Vous êtes sur la page 1sur 78
Y \ / 1 ]anmIr)' I966 $12) N0. I cabiem" du i 1 I 1
Y
\
/
1
]anmIr)' I966
$12)
N0. I
cabiem" du
i
1
I
1
\ CINENL L
in englzkh
Special Flashback Ixme
.
1
~\
‘-1
1
‘Q
1
r
1
\
1 —_ l(l(l(KKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKK X K X I FILM CULTURE Ilo. 36 Q X I X
1
—_
l(l(l(KKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKK
X
K
X I
FILM CULTURE Ilo. 36
Q
X I
X
SPECIAL GRIFFITH ISSUE
X
X
X
"
X
Tll
X
:
anniversary ol
ii
commemorating the
X
DAVID WARII GRlFFITIl'S
Z
X
3
.
.
.
.
X
Revolutionary
Masterpiece oi the Amencan CIVII War
*3 ,=u
==
I
and the
Reconstruction Perlocl in the Old South
THE BIRTH
;
2
I
X
3
Ml
¥
OF A NATION
X
=
~l
ac
X
(1915-1965)
¥
X
The Violently Controversial Story of a Violently Controversial Film
X
*
By SEYMOUR STERN
X
*
ac
X
A Treasury of History, Information, and Photographs
ac
X
of a Film that Began as the Cinema’s First Super-Spectacle, and Became an Explosive Political
I
2
The Story
O
Social Event in Modern American History
and
ac
X
as It Did Without the Powerful Ideological Musical Score that JOSEPH
x
I
Why It Could Not Have Succeeded
X
and GRIFFITH
Compiled and Edited for It
CARL BREIL
Gave Birth to the Screen as an Art in Its Own Right, with Its Own Techniques of Acting
ac
X
I The Film that
and Production
><
.
x,
.,
Mother" (or the
‘Father") of
I
The Film that Shattered Forever the Erroneous Dogma that the Stage ls the
X
the Screen
I The Screen vs. Stage Conflict
X
Stage Snobbism —
from 1915 to 1965 —The Creative Film vs. Reactionary
¥
Impact of Griffith's
Global
X
Form of Psychological Terror and Warfare—The
This — and Other Aspects of
¥
The Ku Klux Klan as a
Spectacular Masterpiece
on Motion Picture Production
from that Day to
X
this Rich Commemorative 50th Anniversary Issue
World's First Great Film, Featured in
X
the Story of the
$2.00
;.J
56 pages of photographs
x
272 pages
X
ON SALE: Leading Newsstands and Bookstores
X
0| WIIII IQ:
¥
X
FILM CULTURE, Dept. C, 414 Park Avenue, South, New York, N.Y. 10016
¥
Kl(KKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKK
K
K
Q
_
_i
»_--
FM -1; F A A A \ ca/oiem rlu in englixh Number T — JANUARY
FM
-1;
F A A A \ ca/oiem rlu
in englixh
Number T — JANUARY T966
‘H:
*
_
;f*>1=-
‘TV
Conlribulors
4
~
.""'!.
5
k
CAHIERS IN CONTEXT
5
.
Inlroduclian by Andrew Sorris, Ediior-in-Chief
ON THE POLITIQUE DES AUTEURS
Andre Bazin (CdC :70)
8
NIGHT, ECLIPSE, DAWN
19
An inlerview with Michelangelo Amonioni
Jean-Luc Godard (CdC 2160)
A CERTAIN TENDENCY OF THE FRENCH CINEMA
31
Francois Truaul (CdC :31)
AMBIGUITY OF THE CINEMA
42
Roger Leenhurdi (CdC :_-TOO)
WHAT |S M|$E-EN-SCENE
53
Alexandre Aslruc (CdC :100)
BERGMANORAMA
56
Jean-Luc Godard (CdC :85)
MY EXPERIENCE
63
Max Ophuls (CdC :81)
FIRE AND ICE
69
Alexandre Asiru: (CdC :18)
\
-
CAH|El§ DU CINEMA IN ENGUSH
Cuhien Publishing Company, 63$ Mudimn Ave,_ N.Y., N V. IOOZ1. U5A
Publhhll. JOSEPH WEILL
*
Edilur-in-Chief: ANDREW SARRIS
Managing Edilol. RALPH BLASI
Tmmlavau FOSS KAFUN
G.
N ERSBERGEI
JOHN K. E. HITEHCOCK
Duign Cnnwllunlz MARTIN |.VNN
All righn vesuvei Capyviql T966 by Cuhvz-1; Vubliuhina Cumpunv_
3
Contributor: ‘ 1 1 ROGER LEENHARDT ALEXANDRE ASTRUC (sionding) w The Late MAX OPHULS .;&,
Contributor:
1
1
ROGER LEENHARDT
ALEXANDRE ASTRUC (sionding)
w
The Late MAX OPHULS
.;&,
in ‘--
The Lute ANDRE BAZIN
FRANCOIS TRUFFAUT
*7
JEAN-LUC GODARD
4
Cabier; I , in Context /fy Am/r¢'n' furris, E1/ilor '| In t'tr.~t i~~ut- ~-t :\
Cabier;
I
,
in Context
/fy Am/r¢'n' furris, E1/ilor
'| In
t'tr.~t
i~~ut-
~-t
:\
ttt:tg4:tzittt~
:tItnt>.~t
:ttttuttt;|ti\";tII_\
~It~ttt:ttttI~ zt <It-tztilt-II |It'r|:tt':tti-nt uf itttt-tttiutt.~_ ]1t't'Ili|]|~
t~\'t'n :t rntt.~ittg_; t':tII tn :tt'nt~ fur :tII t'i;4Itt~tttittrIt-tI t't-:t<|-
t<|'\.
I'ttI1>t'ttttt:ttt-I_\, tn_\
on
thi~
t't-<'Iitt§_'.~
->t\‘:|~i~»tt
:m~
~tttI'tt~t'<I
with
:t
\';t_4tu-
tt=>~t;tI;\-itt
fur ztttcivttt
:tt~.~tItt-tir
I>:tttIv.~
1I<-t'tttt-|I tItrutt_4It tItt- ttti~t~ ~-|' tttrttt—
t~ttI_\'
tIintI_\
\\‘It:tt \\':t~ it zthuttt
(‘tr/ti.'r_\~ tln
('i)||m1
thztt t'.\’
~n'_\.
\'itt'tI
>t>tttt-
~n tttttrh?
t|.~
|':tt'tI_\.
~tt1t]m~t',
it
\\':t~
1-I‘
I
:t t':t.~t- 1-I ('11/tit'r.\*
rt-It-;\~itt_-_' tmr cttltttrttl
ittltihitit-tt.~ thv
I':tri.~ tt‘:ttIitiutt:tII\
h:t.~
rt-I<~:|_~t-II
thv ~t~\tt:tI
hthi’
~.\':|_\
I\itinn.~ of I>:tcI\\\':\t'<I
\ttj_{Iu-_\':t\utt~.
.\'t>t tIt:tt tht-rt- i~
tnurr .~itt :ttttI
~\-\ in
I‘:tri~ than :t|t_\\\'It<-r<- <-I.~<-, >itn|>I_\
ttturr .tu:'uir _I-tII'I't‘, ttt<-t'<- ltm '."i!t|/‘ nt<m~ jniu tit‘ i'i?'r't'.
;\|ttI. \\h:tt i.~ tttt-rv itttpt-t't:tttt_ tttt>t‘t* ~:-t|~tt:tI rt-tttt-Ii’
A
rit_\
in tItt- I:tttgtt:t_-gt it~t-It.
I':tt'i>.
\\'I1\-t‘t-
t~\'<-r_\tItitt_-4
i~
s
i\
t->r ttt:nt\
-
pt-~~iItIt~ :ttt|I ttt|tItitt_-4
ttt-rt-~~:tt‘_\'_
It:t~ In-rn
the
cztpitttl
ut'
tItt-
\\‘<-t*I<I
tut"
|]Ittt
t-ntIttt.~i:t>t~.
_\‘t-:tr~
p:trt|_\ In-t':ttt.~<‘ nt tltv t-xtr:t<=t'tIitt:tt'_\' t-t'11»rt~' nf thv (‘inv
Q
nt:ttIt{-t|tt\'
I-‘r:ttu_~:ti~, |>:tt‘tit'ttI:trI)'
itt
it~
~Ii_4htI_\
\ttIt\'t't'-
.~i\‘<~ I{ttt~ <I'l'Ittt In-rintI. :ttttI ]|:tt'tI_\
I>t't":ttt~t' I-I tItt~ rttI
tttr:tI \'it;tIit_\
wt ('uIti.~r.\" tlu ('im7ntu.
,\\
]utt_-4-titttv
rt-:ttIt~t‘
1|
->t‘
('u/|it'r.\-
.-rt
[mitt-_-t|i_c,
I
~ItttttItI :tt I\~:t.~t :ttt<-ttt]>t In ~t'l tItt- t't-mtwl ~tt':tigItt :tI>|>ttt
thv tttztgztzittt-K :tIIt-gt--I Ittn:trit~.~. Xutt in it~ t}t't<-<-tttIt
_\v:tr ut ]>ttI>Iic:tti->tt :t~ :t ttt<tttthI_\ lm ttt:t_;:tzitt<-_ ('ttIti.'|_»
Int‘ ttritttt-<I
Ittttttlrt--I~ uf J\l'ltt‘It'~
t‘:tttg_-itt_; 1-\'\-r t~\'t-t'\
rt-Int‘
of tht- rriticnl
~]u-t'\t'ttm
ztrt-lm
t't"t>ttt
j4t':t_\'
t--
II|>II\\\'umI I)t_~ I.tt\<'.
\t'ttt:tII\' thv :trticIt~.~ I It:t\'t~ \‘I!t|~
on tn rrprittt itt tIti~ i~~ttt- rtttt tn tItt- c<=tt~t~t'\':tti\'t- ~i<Ir.
Iiztzitt. (}t>tI:tnI_ 'I'rtttt:tttt_
I.<-t-|tIt:tr<It_
.\~tt‘tt\' zttul l )]>h’
ttI~ :tt't~ rtttittt-tttI\
n~~pt~ct:tI|It~ nzttnt-~ :uI\’:tttt"ittj;
vtttt
ttt'tttI)' ~<-tttt<I ttmitinttx
IIt<-t'<- :trt- :trli\"I\'~ tvn
Itt§_~ttt:tt‘
lit-r;_'tn;ttt,
I\'t-ttji
.\|izt>;,-ttclti
:ttt<I
I7.
\\'_
X|ttt‘tt:\tt_
ztn
itttvrvit-\\'
with
.\|tt1-ttiutti,
IIt»\\'
~:tI't~
czttt
_\~>tt
_4t~t?
I
\\'It:tt'~ 1-tt
ttt-xt
ur
\\'t*<-I\I‘
$1-t'g4t-i
I{i~t~tt~tt-in
tIt;tt
pztitttt-rl
~t>tl.
_|v:tn
|{<-ttuir?
\\'Itt~rt~ :tt't-
tIt\'
:tt'ti\'I~-~
"Y‘
mt
IIitcItmt'I\' zttttl
II:t\\'I\~_
:||ttI, t~\'t~n
tttut't'
t»tttt':t;;t~
t»tt~I_\, utt I{.~tItt~t' \\'iIlI:tttt.~ zttttl |{tI;_':tr (I, I'Ittt<-t"?
:t~I\
~t-ttti-rI1r'tnrit":tII}
tn_\'.~<-It'
tht-~<~
<|tt<-.~ti<>tt.<
1-ttI_\'
I
In-t":ttt.~c
:t|tt fur fr:-ttt ~ttrt-
kttt>\\' th<- :ttt.~\\'t-t'.~.
'l‘In-
I
I
.
t'ttIl mtttcxt -ti (‘tr/If-'!‘.\' It-ttg :|ttt<~1I:ttt-.~ tht- |tn|t7't'/In
(G|°q
'I‘Itt- t|tt:tIitit-~
It:t\<-
A_ cchiers :1, Apr“ 1951
Swgnggn’ Wi||iqm
:'t!_|/tn"
:ttttI
tho
X1-\\'
(‘t'itit"i.~'ttt.
I
:2,
Iuulu-(I for ht tht-.~<- up:-tting
pica-~ fur tItt- I~'.ngIi~It-I:ttt’
Holden;
Billy Wilder:
Sunsei
Blvd.)
B.
Cohiers
‘May 195]
t-<Iitiutt
vlttt-itlzttimt.
c\'<:r:tti\'t-tt<-~.~
:ttt<I
t-n-
(gene
D5»/I5,
Gary
Mgfym‘
Anne
Buxlgy; S
:tr<-
_4tt:|_-41>
tItt|~i:t~tn. I It:t\<- rlttm-tt ttnt In \‘t|tl\'t't'| tht- mtttx-t‘t¢~¢I.
I Joseph
Monkiewicn AII About
Eve)
|
.
.
.
t
.
Itttt t':ttIt<-r to ttttt'|gut~ lItt'
tttttttttuttctl.
.\~ :t t-->tt~|»I;t
r
ti->11tntztttutit-~-Ifthvt':tttIt. I It:t\'<~ I1-~\ttt-ttt-tI tut :tt'tit'It-
t
C wu- I Cchiers :123, (Ingrid Thulin, Glenn Ford; Vinceme I Minnelli: The Four Horsemen
C
wu-
I
Cchiers :123,
(Ingrid Thulin, Glenn Ford; Vinceme I
Minnelli: The
Four Horsemen OI The APOCOIyp5e\.
I
I
\\ilI\ :>I|I C:|I1i:-r.~ rl-\'r|'~‘ :mvI lllvrr i~ ‘III »I~'xIv 1I1:n
m:|::\ziu<- i~ uI1i|u:\u~I\ ¥'~"I"\'il*|I in
!Iu~ ~uuI uf :\ lm
I
ii~ m\'\-r~, Yr! r\'m'|1 lIh' rx-I:\li\'vI_\ :uulu|ri1:|':' 1' :mi—
B
<'l:~~ I I\:\\'--
1-In-n-I \\'|I |u:|n:|gr In 'Ill'»Y‘H'_"' 'HI\H_\'
'I
~
1
n-:\rIx'l‘~_ I \\'||lII|I Iw ‘I10 IIr~I in :\:I|uI\ \I\:|‘ “‘.'u'I1 1-I
I]:/m~r.\
I|:\~;\I\\':\_\.~I>1-rn <-Ilipiiml. <-Iu.~i\'<-, -~~=-'~"‘\~ zunl
!‘\'\'Il
1Iu\\'1u'ij4I\1 |>h~rur\-_ In :1 \\';|_\ \h:u'~ \\I‘fI' f'\'<~ :\I-
\\':\_\~ IiI\\-<I :|Imul \I1<~ IH:\§4:\/inn‘. |\ u1n'n~ 'n~r»- =I~u>r~
ilmn it \'II|\I'~_ :\n=I il I~1II\l'I\l1|n~l ~1imuI:n'
In-n il
i.~ mr-.~l |mlr:1g¢~uu.~. I :Iun'1 think lhvrv i~ II :'"T- 2 mug-
/\
.
.
.
.
-
>
n~ \|I\'I‘|' w~\|n-m"
Ii
,
.
.
Ill III!‘ \\~->rI:I4 n'n-.~|u-rn\'v wt
:w.nn-
-.\--mI<I turn (I1-\\'n an :n":<'Iv I»_\
H1'I\'|1l1|lI<>Il. \\'I1ivh
'
liayin nr .\~1rur or I.<-rnlmnll ur 'I‘|'\|':||x\ ~:' l}~v-I:\r=I
-r
l{nIum-1'
Mr. 'I'Iu- .~'\\I¢- n|' :1 |n:|g_':wi|n- :\~~=-r'.~ i\~rIf
I
:\l ils Inn-nlcing ‘mint. zn than ]|rcci.<\- in~l:u\v 1-:I:--u 1Iu~
J’
<--Iitur h:\.~ run um 1-I >uun<I_ ~:nI.~I:\clm'_\ 'u‘livI<-~ :u|<I
I|:\rr<-I.
.\l lIu|1 |11~>|m-".', .\’i_|/I1!
um~1 llip alvvp inlu lI1<-
um! .\'|mmI \\'iII <Ivgvm-r:\l<-
Inn: <InII null!--\'i'_'. \\'I1iIc
Illlu <I('II|'Iu\|~ zmznrcluj.
'I'I1:\1
('ul|i|~r.\' will 1I1';_'\'m’\’1\I1'
i~ \\'I1_\_ In \r:\|1.~|m_~<- (;mI:|r<|'.~ cumlllrnl \'i~ :| \1~ \'i~—
rm|li‘.~' II'/lilr .\'i_|//1I.\‘ zuul |I<-r;1|\\:m'.~" .\',:11|n'.n'I(/.'. I
I
ZuIn\Il'<' .\'i;1I|I um! .\‘unml Inn I low (11/n}'r.< 11:1 ('in.':mz.
I .~huuI|I ~|w:1I\' Ill .~'n|u<- I¢-nglI1:\lmul lIn~1|r~-I-I1~|n~uf
/*
\r:m.~I:\ling lm
\'<n":|Iu|I:\r_\'_ hm I prvfrr 1-» '.\:\i1 fur
~
|nun- .~1u~ciI1\ fl‘-\(Il'T ra-.\ali:n|~ 11- .~\\g§_'\'~l “Iv. r-- nu-n~
4
Iu~
cl:\ril'u*:niun i.~ m-1-<lu<I, Ilugh (}r:|_\ h:\_~ ‘>1-~|-r\~I 1n
:uImir:\I|I\- l1’Z\lL~I:|lIn|\nI Hnzin nhm lhv I'r¢~n\-I\ "~"'!]'<'-
I
tur "I¢~n.~ 0:1-:\u‘-.~' min :unInguuu~ |rI:\_\ ~-I l'Il'I\~ =I|l-
I_II
A_ come" $450 51 (June Fonda; Rene Gemem: Joy
I
Il\‘llIl In n-mk-r m I-.n3_'h.~h. I u\_\.~1~If .~‘|u-m _\-~:|r- ‘mn-
Howe) 5 cqhiers #103 U29" geberg; je,_,,,.|_,,¢
Gcdord: Brealhless).
wk-ring nu-r I.u I)\|cn'_~ m<~\;|ph_\ .~ic:|I il||||Ii\':\‘i-=n~ in :\
I
c:\]ni<m fur :1 .\lvxiv:\n mulv in /{rnIi.\"m.' .1-1 I11.»-1:111.
I
O ‘ ll """.llla‘j A" ~~" £3 #5" * . . . Q ,1 k
O
ll
""".llla‘j
A"
~~"
£3
#5"
*
.
.
.
Q
,1
k
»
.
::~
"~'
'
.
"‘w
6*”
A
s
.
:64,
November
(Mcmlyn
Cuhiers
1956
Monroe;
Joshua Logan: Bus Slop)
1‘
.~:|i:l r:|1-liun n~:ulin_-4 in purl "1/l':'un! /"u/'/n /1!."
.\|~-rv
<~ml::|rr;|~~ing_-l_\. l l‘\':|<l (1:/m"r'.v1'|>|'}r:|r~ l-1-11-rv l'l‘I|ll/
i||_-4 tlml _|/rum‘ /‘/nu Il\Y‘lllll cl-v~:~—ll||, :m=l urn |n:l~1<-r ~l1|»l
ln
Il\i~
i~~\u-.
\\\-
lu~r:nn<-
lll-|u-ll-~~l_\
<1!‘
_4r<-11]»
in1:|_';<-,
~1'mI\l!l r:lll\
|.\-4-nl1:1rll1'~ ~li~lim~1i|n1
l|\'—
1-||l:u1_4lc1l
l»_\
l\\m~u |lu' .\m<-rir:\n \|~:lg;1- nf “llirl-rlwl ll_\" zm-l ll1\'
cl-rrr.~|nuuling
l:l'('ll\‘|l \\.~;|g:~ iu\'<\l\’ing4 um {ll .n'm|l'.
‘l(‘lIl'l'Zlll\
~Iu~:\l\inj;,
lllv
n\'\\
l-'.n_-_'li~|l
l:|nj4u:|;;v r||in>
\\'|1l'4l~ In l~\|\1'n-~,~ |1<-\\’ rx-Ila-pl~ \\'l1il\' lllr l7|'\-llrll lune
j;\|:\;_'l- :ul1l.~ nv\\'|\n-:u|i1\g>h>llu- \\|»r~l~ ll l|lI'I'Illl_\ l1:|~.
ll‘lIll~
l"I~\l‘~~
('n||~<-<|m-nll_\, l~'rvm'll \\‘1'ilin_'_-
l<I
:1
lruill-in ;\n1l\iqn‘l_\' l-\1~n \\lu-n il ~r1'l\~ In lw m~~\ <-\
pliril.
||nllr
\'u:\ur|~
~ul>’
i~
<~\'\~l')ll1l||§_'_
:uul_
-»1".@-n,
~\:\nu- i~ nnll1in§_'. \'um-ll1<-ln~~~. I mu>1 ~:-nu Il|'\‘i4l\' llll‘
l:|l:- nl ~m"|| (§:|lliri.~|n~ :\~ ||nIl'm', mi.\' vu .n‘1"1r4_ [nu/1’
Iiqm‘ 1-lc. ll:\\'v ll1<~~1~ mul nlln-r u-rm~ rm-:|ll_\ l'llll'l'l‘ll
llu-
lin_-;li~l|
‘marl
\\'lllIH\ll
iluliu 4-r will
l.:\nj_'u:\g_'\-
lhv liu-r:|r_\ x-~\:\l»li.~lnm-m c1n|~ign llu-m ]Il‘l'lIlIll|l'llll)
In
lhv
llnllm nf
j£\l'j\'nll:‘
l7mm'r
i~,~m-~
1-!‘
(1:/ril-1'.\'
.~hunl:l loll llw .~h-r_\.
.\l1-:|n\\'l1il<-
\\':-In-mr
l
l~'.ng4li.~l1-
lm
1-ullm~i:\~\~
In
('11/rir'l'.\'
(-I'lh‘III|I
vu
~|»<-:||<inj;
1/11
.In_l1Iui.\",
\\'hicl1
n-r_\
~ln>rll_\
will
IN‘
pul>li~|u-<l
n-ne
curn-nll_\' with llw l':n'i~ vlllllnl! I-n llw .\'vin:> \\h<-r<-
i=f~,
Inin‘-l'r:-,n'1"|lr \\';\~ luvrn. Yu\|r\'m1u1|<-x1l~ null rri\ivi~m~
Q
will lw :\||||n-ci:\l<'rl Illlll '.:|l\n-n In miml null
lu*:n'l.
.\:1~l
l 1|l|\_1ll|\llll'l~ \hi.~ <-nu~r|»ri~l-
an
nffzlir ml llu- l1<-:u'1
I]-1‘
A_ comers :]o7‘ May 196° (cyd Charisse; Nichokis
un<' \\'ln- Ill~t‘|I\'l'l'('4l mum‘
_\'l':n'> :|_-gm lllrl-n'_'l1
(‘ll/H-|'I'_\'
m:mi:|c:ll
lniglli
-mr
lw
Roy; Porly Girl). B. Colliers :90, December 1958
ll\:u
\lu~ nu-~1
11\u\‘i\-§_-ni1|;_'
<l:\_\
"9"
Fur lllv
r-n-frr n» l('l
(Ni¢0|ui
Cherknssov;
Sergei E5§°"§'°|"=
H‘? T9"
l'l|lllII'Zlll\
l'l'll('(‘l\ll‘1l.
n-~1,
l
(117
|
rible, Par? Two)
/I rm
~|-1-;|l\
fur
i
~<~lf
7
On Tbe Politique eles Auteur; i By Andre’ Bazin "(int-tlte:' Sltakespearc? E\‘er_\'tlii||g signetl
On Tbe Politique eles Auteur;
i
By Andre’ Bazin
"(int-tlte:' Sltakespearc? E\‘er_\'tlii||g signetl
witlt their names is ennsideretl g<m<l. and penple
take great pains tn tintl beaut_\' in their stupid-
ities and failures. thus corrupting the general
taste.
.»\ll these great talents. the Goethcs, the
Sliakespeares. the lleetliuvens. the .\Iiehelan-
gt-Ins. era-atetl. sitle lw sitle witlt their tna~'t~r~
pieees. wnrks nnt nn-rt-l_\' nterliuere. hut <|uite
simply t't'i;_'ltttt|l."
t
'l‘nlstu_\'.
_|uut‘nal.
_\eat's I-\"|5-lt\"7".
t
nunn-rnus t-nuttgli ant! strtntg ennu;.{li tn hitul our grnup
.l Smttll
tlit'l't'm't"
i
tngetlu-r. antl it I tln not think I euttt-ei\'e nt the rnle
I
tull_\' appreciate the tlattgers ui tn_\' initiative.
[
Cahicrs tltt Cinema supp<»setll_\' pt'at‘tiees
a “‘p0liti<|ue
ni the tIlIlt‘|II’ in the cinema as tln Frztttenis 'l‘rutI-ant
1
tles autt-urs."
This opinion. it it is
not justitietl l»_\'
antl lirie Rnltmer, fur example. that (Ines nut pre\'e|n
me. insofar as l tn_\‘self alsn l|elie\'e in the reality tit
the totality ni articles. has stnne hasis in the majority
the tutteur. from _4enerall_\‘ slmring their jutlgtnents.
It wnulzl
he
ui them. especially in the last two years.
