Vous êtes sur la page 1sur 225

Natalia Pdzilas

Wiersze zweybrane
Piotra Szreniawskiego

abia Wola 16 r.O.


---
\]=+[*471yh6r45tgsw2
zdeZzdeZAQ
1923R43253W6
,./.,//.,;,.,;PK,/.

<?:<?:{l}l:}{ok.}{po+_(
{_)op{l:+_o{p:l{)_opl:
)_ol:{)_(o{p:
_)iok:lk{)(_(upj:{}}{}:lk:jk

---
KKOKOKOKOIKOKOIKLKOOOOKOJOKLOKKOJO
LKOIOJLOKOOJOOKLKOOOJOJOKUOJKJJIIJOJ
KJHLKJHIOYY OJHUIOYUIOJHYIOUYO
IUGUYHGUYTUGUYFTURYUJFGTRUJYGJ

SDTREDGFDRGEHTDFG
FEAREWAWEAWQA
VDZVXDFX N MBHIKHNMBJK
NM,M,.KLJL;KN.,M/;LK[;,/

---
098740987046894097609486097
098476047069740659
0984798365983589
89726874628746283476283

765137651765237
928459028750-72
2983468724827364
18763981723961

2
---
)(&*(*%&*
)(&(*&%^&$
*%&^%#$%^^%&*(&)
!@#$%!@#$%#$%^&

$%^&*()_$%^&*(
$*%*^%)&@$%
#)&*$&#! $&^()(#%^*
!#%^*+)_)(&%#@)$

---
>,>,><.<.,.
,.,.;:;:;:;;;:;;::;:
>?<>,.?<>?.,./<><
}>}>[L;<}:><>

}{})(}90{}{}{][]
()}{{){){)}}*(}({}]
)()({}{}][][}{}{)}{(0)
{}[]()[]{}()[]()[]{}[]()[]

---
JJJ JJJ JJJ JJJJ JJJJJJ J
JJJJJ JJJ JJJJ JJJJJJJ JJJJJ
JJJJJJ JJ JJJJ JJJJJ J
JJJJJ JJJJJJJ JJJJJJ JJJJJJ JJ

Iiiiii iii iiiii iiiii iiiiiii iiii


iiii iiIIi iiiii iiIIi iiii iiIi Iii ii
IIII iiiii iiiiiii ii ii ii i ii i i ii
IIII III IIIII II IIIII III IIIIiii iii

3
---
Ozozoozozoozoozooozoooozoooz
zoozooozooozozoozoo
ozooozoooozooozoozoozozoozozozozoz
zzzzzzzzzzzzzzzzzzooooooooooooooooz

zozozozozozozozozozozozozozozoz
oooooooooozooooooooozooooooooz
oozzzzzzzzzzzozzzzzzzzozzzzzzzzzz
ozozozozozozozozozozozozozo

---
uuuuuuuuuuuuuuuuuuu23847568
94084uuuuu3674895uuuuuuuu23
uuuuu38748903273uuu3u3uu4uu4uu3
9u3uu4uu4u2uuuuu45uu5uu0j9j084785

uuuuuuuuuuuuuuuuuuuuuuuuuuuuuu
3672646892098567389224765638929
765257275537275627665272654772
uuuuuuuuuuuuuuuuuuuuuuuuuuuuuu

---
Jem kaczk spoza menu
w czeskiej restauracji
przenosz si w ciepe klimaty
ciepe przyjani.

To jest szczcie
Sowak przy ssiednim stoliku
opowiada o sowackiej muzyce
muzyk sycha, jest tak jak trzeba.

4
---
czyjescotakieo
jagluszczanepiro?
luszczanyflamaster
odwrotniepisany.

odwyrtnienapisany
luszczanyflanelus
jaguarszczanywpiro
takiegokomiksatytusa

cesarzechinirzymu
zwierztawoknich
iwnichsamych

mycesceroarni
lusichcesmunichro
cenichirzacesch
lusceceichcemu

lucherzmyccesam
lusmucesichierich
luichececlusnich
eswierwohinnich

ceecnichceniich
ycnichcelusichich
samanenichlusermu
myectawlunichch
cezanroawinhi
cheszanceschinich
ceawmuluniro
ceesmucesinch
usczaercenirch
lusepichnicicch

5
cesichro
samzanni
cesusich
mysasar

ejr
my
e$f
mysasr

---
Mam okno w dachu
mam okno w dachu
gob chodzi
po oknie w dachu.

To moje lustro
i wyjcie na dach
stamtd zobacz
od czego si chowam.

---
wyszedem rano z siebie
dotarem si, przyzwyczaiem

ssiadki na balkonach wystawiaj nogi


studenci chodz po dachu
chamy haasuj i pal

soce, spacer, hiszpania


zaraz piwo
eby nie mie zawau
w kopalni niezrealizowanych pomysw.

6
---
magia. ju ze trzy tygodnie
nie piem piwa.
pierwszy yk perlenbachera
(kojarzy mi si z hiszpani,
tam piem takie samo),
zachwyt, relaks.

italic
bold
underlined

Italia
Balia
Underlalia

Cilica
Bollo
Derlinedu

Calit
Dobbol
Linedderun

ita ita ita


ita bol ita
lin ed ed

tali tali
old bo
und der

iai
o
ueie

7
tal ia
bal ia
lal ia

lic ali
bod bodi
dor dori

ila il
ila ia
ia lia

cic lica
bol ollo
erl ined

tilac
lobdo
nureddenil

ati ati ati


ati lob ati
de de nil

taki taki
tole tobe
red nel

italipa
bolorango
anering

i
b
u

8
bezpieczne logowanie

GambiaGhanaGrecjaGwatemala
MadagaskarMalediwyMalezjaMaliMaltaMarokoMauritiusMeksyk
PeruPolskaPortugalia
cena od: 720 z
cena od: 560 z
cena od: 140 z
rezerwuj

KOMPUTER uczenie si ci MYLENIE


rodzicw, nauczycieli, praktyka
wnioski, rozczarowanie, uczenie si znowu

BIOLOGICZNE proces RODZAJ


sensorycznie parametry
wgld i stota optymal ne

CODZIENNE testy ZAPOMINANIE


szkolenie indoktrynacja ksztacenie tresura wychowanie
szkolenieindoktrynacjaksztacenietresurawychowanie
samoleczenie poprzez szkoindoktryksztatresuwycho

data dodania/porozmawiajmy
brzk monet/cisza
neurofizjologia mzg jest pusty
bezpieczestwo czysta kartka karta

9
dwa plus pi, two plus five

September the 26th, two plus five, two and five


Wrzesie 25, dwa plus pi, dwa i pi
przecinek 2011 niedobrej ery
coma 2021 of the ungood era
zegarek japoski 09:27:31
japanese clock 09:23:22

[quote author=real master of da universe


link=topic=24750.msg1178551#msg1178551
date=1316982451]

Hehe, jestecie aoni,


wiedz czerpiecie ze rde
ktrych niesmak zosta ju dawno udowodniony.
w sumie to ja bym to rozumia
rozumia nieco inaczej.
You are all pathetic
you take your knowledge
from the sources of which the wrongness
was described long ago.

Poniewa wiedziaem, e bd nieobecny,


wiedziaem, wysaem.
I will send you the riddle
wysaem tego samego dnia co zadaem zagadk
I have sent it already.

- odpowied do Wadcy Przestrzeni,


aby w czasie mojej nieobecnoci potwierdzi
potwierdzi zagadk.
The Lord of Space knows the sense.

Nie jest wic tak,


tak nie jest
jak wyczytano na podniebnej gwiedzie.
10
The star was however wrong.

e potwierdzi j Wadca
jako Wadca prawowity,
he is the true master
but the traveller has forgotten.
poniewa cwany zagadkowicz nie zareagowa
nie zareagowa lub zapomnia.

Ale niechaj bdzie jak sobie chcecie.


You may wish what will be.

:razz: :oone:
:dwwa: :twoo:
:spookj: :pieces:

---
nudzc si podczas remontu dachu

nie daem sobie czyni szczcia


lecz co to znaczy
naley leczy znaczenie
bo szczciem jest czyn dany w darze

11
---
,,.
,
,,,,
,,
.

,.
,,,,,,
,,,,,
,,,.

!
...
...
.

???
?!

.
.
.

12
---
1k!
?>>
>/?
?43>2

e.2.
3.3.
2.?/
2.2.2.2

8.88..888
.8.8.8.
..88..88
...88...

7.7.7.7.7.
.77...77..
.7.7.7.7...
......7.7

78.32

13
---
rrrrrrrrrrrr.r....
.r....r...r
.r..r..r..r...r.
....r.....rrrrrr

;llllllllllll;
llllll.llll;
llllllllllll
;;;;;;;;;;;;l

;&l
Q/3
tuyut
ooooo...

