Vous êtes sur la page 1sur 2

BNALARIN YANGINDAN KORUNMASI HAKKINDA YNETMELK

ACL DURUM YNLENDRMES


Madde 73- (1) Birden fazla k olan btn binalarda, kullanclarn klara
kolaylkla ulaabilmesi iin acil durum ynlendirmesi yaplr. Acil durum
hlinde, bina ierisinde tahliye iin kullanlacak olan klarn konumlar ve
bina ierisindeki her bir noktadan planlanan k yolu bina iindekilere
gsterilmek zere, acil durum k iaretlerinin yerletirilmesi arttr.
(2) Ynlendirme iaretlerinin aydnlatmas 72 nci maddede belirtilen
zelliklere sahip acil aydnlatma niteleri ile dardan aydnlatma suretiyle
yaplr veya bu aydnlatmada, ayn zelliklere ve ieriden aydnlatlan
iaretlere sahip acil durum ynlendirme niteleri kullanlr.
(3) Acil durum ynlendirmesinin normal aydnlatmann kesilmesi hlinde en
az 60 dakika sreyle salanmas gerekir. Kullanc yknn 200'den fazla
olmas hlinde, acil durum ynlendirmesinin alma sresinin en az 120
dakika olmas arttr.
(4) Ynlendirme iaretleri; yeil zemin zerine beyaz olarak, ilgili ynetmelik
ve standartlara uygun sembolleri ve normal zamanlarda kullanlacak klar
iin "IKI", acil durumlarda kullanlacak klar iin ise, "ACL IKI" yazsn
ihtiva eder. Ynlendirme iaretlerinin her noktadan grlebilecek ekilde ve
iaret ykseklii 15 cm'den az olmamak zere, azami grlebilirlik uzakl;
dardan veya kenarndan aydnlatlan ynlendirme iaretleri iin iaret boyut
yksekliinin 100 katna, ieriden ve arkasndan aydnlatlan iaretlere sahip
acil durum ynlendirme niteleri iin iaret boyut yksekliinin 200 katna
eit olan uzaklk olmas gerekir. Bu uzaklktan daha uzak noktalardan eriim
iin gerektii kadar ynlendirme iareti ilave edilir.
(5) Ynlendirme iaretleri, yerden 200 cm il 240 cm ykseklie yerletirilir.
(6) Ka yollarnda ynlendirme iaretleri dnda, ka yn ile ilgili
tereddt ve karklk yaratabilecek hibir kl iaret veya nesne
bulundurulamaz.
(7) Ynlendirme iaretlerinin hem normal aydnlatma ve hem de acil durum
aydnlatma hllerinde ka yolu zerinde btn eriim noktalarndan
grlebilir olmas gerekir. Dardan aydnlatlan ynlendirme iaretleri
aydnlatmasnn, grlebilen btn dorultularda en az 2 cd/m
olmas ve en az 0.5 deerinde bir kontrast oranna sahip bulunmas arttr.

Temmuz 2002 Yangn Ynetmeliine gre acil durum ynlendirme tabelalarnda


grlebilirlik uzakl boyut yksekliinin 200 kat olacaktr. Bunu aan
mesafelerde ise gerekli miktarda tabela konularak ynlendirme salanacaktr.

Gvenlik iaretlerinde ise (i gvenlii, uyar, yasaklama) grlebilirlik uzakl TSE


standartlarna gre aadaki gibi hesaplanr: (TS 7248 ISO 3864/Nisan 1998)
=2000A ; : Mesafe ; A:Alan

Buna gre rnein 80x195 mm ebadnda bir tabelann grlebilirlik uzakl yle
hesaplanr:

A = 0,08 x 0,195 = 0,0156 m

= (2000 x 0,0156) = 5,58 m