Vous êtes sur la page 1sur 28

Serwis

Zeszyt do samodzielnego ksztacenia nr 259

Elektrohydrauliczne wspomaganie
ukadu kierowniczego

Budowa i zasada dziaania


Elektrohydrauliczne wspomaganie
ukadu kierowniczego

259_033

Elektrohydrauliczne wspomaganie ukadu Zalety ukadu kierowniczego ze wspomaganiem


kierowniczego (oznaczane czasem skrtem EPHS elektrohydraulicznym:
= Electrically Powered Hydraulic Steering) jest
znane z modelu Lupo FSI. Wikszy komfort, mae opory podczas
Ten ukad jest dostarczany zarwno przez firm manewrowania, ale znacznie wiksze podczas
TRW, jak i przez firm KOYO. szybkiej jazdy (dla zwikszenia bezpieczestwa).

Oprcz wszystkich znanych zalet hydraulicznych Mniejsze zuycie paliwa, poniewa zuycie
ukadw wspomagajcych, nowy system ma wiele energii jest stosowne do potrzeb i nie zaley od
innych, cennych waciwoci. warunkw pracy silnika spalinowego.

NOWO Uwaga
Wskazwka

Zeszyt do samodzielnego ksztacenia przedstawia Aktualne informacje na temat diagnozy,


budow i zasad dziaania nowego rozwizania regulacji i naprawy prosimy zaczerpn
technicznego! z waciwej literatury serwisowej!
Jego tre nie jest pniej aktualizowana.
2
O czym bdzie mowa

Wprowadzenie . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .4

Schemat ukadu . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 8

Budowa i zasada dziaania . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .10

Schemat funkcjonalny . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 20

Serwis . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 21

Sprawdzamy swoj wiedz . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 24

Sowniczek . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 26

3
Wprowadzenie

Cinienie, potrzebne do wspomagania ukadu Co prawda w nowym systemie wspomaganie


kierowniczego, wytwarza pompa hydrauliczna. odbywa si nadal hydraulicznie, jednak pomp
hydrauliczn (zbat) napdza silnik elektryczny.
W konwencjonalnych ukadach wspomagania Pompa nie jest wic mechanicznie powizana
pompa ta jest napdzana bezporednio przez silnik z silnikiem spalinowym.
samochodu. Zasada sterowania hydraulicznego nie zmienia si.
Nowoci jest zaleno siy wspomagajcej od
Cz mocy, wytwarzanej przez silnik, jest zatem prdkoci jazdy i od prdkoci skrcania kierownicy.
wci zuywana do napdu pompy.
W tym celu przekadnia kierownicza ma
Wtedy, gdy potrzebne jest najsilniejsze w pobliu hydraulicznego zaworu sterujcego
wspomaganie podczas manewrowania czujnik skrtu kierownicy, ktry informuje sterownik
prdko obrotowa silnika jest najmniejsza. o prdkoci skrcania kierownicy.
Moc pompy dobrana jest wic do tych warunkw Informacja o kcie skrcenia kierownicy dociera
pracy. przewodami bezporednio do sterownika.
Im wiksza prdko obrotowa silnika, tym wiksza
prdko a zatem i wydajno pompy. Sterownik uwzgldnia ponadto prdko jazdy
W takich warunkach niepotrzebna cz strumienia samochodu.
oleju hydraulicznego jest kierowana kanaem Ta informacja dociera magistral CAN.
przelewowym na stron ssawn pompy.

czujnik wspomagania
kierownicy G250

przekadnia kierownicza

zbiornik wyrwnawczy

sterownik
wspomagania
kierownicy J500

pompa hydrauliczna z silnikiem elektrycznym

259_028

4
Volkswagen stosuje ukady kierownicze dwch
producentw TRW oraz KOYO.

Zasada dziaania jest w obu przypadkach taka


sama. Rnica tkwi w sposobie pomiaru
prdkoci skrcania kierownicy. Ukady mona
rozrni po ksztacie czujnika skrtu kierownicy.

Aby go zobaczy, trzeba podnie samochd


i skrci koa w prawo do oporu (kierunek
patrzenia pokazano strzak na grnym
rysunku).

259_043

Na rodkowym rysunku wida ukad kierowniczy


firmy TRW. Mona go rozpozna po paskim,
szerokim czujniku wspomagania kierownicy
(patrz te opis na stronie 13).

259_002

Dolny rysunek pokazuje ukad firmy KOYO.


W tym przypadku czujnik jest okrgy (patrz opis
na str. 15).

