Vous êtes sur la page 1sur 12

La Fuerza Escondida

Banda Instrumental LPC


Adaptacin: Felipe Maturana Arreglo: Carlos Rodrguez

b 4 4
A

Flauta & b 4 J 4
J
J J J J J J

& b 4 J 4
b4 4
J J
Clarinete en Sib J J J J J

& b 4 4
b4 4


Saxofn Contralto

b 4 4
Saxofn tenor
& b 4 4
bb 4 j 4
& 4 4
j


j j j j j j
Trompeta en Sib
? b 4 4
b 4 4
Trombn


/ 4 4
A
Percusin 1
4 4

/ 4 4
Percusin 2
4 4

/ 4 4
Bombo
4 4

bb 4 j 4
& 4 4
j

j j j j j j
Glockenspiel


B
b J

7 1. 2.

Fl. & b
J

&b
b J
Cl.
J
b
&b j
Sax. Alt.
w
b
Sax. ten.
& b j
w
b
&b j j
Tpt.

?b
j
b
Tbn.
w

B
/
1. 2.

Perc. 1

Perc. 2 /

Bmb. /

bb j
Glock.
& j

2


b

12

&b w
J

Fl.

b
&b w
Cl.
J
b
&b

j
w

Sax. Alt.

b
& b
j
Sax. ten.
w
bb
& j
Tpt.
w


?b j
b
Tbn. w

Perc. 1
/ w

Perc. 2 / w

Bmb. / w

bb
Glock.
& j
w
Flauta
La Fuerza Escondida
Banda Instrumental LPC
Adaptacin: Felipe Maturana Arreglo: Carlos Rodrguez

b 4 J 4
A

b
& 4 4 J J J J J

J
b
5
J
1.

&b J J


b B
9 2.

& b

14
b
&b w
J
La Fuerza Escondida
Clarinete en Sib Banda Instrumental LPC
Adaptacin: Felipe Maturana Arreglo: Carlos Rodrguez

4 J 44

A

&4 J J J J J


J

5
J
1.

& J J
9&
2. B


14
w
& J
Saxofn Contralto
La Fuerza Escondida
Banda Instrumental LPC
Adaptacin: Felipe Maturana Arreglo: Carlos Rodrguez

# 4 4
& 4 4
A


B
# j 1.
7

2.

& w

# j
13

& w
Saxofn tenor

La Fuerza Escondida
Banda Instrumental LPC
Adaptacin: Felipe Maturana Arreglo: Carlos Rodrguez

& 4 4

A
4 4


7
1.
J w
2. B

&


w
13

& J
La Fuerza Escondida
Trompeta en Sib Banda Instrumental LPC
Adaptacin: Felipe Maturana Arreglo: Carlos Rodrguez

& 4 4
A
4 j 4 j

j j j j

& j
j

5 1.


j
J


9

2. B

&

&
14

j
w
Trombn

La Fuerza Escondida
Banda Instrumental LPC
Adaptacin: Felipe Maturana Arreglo: Carlos Rodrguez

? bb 44 44
A

? bb w
j
7

1. 2.

? bb j
13
w
Percusin 1 La Fuerza Escondida
Banda Instrumental LPC
Adaptacin: Felipe Maturana Arreglo: Carlos Rodrguez

/ 4 4
4 4
A


7 1. 2.

/
B

12

/ w
Percusin 2 La Fuerza Escondida
Banda Instrumental LPC
Adaptacin: Felipe Maturana Arreglo: Carlos Rodrguez

/ 4 4
4 4
A

/
7 1.

B
9 2.

11

14

16

/ w
Bombo

La Fuerza Escondida
Banda Instrumental LPC
Adaptacin: Felipe Maturana Arreglo: Carlos Rodrguez

/ 4 4
4 4
A


7 1. 2.

/
B

12

/ w
Glockenspiel
La Fuerza Escondida
Banda Instrumental LPC
Adaptacin: Felipe Maturana Arreglo: Carlos Rodrguez

& b 4 j 4
A
b4 4 j j j j j

j
b j
5
j
1.

& b j

b
9

2. B

&b

b
14

& b
j
w

Vous aimerez peut-être aussi