---
f11
alt
f8
f9

ctrl
ttl ctrl
shift verrckt
ngrda

booo!!!
!!!??
:l:>>
:) >*>O.

lp
lampa
lewa prawa
pl
14
---
yutuyutuyt
tuwutuuruwutuwut
wuetuwuetuutuwureutwytywet
weytqruiwetiwyet

hghghghhhghhghhghghghghhghg
ghghhghhghhghghggghhhhhg
hghghhhghghghhghghhghghghgh
ghhghghhghghhghhghhghhghhghghg

hhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhh
hhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhh
hhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhh
hhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhh

hhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhh
hhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhh
hhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhh
hhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhh

15
---
,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,m
mmmmmmmmmmmmmmm,
................n
nnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnn.

nmnmnmnmnmnmnmnmnmnmnmnmnmnmnmnm
mnmnmnmnmn,nmnmnmnm
,mn,mn,mn,mn,mn,mn,,,,,,,,,,,,,
nm,nm,.nm.mm,mn,.,.n,mn,.

m,m,m,m,m,m,,,,,,,,mmmmmmmmm
.......m.m.n.n.n.
./m,/mn.,./.,mnn.,m.nn
mn.,n.,nm,.n.,m/,m,nnnnnnn

nbnn..,m.,nn.,m. .,m,.mnbm,
klknj lkkl ;lk/m,.mm
.,nm lllljljljlkj ln.nm.
l,m.,nmn,.,m.//,m.nmn,m

16
---
//./l/
;.//./>?<<?:L>?<>
|?|?|?|?\/\/\/\/4
|?|?|?|\./\\/\.\.\\\

45545545455455455455454
% %% %% %%%%% %% %%%%
.,.,.,.,./,/.,.,.,./.
P[,JO[[PKP[KP

//;?:>?.
>:>:?>:<:
}{[]{}[]{][};
>{>{{[L[[>{p

_--_--_----------__-
__+-_+-=-=__-=_-==_-
=-0=-0==0=)+-=-)==_+0=0(=
+_++90*(_790_)=-0=90-*(&*

17
---
<asdfjkl;askljf;>
<>
<>
<>

{}
{}
{}
{}

[][]
//
}[}[][:
{}{}
[}

?/?/?
?>[.[{:l.,
[lkjoinm,.;lkjio]
[.;;.;/;.//;./.;]

18
---
centrum wszechwiata jest dwa kroki przede mn
to Polska, ja, wirowanie wok
uwierzcie i uznajcie si za wanych
bdcie przydatni
nie tracie obiektywizmu, sucie dobru wiata

centrum wszechwiata jest dwa kroki przede mn


jeszcze go nie osignem
jest tam kto? wzywam i pomagam
tym co za mn id
widz, chocia nie nadchodz

centrum wszechwiata jest dwa kroki przede mn


jestem bliej ni tamci
znani z mediw, majcy wadz
czy nie byoby cudownie
znale si pomidzy stronnicami encyklopedii

centrum wszechwiata jest dwa kroki przede mn


lata s od niego
nieosigalnej ofiary samej siebie
wszechwiat to on, centrum to ono
kroki to one

centrum wszechwiata jest dwa kroki przede mn


mistyka, ywa sztuka, twrczo jako gest
zbir dozna i dziaa
katalog prowadzcy do dzie
edukacja bdca dowiadczeniem

centrum wszechwiata jest dwa kroki przede mn


jestemy fajni, albo moemy by
jeli pjdziemy tam, dokd ja wskazuj
nie zrzucajcie z siebie odpowiedzialnoci
zaprzestacie pozwala si ogupia

19
centrum wszechwiata jest dwa kroki przede mn
robi krok, i drugi
a teraz oceniam, przez chwil
znajduj si w wielkim wietle
kr i omijam, nadal jestem blisko

centrum wszechwiata jest dwa kroki przede mn


to wszystko jest potencjaem
chc utworzy druyn
li ludzie bd chcieli rozpala stosy
ja proponuj tworzenie domw

---
jestemy starsi
ni pozwalaj nam pamita
jest nas wicej
ni pozwalaj zebra
w szczytach starych kopcw
ukryte s korzenie
naszych witych dbw
nie pozwl o nich zapomnie.

klif

niedaleko naszego hotelu jest klif


chciabym tam podej,
zobaczy jak jest na dole

chocia nie warto


widziaem to ju na pocztwce
a tutaj jest tak ciepo i przyjemnie

20
poranek

midzy wod ciep i zimn


nie ma rnicy
wrciem z porannego pywania
na niadanie kawior i ananas

po raz kolejny dziwi si


e tak pno wstaem
ale przecie o to chodzi

widok na morze

wino nagrzewa si na balkonie


przygotowuje si do suby odpoczywajcym
ale my wiemy, e tym nie naley si martwi
takie rzeczy nie nale do naszych obowizkw
to nie czas na plany
to czas na relaks

przygoda z wrbelkiem

kiedy lataj wysoko


maj zawroty gowy
dlatego pojawiaj si przy ziemi
jeden wlecia do restauracji
stukn w szyb
i znowu, teraz trzepocze
zapytaem, czy mam go uratowa
przesunem drzwi
polecia

potem, kiedy przylatyway nad brzeg basenu


zastanawialimy czy te tu jest

21
wzgrze na horyzoncie

moe dzi tam pjdziemy


krtymi drogami
w ktrych logiki
nie znajdzie nikt
kto nie odpoczywa

wczoraj w Ciutadelli
podziwialimy kierowc
a w drodze powrotnej
minlimy nasz hotel
eby dopiero wrci
- bo tak biegnie trasa autobusu
w kadym razie hotel poznaem
dziki temu profilowi skalnemu

skoki ze ska

ostrzegali eby tego nie robi


e znowu kto zgin
a kilka osb w szpitalu
weszlimy spokojnie,
zrobilimy zdjcia
i nawet zbliylimy si
do granicy bezpieczestwa

ale nie mamy kpielwek


to mia by tylko spacer
umiechamy si
idziemy dalej

22
meduzy

to jedna z najmniejszych pla wiata


w dodatku chroniona szczelnie
przez armi rowych meduz
podchodzilimy tam z trzech stron
najpierw niosc zakupy,
potem skaczc z utartej cieki
na koniec tylko spogldajc z miejsca
gdzie zawracaj autokary

dosadzanie wina

wczoraj byo jeszcze kwaniejsze


dolalimy najlepszy sok pomaraczowy
dzisiejsze kupowaem po naradzie
z mi sprzedawczyni
tumaczya mi sowa
uwiadamiajc, e podobnym
czynnociom oddaj si miliony
to te jest kwane,
ale w porwnaniu z wczorajszym
wydaje si cakiem znone

23
---
forma
frm
forema

from
firana
feudalna

fume
foma
fom

---
czytelnik
wiadomo
satysfakcaj

satysfakcja
atrakcja
kracja

---
nokontynuacja
kontytnen
konent

koneja
nenkoyt
nunentko

koonnt
konynent
koynnen

24
---
poiu
pouui

ukad klawiatury
stukanie palcami
prawa do

---
muusyka
nago
pier

pier-cie
napier-stnik
statuologia

---
zosta na chwil turyst
to pozwala na uchwycenie kontekstu

potem jest praca


ulg jest bekot

stazourta
stpot-prtem
prata-pota

poteta
prem
stata

stpr-turil
nacst-tuil
potewil
25
---
rysabpotil
praotcabil
nachsttuot
taotpotta
postaysst
prasta

stwilbebot
acot-temottem
beprapr-narywil-oszoko

---
otetaem
nachcatem
ryyssta
beysko
popotest
potwiwil
praryst
potebeta
nacbesta
poysem
pochot
pracbewil
powiot
prcabwil
teacbe
carysnach

26
C za przyjemna tresura

Nauka, pytanie, odpowiadanie


siadamy w awkach, suchamy.
W nocy mylimy
dyskutujemy
budujemy nawyki demokratyczne.

Poziom cywilizacyjny

Jak w kropli rosy


odbija si w poszczeglnych elementach
uprzejmo, transport
czy poziom edukacji.

Dlaczego tak wielu


uwaa si za ludzi cywilizowanych
kiedy dopiero mogliby
takimi si sta?

Miasto i miasteczko

Miasto akademickie
prestiowe, pikne
i miasteczko, autonomiczne.
Jedno korzysta z drugiego
Prowincjonalno kadego z nich
jest dla obu ciarem.

27
Dojazdy

Student dojeda
i prowadzcy
to jest jak randka,
wycieczka krajoznawcza.
Spotkanie ma suy
poszerzaniu horyzontw
- podre akademickie
ksztac bardziej!

Za szyb

Z jednej strony jest wiat realny


z drugiej nasze laboratorium
udajemy, mylimy e si przygotowujemy
ale ycie jest inne.

Ale to my jestemy od ideaw


gdzie indziej tego prawie nie ma
tu unosimy si wrd abstrakcji
rozmawiajc z Platonem.

28
Program

Jak partia propastwowa


jestemy, by mnoy dobro
wadzy, klasy pracujcej.

Jak mafia, grupa opryszkw


poznajemy metody unikania
pracy i odpowiedzialnoci.

Naiwno jest niezbdna


szlachetna, wolna od zudze
ale potrzebna jest te
odporno na oszustwa.

Krzeso wiedzy

Przyszy premier tu siedzi


albo referent,
ktry zostanie nagrodzony
za dugoletni wzorow prac.

Sala wiczeniowa
studenci siedz
i jedz
pochaniaj wiedz.

Nie kady z nich wie


czemu suy ta przyjemna tresura
ale przyznajcie, czy wy wiecie?
Skoro jestemy uprzywilejowani
nie warto zadawa pyta.

