Vous êtes sur la page 1sur 7

Hng dn s dng nhanh phn mm Mendeley Desktop

Hng dn s dng nhanh


phn mm tin ch Mendeley Desktop
Cho cc bn,
Sau mt thi gian lm quen v s dng phn mm tin ch Mendeley Desktop, ti thy n c nhiu
tnh nng u vit trong cch t chc v qun l Danh mc ti liu tham kho. V vy, hm nay ti vit
ra mt s kinh nghim s dng chia s vi mi ngi, mong n s c ch cho cc bn, c bit l
cc bn ang lm nghin cu, cn t chc, qun l v s dng ti liu tham kho mt cch thng
minh, khoa hc, chnh xc v tit kim thi gian.

1. Gii thiu phn mm


Mendeley Desktop l mt phn mm hay ni ng hn l mt trnh tin ch t chc, qun l v
trch dn cc ti liu tham kho trong khi vit cc bi bo khoa hc hoc lun n, lun vn tt nghip
mt cch thng minh, khoa hc, chnh xc v tit kim thi gian.
u im ca trnh tin ch ny c th k ra nh sau:
a. y l mt phn mm min ph c hng cp nhp thng xuyn.
b. Mendeley Desktop ng dng cng ngh in ton m my qun l v lu tr d liu, v vy
nhng g bn lm trn Mendeley Desktop s c ng b v lu tr online trn server ca
Mendeley Ltd. Dung lng lu tr cho mt Account ln n 2GB.
c. T ng nhp thng tin: Tn bi bo, tp ch; Tn tc gi; Tn hi ngh; Nm xut bn; S
xut bn; S trang t file PDF khi a vo c s d liu.
d. Plug-in trc tip vo Microsoft Word 2003, 2007, 2010.
e. C th g du ting Vit.
f. C th m(Open), thm ghi ch(Add note), nh du(highlight text),file PDF mt cch trc
tip t ca s Mendeley Desktop.
g. C th import cc citation t IEEE Explore, Springer,.. mt cch d dng.

2. Ci t v s dng phn mm
2.1.Ci t phn mm
Cc bn vo http://www.mendeley.com/ ng k v ti Mendeley Desktop v my v ci t
nh hnh sau:

in h tn v a ch Email,
sau kch chn Sign up &
Download ti phn mm

Trn Thanh Page 1


Hng dn s dng nhanh phn mm Mendeley Desktop

Lc ny mn hnh s xut hin mt bng check list cc bn nhp mt khu truy cp v khai bo
mt s thng tin, sau khi in y thng tin hy nhn chut vo Download Mendeley ti
chng trnh ci t.

Khi ti v my, cc bn ci t bnh thng, bn s thy mt Shortcut ca Mendelay Desktop


trn mn hnh Desktop ca mnh.
Cch khc, bn c th ti Mendeley Desktop v trc, link download ti y
http://www.mendeley.com/download-mendeley-desktop/ , chy chng trnh ci t v ng k s
dng hon tt cng vic u tin.
Nh vy cc bn xong phn ci t. Phn tip theo chng ta bt u lm quen cch s dng
trnh tin ch th v v hu ch ny.

2.2. S dng phn mm


Kch p chut vo Shortcut ca Mendelay Desktop m chng trnh, ta s thy giao din
chng trnh nh sau:

Trn Thanh Page 2


Hng dn s dng nhanh phn mm Mendeley Desktop

Cch s dng phn mm ny kh n gin, chng ta s ln lt th qua. Trc tin chng ta phi
t chc cc folder nh th no cho hp l, ph hp vi mc ch s dng ca mnh. Ti th lm
nh sau:
2.2.1. T chc cc folder
T ca s My Library bn tri mn hnh (nh
hnh bn), chn Create Folder (du +) to cc
folder ca mnh. V d: Read l folder cha cc bi
bo c, Unread l folder cha cc bi bo cha
c, Paper1_??? L folder cha cc ti liu tham
kho cho bi bo s 1, Paper2_??? l folder cha cc
ti liu tham kho cho bi bo s 2,.vv.
V kho ti liu tham kho ca chng ta i lc rt
nhiu nhng mi bi bo, lun vn chng ta ch s
dng mt s t trong kho ti liu thi a vo
mc References, nn vic t chc folder cho tng bi
bo l rt thun li cho vic tham chiu khi vit bi.
iu c bit l khi c mt vi bi bo no c
s dng lm ti liu tham kho cho nhiu bi bo
khc nhau, cc folder Paper1_???, Paper2_???, u cha thng tin v bi bo , nhng file c
lu trn my v trn server ca Mendeley ch l mt file thi - khng tng dung lng lu tr - c
ngha l cc folder trong Mendeley Desktop ch lu tr thng tin v file.
2.2.2. a d liu vo Mendeley Desktop
a d liu (bi bo, tp ch), file PDF, vo Mendelay Desktop n gin l ko v th (drag-
and-drop). Trn my tnh, bn tm n folder ni cha ti liu tham kho ca mnh, chn ti liu thch
hp ri ko v th vo folder thch hp trong Mendeley Desktop.
Lu , cc bn c th ko v th c folder ch khng phi tng file n l.

