Vous êtes sur la page 1sur 77

//

Bock dl!~ ,S\\'!b~4'" - ,B'§:phomei u-Rd Melilde:JTii~~TI~i'ld ••• ' .• " ••..• '" '" ' ••. , • '" ... '" "' , '" ••.•• ,' .••

P,illII'lhe<istisclles UOl(~ Ifnagisches DUd des Absolutcin. D:ie' F9Icke:1 zwisdn1!DI den he •• :~e:nJ n Qmetlil stem dlic gldeh r~chtende IlideUi,ilem: i Ilc'r nreiiheilt ,l.Ila r. ,lIlcr K.o:p.f deli, Bockes ist e~f! synlnu.~tli5lchei' f{:ol~f und ve.,ein~gt ,~i~nlscl~a "elil des, w,~ liIll'ides, St~e~es und EseWs 'n,tll(i hcdiculld d~e\rell'\a[n'lw,oj;'Uichkeitl. dler ,1\;~~lt()tie "lie! III, l!IJl'l.l4II nln~e;1iII K orl~cr~. diCi SlJlhl'!~ mil' korpcr~ln:cb,(': SillilJr'lCIl. nle r1;ulIdlll iSind men5c'ldich. lIIID die H,eilil!lkicit der A.rbeilzg xeigeill. Si'lil ma,'clri'en na(\l~ ohen w,ie fI~clw '!lnteR ~Iils Zeic~clII dCil" P..:sQ~e(k. Dim die Eiilflg,ew,eih'l,cn an r'Gehei mhlllhll!1!,: ~I i!ri:r:uw<eisen" IlIIlJcl ?;ei,Rcii\, z.w,ei ~1(mds:ichle ~. ,oil-en ~i~e we_Ce" !l.!tI.u eillle sc:hw;a,I!'~, um d'ie I!~!:~i,ehllll[lli!ielll d~:'i, Gubm zurn IHiselli Ullitl d~r &lr~llf\et,z igkei l I,U,1I' .Gercc~hi~,i~kei l z~eli'kUiirl;!:lII. n~'r !iJl1Itere TClll des K,orper5, II,>l'!i''er:. ~cljdci,er'l" e'il1i1 B~rnd ~Icg My8ttili'hHTii~, d(!f uni'ij!'!l'r:sell~!!!! Z,eUlg:u ng, well'iljH~; n!li F d Ullf\cil. ,0]35, S'ymh(l~ ,~es Uerm'llSstl.lbcs: anJ;l)!d,eUl~et,ist. neli" nalll~h lIIes lockes is~ $lCh~l~pi~UIII,~m flnHlII,"lun, ~ml~·cIH w:erdc9 ; d~1'" Qll;eDl limIin.d· hd.,e Uillibbel~ n~YIB tdallJ :;CII'l; ltlle ,[~elll.tlin, (Ue bis :&UIf UlilJlst nllichglt. s~f1d v,clI'sch"cden ~l:mlfbt. Der IllDCk h~~ weiblicl~e UFiis'[,e gilld t:r:!iSl :1'1100"'0001 der M,cnscl~he:i'l IJIUII" dh~ :Z,ci,i:he~ d,er MtJUclI'se'I~~ln un~ lIri1ei,l, ~I,. h. d~e Zti,ch~111 ,del' F. r I~i8~lnlg_ Auf ~ehl'lilli' Slil'~ zwisCJICIil ,~elilll(jrflerfl ~1!i!,d 'Q,l,n~e'-rdet!i';]~:k:cl, siic'lht m!l,~ das Z,eiche:n de!; Milkrokli'l'l>mo!l C,q~Cil' ,dins J'I~·rdogli',aIDl.1ul mH d~r S 1!,H:i'Jc naeh OI:iCUl Ollis Srm~l~l dcli' m,elflscbillk;~I)ef,! [~l,eUi~· lefi~. tt:I,,", dum:'h !wine, Sielluing 1l!~1'!:l~' ~~ell!' ~'~iickel. ~hm'rcl~ .t¢·flHI f~iimllll-e ~11lI nild der g~Ullli clii'~I~ U:r~~rnlbll nmll; ~i bt II}rncS!e\l'lie"lcl,eu~ 'I.i:.:c ~"ig,tll" hil'lli~~ Sli~.£ '('iniilil,WIIiiI~rel und ~b g,!!ick,C'~ ,el~twediCl,' cii1lll'e: K~ISd ,a~~eW[l oder eWl~e KU~'l'll!lJ nd ,ei nCill Sel'lelllcil. AUlfnOSi'ftF Z,ei('h!n'~~,R ~Co~~el1l wilr lhr 11i~1.r~lfe Knlt'I, ~nlI dips Ilhl!d n!cb. alllU kl1llnlllhz~cirt ,etschelncn .ZIW W3:15en.

;·i~~II! .... f i~il' ","0(I<I1;jl.' a)ti~, [',ClLll' UI.!!i'l I;lId III" joy

Clf lb ..... ·MId ...

