Vous êtes sur la page 1sur 1

UNIVERSITETI I PRISHTINS

HASAN PRISHTINA
FAKULTETI I EDUKIMIT
PROGRAMI PR AVANCIMIN DHE KUALIFIKIMIN E
MSIMDHNSVE - AKM
Programi: Fillor

PUNIM DIPLOE
METODA DHE TEKNIKA T MSIMDHNIES

Mentori: Kandidatja:
Prof . Dr. Majlinda Gjelaj Ganimete Mehmeti

Prishtin, 2017