Vous êtes sur la page 1sur 2

2.

Compatibility atau kesesuaian

Inovasi juga mempunyai sifat serasi atau kesesuaian dengan inovasi yang
digantinya. Hal ini dimaksudkan agar inovasi yang lama tidak serta-merta dibuang
begitu saja, selain kerana sebab-sebab faktor kos yang tidaksedikit, tetapi juga
inovasi yang lama menjadi sebahagian daripada proses peralihan ke inovasi
terbaru. Selain itu ia juga dapat memudahkan proses adaptasi danproses
pembelajaran terhadap inovasi itu secara lebih cepat

3.complexity atau Kerumitan

Dengan sifatnya yang baru, maka inovasi mempunyai tahap kerumitanyang boleh
jadi lebih tinggi berbanding dengan inovasi sebelumnya.Namun demikian, kerana
sebuah inovasi menawarkan cara yang lebih barudan lebih baik, maka tahap
kerumitan ini pada umumnya tidak menjadimasalah penting.

4.Triability atau Kemungkinan dicuba

Inovasi hanya boleh diterima apabila telah teruji dan terbukti


mempunyaikeuntungan atau nilai lebih berbanding dengan inovasi yang
lama.Sehingga sebuah produk inovasi harus melewati fasa "uji awam", di mana
Inovasi di Sektor Awam - Yogi Suwarno 18setap orang atau pihak mempunyai
peluang untuk mengujii kualiti darisebuah inovasi.

5.Observability atau Kemudahan diamati

Sebuah inovasi harus juga dapat diperhatikan, dari segi bagaimana ia bekerja
danmenghasilkan sesuatu yang lebih baik.

1. Kelebihan relatif

Sejauh mana inovasi lebih baik daripada yang sedia ada. Kelebihan mengatasi yang
lama dimana kelebihan dari segi ekonomi, status sosial, kemudahan, perasaan
kepuasan,hasil pembelajaran dan kefahaman.

1.Relative Advantage atau Keuntungan Relatif

: Sebuah inovasi harus mempunyai keunggulan dan nilai lebih dibandingkandengan


inovasi sebelumnya. Selalu ada sebuah nilai kebaruan yang melekatdalam inovasi
yang menjadi ciri yang membezakannya dengan yang lain.

2. Keserasian

Sejauh mana inovasi serasi/seakan sama/ mirip dengan apa yang sedia ada dari
segi nilai, pengetahuan, kemahiran, gaya hidup dan keperluan guru atau pelajar.

3. Kompleksiti
Sejauh mana inovasi dianggap susah atau senang untuk difahami dan digunakan.
Sekiranya ia mudah difahami atau digunakan maka inovasi tersebut senang
diterima manakala jika sukar untuk difahami atau digunakan, maka ia susah untuk
diterima.

4. Mudah dicuba

Sejauh mana inovasi dapat dicuba guna iaitu dilakukan melalui eksperimen,
dijalankan secara berperingkat dan boleh cuba dulu untuk menarik minat,
meningkatkan keyakinan, menambahkan kepercayaan dan memperolehi kepuasan.

5. Mudah untuk diperhati

Sejauh mana hasil atau kesan inovasi dapat dilihat atau diperhati.

Terbukti kebaikan / kelebihan

Lebih mudah diterima kalau dpt diperhatikan