Vous êtes sur la page 1sur 1

LAB. VJEZBE IZ OEIE1 NA POMORSKIM NANUKAMA, 23. NOVEMBAR 2015.

GODINE
Grupa 1 (od 9:00 do 9:30 sati) LAB 1 Grupa 3 (od 10:45 do 11:30 sati) LAB 3
Indeks Prezime i ime Indeks Prezime i ime
5 / 15 Radomirovi Sneana 1 / 15 Filipovi Luka
6 / 15 Neovi Pavle 2 / 15 etkovi Anela
10 / 15 Bracanovi Pavi 3 / 15 Miloevi Mario
11 / 15 Mievi Marko 5 / 15 Radomirovi Sneana
12 / 15 Peruini Antonio 11 / 15 Miloevi Marko
17 / 15 urovi Luka 15 / 15 Omerovi Aleksandra
20 / 15 Miri Nikola 17 / 15 urovi Luka
21 / 15 Cmiljani Darko 20 / 15 Miri Nikola
Grupa 2 (od 9:30 do 10:00 sati) LAB 1 22 / 15 Mijovi Zlatko
Indeks Prezime i ime 23 / 15 Kolar Filip
22 / 15 Mijovi Zlatko Grupa 4 (od 11:30 do 12:15 sati) LAB 3
28 / 15 Dojinovi Petar Indeks Prezime i ime
33 / 15 Vujovi Tijana 25 / 15 Bilal Radule
34 / 15 Radulovi Petar 29 / 15 Furtula Neeljko
38 / 15 Vuksanovi Duan 31 / 15 eki Marina
44 / 15 Vujovi Stevan 32 / 15 Boovi Nikola
54 / 15 Martinovi Boo 34 / 15 Radulovi Petar
59 / 15 oki Danilo 35 / 15 urica Jovo
Grupa 3 (od 10:00 do 10:30) LAB 2 37 / 15 kuljevi Radmila
1 / 15 Filipovi Luka 38 / 15 Vuksanovi Duan
4 / 15 Mijanovi Aleksa 44 / 15 Vujovi Stevan
13 / 15 Tui Tomislav 45 / 15 Popovi Aleksandar
24 / 15 Kovaevi Kristina 47 / 15 Vujanovi Damjan
52 / 15 Baji Luka 49 / 15 Ivanovi Miroslav