\'aiu tn‘ h_\'pneritical tn pretend in the
nante of a few
it not always their passinns. I folluw them. it is true.
less ntten in the nt-gative. that is tn say in their sever‘
has zt ltlessetl
c<mtrar_\' references that our journal
t
i\_\ nu tilnts which l happen to tinrl tlefensiltle, hut.
elever letter (If
Cl'llit‘Zll neutt‘:\lit_\'. antl tltat the \'er_\'
i
puhlishetl in nut“ .\'n.
llartltelt-|n_\' .-\t||ettgt|al t whieh we
1>.§| was nut hesitle tlte puint.
even then antl must nt-ten. it is heeanse I consider that
the wnrlt surpasses its tHIlt'III' (a phennmt‘n0n wltielt
the} euntest antl take tn he a eritieal enntratlietiunt.
ntttieetl
Xt-\'ertl1elt-ss. nur reatlers ha\'e e\'itlentl_\'
ur
statetl — has
l" 'Ilhl‘\' l<'l'lII-'- \\'<' -\‘1\Tt‘<'l.\' tliller except in nnr ap-
that this critical postulate ~— itnplieit
prt-eiatinn of the relationship In-tween the at‘!/1-rt" antl
of
nul ht-en atlnptetl with equal
e<mstane_\' h_\' all
the ere:nnr. but there is nn tut/-'m~ \\'hnln
I am .~U\'l'_\'
Ctihit-rs‘ Ctist0ttt:tr_\' mllzthm-;ttt»r.-, antl that there might
In have seen tlefentletl h_\' (‘ti/!it'r.\*. mt the whole. even
e\’t't| he serintts tlivergences
ni tultniratiun, nr
l\l()l"k'
it’ I tln not al\\'a_\sa_;r\-e nn the tiltns which have ser\'t-tl
exaetl_\' in its <le;_'ret-s.
llt>we\'t'r. it is true that it is
us who win
'-"F Il1l>' lll\l-""'i\ll""-
altnust al\\'a_\'s the tnost entlntsiastie atnung
that ii the "/'nIiIit]m'1It'.ttntIt'nr.v"
which lirie
l w<tnl<l atltl lastl_\
itl the lung rtul. antl this fur a reason
st-eins tn me tn have letl its suppurters intn nmre than
tn a
Rnluner explainetl satist-at'tt>ril_\' in his reply
nne partieular error. it set-tns tn tne. as tar as its
ease nl
reatler t.\'<t_ (At; \\'t~ §_{e||et':tll_\‘ prefer in the
lvlal result is emteerttetl. fruitt'ul t-nt>ttt.{lt tn justit_\'
the
tlirergent
npininns on an intpnrtant lilm tn give
that
last
wurtl tn the one whn likes it ltest. lt
tnllnws
thent against their tletraetttrs. It is <|tllte rare that the
argtunents in whuse name I hear tltetlt ninst often eun—
tlrx u|tIt't|r_\'
the strietest atlherents of the ]t0IiIiqm'
|m“. u. ;"|m,““g9 in u. ](,"g rm,
mm.‘ “-,-,,"g]_\» or
tlt-mnt-tl nhlige me in all sittt~t~rity tn pass t>\'et' In the
"IIWT -*llll'~
rightl_\'. the_\‘ alwa_\'s tliseern in their preierretl tmlt‘m'.\‘
of the saute specitie lveautics. Thus
It is tlttts within these litnits. which are stnuewhat
the tluwt-ring
thnse tit a t:unil_\' quarrel. that I wnultl like tn enine In
Iliteliruek.
l{enuit'. Rnssellini. Fritz I.ang. Iluwartl
grips with what seetns tn me nevertheless tn have the
Hawks nr .\'iehttlas l{:t_\' tna_\' appear. itt the pages tat
('u.r/|it‘r.r,
as ne:\rl_\' int'allihle. tHlIt‘ll!‘.\‘. none nf whose
\‘alue not at all of a wrong sense. hut ni a eritieal
“false sense." The necasitm has been turnisltt-tl me h_\'
tihns
rnultl he a failure.
l \\'<tttltI therefore like to avuitl a tnisuntlerstantlin|.{ the article of my irientl l)mnarehi nu \'ine(-nte Min-
nelli's \'an Gngh. I"Inwe\'er intelligent antl nmtlerate
I'm going tn seek with nt_\'
llIlIIlClll2lI('l_\‘. The quarrel
emtvittcetl uf the glruttntls of
his praise may have Iteen. it seems tn me that such an
etmiratles. the ones most
article should um have heen puhlishetl in the same
their [’uIfIit]||t‘ that tmIt'nr.\". is a zliscttssitm which tlnes
'
magazine which hatl pt-rntittetl,
the tletnnlitinn of Hustnn lt_\-
in its preceding issue.
P
nut place the general orientatiun of Cahiers un trial.
liric
Rnluner. This im-
\\'hate\'er uur tlittl-retires
ni opinion
on the works and
the errahtrs. our etnntnnn athnirations antl tlislikes are plaeahle se\'erit_\' nu the nne hantl antl this atltniring
e'\
a
A. Jean Renoir: La Regle Du Jeu (Rules Of The Game) B. Jean Renoir; Elena
A. Jean Renoir: La Regle Du Jeu (Rules Of The Game)
B. Jean Renoir; Elena E! Les Hammes (Paris Does Slrunge Things) Decline or Evolution
in»
Q
Yi
"/ ",'::'~
|Q~
Orson Welles; Citizen Kane 11111111341-1111 1111 1111~ 111111-1' 1-1111 111- 1-\]11:1i111-11 11111_\ 11_\
Orson Welles; Citizen Kane
11111111341-1111 1111 1111~ 111111-1' 1-1111 111- 1-\]11:1i111-11 11111_\ 11_\ 111"1‘:1~i1111~ 11_\ 1111- ~1111111-1_\ 1111111:11'g111111-111:11i1111 \\'11i1'11
:11~111111\1'11- I-_-111;; .\|i11111-111 i~ 11111- 111 |)11111:11'1"l1i'~ 111-1~
1~1111111 11111 ]1r1-1-1111 :1;4:1i11~1 1111- 11:1i1'1~1¢111' 1111- 111141111111-1
\\11i11- |111~ 1111 i~ 11111 :1 "(‘:111i1~1'~"
1111I1'111'.
.\11:1]1]1\ 11:1r-
11~1111i11-4,1111'1-\:1111]111-_111111i1111r111111~1111111-~1-1*11111|1':1111\
1i:11i1_\ 11|1111:11*1-1'1:1i11 11111111 ~'111"1-11 11r111_4~11.~ 111111-1'1-1111
1111- 11111-11‘i1111~ :11111 1111- 1-11111-1'1-1111 111 :1 \\-111'1\ 1-1111~1'i1111~1_\'
:1 111111 \\11i1*11 i1111~l1':111-~ 1'1~1‘1:1i11 1:11'1~11[ _\1111-ri1':111 1111-
1-11111-1-11-1-11.
1111'1~ 1:1111'11 11111r1- 111:111 1111- 111-1'~1111;11 1:111-111 111 \1111-1-11:1-
.\111|, 111 1‘11111'~1'. 11'11111 1111- 111111111-111
111111 11|11- :11111111~
.\|i11111~11i. |Z1~~i111~~ 1
in
~11:111
11':111
|)11111;11'1'11i
:1
1~1111'
111111 1111- 1"I111E:1~11- i~ 1111:1111 1111- ~111111F1:i~ \\111‘1\~ . 1111-1'1-
11':111i1'1i1111 111' 111;11\i11g 111111 11111i1-1- :11:11 111- ~111111111 11:1\1-
:11‘1- 1111 111111'1- 111i1111r
|11111~ ~i111-1- 1111- 11-;1~1
111111111q
1111-111
1111111-1"1111-1-i1'1-11111>1;1111"1->,~:11'1‘i111'1-11 .\li11111-111111 R1-111111".
i.~ ~:i11 in 1111- '111:1;41-111' i1.~ 1'1'1-:111112 1111' 11-1 11~1-\:11111111~
~i111'1- 11
\1:1~ 1111- 1'1-:11iz:1 11111
111' I11i~
/-1111 111111//1
\\1111‘11
11'11:11
11!:11
1111-:111~. ;1111| 1111’ I111»
1\'1'11
11111|_-41-11 1111- 1111./1'11:
111
I~1'1'11.'l1 1111111111 111 4111- 1111 111~_
_111111' |11*1'1111~\1111|. 111 1111- 111-111_-<1‘.
\\'111 111- 111:1i1|1:1111 111:11 :1 I'1:11 (/1'1//1 11)
_11‘:111 R1-111111‘
11 i~ 1-\'1111-111 111111 1111- "/-11/1‘/1']/11' 1/111' 1111I1‘11r,1"' 111'1'1-
1111111111111‘. 11:1\’1-111-1-11 11111r1-]1r1~~l1gi1111.~ f11r 1111- /~111i'i1_1111'
i~ 1111111111-4 1111: 1111- :1|r11111‘:1l11111
111
1111- 1-i111-111:1 111 :1
<41-11*
1 11.111111/111r.<111;111:1111111111 ,\1111111-111? 1111- |11'11|1-:1 111111-11
--1':11 111111111 :1111111t11~1| 111 1111- 111111111111:1| :11"1~. 1-‘1‘;1111-111~
‘-
1111' :1 ]1;1i1111-1
"'
1 \1111.
1111111111-11
'
i11~11-:111
11i1'1-.-1111-111
'
’1'1'111'1’:1111 11111-~1111~i.1
1111- \\11r11~
l1ir:1111111
'
:11111
111 1
11\
:1
: "'1 11111
1 1
11111-1." 11:1111-11.
:11'1~ 1111 11-11r1<~’. 1111-1‘1~ :1r1- 11111\' 1111!.-111'.1"'; :1 111111~11111':11
111111'1-1'1-1' 111111
111-, 1111.~ 1-\:11111>'1- i~ 11111_\
:1 |>1'1'-
11111_1
~:111_\
\11111~1- 1111111111
1111;111_\
.~1'1~|11~
111
1111-
111
111~ 1111111
K”
I1-\1 11-1‘ 1111-. :11111 I 11:1\'1-111-1-11 111~1111‘111-111111111;111\ 11:|11-1'
11111111-11. ll111~ 1-1111111 1-1-1"1:11111\
|11~1 :1~ “'1-11 ]11'1>|111~1~
1111-
“"'“'7"" I""'I""'7l"I| fun Iln v||\'=|1l:\‘-mu I-I
“"'“'7"" I""'I""'7l"I| fun Iln v||\'=|1l:\‘-mu I-I \|:u'v;|l;n||'
.\'-- r-rllvl-N-~~ 1|-v "'11" m»
Hf II||l~l’ I|'\|<'~ ~<w-u|\-I
-.m- <':uu||.l.m~ nu In un|\<-|‘~r\ In ull r~_ '|'|n> I\\1v
In l>|- r-»vv~ri-»|x~ l|uvw~rl\v~ 1-I lln
|'<'1;\11\“.‘ "' 1'“ ‘
l |'v|n|I‘|
'~_ l|I\|- xln» 1||:|\|u|~
|-1'
|.;|
|\'.H-l||-{.»\1\‘:\l1I|I
|I<-vnml lhvll rlllhlrrn
:m|l
\:\1u<-.
~iur='
lhm
v:|\vi\
I11-»||_;-M
~|=- 1 l1:u|||-M.
\\|-ul-I
~in1;v|\ ||:u-- m\~-r~|- |n'|||---1'
1-m-
1|]:-\ ;|H~\\wl
Ihr|lI~\‘]\l'~ In :|\'\‘1']vI, \\!l!h-In
I'M HIHFII
‘-1H'|xI||:u||I|-r|||v'.l'rirIC-Jum-111'-Irh1~|-:|I‘1.-I:-\"I:|r<'~
I"||!"\|'Y'I|*‘|H4'||!, HM-|\ 1| .\ ~wv1H~l Y1-'!!lI'1'l¥l‘4- |"'|' '1' '\'
--r :4l1|r|v|~\ YIIIII \\||:n1':-|'\:|||1~|n:nv':1~n--1I|1r\\-»r|‘\
.-u Ihr rl-vlu':n‘\_ Ihvrv \\:1~
~r:\l'n-I_\
:\1|\!h1|1j; |»\11
|-HI |l|:- 1111/cm \. :n|-I I|I:|l I|1<- 1-n-q|':u||~ --|' fvhn ~||\ i~ i1'—
\\~rL~_ 1 \|-11 xln-iv‘ ~\\\v| :|wl vl 1~ |-1|l\ .'\l Ihr |-ml ul Ilu
'|-- n--I |v| 1l|l- nu] lwlw l|||~ <'1‘|I|r:\\ lrmll.
I.\'I|\ n nIl|r\, p|‘<'\'v~:-|\ \\'I|1 |:r’l|lIlHI|I'\‘llIlI\_ l|1:\|
tlu
Hm I:-I |1~m-|1<'v|||'~v 1||:|l |\‘-:h|\|:-r'~ I|I'Q!1lII4'!|l |\.'|~
\1=:H~-11--\ l|1v.1:v.‘."m :\v|n<-\=~~ |1~ -Ivlnlllll-II }|n|\!x .\U
4 nmrlx |1|~|'v |'|-\1!'.'|i1|ml ~\w-;|.- l|1:u1 I11‘
iI~ riglvh. il~ Iluliw, nu-I i‘~ |‘:'~|-K-|1~i|>i|iIH'~
"1
:|1~|||v1'i-v|| --vl
In
':ll"u|-I-vux ll-1‘. if il i~ lhv .111/|'1H'.\' \\|1-1 |'w||:||n. 1| |~
v|»\1|~1- I |H:|1\r .'|l]‘-\\:|u-w- flu" |||~l--l'h';N :u|-I ~-~rl'-‘ H-I1
Inn SH
:||| |m<-~~:|l'iI\ -luv In l|1<~ 1.>':\Ii'\ Hf Nu-i! \\~-1"‘
ling: u\~i- \; |.1.H‘-|- |ll' |\u>y';|] <-<-n~~v~I1i], 111111‘ rm] :|m.~r-
|,\:||u
vi‘ ~ :|l
-I-um] 1|-1|n»n»1|1|':n'\. Hi! i~:m'1|1'.'|h-||1:\l
min
||m'|v|1-‘~
n--~'|-~~r\!'\ :|n-I .'||\\:\\~ 1-\\'\1~:\|~]I'. 1~\1
I
{In
n:||m
Ill
\|»Il:m'v ~|g|\||\|-~ \:!H v|||-14» ‘IL-m I||\
\\. Lm-\\ ml! \\<-H I|'I\l m llu r;|\.- ~-1 'h<- I\'~~|~';mr-
MM
1|-_4r.\]1||v\. ll 1~ lm:||1\ I-‘~~ \h<- /'Iv/I1'H7h!/H
/'/:1’,
\\ |'11.|_ |n I-r;|n.-1» ~urI1 :u\--n\|m\\ Ilnlu--I1|||n||nJ1!l1v
w~~/~/my/11." ulnrh \'uu||l~ |n n-u~~|-<1-1 1I|:\'-
h
~)v'!'II
¢hgnn\ :n||I |'|~|»|nv~H||Hl\ .-| 1I|.- \\rm-1' .11 :\Il
I1 \\:\~
-vi \--Ixwm
:| \':'!'|:\III ~Y\]|- ml‘ whinkng :n|-I \\r'i1i|1Q
~u|\ HI lhr T";h \'1'lI'lH’\ IIIIII |v|nl.|I|-n1. 1-I \-':|:1:-1'v~"~
lull \\l|\-n- M-~|;|\ r.n| \\|- n-m-;\-v|i/v I||<- |»|'i||r|y-Iv ml-I
||u|I\ 1I|-' ~l1:|;~r 1-I‘ :| v||:\r|\1--I p|'n!'|-~\i--1|:|l llilllh |li~»|u.'|'v
Yllv l'\.'l|1l]I|l
lvl II.‘
In ;u| .'|||IlH||:|lIl mu] <-\vr|‘:\I>I<-
lung n~ .'|nI|\~|'
I]|<':m'=.-11' vn ||n- ~]i_;||I \||]uuu- |||'('m|/|.\ \|ul |h~:m .\'|v||1|.'u|\ in|».'|iv1IiHg.i|'||||-M-;|~| ~u1r:n'iu_; 1|-|l.'|_\ ’~
11|'m'l|:|1~.1|||x~l \\<-:41“-~wl\ lnm |n /-1 l/rm m/1/my/-/.5
]»:||-I mr :||m|»~1 <-\rM|~|\:-|\ :n'\'=-I'~|111'; In l|1<- H!\v||||"'
Orson Welles: Mr. Arkcvclin (Condential File)
I
;¢\;;i;'>"
.v
¢
§;"“‘T
X %;
-
,
-
"Te
,a*~’"“*’L .=,
'3“
\
Q
l of inches and the tiniurieiy of the signature. the uh- ninch more is of
l
of inches and the tiniurieiy of the signature.
the uh-
ninch more
is of cuurse tlte valtic of a few inen. hut it is also the
vitalit_\'. and. iii :i certain measure. the excellence of :t
jective tpialit_\' uf the tvurk was f0rtnerl_v
traditi<ni. The superiority of Hnll_\'w0tid is <inl_\' st-ee
valued. The inure so, as is proved h_\' tlte diicult_v
of
since
what
ztutlientieating man_\- an early painting.
ondaril_v of a technical order. it resides much more
in what could be called. in a wurd. the American
came out of a workslinp might he 0nl_\'
the work of a
genius. which must. l1U\\'t'\’L‘t’, he
pttpil. without our lieing ahle to demonstrate or aFrm
cineniatograpliic
dened, h_v a sociology nf production.
analyzed.
then
it toda_\'. and. if we go even further hack. we are com-
The
.~\nterican cinema has known how tn translate iti
pelled tu consider an0n_vntous works
which have come
a prudigintisly appropriate fashion the image that
down to us as thtughters not of ait
artist hut of ati art.
not of a iiiati hut nf :i society.
.~\nierican society wished tn have of itself. Not at all
pzissivelv. as a simple acti\*it_\' of gratieatinii and
coining. \\'e tiiiisi not <ih-
l naturall_\' see the reply
jectif_\' our igiiurance, or cr_\'stali1.e it in reality.
liaeli
escape. hut (l_\'lIillltlCll_\'. that is to sa_\' hy participating
Negro \vith its own means in the estahlishnieiit of this sucit-t_\’.
tine of these wtirks. the \'enus de .\lilo like the
mask. had in fact an imlvnr. atid :ill modern historical
The admirable thing in the .\nterie:in cinema is pre—
tip tlte gaps. tettds to put names on
cisely
its need for sp<>ntztneit_\. Fruit of the free eiiier-
science. in lling
prise
system and the capitalism whose active or virttial
wnrks; htit have we waited for this snppleineiit uf
poisons
it hides simultatienusl_v. it is nonetheless in :i
erudition iit order to admire them and nourish otir-
fashion the ntost trite and the must realistic of
selves on thetn? Bigraphical criticism is only
one of
certain
and this
the tttttltiple dimensions of criticism pnssihle.
all cinemas. since it translates the ver_\- cmitradietions
of this society. l)untarclii. who has demonstrated this
is so true that the identit_\' of Sliakespeare
and l\lolii-re
ver_v well through a penetrating and ductiiiieiited
is still lieing dchated.
.-\nd it's proper tltat the_v he
so dehated! Their iden~ analysis. excuses me from developing this argument.
But it fulluws that ever_\' director has eniharked on
then. is nut a matter
of indi'erence. ltideed. it
tit_\'.
tide and that his artistic itinerary shutild
this powerful
is absolutely iieeessary to maintain the evolution of
\\'estern art toward a greater persmializatioii
in order
llIlttlI‘(\ll_\‘ he
calculated while hearing the current in
mind. and tint as if he were navigating as he pleases
tn promote an advaticenietit. a retting of
the culttire.
nu a traittpiil lake.
hut on conditinn that this ititlividtializatioti
tends to
ln fact it is not even tt‘\te ui the most individualistic
to dene ll.
round out the culture without pretending
artistic disciplines that genius is free atid always e<|ual
This is the moment to rememlier
a commonplace which
tu
itself.
.\tid hesides. what is genius hut a certain
is scliolarl_v hut irrefutable: the itidividual surpasses
rst. in liitii. There
juncture of incontestahly personal endownients. the
st>ciet_\'. hut society is also. and at
fairy's gift. and the historical tnoinent? Genius is an
nr talent
is l‘l|lt>k't|\ll‘tl[l)' no total criticism of genius
H hoinh. The iissitni of the nr:tnitini atnni provokes
the sncizil
which does not rst
make allowance for
tech
the fusion of the livdrugen titass. But .i suit is not horn
determimsms. for lnstnrttal piticttire. and for the
front the mere disiiitegratimi of the individual if the
determine
nical haekgrunntl whicli, for a large part.
latter does nnt eehu itself in the structures of the art
it
ll)('lIL Tliis is wh_v the {Il\Ult_\‘lllll)' nf a work is only
which snrrnnnds it. \\'heiice the paradox of l{inih:nid's
ver_\' relative liandicap in iinderstaiiding it. Relative
in
anv case to the art in qttestioii. to the stvle adopted
life. llis pnetic I|U1‘tlt‘ decline all at mice :ttid the ad-
ventttrer seems to rt-cede like a star. still reddening.
art can
remain
atid to the sociological context. Negro
htit httrniiig itself
nut.
.\'o douht it was not that
in return. it
is vexatiuus to
attonytnous. even though
l
Ritnhaud had changed. hut that nothing was coming
sttcial eonipotiettt.
l<nu\\- so little of its
an_v longer
to nourish an inczuidescence which had re-
(hm ls .\'n'r .\x .\iz'i'ts'i'
duced
literature tn :tslies all armnid it. lt is simpl_\
lhii 'I'/ii‘ .lItm ll'l|u
I\'ni-iv Tim .lIm-Ii, I§m'u/~i- 5/.
that the usual rhythm of this conihustion in the great
I.ifi- are cotttetiiporxtry with the
and I#i_|/_t/er Tlttm
lloes it
artistic cycles t>rdiiiaril_\' extends he_\'ond one |ii:in's
paintings of
l'icass<i.
.\l:itisse. and §ingierl
life. Literature proceeds h_\' centuries. The_v uiilv l:ist
for
all
that. at the
follow that the_\' take their place.
saiiie level of individtialization?
It doesn't seem so
slXl_\‘ _\-ears or sn. it is true. htit that is enough. with
the tllIlC*lI\{.{ of sticcess. tn asstire \'nltaire or (iide of
to me!
with his lanrels still unfadetl. One could sat
tl_\'ing
l.ct this new cnniinonplace he excused. the cinenia
is a popular and industrial art. These preliinitiarv
that
genius fureshadows what will follow it. This is
true. hut dialectieally! For one could also sa_\' that
onl_v
CUtllllllUtl5 uf existence do not at all constitute
everv epoch has
"eniuses whmn it needs in order to
an enseinhle of servitndes—nn more than for archi-
.
P~
.
.
.
.
atid
dene
itself. to disavow itself, and to surpass i‘selt.
i
tccturetltevv represent an eiisenihle of positive
he rccktnied with.
l’ar- (‘till~'(‘l|lt€|ltl_\', \'nltaire was a dctestahle draniatic
negative qiiaiitities which must
tmlt'm' when he helieved himself the heir of Racine.
cinenia where our theorists
ticularlv in the :\tt'l€‘I't(‘Zll1
i
atl- atid a stui'_\'teller ot genius when he l{l\lllCllL'<l ideas
nt the /‘U]|lIl]|tt' th'.\" uitIi'm'.t place their principal
which would make the lSth century explode.
ntiratinn. \\ihat gives Ht1ll_\'wuod its wnrld
S\t])'ltIt'lt_\'
12
X
.-\nd even without referring tn failures as absolute. Racine l20 years old writing racinian theatre
.-\nd even without referring tn failures as absolute.
Racine l20 years old writing racinian theatre in the
whose cause goes hack almost exclusively to the middle of the lSth century; would his tragedies have
'
sociology of art. the psychology of creation alone
wonld sullice to account for many of the inequalities
been better than those of Voltaire? lt could he dis-
among the best
nnlenrx.
.\'nIre-I7mnr rh" Pnrisisa trifle
puted. but l wager they would not.
People will oppose me with Chaplin or Renoir or
next to I.u I.é;/mule drs .ri1irIr.<. Xalnmlvri isn't worth
Clair: it is true. but it is because each one of them
.lImIurIu' Ro'z'ar_\'. or (oI'_vdnn T/o‘ ('mm!cr]t'iIrr.r.
benets
from other gifts \\'hich do not depend on
l.et us not dispute these examples. there always re-
mains each one's taste. \\'e can admit the permanence
genius and which were precisely what permitted them
of talent without identif_ving it \vith some artistic in-
fallibilit_v or some assurance against error which could
to adapt themselves to the cinematographic situation.
The case of Chaplin naturall_v being unique and ex-
emplary since he \\'as an nu!em'-producer. hc knew
onl_v be a di\'ine attribute. But God, Sartre has already
told us. is not an artist! lf \ve granted the creator.
ho\v
tn he. itt ltintself, both the cinema and its evolu-
tiou.
against all psychological likelihood. an imperturhable
Iiherality of inspiration. we would have to admit that
each time this inspiration confronts a whole complex
lt then follows. adhering to the most general laws
of psychology of creation. that the objective factors of
of particular circumstances. which render the result
a thousand titnes more hazardous still in the cinema
genius having more chance to modify themselves in
the cinema than in any other art. rapid dislocations
ma_v be engendered between the cinéaste and the
than in painting or in literature.
cinema which. with the same blow. brutall_v lowers the
inversely there ought to be able
to exist, and there
value of his works. I certainly admire
.lIr.
.-lrkuriin
do indeed exist. brilliant strokes in the otherwise medi-
ocre production of an unlcm. 'lhe myth of .-\rvers son-
and I nd
in it the s:tme gifts as in (TIi:t'n Kunr".
Rut Citizen
I\'m1v opens up a new :tge of .'\merican
net is judiciotts and ought to incite the critic to vigil-
cinema. and
Ir/.'mIin is only a second-rate film.
ancc. Fruit of a happy conjunction. at a moment of pre-
carious equilibrium. between a talent and the milieu.
lT ls THE Ctxtiu.-\ Tn.-vr G|zo\vs (')|.n
lint let us stop at this proposition which permits us.
these eeting
brilliances do not in
fact prove much
about personal creative worth. but they are not in-
l think. to touch the nerve of the debate. l think in-
deed that my interlocutors not only would never accept
trinsically inferior to others for all that. and doubtless the statement that
.llr.
.-'lrl'miin is a lesser lm than
would not appear so in a criticism which did not begin
('iIi:rn I\'um': they would more willingly airm the
by reading the signature at the bottom of the can\'as.
contrary. and l see well how they are able to.
.l/r.
GENIUS Butms
.'lI'a'l1(”lI being the sixth lm of ()1-son \\'elles. there
Now what is true of literature is even more so of
is already presumption of progress. Not onl_v did
the cinema. in so far as this art. the last to appear.
\\'elles have more experience of himself and of his
accelerates an(l tuultiplies the factors of evolution ctnn-
art in 1°53 than in
19-ll. bttt no matter how great the
mon to all the others. ln 50 years the cinema, having
started from the erndest forms of spectacle (primitive
liberty he had been able to win in lslollywood. his
Cifisvn I\'tnu' inevitably remains to a certain extent
but not inferiort. has had to travel the road which
a product of R.l{.O. The lm would hardly have seen
raises it today sometimes to the level of the theatre
or the novel. In the saute time. its technical evolution
the light of da_v without at least the complicity of :1
‘ has been such that no traditional art has known a
comparable one in such a short length of time (unless
it is perhaps architecture. another industrial art). In
these conditions. it is normal for genius to burn ten
marvelous technical apparatus and of its no less ad-
mirable tecltnicians. Gregg Toland. to name only him.
certainly counts for something in tln- result. liy con-
trast .-lrlmdiu is wholly signed by \\'elles. L'ntil thc
contrary is proved. it would tlms n /vriori be held
times faster and for the tmlcnr. still in full possession
of his medium. to cease being carried by the wave.
superior, since it is more personal and because his
personality can only have progressed while growing
This was the case of §troheim. of .-\bel Gance. of
older.
Orson \\'elles. \\'e are even beginning to have enough
.-\t this point. obviously. l can only side with my
distance in time to witness a curious phenomenon:
young polemecists when they aflirm that age. as such.
even
in the cinéaste's
lifetime.
the following
wave can
could not
diminish the talent
of a cinéaste. and
when
‘ set him
aoat again.
