt sikereit, II. Jusztinianosz 691-ben jabb egyete-
mes egyhzi zsinatot hvott ssze. Ezt ltalban trul-
loszi zsinatknt emlegetik, a helysznl szolgl
csszri palotabli fogadterem neve utn. Juszti-
nianosz az 5. s 6. zsinat folytatsnak tartotta, ame-
lyeket 553-ban, illetve 680-881-ben tartottak Konstan-
tinpolyban, ezrt nevezik idnknt Quinisextumnak
is. II. Jusztinianosz gy nemcsak apja munkjnak
folytatsaknt prezentlhatta a zsinatot, hanem nagy
eldje s nvrokona hagyomnynak megtartja-
knt is. A zsinat clja az volt, hogy meghozza azokat
a gyakorlati s jogi dntseket, amelyekkel ki kellett
69
egszteni az 5. s 6. zsinat doktrnit. Mivel a trulloszi
zsinat meglehetsen furcsn illeszkedik az egyete-
mes egyhzi zsinatok sorba, fontossgt nem is
annyira kicsinyteni szoktk, mint inkbb flrerteni.
Br gy mutattk be, mint a korbbi munka folyta-
tst, a zsinat hatrozatai kztt nem egy akadt, ami
nagyon is j volt. A monothelta vitk feloldsa a
680-881-es zsinat sorn vget akart vetni a teolgu-
sokat az 5. szzad eleje ta megoszt krisztolgiai vi-
tnak. Ez eddigre valban termketlen lett. A vallsos
gondolkods j irnyba mozdult el. Ez egy aszketikus
teolgia kidolgozsnak a kvetkezmnye volt, a
mennybe vezetJ lpcs" tmjrl. A keresztny
trsadalomban rgta meghatroz szerepet tltt-
tek be a szerzetesek s az aszktk, de hogy ez mirt
volt gy, azt nem nagyon igyekeztek megmagyarzni.
Az aszketikus letrl szl legfontosabb szveg taln
a Mennybe vezet ltra cm rs volt, amelyet a
7. szzad elejn rt Lpcss Szent Jnos, egy Snai-
flszigeti szerzetes. Ugyanakkor kezdtk el megvde-
ni az ikonokat is, amelyeknek a tisztelete kzponti
fontossgra tett szert a biznci egyhzban. Ms sza-
vakkal, a vallsos gondolkods fkuszba a megtes-
tesls problmja helyett egyre inkbb a szentsg"
problmja kerlt, amely sszekapcsoldott a kzve-
tts krdsvel, valamint az emberi s az isteni kl-
csnhatsval. Lteznek-e olyan emberek vagy tr-
gyak, amelyek knnyebb hozzfrst biztostanak az
isteni erhz, mint msok? Ez a krds egyre na-
gyobb jelentsgre tett szert a keresztny llamisg
kialakulsval, amely magba olvasztotta s talak-
totta a rmai s a hellenisztikus mlt vilgi elemeit.
Hitvall Maximoszt legtbbszr a monotheltiz-
mussal szembeni ellenllsrt idzik, de ez csak kis
rsze volt teolgiai munkjnak. Legnagyobb ered-
mnye az volt, hogy az egyre erteljesebben jelentke-
z j krdsekkel foglalkozott. Nzeteit szerzetes vol-
ta hatrozta meg. Teolgijnak kzponti eleme a
megistenls" vagy a tkleteseds kpessge volt:

70
vagyis az a kpessgnk, hogy Istenhez vljunk ha-
sonlatoss, amelyet a Megtestesls nyitott meg az
emberisg eltt. Ez olyan clkitzs volt, amely illett
a szerzetesek s az aszktk elveihez, s a szerzetes-
rendeket az egyhzi elit szintjre emelte.
Maximosz intellektusra Pszeudo-Dionsziosz volt
a legnagyobb hatssal: az a gondolkod, aki a bizn-
ci gondolatvilg legteljesebb sszefoglalst nyjtot-
ta, mert munkiban a hierarchira, a harmnira s
az elmlkedsre koncentrlt. Ez a rejtlyes figura, aki
Szent Pl athni kvetjnek, Dionsziosz Areopa-
gitsznek nevezte magt, a 4. s 5. szzad forduljn
alkotta meg mveit, de akkortjt nem vettk figye-
lembe, vagy gyanakvssal fogadtk ket. Hitvall
Maximosz rdeme, hogy az ortodoxia fvonalba
segtette munkssgt. Pszeudo-Dionsziosz kozmi-
kus keretbe helyezte a keresztnysg zenett. Mivel
az a rend, amelyet ez az zenet megteremtett, vala-
milyen mdon az isteni rend visszatkrzdse volt,
Pszeudo-Dionsziosz kpessge, hogy megmagya-
rzza ezt a kapcsolatot, felbecslhetetlen rtkkel
brt. Magyarzatnak kzppontjban a kozmikus hi-
erarchia fogalma llt, g s fld egysge, amely sze-
rinte azt okozza, hogy tagjai minden tekintetben Is-
ten kpre alkottattak, s fnyes s makultlan tkrei
az eredeti fnynek, st Istennek magnak". Ebben a
vilgban a liturgia llt a hierarchikus rendszer kzp-
pontjban - ennek kozmikus jelentsgt magyarz-
za Pszeudo-Dionsziosz Az egyhzi hierarchirl
cm rtekezsben. Ezt a hangslyt tvette Maxi-
mosz is. Mystagogia cm munkja tudatosan kvet-
te Pszeudo-Dionsziosz rvelst a liturgirl. Maxi-
mosz egy bizonyos szinten rmmel tekintette a
liturgit Krisztus letnek s ldozatnak drmai el
adsaknt; ez a magyarzat llt a legkzelebb a k-
znsges hvk felfogshoz. De egy msik szinten a
liturgia az Istenhez val kzelts kulcsa volt. Lehet
v tette, hogy a rsztvevk megszabaduljanak vilgi
szenvedlyeiktl, s tadjk magukat az Isteni Sze-

71
retet ldott szenvedlynek", amely az istenkeres
lelkek vilgt lmpsa. Az oltriszentsgnek ez a
misztikus rtelmezse szolglt tmutatul a spiritu-
lis elit szmra, amely nagyrszt, st taln kizrlag
a szerzetesrendekbl kerlt ki.
Maximosz teolgija egy a rendszernek megfele-
l trsadalmi rendet is magban foglalt. Azzal, hogy
a kolostori elit szerept hangslyozta, cskkentette a
csszr fbri szerept. Maximosz teljes mrtkben
elutastotta, hogy a csszrnak brmi szerepe volna
az egyhz tanainak meghatrozsban. Ez volt az
egyik oka annak, hogy ellenezte a monothelta nze-
tet, amelyet csszri rendeletek hatroztak meg.
Maximosznak ez az llspontja lehet az oka annak,
hogy a 680-881-es zsinat egyetlenegyszer sem eml-
tette meg, holott volt a monotheltizmus legfbb
ellenzje. Ha a munkit idzik, az cskkentette volna
a csszr mint az ortodoxia vdelmezje sttust.
A trulloszi zsinat hangslyozta a csszr kzponti
szerept. II. Jusztinianosz pedig lt is vele, hogy meg-
hozza a keresztny trsadalom trvnyeit. Az let
egyes terletei - a varzsls, a prostitci, a hzas-
sg, a vallsossg formi, a papok sttusa s viselke-
dse -, amelyeket 1. Jusztinianosz birodalmi trv-
nyekkel szablyozott, mostantl az egyetemes
egyhzi zsinat fennhatsga al estek. Hiba volna
azonban azt felttelezni, ahogyan tbben tettk mr,
hogy II. Jusztinianosz boldogan alrendelte a cssz-
ri hatalmat az egyhzi irnytsnak. Ahhoz nagyon is
zsarnoki uralkod volt. Az egyetemes egyhzi zsina-
tot hasznlni arra, hogy a keresztny trsadalom
mindennapi gondjaira megfelel trvnyeket hoz-
zon, radiklis vltozs volt. A kezdemnyezs minden
valsznsg szerint II. Jusztinianosztl eredt. A bi-
znci egyhznak ebben az idben egyltaln nem
voltak ers s kivl emberei. Minden jel arra mutat,
hogy II. Jusztinianosz felismerte: a bazileusz (keresz-
tny kirly) az egyhzon keresztl kell hogy uralkod-
jk, s nem egyedl. Cezaropapista program volt ez:
72
egy j Izrael kpt rajzolta ki, amelyben az j Dvid
uralkodik.
Az j rendnek megfelelen az j Izraelt meg kellett
tiszttani a fennmaradt zsid s pogny szoksoktl.
A keresztnysg szimblumait nem volt szabad leala-
csonytani. A keresztet nem lehetett a kszbre he-
lyezni, ahol rlphetnek - szemmagassgban kellett
elhelyezni, hogy illkppen tisztelhessk. Ennl is r-
dekesebb, hogy Krisztust emberi alakban kellett b-
rzolni. Szimbolikus brzolsa megkrdjelezte em-
ber mivoltt s a megtestesls misztriumt. Ez a
rendelkezs hatrozottan a latin keresztnysg ellen
irnyult, amelyben megszokott dolog volt Krisztust
hsvti brnyknt brzolni. A zsinat latinelleness-
ge abbl a trekvsbl kvetkezett, hogy a konstan-
tinpolyi egyhzat tegye meg a vallsi normk leg-
fbb alaktjv. A zsinat megerstette a vros
egyhznak privilgiumait, s kijelentette, hogy jogi-
lag egyenrang a rmai egyhzzal. Szmos latin szo-
kst elutastottak: pldul a papok ntlensgt s a
nagybjti szombati koplalst. Tiltakozsul 1. Sergius
ppa (687-701) nem volt hajland alrni a trulloszi
zsinat hatrozatait. II. Jusztinianosz elrendelte, hogy
tartztassk le, de mivel a kzhangulat a ppt tmo-
gatta, a biznci helytart visszakozott. Ehelyett ma-
gt II. Jusztinianoszt fosztottk meg a trnjtl 695-
ben. Amikor 705-ben jra hatalomra kerlt, mr
nem volt olyan flnyes a ppasggal szemben. 711-
ben pedig Konstantin ppa Bizncba utazott, s ki-
bklt Jusztinianosszal.
A trulloszi zsinat nemcsak a szembehelyezkeds s
kzeleds mintzatt mutatja jl Biznc s Rma k-
ztt, hanem hangslyozza II. Jusztinianosz trekv-
seit is, hogy helyrelltsa a birodalom egysgt Kons-
tantinpoly krl - mg ha ezek az erfesztsek
hibavalnak bizonyultak is. A biznci trtnelem
sablonja a 7. szzad folyamn az volt, hogy Konstan-
tinpoly mindig fellkerekedett a r leselked vesz-
lyeken, s sikerlt megtartania az uralkods ltszatt
73
az egykori Rmai Birodalom f tartomnyai fltt. Ez
hossz idn t a klnbz ptriarktusokon keresz-
tl mkdtt. Kpviselik az egyetemes egyhzi zsi-
naton tallkoztak, amely mindig kinyilatkoztatta,
hogy trtnjk brmi, az j rmai rend l, s egys-
ge tretlen. Hogy ez az idel milyen messze jrt a va-
lsgtl, azt a Biznci Birodalom politikai sszeom-
lsa mutatja II. Jusztinianosz trnfosztsa utn,
amikor 695-ben szmzetsbe kldtk a Krm flszi-
getre.
A legkomolyabb visszaesst a karthgi exarch-
tus fltt aratott muzulmn gyzelem jelentette
698-ban. Br Biznc mg biztosan tartotta Sziclit,
Karthg elvesztse megsemmistette a Fldkzi-
tengeri birodalmat, amelyet 1. Jusztinianosz hozott
ltre. Hozzjrult a konstantinpolyi politikai helyzet
elmrgesedshez is, hiszen egyik csszr kvette a
msikat gyors egymsutnban, belertve Juszti-
nianoszt is, akinek 705-ben sikerlt visszaszereznie a
trnt. A tbbi csszr tartomnyi hadvezr volt - meg
voltak gyzdve arrl, hogy csak az szolglja pozci-
juk megtartst s katonik rdekeit, ha kezkbe ke-
rl a fvros irnytsa.
A politikai zrzavar egyik oka az gynevezett tarto-
mnyi hadseregek kialakulsa volt, ami mr Hrak-
leiosz uralkodsa alatt megkezddtt. Hogy szembe
tudjanak szllni az iszlm erivel, Anatlit egy sor
katonai parancsnoksgra szabdaltk. A keleti hadse-
reg Dlkelet-Anatlit tartotta irnytsa alatt - k el-
lenriztk a Toroszok hgit; az rmny hadsereg
szakkelet-Anatlit vdte; mg a stratgiai htvd-
szerepet az obsequium - vagy, ahogy grgsen ne-
veztk, opszikion - tlttte be: az feladatuk volt,
hogy megakadlyozzk a Konstantinpoly ellen int-
zett tmadsokat. Ezeknek a katonai parancsnoks-
goknak a megalaptsa ideiglenes intzkeds volt, de
az intzmny ksbb meggykerezett. A katonai kor-
mnyzk (vagy sztratgoszok) tvettk az aljuk ren-
delt terlet adminisztratv irnytst, s ugyanakkor

74
egyre nagyobb helyi csapatokat verbuvltak. A tarto-
mnyi rendszer, ahogyan nevezik, Biznc egyik f
erssgnek szmtott a kzpkorban: ez biztostotta
a megfelel vdelmet, amely Anatlit is megmen-
tette a muzulmn seregektl, s azutn lehetv tette
a Balkn visszaszerzst az ott megtelepedett szlv
trzsektl. A 8. szzad elejre viszont inkbb tehert-
tell vlt, mert a klnfle hadseregek mind a magu-
knak akartk tudni Konstantinpolyt. Ebben a poli-
tikailag bizonytalan helyzetben az arab haderk egyre
mlyebbre hatoltak elre Anatliban. Eddigre ktes
dicssgnek szmtott, ha valaki a csszri trnra v-
gyott. 715-ben az opszikion tartomny katoni fell-
zadtak. Az a frfi, akit csszruknak vlasztottak, in-
kbb a kzeli hegyekbe meneklt, mint hogy
elfogadja a megbzst - m elfogtk, s akarata elle-
nre csszrr kiltottk ki. Az arabok ekzben jabb
ostromra kszltek Konstantinpoly ellen, s gy tnt,
hogy a vros tllsre nem sok remny maradt.

75
NEGYEDIK FEJEZET

Az iszlm kultra megersdse

R vid ideig egyenslyi helyzetben volt a birodalom


II. Jusztinianosz uralkodsnak els idszak
ban. A csszr fenntartotta annak ltszatt,
hogy a rmai vilg tovbbra is egysges, legalbbis
Konstantinpoly krl - m balsikerei hrom nagyon
klnbz kzpkori civilizci kialakulst vettettk
elre. Sok szempontbl a biznci bizonyult a leg-
gyengbbnek kzlk - ez a kultra volt a legkevs-
b eredeti s fejldkpes. Ezt azonban ellenslyoz-
ta az a kpessge, hogy valahogy mindig talpon
maradt s tvszelte a vlsgos idket, ami azt mu-
tatja, hogy voltak bels ertartalkai. Ezeket legin-
kbb Isten Anyjnak kultusza hvta el, amely biztos-
totta a fvros trsadalmi egysgt a veszlyek
idejn.

A pnzrmk mint propagandaeszkzk

Az iszlm fltt aratott 678-as gyzelem azt az illzi-


t keltette II. Jusztinianoszban, hogy Biznc ers, s
befolysa mg mindig a rgi. A trulloszi zsinatot uni-
verzlis uralmnak megnneplsre hvta ssze, s ez
volt a csszr clja a biznci aranypnz ikonogrfi-
jnak megvltoztatsval is - s ez a vltoztats dek-
larltan az iszlm ellen irnyult. A 6. szzad fordul-
jtl kezdve az uralkod csszr vagy csszrok
kpeit nyomtk a pnzrmk fejrszre, s valamilyen
formj keresztet a msik oldalra. A II. Jusztinia-
nosz uraikodsnak elejrl szrmaz pnzek mg e
szerint a minta szerint kszltek, de aztn msfajta
aranyak vltottk fel ket: a csszr j pnzrminek

76
fejrsze Krisztust brzolta a Rex regnantium (Kir-
lyok kirlya) felirattal, a msik oldalon pedig a keresz-
tet tart csszr kpmsa llt, s a servus Christi
(Krisztus szolgja) felirat. A pnzrmk a csszri
s birodalmi propaganda alapvet eszkzei voltak.
II. Jusztinianosz aranynak feliratai a legvilgosab-
ban kinyilvntjk a biznci birodalmi ideolgia vlto-
zst a 6. szzad folyamn. II. Jusztinianosz a legke-
vsb sem kisebbteni akarta a csszri autoritst -
ppen ellenkezleg. Tisztn illusztrlta, hogy mit je-
lent a baszileusz cm ideolgiai szempontbl. A ba-
szileusz Krisztus szolgja volt. Mint ilyen, volt a fe-
lels gondviselje a Krisztus uralma alatt ll
terletnek, amely, mint azt a Kirlyok kirlya felirat
sugallja, az egsz oikoumenre - vagyis a civilizlt vi-
lgra - kiterjedt: azokra a fldekre is, amelyek ekkor
iszlm fennhatsg alatt lltak.
Az Omajjd kalifa, Abd al-Malik (685-705) ponto-
san gy rtelmezte a pnzreformot. A 691-92-es vrl
szl beszmoljban a trtnetr Theophansz ar-
rl tjkoztat, hogy a kalifa jfajta pnzrmt kldtt
a szoksos hadisarcknt, amelyet vente fizetett a Bi-
znci Birodalomnak. Jusztinianosz ezt nem volt haj-
land elfogadni. A kalifa szintn kinyilvntotta, hogy
nem tudja elfogadni az j biznci pnzek forgalmt
az uralma alatt ll terleteken. Tudta, hogy keresz-
tny alattvali a biznci csszr kpre mutogattak
az aranyakon, s bizonytknak tekintettk, hogy az
iszlm uralom alatt ll terleteken is a jogos ural-
kod. gy kezddtt el az az idszak, amelyet Andr
Grabar, a kprombols trtnsze a Biznc s az isz-
lm kztt dl la guerre des symboles"-nak (szim-
blumok harcnak) nevezett. Ez fknt az iszlm
kzdelme volt, hogy megtallja vallsi sztrt, amely-
lyel kifejezheti, hogy legyzte a rgebbi nagyhatal-
mat. S ebben a kzdelemben - klnsen az elejn
- fontos szerepet jtszottak a pnzrmk. A korai
muzulmn pnzeket nagyrszt a biznci aranyakrl
mintztk, habr termszetesen megtiszttottk ket
77
a kereszttl: kivettk a karjt. A muzulmn szimblu-
mokat brzol pnzksrletek, pldul az, amelyiken
a prfta lndzsja volt lthat, nem voltak igazn
szerencssek. De II. Jusztinianosz j ikonogrfija,
amely Krisztus uralkodst hangslyozta, kihvst je-
lentett az iszlm szmra, s Abd al-Malik ezt nem nz-
hette ttlenl. A 696-97-es vre kialaktotta azt a
pnzt, amely mig a standard muzulmn pnzrme
maradt: mindkt oldalt a Kornbl vett szvegek d-
sztettk. Ez volt az arab kalligrfia erejnek egyik el-
s bizonytka.
Ez a pnzreform annak a trekvsnek a rsze volt,
amelyet Abd al-Malik s utdai is folytattak: hogy
megteremtsenek egy specilis muzulmn kpi m
vszetet, amely harcba szll a biznci kpi vilggal.
Ma mr knnyen gy tnhet, hogy a 7. szzadra Bi-
znc ideje lejrt, s tbb nem jelentett veszlyt a he-
vesen tmad iszlm szmra. Ez azonban akkor
nem volt gy. Az iszlm ugyan mr az addig feltrk-
pezett vilg csaknem felt maga al gyrte, de gy
zelmeinek felszne alatt mg gyenge s dledez l-
lamigazgats rejlett. Hasonltott a tbbi nomd
birodalomra, s ezek ltalban ppolyan gyorsan tn
tek el, mint ahogy felbukkantak - beolvadtak a ko-
rbban ltaluk legyztt npek kz. gy tnik, Abd
al-Malik felismerte, hogy ha az iszlm meg akarja tar-
tani sajtos karaktert, akkor ppolyan kifinomult
politikai s vallsos kultrt kell kialaktania, mint
amilyen legfbb ellensg - s ez mg mindig Biznc
volt. Programjnak II. Jusztinianosz neki sznt kihv-
sa adta meg a kezdlkst.

A Gassznidk s az Omajjd uralkodcsald

Abd al-Malik s fia, al-Walid (705-715) uralkodsa


idejn az iszlm nll civilizciv vlt. Az llamigaz-
gats nyelve az addigi grg helyett az arab lett. Ez
egy olyan folyamat betetzse volt, amely mr az-
78
eltt megindult, hogy Mohamed prfta megjelent
volna a sznen. A termkeny flhold terletei fltt
aratott muzulmn gyzelmek, legalbbis a felsznen,
a rgi minta szerint zajlottak: az arab trzsek a flszi-
get kzps vagy dli rszrl fokozatosan elzn-
lttk ezeket a fldeket. Ez kezdetben trsekhez ve-
zetett, amit bizonyos fok asszimilci kvetett.
Ilyenfajta mozgs trtnt a 6. szzad elejn is, amikor
a Gasz-sznidk a szriai sivatag szls vidkeire kl-
tztek. Biznci alattvalkk lettek, s felvettk a ke-
resztny hitet. Jusztinianosz arra hasznlta ket,
hogy megvdjk birodalma sivatagi hatrt, s hogy
vigyzzanak az ellensges Lahmidkra, a Szassza-
nidk rgi alattvalira.
A Gassznidk Resaftl, az Eufrtesz dli rsztl
Bosrig, a Jordnon tli terletekig ellenriztk a ha-
trt. Resafa meglehetsen ers vros volt a 6. szzad-
ban, Szent Szergiosz s Bakkhosz kultusznak egyik
centruma - s a szentek kultuszt a Gassznidk gon-
dosan poltk is. A vrosfalakon kvl llt a Gassz-
nidk fogadterme, ahol vezetik fogadtk az alattva-
likat. A legsrbben lakott terletek ennl jval
dlebbre hzdtak, Damaszkusz kzelben, a Goln-
fennsk vidkn. Egy ekkora terlet ellenrzse azt je-
lentette, hogy a Gassznidk llandan mozgsban
voltak, de a sz szigoran vett rtelmben nem no-
md letet ltek. Nagyszer ptkezk voltak, s szve-
sen tmogattk a templomok s kolostorok ptst.
Annak ellenre, hogy ttrtek a keresztny vallsra,
soha nem felejtettk el arab gykereiket s kultr-
jukat. Rivlisaikkal, a Lahmidkkal egytt k voltak
az arab nyelv kltk legfbb patrnusai, azok pedig
szvesen dicsrtk bkezsgket s letmdjukat.
A kltszet az iszlm eltti arab kultra kzponti eleme
volt: a kltk voltak azok, akik elszr meghatroztk
az arab trsadalom tnust. Az arab kultra kzpont-
jai teht a 6. szzad vgn a termkeny flhold szlein
voltak tallhatk, olyan udvarokban, amelyeket egy-
arnt thatott a biznci s a Szasszanida udvari kult-

79
ra. Az iszlm korai sikerei rszben azzal magyarzha-
tk, hogy knnyedn helyettesteni tudta a Gassz-
nidk s a Lahmidk kultrjt. Ebben jelents szere-
pet jtszottak az Omajjdok is.
Az Omajjd csald Mekkbl szrmazott, s a mu-
zulmn gyzelem utn k lettek Szria urai, fvro
suknak pedig Damaszkuszt tettk meg. Jl ismertk
mr a vrost: a muzulmn hdts eltt is voltak ott
birtokaik. Hatalmuk elg nagy volt ahhoz, hogy meg-
krdjelezzk a prfta vejnek, Alinak az uralmt -
a kaliftusra, vagyis a legfbb iszlm mltsg meg-
szerzsre trtek. Vezetjknek, Muvijnak (661-
680) sikerlt is megszereznie a gyzelmet: 661-ben
lett a kalifa. A kaliftus a csaldban maradt egszen
az Abbszidk megjelensig, vagyis a 8. szzad k-
zepig. Az Omajjd uralkodk nyilvnos arct kalifai
ktelezettsgeik hatroztk meg, magnletk vi-
szont nagyon hasonltott a Gassznidkra. Ez leg-
nyilvnvalbban sivatagi palotikon" ltszott, br ez
alapveten nem pontos megnevezs, mert ezek az
pletek legfeljebb a. sivatag szln lltak, s gyakran
a mezgazdasgi termels kzppontjt jelentettk,
amelyben az ntzs a fldmvels fontos eleme
volt. Az pleteknek a fogadterem adott meghat-
roz jelleget. Az Omajjd fejedelmek rszben itt fo-
gadtk alattvalikat, akik kzl a legfontosabbak a
muzulmn gyzelmek kezdeti idszakban a Szria
sivatagos hatrvidkein megteleped trzsek voltak.
A sivatagi palotk dekorcija, amely kifinomultan
tvzte a biznci s a Szasszanida-technikkat s
-motvumokat, rszben arra szolglt, hogy megmu-
tassa a fejedelmek hatalmt s hirdesse uralkodi
letmdjukat. Az Omajjdok mvszete s ptsze-
te, amelyet a Gassznidktl vettek t, azt szolgl-
ta, hogy olyan krnyezetet s lgkrt teremtsenek,
amely megfelel hatalmi ambciiknak s sikereiknek.
Ha rossz hrket keltettk is emiatt, a hedonisztikus
letstlus jellemz maradt a muzulmn fri kultr-
ra, az iszlm komorsgval les ellenttben.
80
Az Omajjdok soha nem feledkeztek meg arrl,
hogy egy vallsi mozgalom vezeti. Tudtk, hogy
olyan mvszetet s ptszetet kell ltrehozniuk,
amely segt az iszlm jellegnek meghatrozsban
s egynisgnek kialaktsban. A muzulmnoknak
mint egy j s teljesebb kinyilatkoztats kveteinek a
tudatossgt jl mutatja az is, hogy imahelyeiket, a
mecseteket szinte mindig olyan helyre ptettk, ahol
azeltt nem llt semmilyen templom. A muzulmnok
kezdetben nem alaktottak t templomokat mecset-
t, inkbb a semmibl ptettk fel sajt imahzaikat.
A templomok alaprajza s elhelyezkedse eleve nem
volt megfelel szmukra. Alakjuk azrt nem volt
megfelel, mert az keresztny liturgia kzponti ele-
me a krmenet volt, mg a muzulmn liturgit az
egyszersg s az imakzpontsg jellemezte. Ehhez
egy hatalmas, tgas teremre volt szksg, amely a
kezdeti idszakban idelis esetben be tudta fogadni
az egsz muzulmn kzssget. A kibla, vagyis az
imdkozs megszabott irnya radsul azt jelentette,
hogy a mecsetnek Mekka fel kellett nznie, s nem
egyszeren keletre, mint a keresztny templomok-
nak. Az els mecsetek, amelyeket az iszlm nagy t-
borhelyein, Foszttban, Kufban s Bszrban p-
tettek, egyszer nagy termek voltak, amelyeket egy
zrt rsz s a kibla oldal hatrozott meg. Modelljk-
knt a prfta medinai hza szolglt: ez eredeti for-
mjban nagy, falakkal krlvett tr volt, egyik olda-
ln tmaszkodval. Itt gyltek ssze a prfta hvei.
A mecset egyre dszesebb vlt, ahogy a muzulm-
nok tvettk az ptkezs technikit s az ptmv
szet elemeit az ltaluk legyztt terletek npeitl.
Abd al-Malik uralkodsig az Omajjdok nem for-
dtottak figyelmet arra, hogy ellssk a szriai muzul-
mnokat megfelel vallsi pletekkel. Ennek rsz-
ben az volt az oka, hogy viszonylag kevs muzulmn
telepedett mg meg Szriban. A keresztnyek olyan
felttelekkel adtk meg magukat, hogy megtarthat-
tk vrosaikat s imahelyeiket, s ekkor mg viszony-

81
lag kevesen trtek t az iszlm hitre. Az egyiptomi pa-
piruszok azt mutatjk, hogy az iszlm hdts kezdet-
ben nem sokat vltoztatott az llamigazgats vagy az
adzs gyakorlatn. Ez volt a helyzet Szriban is:
dnten keresztny trsadalom maradt, s a korai
Omajjdok nagyon is ersen ~maszkodtak a keresz-
tny llamigazgatsi rendre. lgy - paradox mdon -
Damaszkusz, az Omajjdok fvrosa keresztny v-
ros maradt. Amikor a frank zarndok, Arculf a 680-
as vek elejn Damaszkuszba ltogatott, lenygzte
a keresztnyek s a muzulmnok bks egyttlse,
s megjegyezte: a keresztnyek megengedtk, hogy
a muzulmnok Keresztel Szent Jnos katedrlis-
ban imdkozzanak. Jeruzslemet pedig teljesen ke-
resztny vrosknt rta le.

A Sziklatemplom

A bks egyttlsnek ez az idszaka vget rt, ami-


kor az Omajjdokat 678-ban slyos veresg rte
Konstantinpoly falai alatt. A mardaitk akcii meg-
mutattk, milyen sebezhet a muzulmn uralom Sz-
riban, H. Jusztinianosz nagyra tr tervei pedig azt
vilgtottk meg, hogy az iszlm politikai s ideol-
giai rendszere mg meglehetsen fejletlen volt. A nagy
muzulmn tborokban, amelyek a np gyzelmeinek
hajterejt jelentettk, elegend volt a prfta zene-
te. De Szriban az Omajjdok elszigeteltnek reztk
magukat egy keresztny trsadalomban, amelynek
hatalmas pletei hirdettk zenett. Abd al-Malik
gy akarta talaktani az iszlmot, hogy kpes legyen
megfelelni a keresztnysg kihvsnak. Azt mr lt-
tuk, hogy a hivatalos nyelvet grgrl arabra vltoz-
tatta, s sajtos muzulmn pnzrmt kszttetett.
Ezeket az intzkedseit a fld szimbolikus kisajtt-
sval egsztette ki - legelszr Jeruzslemmel kezd-
te. A vros ltkpt mg mindig a Szent Sr templo-
ma s a mell ptett Anasztszisz-rotunda hatrozta

82
meg, amely a hagyomny szerint Krisztus srjnak
helyn llt. A vros msik feln, a Mori-hegyen -
ahol egykor a zsid szently llt - Muvija kalifa mr
mindent leromboltatott. Ezutn a hely elhagyatott
hely lett. Abd al-Malik elhatrozta, hogy itt ptteti fel
a Sziklatemplomot - ezt a 691-92-es vre fejeztk be.
Az plet nem mecset volt, hanem egyfajta emlk-
m, Mohamed jszakai utazsnak tiszteletre. F
clja az volt, hogy lthatbban iszlm jelleget adjon
Jeruzslemnek. A Mori-hegy, vagy a Templom szik-
lja eredetileg brahmhoz kapcsoldott. Azzal,
hogy most Mohamed jjeli utazsnak e"!lkhelye
llt rajta, al-Malik azt akarta kifejezni, hogy Abrahm
igazi vallsa az iszlm volt, csak ezt a zsidk elferd-
tettk. Ugyanakkor a Templom sziklja a vilgvge
muzulmn tradcijhoz is kapcsoldott, amikor a
Paradicsom Jeruzslembe kltzik, s a vros felett
megnylik a Mennyorszg Kapuja. A Sziklatemplom
bejratai, az Angyalok kapuja s a Mennyorszg ka-
puja is erre a hagyomnyra utalnak. Az egyik korai
vallsi szveg szerint Allah ezt nyilatkoztatta ki: Ezen
a helyen ll majd a trnom a halottak feltmads-
nak napjn, amikor sszegylnek igaz szolglim."
Voltak, akik arra gyanakodtak, hogy Abd al-Malik
mellzni akarja Mekkt, s Jeruzslemet prblja az
iszlm j kzpontjv tenni. Az igaz, hogy amikor a
Sziklatemplom ptse megkezddtt, Mekka az
Omaijdok rivlisainak kezn volt. Abd al-Malik mg
meg is tiltotta a mekkai zarndokutakat. Taln val-
ban szerepe volt a Mekkval val versengsnek ab-
ban a dntsben, hogy a Sziklatemplomot ppen a
zsidk Templomnak a helyn pttette fel, de az
minden bizonnyal tbbet nyomott a latban, hogy r
akarta nyomni az iszlm blyegt a szent vrosra.
A Sziklatemplom hatrozottan az Anasztszisz-
rotunda ellenprjaknt plt: nemcsak mretk, de
alaprajzuk is majdnem egyforma volt. A Sziklatemp-
lomot a ks kori emlkpletek mintjra tervez-
tk: kr alak, kupolval fedett ptmny volt. Sokkal
83
inkbb az kor vgnek ptszethez tartozik, mint
az iszlmhoz. Az. Omajjdok ksrletnek rsze volt,
hogy az kor vgnek mvszett s ptszett sa-
jt cljaiknak s hitknek megfelelre alaktsk. Ez
nagyon jl ltszik a dekorcin. Virg- s nvnymo-
tvumokat hasznltak hozz, vzkkal s bsgsza
rukkal tarktva - ppen a ks kori mintnak megfe-
lelen. Voltak j jellegzetessgei is: a bels szentlyt
drgakvek s koronk veztk, az iszlm gyzelm
nek szimblumai, de ezeknl is fontosabbak a Korn-
bl vett szvegek, amelyek az iszlm kldetst s
fensbbsgt hirdettk. A Sziklatemplom az iszlm-
nak val behdolsra szltott fel. Mg architektrja
egy hagyomny vgt kpviseli, dsztse az iszlm
absztrakt mvszete fel mutat elre, amelyben a
kalligrfira esett a f hangsly.
Abd al-Malik fia s utdja, al-Walid (705-715) kieg-
sztette apja mvt, a Sziklatemplomot: hozzpttette
az al-Aksz-mecsetet, gy, hogy egyetlen plet-
egyttest alkossanak. A mecsetet is Mohamed jjeli
utazsnak szentelte, s. ppen gy kapcsoldott a
Sziklatemplomhoz, mint a Szent Sr temploma az
Anasztszisz-rotundhoz. Az. al-Aksz-mecset eredeti
dekorcija nem maradt rnk, s ksbb tbbszr is
tptettk, de az alaprajza arrl tanskodik, hogy al-
Walid megjtotta a mecsetptszetet: a biznci archi-
tektrtl is klcsnztt elemeket. A ftengelyt hang-
slyozta a fbejrat fltti megemelt oromzat s a
kupola a mihrab bemlyedse fltt, amely a mecset
belsejnek legfontosabb rsze volt, mert ez jelezte az
imdkozs irnyt. Br az elemek biznciak voltak,
funkcijuk talaktsa jfajta ptszetet hozott ltre.

A damaszkuszi nagy mecset

Az. al-Aksz-mecset mellett al-Walid pttette jra a


prfta hzt Medinban, s a damaszkuszi nagy
mecsetet is. A forrsok szerint ezekhez az ptkez-
84
sekhez al-Walid a biznci uralkodtl krt segtsget.
Hogy segtse az jjptseket, a csszr aranyat,
valamint mesterembereket s rengeteg mozaikkoc-
kt kldtt. A Sziklatemplom ptsrl nem maradt
fenn ilyen adat, de nyilvnvalan olyan ptszek s
mesteremberek ptettk, akik a legjobb biznci ha-
gyomny szerint sajttottk el a mestersgket. Al-
Walid minden bizonnyal gy tekintette az ptkez-
seihez val biznci hozzjrulst, mint alattvali
sttusuk jelt; a biznci uralkod pedig, kevesebb
joggal br, mint bkezsgnek bizonytkt. Ebben
az idszakban mg egyenslyban volt a kt hatalom.
Az, hogy az iszlmnak biznci segtsgre volt szks-
ge, azt bizonytja, hogy tovbbra is Konstantinpoly
volt az a centrum, amelyre politikai rksei minta-
knt tekintettek, s felhasznltk szakrtelmt a mv
szetekben. De ez az idszak nagyon rvidnek bizo-
nyult. Ksbb a muzulmn uralkodknak mr semmi
szksgk nem volt Bizncra. Nem sokkal ezutn,
amint ltni fogjuk, mr a biznci uralkodk msoltk
a muzulmn udvarok legjabb divatjt.
Al-Walid legnagyobb s legtbb pnzt felemszt
vllalkozsa a damaszkuszi nagy mecset volt. Rkl-
ttte Szria htvi adbevtelt, nem beszlve a
Ciprusrl odaszllttatott, tizennyolc hajrakomnyt
kitev aranyrl s ezstrl s a biznci csszr hozz-
jrulsrl. Al-Walidnak elszr meg kellett vsrol-
nia a Keresztel Szent Jnos-katedrlist a keresztny
kzssgtl. Azonnal leromboltatta, csak az plet
kls falait hagyta meg, amelyek mg az elz pt-
mnybl szrmaztak: eredetileg egy Zeusz-templom
llt ezen a helyen. Az plet alapterlete 91,5x137
mterre rgott. Al-Walid hrom oldalt oszlopsorok-
kal szeglyezte, a mecset pedig a dli fal mentn
plt: hrom hossz, a fallal prhuzamosan hzd
oldalhajbl llt. Az plet ftengelye rajtuk keresztl
hzdott - ezt egy oromzatos tetej kereszthaj jelez-
te, a mihrab bemlyedse fl pedig kupolt emel-
tek. Ebben az esetben is biznci technikt lltottak
85
az iszlm szolglatba. S ugyanez elmondhat a mo-
zaikdsztsrl is, amely mig a nagy mecset f kes-
sge. Paradicsomi ltkpet brzol, fkkal, folykkal,
malmokkal s elkel lakhzakkal, de szembetn
en hinyoznak rla az emberi alakok. Ez volt az kor
idealisztikus tjkpmvszetnek legutols - s taln
legnagyszerbb - felvirgzsa. Minden bizonnyal az
Omajjdok ksrleteinek legnagyobb alkotsa is ez.
Nhny vtizeddel elkszlte utn a vilg egyik cso-
djaknt emlegettk, de a Sziklatemplom dekorci-
jval ellenttben ksbb meglehetsen elfeledtk.
A ksbbi muzulmn rk nem tudtk, hogyan vle-
kedjenek rla. A modern kor tudsai szerint nem kt-
sges, hogy a mozaik a mennyorszgot brzolja, de
abban mr nem bizonyosak, hogy ez a fldi menny-
orszg vagy az eljvend paradicsom. Persze kny-
nyen lehet, hogy mindkett, hiszen az egyik a msik
tvoli tkrkpe. Az Omajjd uralkodk elmondhat-
tk magukrl, hogy a fldi paradicsomot teremtik
meg, br ez csak zelt volt az igazhitekre vr mg
nagyobb rmkbl. A paradicsomi tma nagyon is
megfelelt a trtnelmi pillanatnak. A 7. szzad vg-
nek visszaessei utn az iszlm megint ereje teljben
volt. Hadaik legyztk Karthgt s szak-Afrikt is,
s elznlttk a mai Spanyolorszg terlett. 714-
ben al-Walid s udvara sszegylt a nemrg befeje-
zett nagy mecsetben, hogy megnnepeljk az szak-
Afrikt meghdt hadvezrt. A nagy mecset az
iszlm dicssgt hirdette mind Szria keresztny la-
kosai, mind pedig a biznciak szmra.

