Vous êtes sur la page 1sur 10

Jawab semua soalan

1. Rajah di bawah menunjukkan seorang murid membuang sisa cecair ke dalam bakul sampah

Apakah tindakan yang betul yang sepatutnya dia lakukan ke atas sisa cecair itu?

A. Membuang sisa cecair itu ke dalam longkang


B. Memasukkan semula sisa cecair itu ke dalam bekas asalnya
C. Membuang sisa cecair itu ke dalam singki
D. Memasukkan sisa cecair itu ke dalam beg plastik

2. Rajah di bawah menunjukkan satu situasi di bilik Sains

Apakah akibat yang mungkin berlaku kepada murid-murid itu ?

A. Mereka akan dipuji oleh guru


B. Mereka akan tercedera
C. Mereka akan lebih berhati-hati untuk menjalankan eksperimen
D. Mereka akan lebih berminat menjalankan eksperimen

3. Antara yang berikut, perbuatan yang manakah dilarang semasa berada di bilik Sains?

A. Membuang sisa pepejal ke dalam bakul sampah


B. Menyusun kerusi sebelum keluar dari bilik Sains
C. Membuka tingkap semasa masuk ke dalam bilik Sains
D. Bermain-main ketika menjalankan ekpserimen

4. Rajah di bawah menunjukkan aktiviti seorang murid di dalam bilik sains.

1
Apakah kemahiran proses sains yang dipraktikkan oleh murid itu?
A. Mentafsir data C. Membuat hipotesis
B. Memerhati D. Mengelas

5. Kamal membuang bahan yang masih berbara ke dalam bakul sampah . Ramalkan apakah yang akan
berlaku ?
A. Kematian C. keracunan
B. Kebakaran D. kecederaan

6. Rajah di bawah menunjukkan sejenis haiwan.

Antara yang di berikut, yang manakah adalah ciri haiwan di atas untuk melindungi dirinya daripada
musuh ?

P mempunyai cangkerang
Q mempunyai sisik keras
R mempunyai duri tajam
S boleh menggulugkan diri
A. P dan Q
B. P dan R
C. Q dan R
D. Q dan S

7. Antara haiwan berikut, yang manakah mengeluarkan racun berbisa apabila diancam musuh?
A. Lipan C. landak
B. Cicak D. ulat gonggok

8. Rajah di bawah menunjukkan dua jenis haiwan ?

Apakah ciri yang sama bagi kedua-dua haiwan di atas untuk melindungi diri?
A. Mempunyai bisa C. Hidup berkumpulan
B. Boleh menyamarkan diri D. boleh memutuskan anggota badan
2
9. Menyamar diri daripada dilihat oleh musuh.

Maklumat di atas menerangkan tentang haiwan P. Apakah haiwan P itu?


A. Ikan buntal C. kura-kura
B. Rama-rama D. tenggiling

10. Melingkari telurnya

Berdasarkan maklumat di atas haiwan yang manakah menjaga telurnya dengan cara ini?
A. Katak C. Ular
B. Ayam D. Penguin

11. Bagaimanakah seekor harimau dapat memastikan kemandirian spesisnya ?


A. Menyorokkan anaknya di bawah batu
B. Memasukkan anak ke dalam mulut
C. Menyembnyikan anak di dalam kantung
D. Menyerang musuh yang menggangu anaknya

12. Haiwan Z memounyai ciri-ciri berikut .


Menyusukan anaknya
Membawa anaknya di dalam kantung
A. Gajah C. Kanggaru
B. Seladang D. badak sumbu

13. Antara yang berikut yang manakah membantu memastikan kemandirian sepsis katak ?
A. Katak bertelur dalam kuntiti yang sedikit
B. Katak bertelur di bawah permukaaan air
C. Telur katak diselaputi lender yang berbau busuk
D. Katak sentiasa berada dekat dengan telurnya