Thus
it is with the
message of
they
react violently
against the critical
prejudice which
.-\bel
Gance
or of Strnheim.
whose modernism
is reaf-
consist
always in
finding works of youth
or
maturity
firmed today. I tmderstaud that this demonstrates their
superior to works of old age. Thus we have read that
quality as rt-uIz'ur.r. utthout. for all that. reducing their
.llrm.m‘ur I cnlnua is not \\ nrth Ihv l/old I\‘nxIt
eclipse as lm-makers to the contradictions of capital-
or seen the Renoir of I.a Ri'_://e
do jrn lamented
ism or the stupidity of
producers.
.\laking all allo\v— while the Renoir of The lt’ir'cr or The Golden Conch
ances. it is the same with men of genius in the brief
was being criticized. Eric Rohmer replied
very well
history of the cinema as it might have been with a
on this matter: “The history of art otters us, to my
13
11111111-11-1|_;1-. 1111 1-\:1111|111- :11 :111 111 :111 :111'111-111i1- g1-11111.~ 1111- 11111.~1 111.~1111-111
11111111-11-1|_;1-. 1111 1-\:1111|111- :11 :111 111 :111 :111'111-111i1- g1-11111.~
1111- 11111.~1 111.~1111-111 11-ill 111111111 11> 1111- 111:11 :111_11|1111g_; g_-1>1~.~_
1-\111-r11-111-111;; :1
111111111
111
11'111- 111-1*11111- :11
1111- 1-1111
111
:1~ 11' 1111-11‘ 111-r1'1-1-1-111-1- 1\-1~1-1- 1111 1111- 1-111111':1r_\
111r 111‘11-
111.~ 1-111-1-1-1'; 11 1111-111-.~11~. 1-:11111-1-_ 111 111111. 1111111-r .~1-1-111111_-4
I1 111111.~ 111 11-1111-11 1111- :11-|1'111111'11-11151-11 11:111:1111_1
111
1111-
1-111111.~1111~~~ 111- 11111111\'1-r1>111111-111, 1111- 11':11-1- 111 1111- 11-111
.~1*1-11:11-111 11-:11‘1-.~ 111:11 111111-11 111111'1- r1111111 1111- 1111- 111-r~1111:11
111 .~11'i]1 11:1r1- 11-1111-11 1-11:1r:11-‘1-r1/.1-~‘ 1111- “1:111- 111:111111-r
1-11111r11111111111 1111|11- 111//1-111‘.
111 :1 '|'1:1:111, :1
R1-111111-:111111. :1 111-1111-11-1-11. ur, 111-:11-1-1' 111
_
11~. :1 1i111111:1r11. :1 .\1:111.~.~1-. :1 .<1r:11'111~11'_\'
1('11/111-111"
'\N l_"q1|l|'1-I-K (1-H HF lmksux ‘min
1111 (“im‘11111 X11. -\‘ “111-111111 .\1111-1‘11-:111".1
1‘ "11 111" ""1."
11
1~ 11111_\
-\1"-‘1 1“'11111111."- 11
‘“"111“'1‘1 "1
111"
"”"'1"' 111111
111r1111_-411 :111 :111.~111*11 111~1-1'i111111:1111111 111:11 11111- 1-1111111 :11-
-1111
'1"7~' 1" 1"' 1'111"'1""'1- “11'1 1 111111111
1
1r1111111~ 111 1-11111:1.-11-~ :1111111- :1 ~1-1111111 1r11111 11-1111-11 111111-1'
111111 1111' "'1111111"11 1"""‘1 1'1"""' 1‘ 111'1111"1111- 11‘ 111111111 11‘
'
I
I
J1
:11‘11~1.~ \1'1111l1I 111-
-
1111- ~1*11111:11'11
-
1
11-1111-1-11-11.
11'~11111*‘11111 111-111-1-1-11 1111-111 :11111 1-111111-111.
.\~1111- 1111111 ' 1-11-1-1111111'
.
\_;m.\ ,,' \(.“i](. '|‘.m\' hm u.‘
'
“H. mu,-‘. mu. Hm“ Hm.
--
'1
111 11r1111
111111111-111 11‘ 1111 1111- /-1 I1I11]111 111:1 111111-111".-,
-
4
1
-
-111
1
1
-
‘mum lhi"|\
|=m"h_hi'.(
mm]'\u.‘| Hm] "U
],,":.H- in-,
1111111 111. 111.~1-1-1-111;;
111'
11.
:11111
1111~ ~1~1111111 4111~1]'\1 111~_
~
1
|_HiH\ h-
"W" H:m“
'
“Th hr 1:.“ |,:“u1‘.|;m-im\:-
111‘11'
1111g111~111-~ 311-|111111v
11!!/1'I1l‘.1'
1r11111
1|1I‘1-1‘1111'.~.
1-1'1-11
_--
1
~
1
1111111-1'1 .\|:1111-1 11-11> 1|~, i111'1-gm-11 111 \':1111r_1- 1.:1r11:11111.
11111111-111111-11 1111'111'1-111_1 _\1-:1r~111111111111111111\ :1111l >111-111-1-.
1111"111"'1 "111"? \1\'11"111‘ 1\“.\
1‘
1'11
11"1"'11'-
1111‘1""
“"111'1 1'1' "111." 11 '111"'\'1"1'- 111"'“"11 1111'1 11"‘-“'111111 1111'
1111/1"I1I‘.1". 111111111-111 i~ 11111_\ :1 _-41-1-:11 1m'lI1'11r-1-11-117111-. 1-11-.
111111‘ 1111- 11':111~1:11111' 111 _111_1'1*1-. 1111111111); 111.~-11:11-:11_1~i~_ 1-‘.,
1"1111~1111111-11 11111‘ 111111~1-11 :1 \'111‘:1111|1:11'\ 111 :11111111 111'1-1111
111111‘ ‘_”11"“1'1 "1 1111' "1'/11111 1‘ 111"“ ""11-‘1"111"1111." "1'1""'
~1111]111- 11'111'11.~ 11-1111 111111-11111-~=.111 ~111-1'-1-1-111-11 111:1r111'111:11-~
‘"1 1" 1111' ‘1""'”"'-‘111'1""1 ‘11‘1111"11‘"1- 1""_1111-"1' 1" 1"' '1"'
111_-4 1-\11':1111'11111:11'111
111-111-l1-:11111_;
1111-1':11'1'
11111141111-111~.
“'1-1111114 "1-1'1111'.‘ 1111" 1111' ""'1"1." "1 ‘11'1"”1'-" 11111’11"-‘ ‘1111
'1‘r1111' 1111- r:1r1-1-\1-1-]1111111~ 111:11 1-1111111 111- 111111111-11 1\'111|111
111"1"' 1111111 1'111'1"’\'1'""‘"1 "1-1111 1':1\\' 111:111-1'|:11. 111 :1 1-1-1"-
111 1“"‘1- 1111
1111l1 1-1111111-111 1111- r1111-_ (1r1-:11 1:111-111 111:11111'1-.~' 11111 11111-<
111111 1""1"1111
"'11-'11" 1“ 111“'-1.1‘ 111‘ "“'11
“U1 “:\,‘,_ -I-hi‘ 1"“. U; m.li_\m, \.l.‘_miUn hm “U |.m_”u ‘H
~1111_|1-1-1. \\11:111-1'1-r 1111- ~11-11:11111_ 11 1~' .11\\‘:1_\~ 1111- .~:11111-
_,m-01]“.
.im., .
.m,1
‘rm.-\
f,,
‘W1
-“H150 1‘. U
~111|'1
11.1.1
111:11
111- 11-11~
11>.
111'
11'
1111-
11-11r11
"~1111-1" 11-1111~
11
1
1
1
111
1111
111
1
1
11
.
1'11111'11~11111. 11-I 11~ ~:11‘ 111:11
11 1~ :11\\‘:1\~
1111- 11_1]1111111~.~1~ 111 ~1-11i111_1
.-
1':111.~
11_1
11~ 1111-11 111-1-4111.
111
~:11111- ":171-
11
>
.
1'
-
-
:_, 1|“. ;||\:‘.|-W l,‘,_~m];m. w|,i‘.h \|,,,“|,| 1,‘. ;\m,|im|_ and
:11111 1111- ~:11111-11111r:11 _|1111_-\-1111-111 1-:1~1 11|11111 1111- :11-111111 111
\\-1- .~111111111 11-11 11111'.~1-11-1-.~ 111:11 11'111-1'1- 11'1- 11111111 \\'1- 111~—
111" 1'11111111'11'1*- .111"‘|11"‘ 11""'111' >11.“ 111111 1111' ‘1"1"""
1 1'1-1'11 :1 111-1-:1111-111-1-. our 1-r1111-:11 .~1-11.~1- 11111~"1 111- :11 1':111|1.
1‘ 111' “'11" -‘1'1'111<-‘ 111 111" 111" 1"'1"""- T111‘ ‘1"1111111"11 1‘
.~1111'1- :111 111111111-1-1-1~|11111-111 111 111>|1i1-11111111 111111111 111- :111
?\"""1- 1"1 11-"11‘1"1‘1 11»
111111111-1_1' 11111-11111111-111111,
1<ru111
1111.- 11111111
111 1-11-11'.
1111' /"'1111‘I1"
1111-
'11-‘ 1111111113‘ ‘"11-"1-"1\ 1" -‘11111- 111"1'1‘ "1
/-111-11/-rf.1-111' 1111- [~11I1I11/nu 1/121‘ 1111/1-111-_1 1~ 1'1-1-111111. :11111
'11"13\'11111111‘~’ 1111' 11"1'-“‘11111 1-11"1"1 11-‘ 1111' 1"'11'1"'11"" 1'11‘
1 1 ~1111- 11-1111 11 :1‘-4:1i11.~1 1111- 11:111‘1-111. 1111111 1111- 1'111111.~|1111-.~\.
“'1'
11111 111 :1r11.~'111- 1-1'1-11111111, 1111-11 111 |111.~1111:111|1g 11> 111-1‘-
Im
.,
i
--j1|11|1*1-
'
,4
,
""1
111-111-r 111111 1-1'1-11 11~ |11-11;_'r1->\ 11-11111 11|11- 11-urk 111 1111-
-
111' 1111-
11
1-
1111 :11
1;"; |,1_,ri"g in m§,|,| mi, ml] 1‘,
H,-‘|u_ “-‘ "HM
.-
I
-1
-
.
1111111
11-111;; 11111-,
11
1s
11-1-11
r1-1-11g1117.1-11 111:11 1111-rc 1-x1.~"1
Hon.‘-‘|“.]‘
\>‘
_m.U"m
fm.
.|.mi"
.
‘.K.|:|, ‘ \
M (|(.‘-n.],;_
“‘1111|111r1:1111" 111' "1|11:1|11_1"' l11111.- 11'1111-11 1-s1-:1|11- 1111~ 111-1.
111111-.~ :111'1-1-111134 1111- \1‘11rk 111' 1111-111111-.~1;1111_1 -41-1-:11 1111-11.
1'111- 111-‘11."- "11" ““‘111‘1 -"."-‘11'111‘111"‘111v‘ 1‘1"11'1~ 1" 1111'111-
1
1 11111111 1 11:11‘1-:111-1-:111\- .~1<1-11-111-111111-
'11.~11l11-11111111:111111'1-.
.
111""1' 111 “'11”-'11 ‘"11’ \'1111 “"1111 11"‘ 1'"/-"1"-1 1'1117~""
"1
J
11
1.~ 11111 :11-11|:111_\- 111:1 1151-1-1111111,-_'11':1| 11111 111 :111 111~111r11-:11
\""1"1'111"1'1\'~ “"'1"' 11 1'" 11"‘ “"'1"1 -“'1'1"\1'1" \\'1'111“" 11-1’
11r111-r.
'1“111- 11r:1111:1 1.~
11111
111
1111- :1‘-4i11_g 111 1111-11.
11"‘ "\'\'F\-‘1""»
11111
111
111:11
111 1111- 1-1111-111:1:
.-\11
111u>1~ 11-1111 1-:11111111 3411111 11111
1-‘:1r 1r11111
1111-
111 111-11_\'
1111- ]111~11i1'1-
s|11ri1
:11111
1111-
11-1111 1111- 1111-11111111 11111.~1 111- 111'11:1.~.~1~11 11_1- 11> 1-111111111111.
1111-111111111111-,'11‘:11 1':1l111~ 111 111i~ /-111-11 [~r1.1-. I-'1r.~1_ 11 11:11
\\'111~111-1- 1111- |111~~111i111_1' 111' :1 .~1-1-11-.~ 111' 1:11l11r1-.~ 11-1111-11
1111- 1111-1'11
111' 1r1-:1I111g 1111- 1-1111-111:1 :1~ :111 :1111111
:11-1. :11111
1-:111 1-1111 111 1-111111111-lv 1-1111:1|1.\1-_ 11-111111111 1111r 11:11'111g 111
111r1-:11-1111;;:1g:11|1>1 1111- i111|11'1-\.~111111~111- r1-1:111\'i.~|1111-1111-11
~'11|1|111.~1- 111:11 1111- g1-11111.~111' _\'1->11-r11:11' 11:1~ 111-1-111111- :111
~1111 11r1-1':111.~ 11111.~1 11111-11 111 111111 1-1-1111-1.~111. 1 :111111i1 111:11
il\\1I1-1‘i|\'- 11 1~11H1_\. 11111-1- 1111111‘. 1111- .-1111111-11:1]1|11-:1r:1111-1-
1111- 1-\|1111-1|
11r 1-1-1-11g111z1-1| 1-1:11111 111' :1 1-r1I11- 111 r1-\‘11-11-
1
111
:1 111.~11:1r1111111_1 111-111-1-1-11 1111- .~1111j1-1'111'1- 111.~1111':1111111 111
1111- 1111111111-111111 111' :1 1-1111E:1~l1- 1-:11*11
111111- 111
1111- 1134111
111'
1111- 1-1'1-:1111r :11111 1111- 1111j1-1-111'1- j11111-1111'1- 111' 1111- 1-111:-111:1
|11~1111'11 j1111g|111-111 11:1.< .~11|111-1111114 111' 1111- 1'1111-11|1'1- :11111
11'11i1-111>i111'111\'1-11.111111 11 1.~111:11 11i.~11:11'1111111_\' \\'1111-11 1111-
111-1-.~11111|11111111< :11111111 11.
:1|11 1\'111111;_-
1111'
11
111
111-
~;1111
1
/-11/1/11/1/v1I1-.11111l1‘11!'.1 11'11111111;.(1111r1-. 1-‘111- 11> :111111-1'1-|11~.
111:11
1111.~
1~
:1
11111111111
~1-1'1-11111|1- :111<1 111:11
111111-.~.~ 11111-
1111: . Ir/.-111/111 1:1 1111-1-1-1111'1~111111‘1- 111111111-111111 111:111 (‘1'I1:1‘I1
3411-1-~11|1:111 1-1-1111-1.~111. 11111-1111|.~1 .~1:11'1 11-1111 1111- 11-1-1111_4~.
/1'11111- .~1111-1- 1111-_\' 111~1-111'1-1* 111 11. j11~l1_1.
~1111
111111'1- r11
1111- 1111-:1.~111'1-.~. :11111 1111- 1111|111-:1~:1111|11-.~~ 111-1-.~1111:111_\ 1111-
111-~1111 \\'1-111-~,
I11 111111-1' 11-1'111~,
l1I\'_\’ 11-11111
111 1'1-1:1111
111-1-_411111- 111 1-11111:11‘1
11-1111 1111- 11'11rk.
$11
111-
11.
11111
1111
111
1111- 1-111111111111, 1!III1'!II'
.~11|1j1-1'1
-
1111- 11'1>rk, 11111_1
1111- 1-1111111111-11. |11'1-1'i.~1~1_\. 111 1‘1-11111*111_4 1111)1r1-~.~11111 111 11$
1111- 111111-111‘, 1111- .~'1111j1-1-1 111-111;; r1-11111-1-11 111 11.
.\'111111- 111'
1'1111- 111' .~1-r1'111|1|1-_ \\‘1- 11111~1 11:1~~ 11_\' 111:11
\1':1_\-. 11111
11111
1111-s1- 111111-111"1111111-r1-ms 111111111 1'1-1;.{11 10 ;_-r:1111 1111- 111:11.
.-1:1r1
1'r11111 11.
111 111111-r 11-111-115. 1-:11-11 1-r1111':11 :11-1 1111g111
:111 111111-r 1111|1,.- I11-111g1-1|11:\1_ :1 ;{111111 .~'u11j1-1'1 1.~' 11111'11111>-
111 1-1111.~'1.~'l 111 r1-1-1-rr111;_' 1111- 11-11rk 111 1|111-$111111 111 :1 \':11111-
1
1
.
.
.
1_\' \\'11r1h 11111r1- 1111111 :111:111 11111-. 11111
1111- 1111151 1r:1|1k 111-
.~_1'.~11-111. 11111 1111s r1-11-r1-n1'1- 11111-.~' 11111 111-|11-1111 11111111 111-
14
A. C<;v|e5 Chclpn; Lune- hgm Claire Bloom and Chop‘ Senilivy? or I/shurmcmy? 7 C"cp|i:\ and
A. C<;v|e5 Chclpn; Lune-
hgm
Claire Bloom
and
Chop‘
Senilivy?
or
I/shurmcmy?
7
C"cp|i:\ and
B‘
Buster
Keovcw
B
15
"vnql" '~* xx > ~*"’“ r s*i, \-. /H» A t A. Howard Hawks: Scarface
"vnql" '~*
xx
>
~*"’“ r
s*i,
\-. /H»
A
t
A. Howard Hawks: Scarface (Osgood Perkins, Paul Muni, Koren Morley)~Onword or Downward to
B. Hawks: Gentlemen Prefer Blondes (Marilyn Monroe and June Russell)
~inr:~ it i~ a -|tt<-~ti<-it -it rli~<'t-rttitty thr rt-ntrihutiutt 1-f
t<-lIigt~ttrt- al-mv; thr ~nn-t_\ nt jtttlgtm-ttt |>t‘11t‘\'t'ti~ al~~-.
th<- tmlvnr as ~tt\-h. ht'_\1|t|1I tht- 1-~~1-utial at tht~ ~nI>jt~t~t
t-r tir~t
tit ttHt' -tin-\ tn tht~ atlvt-rh uttl\’ it~ s'ht'utt<v
i
I-iv-4ir.'|l ~t-t1~t-1 fr-nu thv tutal itn]»r<-~~iutt t'\[I<'t'it'tt\‘\'|i
or ut' tc~chtti¢|ttv: tho man In-hitul thv ~t_\']<-. Httt ha\ittj4
in fruttt uf thv tthnt |htt\ I t:t|(<' tlvr t\\'<t ~\ttttttt-trim]
tn:uh- thi~ 1Ii~tittrtintt_ |>ttt' t'rili\'i~ttt i~ \\'a_\'lai-I |>_\ th<-
\
IH-1-t»\i.»~ (hp ;\t~1 t-f ttl>_i¢-rti\'r1_\' :ttq>l_\ittg to a \\'<-rk a
t'ritira| frt-t~ pa“ a~ \\'t-H as that Hf cr>t1>itlt-rittg
11¢-ggittgt-Y Ii1t't|ttt'~\i<ttt,\\‘|ti\‘it t~ut1.~i>wut'l:t_\it1; :h»\\tt
at thv ht-gittttitt‘; 1-1' it.~ att:tI_\.~'i~" that thr tihn i~ g_;<m-I.
~ttt3
tt gin-~
tiric-ttt thv at’tirtttati|»tt Iii -ntr ~ ]>|<-:\~ttn-
ur t|ttt' ~ <Ii~-
~'ittct~ it i< h_\' an uulvnr. 'Iht~ tn-1' pa“ that
;
thv \\'urk then ltL‘iI1L' thr t'~th(*ttr pnrtrztit at Iitv
ta~tt-. 'lht~ 1tr~t :t|\]>t'<v:t<'l1 <h'ttt\'~ th1- rnlv ut ta_~t¢-_ thv
~t'4'4|ttIi |-||~v~ 1! /'t'i~rt' thv ~ttpt-rit>rit_\' nt' the critic'<
\'ittéa.~‘tt- wk-rlttcml from his prwt-rlitt_g \\'uri<~. It i.~ right
in st» far as it is nut mi.<ta|\'t-n in it~ prntttntiutt nt' thi-
ta~tt- on-r that <1t' thc tttv/mu‘. H:tt't'(*ttttU.~'.< or |\r<-_<t|t1t]t—
titm!
cittt'-astv to the (Iigttity of tho u|1It'm'; fur it is uI>jt*t>
tin-l_\ ht-ttt-r futttttlt-tl in having; faith. tht-n, in thr
\\'hat 1:11-:t_<t-~ ntv in thr /~uI1'I|'qm' rim‘ nm‘t'm'.r is that
it rt~:tct.< a_;ain~t imprt-.~'~'iutti.~'|n while takittg thr lit-~t
gt'ttitt~ nf tht- arti.~t than in hi~ rritic'~ ittt\~Ili;,;t-ttcv.
:ttt<l it i~' in this \\'a_\' that t|tt'/‘rt/iliqttr1/<'.\'tt|t[¢‘t4I'.< mI~
fruit: it.
In
fart,
pr:-—
tho .~'_\'.~'tt-ttt nf \':|1ttP.~' which it
:1 n.~<- fur thc pt'ittci]th- wt "rt'itici.~m nf hrzttttit-~." \\'hv|t
|m~t~~ i~ nut itlt-uln§_'ic.'tI. It .~'tat't.~ frum an :tp|>n~ciatiun
in which ta.<t<* attrl ~t-n~iti\'it_\ haw tho §4n-atvr part,
1-ttr is dt-alittjg \\~ith ;_'t-ttitt~. it i.~ ah\':t_\'~ a gt-ml mvth---l
16
& I Q I i -0 l7
&
I
Q
I
i
-0
l7
tr“ @151 tint lieen approved \\'ill he disdained or trt-an--l with wt-akiiess oi the t0
tr“
@151
tint lieen approved \\'ill he disdained or trt-an--l with
wt-akiiess oi the
t0 consider ll jtriori that a siipposed
it were rouitd and ]N\lls'llt'tl as
not _vet arrived at
eoiitleseeiisioii. though
work is only a lieauty that one has
Now what is
Slag/rrnnrli if not an iilira class»
Btit I have shown that this method
an egg.
understanding,
western in which the art of Ford. in fact. consists
limits in the traditionally individualistic
ical
had its same
only of carr_vin;{ characters and situations tn an ali-
more
arts like literature. and does so with all the
and l have ll{\]>]k‘tl(’ll to
solute degree of perfection:
reasoii in the cinema. whose sociological
and historical
see. at the censorship
hoard. admiralile westerns of
granting such an iiii-
anastoiuoses are inntnncrahle,
In
third rank and
almost ztiioiiyiiiotis. hut tvltich retlcct
the /tuliliqne rlt‘.r l|l1lt‘HI'.i
portance to “B lilms."
an admirable understanding of the laws of the geiire
and conlirins this tlepetidcticy a t‘0lIll'tI|'ll7.
recognizes
them from beginning to end.
and
respect
other hand. the /voliliqnv des aulrurs is \vith-
On the
criteria
l’aradoxicall_v. the adherents of the jtuliriqur (il'.\'
otit dotiht the most perilous
oi critiques.
for its
admire the :\l!1l’l'lL‘{\ll cinema. al-
tlItlt‘llY'S particularly
signicant that.
are very
diicnlt
to
formulate. lt is
it is here
that the servitndes to production is
heen worked on for three or four years li_v our
though
having
theory.
the
heaviest. lt is true that it is also here that the
nest
pens. it still in large measure awaits its
maximum of technical facilities are pttt at the disposal
proposed
and ntie is not ready to forget
how Rivette
hut this does not make up for that.
of the director,
Hawks for our admiration:
Ohviousiiess is the mark
l admit
oi l‘la\vks' genius; ,lI0iikry
Riisiiitmr is a genial lm
ncvertlieless that lilit-rt)" in Holl_\'wnntl is
than people say. provided that one knows how
greater
mind h_v its ohvionsness.
and imposes itself on the
to
read the manifestations of it. and I would add even
it. still
reject
it to satisfy their
Certain people rejected
that
the tradition of genres is a liasis for creative
pride of airntation.
has no other
The misunderstanding perhaps
lihert_v. The .-\inerican cinema is a classical art. to he
at all" _ , , \\'¢- $('(- the r];mg¢~r_
causes
not adntire in it that which is most
sure. hut why
5-stlictie cult nf pt-r,<Qn;tlity,
which is an
that is to sa_v not only the talent of such
admirahle.
and such of its einéastcs. htit also the genius oi the
LiSF'F'i" Ax" D"\N“F'Rm'§
This is itot. liowever.
the principal thinil. 35 l<‘“>'l
systein,
the richness of its tradition, al\va_vs livt-lvv.
fccuntlitv in contact with new coiitriltiitions.
and
its
~*" l""l1 "5 ll‘? /'1'!‘-mill" J“ """'"r<" l-‘i "5("l ll." "W" "5
3,: ‘in _{,,|,-ri,-,,,, in IQ”-i_\-_ '/'/N 5,‘;-,-,|
lt is its negative
35
_<“¢h lm;
taste who are alile to keep vigilant.
would rlenioiistratc. if lliai
grave. lt is llllfUl"
Ymr Ht‘/I, or Ia'u.\‘ Xlup
aspect which seems to me the most
]t is
(me [hm [_¢,g;m i,- |m~k_\~ tn ht-
l
not merit
\\'(>|'(\ n(-¢@_<_<;||-pt-_
tnnate to praise wrongl_v a work which does
I
taken for an iinlrur, at least for an nnlrnr atteinling
\'t‘jl't-‘I =1" l‘>'-
l!- llllt llll’ Fl-'l< l-\' ll‘-<5 tlli-1>'\T"\l>' lllll" I"
his courses. ltnt then in ['lt'||l(' and Rita‘ Slit/‘ there i>
its linker has not up until
I1<'>\\'
timnhle lm
l>Pv=\u-"@
no lmigcr pmi,-9 for tt-11;“ _c-(-(-"15 in “K-_ |m“-,_-\-t-|-_ 1‘,
good \ot that the unh'|u".\-
critics
produced
an_vthmg
that is to sa_v the social truth.
take pleasure on occasion in diseoveriiig
or
he the essential l.l1ll1§
'.
do not
not of course presented as an end suicicnt unto itself.
l>L'v=\l1.~'1'
\\‘l1ik‘l1 I'l‘\'@i\l.< it.~'f‘ll. hnt
°'l¢°ll"i‘{!llll-I 3 l1\lP"l
into a st_\'lt- of cinematograpliic tiar-
hut iiitegratetl
disdain l‘\'(‘l'_\‘lllili§_{ in a lm wliieh
they s_vsteinaticall_\'
_s':\|1]Q m;t|m(-r 35 pr‘-_“-1"» _\|m-rim \\‘;\,>
cominoii ground atid which coiistittites.
l';|\i\'9 in \h(~
coines from a
integrated
into .-\liiericaii mint-tly.
l1o\\'<‘\er. at titties the Iiiost mlmiralvle part. just as.
tn; nallt-_ to conclude. The /wliliqnu tics
the most detest-
Let 1|;
in other eirctinistances, it constitutes
.
