Vous êtes sur la page 1sur 1

LAPORAN KETIDAKAKURAN

PROJEK PENYELENGGARAAN JALAN-JALAN KAMPUNG DI SELURUH NEGERI JOHOR

Kontraktor INFRA DESA (JOHOR) SDN BHD Tarikh Semakan


Pejabat Kawasan Nama Penyelia
Daerah

Skop Kerja Rutin / Berkala / Pemotongan Rumput


Jenis
MAJOR / MINOR
Ketidakakuran
Spesifikasi /
Prosedur

a) Butiran ketidakakuran:

b) Bukti ketidakakuran :

Tarikh Tutup
Bahagian - 3 : Cadangan Penambahbaikan Penambahbaikk
an
Komen : Disahkan oleh
Tandatangan :
Nama :
Tarikh :