Poszczeglne czci obu ukadw nie s


wzajemnie wymienne. Dotyczy to zarwno
elementw elektrycznych i elektronicznych,
jak i mechanicznych (np. drkw 259_001
kierowniczych czy kocwek drkw).

5
Wprowadzenie

Rzut oka na ukad i jego elementy

Lampka kontrolna Servotronic K92

Lampka kontrolna Sevotronic K92 wieci si po


wczeniu zaponu. W tym czasie ukad
przeprowadza wewntrzny test.

Jeli lampka nie zganie po uruchomieniu silnika


i po zakoczeniu testu, w pamici sterownika
mog by zapisane bdy.

259_042
Czujnik wspomagania kierownicy G250

Czujnik jest umieszczony w obudowie zaworu


sterujcego przekadni kierowniczej.
Mierzy on kt skrtu kierownicy, a z niego
wylicza prdko skrcania kierownicy.
W razie uszkodzenia czujnika wspomaganie
ukadu nadal dziaa.

Uruchamiany jest jedynie tryb pracy awaryjnej.


Powoduje to zmniejszenie siy wspomagajcej.
Sterownik J500 zapamituje w formie bedw
usterki w pracy ukadu.

Rysunek obok pokazuje czujnik wspomagania


kierownicy w ukadzie firmy TRW.

259_005

Natomiast na tym rysunku wida czujnik


wspomagania kierownicy w ukadzie firmy
KOYO.

259_027
6
Czujnik skrtu kierownicy G85

Czujnik znajduje si na kolumnie kierownicy,


pomidzy kierownic a przecznikiem
zespolonym. Jest on stosowany w tych modelach
samochodw, ktre oferowane s wycznie
z ukadem ESP. Nie ma wtedy czujnika
wspomagania kierownicy G250.

Sterowniki ABS J104 i wspomagania kierownicy


J500 wykorzystuj informacj o kcie skrtu
kierownicy, ktr czujnik G85 wysya magistral
CAN.

259_032

Sterownik wspomagania kierownicy J500

Sterownik znajduje si w agregacie 259_010


elektrohydraulicznym.
Jego zadaniem jest sterowanie pomp
hydrauliczn w zalenoci od prdkoci
skrcania kierownicy i od prdkoci jazdy.
Wydajno pompy, potrzebna w rnych
warunkach pracy, jest dobierana z
charakterystyki zapisanej w sterowniku.
Ponadto sterownik zapamituje bdy, ktre
pojawiy si podczas pracy ukadu
wydajno pompy

wspomagania.
Sterownik ma rwnie funkcj blokady
kie rca o
wn a
s k dk
ro ni

ponownego wczenia oraz funkcj


icy
pr

zabezpieczenia termicznego.

prdko jazdy
259_004
7
Schemat ukadu

Schemat ukadu
lampka kontrolna
Servotronic K92

czujnik prdkoci jazdy G22 sterownik


Motronic J220

sterownik zestawu wskanikw J285

sygna prdkoci
skrcania kierownicy

czujnik wspomagania
kierownicy G250

sygna prdkoci obrotowej silnika


wspomagana
sygna prdkoci jazdy

zawr zwrotny
przekadnia
kierownicza
spalinowego
zbiornik wyrwnawczy
oleju hydraulicznego

zawr ograniczajcy
cinienie
CAN

CAN

CAN

pompa zbata

sterownik wspomagania
kierownicy J500

zacisk +30
zacisk +15
masa M

259_006
silnik pompy

8
Zalety elektrohydraulicznego
wspomagania ukadu kierowniczego

600

500

400

300
redni pobr mocy

200

100
w [W]

0 259_007
konwencjonalny elektrohydrauliczny
ukad wspomagania ukad wspomagania

jazda autostrad

jazda poza miastem

jazda miejska

Nowe, elektrohydrauliczne wspomaganie ukadu Podczas jazdy autostrad pompa


kierowniczego ma wiele zalet w porwaniu do konwencjonalnego ukadu wspomagajcego ma
dotychczasowych, konwencjonalnych ukadw du wydajno, przy czym znaczna cz
wspomagajcych: strumienia oleju powraca przez zawr
ograniczajcy cinienie na stron ssawn pompy.
Oszczdno energii do 85 %.
W tych warunkach (dua prdko obrotowa
silnika, maa prdko skrcania kierownicy),
Mniejsze zapotrzebowanie na energi i mniejszy
wydatek energii, a take zmniejszenie iloci pompa hydrauliczna ma duo wiksz wydajno,
oleju hydraulicznego ograniczaj obcienie ni potrzeba.
rodowiska naturalnego.
Ukad elektrohydrauliczny dopasowuje wydajno
W realistycznych cyklach jazdy uzyskuje si pompy do rzeczywistych potrzeb podczas jazdy
oszczdno paliwa w wysokoci autostrad (maa prdkoci skrcania kierownicy
ok. 0,2 l/100 km. i dua prdko jazdy) oszczdno energii jest
najwiksza.
Zwikszenie bezpieczestwa czynnego,
poniewa podczas manewrowania ukad daje
Nawet podczas jazdy miejskiej oszczdnoci s
du si wspomagajc, a podczas szybkiej
wyranie zauwaalne (patrz wykres).
jazdy ma (co uatwia utrzymywanie toru
jazdy).