A mintk, a szimblumok s a kalligrfia

Azrt sem utnoztk ksbb a mecset dekorcijt,


mert az alakul muzulmn vallsi mvszet egyre szi-
gorbb szablyokat kvetett. Egyre kisebb szerep ju-
tott a realisztikus brzolsnak, mg abban a viszony-
lag rtalmatlan formban is, ami a nagy mecsetben
86
lthat. A Korn nem sokat mond a mvszetrl.
A hagyomny szerint amikor Mohamed megtiszttot-
ta a blvnyoktl a Kba szent helyt Mekkban,
Krisztus s a Szzanya kpeit nem bntotta. Az iszl-
mot kezdetben kzmbsen hagyta a figuratv mv
szet - a kpellenessg nem volt mindig jellemz r.
A figuratv mvszet megtagadsa inkbb egy speci-
fikusan iszlm kpzmvszeti eszkztr kialakuls-
nak kvetkezmnye volt. Br a Kornban nem sok
sz esik a mvszetrl, a kalligrfit nagyon is ma-
gasztalja: Olvassatok! Uratok a legkegyesebb, s az
rs ltal megtantotta az embert arra, amit nem
tudott" (96.1 szra). A prfta hagyomnyai erre
pltek. A kalligrfirl azt mondtk, hogy a llek
geometrija, amelyet anyagi eszkzzel rnak". A ha-
gyomny szerint Mohamed elrendelte a szp
kzrst... mert ez mindennapi kenyernk egyik leg-
fontosabb kulcsa". Ezeknek az elveknek teljesen
megfelelt, hogy a muzulmn vallsos kpzmv
szetnek a Kornbl vett szvegek lettek a meghatro-
z jellegzetessgei. A Korn vgl is Isten szava. Ez
les ellenttben ll a keresztnysggel, amelyben ma-
ga Krisztus tekinthet Isten szavnak. A keresztny
hitvdelmezk egyik legfontosabb rve a vallsi tr-
gy kpek mellett az volt, hogy tansgot tesznek a
megtesteslsrl. Az iszlm s a keresztnysg vall-
sos szimbolikja az isteni kinyilatkoztats termszet-
rl alkotott alapvet nzeteiket tkrzte. Amint az isz-
lm fokozatosan kialaktotta sajt vallsi mvszett,
a muzulmnok egyre kevsb tudtk elfogadni a figu-
ratv brzolst vallsos clokra. Ez lthat a prfta
hagyomnyainak 8. szzadi alakulsbl is. Az utols
tletrl szl tantsok azt mondtk, hogy azon a na-
pon a festknek letet kell lehelnik mveikbe. Ha
pedig nem sikerl nekik, rk bnhds jut osztly-
rszkl, mert elbizakodottsgukban azt hittk, bito-
rolhatjk Isten teremt kpessgt. A 8. szzad vgn
alkot szriai keresztny teolgus, Theodrosz Abu-
Kurra ismerte ezt a muzulmn tantst. Megprblta
87
megvdeni a kpek tisztelett, mert a muzulmnok
hatsra egyre tbb keresztny gylekezet is elfordult
a kpi brzolstl. Mve egszen ms, mint Da-
maszkuszi Jnos, aki a szzad els harmadban az
iszlm ellen rt rtekezsben egy szt sem ejt arrl,
hogy a muzulmnok ellenszenwel viseltettek volna a
keresztnyek ikontiszteletvel szemben. A gykeresen
ellenttes nzetek meglehetsen hirtelen szilrdultak
meg. Ez rszben a keresztny vallsi szimbolikval
szembeni nvekv muzulmn ellenllsra vezethet
vissza, amelynek kezdete egybeesett Abd al-Malik s
II. Jusztinianosz sszetzsvel. A muzulmnok a ke-
resztet tekintettk a legsrtbbnek vallsukra nzve.
Egyiptom kormnyzja mr 689-ben elrendelte, hogy
dntsenek le minden keresztet, s ez vgl oda veze-
tett, hogy egyltaln nem lehetett nyilvnosan keresz-
tet lltani vagy viselni. Ez helyenknt a kpek elleni
tmadsokhoz vezetett. II. Jazid (720-724) uralkod-
sa idejn aztn ltalnoss vlt a figuratv kpek meg-
semmistse - ez trtnt Szria s Palesztina templo-
maiban s zsinaggiban.
Abd al-Malik s al-Walid uralkodsnak ideje alatt
kialakult az iszlm ptszet s kpzmvszet, amely
egy j vallst s j kultrt hirdetett. Ennek a mv
szetnek kezdetben szmos eleme biznci volt, de
ezek ksbb alaposan talakultak, niert alkalmaz-
kodniuk kellett a vallsi szksgletekhez. A ksrlete-
zs ideje volt ez, s ksbb sok mindent elvetettek.
A valls volt a legfbb mozgatrug, de az alakulsi
folyamatokat elmozdtotta a keresztnysg kihvsa
is, mind a muzulmnok uralta terletek keresztny
kzssgei rszrl, mind pedig a biznci keresztny
llam oldalrl. Ezeket a konstantinpolyi 680-81-es,
illetve 691-92-es egyhzi zsinatok egyestettk, ahol
meghatroz szerepet jtszottak a jeruzslemi ptri-
arktus kpviseli. Az egyetemes egyhzi zsinatok
hatalmt dicstettk a betlehemi Szlets-templom
mozaikjai. A zsinatok fenntartottk az illzit, hogy a
keresztny vilg a muzulmn gyzelmek ellenre is
88
egysges maradt. Ebben a szellemben fogantak
II. Jusztinianosz nhitt kvetelsei is. Az iszlmnak a
keresztnysg szmra is rthet mdon kellett bebi-
zonytania erejt s fggetlen voltt. Hamarosan ki-
derlt, hogy valjban milyen gyenge is lett eddigre
Biznc. Mg az egyhzi sszetarts is inkbb csak d-
libb volt ...
Az Omajjdok ksrlete az iszlm diadalmas dics
tse lett. A muzulmn seregek kszenltben lltak a
Pireneusok hginl s Konstantinpoly kapuinl - s
ebben a pillanatban lehetsgesnek ltszott, hogy az
Omajjdok megteremthetik a rgi rmai vilg egys-
gt, csakhogy ezttal iszlm kntsben. St az isz-
lm gyzelme annl is bmulatosabb volt, mert a R-
mai Birodalomnl is sokkal nagyobb terletet lelt
fel. m Biznc s a latin keresztnysg is kpes volt
visszaverni az iszlmot, s olyan fizikai s pszichol-
giai hatrokat vonni, amellyel megvdtk magukat a
muzulmn hdtstl - mert bizony eddigre az iszlm
sajt, s szinte minden tekintetben magasabb rend
civilizcival rendelkezett. A latin keresztnysg elg
messze esett az iszlm centrumaitl ahhoz, hogy ne
kelljen szembenznie a fenyegetssel. Biznc helyze-
te azonban nem volt ilyen knny. Az iszlm sikere
vgleg megsemmistette vilguralmi trekvseit. Ez
alapjaiban rengette meg a biznciak nkpt, amely
azutn alakult ki, hogy Nagy Konstantin felvette a ke-
resztnysget. A 7. szzad nagy rszben Biznc egy-
szeren nem volt hajland tudomst venni a helyze-
trl. Ezt azonban nem tehette a vgtelensgig.
717-ben a muzulmn seregek ismt Konstantinpoly
ellen vonultak. gy tnt, hogy a Biznci Birodalom
vgveszlyben van - m sikerlt letben maradnia.
Ez legfkppen egy j csszr rdeme volt, aki elha-
trozta, hogy helyrelltja a birodalmat, csakhogy ez-
ttal mr az iszlm hatalmnak teljes elismersvel
tette ezt.

89
TDIK FEJEZET

Kprombols Bizncban

!\. szzad legels veiben gy tnt, hogy Biznc


csillaga vgleg leldozott. Lakosai tbbet fog-
lalkoztak a bels politikai ellensgeskedsek-
kel, mint a fenyeget kls ellensggel. Az ppen
uralkod csszr 715-ben egy jabb bels hbors-
kods ell Thesszalonikiba meneklt. A biznciak l-
talnos hangulatt jellemzi, hogy az egyik vidki v-
rosban az emberek csecsemt ldoztak, hogy
megmenekljenek a muzulmnoktl. Az els vdel-
mi vonal szerept az anatliai tartomnyi hadsereg-
nek kellett volna elltnia, de kormnyzja, egy Le
nev szriai frfi, akibl ksbb III. Le (717-741) n-
ven csszr lett, megegyezsre jutott a muzulmnok-
kal. Hallgatlagos tmogatsukkal Lenak sikerlt
megmentenie Konstantinpolyt s a koront, vi-
szont nem tartotta be az grett. Ahelyett, hogy fel-
adta volna a vrost, merszen megszervezte a vdel-
mt. 718 nyarra leverte az arab hadsereget - az
ostromllapot ezzel megsznt. A np megint Isten
anyjt magasztalta. Ez utn a gyzelem utn az
Omajjd kaliftus nem omlott ssze, mint annak ide-
jn, Konstantinpoly elz ostromakor. Az iszlm
hadseregek tovbbra is flelmetes ert jelentettek, s
ez Hl. Le uralkodsa alatt mindvgig gy maradt.
Folytatdtak az Anatlia elleni tmadsok. 726-ban a
muzulmnok eljutottak Nicaeig, s megostromol-
tk a vrost - immr kevesebb mint szz mrfldre
jrtak Konstantinpolytl.

90
A csszr s a ptrirka viszlya

III. Le megmentette ugyan Konstantinpolyt az ara-


boktl, de birodalma flelmetesen rossz llapotban
volt. Anatlia sebezhetnek bizonyult. Thesszaloniki
mg a korbbi csszr kezn volt, Szicliban pedig
lzongsok trtek ki. Ill. Le kegyetlenl elbnt az
ellene lzadkkal - ez a kemnykezsg jellemezte
egsz uralkodst. A korbbi csszrt Thesszaloniki
rsekvel egytt elfogatta, s mindkettejket kiv-
geztk: fejket Le a versenyek idejn krbehordoz-
tatta a lversenytren. A szicliai felkelst hasonl
hatrozottsggal verte le. Az arabokat Nicaenl visz-
szavertk a hadseregei. A keleti hatr mentn Biznc
szmra egyre kedvezbben alakult a helyzet.
III. Le erteljes intzkedsekkel folytatta a kezde-
ti sikereket: megerstette a provincik ellenrzst,
tszervezte a katonai tartomnyok rendszert, s j-
ra megkezdte az adk begyjt_;:;t. Ez 727-ben ko-
moly felkelsekhez vezetett az Egei-tenger vidkn.
A lzadk megszereztk a hadiflotta egy rszt, s
megtmadtk Konstantinpolyt - felkelsket azon-
ban levertk. Szicliban s a megmaradt itliai ter-
leteken Le nemcsak magasabb adkat vetett ki, ha-
nem ppai terleteket is elfoglalt. Viszonzsul a
ppasg jelents zavargsokat sztott ellene. Ill. Le
azzal vlaszolt, hogy Rmbl Konstantinpolyba tet-
te t az egyhzi trvnykezs szkhelyt Sziclia s
Dl-Itlia - Rma vros egyhzmegyje -, valamint
lllria fltt, amely Thesszalonikit is magban foglal-
ta. Ez vszzadokon t tart kzdelemhez vezetett a
rmai s a konstantinpolyi egyhz kztt. Azt is mu-
tatta, hogy a csszr gondolkodsa szerint a politikai
hatroknak egybe kellene esnie az egyhziakkal. V-
get rt a keresztny Rmai Birodalomra olyannyira
jellemz univerzalizmus. III. Le Bizncot affle sz-
szegylt kzssgnek tekintette, egy j Izraelnek. S ez
a kzssg csak akkor vlhatott kpess a hatrozott
s cltudatos cselekvsre, hogy legyen eslye szem-

91
beszllni az iszlmmal, ha visszatr testamentumi
gykereihez.
Ill. Lenak a Biznci Birodalmat helyrellt mun-
kssgbl egy elemet szoktak leggyakrabban ki-
emelni: kpellenessgt. Kprombol intzkedsei-
nek eredett s jellegt nehz megtlni a ksbb
rjuk rakdott eltletek miatt. Mg az sem biztos,
hogy a csszr kprombolnak tekintette magt -
br a vele szemben llk minden bizonnyal annak
tartottk. A kprombol mozgalom els bizonys-
gul 1. Germanosz ptrirka (715-730) levelei szolgl-
nak, amelyeket az Anatliai-fennsk szaknyugati
szln fekv vrosok, Klaudiopolisz s Nakoleia
pspkeinek rt. A ptrirka felettesknek, Sznada
metropolitjnak is levelet kldtt, amelyben arrl
rdekldik, mirt nem bnteti meg a kprombol-
kat. A levelek valamikor a 720-as vek msodik fel-
ben keletkeztek. Arrl rulkodnak, hogy Kiszsia
nyugati rszn meglehetsen ers volt a kpellenes
hangulat. A felforduls egyik jele az volt, hogy a szo-
zopoliszi csodatv ikon - amely eltt a legenda sze-
rint a Szkeni Theodor imdkozott - abbahagyta
ldsos tevkenysgt. A kpekbl val kibrndu-
lsnak minden bizonnyal az arab tmadsok okozta
demoralizci volt az oka: a 718-as gyzelem ugyan-
is nem lltotta meg az Anatlia elleni hborzst.
Sokatmond epizd Nicaea 726-os ostromnak ide-
jrl: egy biznci katona kvel doblt meg egy Mria-
ikont. Jellemz tnete volt ez annak, hogy az ikonok
nem vdtk meg Kiszsia lakosait a muzulmn tma-
dsoktl. A ptrirka egszen mst felttelezett: azt
gondolta, hogy a kprombols a muzulmnok kriti-
kjnak kvetkezmnye. Emlkeztette Nakoleia ps-
pkt, hogy mondhatnak brmit a muzulmnok az
ikonokrl s a blvnyimdsrl - hiszen k is mit
csinlnak? Egy kvet imdnak!
A biznciakat rzkenyen rintette a muzulmn kri-
tika. Konstantinpoly ostromnak idejn, vagy taln
inkbb nem sokkal utna, Ill. Le s II. Omur kalifa

92
(717-720) levelet vltott egymssal. A kalifa a kereszt
s a kpek imdsa miatt brlta a keresztnysget.
A csszr az elbbi kritikt dhsen visszautastotta,
azt viszont elismerte, hogy a kpek nem rdemelnek
hasonl tiszteletet, hiszen a Szentrsban semmifle
parancsolat nem vonatkozik rjuk". m ez nem jelen-
tette azt, hogy a kpeket eltlendnek tartotta: hasz-
nosak voltak a megemlkezs szempontjbl, s
segtettk az elmlylt imt. A csszr erre a kvet-
keztetsre jutott: ... m ami a ft s a festket illeti,
azokat mi a legkevsb sem tiszteljk". A kijelents
le a Kba, Mekka legszentebb helynek muzulmn
tisztelete ellen irnyul. Ebben a pillanatban a csszr
kpekrl alkotott vlemnye mg nem sokban k-
lnbztt a ptrirktl. Az viszont nyilvnval volt,
hogy a muzulmn kritikra vlaszolva jelentktele-
nebb szerepet tulajdontott nekik, mint a keresztnek.
A kpellenessg htterben az iszlm elspr siker-
nek felismerse llt.
Ill. Le rzkenyen reaglt minden megmozduls-
ra Nyugat-Anatliban. Ez volt katonai szervezetnek
legfbb ereje. Ezen a terleten helyezkedett el kulcs-
fontossg erdtmnyeinek s tartomnyi fl)adi
szllsainak j rsze. A 726-os vulknkitrs az Egei-
tengeri Santorini szigeten mg srgetbb tette a
problma megoldst. A \rulkn kitrse int jel volt:
a tenger forrott a sziget krl, a kitrsbl szrmaz
tajtkkvek pedig Krtig s Kiszsia nyugati partjai-
ig szrdtak szt. 1. Germanosz ptrirknak egylta-
ln nem tetszett a kpellenes mozgalmak ezt kvet
megersdse. Eljrst indtott Nakoleia pspke el-
len. III. Le erre csszri vdelem al helyezte a ps-
pkt, s azt kvetelte, hogy mondjanak tletet a k-
pek tiszteletnek krdsben. A ptrirka kzlte,
hogy ez egy egyetemes egyhzi zsinat feladata volna.
Ill. Le maga vette kzbe az gyet: 730. janur 7-n
sszehvta a birodalmi tancsot, s rendeletet bocs-
tott ki az ikonok ellen. A ptrirka tz nappal ksbb
lemondott tisztsgrl. A rendelet pontos szvege
93
sajnos nem maradt fenn, s gy nem alkothatunk pon-
tos kpet III. Le kpellenessgrl. Knnyen lehet,
hogy nem volt tl szigor, s inkbb csak az volt a cl-
ja, hogy vget vessen a kpimdat kirv eseteinek,
amikor az ikonokat varzservel ruhztk fel. Az bizo-
nyos, hogy a kereszt szerept hangslyozta, azt tekin-
tette a gyzedelmes keresztnysg szimblumnak,
s valsznleg azt is Ill. Le rendelte el, hogy a
Bronzkapu fltt ll Krisztus-kpet cserljk ki egy
keresztre. A ksbbi torztsokkal ellenttben Ill. Le
trvnyt nem sokan elleneztk, s az ldztets sem
volt jellemz.
Az viszont, hogy Ill. Le elbizakodottan tekintett
csszri hivatalra, jl lthat egy a ppnak rt leve-
lbl: ebben azt kzli, hogy egyszerre pap s csszr.
Vilgosabban ltszik, hogy mit rtett ezen, ha legna-
gyobb mvre gondolunk: a 7 41-ben, uralkodsnak
utols vben kibocstott, Eklog cm trvnygyj
temnyre. Elssorban gyakorlati szndkkal k-
szlt: olyan jogi kziknyvknt, amely emeli a provin-
cilis adminisztrci sznvonalt s hatkonysgt.
Nagyrszt Jusztinianosz trvnyeinek kivonatbl
llt, de a keresztny hats is nyilvnval a vlsrl
szl trvnyekben s abban, hogy hallbntets
helyett a csonktsok klnbz formit rendelte el.
A trvny9yjtemny bibliai jelleg volt. Trsadalmi
tantsait Ezsaisra vezethetjk vissza. Biznc volt az
j Izrael, a csszr pedig az j Mzes, aki a megvl-
tshoz vezet ton irnytja npt. Az elszban a
csszr Szent Pterhez is hasonltotta magt, mert
akrcsak az apostol, is Krisztustl kapta kldetst,
hogy rizze nyjt. Ezen azt rtette, hogy keresztny
trsadalmat kell kormnyoznia, a clnak legmegfele-
lbb eszkzkkel. III. Le megerstette, hogy rende-
letei trvnyerejek az egsz birodalomban, s nem
folytatta II. Jusztinianosz ksrlett, hogy az egyete-
mes egyhzi zsinattal szentesttesse a trvnyhozst.
Ennek legfbb magyarzata az, hogy Biznc elszige-
teldtt a tbbi keresztny egyhztl - ez nyilvnval

94
amazok kritikibl a csszr kprombol politikja
ellen. Le hasonlata, amely szerint felelssge olyan,
mint Szent Pter, semmikppen sem tetszhetett a
ppa kreinek. II. Gergely ppa (715-731) a legle-
sebben ellenezte, ahogyan a csszr 1. Germanosszal
elbnt. A ppa utdja, Ill. Gergely 731-ben zsinatot
hvott ssze Rmban, s elutastotta Ill. Le kpel-
lenes rendelett. Ez jabb lpst jelentett Rma s
Konstantinpoly szaktsa fel.

Damaszkuszi Jnos
A Ill. Le ellen irnyul leglesebb kritika ms irny-
bl jtt: Damaszkuszi Jnostl, aki egy Jeruzslem
melletti kolostorban volt szerzetes. Hogy mikor s
mirt tmadta meg Ill. Let, arrl csak tallgatha-
tunk. Az a legvalsznbb, hogy a csszr intzked-
sei elleni 731-es rmai kritika hre jutott el hozz.
Mivel ebben az idben a rmai s a jeruzslemi egy-
hz kztt nagyon szoros volt a kapcsolat, igen val-
szn, hogy Rma ellenvlemnynek hre gyorsan
eljutott Jeruzslembe.
Damaszkuszi Jnos rvrendszere, amellyel a kpe-
ket vdte, j intellektulis alapra helyezte a vitt. Ki-
indulpontja az az rv volt, hogy minden Krisztus-
ikon a megtesteslsrl tesz tansgot. De a
megtestesls nemcsak lehetv tette Krisztus br-
zolst, hanem meg is szentelte az anyagot. Jnos
nagyon vatosan s alaposan kifejtette, hogy az iko-
nok tisztelete gy nem jelenti az anyag imdst. Vi-
lgosan megfogalmazta, hogy az imdkozs az
anyag Istenhez r el... aki az anyagon keresztl tet-
te lehetv az n megvltsomat is". gy teht az
anyagot tisztelni kell, de nem imdni. Ez az ikon
anyagaira is vonatkozott. A kpek tisztelete messze
jrt a pognyok blvnyimdstl. Akrhogy is,
nem a kp anyagai voltak fontosak, hanem a hason-
lsg, amely relatv azonossgot biztostott a kp s
95
az eredeti kztt. Ez segtette a nzt abban, hogy a
magasabb dolgok fel fordtsa gondolatait, s gy
megnyitotta az utat a misztriumok eltt. Ez pedig
azt bizonytotta, hogy a kp, ha csak korltozott for-
mban is, rszeslt az eredeti erejbl s ernyeibl.
Ezt az rvelst ki lehet terjeszteni Krisztus brzo-
lsrl az anyjt (a Theotokoszt) brzol ikonokra
is, hiszen is fontos szerepet jtszik a megtestesls-
ben. Damaszkuszi Jnos rsaibl kiderl, hogy vol-
tak olyanok, akik elfogadtk a Krisztust s a
Theotokoszt brzol kpek tisztelett, de a tbbi
ikont elutastottk. Azt nem mondja el, hogy kik vol-
tak ezek az emberek, de ez a felfogs jellemz volt a
korai kprombolkra. Klnsen Ill. Let vdoltk
ezzel. Damaszkuszi Jnos ezt a szentek kultusza elle-
ni tmadsnak vette, mivel szerinte kpeik elutast-
sval nem lehet megadni a kell tiszteletet a szentek-
nek. Amg ltek, a szenteket a Szentllek tlttte el.
Ernyeik nemcsak az ereklykben, hanem ikonjaik-
ban is tovbb ltek - s ezek a kpek nem is term-
szetesen, hanem Isten kegyelmbl" riztk meg ha-
sonlatossgukat. Jnos gy magyarzta az ikonok
ellen intzett tmadst, mint a kzvetts lehetsg
nek tagadst - aki a kpeket elutastja, az nem hisz
Krisztus folytatd szolglatban az apostolokon s
a szenteken t, akiket a Szentllek inspirl.
Damaszkuszi Jnos szembeszllt mindazzal, ami a
kpellenessg httert jelentette. Valszn, hogy r-
vei sokkal kifinomultabbak voltak, mint ellenfelei,
akik minden bizonnyal nem lttk az sszefggst
Pszeudo-Dionsziosz hierarchikus kozmoszmagya-
rzata s az ikonok tiszteletnek krdse kztt. J-
nos jra rvnyt szerzett Pszeudo-Dionsziosz gon-
dolatainak, mert a kpek hierarchijt gondolta
vgig, s egy olyan lncolatot teremtett, amely ssze-
kttte az istensget a termszeti vilggal. Legfell
llt a termszetes kpms: Krisztus, aki az Atyaris-
ten termszetes kpmsa. Egy msik lncszemet al-
kotott az utnzs tjn kszlt kp: az ember, aki Is-
96
ten kpre teremtetett. S legalul helyezkedett el az
ikon, amely az rott ighez kapcsoldott. Ez a rend-
szer, gy tnik, meglehetsen szerny szerepet tulaj-
dont az ikonoknak, de nagyon is okos vdelmet biz-
tostott szmukra. Jnos rvelse szerint aki az
ikonokat tmadja, az a kpek hierarchijval is szem-
ben ll, amely a keresztny hitrendszer s vallsossg
fontos rsze. Az ikonok elutastsa teht azzal jr,
hogy az illet tagadja, hogy Krisztus az Atya kpm-
sa. Damaszkuszi Jnos tfog magyarzattal szolglt .
a kpeknek a keresztny vallsban betlttt szerep-
rl, s ezt olyan kpzel- s meggyz ervel tette,
amit azta sem mlt fell senki. Kijellte az ikonok
szerept a keresztny hagyomnyban. Tisztzta, hogy
csak azrt szabad ket tisztelni, mert hasonlatosak
valami szenthez. nmagukban nem rdemesek az
imdatra - hiszen imdni csak a megfestett alak ere-
detijt szabad. De ez nmagban is azt jelentette,
hogy az ikonok ellen intzett tmads az egsz valls
elleni tmadsnak minsl.
Jnos ellenfelei tudni akartk, mifle autorits t-
masztja al rvrendszert. Okkal ktelkedtek abban,
hogy a Biblia brmit is mondana a krdsrl. Jnos
vlasza viszont egyszer volt: sok keresztny gyakor-
lat nem tmaszkodik rsos autoritsra, hanem egy
l hagyomnyrendszerben gykerezik, amely p-
annyira rvnyes. Ha ezt megtmadjk, az egyhz el-
veszti l erejt. Damaszkuszi Jnosnak meggyz
dse volt, hogy az ikonok elleni tmads a lnyegtl
fosztja meg a keresztnysget, s nhny ima ismtel-
getsre faragn le, az iszlmhoz hasonlan - br ez
utbbit sehol nem rta le.
De mi vetette fel ezt a lehetsget? Damaszkuszi
Jnos a csszri beavatkozst tekintette az egyhz
Achillesz-sarknak. A vilgi uralkodknak nincs jo-
guk az egyhz gyeibe avatkozni" - tiltakozott. Az l-
lam megfelel kormnyzsa a baszileusz dolga, de
az egyhz gyeiben a papok s a teolgusok szava
szmt. Ez a tmads rablssal r fel." A hit tisztas-
97
gt csak az biztosthatja, ha a csszr kell tvolsg-
ban marad tle. Ez az llspont sokban hasonltott
Hitvall Maximoszra, s nyltan ellentmondott az
uralkodk cezaropapista terveinek, amelyek, br k-
lnbz mdokon, jellemzek voltak II. Jusztinia-
noszra, III. Lera s fira, V. Konstantinra is. Damasz-
kuszi Jnos tmadsa a csszri autorits ellen azt
jelentette, hogy nincs kompromisszumos megolds.
V. Konstantinnak kellett azutn egy olyan kprombo-
l teolgit kidolgoznia, amely valamelyest kzeltett
Damaszkuszi Jnos ikonokat vd rvrendszerhez.

V. Konstantin

V. Konstantin trnra lpse 741-ben zrzavaros s


megdbbent esemnyekkel jrt. Az elz vben se-
gtett apjnak megverni az arabokat. Nagy s meg-
hatroz gyzelem volt ez, s csaknem negyven vre
biztostotta Biznc b~jt a keleti hatrok mentn,
mivel az Omajjd kaliftus felbomlott - az Abbszida
uralkodk vltottk fel ket. Erfesztseirt a cs-
szr nem kapott jutalmat: sgora, Artavaszdosz kiz
te Konstantinpolybl, s uralkodsnak jelkpeknt
helyrelltotta az.ikonokat. A trk s anatliai katonai
kormnyzsgok hadseregeinek segtsgvel Kons-
tantin 743-ban visszaszerezte a vrost. Egyik els fel-
adata az volt, hogy megvdje a kprombol ideolgi-
t. A msodik parancsolat - Ne kszts magadnak
faragott kpet ... " - mr nem volt elegend, mg ak-
kor sem, ha a szalamiszi Epiphaniusra hivatkozott,
aki ismert s tuds egyhzatya volt a 4. szzad elejn.
V. Konstantin Vizsgldsok cm tanulmnygyj
temnyben fejtette ki nzeteit. Azzal kezdte, hogy
meghatrozta, hogyan viszonyul a kpms az erede-
tihez, vagyis a prototpushoz. Elismerte, hogy sok-
fajta kp ltezik, de ragaszkodott hozz, hogy az
igazi kpnek lnyegben azonosnak kell lennie ere-
detijvel. Ezt altmasztand, a kaiszareiai Eusebius
98
Konstantin csszr nvrhez rt levelt idzte, amely
vilgosan megklnbztette Krisztus lnyegi tulaj-
donsgait hordoz" kpt a Jzusrl mint emberrl
festett kptl. A mvszet szerinte nem kpes meg-
ragadni az elbbit. S mivel ez gy van, rvelt Konstan-
tin, Krisztus jgazi kpt csak az oltriszentsgben le-
het fellelni. 0 is arra az rvelsre tmaszkodott, hogy
az ember Isten kpre teremtetett - vagyis ha szv-
be fogadja Krisztus s a szentek pldjt, a kzns-
ges hv is az ernyeik visszatkrzje - azaz kpe
- lehet. Ezt a kpek etikai elmletnek nevezik. Fon-
tossgt az adta, hogy olyan lehetsget nyitott
meg a vilgi vallsos emberek eltt, amely azeltt
csak a papi rend szmra llt nyitva.
Konstantin hozzjrulsa az ikonokrl szl vit-
hoz a meghatrozhatsgrl szl rvelse volt. Ez
persze elindtotta a vitt Krisztus termszetvel kap-
csolatban. Az rvels a kvetkez volt: ha valaki a
mvszeten t akarja meghatrozni Krisztust, az
mindenkppen csapdba esik. Vagy isteni termsze-
tnek rovsra hangslyozza ember voltt, mint a
nesztorinusok, vagy sszekeveri ktfle termszett,
ahogyan azt a monofizitk teszik. Az ikonok teht el-
lentmondanak az egyhz Krisztusrl szl tantsai-
nak, amelyek az egymst kvet zsinatokon krist-
lyosodtak ki.
754-re Konstantin gy rezte, hogy eljtt az id
egy jabb zsinat sszehvsra, hogy szentestse kp-
ellenes teolgijt. A Biznci Birodalom pspkei
kzl sokan sszegyltek - nem kevesebben mint
338-an jttek el -, de ms ptriarktusokbl nem r-
kezett egyetlen kvet sem: ez mutatja, mennyire el-
szigetelte a kprombol ideolgia Bizncot a tbbi
egyhztl. A zsinat kisebb kiegsztsekkel elfogadta
a csszr megfogalmazta tziseket. Az sszegylt
pspkk s szerzetesek tmogatsa mindenesetre
meggyz volt. Rszben termszetesen a csszr
irnti hsgkrl szlt. Ez a tma konkrtan fel is
bukkan egy korabeli prbeszdben egy kprombol

99
s egy ikontisztel ember kztt. Az elbbi azzal v-
dolja a msodikat, hogy eleve nem lehet igaza, mert
ellentmond az uralkodnak: nem tudja-e, hogy a
csszr Krisztus kvetje", s ezrt tudja leginkbb,
mit kell tenni?
A 754-es zsinaton V. Konstantin, legalbbis biznci
kontextusban, teolgiai s egyhzi legitimcit adott
a kprombols ideolgijnak. Ugyanakkor vilgo-
san ki is fejtette a kpellenessg rvrendszert, hogy
szembeszlljon Damaszkuszi Jnosnak a kpek v-
delmben rt okfejtseivel. A kprombols eszme-
rendszere a keresztny trsadalomnak egy egszben
hagyomnyos elkpzelsn nyugodott. Kzppontj-
ban a csszr llt, aki a megfelel rend kialaktsa
rdekben egyttmkdtt a pspkkkel. A keresz-
tny valls legfbb helysznt a templomok jelentet-
tk, kzppontjban pedig a liturginak s a kereszt
tiszteletnek kellett llnia. Mindezeket az egyhzi hie-
rarchia szentestette s tartotta ellenrzse alatt. Az
ikonokat a zsinat azrt utastotta el, mert nincs olyan
ima, ami szentt tehetn ket. Ezrt ppolyan rtk-
telenek, amilyennek a mvsz alkotta ket." V. Kons-
tantin biztostani akarta, hogy a hatalom a megfelel
kezekben legyen. Ezt ltta a rendezett s fegyelme-
zett trsadalom alapjnak.
Nem valszn, hogy a 754-es zsinatot a vallsos
mvszet elleni ltalnos tmads kvette volna. Hi-
szen a zsinat hatrozatainak egy rsze inkbb bkt
szndkkal szletett. Mindent megtettek, hogy bizto-
stsk: megadjk a kell tiszteletet Mrinak mint Is-
ten anyjnak, s han~slyoztk kzbenjr szerept,
a szentekvel egytt. Igy a kprombols vatosan el-
hatrolta magt a vdtl, hogy ellenezn a szentek
kultuszt. A templomdsztsben a legnagyobb vlto-
zs az volt, hogy a kpellenes mvszetre jellemzen
egy keresztet lltottak a kzppontba, az apszisba.
Volt olyan, mint pldul a nicaeai Mria elszenderl-
se-templom, ahol Isten anyjnak kpt helyettestet-
tk a kereszttel. Valszn, hogy a Blakhernai-temp-

100
lomban V. Konstantin mozdttatta el a Krisztus lett
brzol kpsorozatot, s helyette ks antik virg- s
Iombdsztssel dekorltatta az pletet. De szmos
plet kpei elkerltk az azonnali megsemmistst.
Niketasz ptrirka csak a 767-68-as vben tvolttat-
ta el a figuratv alkotsokat lakosztlyaibl; a helyk-
re festett keresztek mg ma is lthatk. De eddigre
megvltozott a hangulat - V. Konstantin kezdte elve-
szteni a trelmt azokkal szemben, akik nem ismer-
tk el a 754-es zsinatot. Egy szerzetest hallra kor-
bcsoltatott, mert az j Julianus Apostatnak s
msodik Valensnek nevezte: ez persze annl inkbb
megerstette ldz hrt.
A szerzetesi krkben egy Istvn nev remete volt
a f ellenfele: ksbb Ifjabb Szent Istvnknt kanoni-
zltk. Istvn fiatal korban az Auxentius hegyre kl-
tztt, amely a Mrvny-tengeren ppen tellenben
volt Konstantinpollyal, s a fvrosbl knnyen el le-
hetett rni. Egyre tbben tiszteltk szentsgrt, s a
konstantinpolyi elit gyakran fordult hozz lelki tan-
csokrt. A 754-es zsinatra meghvott egyhzi vezetk
is kikrtk a tancst. Istvn azt mondta, hogy boj-
kott!niuk kellene a zsinatot, s ha szksges, mene-
kljenek el a birodalombl. A csszr csak a zsinat
utn szerzett tudomst Istvn befolysrl. Kvetet
kldtt hozz, hogy megszerezze Istvn alrst a
zsinat hatrozataira. m hiba gyakorolt r nyomst,
Istvn nem volt hajland beleegyezst adni. Ha ms
oka nem is lett volna, abba semmikppen nem egye-
zett volna bele, hogy a zsinat kitkozta Germanosz
ptrirkt: t magt Germanosz keresztelte meg, s
mindvgig a legnagyobb tisztelje maradt. Istvn
sorsa ezzel megpecsteldtt. De Konstantin jobban
szerette volna meggyzni s maga mell lltani,
mint az egyhz tbbi vezetjt. Ezttal viszont nem
jrt sikerrel. Vgl 765. november 28-n a szentet a
cscselk el vetettk, s a tmeg agyonverte. Nem
Istvn volt az egyedli ellenll. A brtnben tallko-
zott ms egyhzi emberekkel is, akiket azrt zrtak
101
be, mert nem rtettek egyet a 754-es zsinattal. A fel-
sznen a zsinat elismersrl volt sz, valjban
azonban ms volt a vita trgya: nemcsak a kpek
krdse, hanem a tbbi ptriarktussal val viszony
s a csszri hatalom krdse is.
Az Istvn-epizd Konstantin uralkodsnak ms
aspektusaira is rmutat. Elszr is: a csszr szvet-
sgre lpett a fvros lakossgval. A versenyeket s
a lversenyteret hasznlta arra, hogy maga mell l-
ltsa a npet. Konstantin kpellenessge egyltaln
nem csak uralkodi eretneksg" volt. Nagyon is
ers tmogatst lvezett, s ez biztostotta, hogy a
csszrra mg hossz idvel halla utn is szeretet-
tel emlkeztek. A lversenytr a nyilvnos megsz-
gyentsek gyakori szntere lett: itt hurcoltk meg az
uralkod ellensgeit. Az emberek lelkesen fogadtk
az effle esemnyeket. Az Ifjabb Szent Istvn letrl
szl beszmolban is van egy lnk sznekkel meg-
festett jelenet. A csszr egyik kegyeltje csatlakozott
Istvnhoz, s belpett egy szerzetesrendbe. A csszr
visszahozatta a fvrosba, s killttatta a lverseny-
tren. Szerzetesi ruhjt etptk s a tmeg kz ha-
jtottk. Ezutn a frfit tisztra mostk, s katonai
egyenruhba ltztettk. Hogy megbocstst mu-
tassa, a csszr - a np ujjongsa kzepette - egy
kardot akasztott a vllra. Ez a ritul hangslyozta a
szerzetesrendek s a hadsereg szembenllst. Kije-
llte azt is, kik a csszr igazi tmogati: a np s a
katonasg. Lehetsges, hogy Konstantint tmogati
knyszertettk arra, hogy erszakosabban adjon
nyomatkot kpellenes intzkedseinek.
A birodalmi kormnyzat tagjai nem igazn rajong-
tak a kpellenessgrt. A palota vezet tisztsgviseli
kzl is tbben Istvn hvei voltak, s halla megadta
a jelet egy csszrellenes sszeeskvsre, amelynek
a legelkelbbek kztt is voltak tagjai. A szervezke-
ds annl is veszlyesebb volt, mivel Konstantin pt-
rirka hallgatlagos tmogatst lvezte. A csszr
elszr szmzetsbe kldte a ptrirkt, majd mg-

102
is visszahozatta, s krlhordoztatta a lversenyt-
ren. Mieltt kivgeztk, ritulisan megalztk, s ugyan-
ez a sors vrt az sszeeskvs ms tagjaira is.
Az sszeeskvs leleplezsekor a csszr a szerze-
tesrendek ellen is tmadst indtott. V. Konstantin ed-
dig jindulattal viseltetett a kolostorok irnt: volt
pldul Anthousznak, a mantineioni ketts kolostor
alaptjnak s vezetjnek patrnusa, s egyik lnyt
is rla nevezte el. Br a monda szerint Anthousza an-
nak idejn kigygytotta a csszrt tmeneti vaksg-
bl, sorst sem kerlhette el. A csszr egyik em-
bere lltlag gy knozta meg, hogy g ikonokat
rakott a testre. Knnyen lehet, hogy ez puszta fik-
ci, a szent letrajznak kellke, mert Konstantin in-
tzkedsei msklnben sokkal przaiabbak voltak.
Konstantinpolyban szerzeteseket s apckat hor-
doztatott krl a lversenytre_n, mikzben a tmeg
becsmrelte ket. Ezutn knyszertettk ket, hogy
megtagadjk szerzetesi eskjket, s ssze kellett h-
zasodniuk. A katonai kormnyzkat a csszr arra
biztatta, hogy bnjanak hasonlkppen a szerzete-
sekkel a provincikon is. Ugyanakkor szmos kolos-
tor vagyont lefoglaltk, pleteiket pedig katonai
clokra hasznltk fel.
A csszr ellenfelei a kolostorok ellen intzett t-
madst sszektttk a szentek kultuszval szem-
ben megnyilvnul egyre ersebb ellenllsval. ll-
tsuk szerint ereklyket puszttott el, s azokat, akik
felajnlsokat tettek a szenteknek, hogy segtsk
gygyulsukat, hallbntetssel, vagyonuk elkobz-
sval, szmzetssel vagy knzssal fenyegette, mert
istentelensggel vdolta ket". Ez utbbi lesen k-
lnbzik a csszr korbbi rsaitl, hiszen azokban
azt bizonygatta, hogy egyetrt Isten Anyjnak s a
szenteknek a kzbenjr hatalmval; lhetnk a gya-
nval, hogy a csszrellenes forrsok ersen tloz-
nak. Konstantin kolostorellenes intzkedseinek az
volt az oka, hogy nhny szerzetes nem fogadta el a
754-es zsinatot. Ennek csak rszben volt alapja az

103
ikonok krdse: ugyanilyen fontos volt a csszri be-
avatkozs az egyhz gyeibe. Eddigre a szerzetesek
magukv tettk Damaszkuszi Jnos tanait. rmu-
tatott, hogy az ikonok alapvet rszei az l keresz-
tny hagyomnynak. Ugyanez volt a helyzet a kolos-
torokkal is - s ezeket ppgy fenyegettk a csszr
intzkedsei. Akrcsak a kpekrl, a kolostorokrl
sem rendelkezett a Biblia: nem lehetett teht a Szent-
rssal altmasztani ltket. A szerzeteseket nem
szenteltk fel gy, mint a papokat, viszont gyakran
sokkal nagyobb spiritulis hatalmat tulajdontottak
maguknak.
Az ikonok fltt dl harc megmutatta, mennyire
sszekapcsoldtak a keresztny hit klnbz as-
pektusai. Az ikonok ellenzse elrulta, hogyan vle-
kedik valaki a szerzetesek szereprl, st ltalban
mit tart a keresztny trsadalom megfelel rendj-
nek. Konstantin nem vette ldzbe a szerzeteseket
ltalban, br ellenfelei szerettk ezt lltani rla; vol-
tak olyan aptsgok s rendhzak, amelyek alkal-
mazkodtak a csszr kvnsgaihoz. Az sem valsz-
n, hogy Konstantin ktelkedett volna a szentek
kzbenjrsnak rvnyessgben vagy erejben.
Sokkal inkbb arrl van sz, hogy korltozni akarta a
szentek kultuszhoz ktd mgikus gyakorlatokat,
amelyeknek gyakran az ikonok lltak a kzppontj-
ban. Ellenezte, hogy bizonyos szerzetesek pnzrt
ruljk a szentek szolglatait, s hogy egyesek a
szentek fnyben stkrezzenek. Tl sok volt a sarla-
tn. Taln az volt a legfontosabb Konstantin szm-
ra, hogy megtrje a szerzetesek ellenllst a 754-es
zsinattal szemben, de ugyanakkor meg is akarta tisz-
ttani a szerzetesi idelokat, hogy - lelki s jtkony-
sgi rtelemben vett - trsadalmi hasznossgukra
essen a hangsly. Szerinte a szerzetesi viselkedsnek
alkalmazkodnia kellett volna a kpellenessg etikai
terijhoz. Konstantin rszben gy prblta meg t-
alaktani a keresztny trsadalmat - hogy az a meg-
felelen megszervezett uralom krl forogjon. Meg-

104
ksrelte Jusztinianosz trvnyeinek szellemben
helyrelltani a csszri hatalmat, de hallgatlagosan
mellzte annak egyetemessgvgyt. Konstantint
Biznc rdekelte: horizontja nem terjedt tl birodal-
ma hatrain. Az keresztnybirodalom-fogalma szk
volt s befel fordul: szmos tekintetben az testa-
mentumra tmaszkodott.