29
---
to
ksyk
olo
gia

kat
a
strofa

dan
u
ta

prze
ds
ib
ior
st
wo

karuz
ela

lo
do
w
isk
o

30
klim
aty
zac
ja

skan
dyn
a
w
i
a

tab
lic
a

prze
moc

mus
kula
tura

je
dno
roec

in
dok
try
nacja
31
niep
odlego

kalk
ula
tor


nie
g

---
kolagenetyka

przypadekoder

basensacja

pomiartyleria

planetaniec

orkiestraak

wolabirynt

rozhisteryzowanikczemno
32
testyma

ubraniegdy

odkrycieplej

wadagerotyp

znakomitermofor

przebiekarabin

stowkamera

manierywalizowa

przywitaniezgoda

krajowybr

33
---
fntnoana ozepji
mizier i zwidazia
tko hcsdozi si diz ranegpi
an nowep w inje wopayp

---
taojydk miao
dasonjia kiwido
tarjas is pazamati rwapd

uwjonpr i adwiziazj si
db anpe mdyu

---
miwziade wide rjzrykefi
ymecl o zmcy mynin

---
ywigci rzebiperacw
wornwyeanip tarts i mrpezina

miao, riobz ic dejzic


ael jtsee an ot rwyzygtopona

ot klyto rywwt wobyiran

---
tka, otwmriezdpa
pezcyrzajt zzjesec arz
tonpoiows udapojanir is
opmet uj ien zdizesb wcraza guawi

34
---
azkosecezin e ine sejt a kta aruteblin
rpymjizla is i zcejak an eipnediz

w couk setj ot jzodra itlbeu


od etartu pydor

---
afyrc i fyzrs
emajpotaze eoriti wcrzcoti

wtraz i samak
reGcja, knaty, skkia

---
rapesinez moetp asicz
nokatkt zejnpymre ezwirinezecez
zrpiymwojaen zp an ylrokkodu

---
maszyngton

czaynic

pskryknicie

kopunikacja

wyrywcowo

35
naturaknie

piamino

rewopucja

trafycja

mucyka

filotofia

wohna

kunek

jaxowity

fadoryzowa

drobowskaz

36
---
Frustr

peracja

lka

ntynent

izytw

rbata

afa

wiat

epowodzeni

yzyko

37
---
Jak zapisa?

Technologia
filmik, fotografia
czy jest moliwy
jakikolwiek kontakt?

Seks, nawet bez kulturowych gumek


to tylko orbitowanie.
Wszystko jest przyjemn pustk
ktra mnie przenika.

---
Cywilizacja i Fantazja

O, pikna!
Dostarczasz mi inspiracji
i tworzysz mj jzyk
jak Ty to robisz?

Nie wiem do kogo mwi,


w ogle co to za wtpliwoci?
Mylisz e nazwa co zmieni?

38
---
nio mi si, e odwiedzilimy babci,
babcia miaa duy dom w grach.
Przez okno widzielimy cudn panoram,
niepokojc, i niedoskona.

Biegnc szerokim korytarzem


minlimy duy st nakryty ciastkami.
W domu stao kilka pianin,
i byo tak przyjemnie.

---
Ach, jak pikne jest wiateko na cianie
przybye ze soca, przez dziurk od klucza.
To opowie o wolnym wiecie
gdzie tam, na zewntrz.

Ballada o dzielnym rycerzu,


ktry nie umia pywa

Jake to - powiedzia rycerz do rzeki,


dobywajc swj miecz zocisty -
nie chcesz puci mnie na brzeg drugi?
I uderzy wod po raz pierwszy i setny
ci nie przerywajc,
i okrutnym spojrzeniem rozbija
domostwo pochliwych rybek.
A rzeka pyna dalej
i nawet nie zauwaya ciosw
zadawanych przez rycerza zotym mieczem.

39
czowiek na dachu

moe to kominiarz
moe samobjca
albo czowiek ktry krzyczy
albo poeta chccy osign saw
to nie jestem ja
w kadym razie zagadkowy to widok
na wielkim budynku
samotny czowiek

a jednak to komin
komin na dachu
na dachu nie ma czowieka
naprawa potrwa pewnie jeszcze kilka dni
a kiedy czowiek zejdzie z dachu
moe zapytam o co tu chodzio?

---
antyczna logika okazaa si niepoprawna
wchodzilimy wielokrotnie
do tej samej wody
a ona stawaa si coraz bardziej brudna
zobaczylimy wasn niewol
ale nie byo to ucieczk
tylko jej pogbieniem
zapytaem pani bibliotekarki
czy tak musi by
ale nie chciaa mnie sucha
i odesaa na koniec kolejki
wyszedem i przez chwil poczuem
e jestem wolny
spad deszcz

40
uroki krtkowidztwa

mysz
a moe li, chyba e robak
rusza si i krci
w promieniach soca.

nie widz, a nawet gdybym chcia podej


to pomidzy nami jest szko
(to co ley na balkonie,
znowu zmienio miejsce).

chyba nie dowiem si nigdy


ale o pewnych sprawach lepiej nie wiedzie
dziki temu mog relaksowa si
i skupi na pisaniu wierszy.

---
eloznacz

kolad

biuko

ecen

eso

41
---
niy mi si karabiny maszynowe
ja leaem z prawej, przyczajony wysoko.
kiedy oni zbliali si do brzegu,
i wchodzili na pla,
zaczem strzela.

trzeba byo uwaa,


eby nie zdyli ukry si za skay
przedtem nie mieli gdzie si schowa.

dwadziecia lat pniej


przyjechaem znowu w to miejsce,
kapral od karabinu z lewej strony
nie zjawi si, zgin tamtego poranka.

oni patrzyli na mnie, troch z nienawici,


a troch z podziwem.
zabiem w kocu kilkuset z nich,
a moe tylko kilkudziesiciu?

w kadym razie wojn mymy wygrali


a dzi niy mi si karabiny maszynowe.

42
sok pomaraczowy

Sok pomaraczowy nieodparcie kojarzy mi si z Czechami.


Nosiem w plecaku po kilka kartonw
eby wystarczyo na weekend
albo na niezapowiedziane wito.

Sok pomaraczowy to umiech.


Czuj si jak na wakacjach,
wyobraam sobie wesoe drzewa
i niespokojne skrzydlate zwierzta.

Ssiad mierdzi
ale jakim prawem smrodzi nam?
Czy mam go obla sokiem
ktry przere jego ciao?

Prbuj wyla reszt soku


nie daje si - czy tam zostanie na zawsze?
A jednak, zgniotem pudeko,
uratowaem cay yk.

Te pudeka s bardzo adne,


pamitasz jak sigaem w sklepie
gboko na pk, kiedy wszyscy myleli
e ju nie ma soku pomaraczowego?

Jest jeszcze jedna sprawa


o ktrej nie chciabym zapomnie:
najbardziej lubi sok pomaraczowy z miszem,
i to wanie dziki niemu znowu jad do Czech.

43
w pajczynie biurokratycznej

dlaczego zabijamy muchy?


bo one nie s penoprawnymi obywatelami

upodabniamy si do pajkw
mamy swoje zwyczaje i sposoby

boisz si? czego si boisz?


siebie, czyli wiata

ruszaj!

---
to nie jest inna poezja
nie rozumiem twojego zmartwienia
przecie to ci czyni nieprzecitnym
i godnym zainteresowania.
wyobra sobie te tumy
czytajce twoje wiersze
kiedy...
obaj wiemy, e te teksty
nie wydostan si z tej celi
wiemy, dlatego musimy artowa!

---
widz dziewczyn
przeciskajc si przez trawy
kiedy wycigam rk,
jest nie wiksza ni migda.
unosi kolana,
pracuje ramionami.
daje mi znaki
jakiego sowa uy.

44
---
czowiek jest panem
Amerykanin - Rzymianinem
krowy to potwory
poerajce mj dywan.
nadchodz w jedno miejsce
koncentruj wojsko i umysy
dopiero teraz
ssiad zaczyna bi na alarm.

jeste fantazj

kto o tobie fantazjuje


ty jeste fantazj
bajk, prawd.
u si w literkach
w dwikach
w ksztatach obokw.

ach te psy

rozmawiam ze wiatem
id pord ludzi
policja
na sygnale
wanie przyjeda koo nas
a jednak to karetka
ambulans
czyli co mogo si sta
oj tak chodno si robi
bez soneczka
no i pies odpowiedzia wyciem

45
---
wpywowy gupiec
pisa o sowach
a sowa to tylko
szczekanie psw

ostatni spacer z psem

idziemy normalnie
chocia nie da si unikn wraenia
e jest wolniej ni zwykle

to nie mj pies
ja tylko obserwuj
wiem

---
Kiedy poecie braknie sw
Holocaust si umiecha
Zwierzta ludzkie ceni oddechy
Zwyky wiat jest nierealny

---
wiat jest cytatem
my cytujemy siebie samych
kiedy mwia o poszerzaniu horyzontw
nie zrozumiano Twoich sw
bo wielu horyzontw nawet wskich
nie siga

46
---
bd przestrzega diety
przed rozpoczciem dnia,
dnia lepszej wiary
odcinam si od ogupionych
podchodz do pragmatykw
dla ktrych patriotyzm to oczywisto

Hymn

Nie byo dla mnie Europy


ktra pozwoliaby y
jako wolny
jako Europejczyk

Bracie, nioscy zagad


ty poznasz mio
kiedy zatrujesz rzeki
i rozgnieciesz serca matek

47
(ona?)