M. Ji. ~I

.• .,.,. ",h:!.t mu .. ~t .h"lIlbe ii1M ... i101~. M Illu 1_,'-ilt i.oM

~~h~1 hm DO r.i!f~~ !J<UiC' m de; t:tr,.wlIL DO' ~~{. ~JH! "'~ othCil .. ".u 5~' ""l",'·-'U. I. fJ..J

,. ~ry llill'l .md UC'!')" "'OIlllJi~ [1. a. ~tilf. R_AI. 1. ~

TA .... ;:, ~ tW N~ mOl II.

l. M"u~ h~ , be nOu CIO ILw ~11],~ QiWln u~"'·to "";0 ;m IiIM "'IIY.. (bat h~ ""II ..... g;;o: lUI· w",1< "$ ',,"c' "'~II:

~o· pliJ .iI. I.~ ill :

~o· U;~I:: 1.3 11 .. · m,

~o di~ "'~.iIl ."d. ~_ he .. m,

2. Min hn tbi: 1M rUlhr to .. ill ",11.:< h~ .... iII :

IiQ drink ... hal' M .. ill , ~ dwell whIte Iu: ... '111:

I;(> mow: u he· ""ii] on 'lhr • .(lO o~ liln· eUlih.

s, MI'II ~u ~t.t 1'Ii~1t!· Ilm ~hiRiI , .. bB~ i'lt wm:

CIO ~Pt.i "illt h.-e ,..111:

ro "'tLtt · ,h~t h. ",ill ~

110 d'f&W. · illl'. c"''IIe. c~l!. mO'llIld, illlild. ,u h. ""II:

1:0 d'u:5Ilu lit w.ill_

4. M" .. ',,"i~ I~ . . I: ~Q' l'ov;; a~ :1'1. ""JII. ;-

.. ~. .ll1di · ill, of !tl'iI>! .oj. )\", ",,;11.

wM<I. • Incil iltl whGm 'ft ... '11.' -,l~ I .$1.

5. M8n hH ~!.. ,;lI'h, 1(,,, lill ebese y;ho ... ·ould tb ... · a, <j; IIu:R fi$l1t~

.; ~"'~ ~I!I.,.~. ~1I~11 •• fi~·.'·-AL II. J6,

,. t..'l>ve 'i~ dlC I!i. .... "'\ill! !Jm.d~r .... ti~L'··-Jl!. .1. ~~

:Kblii,geli., aM ti\iIt,~ dL'r! Hone ,dm JliligS't~n Tag ~ili., vi,·

- bri~rte dU:IIm ~e Knodlen" ,daB ee glaubw. ,er mij~ m $t:!uJb zeriaJl]en" die Ham: bfafiii'l~e' ihl!lJ wie ,em. Ne~ geW:lHld,. ,= aile.!" t: bill die m_Q~' ZU$llIm.mC:Il l!Illd ~'tk~' :5ei~em itorpet' nkhri: die gei!'.illl,~te !!ewe= gung.

U!i!la.bla5~is, mit Jedem H~bS. riel er dabe;i madl Ev~"

Rine Sti_IlP_Il1i'" l~ise. bum, gefliill~ert und d'o!;hd:m Li_rmI durmd:rim.ge_; u ~ wie elne !lpim.ge Nad.d, 'IV,U1iI.lee iJu:n, mdi~ :li'iIl1i: KIiJteli! III $,il1']~r!" ,d." .. en Gewialli: er ,nian lb~~ ~ ,d:te zu beherndaen ett' Ilodil nidn f,e.if S>ei - ,I:li.e ihD j,eden A'u~clili]idt in Imlici[lllm Ir~_n :min-m kOnluen., - IU' hiirte nidIt ,darauf. -

Imme.l" ]alilteil' und .Ialil~ei!' WllrGJ: die S~imPilt" so I-<l!ut, Jd, ~: Khi,C'r'I, :d~ ~~i i~nl:5\1m da:li G-ewu in, we~~ Fe.rn,!:

Cc~d!lt:. = sie sdlrie ,lim an •. e:r lOL1ie umkc-hrm, - wahl mi1~~ f.-va Iwmmm, "!\'Ie_lIlI. M ni.dirl a,t1l'hOre. m;t:,ikn entf~~I,ten. lidldo~en KfifElliI'I dc!!' UntC'IWeit nad! ihr ~ ruEC'I!I, :aber dil..B ibr Leben, "Hmo sic kame, ehe di~ Zl!!i~ ihn:iI:' g;ei;nit:cnEntw'ckl.u!l:1(g um ~ei, nodi. in ~b~n, Smnm: ..-er:L\Od!en WlCrdC' wk ,d!ilJ!!l Lidlili: ei~r' ]V:!1"l!!!, ulfId! 'Er ~lbt ,La! ,d~m:i-~ erne 'Biliie d~ SdtImt.r2it-S anniid,e. ,dte ,eil:' nidi.t wm,mctr-aSitliL ken_n!lffi!O _ - eit' hln die Ziblie Z!!$3mmelli illI.d h3rnl' li\idi~ b,in ... - .D1i,! Stimme $g.~ iIm mit VemunitI!Jl'Unden, 1'1ll ijbe~II~~n" ,ilbB E,..;ji dOOl Jii_n(!:~t zu ,ibm pIro.mm~ w>il'l:' odeI' ihm e_ln:e Nadl!;id!~ ~i~t hlim. w;~ sie'!lei, w_. es In.\i~ ~ dijrf~ _. er ~I~ dd den Dew,eis. ,d3!(J; ,ri¢ Ld:Je und. ibm ffurtd]im Gedan'km Y,ilI~1 h.61k.r Liebs WI!!e, au:!: dem 'IlllltHiglimen G~fYhL ibKJ" Niibe. ,~er TllIg, hi!!' Tag cmpfi_nd!;" - - er hiim nid!rt- danu£' 'uo.d riiljil'- und ~iJ.

Die V~R:fi.de Se.1m~~ ,Eva m :seine Amle zu

sdtlidk". und ware e:5 nur tur dlilt.n kiUnlCfi Augt'l1'1!1licik. 'hatte ihm jede Bcrinlliilog gna,ubt.

PI1:ltzli4. "Vl!'r~~:ummte der Tumult und er sat.J.. dajl ,d.:a~ Zimmer t~e:I[ eil'leudi.U'I: war.

