Vous êtes sur la page 1sur 2

ASSUMPTA EST MARIA

(Offertorij za Veliku Gospu)


s.M.Tarzicija Fosi (1924.)

3 > > j f > j


## 4 j
Moderato

& 4

T.
J J J
mf
As - sum - pta est, as - sum - pta est, as - sum - pta est Ma-

3 > j >
? ## 4
4 J
>
B.
As - sum - pta est, as - sum - pta est, as - sum - pta est Ma-

## j U
8 p
j
& J

mf
- ri - - a in coe - lum As - sum -

U
? ##
# # j

- ri - - a in coe - lum. mf As - sum - - - -

##
13
j j U
& J J w
w #


- pta est, as - sum - pta est Ma - ri - a in coe - lum:
U
? ## J
J
- pta est, as - sum - pta est Ma - ri - a in coe - lum:

> - dent gau


##
19

& #
J
#
mf >
mf ge - li,
>
gau - dent An - gau - dent

? ## >

J

>

mf
gau - dent An - ge - li, gau - dent An - ge - li, gau - dent
j j nn j
2 p
##
24
b
n
mf
& #

J J J

n b b j
An - ge - li, gau - dent An - ge - li, gau - dent An - ge - li,

n # j
? ## j n b n n
J J
An - ge - li, gau - dent An - ge - li, gau - dent An - ge - li
>
## b j b bj j > j j>
nb j
29
b n b b
& J J J
ff J J
f gau - dent An - ge - li, col - lau - dan - tes be - ne - di - cunt

? ## b n b
j b nj nj n n bj j n
J J J J J
gau - dent A - ge - li, col - lau - dan - tes be - ne - di - cunt

> >
## b
33
j
j j > j U
& n J
#J
#
J J
J
Do - mi - num, be - ne - di - cunt Do - mi - num. Al - le - lu -

? ## bb j j j
n # n
j

J J J J
Do - mi - num, be - ne - di - cunt Do - mi - num.

>Al - le - lu -
j
- ja,
>
Al - le -
##
37

& # # n# n

- ja, Al - le - lu - ja, Al -

? ##
J
mf Al - le - lu -
lu - - ja, f
## w
ff

41
w w
& # # #
- le - lu - ja, Al - le - lu - - ja.

? ## b w
w

n
- ja Al - le - lu - ja.