jeszcze sekundk
chc skoczy na czym przyjemnym
to seks nie jest przyjemny?

jest smutna
ta mio jest smutna
czemu ta mio jest?

udawa? - tak
ale nie przeciw uczniom
tak - przeciw bogom

tylko mio mogaby by warta


to jest mj krzyk ratunku
szukam Ratunku

---
wielbi grzywk na twoim czole
w mylach czule cauj usteczka
szczliwe byy chwile, kiedy ci widziaem
tylko szkoda, e ci nigdy nie ma

48
faszyci

to oni zabior ci dziecko


oszukaj i zmusz do kamstwa
faszyci urzdz ci wiat
oparty na hipokryzji

zamiast mwi kocham


powiesz wiersz o kochaniu
- nawet najpikniejszy
nie bdzie prawdziwy

faszyci zmieni ci sny i marzenia


odpdz prac, zabij myli
faszyzm to wojna
zamiast ycia

---
I nagle rozpoznaem e tu ju byem
w modoci, z przyjacimi
pilimy wino, rozmawialimy o szczciu i planach

I nagle rozpoznaem e tu ju byem


sam, odrzucony
bdzcy i bez nadziei

49
---
Lubi wsta szsta rano
i siedzie pijc herbat
sycha wtedy gobie
to jeden z nielicznych gatunkw

mylami jestem daleko


tam gdzie nie ma ludzi
rzuconych na siebie przez system
to jest wanie filozofia

a jednak jeszcze s wrble


wesoo wierkaj*
umiechaj si
czowiek pije herbat.

* kilka lat pniej na naszym osiedlu wrbli ju nie byo

Czemu?

Moje acuchy w pomieniach


rw lecz nic nie daje
ulgi ani zudzenia
bycia miowanym

Jestem sam tak


w twojej nieobecnoci
czekam, wyczuj kroki
O, Pani.

50
---
Kuchnia to mj azyl
tu chowam si przed wiatem
przed zym robotnikiem
przed strachem i haasem

Odcili mi ju prd
i wod te odcili
lecz pki puszki s
broni si bd dzielnie

---
mylaem e to zajczek
z mojego zegarka
a to pajczyna
w socu

on po prostu nie rozumie

chce, ebymy kochali si z inn par


taki zbiorowy seksik?

e to byoby sprawiedliwe
w sumie ciekawa koncepcja

a przecie nie tak si umawialimy


to jest bardziej uczciwe, ni gdyby ci zdradzi

chyba w to wejd

51
---
bd sprzta
wcz tylko jakie radio

co za pikna muzyka!
szkoda e tylko odbiera kiedy dotykam je rk

sucham
posprztam pniej

---
my tylko piszemy o poetach
kiedy umr
przykro mi, tak by si rozleniwi
no c, powiem moim uczniom
by mieli ci na oku

---
Nie ma wiatru za oknem
chciabym skuli si
schowa pod stoem
przeczeka.

52
---
mapa i legenda
poemiksowa mandala
poemiks bez bohatera, bez sw, bez kadrw.
bez papieru, bez czytelnika i widza.
gdzie tam, daleko.

wiele pomysw na poemiks, ale ktry wybra?


czy rzemioso podpowie drog?
czy bd sam, czy raczej
bd czu nieznony wzrok czytelnika?

zen w poemiksie
poemiks w zen
krace doskonaoci dziea
w jakiejkolwiek sztuce
artysta to potencja
poemiks to forma.
nastrj, opowie, ozdoba.

pisownia poemiksw
wprowadzaj zasady ortografii
fonetyk obcych jzykw
buduj systemy
opowiadaj i czytaj.

Wang Wei
czy czue to co ja?
czy-czu-e-to-co-ja
pokaza ci swoje poemiksy?
to takie jakby
prawie wiersze i zarazem prawie obrazki

53
GEOPOLITYKA URBANISTYCZNA

S rne nazwy miejscowoci


czasem dosownie nakazujce
wstydzi si albo umiecha.

S te miejsca, ktrych klimat


sugeruje ludziom wstpowanie
do okrelonych partii
czy rozmawianie na cile wybrane tematy.

Zamy miasto o dziwnej nazwie:


Joglorrtwooollo i podajmy trudny adres,
niech si turyci pogubi!

Metapoetyckie owiecenie

pisz czytajc

metadialoggo

o czym rozmawiaj
o pogodzie
o niepogodzie

o szczciu
o problemach

o bezradnoci
o inteligencji

54
przerwy midzy dialoggami

sex
rozmowa

sex
rozstanie

podr
kultura

se

w ku, pnoc

telefon!
ju odbieram

i kto to?
nie zdyem

co za debil, obudzi nas


znowu dzwoni

halo?

55
na dwch kach

cigamy si?
nie, nie, ja tu jestem dla odpoczynku

bardzo adnie wygldasz


dzikuj, ale mam chopaka

zostawi ci sam?
nie

cze!

u rde Wisy

bya tu ju kiedy?
tak, w szkole

nabra troch wody?


woda jak woda

ale to symbol
dobra, nabierz

uwaga!

56
pod drzwiami

co? zapomniae kluczy?


bdziemy musieli nocowa w ogrodzie

artuj
szkoda

kiedy naprawd moemy to zrobi


moe w lecie?

dzie dobry!

---
Nigdy nie bd piewa moich pieni
obracam gow, wyczam si
sucham mimo wszystko
spacer dwikw
sw ucieczka
darcie na scenie i we mnie.

---
sz

Jak to si mwi!
zielony obrus
podszed do kraty
i zada wolnoci.
wolnoci!!!
stranik przynis mu rozwizanie

57
---
czerwone drzewa
zapowiadaj pijacki wieczr
podsumowania i przypomnienia
pomyki dat, klejenie kalendarzy.
trudne sowa
udawanie znawcw

---
wiersze - caa strona zapisana
tylko niektre podkrelone - czyta
tytu: czytaj podkrelone
2: nie czytaj podkrelonych

proces odwrotny
pisz wiersz
i dopisuj mnstwo sw

---
pani patrzy na mnie
ja na inn pani
ta zakada paszcz
jaki ma moja ona
tylko futrzany i czarny

a wszystko to wida w lustrze

58
---
stawiaj nas w szeregu
i ka maszerowa
po jakim czasie nie wida rnicy
midzy poet a morderc

waciwie
nie ma rnicy

---

----
Pola wygldaj tak wiosennie
nie jak na jesieni.
Siedzisz na fotelu przy oknie,
soce przynosi ciepo.

Pszczoa, ktr odganiaem


myl e to tylko mucha.
Jak mogem nie dostrzec
rnicy midzy brudem a pracowitoci?

Teraz fotel jest pusty,


bardzo mi Ci brakuje.
Ale sysz stukanie garnkw w kuchni
i jestem uspokojony.

59
---
Kady dzie przynosi staro
studentki bd miay inne fryzury
a zamiast czu ich ciaa
na swoich kolanach
bd czyta ksiki.

---
Mj mzg zosta uszkodzony
trzsieniem ziemi.
Rce wystajce spod powierzchni
kazay mi ustawi jecw w szeregu
i ucina im gowy.
Kiedy byli nierwni wzrostem,
ucinaem take czci ramion.

---
poezja to sposb ucieczki
od codziennoci wiata
ale uciekaj tylko
kiedy twoja nieobecno jest niezauwaalna.

poezja istnieje w popiechu


bo ycie trwa tylko chwil
notujesz moment, i nie yjesz
w kocu poezja to sposb ucieczki.

60
---
mistyka negatywna

wemy takie niedziaanie


kiedy system nie dziaa
albo pralka, albo rzd

nie ma w tym perspektyw promienistych


ani zadowolonego spokoju

przykro mi, ale niedziela


te nie powinna by traktowana dosownie
zakaz ycia rozleniwia
a czy nie jest ycie dziaaniem?

potem gupcy przeklinaj poniedziaek


niewolniczo pragnc odrzucenia obowizkw...

ja przepraszam - nie was, ale pastwo


ta mistyka to obca choroba
widzicie? nie widzicie!
id pracowa.

---
wychodzenie poza wiersz
to ju ma nie by wiersz
a potem powiedz,
e to by wiersz

61
---
wiersz urodzinowy dla ony

Bardzo si ciesz,
e si urodzia,
e jeste,
e si umiechasz.

To s sygnay
wzywajce do spacerowania
wytrwaego, penego filozofii.

Pytam Ci o rzeczy wane


bo duo wiesz i czujesz.
Ja wiem i czuj,
e Ci kocham,
i dostaj mdre odpowiedzi.