.
l
ahle part. Thus. :t certain form of
popular .~\mt-rican
unIt‘IH'.r scents to me to liarhor and to defend an essen-
l
of which the cinema has need more
tial critical truth.
culture
origin
of .\linnelli's \'an Gogh, hut
is at the
other arts. precisely in the m(-asnr<- in
than all the
another more spontaneous culture is also the prin-
which the act of veritable artistic creation illtlls itself
the
ciple of the Aiiterieaii comt-d_\'. the western. and
more uncertain and nienaced there than t-lsewliere.
ls''ll-!>'\PI' lth. \\'l1H.~‘e inflnence this time is salntar_\'.
Rut its exclusive use would lead to another peril: the
for it produces the ricliness and the \'illi\_\‘
Hf
ll“'>'l‘
t
of the work to the prot of the exaltatinn of
negation
gt-tires. fruit of an artistic evolution
cineman>gr:iphic
anlvnr. \\'e have tried to sliow why int-dincre
its
st-es
in woiiderftil
s_vinltiosis with the pulilie. Tliiis one
rinlrurs were ahle, liy accident. tn make atliiiiraltle
knows
how
a westerii liy :\I‘l\l1O|i_\' A\[:““‘ land God
lms, and how, in turn. genius itself was mcnaced hi-
criticized as
l love the \\'esterns of :\nthon_\' .\lann!)
a sterilitv no less accidental. The /mliliqnr din: tmlvm-.\~
if it were tint rst
a 1 ttestion of a
western. that is to
the rst and den\' the second. l'set'ul and
will ignore
of a whole ensenihlc of scenario con\'entions. the
s.i\'
then seems to me. in<lepen<lcntl_\' oi its
fecnnd. it
plav of materials and of iiiise-eii-sci-tie. l know that
\'alnt-. to have lieen lilled nut l>_\- ntltt’l' ap-
f
in a liliti journal
one can make an ellipsis of these
pnleinieal
proaclies
tn the cineinatn;_{rapliic fact wliicli restores
preliminar_\'
themes. l>ut still they should at least he
its \'altie as an oeuvre. This is tint at
set-in
to
to the
lm
implied wliereas now their existence \\'ottld
all to deii_v the role of the mrlrnr. lint to restore to it
he sooner killed lw shame. as a sli§,'litl_v
ridiculous
\
the preposition
withottt whicli the iiottn is only a lame
servitude. the reminder ol which iniglit he incon-
concept.
"i-lnIi‘nI'." withont ilonht. hut of what?
gritntis. ln any case. a western lI_\' a director who has
l8
Nzg/01; Eclipse, An Interview’ W1'I/J Michelangelo Antonioni By ]ean-Luc Godard l9 K
Nzg/01; Eclipse,
An Interview’ W1'I/J Michelangelo
Antonioni By ]ean-Luc Godard
l9
K
1 | I. .1 ‘|‘Hl1|r‘|1. Y1-ur \l||'\~|- 1>|'|~\'i-|||~ Illm _ (}<>|>\|<lv A
1
|
I.
.1
‘|‘Hl1|r‘|1.
Y1-ur
\l||'\~|- 1>|'|~\'i-|||~ Illm _
(}<>|>\|<lv
A
I.|| .\'||II|'.
I.'I:’|'/i_\‘.\"-‘. g_':|\'u u~ lhv i|||p|'<-.~~iu|| vi ln-lug
:||\|-;|<l_
.~|~:|r|'l|ing;: :||||l ||<|\\.
in :\ ~|r:|ig_-l|| linv, going
:||'ri\'wl in :| |||~\\' :||'|~:\| \\'hi\'l| i.~ r:|ll|-1l_ ]>|-rl1:|||~.
_\n||
/\'|'|l /||'.\'|'|'l. \\‘l1||‘l| 1~ 1|:-|'l1:|||~. :\ rl|-~r|'l I-nr ll|l~
llu~
\\um:||| lI\ll \\'l|irl|, fur _\<»u_ i~, Mn \l||~ |'n|||r:|r_\' :| Illm
:|ln|u| .~=-nu“ lull1'l'
:|l|nul lllv |-min» \\’nI'l1l,:||||l ||||1
<>|1l_\'
:|lu-|||
:||||l |||<-rr \'u|||||I|~||' \\'url<l ur
-»\l||-1": ill ;| lm
4!!
=n|l_\ :|l>->||| l|»=l:|_\ ~ \\'u|'l-l
ll\l‘1‘ll\|l'\‘\\lIl'l(l_Z\l\llHI>l
.\.\ |I|.\lI|.\l
ll i~
\'|-l‘_\ Ililllrllll I‘->1‘ nu‘ In l:|ll\ :\l-nut
l :|m ~llll 1|--| |i|-nl |||-
|l|i~ l]l|||
|||>\\.
l|'~ mu rs-c|-|||.
1l|:|| p||~l||-|l |||<- |-> |||:|l\<- |\; l
\\‘|ll\
|l||~ "|||1v||t||»n~
~_
l|:|\'\~ ||<-illn-r |l||' l||ri:li1\ |||-r \l||~ |l|~|:||"l|\||<-|1t |u>|~|-~’
l l-|-l|<<\|- l |':||| ~:|_\.
~;|r| |||--r|l<-r|1-l||~:|l>l\~||-]u<lg|-1|.
:| ||||\-~|||»|| ul :| l|l|||
l|u\\'|-\'\-|', \l|:|| ll|1~ 11||||- ||'~ |||-1
~\'nllH\\'HI~. Tl|\~ |'|-~||l\~ (\\'l1<-|l|\-|' |l||-_\ l|<- _;||<|-l
;|l|<||||
l1:\1l_ In-;|||ln|\l nr ||3_'l}| ~|l||:||||ml ||1 |||_\ |||'v\u-||~
|>|'
||lm~ :||"|~, In-r|-, <»||l~:l:|lml. ||||ll :|||<l nml. 'l l||~ |~ :|||
l
I’-|~t|-|'|~| 11 \\:\~ lllr |'|'l:|||~|||
|»tI||~|' |||:|\|vr :|lhI§<'ll1|'|',
l
HI :|||-|1l||'|" |l1:|l i||||~|‘-~~|ml |||r.
~l|i|» uf |-|||- |~l|;||':|\-|\~|'
|l||~ <1-||l|‘:|l rl|:||":||"|r|' i~ n-|||'\‘<-1|\<-ll \\'i|l| ;| ~-||"i:|l
ll|-|'|-,
lniliru :|~ \\'|~ll_ :||||l \l\l~ ||n~:\|\~ l |||u~\ ln-:\\ n|_\ ~\|-|'_\
\l|‘||_;~ \||||
in :| |'u||||-l|-|<-l_\ ~li1'I'--|'<-||| \\';|_\_ ll ~i|||]-lil'||-~
A,
me core
of
:||'|"\|~\- |l|1~
|||u\'l| |:|~ |||:||\_\ l|:|\'<' |lu|||-| ||| ~:|\ ll\:|l l
in \\l|i|'l| ll\\' in-li\'i|l||:|l
Red Desert is ihe
\\ |'l|l
i||l||||||:|||_ i|||l||~lri:|li/1-~l
W°l"\<l;
W9" "19
|u-||r|.\i~, .\l\ i||||-mi-»||. |-|| |l||-
|~ c|'||~l|<--l
:|||~l lwl tn
husband’
‘he
s(_m'
rv-nll':|r\
(||||||'|-n\|'|'_ \\'<- |\|:|\ l\|||»\\ \<-|'\ \\|'ll \\l|\-|'¢-
the
lover: A. Gnu-
'
. ll 1-|||l \||||, \\:|~ H1
-
'
(Monlcu
\\|- ~l:|r\ lrm
nut
:|l :|ll \\lu'r|- \\|-
llOD -
Vim)
Wm,‘
Ugo
\r:|||~l:|l|~ \l||-
lu-:|\l\_\
1|! \l\i~ \\'~n'lrl. in \\l|i|'l| <-\vn Ill!‘
(Carlo Chioneni);
l
.‘l_l||'ll1||-.\l|r|'|||'\'|'~
l':u"\u|‘i|-~ |":|n l||- \|~r\ l||~:||Hil||l
5~ Wllh Vlllefio
l I1-|'|\:|
l >~ ||n>|'\-
:|||<l ll\\'ll' ~||1ul\<-—~l:|rl\~. ;||‘|'
Ml l';||"luri|-~
\\l|irl| |-\'r|-\
|~\<- l|;\~
(V°_le"° B°"°!e'
1l|:|n :| H-\\' 1-1' \|'|-|<~
In-:||||il'||l
c'
WM‘
l|'~
|'irl|
sch‘);
.
wrll In |l||~ pninl I-i ||||>n|»1-||1\.
:|lrr:||l\
Corrudo
(Ruchord
-
Honk)
-
_\~ fur ||||-. l l||>]~l 1l|;|l tl||- ~--rl
\\:-rlrl
li\‘i1|;1|
||~|'|'||l.
|-f ||-~|||'||~i_~ ~|-\-|| in /\’.‘|/ Il.".|'|'|'t i~ :\l|->\'|- :|ll :| ||lll'.~'ll|nl
--l':ul:\|-1:||i->11. 'l'l|v|1- :||'|> |||'u]|l|- \\l||> ;|<l;||>\ 1||r|1|~rl\'<-~.
:\1|rl ullu-r~ \\‘l|1- l|:|\'<-1|\ }v1 ~l|>|u' |lu~_ I--|' \h|-_\ :|r|- ||»||
|i|-:l |-1 ~|r||c1||r|-~,
|>|' li:'|~~|"l|_\ll||||~. !l|:|1 :\|'<- u-|\\ u||| 1-|'
-l:|lv.
|l||~ |~
|l|<- <':|~|* \~.1lh l|1||l|:u|:|, ll||- \-|-|l<-m'<- |-\
ll1\' \:|ri:|li<|||_ \l||' \\'|~=lj4\- lu-\\\|~|~|| lu-r ~|'|\~i|i\'il_\. i||—
;||ul ll||- r:|<l|-||rv |l|:|l |~ ||||
1|-ll|;;|~|||'|< :|u-l ||~_\rl|~-l|>g_\
\l||- |'l1:||':|rtvr'~ l>|'<~:|l\<l=-\\||, ll
l|u~('ll -||| l||~|'. |-r|>\'ul\|-
||||| -|||l_\ l||'r |~||i:l<-|'|||ic run’
i~ 1| l>r<~:|l\<l:-\\'|| |'u|||"|-|'1|i|1g_'
l:|cl~ \\||l|
p1-|'n~||\||-|| ul |h|~ ||u|~<~~_ ml
llw \\'~||'l<l. l|n~r
1-|'>_ n>l<l
|||~|'~1-||:|li|i<-~ ~||r|"--\\|||ling4 l|--1', l-||| ;|l~|- lwr
In \':|l|||~ 1|-|l|||-zm-~||_ nu-|':|l||_\. lzulln. \\'l|||~l|
~_\~||-|||
:|rv nu
l:-||g;|*|" \':|l|\:\l|l|- :||||l ||-- l||ng<'I' .~||~1:|i|\ l|r\'. Slu-
ll||1l~ l||~r~|-ll. ll|\|~. inll|v]|--~i|i->||uf|||~<-<li|1gu-1'1-|||-\\
rlnr
l||~|‘~|-ll |'~-n|]-l|‘\<-l_\_ :|~ :| \\<||||:\n| ll1i.~ i~ \\'l|:|( ll||~
lnr~ ;|1l\'i~|' :|||:l ll1i~ i~ \\'l1:\l ~l|<- ~l|'i\'\'~ In lln.
\\’l|:|| i~ ll1|' |~\1>l;|||;|li~»|| fur ll||- i||~|>r| |»|'
l}<>||\|m
Ill!‘\‘]Il~||ll(‘1If\lll'
~lrI|'_\ ~l1|* 1|'ll~ llll" lilllr luv) 1'
’lln-r\- i< ;| \\'<||||;||| :|1|<I 1| .~i|'l\ \"l|il|l.
.\?\"|'u.\|<>\|
Thr ||||>\l|\~r 1||\|~| u-ll \l|<- vl|il<l :| .~\<»r_\'_ l>\|\ lw l|:|> :|l-
rn-:|rl\'
l1|-:||'|l :|ll 1l||~ um-~ ~l1<- l\||u\\'_~. $l||~ |||||_~1 1l1|'I'<'-
i||\'<-ut um-. lli||li:|u:|'~ p,~_\'cl|ul|»;_'_\' l|\-inf; §_'i\'\-n. it
B
l'<>n-.
-
~|-|‘|||~' ||:||||r:|l 1|» |||<' ll|:|l |l||~ ~|<|r_\' ln-u-||||-_ ||>|‘
'
l||~|
'
JO
_
5;‘"\“\“‘I»lwM ?I by)WNW4 TW_ /Q_ \ “QMm”7 ’ ‘‘ K I j‘) Vt ’? M
5;‘"\“\“‘I»lwM
?I
by)WNW4
TW_
/Q_ \
“QMm”7 ’
‘‘ K
I
j‘)
Vt
’?
M
i
K1
_\_“M
/‘%\
1'\_
R
~_§\
_
‘ Qp X 3%i iv _‘_?4‘WV_k * m g _ I {‘
Qp
X
3%i
iv
_‘_?4‘WV_k
*
m
g
_ I
{‘
l ttttt'uttseiuttsl_\ A an e\':tsitm nf the re:tlit\' sttrrnun<l- ing her. tnwartls :t wnrltl wltt-re
l
ttttt'uttseiuttsl_\ A an e\':tsitm nf the re:tlit\' sttrrnun<l-
ing her. tnwartls :t wnrltl wltt-re the enlurs In-lung tn
‘i~»,~,
'~“*";;'w ' " “
t
n:tture: the hlue sea. the pink saml. The rocks them-
,1
-
selves take utt httmzm furm, emltrztee her aml sing
_,¢_;,,_~_~\
.
Z
»“»
,
l)u \uu rememher the svelte In the rtmtn. with Lur-
ratlni She sa_\'s. leaning against the wall, “lln you
i
know what l'tl like?
livt-r_\~utte who e\'et' lu\'etl tne
tu have them here. aruuntl me. like a wall." She
neerls them in faet. tn help her tu lire. heeause she is
:||'ra:<l she won't he able tn arrive at it alune.
(}<in,\Rn7'l'l1e ntmlern \\'t|t'lll is therefore |ttll_\' the
rt-\'ealer of an ultler zunl inure |ir<|ft»|t|t<l neurosis?
-
~
.\.\"t‘n.\'m.\'| —'l"he ntilieu in which (iiuliana lives
aeeelerntes the |iersm|alit_\"s hreaktluwn. hut, natur-
all_\‘. tlte |ierstm:tlit_\' must carry \\'ithiu itself a f:t\~nr-
altle terrain for this ltrt-:tktlt>\\‘tt. It isn't eas_\' tn deter-
mine the causes ztutl nrigins of neurosis: it is titani-
t'estetl in stteh <li'erent
t'urn|s. at times going as far
as seltiz<i|>ltretti:t. wltuse sytnptnms ufteu resetnlrle ileu-
mtie s_\'mptt>ms. But it is l»_\' mezms uf a like exas]>er:t-
tinu that one arrives at eueutupassiug a situation. l
have lteen reproaeltetl fur ltaving eltuseu a patltulug-
ieal ease.
llut. it' l had ehusen a nnrmally adapterl
wuniati. there \\'ttttl(l nu lunger he a drama. the rlrama
entteerns tltuse whu tlu nut atlapt.
Rod D9,," (Moniw
(i<m.\|u»—.\ren't there alrezuly traces nf this char-
aeter in the one in L'lZrIi.r.n'.’
vim
and Richqrd
.\x1'0.\'t0.\'t—-Tlie character ut' \'itturi:t in I.'IZrIi.r.rr
is the opposite of that of (iittliana. ltt I.'Ecli:s0,
|-hm-5,)
\'itturia is :t calm atttl \\'ell-ltalattcetl girl. who thinks
ztlmut what she dues. There isn't a single neurntie
element in her. The crisis. in I.'l§t'li.\'.n', is rt crisis
uf the sentiments. ln Red IPt'.\'t'rl. the sentiments are
tart.
.\lureu\'H'. the relationship be-
a
reatl_\'—ntatle
ll
tween (iiuliana ztntl her hushaml is normal.
you
were tn ask her. "Du you lnve your ltttsltatttliii
she
\\'t>ttltl answer _\-es. L'ntil her attempt at sttieitle. the
crisis is tnnlergnmtnl, it is nut risilile.
l want tn uutlerline the fact that it isn't the milieu
that gives ltirth to the hreaktluwuz it tml_\' tttakes it
sltow. ()ne ma_\' think that outsitle uf this milieu. there
is ms lvreaktlmrn. But that’s not true. Ottr life. even
it we tlouit take aceuttnt of it. is tluntittatetl h_\' "itt(ltts~
tt'_\'." .\tttl "intlustr_\'" sltnultlu't he ttntlerstnutl to meatt
I-:t\‘t<tt'it'.~' <:nl_\‘. hut alsu nnrl almve all. prmlttets. 'l’l1ese
prmltiets are e\'er_v\\'ltere. they enter nur lumtes. made
nf plastics and nther materials unknown lt:trel_\' zt few
_\-ears agn; they overtake us wltert-\'er we m:t_\- he.
\\‘ith the help of ptthlieil_\‘. which emtsitlt-rs utll‘ ]>s_\'-
t'liult>g_\' :unl unr sulie<>usciuus tnnrc and inure care-
t'ull_\‘. the_\' nhsess tts. I can say this: lty situatittg the
stur_\‘ nf RH] lh'.n'rI itt the wnrltl ni laeturies, l have
gmte hack tn the suuree of that sort of erisis which.
like a torrential river, swelled zt tlttmsatttl trihtttnries,
tlivitles in :t thousand arms in urrler. linall_\". to sult-
nterge e\'er_\'thittg atttl spreatl e\‘er_\'\\'ltere.
23
_
_
(il)ll.\R|)——l'1lll isn't thi.~ li<~:1111_\' iii 1|11- llIll(l(‘I'll wurlil 2\l_~<>
(il)ll.\R|)——l'1lll isn't thi.~ li<~:1111_\' iii 1|11- llIll(l(‘I'll wurlil
2\l_~<> tli1- 1'1-mltitiiiii 1it' thc cli:11':11‘l1-r.~' p.~_\'1"liul1ij_'ic:il 1lil—
ti1'11lti1-.~. 1l1ic.~"1i't it .~hu\\' \':iiiit_\'?
.'\.\"l’l!X|l)X|————( )i11- 1i111.~t iiut \H1(l(’l'('.\llII1i\l(‘ thc 1l1':i—
111:1 1-1' 111:11i thus CHllIllllHIll'll. \\'itli1i11t <lr:iiii:1. llll'l'(‘
:ir1- ]It'fl\Zl|)$ llll luiigr-r 1ii1~ii.
l"1i1'tli1-riiiurt-_ I tlll IIIII
licli1~\'1' th:it tho l11~:i11t_\’ iii tli1- iiiiiilvrii \\‘I)I'lll iii i1.<1-ll‘
cziii l'('.\lIl\'(' iiiir ilr:im:1.~".
I ll(’ll(‘\'l'. 1111 the 1-1iii1r:ir_\'.
th:it ()llC(‘ I|llI|])l\‘(l in 11<~\\' lit'1--t<-1'l11ii1|11c.~' \\‘1- \\'ill |i<~1'~
h:1p.~ llllll H\'\\' .~1il11ti1ii1.~ tii Ullr iirulilciiis.
Hut why l1:1\'1- 1111- .~p1';1k of tl11'_~1~ tlii|i;_{.~? l zim 11111 :1
pliilii.~"<i|ili<-r :i111l Zlll th1-.~<- lIll.~('!‘\‘i\(ll>ll$ h:i\'1- iiiithiiig
tii tlll with tho "i1i\'1-iitiuii“ 111' the lilm.
(iui>.\Ri>——\\':1.~" tho prt-.~1-iivc of thi- ruhut iii tlic little
l>ii_\".~ HIUIII lit-111-\'11l1-11t or 1|i:il1-\'<1l1-iii?
_-\x'i'uN11i.\'1—lii my upiiiiuii, l)(‘lN'\’Ulk‘lll. l{1~c:i11s1-
the chilil, l1_\' pl:1_\'iiig with this gt-iirc of toy, will ziilzipt
\'cr_\' in-ll tu ll'lL‘ life \\':1itiiig fur him.
But here \\'1-
\\‘1- wcrv j11.~t tlilkiiig ziliuut. Thi-
L‘UlI1(' lizick tu \\'lll
t1i_\'.~ zirr II!'()Illl\'('(l l)_\‘ lll(lllSll'_\‘_ \\'hich iii thi.~ \\-:i_\' l'\'l'!l
iiitliioiict-.~' th1- 1-iliicatiuii i>t' chihlri-1i_
l zim still .~t1ipi1~1l
li_\' :1 1"1ii1\'1-r>":iti1>i1 l liziil \\'itli :1
\'_\'llt'\"ll(‘ll\'$ pr1>l'1-_~'.~"ur t'rr1i1i tho L‘11i\'cr.~'it_v of .\Iil:111.
|n me nigh.‘ on me
.\'il1'i1i C1~cc:itu_ c1>i1_~'i1l1-1'1-il l1_\' thv .‘\t1l(‘I'l\‘Z|lI.~' to lK' rm»
of phomom
ntlii-r
.\ f1iriii1|l:1l>l1- typo. \\'li1i l'lS i1i\'cnt1'<l
deck
l7.i1i.~t1*ii1.
vessel, A.
II questing
:1 iiizichiiie that liiiiks rii1<l 1l<~.~'cril1cs, :1 111:ii:hi11c that c1111
1lri\‘1- :1 car. lll(\l\'l' :1 1'1-|mrt from :i1i :11-.~tlti1'
puiiit iii
Ar_1Io_nioni and 0 lost
$i':i|.'°'g'|:";:°':;‘:'
\'ic\\' W 111 <~tlii1::1l 111 j1i1ir11:ilisti1'_ 1-tc. ;\'IIll it'
nut :1
~'
Giuliunu ees ho";
me group
(Xenia
i1i:11ti-r 111 11-11-\'i.~11iii: it'.~" :iii 1-l1-ciriinic lir:1ii1. Tliis mziii,
\\‘l\(l, lIll|ft'H\'\‘l', 1ir1i\'t-1l 111 Ill‘ 1-xtr:ii>r1li1i:iril_\' liiriil.
Vqlderi, Aldo G,-om,
Carlo Chionei, Rita
l'tt'\'(‘l’ $[IUl{t' l)|1L' tvcliiiiczil \\'1ir1l iii the c<i11r.~"c of :1
ciiiiwrszitiiiii I 1li<l11't 1111<l(~rst:ii1<l. \\'(-ll, I went crazy.
Re“°i')'
1\1 tli1~i-i11l1>|'¢~;i1'li iiiiiiiiti-. I IN! llIll_‘.{('l' llH<l(T$ll'1lItl :iii_\'-
thiiig 111' \\'h:1t he l1:i<l just Slll tn 1110. Hi: frirccil lii111-
~‘1-lf tn \l>\‘ llI_\' l:111g11:ig1-. liiit I10 \\':1> iii :ii1iith1-r \\"1irl1l.
\\'ith him \\'I\S1l _\‘H\lll§ girl.Z~l1ir Z5 _\'1-:ir.~' lllll_ 1ITt'|l_\'.
iii /'i'liI /-1:11;‘;/i‘i1i.\" lIl'l§_'lll*7lll.\' .\\‘l"I'l'll|T_\'. Nuw .~h1- 1iii-
C
il1-r.~t1i<>il it p1~rt'1-ctl_\'. lii
|t:il_\', lll('$t' :ir1- ;_{i-111-r:ill_\'
\\‘llH l'lIt\’t' lIlIl_\' :1
\'<~r_\' )'u1i11;_' :ii11l 1'1-r_\' _~ii111il1- girl»
ii11iil1'.~t iliiiluiiizi. \\'lllI \\’1>1'l< zit prugrziiiiiiiiiig 1-l1~t‘~
triiiiic lir:iii1>': fur lhvm, it'.~ 1'1-r}
.~iiiiiil1- :1ii1l 1'1-r_\'
1':1.~_\' 11> iinigrziiii xiii \'l\'\'lTlIHlt‘ lirziiii ~ \\'l1il1- it l\ll_!
1-:1~_\' zit
zill
fur 1111',
.-\111-1l1c1' >1\\'2\Ill. Riilirrt .\l. $11~\\'.11't. k‘2\lll(' tn .\(‘t'
1111-. ~ix iiiiiiitlis :ig<i_ iii
llc hziil ill\'1‘lIl(‘Il :1
l{1ii1i1~.
rlii-1iii1‘:1l l>r;iii1 ziiiil |ii'1-~1-iiti-<l llllll~t'll :1! :1 t‘)l>('l'llt'llL‘\
cuiigrt-.~~ iii X:i]il1'.~ ll! j_'i\'1- :1ii :1ccui111t 111' his 1li.~-
ci-\'1-i'_\_ \\'lll\‘ll i.~ 1iii1- iif llI\' 1111-~t 1~\1i':i1ii'<li1i:ii'_\ 1li.~—
\"I'\'l'l‘ll'> iii th1- \\‘<>l'l1l. |t'.~ zi \'l‘I'_\' >lllZlll liiix. 1iii,1iiitril
~11 t11l>1-~: it'.~ :1 mzitti-r wt 1-1>ll~_ iiitii \\‘li<i.~1~ c1-11i]i1i~i-
lllvll _;1il<l ('|llt’I'~. i1ii\1-1l \\'llll <»ih1~1' .~lll|\lI\Il\"l'~ '['h<'
in :1 li<[iii1l
t‘ll1'Illl\‘;|l :m1I lll(’_\‘
li\'1- :iii
1-1~|l~ :ii'1- :1|i\'1~
ziiiti-1i<»iiiiii1>
lii'1-; lll(‘_\' h:1\'1- l'(‘Il\'ll1tll_\j ii’ ii.“ \'III]]('
llllll t|i1- 11111111. il11- rvll tzilu-.~ 1111 :1 C(‘l'li\llI fiiriii ;iii<I
if
t‘HIIlt' 111. ll
l:il;1-~ <>ii ;i111it|11-1' fiiriii, 1-tc.