14. Haiwan seperti gajah dan seladang hidup dalam kumpulan besar. Apakah kepentingan hidup dalam
kumpulan ?
A. Dapat memanaskan badan semasa musim sejuk
B. Dapat mengurangkan kemungkinan diserang musuh
C. Dapat bergerak dengan lebih laju
D. Supaya senang untuk mendapatkan makanan

15. Rajah di bawah menunjukkan seekor benruang kutub.

3
Selain berbulu tebal, apakah ciri lain yang membolehkan haiwan ini berlindung daripada
cuaca sejuk yang melampau?
A. Mempunyai lapisan lemak yang tebal
B. Bermigrasi ke tempat yang lebih panas
C. Berendam di dalam air panas
D. Berhibernasi

16. Rajah di bawah menunjukkan seekor haiwan.

Bagaimanakah haiwan di atas melindungi dirinya daripada cuaca yang melampau panas ?
A. Bermigrasi ke tempat yang lebih sejuk
B. Berlindung diri di dalam gua
C. Merendamkan diri di dalam gua
D. Mempunyai lapisan lemak yang tebal di bawah kulitnya

17. Antara haiwan berikut, yang manakah akan bermigrasi pada musim sejuk ke tempat yang lebih panas
untuk membiak dan mendapatkan makanan ?
A. Penguin C. bangau
B. Unta D. beruang kutub

18. Haiwan M berendam di dalam lumpur untuk menyejukkan badannya ketika cuaca panas.
Apakah haiwan M itu ?
A. Helang C. kerbau
B. Kuda belang D. harimau

19. Antara haiwan berikut yang manakah menyembunyikan telurnya ?


A. Katak C. Rama-rama
B. Ayam D. labah-labah

20. Antara haiwan yang berikut yang manakah bertelur banyak untuk memastikan kemandirian spesisnya?
A.

B.

4
C.

D.

21. Berikut adalah maklumat tentang haiwan X.


Haiwan X bertelur banyak. Telurnya diselaputi lendir yang menyukarkan
haiwan lain memakan telurnya.
Apakah haiwan X ?
A. Penyu C. katak
B. Cicak D. ayam

22. Maklumat di bawah menerangkan tentang haiwan S dan haiwan T.


Bagi memastikan kemandirian spesisnya, haiwan S menyusukan anaknya manakala haiwan T
membawa anaknya di dalam mulut.
Antara haiwan berikut, yang manakah haiwan S dan haiwan T?

Haiwan S Haiwan T
A Burung Gajah
B Harimau Buaya
C Gajah Knggaru
D Ikan tilapia Kucing

23. Rajah di bawah menunjukkan aktiviti bagi dua jenis haiwan.

Apakah kesimpulan yang paling tepat tentang aktiviti haiwan di atas ?


A. Haiwan tersebut memastikan kemandirian spesisnya
B. Haiwan tersebut bersaing sesama sendiri
C. Haiwan tersebut memberi makan kepada anaknya
5
D. Haiwan tersebut mempunyai cara pembiakan yang sama.

24. Rajah di bawah menunjukkan sejenis haiwan.

Apakah yang akan dilakukan oleh haiwan ini untuk melindungi diri daripada cuaca sejuk
melampau ?
A. Berhibernasi C. Bermigrasi ke tempat yang lebih panas
B. Berendam di dalam lumpur D. Hidup dalam kawasan yang besar

25. Maklumat di bawah menunjukkan cara seekor haiwan memastikan kemandirian spesisnya .
Membawa anaknya di dalam mulut
Apakah haiwan ini?
A. Katak C. ular
B. Burung D. buaya

26. Rajah di bawah menunjukkan seekor haiwan .

Bagaimanakah haiwan di atas memastikan kemadirian spesisnya?