Miutt!i, .d~fi!1l,wie aiU~ den_ nielm gewa.mtSen. :ragti!i' -, f;;t.!St bis 'll.'lIir Dde ,empor und £linsn Ql!!e;rib~lklell ~1111 obere:n End~ - !MiI:$ demBoden ein modri;ger h.Bb.it~ I,llfo5~en Wle ,einJ ,end!JaUJp~ K.-mz,

Mi:l d~ [{(ipf vQf1j dem, 'Qu:eibal.l!ienhen.bh.liinprtcl., Waif' nne ar:mdidte, he]lg)t'Wins:dllil~mdt' :S{:Mang~ hl1!Rlmge'WUf.ldm Il'nd Iblidtct ilnn m~t Uhnen Aug.m:ln.

l:hr G~t_ ,die Srim mit 'ein~ sdi.W:a'I'Un. F'!liDi:1iI umwidtdt - gJidi dem .af!!!~ m~id!~!l· Mg_rrue: di.e Ha.iiiI.t del: Lip~I!. ,eingetNdmetlllnd d'llrlm wie Perp,. m~nJt" W'l!Jr m:l:U Gober die moBl:hmgilb1idi.iCliI ZiJlin.e g:tspanni'.

'1"[012. d~r 1eidimba£item Vierzer,I'IJ!!1,g ,d'er Zi.i~e' ukalmtt H!iJube:rrh~ in ihnm me ,en.t£emte 1.Jm.lir:hkijt miit dm hditz Cbidber Grilm, w;ie' es ein_~t m dem LadellL der Jod~nb_",-ntr'll:tt '11101:' ihm gestmdell hllltte.

Ihs HUla- 'VOl' En;ts~liI 1!i.e''1ir~lJitu: end mit ~t'oc:km~ d.'ei'I'iPluils :h~d~e' C'ir iiMI£ die -WID-ne, diJ!': Liln,~ uil'ld ~i['~n.w-ebe in ~te:ifaui'en. iI ... IMI!iI~tn. ~Wlm l1al~ llJ.ienen. 'romm aus ~ veil''l!'''encn MuniiIC 'hCfl'Oifbft5dtc:I~elil:

~ W--2S wil-llst dl,lI VQn mir'l'"

'Einen Al:'lgenb]ick Illilmne ID.J1II do fUraitMl:'eS Graut14 -,ef :f'Uh]tct d~ L!lll,=m ~ Tod9: hint:c<.i' ,sidi - igla;ub~, ,e.im: :s:d.w:a~e, .m.eu:tliLme Spinne OMI" den IGlan~ d~ 'Ti:sd!platte busm.en z,ui e11en, - ,-, dla'n.n sdme HiD HCB den. Nilliliem Ev,l-.

1m. NUl lag ,cb .. ,Zim.meo wi. m fimt'eJI!u und, als er .ttdil .:!d!.w66geba.det: zur T"t111' ta~ Wid, .dlas ele!ui'i·,

Geoorefl am S;,IF.ebruar1940 llil Ch!llr;:arbe'~e1B''o'01iI 1959 !lij5!1966 raJ!> 6a1i!miC'llJller. ~blmle (lie. Kl!~'!'!'~S(l!1li!I'e in ZU!'iCi'I q[l'll'~ 1966, (j,ll!altmiiMe 51Cii alS il~L!stnellerIDesig!"!er. hreil)eruili(lMe~ Maie~ un<il ~l1er :~eiI; 1967.

11966

Z9lk:h, Gal8rielBenoo,

UI68

8'1. '13a.llel'l, Ga.lerla ~r der KI()$ll;llnauer

11969

ZUrich, .. IBiDmechaHidein~. Saleliie ~latIl;!27

1 Qo7,(j

ZUfi.o!'!, ~Pass.age-.n .. , GaiMe Bl~l"ger

19171

Balin, .Attionsgalerrle (:!lI$al'li\ilnelll ~t Schwe~bel'g&l)

1912

St. Gillem, Gca!BtiI!llool{ (Dlb'llMbl) iSial, Galarfe' 57

l6adief1t, Tl1i!clelttaus (ZllISammEm rna Sclluhmaciler) IKasseI, A\Jsste~lJng dBS l()u:n~1iIS

1913

~Clridl, GalfJrie ·$t!Jmmef un.d l--iIutJ&:hmrd KOln.lnt1H AIlt GiHI8i1!1 ~f£h

191'5

ClllJr, ~pa~eil" TellflPeh KJiJIlSth.'iliiIllS

1975

Z(lr1ch, Ge$a~~, !ljrapilii5Gties Welik, Ga1e:rill SIMa RiocardO Bavie1"8. Zilridl. Meiets Gallery 01 ~odi!fln Alrl

1i76

Fran'ldul'!" Ga1eon\9 S~Z!iikiffltz Amst&lClam. Gale~ Karop

~EII~, G~I~rie IElij,ai1t Aafmn

Aicllrterswil. ~ne Se.tlO;!lill Cele<brabl olll1e FOIJI"" , Ugly Club

1977

ZilrlCtl. ZUrcl'loer KLln~1J;J~us PIiri!;I, Galerie 9ijan. Aal'am

1~

Glarus. Kundiaus (2!lJoommsnIlilIIC_ Samloll)

BIlru aA, ~19Sgrap:h~1iHI.s Werk,. Guile Herzog

1979

Ztnich, Werte zum Aim ~Alien~, GaJetie Bavlel'a Amstetdaln, Gal'enie I<am~

Parl$, Galena Bijar'l AaIam

1980'

Ga'ilig]iaoo, ~H.RI. Giger ~I remlll ,del ero~iSflOO~ , GalEttiio BaviorR lausaJIIl'le, W86"2ullfll~lIm ~1I"111", MuS"099 Canla.nah:l'8s Beal!lx·Arts NDWYmk, W!!lrki9211J1I'I Aim o;Aqlen .. , lHal'l$91'1lG-allelll!!;

1001

N~w 'l'O.rR:, lite, Mli.!SffiJm o~tl1e$lJ.rreal MtI F~tique Biel. KIlIlilS!hlruskellef