---
nf. poezja bez sw
- dziury w kartce
- znaki interpunkcyjne
- matematyka, symbole

---
wiersze pisane WERSALIKAMI (wielkie litery - kapitalikami?)
Hasa polityczne
demonstratto

62
---
fragmento

fragmenty sw, zwrotw, tekstw


np. wykoropkowane braki albo braki domylne

...
... ecie dw...
naj... bra...
wol... woj...
nie...

podobbo

sowa, zwroty podobne uywane, po

---
neoformalizm
notowanie jakie gesty robi
w trakcie mwienia wiersza
jakie dwiki perkusyjne wydawa

metapoezja
o wykonywaniu wiersza

---
nasypaem kotkowi ziaren sonecznika
nie chcesz?! to nie!
(chocia kto sypie kotu ziarna sonecznika?).
przylecia ptaszek, zjad,
a ja na niego patrz
(umiem pisa bezwzrokowo).
byem szczliwy,
teraz ptak schowa si za murem.
63
---
antysztuka

antypoezja
antymuzyka
antymalarstwo

w zalenoci od kryterium
sucego za lustro
zamiast komedii mamy tragedi
a zamiast wiersza - jego brak

---
wycieranie ciaa

nos
uda
czoo
piersi
rce
kolana

---
wyobramy sobie bohatera
ja jestem bohaterem
kiedy pojawiaj si pytania
odpowiadam.

---
ludzie dorysowali
sobie wirtualne pieski
nawet jesli to nie prawda
to pozwala sie usmiechnac

64
---
11:24 2009-03-04

---
prawdy wielkoci
wiczy to co wydeptane
zamiast oryginalnego pomysu
rzecz i rzeczy

opowiedz nam
opowiesz?
tak.
s ludzie, ktrzy nie oczekuj wielkoci.

moja poezja jest poejbana


wiat j poejba
ejbana
ejbana
ba

sowo w ustach
w ustach poety
dotyk, lune kartki
sia ycie iskra

struktura tajnoci
mj azyl
przechowywanie
jestem rozdarty
i stary

65
---
Pisanie wierszy to nie jest zapisywanie myli
tu mona nie-myle
i o nie-mylenie wanie chodzi

Zawracaem kilka razy


nie mogc znale odpowiedzi
a zrozumiaem, e jest mi wszystko jedno

---
kady port
kady jest dobry
niech zaczynaj si
niech wywouj chci

sowa piosenek
gbia kultury
to tylko cie ycia

Tak suchych ponad botem

Dziwne i wiecce na wietrze


Pochylamy gorce noe ponad niebo
Uwaaj! Przyjaciel uciek
stchncy niepokojem.

Ogldam lubiene ky ze stada


Czy ty te by tak umia kopa?
Tak suchych ponad botem
Skosztowa buek nad morzem.

66
---
sigam!
przestraszony zmczony
ale nigdy nie napotkany.
czego brakuje
bo inne s wspomnienia
bez piewu.

ciko wrd marze

pasja przyjdzie
cho marzy mi si zimno
bez wrae

mamy wydziwia i porwnywa si do lepszych?


a moe lepiej odda to co nam wcisnli
zanurzy si w siebie
otoczy murem z gorcych cegie
i nazwa reszt wizieniem?

zegar tyka
liczysz ile razy
jeste cudzoziemcem
zastanawiasz si dlaczego

67
---
nie znam przeszoci tych wzgrz
jeszcze za wczenie by wraca
grupa niesie zmczone twarze
jakby wiedzieli e wulkan nie wybuchnie nigdy.

jak owady, trzymacie si blisko ziemi


moe lej tak nie jest kajdany?

sprbowaem podskakiwa
wzbudziem zainteresowanie
przez chwil
potem zwrcono mi uwag

(ale kto da wytumaczenie,


e pewnie byo mi zimno
ale e to nie jest dobra metoda
ani alkohol).

zwierzta za zagrod grali


i automatyczne mwienie dzie dobry
poszukiwaem naszego przewodnika
acha, to ten ktremu pacimy.

szkoda e nie wziem okularw


moe uwierzyliby e jestem inteligentny
albo nawet
uznaliby mnie za nadczowieka?

kiedy schodzilimy z gry


gruby warszawiak zacz si toczy
a przynajmniej przez chwil
tak to wygldao.

nie traciem zapau


i obejrzaem si
jednak gra
wcale mnie nie chciaa.

68
---
a ona jest moim chwytaniem si tajemnicy
tak, wycinam z jej wierszy
przyjemne sowa

jak w poudniowoamerykaskiej szkole


gdzie dzieciom ka mwi prostym jzykiem

tak rodzi si mio


drugoplanowych bohaterw kryminau

---
sil si na dwuznacznoci
w notatkach z ksztatw ud i twarzy
to co jest bez znaczenia
staje si narzdziem do walki
albo pragnieniem zakochanego.
nie bd krzycze
ci, ktrzy o krzyku zapomnieli
zalani spirytusem
posiwieni suchaniem
monotonnego tykania zegara.

---
szef zacz nagle piewa
wydoby swj talent
i przesta by oprawc.
wtedy szybko si go pozbyto
albo podmieniono go na niepiewajcego.
przyniosem mu do pokoju kwiaty
a on,
schowany za biurkiem
nie bardzo wiedzia
do czego one su.

69
---
pastwo zostao zaoone i zlikwidowane
przez obcych najedcw.

dziewczyna uzalenia si od czekolady,


zakocha si w niej mody cukiernik.

kapitan popyn w czasie sztormu,


zniszczy statek ale dowiz towar jako pierwszy.

wie pielgnowaa tradycje,


inwestorzy jej unikali
ale chtnie przyjedali turyci.

---
dlaczego si nie golisz?
bo zapuszczam brod.
oszczdzam
czas
wysiek
odcinam si od przyzwyczaje.

to taki rodzaj niedziaania


metafizyka jogina
kontakt ze mn samym.

zaczem te je niedojrzae jabka.


i co?
niewane.

70
---
teraz napisz wiersz odzwierciedlajcy gr na pianinie. czyli
przenosz proste modi z klawiatury pianina na komputerow.

sjflkd;bvjsflkdb;jslfkdb;sjlfkdb;
nzc,mx .znc,mx .zn,cmx .znc,mx .

jkl;
jk
jkl;
jkl;
jkl;
jkl;
jkl;
jkl;

asdf
asdf
asdf
asfdl

(l wzio si z tego pustego miejsca po k - enter si nacisn


niechccy, cho pewnie podwiadomie to zrobiem
z jakiego uzasadnionego powodu).

71
---
5 Wychodz przez okno, by pisa dalej
W Pszczelej Woli, cho faktycznie
Jest to abia Wola
Nazwa czsto jest rdem konfliktu.

6 Jak gupcy zmieniaj nazwy ulic


Czy jak zdobywcy, nadajcy
Imiona miastom
Tak kotu nadalimy imi
Jojo, co moe by
Zapisane Yoyo, Yo-yo,
Czy jeszcze inaczej.

7 Haas, a ci co haasuj,
Take maj imiona.
W tej opowieci
Przeze mnie dzisiaj wypiewanej
Rzecz dzieje si w Starogrecji
Z filozofii, sportu
I innych rzeczy znanej.

8 Jeden, niemiertelno odrzuciwszy,


Pyn przez cierpienia
Tracc towarzyszy,
Ja z Tob chc wiaty zwiedza
By poczu boskiej poezji dusz
I skromnie potem wrci do pracy
Jak tamten na tron itacki powrci.

72
Akwizytorzy seksualni

komiks opowiada przygody


dwojga odwanych usugodawcw

chcecie biczem, prosz bardzo


popatrze, czy na szybko,
cokolwiek zechcecie
dostaniecie

no to zwicie t pani
a teraz pozwlcie mi j mczy
zaraz zaraz, czy to na pewno
bya pana ona?

---
miaem zrobi komiksy
z serii pustodymkowo

puste
dymki jak chmury
bezdeszczowe

ale nie zawsze chodzi o deszcz

---
planuj
bd si uczy
umie, wiedzie wierzy
w kadym kadrze nowym umie ukry
miejsce i moment
serce i diament

73
---
na strychu czeka mnstwo szkicw
i mnstwo tekstw kbi si
gdzie w siatkach, poszukujc oddechu
baga o woln chwil, o rce wolne dwie

---
odesa mnie jeden rysownik
odesa drugi i wicej ni sidmy
pewnie tak ma by
e w pewnych rzeczach lepiej nie bra udziau
nie przejmuj si
jeli rysujesz, to ju bardzo duo
choby na odwal
choby by zupenie pocztkujcy

---
ach gdybym wicej mia cierpliwoci
wicej wiczy, mia nauczyciela
narysowabym takie wiaty
gdzie Leonardo walczy z kosmosami!

staroytne malarstwo prawie nie jest znane


bo nic si waciwie podobno nie zachowao
znamy legendy, szcztki tabliczek
- moe wanie to s platoskie cienie?

---
zniechci mnie kto
kto, kogo znam
kto, kto mi zazdroci
oszuka, nie dotrzyma sowa
w mozole szukam kreski
szukam ucieczki
74
---
komiks nienarysowany
to na przykad komiks
w fazie scenariusza

a nawet komiks
latajcy tam gdzie w obokach

---
rozpraszaj mnie zajcia powane
zamiast rysowa
rozmawiam z jakim politykiem
a kiedy wspomniaem mu o komiksach
uzna mnie za osob niepowan
jakbym mia czas
wymiabym to w jakim pasku

---
Zajmuj si rnymi dziedzinami sztuki
a kiedy mam do
albo kiedy nie mam warunkw
id na atwizn
tworz jaki nowy projekt
ktrego nigdy nie dokocz

zajmuj si czasami te nauk


tworz nowe nauki
czytam mao znanych autorw
a kiedy mam do
albo kiedy nie mam wiecie czego
robi komiks

75
---
komiksy tworzone inaczej
ni przez rysowanie
(bo wiecie,
ja w ogle nie umiem rysowa)
komiksy fotograficzne
malarskie
albo takie,
ktrych techniki tworzenia
nie uznamy za rysowanie

Wyczekiwanie

zapytaem
posaem scenar
scena po scenie
kadr po kadrze
czekam

na moment niesamowity
ucielenienia wizji

i czasem on jest
a czasem go nie ma

spacerro

wiersz o lunej formie, opisujcy spacer. cechy


charakterystyczne: czste dygresje, informacje o zdarzeniach,
ktrych autor jest wiadkiem, opisywanie dwikw i
widokw, ludzi, wspomnie i skojarze. czsto uywany
cudzysw, kursywa, nawias. liczne onomatopeje i elementy
potoku wiadomoci.