A 787-es zsinat
Amikor Konstantin 775-ben meghalt, eredmnyei
szilrdnak ltszottak, de alig tz v alatt megvltozott
a helyzet. Mi lehet ennek a magyarzata? Nagyrszt
Eirn volt az oka, Konstantin menye, aki meghat-
roz szerepet jtszott az ikonok tiszteletnek helyre-
lltsban. gy tnik, mindig az ikonok elktelezett
hve volt. Ez a tnyez valsznleg nem jtszott sze-
repet abban, hogy V. Konstantin t jellte ki fia s
rkse, IV. Le (775-780) hzastrsul. Sokkal fon-
tosabb volt a szletsi helye: Athn. Ennek stratgiai
jelentsge volt abban az idben, amikor pp elkez-
ddtt a grg terletek aprnknt val visszaszerz-
se. Amikor IV. Le meghalt, tmenetileg Eirn lett az
uralkod mint fiatal fia, VI. Konstantin rgense. Mivel
sgorai s a hadsereg nagy rsze ellene fordult, a pa-
lotban s a kormnyzatban keresett szvetsgese-
ket, s ez nem is volt nehz, mert ezekben a krkben
mindvgig voltak olyanok, akik hajlottak a kptisz-
telet visszalltsra. Az egyhzon bell is egyre er
sdtt az az rvels, hogy Biznc elvgta magt a
keresztny vilg nagyobb rsztl. Pl ptrirka
(780-784) ppen ezrt mondott le hivatalrl, s ra-
gaszkodott hozz, hogy haladktalanul teljes ku-
menikus zsinatot kell sszehvni. A helyre kijellt
Tarasziosz, aki addig a birodalmi kormnyzatban
dolgozott, csak akkor volt hajland elfogadni a ptri-
rkai trnt, ha sszehvjk az kumenikus zsinatot, s
jra napirendre tzik az ikonok krdst. Ez meg is

105
trtnt 786-ban, de a tallkozt flbeszakto~a a
birodalmi rezred. Akcijukkal szmos pspk is
egyetrtett.
Eirn gyorsan cselekedett. sszegyjttte a hoz-
z h csapatokat s feloszlatta az rezredet. A zsina-
tot a fvrosbl Nicaeba kltztette, s gy ott vette
kezdett 787-ben. Elg kpvisel gylt ssze a rmai
pspksgbl s a keleti ptriarktusokbl is, hogy
valban kumenikus jelleg legyen a zsinat. A 787-
es zsinat elutastotta a 754-es kprombol zsinatot,
viszont nem adott vlaszt az ikonokat ellenzk rvei-
re, s azok etikai s krisztolgiai implikciira. Hatly-
talantotta a Damaszkuszi Jnos ellen 754-ben kibo-
cstott kitkozst, de nem idzte munkit a kpek
vdelmben felsorolt autoritsok kztt. A zsinaton
sszegylt egyhzi szemlyisgek hangslyoztk,
hogy az ikonok ellenzinek rvelsvel szemben a k-
pek nem a festk kitallsai, hanem megfelelnek az
egyhz hagyomnyainak. Termszetes ksri az evan-
glium trtnetnek, azzal a klnbsggel, hogy a
ltvny hatalma nagyobb intenzitssal ruhzza fel
ket. Hogy megcfoljk a kpellenes vdat, amely
szerint az ikonok sszezavarjk a blvnyimdssze-
r rzelmeket a tisztelettel, a zsinat hangslyozta,
hogy az ikonokat mindig is csupn tisztelettel illettk.
S mg ekkor is csak az brzolt alak hasonlatossg-
nak szlt a tisztelet, s nem a kpek anyagnak, mert
a zsinat rsztvevi szerint az eredeti elrsnek v-
gya s szeretete mozdtja meg szvnket".
A szervezk azt remltk, hogy a 787-es zsinat el-
hozza az egyhzi bkt. Nem kritizltk nyltan Ill. Le-
t s V. Konstantint. A kprombols eszmje igazi
atyjnak a mr rg halott nikoleiai Konstantin psp-
kt tettk meg. A msodik nicaeai zsinaton (amelyet
gyakran csak a msodik Nicaenak neveznek) tizen-
ht olyan pspk vett rszt, aki mr a 754-es zsina-
ton is jelen volt. Fontos krds volt, hogy mi legyen a
sorsuk, s a vita megmutatta azt is, mekkora szerepe
van a szerzeteseknek a zsinatban - a jelenlevknek

106
csaknem egyharmada szerzetes volt. k a kpelle-
nes pspkk tbbsgnek esetben elleneztk a
megbocstst. Az egyik krds az volt, hogy akad-e
a pspkk kztt olyan, akit erszakkal vettek r a
kpek eltlsre. A nicaeai Hpatiosz beismerte,
hogy az esetben nem volt szksg erszakra -
az ikonellenessg elvei szerint nevelkedett. Beisme-
rsnek ereje nagy hatssal volt a tbbi pspkre is.
Egyetrtettek vele, s ezt kiabltk: ,Ytkeztnk, s
most bocsnatrt esedeznk!" A szerzetesek fenntar-
tsai ellenre a kpmegtagad pspkket vissza-
vettk az egyhzba, legfkppen Tarasziosz ptrirka
(784-806) nyomsra. A szerzetesek egyik vezetje,
a sztudioszi Szabasz arra clzott, hogy a konstantin-
polyi ptrirka csupn az uralkodn utastsait hajt-
ja vgre: vagyis nem szabad bzni abban, hogy meg
tudja tartani az egyhz fggetlensgt.
A szerzetesek jelenlte meglehetsen kellemetlen
volt a msodik nicaeai zsinaton. Mg tbb aggoda-
lomra adtak okot azok a szerzetesek, akik nem voltak
hajlandk megjelenni a zsinaton, mert szimnival
(lelki javakkal val zrkedssel) vdoltk a pspk-
ket - a httrben pedig ott lltak azok a szerzetesek,
akik az ikonok ellenzivel rtettek egyet. V. Konstan-
tin ldzsei megmutattk a szerzetesek megosztott-
sgt, amely a msodik nicaeai zsinat utn is folyta-
tdott, s azzal a hatssal jrt, hogy radiklisabb
tette a szerzetesek kvetelseit. Gyanakvssal szem-
lltk nemcsak Taraszioszt, de utdjt, Nikphorosz
ptrirkt (806-815) is. Elzleg mindketten az llam-
igazgatsban dolgoztak, s onnan kerltek a konstan-
tinpolyi egyhz lre. Mivel f cljuk az egyttmk
ds s a kompromisszum kialaktsa volt, igyekeztek
bks megoldsokat tallni, s egyetrtettek a ke-
resztnek a kprombolk szmra kzponti jelents
g tiszteletvel. Sok szerzetes gy ltta, hogy Tara-
sziosz s Nikphorosz tlsgosan is engedkeny az
ikonellenessggel szemben, s tl knnyen tesznek
eleget a csszri udvar kvetelseinek.
107
Egy msik ikonellenes elvet is elfogadtak: a kpek
etikai elmlett. A nagy plda Kegyes Szent Phila-
retosz volt, egy jtkonysgrl ismert paphlagoniai
fldbirtokos. Emelkedett szellem keresztnysge s
jtkonysga egszen elszegnytette, de vagyoni
helyzete ismt rendbe jtt, amikor VI. Konstantin
(780-797) felesgl krte egyik lnyt. Philaretosz a
fvrosba kltztt, s ott folytatta jtkony tev-
kenysgt: senki sem lehetett volna jobb pldja a
jtkonysg mellett elktelezett kegyes let vilgi
emberben megtesteslt kpellenes etiknak. Tev-
kenysge felkeltette a radiklisabb szerzetesek gya-
nakvst, akik a fvrosban kialakulni kezd kultu-
szt szndkosan egy kpekrt mrtrhallt halt fiktv
hssel prbltk helyettesteni.
Ebben a nehz helyzetben bukkant fel a szerzetesek
egy j vezr alakja: Theodrosznak hvtk. Az llam-
igazgatsban dolgoz csaldbl szrmazott, nagy-
btyja pedig a msodik nicaeai zsinat egyik kzponti
szerepet jtsz aptja volt. 794-ben lett a konstanti-
npolyi egyhzkrzethez tartoz Sztudiosz aptja,
amely taln a legersebb s legbefolysosabb volt a
fvrosi kolostorok kzl. Els prbattele akkor k-
vetkezett el, amikor VI. Konstantin elhatrozta, hogy
elhagyja els felesgt, Philaretosz lnyt, s az ud-
varhlgyt veszi felesgl, aki viszont trtnetesen
Theodrosz egyik unokatestvre volt. Ez botrnyos
volt: az els eset, hogy egy keresztny uralkod elvlt
a felesgtl. Voltak, akik elleneztk, de Tarasziosz
ptrirka a csszr fenyegetsre beleegyezett: az
uralkod ugyanis azzal zsarolta, hogy visszalltja a
kpellenes intzkedseket. Theodroszt megdbben-
tette a ptrirka gyvasga, s szakadst idzett el az
egyhzon bell. Intzkedseirt szmzetsre tt:Itk,
de ez nem tartott sokig, mert a csszr nhny h-
nap mlva maga is elvesztette trnjt. Theodrosz vi-
szont nem hagyta annyiban a dc;>lgot, s a kvetkez
ptrirka, Nikphorosz idejn is fellesztette az egy-
hzszakadst. Ezrt ismt szmzets vrt r.
108
A msodik kprombols

Theodroszt ksbb, a Biznc trtnetben srn


elfordul hadiszerencstlensgek egyike utn visz-
szahvtk. 811-ben a csszrt, akinek szintn Nik-
phorosz (802-811) volt a neve, a balkni hgkon
fogsgba ejtettk a bolgrok t magt megltk,
hadseregt pedig visszavertk. A bolgrok vezre,
Krum kn Konstantinpoly ellen vonult seregeivel.
Az j csszr, Nikphorosz veje a Theodrosz Sztu-
ditsz ltal vezetett szerzetesekbe vetette minden bi-
zalmt. Ez, gy tnt, nem a legjobb megolds a hadi
katasztrfk idejn. A fvros kznpe s katonas-
ga is V. Konstantin emlkt idzte. A kprombolk-
kal szimpatizlk felfesztettk a csszri srok bejra-
tt a Szent Apostolok templomban, s a srjnl
imdkoztak. Mindenfel az a szbeszd jrta, hogy
lttk V. Konstantint, amint elhagyja srjt, s megv-
di vrost a bolgrok tmadsa ellen. A helyzet egy
kprombol llamcsnyt ksztett el: sok tekintet-
ben npfelkelshez hasonltott, s az lett az eredm-
nye, hogy 813-ban egy katonai parancsnok, Le
kerlt a trnra. Miutn megbirkzott a bolgr vesze-
delemmel, a kpek krdsnek szentelte figyelmt.
Nikphorosz ptrirka nem volt hajland engedni a
nyomsnak, s ezrt 815-ben levltottk - nem sokkal
azeltt, hogy egy jabb egyhzi zsinat gylt ssze,
amely a 754-es zsinat hatrozatai szerint helyrell-
totta a kprombol hatrozatokat. V. Le (813-820)
egy j, ikonellenes ptrirkt nevezett ki: Theodo-
toszt (815-821).
A kpellenessg helyrelltsa V. Konstantin elvei-
nek szles kr npszersgre plt. gy tnik, l-
talban rltek neki az emberek. Az ldztets nem
volt jellemz. Az j rezsim mindssze annyit krt,
hogy az egyhz mkdjn egytt az j ptrirkval.
A legtbb pspk s apt hajland is volt erre, s ez-
zel a volt ptrirka, Nikphorosz s Theodrosz
Sztuditsz elszigeteldtt. A kpek ellenzi nem so-

109
kat tettek, hogy tovbbfejlesszk V. Konstantin rveit.
Ezek ppen elegendnek tntek, s kln altmasz-
totta ket a kprombolk florilegiuma: egy Jan-
nsz Grammatikosz sszelltotta antolgia, amely a
kpellenessg j fzisnak intellektulis sszefogla-
lsa volt. Jannszt egyltaln nem csak a teolgia
rdekelte, s mve jl mutatja, hogy a kpekrl szl
vita sokkal tgabban rtelmezhet intellektulis kr-
dseket is felvetett. V. Konstantin ellenfeleinek egyik
legnagyobb vdja az volt a csszr ellen, hogy tls-
gosan vilgiv tette a mvszetet s a kultrt. Ezrt
trt vissza a birodalmi mvszet repertrium~ba
Konstantin lverseny- s fogathajt-rajongsa. Ugy
tnik, ennl nem ment tovbb, de rmutatott egy va-
ldi problmra, amit a kpek ellenzi szrevettek:
hogy a szent s a profn kztti klnbsg egyre in-
kbb eltnt, amint a szent egyre inkbb thatotta az
let s a kultra minden terlett. A kprombol
ideolgia megprblta immr jra tisztn megvonni
a hatrokat.
A szent s a profn sszekeveredsnek egyik l-
dozata a vilgi, vagyis a klasszikus mveltsg tanul-
mnyozsa volt. Az oktats brmilyen szintje csak a
fvros nhny vezet csaldja szmra volt elr-
het. Theodrosz Sztuditsz s ccse tantja pld-
ul kezdetben desanyjuk volt, ksbb pedig nagy-
btyjuk, egy llami hivatalnok vette t oktatsukat.
A 8. szzad vgn a tants sznvonala egyszer csak
jelents fejldsnek indult. Arra is nagy igny volt,
amint az Gergiosz Khoeroboszkosz nyelvtanknyv-
bl is lthat, hogy jra sszefoglaljk s sokak sz-
mra elrhetv tegyk a ks kor grammatikai r-
tekezseit. Gergiosz a Hagia Szophia knyvtrosa
volt, de vallsos elktelezettsgrl nem szl egy
adat sem. Kortrsa volt Diaknus lgnatiosz, aki k-
sbb Nicaea kprombol pspke lett. Ignatiosz az-
zal bszklkedett, hogy megmentette a klasszikus
mveltsget, s leveleinek elegancija arrl rulkodik,
hogy ez nem res dicsekvs volt.
110
A kprombols msodik fzisa sokat ksznhe-
tett az oktats megemelkedett sznvonalnak. Legje-
lentsebb intellektulis alakja Le Mathmatikosz
volt, Jannsz Grammatikosz unokatestvre, s rvid
ideig Thesszaloniki ikonellenes pspke (840-843).
A Konstantinpolyban szletett s nevelkedett Le a
hagyomny szerint Androsz szigetn tett szert alapos
matematikai s termszettudomnyi tudsra. El-
kpzelhet, hogy mint j kapcsolatokkal rendelkez
fiatalembert, a fvrosbl Grgorszg terletre
menesztettk, hogy tvoli kolostorokban keressen
kziratokat, de ez lehetett minden oktatsa. Hamaro-
san akkora tiszteletben llt tudomnya, hogy Mamn
kalifa (813-833) meghvta Bagdadba, ahol ppen
fellesztettk a klasszikus tudomnyokat. Le na-
gyon alaposan ismerte az kor tudomnyos, mate-
matikai s csillagszati szvegeit. Fennmaradt egy
szljegyzet, amelyet Euklidsz Elemeihez rt. Kzirat-
ban megvolt neki Ptolemaiosz Syntaxisa is, a csilla-
gszatrl rt nagy mve, amelyet Nyugaton inkbb
Almagestaknt ismernek. A hres illusztrlt vatikni
Ptolemaiosz a grg tudomny irnti megjul r-
deklds jele, de - br a 830-as vek elejn kszlt -
gy tnik, hogy nem Le mve. Mgis nagyon r-
tkes munka, s valsznleg hivatalos ajndknak
szntk.
A kprombols msodik fzisnak idejbl fenn-
maradt tudomnyos kziratok meglepen nagy
szma a vilgi oktats jraledsrl tanskodik - ez
Theophilosz (829-842) uralkodsnak idejn rte el
cscspontjt. lkonellenessge ellenre j uralkod-
nak tartottk, s ksbb igazsgossgrt emlkeztek
meg rla. Nagy ptkez is volt. Kiegszttette a cs-
szri palott, s kortrsait elkprztatta a sok mrvny
s nemesfm. Automatkat - pldul aranyozott
gon l mechanikus madarakat - kszttetett a
trnterembe, hogy az Abbszidk udvartartst ut-
nozza: bryasi palotja is egy arab kjpalota mintjra
plt.
111
Ez a divat illett udvarnak vilgi tendenciihoz, de
annyiban paradox volt, hogy Teophilosznak kellett
utoljra szembenznie egy komoly arab tmadssal
Biznc ellen. 838-ban Mutaszim kalifa (833-842)
legyzte Teophiloszt, s elfoglalta Amoriont, az ana-
tliai katonai tartomny fvrost, amely a csszr
apjnak szlvrosa is volt. Ez nagyon rtott az ural-
kod presztzsnek, s sokan kpellenessgnek
bntetst lttk benne. Ez volt a Negyvenkt amo-
rioni mrtr tmja, amely beszmol a kifosztott v-
rosban fogsgba ejtett katonk sorsrl, akik nem
voltak hajlandk ttrni az iszlm hitre, s ezrt kiv-
geztk ket. A 838-ban bekvetkezett veresgek el
ksztettk az utat a kpellenessg eltrlshez
Teophilosz 842-ben bekvetkezett halla utn.

Az ortodoxia gyzelme

A kpellenessg msodik idszaka alatt a cssz-


roknak nem kellett sokat trdnik az ellenzkkkel.
A kprombolst leginkbb Nikphorosz ptrirka
(meghalt 828-ban) s Theodrosz Sztuditsz (meg-
halt 826-ban) ellenezte. Rgi ellensgek voltak, s
nemigen hinyoztak a csszrsgnak. A trnjtl
megfosztott ptrirka jl viselte a sorst. Nem is k-
srelte meg, hogy beavatkozzon az egyhz gyeibe:
visszavonulsnak veit azzal tlttte, hogy egy rte-
kezst rt a kprombols teolgija ellen, amely sajt
korban nem keltett nagy hatst. Theodrosz mr
nem viselkedett ilyen nyugodtan. Nyltan szervezke-
dett a kprombols ideolgija ellen. Rengeteget le-
velezett, s gy fenntartotta tmogatinak tbort,
akik kzl tbben az udvarban is nagy befolyssal
rendelkeztek.Tbbves szmzets utn lehetv tet-
tk szmra, hogy knyelmes visszavonultsgban
tltse utols veit.
Br nem voltak ppen hsk, Nikphorosz s
Theodrosz sokat tettek a kpek tiszteletnek helyre-
112
1. Nagy Konstantin kolosszlis szobrnak ffje:
Palazzo dei Conseruatori, Rma.
2. Konstantin/Jusztinianosz mozaikja: Hagia Szophia-templom,
Isztambul. A templom elcsarnokba vezet dli qt fltt
tallhat mozaik valsznleg a 10. szzadbl szrmazik.
Jobbra Konstantin lthat, amint Konstantinpoly vrosnak
maketijt tnyljj/ja a Szzanynak s a Gyermeknek, mfg
Jusztinianosz (balra) a Hagia Szoplzia-templom kicsinytett mst
qn/ja (el. A mozaik a Biznci Birodalom alaptikntjelenfti
meg Konstantint s Jusztinianoszt; a Hagia Szophia szimbolizfja
Jusztinianosz trunyhoz s pt munkfjt, amellyel formba
nttte a birodalom ljj fvrost megalapt Konstantin
elkpzelsed.
3. !. Theodosiust a lversenytren brzol obeliszk rszlete:
Hippodrom, Isztambul. Ezt a dombomivet ahhoz a Karnakbl
szrmaz obeliszkhez adtk hozz, amelyet !. Theodosius
a konstantinpolyi Hippodrom (lversenytr) kzepn lltott fel.
Theodosiust s csalcfjt brzo/ja, amint elnklnek ajtkokon.
4. Konstantinpoly umsfalat'.- 412-ben pltek, II. Theodosius
uralkodsa alatt. A fal a rmai katonai teruezs
nagy alkotsa - 1204-ig minden ellensgtl megvdte a vrost.
'

/
5. Mozaik a Rotundb/: Thesszaloniki. A Rotunda eredetileg
a pogny Galerius csszr mauzleuma volt - az 5. szzadban
alaktottk t keresztny templomm. A mozaikdekorci6
a szentek kalendtiumt brzofja. A szentek gi lakhelye
olyan, mint az idealizlt csszri palota.
6. A Szent Szergosz s Bakkhosz-templom belsr;/e: Isztambul.
Jusztnianosz s Theodra pttette a Hormiszdaz-palothan,
ahol a csszri trnra lpsk (527) eltt ltek. fsdetez Le1vezse
s kprzatos ptszeti megoldsai miatt Jusztuanosz kornak
legizgalmasabb pleteknt tar!Jk szmon.
7. A Hagia Szophia-templom
bels(je: Isztambul. A trkk
a 19. szzad kzepn Gaspa1
s Giuseppe Fossatit krtk fi
hogy llsk helyre
a templomot.
A templombelsben lthat
festmnyeik megfelelnek
az plet romantikus
atmoszfr4fnak.

8. A Szent Katalin-templom
apszismozailg'a: Sinat:
A templomot Jusztinianosz
segftsguel ffjeztlc be
550 krl. Az apszis mozailg'a
Krisztus sznevltozst
brzolja, de Krisztus s az
apostolok emberi formban
jelennek meg, ami a
reprezentci lehetsgeinek
ljj/qjta meglczelftire vall.
9. Krisztust brzol ikon:
Szent Kata/n-templom,
Sinai. A 6. szzad vgrl
sz1mazk - ez az els rnk
maradt Krisztus Pantokrtor-
brzo!s. Taln !Visztus
valamelyik akheiropoieta
(nem emberi kz festette)
kpe utn kszlt, amelyek
ekkortcfj't vltak npszerv.
Krisztust SLak!!a! brzofja,
deaksbb
Pantokrtorokraje!!emz
komorsg helyett a mvsL
inkbb a Megvlt
embersgt hangslyozta.
Azt az roe!st tkrzi, hogy
Krisztus kpei a
megtesteslsrl tesznek
tansgot.

J0. Mihly arkangyalt


brzol elefntcsont
domb01m{f:
Brtsh Museum, London
A 6. szzad kzeprl
szrmazik. Ez a
legnagyobb rnk maradt
biznci
e!efntcsont-faraguny,
s egyike
a legszebbeknek is.
Felirata gy szl:
Fogadd az esdekl
krst''.
II. Jusztinanosz s ksrete: San Vita/e, Rauenna.
A templom szentlynek sz..!-k faln.

12. Theodra csszrn s ksrete: San Vita/e, Rauenna.


A templom szentlynek dli faln.
.-: :.i.: ~ i -: .... . .:._ -~ ~ .~. '),;/ " ~ '.J - ,r. - 13. A Madridi
'
.
' ' i.''lr!.~ i-:. -'"",; '" :..:~! ~ = .. ~ ;J . : - :::- .i . . ~-. -. . - - ;; , Szklitzsz-krnika:
: - . - !
Biblioteca Nacional,
. .r'--:.;...,::..:-: -~'J....;'; . . ~ ,, . --,;- :. ::" :..-. ~ .-~: _'.'" :--
';. ;; ,-:.~-~ ,- ,.. ..::r.1".:l f-'1_' - . , ." ' :.:-.;
Madrid A grgtz
pusztt hatst
brzol miniatra
a 12. szzadbl.
A kp felirata:
A rmai flotta egy
ellensges hqjra
tzel".

::--.., - "1./", .. . -
. .
. . . - - .<.. .~--- .
'

14. Az ernyek
ltn:ija"
- Lpcss Szent
Jnos ikor"!fa:
Szent Katalin
templom, Sinai.
A 12. szzadi
ikon Lpcss
Szent Jnos
misztikus
felemelkedst
brzo!fa.
A szent Istenhez
emelkedik fel
egy harmincfok
ltrn, az
uatlanokra pedig
1dgk
leselkednek.
J5. Dvidot brzol tnyr: Metropolitan Museum, New York.
Dvid legyzi Glitot. A vmosok pecstje arra utal
hogy HraldeiosL csszr (610-641) uralkodsa idtyen kszlt.
Ajelenet a csszrnak a perzsk fltt aratott gyzelmt nnepli:
Az testamentumi tm4i kp azt az idet hangslyozza,
hogy Biznc az t. Izrael.
16. Ajeruzslemi
Sziklatemplom kvlrl.
ptst Abd al-Malik
kaltfa kezdte el 691-92-ben.
Mohamed efjszakai
utazsnak emlkre
kszlt, s c/ja, hogy
rnyorr!ia az iszlm
blyegt egy mg mindig
nagyrszt keresztny
vrosra.

17. A jeruzslemi
Sziklatemplom belsje. .
A dszts legeredetibb ~
jellegzetessge az, hogy a \
Kornbl uett
szvegekbl ll.
18. Mozaik a damaszkuszi nagy mecsetben. A kp paradicsomi
ltkpet brzol, s az kor illuzionista mvszetnek utols
hqjtsa.

19. Muzulmn kalligrfia:


nishapwi tnyr, 9. szzad,
Vctona and Albert Museum,
London. Az L'>zlm
a kalligrfiban
a dsztmvszet eredeti
s kielgt(01m4fra tallt
r - a szuegek
a Kornbl szrmaztak.
20. A mihrab beyarata Crdoba fmecsetfben. A mihrab faliflke,
amely a mecset Mekka fel nz oldaln tallhat. A mecset
kiemelkedjelentsg pontfa. Ez a mihrab a 10. szzad
kzeprl szrmazik, mozaikdfsztse pedig biznci mesteremberek
munkifja uolt, akiket Bborbanszletett VII. Konstantin csszr
kldtt Crdobba.
. ~

r . ;.

1.
.

2 ! . A Hagia Ern-templom bfijrata, Isztambul. Eredetileg


Jusztnianosz uralkodsa alatt plt a 6. szzadban.
740-ben a kprombol V. Konstantin pttette ljjra egy fldrengs
utn. Az apszisban a kpellenes idszak kereszge lthat.
-._.J,
~

22. Krisztus kirly, Godescalco 23. Sainte-Foy ereklyetart


euangeliriuma: Bibliotheque szobra: Conques,
!Yationale, Prizs. A 781-ben kszlt Franciaorszg.
kziratot /'/agy Kroly rendelte meg, A csodatv ereklyk
hogy megnnepefje fia, Pippin rmai tisztelete Nyugat-Eurpban
megkeresztelst, s megkszrJie ahhoz vezetett, hogy ember
Hadrianus ppnak, hogy elvllalta f01m4f ereklyetartkat
a gyermek keresztapasgt. ksztettek.
/'/agy Kroly s Hadrianus viszonya
ebben az idszakban volt a legjobb.
',

.
<.
. . l
"~ f'
~ ...

~ '

'"

24. Apszismozaik: Hagia Szophia, Isztambul. A trnon l Mria


a gyermek Krisztussal. A mozaik lersakor Photiosz ptrirka
egy ll Mria-brzolsra utal- gy nem biztos, hogy Photiosz
ezt a mozaikkpet avatta fel 867. mrcius 27-n.
25. Apszismozaik: Mria elszender.lse-templom, lznik.
ll Mria-alak a gyermek f(risztussal ezt az elrendezst
ltalban Hodegetrinak nevezik. A kprombols veresge utn
ez lett a standard apszisdekorci. Ezt a mozaikot utlag
lltottk helyre: az arany httren mg lthat a kprombolk
kereszt/nek krvonala.
,
,,,

'r----_............,..''--'
. ,--... . . . ._....:..,___

26-27. Mozaik a
thesszalonild
Hagia
Szophia-templom
kupolijban.
Krisztus
mennybemenetelt
brzofa -
a Megvltt kt
angyal emeli a
magasba.
A kupola szeglyn
a tizenkt apostol
lthat s Mria,
kt angyallal.
A felirat szerint
880-ban kszlt.
28. A Prizsi Zsoltrosknyv: Bibliotheque !Yationale,
Prizs. zsais imfja. A prfta az efjszakt s a hajnalt
megszemlyest alakok kztt ll. A zsoltrosknyv
a makedn renesznszjellegzetes mve: a klasszikus
mvszet technikit a keresztnysg szolglatba ll[ja.
\:tl.11 Y /\ t"N

)t H J\. 1-f.CI
.! IC!.1..C:i...AA ,
f N MVPI
l( e 1 :)
a

29. A Plizsi Zsoltrosknyu: Bbliotheque /'latonale, Prizs.


Izrael lnya duzl Sau!t s Dvidot. Az ikonogrfia alapja
egy konje!enet: lphlgena a tauroszok fkffn. A felrat gy szl
Saul az ezreiue! s Dvid az tzezreivel".
,r ,~,, ,_ Juei~ _11t, "' "M21-=,unuu

30. Bborbanszletett Konstantint brzol fatbla:


Puskin Szpmvszeti Mzeum, Mos:d~.ua.
Krisztus megkoronzza Bborbanszletetf Konstantint (945-959).
31. A Cappella Pala!ina nyugati rsze, Palermo. A kirlyi emelvny
fltt-(igyefjk meg a ktjelkpes oroszlnt- egy trnon l
Pantokrtor-figura lthat, Szent Pterrel s Pllal.
Az plet dekorciQjt ksbb egsztettk ki a mozaikkal,
amikor - valsznleg - egy fogadterme! alaktottak t
kpolnv.
32. Apszismozak: cefalu katedrlis. Csak az apszist s a szently
oldalfalait dekorltk mozaikkal A munkt 1148-ban f(jeztk be.
Az apszis kagylqjt n01mann mdra a Pantokrtor mellkpuel
dsztettk. Alatta Mria lthat anSlyalok trsasgban.
33. A Martorana-templom harangtornya: Palermo
(H. Galley Knight utn). A muzulmn utaz,
lbn Jubayr csodlatt leginkbb a templom harangtornya
vltotta ki. Paradox mdon ez nyugati hozztolds volt
egy biznci stlusban plt templomhoz.
lltsrt. gy rveltek az ikonok vdelmben, hogy
figyelembe vettk a biznci elit magasabb mvelts
gi szintjt is. rvrendszerk sokat ksznhetett az
arisztotelszi logiknak (mg ha az igazsg ereje-
knt" prezentltk is ket), amely biztostotta sz-
mukra az intellektulis fegyverzetet, hogy szembe-
szllhassanak V. Konstantin kpellenes teolgijval.
Ellent tudtak mondani hres rvelsnek Krisztus
krlrsnak kvetkezmnyeirl: vagyis hogy az em-
ber vagy sszekeveri, vagy pedig sztvlasztja ktfle
termszett. Theodrosz s Nikphorosz ltta, hogy
a kprombolk azt felttelezik: a mvsz feladata
Krisztus krlrsa. De ez egyltaln nem gy van, r-
veltek: a folyamat a megtestesls csodjnak elke-
rlhetetlen kvetkezmnye. Pontosan ezrt tesznek a
kpek tansgot a megtesteslsrl. S mint ilyenek,
a khalkedni zsinat tantsnak felelnek meg, amely
kimondta, hogy Krisztusnak kt tkletes termszete
van: isteni s emberi is, s ezeknek egysge nem oszt-
hat fel, s nem is jelent zrzavart. A kprombolk
ellenllsa Krisztus brzolsval szemben a meg-
testesls tagadsa, vagyis azt vitatja, hogy Krisztus
ember s Isten is egyszerre.
Nikphorosz s Theodrosz is sokat foglalkozott
V. Konstantin azon lltsval, hogy a kp lnyegben
azonos a prototpussal. Ez tmasztotta al a kprom-
bolk idejt, hogy Krisztus igazi kpe az oltriszent-
sg - s ez volt az egyik leghatkonyabb rvk.
Nikphorosz s Theodrosz megfordtotta ezt az r-
vet, s azt mondtk, hogy a kprombolk azzal, hogy
az oltriszentsget pusztn Krisztus kpnek ltjk,
tagadjk a valdi jelenlt idejt. Akrhogy is, az
utbbi meghatrozsa logiktlanul leszkt volt. Az
ikonok kt vdelmezje ehelyett azt mondta, hogy a
kpnek s brzoltjnak azonossga viszonylagos,
ami azt jelenti, hogy a kp valamilyen mrtkben r-
szesedik az ltala brzolt dolog vagy szemly tiszte-
letbl s ernyeibl. Ily mdon a kpek etikai felfo-
gst, amelyet az ikonok vdelmezi soha nem
113
vitattak, magukra a kpekre lehetett alkalmazni. p-
pen gy, ahogyan az ernyes keresztny rszesedik
Krisztus s a szentek rdemeibl (brmilyen alacsony
fokon is), egy kp is rszesedhet bellk. Jl kifejtett,
de kevsb leszkt rvels volt ez a kpek szerep-
rl, amely ugyanakkor tvol tartotta magt az ikonok
tiszteletnek extrm formitl.
Theodrosz Sztuditsz ms szempontbl is na-
gyon j munkt vgzett. Halla utn tmogatinak
csoportjai folytattk az ellenlls hagyomnyt. A sztu-
dioszi aptsg az elgedetlensg centruma lett az
egyhzhoz s az udvarhoz tartozk kztt is. Theo-
philosz csszrt olyannyira bosszantotta, hogy jabb
ldzsekbe kezdett. A fest Lazarosz kezt a csszr
parancsra sszegettk, de ez nem gtolta meg ab-
ban, hogy amint elengedtk, azonnal visszatrjen az
ikonfestshez. A csszr ldzsnek estek ldozatul
a Graptoi (sz szerint: rssal megjellt") testvrek
is, akiket azrt neveztek gy, mert homlokukra jambi-
kus verseket tetovltattak, amelyek az eltvelyedett
eretneksg silny ednyeinek" neveztk ket.
Nluk is veszlyesebb volt a patrcius Szergiosz,
akit 832-ben szmztek kpvd hitrt. volt a k-
sbbi ptrirka, Photiosz apja; felesge pedig tvoli
rokona volt Theophilosz felesgnek, Theodrnak-
vagyis a biznci politikai let kzppontjban llt.
Ugyangy, ahogyan V. Konstantin idejn is voltak ko-
moly hivatalokat betlt emberek, akik a csszr n-
zetei ellen fordultak, gy volt ez Theophilosz uralko-
dsa alatt is. Ennek oka valsznleg az udvar
politikjban rejlett. Az llami hivatalnokok valsz-
nleg htrnyba kerltek a kprombol uralkodk
idejn, mert ezek az idszakok inkbb a hadseregnek
kedveztek. Taln azt is elleneztk, hogy V. Konstantin
s Theopilosz annyira a np kegyeit keresi. Valszn
leg a kegyessget is mskpp gyakoroltk - ehhez is
kthet ellenzkisgk. Az llami hivatalnokok vol-
tak a birodalom legjobban kpzett emberei, s ezrt
msoknl jobban rdekelte ket a kpekrl szl vi-

114
ta. Nyilvnval volt, hogy az rvelsben a kpek
melletti intellektulis kills gyzedelmeskedett, an-
nak ksznheten, hogy Nikphorosz s Theodrosz
olyan jl tovbbfejlesztette Damaszkuszi Jnos gon-
dolatait.
Vgl a kpek restaurcija 843-ban bels munka
volt, amelyet Theodra csszrn hajtott vgre, leg-
kzelebbi rokonai tmogatsval. Theodra egysze-
ren jra hatlyba lptette a msodik nicaeai zsinat
hatrozatait, s az ortodoxia gyzelmeknt ismertt
vlt esemny tiszteletre egy jabb nnepet jellt ki:
az ortodoxia gyzelmnek nnept, amelyet vente
kellett meglni az eretneksg legyzsnek emlke-
zetre. Mivel a kpek tiszteletnek helyrelltsa
mindkt esetben csszrnk nevhez fzdik, akiket
rokonaik s szimpatiznsaik csoportja tmogatott,
szmos trtnsz azt felttelezi, hogy a nk valami-
lyen mdon termszetesen ktdnek az ikonokhoz.
Mg az a felttelezs is megszletett, hogy a nk er
sebben ktdtek a keresztny valls mgikus s az
rzelmekre hat elemeihez. Kedves trtnetek szl-
nak arrl, hogy Eirn s Theodra is ikonokat tar-
tott magnlakosztlyban. Az uralkodcsald ms
ntagjairl is az maradt fenn, hogy titokban imdtk
az ikonokat. Hogy ez ltalban igaz volt a vezet ud-
vari csaldok ntagjaira nzve, azt az is bizonytja,
hogy Theodrosz Sztuditsz aktv leveleztrsai k-
ztt negyven n is akadt. A trsadalomnak egy eg-
szen msik szintjn, Ifjabb Szent Istvn brtnrnek
felesge is rejtegetett ikonokat a frje ell, s megen-
gedte a szentnek, hogy tisztelje ket. Lehet, hogy Ist-
vn meglsben a fvros utcin nk is rszt vettek,
de az biztos, hogy az ikonokat hossz idn t az ott-
honi istentiszteletekre hasznltk, s ez a szfra ha-
gyomnyosan a csald ntagjainak befolysa alatt
llt. Elg plda ll rendelkezsnkre, amely azt mu-
tatja, hogy a nk nagy hatalommal brtak a csaldon
bell, s hogy k hatroztk meg a csaldi let vall-
sos jellegt. Mivel a kpellenes csszrok a nyilv-
115
nossg beleegyezst akartk igazn biztostani, na-
gyon is knnyen lehet, hogy a nk zavartalanul foly-
tathattk otthoni kptiszteletket.
Az. ikonok tiszteletrl szl vitk kzppontjban
az egsz biznci kultra karakternek meghatrozsa
llt, amely szmunkra ma mr ismeretlen kis drmk
sorozatban zajlott. De a legfbb vlasztvonalak
nyilvnvalak. A 6. s a 7. szzadban egyre inkbb
megersdtt a kpek kultikus tisztelete, amely mr-
mr azzal fenyegetett, hogy monopolizlja a keresz-
tny vallst. Volt nmi igazsga azoknak, akik ezt a
blvnyimdshoz tartottk hasonlatosnak, hiszen a
kpeknek egyre tbben tulajdontottak mgikus ert,
s ez a zsidk s a muzulmnok kritikinak is kitette
Bizncot. A kpekbe vetett hit talaktotta a keresz-
tny vallst, s sokfle hatrt mosott el. Az.t a hierar-
chit is fenyegette, amely a biznci trsadalmi rend
alapjt kpezte. Egyre inkbb szksgess vlt a k-
pek szerepnek s funkcijnak vilgos meghatro-
zsa. Vgl is ez volt az, amit az ikonvita kikristlyos-
tott, s ehhez a kpek ellenzi legalbb annyira
hozzjrultak, mint vdelmezik. Mieltt megjelent a
kprombols ideolgija, rengeteg ikont ruhztak fel
csodatv ervel. A msodik nicaeai zsinaton az egy-
hzatyk sszertk a csodatv kpek listjt, de a
kpek vgs, 843-as restaurcija utn az ikonok
tiszteli inkbb nem hangslyoztk mgikus tulaj-
donsgaikat. F eredmnyk az volt, hogy megvd-
tk a vallsos mvszet szerept, mert a liturgia ter-
mszetes velejrjnak s az elmlkeds segtjnek
tekintettk az ikonokat. Ez biztostotta a biznci civi-
lizci sajtossgt, amely nemcsak a latin keresz-
tnysgtl, hanem az iszlmtl is megklnbztette.
A kprombols ideolgija vallsi szempontbl ter-
mketlen volt. Tlsgosan sz szerinti volt, s nem
ismerte fel, hogy minden vallsi rendszernek kpes-
nek kell lennie a vltozsokra a krlmnyek hats-
ra. Ma mr knny kritizlni az ikonok vdelmezit,
pldul Damaszkuszi Jnost, mert bizonytkokat
116
fabrikltak, hogY, az ikonoknak megadjk a megfele-
l vdelmet az Ujtestamentum vagy az egyhzatyk
rsainak alapjn. De az, hogy egy folyamatos hagyo-
mny szerept hangslyoztk, amely kpes j eleme-
ket is magban foglalni, sszhangban volt meggy
zdskkel, hogy a megtestesls csodja tovbbra
is mkdik - ez Krisztus rksgnek lnyege, ame-
lyet az apostolok s a szentek tartanak fenn.
Rvid tvon a kprombols nagyon nagy elny
ket jelentett Biznc szmra. lll. Le s V. Konstantin
arra hasznltk, hogy leplezzk az iszlm gyzelmek
fenyegette csszri uralom helyrelltsra tett ksr-
leteiket. Ez megmenektette Bizncot a politikai anar-
chitl, amely a 8. szzad elejn jellemezte. A kp-
rombol csszrok hatkonyan mkd llamot
hagytak maguk utn, amely a makedn dinasztia
9-10. szzadi eredmnyeit is megalapozta. Az ikon-
ellenessg a kolostorok kulturlis befolyst is csk-
kentette, amely a 7. szzadban meghatroz volt.
Emelkedett az oktats sznvonala; a vilgi tanulm-
nyokat sajt magukrt mveltk, s a klasszikus kul-
tra szmos aspektust feltmasztottk. Ez pedig
helyrelltotta a biznci kultra elvesztett egyens-
lyt.