119182

WdnterthtJr,. '~N.'!r'_ 'Ci:tl(-BII'del'» uiiICI die SalifulIl!.Il'Ig Bijal'l Aa!anil, Pans, Kil.JliS'lhalr.e Waaghaus

198iJ

Basel, A:r1: 14'89, Gal8'rie Hairtmallilrl, Mtlnelila'n', IlIllid SterJIr.e', 2!Oi'1d'i BDfm. BlIl!!l1ife K)1~1iI, mit M!;!l1Iif'll &titwarz

~1'k,G:~!i! ai'l'l~Iil~II, Mit ~n $c~r.::

1884

PffiftiIQlm SZ, ~1F!etr~pekUvr, Se~mm-J!iillJltIJ11I!9nlrum

1'962 Ba881.8aleai8,stIlroIil18r

1:967

lfiridll, "Me.chl d!lr MOI'S~I;I~ j GaIe:r1!!! ~re Z3wne 89m, ~SoI!!lDOEl F1e1io:n;oo,l(JjJr'IS1tIal1eo

1~

ZUIicIil, ~ ~!'!I'Ii!lf!. ~ Che~, G:a_~liie ·StLr.!lnme1l1!nd lfiIui)SIC!lIini(J ZUQcI1, 5 ..!iafW 'G~laiiia Ohare, 2m!!l!e

E~I Galeliie Hamill Beck.

il969

Wlial'l, "JIJIIlgB9ctitw!lll~r MJjler~. KIlInstl!lrist::beVO[~i'KdIschI18 ZQrI£h, .. KIilIIsc:'hti IRB'.alisID9IlI"'. Wa'l1gllllof

,~r1ll:h, .. tM:la~Jl;e. Filgurallkll'ltlli'l dle-jSctrweil!:~, HI~Im'haU$ ZOrf-el'll, .. Edjl~ilI 12 ){12,., GlaJe'iie 61il!i'lUifle~ liil!cI Htibschi'i'iiCI BafiinJZ(ijQcn, .. ZJ!ircf!er !'OCi11le!I~r"

19~GI

BasIlI, Ga.kt:rle Ka!a'k(lmbe ~I,~ne(i.

Genl. Galaoo Aiul'Clra

L.8.usanlle .... u..l8StaJInpe en SIiIISSI3<". tM!lIS8e d8s arts G8 111 VllIg ~, $tudlQ-'G$rIe ~ kil,ln$~1't\O

1911

N!IW Yolk, .. 'IIlle.swtss .Av1lnt .. Gliam8~. OLiltL1ri!1l Os!nlsr G@ff~. 3e SaklIli d'e Ia )e"Ul'ia gl'3JJl!.ll'El' suisse

~o rich. -!;! Kliitil';:er ~!ilIfJi.!rI5h S'lJaYlwf

IBaseI, Art 2'71

Paderbom, .. ~Ltirnl8n~. Pladagoglsche HQdhoohul'll K/!!ln,lntem. li!i)un&1,10 llIrn:111nf01"li'Ra!iilfiJsmoose

ZiJticf1J, .. ZWiFOher .Leicl1ine-p., An:l ad inren~, S'IlauOOf OlOr, ~NelJll[ng~Il1lB 1icm'h. Bii.ndllE.'fKuIilSlhlil.us:

1972

GIariIJs, G-e:lerie' C~~ Housa

ZilriCllJ, ~Zurooer Kiln:!llOOr~. ~i.l~gllen ZOrich. "lFra[h.eit fiir 'GReo'heiilllllnd",

Zfniclil, .. W@tik IIIi1d WeIi1$Ia~, SlralJl:lQt Krakow, BJe-:nnale [n!ell!l! ... ~onat~de Iagfai{.y~EI Basel,MS72

L!JZeI"n, ~KllJ1IS118r ~ \!'·ei'bilr -VisioinlllillO, Vtit1loi8hi"sIila.uS, Bradford,. nllrdl Brmr~hi I'nlemOlilllcma~ P,rlAI Bl'eillnale "Iiel'}\l.I.j;,;o, Zeitgeill~5$i~he 6~~erK".MMt

Zi.!i~IiI,. Jellilsalem, ~aila, ~2!lidJer tK(jllisllerr~

1973

Be-rfl" Basal, wgano" iLausanl'i!e, ('efi'l'f, "TelI73~ Basel, Al1. 4,70

Zl!iriCh, ~S~tIt inliller ~we;O!~" Bie!lf!al~ tm, IKunSI~$. SCl'laJll1aus-en, "Kun&1macl'ler 7$~. Museum <:iU A!ler1i!e-iligen ~1'I9$hll11gei'il, ~~tdil'lJm 7$ ..

Bern, .. small sFm .... G1I1'9li1e 'tiJ1I!:Ieine, I~Ul OO~lljorf. IK1. hne'ffililloo::1iler M:;:!fIo:it Kir ,aktuMl!l KL1nst

il974

WlntHtttur, GMIf, 1J.J.gaM, ~Ailnbi",~ 74~·

Z(illil;:i'I, ,,00 WeOO;i' 5ucoolrlltJrtlfi K(lmtI9r1'O. SWlIhOI' Chl!lf. BGSAMBA Gi'<'i~I)UIlI{Ie:n~, li(uns.iIlaus

O!ten, .. 2!ilIdii9r Fanlat;!91'1"", KU~Fe-ilfl

MCiOCMrI, GalBrte Jasa GmbH &. Co. F'rl'loe Art Froli<furt. GliJeri!l 9'{dow. ErMnu~L.I:S$t~ll!Jn:g Baso8I, Arl.5'74