76
fragmento

tylko fragmenty wyrazw, zda, tekstw.

---
tworzymy kraj
czterysta gatunkw i form
wyrniajcych jego literatur
charakterystyczne tematy
i yciorysy wybranych poetw

---
antologia poezji pseudochiskiej
modzi autorzy
wykazujcy wielkie zdolnoci
talent, a nawet zacztki geniuszu
nawizania do staroytnoci
i otwarcie na wiat

---
formy nieuksztatowane
rodzce si nagle
i znikajce
w konkurencji z lepszymi

---
sztywno trzymania si formy
pikno w doskonaoci
odrzucenie szalestwa
i udawanej artystycznoci

77
demistyficcato

przeklestwa wkadane w usta


znanej postaci
sytuacje kompromitujce
przecitno i wady

tatitati

zabawy jzykowe
dwikonaladownictwo
podobiestwo sw
o kracowo innych znaczeniach

---
formy dotyczce rnych elementw
technik pisarskich
tematyki
ale przede wszystkim cech wiersza

---
ksztaty wiersza
kwadraty
i wiele innych

szukaj tego czego jeszcze nie byo


cz skrajnoci
tekst tworzcy symbol
jest jego przeciwiestwem

78
kwadratto

tematyka metapoetycka
w kadym wersie tyle samo liter
najlepiej kiedy pisane s
bezspacji

sylabbo

jedna sylaba powtarzana w rnych sekwencjach


dla pikna rytmu, melodyjnoci
na podstawie istniejcych ju wierszy
budowa nowe wiersze
czyli bierzemy wiersz, przestawiamy co
usuwamy i dodajemy, zmieniamy

---
wiersze ze cile oznaczonym sposobem czytania
typy takich wierszy
i oznaczenia do konkretnego wiersza

konteksto

ten sam tekst


ukazywany w rnych kontekstach

nadinterpretatio

bierzemy kilka sw
i opisujemy jego znaczenie
wyolbrzymiajc przesanie
konteksty i skutki

79
cztery rude dziewczyny

siedziay rzdem w bibliotece publicznej


moe to reklama farby do wosw?
pierwsza wie e sytuacja jest specyficzna
umiecha si i wszystko jasne.

rozmawiaj parami
moe u nich taki zwyczaj
inteligentna z bardziej inteligentn
znaczy...

a gdybym tak przefarbowa si


i wda w ich aski?
jeli to lesbijki
zrobibym wycieczk na Lesbos.

awki w bibliotece publicznej


przewiduj po dwa miejsca
chocia jak si uprze
zmieszcz jeszcze dwa porodku.

to chyba na specjalne narady


ju sysz szepty
albo na czasy
kiedy w bibliotekach byoby duo ludzi.

gestykuluj, jedna mwi, suchaj


przesza obok i posmutniaa
wanie ta, co na pocztku
popatrzya na mnie - biust ma adny.

Grecja odpyna
jestem sam.

80
poranna obserwacja przez okno

ludzie poruszaj si
w Szanghaju byoby ich wicej
kierowca waha si przed wczeniem do ruchu
sycha karetk albo policj
w kadym razie idzie o sprawy wane
silniki wydaj niskie, nieprzyjemne dwiki
dla kontrastu ptak piewa
budzc si i przecigajc skrzyda

niektre auta stoj grzecznie, w rzdku,


cierpliwie czekajc na jakie przysze wydarzenia
inne blokuj innym moliwo postoju
nieracjonalnie zajmujc przestrze
albo blokujc wjazdy
o, wanie taka sytuacja ma miejsce
pciarwka mruga, chce wjecha
tamta nie reaguje

znikna kiedy pisaem

ale zanim si wykpi


nie chciaem widzie siebie
chocia przy takich obserwacjach to praktycznie niemoliwe
jestem tu, w oknie te rusza si jaki kontur
potem bdzie azienka i znowu ja
wracam, patrz dalej, szereg si rozbija
auto wyjedajce w miasto zatrzymao si
wieccymi oczami zawstydzajc obserwatora
to trwao chwil, teraz mnie ignoruje
widocznie nie jestem wany.

81
trzej dziarscy panowie

trzej dziarscy panowie


dwaj dziarscy panowie
jeden dziarski pan

tylko e tamci wchodzili


a ten wychodzi
ten - czyli ja

na zewntrz czekay dwie panie


jedna najpierw graa rol
wymagajcej klientki

poprosz kaw
kelner jej nala
potem nalewa te innym

mnie zapyta po angielsku


tea? ja na to yes.
wypiem cztery

wracajc do tamtej pani


wydawaa te inne instrukcje
i krcia si w okolicach kuchni

pewnie bya kierowniczk


a na pocztku mylaem
e mog by dla niej interesujcy.

druga pani podzikowaa


ja te zoyem wyrazy uszanowania
id, wyjmuj klucz.

82
przestaje mnie dziwi ukad korytarzy

przestaje mnie dziwi ukad korytarzy


i e wiata same si zapalaj
siedz przed lustrem w garniturze
przedtem staem nago.

nie ma gorcej wody


jest zimna, ale wypita
s za to puste szklanki
i granulowana herbata.

brakuje mi potrzeb
kim zatem jestem?
a jeli nikt mnie nie widzi
to po co s tu dwie szklanki?

opowiedziaem onie idcej do pracy


ostatni dzie.
nic nie robi
nie ma te takiej potrzeby.

jest cisza - wczam niemieck telewizj


szafa jest pusta - wchodz do rodka
pust popielniczk wypeniam nienawici
cho lepiej umys jest wypenia wiedz.

id do biblioteki
czyta o przyszych dzieach
a w poniedziaek
jedziemy do Warszawy.

83
Mae krainy, moje mae miasta (cz.1)

Maa ameryka
siedz za stolikiem
okrgym i spokojnym
jak w Ameryce.
Szukam miejsca gdzie mona pisa
w dwu kolejnych czytelniach haasowano.
Jestem w wityni
ludzie wok tego nie wiedz
Decyzjanin wybiera, zastanawia si
cigle i szybko,
mdrze i bezbdnie.
Budda osign spokj i energi
moe to jest wanie zdrowie
moje skupienie mino
sprbuj zapisa to co niezapisywalne.
A jeli trzeba dziaa dla dobra ogu
traci, aby zyska wiat?
Byem w moim maym wiecie
tam, przed przejciem dla pieszych
wiecio soce.
Widziaem Turkw w swojej maej krainie
gdzie na berliskich uliczkach
zazdrociem im i podziwiaem
e sobie maj religi
chocia kilka ich sw byo niepotrzebnych.

84
Mae krainy, moje mae miasta (cz.2)

To naprawd nie moja wina


e wiat si zmienia
albo e udaje mi si uchwyci moment.
Pij herbat, jak w Ameryce
wtedy te tworzyem wok siebie centrum wiata
nie chodzi o aden rytua
to tylko spontaniczne powtarzanie formy.
W parku wiczyem elementy kung-fu
a moe tylko machaem nogami
w kadym razie zanim przyszedem tutaj
moje miejsca byy drog.
Maa warszawa w maym budapeszcie
te miejsca chc czy si z alkoholem
gdyby klasyfikowa i robi przyporzdkowania
to w ogle wiele napojw dao by si umiejscowi.
Minem dziewczyn
ale co to znaczy
przecie nie chcesz sysze rzeczy w stylu
widziaem pikn dziewczyn albo co takiego.
Zapewne uczniowie moich uczniw
wpadn w wiele puapek
i bd niezaradni albo gupi
ale i tak wolabym mie uczniw
ni nie mie
- uczniowie tamtych ludzi s gorsi.
Wok mnie ludzie przeklinaj
jzykiem zych religii
a ja, zamiast myle o doskonaoci
cierpi z braku skupienia.

85
Pustynia (cz I)

Gadajce skay zaprosiy Leporella


Leporello nawcha si zi
Leporello wypi cuchnce trunki
a mdry Leporello by gotowy.

Pierwsza ze ska zabia


zabia wrogw i konkurentw
konkurentw Leporella
Leporello nie by jedynym wezwanym.

O, gupcy!
Wy widzicie tylko zudzenia!
Tak przywitaa pytajcych gra
wszystkich pytajcych, poza Leporellem.

A skaa bya kobiet


a pytania byy zalotami!
Leporello unosi skay
i rzuca skay w niebo.

Pustynia (cz II)

Wielkie krzyki rozlegy si,


krzyki szczcia i wzrusze!
Tylko Leporello umia rozgrza skay
umia rozkruszy i uszczliwi.

