Vous êtes sur la page 1sur 4

TE FENUA TIAMA, HAU MANAHUNE E TE

PUAI, TAU-ATIHIA E TE REPUPIRITA


E te mau tuahine, e te mau taeae here no Porinetia,
Mai te avae tetepa 2014, ua hahi- te faatereraa hau a FRITCH i te mau aratairaa
a te TAHOERAA HUIRAATIRA, o ta te nunaa i tiaturi i te avae no Me 2013.
Ua aratai faahou te reira i to tatou Fenua i roto i te apoo o te vv, ma te faa-ereraa te mau
tauatini raa huiraatira no Porinetia, i te ohipa.
O TEIE MAU TE MAU OPUARAA R A TE TAHOERAA HUIRAATIRA:
Te FAATUPURAA OHIPA e te ARORAA I TE VV, na roto i TE FAAHOTURAA
FAUFAA e te OHIPA TOTIARE.
Te imiraa faufaa na roto i te MAU PATURAA RARAHI, MEA R A (Tahiti
Mahana Beach, Atimaono, Moorea Mahana Beach, faa-amuraa ia no Hao, tahua tauraa
Manureva no TAHITI-FAAA,..)
E faatupu mai te reira mau opuaraa 12 000 ti-araa ohipa, ma te horoa te fanao ia
mahuta te mau taiete. Te hinaaro nei matou e horoa i te mau taata no Porinetia
te ho oraraa maitai mau, na roto i teie
OPUARAA NUNAA API:
TE FENUA TAU-ATIHIA E TE REPUPIRITA.
Te hinaaro nei matou:
Ei FENUA TIAMA, FAATERERAA HAU MANAHUNE E TE PUAI
Ei AU-HOARAA PAPU E TE AI-FAITO, E O FARANI
E FAATERE TIAMA E TE MANAHUNE TO TATOU FENUA , oia hoi, e faaoti,
mai ta tatou e hinaaro, i to tatou parau no ananahi, eiaha roa r na Pari, mai Pari roa mai
1
No te paturaa i teie OPUARAA API NO TE NUNAA, ua hinaaro matou ia Moana GREIG,
Teura IRITI e ia Vincent DUBOIS, ei mau tia e horo i roto i te Maitiraa Iriti Ture,
e tae noatu i to ratou mau mono : Evans HAUMANI, Tavana no MOOREA, Fernand
TAHIATA, Tavana no TUPUAI, e o Sylviane TEROOATEA, Tavana no UTUROA.
Teie te tahi pp p, te ite, te aravihi, te itoito, tei faaoti ia ohipa no te haamahuta
i to tatou Fenua e no te haamau i te niu o teie titauraa p a te TAHOERAA HUIRAATIRA.

TE FENUA TAU-ATIHIA E TE REPUPIRITA


Ua riro na te Autonomi ei mauhaa maitai no te faahotu i to tatou fenua, e au r oia
ia faa-phia, e ia faa-tanohia i teie tenetere 21.
Te horoa mai nei teie PAPA TURE PAYS ASSOCIE te ho tiamraa hau atua ,
ati-noai tatou ia FARANI, no te mea e mau noa to tatou Fenua i tona mau mana hau,
ma te taamu-hia i te mau ture repupirita.
O TE PAPA TURE MANA HOPE, te niu o te mau Mana Hau (institutions), tei
faataa- maitai te mau mana o te Hau, e to te Fenua.

E no reira, e nanao roa hia te pp ture i roto i te mapera o te Papa Ture Mana Hope a te
Hau Farani.
E MAU NOA TE HAU FARANI I TONA MAU MANA PARURU (rgaliens).

E tapea noa to Porinetia i te tiaraa farani, e maiti atoa hoi ratou i Europa m.
Na te huiraatira e maiti-afaro i te Peretiteni no Porinetia farani.
E faarirohia ta tatou Apooraa Rahi ei Apooraa Iriti Ture tei maiti atoa te mau ture mau.

E maiti ta tatou Apooraa Rahi, na mua roa, ter Pp Ture Mana Hope, e pp atu ai i mua
i te Apooraa Rahi Iriti Ture.

I muri ae, na te huiraatira no Porinetia e maiti-hope-roa i teie Pp Ture. (referendum)

Te piti o te ture, E Ture Roto tei piihia Loi fondamentale (Ture Niu), e mana tumu
te reira, tei haamau i te faanahoraa o teie t-atiraa e to tatou mau Mana Hau (institutions).

Na te Apooraa Rahi e maiti teie TURE NIU, i muri ae na te APOORAA HAU IRITI TURE
e maiti, a faahoi mai ai i roto i ta tatou APOORAA RAHI no te haamana.