Chur, ",Taglrallm», mil SaMrlI!: und W-eGmL\lIl~r, K\Ji'iI$Ih®~ O!1-\!r .liiI riel'll, ;0 '[~llr.Wm ~, G'las I0n!1t1or elK 1(i;lns1ti a uses

Vll'intelllltmr, ;oTagliioWi'I'I~, 1K!Ji\$t~&U,lm

Ollen\ ~ Tagli'<1l!Jrrn~, K\JJi'iI$~i'Ii\!,oIS>3um

Pans. ~400 AmS de' FQi'!1'a5!Uqli.!a~. Salene J.e, Gaubert ZUriO!1~~Maoon Miea.:s IfictJslaroeooll3omtDir>o, Gi1lilerlllli Tobi8r Di.i~5e1&1J1. Kuns1l1inesse IIKI74

19i15

Zllrle'h, ,,,Sehulwieib"', Galarloe' U iJ":allller 8ia.seL PuH5'75

Paris. ~I!.e IDf<lbI'e .. , 'Glallerf.@ I~OiIJFI Amm

19ft!

M()miti>Brgt,. "Scl1l!iiwe~~.IfunsN;a!!e

2jil riOO\ ",ztiirohEir K_llIn.s1!l~f»,. Viil~ IUlffilbei-g

2iilrlctJ ..... ZWlsdl'u;'IrII<iOnflIJl:l lmel r.d¥ll~', StraLlhof Zuri!Wi, Hamburg, Sam, P·aris, .. Dli'iIA4~,.,S:_IfiI_ Bavlllra P-Hlis. ~1Le VWillpir&~. GaJ\9ne B'i.,iaJII "Aalam

19'77

Lal!JSaI'l7HlI'. Mu:~·Canttma.l d9i!i Be-auXoAir1S La_Ii.!~l'!f!a. ~~·i!!!ei'l.t~' et &ss Vii~$" Basen, As! 8'77

f:iJ8W Yorik, "lma~8S of Flbrror and P!l~~, liIffilll! Museum T'QUf:e, .. Ml,iItip.'I$n"

Bia1, GaieFie Ba.\Ilef'S!

~e, Arts ill Saint-Andre

Zilric'h, ,,6c1'1O wm Matterlilom», 'GJalerie~~'f!f1li Zilrlctl, .,KJelnformati& .. , Gal'll!t,;iStummer ZOrklhl, "cas M&:nsd1ei'ilbildl~, SlrauhG1

~rgdt:Jrt, Galeliie 6ertflilll

Zilric'h, .. Klmstsz.eneZ.Qri£h~. ZIlspaMllen PaJils,~L9 MlrolrO;, '~19r11l8l)anAaIam

19118

~, .,l(mls"tsZ!lf)80 ZllOC'hioo. KI1nstIB:rtiwJs am KaIlspiatz Chur, ~GSAMBA Gr<I~I'I(Ien~, Ji(u~U$

Vll'intel'ltill!r, ~3. 8iet1J!'1aIe del' ScI'IweiUlr i<iu!'!-S'to>. !(.I.!!fIStn'!u5e\!m W'int8ai1tJm, .. AkW!lliW \l'ergllngenhtlit:oo

ZIlrl!eh, .. TagIJalJlm~, mitSimdoz und We:gm!liillsr. Bal!lrf.e Bavlel"li. Lirkli'll, ~AIormraItw9rtg8QI'I@r-KoIlm[too .. , CElllltf9 Leo ~19r Ba.5e!, ArI 9 '76

Bocimm, "lm~il'lliliOr!~, Museum

119'79

Gllon, ~V~~l\!Ir eifli mKlaffi'S Museum·. ~u~lJ'S men (GaIe- 00' lJ3.aJiiera)

Ba.:>eU, All:1Q'79

Renne~.~L:UliWe-m· de~, Hul11iaOOides~, IM'alson de ~ wrture

i1198tl

,ZJiliOOh', "Sct!wme'l M~III ,S$I\IfIleln KIIIns:I .. , KulilsllMl!$ ZUrK:ti W'in'telitimr, "VorsdiJagf!!lr gjlrl ,1Iinderes NkiSll!llIli1i~. KlJinsthllJle, ifIIl

'~ha.!.!ls, '

BasB~, Arl111',8(1

.imrkihl, .. SOt'l'welz!i!r M:U~l1l samnneln Ji!l)U~, M~ Ca'nlr:mal dBS B$-aJ:j)l·Arts

Z1il!lioh<." Ti'EII~Jt Ve~r, i1Jl'nWell", Helmli!alJS Los MgeleS. Alit ~,West lIHan~ri Galwnes) Zug, "Die iiJiKlere Siclill d:er [)inge~, KuIilSlolilUS

Le' Havre, "QuelqlJt!s ![spao8S Si!llsse M~, MlH1son de 1\1. G!!IlIme (Flro

19'elt!rlltia) ,

N'ew YQrk, Alit 1'980, InrtemalIQnalIF:alro:lGQI.i!!~mpo:rnry .#!IrI. I(HuS-lm Gallertes)

Giaroe. ~DieaMere $i~1 der IDi~-. Kulll9lllm.!s· G!fI.1fI.JS Lill'e. «Science au Mure~, 'ge Festival de Lme, PaIaiS R~u

IIM1I

OJotiCl,,,SeIeilIiie FI.n and IF.aJlIIaSy 111l.iS'!ration~, ~ Q~ AlII 1Ha:n.sen GallerieS)

Bassi, M'1.2'81

Chicago, .. $paf:e Alilf&tl"j"·, 'IT'll!! PIClIlIrl! Gallery

ilS83

~1'IC~""Ero3 uIldlfode!.'lfieD", Gmsli~ HlirtmaM, SWC~Villa. La.ax~ !i3aleri8 d'!lrl

Basel, Ga-le-:rte JI. So'h¢tla~

1984

KassaJ, .. ZlJkl,lnftsr~l!Il$>, Or~:r1!!

