Vous êtes sur la page 1sur 3

Jakie cele udao mi si osign podczas lekcji?

Udao mi si powtrzy porzdnie sownictwo zwizane z czasownikami (jest ich duo i nie s
najprostsze dla nich, wic postanowiam zrobi troch grubsze powtrzenie ni zazwyczaj,
eby utrwali swka), zarwno wymow jak i pisowni. Powiczylimy mwienie: zarwno
zadawanie pyta "Can you...?", jak i krtkie odpowiedzi "Yes, I can./No, I can't". Poznalimy
now historyjk, powiczylimy j, zwrciam uwag uczniw na jej kluczowe sowa.
Przypomnielimy i powiczylimy sownictwo zwizane ze sportem/grami.

Jakie byy mocne strony moich zaj?


Dzieci miay moliwo wyjcia z awek, odegrania historyjki, powygupiania si troch, duo
mwiy (samodzielnie wymylali pytania). Mimo e zadania w podrczniku wymagay w
wikszoci mwienia lub suchania, udao mi si wcisn troch pisania. Przede wszystkim
byo sporo miechu, co mnie chyba najbardziej cieszy.

Jakie byy sabsze strony moich zaj? Z czego jestem niezadowolona?


Wolaabym przynie dzieciakom ju wydrukowane i pocite historyjki, eby nie marnowa
czasu na wycinanie ich z podrcznika + nie odbiera elementu zaskoczenia (podejrzewam, e
kolejno obrazkw wiele z nich zapamitao), lecz ze wzgldw technicznych nie mogam
tego zrobi. Powinnam bya ich wicej chwali uywajc drzewka za wspaniae mwienie, a
nie uywa tego tylko do kontroli zachowania. Najbardziej jednak ubolewam nad tym, e
pomieszaam wymow brytyjsk z amerykask przy "can" i "can't" (raz mwiam tak, raz
inaczej), poniewa chciaam, eby jak najwyraniej syszeli rnic, a pewnie tylko im
namieszaam.

Na poprawie jakich 3 aspektw lekcji skupi si na kolejnych zajciach?


1. Nie by tak jdz i wyranie ich chwali ;-)
2. Chciaabym te lepiej wyegzekwowa aktywno od innych uczniw, da im szans
wykazania si, eby nie tylko najlepsi (i najgoniejsi) uczniowie wykrzykiwali poprawne
odpowiedzi.
3. Nie koczy prac domow, a jak ciekaw/radosn aktywnoci.

Komentarze metodyka:
1. Metody, ktrymi si posuya pozwoliy na osignicie celw lekcji. Twoje zajcia miay
klarowna struktur, Brawo!
2. Sprawnie przesza przez etap sprawdzania pracy domowej. Zwr uwag na to by
skanowa wzrokiem poprawno wykonania zada oraz zaznacza na przykad smutna buk
strony i wiczenia, ktrych uczniowie nie zrobili w domu, co jest od razu cenn informacj
dla rodzicw.
3. W ramach small talku zadawaa dzieciom pytania typu: Can you blink/ climb/ itp. oraz
Show me how you blink/climb itp. OK. Jedyne moje zastrzeenie jest takie, e small talk
pojawi si po sprawdzeniu pracy domowej, a lepszym momentem byby czas tu po
sprawdzeniu obecnoci, wtedy dzieci byyby odpowiednio rozgrzane jzykowe przed
wsplnym sprawdzaniem pracy domowej.
4. Bardzo dokadnie utrwalia materia przed kartkwk przeprowadzajc trzy gry oraz
przygotowujc szybki projekt. Super!
5. Wracaj do piosenek w poprzednich lekcji, anjlepiej na kadych zajciach s wietnym
sposobem na utrwalenie materiau i dobr zabaw.
6. Odniosam wraenie, e historyjka bya dla dzieci bardzo atwa, szybko j opanoway. Ze
wzgldu na atwo pewnie omina intro czy etap wprowadzania sownictwa. Intro
mogoby tutaj skupi uwag, wyrni tre historyjki na tle caego materiau lekcyjnego.
Moga na przykad przynie pluszowego sonia, albo wycitego z papieru oraz jabko i
poprosi by dzieci widzc je odgady o czym bdzie historyjka. Za mao byo te zada na
suchanie, drugie suchanie mogo polega na tym, e dzieci podnosz karteczki ze zdaniami,
ktre akurat odczytujesz. Bardzo podoba mi si miming, uczniowie mieli okazj do
kilkukrotnego odegrania historyjki. Super!
7. Na tych zajciach nie przeprowadzia drillingu, nie byo takiej koniecznoci, ale wiem, e
potrafisz go stosowa bardzo dobrze
8. Na Twoich zajciach pojawio si duo angaujcego zarwno Ciebie, jak i uczniw
mimingu bardzo dobrze!
9. Czytanie globalne pojawio si podczas utrwalania sownictwa przed kartkwk. OK.
10. Na zajciach przeprowadzia trzy gry:
1. na rodku, pokazujesz kart ze swkiem i mwisz sowo, ale nie zawsze zgodne z
tym, co na karcie, jeli zgodne dzieci biegna w lewo, jeli niezgodne dzieci biegn w
prawo super!
2. Wybierane kolejno przez Ciebie osoby stoj na rodku i pokazuj to, co widz na
karcie bardzo fajna gra!
Wyjmujesz z jajka karteczki, uczniowie w parach ukadaj wyraenia, nagroda s naklejki
super!
11. Tu przed kartkwk uczniowie dostali karteczki w formie duych doni z uniesionym
kciukiem (jak lajki na Facebooku ekstra!) i wpisywali tam po trzy zdania z czasownikami,
ktre potrafi wykona.
12. Zwracasz du uwag na to, by wiczenia wykonywane na lekcji byy sprawdzone.
Moesz popracowa nad urozmaiceniem sprawdzania, na przykad Ty czytasz numer
przykadu dzieci chrem odpowiedzi, dziewczynki numery chopcy odpowiedzi, Ty
zaczynasz zdanie uczniowie kocz, pierwszy rzd zaczyna - drugi rzd koczy. Itp.

13. Jzyk, ktrego uywasz ma odpowiedni poziom trudnoci, jest zrozumiay dla uczniw,
ale jednoczenie wystpuje w nim pewien poziom wyzwania. Super!
14. Twoje instrukcje s jasne, wyrane, w razie potrzeby zapisujesz numery zada i stron na
tablicy.
15. Zarwno Ty, jak i uczniowie macie duo sposobnoci do uywania jzyka w czasie lekcji.
16. Stosujesz system do poprawy dyscypliny, nie zauwayam osobnego systemu do
mwienia po angielsku, ale dzieci wietnie sobie z tym radz! Gratulacje! Mwi czasami po
polsku, ale wczeniej pytaj czy mog. Gdy pytaj po polsku jak co powiedzie podaj im
model tego pytania po angielsku Teacher, how to say....
17. To bya bardzo dobrze rozplanowana, dynamiczna, rnorodna lekcja ;-) Masz wspaniae
relacje z uczniami!!! Mio na Was patrze ;-)