117
HATODIK FEJEZET

Biznc s a Nyugat

A nyugati keresztnysg a kprombol vitk sorn


vlt nll entitss - ekkor szakadtak el tb-
b-kevsb teljesen a Biznchoz s a keleti ke-
resztnysghez fzd ktelkei. Nagy Kroly rmai
megkoronzst 800 karcsonynak napjn hossz
ideje az elvls szimbolikus esemnynek tekintik, de
a Rmai Birodalom kt felnek egysge mindig is
mestersges volt. Akrmennyire is megtermkeny-
tette egymst a kt kultra a szzadok sorn, s
akrmilyen gyakori volt is a ktnyelvsg a mvelt elit
kreiben, mindig kt kln kultra maradt: az egyik
latin, a msik grg nyelv. Ezt a keresztnysg gy
zelme s a birodalmi fvros Konstantinpolyba kl-
tztetse leplezte egy ideig. A Nyugat - s ez a k-
sbbi barbr kirlysgokat is magban foglalja -
mindig gy nzett a konstantinpolyi csszrra, mint
vgs dntbrra. A fvros Konstantinpolyba kl-
tztetsnek egyik hatsa az volt, hogy a hadsereg s
a kormnyzs nyelve a latin lett keleten is, mg ha a
grg meg is maradt az egyhz s a kultra nyelv-
nek. Ez a fejlemny valamennyire elmosta a kelet s
a nyugat kztti vlasztvonalat.

Gyenglnek a ktelkek

A nagy latin teolgus, Augustinus ebben a kzegben


kpes volt befogadni a keleti, kappadkiai egyhz-
atyk j gondolatait. Ezek a gondolatok azonban
beolvadtak abba a jellegzetesen nyugati teolgiai
szemlletmdba, amelynek kialaktsban ppen
Augustinus jtszotta a legjelentsebb szerepet. Biz-

118
tostotta, hogy a nyugat rdekldsi krei s jellegze-
tessgei nagyon klnbzzenek a keletitl. Nem a
kzbenjrsra s a tkletesedsre tette a f hang-
slyt, hanem a predesztincira s a kzssgre. Br
folyamatosan szrdtek be jabb gondolatramok
keletrl, Augustinus teolgijnak felhasznlsval
alaposan megszrtk ket. Ebben a kora kzpkori
fogalmi s kulturlis csereforgalor- - m lehet, hogy a
Nyugat volt a befogad fl, de egyltaln nem volt
passzvnak mondhat. A folyamatJt az tette lehet
v, hogy a kzs hiten s kzs politikai elktelezett-
sgeken alapul valamilyen fok egysg egszen a
8. szzadig eltartott, s szemlyes ktelkek is ltek
a ktfle trsadalom elitje kztt. Nagy Szent Gergely
ppa (590-604) az Anicius csaldbl szrmazott,
amelynek egy vszzaddal azeltt Juliana Anicia,
Konstantinpoly jtevje is a tagja volt. Gergely ma-
ga pedig Konstantinpolyban volt ppai nuncius
(apocrisarius), mieltt ppa lett.
Ezeket a ktelkeket megerstette az is, hogy
Jusztinianosz visszafoglalta Itlit, Sziclit s szak-
Afrikt, s klnsen megerstettk ket a longo-
brd invzik, amelyek miatt a rmai szentorok
sietve Konstantinpoly b~~tonsgba menekltek.
Cassiodorus kivtel volt. 0 ott maradt a Vivarium-
ban, abban a kolostorban, amelyet maga alaptott
Dl-Itliban. Itt be tudta fejezni idsebb kortrsa,
Boethius munkjt, akinek az volt a clja, hogy a
grgk blcsessgt" megismertesse a latin nyel-
v nyugattal. Mg Boethius Arisztotelsz logikjt
fordtotta le s ltta el kommentrokkal, Cassio-
dorus megalkotta az Institutionest, egy olyan sz-
veggyjtemnyt, amely klasszikus szvegeket tartal-
mazott keresztny formban. Izidornak, Sevilla
pspknek valamivel ksbbi sszelltsa ugyan-
ezt vgzi el spanyol kontextusban. Ezek a munkk
fontos szerepet tltttek be a mveltsg feltmasz-
tsban a Karoling-idszakban. Br kicsit leegysze-
rstve, megriztk a latin nyelv nyugat szmra a

119
gorog mvelds alapjait, ahogyan Jusztinianosz
korban ltek.
A 7. szzad monothelta viti sem stk al Biznc
s Rma kzeli kapcsolatt - inkbb nagyon is m
kd kapcsolatrl rulkodnak. A konstantinpolyi
szakadrok Rmban kerestek menedket s tmo-
gatst. Vgl a rmai llspont gyzedelmeskedett.
Konstantinpoly s Rma ktelkei megersdtek,
ahogy az iszlm elretrse miatt egyre tbben me-
nekltek keletrl Rmba. Szmos ppnak a grg
volt az anyanyelve. St egy ideig gy ltszott, hogy a
grg lesz a ppai hivatalok kzs nyelve. Pldul
amikor Wilfred, York pspke Rmba ment a 8. sz-
zad elejn, hogy egy krvnyt nyjtson be a ppai
hivatalhoz, a ppai szindus grgl folytatta le a tr-
gyalst. Rmban nvekedett a grg nyelv kolos-
torok szma, s a 7-8. szzadban a ppa sok embe-
re ezekbl kerlt ki. A legjobb plda erre a tarsusi
Theodor, akit a 7. szzad kzepn Canterbury rse-
kv neveztek ki.
A kprombols kezdetekor Rma mg mindig
nagyvrosnak szmtott a kor mrcj~vel mrve, br
terlete sokat cskkent legfnyesebb napjai ta.
Nagy zarndoktemplomai voltak, mint pldul a
Szent Pter, amely Konstantin idejben plt fel. Sz-
mos bazilika plt az 5. szzadban az akkori ppk
rendeletre. Nhny nagy kori plet is fennma-
radt, mint pldul a Castel Sant'Angelo, ahogyan a
kzpkorban neveztk, vagy a Pantheon, amely 609-
ben lett Santa Maria Rotonda-templomm. Kiss
korbban egy 1. szzadi csarnok pletbl alaktot-
tk ki a Santa Maria Antiqua-templomot, amelyet a
8. szzad elejn VII. Jnos ppa (705-707) szmos
mesteri freskval dekorltatott ki. Hogy a mvszek
Konstantinpolybl rkeztek-e, az mindegy - a fres-
kk mindenesetre azt bizonytjk, hogy Rma s
Konstantinpoly ugyanahhoz a vilghoz tartozott. J-
nos ppa maga is egy biznci tiszt fia volt. Ha ma-
ga vitzott is II. Jusztinianosszal a trulloszi zsinat elis-
120
mersrl, 711-ben utdja ktelessgszeren elvo-
nult Konstantinpolyba, ahol ill tisztelettel fogadtk,
s megint ltrejtt valamifle kiegyezs Konstantin-
poly s Rma kztt.
Ezt a mkd kapcsolatot Ill. Le lpsei megza-
vartk. Azzal kezddtt, hogy 724-ben vagy 725-ben
megadztatott olyan ppai birtokokat Dl-Itliban
s Szicliban, amelyek addig admentessget lvez-
tek. Ezt betetzte kprombol" rendelete 730-ban,
amelyet II. Gergely ppa s utdja, Ill. Gergely is
lesen ellenzett. Elszr is, a megelz kt s fl v-
szzad egyhztrtnetnek nagy rsze arrl szlt,
legalbbis a felsznen, hogy Rma megmutatta Kons-
tantinpolynak, mi az igazi ortodoxia. Msodszor: az
ikonok Rma vallsi letnek integrns rszei voltak,
mint ahogy gy volt ez minden ms biznci vrossal
is. Ikonokat hasznltak a krmenetekben; a laterni
Krisztus-ikon a vros oltalmaz zszlaja lett, s csoda-
tv kpnek hittk, amelyet nem emberi kz alkotott.
Az ikonok kultikus trgyknt funkcionltak Rm-
ban. gy mg Isten Anyjnak kultusza Konstantin-
polyban az ereklyk, az v s a ftyol kr szervez
dtt, Rmban az ikonok lltak a kzppontban.
Isten Anyjnak kultusza j plda a biznci import sze-
repre Rma vallsi letben. Amikor 609-ben a
Pantheont templomm alaktottk t az tisztelet-
re, Konstantinpolybl egy Mria-ikont kldtek az
esemny megnneplsre. 1. Sergius ppa (687-701)
elrendelte, hogy a Mria-nnepeket, vagyis a kar-
csonyt, az angyali dvzletet s Mria mennybe-
menetelt hivatalosan krmenettel kell nnepelni.
VII. Jnos is szerette az ikonokat. Egy ikon, amelyet
Madonna della Clemenzaknt emlegetnek, t mutat-
ja, amint megcskolja Mria lbt. A Rmbl ered
ikonogrfinak megfelelen Mria mint uralkodn
jelenik meg, akrcsak egy mozaikon - amely erede-
tileg a Szent Pter-bazilikt dsztette -, amelyet szin-
tn VII. Jnos rendelt meg: ezen a ppa kzeledik fe-
l, s magt Isten Szent Anyja Szolgljnak" nevezi.
121
A ppa politikai clokra hasznlta a Mria-kultuszt.
Mg II. Jusztinianosz az Isten szolgja" cmet saj-
ttotta ki, VII. Jnos Isten Anyjnak kultuszn t
fejezte ki a ppasg magasabb helyt a biznci hie-
rarchiban. Krisztus s anyja lltak a keresztny ke-
gyessg kzppontjban. Rmban ennek kln
hangslyt adott egy ekkortjt kialakul, Mria menny-
bemenetelhez ktd szoks. A laterni Krisztus-
ikont krmenetben a Santa Maria Maggiorhoz vit-
tk, hogy tallkozzk az ott elhelyezett Mria-ikonnal,
amelyet Szent Lukcs alkotsnak hittek.
Ill. Le kprombol" rendelete mlyen srtette a
rmai vallsossgot. A ppa presztzst is fenyegette,
vitatta Nagy Szent Gergely ppa rvelst a vallsos
mvszet rvnyessgvel kapcsolatban, amelyet
Serenushoz, Marseilles pspkhez rt, 599-ben, il-
letve 600-ban keletkezett levele tartalmazott. Ez az
egyik legfontosabb kijelents a vallsos mvszet
funkcijrl a keresztnysg kontextusban, mr
csak azrt is, mert a mvszetrl alkotott nyugati n-
zetek alapja lett a kzpkorban. Gergely leveleit jra
meg jra felhasznltk s magyarztk. A ppa meg-
tudta, hogy Marseilles pspke vallsos festmnye-
ket puszttott el, mert akadtak olyanok a nyjban,
akik helytelen mdon imdtk ket - gy, ahogyan
csak a Szenthromsgot lett volna szabad. Gergely
elismerte, hogy ha valban ez trtnt, az megveten-
d s meglltand cselekedet volt, m az volt a
vlemnye, hogy a pspk tl messzire ment. A val-
lsos kpeknek megvolt a maguk helye a keresz-
tny istentiszteletben. A ppa azt rta Serenusnak,
hogy azrt tesszk ki a kpeket a templomokban,
hogy akik nem tudnak olvasni, azok legalbb a fala-
kon lthassk azt, amit a knyvekbl nem rtenek
meg". Gergely fejlesztette ki a vallsos mvszet mint
az rstudatlanok knyve" tmt. Az ikonokat magu-
kat nem emltette Serenushoz rt leveleiben - magya-
rzatai a templomokat dszt narratv kpsorokra
vonatkoznak -, de nzeteit ltalban a vallsos kp-

122
zmvszetre vonatkoztattk. Gergely vilgosan meg-
mondta, hogy a kpeket nem szabad imdni, de ar-
rl nem beszlt, hogy lehet-e ket tisztelni, s az, hogy
ebben az idszakban nagyon sok fogadalmi kp lett
fdekorciv a rmai templomokban, a kpeknek
olyan fok tiszteletre mutat, amilyen Bizncban is
kialakult.
Rma az ismert mdon reaglt a kpekrl szl vi-
tra. 731-ben III. Gergely ppa sszehvott egy szin-
dust, hogy eltlje a biznci csszr egyoldal jtsa-
it. Szmos biznci egyhzi ember, aki ellenezte a
kprombol ideolgit, Rmba meneklt. Ezt jelk-
pezi a Santa Maria Romana nven ismert ikon trt-
nete is, amelyet 1. Germanosz ptrirka parancsra
Rmba szlltottak, azutn pedig, amikor elmlt a
veszly, ismt visszavittk eredeti helyre. A biznci
menekltek tovbb erstettk a grg kolostoro-
kat, amelyek Rma letnek fontos rszeiv lettek.
A 8. szzadban taln Rma kolostorainak egyne-
gyede grg volt, s ez gy maradt a 9. szzad sorn
is. A kprombols msodik szakaszban az ikonok
vdelmezi Rmtl vrtk a segtsget. Theodrosz
Sztuditsz azt hitte, hogy a ppasgnak jogban van
eltlni egy trvnytelen szindust. Azt mondta, hogy
ebben a helyzetben Rma pspke veheti t az ku-
menikus zsinat hatalmt". Theodrosz szerint csak
a ppnak llt mdjban elsimtani az jabb kp-
rombol idszak okozta egyhzszakadst Konstanti-
npolyban. 1. Paschal ppa (817-824) grg szerze-
teseket hozatott, amikor megalaptotta a Santa
Prassedt, amelyhez a Zeno-kpolna plt mg,
desanyjnak sremlke. Ennek a kpolnnak a de-
korcija egyedlll mdon biznci jelleg. Nem
tant s nem is dekoratv, hanem egy sor dogmati-
kus lltst volt hivatott brzolni. A kpolna elreve
tti a biznci templomok dsztsnek fejldst a
9. szzad vge fel s a 10. szzadban.

123
A ppasg kiegyenslyoz trekvsei

Lthatjuk, hogy a 8. szzad kzepn Itliban zajl


radiklis vltozsok ellenre megmaradtak az ellen-
ttek s rokonszenvek rgi mintzatai. 731-ben
Ravenna, Itlia biznci fvrosa elesett s a longo-
brdok kezre kerlt, akik azonban a ppa kezdem-
nyezsnek ksznheten 7 43-ban mgis visszaad-
tk. Az viszont nem vilgos, hogy a ppa Biznc
rdekben jrt el, vagy sajt magnak akarta meg-
szerezni a vrost. Akrhogy is, nem birtokolhatta so-
kig Ravennt, mert 751-ben ismt visszavettk a
longobrdok. Mivel a biznciak mr nem tartottk
kezkben a vidket, a ppasgnak gondoskodnia
kellett magrl. Trgyalsokba kezdett a longobr-
dokkal, a szent kztrsasg s Krisztus rmai had-
serege" nevben. Egyre inkbb kikristlyosodott az
elkpzels, hogy a ppai Rma nll politikai egys-
get alkosson. De Biznc rnya mg mindig felette le-
begett. A Laterni Palott ekkortjt ptettk t gy,
hogy a konstantinpolyi csszri palotra hasonlt-
son. Zakaris ppa (741-752) bronzkaput pttetett a
ppai palothoz, Ill. Le ppa (795-816) pedig egy fo-
gadtermet, amelyet Khrszotriklinosznak nevezett.
A fnyes klssgek ellenre a ppasgnak v-
delemre volt szksge a longobrdokkal szemben.
Ill. Istvn ppa (752-757) 753 sznek vgn sietve
tkelt az Alpokon, hogy Pippintl, a frank uralkodtl
krjen segtsget. Dnt jelentsg tallkozsuk
754 janurjban zajlott le, Ponthieu-nl. A ppa fel-
kente Pippint a frankok kirlyv. Viszonzsul Pippin
azt grte, hogy visszaszerzi Ravennt a ppasg sz-
mra. 756-ban egy charta (Pippin ajndkozsi
okirata") erstette meg, hogy a korbbi ravennai
helytartsg immr a ppa birtoka. A ppasg meg-
szerezte, amit akart, mikzben a frankok elkezdtk
mrlegelni ktdseiket, amelyek bonyodalmakat
grtek. Eddig nem foglalkoztak a kpek krdsvel,
de itliai tartzkodsuk alatt tudomst szereztek a
124
nagy ellenttrl, amely eltvoltotta egymstl a
ppasgot s a biznci egyhzat. 767-ben egy kon-
ferencia zajlott Gentillyben, mgpedig frank tmo-
gatssal. Elssorban diplomciai clja volt: hogy
megoldja az itliai helyzetet. Rmbl s Konstanti-
npolybl is rkeztek kvetsgek. Pippin meg akarta
vitatni a ppasgot s Bizncot elvlaszt teolgiai
klnbsgeket, egyebek kztt a kpek krdst is.
Ez azt bizonytja, hogy a frank uralkod tudatban
volt: a ppasggal val egyttmkdsnek teolgiai
dimenzii is vannak; hogy a frank egyhz rdekei
nem felttlenl esnek egybe a ppasg rdekeivel; s
hogy elegend hatalommal rendelkezett ahhoz, hogy
magyarzatra knyszertse a ppasgot.
S a ppasgnak volt is mit magyarznia. Egy arisz-
tokratkbl ll frakci csalssal a csoport egyik tag-
jt, Konstantint helyezte Szent Pter trnusra. 769-
ben zsinatot hvtak ssze az gy tisztzsra. Kln
meghvtak frank pspkket is, ami szintn azt jelzi,
mekkora szksge volt a ppasgnak a frankokra,
hogy szablyozzk az gyeit. A zsinat nagyrszt a bot-
rnyrl szlt, s megerstette, hogy a ppa megv-
lasztsa a rmai papsg kizrlagos hatskrbe
tartozik, az j ppt pedig a papok a rmai katona-
sggal s nppel egytt iktatjk be. A zsinat formli-
san megtagadta a 754-es kprombol zsinatot is.
Ezzel is azt hangslyoztk, hogy Rma tbb nem ll
biznci fennhatsg alatt.
Az elz vek zrzavarai utn Hadrianus ppa
megvlasztsa 772-ben elhozta a vrva vrt stabili-
tst. Hadrianus nem arisztokrata volt, hanem a rmai
egyhz berkeibl szrmazott. Nagybtyja s gondvi-
selje Theodotus volt, a ppa egyik tisztviselje, aki-
nek adomnyozportrit ma is lthatjuk a Santa
Maria Antigua-templomban. Theodotus a templom-
hoz tartoz diaconia adminisztrtora volt. A dia-
conik jtkonysgi intzmnyek voltak, amelyek a
ppa tmogatsval mkdtek. Hadrianus a jt-
kony munknak ebben a szellemben nevelkedett,

125
s ez jellemezte ppasgt is, amikor helyre akarta
lltani Rma vrost. Megjavttatta Aurelius falait s
a vzvezetkeket, s szmos rgi templomot is helyre-
lltott. Mg nagyobb gyakorlati jelentsge volt an-
nak, hogy jraszervezte a ppai birtokokat Rma k-
rl. A megemelt bevteleket a vros diaconii
kaptk, hogy folytathassk jtkonysgi tevkenys-
gket. Ez volt a leghatkonyabb mdja annak, hogy
megerstse a ppai uralmat Rmban.
Hadrianusnak a ppai trnra lpse egybeesett a
longobrdok elleni frank tmadssal. 774-ben Nagy
Kroly megszllta Pavia longobrd kirlysgt. Mg
folyt az ostrom, gy dnttt, hogy a hsvtot Rm-
ban tlti. A vrosban a rmaiak patrciusaknt dv-
zltk. Els tja Szent Pterhez vezetett: imdkozni
ment az apostol srjhoz, amely a vros falain kvl
volt. Nagy Kroly ezutn betartotta a szokst: a
pptl krt engedlyt, hogy belphessen a vrosba.
A longobrd kirlysg tnkrettele tbb szempont-
bl is elnys volt a ppasg szmra: nagyobb lett
a biztonsg, s megntt az esly egy ppai llam lt-
rehozsra Itlia kzps rszn, a korbbi ravennai
helytartsg terletn. Htrnya az volt, hogy a fran-
kok sokkal szigorbb ellenrzs alatt tartottk a
ppasgot. Br Konstantin adomnylevelnek hite-
lessgrl - a kzpkor leghresebb oklevl-hamist-
srl - soha nem gyzdhetnk meg teljesen, ekkor-
tjt kezdett alakot lteni a charta. Az volt a clja, hogy
megerstse a ppasgot a frankokkal folytatott tr-
gyalsok sorn. Az adomnylevllel kapcsolatos le-
genda gy szlt, hogy amikor Konstantin Rmbl
Konstantinpolyba tette t a szkhelyt, Szilveszter
ppra hagyta a birodalom nyugati rsznek vezet-
st. A legenda a 8. szzadban egyre ersdtt, aho-
gyan a ppasgnak meg kellett vdenie fggetlen-
sgt a biznci, longobrd s vgl a frank kve-
telsekkel szemben.
1. Hadrianust nyilvn rmmel tlttte el Eirn
csszrn tapogatzsa, amikor azt prblta megtu-

126
dakolni, volna-e esly arra, hogy a ppa kveteket
kldjn egy zsinatba, amely helyrelltan a kpek
tisztelett. Az uralkodn lpsei elismertk, amit
Rma a maga hagyomnyos szerepnek ltott: a hit
rzjnek szerept. Mint a mltban annyiszor, ismt
rvnyt szerezhetett llspontjnak. Eirn meghv-
sa a ppasg fggetlen sttusnak is nyomatkot
adott, egy olyan idszakban, amikor az flig-meddig
a frankok gymsga alatt llt. Hadrianus nagyon is
tisztban volt a protokollal ahhoz, hogy ne hagyja ki
Nagy Kroly nevt a biznci udvarral folytatott levele-
zsbl. Az, hogy a biznciak gy dntttek, sajt
verzijukbl kihagyjk az uralkodt, ksbb szeren-
cstlen kvetkezmnyekkel jrt, mert a kpek krd-
sben elhidegtette egymstl Nagy Krolyt s a
ppasgot. Mg Nagy Kroly megszaktotta a diplo-
mciai kapcsolatokat Biznccal, Hadrianus ppa
fenntartotta ket. Amikor a zsinat vgl sszegylt
Nicaeban, 787 szeptemberben, kt ppai kldtt
is jelen volt - s mindkett a szerepnek nagyon is
megfelel Pter nevet viselte. A keresztnysg leg-
fbb pspksgnek kpviseliknt tiszteltk ket: a
zsinat dntseit alrk kzl az nevk szerepel leg-
fell, s mindketten Hadrianus ppa nevben rtk al
az okiratot. A zsinat viszont meglehetsen korltozott
sikerrel jrt a ppasg szmra. A ppai legtusok
nem jtszottak kiemelked szerepet a vitkban. Azt
sem tudtk elrni, hogy a rmai bizonyt szvege-
ket", amelyek kztt Nagy Gergely Serenushoz rt le-
vele is szerepelt, felvegyk a zsinat ltal elfogadott hi-
vatalos listra. A kprombolst nem nyilvntottk
kategorikusan eretneksgnek, ahogyan azt Hadria-
nus kvnta. A zsinathoz rt levelt kijavtottk, hogy
megfeleljen a biznciak ignyeinek. Rma elsbbs
gnek hangslyozst nem vettk figyelembe, a p-
pasgot pedig az t legfontosabb ptriarktus egyi-
knek tekintettk csupn. Hadrianus dicsrte Nagy
Krolyt, s kvetend pldaknt lltotta a keresztny
uralkodk el, akit a biznciaknak is utnozniuk kel-
127
lene, de a levlnek ezt a rszt nem olvastk fel a zsi-
natban. A zsinat sket maradt Hadrianus krsre,
hogy adjk vissza a ppai birtokokat a dl-itliai, szi-
cliai s illyricumi egyhzi fennhatsggal egytt.
Mindezek ellenre nyilvnval volt, hogy Biznc el-
fogadja Rma szerept az ortodox hit megtartja-
knt. lgy a ppasg gyzelemknt knyvelhette el s
llthatta be a zsinatot. Hadrianus soha nem tagadta
meg, s a nvekv frank elgedetlensg ellenre is
makacsul vdelmezte rvnyessgt, a zsinat hatro-
zatairl szl grg nyelv okirat latin fordtsnak
dbbenetesen rossz minsge ellenre is, amelyrt
neki kellett vllalnia a felelssget. A fordts megha-
mistotta a zsinat nagy vatossggal megfogalmazott
tziseit. A grg nyelv teolgusok gondosan k-
lnbsget tettek a Latreia s a proszknszisz fogal-
ma kztt. A Latreia azt az isteni imdatot jelentette,
amely egyedl a Szenthromsgot illetheti meg, mg
a proszknszisz csupn tiszteletet jelentett, amely a
kpeknek s ms szent trgyaknak, illetve emberek-
nek jrt. A latin fordts mindkettt egyszeren ado-
rareknt emltette (a sz jelentse: imdni s tisztel-
ni). 1. Hadrianus elkldte a fordtst a frank udvarnak,
mert a frank uralkod s egyhza beleegyezst sze-
rette volna, mieltt hivatalosan elfogadja a zsinat ha-
trozatait. A fordts cssztatsa taln azt jelzi, hogy
meg sem nzte, mert bizonyosra vette az egyetrtst.

A Karoling knyvek

Nagy Kroly, teolgusait mlysgesen felhbortotta


az iromny. Ugy tnt, hogy a 787-es zsinat a blvny-
imdst propaglja, amely nekik egyltaln nem fe-
lelt meg, hiszen a frank seregek ppen megprbltk
elvlasztani a szszokat blvnyaiktl. Megjelltk a
srt passzusokat, s megfogalmaztk ellenvlem-
nyket. Ennek volt nmi politikai htszele is, ami jl
lthat abbl a kritikbl, hogy egy n - Eirn cs-

128
szrn - eleve nem lehet alkalmas egy zsinat leveze-
tsre, de a kifogsok nagy rsze az ellen a vlekeds
ellen irnyult, hogy a kpek tiszteletnek a Szentrs-
ban lefektetett alapja volna. A Karoling teolgusok
hajthatatlanok voltak abban, hogy a Biblia nem t-
masztja al ezt a gyakorlatot - st, pp ellenkezleg.
A bizonyt erej szvegek" listjt sem fogadtk el:
azt mondtk, hogy megtveszt. A dokumentumot,
amelyet Capitulare versus synodum nven isme-
rnk, elkldtk 1. Hadrianusnak, aki nekiltott meg-
fogalmazni a vlaszt, amely enyhthet a fordts hibi
okozta krokon. Ezttal vigyzott r, hogy megkln-
bztesse az adorare s a venerare igt. Hadrianus r-
mutatott, hogy Rmban nagy hagyomnya van a
kpek tiszteletnek, ami Nagy Szent Gergely mun-
kssga alapozott meg. Megjegyezte, hogy mind
Ill. Gergely ppa, mind pedig Ill. Istvn ppa tartott
olyan zsinatot (731-ben, illetve 769-ben), amely fenn-
tartotta a kpek legitimcijt, s a 769-es zsinaton
radsul a frank egyhz is kpviseltette magt, s el-
fogadta a dntseit. -
A ppa vlaszt nem fogadtk nagy rmmel. les
vlemnyklnbsgre mutatott r egy olyan krds-
ben, amelyet Nagy Kroly nagyon is komolyan vett.
Hogy mirt, azt ma mr inkbb csak tallgathatjuk,
de hatrozottan volt r politikai oka is. Nagy Kroly
gy rezte, hogy a biznciak semmibe veszik, hiszen
gy viselkedtek a zsinaton, mintha ms keresztny
uralkod egyltaln nem szmtana. Otthon pedig
kzdenie kellett a germn pognysggal s a kelta
hitvilg maradvnyaival. De ennl is fontosabb volt,
hogy nem ismerte az ikonokat. Ez nem azt jelenti,
hogy a frank egyhzban nem volt helye a vallsos
mvszetnek, de mindenesetre nagyon korltozott
helye volt. A szerep, amelyet a kpek Rmban be-
tltttek tbb mint kt vszzadon t, nem volt jel-
lemz a nyugati keresztnysg ms terleteire. Tud-
juk, hogy nyugati zarndokok s ltogatk vittek
haza ikonokat Rmbl, de ezeket ritkasgknt ke-

129
zeltk. A tisztelet fkuszban inkbb a szentek erek-
lyi lltak. A frank egyhzi emberek szmra gy
tnt, hogy a 787-es zsinat megprblta az ikonokat
az ereklyk szintjre emelni. Az, hogy brmilyen em-
beri alkotsnak olyan tisztelet jrjon, mint a szentek
ereklyinek, a szentek tagadsval rt fel a szemk-
ben, s ez szerintk knnyen anarchihoz, az egyhz-
tl val elfordulshoz vezethetett volna. S mindenek-
fltt megvltoztatta volna az egyhzi hierarchit. Ezt
pedig Nagy Kroly megrtette.
Kroly btortsval egyik vezet teolgusa,
Theodulf, Orlans pspke nekiltott egy sszefog-
lal m megrsnak a frank egyhz viszonyrl a
kpekhez, s egyb ezzel kapcsolatos tziseirl. Az
790-tl 793-ig tart munkjnak eredmnye volt
a Libri Carolini (Karoling knyvek) ltrejtte, amely
a frank teolgia els szisztematikus sszefoglalsa.
Szles kr befolysra viszont soha nem tett szert.
Egyetlen kziratban maradt fenn, amely vagy a kir-
lyi, vagy a ppai udvar szmra kszlt - ma a ppai
knyvtrban tallhat. Br sok.ig aszerint mrtk
egy-egy kzpkori dokumentum rtkt, hogy hny
kziratban maradt fenn, nem ez az egyetlen mdja,
hogy meghatrozzuk a fontossgukat. Az is fontos
krds, hogy az iromny egy adott helyzetet vagy
ideolgiai rendszert tkrz-e. A Karoling knyveket,
amint ltni fogjuk, elhomlyostotta az esemnyek
sokasga, de a bennk kifejtett gondolatok hossz
idn t hatottak, s csaknem egy vszzadon t
megosztottk a frank egyhzat. A Karoling knyvek
megrsa nagy presztzs vllalkozs volt. Ha nagy-
rszt az orlans-i Theodulf munkja volt is, ms ki-
emelked frank teolgusok, pldul Alcuin is tmo-
gattk s ellttk tancsaikkal a szerzt. Amikor a
szveg elkszlt, megbeszlst tartottak rla Nagy
Kroly elnkletvel. Egy rnok a margkra jegyezte az
uralkod rvid kommentrjait az egyes fejezetekrl.
Ilyesfle jelzkkel illette ket: bene, optime, perfecte,
vagy mg lelkesebben: ecclesiastice, ami azt jelen-

130
tette, hogy megfelel az egyhzi hagyomnynak".
Annak a nzetnek az elutastsa, hogy brmirl szl
az rs, azt a festk meg tudjk festeni'', egy bent r-
demelt, mg az a kijelents, hogy ezrt mi nem ta-
gadjuk meg a kpeket, csak legbabonsabb imd-
sukat", a perfecte minstst kapta. Az a tny, hogy
gondosan feljegyeztk Nagy Kroly vlemnyt, azt
mutatja, hogy a munknak nagyon nagy fontossgot
tulajdontottak ebben az idben. Nagy Kroly rde-
keltsge a munkban abbl is ltszik, hogy az ne-
vben rtak elszt hozz. Ily mdon demonstrlhat-
ta, hogy megvdelmezi az egyhzat az ostoba
zsinatok jdonsgaitl s a csszroktl, akik Istent
kromolva, de r hivatkozva uralkodnak".
Az ostoba zsinatok s csszrok" azzal fenyeget-
tek, hogy alssk a hit alapjait, ha - ahogyan Nagy
Kroly s pspkei lttk - a kpeknek egyenl st-
tust biztostanak nemcsak az ereklykkel, de az rs-
sal s a szentsgekkel is. Ez a gyakorlat hatrozottan
ellentmondott az testamentum tiltsnak a fara-
gott kpek" ellen. gy megkrdjelezte az testa-
mentum rtkt is, amelyet a frankok klnsen
azrt tiszteltek, mert elrevetti az jtestamentumot.
gy az szvetsggel szemben elkvetett tiszteletlen-
sg az jszvetsget is kromolta ... A frank egyhz
ragaszkodott a sz elssghez: nem a kpek hor-
dozzk az igazsgot, hanem az rs szvege". Ez nem
vezetett egy teljes kprombol ideolgihoz, mert a
msodik parancsolatot kiegyenslyozta Gergely
Serenushoz rt levele, amelyet a Karoling knyvek-
ben is idztek. A leghresebb rszt, amely az rstu-
datlanok knyvnek" nevezi a kpeket, megtartottk,
de nem fektettek r kln hangslyt: a tanulatlanok
szmra termszetesen a kpek helyettestettk az
rst. A Karoling knyvek megriztk Gergely rvel-
st, amely szerint a kpek imdata nem helyes, de a
kprombols sem az. A kpeknek az a funkcijuk,
hogy megrvendeztessk a szemet s emlkeztetl
szolgljanak. A Karoling knyvek tagadtk a mv-
131
szet szentsgt: tagadtk, hogy brmilyen kapcsolat
volna a reprezentci s az eredeti kztt, kivve,
hogy a nevk kzs. A mvszet szerintk nem se-
gti az elmlkedst: Istent nem lthat vagy ember
alkotta dolgokban kell keresni, hanem a szvben;
nem testi, hanem lelki szemeinkkel kell t keres-
nnk". A knyvek szerzje elriaszt pldaknt azt
hozza fel, hogy valaki esetleg sszekeverheti a Szz
brzolst Vnuszval. Az a vlemnye, hogy az
kori mtoszok visszavonhatatlanul rnyomtk blye-
gket a mvszetre, s a pogny tmk sort mu-
tatja be, amelyeket a mvszet brzolt. Ezzel a ht-
trrel tbb-kevsb elkerlhetetlen, hogy hamis,
gonosz, ostoba s illetlen" elemek keveredjenek a
bibliai esemnyek lefestsbe. Mg csak elgondolni
is nevetsges, hogy a kpeket hasonl tisztelet illet-
hetn meg, mint a keresztet vagy a szentek ereklyit,
az oltriszentsgrl nem is beszlve. Ezek megszen-
telt dolgok - a kpek viszont nem azok.
A kpek imdsa szemben llt a frank pspkk
szentsgrtelmezsvel, s radsul fenyegette mo-
nopliumukat felette. A Karoling knyvek tisztn ki-
fejtettk, hogy a szentsg krdseiben a pspkk
dntenek. Ezt lehetetlen lett volna foganatostani, ha
a kpek lehetv tettk volna a kzvetlen kapcsolatot
az istenivel, hiszen ez azt jelentette volna, hogy az
sszekt emberek, a pspk s a pap kimaradnak.
A Karoling knyvek azrt akartk az oltriszentsget
megtartani a vallsossg kzppontjban, hogy
fenntartsk a pspkk hatalmt. A frank egyhz pe-
dig hsges maradt a hagyomnyos hithez, amely
meg akarta rizni Isten transzcendencijt. Els pil-
lantsra gy tnik, hogy a frank egyhz llspontja a
kpekkel kapcsolatban sok kzs vonst hordoz a bi-
znci kpellenes tborval. Ez azonban csak a felsz-
nen igaz. A biznci kpellenessg ms krlmnyek
kztt szletett. A kpeknek a biznci egyhzban be-
tlttt szerept illet zsid s muzulmn kritika sem-
milyen szerepet nem jtszott a frank egyhz reakci-
132
jban. S a trsadalomban sem volt meghatroz sze-
repe a kpek tiszteletnek vagy az egyni kzbenj-
rs lehetsgbe vetett mly hitnek. A frank egyhz
reakcijt ms krlmnyek s megfontolsok alak-
tottk.
Sokan azt mondjk, hogy a Karoling knyvek
menthetetlenl elhibzott vlaszt adnak a biznci
kpellenes vitra, hiszen egy alapvet flrertsen
alapulnak: a 787-es z~inat hatrozatainak teljesen el-
hibzott fordtsn. Am elkpzelhet, hogy ez csak
jt tett: hiszen elsegtette a Karoling knyvek ltre-
jttt, s ezek f clja amgy is az volt, hogy kidolgoz-
zk a frank vlemnyt egy nagyon fontos krdsrl.
A frank teolgusok felismertk, hogy Biznc s
Rma is olyan mdon tiszteli a kpeket, hogy az az
imdattal r fel s olyan hozzllst tkrz a hithez,
amely ellenttben llt ms nyugati szerzk, fleg
Augustinus gondolataival - hiszen sokkal inkbb a
kzssgre s kzs imkra fektette a hangslyt,
mint a kivlasztott kzbenjrkra, legyenek azok
szent emberek vagy ikonok. Augustinusnak nem volt
ideje a vallsos mvszetre: azt gondolta, hogy
azok, akik Krisztust s apostolait nem a szent kny-
vekben, hanem falra festett kpekben keresik, meg-
rdemlik, hogy vtkezzenek". Egyltaln nem tartot-
ta meglepnek, hogy az ilyen emberek tvedsbe
esnek, ha gondolataikat kpek mintjra alaktjk".
Augustinus a Szentrs szavaira fektette a hangslyt.
A bnrl, az eleve elrendeltsgrl s a kt vros kap-
csolatrl alkotott nzetei hossz idn t hatottak a
latin egyhzra. A Karoling knyvek f clja az volt,
hogy visszatereljk a latin keresztnysget alapelvei-
hez s szembeszlljanak Rmnak a keleti keresz-
tnysggel val flrtlsvel.
Ezek az elvek hatottak a korabeli mvszetre is. A ki-
rlyknt uralkod Krisztus alakja a korai Karoling
evangeliriumok kedvelt illusztrcija volt, ksbb vi-
szont ritkbban fordult el a Karoling mvszet re-
pertorjban. Ez arra utal, hogy bizonyos vallsi k-

133
pekre egyre inkbb gyanakvssal tekintettek. Abban
nagyjbl mindenki egyetrtett, hogy a feltmadott
Krisztust helyesebb a llek szemvel keresni, mint a
mvszet kzvettsn t. Ez pedig megkrdjelezte
a Krisztus-kpek rtkt. Az testamentumi tmk
biztonsgosabbak voltak, mert gyakran eleve isteni
beleegyezssel szlettek, mint pldul a frigylda.
Radsul az jtestamentum tmit is elrevettettk.
Amikor az orlans-i Theodulf kpolnt pttetett a
birtokn St Germigny-des-Prs-ben, az apszist egy
olyan mozaikkppel dszttette, amely a frigyldt b-
rzolta ngy angyal ksretben. Ez tkletes pldja
volt a Karoling knyvekben kifejtett tanainak.
A Karoling knyvek jrszt annak a szindusnak
kszltek, amelyet Nagy Kroly Frankfurtban hvott
ssze 794-ben, hogy megreformlja kirlysgt s
npt- ez egybeesett a furak tallkozjval, akik vi-
lgi gyekrl trgyaltak. Senki nem gondolta, hogy
Kroly nemcsak a vilgi furak gylst vezeti majd,
hanem az egyhzi zsinatot is, amelynek tagja volt a
ppa kt kvete is. Ezt azzal magyarzta, hogy eb-
ben a zrzavaros vilgban a mi vezetsnkre bzatott
az egyhz is". Mindkt gyls hatrozatait vlogats
nlkl egy kirlyi kapitulrba (rendelkezsgyjte
mnybe) foglaltk. Nagy Kro_ly dominancija nyil-
vnval abbl is, hogy az sszegylt egyhzfk a rec-
tor Christiani populi cmmel ruhztk fel. Kroly a
787-es zsinatra adott vlasznak sznta az ltala sz-
szehvott szindust. Vitatta, hogy a korbbi zsinatnak
joga volt magt kumenikusnak nevezni. Azt nem ta-
gadta, hogy a frankfurti tallkoz csak helyi" zsinat,
de a msodik nicaeai zsinattal ellenttben a hagyo.-
mnyos ortodoxia tantsait erstette meg, s nem
prblt gyans jtsokat bevezetni. Bizncot eltlte,
Rmt s a ppasgot viszont egyszeren semmibe
vette. A frankfurti zsinat kinyilvntotta a frank egyhz
s np autonmijt.
A legrszletesebben trgyalt hitbeli krds Frank-
furtban az j spanyol eretneksg, az adopcionizmus
134
volt (eszerint Krisztus Istennek nem termszetes, ha-
nem fogadott fia lett volna). A kpek tiszteletrl
szl vitval kevesebb idt tltttek, aminek az volt
az oka, hogy a Karoling knyvek szksgtelenn tet-
tk a hossz megbeszlseket, s nem az, hogy
Kroly meg akarta volna bkteni a ppasgot. A m-
sodik nicaeai zsinat hatrozatait eltltk a Karoling
knyvek alapjn. Ez nagy ellentteket sztott Rm-
ban, amit az tesz nyilvnvalv, hogy a zarndokhe-
lyeken hatalmas ikonokat lltottak fel. Nagy Kroly
s 1. Hadrianus viszonya hvs maradt a ppa egy
wel ksbb. 795 karcsonyn bekvetkezett hall-
ig. Nagy Kroly megprblta helyrelltani a bkt,
s Alcuintl rendelt megfelel srfeliratot Hadrianus
szmra, s ezt fekete mrvnyra vsette, gynyr
klasszikus betkkel.