IB[blloll!l'8fJle

lOr. Frftt Blllel@r: ~H.FtGi., MaJBnmd FltastiicBr". Kunst-Bull~M 1/197:3 Dr. 1Fir11Z BI[ifi.ter~ .. H.R.G .. UaIBr unci Plasllker~. PIllSS ArI, NlZ 1972/ 1973

IMargrit Steber: wlon MtJ&S nlchl schausplelem ... l(un$t·NacBlriChWn

1973

8ergiU5 GofowJrI; ~Gral.len aus dem lReil1enhaus", SQnn!e,ss JOllr!'l!l1 1971

68rgll.JS Got!l:Il,l,/lll): "PIllantasllscht! Wfltum~. Sol1ntagsbBilaoge NZ, 1F8~ bwar191J

Sergius GolDwilll: -Mulatioflefl", Focus, 1971

Dr. ~1Ii1ca BlllllIter: ~Dre I3le·Galerriitsteln vor: H.R.G .... Etle 1971

HeiI'lZ nlel: wH.R.G. - anOe-fe W1rklichkeltflll", AA~k>B'IIII. Jamm 1971

Herbert Groger: "Die phlmia.stischB Weft des H.R.G.·. TuocLim 1971 Salldro Fisch t: ·H.R.G. Hooor-Aposlel mn SprtlzpislOle~. Pop 5.11974 Peter Killer: .. H.R.G.~, Tell 1973

PersOflliehkeitEln Europas, ed. Sd'lweiz-l.ieochtemileilll. tatas V,e'I1ag 1974

Ed Sclmmar: ·Erolik In der !(;unst -, Kunsllorum Il'ItemalICnal B M 1m

WaI1eorZUrt:het': flo Rh+ - ~1"k.Fo;~, Walter ZLkctler Velllag

Sergius Golowin: MBilderweIt!Weltbi!d~. Pass.agen,KLJI'IsthalJS CIlur MIch8I 'IlI8voz~ ~L'klenlll' !It S8S Visagss., Katabg, MUM des Beaux-Art$, Lal.1$anne

Walle-r BrelSCher: ~H&rein i!'S Reict. mema, OamoMtin. Scl'lwei~r Ilustnei1e Nr. 51 '1916

E.A. Ribi: • H.R. Giger - Passagerrtempel-, BUnclner Jahrbuo'h 1977 Prof. Horsl A. Glaser. [nlrau181'ine Technologie ffirs Jahr 2000". Katalog der GaJBliie Sydow-Zirkwftz, Frankfurl

Prof. Horsl A. Glaser: .. De hUfverlngweloomde droomwereld van GIger .. , BresS2 JaJ1JFebr. 1977

Oelt Sohil1': ~ IlI1S,ge:. of HoFTOr allCl Fan'a~y~. Kata~, [IrQn;t; Mu:>eum Jeal'l-F'aul Bo'urre: ~Giiger, ties len~brei:! ill Ie. rumiere~,l·autr·e rnerde, i"Ilr. 15/11971

J.J. Vll'lttmer: ·,Elm! anlfpt!anlasIlKh4! Schwelz'?. Basler Magazlll 1!}77

Sergitols OOlOwil1l; «Mis~bra!.ICi'lte KunstfOrden.!ng". TAT 1Stl 1/1977 Wal1erIBre15Cher: -Die Wel\alseioo HOlien. TAT 20"9,'1'977

HiU'9o Leber: ..,Die scihraekendB BIIdweIt des H.A.G .... T~sanzei~f Magazin.319J'197f

Sergll.ls Golowlno: wGe<J<lIi'I~en 2i1,l einer A~~ll,Ing~, Sphinx M<!g~ln 211976

M.Boo!Z3nigo:: .. KJea.liolJien, Kre1ltl.lJen\ Kreateure~. Spflinx Mag1U!ill 2I197e

JOI'gl Kriohbaul'f1. FlaII1 A. Zooo@K.ll!lld~ DuMonl's kl@lnlls LIDlIIroIl der ~0I11Itlsti5.chell Malersi. Kl:!ln 19"77

Ing~rg Boerti'lel: .Woekhe KUnstlel' d(drl'i-en Er'lorg haben'?~, Handels. zelwQg 1611978

Harry HarrilsQIi'I: Me()tJ;all1li$IfIQ, LonOoi'I 1978

Wal~er Brelseher: mHolI~ NIOrTOf" rna~ ill Swilz(llle.no~, Scrrwei~r IliustOOrt91/191g

Jeal'l-Claude PilC:ll!Il~ .. La maason d$S ~~hemars~. Tribune L8 malin 3''1919

Jurg Pa.s.sarge: aH,A. Gigers Hom:w·Well begei5lBr'I HOIi)'WOO(j·,. BOndnerZetttmg :W3.1979

Philippe latlrO~ -La peur-, Paris Millcfl No. 151W1919

~UB Picard: .La moods de Gige",. Leo ~ell uSb-a No. 39'197S' Aobll1 Slrir1ger: "Tile mall 'I\Iflo painlS monsters III') the flight -, Sunda.y Telegraph Mag,32.lM No.15H1979

Kalrin Ame$.: ~HoItywoOO'sscaryslJlTIlIII!3;f">', Ne-wswe;e!( 1979

FrederiC II. LEI"')': .. H.R. GlIQ!lr. "'iell ~srgn~, CinMan~iqlle NO, 1 1979

Paul Seamon, Michael Gro5S; .. HiSloire d' Alien ... IVII8lal Hurlalilt Ntl. 4iSI 1979

Mike Bw ave. Joan Goodman: -How art lriumpl1led over soience". Observer. 1979

Rolf Muhlemann; ~Ein WolfimSol1at5pe!~D.1iele No. 4$.1979 Charles Meyer: .. H.R. Gigef - das Irommt aus meil'lef ~~. Diners C~b Magazll1, No.7" 1979

