Vous êtes sur la page 1sur 19

ZUHA Badira hiru aste Mikel Urdangarin

Mold: Xabier Barriola

& b 43

3 . . . . .. . .
Violin &b 4 . . n

.
Oboe & b 43

. . . . . . n b . .
Flauta 1. b
& 43

. . . . . . .
Flauta 2. & b 43 . .

#
Klarinete 1. & 43
# .

#
Klarinete 2. & 43
.

#
Tronpeta & 43 . . . .

Bb
? b 43
F C Dm G7 C7 F C

Tuba
. . . . . . . . .
.
. . . . . nn . .
.
3
&b 4 .

? b 43 .. .
. . . . .
.
2 Badira hiru aste

11
&b

Is - kinhon - ta-tik idaz
- - ten di-zut az - ken
. . . . .
.
11
& b . J .

Vln.

. .
11
b . .
Ob &

11 . . . . . .
Fl 1. &b

. . . .
Fl 2. &b . .

#
11

Kl 1. & . .

#
Kl 2. & . .

# . .
Tr. &

Bb Bb
?b
Dm C F F F C Dm

. . . . . . . .
Tuba
.
. .

& . . .
11
b . J .

?b
11

. . . . . . . . .
Badira hiru aste 3

& b . j j
21
.
.
j j
al - di-an be - za - la e - gi-a da bai sa-soi ho - ne - tan ho-tza e - gi-ten du - e -
. . .
.
21
Vln. &b

. J

21
. . . . . .
Ob &b


21

.
Fl 1. &b


Fl 2. &b .

21
#
Kl 1. &

#
Kl 2. &

#
Tr. &

Bb Bb Bb
?
C7 F F F C Dm C7

b . .
. . . . .
Tuba
. .


&b
21
. J .

?b
21

. . . . . . . . .
4 Badira hiru aste

. j j
31
& b . . . . .
la nes-ka gaz - te bat e- za-gu - tu dut hi-ru as-te ba - di-re - la e-san-
31
. . . . J .
b
& . J

Vln.

. . . n .
. . . .
31
Ob & b .

n
..
31
Fl 1. &b

..

Fl 2. &b

31
# .. . .
Kl 1. &
f
# ..
Kl 2. & . .
f
# ..
Tr. & . .
f
Bb Bb
? ..
F F F C Dm G C C7

b . . . . . . .
Tuba
. .
n

& b ..
31

?b
31
.. n.

. . . . . . . .
.
Badira hiru aste 5

j j
.. .
41
& b .
1. 2.

. . .
go nu-ke be-re be - gi - ek e-rraz sor-gin - du nau - te - la. nes-ka la.
41
. . . . . .
Vln. &b J J .

. . . . . .
. ..
41
Ob &b

1. 2. .
. ..
41
Fl 1. &b

.
Fl 2. & b . ..

41
# .. >.

1. 2.

Kl 1. &

# ..
& .
>
Kl 2.

# .. >.

1. 2.

Tr. &

Bb Bb
?b ..
F C Dm C F1. F F2. F

. . . . . . . .
Tuba
.
> ..
.. 1. . 2. ... .
& ..
41
b . . ..
J .

?b ..
41

. . . . . . . . .
6 Badira hiru aste

j
51
& b .
. .
j
Az - ken bi - dai hau ez du - zu i - zan e - txe on - do-tik i - he - sa
. . .
51
& b . J .

Vln.


51

Ob &b

. .

51
Fl 1. &b J

. .
Fl 2. &b J

# > j
& .
51
. .
>
Kl 1.

#
& .
> >
Kl 2.

# > . >

Tr. &

Bb Bb Bb
?b
C7 F C Dm C7 F

. . . . . . .
Tuba
.
.