9
Budowa i zasada dziaania

Informacje oglne

W elektrohydraulicznym ukadzie wspomagania


sia wspomagajca zaley od prdkoci jazdy
i prdkoci skrcania kierownicy.

Pompa wspomagania ukadu


kierowniczego V119 skada si z pompy
zbatej i silnika elektrycznego. Blokada ponownego wczenia

Elektrohydrauliczne wspomaganie ukadu


kierowniczego ma blokad ponownego
wczenia po zakceniach w dziaaniu, usterce
albo wypadku. Jeeli przyczyn wyczenia
ukadu by wypadek, do zniesienia blokady
potrzebny jest tester diagnostyczny.

Blokad spowodowan innymi przyczynami


W miejsce pompy opatkowej, stosowanej w mona znie przez wyczenie zaponu i
dotychczasowych ukadach wspomagania, ten ponowne uruchomienie silnika. W niektrych
ukad ma pomp zebat, umieszczon w przypadkach trzeba odczeka ok. 15 min, by
agregacie elektrohydraulicznym. agregat elektrohydrauliczny ostyg po
przegrzaniu. Jeli po tym czasie uruchomienie
Nie jest ona napdzana bezporednio przez silnika samochodu nie powoduje odblokowania
silnik samochodu, ale przez silnik elektryczny, ukadu wspomagania, przyczyn jest usterka
rwnie umieszczony w tym agregacie. w instalacji lub samym agregacie
elektrohydraulicznym. Trzeba wtedy odczyta
Silnik elektryczny pracuje tylko wtedy, gdy jest pami bdw i usun usterki lub wymieni
wczony zapon i uruchomiony silnik agregat.
samochodu.

Sterownik wspomagania kierownicy odbiera i


ocenia sygnay prdkoci skrcania kierownicy,
prdkoci jazdy i prdkoci obrotowej silnika. Na
tej podstawie sterownik steruje prdkoci
obrotow silnika elektrycznego, a wic iloci
oleju hydraulicznego, toczonego przez pomp.

10
Agregat elektrohydrauliczny

Agregat elektrohydrauliczny jest zamknitym


podzespoem.

Specjalny wspornik agregatu jest przykrcony do


lewej podunicy, pomidzy zderzakiem a
nadkolem.
Do tego wspornika poprzez poduszki gumowe
jest zamocowany agregat elektrohydrauliczny.

259_008

korek
W agregacie elektrohydraulicznym znajduj si:

pompa zbata, zawr ograniczajcy cinienie


i silnik hydrauliczny,

zbiornik wyrwnawczy oleju, zbiornik wyrwnawczy

sterownik wspomagania kierownicy.


przycze przewodu
Agregat elektrohydrauliczny jest bezobsugowy. powrotnego
Do smarowania jego elementw wykorzystano
olej hydrauliczny.

Nie przewiduje si naprawy zespou


hydraulicznego, dlatego jest on nierozbieralny.
pompa zbata

Przewd cinieniowy czy zesp hydrauliczny z


przekadni kierownicz. przycze przewodu
cinieniowego
Z przekadni olej pynie przewodem powrotnym
do zbiornika wyrwnawczego.

poduszki gumowe

sterownik wspomagania
kierownicy
silnik elektryczny
259_009

11
Budowa i zasada dziaania

Sterownik wspomagania kierownicy J500

jest czci agregatu elektrohydraulicznego.

Sygnay odbierane

prdko obrotowa silnika spalinowego


prdko jazdy
prdko skrcania kierownicy

Zadanie

Steruje prac pompy hydraulicznej w zalenoci od


prdkoci skrcania kierownicy i od prdkoci jazdy.

Dodatkowe funkcje

zabezpieczenie termiczne ukadu wspomagania


blokada ponownego wczenia po zakceniach 259_010
w dziaaniu

Samodiagnoza

Sterownik rozpoznaje bdy, wystpujce podczas


pracy, i zapamituje je w pamici nieulotnej.