A frank birodalom

1. Hadrianus uralta Rmt. Utdja, III. Le (795-816)


nem rendelkezett effle autoritssal, s hamarosan
ellenttbe kerlt a nagy rmai csaldokkal, akik
elbb megvaktottk, majd kiztk a vrosbl. Ill. Le-
nak nem a biznciak vagy a longobrdok, hanem a
rmai arisztokrcia ellen volt szksge Karoling-v-
delemre. Els kzbl tapasztalhatta meg a frank ural-
kod s a ppasg eltvolodsnak htrnyait. Nagy
Kroly ktelessgnek rezte, hogy beavatkozzon:
Rmban helyre kellett lltani a rendet. 800 novem-
berben rkezett meg, hogy megvizsglja a ppa
ellen felhozott vdakat s a ppa ellenrveit. Egy
ponton aztn beleegyezett, hogy rmai csszrr ko-
ronzzk s felszenteljk. Nagy Kroly letrajzrja,
Einhard lltsa szerint az uralkod azt mondta, hogy
ha tudta volna, mi a ppa szndka, soha nem ment
volna Rmba. Ez adott alapot annak a hitnek, hogy
Kroly valamifle knyszer hatsra vllalta a cs-
szrsgot. Valsznbb azonban, hogy Kroly csak a
135
csszri mltsgba val beiktatsa krli vratlan
komplikcik miatt morgoldott a fiatal Einhardnak.
Naiv dolog volna azt gondolni, hogy a csszrnak ki-
jr dvzls, amellyel a Rmba bevonul Krolyt
fogadtk november 24-n, vratlan meglepets volt
szmra. Minden jel arra mutat, hogy eddigre mr
valamilyen megegyezsre jutottak. Ill. Le ppa
nzete a dologrl jl lthat abbl a mozaikbl,
amellyel fogadtermt dszttette a megelz vben.
A kp Szent Ptert brzolta, amint odanyjtja az r-
seki kpenyt Ill. Lenak, Nagy Krolynak pedig egy
zszlt ad t - ennek felirata mg a frankok kirlya-
knt nevezte meg. Ez azt a jelenetet egsztette ki,
amelyen Krisztus Szilveszter ppnak nyjtotta a pa-
lstot, s Nagy Konstantinnak a zszlt. Az. zenet
nyilvnval volt: Kroly az j Konstantin. Az., hogy a
birodalom ura lett belle, inkbb csak az elismerse
volt ennek a tnynek, mert mr elbb magra vette
ezt a szerepet. Frankfurtban is elnklt az egyhzi
zsinaton, s ez nagyon hasonltott Konstantin uralm-
ra. Vallsi tancsadja, Alcuin, a frank fennhatsg
alatt ll terleteket egyre inkbb keresztny biroda-
lomnak tekintette. De Frankfurt arra is rmutatott,
hogy ntt a tvolsg a ppasg s a frank uralkod
kztt. Mindkt oldal a megbkls lehetsgt ke-
reste. Ill. Le abban bzott, hogy ha a frank uralkodt
meg lehet gyzni, hogy legyen a biro9alom csszra,
az megersti a ktelkeit Rmval. lgy integrlni le-
het a Nyugat politikai s egyhzi struktrit, a frank
hadak erejt s a keresztny ortodoxit.
Kezdetben Kroly is j tletnek ltta ezt, de aztn
akadtak komplikcik. Vltoztat-e vajon a csszri
cm Krolynak a sajt nphez val viszonyn? Hs
gesek maradnak-e hozz a frankok most, hogy rmai
csszr lett? 802-ben rvette a frankokat, hogy meg-
eskdjenek: elfogadjk j minsgben is. Az. mg
aggasztbb volt, hogy megkoronzsa esetleg csk-
kenti hatalmt a ppasg fltt. Kroly kezdett rb-
redni, hogy csszrr koronzsa taln nem annyira

136
a frank uralkod hatalmnak gyzedelmes elismer-
se volt, mint ahogy az els pillantsra ltszott, ha
Konstantin adomnylevelnek vagy akr csak Amb-
rus 1. Theodosius csszrnak val ellentmondsnak
fnyben veszi szemgyre a dolgot. Ezek azzal a ta-
nulsggal szolgltak, hogy a ppasgnak joga van fe-
llbrlnia az uralkod morlis viselkedst.
Tovbbi bonyodalmakat okozott a Biznci Biroda-
lommal val viszony. Kroly megkoronzsa vajon az
egsz birodalomra kiterjesztette uralmt, Bizncot is
belertve? Megkoronzsnak pillanatban Biznc-
ban az a vitatott helyzet llt fenn, hogy egy n uralko-
dott: Eirn csszrn, aki 797-ben letasztotta a
trnrl s megvakttatta fit, VI. Konstantint, a trv-
nyes csszrt. Eirn felismerte, hogy uralkodsa al-
kotmnyos bonyodalmakkal jr. Nagy Kroly kiutat
knlt a zavaros helyzetbl: megkrte Eirn kezt, s
hajlandnak mutatkozott elfogadni az ajnlatot. Ez
viszont felhbortotta a biznci udvart, s Eirnt
802-ben letasztottk a trnrl. A biznci kzvle-
mnyt felhbortotta a frank uralkod elbizakodotts-
ga is, amellyel rmai csszrnak nevezte magt: hi-
szen a biznciak voltak a rmaiak igazi rksei.
Csak 813-ban sikerlt rendezni a helyzetet, amikor
a Biznci Birodalom ppen a fenyeget bolgr ve-
szllyel volt elfoglalva. A biznci csszrt ismertk el
a rmaiak uralkodjnak, de Kroly is megtarthatta
csszri mltsgt a kirlyi hivatallal egytt. nma-
gt gy nevezte meg: Isten kegyelmbl val csszr
s augustus, valamint a frankok s longobrdok kir-
lya". A rmai csszri cmet hallgatla9,osan elhagy-
ta. Ez meg is felelt Kroly ignyeinek. 0 maga koro-
nzta meg fit s rkst, Jmbor Lajost, nem
krte ehhez a ppasg vagy Rma tmogatst. gy
kt birodalom ltezett egyms mellett: a frank s a
biznci, s elvileg testvri szeretet fzte ket egyms-
hoz.
Ez a Rmai Birodalom utols idszakra emlkez-
tetett, amikor a birodalom legtbbszr egy keleti s

137
egy nyugati flre oszlott. Br a kt oldal diplomati
erre a prhuzamra gondoltak, de visszatekintve lt-
hatjuk, hogy egy j rend kialakulst jelkpezte,
amely az elz szzadban szletett meg. Biznc ra-
gaszkodhatott a birodalmi cmekhez, de a sz szoro-
sabb rtelmben mr nem volt egyetemes hatalom-
mal rendelkez birodalom. Nemcsak a nyugati
keresztnysg autonmijt kellett elismernie, annak
sajtos keresztny kultrjval, hanem azt is, hogy
csaknem egyenl a sttusuk.

A Karoling renesznsz
Nagy Kroly uralkodsa alatt virgzsnak indultak a
tudomnyok s a mvszetek. A frank uralkod so-
kat tett azrt, hogy segtse a mvszeteket, az okta-
tst s a tudsok munkjt. Gyakran a Karoling re-
nesznsznak nevezik ezt a kort, br a tudsok
ltalban nem kedvelik a renesznsz" kifejezst.
Mindenesetre szmos fontos kori szveget fedeztek
fel s tmasztottak j letre: pldul Livius, Tacitus
s Terentius munkit. Lemsoltak asztronmiai sz-
vegeket is, s szp ks rmai miniatrk reproduk-
ciival illusztrltk ket. Br nem az volt a legfbb
cljuk, hogy megrizzk az kor rksgt, sok min-
den gy maradt fenn. A Karoling tudsok nagyra r-
tkeltk az kori irodalmat s - mint az orlans-i
Theodulf - a mvszeteket is. De ez csak mellkes
kvetkezmnye volt legfbb cljuknak: Nagy Kroly
srgetsre a keresztny trsadalmat akartk megre-
formlni. A keresztny rmai mltra tekintettek visz-
sza, amelynek ideljt olyan uralkodk testestettk
meg szmukra, mint Konstantin s Theodosius, s
olyan ppk, mint 1. Le s Gelasius. Ez a mlt a r-
mai templomokban lt tovbb, s ez fontos inspirci-
forrsa volt a Karolin- templomptszetnek is. Kr-
oly uralkodsnak legnagyobb ptkezse a hatalmas
aacheni palota volt. Nyolcszglet temploma mg

138
ma is ll. A ravennai San Vitale mintjra plt, s
alapanyagaibl is sokat onnan zskmnyoltak. Sok
kzirat is Rmbl s Itlia terletrl maradt a Ka-
roling-kor tudsaira - keresztny s kori szvegek
egyarnt.
A Karoling renesznsz nem csak annyit jelentett,
hogy Itlia ks kori kultrja szakabbra kltztt:
az itliai befolys nagyon fontos volt, de csak egy
ramlatot kpviselt a sok kzl. Nagy Kroly kivl
tudsokat vonzott az udvarba: Itlibl Petrus Pisa-
nust s Paulus Diaconust, de ms terletekrl is r-
keztek oda tudsok s egyhzi emberek: a vizigtok
terleteirl, rorszgbl s az angolszsz Anglibl.
Nyugat-Eurpa megtrse szmos klnbz ke-
resztny egyhzat hozott ltre, amelyek a sajt tju-
kat jrtk. Britannia s rorszg pldul meglepen
gyorsan fejldtt: az oktatsban, a tudomnyban s
a mvszetekben megelztk a kontinenst. A Karo-
ling renesznsz sszesztte ezeket a szlakat, s
megteremtette kzttk az sszhangot. Nem spon-
tn esemnyek sora volt ez, hanem annak eredm-
nye, hogy Nagy Kroly tisztban volt azzal a morlis
felelssggel, amelyet az uralkods rtt r. A 789-es,
a papsghoz cmzett Admonitio Generalisbl ez tisz-
tn lthat. Nagy Kroly Jozija kirly pldjt idzi,
aki a zsidkat fegyelmezssel s tantssal vezette
vissza Istenhez". Ha a papsg be akarja teljesteni
funkcijt, tanultabbnak kell lennie, hogy megfelel
kppen okthassa a npet Isten szavaira. Ezt az ze-
netet tartalmazta nhny wel ksbb A tudomny
mvelsrl" rt rtekezs is, amely btortotta az
egyhzkerleti s kolostori iskolk fellltst.
Nyilvnval, hogy ezeknek az intelmeknek megvolt
a maguk hatsa. Szmos iskola jtt ltre. s nem-
csak egy sokkal jobban kpzett egyhzi elit kezdett
gy kialakulni, hanem az arisztokrcia kreiben is n-
vekedett az rstudk szma. Nagy Kroly s tancs-
adinak erfesztse, hogy emeljk az oktats sznvo-
.nalt, olyan alapot teremtett, amelyre pthettek a

139
jvend genercik. A Karoling renesznsz nem halt
meg elindtjval egytt, ahogyan az gyakran trtnt
a kulturlis fellendlsek esetben, hanem hossz
idre rnyomta blyegt Nyugat-Eurpa kultrtrt-
netre, fleg mivel annyit tett, hogy meghatrozza
annak karaktert. Ennek sorn Nyugat-Eurpa szilr-
dabb lett, kevsb vltozkony, s jobban ellen tudott
llni a klnfle kls befolysoknak.
A Karoling renesznsz alapvet programja sokban
tmaszkodott a Triviumra s a klasszikus kor retori-
kai hagyomnyaira, de az volt a feladata, hogy a ke-
resztnysgre oktasson. Alapszvegei kztt voltak
Augustinus, Boethius, Cassiodorus s Sevillai Izidor
munki. De a Karoling oktatst az kortl leginkbb
az vlasztotta el, hogy a latint immr holt nyelvknt
tantottk, egy specilis kiejtssel, amely megkln-
bztette a mindennapokban hasznlt vulgris latin-
tl. Ez a nyugati kzpkori kultra maradand jelleg-
zetessge lett. Olyan mvelt elitet hozott ltre,
amelyet egy mestersges nyelv kttt ssze. Ugyan-
akkor nagyobb szabadsgot biztostott a vilgi irodal-
mak fejldsnek. Sokak szerint a Karoling irodalom
legnagyobb mve az angol Heliand, amely Krisztus
lett germn epossz alaktotta t, gy, hogy az
apostolokbl Krisztus harcosai lettek.
A Kroly udvarban ltrejtt irodalmi mvek ugyan
nem voltak ilyen izgalmasak, de fontosabbak voltak
a keresztny trsadalom j rendjnek kialaktsa
szempontjbl. Kroly szerette volna egysgesteni
az egyhzi gyakorlatot. Ezrt megkrte 1. Hadrianus
ppt, hogy lltson ssze egy szertartsknyvet.
Amit Hadrianus vgl elkldtt, az nem felelt meg a
frank egyhz szksgleteinek, mert csak a ppa ltal
szemlyesen celebrlt misk rendjt tartalmazta. gy
teht Alcuin feladata lett, hogy rjon egy valdi mise-
knyvet. Br ms szertartsknyveket is msoltak s
terjesztettek, Alcuin mve egysgesebb tette a litur-
git. Munkja hossz idn t lt, mert ez kpezte a
modern miseknyv alapjt. Alcuin msik feladata az

140
volt, hogy ksztse el a Biblia standard szvegt. Ms
Karoling tudsok a kolostori let szablyait gyjtt
tk ssze, Szent Benedek hagyatka alapjn. Ezek a
munkk alkottk a Karoling renesznsz lelkt, s ha
nmileg haszonelvnek ltszanak is, mellktermke-
ik izgalmasabbak voltak. Emelkedett a trtnetrs
sznvonala (a feljegyzsek s a trtnelmi sszefog-
lalk) is. Soksznbb lett az irodalom. Alcuin ssze-
lltott egy fejedelmi tkrt Nagy Kroly szmra.
Nhny genercival ksbb Dhuoda, egy arisztok-
rata asszony gyjttte ssze intelmeit finak, Willi-
amnek cmezve. Az irodalmi kultra intenzv fejld
se a Karoling-udvarban jl tkrzdik a Karoling
minuszkulk (folyrsra szolgl kisbetk) megjele-
nsben is a 8. szzad vgn. A kziratokat korbban
a szp, de nagyon munkaignyes uncilis (kerektett)
betkkel rtk. Ezt aztn gyorsan felvltotta a Karo-
ling minuszkulk csinos folyrsa, amely az itliai re-
nesznsz idejn a nyomtatott knyvek tipogrfij-
nak alapja lett. Sokan lltjk, hogy a Karoling
folyrs megjelense hasonl hatssal jrt, mint a
nyomtats, hiszen felgyorstotta a kziratok msol-
st, s ezzel elrhetbb, szlesebb krben hasznltt
tette a knyveket.
A Karoling renesznsz maradand eredmnye az
volt, hogy a nyugati kultrt legalbb olyan szintre
emelte, mint amilyen Biznc volt. Hogy egy pldt
idzznk, egy biznci kvetsg 757-ben klnleges
ajndkknt egy orgont hozott a frank kirly szm-
ra. Az udvarra mly benyomst tett a hangszer, amely
Biznc magasabb technikai fejlettsgt is hangs-
lyozta. 817-re a Karoling-udvar kpes volt megpteni
egy orgont brminem biznci segtsg nlkl. Ed-
digre a Karolingok sok tekintetben megelztk Bizn-
cot. Gynyren kifaragott elefntcsont trgyaikat a
biznci mesterek mvei a 10. szzadig nem rtk utol.
A Karoling fmmvesek legszebb munki az aacheni
palota kpolnjnak bronzajti, legpompsabb alko-
tsuk pedig a milni Szent Ambrus-templom Vol-
141
vinio-oltra. Bizncbl nem maradt rnk ehhez fog-
hat m. A htuljn az gynevezett rekeszzomnc-
technikval ksztett figurk lthatk: a sznes zo-
mncos rszek kztt vkony drtszlak feszlnek -
ezt Biznc csak ksbb vette t a Nyugattl.
A korabeli frank trtnetrk szerint Nagy Kroly
mnikusan figyelte Bizncot. Egyrszt bszke volt
frank eredetre, s keresztny uralkodknt is elk-
telezettnek rezte magt, de az a vgy is hajtotta,
hogy utnozza s meghaladja Bizncot. Ebben a te-
kintetben dnt hatssal volt r a msodik nicaeai
zsinat, amely megmutatta, hogy a biznciak mennyi-
re nem tisztelik a frank uralkodt. Ugyanilyen ag-
gasztak voltak a zsinat hatrozatai is. Az, hogy a k-
pekre mint a keresztny valls alapvet kellkeire
helyeztk a hangslyt, srtette a frank egyhz megle-
hetsen rgimdi rtkeit. Ez nem jelentette azt,
hogy a Karoling mvszet kpellenes lett volna. K-
sztettek figuratv alkotsokat, de nagyrszt testa-
mentumi alakoknak s jeleneteknek szenteltk ket,
taln mert - amint mr kifejtettk - ezeket knnyebb
volt igazolni. A Karoling mvszek sokkal inkbb
dzkodtak az jtestamentumi alakok s trtnetek
brzolstl, mert ez azt sugallhatta, hogy a mv
szetnek spiritulis ert lehet tulajdontani.
A msodik nicaeai zsinat hatrozatainak 794-es
frankfurti eltlse ellenre a kpek krdse tovbbra
is foglalkoztatta a Karoling-udvart. Nem sokkal Nagy
Kroly halla utn, 814-ben Claudius, Torino psp-
ke vetette fel jra a problmt. A pspk elsznt kp-
ldz volt: gyakorlatilag a keresztny hithez val
mindenfle hozztoldst elvetett. Ellenezte a kereszt
s az ereklyk tisztelett is, s kritizlta a szentek kul-
tuszt, valamint a zarndoklst. Kpellenes lls-
pontja vletlenl klns jelentsgre tett szert 824-
ben, amikor a biznci csszr, II. Mihly (820-829)
levelet rt nyugati kollgjnak, Jmbor Lajosnak.
A levl hangneme tiszteletteli volt, ami mr nmag-
ban is a megvltozott erviszonyokat tkrzte. Az rs

142
hivatalosan megerstette, hogy a biznci egyhz r-
vnytelentette a msodik nicaeai zsinat hatrozatait.
Nem valszn, hogy a levl kifejezetten a frank.vle-
mny eltt akart meghajolni. Ha mgis gy volt, ak-
kor nagyon gyesen fogalmaztk. A biznci csszr
lerta, hogy a kpek imdi kereszteket vetettek ki a
templomokbl. Szlssges pldkat idzett, pld-
ul hogy egyesek ikonokat tettek meg keresztszl
nek, vagy hogy a kpekrl lekapart festket az l-
dozs kellkeibe kevertk, st egyesek oltrknt
hasznltk az ikonokat. Ezek a kprombolk elriasz-
t horrortrtnetei voltak, de mlyen rintettk a Ka-
roling-udvart. Jmbor Lajos alaposan tgondolt v-
laszt ratott, amelynek Libellus synodalis lett a cme.
A Prizsban 825-ben sszegylt szindusnak adtk
el. Tartalmazta a kpek tiszteletnek frank kritikjt,
s kritizlta 1. Hadrianus ppt azrt, mert tmogatta
a msodik nicaeai zsinatot. A torini Claudius szls
sges kpellenessgtl a frankok elhatroldtak, de
Agobard, a lyoni pspk finomabban megfogalma-
zott kpellenessge egybeesett a Karoling-udvar v-
lemnyvel. Alapja Augustinus rvelse volt, amely
szerint csak Krisztus kzvett Isten s ember kztt.
Nem szabad hagyni, hogy a kpek Krisztus helyt bi-
toroljk, mert ez azt is jelenten, hogy az anyag ma-
gasabb rend, mint a szellem. Agobard elfogadta,
hogy a kpek segthetik a megemlkezst, s hogy
lehetnek az ortodox hit tartozkai is. Br a Karoling
knyvek nem terjedtek el szles krben, a bennk l-
v gondolatmenet hatrozta meg a Karoling gondol-
kodk nzeteit. Hrabanus Maurus, Fulda aptja s
Mainz ksbbi rseke azt mondta, hogy a megvlts
tkletes s ldott megtartja az rott sz, mg a kp
gynyrkdtetheti a szemet jkorban, de ha meg- -
regszik, csak teher, mert gyorsan eltnik, s nem
adja t hven az igazsgot". Walahfrid Strabo elfo-
gadta a trtneti kpek ltjogosultsgt, s elismer-
te, hogy segthetik a kegyes gondolatokat, de fenn-
tartotta, hogy imdsuk puszta babonasg. Ezek a
143
Karoling egyhzfk mind elfogadtk azt az rvelst,
hogy a kpek az rstudatlanok knyvei.
A msodik nicaeai zsinat hatrozataira adott Karo-
ling-vlasz _segtett meghatrozni a nyugati keresz-
tnysg civilizcijt, amely addig egyrszt tredkes
volt, msrszt pedig elveszett a rszletekben. Ltrejtt
egy tiszta gondolatrendszer a vallsos mvszet cljai-
rl, amelyeket mindig al kellett vetni az rott sznak
- olyannyira, hogy olyan klns Karoling kpek is sz-
lettek, amelyek szavakbl llnak. A trtnelmi kpek
s a festmnyeken brzolt trtnetek elfogadhatk
voltak. Az ikonokban nem bztak igazn. A kpeket
nem volt szabad tisztelni. Hatrozottan elutastottk,
hogy spiritulis ert tulajdontsanak nekik.
Ez a bizalmatlansg az ikonokkal szemben hatro-
zottan megklnbztette egymstl Bizncot s a
Nyugatot, s volt egy egszen vratlan kvetkezm-
nye is. A kzpkori Bizncbl nem maradt rnk nl-
l szobor, mg a nyugati mvszetek egyik legna-
gyobb rtkt a szobrok jelentik. Ennek magyarzata
paradox mdon az, hogy Nyugaton elutastottk az
ikonok tisztelett - ugyanakkor viszont jobban tisztel-
tk az ereklyket. Ezeket egyre gyakrabban olyan
ereklyetartkban helyeztk el, amelyek a szenteket
brzoltk. Ezzel a gyakorlattal sok tanult pap nem
rtett egyet, ellenezte pldul az angers-i Bemard is.
De hamarosan megbnta, hogy gnyt ztt a con-
ques-i Sainte-Foy ereklyetart szobrbl, mert meg-
tudta, hogy a szent n srjnl csodk trtnnek. Fel-
ismerte, hogy a szobor nem pogny blvny,
amelynek ldozatokat mutatnak be, s nem is hasz-
nljk jslsra, hanem egy szent szz kegyes emlk-
helye, ahol az igazak megtalljk a bntudatot, s
kzbenjrsrt knyrgnek bneik miatt". Az erek-
lyetart szobrok nyugati npszersge csak egy pl-
dja a vallsossg sokfle megnyilvnulsnak a
mvszetekben. Alhzza azt is, hogy mennyire eltrt
a Nyugat fejldsnek tja Biznctl ebben a tekin-
tetben.

144
HETEDIK FEJEZET

Az ortodoxia gyzelme

N agy Kroly megkoronzsa 800 karcsonynak


napjn kevsb bizonyult megalznak, mint
azt sok biznci felttelezte. Uralkodsnak v-
gn Kroly elfogadta azt a kittelt, hogy csak a bizn-
ci uralkod nevezheti magt rmai csszrnak. Ez
biztostotta, hogy Biznc tovbbra is a Rmai Biroda-
lom rkseknt tekintsen magra. m ettl azrt
mg a biznciak szembesltek azzal a tnnyel, hogy
hatalmuk megcsappant. Az iszlm gyors s csaknem
teljes gyzelme traumatikus hatssal volt Bizncra.
Az els reakci apokaliptikus volt: gy tnt, az iszlm
gyzelmei azt jelentik, hogy kezdett vette a vilgv-
ge. Aztn kiderlt, hogy nem ez a helyzet, de Biznc
birodalmi ignyei irrelisnak tntek az iszlm hatal-
mval szemben. A birodalmi szellemet az a hit tartot-
ta mgis letben, hogy a terleti vesztesgek nem
nyomnak annyit a latban, mint Konstantinpoly Isten
akaratbl val fennmaradsa. Ez volt a biznci iden-
tits bels magja, m az iszlm nyomsa ezt is kem-
nyen prbra tette. j defincira volt teht szksg.
A kpek ellenzi ezt a hagyomnyos mdon akartk
megadni: gy, hogy a csszrra s az egyhzi hierar-
chira ptenek. A kpek tisztelett mint szksgte-
len jtst utastottk el, amely idnknt a blvny-
imds hatrait srolta. Ellenfeleik gy rveltek,
hogy az ortodoxia magban is elegend alap a bizn-
ci identits fenntartshoz. Az ortodoxit pedig ha-
marosan a kpek vdelmvel azonostottk, s egy-
ben egy spiritulis elit uralmt jelentette. De a
kpellenessg ellenzkt nem tmogatta sem a bi-
znci papsg, sem a kznp. Kzppontjban egy
szerzetesi rdekcsoport llt. Ereje onnan szrmazott,

145
hogy sokan tmogattk a magasabb rang csszri
tisztsgviselk kzl, akik tbbek kztt lthattk,
hogy a kpek tbb nem jelentenek fenyeget ve-
szlyt - most, hogy a csszri uralom megersts
vel helyrellt a biznci trsadalom rendje. ppen
ellenkezleg: a kpek hasznosak, hiszen dicsteni
lehet velk a csszri uralmat, s az j Sionknt jele-
nteni meg Konstantinpolyt.

A kpek gyzelme

Theophilosz csszrnak ltszlag nem volt nehz


dolga az ellenzkvel, m halla utn alig egy wel
mgis elvetettk a kpellenessg ideolgijt, s a k-
pek visszatrst 843. mrcius 11-n az ortodoxia
gyzelmeknt nnepeltk. Amint lttuk, ez zvegye,
Theodra munkja volt, s az a rokonaibl s tmo-
gatibl ll csoport, amely zsinatot hvott ssze
a kpek tiszteletnek helyrelltsra a msodik
nicaeai zsinat hatrozatainak megfelelen. Motiv-
cijuk nem egszen vilgos. Theodra csszrn
helyzete nem volt tl ers - csak rgensknt uralko-
dott hromves fia, Ill. Mihly helyett. Theophilosz
uralma a kaliftustl elszenvedett veresgek soroza-
tval rt vget, s azzal a megalztatssal, hogy a
frank uralkodhoz kellett fordulnia katonai segts-
grt. Ezek a gyengesgek ktsgkvl hiteltelenn
tettk a kprombolk pozcijt.
Nmely tekintetben hasonl volt a helyzet Eirn
csszrnvel, aki 787-ben erstette meg a kpek
tisztelett. A cl akkor is a biznci trsadalom bkje
s egyetrtse volt. Eirn Tarasziosz ptrirkra, egy
volt hivatalnokra bzta a feladatot; Theodra Metho-
dioszt vlasztotta ptrirkjnak (843-847). Igaz,
hogy Methodiosz eredetileg szerzetes volt, de Teo-
philosz uralkodsa idejn az udvarban is fontos sze-
repet tlttt be. Knnyen lehet, hogy Theodra az
tancsra dnttt gy, hogy a kpek tiszteletnek

146
helyrelltsa lesz a legjobb eszkz a biznci trsada-
lom klnbz rtegeinek megbktsre. Metho-
diosz azzal akarta megszeldteni a kolostori szrnyat,
hogy egy ismert szerzetest, a Theophilosz ellen for-
dul Mikhaelt nevezte ki sznkellossz, lelki tancs-
adjv. Methodiosz fokozatosan akart~ elrni a cl-
jt, csakgy, mint eldje, Tarasziosz. Am akrcsak
eldje, is kihvta maga ellen a sztuditk, Theod-
rosz Sztuditsz kvetinek haragjt, akik attl fltek,
hogy cskken a befolysuk, ha a kpek restaurci-
jt a ptrirka tmogatja.
Akrcsak az elz restaurci, az ortodoxia gyzel
mnek nnepe nem szntette meg azonnal a biznci
elit megosztottsgt. Amikor Methodiosz 84 7-ben
meghalt, lgnatiosz (847-858) kvette, az ikonok
mellett kill csszr, 1. Mihly (811-813) fia. Az j pt-
rirknak sikerlt megbktenie a sztuditkat, de en-
nek az volt az ra, hogy magra dhtette Methodiosz
tmogatit. Kztk volt Theodra btyja, Bardasz is,
aki egyre nagyobb hatalomra tett szert, amint unoka-
ccse, Ill. Mihly idsebb lett s kezdte elutastani
anyja befolyst. Br Bardasz semmi esetre sem t-
mogatta a kprombolkat, tmogatta Le Mathma-
tikoszt, aki azeltt Thesszaloniki kprombol rseke
volt, s most a Magnaura pletegyttesben tallha-
t palotai iskolban tantott. Bardasz nem akarta
veszni hagyni a kprombols msodik idszaknak
kulturlis eredmnyeit. Az, hogy Le Mathmatikosz
tmogatta, csak hangslyozza az uralkod elit meg-
osztottsgt. Bardasz 858-ban elmozdtotta lgnati-
oszt a ptrirkai trnrl, s Photiosszal (858-868,
877-886), egy kiemelked llami hivatalnokkal he-
lyettestette. Photiosz mris elismert tuds volt, s
ptrirkasga megadta neki a lehetsget, hogy do-
minns szerepet tltsn be Biznc kulturlis let-
ben. Intellektulis kivlsga nem tette kedveltt az
lgnatioszt tmogat szerzetesek krben. lland
lett a megosztottsg. Photioszt 868-ban elztk, s
jra lgnatiosz lett a ptrirka. 877-ben, lgnatiosz ha-

147
lla utn aztn Photiosz visszaszerezte a ptrirkai
trnt.
A kpek tiszteletnek 843-as helyrelltsa teht
vtizedekre megosztotta az egyhzat. Akr az is le-
hetsges lett volna, hogy megint a kpellenes ideol-
gia gyzedelmeskedik. Photiosz ezt vals veszlynek
tekintette. 861-ben egy kprombols-ellenes zsinatot
hvott ssze. Ez arra is lehetsget adott, hogy fel-
mutassa kprombols-ellenes kapcsolatait: gy t
nik, Photiosz rokona volt Tarasziosz ptrirknak, ap-
jt pedig Theophilosz csszr szmzte, mert killt a
kpek vdelmben. Photiosz gy nzett a kprombo-
ls gyzedelmeskedsnek fenyeget veszlyre,
ahogyan azt mg gyerekkorban megszokta, amikor
nagyon is szmolni kellett az erejvel. Visszatekintve
immr nyilvnval, hogy a kprombols msodik f-
zisban sokkal kisebb hfokon zajlottak a vitk, mint
azeltt. Mindkt oldal egyetrtett abban, hogy a k-
pek tiszteletnek hatrait kell megvonni. Amint azt
Jmbor Lajoshoz rt levelben II. Mihly kifejtette:
megengedte, hogy a magasabban elhelyezett kpek
a helykn maradjanak, hogy a festmnyek betlt-
hessk az rs szerept". A kpek vdi a maguk r-
szrl elfogadtk a kpekrl szl etikai elmleteket,
amelyeket a kpellenesek terjesztettek. A kpek res-
taurcija utn a legersebb vlasztvonal az egyh-
zon bell, ha nem is az egsz trsadalomban, egy a
kprombolknak tett engedmnyeket ellenz kolos-
tori csoport s a Methodiosz ptrirka krl kialaku-
l visszafogottabb, kiegyezsre trekv csoport k-
ztt feszlt. A klnbsg inkbb a politikban, mint
az egyhzi tanokban rejlett. Ezek a krlmnyek se-
gtenek megmagyarzni a kpek restaurcijnak
vatos jellegt. Az egyik legfurcsbb dolog az, hogy
a kprombols idszakt kzvetlenl kvet peri-
dusbl nem maradtak fenn ikonok (tblakpek for-
mjban). Lehet, hogy ez csupn vletlen, de sokkal
valsznbb, hogy azrt trtnt gy, mert az ilyen iko-
nokra - amelyeknek egyesek varzsert tulajdontot-
148
tak - mg mindig gyanakvssal tekintettek. A bizo-
nytkok azt ltszanak altmasztani, hogy 843 utn
elgg ersen ellenriztk a vallsos mvszeti alko-
tsokat. Lehet, hogy a msodik nicaeai zsinat gyne-
vezett mvszeti rendelete" nem a mvszek sza-
badsgt szndkozta korltozni, hanem meg akarta
ket vdeni a kpellenes vdaktl, amelyek szerint a
vallsos mvszet az tallmnyuk, s a haszonrt al-
kottk, teht rtktelen. Brmi volt is a zsinat rsztve-
vinek szndka a rendelettel, az biztos, hogy 843
utn gy rtelmeztk, hogy a vallsos kpeknek meg
kell felelnik a hagyomnynak. S az ortodox hagyo-
mny lettemnyese s magyarzja termszetesen
az egyhzi hierarchia volt. Akrhogy is, gyakorlatilag
valamennyi kzvetlenl az ortodoxia gyzelme utn
szletett m hivatalos megrendelsre kszlt, vagy a
csszri udvar, vagy a ptrirka krsre.
A pnzrmk ikonogrfijt is azonnal megvltoz-
tattk. Ahhoz a tpushoz trtek vissza, amelyet II. Jusz-
tinianosz vezetett be a kpellenessg idszaka eltt:
az rmk az egyik oldalukon Krisztust brzoltk, a
msikon pedig a csszrok portrja llt. Az egyetlen
klnbsg az volt, hogy elhagytk a Krisztust Rex
regnantiumnak, vagyis kirlyok kirlynak nevez
feliratot. Ez taln annak hallgatlagos elismerst je-
lentette, hogy Biznc mr nem tart ignyt az egyete-
mes uralomra. A Bronzkapurl, a nagy palota nne-
pi bejratrl eltvoltottk a kprombolk keresztjt,
s Krisztus kpvel helyettestettk. A csszri palo-
tban helyrelltottk az arany fogadtermet, a
Khrszotriklinoszt. Helyre tettk a trn mgtti fal-
mlyedsben ll Krisztus-kpet is. Vele szemben, a
terem bejrata fltt Isten Anyjnak festett kpe fg-
gtt. A gylekezterem boltozatt angyalokat, az
apostolokat, mrtrokat s egyhzatykat brzol
ikonok dsztettk, a fhelyen pedig Ill. Mihly cs-
szrnak s ptrirkjnak a portrja llt. Nem sokkal
ksbb, szintn a palota terletn, jradekorltk a
Vilgttorony templomt. Kupoljban egy Krisztus
149
Pantokrtor- (a Mindensg ura) brzols llt, angya-
lok ksretben: jobb kezt ldsra emelte, baljban.
pedig az evangliumokat tartotta; az apszisban Isten
Anyjnak kpe volt lthat, amint rtnk nyjtja tisz-
ta karjt, hogy megvltst hozzon az uralkodnak s
gyzedelmess tegye ellensgei fltt". A templom
falainak felsbb rszeit pedig tovbbi apostolokat,
mrtrokat, prftkat s egyhzatykat brzol k-
pek dsztettk.
Lersukat Photiosz ptrirknak ksznhetjk.
A korszakbl fennmaradt alkotsok nagy rsze vala-
milyen mdon hozz kapcsoldik. Photiosz folytatta
a Methodiosz ptrirka megkezdte munkt. Mig vi-
tatjk pldul, hogy a Hludov-zsoltrosknyv, a kp-
rombolst kvet idszak egyik mestermve Metho-
diosz vagy Photiosz tmogatsval kszlt. Ez egy
gynevezett marginlis zsoltrosknyv, mert lapszli
illusztrcik dsztik. Mint sok ilyen zsoltrosknyv
esetben, a Hludov-zsoltrosknyv kpei is polemi-
kusak: a hit ellensgei ellen irnyulnak - fleg a le-
gyztt kprombolk ellen. Ugyanakkor a hit hsei is
helyet kapnak az illusztrcik sorban. A kpek vd
it Nikphorosz ptrirka kpviseli. Theodrosz Sztu-
ditsz nem jelenik meg a knyvben. Ez azok rveit t-
masztja al, akik azt felttelezik, hogy Methodiosz
megrendelsre kszlt a zsoltrosknyv: ugyanis
nem szerette a sztuditkat, viszont Nikphorosz pt-
rirka volt a tantja. De Photiosz ugyangy polta
Nikphorosz emlkt. Br valban eldnthetetlen a
krds, hogy melyik ptrirka rendelte meg a kny-
vet, Photiosznak van egy nagy elnye: sokkal tbb
ideje volt r, mint Methodiosznak. S radsul Biznc
egyik legnagyobb elmje is volt.
Photiosz azoknak a hivatalnokcsaldoknak az egyi-
kbl szrmazott, amelyek biztostottk a biznci
kormnyzs folyamatossgt s sikert. Kivl neve-
lsben rszeslt, br ennek rszleteirl nem sokat tu-
dunk. Knyvjegyzke, a Bibliotheke sszegezi fiatal-
kori olvasmnyait. Akkor rta, amikor egy bagdadi