Iii llH.~'
I
liltl1- lill\
lIlll_\
:1 f1~\\' Illllllilll 1‘1-ll~, liiit
lh1-1'1- Zl|'\*
25
l I would have to he starting front that. one can arrive at rentaking ilie
l
I
would have to he
starting
front that. one can arrive at rentaking ilie
going to liecoine? .\i|other lm
brain. This savant feeds them. puts tlteiii to
made in order to know that.
human
world's
(ion.-\Ro—l)o you think that this new
sleep
very
he talked to me about all that. which was
clear but so unbelievable that at a certain point
was no longer iullowiiig him. By contrast. when he
heightened eonsciousness may have reperetissioiis on
aestlieiies. on the conception oi the artist?
l
gets a little older. tlte little boy
robot from earliest childhood
who
plays
with the
.-\.\'To.\‘io.\'i~\'es. l believe so. That changes the
way oi seeing. of thinking: e\'t-rytltiiig changes. l’op
will iinilerstand very
Art dcntoiistrated that something
else is sought. (hu-
well: he \vill have tio trouble at all in going. ii he
must not iinderestiinate l’op
.'\rt. ll is an "ironic"
wants to. out to space
in a rocket.
movetnent. and this coiiscioiis irony is very iiitportaiit.
with n K‘-em (1;-3] of cm-_\-_ “ml
I 11,0]; at 3]] [hm
Th" l’"l> -‘\Tl lY1\l"ll‘l'-\' l<""\\' \'1'l',\' “Tll llll
\l1¢'_\' 1"!‘
would like to he
already in this new worlil. L'nfor-
tunately.
we aren't there yet; it's a drama that will
mini.‘ yuurs and U“. gt-ii—
"'T\l<l"l~' 'l1l"t-Z-" “'l“‘-‘P 1“‘>'ll““l<‘ ""l"" l-‘ "“l Y" "ll"
A except for Rzuisclieitberg. who is more ut' a painter
St.‘-(.1-at gem.‘-mj(,n_<
|;L_-t
nit;-r \\‘\\' ||_ 1 think
than tlte others
even though ()ldenburg's "soft
t-ratio" of |lm_<(- hm-n riglu
there are going to be very
l."lW“"'l“"“ l~‘ ""'.“ ll“
~ - - l like ll "°".“ “"‘\'l‘» ll
l
that. in the years to come.
lK‘ll€\'l‘,~ it is guotl that all that is wllllllll ""\- Tlli"
violent transforinations. both in the world
and in
the
Y5"! ""l_\‘ 1\C\‘l'li‘l'1\ll‘ \ll¢‘ l|'1\ll-*'l"l’ll1¥\\l"" ]tl'"l‘<’>'>' l"
iiidi\‘idual's interior. Tuda\"s crisis
comes from this
illicstion.
spiritual Confusion, from this citiiiiisioit of coiiscience.
of faith and of politics: there are so inanv svinptoms
liolt.\Ri>—Biit does the savant have tlte conscience
\\'k‘ (lit? WI!‘-’ he TPII-“>11 11>‘ \\'1‘ ‘l"~ l" ""-‘l""~'l l" ll"
of the transformations to cuine. Then l said to my»
in the cinema?" .\nd
\\'1>I'llli‘
self. "\\'hat docs one say. today.
on these iitotivatiotis
-\»\'T"Xl"X|>~l 5l>'l<l'(l lllill til $ll‘\\'l\I'l- lht‘ lll\'t'IIl"l‘
l
wanted to tell a story
based
| “';|§1;||ki|]g nlmm
l)¢»ft,|-t-_
oi the cheuiical hraiii. He answered that his \'er_\
specialized work. without a doubt, had reverbera-
Gon.\ito—Howe\'er. the heroes of this lm
are
tioits in ltis private life. even including his relatioii-
integrated with this mentality. these are engineers.
they‘re part of this
ship witlt his i:unil_\'.
(iUI).\Rl>——.'\Ittl must the sentiments be |ll'(‘>('I'\'t'tli'
:\NT0l\'l0XI—N0t all of them. The cliaraeter pl:|_\'t-il
.-\.\'To.\'ioNi4\\'l1at a question! l)o you think it is
.
.
.
_
'
.
.
by Richard Harris is almost a romantic. who tlnnks
easy to aiis\\'er that.‘ .>\ll I can sav about sentiments
'
_
_
_
idea at all
.
about eeing
to l'atagoina and has no
.
.\litst
isiit what l mean
is that tliev nnist change.
_
_
_
is taking llight and he-
'
.
.
ahoiit what he must do. He
to sa_\'. Tliey are changing. 'l
hey have already changed.
.
lieves he is resolving. in this wav. the prohlenis of
.
.
(IUIL-\R|)————lll the science-ction novels. there are
_'
_
_
_
_
_
_
_
his life. But this problem is
inside. not outside. ot
never artists.
,
_
_
_
_
.
litin. All the more true that
it is enough tor lnm to
.
.
.
,
.
,-\N’l‘(l.\l0Y\'l——\
es. it s curious. lerhaps they tltiiik
,
_
,
'
in order to provoke a crisis. and he
.
meet a woman
that one can do without art. lerhaps we are the lasi
_
no longer knows whether he \\'lll leave or not. the
whole thing turns him around. I would like to point
to
iroduee
things so anarentlv gratuitous as are
ll
_
_
,
_
“Urlk
0'. "1
'
'
-s
.
2
_
_
_
_
_
ut a moment in the hlin wlnth I.‘
:tn a"i|.'atntt t
u
(ion.-\Ri>—l)oes l\’i‘iI Ih'.\":‘rI also help you to settle
l
l.’
II
.
point.
this
.
the old world: whett. at the breaking
personal prol>]eins.'
_
woman needs someone to help her
she liiids a tnait
'
.~\.\'ro.\io.\'i—\\'hile making a lm. we live, and
_
_
_
|
who prots
from her aitd from that crisis. She tnids
nevertheless. we are always settling persoiial prob-
herself face-to-face with old things. and it is the old
leitis. l'roblenis which eoncertt oitr work. but also
things that shake her and sweep her o
her feet.
our private
life. If the things we talk about are not
If she had ntet someone like her liusband. he would
were talking about right after the war. ii
those we
have acted di'erently:
he would have. rst
of all
'
_
tried tn take care of her. then. after that. perhaps.
\\'hen there. it's her own world that betrays her.
is because the world around us has. in fact. changed
and. also we ourselves have changed. ()ur l' €(|lllt'('e
.
ments have changeil. our purposes. our themes.
'
G0"-'\R"_Al
‘he "ml "f llw ll“
l-‘ "ll" l'5"i"1~5 l"
her llllillillld?
beeoine like
Right after the war, there were numerous things
to be said; it was interesting to show social reality.
the social condition of the individual. Today. all that
.~\.\"r0.\‘in.\'i—l believe that. following the eorts
a link with reality. she ends by
has already hc-en seen and done. The new themes we
she makes to nd
can treat of today are those about which we were
nding a
compromise.
.\'eur0tics have crises, but also
just
speaking. l don't know yet how we can approach
moments oi lucidity which may last all their lives.
l
Perhaps she nds a coiiiproiiiise,
but the neurosis
them. present them. I have tried to develop one oi
these themes in Rn! I)t‘.n'rI and l don't think l ex-
stays with her. I believe I have
given the
idea of
hausted it. lt is only the beginning of a series oi
this continuity of illness by means of the slightly
problems and aspects of our modern society and oi
soft image: she is in a static phase. \\'hat is she
Z6
Monica Vii 4 ~~%O
Monica Vii
4
~~%O
I" :n||nn4.~'t nnc anutlu-r. lt \\'a.~' H‘-|t2tilllt'll in palu grt-t-n thr \\'i\_\’ "l
I"
:n||nn4.~'t nnc anutlu-r. lt \\'a.~' H‘-|t2tilllt'll in palu grt-t-n
thr \\'i\_\’ "l lll" lllill l-" "lll"-\
-\l"\'1"I\'1'r.
_\'<»n tun.
and t'\‘rr_\‘o|te \\':\.~' pcztu-ftll. The \\'urk¢'r.<' e_\'r.~' nn|>t
(m<Iar<l.
_\nn ntakr \'t-r_\'- nnnlcrn
hhns.
_\'t>nr \ra_\' ni
trvatlng stilijects rt-\'<*:|l.~' an i|ttt-nst- Ill‘\'ll tn hrt-:|l<
have a rest.
(iUll.\RI!—Hu\\' (llll _\‘nn t~lmu.~t~ thu t\>l<tt‘> fur tltr
wllll lll“ llll""l'_
(ntltt-\l{|)—\\ hen \'un hcgitt ur
q,,n.=
('Illl ct-rtain .~c<|tn-in"t~.~
with r n'\.'i-al1.'tr:|¢t
form:
z
ill _n
f
h'L~'t.'
r
‘lu"l\' ll"
:
l
ll
-
.
\
l
.-\.\"ru.\'m.\'|—lt was lwct-.<.~:\r\' to cl11ms<- lN.'l\\'\‘\‘l!
_
_
mu
l ll f‘_ lll
ptcturml Splfnl.‘
'
U
xlu
a
»
\
wztrnt colors and mm] culurs. (nnllalla \\'ant.~ Clml
'
I
f
I
.\"m'<|u.\'l—
ec ttc n'c( It
r'
"2
.-
'
>-Lt‘.
I L\l)
l“ lull-\
'
I"
colors fur ht-r stnrr. ll1v.'.~‘c are colors that are Ir»
L
.:-
-
~,:‘.z.
\.
nutt unt|I|pltttl_\
_
rt tlhlllt ‘Ila.
\l_a~trt\;
¢l::1‘1s]t_1'\
1r<t
tltscurrlant \\‘lll1 tho uln<~ct.~ (ll>‘pl:t_\'t'(l. If _\'nn pann a
.
.
w
e me
.
c
.
1
mfg!“
11:5 IE l"c““-C
at_tle
’el‘l"m“g
an_\' UlI](‘C\
0
wall
urzmge. ll'll>' cttlur \\'|ll kill
nearl>_v.
H
0 tn
while
or pale
gum] will wt the Uhj(_$ "H
tt >1-qnunt
llt l grt|_\ >trett tntt-rc.~t.~ nn-
much
k\‘_hlm_
nr'th'
~-
h-~:
1-
'
.
lb" l n\“f'
;
.
.
I. ":1
‘"1! l all
l“ ll ll"
lllllmmlll
withnnt u\~er\\'ln*lnnng them. l want:-(l this cuntrast
n|'
1-r It tert 5
.
1e ‘t1Zll"£l‘
t
I."
r-“llr
:
;
-
:1
A
}_'_l“I“
ll;nl“:'
Um
'-l
- l>t:l\\'k‘('ll warn: culurs and cuul culnrs: there is an
l"
;“_f
tnt:'\|ts 0
tor 1 e.
or
'l‘*l l lll 9 l‘l‘
an‘:
t r-."
-
-.
'.
5
'
‘lll’ "lll-‘
»
1
'::~::'~
- nrangc. a \1~lln\\'. a tnaruun n-|l||t;.{, and my clmrautt-r
l"-I".
'
.
ml“ "
l‘ _l
- rllscowrs that. fur hvr. tht-_\' lllll
-
h
Llnruur
:
m_ ll“
gu wt-ll tugetltcr.
re
lhll _l)_"mll'm‘~_
story as a fnnctmn of
her fcnnnnntv: ht-r tom
lllllt'
_
,
,
,
,
,
.
_
( n\t<n;l'l1
hhn
s title \\'a.~ (¢'l¢'.\'It'
It
'
I PH/1'
aspect and charactt-r arc thv t-sst-||ti:\l things fur um
‘U ‘
0
t
lHcm'e“l'\l
Blue And
(‘men
l’
lt is exactly fur that rt~a.~'mt that I llllll this rulr playt-ll
H hi‘ §mt;m||\
.-\:~"m.\‘tu1\'|—l ahanduncxl it. lwc:t\1.~v it 1li<ln't .~et-in
tn lw :1 virilr 1-nungh title; it \\'a.~' tun (lira-ctly link:-d
(;m,_‘m,_T|m_\
awn. is “bu U" ‘hi, lmim H |m_nk
.\lurru\'cr, l lllltl nt-\'¢-r thunght almnt
with Sm",
color.
pn_\.iml_\. hhlm
to the’
it is H M,“ re:||i$\iC mm_ 1-mm
unlur in itself, Tltc tilm was lmrn in \‘nlm’.~', hut l
‘\XTONmN|
\"_s_
rst of llll'
"l the llllllg
lo he said’
a li;.{nrati\'(- point ui view. That is lu sat)‘.
it is realistic
alwa-"5
lhouglm
this is natnral.
and thus aizlt-tl the t~x]>rrssim1 by nn-ans
in n dm'(,n
m
“.“y_ |:,,,- ¢X;tmplt-, l n>'1-ll
the t('lt~scupi¢
léns zt great (lcal in ordrr nut tn have (lecp-im't|.~'_ \\'hich
‘ll lll“ cl'l"l' l llvli llmllllllli lilll lllllllll lll lllll il llllle
llexl ll’
ll lllllmllll‘ l llvllcll lll“ Krllss lmlllllll lll“ “illl
is fur goml rvasnn an i|t(lis]n-nsalmlv:
t-lclncnt of rt-ali.~|n.
t-tlgc of the marsh in onlcr to reinfurcr the
"W mm.
i, H, ‘mm. u.
in
nn the
\\'hm ;|m.|.L.“ -
,
|mm,_~u.r
mma
um] "uh
$81151‘ of (lc.~‘nl:\tiun_ mi (lvath. The l:||nlst'a]>t~ llll to he
with thi"K_\-_ fur il is things‘ ‘,|,j.\
terials that have wcigllt tmlay. l (lo nut cunsitlur Ruzl
rl'll‘ll'l'l“l llllllllllll.“ “'lll‘ll ll'l‘l’-‘ lll? ‘ll'illl- llll‘." hill":
lllill
l"’l"l-
1)v.r¢'|'I a result: it is a research. l nlant to toll <lit'-
li"|'-‘\Rl'4'l‘l1r ilflllllit l-' tl1\I>' "" l""£“" ll*'."\'ll°'
fervent stories with rlifferrnt IINSIIIIS. l~I\"cr_\'tl1ingtl1at'.~
l"§ll'l‘l- lllll lll‘l-"ll*'- - - -
lu-on (lone. e\'er_\'thing l'\-c~ (lune until nu\\' nu lnngcr
*ll'-‘ lll“ -*"'ll*' llll"§~{-
interests me. it Intro, me. |'orltap.~' _\-mi, I00. it-cl tho
-'\~\"l"'~‘l‘l~‘l
_\-mm. ‘hing;
(}n|1.\R|>—'l'ln1.~', all tlm.~'c slmts of nlajccts (luring the
“l'll""l“lll"l‘
impnrtanlrlumgv?
lllmlll l"ll‘ll*l‘"ll“l' ' " ‘ "
(inn.-\R|>~_\\'aslil|ninginc<1lt>ran
\N-|-n_\“,x|_\'(.r'\.
impm.mm_ I
had m mung‘. my
.~\.\"m.\'i0.\"1—lt'.~'. n sort |»t' "<listractiu||" mt tlic
*‘l‘lll'll*'ll‘l"*' l’llll- H1‘ l<" lll'1"l ‘ll ll>'l§"lllt-Z 1" "ll lll"-‘ll
tccltniqne l>ec:nt.~1- of it. hut nut nnly
l|ccan.~"t~ of it. l
l"‘ll"l‘l"‘lll"ll-‘- lll’ l-‘ llllllkl"l~' ‘ll llllll""l"'_
alrt-a<l_\' harl a need In change my
teclmirlnc. fur the
;,|,‘,m_ My ,-(.,|“;n.,m.m_\
“Tn.
(}:>|»\un~'l"ln- tlialu;_'m: is sitnplt-r. mnrc tnnctttmal
n.;N,n>»
~P,,|“.,,
than that nt _\'nnr |n'1'\‘int|>" tilln.~: i.~'n't tht-ir tratlillunztl
"U |(mg¢,- me _,-mm-_ The fad 0" Ming cntur
m_“.|_
l"'l" ‘ll “l“llllllll'lll‘ll'.l'“ llll“'ll ll.‘ llll' l"’l“l'?
€1'I|l(‘(l this cliangc. \\'ith
color.
_\‘nu <lnn't nw thr
-'\:"Tl"\~l0Nl_Yes'
I llellelie llllll is "ll‘.'_ ljel "5
Slllt‘
lcn.~'v.~.
.-\l>'u. l ])L’l'('t'i\’t'(l that curtain c:nnt-ra
-‘il." llllll-
‘lll\l‘lJ~'"l' l>' l:1'llll\'1'tl tn an 11'":-"l;l'll‘
l_ll'll'-
llll‘
|m>\'<-ntent_~' (lirln't al\\'a\'.~' jvll with it: :| rapid pann-
minnnnm and that, lll this >1-ttw, tt is lll ox to
is e|]‘|mci_,m ml 1,‘-;||i;ml n.(|_ |,m
it d,,‘.>-
.~.|hlt-
-“.‘.L.‘,
K
nonng
Mr H $0", k,‘-."_
-
\-‘M’,-Q
|m,ki"g for
""|‘
\
the cnlur. l*ur cx:\|n]>lo. l \\‘nul(l tn-vtlr haw (lUlIl' the
scene in the shack \\'lu-rc th<-_\‘ talk almnt tlrngs. a]:l1rn~
I |,[.|;l.“.
Hm". is H n.|m;,,m|,;|, |,L
3 M“. cm“,-n
-t’
t\\'c('n caincra lllU\'(‘!lll'llI
and
uvlur.
.\ sntglu llllll i>
lll*"lill‘-"- “'lllllllll ll<"lllf~! l'l“l- l \\'""l'l lR'\'\'l' lt:\\‘t- (lune
ll lll lllilck llllll “'lllll'- Tll" l'l'll lllll-‘ lll" ~‘lll‘l'lill"l"lll
nut .~'nt'tici<-nt for .~'tn<l_\'ing thu prultlcnt in ll:-pth. lmt
l
a statv of tniml that |u-rnllts hiln tn ztcccpt this tha-
ifs 3 P,-‘,|,|L.m mm "um |,‘. (
“"“im.(|_
|
mm|L
fur
l“!~'"l'- Tlll‘ *"‘l"l' l>' l“’l'll’\'l l"l' lll“ "lllll'lll“ll'l"“ l“'ll°
this
rvason.
_~'<>|m' lhnnn tt~.~'t.~'. The-\' wt-rc \'t-r\' inu-r~
lll“ lll-‘lllll"l ll." lll "llll lll-"" l"l' lll" ~"l'l"’llll"l'-
l; ,t
(-sting.
lmt l was nnaltlc to ztcltit-rt-I. in the lihit itsclf.
curtain 1-tit-cts l hml fnuml l>_\~ thI.< nu-an.~. l.'p In thi.~
|milI\. l'\'c ln-on in tum nnn'h uf a cnrner.
(}nu.\nn—l)u you feel yourself tn he closer to the
ll.
rcsearcltes of painters than to thusc of t1n\'elists?
Ynn knuw that a p.<_\'clt<1-pl1)‘siulngy of colur 1-xi>t.~;
;\X'|‘nN|u.\'|——l <lun't ft-t-I tun tlistant irmn the re-
Nun-I. lnlt
th¢'_\' ht-l]> me lc
stntlit-.~. cxpc.-ritncllts have lx-en (lune nn this sttltjtlct.
.\('ZlfCl1L'.\' of thr .\'c\\'
than the otlu-rs: painting and wiotttilic rest-arclt in-
The inturiur of the factory
seen in the lm was painted
l
rml‘ two \\'t-(‘ks later
tho \\"urkt-rs were li;_{l1llll].[
ilnnlt lac-lit~\'c tln-_\' lllll\ll'll\'l' lll
ten-st nw ntorz-_
v
28
\\
$1» Monica Vini ‘ 1 I ) Q ? _"”_" I A 1 1Iir<-1-tI_\'. '|'ht-1'1-
$1»
Monica Vini
1
I
)
Q
?
_"”_" I
A
1
1Iir<-1-tI_\'.
'|'ht-1'1-
i>.
I11
tI1i.~
III111.
pictr-1'i:1I
111»
rt-<1-:11‘1'I1
with
1-11
tI1i.~
~11I1j1-rt.
fut"
1111~.~1":1Ii111~
1~.\:111111I1-_
I11
1>1'1I1-1'
it
tn
.\t
:1t
:1II;
.\1t1I.
tn kttnw
wh:1t
wt-.
paint.
\\'1-
:1t'1-
I:11' t'r11111 |>:1i11ti11g.
I
>1-1'111.~
1111'.
tn tr_\'
tI1(-_\'
:1 ct-rtni11
of
11:1t111':1Il_\.
tI11-
r1~1|1tir1-1111-11t.~
p:1it1ti11g
h:1\'1‘
11<1thi1t;_{
h:t1I thr i11t1-11|i1111 1>t'I1:1\'i11g
11t' tI1i\
.~11111\~
<*tT1~1"t~'
11:1t11r1~.
with
11:11'r:1ti\'1'
wI1<~1'c
n111-
i.~
I511!
tht-rr
t'1>11111I
1111\\'
is
111
1I<-
c<111t1-11t_
1111
I<111g1'r
111
:111_\'tI1it1g
1-f
thi.~ I111t
1>11t~
th1~
1'i11u111:1:
tI1i.~
i>
\\'I11~r1-
tI11-
11111-1-I'~
rt-.~1*:1rcI11-.~
j1>i11
~i1tgIr
111111110111.
\\'I11-11
_\u1t
~t-1-
.~t:1i11>
:1 \\':1II.
1111
I
:1I.~'11
tI111~c
tht-
mlnr
|1:1i11ti11;;.
th1>11j4I1t
11f
111' 01-rt:1i11
uhjt-1't.~' :111<I
111'
111111Iit'_\'i11;_'
tI11|1.\1<11~I)i1I _\'1»11 rt-—\\'1-1'I\ tho 1-1»I1>1' i11
tI11-
I:1I111r:1-
1h1~11,
th1~
f:11't
--ti
11~i11g
:1II
tI111.~1- "t1'icI\'.~" \'1~r_\' 1111ickI\'
witI1
~t'(‘H!('II
l11r_\;
:1\
i~
|1t-r111itt1-1I
‘I1-t"I1t1i¢1»I11ri'
11- 1111- 111 I11-r1>111c :11'tit11"i:1I:
it
\\:1.~
:111
:11'tit'11-i:1I
.\.\"1’11x111x1
’I
n>t1t'11I1-1100
:tt
which
11I:11'1-1I
:1|I
tI1<-
1-<>11I1I
I10
~:1i<I
in
i11
w:1_\
111’
~:1_\'i11g
tI1i11g_
1111
:1
t111tt"h
I:1Imr:1t11r_\.
rlttrittg
tI11~
~I11111ti11g.
'I‘h:1t
i~
~:1_\.
I
t1t1-1'1-
~i111|1I1-
\\:1_\,
\\'1~II,
111
I
1-Ii111i11:111-1I
tI1t~.~<-
1-Iit'1'ct.~".
trit-1I.
1I11ri11;_'tI11-
.~I11>1>ti11j4.
|111t
1I11-1-11I1>1'~
w:t11|1'1I
I§11t
wv
tI1i11I;
111:1_\
tI1:1t
~I11'
>1-1-.~
1'1|I1»r
1Iit't'1-1'1-11tI‘\'.
11>
I
tht-
thr
It'~
tI1i11;_'.~'
tI1t-t11.~1-In-.~‘.
:111111~i11§4:
:1t
tIti.~
I
~|11-:1I\i11g
witI1
1111
1111
I:1111I.~t':1111-.~.
]1:1i11t1-1I
111111111-11t.
I
:1111
1Iir<~clI_\'_ i11.~tt':11I 11t' tr:1l'licI<i11j_'
with cuI1-r I11
tho
I:1I>11r:1’
(}111I:11'1I.
I-111~
111
1h1-
11111.~t
111111I1-1'11
t:1I1-11t<*1I
1‘1'r11‘11.1'I¢‘.v
t11r_\1.\t'tt-1'tIt:1t. wh:1l I (I1-111:1111I1'1IfruttttI1t-I:1I1111‘:t1111') <>t' t111I:1_\' :1111I_ j11.~t :1 IittI1‘ \\'hiI1~ :1g1>_ I I11111'I1uI with
w:1~
:1
t':1ithf1tI
r1~|>r111I1t1'ti1»11
tho
11f
1-IT1-1"t.~’
1>I1-
I{r11(~ CI:1i1‘, <1111- 111' tht- 3411-:tt1~~t 1Ii1't~rt111'~ 1>I tho |>:1.~t:
I
I1:11I
It
it
t:1i111-1|.
w:1.~11't
1-:1.~‘\'.
I111‘
'l'1-cI111ic1>I11r_
:1~
_\1>11
k1111w.
w:t.~11't
:tII
the
g1'ttt‘1'
:11
>:11111~
111'
c1111\'1'1‘~:11i1111
.
4
.
tht-
hr
i~
with
11-1|11i1'1~.<
<1]11'1':1ti1111_~
i11\'11I\‘it1_-_-'
1111-111'1"11]1i1-1|
11111111-1'1111.~
111:1.~t1'1'
th1-
t'1tt111'1'
1-t'
tI11~
ri111-111:1.
\\‘<-.
111‘i11t:
juh
{I10
\\':1.~
1'1-1'_\’
I<>11_J
1I1-Ii1*:1t1-.
1111tI1v1'1111t1':11'_\"
:1111I
1_\'1111:1;'ru1~_
I
I11-Iit-1'1-1, I1:1\'1-
1"1111t'11I1-1101'
(I1>tv.\Rt1
You
tI1i11g.~
1I1t1'i11_;
tI11~
in
1'1-1'it'11~1I
~I111<1ti11_4.
th1-
t'11111r1'
tI11~
rittt-111:1.
1-1'
_\'1111
w1~11t
zthmg.
lI11t1.\|1t1
.\t11I
wI1:1t
:1r1-
_\'1>11
_-41611;
:1_~
111
1I1>
111-w?
,
4
1
il
.\.\"111x|1>.\'1~~I{x:1ctI}.
with
I11-Ii1~\'1-
I
1111\-
11111~tt1't
|»I;1t'\-
.\x'1'11x111.\‘|
;411i11_-4
111
1I1»
21111
:1
~I\'t~tt"I1
$11-
:1111 guilty;
1111»
11111cI1
t1‘1t.~t
I11
th1~
w111'k
tI1:1t
'I'hi.~ .~I<1-t1"I1 itttrn-.~t.~ 1111- I11-1-:t11~<~
1':111
I>1~
1I11111~
th1~
111
1':1_\:1.
I
.
~
I
I:1I»11r:1t111'_\'.
It'.~
tI11‘i1'
I:111It.
with
It'_~
j11.~t
th:1t
tr1"I1—
11111'.~t11~
11t_\'
1'1~.~<~:11'cI1<-.~
r<1I111"
|111~h
:1ht':11I
tht~
11111
111
i> still
with
11i1':1II_\’.
1'1>I111'
11111;;
\\':1_\
I11-I1i111I.
1~\111-1‘i1111'11t~
1Ii1I
I\’1vI
/H-.\'1'1'I_
.\t't1-1'
1h:1t.
:1
I'111
I
1]“.
(I1111.\1<|1—I11
(ii11Ii:111:1
“-1-
_\-1>111'
111111151111,
1l111-_<
111.1
-
-_
,~
-
1
-
1
it.‘
wh11 will
it.
1-1>I111'
:1.~
_\-1111
.~I111w
:1
111'111I111't~r
I1-t
1111-
1I11
.
.
.
