Vous êtes sur la page 1sur 4

Colegiul National Mihai Viteazul Bucuresti

Profesor: Mihaela ANDREESCU


Clasa: a XII-a B
Aria curricular: Consiliere i orientare
Nr de ore/semestru: 16 ore
Nr. ore /sptmn: 1 or

Anul scolar: 2015/2016

PLANIFICARE CALENDARISTICA A ACTIVITATILOR DE CONSILIERE SI ORIENTARE SCOLARE ( Dirigentie )


SEMESTRUL I + II

Nr. Nr.de ore


crt. Componenta Subcomponenta Competente
sem sem
I II
0. 1. 2. 3. 4. 5.

1.1 Autocunoastere 1.3.1 Formarea si dezvoltarea capacitatii de autocunoastere; 1 1


1.2.1 Sa identifice si sa gaseasca solutii pentru nevoile personale
Autocunoastere si 1.2 Managementul resurselor 1.2.2 Sa-si asume raspunderea si sa aiba initiativa personala;
dezvoltare personala personale 1.2.3 Sa cunoasca si sa respecte normele si valorile grupului;
1.2.4 Sa-si formeze si sa-si dezvolte capacitatea de organizare a clasei
1 1.3 Dezvoltarea personalitatii 1.3.1 Dezvoltarea capacitatii de valorificare maxima a potentialului 1 1
elevului propriu

2.1 Abilitati sociale 2.1.1 Sa cunoasca si sa respecte normele si valorile grupului; 2


2.1.2 Formarea conduitei participarii la viata sociala, cultivarea
tolerantei;
2 Comunicare si 2.1.3 Armonizarea si exersarea propriului sistem de valori in acord cu
abilitati sociale cel social;
2.2 Familia 2.2.1 Sa descrie evenimentele marcante din propria 2
familie;
2.2.2 Sa cunoasca rolulu familiei in formarea si dezvoltarea
personalitatii;
3.1.1 Realizarea unei campanii publicitare pentru un produs, un
3.1 Managementul informatiilor serviciu, o persosna, un post, etc.; 2 1
3.1.2 Cunoasterea atitudinii verbale sau nonverbale in strategia
invatarii;
3.1.3 Folosirea dictionarului, sporirea expresivitatii in limbaj;
3.1.4 Formarea deprinderilor de a utiliza informatiile referitoare la
Managementul produsele si serviciile de care beneficiaza;
3 informatiilor si 3.2 Managementul invatarii 3.2.1 Sa receptioneze regulamentul scolar;
invatarii 3.2.2 Sa-si insuseasca cerintele regulamentului scolar; 1 1
3.2.3 Stimularea motivatiei invatarii continue in scopul dezvoltarii
propriei carierei
4.1.1 Formarea si dezvoltarea capacitatii decizionale; 2 2
4 Planificarea carierei 4.1 Planificarea si dezvoltarea 4.1.2 Dezvoltarea abilitatilor de informare privind cariera;
carierei
4.2.1 Ierarhizarea dupa evaluarea absentelor, notelor si disciplinei;
4.2.2 Formarea capacitatilor de sustinere adecvata a drepturilor 1 1
4.2 Marketing personal proprii;
4.2.3 Sa aprecieze obiectiv propriul statut social;
4.3.1 Descrierea posibilitatilor de afacere pe plan local;
4.3 Piata muncii 4.3.2 Stabilirea pasiunilor si argumentarea necesitatilor lor 2 2
4.3.3 Identificarea unui posibil viitor loc de munca in domeniul de
pregatire

5.1 Calitatea vietii personale 5.1.1 Constituirea unui model de viata bazat pe valori umane;
5.1.2 Delimitarea normelor de politete in diferite situatii; 2 2
5.1.3 Sa demonstreze necesitatea manierelor in viata de zi cu zi;
5.1.4 Sa prezinte modul personal de raportare la evenimentele scolare
Calitatea stilului de 5.1.5 Dezvoltarea exigentelor in selectia bunurilor si a serviciilor;
5 viata 5.2 Calitatea relatiilor sociale si 5.2.1 Exemplificarea sarcinilor si distribuirea lor organizatorilor;
a mediului de munca 5.2.2 Evidentierea rolului individului in societate; 2
5.2.3 Identificarea cauzelor ce duc la aparitia conflictelor;
Profesor: Mihaela ANDREESCU
Clasa: a XII-a B
Aria curricular: Consiliere i orientare
Nr de ore/semestru: 14 ore
Nr. ore /sptmn: 1 or

Anul scolar: 2015/2016

TEMATICA ORELOR LA DIRIGENTIE


SEMESTRUL I, Anul colar 2015/2016
CLASA a XII-a B

Nr. ACTIVITATEA SAPTAMANA


crt. DESFASURATA 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16
1. Regulamentul scolar ghidul nostru de PC
comportament
2. Autocunoatere i intercunoatere PC
3. Tolerana-ntre virtute i realitate PC
4. Cum comunicm n situaii conflictuale? PC
5. Buna cuviin sau arta convieuirii PC
6. Prevenirea abuzului i violenei n familie PC
7. Bacalaureatul-examenul maturitii?-prelucrarea PC
metodologiei de Bacalaureat
8. Internetul-izvor de informaii sau de stres? PC
9. Cum s nvm eficient? PC
10. Cartea mea de vizit. Rolul unui curriculum-vitae PC
11. Portofoliul personal PC
12. Am un model de urmat? PC
13. S ne ferim de accidente PC
14 Traficul de persoane PC

Diriginte,

Profesor: Mihaela ANDREESCU


Profesor: Mihaela ANDREESCU
Clasa: a XII-a B
Aria curricular: Consiliere i orientare
Nr de ore/semestru: 16 ore
Nr. ore /sptmn: 1 or

Anul scolar: 2015/2016

TEMATICA ORELOR LA DIRIGENTIE


SEMESTRUL al II-lea, Anul colar 2015/2016
CLASA a XII-a B
Nr. ACTIVITATEA SAPTAMANA
crt. DESFASURATA 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33

1. Talentele, calitile i defectele mele PC PC

SA STII MAI MULTE, SA FII MAI BUN


2. Ce-mi doresc n via? PC PC
3. Promovarea imaginii de sine.Faete ale personalitii umane PC PC
4. Sunt ceea ce fac. Viitorul meu preferat, viitorul meu posibil PC PC
5. Tehnici i stiluri noi de nvare PC PC
6. tiu s m informez? -aplicare practic pe un subiect ales PC PC
7. Consecine ale absenteismului n procesul de nvare PC PC
8. Programul Sa stii mai multe, sa fii mai bun! PC PC
Actvitati extracurriculare si extrascolare
9. Mituri referitoare la carier PC PC
10. E nevoie i de mine n societate?-citirea anunurilor de PC PC
angajare
11. Tradiii profesionale din oraul meu, opiuni profesionale PC PC
12. HIV-SIDA, pericol social? PC PC
13. Agresivitatea i formele ei de manifestare PC PC
14. Fumatul, alcoolul, drogurile i calitatea vieii PC PC
15. Beneficiile implicrii comunitare PC PC
16. Reguli de igien a muncii intelectuale n condiii de examen PC PC

Diriginte,
Profesor: Mihaela ANDREESCU