& b ...
51


> >
?b
51

. . . . . . . .
Badira hiru aste 7

j
60
&b . .
j
ni - gan - dik hu - rrun aur-ki - tu a - rren ha-raIi - tzul - tze - ko a - me - tsa zu -e -
. .
.
60
Vln. &b
. J


60

Ob &b

60
. .
Fl 1. &b J

. .
Fl 2. &b J

#
60
j
Kl 1. & . .

#
Kl 2. &

#
Tr. &

Bb Bb
?b
F F C Dm C7 F F

. . . . . . .
Tuba
.


60
&b

?b
60

. . . . . . . .
8 Badira hiru aste

j j
& b .. .
69
. .
n
kin be-ti o - roi-tzen ba - naiz ahaz - tu nai - ze-nik ez pen - tsa sen-ti -

& b ..
69
Vln.

& b ..
69
Ob

. .
& b ..
.
69
Fl 1. J J

. .
Fl 2. & b .. J J .

69
# . . .
& .
f
Kl 1.

# .
Kl 2. & . . .
f
# .
Tr. & . . .
f
Bb
? b ..
F C Dm G C C7

. . . . .
Tuba
. .
n
.
69
&b . . .

? b ..
69
n.

. . . . . .
.
Badira hiru aste 9

j j
.. .
77
& b .
1. 2.

. . .
men- du-ak e - sa-ten bai-na ez da hain gau - za e - rre - za. zu-e - za.
. .
..
77
Vln. &b

..
77
Ob &b

77
. . 1. . . 2. . .
Fl 1. &b J J .

. . . . . .
Fl 2. &b J J .

# j >.
..
77

1. 2.

Kl 1. & . .

# j
& . . .. .
>
Kl 2.

# j >.
..
1. 2.

Tr. & . .

Bb Bb
?b ..
F C Dm C F1. F 2.

. . . . . . . .
Tuba
.
1. 2. .. > ..
.. .
77
&b ..
.

?b ..
77

. . . . . . . . .
10 Badira hiru aste

87
& b .

.
j
O - rain goi - ze - an, goizik har - tzen dut men - de - bal-de - ra - ko tre - na
87
. . .
Vln. &b

. J .

87

Ob &b

. .

87
Fl 1. &b

.
Fl 2. &b

87
# > .
& .
>
Kl 1.

#
& .
> >
Kl 2.

# > . >

Tr. &

Bb Bb
?b
F C Dm C7 F

. . . . . . .
Tuba
.

87
b > ...
& ..

>
?b
87

. . . . . . .
.
Badira hiru aste 11

j
96
&b . .
j
ha - rriz - ko zo - ru ahaz - tu - e-tan bi - de - rik e-ta zaha - rre - na bi - zi-
. .
96
Vln. &b
. J .

96
Ob &b

.

96
Fl 1. &b


Fl 2. &b

#
96
Kl 1. & .

#
Kl 2. &

#
Tr. &

Bb Bb
?
F F C Dm C7 F F

b . . .
. . . .
Tuba
.


& b
96

?b
96

. . . . . . .
.
12 Badira hiru aste

j j
& b .. .
105
.
.
tzak sa-rri e - ra-kus - ten du ba -de - na e - ta ez de - na i - noiz

& b .. n
105
Vln.

. . . . . n .
& b ..
105
Ob

.
& b .. .
105
Fl 1. J

. .
Fl 2. & b ..

105
# . . j . .
Kl 1. & .

# .
Kl 2. & . . .

# . . j
Tr. & . . .

Bb
? b ..
F C Dm G C C7

. . . . .
Tuba
. .
nn
& b ..
105

? b ..
105
n.

. . . . . .
.
Badira hiru aste 13

j j
.. .
113
& b .
1. 2.

. .
latz har - tu ba-nin-du e - re gaur go - zo har-tu na-ue - na. bi-zi- na.

&b .. .
113
Vln.

. . . . . .
. ..
113
Ob &b

113
1. . . 2. .
Fl 1. &b .


Fl 2. &b .. .

#
.. .
113 1. 2.

Kl 1. & .

# ..
Kl 2. &

#
..
1. 2.

Tr. &

Bb Bb
?b ..
F C Dm C F1. F 2.