150
kvetsg tagjaknt utazott, vagy 838-ban, vagy pe-
dig 845-ben, vagyis amikor hszas veinek kzepn
vagy vgn jrt (szletsi dtumt sem ismerjk pon-
tosan). A lista emlket llt hatalmas olvasottsg-
nak. Fleg az irodalom, a trtnelem s a retorika r-
dekelte, keresztny s pogny rsok is; az kori
kltszetet s filozfit viszont kihagyta a felsorols-
bl, br bizonythatan jl ismerte mindkettt. Nem
azrt, mert gyanakvssal nzett a pogny szvegek-
re, hiszen nagyon is sok szerepel kzlk a listjn,
hanem mert munkjnak clja az volt, hogy egyfajta
segdknyvet lltson ssze a keresztnysg kritriu-
mainak megfelel irodalmi stlusrl. Photiosz clja az
volt, hogy egyenlsgjelet tegyen az irodalmi min
sg s az erklcsi, illetve vallsi rtkek kz. Az ko-
ri filozfit s kltszetet pedig nehz lett volna ebbe
a keretbe beilleszteni, hiszen rtkeik annyira eltrtek
a keresztnysgitl. Br fiatalkorban rta, a Biblio-
theke jl mutatja szerzje szjrst. Az kori mlt
nem nmagrt rdekelte. A ks antikvits rdekel-
te igazn, az els keresztny rmai csszrok idsza
ka, s mlyen tisztelte a keresztnysg s az kor r-
tkeinek ltaluk megteremtett szintzist. Ez volt az
az alap, amelyen remnye szerint a biznci kultra s
identits jjplhetett a kpellenessg legyzse
utn.
Br elkpeszten nagy volt a mveltsge, Photiosz
hivatalosan soha nem tantott. llami hivatalnok volt:
mieltt 858-ban ptrirka lett, protaszekretisz volt,
vagyis a birodalmi igazsgszolgltats vezet pozci-
jt tlttte be. Megszervezett viszont egy irodalmi
szalont, amely a hzban jrt ssze rendszeresen, s
ezen a krn keresztl alaktotta kornak intellektu-
lis klmjt. A kr tevkenysgrl valamennyi fenn-
maradt Photiosz Amphilokhia cm rsban. Ez egy
sor rvid fejezetet tartalmaz, amelyben Photiosz ba-
rtja, Amphilokhos, Kzikosz pspke krdseire v-
laszol. A legtbb krds a teolgira vonatkozik, de a
vlaszokban megjelenik Photiosz szlesebb kr m-
151
veltsge is. A 137-147. fejezetek pldul Arisztotelsz
Kategrik tanulmnyt kommentljk, amely a lo-
gika bevezetsl szolglt. Photiosz egyetrtett Arisz-
totelsz logikai nzeteivel, mert nem jelentettek sem-
mifle veszlyt a keresztnysgre nzve. Platnt
viszont les hangon kritizlta, hiszen az idelis lla-
ma s az idekrl szl elmlete kihvst jelentett a
keresztny vilgnzet szmra. Photiosz kptelen-
sgnek tartotta Platn nzeteit. Julianus Apostata
pldjt idzte, hogy megmutassa, mi trtnik, ha
valaki komolyan veszi ket. Konzervativizmusnak
hatsos kifejezse az a prdikcija, amelynek f t-
mja a Szz fogantatsa. Ebben nevetsgess teszi
azokat, akik nem hisznek a szztl szlets csodj-
ban, de kszsgesen elfogadjk a pogny mtoszo-
kat s metamorfzistrtneteket. Azokra gondolt,
akiknek tlsgosan a fejbe szll az kori szerzk
olvassa, s elfelejtik, hogy a klasszikusok tanulm-
nyozsnak clja a keresztnysg ltal felvetett intel-
lektulis problmk megoldshoz szksges eszk-
zk megszerzse.
Photiosz minden szernytelensg nlkl alkalmas
volt a ptrirkai hivatalra. Mr megjegyeztk, mekko-
ra hangslyt fektetett a kpellenessg fenyegetsre.
Ennek csaldi okai is voltak, de ez azrt nem magya-
rz meg mindent. Az ortodoxia gyzelme a valsg-
ban nem volt egszen teljes. Az egyhzon belli har-
cok lasstottk a templomokat dekorl kpek
helyrelltsnak folyamatt. A Hagia Szophia-temp-
lom mg mindig rintetlenl llt, amikor Photiosz
ptrirka lett. Ahogy rta le: szomor ltvnyt nyj-
tott, miutn varzslatos kpeit lekapartk; a fny ha-
lovny sugarakban radt a ltogatkra, s az ortodo-
xia arca e tekintetben szomornak tnt". A ptrirka
sajt termeit a kpek vdelmezinek mozaikjaival
dsztettk: Germanosz, Tarasziosz, Nikphorosz s
Methodiosz ptrirka alakjval. Lehetsges, hogy
ezek lgnatiosz ptrirka megrendelsre kszltek,
de valsznbb, hogy Photiosznak ksznhetjk

152
ket, mivel olyan szoros kapocs fzte Taraszioszhoz,
Nikphoroszhoz s Methodioszhoz. A templom k-
zps rszben Photiosz a Szz s a gyermek kpt
helyeztette az apszisba. Ezt abbl a szentbeszdbl
tudjuk, amelyet a kp felszentelsekor tartott, 867.
mrcius 29-n. A kutatk sokig azt hittk, hogy
Photiosz ugyanazt a kpet rta le, amely ma is a
Hagia Szophia apszisban lthat. Alapos okunk van
azonban felttelezni, hogy ez nem gy van. Vannak,
akik azt gondoljk, hogy a ma lthat mozaik ltez-
sre csak a 14. szzadban derlt fny, amikor fld-
rengs rzta meg a terletet, s elpuszttotta a fl
rakott mozaikot, amelyet Photiosz rt le. Akrhogy is,
a fennmaradt kompozcin Mria egy trnon l, mg
Photiosz a felszentelskor mondott beszdben a
szemnk eltt mozdulatlanul ll Szzrl" beszlt
[a szerz kiemelse]. A mozaik felirata gy hangzik:
A megtvedettek ltal elmozdtott kpeket most
kegyes uralkodk ismt a helykre lltjk". A betk
archaikusak, s inkbb 8. szzadi keletkezsre valla-
nak, mint a 9. szzad kzepre. A szveg valszn
leg Eirnre s fira, VI. Konstantinra utal mint ke-
gyes uralkodkra", a mozaik pedig a 787-es zsinat
utn kszlhetett, hogy mutassa a kpek vdinek
gyzedelmt, ppgy, ahogyan a Bronzkapun egy
Krisztus-kppel helyettestettk a kpellenesek ke-
resztjt. Ez szmos problmt vet fl. A Photiosz ler-
ta ll Szz kpe pontosan gy nzhetett ki, mint a
nicaeai Mria elszenderlse-templom apszist dsz-
t mozaik, amelyet 843 utn lltottak helyre. Azeltt
egy kereszt volt a helyn, amelynek nyomai mg
mindig ltszottak a 20. szzad elejn. A kprombolk
rendszerint egy kereszttel helyettestettk a figuratv
kpeket, ez volt az ltalnos gyakorlat, de ha ez gy
volt a Hagia Szophia ma lthat apszismozaikjval is,
mi az oka annak, hogy Photiosz nem egyszeren el-
tvolttatta a fedrteget s a vakolatot? Hiszen a bi-
znci mvszet egyik legcsodlatosabb alkotsrl
van sz. Azt is nehz volna elhinni, hogy a kprom-
153
bols msodik fzisa, amely mindssze huszonnyolc
vig tartott, elg volt ahhoz, hogy egy ilyen mozaikot
elfeledjenek. Ha meg akarjuk vlaszolni a krdst,
br valban csak tallgathatunk, knnyen lehet,
hogy Photiosz r akarta nyomni a blyegt a Hagia
Szophia-templomra, s azt gondolta, hogy erre egy
j apszismozaik a legmegfelelbb eszkz. 843-ban
mindenesetre egy ll (Hodegetria) Szz jelkpezte
az ortodoxia gyzelmt, s nem egy trnjn l Mria.
Ezrt lehetsges, hogy amikor Photiosz mozaikavat
szentbeszdre gondolunk a Hagia Szophia-temp-
lomban, lelki szemeinkkel inkbb egy a nicaeai Mria
elszenderlse-templomban tallhat mozaikhoz ha-
sonl kpet kell elkpzelnnk, s nem azt, amit ma
lthatunk a Hagia Szophiban.
Photiosz hangslyozta a mvszet letszersgt.
Ez nem csupn a mvszeti rtktlet hellenisztikus
norminak mechanikus kvetst jelentette. A mai
szem szmra a biznci mvszet egyltaln nem na-
turalisztikus - vagyis nem trekszik a valsgh b-
rzolsra. Inkbb szigor s nagyon nneplyes. De
Photiosz azt vrta a kznsgtl, hogy mkdsbe
lptetik kpzelerejket s rzelmeiket, s gy behatol-
nak a mozaik brzolta figurk mg, s megtapasz-
taljk azok valjt. Ezrt ragaszkodott ahhoz az llt-
shoz, hogy a ltsbl szrmaz megrts messze
fellmlja a hallson t val tanulst". Mskppen
fogalmazva: a kpzmvszet sokkal kzvetlenebbl
s tartsabban hat az rott sznl, mert a lts rz-
ke fltte ll a hallsnak. Photiosz termszetesen
abbl indult ki, hogy a knyveket hangosan olvastk.
Szz Mria kpe a keresztny hit alapjaira tantott:
hogy kzbenjr megvltsunkrt, s Isten tisztelet-
re tant, gynyrsg szemnk s elmnk szmra
is, s gy a bennnk lakoz isteni szeretet felemelkedik
az igazsg megrthet szpsghez".
Photiosz ezt nem egyni keressknt gondolta el,
hanem olyan kzs vllalkozsnak tekintette, amely-
nek a liturgia adja meg a megfelel keretet. A kpze-
154
lert is kollektvknt gondolta el, s erre annyival
knnyebb is hatni, mint az egyni kpzeletre. Akr
tudatban volt ennek, akr nem, Photiosz sokat tett
azrt, hogy alaktsa a kollektv kpzeletet. Minden va-
lsznsg szerint ll a Sacra Parallela 9. szzadi
kzirata mgtt - ez egy Damaszkuszi Jnosnak tu-
lajdontott fl.orilegium -, amely nem kevesebb mint
1658 lapszli illusztrcit tartalmaz. A kpek nagy r-
sze szenteket s keresztny szerzket brzol, tbbek
kztt Methodiosz ptrirkt is, ami arra mutat, hogy
Photiosz volt a megrendel. Tl nagy vllalkozs volt
ez ahhoz, hogy egy magnszemlynek vagy kolostor-
nak tulajdontsuk. Olyan portrgalrival szolglt,
amely megrizte a szentek hagyomnyos ikonogr-
fijt. Irodalmi megfelelje a Rmai Ulpius (vagy
Elpius) ltal rt rtekezs, amelynek cme A testi jel-
legzetessgekrl", s Krisztus, a szentek, az aposto-
lok, a prftk s az egyhzatyk vonsait rja le. A m
vszektl elvrtk, hogy alkalmazkodjanak az egyhzi
hagyomnyokhoz. Ugyanakkor a kollektv kpzel
ert megalapoz elvrsokat is alaktottk.
Volt mr sz arrl, hogy a kpek helyrelltsa utn
sok illusztrlt zsoltrosknyv szletett: ezek kzl a
Hludov-zsoltrosknyv a legismertebb, amely val-
sznleg Photiosz ptrirknak ksznheten jtt lt-
re. A lapszli kpek a klnbz verseket magyarz-
zk. De nemcsak tant, hanem vitz szndkkal is
kszltek: szmos kzlk az ortodoxia tmadi el-
len irnyult, s lvezettel nnepeltk a kprombolk
felett aratott gyzelmet. Sokan rveltek mr meg-
gyzen amellett, hogy a kpek clja rszben a bi-
znci identits jrafelfedezse volt, hiszen ez nagy-
rszt eltnt a kprombols idszakban. Az identitst
pedig ltalban negatv terminusokkal a legkny-
nyebb meghatrozni: vagyis gy, hogy kivlasztjuk az
ellensgeit. Bizncban az eretnekek s a zsidk sz-
mtottak hagyomnyosan ellensgnek. A kprombo-
lst a legnagyobb eretneksgnek lltottk be, amely
az egsz birodalmat fenyegette. Ugyanakkor a zsi-

155
dkkal is knnyen ssze lehetett ktni. Photiosz el-
szntan zsidellenes volt, s msodik ptrirkasg-
nak idszakban ldzte is a zsidkat. A biznci iden-
tits helyrelltsa teht tudatosan reakcis mdon
trtnt, vagyis a mlthoz val visszatrst jelentette -
s tovbbra is a zsidkat tekintette f ellensgnek.
Az az elnye megvolt, hogy Biznc fenntarthatta:
az npe az j vlasztott np, de az meglehetsen
furcsa, hogy az illusztrlt zsoltrosknyvek alig utal-
nak az iszlmra mint f ellensgre. A kprombols
idszaka utn biznci tudsok megprbltk a Korn
alapjn bebizonytani, hogy az iszlm szigor mono-
teizmusa hibs, de nem jrtak sok sikerrel. Az iszlm
olyan problma maradt, amellyel Bizncnak soha
nem sikerlt megbirkznia. Egy 10. szzad eleji ptri-
rka azt bizonygatja a kalifhoz rt levelben, hogy az
iszlm s Biznc egytt tntjkl, mint kt fnyes
jelztz az g boltozatjn". Ugy tnik, a ptrirka
igencsak meg akarta kerlni a dolgokat.

A mvszet s a liturgia
A kpek a lehet legpozitvabb mdon erstettk az
ortodoxit. Photiosz lltsa szerint Mria kpnek
felszentelse a Hagia Szophiban az ortodoxia haj-
nalt s felcsillan napjt" jelezte. De fontos volt,
hogy a kpek ne cssszanak ki az ellenrzs all,
ahogyan az a kprombols idszaka eltt trtnt.
Photiosz gondoskodott rla, hogy integrljk ket a
hivatalos templomi letbe. Azt az idet egyltaln
nem tmogatta, hogy egy kp varzservel rendel-
kezhet. A kpek egyre inkbb onnan nyertk hatal-
mukat, hogy sszekapcsoldtak a liturgival. A kp-
rombols idszaka eltt a biznci templomok
dsztsnek nem volt adott rendje, de a 9. szzad k-
zeptl megjelentek a standard dsztslersok. A Vi-
lgttorony-templom jradekorlst kveten a
biznci templomdszts lland elemei lettek a ku-
156
polban lthat Krisztus Pantokrtor-brzolsok
(angyalok karnak ksretben) s a felemelt karral
ll Mria kpei az apszisban. Az. nnepek ciklusairl
szl kpek egsztettk ki ket, amelyek az evang-
liumok legfontosabb jeleneteit brzoltk. Ezek hi-
nyoznak a Vilgttorony-templombl, ami azt bizo-
nytja, hogy a standardizci folyamata ekkortjt
mg pp csak elkezddtt. Kifejldst termszete-
sen nem tulajdonthatjuk csupn Photiosznak, de az
biztos, hogy volt rsze benne. Az. ikonogrfia soha
nem volt tlsgosan szigoran megszabott - mindig
hagyott teret a vltozatossgnak. A kzponti kupolt
pldul nem mindig a Pantokrtor-figurval dsztet-
tk. A konstantinpolyi Szent Apostolok templom-
ban, amelyet a 9. szzad vgn ptettek jra, a ku-
pola Krisztus mennybemenetelt brzolta. Ennek
egy kicsit ms volt az zenete, mint a Pantokrtor-
brzolsnak, amely az isteni uralomra s rendre fek-
tette a hangslyt; a mennybemenetel ennl drma-
ibb volt, mivel kapcsolatot teremtett Krisztus fldi
kldetse s mennybli uralma kztt. A Krisztus fl-
di letrl megemlkez nnepek legnagyobbiknak
szmtott. A Szent Apostolok templomnak j deko-
rcija a teljes nnepi krt brzolta, s ezzel taln az
els volt a biznci templomok kztt.
A 9. szzadban kialakul dekoratv mintk organi-
kusan sszekapcsoldnak az ptszet fejldsvel.
A bazilikaszerkezetet felvltotta a centrlis ter temp-
lom, amelyet egy centrlis kupola egyestett. Br volt
nmi vltozatossg az alaprajzokban, ezt a fajta
templomot ltalban befoglalt grg kereszt alapraj-
z templomnak nevezik. Ilyenfajta ksrletek mr a
kprombols idszaka eltt megjelentek, de csak
843. utn fejlesztettk ki ezt az plettpust. A nagy
osztrk mvszettrtnsz, Otto Demus szavaival:
koncepcijt alapveten a boltozatok fejeztk ki'',
amelyek egy centrlis kupolban futnak ssze. A ku-
pola azt az illzit kelti, mintha az gbl lelg balda-
chin volna, s illik a templomptszet szimbolikj-

157
hoz, amely szerint a templom a fldi mennyorszg,
Isten legmagasabb lakhelye". Az j ptszeti stlus
a liturgia vltozsainak is megfelelt - ez is megkezd
dtt mr a kprombols idszaka eltt. A liturgia ge-
rinct kezdetben a papsg s a vilgi hvk krmene-
tei jelentettk a templom fhajja fel. Ennek a
bazilika felelt meg leginkbb. Ahogyan egyre inkbb
feleslegess vlt a krmenet, a szentlyt s az apszi-
sokat egyre inkbb elvlasztottk a templom f ter-
tl az azt koronz kupola alatt, s a templon, vagyis
a szently hatra inkbb elvlaszt vonall vltozott.
Az ldozs kellkeit ettl kezdve inkbb az szaki ap-
szisban ksztettk el, s nem kvlrl vonultak be
velk a templomba. A liturgia drmai jtkt immr
a papsg adta el, nagy rsze pedig a szently hat-
ra mgtt jtszdott lthatatlanul, br a legfonto-
sabb mozzanatoknak tani lehettek a templom fha
jjban a kupola alatt sszegylt hvk is, akik gy
rszt vehettek Krisztus hallban, feltmadsban s
megdicslsben.
Ennek a tapasztalatnak a jelentsgt nvelte a
dekorci. Megint csak Otto Demus szavaival: Az
egsz templombelsq egyetlen hatalmas ikonn vlt,
amelynek kerett a falak adtk." Ez lehetett taln a
kprombols felett aratott gyzelem legteljesebb ki-
fejezdse, de egyszersmind azt is jelentette, hogy az
egyes kpekhez val viszonyt a liturgia irnytotta s
hatrozta meg. A kpek az rzelmekre hatottak. Hi-
szen nemcsak Krisztus lett s szenvedst segtet-
tek megjelenteni, hanem a prftkat is, akik elre
jeleztk eljvetelt, az apostolokat, akik hittek benne,
az evanglistkat, akik terjesztettk az igit, s a
szenteket s mrtrokat, akiket vezrelt. Az, hogy
a kpek a liturginak rendeldtek al, kivdte azt a
veszlyt is, hogy mgikus vagy babons gyakorlatok
fkuszba kerljenek. Akr tudatosan akartk ezt gy
a msodik nicaeai zsinat rsztvevi, akr nem, az
egyhz sokkal hatkonyabban az ellenrzse al von-
ta a kpeket, mint a kprombols kora eltt.

158
gy tnik, hogy a kpek helyrelltsa megers
tette a biznci rendet. Mindezt nem lehet egyedl
Photiosz ptrirknak tulajdontani, de a fennma-
radt szvegek s ms emlkek nagy rsze r mutat.
A kritikus idszak, amelybl a megelznl jval
tbb informci maradt fenn, Photiosz els ptrir-
kasgval esik egybe. Photiosz hitt a hagyomnyok-
ban. Az volt a vlemnye, hogy a hagyomnytl va-
l legkisebb eltrs is a hit teljes megvetshez
vezet". Munkjt restaurciknt lltotta be: a rgi
rend helyrelltsaknt. Ez pedig amgy is jellemz a
konzervatvokra. Az ltala meghatrozott kultra sok
tekintetben tradicionalista volt, abban az rtelemben,
hogy egy idelisnak tekintett mltra tekintett vissza.
Ugyanakkor a mltbl vett elemeket gy rendezte el,
hogy valami egszen jat hozzanak ltre. A folyamat-
nak megvolt a sajt logikja, de vilgos meghatro-
zst Photiosznak az az elhatrozsa adta meg, hogy
megvdi az ortodoxia gyzelmt. A kpek helyrell-
tsa nmagban mg nem volt elegend. Photiosz
kzponti szerepet tulajdontott a kpeknek az orto-
dox egyhzban, de sebezhetek maradtak volna, ha
nem illeszkednek be tkletesen az egyhz hagyo-
mnyaiba. Ez azt jelentette, hogy alrendeltk ket a
liturginak, s hogy a megfelel autoritsok tartottk
ket ellenrzsk alatt.

A makedn renesznsz

Photiosz nemcsak egy idealizlt mltra nzett vissza:


a birodalom mltjt kereste, Konstantin s Juszti-
nianosz mltjt. Mint minden biznci, is elfogadta,
hogy a csszr Isten adta hatalommal rendelkezik.
Meggyzdse volt, hogy a birodalom egszsge a
csszr kegyessgtl fgg, s hogy a birodalmat
mindig a csszr ernyei jtottk meg. Ez nem azt
jelenti, hogy az egyes csszrokkal mindvgig zkke-
nmentes volt a kapcsolata. 868-ban, miutn egy l-

159
lamcsny 1. Baszileioszt, a makedn dinasztia meg-
alaptjt helyezte a trnra, Photiosznak el kellett
hagynia ptrirkai sttust. Kilenc wel ksbb riv-
lisa, lgnatiosz halla utn ismt lett a ptrirka - a
csszr gyermekeinek neveljeknt jra szert tett
1. Baszileiosz bizalmra. Ez nem volt elg ahhoz, hogy
Baszileiosz utdja, VI. Le is kedvelje - amikor 886-
ban trnra kerlt, gyorsan elbocstotta Photioszt.
Photiosz ezrt teljes mrtkben a tudatban volt a
csszrral val viszonya fontossgnak. Az egyik leg-
gynyrbb mvszeti alkots, amit tmogatott,
Naszianszi Gergely prdikciinak illusztrlt kiadsa
volt, amelyet ma Prizsban riznek. Photiosz ptrir-
kasgnak msodik idszakban ajndkozta 1. Baszi-
leiosznak a kziratot. A cmlapon Baszileiosz lthat,
amint tvesz egy koront Gbriel arkangyaltl s egy
hadizszlt Ills prfttl. Ezt a csszrn, Eudokia
portrja kveti, fiaival, Leval s Sndorral. Nem ne-
hz kitallni, hogy Photiosz mirt Naszianszi Gergely
prdikciit vlasztotta a csszr szmra ajndkul.
Gergely nemcsak nagy egyhzatya volt, de 1. Theo-
dosius nevezte ki Konstantinpoly ptrirkjv - r
pedig, br nha unokjval, II. Theodosiusszal egy-
beolvasztva, az j Rma egyik nagy keresztny cs-
szraknt emlkeztek. Photiosz szndkosan jtszott
ezzel a prhuzammal Gergely s Theodosius, illetve
nmaga s 1. Baszileiosz kztt. Gergely s Theo-
dosius egytt le tudta gyzni az arinus eretneks-
get; Photiosz hasonl cmet ajnlott a csszrnak
mint a kprombols legyzjnek. Arra is emlkez-
tette, hogy ha meg akarnak felelni a pozcijukkal j-
r felelssgnek, akkor egytt kell dolgozniuk.
A lapszleken illusztrlt zsoltrosknyvekkel szem-
ben Naszianszi Gergely homliinak gyjtemnye
egsz oldalas kpekben bvelkedik. A csszri port-
rktl eltekintve tmjuk nagyrszt bibliai, de vannak
a szentek letbl vett epizdok s trtnelmi jelene-
tek is kzttk. rdekessgket rszben az adja,
hogy nagyon rzkenyen magyarzzk az illusztrlt
160
szvegrszeket. Ez Photiosznak ksznhet. A st-
lust a nvtelen mvsz( csoport) hatrozta meg,
minden bizonnyal Photiosz egyetrtsvel. Az illuszt-
rcik az illuzionista festi stlus els megnyilvnul-
sai, amely jellemz maradt a makedn csszrok
udvarnak mvszetre. Ennek mestermvei a Le-
Biblia, a Prizsi zsoltrosknyv s a Jzsu-tekercs,
amely a 10. szzad kzepe tjn keletkezhetett. Az
ezeket megalkot mvszek rengeteget tanultak a
klasszikus festszet technikibl, olyannyira, hogy
klasszikus elemekkel is lnek, mint amilyen pldul a
megszemlyests.
A korszak biznci festszetnek nyilvnval vissza-
fordulsa a klasszikus mvszethez a makedn re-
nesznsz" kifejezs ltrejtthez vezetett. Ahogyan a
Karoling renesznsz" is hasznos terminus, hiszen le-
rja a nyugati kultra fejldsi irnyt a 8. szzad v-
gn s a 9. szzadban, a makedn renesznsz" ter-
minust arra hasznljk, hogy lerjk vele a biznci
kultrt a makedn dinasztia uralkodsa idejn: a
9. szzad kzeptl a 11. szzad kzepig. A renesznsz
a sz szigoran vett rtelmben nem a legmegfele-
lbb sz arra a kulturlis megjulsra, amely Biznc-
ban s a kzpkori Nyugaton trtnt idrl idre. So-
kan kerestek r jobb szt, de nem sok sikerrel. Taln
az a legjobb, ha a renesznszt" affle rugalmas ter-
minusnak tekintjk, amely nem jelent mst, mint
sokfle formban elfordul kulturlis megjulst.
Ugyanakkor, br meglehetsen esetleges szlak k-
tik csak ssze ket, a Karoling s a makedn rene-
sznsz meglepen sok kzs vonst mutat. Mindket-
t egy udvari elit termke volt, s ezrt bizonyos
mestersgessg jellemezte ket; mindkettt a ke-
resztny Rmai Birodalom ideolgiai tmasznak
szntk; mindkett Konstantin keresztny birodal-
mt tekintette modelljnek, azt prbltk jraterem-
teni idealizlt formban; s mindkett kialaktotta a
maga minuszkulris folyrst, s ez felvltotta a las-
sbb, nehzkesebb uncilis betvetst. Termszete-

161
sen volt kztk klnbsg is: egyrszt a nyelv, ms-
rszt Konstantinpoly vrosa ... Aachent egyszeren
nem lehetett sszehasonltani Konstantinpollyal - a
ppai Rmnak pedig soha nem volt eslye arra,
hogy a Karolingok birodalmnak fvrosa legyen.
Ennek hrom oka volt. Elszr is, a Karoling uralko-
d s a ppa viszonya nagyon sokban klnbztt a
biznci csszr s a ptrirka kapcsolattl. Rma
tvolsga a Karoling hatalmi centrumoktl olyan
nllsgot biztostott a ppknak, amilyennel a pt-
rirkk soha nem rendelkeztek, hiszen kzvetlenl a
csszr szomszdsgban kellett lnik. Msodszor:
a Karoling Nyugaton a kpzett elit nagyrszt az egy-
hzi emberekbl kerlt ki, mg Bizncban sokkal tb-
ben voltak a vilgiak. s vgl: a Karoling-birodalom
kevsb volt egysges, mint a biznci: egyrszt egy
uralkodi dinasztia tisztelete, msrszt valamilyen fo-
k etnikai kzssg tartotta egyben. Ezzel ellentt-
ben Bizncban a fvros volt a birodalom: a hatalom
s erforrsai plda nlkli mdon Konstantinpoly-
ban srsdtek ssze. Biznc trtnelmnek nagy
rsze megegyezik a fvros trtnelmvel. Ezek a k-
lnbsgek alaktottk a Karoling- s a makedn kor
kulturlis jjledst, s biztostottk sajtos jelle-
gket. De kzs cljuk az volt, hogy a klasszikus m
veltsg maradvnyait a keresztny trsadalom szol-
glatba lltsk, s gy j szintzist teremtsenek,
amely igazolja a csszri uralomban kicscsosod
hierarchikus rendet.
Vagyis a megjulsnak ezeket az idszakait nagy-
mrtkben a politika hatrozta meg. A klasszikus m
vszet utnzsa mindig is az elit zlst jellemezte,
klnsen Bizncban. Az oktatsnak szintn nagy
szerepe volt a biznci elit meghatrozsban. Ez
nem azt jelenti, hogy nem sikerlhetett rstudatlan
kalandoroknak is befrkznik a soraiba s a leg-
magasabb pozcikba emelkedni, mint azt pldul
1. Baszileiosz pldja is bizonytja, de azrt az ilyen
felkapaszkodottak is csaknem mindig tiszteltk a tu-
162
dst, s gyermekeiket a legjobb oktatsban rszes-
tettk. 1. Baszileiosz Photioszra bzta fiai nevelst.
A biznci oktats alapjt a magniskolk jelentet-
tk. A kzpiskolkban leginkbb grammatikt ok-
tattak, s a dikok itt sajttottk el az irodalmi grg
nyelvet. Ezek vilgi intzmnyek voltak - ebben az
idben a biznci egyhz mg nem vllalt klnsebb
felelssget az oktats terletn. A legtbb ilyen is-
kola Konstantinpolyban mkdtt. Biztosan akadt
nhny a provincik centrumaiban is, de nincs rluk
tudomsunk. Az gretes tehetsg dikokat ltal-
ban Konstantinpolyba kldtk tanulni. Egy-egy is-
kola sikere azon mlott, hogy mennyire sikerlt a ve-
zetjnek elhelyeznie tantvnyait a biznci llami
hivatalokban, s a legsikeresebb kzpiskolk val-
sznleg anyagi tmogatst is kaphattak a csszrtl
vagy a ptrirktl. Az iskolamester pozcija a volt
tantvnyok hlzatnak kzppontjban gyakran
igen befolysoss tette a tantkat, s ezrt igyekeztek
is kapcsolatban maradni legkivlbb tantvnyaikkal.
Egy-egy mester tantvnyaibl klikkek alakultak,
hogy segtsk egyms karrierjt. Az iskolaveik alatt
kialaktott ktelkek a legtartsabb kapocsnak sz-
mtottak a biznci elit tagjai kztt.
A kzpiskolk f clja az volt, hogy biztostsk a
biznci hivatalnokok megfelel kpzst. Csak na-
gyon kevs dik akart tovbb tanulni. Nem is ltezett
mg egyetemi oktats. Az llam idnknt tmoga-
tott egyes kiemelked tudsokat, akik magasabb
szint oktatsra is kpesek voltak. A legambicizu-
sabb vllalkozs Bborbanszletett Konstantin cs-
szr (945-959) volt: filozfia, retorika, geometria
s asztronmia tanszket hozott ltre. Az gretes di-
koknak anyagi tmogatst is adott, s meghvta
ket a csszri asztalhoz vacsorzni". Intzkedsei-
nek clja az volt, hogy emelje a hivatalnokok kpzett-
sgt.
Igy teht az oktats tmogatsa nem volt egszen
nzetlen cselekedet. A tuds s az iskolzottsg rt-

163
kes n,.1cikknek szmtott a biznci trsadalomban.
Sikeres karrierek eltt nyitottk meg az utat. Ugyan-
akkor kontrolllni is kellett ket. A 9. szzadtl egyre
gyakrabban megjelen klasszikus szvegek jabb s
jabb kiadsai az kori szerzk ltal sszegyjttt
szles kr tuds s tapasztalat tovbbadst tettk
lehetv. Ez fenyegetst jelentett a csszri hatalom
szmra, amely isteni trvnyeken nyugodott ugyan,
de a klasszikus mltbl szrmaz tudst kevss tud-
ta ellenrizni. A politikai rezsimek mindig is arra
vgytak, hogy kontrolllhassk a mltat. Ezt prbl-
ta tenni Bborbanszletett Konstantin is, amikor a
csszri hivatalok szksgleteihez igaztotta a mlt-
bl szrmaz tudst. Vezetse alatt egy csapatnyi tu-
ds tolvasta a teljes kori irodalmat, s a bennk ta-
llhat informcikbl katalgust lltottak ssze
olyanfle cmszavakkal,, mint a cselszvsekrl"
vagy a kvetsgekrl". lgy egy hatalmas enciklop-
dia jtt ltre - 53 ktetbl llt. Clja az volt, hogy a
csszrnak biztostsa a jelents mltbli tuds mo-
nopliumt, s ezt olyan sikeresen tette, hogy szmos
szveg fenn sem maradt ms formban :_ csak az en-
ciklopdiban kzlt rszletek maradtak rnk.
A Bborbanszletett Konstantin megrendelsre
kszlt munkk kzl a leghresebb a csszr Szer-
tartsknyve volt, amely az v legfontosabb udvari
ceremniinak protokollris elrsait tartalmazza.
A szertartsok jelentettk a hivatalos udvari kultra
magvt Bizncban. Ez ruhzta fel jelentssel az udva-
ri kultrt, amely e nlkl nagyon mesterklt lett vol-
na. Szmos nagy mvszeti alkots nnepi clokra
kszlt: az az automata pldul, amely olyan mly
benyomst tett az idegen ltogatkra. A Szertarts-
knyv elszavban Bborbanszletett Konstantin
megmagyarzza, hogy azrt ksztette ezt a gyjte
mnyt, hogy a birodalmi rend legnagyobb szabs
s tiszteletet kelt arct megmutathassa". Hangs-
lyozta a ceremnik fontossgt, hiszen ezek' kpvi-
selik a Biznci Birodalom alapjt kpez isteni ren-
164
det: A dicsretes rend arra szolgl, hogy a birodal-
mi kormnyzs mg fensgesebbnek ltsszk, s
nagyobb elegancira tegyen szert. Ezrt mindenki
megcsodlja: a barbrok s sajt npnk is." Az volt
teht a clja, hogy lthatbb tegye Biznc felsbb
rendsgt. Liutprand, Cremona pspke j tan
volt erre. 968-ban 1. Ott, a germn uralkod Kons-
tantinpolyba kldte. Amikor hazart. magval akart
vinni valamennyit abbl a selyembl, amely annyi-
val emelte a biznci udvari szertartsok pompjt.
Krst visszautastottk. A csszr kpviselje azt
mondta neki, hogy ahogyan a biznciak minden
ms nemzet fiait fellmljk gazdagsgukban s bl-
csessgkben, ugyangy megilleti ket a jog, hogy
ltzkdskben is ezt tegyk. Akik egyedlllak
ernyeikben, azoknak ruhzatuk szpsgben is
egyedlllnak kell lennik".
Az erny pedig az ortodoxibl magbl szrma-
zott, amelynek idelis megtartja s vdelmezje a
csszr volt. A birodalmi udvari ceremnikat ersen
meghatroztk a vallsos elemek: a legnagyobb n-
nepeknek rsze volt a vros kegyhelyeit tba ejt kr-
menet. A legfontosabb helyszn a Hagia Szophia-
templom volt: itt koronztk meg az uralkodt, s
ennek hatalmas kupolja alatt tallkozott minden v
karcsonyn a ptrirkval, hogy bkecskot vltsa-
nak. Ez a csszr s a ptrirka harmnijt szimbo-
lizlta - hiszen idelis esetben ez volt az isteni kegye-
lem biztostka. A csszri palota maga is fontos
szerepet tlttt be Biznc vallsi letben. Ez magya-
rzza azt is, hogy 843 utn olyan gondosan restaurl-
tk a krzetben tallhat valamennyi templomot s
kpolnt. Ezek kzl a legjelentsebb a Vilgtto-
rony-melletti Szz Mria-templom volt: szmos erek-
lyf riztek itt, kztk a passi csaknem valamennyi
relikvijt. Az ereklyk igazoltk Biznc ignyt az j
Jeruzslem cmre, de ami ennl is fontosabb, a cs-
szri palott s a csszri hatalmat Konstantinpoly
szent vrosnak kzppontjba helyeztk. Semmi

165
sem mutatja ezt vilgosabban, mint az, hogy
Bborbanszletett Konstantin 945-ben a csszri pa-
lotba hozatta az addig Edesszban rztt Mandy-
liont. Ez volt a keleti keresztnysg egyik legszentebb
ereklyje: az a szvetdarab, amely varzslatos mdon
rizte a Megvlt arcvonsait, s a legenda szerint
Krisztus maga kldte el Abgarnak, Edessza uralko-
djnak. Az ereklye Konstantinpolyba kltztetse
Bborbanszletett Konstantin uralkodsnak egyik
nagy esemnye volt, s megerstette uralkodsnak
jogosultsgt. Az esemny megrktsre ksztett
ikonon Abgar lthat, amint felmutatja a Mandyliont.
A kpen a biznci csszr palstjt viseli, s vonsai
is feltnen hasonltanak a csszr archoz.

