Vous êtes sur la page 1sur 2

Ajaran-ajaran Mahatma Gandhi

Setelah terjadi Amritsar Massacre pada tahun 1919 gerak perjuangan Mahatma
Gandhi yang mula-muala bersifat sosial lalu berubah menjadi politik.
Sepeninggal Lokamaya Tiak, Gandhi memegang kepimpinan parti kongres.
Beliau berjaya menjiwai perjuangan kongres dengan ajaran-ajarannya, dengan
cara perjuangan yang belum pernah dilakukan parti itu. Adapun dasar-dasar
ajaran perjuangan Mahatma Gandhi ialah:

Peninggalan Mahatma Gandhi

Ajaran ajaran yang telah dikenalpasti dan diberikan pendedahan kepada rakyat
India iaitu:

Ahimsa
Asasnya adalah anti kepada peperangan dan kedaiaman adalah gerakan
melawan tan[pa sebarang kekaran. Dengan tiada sebarang tindakan dibuat
terhadap musuh akan membawa kepada kekalahan.

Hartal adalah tidak membuat apa-apa pun kepentingan kolonial Inggeris, dengan
pekerjaan adalah sebagahi tanda protes terhadap peraturan yang dianggap
kuranga dil atau sebagai tanda berkabung untuk memperingati kejadian yang
teruk. Hal tersebut dilakukan berdasarkan ajaran agama, tanpa kekerasan dan
tanpa senjata.

Satyagraha
Asas tidak bersedia bekerjasama dengan kerajaan kolonial Inggeris (non
kooperatif) .. Iaitu menolak kerja sama dengan kerajaan Inggeris kerana merasa
berdiri dengan kebenaran, keadilan dan perikemanusiaan.

Swadeshi
Asas gerakan dengan tidak memakai bahan-bahan buatan Inggeris dan
mengutamakan penggunaan bahan buatan sendiri. Bangsa India harus mampu
mencukupi keperluannya sendiri dengan hasil dan usaha sendiri. Pelaksanaan
gerakan swadeshi antara lain dengan gerakan khaddar, iaitu memintal dan
menenun sendiri

1. Ahimsa
Asas anti peperangan dan menganjurkan perdamaian, yang bererti gerakan
melawan Inggeris tanpa kekerasan. Tanpa berbuat apa-apa, tanpa menggunakan
kekerasan, musuh akhirnya akan kalah.
2. Hartal
Asas dalam bentuk aksi tidak berbuat sesuatu apapun untuk kepentingan
kolonial Inggris.Meletakkan pekerjaan sebagai tanda protes terhadap peraturan
yang dianggap kurang adil atau sebagai tanda berkabung untuk memperingati
kejadian yang menyedihkan. Hal tersebut dilakukan berdasarkan ajaran agama,
tanpa kekerasan dan tanpa senjata.
3. Satyagraha
Asas tidak bersedia bekerjasama dengan kerajaan kolonial Inggeris (non
kooperatif) .. Iaitu menolak kerja sama dengan kerajaan Inggeris kerana merasa
berdiri dengan kebenaran, keadilan dan perikemanusiaan.
4. Swadeshi
Asas gerakan dengan tidak memakai bahan-bahan buatan Inggeris dan
mengutamakan penggunaan bahan buatan sendiri. Bangsa India harus mampu
mencukupi keperluannya sendiri dengan hasil dan usaha sendiri. Pelaksanaan
gerakan swadeshi antara lain dengan gerakan khaddar, iaitu memintal dan
menenun sendiri.