Dziaanie pompy

Zapon Silnik spalinowy Pompa Wspomaganie


kierownicy

wczony pracuje pracuje jest

wyczony nie pracuje, prdko nie pracuje nie ma


jazdy = 0

Wspomaganie kierownicy

Prdko jazdy Prdko skrcania Wydajno pompy Wspomaganie


kierownicy kierownicy

maa dua dua silne


np. podczas (atwo skrci koa)
parkowania
dua maa maa sabe
np. na autostradzie (trudniej skrci koa)

12
TRW

Czujnik wspomagania kierownicy


G250

Zadanie

Czujnik wspomagania kierownicy G250 jest


umieszczony w grnej czci przekadni
kierowniczej i mierzy obrt waka wejciowego
przekadni. Na podstawie ktka obrotu waka
wylicza jego prdko obrotow. Nie mierzy on
cakowitego kta skrtu kierownicy (a wic
porednio kta skrcenia k samochodu)!

Wykorzystanie sygnau
259_012
Sterownik wykorzystuje ten sygna do
rozpoznania ruchu kierownicy.

Im wiksza prdko skrcania kierownicy, tym


wiksza prdko obrotowa pompy, a wic i jej
wydajno (pomijamy tu wpyw prdkoci jazdy).

Funkcja zastpcza

W razie uszkodzenia czujnika ukad


wspomagania pracuje w trybie awaryjnym.

Wspomaganie nadal dziaa, jednak do


skrcania k trzeba uy wikszej siy.

Samodiagnoza

Czujnik jest nadzorowany w ramach


259_005
samodiagnozy.

Bdy zwizane z czujnikiem s zapisywane


w pamici sterownika wspomagania kierownicy. 30 30
15 15

Mona je odczyta testerem (funkcja 02 -


Odpytanie pamici usterek). Rozpoznawane CAN L CAN L

bdy to: CAN H CAN H

zwarcie z mas
przerwa / zwarcie z plusem S

uszkodzenie
CAN CAN 15 +

J500 M

+31 + 5 -

Poczenia elektryczne

G250 czujnik wspomagania kierownicy G250

J500 sterownik wspomagania kierownicy

31 31
259_013 13
Budowa i zasada dziaania TRW

Czujnik pojemnociowy

Pomidzy elektrodami dziewiciu kondensatorw


pytkowych obraca si wirnik, zamocowany do
waka wejciowego przekadni.
Przesuwanie si wirnika powoduje zmian
pojemnoci kondensatorw.
Na tej podstawie ukad elektroniczny czujnika
wylicza kt obrotu kierownicy i prdko jej
skrcania, a nastpnie przesya te sygnay do
sterownika wspomagania.

Zasada dziaania czujnika zmiana pojemnoci kondensatorw

wirnik
elektrody
kondensatorw
ukad elektroniczny
259_014

Schemat czujnika widok od gry

waek wejciowy
z wirnikiem

wirnik

do sterownika
wspomagania elektrody
kierownicy kondensatorw

259_015

ukad elektroniczny
14
KOYO

Czujnik wspomagania kierownicy


G250

Zadanie

Czujnik G250 jest umieszczony w grnej czci


przekadni kierowniczej, przy waku wejciowym.
Mierzy kt obrotu waka i na tej podstawie
wylicza jego prdko obrotow. Nie mierzy on
cakowitego kta skrtu kierownicy (a wic
porednio kta skrcenia k samochodu)!

Wykorzystanie sygnau

Sterownik wykorzystuje ten sygna do


rozpoznania ruchu kierownicy.

Im wiksza prdko skrcania kierownicy, tym


259_027
wiksza prdko obrotowa pompy, a wic i jej
wydajno (pomijamy tu wpyw prdkoci jazdy).

Funkcja zastpcza

W razie uszkodzenia czujnika ukad


wspomagania pracuje w trybie awaryjnym.

Wspomaganie nadal dziaa, jednak do


skrcania k trzeba uy wikszej siy.