.\1\"|'1\.\'t11Nt'~\'1111
th1~r1-
whu
I<1111w.
:11'1~
111~111'11ti1*.~
1_II11I1'1'i11I.\"_
/1'11|1.\'.'1'i/‘rt!
_II'11111
/11/~1'.\‘.
1‘."r1‘1111'
111111
1I1tt1-r111tI_\.
I)<11t111\
1I11111~
1-\111-111111-11t~
/-\'
~1~1-
111I111‘
I1:1\'1'
1'11r'1‘1'1"/1'1!
.II11‘/11'.’1.'11_1/1-'11
,I111‘11111111.-1,1
29
Tin-~v mm-.~ h:\\<- 1n-<>1lu~r ->l||<-rl than 11- zuu-|n;»\ of the Fn-ncll viuuvum -1\-thw 1|
Tin-~v mm-.~ h:\\<- 1n-<>1lu~r ->l||<-rl than 11- zuu-|n;»\
of the Fn-ncll viuuvum
-1\-thw 1| n-rtuin u-mil-m*_\
\<-n-lvnr\ \-ullml "p~\ rln-I1-gu":\1 rv:\l|~m
I\H4I‘1I\1\'
i\~ |in\i(~.
Tl-\ 1-1: 'l'\\|:1.\|. I-‘||.\|>
I lllv |'I'1"|I\‘|! rim-n1;\ <-\i~1~ In n\<':u1~ Hf ul-\-1
~av
-
huwlrwl \'vlm~ :\ _\<-;\r_ il i~ \\'vlI \|\nln'>‘lm>-l xlml w
A
11-|\ <-r l\\'\'I\r llll‘l'il
lhv znu-miun
'
I.
1-1' \"rilic~
|
3
.
‘(:\hi\-r~
cim";>|1i|r~. lhr :|lu-utilm‘ llu~n~f~-n~ uf
'|_l|<'~v 111! ur l\\c'I\'\'
I]]m~ r->n.~\illlu~ \\|1:|l
I
In-<-u ;>x'\'\1iI\ mum--I lln- "'l‘1‘:\<Ii\iun 1-1' {_lu:\Ii1_\"1 I
1'~n'\-\-, In llu-ir Z\ll|IIiliII\l~II('~~_ (hv z|~Imir:ni--n --I
I->n>i;|| |:n~~~. ~l1-\'ru|| 1111- ]<rrn\"h t1:|_-4 1\\'i\‘v .1 y n
k .|nm
-\
'11:] :11 \‘rnin' \\lu'n'_ ~inn- 1"4l>. \h:~\ 11‘
.|
4'
1
1
|;n‘l\ \'i\I'I'\ --IT mwl:||~, _;|>|<lm-n lil-n~ :m<I _¢/Iu|mI.\’ W
\\'ilh III<' Iuhrlll uf "l:\H»i1-~.“ llI(' |"l':-llrh rim
\\:\.~ .1 l'|':ml\ |1l:|j;i:\|‘i~||\ --I \!n- \uu-ricnn \‘i|u~|11;|. 14H‘
Jean Aurenche
tho i||lI\u~||n- ->f.\'u11'hn'.'_ \\r |n:u\<- {hr JlH|\l~II\Q I
I "
IIIIIWI‘ Thvn, 1h<- I-'rv1|\'l1 ~v-~u:u'iu i~ |n4|~I rlm
1"-(-\,-I-1 f-||'il\‘-\||]lllinn;1I|nlIII \
IH I,
|||||i'>(*xl 1
|I’m'l Ill \'/1<nIu.\‘.~’»
1'1-|u:\in~Ihr||1:\~\r1']vil'n---I‘ "'
1'n1I1'.mr.
'l'|1<- \\:u' :nul I|h- ‘|.>~1’\\:u' 1-n-ri-nl l'\‘lh‘\\r'-I \
\'iuvm:|.
ll v\|||\<--I umlw-1' lhv 1-[T111 4-I‘ :\n inn:
lllnllll “huh \
|»1‘v~~\|n- znnl In!‘ /'u|'II|' I'4':!Il_\'VH
|n|_-4111 ~:\\ Hml ll Ilu-1| rIu~n1q I.|'.\' I’m‘Ir.\" I'." I‘: \
\\:|~ ~ul»~1i\uu--I /‘.\‘\u/wI~_1/ir.:I r-1llz\'1/
In-hin<I ix
In~u':uv-I I-\ (‘lzuulv
hvné (‘I--lm-ux. \'\-~~
\'< | \ \|:l.<l.<' |<'||.\|>
\nl:ml—|.:|r:\.
_l<-nu |h-l:n||
\IIv;;|'<-1 mnl .\I:\rr<-I
Pug v<
ll ~-nv |~ \\|Hmg tn |'\'||\\'|\\In~!' \h:n nut ~|| I-mg
1/‘.
Ilvlnnu--\ Iilum-I1 I
'
/-’.|_\-.m;|11~l /.u I'm! IN I
kvliuuln \llI7\lH'I45\l'l| I-' I'InmI'i.'r .I|1mlm‘!1.'. an-1 '
/n'.\' I". Irlmllr, \'\'v~ \]l~"_'_'|'@-1 I.u Ilnilu . Iu.\ I\'u:w ~
I.(.\' Ihilllmlx I1.‘ I '. I|vI'|‘. lhzn all \IIl'\l' l1||\1~:|1‘1- m
n~n-g|1i/ml ;|~ ~'rirl|\ r--l|1||\:~r\‘i:|l 1-|1lv|'|>1‘i~r~_ --m
Claude Aulani-Lora
:u||uIl llml. Ihv ~\l\‘<'\'~\\'~ In‘ |I|II\lI‘1'~ 1|! lh<-\<- r1|'.c\
In-ing :| f\|n\"\i4n| Ill’ lllv ~r1-l|;\ri--\ {ha-_\
\'!\~-~-
.\-.\'l:lI‘/m1|i.' !’4I.\_I|'I>|I’l, I.|' I'[uI'I" .In ('uI'/‘.\" I/I\4
'I'Ir.‘ I"I|"_\"/1|, ,I"1r.\' Illlunli/_\ <I7||rI'iII1I.‘|1 ‘l\I\'
\I.nn'\/.'.~'. II’: IIu|rlI.'I|' \Im','Il.' Ihrru IA’ I'iII»_ w»
~:‘IIlII\I|\ .u'.‘1|.1r1.\’I,\
IIIIIIX.
T-m\\ X’.
<!\| |\ I-.\~>::\\| .\\\
|.~|\-,||=
I
\fh~r ||;|\'i||_-4 ~Ivu|\~l:'<\ --ul 11in-rli||_; 11_\ nv:uI\iv|g
I~-1'Q<-lu~|1 ~|\--1'l~.A|v:||l \llI'\'H\‘I1l‘|u'\‘Illl\l‘;| ~{>vr1.|Iv~
:\|l:\pl:\liu|\
In l".§lI. Ilv \\:|~ \'r<-Iiilv-l, \\i‘h
\n~-'
\\ilh Ihv |li:|||.;;\u~ f--1' I~u11_\' .\H‘IT‘\"f I\'Iru .I I H-.
:m~l I.'_< /'4'-/I-1|nIi.\’ II.‘ I.1 /I-1
\\ {ln-~:u||v1i|m- l'i<-rn- I’.-|~1 \\:\~ |:llIv|i~I1i\lQ'
IPIH I|l|]:~v||»\v|~:|lll1v\.R.lQ
:m-l Ii--~1 \\-»rI\<'-l lIIj4\'lII\'l' 11-r 111»
\\H'<'!I\'|I('
lnnv \\l1i|<-
I|||.'|||lill_; ;m~l \\rilin_; xli:\I~_;m- I--I I’
|Iin~\'u--I I»_\ (‘l:\u-lv \u\:u|t’[.:u':\.
'l‘~||!:\\. nu unv i~ i_-_~nnr:\m :u|_\ lu|1j4r1'-vl 1l|<- Mu‘
\ur-~m~|1<- :uul Hm! n-I1:|hilil:nml :ul:\]>1:ui|>n l>_\ ".11
Jean eqnnoy on chmmm Jocque
ling ~»l1l ]I|'\'\'I|l|\'(']»li~>ll~ ~-I lwiulg f:|i\l|fuI 1-- \!n~ '-
.
{-
,.
r
_
30
F 'l'h<~~t- 1|--tt-_~ haw nu utht-r nhju-t than 1--att\-tutu t-- a <I\~t1m~ a t-1-rtaiu
F
'l'h<~~t- 1|--tt-_~ haw nu utht-r nhju-t than 1--att\-tutu t--
a
<I\~t1m~ a t-1-rtaiu trtt-h‘ttc_\' of tho Fn-nch Ctttvtttit
t
h
'
'
'p~_\'rl\|>Iugi\':\l t‘t*:\li~tu" ’att<l tn ~L~-t
tvt1\lt*m-_\ tallt-<l
~
~ h|ntt~t
To .\ wt: 'l‘\\'|=.|.\| I-'l|.\1.~
If thv I-‘rt-uch vim-ma --\i~t.~ l>_\ tttvat1~ -.t‘ alt.-ut .t
hmnlrwl 1'|hn~ a )rar_ it i~ \\'t-ll tttult-t',<tt><>=1 that Hula
tn-n 1-r t\\'t'1\t' nu-rit thv attt~nti<>n 1-t' critic~ an-1
thr att<-utinn_ tlwn-t'<»t'v <>|' "('aI|it-r~t"
<'im"]-ltilt-~.
what
hm
tvu tn‘ t\\\'|\'t' t'|hn~ c~nt~titt1t<-
'|‘lu*~<-
~f"'
maht_\“;
tht-\
ht-1-u pr<~t\il_\ uamwl thv "'|'ra|litimt 1-t' t
fl-tn-_ In thvir :unhiti~tt~m-\~. tho znhuirati--n wt tlu
*4-"""'
\\\'i\'\- a _\\-:u‘ at
I-|>t't't;[tt |=t't~~~_ ult-t'\-ml thv \7r\~n\'h ag
Uzutnt-~ and at \'v||in- uln-rv. ~inn~ W44». thv_\ rvqu
1arl\ carrt ->t't' mt--1al~. gt-lrh-at hum atul 5/nnnlx 1":/t
Fumlt \ttttt||.t
"
tall\i:~~_' th\-
'
'
-‘
'
\\ ith thv a<h<'nt --1'
\\a~ :\ tt':tnl\ |:la§_'iat'i~nt --f thv .\mt'ri\"att \'im'n\:|. hnlh-t
Jean Aurenche
thv ittthtvttcv t-f .\'t'uI‘Y'<t|'.', \\’\~ m;uh- tht- amu~ing /'5-J‘:
I.r \/1»/m. lht-u, thv l‘r<-nch ~t'v||aru> 1~ tn|>~t vlt-arI\
ul-ligt-It tn l'r<'-\vrt tut‘ it~ t~\'ult|tiu1|; 1_’|t<!iIh'.c I-'t'|t||1t,t
t/’.|1'I Ht .\'Im4I-»:.‘_\"| rt-utain~ thv n\:|~u-|‘1>i<~u- --1' _!'~."C
r.u|I1_<m.
Thv \\at’ amt t|I\' ]>n~t-\\a|' 1|:-riutl t‘\-tn-\\'<--l
I-11:
It 1-\=|I\:~|l un<h't' [hr \-ttvct ut an \nt<~t't\:||
cinvtna,
zthnut \\'hit'h ~11-
:|t\~l fut‘ /'|u'1ir |'.'t1Ii,\'|n
tn‘:-~~ttt'r
tnight
that it Iliml rI¢>~iu;; I.t'.\' I m'lr_\' /Y." /.1! \ H
~a)
ht-him] it
\\:\~ ~tth~titu1\-11 /‘.\'_\‘t/lt|/|r_4!i<'t!/ I't'|I/I-XIII‘ 11
\nt:\nt'|.ara_
_|t-an llt~I:\mu-\
Iu~tr:ttt~-1 |v\ ('Ia\t-lt~
Rvné (‘It-nu~ut. Y\'-~~ \ll--grt-t and Rl:\t"t*t'I |‘:\;_-In-v‘-t
\'= I \ \t<1>'|.~' F|t.\t.~
It nttv i~ \\il|ing;
tn rt-nu-ml»:-t" that nut ~11 11111;; ag-
lit-lzuut--_\ t]hu\~<1
/ta /-'n.\'.<1v and I.tI /'tn'I I>.- I.'< 'II."‘l\
t\\ttant-l.:\t':t /.t' /‘lull:/'irr .l11|n||I‘.'u_t':u1-I / t 1'
(‘latula
/l'.'.\"
/".11!/mrr. \'\'t-~ .\l]<'-g_-t't~t I.t1 Ilnilr .I|1_\' /\'t':‘.'.\ au-
/.t'_\‘ I'u|mt.\* I't' I.'.Iul'-',
that all tht'~n' |\lm~ art- ju~\1~
r-nnnn~n‘i:\I <-1|t<-r|>t'i~t-~,<-nv \\t|
n-\"~v;4|\i/1--I a~ ~'rit"tI_\
znhnit that. thv ~\tn':-~~t-~ wt‘ f:|iht|'\~.~ wt thvw \'inL':\~t<'
Claude A”'°""L°ru
/-
rln-~:~.
ht-in;
a t'ttm'ti~u| |»|' thv ~r<-uariu~ tht-_\
'
/H}!/*/»' .111 (‘or/'.\" |/H‘: rt’ U
.\'_\'t1I/'l|.:nr't' /’||.\'Im'.|I.', I
./.‘n.t‘ II|It'|'|/r'I.\' 117:»/'/ti:/1/(rt tltrllzmt
/'/rt‘ I_It'.\'Il),
n //HH!I.'It' \/trr."/1.‘ /Minx /.u | I”|'. arv < ~
\/‘mt’-/-'.\'_ I
»t~nti:\|I\ _ct'.'>1mi.\'(.~"
Im.~'.
|\ |<,\n:<\.\'| .\\\ I.<>.\-.|t:
‘I'~>|»\\ X-> l>,\|-
\ftt-t' ha\in§4 ~~\tu1|h*tl nut =ht'<-ctittg |>_\' utakittg t\\.1
_|:-an \t|t't~1|rl\t~ In-\~;\nn' a ~1|<~ri:t1i~1 v
ft-1'54--ttmt
~h|-rt\_
|t1 1".“-. hv \\a~ 011-<\i1t-ll. \\i'h \n--nth
:ul:\ptatiu|1.
w
with tht-
Iliztlu‘-;ttn~ tut‘ l'»rn_t \". 'Z‘<‘I I\'it‘|| .| /'1'} '
an-1 I
'.\‘
/'1»;/u|vI':Ii_\' /N It! //I".
\t thv ~a|m- tintr |'ir~r|'<- H-t~t \\:|~ ]|nhIi~hi11~; <'~\-
ii
h'nthtth~1u>\t'|~:|ttht'\.|\.|'_
tttgvtltt-1' fur \ht- :11"-
\tt|'<-m*l1<~ amt lhta \\<|rI\<--1
\\|'iti|1; <Ii:|hvgtn- I‘--1' /'~ wt
timr \\hiIv :||1a|-th\_-4 aml
tlin-ctt--I I-_\ (‘l:uuh- \\tta||t’|.ara.
\
'11-<|;|_\_ ttu utlr i~ i;41t~»rat1t au_\ Iu||;4:~rnt't|1\- tart tlt.
\t|t'\-urlw aml HI-~t n-Ilahilitatt-1! zulaptatiun h_\ tt|t\t-
1
faithfttl tn thv M"!-
ting 1-Ill -I'm‘--tn-t-|-ti-|||~ llf ht-in"
.~
Jeqn Dekmnoy and chnsmm Jccque
I
I
-_
30
:n||I~\lIv~li\\1ln1§I'-||'n Iluw--n':'.n\ IIIKIIIIIIHIHQ t\nI1 1h<» IHIIIII \I\:n \h\~
:n||I~\lIv~li\\1ln1§I'-||'n Iluw--n':'.n\ IIIKIIIIIIHIHQ t\nI1
1h<» IHIIIII \I\:n \h\~ :\|\\I-IIIIIII‘
fnI 1|» II1 4- \l|iri1
:
:qvIu|1'i~|n I1:|~ Il1'l'H \\X'iIn-n: " \n In-\n»\ :nI.||>mn--n \~
\n-I \v"~ \|\
II In*l|':|\:II" 1(‘:n'I-- kiln, "'I'1‘:|\a-ling
]|\';\I
I.
In :nI:||=l:ni~-n lIn-rr 1-\'~I~ lIIn|:|I~I\- ~\'~'ln"~ :n|‘I nn
7II|n:|I|Iv ~n-In-\. ;nnI II1:n in~n':\|I1-I--nnnling lIn- I:\n<-1'
1:|~ \\:|~ -Iunv nnl Iwng ;|:~~\ il I~ urn-~~:n'\ 11- |n\--nl
In/n[:'|l/I 1|! ~rn'|n-~. lIIrn i~ In ~:I_\. ~<'¢-n=-~ :|~ lI1~- :1--\rI'~
:nnI1| |r
"|n\
\\unI~I I|:|\:~ \\|i1l<-n 1In1-| Inn’ vIn- \'inv|n:|
1-lniun \\'iII1~|nl In':|':\_\:|I" i~ \In- \\:n<"I1\\\n\I
\nn-nrIu~ an-I Iinq III\@' IH\'IIl'.I-'\l'§1'HIlIQ lIl:vl 1-n~- mu
1lI~u I|l'll'Z|\ I>\ 1-v|1'~\im1.
~--Ilnrxiu-.
'I'In- ~\~n-n1 -||' \|m<nvIn- ;|n-I I‘
-~1
i~
vu-n in lI\\' v|\|1||ri:|li~\1 I-1' n~ |n'i||rn|Ir~, vhzn I|llIll|lI\
1-\'1-n |Irr:nn1-:I uf \'1'rif_\in_; il~ Ill||\'1i~||1i|1~; 1'I||~|':\I
I|:nnI. I |u-|qu|~1~n-‘In:\Iinlv->|’1I\i~I1rn~.
'I‘Iu- \'llIII'<' I'l'[IlIIi|II|>H nf \nrrn\'I1<- ;\n-I I:||~l v~ I-uiI'.
Hn I\\u
‘I'll
"'I~r ]n|I1lI~I
A ‘
.
I‘/(H//lIII/
/1u'.'\
\k 1»
xI1<- ~||II'II
-f
all-‘\\|-rI\~1h--.
.'I‘I.'IIII,
I
'
_’. 'I'h1- 1:|I1-In xh-~_\ n~<-.
In \l I"\\n>| > |7\1|n| l'l.\l.~~
$im"r- W43
\nn-n<"Iu~
:nnI I1~~1
hznv
;uI:||-I--~l
xnnl
I 6
\\l'IIh'H -1i;.|-»_-Q1.» M; /W.-.» 1-;
.\|i.-11.4
n=.\.-|_ /
'
\'_\'rI1/'/n-ui-' /'u.vIm'.|/ In lliwlz-_ /
'
/'1]:/'/.' .I11 fl-'1/u In
I\':|1Iij\'||v\.
/‘I1 /\’1
1'l|'m‘ .I /.'//.
/H’ .\'.-m I/'ruu .I
6
/Hxmin /I|'_\‘//1/IlHIIr'.\ ljml \'.'.vl.~ I/-|‘|1\ I|_\ '_>|‘|<-II]-I1-T‘.
/|'~' Iwn.\ /|n’mnn|.~' <_/rnr /II/|'I':/I/\'| In
I-r;\m_-~|\
'
Ih_
|\1|,
I.
."
-~
_-
/I r/--
In
/3/1; /In
('|>I<\I|
*.
-
"
-
In :|<I1IilI|-n. lI1<-V\ \\run- :u| :|-I:q|I;|\i-vn '-I‘ ,/nlnll-11'
/"II
('
\\' ~
n \\|
"
mu‘
nlx
nwI, 1|
'
/I" ( 41111/'11;/1|." lIl:|I
'
.I
1'
Pl
'
I
~n-|l:\riu
/1'.II'|' 1-1' \\I1i\'I1 ~|nI\
1-nv ||:n'1
I\:|~
nn ,/M1111."
B
F‘
'
In-vn |_n:uI:~ II-:\ _|r-an [>1-I:n1n~-_\| :|n<I. I:I~\I_\. ~<'<-n:m-»
_
)7
/.
.I|v/'-'1';/I
/\'un;/.' I //|.' /\'.w/' /||1|\
:n1|I 1I|:|In_;\n- I:-r
I-Iin-rlml I»_\ ('I:\n1I|- .\n1:nn-|.;n':| >.
Y:-n \\‘iII I1:\\'v n--[in--I \Iu' 1-r<vl1»\1mI 1Ii\'1-r~i1\ --|'
in~|vir:ni-vn nf the \\|-rl» :nnI :nnh<>r~ :uI:\|>n-‘I In -»r|I\-1'
In :|u"|nn|>Ii~I1 1hi~ 1<>\n' <l-- f1-rrr \\I|i\~I1 r->n~i~1~ --f
n-|n:|inin_; l':|i\In'nI1--lIn-~]>i|'i1 wf .\IirI\-~I I>:|\'<-1. (Ii-Iv.
I\'HlIIf_{l1l'I. (
|"r:nm-i~ I11-v\@'|'. ('uI:-nv nwl
I|u-t*f¢-In-.
Ih-rn:|n¢»~, |»|n~ |n\\\I u|1c\1-Iflu-~~<-~~, I ilnznginv, IA ~l1]|
||Ir~n1-~~ uf ~]-iri1,:| I1:|I>i\u:|II_\ _;|~:m--I’-I4-\\'n |~-|'~|>|\:|Ii\'\
:|~ \\1'II :|~ »inj4nI;n' I'\‘I<'\‘lI\‘I\llI.
Ynn
mu»! :\I~<» r1-|\~i|I1-1' IIIZII \1n‘vn\'I1v:|n~I Ih-~1 :n-v
1|,
\‘uII:|Imr:nn' \\'iII1 IIu- nu-~t |Ii\@-r~v <Ii|':~\'\-=l'~l
I|~<I
_|1-:n\ I1:-I:mn<:_\'_ t1>r1-\:\n1]>I1-. ~m~~ I1i||1~\'If:|~:| XIl_\~lI<':|I
ll|nI'I|II\I. lint llu» ]n'll_\' nu~:nnn~\~ 1-f (,1:/um: .\]:m~.1_-/I
I.\]l7'u_¢/4' TV!-4ll|_|/IUI. lhv ~IIIlIII|Il|1'\~ --1' /.4! I/nml-' /H‘
I'4‘r[I|'. IIn- Il1~i_;|1i|I\":\||n~ Hf /.11 I\'un/1' .\'n/-1»/.w||1 J1,-\\'
rznhvr <"Ic-:\rI\ tIu- inn-runinrnl cI1:u':u-tor <»i\I1;n \||\'Ik-
|i|>u.
('I:nnI 1- .\\n:n1l~I.:n':|,~>nlI1r<"~>nlr:|r}.i\ \\<-II kn-.\\ n
I1-rI1i~ nr-||—r--nfm'111il\’_ hi~ ";||I\:|m'~--I" i1I1~;|~_ I1i\ \\j].]
znni’rI1-|'ir:\Ii~n1; I--I n\ n-\-1-_4-uuizv in lI1i~ ri1|é:|~1v III!’
\'ir1m- 1>|' :|I\\:|_\~ r<-|n:|inin_;_ in I1i~ III|n~, Ium=~~1 \\i|I1
I1i|n.~1~If
31
,-_ I I >i|', \I|-. I rm I-|||;;--1. |Il'l'!l1l|I~. I|‘|\<- III "I.----I. ||| lI|i~ lvm-I
,-_
I
I
>i|', \I|-. I rm I-|||;;--1. |Il'l'!l1l|I~. I|‘|\<- III
"I.----I. ||| lI|i~ lvm-I
IIlc luclnniciuu in txuulun: [In-
I’i\~rr<- I’-“>1 In-iug
';;|n 1-. 1--u--l|
ix.
r‘
lI1i.~ runmlunnl \\'nrI\ ~\~u|1~\un>|1\\-
-\’
iv"--‘
~|---v an
II <I
\
r~
I--
~1\Irilu:\I <-If-nu-nt in
"
4 -1'.
Ill
v \~r
ml
1'-~-_
Ilu
|;_n<I
u- lI\-
I.
4-|
u
I
4
'
-
In-|11 In-an .\\m~ncI1<-.
1“-<--n I\\u ]|;|g|'~. \|1-- Im~I [Inn 1.hum;|l hml ~p|l <-m. lh» Ln
“f“_'
|_
*
_l\-an .\lll'\‘ll\‘Il\' I1.\.~ In-I<I
i_
_HH_m'_‘l and ‘
I'.<IlIs‘IlIwI
_I:-~u1l'~.
I:‘_\' lIl<'
_m_ ¢|m"m|_
~-| _l,;, um H“. h
‘_--
1-n In
nn.~‘t:1gI\:1 :\n<I 1'1-In-II1m1_ Iu|lIl at tIu- ~:unv lunv
u.
-"ml
\
1
v_
‘-||n'-v \\]|I| H ,
IIi~ IIIFIHIIOII \\'i\h .~m'rmIi~m \'(’l'Illl'lI
11» Iw nnl
--|
4.-,"
1|
-»1'
"
r|--In
'_
~|»- 4 h ml
'
.
.
"\->u'\-- |\--\--r ~|-rn :u|\lI|ing_- ]ik-- chm.
1
lI1ir\i\-.~. '|'I1i~ I1-II~
.<_\'1||||:\tI\\' fur lhv :m:u'r|1i~1~ Hf tho
ilr
I“"‘|' =‘I"""‘ "i""‘l'I‘“"'-
I1n\\' ~lr<n1-g I1i_~ |w1'~~>|1:\Ii\_\' i.~, :\I.~<> hn\\' :\]>|\:m-n\I\'
“\"" """"" "““ II" """" "TY "“I'“I"
Hf
lIi<I<~.
c<>||\|1:\liI:I1- it \\':\.< with lI1k' I>\'r_~<m:\IiIIv~
“HM "F '|"'“'?
uh" W“ km“. “hm
um‘
Hm an
1-\:|min:nI1-n
II<~rn:uu>< lhu~tI'<-Ix-c " I{:uII'-um-I
l|i~
:1» it
1-fa.-I in~mnl. ||.-
'|"| -
\'||r|'< .-1
-.
W“
hm
.
uh i_
n_lmr_
_im|||
'
‘W
.
lhv \\'urI;> \\'|II wI<mInI<-<.~’ g1\'c u~' nmrv |nt<>r|n:|t|~>n.
.
I-r |-r.1§||\_u
.
1-I
W“. h,_"n,]_, U, m,m,m_
.\III|nl .\mc¢I\-0
.\\'IIn- I<m~\\' \'rr\' \\1-II I\u\\' In
nu. ,,],,.“
||,_,,,|
“m;|,;
],,_,,|,
||,. |,,.m|_ ;,,, ,|,,.