. . . . . . .
Tuba
.
1. .
. 2. ..
&
113
b . ..

?b ..
113

. . . . . . . .
14 Badira hiru aste

122
&b

. .
. . . .. .
. n
122
Vln. &b


122
.
Ob &b

. . . . . n b .

122
.
Fl 1. &b

. . . . . . .
Fl 2. &b .

#
122
#
Kl 1. & .

#
Kl 2. & .
.

#
Tr. & . . . . .

Bb
?b
F C Dm G7 C7 F

Tuba
. . . . . . . . .
.
.. nn

& b ....
122

?b
122
.. .
. .
. . .
Badira hiru aste 15

n#
132
&b

.
Lan-tze-an ba - ina,
. . .. # ..
. .
132
& b n

Vln.

. .
n#
.
132
Ob & b

. . . . . . . # .
.
132
Fl 1. &b n

#. .
Fl 2. &b
. . . . . n# .

# ### .
& . .
132
Kl 1. .

# ###
Kl 2. & . . #. .

# . . . ###
Tr. & .

Bb
? #
C Dm C F D7 G

b . n . .
. . . . .
Tuba
.
132 .
b

#. #n ...

& # ... .

?b .
n# .
132

.
. . . . . . .
16 Badira hiru aste

142
#
& .
egun lu - zee-tan
j
bi - ho - tzae - go - ten da tris - te

a - gin - du-ta - ko pro-me-sa
# .
.
.
142
& . J . J

Vln.

. . .
142
# . . .
Ob &

#
.
142
Fl 1. &

#
Fl 2. & .

##
& #
142
Kl 1.

##
Kl 2. & #

###
Tr. &

?#
D Em C D7 G C G G D

Tuba
. . . . . . . .

#


142
&

?#
142

. .
. . . . . .
Badira hiru aste 17

# j j
.. .
151
& . .
hu-ra
j
e - zin kun - pli-du ne - za - ke

"lo - ri - ak u-dan" kan-ta-tzen bai-tut
.
# . .
. . J
151
& .

Vln.

. . . . .
151
# .. .
Ob &


# ..
151
Fl 1. &

# ..
Fl 2. &

151
### ..
Kl 1. &

##
Kl 2. & # ..

##
Tr. & # ..

?# ..
Em C D7 G C G G D Em

. . . . . . . .
.
Tuba


#
.
.
151
&

?# ..
151

. . . . . . . . .
18 Badira hiru aste

160
# j j
& . . .
i-noiz gu -txi - tan ez us - te le-trak ez di - tut o-rain-dik ahaz-tu a-kor-
# . . .
160
Vln. & J J

# . . .
160
# . . . .
Ob &


# .
160
Fl 1. &

# #
Fl 2. & .

## . .
& #
160
Kl 1.

##
Kl 2. & # . .

##
Tr. & # . .

?#
C A D D7 G D Em

Tuba
. . . . . . .
.
# # . j
# ..
160
&
#

?#
160
.
. . . . . . .
Badira hiru aste 19

# j
molto rit.
.. 32 w . 43 .
169

1. 2.

& . .
da - tzen naiz hain-bes - te. "lo-ri - te.
. . .
# .. 32 . 34 .
169
Vln. & J

. . rit.
molto .
# .. 32 43
169
Ob &

# 1. 2. molto
rit.
.
.. 32 43
169
Fl 1. &

# .. 32
molto rit.
Fl 2. & 43 .

### .. 32 n >
> rit.
molto > .
43
169

1. 2.

Kl 1. &
molto rit.
### .. 32 >
& 43 .
> >
Kl 2.

molto rit.
###
1.

.. 32
2.
>
34 > .
&
>
Tr.

molto rit.
?# . 3 43 .
C D G1. C G G2. C D7 G

. . 2 w.
. .
Tuba

1. 2. > > > .


# 3 b ..
.. 2 43 ..
169
&

>
?# .. 32 34 .
169

. w. .
. .