Trn Thanh Page 3


Hng dn s dng nhanh phn mm Mendeley Desktop

2.2.3. Kim tra, chnh sa thng tin v bi bo, tp ch.


y l iu th v m ti thy Mendeley Desktop ng c
khen ngi v ng c s dng nht. N gn nh hon ton t ng,
cho cc thng tin chnh xc, c bit l cc bi bo c ng trn
IEEE Explore trong nhng nm gn y.
Khi bn ko v th mt bi bo (file PDF) vo Mendeley
Desktop, bn s thy mt ca s bn phi (nh hnh bn) hin ln cc
thng tin v bi bo . Tt c c cp nht mt cch t ng: Tn
bi bo, Tn cc tc gi, Tn hi ngh, Nm pht hnh, S pht hnh,
S trang, Link tham chiu ca bi bo,.
Cc mc ny cc bn c th chnh sa nu thy cn thit.
C mt s bi bo c, hoc cc thng tin khng y , lc ny
Mendeley Desktop hin ln mt thng bo nh hnh di cc bn
tm kim v cp nht li.

Cc bn bm vo Search by Title, Mendeley Desktop s tm kim


trong kho d liu trn mng v s cho cc bn mt s thng tin hu
ch. T y kch vo link tm
n ni bi bo ang hin hu
trn mng v cp nht li thng
tin cho chnh xc. Xong cc bn chn Details are Correct hon tt
cng vic.

2.2.2. ng b ha d liu.
n y cc bn cn phi ng b ha d liu Mendeley Desktop chuyn d liu t my
tnh ca bn ln Mendeley Server. Tt c nhng g bn lm trn Mendeley Desktop by gi s c
lu tr trn mng. Qung gnh lo i m vui sng, by gi d my tnh ca bn xy ra s c (hng
cng, mt trm...) hoc bn lm vic t mt my khc, bn online l bn s c References ca mnh.
lm iu ny, cc bn vo menu File, chn Synchrozine, hoc nhn phm F5, hoc nhn chut
vo biu tng (icon) Sync Library trn thanh cng c ca Mendeley Desktop.

Trn Thanh Page 4


Hng dn s dng nhanh phn mm Mendeley Desktop

n y mi vic t chc, qun l d liu coi nh hon tt. Sau ny nu c s cp nht, thay
i ti liu g, khi xong xui th bn c F5 m nhn hoc nhn chut vo biu tng (icon) Sync
Library trn thanh cng c ca Mendeley Desktop l xong.
By gi chng ta c th vo trang web ca Mendeley http://www.mendeley.com/library/ kim
tra xem d liu ca mnh trn . Cc bn nh Email v Pass ca mnh ng k trong qu trnh ci
t Mendeley Desktop ng nhp vo th mi xem c nh.

3. ng dng Mendeley vo vic trch dn ti liu tham kho trong Microsoft Word 2010.
Vic lm trch dn Ti liu tham kho i khi cng lm chng ta mt rt nhiu thi gian v mt
mi, c bit khi mt bi bo hoc lun vn c rt nhiu ti liu tham kho hoc c rt nhiu trang th
lm vic ny bng th cng l mt cc hnh.
By gi c Mendeley Desktop ri, References l chuyn nh!!!
s dng c trong Microsoft Word 2010, t ca s mn hnh Mendeley Desktop, cc bn vo
menu Tools, chn Install MS Word Plugin.

Mendeley Desktop s t ng plug-in vo trong menu References ca Microsoft Word 2010 nh


ta thy trong hnh sau.

Trn Thanh Page 5


Hng dn s dng nhanh phn mm Mendeley Desktop

Tip theo, chng ta bt tay vo cng vic quan trng nht ca bi hng dn cng nh mc ch
chnh ca phn mm Mendeley Desktop.

ng Dng Mendeley Desktop Vo Trong Mt Bi Vit C Th


Trn Thanh
Vin in t Vin thng
i hc Bch khoa H Ni
Email: thanhtnh@gmail.com

Tm tt Mendeley desktop l trnh tin ch rt hay v


hu ch s dng trong vic t chc, qun l v trch dn
ti liu tham kho. N rt d s dng v tit kim c rt
nhiu thi gian cho cc bn. V hn th na, bn c th to
nhm v chia s kho ti liu ca mnh cho bn b, ng
nghip khp ni trn th gii!

