Vous êtes sur la page 1sur 2

V sao vn ha va l mc tiu, va l ng lc thc y s pht trin kinh t - x

hi? Ly v d thc tin.

Tr li:

- Khi nim vn ha: Vn ha l ton b gi tr vt cht, tinh thn c to ra phc


v cho bn thn con ngi.

Vn ha l i din cho trnh vn minh, thc o phm gi con ngi. Vn ha c vai


tr iu tit hnh vi, mi quan h gia ngi vi ngi bng cc gi tr v chun mc x
hi, bng vn ha, s iu tit hng ti mc ch nng cao cht lng cuc sng, c
cuc sng m no, bnh ng, hnh phc hn.

- Vn ha l ng lc ca s pht trin:

+ Ni n vn ha l ni n con ngi, v con ngi l ch th sng to ra vn ha, va


l i tng hng th vn ha. Vn ha khi dy v pht huy mi tim nng sng to
ca con ngi, pht huy nng lc bn cht con ngi. Mc tiu cui cng ca vn ha,
kinh t, chnh tr l v con ngi. c i sng tinh thn phong ph th cn phi c i
sng vt cht cao.

+ Trong kinh nghim i mi nc ta cng chng t rng, kinh t nui vn ha v vn


ha ng vai tr quan trng trong vic thc y kinh t pht trin. C th thy mt s v
d thc tin nh: nm 1945, nc ta ch trng kt hp pht trin kinh t vi dit gic
dt, xy dng kinh t trn c s ngun lc con ngi c trnh chuyn mn.

+ Trong s pht trin ca khoa hc k thut, yu t quyt nh cho s tng trng kinh t
l tr tu, l thng tin, l tng sng to v i mi khng ngng. Tim nng sng to
ny nm trong cc yu t cu thnh nn vn ha.

+ Trong nn kinh t th trng, vn ha hng dn con ng i ng n cho nn kinh


t, hng cho nn kinh t pht trin, hn ch mt vi hin tng tiu cc trong nn kinh
t th trng nh xu hng sng bi vt cht, sng bi tin t,

+ Nn vn ha vi nhng gi tr mi, s l mt tin quan trng a nc ta hi nhp


ngy cng su hn, ton din hn vo nn kinh t th gii.

+ Vn ha, nht l vn ha phng ng, c v v hng dn cho mt li sng c chng


mc, hi ha vi sc ti sn ca hnh tinh chng ta. N a ra m hnh ng x thn thin
gia con ngi vi thin nhin, v s pht trin bn vng cho th h hm nay v cho cc
th h mai sau.

- Vn ha l mc tiu ca s pht trin

+ Mc tiu ca x hi Vit Nam l: dn giu nc mnh, x hi cng bng, dn ch vn


minh chnh l mc tiu ca vn ha.
+ Mc tiu v ng lc chnh ca s pht trin l v con ngi, do con ngi, Tng
trng kinh t phi gn lin vi tin b v cng bng x hi, pht trin vn ha, bo v
mi trng. Pht trin hng ti mc tiu vn ha - x hi mi m bo s bn vng v
trng tn.

- V d thc tin:

Hng nm, nc ta t chc cc l hi giao lu vn ha vi cc quc gia trn th gii nh:


Hn Quc, Nht Bn, cng c mi quan h, gp phn thc y s lin kt hp tc
cng pht trin kinh t, vn ha, x hi,

Khi nc ta nhp my mc thit b tt, hin i m khng bit s dng th cn phi c


cc lp hun luyn k nng s dng nhng thit b . V khi chng ta s dng thnh
tho c nhng my mc thit b hin i th s gp phn thc y nn kinh t pht trin
hn.

Nc ta ang cng c nn gio dc bi quc gia no t thnh tu gio dc cao, tc l c


vn tr tu ton dn nhiu hn th chng t x hi pht trin hn, c kh nng tng
trng di do.