Vous êtes sur la page 1sur 6

FACILID

SWITCH
VASIJA ALTO ALTO NIVEL (LSHH)
SI NO
TKV-500-1 X
TKV-500-2 X
TKV-500-3 X
TKV-500-4 X
TKV-500-5 X
TKV-500-6 X
TKV-500-7 X
TKV-500-8 X
TKV-500-9 X
TKV-500-10 X
TKV-500-14 X
TKV-500-15 X
TKV-500-11 X
TKV-500-12 X
TKV-500-13 X
TKV-500-16 X
TKV-500-17 X
TKV-500-18 X
TKV-500-19 X
TKV-500-20 X
TKH-500-1 (Tanque Testing Bacano) X
TKH-500-2 (Tanque Testing Bacano) X
TKV-REPOSO X
TKV-1300-1 X
GB-3500-1 X
SKV-01 X
SKV-02 X
SKV-03 X
SKV-04 X
SKV-2000-5 X
DKT-01 X
DKT-02 X
TRATADOR X
TK DISPAROS TRATADOR X
TKV-SCI-500-1 X
TKV-SCI-500-2 X
TKV-500 DIESEL X
TKV-500 DIESEL BACANO X
TK CALDERA CONDENSADOS X
TK CALDERA RESERVA AGUA X
TK CALDERA COMBUSTIBLE X
CAJA API X
FACILIDAD AKIRA/KITARO/BACANO

TRANSMISOR INDICADOR DE NIVEL (LIT)


ALTO NIVEL (H) ALTO ALTO NIVEL (HH) BAJO NIVEL (L)
SI NO SI NO SI
X X X
X X
X X
X X
X X
X X
X X
X X
X X
X X
X X
X X
X X
X X
X X
X X
X X
X X
X X
X X
X X
X X
X X
X X X
X X
X X
X X
X X
X X
X X X
X X X
X X X
X X X
X X
X X
X X
X X
X X
X X
X X
X X
X X
DE NIVEL (LIT)
BAJO NIVEL (L) BAJO NIVEL (LL)
NO SI NO
X
X X
X X
X X
X X
X X
X X
X X
X X
X X
X X
X X
X X
X X
X X
X X
X X
X X
X X
X X
X X
X X
X X
X
X X
X X
X X
X X
X X
X
X
X
X
X X
X X
X X
X X
X X
X X
X X
X X
X X