Vous êtes sur la page 1sur 4

ANEOSKA PJESMA

Franz Schubert

q=76
Sostenuto

Flauta b
& 4
4 J
j
mp
4
Sop & b 4 J
J J
p
S ne - ba an - e - o -ska
Sostenuto q=76
4
S po -lja -na pa - sti - ri

& b 4
mp


Org p
? b4 w w
4w
6
w
Fl. &b J

b j
& j J J
S.
J J
pje - sma ra - do - sno od - zva - nja svud, mf pje-sma an - el - skih
hr - le svjet - lo im je u sr - cu, svjet - lo ne - bes - ke

&b

{

mf

Org.
?b
w


10

Fl. &b J

j j
p
j J

S. & b
ko - ra jer se ro - di Bo - ji Sin. Sla - va na vi - si - ni
sre - e o - ba - sja - va nji - hov put. ur - no hi - te pre - ma

&b
Org.
? w j
bw w


2


14

Fl. &b
p mf f
b J
S. & J
Bo - gu an - e - li pje - va - ju, na zem - lji mir svim, lju - di
gra - du, gra - du Be - tle - he - mu da hva - lu da - du no - vo

&b
b
Org.
?
b w n w

n n n
19

Fl. &b
mf mp p
b n J n j j j n J
S. & J J J
ma, do - bre vo - lje, do - bre vo - lje mir svim lju - di - ma.
ro - e - nom Kra - lju, ko - ji sni - va san u ja - sla - ma.

&b
n
n
Org.
?
b #w # w


23

Fl. & b n

& b nw w nw
w w w
Org.

{
?b
#w # nw

-.
3
-.

27

Fl. &b
p
j
j j j j
pp

&b

S.

Sni - vaj sni - vaj, sni - vaj mi - lo Dije - te ne - ba, sni - vaj,
j j
& b

j j j


S
A J J J J J
pp Sni - vaj
j j j j
sni - vaj sni - vaj mi - lo Dije - te ne - ba, sni - vaj,

?b JJ J
J
T
B

j
& b w
w
J
pp
Org.
w w
? b w w

-
. -
. -. -.

32
J - -
. .
Fl. &b J
p
b j j j j j
&
S.
J
sni - vaj, sni - vaj raj - ski bla - en san. p Maj ka tvo - ja
j j j j j
S b
&
J
A J J J J
j j j j
svi - vaj, sni - vaj raj - ski bla - en san.

T ?
B b
J J

J

J

j j
& b w
w
J
Org.
w
?b w w

4
37
#
Fl. &b J
mf p
j
&b j

S.

mf bdi - je nad To - bom, sni - vaj, sni - vaj,

j
S
&b
A J
sni - vaj, sni - vaj,

?
b
T
B

j
& b
w
J
w w
?
Org.

b w


2.
41

&b
1.
Fl.

j j j
S. &b J

sni - vaj raj - ski bla - en san, san.

j j j
& b j
J J
S
A
J J
j j j j
sni - vaj raj - ski bla - en san. san.

?

b
T
B J J J J


1. 2.

& bOrg.

?b w
w

Vous aimerez peut-être aussi