Samodiagnoza 30 30
15
15

Czujnik jest nadzorowany w ramach CAN L CAN L

samodiagnozy. CAN H CAN H


Bdy, zwizane z czujnikiem, s zapisywane
w pamici sterownika wspomagania kierownicy. S

Mona je odczyta testerem (funkcja 02 -


Odpytanie pamici usterek). Rozpoznawane CAN CAN 15 +

M
bdy to: J500

+31 + 5 -

zwarcie z mas
przerwa / zwarcie z plusem
G250
uszkodzenie

31 31
259_029
Poczenia elektryczne

G250 czujnik wspomagania kierownicy


J500 sterownik wspomagania kierownicy

15
Budowa i zasada dziaania KOYO

Zasada dziaania czujnika hallotronowego

Czujnik hallotronowy jest elektronicznym waek wejciowy obudowa


cznikiem sterujcym. przekadni kierowniczej czujnika
Skada si z wirnika (piercienia magnetycznego hallotronowego
z 60 magnesami) i ukadu scalonego w czujniku.
W ukadzie scalonym hallotronu prd zasilajcy
przepywa przez pytk pprzewodnikow.
Wirnik obraca si w szczelinie powietrznej. Dua
liczba magnesw na wirniku umoliwia bardzo
dokadny pomiar kta obrotu kierownicy.

pytka drukowana
z warstw
pprzewodnikow,
ukadem scalonym
i rdzeniem
magnetycznym
wirnik z 60 szczelina
magnesami powietrzna
259_037
Pooenie, w ktrym magnes wirnika znajduje si
obok ukadu scalonego hallotronu, nazywa si
U1 U2
bramk magnetyczn. W ukadzie scalonym, na
pytce pprzewodnikowej, powstaje wtedy 0U
napicie Halla.
Wysoko napicia zaley od natenia pola + -
magnetycznego pomidzy magnesami trwaymi.

N S N S N
N S
U [V]
U2
Gdy magnes opuszcza bramk magnetyczn, U1
259_039
ukad scalony hallotronu odchyla pole
t [s]
magnetyczne.
Napicie Halla opada i ukad scalony rozcza U1 U2
obwd. 0U

+ -

S N S N S
S N
U [V]
U2
U1
259_038
16 t [s]
Czujnik skrtu kierownicy G85

Zadanie

Czujnik G85 mierzy kt, o jaki kierowca skrci


kierownic. Nastpnie wysya t informacj
magistral CAN do sterownika ABS J104 i do
sterownika wspomagania kierownicy J500.
Budow i zasad dziaania czujnika opisano
w zeszycie nr 204 Ukad ESP, na str. 19.

Wykorzystanie sygnau

Ten sygna, obok sygnaw prdkoci obrotowej


silnika spalinowego i prdkoci jazdy, suy
sterownikowi J500 do wyznaczania prdkoci
obrotowej (a wic i wydajnoci) pompy.
259_032
Funkcja zastpcza

W razie uszkodzenia czujnika ukad


wspomagania pracuje w trybie awaryjnym.

Wspomaganie nadal dziaa, jednak do


skrcania k trzeba uy wikszej siy.

Samodiagnoza

Po wymianie sterownika lub czujnika trzeba


30 30
czujnik wykalibrowa, tzn. wyuczy jego 15 15

pooenie neutralne.
CAN L CAN L
Czujnik jest nadzorowany w ramach
CAN H CAN H
samodiagnozy. Bdy zwizane z czujnikiem s
zapisywane w pamici sterownika wspomagania S S S

kierownicy.

+ 15 CAN CAN CAN CAN 15 +


Mona je odczyta testerem (funkcja 02 -
Odpytanie pamici usterek). Rozpoznawane G85 J500 M
- -
bdy to:
31 31
czujnik skrtu kierownicy brak komunikacji
nieprawidowe ustawienie 259_034
uszkodzenie mechaniczne
uszkodzenie
niewiarygodny sygna
Poczenia elektryczne

G85 czujnik skrtu kierownicy


G250 czujnik wspomagania kierownicy
17
Budowa i zasada dziaania

drek skrtny
Sterowanie hydrauliczne
czujnik wspomagania
kierownicy G250

przewd powrotny
c a
z pompy zbatej
d

zawr zwrotny

tuleja sterujca
suwak obrotowy
zaworu

W hydraulicznym zaworze sterujcym znajduje si drek skrtny, poczony jednym kocem


(tak jak w konwencjonalnych ukadach sterowania) z suwakiem obrotowym, a drugim z tulej sterujc.

Jazda na wprost

Podczas jazdy na wprost drek skrtny ustawia Rowki sterujce w suwaku obrotowym i tulei
suwak obrotowy i tulej sterujc w pooeniu sterujcej s tak ustawione, e olej dopywa do obu
neutralnym. Czujnik wspomagania kierownicy nie komr siownika przekadni. Nastpnie olej
rejestruje ruchu kierownicy. powraca przez rowki powrotne zaworu do zbiornika
wyrwnawczego.
Olej przepywa przez hydrauliczny zawr sterujcy
i powraca przewodem powrotnym do zbiornika
wyrwnawczego.

tuleja sterujca

suwak obrotowy

d b
do lewej
zasilanie komory siownika

259_017

c a
do prawej
powrt
259_018 komory siownika

18
do lewej komory siownika

do prawej komory siownika

tok siownik

Jeli rozpatrywa tylko sterowanie


hydrauliczne, w pooeniach skrcenie k
w prawo i skrcenie k w lewo ukad
dziaa tak samo, jak konwencjonalny
ukad wspomagania.