Pustynia pena by
rozkruszonych ska,
Leporello depta pami kobiet,
stopy Leporella uszczliwiay wiaty.

Ale kiedy Leporello zestarza si


i kiedy jego siy przestay zadziwia
86
wtedy piach pustyni pochon Leporella
i nikt nie pamita o wyczynach Leporella.

Ale pojawiy si nowe skay


i zanim zmieniy si w morze piasku
jeszcze niejeden modzieniec
musia nata swoj maczug.

bez trzech gwiazdek

mj wiat bez granic i nazw


podobny do krajw wszystkich
nietknitych stop tumw
samotny id obudzi si w gry
bo tu, we nie realnym nikt jeszcze nie rozumie
skombinowabym granat, przyoy do gowy, ale
o niedokoczonych sowach, zawiedzionych kumplach
nigdy nie zdoabym ju zapomnie
tworzyem manifesty, bogowie patrzyli ciekawi
rzucajc moje ksigi o podog, jak moty
kradli pomysy li w zazdroci
co potrafi czowiek
e rozkaz mj jest genialny i zoty
zobaczy nawet najbardziej dumny
ale bez widzw, bez tumaczy
nie stan jak Bem nawet
preromantycy i ja zapomniani
przygotowalimy wszystko: biurka i myli
przegoni nas poda crka
epoka z naszej krwi i choroby

87
---
byo zarzdzenie jasne paszcze, byo?
teresko, paszcza nie wzia?
zielony caus
wziam dwa
rzeka
moja rzeka, wow
i tylemy j widzieli. to serio ekspres
wnuk ma dwadziecia siedem
wnuczka dwadziecia dwa
a crka za granic?
crka za granic
a tymi torami przechodziem z dziewczyn
rozmawialimy o kompozytorach.
przypatrywa nam si dziadek
ledzi nas, jak si kochalimy te.
opowiadaem potem w Wilnie
a przyjaciel mia podobne wspomnienie
na dce. nie, to byo w Kownie.
musz do niego pod jakim pretekstem
napisa. i dziewczynie - i dont care
you dont love me. i love you and it
makes me happy.
widzisz jak nas usadowia? na kole
bo rodek jest pidziesit szedziesit
ten wnuk to a si pali eby przyjecha
bo dziadek mu da na benzyn
na torach sta pies
czy czeka na mier?

88
Sprztanie play

Tu mia by wiersz o sprztaniu play


Ale kiedy przegldaem pliki notatnika
Zauwayem, e nie mam zupenie czasu.
Wyrzuciem wic wszystko ze szkicw do tymczasowoci
I przygotowaem w dwie minuty szkic tomiku.

Ale moe wanie w ten sposb sprzta si plae?


Podobno w Australii bardzo o to dbaj,
A na Litwie jest dobrze,
O ile na miejscu rzdzi mafia.

Napisabym ten wiersz o sprztaniu play


W oparciu o wspomnienia z Sopotu.
Miaem wtedy sporo myli
O poziomie kultury
I sam sprztnem wiele kawakw szka.

---
w cieniu jest chodno
w socu jest ciepo
wyszedem, zastanawiajc si
czy zaoy sweter.
(nieznajoma ssiadka
odpowiedziaa dzie dobry).

dowiedziaem si o jednej poetce,


chodzia w tych miejscach,
gdzie te byem.
skoczya studia,
zacza normaln prac.

wrciem do domu,
nadal nie wiem
czy zaoy sweter
czy przyjemnie zmarzn.

89
---
Jednostka istnieje wrd ludzi,
jednostka wrd ludzi

struktury grup
cele i normy grup
procesy komunikowania si
konformizm
przywdztwo

konflikty wewntrz grupy i na zewntrz grupy


postawy, ksztatowanie postaw i zmiany postaw
postrzeganie siebie i innych osb
socjalizacja

naladowanie kogo
manipulacja

opinia publiczna
kierowanie si dobrem spoecznoci.

nago
grupa powstaa na play nudystw w chorwacji, zrzesza
poetw-nudystw bez wzgldu na wiek czy pe.
podstawowym zaoeniem programowym grupy jest
tworzenie wierszy nago, najlepiej improwizowanie na brzegu
morza. przewaa tematyka zwizana z natur, ze szczeroci i
z piknem.

przemoc
w ich poezji obecne s wulgaryzmy i opisy brutalnych
zachowa. zorganizowali tylko kilka wieczorkw poetyckich,
na ktrych pobili kilkadziesit osb.

90
poeci onglujcy
pocztkowo grupa ta uywaa nazwy poeci onglujcy
sowami, jednake po pewnym czasie onglowanie
traktowane dosownie przyjo si jako stay element ich
wystpw. nie wszyscy poeci nalecy do tej grupy umiej
onglowa, za to kilku z nich popisuje si na pocztku i kocu
wystpw nawet onglowaniem noami. onglowanie
sowami traktowane jest przez grup na wiele sposobw, np.
w znaczeniu wykorzystywania gier jzykowych i rymw.

kameleon
grupa poetw eklektycznych, zmieniajcych styl, czerpicych
z dawnych epok i piszcych w egzotycznych jzykach.
rejestruj swoje wystpy, dbajc by na kadym prezentowa
odmienny wygld, przy czym kady z poetw sam wymyla
swj strj i fryzur, jednake uzgadniajc podstawowe
zaoenia z pozostaymi czonkami grupy. grupa wystpowaa
take pod wieloma innymi nazwami, zwykle zmieniajc
nazwy w trakcie wystpu.

zen
grupy poetw wsppracujcych w ramach festiwali poezji
zen. przewaa wykorzystywanie japoskich form poetyckich.
poeci odbywaj zorganizowane podre do japonii. podczas
festiwali wykorzystywanych jest wiele elementw z rnych
japoskich sztuk, takich jak sztuka parzenia herbaty,
ukadania kwiatw czy japoskie sztuki walki. ciekaw
technik, wykorzystywan przez poetw z grup zen jest
traktowanie tworzenia poezji jako medytacji.

91
lenie
posuguj si technik zrb to za mnie, czyli prosz
przypadkowe osoby o napisanie wiersza wedug wasnych
zalece albo nawet niedbale dyktowanego, ewentualnie
wykorzystuj rnojzyczne generatory tekstw i translatory,
przy czym cigym elementem ich twrczoci jest obecno
osoby spoza grupy, dopracowujcej ich teksty. podobnie w
sprawie publikacji i promocji - czonkowie grupy zdaj si
wycznie na dziaania czytelnikw.

lecticaec
eklektyczno niewtra - oto tytu manifestu grupy.
odpowiednie zestawianie utworw, czenie stylw i
budowanie - poprzez kontrast - napi i zaskakiwanie
czytelnika nieoczekiwan form i tematyk poszczeglnych
czci danego wiersza, przycigny uwag krytykw.
czonkowie grupy uwaaj si za niedocenionych, i
podkrelaj e eklektyczno jest staym elementem
twrczoci wielu sawnych poetw, ktrzy jednak nie maj
odwagi by si do tego przyzna. tytuy tomikw grupy to
zwykle poczone fragmenty znanych utworw literackich.

nasze mae wiersze


poezja stylizowana na dziecic. zgodnie z manifecikiem
grupy, czytanie poezji i ksztacenie szkolne niszcz autentyzm,
dlatego czonkowie grupy tworz rozmaite definicje poezji, i
pisz wedug tyche definicji. w publikacjach grupy
wykorzystywane s kolorowe ilustracje skad: Piotru,
Piotrylla, Piotrek

92
cyrkiel i linijka
grupa, a potem duet poetycki (dlatego wiele osb sdzi, e
tytuowe cyrkiel i linijka to przezwiska twrcw), uprawiajcy
precyzyjnie obliczon twrczo poetyck. wykorzystanie
cisych form, okrelanie iloci liter do wykorzystania w
danym wierszu albo dugoci czytania wiersza - to jedne z
wielu wyrnikw ich twrczoci. na wystpy grupy
wpuszczana jest cile okrelona ilo osb, ktre siadaj na
krzesach ustawionych na precyzyjnie okrelonych miejscach.
grupa stosuje take techniki takie, jak dodawanie,
pierwiastkowanie, mnoenie czy dzielenie wierszy, jak
rwnie wyszukiwanie wsplnego mianownika czy
stosowanie silni i potgi - przy czym za podstaw tych dziaa
su wasne, odpowiednio dobrane lub specjalnie
przygotowane wiersze. grupa nagraa kilkadziesit pyt, ktre
s zwykle zaliczane do muzyki konkretnej.

front
neosocrealistyczna grupa literacka. opisywane s zjawiska
spoeczne, zarwno niepokojce, jak i wspaniae, wiele jest
odwoa do tematw sprawiedliwoci, pracy, godnoci. skad:
Piotr Szreniawski, Piotr Szreniawski, Piotr Szreniawski

prymitywne ludy egzotyczne


czonkowie grupy pisz w stylistyce - istniejcych, i nie -
egzotycznych ludw. wykorzystywane s take formy
stylizowane na dawne formy ludowe, takie jak oda, epos czy
pie. Skad: Piotru-Piotru i jego modsi bracia

93
troch anapestowo
poszczeglni twrcy udaj fascynacj metryk greck i
wersologi, ale w sumie je wymiewaj. czsto w ich
twrczoci obecne jest przestylizowanie i kumulowanie
rodkw stylistycznych. Skad: Piotragoras, Piotrates,
Piotromach

rzdzcy-pamitajcy
w twrczoci grupy dominuje poezja pamitnikarska,
tumaczenie si z okrelonych posuni politycznych,
ujawnianie kulisw wadzy i dyplomacji. skad: Prof. Piotr
Szremikowski, Prez. Piotr Szereniewski, Min. Piotr
Szraniawski

forum nickw
w twrczoci grupy dominuj wiersze pisane jako kolejne
wypowiedzi w dyskusji, czsto wykorzystywana jest
wzajemna edycja wierszy. wikszo czonkw grupy w
wiecie realnym nigdy si nie spotkaa. skad: pio_tr_esz,
pszren, szrenp47

los
w dziaaniach twrczych grupy przewaa stosowanie technik
aleatorycznych, opis zjawisk przypadkowych, statystycznych,
przypadkowe zdania, sowa i ich elementy. skad grupy
wybierany jest losowo do konkretnych projektw.

