Vous êtes sur la page 1sur 22

Ten ebook zawiera darmowy fragment publikacji

KONTRAKTY SUROWCE FOREX


autorstwa Rafaa Glinickiego.

Informacje na temat penej wersji ksiki znajduj si na stronie


internetowej www.vsatrader.eu .

Wykresy w ksice zostay przygotowane oraz


wydrukowane w kolorowej wersji HD.

W celu dokadnej analizy przedstawionych przykadw rynkowych,


do ksiki zostaa doczona pyta CD, dziki czemu kady wykres mona
zobaczy na wasnym komputerze.

Original edition copyright 2014 by Media Concept B.P.Kunierz Sp.J.


Autor: Rafa Glinicki
Tytu: Kontrakty, Surowce, Forex miliony decyzji, jeden wykres, kilku wygranych
All rights reserved VSA TRADER Sp. z o.o.

Niniejsza publikacja jest chroniona prawem autorskim.

Wykorzystanie niniejszej publikacji jest dopuszczalne wycznie na zasadach


i w zakresie odpowiadajcym wasnemu uytkowi osobistemu oraz dozwolonemu uytkowi
publicznemu. Zasady i zakres wasnego uytku osobistego i dozwolonego uytku publicznego
okrela ustawa o prawie autorskim i prawach pokrewnych. Ujawnienie wykorzystywania
niniejszej publikacji lub jej fragmentw w sposb niezgodny z zasadami wskazanymi powyej,
stanowi naruszenie praw autorw i bdzie podstaw do niezwocznego podjcia stosownych
rodkw prawnych przeciwko naruszycielom. Kopiowanie, uyczanie, odpatne udostpnianie
niniejszej publikacji - w czci lub caoci - innym podmiotom jest zabronione. Prawa autorskie
do wydania polskiego, jak rwnie prawa wasnoci intelektualnej posiada VSA TRADER Sp. z
o.o. oraz autor.
Treci prezentowane w niniejszej publikacji maj charakter tylko i wycznie edukacyjny i nie
stanowi adnej rekomendacji w rozumieniu przepisw Rozporzdzenia Ministra Finansw
z dnia 19 padziernika 2005 r. w sprawie informacji stanowicych rekomendacje dotyczce
instrumentw finansowych lub ich emitentw (Dz. U. z 2005 r. Nr 206, poz. 1715). Zgodnie z
powyszym autor oraz wydawca nie ponosz jakiejkolwiek odpowiedzialnoci za decyzje
inwestycyjne podejmowane na podstawie treci zawartych w tej publikacji. Autor oraz wydawca
nie wiadcz doradztwa w zwizku z opisywanymi transakcjami ani nie udzielaj porad
inwestycyjnych lub rekomendacji zawarcia transakcji, co oznacza, e treci prezentowane w
niniejszej publikacji nie maj charakteru porady inwestycyjnej lub rekomendacji. Ostateczna
decyzja zawarcia transakcji zaley wycznie od osoby j zawierajcej. Przed zawarciem
transakcji kady powinien okreli jej ryzyko, potencjalne korzyci oraz straty z ni zwizane,
jak rwnie charakterystyk, konsekwencje prawne, podatkowe i ksigowe transakcji oraz
konsekwencje zmieniajcych si czynnikw rynkowych.

ISBN: 978-83-940255-9-5
SPIS TRECI PENEJ WERSJI KSIKI

9
10
157
200
201
202
203
204
205
206
207
208
209
210
235
236
237