Ua riro a te Pp Ture Pays Associ ei mauhaa faufaa no ta tatou faanavairaa faufaa


e te ohipa totiare:
Te horoaraa te parau mana tau poto no te mau ratere, e te parau mana tau roa
no te mau ona no te ara mai;
Ia faatupuhia te mau faaauraa faufaa e te mau ona no te ara mai;
Te tiamaraa ia ai-tarahu te faufaa i roto i te mau p matete o te ao nei, e ia
aufau-pee i ta tatou trahu ma te faito toma maitai;
2
E faahoi mai te mana ia Porinetia Farani no te faatureraa o te moni, e te faufaa,
e ia haamauhia te mau area tuhaa-fenua tt-ore hia;
Ua riro te tt haamm ei mea tano maitai no te mau ona no te ara mai;
E faaohipa atoa tatou i te moni euro ma te ore e tiai te mau faaotiraa mai Pari mai,
e te tahi atu mau Mana Faatere Farani i Patitifa.
E Niu pp te reira no te tiaturiraa pp, e apiti mai ai te mau ona na te ara ia tatou,
i roto i ta tatou opuaraa rarahi, e te pae fariiraa ratere atoa, e tae noatu i roto i te mau paturaa
rarahi : te mau purumu, te mau tahua tauraa manureva, te mau uhu, te mau peu
faaanaanatae-raa
Eere te Pp Ture Pays Associ i te ho noa pp ture, o te ho r OPUARAA MAU
NO TE NUNAA o tei faanaho-faahou i te ho atiraa no Porinetia Farani e te Hau Farani,
e o tei horoa mai te tiamraa faanavairaa faufaa, ravea ho roa no te faahoturaa.
Tei pihai iho te HAU ia tatou; Nna e haapp mai to tatou timraa manahune, e e apiti
mai ia tatou, i roto i te faaohiparaa i Tona mau mana paruru. Pp aera to tatou atiraa,
ia au i tana ra tuhaa, e tona ra mana, ma te haapp te tupuraa, te niu aueue-ore, te tiaturiraa,
te timraa e te ai-faito.

TA TATOU OPUARAA: TAHITI NUI 2030


E hohoa peapea te iteahia ra i teie mahana
55 000 taata aore e ohipa, faito toma 22% ohipa ore, maoti e 22 000 fei p;
75 000 taata i Porinetia e ora nei ma te vv i raro ae i te faito tahua moni avae,
43 000 F; e tutava nei i te ora a te tauturu RST;
700 taata nohoraa ore (SDF)
Te oraraa vv, te ohipa ore, te ohipa ino, te mau raau taero, te mau peu taita,
tei uana roa i te ino, te riro ei mea manaonao!
Ua Faaore TE HAU e rave rahi mau Faaauraa Faufaa o ta te TAHOERAA HUIRAATIRA
i faaau-at i mutaa ra.
O teie te mau parau-faaau r ta te mau Tia Iriti Ture e haa mai, ia faaturahia
te reira e TE HAU :
Ia faahoi-hia-mai te moni (DGDE) Faufaa Faatupuraa e te Faanavairaa
i te faito matamua ra, 18 miri (9,2 miri i teie mahana);
Ia faahoi-hia-mai te moni RST i te faito 3,5 miri i te matahiti (1,4 miri i teie
taime);
Ia faahoi-hia-mai te faaauraa (Ea Au-Taeaeraa sant-solidarit )
1,2 miri i te matahiti;
Ia faahoi-hia-mai te faufaa tauturu no te mau paturaa tatairaa rarahi o te mau
fare haapiiraa tuarua, haapiiraa toroa, i te faito 1,8 miri;
Ia noaa mai te tauturu a TE HAU i te afata FIP a te mau oire, i te faito 50 %;
3
E AMUI ATOA ATU TO TATOU MAU TIA IRITI
TURE, I ROTO I TA RATOU TAPURA OHIPA
TE OHIPA FENUA : ma te haamaitai i te ture tivira e te mau ture monoraa faufaa,
opereraa faufaa, e te mau faufaa fetii, na roto i hiopoa faahou i te mau moni tahua
e fanaohia no te haamm te mau haamauaraa a te Ture;
TE C.S.P.E. (Tauturu a te Hau i te Tuhaa no te Moni Uira) ia fanao atoa to Porinetia Farani
i te tarifa uira mm;
Haamau i te ho afata tauturu no te tarifa manureva i roto i te mau motu;
Ia faahoi-t-moni-ore-hia mai te mau tahua tauraa manureva no Tahiti-Faaa, no Raiatea,
Pora-Pora, Rangiroa;
Faahepo i te HAU ia haapuai i te hiopoaraa i te mau otia moana, (Z.E.E.) tei pau i te ei-hia
e te mau pah no te mau fenua ;
Ia haa-puaihia i te pape reni natirara BIG DATA e ia haapiihia teie mau ravea
pe ia faaohipahia ;
Te haamaitairaa te TURE MORIN , tae noatu te mau tumu parau no te
EA, TE HEIPUNI, TE OHIPA FENUA ; e tae noatu te tuhaa moni a te HAU i roto i te
haamauaraa a te FARE TURU UTAA (C.P.S.), oia hoi 60 miri.
Paturaa i te ho fare Haapiiraa Tua Toru no te mau toroa o te moana.
Ia tapeahia te haammraa tt no te mau taiete, e ia tia i te vairaa;
Ia haamauhia te ho afata faatuhaa-raa, ei monoraa i te afata-faatuhaaraa I.T.R.;
Tapea mai te faito toma moni avae a te mau rave ohipa a te Hau (index de correction)
i tona faito i teie mahana;
Faa--tia atu ia Porinetia i roto i te FOND VERT i EUROPA no te aroraa i te ahuraa
o te reva, e te maraaraa o te tai-moana;
E faa-haamanao atoa to tatou mau TIA i te HAU, ia ai-faito atoa te mau taata tiaraa
farani, i te mau huiraatira farani no te ara moana, ei fanao ho, e te oraraa ruperupeatoa ;
Hau atu i te ho noa tapura ohipa, hau atu i te ho noa Pp Ture, Te pp atu nei
TE TAHOERAA HUIRAATIRA na outou, TE HOE OPUARAA MAU NO TE NUNAA.
Te nn-amuiraa i mua, o te faatiti-aifaro-raa a e i to mutaa iho ra,
na mua roa. O te paturaa a i te ho atiraa faa-aphia, ma te faatura,
e te ai-faito, e o Farani.
Na to tatou mau TIA e too-toru e haamata mai i teie opuaraa!