/nmic I'nxh»I'uI :u|:I In-\\' 11» <Ivl'uu-
:m:\I\’z~<-
Lu .\"\'||1
/‘
the
rcI::lim1_<I1ip Iw\\\'u-n Ihv \\'ritt(-n \\'urI; :m<I \Iu~
I1-IIm\'~ him.
“Nu. il'~ n--I In-rrII|||'. “hm i- I|<-rril>l-- i_ In rm’:-I\1' rh-» h-
luu-II
\\'nrI<:
"' i““"" "I "'2'
"Rn-rI\|vlin|1 nf I7:|Ilh 11> r0Ii;_'iuu.< p.~‘\'cImInj4\ in \I1<-
.'
>.|-.';-\‘x-
~"r"
'
“H W"
I“
I
J
'
l_“_
GIII1‘. lm\\' In'\‘<||1u‘.< :\ rv4I\|clum 1u1I_\'\'\‘I1lIIn\_'\'_
"
H H
||~ ;|I| \h-- ~:|||\v In \h--
n
hm
lhvu
I1:\n:I.<ul
than |Iu- 1-lln-|~.
"l.¢<~~
'
.
.
.
.
.-
.
.
.
\\'nh thus 1|\1nI|\:m\"c nI»:\.<<-|m~nl
II“ nu! Juulgr.
]1I:nn and .~'||n|1I<~
Chumznl mm \i.-|-~| v.-,
""“" I““"'~ “"“““I“‘54 I“ 1‘ I““' “"'II'I"""“"‘
"'
lllll jmlgn-_I
I-|>|nI~~u\u." ~u)~
-4| 4
“"'
“"II
mum!"
U; nu. |,,,,|y “(
1\llfJl110|\\:\-
-~_<;|,.“,.,. in (mm
.'\rslI1(‘l1C1:\|1.<, :1 \‘||rr('s|)<>l!<I|1lg 1|ll:\Hl|t:\I\\'(‘
I
:nnI (‘:|.\u-rznl.
ll.’ km---L I»~~(--r-- uh» nlnlr. Ink-~ \h-- I\n~\ Inun uh» I»--<-k~
liun.
.\c\\' vllznrncn-rs :\rr IHIIIUIII I'i<-ltv
-M111-'“'~ il-
\'I1:|r;.{v<I with rcprt'.<cmIn§_' (‘(“I‘IéIIH .~'c|1li1|n~\n.~. 'I'r:\g<-:I\
- r" an
II
L
'
.u\ --Ivu
Iumk, lhr \\I
In \Iu
'
|In
mnI<II1
'
1-!
-
'
-
-
(III:-u .\u Ci|\<~|\\:|_ |\.
Iw\"m||v.< 1Irnm:\. nn'IurIrnm:\.
IIilll\('lI
.\r.~(-n<- :\rr 1-1>|m.~\'<I Ill 1| <I|~cu~~1--u
I
:\lI\<-i.~\
IIIII.
“."
I":|ilI\_ '|'I1i.~.:Ii~\*\\.~~i<m l'Il'IT \\'Ith lhI.~ ‘I'\m- I1} .\r~<-
_\_\-\>m\ Mr
In lhv :|<I:|]>
"\\‘Iu-num-\~II:-:uI.1'\'vr}'\Inng|~<I\~:uI.
'
'
un
lIn~ \'rr_\ ||-mI-
mi‘ I“'"""‘ I"""_"'“
"I
\H“'I :“""’~" "W
“I"'“
IIIIIL 1I1I.~ :Ii.~'\~u_~~im| l:\I<r.~ plncr
mmlh.
m'
“W1 ,
H“, Hm-
|K,m“_“ _\l.“~_m_ Hm]
I'm nut :u :\II u-rlzuin that :\
mm-I
\‘<|lII\‘ilI\'Il\'l‘ i.~ lh:\l
rmn:\in.~ unlIIm:\I|Iv
\_
1;“. NHL
'|~h;>1im.‘
-~\\']“.n Hm. i‘ (|‘.m|‘ H‘.
.~r\~n<-.~. :m:I <-\'\-u I<:~.~ u-rl;\in lIl;\l
m,'mm
mrrkx
]"_r|m‘I\ NW null‘
‘hing i_ 'h_mI‘
:I\-rrm-(I \lHI1Im:|I|I4', \\-.mI:I In» ~|| 1|-r
tlu-_<\' .~’c¢~|1(-s.
fur nnu~Iu~\
In lhr
public.
.~:\_\'.
I'»<~rn:\n<»~ <IiaI nut
\\
m'er"m“"
--\\|“."
|\ ,|(.“,1_ ‘.\-H-\‘|“|,g
,_ ,1‘-;“]_
hm
um.
I’-n.~.~<m mr In.~ l.ulI1mIn<~~ In
r.n.~mQ I\uI><r1
I
H mmh.r_ an 1, :_,|.;m
|
‘|m
I»mIn.\nn~. ,\mIrL I-.mn \n|I\<I In~(\uII\n' .\rl|\I1 I
--|m.‘.mi‘m “.ilh,,m hm}“|_-- ‘Um my Hi‘ _u.H,_
_\l_\'I|.~l1r|m- <Ir I{nIn~r1 Hn-_~~|>u." with lIn-.~<- \\'-»r<I~.
In-rv 1-!’ IilII<- \-\mugI1
in\w~m
mo lhzn it'.~ :| 1|u<-.~liuu
~\"“" H” /""".\' HI -I I ""'”".\' I)"“""I> -\""""‘_I"' “WI
mun, ‘IN;
fl". H ;_,n_m am] Hf
|“_U.:“.“]‘ Um, Hr W.“
IIu<\ :m- no lung-1-r :|n)lI1ing4 Inn lIu~ \'i¢>II<-!‘I.\-vlm
III
.\un-ncIu~ :unI I’.:-~\ \\'<-rv un:\I:Ir In m:|I\r '/I1.' Ih
“'I“I'I“Ii""‘"
]g(.r|“"",~ Wm “I
1;," _[ (',,,,,||,-\- 1',-,‘,-,1
1,,-‘_;m
‘.
\\'I|u 2\1IllHl‘l' :uuI I<uu\\' I’-r<-~.~nn ~ l|I|n \\'rII
.\II tI1u.~'v
“Tn. |»_\.|-‘mum Hlin. |“. W
(1“.|;“.‘.,1 Hm‘
\\'|II n-|uc1nIu-r lhr :uIn1|1‘:|I:In- ~r\-m- in \Iu- unlfn-.~.~iun;|I
|»_n
‘,"
ha“, wk?" mun, m“,ni\.~_
'|<|,m_
_\"n.m.1“. “W1 |
Imlr,
\\-hrn (I|:uIl:|I .~ lucv "I><~g:m 1|» :\|>p\-nr IlI\I|' I\_\
.
.
"
l.~ :|I|\'<-_ Inn I’-n-~~~
I
.
-
-
:\r<- :|n||n\1-<I In-c:\u_~"<~ .<n|ncum-
.
'
-
L
Il“I"“""*)*
‘If5*'r““
1'}
mmU.\.(.,1 ]“.‘.“"
‘.
M. B 'h.m1_
II\lu|\ I-11 nu, _I<.u| .\unmIu
\\Inn.
.~\\u.\I
_\-<I|r.~
n-tu~c:I I»_\ I’-1-rn:u1<».~‘
\\'rnn~ :m :uI:\1:l:\l|uu I-I /|n|r\-,
I x“'\"K
unI1I|n:\I»I|- :\nrI §llI>>’lIIllIt‘lI
hv ju<Ij_'1-(I tI1i< .<cu1<~ In Iw
1| ~im]-Iv n-:uIing; -If \Im1 \'XITHl"I_ \Iu*n- ~r:
I-‘rum
fur it \I1<~<>m~ \\'0 rm-prmIucc
I‘|L'I‘('_
"I"?
In \|||I In-n-1'" 11,- i|||Ii<';|l:*~ |I|~»
"|).- \ul| \\'a|\| m» 11- Ii~lu-|\
.\ \'|»n.~\:n\\ :uuI II('III|I'I'Z\I\' mrv 11> Irv |1r1hm
I
-'~-III~~~~i~-mil.
IH |h\~ .~1:iri\ :\~ \\'<-II :\< (hr I('lIk'\'§
"I ""\"|' H-I|I~-~~."
.‘--uh-~--4| yr-—l|'n|;|\, -in---- “--|
.1.
"\‘~~wrlh--l-~~~. \--u
u|||~|
l|;|\-»
.\ \'\-1'_\ I11IH‘I\('lI l:|~1\- tur p|'ul:\n:\n4-11 :u\II
l,h(.m_\)
umk 1'n||l|||\lnI|vl\
lI|i~ nmr|\ing_-'.'
'I'hI~ \1|\!':|i\I1f\\Im~~~ In \Iu- ~|\iri\ :\I~u <I:~_;r;\-II
"I ‘II‘|".‘ "'I"' "“"‘"“'"I"“-H
ll-~ I".-L.~ 141 I||'r. \--r)
IIIIIII/I‘ .In (Iur/‘.\" *:\ I<\\'\- ~\ur_\' \I1:\1 Iw\--nm~_~ nu
~ur|-ri~~~-I.
'\_
"I""'I“" “"" I “"“' 3"" ""‘"‘"‘"‘I“"-
|11iIil:||'is1i\'_ i\lllI—Im\ll‘gl<|I~ l|Im, I.u .\'_\m/‘/mm.
IHNH‘.
,‘,,.“[‘.
H 1,,‘-(. ,\‘,,<\ ;\Iu-In an :u11uruu.,
|\n~I)|v|| .~h-- Inn] 0Cu||muI
lI|.||||.\I lur|\~ x.||||~||> I:-\\.1nI~ |h<
,
1| /ll; 1/.
.
4
.
|l.|
.
I1 l\'n'Irnr
(mlv
um» :\ I’-1-ulnx I'>\'\‘I\. I
2.
'
|_|_(.m"n“"
In
.~\\'I\[l]I\'II
twr
Ihr 1-<1n|\'<-cal
m~-
----».
\-.Im~\~ ullr
1~
-
mi-~;|I -|
-
ma
<:|.;-ml ;“~|am|--< n
.-Hr-1 I|~II--w~ 1
-r.
‘I
'|"1 -
/Hun .I I\'r.\‘v||1 lh'.»' llm/11m'.\' m \\'Im-I1 \I1v 1\I:u
Mn lh--r--.
32
aro .~ltu\\'n liko tho tzliittttts "or:-tin.~"' in Iltittt-l'.~' /.un1l ;trist_~' in tho
aro .~ltu\\'n liko tho tzliittttts "or:-tin.~"' in Iltittt-l'.~'
/.un1l
;trist_~' in tho \\'url<l_ liko |>ro—\\'a|' $|>aaI< ainl .\';|ta|t.~-tn.
II'|'I/I011!
Brrml.
Tu thoir \\‘a_\'
ut' tliii|kit|g_
on-r_\' .~tur_\' inrlu<lo~ cli:u=
.-\st'urtl1e taste for lil:ts|>l1o||t_\'. it i.~ 1't|tl.~'l:||tll_\‘m:|l\l*
ll.
act('r_~' .\.
C. zmtl
I).
In tho iutoriur nf that o||uatit-n.
toatotl in a inure or It-ss insitliuus mannor. tlopomling
I‘
o\'er_\'tl1ing is urgzulizotl in fttttotiuii nl oritoria l<nu\\'n
un the suhjoot,
tho IurlIt'll!‘-mt-.n'(irtt'.
na_\‘.
o\'on
tho
In them aluno. Tho sun ri~o.~ aml .~ol.~ lil<t- olucl\\\'ut'I\.
5""'-
charaot(-r.~'
(li.<appoar,
uthor.~ ziro
in\‘t'tttt'tl_
tho ~rri|\t
I
reonll
from
momur_\-
tho
v<mt'o.~.~’innal
§\'t'll(' frmn
tlot-izttt-.~' littlo l|\' littlo trutii tho t>ri;_'i|tal zunl
IIt't‘t|IlN'\
Ilnnn‘,
.\Iartltt*’.~' tunorzll
1",“.
in
I.¢' /liulvIr_ tho |)l'tIlIl|lt'(l
|]]m_
a \\'l'ltll(', t'urittlo_<_~ hm hrininml H
\tt-it l|_\'
l‘t(I.\'lS in that :t(la|1tatiun of I)iur_\' t.~'t't't1e oarrio> on-r
stop makos its .~'ult-mn ontr:|m'<- itttu tho “'l‘r:uli1i<»n 1-t'
tn /lion .l /»'r.\"0in Ih'.\' IImun1t'.\‘). tho \\'h<tlo >l‘l'II£tI'lu
(
lnnlit_\'."
aml tho ol\arm~u~r pl:t_vo<l h_\- Forimmlol in I.'.lnlu-r_t/<'
So lh-I
I1", T1||»:\'
\\‘||.|. T|-:|.|.
AI‘->4
.
.
I\’on_1/i‘. tho .~'oz‘tlariu in lulu nl ./t'n.r /nlt'r:IiI.\' tjukittg
'l‘ho_\' \\'ilI toll mo. "l.t-t u.~ atlniit that t\lH't‘lI\‘llt' antl
I" lllt’ \‘l'I\R‘ll'I'_\' I.
linst aro nnfaitltlul. hut rln _\'utt al.~u 1lon_\' tho oxistonoo
Tllll.
o\'er_\'tl1in_4 in<lit'alo.~" that
.\tlT('llt‘llt‘ aiul I’-u.~t
of thoir talont
P"
'lIalt‘nt.
tn
ho
~nro.
i<
llul
a
.
4
4
aro tho autlmrs of frunl.'I‘\‘anti-vlorioztl lllll1~’_ lmt. sinoo tt||1o:it>ti nt' titloIit_\', hut I or-|i.~itlor an a¢la|\tati|m uf
tilm.~'almut lll('t‘IUlltZlI'(‘ t':t>'l|i:>i|:tl1lo,nt|r:u|‘linr>lta\'o
\'aIuo
nnl_\'
\\'hon
\\'ritt\-it
nmn
lr_\’
ml
I/rt‘ rinrimi,
a
allowotl tliom.~ol\'o.~' tn fall in with that .~l_\lt-. llnt a.~
it .~'uit.~' tl1om~tltt‘_\' tliinknnt In lrotra_\' thoir o|>n\'io~
.\urt-noho and Ilust aro o~.~ontiall_\' lit:-rar4\ llll‘ll anll I
rt-pru:n"l1
thom horo
fut‘
hoilig
mitt:-|ii]ittt<>tt.~'
tho
1-ti
timis_ tho thomo ut |1rt>t:\it:|tint| aivl hla.~plit-|n_\'_ ¢lia—
l<'|;.{t|o.~ with tlnulvlo i|ioatlitt;_'.~_ turn up horo an<l tht-ro
\‘ll|('IIIi\ li_\' umloroslimating it.
'I‘ho_\' lat-l1a\'o_ ‘I-ix-n-1'i.\‘
the
.\'C(‘llIll'lu_
as
it
tho_\'
tliuttglit
to
rot-(luoato
a
<lo-
tu |1m\'t' tn tho gu_\'s that tho_\' lmmv tho art ml "t'hoat-
linqttom
hy
linzling him
juh:
a
tht-_\
al\\‘a_\.~
holiovr
ing tho prutlttoor." all lho \\'hilo giving him ~'ati.~t-ar—
tlic-_\"\'o “tlnno tho ni:\xitnl|ui" fur it I|_\
t'Hll!('lll.~'llll1_L[
tion. as
\\'oll as
th:lt
Int clloatittg tho "_gro:|t
ptthlio."
it \\'ith
.~'uhtlotio.~'_ (mt
of that
~oit-uoo ul nuanco.~ that
\\'hich is oquall_\' .~':tti.~'tiotl.
mako up tho slvtttlt-r mt-rit til
ll1tI(lt‘I'II
nu\'ol.~. It is,
This prnct-.~'.~' \\'t~ll <loser\'o.< tho name of "alilii~i.~"ni":
nmrt*u\'or. only tho .~'mallo.~t oa|1rict~ ml tho
part
nf tho
it
is (‘X\‘ltSZll>lt' anrl
its uso i.~ noot-~~.'|r_\' <luring :|
limo
t-xt-gt-tists of uur art
that
tho_\- In-lio\'o in limmr tho
wlioil
nuo must
ot-:t.~‘t-lo.~'.~l_\'
toign
.~tu;\i|Iit_\
in
urtlor
tn
oilit-tita h_\'
ttsiiig
litt-rar_\' jargun.
(IIa\'on't $arlo aml
4‘
work intt-lligontl_\'_ hut if it's all in tho ganto tn “olioat
Cantua
hoot!
talktwl
ahuut
fur
l‘a;4lior:>'<
\\‘url<,
aml
tho
pr<>zIuoor."
isn't
it
a
hit
.<<~:tttrl:|I:>\|>
ltl
r¢-—\\~ri|<-
|II1t'lI<7llIl'll(>lllg)‘ Int‘ .\lIé;_'rrt'.<?>
(iirlo. lit-rnmm.~ aml l{:uli1.{t|t-ti’
Tho truth
is.
;\ttrt"m'l1o antl
lKu_~t
ha\'o
mzulo
tho
In
truth.
.\nrt'||ol1o and llust \\'ut'l( lil\o all tho .~oon—
\\'url\'.~
ll1t‘\'
atlapt
i||.~ipi|l.
lur
m/ui:-uI|'m"o
i.~
al\\‘a_\.~
A
B
—1
f;
W‘
A.
Jacques Sigurd.
B.
Yves Allegret.
l
33
Abel Gcnce 2‘;~1u ‘ ». -1; "-‘_-' "; k Ls; U; . _ »_ '
Abel Gcnce
2‘;~1u
». -1; "-‘_-'
";
k
Ls;
U;
.
_
»_ '
--
_
1:-~
Jean Cocteau
with tts. wltt-tltt-r itt tho iornt of trt-asun tn‘ titnitlit_\. tlmft l I|t-1it~\-t- it t|_~t-fit]
with tts. wltt-tltt-r itt tho iornt of trt-asun tn‘ titnitlit_\.
tlmft
l
I|t-1it~\-t-
it
t|_~t-fit]
In
sin-ak
ht-rc.
tit
ilttu lll<'
Hero is a lirit-t' t-.\:tttt]-lo: in
l.t" Iliultlv .lu
(‘or/'.\'. as
nf my 1]“-,-i_,; _]|4 /J,-I1} I).'_\~ tlrillrx. I.t' (lltlllrtttr
,¢|1
-t-
I);
l{:|tli;_'ttt~t
wrntc
it. liratwuis
int-t-ts .\lartltt-
ult
train
]'|‘|'|'4‘_ ],',In/tt'|'i/t‘
:t
, .
itltttinrttt
witlt .\l:trtltt- jtttnping
tltr traitt
wltilr
t'rt>nt
(lug
iii
st-cs ltuw t‘t>l\\]>t’lt‘Hl
tltt-
pt-uiiititt-rs
the "Tra-
it
is still
tnu\'itt;,': in the lilnt. tltvy Hlt't'l
itt tltr scltnnl
tlitiun
tif
t
ltt:tlit_\"'
arv
itt cltn<>sitt§_' nttl_\‘ >ttlIj<'\'l.~
llH\\
which has l)t't'lI trztttsfnrntt-tl ltllu :t ltuspitttl. \\'|tat is
":|\'l|r tht- itiistmtlt-rstantlittgs nu which tltt‘ wltul<- ~_\-_\.
tlic lmillt wt’ this rqtrt'1'tt/t‘r|r-'4'
It's a tl0cu_\' fur tltr :nIti—
it-in rt-sts.
iii
t|tilit:tt‘ist t-lt-tncnts Ittltltal In
tltr \\ut"l\_
with
in c<»ttt't~t‘t
L'nt]t-r
tht- t-in-<~r ui litt~ratttr<~ santl. vi mtirst-_
Clittttlr i\tttant-l.ar:t.
tlusv of stnut.
-ttt:tlit_\'~»tlt<~_\' givc tlt<- ]I\IlIllt" its lllllllllll
\\'t-ll. it is t-\'itlt'nt tlt:tt liavligttt-t's itlt-a was unr wt
||t.||-t-utifurttiit_\' antl iat'il<- :ttt<l:wil_\'.
/ttixr
.\tt-
Tm:
up
Xx“
mt
.\'t'('t|t‘.
\\'lt<-t'\-as
"---'()-
tltt-
.~'t‘t'tt<'
itt\‘t~tttt-tl
l|_\'
I\_)
H,'
\_‘_|_>
‘\l_R|_i_\,‘_|H_:
ll,lli\'nt.
ttntltt
l>t|.~l ts ltltrtrti.
'
nt
tun:
tttwl
N
t
t
t
H"-\_T
IS
I“m_:'\
\_|
'
tttttlti|>l\' tltt~.~<- <-xatttplt-s inIntitt~l_\'.
.
.
Tltv writers
whu lta\'<- \‘lIlll(‘
tlu
ltlni
tltalugtiv
'
t<>
4 I.\tc ()|<‘ TIIIESE
DAYS .
.
.
.\ttuttllllt.
lt:t\'t~
ulist-r\'t-vl
tht-
satnv
itn|><~r:tti\'t-s:
l)('—
I'll
.\'t-cu-ts at't- unl_\' kt-pt for :| tintv. t't-t'tnttl:ts an"
'll\'\|lfs""‘l- '"‘\\' *'<'l*"|llll\" l<l1"\\'l<"lf4l' 5-‘ Ill" "l',l"l'l "l
rtnittttttttirzttit-its tn tltr .\t':ult-ttt_\' ui Sicit-ttt't's att<l .~i\tt"t'.
twt-on
tho
fur
I)45_t/nm'tli.\"
tit‘
It!
III‘ antl
tli:tlu;_'tt<-s
(11/Wirt" l)t' ('tn'nlim' (l/Itirir itttrmlttct-tl intu Hl1ll'\' :nn—
liiliutts tilnis his ttni\'t-rst- witlt its :tlTrt"ti<ttt of the lair.-
ii wt- will ln-lit~\'t- i\ttr0ttcltt- anti l’mst. atla|\tatinn is
;|;-n- “-i||| ,1 I|;;¢I<grntitt1l iii nur<li\~ ntists tr:ttis|n>st-tl In
>ci<'It\'\'. Hm" Ht tlH*>’1' IlII_\‘-'
ll1\[\'
Wllltl
P-ritt:m_\'
tl’uIlt'.\-
_lt>:tn
att
t-xzwt
RImtt~I|r.\'>.
.\n|-tltt-r
writ:-r
f<‘iIll_\'
ap|>rist- tts itt the nxtmv of what critt-rintt. l>_\ \'irtnt- of
antl
tho
[Fm-r_\-,
szicritirrs fur
tun.
m;|tl¢_-
fasliiutt. he
wltat .\'_\'>lt‘ltl. l»_\' wltat tn_\‘stt-riutts antl intt-rttal ;_{<-nttt-
tlialugttr
for
as
l)(‘t'll
,l,tH|1IH
t-mtl<l
just
wt-ll
lt:t\'t~
rtri
ni |ht- wurk. tltt~_\' altritlgt-. atltl tttttltipl_\. 1l\'\'i-l'
.\tirt-ttclw antl
ltust:
"llv ll('ll('\'('Il ttu~ a
sigttcwl
l|_\’
aml "rt-t'ti|'_\" tllt'.~<' tttztstcrpit-ct-s.
\-ir_-_-in
and, itt
pt'i\':ttt- lift-. lt<-
is
:t
|m|t't-ssur uf ps_\'-
.\'nw that this
itlca
is
ttttt-r<-wl.
tho itlva tltat
tltcsv
t-]u,|
;;_\-Q"
Xtnliing In-tt<-r tn l]4I|)(' fur frutn tho _\'nttn;_'
tltr
t-t|t|i\':tl\-ttccs arv tml_\'
timitl :tstt1tt~ttt~ss tn
t-n<l
ui
_~(t-t|:t|‘i.~'t_~'t
.~i|n|»l\'
wurk llt('ll' shift. taking grwl
Tltt*_\'
gt-tting
aruttnrl
thr
|li|licttlt_\'_
of
rt-st>l\'itt;_'
mi
tltr
t~;trt- ttnl lt|lIf(‘l{Z|I1)'lltlmus,
st|tttvltr;tcl\' pt'nl>lt-tits tltat mttn-rti thr itnagt-. ttlttntlt-rs
_|;|t~¢[\|t-~ $ignr|l_ ttttt' ui
tltv last tn t~t|ntt~ in ".~c(~ti.-triu
D
ing in ut'<lt-r tn nu lnn;_'t*r ohtaitt rttt_\'tltitt,q un the scrctn
;m<l <lialug_{tt\-," tt~atn<-tl up with \'\'t-.~’ .-\llégrt~t, Tt|—
l'l"
>'\"|1"l1"'l,\' f"\|“l"f~'- \"""l’ll\'“l*“l
llillllilljé-t''t*t‘ts.
gotltt-r.
lltr_\'
lit-qttt-:ttltt-tl tl1<-
uf
l-'t'<-twlt
cint~in:t
sutnt-
"|mlisltt~tl" pltntugraplt_\-_ \ht- \\'lu>lt- kt-t~|titt;; lltv “'l‘I'Il-
its lilztckt-st ttt:tstt-rpivct-s: I't*4It5t~ I". lm't't'.\', .lImtf'_1/t‘.\".
tlitinn of {_ltt:tlity" qttitc :tli\'e—it is time tn t'tttt1t' tn
!'ut' Si ,!uIit' I’t'Ii!t' /'ltt_t(t'_
I.t‘.\' tlIirt|rIt'.~" .\"()nl Jun
/-‘vii-,
I,“
J|'|I)I4‘
l~'u/It‘,
‘lat‘<|ttt-<
'
trtl
:ttt t~x:tntitt:ttintt nl tltt- cttst-tttlvlc of tlit-sv tilnts :ul:t|>tt-tl.