Giin.er riaaf: m,AJien-.AJp4ralllrn im AII~. ZefLm!l,!lazl'n No. 4$.'1979 AJbarI FooteJ: ~How Ii mol1Ste'l called • ThLi1g!f' is laKing over l.I'!e wmkl", Daily Mirmr, 19179

H .R, Glge:r: ",I.e lpolire ~ mQ~' !::'!il$t mQI~ .Le "Igam. No. 4311 iil791 Jeff W.alker: "iI'1Ie Alieno - a seorel !oo good to g~ away~. IllGlling stone. No,. 29211979

E .. G. Mililer: .. SctJ ..... .mzer Monst!lr aus dem Wehraum .. , SonntlqjstJk:k. 11979

Heten MacIKII1t0611c "The TM.ing U'lat laid a gotdai'lIEgg~., Time-()!,II No. 490f1979

Dalltl'fl Msrfa. Clliiilorl: ~Gjg13r mymes wi1!h 'mE!SQlef· ... People We-e+:Iy. 191(9

E.G. I'!.OODe:r: ~I(onnlsch •. so elne Oscar-VeIlalhLJn9~. Sonn~sblkk. 19'79

FliU 8ilte!e1; .. See{lami'!'H<YI'1l.l~nln\!!Pll; R'elr(lSj:ieli'tio,re gepltltw-. Ta- 9!lis-Anzelgtir, 1980

MIimta Kodls: .. A.usge!btJrtell", .selW81me.d~il1 No. 9/1900

DI\iIer&a Publlka'tlor.an mit In!e-Niews In SF-Zeil&ettmtei'l wie

StaI1burs!, Slariog. Cin~ant~ue. Fantastic-Films, Monsrel5, oQ~. 'staorusw.

fl,UlllItbC!llt In Film um!l Theater

1"7

c,H1g:1'1 und Heimkii1ern. FilmOOI1rag an Poetenz-Show von U. Gwerder, 16 18m. 11 In., Magootlon, In ZUsammel1llJib6it m t F .M. Murer

1968

"Sw!s$·m<Mf;e. 2009'~, Milar1l:ielt an einem seeree Flction·Film von IF.M. MUi\'er. 35 miT! in Fal'lle. 45 tilrn., liOOllcm

19&9

.. Earty room[ng'·. MitaIDBlt an ellllleJ flil!ler Stein-ll'lSZefllerun~ 1m SctIauspielhaus Zatioo

1972

,.Passa.gen~. FartJlilm Qb8r HJ~.6. Yflfl f.M. MUMr fflr den WDFi,l«ill1. 00 Min •• Uct!ttono. Sonderpreis Cur I:Je'n be$ter1 Fems.ehtilm, FdmlQgIe Manlli1eim

1913

.. 'I"agtraumn• Falbtilm Clber &$ ps:,i'cl!ted'eliSClfle Traffen del" drei Maler C. SarJdin., W. We-gmLilier !llI1d Ii9.R.G. in Sonens, ".011 .klart-Jacques Wittnner. Basel. 28 M n., Mag,nentoo

1975

.. Giger's NecwoomjQI;m~, 1&rmHFarbolilm, 40 Mil'l •• uber ~ Werk 1972-1975 von H.R.G. '!i'OO J . ..J. Wittmer und H.A. Giger

1916

~nl\NUrfe. lOr A. Jo/JOrOWsky's 70·mm-Farbfitm mDunem, ~h dam glej(lhllamjgell preisgektO!lten Buell Yflfl fJanil. Herbe-r1 (film niclll reaisiert)

1917

.,Glgllr's Seocond Cela-b'alior1 of the Four... Frasmenl!llfm von ,J,oJ. WiMmer i.li'I!i.'I H.R.S .• l,a mm, Ma.gne1.ttJI'D.5 Min.

19l'S

.. Alielll~, Hurror·Sc:ielllOe FICOOH-Kioolilm von Ridley Soott IlIidl dem Dreilooclil VOf1 Dean O'Banoon. Br8Jldywine Prod., Los ~les, 20th CftnllllY ~·Filil'l HoIlywood.lolldon

1'ml

..,Giger's A100Ill". Dolwmentarfirm. 16 mrn in farbe, GOOF Gliger''s Albeit fir .. .Al19"'~. :34 M n. Magnettoo. Hergesl8ln von M. Bonza.n[go, H.R. Giger ~nd JI.-J. Wlrtmet

1'951

.. H.IFI. G'i;eri's IDream 0ues1~, von Rober1 Kopu~; BCM-l,IideQ-!Reocm!· ing lim looru-tape.40 Min., Ifllerview urn:! Video-Al"limaiiooo. PrOll1iJtkmsfilm ~Koo-KooM, ca. {; Mill •• von H.R. C;iger

1'9&2

all. newllillOe Of D$~bi$ HalT'f -. 3lI Min. MagI'l9ttOil Dokumenlal'lilm \lQn F.,,,U.tuliar

W,alt13'J ZIlI'CMr 'Vo8'rlag. Gmtlll'ldCl1I. Wellk Nr. 71 . 77

WJzaro & GelllllJls. Z(lrich. Werk Nr. &3. 69, 70, 60.110,211.331.341 Pop, ZQrIctl. Wert N~. 216 als Beil~e zu ~p 5f1974

V~rkerke ReprodUkti8S BV, Bei1ookomiHolland. Wert Nr. 212. 251, 237

Team. Zllrlch, -VictoryV~

Publlk!l'liGnan tlil dl\rM$l!In ZIIi1sdl'llilten urKI Untergrundmagazill!en, w Ie ;