259_016

Skrcanie k w lewo

Skrcenie waka skrtnego powoduje obrt suwaka Przesuwajcy si tok wypycha olej z lewej komory
obrotowego wzgldem tulei sterujcej. Rowki siownika do przewodu powrotnego.
sterujce otwieraj dopyw oleju do prawej komory
siownika. Gdy skrcanie k zostanie zakoczone, waek
skrtny ponownie ustawia suwak obrotowy i tulej
Olej pod cinieniem napywa do tej komory, sterujc w pooeniu neutralnym.
wspomagajc skrcanie k.
Rwnoczenie suwak obrotowy zamyka dopyw
oleju do lewej komory siownika i otwiera odpyw
z niej.

tuleja sterujca

suwak obrotowy
b

d do lewej
komory siownika
zasilanie

259_019

a
c
do prawej
powrt komory siownika 259_020
19
Schemat funkcjonalny

Przykad: ukad firmy TRW w samochodzie bez ukadu ESP

30 30
15 15

CAN L CAN L

CAN H CAN H

S
K92
J519

J533
CAN CAN 15 +

J500 M J220 J285

+31 + 5 -

+15

G250 G22

31 31
259_022
Opis

G22 czujnik prdkoci jazdy sygna wejciowy


G250 czujnik wspomagania kierownicy
J220 sterownik Motronic sygna wyjciowy
J285 sterownik zestawu wskanikw
J500 sterownik wspomagania kierownicy plus
J519 sterownik instalacji elektrycznej
J533 sterownik gateway masa
K92 lampka kontrolna Servotronic
S bezpiecznik CAN (sygnay wejciowe i wyjciowe)

przepyw dwukierunkowy

Schemat funkcjonalny nie jest schematem


elektrycznym.

20
Serwis

Sprawdzanie poziomu oleju

TRW

Poziom oleju sprawdza si miark, zamocowan


do korka zbiornika wyrwnawczego.
grny znak
zimny olej: dolny znak
w okolicy dolnego znaku na miarce
259_023

ciepy olej (od ok. 50 C temperatury silnika):


mniej wicej w poowie pomidzy dolnym korek z miark
a grnym znakiem na miarce

zbiornik
wyrwnawczy oleju
hydraulicznego

259_024
KOYO

W ukadzie firmy KOYO poziom oleju rwnie


sprawdza si miark, zamocowan do korka
zbiornika wyrwnawczego.

Warunki pomiaru s takie same, jak w ukadzie


firmy TRW. Inny jest tylko ksztat miarki w
ukadzie KOYO jest ona paska.

grny znak Max

Min dolny znak

259_025

Sprawdzanie poziomu oleju: Max

Min

1. Odkrci korek zbiornika.


2. Wytrze miark szmatk.
3. Wkrci korek rk do oporu.
4. Odkrci korek i odczyta poziom oleju
na miarce.
259_026
21
Serwis

Lampka kontrolna K92

Lampka kontrolna Servotronic K92 wieci si po


wczeniu zaponu. W tym czasie ukad
przeprowadza wewntrzny test.

Jeli lampka nie zganie po uruchomieniu silnika


i po zakoczeniu testu, w pamici sterownika
mog by zapisane bdy.

Bdy mog by wywoane usterkami w ukadzie


elektrycznym.

Samodiagnoza

Komunikacja podczas diagnozy odbywa si


przez magistral CAN. Sterownik gateway
przesya komunikaty magistrali CAN przewodem
K do gniazda diagnostycznego.

Samodiagnoza obejmuje elektryczn i


elektroniczn cz ukadu wspomagania.
Sterownik rozpoznaje bdy, pojawiajce si 259_042
podczas pracy ukadu, i zapisuje je w pamici.
Jest to pami nieulotna, tzn. jej zawarto nie
ulega skasowaniu po odczeniu zasilania.
Bdy sporadyczne nie s zapisywane w pamici
nieulotnej.

Diagnozowanie ukadu moliwe jest po


wczeniu zaponu.

Diagnoz mona prowadzi za pomoc


testera V.A.G 1552,
testera V.A.G 1551,
testera VAS 5051.