1_m';m,-
\'\-r_\'
with <li:\lngttt~_ by .\tll't‘llCl1t‘i\Il(l Host. antl In rt-st-:trt'lt
t|nit"l\‘l_\’ ztssitttilzttctl
tltt- rt-cipt-; ltv tnttst l|t- t'tl(lu\\'t-tl
tltt- pt-rtttttttcttt ttatttrv of rt-rtain tltt-mos that will <'\—
with :tn atlntir:tlrlt- spirit ui s_\'tttltt-sis, fur ltis st‘t-tntrius
plain,
witltuttt
jttstif_\'ittg_
the cottstztttt
mtftiil/t[t|l|tt'.\".\'
uscillzttu
ll1L't'l]ilIll,\l_\'
l)('l\\'('t'tl
.\ttrt-twltt‘
antl
linst.
nt' l\\'t| st"t-narists tn wurks ll(t'lI
l>_\' tltcnt as "1trt‘tt'\t"
l'i-1‘-\'t-rt
anrl
Clttttzut,
tht- wltulr lightly
ttiutlt-t'tiizt-tl.
itlltl"<tt‘t‘i\~iI>II-"
Rt-ligiutt
is
nt~\‘t-r
itt\'nl\'t-tl.
littt
ltlaspltt-m_\'
al\\':t_\'s
ln
a
twu
lino
rt'-sttmt".
hurt‘
ilk“
>’\‘k'ltlIYl'I-
its timitl t-ntrattt't-
tltztttks
tlattjqlttvrs
i>'
\\'i\_\'
tnnkt-s
to st-\'t-rxtl
trt-att-tl l»_\- .\ttr<-ttclto antl llust
ztptwztr:
uf
who tn:tkt- tltt-ir
.\lar_\'
ur st-\'<-r:tl
guutl
sistt-rs
w:t_\'
/-1! .\i_\'lIl/'/Ivlllit‘
'%
/'rL\'lIH'tI/1'3 llt‘ i>' It |IJ\~l<>t'. hi- t>
11'1""
ztcmss
the
lit-ltl
ui visinn at lht- tnutnvnt
\\'l1('Il
tht-ir
I'm" Si
"i*"l-
HI‘ l"\'\‘>’ 1|"'l hi!-*
"" Yllll
1"‘
pr:-st-ttw
wnttltl ltt-
lt-rtst
vxpt-ctc<l
(tlIum"_t/t'.\'_
I.t' Ilitt/I/t‘ .111 (‘or/~.\':
Tltcy
lIl2ll\('
tlw
ui
;1t*s'tttt't-s
Juli.‘
l’t'IiIt" I’Itt_t/ct.
l“-
'l‘lit~
which
as|iirt-
tn
"ruttsr
lllt‘
l"\'*' "ml l"\“'"" "li‘s'l"
crnt-lt_\
l|_\'
tltt-_\'
/lira .I /\’c.min Ihzt
IInntmt".\':
Hr
ulli<'i:|tt'_~.
tt‘<-tttlilittg
uf
t|tt-
lmttrgt-uis" lintls its
plztcv in wt-ll-t~x~
;_'i\'t'_~'
l:t~ttt-tlivtiutts. gin-s
t-\trt-ntt~ tttwtiutt
atttl has nu
right tn.
lint-_< likt-; “hv \\‘;|_< 1,141‘ 11¢ cuttltl ¢l|‘t||i <lt-ail"
In-t-_<
-t-ii
In l‘m- _\'[ Juli,» l't'IiIr
./t'n.\' /n/t'r:!'I'/.\";
'|‘ltt~_\-
l|ttt'_\'
tltt-
tlt-:t<l
ztntl
lt:t\'t- Ill!
;_tI,|m'-‘,;,~_\-;_
I’/in/<'.
_lattt‘ .\l:tt'-
Yifllll 1".
kt-n t-n\"i<-s
llcrt"l\"s pruspt-rit_\' lYl't‘Illl>’\‘
uf tho tttltt~rt'tt—
I.t' l>'lt‘ Ifn IIt'rIn': Tltt-_\'
lnrc <-ztclt utltcr an<l lta\'t‘
lar vasus futttttl
tltt-rt‘: T/irir
_ft|tltiI_\' t‘uIm‘.\' In xvi‘ I/tcm
no
right to.
tum’ Ihttl
tit
Illtl/-'t'.\‘
lllt'
I-n.\*imx\"_r
VI/{HUI}
(Ono
tlrvattts
You will sa_\' tn ltk' that tlit- hunk Zllsn tt-lls the sztttw
uf Sit-in lslaml t.
|»r:t_\‘t~r of the rt-ctur
I 'l" ""1
l ""ll\‘l‘1l\i\l
liltlt‘
l\'nl:tntl
l.:ttt<lt-nli:tclt_
wltn
wuttltl
st-t-nt
tn
ho inun-
1
‘l"“§'-
‘mr-‘-‘
which
()"l."~
0 \ also wrutr /.41
/‘uric
I{lt'uiIt'_
l{:t<ligttt~t
I.i|
Iln
I>’t:I
t-n<lt|\\<t-1| than
tnusl
iii his cull:-:t;_'ttt-s.
has t"t>ll:tln>r:ttt-tl
(itmlr
tllllri/t'I.
Cult-ttc
I.t|
l'tt;;itlw|ttli-
antl
that
utt tilins
that arc ntust
t_\'pit":tl
uf that
spirit: I.tt
tllimtlv
/If
vztclt t>nt- ui tlit-sv
nun-ls tlitl
I“,
ttut
tt~nt|>t
l)t'l1tllllt|_\' ur
l'érilt‘.
Ia‘
Iimt
v\}|;,_; (‘,,;,';'t-_\-;,‘,,|,_
_\]ui_\<,,;|
1),‘,-1,
ll”
.\tttattt—l.:tt'a.
_\‘,'/pm-,-_
l.t-t tts ntiticr itlsn
that
lltcsc sct'|t:\rins. itlmttt which
l{<>l»<-rt .\\"i|tiun is a t:tlt~ntt-tl titan uf lrttt-rs.
ll<-
has
35
/l hint. tintls ltint.~t-lf crittplt-il at tltv t-ntl ni th<- ttla). th< nttl_\' writtt-n nnt'
/l
hint. tintls ltint.~t-lf crittplt-il at tltv t-ntl ni th<- ttla). th<
nttl_\' writtt-n nnt' ltnnk;
a ltnnk nt' tta.~tirlt<-.~. $itt§_'tt|:tr
ln_~:~' nt' t-arh nf his tttt-tnlu-r.~ pttnctttatittg tht- \-ha
fr:-qttt-tttittg nf tht- .<aitn-(}t-rtnaitt-
ltatl;_'t'~: the |lail_\’
whn
<l(-.<~l’ré.~‘ c:tt'(-.~", tho fri<~tttl<ltitt nf t\lart"t-l |':tglit-rn
nf at't.~. (‘nrintt.~ t-pnvlt whvn tltt- It-a~t tl:t~lt—itt-tltt-1-ztat
|tt~rt'nrtttt-t" n_~'\-~ l\'at'l<:n-~t|ttt- wnr<l~ tn 1|nalit'_\ hi.~ -l--'
IS call:-tl th<- Sartrv nt' tht- cint-Ina. ttrnltaltl_\'
In-t*att.~<*
.\lnrlt~rtt<-.~'."
tttc.~"tir :t\'at:tr.~". Tltis fnrtn ni cint-Ina t"nnt<~.~ ~tt':ti;lt'
his tilm~ r<~.~'t~tttltlt- tltt- :trtit'l<-.~‘ itt "'|'t-tntt~'
frntn tttn<lt't'tt litt-ratttr<- ~lt:tlf-l\':tfl<:t. ltitlt-—l’t1|\':\t“\'l
llt-rt~ arc ~\-\'t-t'al lint~.~ trnnt .ImttuI.\' Ilv I>'t'tt.\'tunrl,
a
.\ lm is nn lnn;_{t~r ttt:|llt' itt l7r:tttct- tltat thr antltt-t'\
tilm itt which .~ailnr.~ art- "ltt-rnt-.~’_"
likv
th<-
|tn1tnli.~t
IA, !'i]I.>;
tln nnt In-lit-\'<~ tht-_\' arv t'<--tttal\'itt'_' .\latlann- l£n\atj\
tlm-kt-r,
“-(-n- in I];
II,,;m|;.~ _\]tm~];,- II,|;t_\~
For tht‘ first time itt lirt-nt"lt litt-ratnrc. an atnlt--"
"Tltr win-.~ nf
trit~nwl> arr tnatlc tn .~l<-t-|t with."
:tgt't1-.~ with yntt; a.~ fnr tltat. t'ntt'tl
atlnptt-tl a tlistattt_ \'Xlt't'i1tt' attitntlv itt rt-latintt tn lti~
"\'nn tln what
~‘ttltj--ct. thtt sttltjt-ct ltt-cnttting_' lil;t- an in.~<-ct ttn<l\-t' thv
mnttnt
_tntt tnigltt wt-ll .~a)'."
ZHl_\l||>Il_\'.
t'l\ll|tt1fIlt|f{i>’l'>' tttit"rn.~‘cntttx Httt ii, wlt<-n ~=artin;_- tlti~
ltt nnc .~inglt~ rot-l nt' tltv tilm. tnw:tr:l,~
tltv t-n<L inn
<-tttt'r]tri~\-. lilattltt-rt cnnltl h:t\'t~ ~'ai1l."| will rnll lltt-tn
can In-ar itt lt'~~ tltatt
tt-n tnintttt-~'
<ttt"h wnrtl~ a.~:
all in thr .~antt- tntttliatttl hr right" t\\'hit'h tn~l:t\'~
/\r'n.<!t'Itt!t', atltn/'t", slit!
and ltilr/1im:\*.\". l.~ thi~ rt-ali~nt?
attthnr_~ wnttltl \'nhtntaril_\' ntakv their (wt-r§_'ttt~>_ lt-t
H
,
_
In
.
l'Rl-1\'l-.R'l' Is
In-1
l\t-1:"
.tn t tt t
.
.
.
cnttltl tlt-clarv attt-rwartl< "I atn .\latlantt- l'»1t\'(\t'_\
ztntl
i
‘l"‘ "'"l"‘"m'l."
"ml "‘|“"l l'l‘l"'""»‘ "l
l rlnnltt that tht- .~ant:- :tnthnr~ cnttltl takt- tttt that lint
C""-‘“l"|'l"F!
takt'> tn t't-grrttittg l't'é\'t-rt‘~
3",]
tn.
_,i,m.,-of
tn~l:t_\"~ .~ct-tt:tt"in~_
.\'&‘t'tlI\l'iu\, Hr lat-lit~\‘t-II
"
nttt~
in tltv I):-\'il_ thus in Gntl. atttl
.\"-:.'
‘In’ l'\ I‘
.\
ll‘! I \ U\|'
X
ll
In I
\
-
-
-
t
R
I
if.
tnr thr tnnst part.
his cltxtrztctt-t'_~" \\'<-rt-1») h|~ wlttttt
Wm
lltt- nltjt-ct nf tlt<-~t' ttntt~< i.~ l'mitt-ll tn an t-\atnin.t'
lm“. \_h;“.g(.‘1 Wm,
3]] ml. ,in_ in U-‘.;"i,,n_ t|“.n.
"11
tintt nt a ct-rlain tnrtn nt cint-tna. trnm thv ttnin‘. -1’
alwa\.< a cnnttlt-_ tltt- ttt~\\' .\|latn zttttl F.\'<~. wltn rn
t
\it\\
lint it i~
nf tltt- .~utt.trin~
i'
.nt|l ~t
i""‘
tri~t~ nnl\
vtttl tho tiltn_ <0 tlt:tt tht‘ \t1tl'_\' vnttltl l><~j_'in again,
'
'
'
-i
'
.
-
-
a tttrn triatt-. l think,
tn tnakv it clt-ar that tltr ntt‘llrt|t'.~
'tltt
-
ill-tnrth
-
l'\'\‘\'ll1||m‘|n'\I Rt-"\| t<\t
I
-
\\ \
ll
ll‘ |'('\|N)"\
\(
1' \('l'll
t‘H
-.Tl>1'"l‘ HIT‘ ill“
l
|
'
'
_‘
t
I\|-:t'|'|t|<;|< Rt-'.\t. I\nt<
.
trin.~" attvl tli:tlngttt-.< tltn-_\' illtt~|r:tti-,
.\]'t"rtttri.\'I'
_1iIm.v. I wrntv altn\'<~. atttl t't~t't:tittl_\ it i~tt't
Tltt-rt~ an- ~c:trt‘\'l_\' tnnrc than st-\'t-tt nr t-ight >c<~tt-
\
antl l%n<t whn will t-nntratlict tn:-_ \\'lttt
'tri<t~
wnrl-tn" rt-§'ttl'trl‘\'
fnr tltt- F!‘t'tlt‘l1 cint-nt'\.
laach
.\ttr<~nt'ltt~
t
.
,
.
.
.
.
th<~_\' hantl itt tltt-ir .~t~t-narin_ tht- ttlm i~ rlnnr: tht- ut./
nnr nt tht-~t- <t't'tt:trist.<
has httt nn<- .~tnr\ tn toll, antl.
/wit!‘-mt-.\"t"1“'»tt'.itttltt-iri-)1->,istln-gvtttlt-tttzttt\\'ltn:ttltl-
.~tttt"\- t-avh nnly :t.~]tir<~~ tn tltr
~ttrvt-.~.~' nf tht- “twn
,
tn .<a_\' that thr lttttttlrvrl’
tht- ptctttrt-~ tn it antl it s trttt-, ala~! I
gr:-at>. it is nnt t-xaggt-r:ttittg
ntltl l'rt~ttclt ltltns matlc t-aclt
tnania tnr atltling tttnt-ral.~ t-\'t-r_\
wltt-t't~.
\|>|>l\l' nt tltt
.\n~l_ tnr Jt‘
it-ar tt-ll thv .<atnt- .~tnr_\':
that. tlt-atlt is :tl\\a\'~ jttgglt-tl :twat. l.<-t tt~ t‘t'tttt~t\\lt<-t
a t|ttt-stintt nt' :t victitnt gt-n<~rall_\' a t"ttrl\nltl.
it's :tl\\'a_\'.~
\'atta's arhniraltlv tlvath. nr that nf l*.tntna l1n\':tt‘_\
tTht-
t‘ttcl<nl<l wnttlvl lw tht- nttl_\' .~'_\'tnpatltt-tit‘ t'har~
|>rt-st-tttt-1! lt_\' Rvttntr; ttt I.tt I'tt.\'Iu|'<tI.-, tlvath t\ -»nl_~
act:-t‘ tn tho ttltn tt hv wt-t'<-ttt :tl\\';nx~ tnlmttt-l_\ grn-
~
tt-sqttt-: l’-lit-r~\'ill»t't't.
.> '|ht- l<na\'t-rt’ nt'
lti.~
:t tttal<t--ntt jnlt ztnll an 1-\<~rci_~t~ tnr tltr t‘i\tttrt';t man
ttt
It
tt
nt'
_\It~l
1
tl
.\l
nrgztn
lttn:
~l
ta
(‘I'll antnttg
tltv
tnut
ltt
'
'l
tnntt
taro thv tIn~
t~
3
'
l1"
- tltt-r~
's taint
'
t-—
|
ttttl th<
.
t
t
t'
_\'
~
1
I‘tt.\*!nrttIt‘,
l)nmittit|nt- l¥lattclt:tt' in I.t' .\'¢'t'rt'I /'
lt-a<| tltr “lit-tn" tn hi~" vlmtttt; tltr injtt<tict~
nt' litt~_ antl
nt tltr
fnr lnral cnlnt'_ lltv \\’it‘l\'t'(lttr~’~
wnrltl tthv t'ttrc_~.
thr cnttcit-rgt-~_ tht- nt~igltltnr.~_
thv |>a~.~t-r.~~lv_\. lht~ rich.
.lIu_\‘t"r/itt_r/ annl t\l:t<l<-lt-ittr $:tlttgttt- in I. I1/t'I'lI|
R<'!utu': it'~ tht- ~atnt- t‘:tt't-l |7.\'t-rttltittg ltapttt-tt\ ttfl.
rlvath.
tht- |>nnr, the .~nl1lit‘r.~'_ t-tr. t
.1
.
l.t-t tt.~ citt-. la~'tl_\'_ that tl<~claratinn l»_\ |)t-lannnt tltzt
l'nr 1listr:tt"ti¢\tt. tlnrittg tho lnn"
wint<~t' nigltt.~_ lnnk
>
tnr titlrs nf I-'r<-nch tiltn< that tln ttnt tit itttn tlti.~
\\'t' ilt-tlic:tt\-. with pt-rt'irl)\'. tn th<- l-‘t't~nclt ~t-t~tt:tt'i~t~
“\\'ltt-tt it lt:tp|t<'tt~ that atnltnt-~ nt talt-tn, wltt-tltt~t* i
l-t’i\tHt'\\'lI\’l§ an<l, \\'|tilt- _\'nn'rt- :tt itt timl atnnn;_' tltt-.~r
'.
tn\.tlt-nt <l n~
IN
l
.~|>irit I t
t'
gain nrnttt nt \\'t-
'
al\nt~~_ ntt<- tla\ lt-t llllll
'_
'
-
-
tiltt
tn \\lnt‘h tht~ ltnt- nr n~ ct
.
t>
tltt
:50
~
~
'
'
'
|
t
-
'
writt' tnr thv cittvnta.
\\tt
t-nn|tl\- itt tht-
st-l\‘t‘~' gn tn
tht-_\' vln it
ttnt
ti;-ttrt-_
.~]tnk<-tt lay tho tttn>t altjt-ct
tht- tt-t-ling; nt Inwt-ritt_4 tltt-ttt_~<~l\'r.~. 'l‘h<~_\' tlt-li\'t-t" tltvn
ttl
ttt:
It .< alwa\'s tht-_\' that ha\'\- thr
ntnnt-_\ tnt" thr
.~'\-l\‘t-.~ rathvr tn a t"ttrinn.~ tt-tnptzninn tnwar<l~ tnwl
htrlt. nt‘ lnn-_ nr lt:ttt]tim~.~~. lt'_~
tnn nn_in.~t. itt thv t-nil."
nt‘rtt)'.
.~n can-tnl arr tht-_\- tn ttnt cntn]trntnt~\- llll'
lht.~ svhnnl whtt"lt a~|>n't-~
tn rt-alt~‘tn |lt~.~trn_\.< n at
rt-rtain tltat. tn writv tnr th<- \'in<-nta. nt
it.
talent
antl
tlt<' ntntnvtn nt ttnall\' grztltltittg
.~n t"at'<-tttl i~' thc
tttttst
tnakt- nttt~.~<-lt' nntl<-r~tnn<l lt_\' \ht- lnwlit-~t. t"/
>\‘l1<|ttl tn lnck tltt-.~<' ltt~ittg_'s
itt a cln.~t-il wnrltl. l>ar—
.\i_\'m/'Ittmit' I'<l.\‘!nt't|]t‘ nn |.'.-\tnnttr lltt .\létirr_“ rt-\t
ricarlt-tl lty trtrtnttla.~,
ttla_\'.~
nn wnt'tl<, nta\int\, in.~t<-a-l
\
org:-r.
.\n\"t-tnltt-r W41 t.
nl lvtting tt.~
st-1-tltt-ttt tnt' l>l\I'$l'l\'l‘~. witlt nnt‘ nwn 1-\t-.~.
l mtt.~t. withnnt tttrtltt-t' atln_ tlt-ttnttttrv a .~nt-ln~t
Tho arti.~t cannnt :tlwa\'~
tlnntinato lti.~ wnrlt. llv mtt.~t
ho.
.~ntttt-titnt-.~, (ind
an:l_
.<ntttt'titttt-_~'_ lti.~ t't't-zttttn-. \'nn
kt tnw
that tnntlcrn
ttla_\' in which the ]tt'ittt"ip:tl char—
tltat \\'ill nnt tail tn lm thrnwtt at tnt‘ in tltr _;tti~\- t
argtttttt-ttt: “This tlialngttr i.~ .~'ttnkt-n l>_\' altjt-ct ]tt-nt-
antl it i~ in nrtlt-r tn ltettcr mint nnt tht-ir tta.<tint~
actor. nnrmall\' cn|t.~'titut<-tl wltcn the curtain ri.~t~_~ ntt
.1-
36
that \\'\' giw tlu-m this hurvl l:ii1g||:|;_'v. I1 i> our \\‘:|_\ Tm-:\' \\'||.|. .\“rn.1.
that \\'\' giw tlu-m this hurvl l:ii1g||:|;_'v. I1 i> our \\‘:|_\
Tm-:\'
\\'||.|.
.\“rn.1. $.\\- In .\l|-1 4 . 4
mi In-ing |n:>r:|li.~t.~"."
"Hut \\‘|1_\'."t|1c_\" will .\ll_\' tn mv. “\\'h_\‘ \'<»uI1In'\ um-
Tu which I :m.~'\\'<‘l': it is im-x:\t‘l to .~:\_\' that lhi-.~r
lim-.~" arr spnkui h_\' the inns! nhja-ct ch;1r:|q|(-r~, To
h:\\'t- thr .~':|nw :|Ihnir:|tiun fur all thnw ciné:\.~'lr.~ \\h--
.<tri\'1~ tn work in the h(I_~’()Ill uf this "Trn<litiun 111'
1
he .~ur1-_ in tho Iihns uf "p.~'\'t‘l1uI<>,\_'ic:|l r(':\|i.~|n" lhvrr
{)u:||it_\"'
that _\'nu mnkr spurt of >1» hghlly? \\‘h_\' nut
.
.
.
\
.
.
arr nuthin;_{ hut \'l|(' hoings. hut so iuur1hn:|tt- |.~ thv
:\<I|nin-
\'t-s .\lIc;_(r(~t as lunch ne Hvckt-r, _I<'."u1 |)0|-
:u|thnr.<' Ih3Sil'(' tn hr .~up1-rim’ In their t‘hl‘Il<‘ll'I'.~ that
:|nnn_\' as much as l{rn‘s<:||1. ChllI(h' .\nt:mt~1.:|r:1 n~
tlimv \\'hn_ pvrrhzulcc. :|r<' nut i|1f:num|.~"
ii|linitvI_\' ;,{rut0.<||1i0.
.'|t In-st.
much :\.~' Rt-||nir?"*
:|r<-.
\\'1-II—] (In nut h<-lit-\'0 in the |><-:u~rfl1l n|»t-xi.~t<~|irt-
\\'<-II. :|.< fur tlw.~'1- Zl|Ij(’Cl \'l1:\r:\\"ti~r.~'. \\'hn :h-Iiu-r
‘Ff U1" “T""'mi"" "’f (.)""\m."" 4""! 5'" “""’*"""-"
thi-sc zihjc-ct lim-$4] know :1 hnnrlful uf mt-n in Frzmcr
\‘i"<‘""l-"
\\'hu \\'|-ilhl he l\'C.'\l’.-\H|‘F. of L‘1|lll‘(’i\‘iI1f{ them. st-\'~
R?'~"i‘i:‘"v"- Y""<" -\"é§~!""‘ ""4 D*‘h""".“ 7"" "M." Cm‘
vrul riliézlstcs \\"|1n_<o \\’l'll'|(|-\'il'\\' is at 1(*:|.~'t :\.~' \':\h|:lhl<-
i\'"'"l'l‘>' "F C|"lll"l- "f Uri‘->'"lL
as that of .-\un-nrhc and Bust, .\‘igur<l and Jl'Il!l.~'()lL I
ll
i>‘ "Ht
the <|(=~ir<~ 11' \‘r<'=\tv :1 .~\':\n<l:|I
lhzn
l<-:uI~
,m.,," _|‘.;m |{l.,",;r_ 1{¢,|,‘.|-1
|:_n
,»,,,,_
4|‘-;m (ht-it-;\i|_
mo tn depreciate n cinema sn praised clscwhc-rt-. l rest
_hlk‘l|\ll‘>' Bkef.
-“\|1l'l Gll‘.
1\[nx Ophuls. ]:1c<|u(-_~
vu|1\'inrc<l thnt the c~x:\;.{;_{<~r:|tn-rlI_\' |>rul<n1;,{c|l \-xistciicc
Tmi_ 1{0;_g(-r 1,11-1||1;||-‘lg; u-Se an-_ ]]Q\'Q]'[]'|EI(\_~;§_
of />_\-_\u"/mIn_1/[ml rm/i.\"l|1
i.~ tho c:\u.~'i~ nl' tho hick nf
French ciné;|stc_< and ii I1;\pp¢-n_<*\||-ir>“,< g()i1'|fi(](~||(p
pnhlic ruiupri-In-i1.~"im| \\'hcn f:u'1~<l with such llL'\\'
’—th:|t they nrc 1Hl/1'll!'.\‘ who often \\'riu~ their dizilrlglw
\\""'l\'>' 11$ I-4‘ (‘"!'X-\‘¢‘
/7'0!‘ ( Tin‘ Colrlrn (imlrh )_
and SUIIR‘ of them tlil-liisi-l\'<-.< invcnt thv .~turi\-.~' lhvy
direct.
' "'l'u~|-_- i- lnndv 0! n lhuusaml di.~|a.<u-s"*l'uul Vuléry
j
~
4"
*1
v
Y was
»“»!‘}~
,
~
P
\
Max Ophu|s
37
,f=— W ix-‘* 0? “ A aw: x If‘: “Q x *§?*19gn I . "
,f=—
W
ix-‘*
0? “
A
aw:
x
If‘:
“Q
x
*§?*19gn I
.
"
_!,~k,.
K
~
'
1
»»
A
i
/
~\
P’
%
v
>
\“~.
n
ya
,
A‘
\
\
A. Jacques Becker and Robert Bresson.
B. Roger Leenhordl.
»
.\ Hunt» .\|-tun- Cu.cqm' II'm'_ nut In mt-ntinn I.tx\- Ihnm".\~ lm I»'m',< /It" lam;
.\ Hunt» .\|-tun-
Cu.cqm' II'm'_ nut In mt-ntinn I.tx\- Ihnm".\~ lm I»'m',< /It"
lam; t;|\'|x:; (ix:-:.<|a|.t~'
<.<
.
.
)
'
.
-
1
<
vim‘
lt ts al\\'a_\'.~" gnntl tn cnnclntlt-, that gnu-.~ <'\‘\'t'_\ntt\'
Rmllnum
‘null
tltt- “grt-at
Illh‘/It'll;-_,-_
lt i.~ rt-tttztrkztlrlc that
;ll,l=Il:hIlI-
hlt-:t~'ttt't-_
I_I_,lIi:|l;_I3l\i‘: I::ll(ll:Il:ls_;II‘Il:
"
"
"
and thr “great
ha\'t',
tnr
lung;
t'||-.\'r4'm"
.<t"t'tt:tr|>t.~
a
'
'
'_
'
_'
-
‘_
anll th<' talrnt tht-_\
hau-
thnr, all tnatlv tninnr l|n.~.
»‘
in
H llnlzlllwln-Ul
‘ll
ll“:
m‘_m“i
_"l'
l‘_r_k-ll,
tn t-nahlr unv
tn
H Imr mllwl
put intn tht-tn
.~t|lhci<~nt
"m‘“m('j"_
ll“-_n. “mull ‘W "_" l'l'M',l"
ha.~'n't
lat-rn
':,"'I
”Ir'l,Im‘I'\”I"'_'r
rl IIIIIFI
1 NIH",
1li~tingtti.~l1 tht-In frntn ntht'r.~ lthn.~t- \\'hn tlnn't put in
‘I(_)n:'I:’l:_;,l‘{IE“
r,'(:'Il-
\)
Hll
ll
ll
(Ill! l‘
ll F
l$ll
)‘
l-
I’
U
.
.1
'(
A‘
mm“
ll
ll“?
rmmlrlmhlc ll"-ll
an cm"-lhlu
also
klwl with ltnlv \\'at\-r in I4‘
Illm I)it'|1.\'u|1_\*
(‘:||l1l]'.l\'.\'ill|1
‘S
ll
;'t\'nt';
"()ttal1t)'
at
the
>atnt‘
tnnt-.
\\'t~n-
a.~
tht~)‘
_
_
_
a
gnntl
.\tul
zttlclrt-ss.
tht~n, -:t