Vous êtes sur la page 1sur 1

Hvalite, sluge Gospodnje

Otpjevni psalam 25. NKG - C -

Ivan Rakonca

Svečano i zanosno 1. j j j b c & r œ œ œ ˙
Svečano i zanosno
1.
j
j
j
b
c
&
r
œ
œ œ
˙
œ
œ
œ
œ
.
œ
œ
œ
œ
œ
œ
œ
œ
œ
.
œ
œ
œ
œ
œ
œ
œ
œ
œ œ
J
J
J
R
f
Hva
-
li
-
te,
slu
-
ge
Go
-
spo
-
dnje,
hva
-
li
-
te
I
-
me
j
r
j
.
˙
œ
œ
œ
œ
œ
œ œ
œ j œ
œ
?
œ
œ
œ
œ
œ
œ
c
œ
b
œ
œ
œ
˙
œ
J
J
œ
œ
.
œ œ
R
J
4
2.
j
U
j
b
.
œ
œ
&
œ
.
œ
œ
œ
œ
œ
œ
˙
œ
œ
œ
œ
œ
œ
œ
œ
œ
œ
œ
œ œ
˙
œ
˙
J
J
Go
-
spo
-
dnje.
hva
-
li
-
te
I
-
me
Go
-
spo
-
dnje.
j
j
œ
n œ
œ
œ
œ
œ
œ
?
œ
˙
œ œ œ
œ
œ
˙
.
œ
˙
˙
.
œ
œ
œ
œ
b
œ
œ
œ
J
J
˙
Ps 113
7
j
j
j
j
j
j
j
j
b
œ
W
œ
W
œ
œ
&
œ
œ
œ
œ
œ
W
œ
œ
W
œ
œ
œ
œ
œ
œ
œ
œ
J
J
œ
J
J
J
J
J
J
1. Hvalite,
slu -
ge
Go
-
spo
-
dnje,
hvalite
I
-
me
Go
-
spo
- dnje.
Blagoslovljeno
I -
me
Go
-
spo
-
dnje,
sa
-
-
da
i
do
-
vije
- ka.
?
W
œ
W
b
˙
œ
œ
n œ
œ

2. Od istoka sunca do zalaska hvaljeno bilo ime Gospodnje.

Uzvišen je Gospodin nad sve narode, slava njegova nebesa nadvisuje.

3. Tko je kao Gospodin, Bog naš, † koji u visinama stoluje i gleda odozgo nebo i zemlju?

Podiže iz prašine uboga, iz gliba vadi siromaha.

4. Da ga posadi s prvacima, s prvacima svoga naroda.

Nerotkinji daje da u domu stanuje kao radosna majka djece brojne.

©Ivan Rakonca