A ceremnik, a kolostori let s a mprtols

Bborbanszletett Konstantin tisztban volt az n-


nepsgek fontossgval, s tudta, hogyan kell ket a
politika s az uralkoddinasztia szolglatba lltani.
Megalaptott egy j nnepet Nagy Konstantin eml-
kre, akit ekkor mr rgta szentknt tiszteltek. A ce-
remnia sorn a csszr a palottl a csszri mau-
zleumhoz vonult a Szent Apostolok templomban,
ahol a ptrirkval tallkozott. Elszr tmjnt hin-
tett desapja, VI. Le s nagyapja, 1. Baszileiosz sr-
jra, aztn elmondott egy imt Nagy Konstantin sr-
kvnl. Ezzel a makedn dinasztia legitim voltt
hangslyozta. A birodalmi nnepek msik szntere a
lversenytr volt, ahol a csszr elnklt a jtkok f-
ltt. Itt fogadta npnek hivatalos dvzlst is. Br
ekkor mr csak ceremonilis jelentsge volt, ez
mgis megerstette a csszrt a nphez fz kte-
lket az j Rmban. A szertartsok jrszt politikai
folyamatokat helyettestettek Bizncban. Minden tr-
sadalomban lnek rtusok s nnepek, de ezek jelen-
tsgt ritkn hasznltk ki annyira, mint itt. A gon-
dosan kidolgozott nnepi rend a biznci hivatalos
166
let s a kultra megklnbztet jellegzetessge
volt, sokkal inkbb, mint az iszlmban vagy a kzp-
kori Nyugaton.
Az nnepi szertartsok organikusan fejldtek Bi-
zncban. A Bborbanszletett Konstantin Szertarts-
knyvben szerepl elemek egy rsze a 6. szzadig
nylt vissza, de megfelelen csak VI. Le (886-912)
rta le ket. Ez jellemz volt a csszri presztzs hely-
relltst clz trekvsekre a kprombols veres-
ge utn. A legnagyobb hangsly az udvari hierarchi-
ra, a tisztviselk s fmltsgok besorolsra esett
s arra, hogy ki hol lt az llami vacsorkon. A cere-
mnik lelepleztk a csszri uralmat tmogat hie-
rarchit. A szertartsok kodifiklsa sszhangban
volt a makedn udvar enciklopdiakszt szenved-
lyvel, brmilyen formban jelent is meg: Szmen
Metaphrasztsz sszelltotta a szentek letnek hi-
vatalos vltozatt; II. Baszileiosz megszerkesztette a
Menologiont, a szentek napjainak hivatalos kalend-
riumt; VI. Le a hadviselsrl rt rtekezst Taktika
cmmel; Bborbanszletett Konstantin pedig megrt
egy llamtudomnyi kziknyvet, a De Administ-
rando Imperit, s sszellttatta a mr emltett 53
ktetes enciklopdit. Ezek a mvek azonos szn-
dkkal szlettek: hogy lland alapot biztostsanak a
birodalmi kormnyzsnak, s legitimljk a csszr
hatalmt. Azt feltteleztk, hogy az uralkod hatalma
megvltoztathatatlan. Ez termszetesen csak vgy-
lom volt. A makedn renesznsz nem lltotta meg
a kulturlis vltozsi folyamatokat Bizncban, de
olyan idel maradt, amelyre a ksbbi Biznci Biro-
dalom vgyakozssal tekintett vissza. A makedn re-
nesznsz a hivatalos kultra produktuma volt, s eb-
bl az kvetkezett, hogy nem jelentkezett olyan
dinamizmussal, mint az iszlm vagy a kzpkori Nyu-
gat kulturlis fejldse. Nyilvnos arca tlsgosan
merev s szkltkr volt. Hivatalos mvszete a
mlt fel fordult.
Kt mdja is ltezett azonban a biznci kultra
167
megkvestsvel fenyeget hagyomnyoktl val
menekvsnek: a kolostori let s a mprtols. Ez
fura prostsnak tnhet, de ezek biztostottk a bi-
znci kultra klnlegessgt. A kolostorok az arisz-
tokrata let kzppontjban lltak. Affle csaldi
kegyhelyknt szolgltak. Az elit gy lte ki kegyes
hajlamait, hogy kolostorokat s szent embereket pat-
ronlt, s presztzsket emelte a klnbz kolostori
reformmozgalmak tmogatsa is, amelyek idnknt
vgigsprtek a Biznci Birodalmon. Elfordult az is,
hogy maguk az arisztokratk voltak a reformerek.
A kpek tiszteletnek restaurcija sorn a kolos-
torok egy idre httrbe szorultak, de az arisztokr-
cia tmogatsnak ksznheten hamarosan visz-
szanyertk gazdagsgukat s befolysukat. A szer-
zetesek rtege mindig nagyon fontos szerepet tlttt
be a biznci kultrban. A kolostorok kezdemnyez-
tk a liturgia vltozsait, s biztostottk azt is, hogy
megmaradt az ikonok kzponti szerepe a biznci val-
lsos letben. A kolostori. let hatrozottan rnyomta
a blyegt Bizncra. Hatsa annl is nagyobb volt,
mert nagyrszt kimaradt a hivatalos kultra krbl.
A mvelt elit msik menekvsi tja a mprtols
lett, amely gyakran a klasszikus oktats eredmnye
volt. Az kori szobrokat, amelyek mg mindig sok
helytt lthatk voltak a fvros kzterein, tovbbra
is nagyra rtkeltk naturalizmusukrt. Nhny bi-
znci udvaronc annyira rajongott az kori kultrrt,
hogy pogny tendencikkal vdoltk ket. Az ilyen
vdaskodsok az udvari intrikk mindennapos jelen-
sgei voltak, de alapjukat az adta, hogy a mvelt elit
tovbbra is kultivlta a klasszikus kor remekeit.
Ugyanakkor a biznciak nagyra rtkeltk az iszlm
arabeszk s absztrakt dsztseit. Az iszlm mvszet
nek ez az oldala hatott leginkbb a bizncira. Egyik
vonzerejt az jelentette, hogy jelentse teljesen sem-
leges volt, de a mesteremberek munkjt nem volt
nehz nagyra rtkelni. Mg Bborbanszletett Kons-
tantin is dicsr szavakkal illette azt az arab serleget,
168
amelyet egy bartja kldtt neki. A mvszet szerete-
te sszekapcsolta az iszlm, Biznc s a kzpkori
Nyugat elitjt. Fleg a luxustrgyak kr plt: az isz-
lm tvsmvszet s kristlyok kr; a Bizncra s
a Nyugatra is jellemz zomncozott s elefntcsont
trgyak kr; s a selymek kr, amelyek biznci
vagy muzulmn mesteremberek munki is lehettek -
a szakrtk is nehezen tudjk megklnbztetni
ket. Az zlst nagymrtkben az iszlm hatrozta
meg. A kulturlis egysg hagyomnya egyre kevsb
volt lthat.
Az igazsg az, hogy a 9. szzad vgre az iszlm-
nak, Bizncnak s a latin keresztnysgnek nem sok
kzs vonsa maradt. Legfkppen a valls osztotta
meg ket. Az iszlmot a megalkuvs nlkli egyisten-
hit jellemezte, s kveti abban hittek, hogy vk a
vgs tuds kulcsa. A biznciak az jtestamentum
vlasztott npnek lttk magukat, s megvetettk
a latin keresztnysget, amely viszont egyre inkbb a
ppai hivatallal, Szent Pter rksgvel azonostot-
ta magt. Az iszlm rengeteg vrost hozott ltre Spa-
nyolorszg terlettl Knig. Urbnus trsadalom
volt, amelyben a kereskedk nagyon fontos szerepet
tltttek be. Ezzel szemben Biznc egy nagyvros
volt, amely tbb-kevsb a birodalmat jelentette.
Lthatjuk, hogy ez a hite nagyrszt illzi volt - az n-
nepsgek s a sznhzi jelenetek mesteri szervezse
tartotta fenn. Nyugaton ekkor mg nem is nagyon l-
tezett valdi nagyvros. Biznc mezgazdasgi trsa-
dalom maradt, s a katonk s a szerzetesek irnytot-
tk. Vgl mindegyik kzpkori civilizci sajt
elkpzelssel rendelkezett a vallsi cl mvszetrl
- s ez volt klnbsgk legfbb alapja. Az iszlm el-
utastotta a figuratv brzolst, s szigor egyistenhi-
tnek megfelelen a kalligrfit s az absztrakt dsz-
telemeket alkalmazta. A kprombols traumatikus
idszakai utn Biznc h maradt ahhoz a hithez,
hogy a kpek a lelki kzvett szerept jtszhatjk,
mg a Nyugat oktat funkcijukat hangslyozta.

169
NYOLCADIK FEJEZET

A normannok Sziclija: lezrs

A 9. szzadra vget rt a sztvls folyamata. A r-


mai vilg romjaibl hrom teljesen klnbz
civilizci sarjadt ki - taln csak a luxustrgyak
irnt rzett arisztokrata vonzalmak hagytak meg n-
mi egysget. Tbb vszzadnyi elklnltsg utn
azonban az iszlm, Biznc s a Nyugat hirtelen sz-
szetallkozott Sziclia szigetn. Ez annak kvetkezt-
ben trtnt, hogy a kalandoz normannok a 11. sz-
zad vge fel elfoglaltk a szigetet. Olyan tapasztalat
volt ez, amely jl megmutatja a kzpkori trtnelem
sajtossgait s azt is, hogy eddigre mennyire kln-
bzv vlt egymstl az iszlm, Biznc s a Nyugat
kultrja. Sziclia normann uralkodi mindhrom
kultrbl jcskn mertettek, s gy kialaktottk sa-
jt letstlusukat s kultrjukat, amelyet a modern
zls mindig is nagyon vonznak tallt. A normann
udvartarts megteremtette azt az illzit, hogy taln
lehetsges volna sszekombinlni a klnbz k-
zpkori civilizcikat, s gy olyan j kulturlis szint-
zist hozni ltre, amely megint egyesthetn a mediter-
rn vilgot. A valsg azonban ezzel pp ellenkez
kpet mutatott: az iszlm, Biznc s a Nyugat na-
gyon is klnbz volt ahhoz, hogy ez lehetsges le-
gyen. A Fldkzi-tenger vilga megosztott maradt.

A harc Szicilirt

Sziclia a mediterrn vilg kzppontja. Mindig is el-


lensges kultrk tallkoztak ssze a szigeten. Az i.e.
8. szzadra grg gyarmatok s fnciai teleplsek
npestettk be. Aztn az i.e. 3. szzadban Rma pr-

170
blta makacsul megszerezni a grgktl s a karth-
giaktl, s ez nemcsak a sziget fontossgt mutatta,
hanem azt is, hogy ez az els s legjelentsebb lps
a mediterrn terletek fltti teljes uralomhoz. Szic-
lia 553-as elfoglalsa hasonlkppen alapvet rsze
volt Jusztinianosz tervnek, hogy jraalaptsa a R-
mai Birodalmat. Amg a sziget a biznciak kezn volt,
birodalmuk meghatroz Fldkzi-tengeri hatalom
maradt. Sziclia stratgiai fontossgval termszete-
sen k is tisztban voltak - ezt mutatja elsznt ellen-
llsuk az arab tmadsokkal szemben a 9. szzad
folyamn. Az arabok mr a 7. szzad vgn megpr-
bltk megszerezni a szigetet, de csak a 9. szzad
elejn jrtak sikerrel, amikor 831-ben sikerlt beven-
nik Palermt. Siracust viszont, a sziget biznci f
vrost csak 878-ban foglaltk el. A biznciak azrt
tovbbra is kitartottak Dl-Itliban, ahol Barit tettk
meg kzpontjukul. Soha nem adtk fel a remnyt,
hogy visszaszerezhetik Sziclit, mg akkor sem, ami-
kor utols erssgeik, kztk pldul Taormina, a
muzulmnok kezre kerltek a 10. szzad folyamn.
Eddigre Sziclia mr az iszlm vilg rsze lett, s
Palermo volt az egyik kzponti vrosa, ahogy azt lbn
Hawkal 970-es ltogatsa sorn megrktette.
Tbb mecsettel dicsekedhetett, mint brmely ms
vros, amelyet lbn Hawkal ltott - azt lltja, hogy
tbb mint ktszz mecset volt Palermban, s ez ta-
ln nem is tlzs, hiszen a helyi szoks szerint min-
den csald sajt mecsetet ptett. Ez nha egszen
szlssgess vlt: az utaz hzigazdjnak fia pld-
ul ragaszkodott hozz, hogy sajt mecsetje legyen. A v-
ros minden bizonnyal npes volt. lbn Hawkal becsl-
se szerint a hentesek mecsetjhez mintegy 7000
emberbl ll gylekezet tartozott. Megfigyelse sze-
rint az imdkozk harminchat sorban helyezkedtek
el, s minden sorban krlbell ktszz frfi imdko-
zott. Tl sok a meghatrozatlansg ahhoz, hogy eb-
bl pontosan kvetkeztetni tudjunk Palermo lakosai-
nak szmra, de mivel a mecset csak egy meste~sg
171
szmra volt fenntartva a vros egy negyedben, s
mivel Palermo sszesen t negyedbl llt, lbn
Hawkal adatai azt mutatjk, hogy meglehetsen n-
pes vros lehetett. Mly benyomst tett r a vros ke-
reskedelme s a krnyez fldek termkenysge,
ahol a terlet j urai j nvnyeket kezdtek termelni:
k vezettk be pldul a rizst s a cukrot. Palermo
gazdagsga rszben a sziget termszeti erforrsai
bl szrmazott, rszben pedig fldrajzi helyzetbl.
pp a fldkzi-tengeri kereskedelem f kelet-nyuga-
ti tengelye mentn fekdt, amelyet most az iszlm
uralt, ugyanakkor szak-Afrika karavnvrosaibl is
knnyen elrhet volt, s nem esett messze az sza-
kabbra fekv itliai kereskedvrosoktl sem - ezek
ugyan mg csak ekkortjt alakultak ki, de mris Pa-
lermba szlltottk a Nyugatrl szrmaz nyers-
anyagokat. A tengerhez legkzelebb es negyed, az
as-Saqalibah a szlv rabszolgkrl kapta a nevt,
akik a Nyugat legfbb exportcikkeit jelentettk az isz-
lm uralom alatt ll terletekre.
Palermo emrjnek sajt negyed llt rendelkezs-
re a vrosban: ez magban foglalta a palott, a br-
tnt s a fegyverraktrt is, de az emr ltalban csak
a vros nvleges ura volt. A sziget kisebb hercegs-
gekre oszlott: ezek knnyen egyestettk erejket, ha
kls tmads rte ket, pldul a 11. szzad elejn,
amikor a biznciak koncentrlt tmadst indtottak,
hogy visszaszerezzk Sziclit. A hadjratot ll. Baszi-
leiosz (976-1025) indtotta uralkodsnak vgn, s
csak 1041-ben adtk fel. A biznciaknak sikerlt egy
hdfllst kiptenik Messinban, de ennl tovbb
nem jutottak. Annl is meglepbb, hogy egy kisebb
normann kalandorcsapatnak Roger grf vezetse
alatt 1061-ben sikerlt bevennie a vrost. Kt wel
ksbb Ceraminl fnyes gyzelmet arattak a paler-
mi emr seregei fltt. 1072-ben gyztesen vonultak
be Palermba. A helyiek mg mintegy hsz ven t
ellenlltak, de ez nem vltoztat azon az alapvet t-
nyen, hogy egy alig ezer fbl ll csapatnak alig tz
172
v alatt sikerlt meghdtania a szigetet. Ez mr ma-
ga is meglep volt, de mg meglepbb, hogy a nor-
mannok egyltaln Szicliba jutottak, s radsul az
iszlm erktl vettk el a terletet.
Mint ms szaki npcsoportok is, a normannok
elszr zarndokknt rkeztek Dl-Itliba: volt, aki
innen Jeruzslembe tartott, msok pedig kedvenc
harcos szentjk, Mihly kegyhelyhez jttek Monte
Garganba. Nhnyan htramaradtak, s vagy a
salerni s capuai longobrd hercegek, vagy a Bari-
ban llomsoz biznci alkirly szolglatba lltak.
Uraik nagyra rtkeltk a harcban val jrtassgukat;
uralmi trekvseiket viszont mr kevsb, klnsen
amikor nhny vezetjk nllstotta magt. A leg-
flelmetesebb kzlk Robert Guiscard volt, a tucat-
nyi Hauteville fivr egyike, akik szerencst prblni
rkeztek dlre Normandibl. Melfit tettk meg ha-
trbstyjukul, s innen tmadtk a longobrd s bi-
znci terleteket egyarnt, de az elvileg ppai vde-
lem alatt ll kzeli Benevento szenvedett a
legtbbet tlk. IX. Le ppa (1048-1054) szvets-
get szervezett a normannok ellen, de ennek eredm-
nye csak az volt, hogy a civitatei csatban 1053 nya-
rn megvertk s foglyul ejtettk. Ez szmos
kvetkezmnnyel jrt, de a legfontosabb az volt,
hogy a ppasg jrartkelte a normann fenyege-
tst. 1059-ben az j ppa, II. Mikls a normannok
egyik vezetjt, Aversai Richrdot a capuai longo-
brd hercegsg urv tette meg, Robert Guiscard
pedig Apulia s Calabria biznci terleteit, valamint
Sziclia muzulmn szigett kapta meg. Robertnek
elszr termszetesen meg kellett hdtania ezeket a
terleteket. A normann vezetk cserbe azt grtk,
hogy biztostjk a ppasg szmra olyannyira szk-
sges vdelmet. Ennek a ppai plfordulsnak a
kitervelje Desiderius, Monte Cassino aptja volt.
volt az els, aki ltta, hogy hasznosabb lesz a nor-
mannokkal egyttmkdni, mint sszetzsbe kerl-
ni velk. A vrt jutalom nem is maradt el: a normann

173
vezetk bkez adomnyokkal tmogattk az apt-
sgot. Monte Cassino aptsga a leghresebbek k-
z tartozott - presztzst alaptjnak, Szent Bene-
deknek ksznhette. Nemcsak hihetetlenl gazdag
volt, hanem a dl-itliai politika egyfajta dntbrja
is - br sokan inkbb a politika szlkakasnak nevez-
tk. Csak egy ppai lds kellett, s a normannok
brigantibl mindjrt a hit harcosaiv lettek. Ahogy
Monte Cassino egy krniksa rja: Robert [Guiscard]
herceg megbnta mltbli bneit, s szembeszllt a
jelen s jvbeli bnkkel, s gy elkezdte szeretni a
papokat". Ms szavakkal tiszteletremlt figura lett.
Dl-Itlia vrosai, amelyek addig bezrtk eltte ka-
puikat, meglepen knnyedn adtk meg magukat,
miutn 1059-ben Melfiben a ppa beiktatta birtokai-
ba, s 1071-ben a biznci fennhatsg alatt ll Bari is
beadta a derekt. Robert Guiscard Sziclia bevtelt
legfiatalabb ccsre, Roger grfra bzta, s amint mr
lttuk, is nagyszer eredmnyeket rt el.

Kozmopolita kultra

Miutn ilyen meglepen knnyedn megszereztk


Dl-Itlit s Sziclit, a normannoknak meg is kellett
szerveznik az j terleteket. Robert Guiscard 1085-
ben bekvetkezett halla utn egy ideig gy tnt,
hogy k is a belhbork ldozatul esnek, ami annyi-
ra jellemz volt Dl-Itlira. Guiscard fiai egymssal
harcoltak, de Roger grf, Sziclia legyzje sikeresen
tvol tartotta magt a dinasztikus marakodstl.
1101-ben halt meg, s kt fit, egy ht- s egy tves
gyermeket hagyott maga utn. Ez ltalban kataszt-
rfhoz vezetett, de Roger grf olyan gyesen vgez-
te a dolgt, hogy gy tnik, zvegynek, Adelaide-
nek nem kerlt klnsebb erfesztsbe, hogy
biztostsa gyermekei jogait. Vgl a fiatalabb lett ap-
ja rkse- t szintn Rogernek hvtk. Amikor 1112-
ben elrte a nagykorsgot, nneplyesen lovagg
174
tttk: erre az emrek rgi palermi palotjban ke-
rlt sor. Az esemnynek ms szempontbl is nagy je-
lentsge volt: azt jelezte, hogy a normann hatalom
kzppontja Szicliban Messinbl Palermba tev
dtt t. Ezt a lpst Roger herceg mg nem merte
megtenni, mert Palermo veszlyesen muzulmn v-
ros volt. II. Roger viszont apjval ellenttben mr Szi-
cliban ntt fel. Majdnem bizonyos, hogy grgl s
arabul is beszlt (alrsai hatrozottan arra vallanak,
hogy grgl jobban rt, mint latinul), hivatalnokai
pedig a latin mellett a grg s az arab nyelvet is
hasznltk.
Sziclia lakossga mg ekkor is javarszt muzul-
mn volt. Ugyanakkor a megmaradt grg kzss-
gek megersdtek: a normann gyzelem j lehet
sgeket nyitott meg, s ezrt sok grg vndorolt be
a szigetre. A legersebbek Messina krnykn voltak,
amely nagyrszt grg vros lett. A latin jelenltet
mindssze nhny francia pspk s a hozzjuk tar-
toz papsg kpviselte (ket a legnagyobb pspk-
sgekben, pldul Messinban s Cataniban he-
lyeztk el), s az a nhny normann csald, akik
segtettek Roger grfnak meghdtani a szigetet.
Roger egyik erssge az volt, hogy nem osztogatta
szt a megszerzett terleteket harcostrsai kztt.
Ezzel szemben a kontinensen szmos zavarg di-
nasztia jtt ltre s kvette egymst - normann s
helyi csaldok egyarnt. Mivel a latin jelenlt olyan
gyenge volt, II. Rogernek valban nem volt ms v-
lasztsa - legalbbis uralkodsnak els veiben -,
mint hogy a palermi muzulmn emrek stlusban
uralkodjon a sziget fltt. Ezrt megkeresztelt szul-
tnnak" neveztk: tvette a rgi palott, s elkezdte
trendezni, megtartotta a hrem intzmnyt, s
akrcsak korbban Palermo emrjei, beavatkozott az
szak-afrikai muzulmn llamok gyeibe, s szmos
kiktjket sajt vdelme al helyezte.
II. Roger kormnyzsnak alapja a dvn volt: ezt is
a palermi emrsgtl vette t. Hivatalos nyelve az
175
arab s a grg volt. Feljegyzseket ksztettek a ha-
trokrl, a parasztokrl s az ltaluk befizetett adk-
rl. gy tnik, II. Roger alaposan ellenrzse alatt
tartotta a dvn felptst. Jellemz, hogy vezetst
inkbb grgkre bzta, mint arabokra. Az utbbiak
alacsonyabb pozcikat tltttek be, s egyre na-
gyobb szmban trtek t a keresztnysgre. Az ara-
bok dominltak viszont a palotban, akr ttrtek,
akr nem - itt a hrem egyfajta hzi adminisztrci-
knt szolglt. Ekkortjt Roger mg tolerns volt az
iszlmmal szemben. Legjobb katoni kzl is sokan
muzulmnok voltak. A grgket is szerette, s foly-
tatta apja hagyomnyt: tmogatta az j grg ko-
lostorok ltrejttt. Uralkodsnak nagy rszben
Antiokhiai Gyrgy volt a legfbb minisztere. grg
volt, eredetileg Antiokhibl szrmazott, s II. Roger
eltt Mahdija emrjt szolglta. Jl kpzett tengeri
parancsnok volt, de hamarosan az felelssge lett
az egsz kormnyzat irnytsa. Pecstjn a kvetke-
z felirat llt: Gyrgy emr, az arkhnok arkhnja".
Az emrek emrjeknt s emlegettk. Cmei mg in-
kbb hangslyozzk a kirlyi kormnyzat kozmopoli-
ta jellegt. Gyrgy nagy ptmnye a palermi Marto-
rana-templom, vagy helyesebben a Santa Maria
dell'Ammiraglio, amelyet 1143-ban alaptott. gy t
nik, csaldi mauzleumnak sznta. A templom elte
rben temettk el t magt s felesgt, Eirnt. Br
a muzulmn ptszet jeleit is magn viseli, a temp-
lom tervezsben s dekorcijban is a biznci nor-
mkat kvette. Gyrgy meg tudta fizeti sajt mozaik-
mvszeit s ikonfestit, akik a legjabb stlust
hoztk magukkal Konstantinpolybl: a kupolban a
trnjn l Pantokrtor lthat, akit ngy angyal vesz
krl. Gyrgy magrl is kszttetett egy portrt,
amint leborul isten Anyjnak lba eltt, Mria pedig
. Krisztushoz fordul krelmvel. Ezt valsznleg az
eltr bels rszben helyeztk el, s egy msik tb-
lakpet tarthatott, amely II. Rogert brzolta, amint
Krisztus megkoronzza. Attl eltekintve, hogy Roger

176
cme nem baszileusz, hanem rex volt, ez a biznci bi-
rodalmi mvszet tkletes darabja. Azt is hangs-
lyozza, hogy Roger alattvali sajt hagyomnyuk len-
csjn t tekintettek uralkodsra.
Roger mindazonltal j katolikus maradt. A katoli-
kus egyhz nagy elvrsokat is tmasztott vele szem-
ben. Hiszen uralkodsnak jogossga a ppa ado-
mnybl szrmazott, amelyet nagybtyja, Robert
Guiscard kapott Melfiben. Ez az adomny volt Szic-
lia megszerzsnek chartja. 1098-ban egy msik
ppai adomny egsztette ki, ezttal apja, Roger
grf szmra, aki ezentl a ppai legtus rangjban
irnytotta a terletet. Uralmnak egzotikus kiegsz-
ti ellenre II. Roger soha nem felejtette el, hogy
elssorban a katolikus egyhznak tartozik hlval,
hiszen ez jelentette uralkodsnak politikai legitim-
cijt.
A kontinensen zajl esemnyek adtak is r alkal-
mat, hogy kimutassa lojalitst. 1127-ben, Roger uno-
katestvrnek, Vilmosnak, Apulia hercegnek a hal-
lval Robert Guiscard kzvetlen leszrmazottainak
ga kihalt. Roger rklte a dl-itliai normann ter-
leteket, s el is indult, hogy biztostsa ket, mert a
helybeliek egyltaln nem tmogattk. Ellenllsuk
mgtt II. Honorius ppa (1124-1130) llt, aki flt
attl, hogy egy hatalomvgy uralkod ennyire meg-
kzeltse Rmt, s ellenezte Roger terveit, hogy
kirlly koronztassa magt. A ppa 1130-ban bek-
vetkezett halla azonban lehetv tette a kompro-
misszumot. Az j ppa, II. Anacletus (1130-1138) tel-
jestette Roger krst. 1130 karcsonyn ppai
ldssal s a latin ritul szerint megkoronztk s
felkentk kirlly a palermi katedrlisban.
Sajnos azonban nem Anacletus volt az egyetlen
ppa ebben az idben. Megint megosztottsg uralko-
dott, s ebbl vgl Anacletus rivlisa, II. lnce (1130-
1143) kerlt ki gyztesen - viszont nem akarta meg-
ersteni Roger kirlyi sttust. Rogernek hossz har-
cot kellett vvnia, hogy a ppa elismerje megkoron~
177
zst, m vgl sikerrel jrt, paradox mdon pedig a
harc maga is szorosabbra fzte az j kirlysg s a
ppasg ktelkeit. Roger megkoronzsa fontos
esemny volt. Megerstette uralkodsnak latin ele-
meit. Rogernek s bizonyos mrtkig utdainak is si-
kerlt fenntartaniuk az egyenslyt az uralmukat t-
mogat klnbz rtegek kztt, de most mr nem
volt ktsges, hogy Sziclia a nyugati keresztnysg
rsze lett. A grgk s az arabok egyre kisebb sze-
repet jtszottak az udvarban s a kirlysg kormny-
zsban.
A normann udvar s kormny azonban egszen a
12. szzad vgig megrizte kozmopolita jellegt. A g-
rg s arab szvegek latinra fordtsnak elismert
centrumaknt mkdtt. Az egyik legfontosabb le-
fordtott m Ptolemaiosz Almagestja. A nvtelen la-
tin fordt elszavban beszmol azokrl a krlm-
nyekrl, amelyek lehetv tettk szmra a fordtst.
Salerno hres orvosi iskoljban tanult, amikor meg-
tudta, hogy egy szicliai kvet elhozta Konstantin-
polybl a m egy pldnyt. Ez a kvet Henrik,
Catania fesperese volt, aki annyira rajongott a g-
rg kultrrt, hogy Aristippusnak is neveztk. (Aris-
tippus Platn Menjnak egyik szereplje.) Henrik
vonakodott odaadni a kziratot ennek a lelkes orvos-
tanhallgatnak, amg az be nem bizonytotta, hogy
elgg felkszlt a fordtsra: ehhez Euklidsz s
Proklosz mveit kellett tanulmnyoznia. A fordt
mg gy is ksznettel tartozott egy bizonyos Euge-
niusnak, aki a grg s az arab nyelv legkitnbb
ismerje, s a latinban sem jratlan". Ebbl a szveg-
bl ismerhetjk meg a szicliai udvar kt legjelent
sebb fordtjt: Henrik Aristippust s Eugeniust, az
emrt. Henrik latin nyelv ember volt: a lers szerint
nagy tuds s kedves frfi, aki a grg s a latin
nyelvben is nagy jratossgra tett szert. Az 1160-as
vekben egy ideig fminiszter volt, de ez nem volt
neki val hivatal. A knyvei jobban rdekeltk. A ki-
rllyal val tja sorn kezdte el fordtani Platn
178
Phaedjt. Az elszban felsorolta azokat a grg
szvegeket, amelyeket mr lehetett fordtsban ta-
nulmnyozni Szicliban: Hero Mechanikjt, Euk-
lidsz Optikjt s Arisztotelsz Analytica priorjt.
Henrik lefordtott egy msik platni dialgust is: a
Ment. Az elszbl megtudhatjuk azt is, hogy dol-
gozott Naszianszi Gergely munkinak fordtsn s
Laertius Diogenes A filozfusok letrl cm rte-
kezsn.
Eugenius emr grg volt, egyike azoknak az l-
lamhivatalnokoknak, akik hen szolgltk a nor-
mann kirlyokat. Ptolemaiosz Optikjt fordtotta
arabrl latinra. Elmagyarzta, hogy azrt az arab
nyelv vltozatot fordtotta le a grggel szemben,
mert abban jobban rvnyesl a szerz gondolatme-
nete. A tbbi fordtsa kzl taln a Stephanites s
lchnelates cm a legrdekesebb. Ez eredetileg in-
diai llatmesk grg fordtst tartalmazta. A me-
sk kzppontjban az Oroszlnkirly llt, s az ud-
vari letrl szltak. A mesk fordtsa a biznci
udvarral megrztt szoros kapcsolatra utal, mert a
gyjtemny eredetileg 1. Alexiosz Komnnosz cs-
szrnak kszlt. Ez a normann kirlyi udvar s Kom-
nnosz udvartartsa zlsnek hasonlsgra utal, s
gy taln nem is meglep, hogy Szklitzsz krnik-
jbl - amely 811-tl 1057-ig dolgozta fel Biznc tr-
tnett - kszlt egy illusztrlt pldny a normann
udvar szmra. A munka nem fordts, de a grg
kzrs szicliai eredetre vall. A korbbi illusztrcik
biznci stlusban kszltek, de a ksbbiek mr latin
s muzulmn hatst mutatnak. A kpek nemcsak
esemnyeket brzolnak, hanem a biznci udvar
szertartsait is. Olyan kpesknyv szletett teht,
amely azt mutatja, hogy a normann kirlyi udvart le-
nygzte Biznc - ezrt utnozta, st meg is akarta
haladni.
A normann udvar eredeti mvekkel is elllt. A leg-
mlyebb benyomst taln ldrsz mve gyakorolja a
mai nzre: a Roger knyve, amely az akkor ismert
179
vilg modern fldrajzi sztra volt, Ptolemaiosz mun-
kjra alapozva. Roger munkjnak gymlcst egy
ezst planiszfrra (ez a Fld skban brzolt fellett
jelenti) vsette. Ez pontosabb vilgtrkp volt, mint
brmelyik ms mappae mundi Nyugat-Eurpban.
Klnsen a mediterrn vilg s a Kzel-Kelet br-
zolsa pontos, ahogyan az vrhat is. ldrsz muzul-
mn volt. Eredetileg andalziai csaldbl szrmazott,
s ahogy ms muzulmn tudsokat s kltket is,
maghoz vonzotta II. Roger udvara, amely ekkor
mg rizte a muzulmn kultra megszabta arcula-
tt. Rogernek volt sajt alamahja, vagyis blyege
az arab hivatalos dokumentumok rvnyestsre.
Emellett napernyvel jrt. Ezt Egyiptom Fatimida
uralkodjtl kapta, s kirlyi uralma elismersl
szolglt. A muzulmn uralkodk mintjra egy tirazt,
vagyis mhelyt pttetett a hrem mell, hogy ellssa
az udvart nnepi kpenyekkel. A leghresebb Roger
koronzsi palstja. Egy tevt sztmarcangol orosz-
lnt brzol - az oroszln volt az Hauteville-hz jelk-
pes llata.

A mvszet s az ptszet
A normann udvar intellektulis rdekldsben meg-
nyilvnul kozmopolita jelleg jelenik meg mvszet
ben s ptszetben is. Arra hasznltk a temploma-
ikat s a palotkat, hogy megerstsk a sttusukat,
s hogy szembeszlljanak a II. Roger kirlyi cmt
illet kritikkkal - mert az 1130-as koronzst sok
akkori uralkod trnbitorlsnak tekintette. Valszn
leg ebben az idben kezdte meg Roger egy j kirlyi
palota pttetst. Korbban az emrek palermi pa-
lotjban lakott, de ez nem keltett j benyomst.
Roger palotja ma is ll, de egyetlen, mozaikokkal d-
sztett szobn kvl nem sok maradt meg az eredeti
pletbl - a Cappella Palatina a nagy kivtel. Alap-
t okirata 1140-bl szrmazik: Roger nem sokkal ez-
eltt ismertette el kirlyi cmt II. lnce ppval. A k-

180
polnt szinte azonnal fel is szenteltk, ami arra utal,
hogy az plet ekkor mr javban plt, br taln
ms clokra. A kupola mozaikdsztst viszont csak
1143-ban fejeztk be, a fhaj dsztse pedig 1. Vil-
mos ( 1154-66) uralkodsig vratott magra. Az
plet pazar dekorcija ma is mulatba ejti a lto-
gatkat. Ugyanakkor nagyon furcsa keverke a stlu-
soknak. A fhaj ltszlag a nyugati bazilikk mint-
jra plt, de ehhez egy biznci stlus, befoglalt
grg kereszt alaprajz templom trsul - ez szolgl
szentlyknt. A biznci hatst hangslyozzk a kons-
tantinpolyi mesterek munkjt dicsr mozaikok is.
A szently dekorcija nagyjbl megfelel a biznci
modellnek, br a tl sok Krisztus Pantokrtor-br-
zols - az apszisban, a kupolban s a dli kpolna
fltti lunettban - mr-mr disszonns, nem felel
meg a biznci tervezs megszokott harmnijnak.
A kpolna nyugati rszt mg egy Pantokrtor-figura
uralja. A biznci mesterek munkja ellenre a fhajt
dszt Genezis-beli s jtestamentumi trtnetek k-
pei inkbb latin stlusra vallanak. De a Cappella
Palatinban nemcsak a latin s a biznci stlus keve-
redik. A muzulmn ptszeti elemek is meghatro-
zk benne: pldul a kupoladobot tmogat sarok-
boltozat vagy a magastott vek. A falak als rsznek
mrvnybortst dszt motvumok is muzulmn z-
lsre vallanak, mg a fhaj fltti hatszgekkel min-
tzott (muqamas) mennyezet a muzulmn belsp
tszet egyik remeke. Fellett az iszlm udvari let
gynyreit brzol kpek bortjk: bor, nk s ne-
kels. Br ezek a kpek szabad szemmel alig ltha-
tk, egy keresztny imahelyen nagyon furcsa deko-
rcik ... Ugyangy egy mecsetben is azok volnnak.
Sokkal inkbb illenek egy muzulmn uralkod fo-
gadtermhez. Ezrt sokan azt erstgetik, hogy a
Cappella Palatina eredetileg kt plet volt: keleti v-
gn biznci stlus kpolna, a nyugati vgn pedig
muzulmn stlusban plt fogadterem. Ez azonban
nem valszn. A ktfajta plet kombincija szent-
181
sgtrsnek szmtott volna. Valsznbb az a ma-
gyarzat, hogy a Cappella Palatint eredetileg foga-
dteremnek terveztk, amely egy muzulmn stlus
elszobbl s egy biznci trnterembl llt, mint a
konstantinpolyi Khrszotriklinosz. (Ennek az alap-
rajza is egy biznci templomra hasonltott. St a
csszri trn egy emelvnyen llt, az apszisban, egy
Krisztus Pantokrtor-mozaik alatt. Ez magyarzhatja
a Cappella Palatina apszisnak dsztst is.) Viszont
amikor Roger 1139-ben bkt kttt II. lnce ppval,
politikailag elnysebb lett uralkodsnak keresztny
jellegt hangslyozni, s ezrt alakttathatta t a nagy-
szer fogadtermet kirlyi kpolnv. Ha valban
gy trtnt, az megmagyarzza azt is, mirt tvz az
plet annyi latin, biznci s muzulmn elemet.
Egyttesk valban csodlatos, de nem fejldtt to-
vbb. A normann kirlyok ksbbi egyhzi pletei-
ben nem sok nyomt talljuk a muzulmn ptszeti
elemeknek. Ez nem azt jelenti, hogy egszben el-
tnt a muzulmn komponens, csak azt, hogy a kir-
lyok magnpleteikhez alkalmaztk az elemeit - ezt
bizonytja pldul a La Zisa s a La Cuba is.
A Cappella Palatina pttetsvel egy idben II. Ro-
ger belekezdett a cefa!Ui katedrlis munklataiba
is. Egy idben taln azon is gondolkodott, hogy
szkhelyt Palermbl a part mentn Cefa!Uba teszi
t. Nyilvnval, hogy nagy fontossgot tulajdontott
a vrosnak: egyhzt pspksgi sttusba emelte.
A templom alapkvt 1131 pnksdjn fektettk le, s
az ptkezst 1137-ben fejeztk be, de gy tnik, a ka-
tedrlis ekkor mg nem volt vglegesen ksz. II. Ro-
ger az 1140-es vek elejn gy dnttt, hogy ide akar
temetkezni, s ezrt jjpttette az pletet. A keleti
vgt alaposan megnagyobbtottk, s nagyon ha-
sonlt az szak-francia ptszet alkotsaihoz - akr-
csak a nyugati oldal ikertornyai. A kett kztti f
hajban nincs semmi klnleges - lehet, hogy ez
az eredeti plethez tartozott, mert helyi jellegre vall.
II. Roger vltoztatsai francia kapcsolatt szndkoz-
182
tk hangslyozni. Az 1148-ban befejezett szentlyt vi-
szont biznci mozaikmvszek dsztettk. Ez tisztel-
gs volt a biznci mozaikok tovbb l presztzse eltt
- az ikonogrfia viszont mr latin volt. Az apszisban
egy hatalmas s megindt Krisztus Pantokrtor-kp
ll. Valamivel alacsonyabban Isten Anyja lthat an-
gyalok ksretben, lejjebb pedig az apostolok. Az
oldalfalakon az testamentum prftinak s az
egyhzatyknak a leszrmazsa lthat. A szently
mozaikjai jelentik a katedrlis vizulis fkuszt, de
mai szemmel elgg eltnek a latin krnyezettl.
II. Roger egy porfrbl kszlt szarkofgot llttatott
fel a katedrlisban, hogy abba kerljn majd a teste,
egy msik pedig sremlkl szolglt. Vgl mgis Pa-
lermo katedrlisban temettk el, s ott tallhat
mg ma is porfrk srja, a dinasztia ms tagjai mel-
lett. A trtnszek hossz idn t azt gondoltk, hogy
a porfr sremlkekkel a normann kirlyok szintn a
biznciakat akartk utnozni. Ha ez gy volt is, egy
korbbi idszakhoz trtek vissza: a biznci csszro-
kat ekkor mr rgen nem porfrkvek al temettk,
mert ezt a kvet mr nem bnysztk, s lehetetlen
volt beszerezni. Valsznbb, hogy a normann kir-
lyok az akkori ppk pldjt kvettk, akik a rgi r-
mai csszrok feljtott porfrszarkofgjaiba temet-
tettk magukat. Az rejtly, hogy a normann kirlyok
honnan szereztk a porfr srkveket, de az a legval-
sznbb, hogy Rmbl. A porfrt az itliai vrosl-
lamokban olyan nagyra becsltk (mint a hatalom
szimblumt), hogy Rmban aktv piaca mkdtt.
Lehetsges, hogy II. Rogert csak ideiglenesen
akartk Palermban eltemetni, de a vros rsekei az-
tn nem voltak hajlandk megvlni az rtkes relik-
vitl. A katedrlist magt valsznleg egy rgi me-
csetbl alaktottk t Roger idejben. Az 1170-es
vekben Walter rsek teljesen tpttette (munkj-
bl valamennyi mg ma is lthat a katedrlisban),
s ez volt a monrealei katedrlis mintja, amelyet
II. Vilmos kirly emeltetett a Palermo fltti hegyek-
183
ben. Vilmos eredetileg kolostort alaptott itt 117 4-
ben, s azutn 1183-ban rseki rangra emelte. Senki-
nek nem sikerlt mg kielgten megvlaszolnia a
krdst, hogy mirt akart mg egy rseksget olyan
kzel a fvroshoz. A kirlyi pompa s presztzs csak
rszben adhat vlaszt. Monreale javadalmai valami
mst sugallnak. Nagy darab, muzulmnok mvelte
fldterletekbl llt, az egyhzmegye pedig Nyugat-
Sziclinak azokat a rszeit tartalmazta, ahol mg a
12. szzad vgn is a muzulmn lakossg volt tbb-
sgben. Az rseksget teht azrt alapthattk, hogy
a muzulmnokat az egyhz ellenrzse al vonjk. Az
is ezt sugallja, hogy 1205-ben elfoglalta egy lzad
muzulmn csoport.
Ugyanakkor a kirlyi hatalmat is megerstette.
11. Vilmos nagyon sokat klttt a monrealei katedr-
lisra. 1183-ra majdnem befejeztk az ptkezst. 1186-
ra hatalmas bronzajti is a helykre kerltek: ezeket
Bonanno di Pisa jegyezte, s a kzpkori tvsmv
szet remekei voltak. Mire ll. Vilmos 1189-ben meg-
halt, viszonylag fiatalon, a monrealei katedrlis k-
szen lehetett. Az plet hatalmas: 108 mter hossz
s 40 mter szles. Az plet maga nyugati mintt
kvet, de dsztst biznci mesterek vgeztk, az aj-
tkat kivve. Kiszmtottk, hogy a katedrlisban
76178 ngyzet-centimternyi mozaik van, ami a vala-
ha volt legnagyobb biznci mozaikdekorcit jelenti.
Ugyanakkor viszont egyltaln nem keltenek biznci
hatst. ..
Az plet bels tert meghatroz hatalmas fha
jban nincs semmi bizncias. A szently fltt nin-
csen kupola, csak egy meglehetsen kidolgozatlan,
nyugati stlus ablakos tornyocska. A fleg Genezis-
beli s Krisztus szolglatrl szl trtneteket br-
zol dekorci inkbb latin stlus, mint biznci. Az
apszist egy hatalmas Krisztus Pantokrtor uralja, Is-
ten Anyjnak kpvel s alatta az angyalokkal, mint
Cefaluban s valsznleg a Cappella Palatinban is.
Ez jellemzen normann ikonogrfia lett. A biznci
184
elemek Monrealban a zordabb latin ptszetnek
rendeldtek al. A nyugati oldal fenyegeten ma-
gasod ikertornyai normann jellegzetessgek. Az
oszlopos folyos is inkbb nyugati katedrlisra vall -
a dombormvek pedig a dl-francia stlust tkrzik.
A muzulmn hats elhanyagolhat, csak az apszis
kls dsztsn fedezhet fel. A normannok Szicli-
ja feltartztathatatlanul a nyugati keresztnysg gi-
sze al tartott.