I. GII THIU1
Bn hy c v lm theo cc bc trong bi ny,
bn s thy mi th sao m d th!
nh s th t ni dung ca on vn bn trch
dn hay tham kho t bi bo, chng hn y l on Tip tc nh vy cho cc trch dn ti liu tip theo
u tin, bn s nh s [1]. Bn lm nh sau: [2]. Tht l n gin!
- Trong Microsoft Word 2010, a con tr chut
n v tr cn nh s, bn vo menu References, chn II. THM V XA
Insert Citation, trnh Mendeley s hin ra nh hnh v Trc khi lm tip phn ny, bn c th lm phn
III - Chn danh mc ti liu tham kho pha di trc
nh.
Nu trong qu trnh vit bi, bn chn thm mt
Kch chut vo Go to Mendeley m Mendeley phn ni dung vo gia bi bo v phn ny c trch dn
Desktop. T y bn s chn bi bo m mnh trch dn, ti liu tham kho, th Mendeley Desktop s nh s th
v d bi trong folder Paper1_??? Chng hn, ri bm t v tr ny l s tip theo ca s ln nht trong cc
vo Icon Cite trn thanh cng c chn trch dn vo s ti liu tham kho ngay pha trn on vn bn c
Word. chn vo v cc s trch dn pha di s t ng tng
ln mt n v.
V d, s nh s ti liu tham kho ln nht
on trn l s 2, th s trch dn c chn y s l
s [3].
S ti liu trch dn trc khi chn y l s 3,
by gi s t ng nhy ln thnh s [4]
Nu nh bn xa i mt on no m trong
Vi ln u s dng, trong Microsoft Word khng on c phn trch dn ti liu tham kho, th cp
hin ra s [1] m s hin ra dng thng tin nh sau nht li s th t ca cc ti liu ny bn phi vo menu
(Devic, Torres, & Badrignans, 2010). By gi bn quay References, chn Refresh, mi th li tun th Nghim
tr li Menu References, mi tn tr xung trong mc chnh chp hnh lut nh s ti liu tham kho ca
Style, bn chn IEEE, du mc vung v con s s hin IEEE!
ra nh mun.

1
Bi ny c vit v hon thnh trong ngy ch nht, 10/06/2012.

Trn Thanh Page 6


Hng dn s dng nhanh phn mm Mendeley Desktop

IV. KT LUN
a s cc phn mm c vit u c rt nhiu
iu hay v th v, kh m c th s dng thnh tho v
khai thc ht cc tnh nng ca n trong mt thi gian
ngn.
Ti va mi s dng Mendeley Desktop cng c
mt khong thi gian ngn, thy n hay hay v hu ch
nn vit ci ti liu hng dn s dng mt cch c bn
Nu ni dung on ny bn tham kho ni dung ny, mong n s gip ch c cho mt s bn cha bao
ca bi bo s 1 v nh s trch dn y, th n cng gi dng n.
s hin ra s [1]. Trong qu trnh s dng, nu bn no khai thc
Nh trnh by phn trn, khi chng ta sp xp c nhng im mi th vui lng chia s vi mi ngi
cc ti liu tham kho theo folder cho tng bi bo, lun nh.
vn th vic Insert Citation vo y tht d dng. V Ti c c bit c phn mm EndNote cng lm
chng ta ch cn tm n folder xc nh trong c cng vic tng t nh Mendeley Desktop, nhng
Mendeley Desktop vi s lng ti liu tham kho c n l phn mm dng offline. Ti cha s dng qua nn
gii hn. khng bit n c g u vit hn Mendeley Desktop
khng. Nu ai s dng ri xin cho nhn xt v c ti
III. CHN DANH MC TI LIU THAM KHO liu hng dn s dng km theo th cng tt.
a con tr chut n cui trang, ni m bn mun Cm n cc bn c ti liu ny v chc cc bn
chn Danh mc ti liu tham kho. ng dng Mendeley Desktop mt cch c hiu qu nht.
Vo menu References, chn Insert Bibliography,
bn s ngc nhin khi mi th tht tuyt vi nh bn TI LIU THAM KHO
mong mun hin ra. [1] F. Devic, L. Torres, and B. Badrignans, Secure Protocol
Implementation for Remote Bitstream Update Preventing
Replay Attacks on FPGA, 2010 International Conference on
Field Programmable Logic and Applications, pp. 179-182, Aug.
2010.
[2] A. Braeken et al., Secure remote reconfiguration of an FPGA-
based embedded system, 6th International Workshop on
Reconfigurable Communication-Centric Systems-on-Chip
(ReCoSoC), pp. 1-6, Jun. 2011.
[3] I. G. and F. J. Gomez-Arribas, Ciphering algorithms in
MicroBlaze-based embedded systems, In IEE Proceedings -
Computers and Digital Techniques, pp. 87-92, 2006.
[4] D. Kriesten, V. Pankalla, and U. Heinkel, An Application
Example of a Run-Time Reconfigurable Embedded System,
2010 International Conference on Reconfigurable Computing
Hy cho Mendeley Desktop mt trng pho tay! and FPGAs, pp. 97-102, Dec. 2010.

Thi gian cn li hy ly my in thoi ra, gi cho vi


ngi bn thn hoc girlfriend i lm vi ly tr chanh
chm gi. Nu c th th nh alo cho ti vi nh.

Trn Thanh Page 7