Vous êtes sur la page 1sur 8

Score

Quien te amaba ya se va
Tonada argentina Tradicional
Transc: Julio Barragn S.

6
Tonada q = 70

& 8 .
. . . . . . . .
Guitar
.

& 68
.. ...
..

... ...
m
j . #
Piano
?6
8 . . # J

? 68 . . . . . . . .
Electric Bass
. .

m m j
. b # . b n
. b
& b b
6

. . . .. . # . n
.
Gtr.

m
m
& . b g
6

b bggg

Pno.
? . . . b.
. . b.
.
? . . . . . . b.
6

E.B.

Alucuy

2 Quien te amaba ya se va

& .
10

. . . . .

Gtr.
.

& ... j j
10


#
J . . # # # ...
# b # b .
Pno.
? # .
m
? # . . . .
10

E.B.
.
b . j . m j
j
& # . . . . . ...
14

Gtr.
. . . .

b ...
14

& ..
.. .. .. ...
.. .. . .
Pno.
m b
? . .
. . . . .
. .
? . . . . . .
.
14

# .
E.B.

j
b . b m # # # j # j
. J . J
19

&
J J m
Gtr.

& b j ... .
# # # n #
19

# # # # ..
j
Pno.
? . . #. . # . .
. . .
. . . #. .
. #
# .
? . . #. . . J .
19

E.B. .

Quien te amaba ya se va 3
r
. j
j
& .. .
# #
24

Gtr.
J J m J

& b ... b .
24

# . ..
.
Pno.
? .
. b .. . #
. # #
. . . # #
? . . . . . # #
24

E.B.
b . #
j
b . b
. J # # # j # j
29

& J .
J J m
Gtr.

& #b j # # # n # ... .
29

# #


# ..
j
Pno.
? . . #. . # . .
. . .
. . . #. . . #
? . j .
. #. . # .
29

E.B. . .
.m # .
. . #

34

Gtr. & . J J . .

& ? & .m b
34
Pno.
?
. . . . .

.
?
. . . . . . . .
34

E.B.
. .
g J ....
j

4 Quien te amaba ya se va
b bgg J
39

Gtr. & . . b. g
.
j ?
39

& # .b n .

b


m m m
. b .. m
? . b b #
Pno.

. # n
. #
.
.
? . . . # b n # .
39

E.B.
. .

. # .. m b
&

# ....
44

Gtr. J
.
?
b . j
44

&


? b ..
Pno.

m # . . # .

? . . . . . . # .
44

E.B.

... .... ... b


& . .... . # # #
48

Gtr.
. . . . . #.

j j j
j .
48

& . b b.
.
m .
? . . . . .
Pno.

. . . . #.
. . . #.
? . . . . . . #.
.
48

E.B. .
j
# # # n # ....
Quien te amaba ya se va 5

& . # . #
53

. .
Gtr.
.
j j j j j?
&
53

# # # #
r
.
#
m .
m
j m
Pno.
? .
. . #
J J . .
. # .
? . j . . .
#
53

E.B.
. .
b ... b ..
. ..
57

&
. .
Gtr.
. .
m
? . J . J
57

b &
Pno.
?
b .. .

#
. # #
. . # #
? . . . .
57

E.B.
b . #
b # # ....
& . # # # # # # n .
61

Gtr.
. . #. . J
.
j j j
& j j # j
61

b b.
# # #
m
m
j mJ
Pno.
? . . #. . #
.
. . . #. . . # J

? . . #. . j . .
#
61

E.B. . .
m Quienmte amaba ya se va

. # . b n .
6

. # #
66

& .
.
Gtr.

. m # . b
?
66

& . &
b

Pno.
? .

#
.
.
? . . .
66

E.B.
#
gg ..
69

# # .
gg . .
& . .
.
.
Gtr.

g .
j m ? . #. . n ggg ...

69

& R &
. . .
m
? # nm #
Pno.

. . . . &

? . . # . . . .
69

E.B.
.
.
.
&
72

. . . .
#
. m
Gtr.
.
m
# . b # ...
72

& n .

b
Pno.
? .
& .
m
? . . . . . # .
72

E.B.
. .
. .. b . m .
Quien te amaba ya se va 7

# . j
76

Gtr. & .

. . . .
& J # J . .
76


m m
? b . .. . # # j ... ?
Pno.

& .. .

? . . . . # # j .
76

E.B.
.
j
&
j . J J .
81

Gtr.
m . J

& . j # # . . b .
81

# . .. J
. . .
. . .
m # j . .
Pno.
? . J # . . &
J .

? . J # . . . . . .
81

E.B.
.

. j j . j #
87

Gtr. &

& . . .
87

..
. .
Pno.

& # n ? . j j .
. . . . . ..

? .
87

E.B.
b
8 Quien te amaba ya se va

j # # #
# j
93

& . . . #. .
.
Gtr.
.

& . j j j j
93

b b.


Pno. m
? # . . . . #. .
. . . . .
. #.
? . . . #. . .
93

E.B. . .
m m

. # . b n .
# # # # n # .... .
98

& .
J .
Gtr.

j j
# j
98

& # # . b
# m
? j m
Pno.

# J .
# J #

? j # . . .
98

E.B.
# .

. # # .. .
102

Gtr. & ..

j .
102

& . . ...
# . b . .
m
? . m # nm
Pno.
.
. b .

? . . . .
102

E.B.

Vous aimerez peut-être aussi