Vous êtes sur la page 1sur 2

Datum Vak + Beginsituat OD en lesdoelen Korte inhoud Evaluatie

en lesuur Lesonder ie
werp
12/05/17 Actualiteit: De leerlingen OD: We kijken naar een reportage De leerlingen werden in deze
5e lesuur De prijs de zagen in een van PANO: de prijs de we les aangesproken op hun
De leerling kan een
we betalen vorige les betalen voor een gezond visievorming. De leerlingen
kritische houding
voor een een kind. waarderen het wanneer we
aannemen ten
gezond reportage De leerlingen krijgen de een les doen rond
aanzien van allerlei
kind over een opdracht om 1 standpunt meningvorming. Slechts 1
vormen van
gezin dat 17 voor, en 1 standpunt tegen leerling protesteert vaak,
berichtgeving.
kinderen met op te schrijven tijdens de omdat hij de zin nergens van
een De leerling gaat op reportage. Vervolgens gaan wilt inzien. Ik legde hem uit
beperking een verdraagzame we hierover in gesprek met waarom het belangrijk is een
geadopteerd manier om met elkaar tijdens een mening te vormen en te
had. Hierin verschillen in sekse, kringreflectie. kunnen verantwoorden, zeker
reflecteerde huidskleur, etniciteit, met betrekking tot deze
we reeds geaardheid, kwestie aangezien zij hier
over abortus overtuiging en later zelf voor staan. Ik neem
en het leven levensbeschouwing. wel mee dat ik dit duidelijk
van kinderen maken van waarom we een
met een bepaalde reportage kijken,
Lesdoelen:
beperking. best vertel aan het begin van
Kent het principe van de les om zo onenigheden of
genetische selectie. verwarring te voorkomen.
Staat kritisch t.o.v.
genetische selectie.
Reflecteert over
kinderen met een
beperking.
Vormt een mening over
abortus.