AgffBllr::l.n. Cm. ~ HoJt;hB. 0pp0.s.itI0rJ. Sp/achmhr. Jug9nt1 rmd GeseJlscl:taJt. Unesco-Ktm'er,. ~t PoetlmZ. HetlZ. lDndonl OZ. Um~ 4, Zwa..m BOOk. Amsterdam, M.(zue Uf. 787. Japan, ~.fh8 GmlllJlhu Nti!ws, iotal.I8eIlIIl. IfJr8t1l8tlonaJ Times. Loooon. Door. San Firaooisoo, The 7O's BI Weekly. HongkCIng. ~a Regia'. Korns Nr. r" ~u:rililitil Zii1ClieJ AImaooch. Omru. NY 7:8-l9, Penthouse' No. 1'2; ilJJmloo 79, M8!a! HIJMllt No.2'. Pari.s. H8o'iilo'}f Ms\lal, NIY 3n9

Eln Fre.ssenftlt deoil PSychJ.afer. 1'966. Kartonmappe SieMruok, 12 Fiaprodull:lliOile'i'I D,IN A 4. ZeiCl1lllJoge-n Pf.mClruc~ Mappe r'Wm. IJml 5$£1 •. in 'eiiller ALlflage voo 50 Ex. M xa,1 em (1GB. 301 Ex. gedruckit). DruCk H.R. GigerlLichlpausansla!t ZilIidl

EJfomec.tIaoolrkm.. 1969. Portro 10 mit (I Slebd'ruoke:nl ·Sohwarz aul S[lber, aile, ru..ll'ill. Uric! Si9I. in ,einer Au11a.sa "'On 100 + )1:)1 lEx, 100>< 80 em (teilw, iIEIlibfartnl). Edil:lOn BischOf5l:lerger ZU!'iCn. DrUCk SleillEir ZYlict1

rdp-r~ 1970. fNtfClflo mil 34 tarblgBfl s:Ie.'bdrud':en, aile ruum .. lind slg. ~III Elrnllr AurlOlg;e ~I'I 100 ~ .. 100>0:7(1 ~ {d~llw. \'eori;l~l'IIn.t). Edilion Blsd'IoIstDerger Zo~ich. Drucie SilkJ)i'ii'i1 Ziillicfn

P:ass:~. 1971. ~o nWt 4 mehrlarbiQlen Se~raphien, aile nllII'D. !.!1IKI!Si!l. in eil'le'f Auflagewln 70 + XX. lex. 9Ox70 em (teilw. verbrannl). Edilion BischcfsOOrQier ZCirlclll. Druck SI ki~nl ZQrich

StN:ond Cs1ebrarioll of'.he Foor, 11977. Qaflzleineli'lk~etle iiTIit Tilet· relief und8 Falll~lMte~n, aile Au~aJ:loelillfium. Llild ~, in einar Autlage \i0i'l150 E:K., WC/VOfl Nr.1-10~rI aberaJbe~etes Fato tOrigirnal) -ei'll~rt. 42»:,40 om\ 1Cin,r(;1r;; A. Uldl!Y. Hinte~,peI'elll.IErM'1llich bet Ug~1 PuOlisl1- lng, FliChler5wil

AlieJl, 'l97E.!, PotilfOlio 1M S Siebdrucki!tn n WIf Farben. alk! nl,lm. unci Sig. in eirMar Aufla_.Qe' VOrl 350 Ex. 1OX100 an. 100 Pol'ltolios fOr r:!lel!l "'sr,ka!.!f beStimml. Edi1ilm: H.Ft Giger unci 20th ~nILli)' Fox, On..!'Ck:

A.lUldl1/. Hinrelkappeten.

Ero1.omecharli'(:;i;, 198(1. Portl~iO milS SielXll"l.lCk.enil') IKht Farbel')"aJII!I nlllln. und] si9· 11'11 ei!ler Auflage von 300 Ex. 70;.::100 em. Edftion: H.R. Gigoe(. [}lI,/OCk: A. UJdly. Hin!€foppetell

N. ¥.. Ch)r. 1982. PomlfolllCl mil, 5 SietldI'l.lCkelll in !! Faltoen. AJIa signien und I')umerlert jn eilileor A;ufta.ge von 350 Ex. Ed"lOOn: Uglly f'IIblistJlng. IFilch!E!F$wll.ID·i1JI~: A. Uldl)l', Hirnerltappelen

OI:iyjniilfl. GrIlfAA:IiI,!J" KHfiStdnJck6. KunstposlkarllM I1rJd Q.rlgfna~ gflJjJhJ'fm VOl:I HR. Glg9rslncl el'hlltllch boei: Ugty ~blistli ng. Ba_tmoofSlr~e 15. eM-sao5 RIctI!erswil (Teleron 01f784 SB 06. Tele,x 53168 lelag Ch. 3tt. Ueli Steinle)

Biichervon unci iiblr H.R. Giger

A Rh+ ,von H.R. O-set, 1971 , Waltet ZUwher Ver1a:g, Guitendorl PassagEI(I.'I/OI'I H.R. Giger, 197,4. BundfIBf Klln!Sd'laus, ChlJf

KatalDg ~r AusstellullQ Giger by Sydow-ZlrkwllZ" T9XI: IiDrsl A. Gra· ser,1976

H.R. Gfgsr's ~ t, SptIinx. Verlag,~. 1977 unci 1978, 3. NeuaLlflage Edlilion C, Ziirici'l, 1984

GIger'S A/ie(i, Spmr'.,1; Vel1ag Basel, 1980

HR. Giger N. Y. City. SpIlinx Vert.ag, Basel. lind Ugly Publishing, Rk:hterswll.1981

HR. G/g8r, ReJrospef.tIlv8 ~964-~984, ABC·Verlagl, 2(iri(:lh, 1984 H.R. GIger's ~mJCon II, EOition C, Ziufich 1004