Vous êtes sur la page 1sur 2

Dialog maeski

Dialog maeski to dusza chwila czasu


spdzona w spokoju, co miesic, razem. Dialog
ma suy budowaniu jednoci maeskiej, Schemat Dialogu Maeskiego
oraz umocnianiu ogniska domowego. To
chwila spdzona pod okiem Boym i przy
Boej pomocy.
Podczas dialogu omw ze wsplmaonkiem nastpujce relacje:
Jak przeprowadzi
dialog maeski 1. JA-JA
Przygotowanie. Z czym przychodz na dialog maeski?
Zorganizowa sobie spokojny czas, aby nie Co we mnie yje tu i teraz? O czym myl? Co mnie cieszy? Co mnie martwi?
przeszkadzay dzieci, telefon itp. Uwaa, Co si zmienio we mnie od ostatniego dialogu?
eby nie mie wtedy na gowie jakich
niespodziewanych kopotw, wyjazdu w
nastpny dzie, naglcej pracy. Wyciszy si 2. TY I JA.
przez spacer, zmian otoczenia, muzyk,
kilka minut ciszy...
Jakie uczucia ywimy wobec siebie w tej chwili?
Atmosfer dialogu trzeba przygotowa przede W jaki sposb wyraamy sobie mio, wdziczno, zainteresowanie?
wszystkim w swym sercu przez rado i
modlitw, aeby staa si swobodna i Czy jestemy ciekawi siebie? Czy cigle poznajemy si nawzajem?
duchowa. Trzeba jednak strzec si Jakie trudnoci napotykamy w wypowiedzeniu si jedno przed drugim?
sztucznoci i udawanej serdecznoci.
Przychodzi na dialog nie jak na konferencj,
W jakich dziedzinach najtrudniej nam si zgodzi i dlaczego?
ale jak na spotkanie zarczynowe, z Czy dzielimy wsplnie nasze zajcia domowe?
gotowoci przyjcia ukrytych darw, z Czy wsplnie rozporzdzamy naszym czasem, naszym mieniem?
ktrymi kochana osoba zechce si z nami
podzieli. Postanwcie, e nie bdiecie si Jakie s obecnie nasze pragnienia w stosunku do siebie?
pieszy! Jakie miejsce zajmuje akt maeski w naszym yciu?
Przebieg dialogu. W jaki sposb pomagamy sobie w rozwoju naszej osobowoci, uzdolnie?
Prawdziwy dialog maeski odbywa si w Czy modlimy si razem? Czy modlimy si jedno za drugie?
obliczu Boga, dlatego od razu stacie przed Co moemy zrobi, aby zbudowa wiksz jedno w naszym maestwie?
Nim. Niech zapalona wieca bdzie znakiem
Jego obecnoci. Przeczytajcie wsplnie z
Pisma w. fragment, ktry wybralicie 3. MY I NASZE DZIECI.
wczeniej na ten wieczr. Mdlcie si
wsplnie i dugo. Jeli to moliwe, niech
kade z was gono, spontanicznie wypowie Czy dzielimy wsplnie odpowiedzialno i trud w wychowaniu dzieci?
swoj modlitw. Taka modlitwa najbardziej Czy mamy do czasu na pomoc, rozmowy i zabawy z nimi?
zblia serca do siebie. Gdy pokj Chrystusa
owadnie wami, podzielcie si wzajemnie Czy oboje stosujemy te same metody wychowawcze?
swoimi mylami, alami, tym, co was nurtuje. Jak zachcamy i podnosimy na duchu nasze dzieci?
Nie zatrzymujcie si na was samych, na
Jaki udzia maj nasze dzieci w yciu domowym: w codziennych obowizkach?
waszych aktualnych troskach. Powrcie do Jaki model ycia ukazujemy dzieciom swoim postpowaniem, sowami?
rde waszej pierwszej mioci, do ideaw, Jak wyglda nasza modlitwa rodzinna?
z ktrymi tak radonie podjlicie wspln
drog. Odnwcie wsplny zapa, wasz
gotowo. A potem powrcie do 4. MY I INNI.
teraniejszoci. Porwnajcie dawne ideay z
obecn rzeczywistoci. Zrbcie maeski,
rachunek sumienia. W duchu zrozumienia i Jakie relacje mamy z rodzin?
troski zobaczcie wyzwania dla waszego
mazestwa.
Czy dbamy o nasze przyjanie?
Co jest dla nas wane w kontakcie z innymi?
Nastpnie powicie chwil czasu, aeby Ktre relacje cenimy w sposb szczeglny?
spojrze na kade z waszych dzieci. Procie
Pana, aby da Wam wiato, tak bycie Jakie jest nasze nastawienie do ssiadw, osb napotykanych przypadkowo?
potrafili patrze i kocha wasze dzieci na Jakie jest nasze zaangaowanie w subie blinim, Kocioowi, spoeczestwu?
wzr Jego mioci, bycie je prowadzili Czy dajemy wiadectwo przynalenoci do Kocioa?
wedug Jego zamiarw.