Ukad ma adres diagnostyczny


44 Wspomaganie kierowania

Dostpne funkcje diagnostyczne:

01 - Odpytanie wersji komputera


sterujcego
02 - Odpytanie pamici usterek
05 - Kasowanie pamici usterek
06 - Zakoczenie wykonywania
polecenia
07 - Kodowanie komputera sterujcego
08 - Odczyt bloku wartoci mierzonych 259_021

22
Serwis

Cechy rozpoznawcze ukadw kierowniczych


44 Wsp. kierowania
6Q0423156H
Za pomoc testera VAS 5051 i VAS 5052 mona
Wsp. kierowania TRW
rozpozna producenta zamontowanego ukadu Kodowanie 110
kierowniczego. Robi si to w trybie pracy Numer warsztatu 0
Diagnoza wasna. Naley wybra ten tryb
pracy, a potem adres 44 - Wspomaganie
kierowania.
W prawej grnej czci ekranu mona wtedy Diagnoza wasna samochodu 44 Wsp. kierowania
odczyta nazw producenta ukadu. 6Q0423156H
Wsp. kierowania TRW V200
Wybierz funkcj diagnozy Kodowanie 110
Numer warsztatu 0

02 - Odpytanie pamici usterek


03 - Sprawdz. dzia. elem. wykonawczych
04 - Nastawy podstawowe
05 - Kasowanie pamici usterek
06 - Zako. wykonywania polecenia
Na rysunku obok wida ekran testera, 07 - Kodowanie komp. sterujcego
08 - Odczyt bloku wart. mierzonych
diagnozujcego samochd z ukadem firmy TRW. 09 - Odczyt pojedynczej wart. mierz.
10 - Dopasowanie
11 - Kodowanie II

Technika Przejcie Drukuj Pomoc


pomiarowa

259_035

44 Wsp. kierowania
6Q0423156A
Wsp. kierowania KOYO
Kodowanie 110
Numer warsztatu 65793

Na tym rysunku wida ekran testera w przypadku


diagnozy ukadu firmy KOYO.
Diagnoza wasna samochodu 44 Wsp. kierowania
6Q0423156A
Wsp. kierow. KOYO X707
Wybierz funkcj diagnozy Kodowanie 110
Numer warsztatu 65793

02 - Odpytanie pamici usterek


03 - Sprawdz. dzia. elem. wykonawczych
04 - Nastawy podstawowe
05 - Kasowanie pamici usterek
06 - Zakocz. wykonywania polecenia
07 - Kodowanie komp. sterujcego
08 - Odczyt bloku wart. mierzonych
09 - Odczyt pojedynczej wart. mierz.
10 - Dopasowanie
11 - Kodowanie II

Technika Przejcie Drukuj Pomoc


pomiarowa

259_036

23
Sprawdzamy swoj wiedz

Ktre odpowiedzi s prawidowe?


Czasami tylko jedna.
Jednak czsto wicej ni jedna albo nawet wszystkie!

1. Jak jest wytwarzane cinienie hydrauliczne w elektrohydraulicznie wspomaganym ukadzie


kierowniczym?

A. za pomoc pompy opatkowej, napdzanej przez silnik samochodu


B. za pomoc pompy zbatej, napdzanej przez silnik elektryczny
C. za pomoc pompy olejowej silnika samochodu

2. Jakich informacji wejciowych potrzebuje sterownik elektrohydraulicznego wspomagania


kierownicy?

A. prdko jazdy
B. prdko skrcania kierownicy
C. prdko obrotowa silnika samochodu

3. Czym rni si ukady kierownicze firmy TRW i firmy KOYO?

A. sposobem pomiaru prdkoci skrcania kierownicy


B. przeoeniem ukadu kierowniczego
C. odmienn zasad dziaania ukadu hydraulicznego

4. Kiedy wieci lampka kontrolna Servotronic K92 w zestawie wskanikw?

A. Lampka kontrolna wieci, gdy ukad wspomaga skrcanie k.


B. Lampka kontrolna wieci po wczeniu zaponu. W tym czasie sterownik wspomagania kierownicy
J500 przeprowadza wewntrzny test.
C. Lampka kontrolna wieci, gdy w pamici sterownika J500 jest zapisany bd (np. uszkodzenie
czujnika skrtu kierownicy G250 lub uszkodzenie sterownika wspomagania kierownicy).

