Vous êtes sur la page 1sur 5

Sjabloon agendasysteem

Maandag 22 mei 2017

Datum Vak Lesonderwerp Beginsituatie OD en lesdoelen Korte inhoud Evaluatie


en lesuur
9u00- Onthaal Ochtend-ritueel Algemene beginsituatie: Ontwikkelingsdoelen De kleuters doen bij het W. glundert als hij
9u45 (onthalen en De kleuters kennen hun BuBaO: binnenkomen hun jas een nieuwe taak
verzorgen) plaats aan de tafels. Leergebied Communicatie uit en hangen de krijgt: de
Ze kunnen zelfstandig en taal T2 boekentas aan de boekentassen
hun jas uitdoen. De leerling begrijpt n kapstok. Per tafel wordt uitdelen.
De kleuters weten hoe ze of meerdere de boekentas L. is dan weer
hun boekentas moeten communicatiesystemen. zelfstandig teleurgesteld dat hij
leegmaken. De leerling begrijpt leeggemaakt: geen taak heeft.
Ze hebben geen vaste communicatie in omgang koek in de Misschien in de
plaats in de kring. De met gekende personen in koekenmand toekomst voorzien
kleuters kennen de een uitgebreide heen-en weerschrift dat er genoeg taken
rituelen tijdens het omgeving. in de doos zijn voor alle
ochtendonthaal: De leerling vraagt of legt fruit en yoghurt in de kleuters? Op die
het goedemorgen lied contact via n of koelkast manier worden de
maan-zon meerdere kanalen. Ondertussen krijgt de kleuters voldoende
weeklijn De leerling durft te andere tafel een koek betrokken bij het
aanwezigheden communiceren met en water. Nadien wordt klasgebeuren.
taakverdeling anderen. er gewisseld. Wie klaar
pimpampoentje is, zet zijn beker op zijn
daglijn Leergebied foto en kan
Wereldorintatie T2 doorschuiven naar de
Individuele beginsituatie: De leerling gebruikt een sanitaire ruimte.
L. moet veel water kalender.
drinken De leerling ontwikkelt
(nierproblematiek). zindelijk gedrag. (Lo.)
N. durft vaak haar water Kinderen die klaar zijn
weggieten kleine met plassen, kunnen
hoeveelheden aanbieden. met een boekje aan
tafel zitten. Wanneer
S. moet glutenvrije iedereen klaar is,
koeken eten. ruimen we de boeken
op en gaan we in de
Lo. draagt nog een luier. kring zitten.
Ik zing samen met de
S. oefent de op de kleuters het lied Dag
begrippen gisteren en allemaal. Gevolgd door
morgen. de liederen Tis zo fijn
en Goedemorgen
T. oefent de dagen van de allemaal. Daarna moet
week bij de juiste prent. maan gaan slapen en
komt zon tevoorschijn.
Hierbij zingen we het
lied Dag maan, dag
zon. Ik verdeel de taken
op het takenbord
a.d.h.v. een
doorschuifsysteem.
Ik zing Welke dag is het
vandaag?.
De kleuter hangt de
prent van
pimpampoentje bij de
juiste dag. Ik stel hierbij
enkele vragen:
Welke dag is het
morgen?
Welk dag was het
gisteren?

Vervolgens is het tijd


voor de
aanwezigheden. Ik zing
samen met de kleuters
het lied Wie, wie? en
haal ondertussen uit de
zak een foto van een
kleuter. Deze kleuter
mag zijn/haar foto op
de buik van
pimpampoentje kleven.
Ik geef de kleuter een
knuffel en zeg
goedemorgen. Wanneer
alle kleuters aan bod
zijn gekomen, wordt
pimpampoentje
(handpop) wakker
gemaakt. Ik neem
pimpampoentje en zing
het lied Hallo, hier ben
ik weer. Ondertussen
kriebel ik bij iedere
kleuter en krijgen ze de
kans om een kus te
geven aan
pimpampoentje. Ik hang
pimpampoentje aan het
haakje.
Ik zing Spits nu je oren
en maak het even stil.
Ik overloop de daglijn
met pictogrammen.
15u25 Taal Thema Vaderdag: Algemene beginsituatie: Ontwikkelingsdoelen Ik wacht tot het W. luisterde
15u55 verhaal vertellend Verhaal en BuBaO: helemaal stil is en zing aandachtig naar het
voorlezen (1ste maal verteltechniek: Het Communicatie en taal dan een liedje verhaal.
aanbrengen) verhaal wordt eenmaal De leerling (=voorleesritueel /
klassikaal aangebracht. ervaart/herkent/onder liedje van Steef T. en S. toonden
De meeste kinderen scheidt/reageert op Coorevits): hun betrokkenheid
kennen het verhaal niet. alledaagse situaties. Ik zit zo gezellig in mijn door spontaan te
Taal van de kleuters: hoekje, met mijn reageren op de
De leerling begrijpt n
Ik vermoed dat veel allermooiste boekje. prenten, op het
begrippen uit dit boek of meerdere Weet je wat ik zie? verhaal en op
nieuw zullen zijn. communicatie- Weet je wat ik zie? Ik enkele vragen.
Aan de hand van de systemen. zal het je vertellen in 1,
prenten zullen de meeste De leerling 2, 3! La. begreep dat het
kinderen de woorden wel communiceert via n verhaal over Jans
begrijpen. of meerdere Ik lees het verhaal Mijn papa.
communicatie- papa van Guido van
Individuele beginsituatie: systemen. Genechten vertellend De kleuters genoten
A. Ay. en N. mogen vooral voor. Het boek gaat tijdens het
De leerling onthoudt
zaken aanduiden op de over Jan wiens vader de beluisteren van het
visuele informatie.
prent (prentvragen) . liefste papa van de hele verhaal.
B. De leerling onthoudt wereld is. Een vader
C. T., Lo. en La. moeten, al auditieve informatie. heeft veel
dan niet met het gebruik De leerling volgt een mogelijkheden tot
van SMOG, antwoorden verhaal op basis van spelen, zoals hangen
op de gestelde vragen prenten of tekeningen. aan zijn arm, vliegen
(voorspellingsvragen). De leerling begrijpt boven zijn hoofd,
eenvoudige verhalen. kietelen, vingers tellen,
voorlezen en nog veel
D. S. mag vooral helpen bij meer!
het navertellen a.d.h.v.
de prenten.

E.