Przeledcie wasze relacje z innymi. Co was


czy i jakie wiadectwo dajecie jako
5. MY I NASZ BG
maestwo, rodzina.
Jak wyglda nasza wsplna modlitwa?
Zapytajcie jak wyglda Wasze wsplne ycie
duchowe. Czy Pan jest naprawd pierwszym, Czy dzielimy si owocami duchowymi? Lektur duchow, modlitw?
ktremu chcecie suy w swojej rodzinie, Czy wsplnie rozwijamy si duchowo?
wsplnocie , Kociele i spoeczestwie. Jak si motywujemy do rozwoju duchowego?
Na koniec w duchu dzikczynienia za mio Jak wyglda nasze ycie sakramentalne i wierno zobowizaniom wsplnoty?
i wszelkie dary zawierzcie swoj przyszo Czy rozeznajemy wol Bo? Czego Bg oczekuje od nas?
Opatrznoci Boej.
www.domowykosciol.org
Dekalog Dialogu Maeskiego

1. Pamitaj, e to Pan Bg podj z Tob delikatny dialog. Warto go podj i rozwija.


Przykazanie mioci, ze szczeglnym zauwaeniem sw: Bdziesz miowa... bliniego swego jak siebie
samego, jest punktem wyjcia dialogu.

2. Staraj si, zarwno u siebie jak i u wspmaonka odrnia uczucia od:


ocen i osdw,
postaw,
opini i pogldw.

3. Bd wraliwy na wspmaonka. Wraliwo oznacza zdolno do odczytania wewntrznych


potrzeb drugiego czowieka, poza powierzchownymi emocjami, odruchami, zachowaniami.

4. Staraj si bardziej:
sucha ni mwi,
dzieli sob ni dyskutowa,
rozumie ni ocenia.

5. Wzmacniaj przekaz niewerbalny przez umiech, przytulenie, przyjazdny gest, spojrzenie lub inny
sposb, ktry dyktuje ci serce.

6. Zaakceptuj, e napicia pomidzy tob a twoj on czy mem, s zjawiskiem naturalnym.


W sytuacjach trudnych warto podejmowa dialog wci na nowo i by gotowym do niego nawet wtedy, gdy
zdaje si, e zawodzi. Bez cierpienia nie ma dialogu. Bd gotowy na przebaczenie.

7. Nie prbuj prowadzi dialogu za wszelk cen, zwaszcza, gdy twj wspmaonek tego wyranie
nie chce. Bd cierpliwy.

8. Nie prbuj wspmaonka dialogiem zmienia, ale staraj si przede wszystkim go pozna
i zrozumie.

9. Bd pokorny. Zaakceptuj siebie i swojego wspmaonka ze wszystkimi sabociami


i ograniczeniami, ale take wartociami, jakimi Bg was obdarzy. Uznanie swoich ogranicze moe by
pocztkiem skutecznej przemiany, a dostrzeenie waszych talentw pocztkiem ich mnoenia.

10. Staraj si rozezna w sobie to, jak dalece kierujesz si autentycznie bezinteresown mioci oraz jak
dalece prbujesz wykorzysta dialog do podporzdkowania sobie wspmaonka.

Na podstawie J. Grzybowski,
Wprowadzenie do Dialogu, Krakw 1997, List 06.2006

www.domowykosciol.org