A. Memberi makan kepada anaknya
B. Menimbus telurnya di dalam tanah
C. Membawa anaknya bersama-sama ke mana saja
D. Menyembunyikan telurnya di bawah permukaan daun

27. Antara haiwan berikut yang manakah akan bergerak dalam kumpulan untuk melindungi anaknya
daripada musuh ?
A. Gajah dan buaya C. buaya dan zirafah
B. Gajah dan zirafah D. buaya dan kanggaru

28. Mengapaakah tumbuhan disebut sebagai pengeluar di dalam suatu rantai makanan?
A. Tumbuhan senang untuk tumbuh dan membiak
B. Bilangan tumbuhan lebih banyak daripada bilangan haiwan
C. Tumbuhan membuat makanannya sendiri melalui proses fotosintesis
D. Tumbuhan dimakan oleh pelbagai haiwan

29. Rajah di bawah menunjukkan satu rantai makanan.


6
Pokok padi X Katak

Helang Ular

Antara haiwan berikut yang manakah di wakili oleh X ?


A. Tikus C. Ayam
B. Burung D. Belalang

30. Maklumat berikut menunjukkan tabiat makan haiwan P , Q dan S.

Haiwan S makan haiwan Q


Haiwan Q makan haiwan tumbuhan T
Haiwan P makan haiwan S

Antara rantai makanan berikut, yang manakah benar?

A. T S Q P C. P Q S T
B. S P T Q D. T Q S P

31. Rajah di bawah menunjukkan satu rantai makanan di suatu habitat.

Jika terdapat haiwan X muncul di habitat itu, bilangan harimau bertambah , manakala bilangan kambing
berkurang. Apakah haiwan X ?
A. Beruang C. rusa
B. Helang D. serigala

32. Rajah di bawah menunjukkan empat hidupan di ladang sayur-sayuran .

T U V W
Siratan makanan manakah yang betul dibentuk oleh hidupan yang ditunjukkan di atas?
A. C.

7
B. D.

33. Antara rantai makanan berikut, yang manakah didapati di sebuah kolam?
A.Daun arnab ular tedung
B. Alga berudu udang
C. Padi beluncas katak
D. Rumput belalang burung pipit

34. Rajah di bawah menunjukkan satu siratan makanan.

Pada kedudukan manakah dalam siratan makanan itu , J, K, L atau M , rusa patut berada ?
A. J C. L
B. K D. M

35. Rajah berikut menunjukkan satu rantai makanan.

Sayuran belalang burung pipit ular

Apakah yang akan berlaku jika lebih banyak ular datang ke habitat itu?
A. Bilangan sayuran bertambah
B. Bilangan belalang berkurang
8
C. Bilangan burung pipit berkurang
D. Bilangan burung pipit bertambah

36. Maklumat yang berikut menunjukkan tabiat pemakanan tiga haiwan yang berlainan, P , R dan S.

Haiwan R memakan haiwan P


Haiwan S memakan haiwan R
Haiwan P memakan tumbuhan Q

Antara rantai makanan yang berikut, yang manakah benar ?


A. RQ SP
B. Q PRS
C. SPQR
D. PR QS

37. Maklumat di bawah menunjukkan empat hidupan yang diwakili oleh K, L, M dan N.

K Helang
M burung
L beluncas
N pokok hijau

Antara rantai makanan berikut yang manakah merupakan rantai makanan yang betul ?
A. N L M K
B. K M L N
C. L K N M
D. M N K L

38. Rajah di bawah menunjukkan satu siratan makanan.

Rumpai air

Larva Berudu

Ikan tilapia

Burung raja udang

Apakah habitat bagi hidupan dalam siratan makanan ini ?


A. Hutan C. sawah padi
B. Kolam D. padang rumput

9
39. Berapa rantai makanan yang terdapat dalam siratan makanan di atas ?

Rumpai air

Larva Berudu
Ikan tilapia

Burung raja udang


A. dua C. empat
B. tiga D. lima

40. Rajah di bawah menunjukkan hidupan di kawasan sawah padi.

Pokok padi beluncas burung

Sekumpulan belalang yang sangat banyak telah datang ke sawah padi itu. Apakah kesan
terhadap populasi hidupan di kawasan itu?

Padi Beluncas Burung


A Berkurang Berkurang Berkurang
B Bertambah Berkurang Berkurang
C Bertambah Bertambah Berkurang
D Berkurang Bertambah Berkurang

10