5. Jakie zalety ma elektrohydrauliczne wspomaganie ukadu kierowniczego?

A. Zwikszenie bezpieczestwa czynnego, poniewa podczas manewrowania ukad daje du si


wspomagajc, a podczas szybkiej jazdy ma (co uatwia utrzymywanie toru jazdy).
B. Oszczdno paliwa ok. 0,2 l/100 km w stosunku do konwencjonalnego ukadu wspomagania.
C. Ochrona rodowiska naturalnego poprzez zmniejszenie iloci oleju w ukadzie i mniejsze zuycie
energii.

24
6. W jaki sposb mona znie blokad ponownego wczenia ukadu wspomagania, uruchomion
w wyniku wypadku?

A. przez wyczenie i ponowne uruchomienie silnika


B. tylko za pomoc testera, w autoryzowanym serwisie VW
C. Mona znie tylko tak blokad, ktra zostaa uruchomiona na skutek innych zakce, jak np.
przegrzania agregatu elektrohydraulicznego.

7. Na jakiej zasadzie dziaa czujnik skrtu kierownicy G250 w ukadzie firmy KOYO?

A. jest to czujnik pojemnociowy


B. jest to czujnik indukcyjny
C. jest to czujnik hallotronowy

8. Do ktrej komory siownika przekadni kierowniczej dopywa olej pod cinieniem, gdy koa s
skrcane w lewo?

A. do prawej
B. do lewej

9. Ktry schemat przedstawia czujnik wspomagania kierownicy G250 w ukadzie firmy TRW?

rys. A rys. B

G250 G250

259_040 259_041

25
Sowniczek

Charakterystyka (mapa) Magistrala CAN

przedstawia zalenoci pomidzy (Controller-Area-Network) suy do bardzo


charakterystycznymi wielkociami, opisujcymi szybkiej wymiany informacji pomidzy wieloma
stan pracy urzdzenia (np. moc, cinieniem, rwnorzdnymi sterownikami. Sterowniki s
temperatur, prdkoci obrotow, napiciem poczone przewodami, tworzc struktur
czujnika skrtu kierownicy itd.). Charakterystyka liniow. W razie uszkodzenia jednego ze
przedstawiajca zaleno wielkoci wyjciowej sterownikw magistrala dziaa nadal i pozostae
od dwch wartoci wejciowych jest popularnie sterowniki mog wymienia informacje (wyjtek:
nazywana map (niem. Kennfeld). uszkodzenie sterownika silnika).
Charakterystyka jest zapisana w
mikroprocesorze sterownika i suy do ustalania
parametrw sterowania urzdzeniami
wykonawczymi na podstawie sygnau czujnikw. Pojemno

opisuje zdolno kondensatora do gromadzenia


adunku elektrycznego. Zaley ona od
Gateway rozmieszczenia i wielkoci elektrod oraz od staej
dielektrycznej materiau rozdzielajcego.
Gateway znajduje si w sterowniku instalacji
elektrycznej i suy do wymiany informacji
pomidzy rnymi magistralami CAN
(maksymalnie trzema). Pprzewodnik
Bezporednia komunikacja pomidzy tymi
magistralami nie jest moliwa, gdy maj one Pprzewodnikiem nazywa si ciao krystaliczne,
rn prdko przesyania danych. ktrego przewodno elektryczna ley pomidzy
przewodnoci przewodnikw a izolatorw.
Najbardziej znanymi pprzewodnikami s
krzem, german i selen.
Kalibracja

oznacza ustalenie wartoci zerowej mierzonej


wielkoci (np. kta skrtu k = ustawienie k do Zjawisko Halla
jazdy na wprost). To wyuczenie jest najczciej
potrzebne przy pierwszym uruchamianiu ukadu Jest to zjawisko elektryczne, wystpujce
albo po wymianie jego elementw. w przewodniku przewodzcym prd i
umieszczonym w polu magnetycznym.
Istnieje 12 zjawisk tego rodzaju. Jednym z
najbardziej znanych jest zjawisko Halla.
Kondensator

Kondensator skada si z dwch lub wicej


metalowych elektrod (tzw. okadek),
rozdzielonych warstw dielektryka. Zmiana
waciwoci dielektryka powoduje zmian
pojemnoci kondensatora. Ta zmiana moe by
sygnaem wejciowym w procesie sterowania.

26
Notatki

Odpowiedzi na pytania z rozdziau Sprawdzamy swoj wiedz

1. B.; 2. A, B, C,; 3. A.; 4. B, C.; 5. A., B., C.; 6. B.; 7. C.; 8. A.; 9. A. 27
Serwis 259

Tylko do uytku wewntrznego VOLKSWAGEN AG, Wolfsburg


Wszelkie prawa zastrzeone. Zmiany zastrzeone.
140.2810.78.11 Stan techniczny 09/01