sszefrhetetlensgek

A normann kirlyi udvarra jellemz maradt a muzul-


mn hats, de kizrlag a magnletre. Ezt tanst-
jk La Zisa s La Cuba kjpalotinak maradvnyai.
Az elst egy arab nyelv felirat tansga szerint 1. Vil-
mos tervezte s fia, II. Vilmos fejezte be. A La Cubt
is II. Vilmos pttette. 1180-ban fejeztk be - szintn
egy arab nyelv felirat lltsa szerint. Nem llt mesz-
sze a kirlyi palottl: a vz s parkok kertette plet
kellemes enyhet nyjtott a nyri melegben. Ezeknek
a kjpalotknak a felptse s ptszete a palota-
ptszet szak-afrikai hagyomnyt folytatta. Mind-
kt plet hromemeletes, s nagyjbl megegyezik
a mretk is, de a La Cuba egyszerbb plet. Egy
kzponti, az plettel egyforma magas, boltozatos
fogadterem kr rendezdik, s inkbb nneps-
gekre szolglt, mint az ottlaksra. A La Zisa, amely
pebben maradt fenn, bonyolultabb szerkezet p-
let, kt gyjtponttal. A fldszinten egy szivattyte-
rem llt, amely az rkdokon t egy szkkutas vz-
gyjtre nzett: ennek mozaikdsztse rszben mg
ma is lthat, legfbb jellegzetessge pedig a szk
kt. A szivattyterem volt az elterem. A f fogadte-
rem egy msodik emeleti kiltszoba volt, amelybl
be lehetett ltni egsz Palermt s a tengerpartot. Itt
is egy szkkt llt a kzppontban. E kt terem k- ,
rl szmos szoba kapott helyet, ezek a szemlyzet
lakhelyl szolgltak. A palotban nem volt kpolna,
185
de nem messze tle, nyugatra ptettek egyet. Ez jl
mutatja II. Vilmos trekvst, hogy elvlassza egy-
mstl magnlett s a monarchia nyilvnos ar-
culatt. A klnbz kulturlis elemek, amelyeket
II. Roger mg egyenslyban tudott tartani, unokj-
nak uralkodsa idejre elvlflben voltak egymstl.-
Legalbbis erre a kvetkeztetsre jutott lbn Jubayr,
egy andalziai muzulmn utaz, aki mekkai zarn-
doktjrl hazafel tartva hajtrst szenvedett
Messina partjainl 1184 legvgn. Els benyomsai
nagyon kedvezek voltak: nem is lehettek volna m-
sok, hiszen maga II. Vilmos mentette ki a tengerbl,
aki trtnetesen pp Messinba ltogatott. lbn
Jubayr a part mentn Palermba utazott, s a vidk
Crdobra emlkeztette. Feljegyzse szerint a vrost
gy vettk krl a kirlyi palotk, mint igazgyngyk
egy n nyakt". A Martorana-templom tette r a leg-
nagyobb benyomst - ezt pp a karcsonyi nnepek
idejn ltogatta meg. Vlemnye szerint nem vits,
hogy a vilg legcsodlatosabb ptmnye", s kln-
sen tetszsre volt az oszlopos harangtorony. Az.
egyetlen mecset, amelyet lbn Jubayr ler, a vroson
kvl llt, az egyik muzulmn negyedben. Ezrt nem
lelkesedett annyira. Megjegyezte, hogy a muzulm-
nok ltjk el a vrost kereskedkkel. Megvolt a sajt
kdijuk, vagyis brjuk. Megtartottk mecseteiket s
a mezzin hvta ket imra, de a pnteki istentisz-
teletre nem tudtak sszegylni, mert a kutbah, a
pnteki ima tilos volt - hiszen ez biztostotta volna a
muzulmnok politikai sszetartozst. lbn Jubayr
szkszavan megemlti, hogy a kznsges muzul-
mnok nem keverednek a hitetlenek tmogatta
testvreikkel, s vagyonuk, nik s gyermekeik nin-
csenek biztonsgban". Ezek a hitetlenek tmogatta
testvrek" minden bizonnyal azok a muzulmnok
voltak, akik a kirly szolglatba lltak - ennek pedig
a keresztnysgre val ttrsk volt az ra. lbn
Jubayr megprblta elhitetni magval, hogy a mu-
zulmn kultra mg mindig nagy hatssal van a kr-
186
nyezetre, s ezrt felhvta a figyelmet arra, hogy a v-
ros keresztny asszonyai is muszlim mdra ftyolt vi-
selnek. gy tnik, a kirlyi hztartsban voltak frank
nk, akik titokban ttrtek az iszlm hitre. lbn Jubayr
hallotta, hogy egy fldrengs idejn II. Vilmos udva-
rnak valamennyi nje s szolglja Allah s az
prftja nevt kiltozta, a segtsgket krve, s azt
lltotta, hogy a kirly legfbb tancsadi az arab eu-
nuchok, mg ha a forma kedvrt el is kellett hagy-
niuk az iszlm hitet. Amikor Szicliba rkezett, a kirly
egyik eunuch szolgja titokban mindenrl kikrdezte,
s nagy vigaszt nyert mekkai zarndoktjnak lers-
bl. A szolgl bevallotta, hogy titkolnia kell a vall-
st. Vigaszkppen megkereste a muzulmn zarndo-
kokat, s azt remlte, hogy megldjk, s adnak neki
valami emlket az iszlm szent helyekrl.
Tartzkodsnak vgre Ibn Jubayr mr nem
csaphatta be magt. Ltta, hogy a muzulmnok po-
zcija a szigeten egyre gyengl. II. Vilmos erszakkal
trttette t a muzulmn kzssg szmos vezetjt,
msokra pedig mindenfle szemlyes nyomst gya-
korolt, hogy ttrjenek. lbn Jubayr megfigyelseit a
tnyek is altmasztjk. ll. Roger uralkodsnak v-
gtl gyans szemmel nztek a kirly szolglatban
ll arabokra, mg akkor is, ha elhagytk a hitket.
A mahdijai Flp, Roger egyik legsikeresebb tenge-
rszeti parancsnoka, muzulmn szlets volt, de
megkeresztelkedett, amikor a kirly szolglatba l-
pett. Ennek ellenre 1153-ban hitehagyottsggal v-
doltk s meggettk. Ez gykeresen ellentmondott
II. Roger korbbi tolerancijnak s annak, ahogyan
muzulmn szolgival bnt. De Roger ekkor mr k-
zelg hallra kszlt, s biztostania kellett a trn-
utdlst. Azzal, hogy felldozta egyik arab parancs-
nokt, azt demonstrlta, hogy nagyon is keresztny
s katolikus uralkod. Ugyanekkor vltozott meg a
normann udvar jellege is, s kezdtek benne elural-
kodni a latin elemek. Ha II. Roger azt remlte, hogy
ezzel elhrtja a szigeten s a palotban mg mindig
187
tbbsgben lev muzulmnok ellen irnyul eltle
teket, akkor tvedett. 1160-ban a latin nemessg egy
sszeeskv csoportja lemszrolta Mait, 1. Vilmos
fminisztert s a palota muzulmn eunuchjait.
Ugyanakkor a vrosban bks muzulmn keresked
ket s rusokat gyilkoltak meg. Az sszeeskvk egy
msik csoportja ellepte Sziclia kzpontjt, ahov ek-
kortjt egyre tbb itliai kltztt, s arra biztattk az
szaki betelepedket, hogy mszroljk le a helyi
muzulmnokat. Egy kortrs trtnsz tansga sze-
rint semminek sem rlhettek volna jobban, s ke-
gyetlenl vgrehajtottk a feladatukat". II. Vilmos ha-
llakor, 1189-ben a muzulmn lakossg felkelst
szervezett. Lzadsukat brutlisan levertk. A paler-
mi muzulmnok jobbnak lttk elhagyni a vrost,
s a sziget dli rszn, Agrigentnl telepedtek meg.
Ennek a muzulmn kzssgnek az agnija csak 50
v mlva fejezdtt be, amikor II. Frigyes a dl-itliai
Lucerba teleptette t a megmaradtakat.
A grgket nem tmadtk annyira, mint a muzul-
mnokat. Fontos pozcikat tlthettek be a kormny-
ban egszen a normann uralom vgig, de a 12. sz-
zadra jellemz kolostoralaptsi folyamat azrt lellt.
Oroszlnszv Richrd keresztes vitzeinek s Mes-
sina grg lakosainak harca megmutatta, hogy van-
nak feszltsgek a katolikusok s az ortodoxok k-
ztt, de a grg kzssg megfogyatkozsa lass s
fokozatos volt a muzulmn kzssgvel sszeha-
sonltva. Mg a 13. szzadban is ltek Szicliban m
velt grgk, de kulturlis s irodalmi tevkenysgk
inkbb magnjelleg volt - mr nem az udvari kult-
ra rsze.
Rvid ideig gy tnt, hogy az egszen vratlan
normann gyzelmek Szicliban megfordtjk a trt-
nelem kerekt, hiszen addig Biznc, az iszlm s a
Nyugat egyre csak tvolodott egymstl. A szicliai
normann kirlyok vdszrnya alatt ezeknek a kult-
rknak az elemeibl egy j udvari kultra jtt ltre,
amely ltszlag bo~dog s harmonikus volt. m ez il-
188
lzinak bizonyult. Hamarosan nyilvnvalv vlt,
hogy a megosztottsg tlsgosan mly ahhoz, hogy
egyenslyi llapot jhessen ltre. Az egyre ersd
latin kultra elsodorta a biznci s muzulmn eleme-
ket. A normannok szicliaiuralmnak trtnete csak
tovbb mlytette a korai kzpkorban ltrejtt kultu-
rlis s vallsi szakadst. S ami a jvt illeti, a Fld-
kzi-tenger vidknek nyugati uralmt vettette elre.

189
A KNWBEN ELFORDUL IDEGEN SZAVAK

apocrisarius Ppai kvet a biznci


udvarban.
apszis Flkr alak, flkupolval
fedett rsz, legtbbszr a
templom szaki vgn.
Augusta A biznci uralkodnk
kitntet cme.
Basileus A biznci csszrok hivatalos
cme Hrakleiosz (610-641)
uralkodsnak idejtl.
Azrt vezettk be, hogy
a csszri autorits keresztny
eredett helyezzk az eltrbe
a katonai helyett.
bazilika Rmai, tglalap alap
s ltalban apszisban vgzd
terem, amelynek felptst
tvettk a korai keresztny
templomok tervezsekor.
diaconia Egyes korai kzpkori
templomokhoz kapcsold
jtkonysgi intzmny
Rmban.
dvn A muszlim uralkodk tancsad
testlete, amelyet tvettek
Sziclia normann kirlyai is.
exarcha / exarchtus Biznc nyugati tartomnyainak
hadi vezetje, illetve vezetse:
kzpontjuk a 6. szzad vgtl
Ravenna s Karthg volt.

191
florilegium Antolgia: rszletek
gyjtemnye olyan munkkbl,
amelyek egy adott trgykrben
rdtak.
kdi Muzulmn br.
kasztron Biznci, erdtmnnyel
s piaccal rendelkez vros.
Khrszotriklinosz A legfontosabb bli
s fogadterem
a konstantinpolyi csszri
palotban;
II. Jusztinosz (565-578)
munkja, amelyet
nyugaton is utnoztak.
kibla Mekka irnya.
kutbah A muszlimok pnteki,
prdikcival egybekttt
imja, amelyet ltalban
a kalifa nevben szolgltattak.
labarum Nagy Konstantin csatazszlja,
amely egy Krisztust jelkpez
keresztet brzolt a kh-r jellel.
mihrab Mekka fel nz falmlyeds
a mecsetek fa ln.
menologion A szentek letnek
gyjtemnye, amelyet a
szentek nnepeinek
kalendriumi sorrendjbe
rendeztek.
monofizitk A keresztny egyhz egy
olyan gazatnak hvi,
amely azt vallotta, hogy
Krisztusban keverednek az
isteni s az emberi elemek;
leginkbb Egyiptomban
s Szriban terjedt el.
monotheltk Egy kompromisszumos
vlemny hvi, akik azt
tartottk, hogy mg Krisztus
192
isteni s emberi rsze nem
keveredik, akarata (thelema)
s energija egy.
narthex Keresztny templom
elcsarnoka a nyugati
bejratnl.
nesztorinusok A keresztny egyhz egy olyan
ga, amelynek hvi szerint
el kell vlasztani egymstl
Krisztus isteni s emberi
termszett; leginkbb
Kzp-zsiban terjedt el
a kzpkorban.
Oikoumene Eredetileg a civilizlt vilg,
de egyre inkbb a
keresztnysg mellk-
jelentsvel.
pallium A ppa vagy a ptrirka ltal
tisztk jeleknt az rsekeknek
adomnyozott kpeny.
polisz Vrosllam grgl.
porfr Kivtelesen kemny, lils k,
amelyet Egyiptomban
bnysztak, s a csszri
uralom szimbluma lett.
Renovatio Politikai s kulturlis megjuls
birodalmi s keresztny
egyhzi vezets alatt.
sztratgosz Biznci katonai kormnyz,
egy-egy theme
(katonai tartomny) vezetje.
Taktikon Biznci llamigazgatsi
s katonai kziknyv.
theme Biznci katonai tartomny.
Theotokosz Sz szerint: Isten Anyja"
- Szz Mria gyakori
elnevezse Biznc terletn.

193
BIBLIOGRFIA

LTALNOS

Brown, P.: Az eurpai keresztnysg kialakulsa, 200-1000.


Budapest, Atlantisz, 1999.
Cameron, A.: The Mediterranean World in Late Antiquity AD
395-600. London, Routledge, 1993.
Collins, R.: Early Medieval Europe 300-1000. 2 kiads,
Basingstoke, Macmillan, 1999.
Fowden, G. Empire to Commonwealth: Consequences of
Monotheism in Late Antiquity. Princeton, NJ, Princeton
University Press, 1993.
Herrin, J.: The Formation of Christendom. Oxford, Blackwell,
1987.
Manga, C.: Byzantium: The Empire of the New Rome. London,
Weidenfeld and Nicolson, 1980.
Treadgold, W.: A History of Byzantine State and Society.
Stanford, California, Stanford University Press, 1997.

A KORAI BIZNC

Cameron, A.: Circus Factions: Blues and Oreens at Rome and


Byzantium. Oxford, Clarendon Press, 1976.
Haldon, J.: Byzantium in the Seventh Century: The Trans-for-
mation of a Culture. Cambridge, Cambridge University Press,
1990.
Meyendorff, J.: Birodalmi egysg s keresztny szakadsok: az
egyhz 450 s 680 kztt. Budapest, Bizantolgiai Intzet
Alaptvny, 2001.
Moorhead, J.: Justinian. London, Longman, 1994.
Norwich, J.J.: Byzantium: The Early Centuries. Harmondsworth
and New York, Viking, 1988.
Norwich, J.J.: Byzantium: The Apogee. Harmondsworth and
New York, Viking, 1991.
Treadgold, W.: The Byzantine Revival 780-842. Stanford,
California. Stanford University Press, 1988.
Whittow, M.: The Making of Orthodox Byzantium, 600-1025.
Basingstoke, Macmillan, 1996.

195
A KORAI BIZNCI MVSZET S PTSZET

Belting, H.: Kp s kultusz: a kp trtnete a mvszet korsza-


ka eltt. Budapest, Balassi, 2000.
Brubaker, L.: Vision and Meaning ln Ninth-century Byzantium:
Jmage as Exegesis in the Homilies of Gregory of Nazianzus.
Cambridge, Cambridge University Press, 1999.
Cormack, R.: Writing in Gold: Byzantine Society and its Jcons.
London, George Philip, 1985.
Corrigan, K.: Visual Polemics in the Ninth-century Byzantine
Psalters. Cambridge, Cambridge University Press, 1992.
Demus, 0.: Byzantine Mosaic Decoration: Aspects of Monu-
mental Art ln Byzantium. 2. kiads, London, Kegan and Paul,
1976.
Elsner, J.: Art and the Roman Viewer: The Transformation ofArt
{rom the Pagan World to Christianity. Cambridge, Cam-
bridge University Press, 1995.
Grabar, A.: L.iconoclasme byzantin: le dossierarchologique, 2.
kiads, Paris, Flammarion, 1984.
Kartsonis, A.: Anastasis: The Making of an lmage. Princeton,
NJ, Princeton University Press, 1986.
Kitzinger, E.: Byzantine Art ln the Making: Main Lines of
Slylistic Development ln Mediterranean Art Third-Seventh
Century. Cambridge, Mass., Harvard University Press, 1977.
MacCormack, S. C.: Art and Ceremony ln Late Antiquity.
Berkeley, Los Angeles, London, University of California Press,
1981.
Mainstone, R. J.: Hagia Sophia. Architecture, Structure and
Liturgy of Justinian's Great Church. London s New York,
Thames and Hudson, 1988.
Mango, C.: Byzantine Architecture. London, Faber and Faber,
1986.
Mathews, T. E: The Early Churches of Constantinople: Archi-
tecture and Liturgy. London s University Park, Pa.,
Pennsylvania State University Press, 1971.
Mathews, T. E: The Clash of Gods: A Reinterpretation of Early
ChristianArt. Princeton, NJ, Princeton University Press, 1993.
Ousterhout, R.: Master Builders of Byzantium. Princeton,
Princeton University Press, 1999.
Rodley, L.: Byzantine Art and Architecture: An lntroduction.
Cambridge, Cambridge University Press, 1994.
Von Simson, 0. G.: Sacred Fortress. Byzantine Art and
Statecraft ln Ravenna. Princeton, Princeton University Press,
1987.

196
A KORAI ISZLM

Cook, M.: Muhammad. Oxford, Oxford University Press, 1983.


Crone, P:. Slaves on Horseback, The Evolution of the lslamic
Polity. Cambridge, Cambridge University Press, 1980.
Ettinghausen, R. s Grabar, 0.: The Art and Architecture of
lslam, 650-1250. Harmondsworth s New York, Penguin,
1987.
Grabar, 0.: The Formation of lslamic Art. New Haven,
Conn.,Yale University Press, 1973.
Hawting, G. R.: The First Dynasty of /slam: The Umayyad
CaliphateA. D. 661-750. London, Croom Heim, 1986.
Hawting, G.R.: The Idea of ldolatry and the Emergence of
lslam. Cambridge, Cambridge University Press, 1999.
Hillenbrand, R.: lslamic Architecture: Farm, Function and
Meaning. Edinburgh, Edinburgh University Press, 1994.
Kennedy, H.: The Prophet and the Age of the Caliphates: The
lslamic Near East [rom the Sixth to the Eleventh Century.
London s New York, Longman, 1986.
Watt, W. M.: Muhammad's Mecca: History ln the Quran.
Edinburgh, Edinburgh University Press, 1988.

A KORA-KZPKORI NYUGAT

Birch, D. J.: Pilgrimage to Rome in the Middle Ages. Wood-


bridge, Suffolk, Boydell, 1998.
Brown, T. S.: Gentlemen and Officers: lmperial Administration
and Aristocratic Power in Byzantine ltaly A. D. 554-800.
Rome, British School at Rome, 1984.
Bullough, D.: TheAgeofCharlemagne. London, Paul Elek, 1965.
Bullough, D.: Carolingian Revival. Manchester, Manchester
University Press, 1991.
Krautheimer, R.: Rome, Profile of a City, 312-1308. Princeton,
NJ, Princeton University Press, 1980.
Llewellyn, P.:. Rome in the DarkAges. London, Faber and Faber,
1971.
McKitterick, R.: Carolingian Culture: Emulation and lnno-
vation. Cambridge, Cambridge University Press, 1994.
Noble, T. F. X.: The Republic of St Peter: The Birth of the Papai
State 600-825. Philadelphia, University of Pennsylvania Press,
1984.
Ward Perkins, B.: From Classical Antiquity to the Middle Ages:
Urban Public Buildings in Northern and Central ltaly A. D.
300-850. Oxford, Oxford University Press, 1984.
Wickham, C.: Early Medieval ltaly: Central Power and Local
Society, 400-1000. London, Macmillan, 1981.

197
SZICLIA A NORMANNOK IDEJN

Borsook, E.: Messages n Mosaic: The Royal Programmes of


Norman Sicily 1130-87. Oxford University Press, 1990.
Kitzinger, E.: The Mosaics of St. Mary's of the Admiral in
Palermo. Dumbarton Oaks Studies, XXVII. Washington D.C.,
Dumbarton Oaks, 1990.
Matthew, D. J. A.: The Norman Kingdom of Sicily. Cambridge
Medieval Textbooks. Cambridge, Cambridge University Press,
1992.
Norwich, J. J.: The Kingdom in the Sun. London, Longman,
1970.
Tronzo, W.: The Cultures of His Kingdom: Roger // and the
Capella Palatna in Palermo. Princeton, NJ, Princeton
University Press, 1997.

198
NVMUTAT

Aachen 138, 141, 162 Arculf 82


Abbszidk 56, 80, 98 Arisztotelsz 119, 152, 179
Abd al-Malik kalifa 68, 77, 78, Artavaszdosz 98
81-84, 88 Athanasius ptrirka 24
Abgar 166 Athn 31, 105
brahm 83 Augustinus 118, 119, 133, 140, 143
Agathiasz 51 Augustus csszr 27
Agatho ppa 68 Auguszteion, Konstantinpoly 20,
Agobard, lyoni pspk 143 21, 38
Agrigento 188 Auxentius-hegy 101
Al-Aksz-mecset, Jeruzslem 84
Alcuin 130, 135, 136, 140, 141 Bagdad 111
Alexandria 24, 28, 29, 43 Bakkhosz, Szent 79
Alexiosz, 1., Komnnosz, csszr Balkn 35, 60, 69, 75
179 Bardasz 147
Al-Walid kalifa 78, 84, 85, 88 Bari 56, 171, 173, 174
Ambrus, milni pspk 24, 137 Baszileiosz, 1., csszr 160, 162,
Amorion 112 163, 166
Amphilikhosz pspk 151 Baszileiosz, II., csszr 167, 172
Anacletus, II., ppa 177 Bszra 81
Anasztasziosz csszr 32-36 Belizr 37
Anasztszisz-rotunda, Jeruzslem Benedek, Szent 141, 174
82, 84 Benevento 173
Anatlia 26, 42, 60, 64-66, 69, Blakhernai-templom,
73, 75,90-93 Konstantinpoly 52, 61, 100
Anatliai-fennsk 92 Boethius 119, 140
Androsz 111 Bonanno di Pisa 184
Anglia 139 Boszporusz 15, 29
Anthemiosz 39 Bronzkapu, Konstantinpoly 44,
Anthousza 103 94, 149, 153
Antiokhia 18, 28, 176
Apulia 173 Calabria 173
Aranykapu, Konstantinpoly 6, 20, Canterbury 120
22 Cappella Palatina, Palermo
Arcadius csszr 26 180-182, 184

199
Cassiodorus 119, 140 Galcia 48
Castel Sant'Angelo, Rma 120 Galeiius csszr 7
Catania 175 Galla Placidia mauzleuma,
CefalU 9, 182, 184 Ravenna 7
Ciprus 64, 69, 85 Gassznidk 57, 63, 79, 80
Claudius, torini pspk 142, 143 Gelasius ppa 138
Constantius csszr 16, 18, 19, 22 Gentilly 125
Crdoba 186 Gergiosz Khoeroboszkosz 110
Gergely, 1., Nagy Szent, ppa 119,
Damaszkusz 60, 66, 79, 80, 82 122, 123, 127, 129, 131
Damjn, Szent 42, 46, 49 Gergely, II., ppa 95, 121
Dniel prfta 63 Gergely, Ill., ppa 95, 121, 123, 129
Dniel, Szent, Oszlopos 46 Gergely, Naszianszi 160, 179
Dl-Itlia 121, 171, 173, 174 Gergely, Nsszai 46
Demetriosz, Szent 50 Germanosz, 1., ptrirka 92-94,
Demus, Otta 157, 158 101, 123, 152
Desiderius apt 173 Germe42
Dhuoda 141 Goln-fennsk 79
Didma59 Grabar, Andr 77
Dionsziosz Aeropagitsz Id. Graptoi testvrek 114
Pszeudo-Dionsziosz
Duna 15, 18, 41, 44, 56, 58 Gyrgy, Antiokhiai 176

Edessza 45, 166 Hadrianopolisz 18


gei-tenger 31, 91, 93 Hadrianus, 1., ppa 125-129, 133,
Egyiptom 41, 55, 58, 60, 62, 64, 139, 143
88, 191, 192 Hagia Eirn-templom,
Einhard 136 Konstantinpoly 6, 38
Eirn csszrn 105, 106, 115, Hagia Szophia-templom,
126, 128, 137' 146, 153 Konstantinpoly 5, 16, 17, 20,
Epheszosz 59 22, 27, 38-41, 43, 53, 110,
Epiphanius 45, 98 152-154, 156, 165
szak-Afrika 31, 67, 86, 119, 172 Hagia Szophia-templom,
Eufrtesz 15 Thesszaloniki 7
Eugenius emr 178, 179 Helena, Szent 20
Euklidsz 111, 178, 179 Henrik Aristippus 178
Eusebius 45, 98 Hrakleiosz csszr 60-66, 191
Hero 179
Fekete-tenger 31 Hidzsaz 63
Fosztt 81 Hippodrom, Konstantinpoly 6,
Fldkzi-tenger 37, 55, 64, 68, 73, 19, 34
170-172, 189 Honorius, II., ppa 177
Frankfurt 134, 136 Hrabanus Maurus 143
Frigyes, II., nmet-rmai csszr Hpatiosz pspk 107
188
Ibria 69
lbn Hawkal 171, 172

200
lbn Jubayr 186, 187 Kroly, Nagy, frank kirly. rmai
ldrsz 179 csszr 118, 126-131, 134-142,
lgnatiosz, Diaknus 110 145
lgnatiosz ptrirka 147, 160 Karthg 37, 40, 60, 67, 73, 86,
lllria 91 191
lnce, II., ppa 177, 180, 182 Katalin, Szent, Alexandriai 9
rorszg 139 Kaukzus 67
Istvn, Szent, Ifjabb 101, 102, 115 Keresztel Szent Jnos-katedrlis,
Istvn, Ill., ppa 124, 129 Jeruzslem 82, 85
Isztambul 5 Khalkedn 29, 32, 36
Itlia 32, 37, 41, 44, 67, 119, 123, Khalkoprateiai-templom,
126, 139 Konstantinpoly 61
Izidor, Sevillai 119, 140 Khariszi kapu, Konstantinpoly 20
lzidorosz 39 Khoszrau, II perzsa kirly 60
Izrael 8, 73, 94 Khrszotriklinosz, Konstantinpoly
44, 149, 191
Jnos, Damaszkuszi 88, 95-97, Kilikia 68
100, 104, 106, 115, 116, 155 Kiszsia 58, 59, 66-68, 92, 93
Jnos, VII., ppa 120-122 Klaudiopolisz 92
Jnos, Szent, Aranyszj 25-27 Konstantin, Nagy, csszr 15-17,
Jnos, Szent, Lpcss 70 19,20,24,27,29,45,46,88,
Jazdagird, II., perzsa kirly 64 126, 136-138, 159, 166, 191
Jazid, II., kalifa 88 Konstantin, IV., csszr 65-68
Jeruzslem 18, 60, 62, 63, 66, 67, Konstantin, V., csszr 98-107,
82,83,95 109, 110, 113, 114, 117
Jannsz Grammatikosz 110, 111 Konstantin, VI., csszr 105, 108,
Jannsz Khrszosztomosz Id. 137, 153
Jnos, Szent, Aranyszj Konstantin, VII., Bborbanszletett,
Jordn 79 csszr 163, 164, 166-168
Juliana Anicia 119 Konstantin ppa 73
Julianus Apostata csszr 18, 101, Konstantin pspk 106
152 Konstantinpoly 5, 6, 15, 17-19,
Jusztinianosz, 1., csszr 5-8, 15, 21-23, 25, 26, 28, 29, 31-33,
16, 31, 35-44, 47, 48, 51-57, 36-38, 41-43, 55, 57-59,
72, 74, 119, 120, 159, 171 62-69, 73-75,82,85,89-92,
Jusztinianosz, II., csszr 68, 69, 95, 101, 103, 111, 118-121, 123,
72-74, 76, 78, 79,82,88,89, 125, 146, 162, 163, 165, 178
94, 98, 105, 120, 122, 149 Konsztansz, II., csszr 65-67
Jusztinosz, 1., csszr 35 Korinthosz 59
Jusztinosz, II., csszr 43-45, 191 Kozma, Szent 42, 46, 49
Krta 58, 93
Kba 87, 92 Krm-flsziget 67, 73
Kdiszja 64 Krum kn 109
Kallinikosz 66 Ktsziphn 57, 62, 63
Kamoulinai 45 Kufa 81
Karnak 19 Kzikosz 65, 151

201
La Cuba, Palermo 9, 182, 185 Mikls, II., ppa 173
La Zisa, Palermo 9, 182, 185 Mohamed 63, 78, 83, 84, 87
Laertius Diogenes 179 Monemvaszia 59
Lahmidk 79, 80 Monreale 9, 184, 185
Lajos, 1., Jmbor, rmai csszr Monte Cassino 173, 174
137, 142, 143, 148 Monte Gargano 173
Lazarosz 114 Mori-hegy 83
Le, 1., csszr 31, 52 Mzes 94
Le, Ill., csszr 90, 91, 93-96, 98, Muvija kalifa 65, 66, 68, 80
106, 117, 121, 135, 136 Mutaszim kalifa 112
Le, IV., csszr 105
Le, V., csszr 109 Nagy mecset, Damaszkusz 8, 85,
Le, VI., csszr 160, 166, 167 86
Le, 1., ppa 29, 32, 138 Nakoleia 92, 93
Le, Ill., ppa 124 Nicaea 90--92, 106, 127
Le, IX., ppa 173 Niketasz ptrirka 101
Le Mathmatikosz 111, 147 Nikphorosz, 1., csszr 109
Liutprand, cremonai pspk 165 Nikphorosz ptrirka 107-109,
Livius, 11tus 138 112, 113, 115, 150, 152, 153
Lombardia 56 Normandia 173
Lucera 188
Lukcs, Szent 122 Olmpiasz 22
Omaijdok 77, 80--85, 88, 90, 98
Maio 188 Omur, 1., kalifa 63
Mamn kalifa 111 Omur, II., kalifa 92
Marseilles 122 Oszmn Birodalom 5
Mria elszenderlse-templom, Oszmn kalifa 65
Nicaea 100, 153, 154 Ott, 1., germn kirly 165
Mrton, 1., ppa 67
Martorana (Santa Maria rmnyorszg 69
dell'Ammiraglio)-templom,
Palermo 9, 176, 186 Pl ptrirka 105
Mrvny-tenger 6, 59, 65, 101 Pl, Szent 71
Maurikiosz csszr 44, 57, 58, 61 Palatinus 8
Maximianus rsek 53 Palermo 9, 171, 172, 175, 182, 183,
Maximosz, Hitvall 67, 68, 70--72, 185, 186
98 Palesztina 8, 58, 64, 67, 88
Medina84 Pantheon, Rma 8, 120, 121
Mekka 80, 81, 83, 87, 93, 191 Prizs 143
Melfi 173, 174, 177 Paschal, 1., ppa 123
Messina 172, 175, 186, 188 Pavia 126
Mesz, Konstantinpoly 19, 20 Paulus Diaconus 139
Methodiosz ptrirka 146-148, Peloponnszoszi-flsziget 59
150, 152-154 Pter, Szent 94, 95, 169
Mihly, 1., csszr 147 Petrus Pisanus 139
Mihly, II., csszr 142, 148 Philaretosz, Szent, Kegyes 108
Mihly, Ill., csszr 146, 149 Phokasz csszr 58, 60

202
Photiosz ptrirka 114, 147, 148, Santa Maria in Cosmedin-temp-
150-15 7, 159-161, 163 lom, Rma8
Pippin, frank kirly 124, 125 Santa Maria Maggiore-templom,
Pireneusi-flsziget 37 Rma 122
Pireneusok 89 Santa Prassede-templom, Rma 8,
Platn 152, 178, 179 123
Ponthieu 124 Santorini 93
Prepjaty-mocsarak 41 Serenus pspk 122, 127, 129
Proklosz 178 Sergius, 1., ppa 73, 121
Prokopiosz 39, 41, 42 Simeon, Szent, Ifjabb Oszlopos 50
Pszeudo-Dionsziosz 71, 96 Snai-flsziget 70
Ptolemaiosz 111, 178, 179, 180 Snai-hegy 8, 47
Pulcheria 27 Siracusa 171
Sophronius ptrirka 63
Ravenna 5, 6, 37, 40, 53, 56, 59, Spanyolorszg 86, 169
124, 191 Sprta 59
Resafa 79
Richrd, Aversai 173 Szabasz 107
Richrd, 1., Oroszlnszv, angol Szasszanidk 41, 43, 45, 56, 57,
kirly 188 60-64,67, 79
Robert Guiscard 173, 174, 176 Szent Ambrus-templom, Miln
Roge~ 1. 172, 174, 175, 177 141
Roger, II. 174-178, 180, 182, 183, Szent Apostolok temploma,
186, 187 Konstantinpoly 17, 22, 24,
Rma 5, 8, 23, 28, 29, 33, 36, 37, 109, 157, 166
40,43,47,55,56,62,65-67, Szent Dvid-templom,
73, 91, 95, 120-129, 133-136, Thesszaloniki 7
139, 162, 170, 177, 183, 191 Szent Demetriosz-templom,
Rmai Birodalom 17, 18, 23, 27, Thesszaloniki 7, 50
31, 37, 41, 45, 63, 73, 89, 91, Szent Jnos-kolostortemplom,
118, 137, 145, 161 Konstantinpoly 6, 22
Rotunda, Thesszaloniki 7 Szent Katalin-kolostor 8
Szent Pter-templom, Rma 120,
Sala di Ruggero, Palermo 9 121
Salerno 178 Szent Sr temploma, Jeruzslem
San Cataldo-templom, Palermo 9 62,82,84
San Giovanni degli Eremiti- Szent Szergiosz s Bakkhosz-tem-
kolostor, Palermo 9 plom, Konstantinpoly 6
San Vitale-templom, Ravenna 7, Szergiosz ptrirka 60-62
52-54, 139 Szergiosz, Szent 79
Sant'Apollinare in Classe-tem- Sziclia 9, 37, 65, 73, 90, 91, 119,
plom, Ravenna 7 121, 170-174, 175, 177-179,
Sant'Apollinare Nuovo-templom, 184, 185, 187, 188, 191
Ravenna 7, 53 Sziklatemplom, Jeruzslem 8, 83,
Santa Maria Antiqua-templom, 84-86
Rma 8, 120, 125 Szilveszter ppa 126, 136

203
Szria 8, 55, 57, 58, 62-65, 68, Theodrosz Sztuditsz 108-110,
80-82,85,86,88, 191 112-115, 123, 147, 150
Szozopolisz 49 Theodulf, orlans-i pspk 130,
Sztudiosz konzul 22 134, 138
Sztudiosz-kolostor 6 Theophansz 60, 77
Szlets-templom, Betlehem 88 Theophilosz csszr 111, 112, 114,
Szmen Metaphrasztsz 167 146
Sznada 92 Thesszaloniki 5, 6, 50, 59, 69, 90,
91, 111
Tacitus, Publius Cornelius 138 liberiosz, 1., csszr 44
Taormina 171 Topkapi-palota, Isztambul 6
Tarasziosz ptrirka 105, 107, Trkia 26
146-148, 152, 153 Trapezunt 61
Terentius, Publius 138 Tribonianosz 40
Theodor rsek 120
Theodor, 1., ppa 67 Valens csszr 6, 18, 101
Theodor, Szent, Megtrt 46 Vilgttorony temploma,
Theodor, Szent, Szkeni 48-50, Konstantinpoly 149, 156, 157,
92 165
Theodra csszrn, 11. Vilmos, 1. 181, 185, 188
Jusztinianosz felesge 7, 35, Vilmos, II. 183, 184, 185, 186, 187,
38, 41, 52, 53 188
Theodra csszrn, Theophilosz Vivarium 119
felesge 114, 115, 146
Theodorik, keleti gt kirly 7, 53 Walahfrid Strabo 143
Theodosius, 1., csszr 18-22, 24, Wal.ter rsek 183
25, 29, 137, 138, 160 Wilfred pspk 120
Theodosius, II., csszr 20, 27,
160 Zakaris ppa 124
Theodotosz ptrirka 109
Theodotus 125 Yedikule (Httorony) 6
Theodrosz Abu-Kurra 86 York 120

204
TARTALOM

Elsz/ 5

Trkpek / 11

1. Konstantin vrosa / 15
2. Biznc/ 31
3. Sztvlnak az utak/ 55
4. Az iszlm kultra megersdse/ 76
5. Kprombols Bizncban/ 90
6. Biznc s a Nyugat/ 118
7. Az ortodoxia gyzelme / 145
8. A normannok Sziclija: lezrs/ 170

A knyvben elfordul idegen szavak/ 191

Bibliogrfia/ 195

Nvmutat / 199