Vous êtes sur la page 1sur 3

Pastwowy monopol przeciw Socjalizmowi

Jednym z najbardziej znaczcych znakw naszych czasw jest ochoczo, jak okazuje nasze
walczce drobnomieszczastwo, w stosunku do wasnoci pastwowej lub komunalnej, dla
odcienia si od presji ekonomicznej, z ktr si boryka. W taki sposb moemy w Anglii znale
dania nacjonalizacji systemu telefonicznego, rozbudowy przedsibiorstw komunalnych w
zakresie wykorzystywania elektryczno, o rozbudow systemu paczkowego na pocztach,
nacjonalizacji kolei i kanaw. W Irlandii mamy naszych reformistw z klasy redniej dajcych
od pastwa pomocy dla rolnictwa, pastwowego wykupna ziemi, melioracji gruntw, budowy
pastwowych dokw, nabrzey i portw, pomocy pastwowej dla przemysu rybowczego,
pastwowej kontroli relacji pomidzy najemc rolnych a obszarnikiem, i take nacjonalizacji kolei i
kanaw. Istnieje pewien odam socjalistw, gwnie w Anglii, ktrzy niestrudzenie obwouj
wszystkie te dania w zakresie dziaalnoci pastwowej jako oznaka wzrostu ducha
socjalistycznego wrd klasy redniej, a zatem godnym wsparcia, jakie robotnicza demokracja
moe temu da. W pewnym stopniu taki pogld wydaje si uzasadniony. Fakt, e dua cz klasy
kapitalistycznej przycza si do dania interwencji pastwowych w przemyle jest pewnym
znakiem e przynajmniej stracia ona przynajmniej aroganck wiar w samowystarczalno
prywatnej przedsibiorczoci, ktra charakteryzowaa ich klas pokolenie wczeniej; oraz e zostaa
ona zmuszona do uznania faktu, e istnieje wiele rzeczy, w ktrych mzg, samodzielno i
osobista odpowiedzialno kapitalisty s zupenie zbdne. Argumentowanie, e skoro w takich
przedsibiorstwach posiadacz prywatny jest zbdny, a zatem pominity moe by we wszystkich
innych formach dziaalnoci przemysowej, jest wystarczajco logiczne i naprawd nie moemy
dostrzec, w jaki sposb zwolennicy spoeczestwa kapitalistycznego kontynuuj domaganie si
takiej wasnoci pastwowej o jakiej wspomniaem wasnoci, w ktrych prywatny kapitalista jest
postrzegany jako zbdny, i nadal upieraj si przy niezbdnoci prywatnego kapitalisty we
wszystkich innych rodzajach gospodarki. Musimy pamita, e kade dziaalno uyteczna
wykonywana przez pastwo lub samorzd na dzie dzisiejszy bya jednoczenie wykonywana przez
osob prywatn dla zysku, i e zgodnie z wczenie panujcymi przekonaniami wycznie osoba
prywatna nie moga ich naleycie wykonywa.

Jednake pomimo tego wszystkiego, my, bez adnej chci czepiania si lub dogryzania,
podkrelamy, e nazywanie wszystkich tych da socjalistycznymi jest w ogromnym stopniu
mylce. Wasno socjalistyczna oznacza przede wszystkim wsplnotow kontrol robotnikw nad
rodkami produkcji; bez tej wsplnej kontroli publiczna wasno pastwowa czy komunalna nie
jest socjalizmem to wycznie kapitalizm pastwowy. dania drobnomieszczaskich
reformatorw, od Railway Reform Leadue poprzez reszt, s po prostu planami uatwienia
transakcji biznesowych dla klasy kapitalistycznej. Pastwowy system telefoniczny dla taszych
wiadomoci w interesach klasy redniej, ktra jest gwnym uytkownikiem systemu
telefonicznego; pastwowe koleje dla taszego transportu towarw w interesie handlowcw z
klasy redniej; pastwowa budowa dokw, nabrzey itp. - w interesie kupcw z klasy redniej; w
rzeczywistoci teraz kady czoowy projekt, odwoujcy si do pomocy pastwowej, jest projektem,
majcym na celu odcienie kapitalisty handlowca, producenta lub farmera. Jeli wszystkie one
jutro weszyby w ycie nie koniecznie zmieniyby pooenie klasy robotniczej na lepsze: nadal
mielibymy w naszym przemyle pastwowym, jak samo jak w dzisiejszym urzdzie pocztowym,
t sam nieuczciw klasyfikacj dochodw, i te same despotyczne rzdy nieodpowiedzialnej gowy.
Ci, ktrzy pracowaliby najwicej i najciej, nadal otrzymywaliby najmniejsze wynagrodzenie, a
szeregowi pracownicy nadal byliby pozbawieni wszelkiego gosu, tak samo jak we wszystkich
prywatnych przedsibiorstwach.

W zwizku z tym powtarzamy, e wasno pastwowa i kontrola niekoniecznie jest socjalizmem


jeli tak by byo, wtedy armia, marynarka wojenna, sdy, stranicy wizienni, konfidenci, kaci,
wszyscy oni byliby socjalistycznymi funkcjonariuszami, jako e pastwowymi urzdnikami ale
wasno pastwowa caej ziemi i rodkw pracy, poczona ze wsplna kontrol robotnicz nad t
ziemi i rodkami, byaby socjalizmem.

Projekt pastwowej lub komunalnej wasnoci, bez akompaniamentu tej robotniczej kontroli, s
tylko projektami na rzecz udoskonalenia mechanizmw rzdu kapitalistycznego projektami w
celu zrobienia reimu kapitalistycznego szanowanym i efektywnym dla celw kapitalistw; na
drugim miejscu stawiaj instynkt wiadomego klasowo czowieka biznesu, ktry uwaa e
kapitalista nie powinien erowa na innym kapitalicie, gdy mogliby si zjednoczy i wsplnie
erowa na robotnikach.

Widoczna staje si wic przepa, oddzielajca drobnomieszczaskie propozycje nacjonalizacji


od socjalistycznych da rewolucyjnej klasy robotniczej. Ta pierwsza proponuje nadaniu
pastwu klasowemu powiernikowi wadzy politycznej klasy kapitalistycznej pewnych
uprawnie i funkcji, majcych by wykorzystywane we wsplnym interesie klas posiadajcych; ta
druga proponuje obalenie pastwa klasowego i zastpienie go pastwem socjalistycznym,
reprezentujcym zorganizowane spoeczestwo Republik Socjalistyczn.

Worker's Republic, 10 czerwca 1899