94
ilo
grupa wykorzystuje automatyczne generowanie tekstw, jak i
multiplikacj tekstw (z transformacj lub bez). liczy si ilo
liter, publikacji, ilo czytelnikw i wieczorw autorskich, jak
rwnie np. ilo kilogramw wydanych ksiek. skad:
PiotrSzreniawski do potgi trzeciej, Piotribaba i czterdziestu
wierszokletw, MetaPiotr

umiejscowieni
posuguj si atlasem historycznym, znajduj lub wymylaj
historie jakie miay tam miejsce. dokonuj szczegowych
opisw miast, architektury, drobnych zdarze.

brzmieniowcy
pisz teksty bez potocznego sensu, naladuj rne odgosy.
ich wieczorki poetyckie odbywaj si w ciemnoci.

naj
bij rekordy. staraj si napisa najduszy, najgupszy czy te
najmieszniejszy wiersz, uywaj najwikszej iloci
przecinkw na linijk, stosuj wszelkie techniki, mogce
uczyni ich wiersz najbardziej zaawansowanym w jakiej
dziedzinie, czy te pod jakimi wzgldami.

braki
brak w ich wierszach np. czasownikw, albo nie uywaj
interpunkcji, wybranych liter, nie podaj informacji
wymaganych przez redakcje, albo umieszczaj np. 45 wierszy
na jednej maej stronie (jako przykad braku miejsca).

95
solidni
przez wiele lat wiczyli warsztat, stosuj cztery etapy korekty
i dwie recenzje przed wydaniem wiersza. kontroluj
wykonanie zaoe twrczych, stosuj przemylan promocj.

tajniacy
grupa czytelniczo-twrcza, poeci zostawiaj tekst
czytelnikowi, on wybiera kogo innego i mu w sposb
niezauwaony przekazuje tekst. poszczeglni twrcy s dla
siebie nawzajem czytelnikami. kto wyda ich antologi, w
ktrej wszyscy wystpuj pod pseudonimami.

grupa sponsora
sponsor znajdowa mode talenty i je promowa, ale za to
musieli pisa o nim wiersze.

udajcy poetw
nic nie pisz, s to aktorzy, otwieraj usta, udaj e maj
natchnienie, albo deklamuj co, ale zaguszaj ich maszyny.

96
---
cenzura cenzura
cenzura1 bla bla
bla

gyp gyp siup tup


tup rep2 bep mep
cok

3
4

przypisy s nudne
i oszukuj
potrzebne s tylko sabym
jak humor5

6
7
8

Przypis zmieniajcy tre


podsumowujcy dzieo zmarego geniusza
jakby by gupcem
mwicym rzeczy od dawna znane

1 od cenzora: bezsensowne i beztreciowe,


a mimo to niebezpieczne dla modego czytelnika
2 tu autor

zachwyci si socem,
wieccym z tyu
(w czytelni w Rzeszowie)
3 obacz gdzie indziej

gdzie - nie wiadomo


4 tame, jednake

sprostuj pomyki,
nie pozwalaj
na streszczenia
5 bla bla bla, ojej!
6 Arystokrates: Dziea, Krakw 283 r.O., str. 126.
7 sam dodaj tre przypisu
8 skreli w przypadku publikacji oglnodostpnej

97
Przypis objaniajcy
przybliajcy nieznane wiaty
opowiadajcy anegdot
usprawiedliwiajcy autora

Przypis wymagany przez wydawc


i przypis przez wydawc zakazany
niech si czytelnik mczy
niech strona wyglda lepiej

---
numer strony jako przypis
imi autora, tytu czytanej ksiki
nie pij
to nie pora

a teraz przewr kartk


tak, powolutku

dobrze zrobie!

* Stwierdzenie metaforyczne a)
a) mamy nadziej, e wiesz co to jest metafora

** Tutaj autor z pewnoci kamie b)


b) lepiej zaufaj redakcji, nie pytaj o dowody.

jeli zechcesz pyta, ty te zostaniesz potpiony.


rozumiesz? nie pytaj!

*** To z pewnoci ironia c)


c) jeli nie wiesz co to ironia,

to co tu w ogle robisz?
lepiej id czyta jak nastrojow poezj!
ona jest mniej praktyczna,
za to daje zudzenie kontaktu z czym godnym uwagi,
chocia udawanym.
98
---
ibidem
tame
wszystko ju zostao powiedziane
to nie jest plagiat
powiem wicej
nawet jeli co odkrywasz
lepiej da przypis
do dzie wielkich siaczy

---
niewyrane
nie do odczytania
zachowywa si jak filozofI
napi si dziwnego napojuII

I / notatki dla siebie


co zmieni
czego nie dawa do druku
jakie gesty wykona w trakcie wykadu

II / najpierw pozwolono dobrze pozna wizienie


dopiero potem zamknito do rodka

---
nawias zamiast przypisu
przypisw i tak si nie czyta
przypis jako przerywnik
okazanie wtpliwoci
przypis, bo tak si robi
i z wielu innych powodw

99
---
wielki autor nie stosuje przypisw
chocia sam liczy na przypisywanie
czysty tekst, zakaz objanie
unikanie jakichkolwiek nienaturalnocii

iTytu wiersza: krlewska uczta dla niezaproszonychu


u uczta nigdy si nie odbyaq
q za to wielu jej zazdrocio

tajemnica
przykro mi. ale nie mog wam powiedzie. to tajemnica. moja
i nawet nie powiem czyja. moe chodzio o sprawy intymne,
albo o wojsko, o sztuczki ktre dziaaj tylko kiedy zaskakuj?
tajemnica.

ponad sowami
nawet nie warto pisa, aden poeta tego nie uchwyci. nie
wierzcie im, oni tylko oszukuj, produkujc podrbki i
zudzenia. nie warto pisa, kiedy poezja istnieje w yciu.

dziewczyna dwa razy widziana z torb tenisowa rakieta


ju mylaem e nie wiem o co chodzio, to byo tak dawno.
ale wiem. przy wjedzie do osiedla staa niesamowicie
erotyczna, modziutka dziewczyna, sportsmenka, pena
energii. pewnie si z kim umwia, mieli j podwie, ale nikt
nie przyjecha. niby nic, spnienie, widok by pikny, ale
staraem si zapomnie. jednak jak jechaem tam znowu osiem
godzin pniej, ona nadal staa w tym samym miejscu,
cakowicie spokojna.

100
zapracowany oglda ksiyc
c za inspiracja, romantyzm zen, gdyby by wolnym poet,
gdyby istnie jako ja. zazdroszcz sam sobie w dawnych
czasach, wtedy pisaem wiersze, wtedy w nocy bya cisza. dzi
haasuj ssiedzi, a ksiyc nie czeka.

brak dugopisu
zapisuj ile tylko pamitam, chocia to tylko ndzne skrawki.
siedziaem z buciorem na biurku, w rku herbata zamiast
cygara. zimno na dworze, w biurze te. amerykanin
powiedzia, e chcia by wanie taki. czy wpyn na moje
ycie, czy ja te zaczem do tego dy? jestem szczliwy,
pij herbat. dobre i to, ciesz si, albo auj.

wcigny mnie inne sztuki


nie byo braw, potem widziaem podobne zbiegowiska
rodowiska nazwiska. mona byo choby zrelacjonowa
wszystko albo opisa socjologicznie, tylko e wolaem
porusza si po tamtych wiatach. droga mnie wzbogaca,
handel wymienny z korzyci dla wszystkich stron, ta sztuka
stron ma wiele.

nadmierny talent
po co marnowa piro na kapust, ciekawo historyka z
przyszoci mi nie wystarcza. miej si ciany wizienia,
chocia wiem, e tu krytykom krlw bezpieczniej ni na
wolnoci.

kiedy przyjdzie czas


nawet jeli nie ja, to ucze. albo krytyk, przemiewca. kto
musi zapamita, opisa, na pewno bd warunki, ambicje.
chocia co ja gadam. przyjd, zdepcz, ka zapomnie.

101
nawanica w Lubuskiem

mwili o nawanicy w Lubuskiem


e wielkie straty i niebezpieczestwa
widoczno na dziesi metrw
dobrze e schowaem sarenk

wjechaem autem do garau


to im nie suy,
szczeglnie grad
ssiad tylko zatrzasn drzwi

leje bardzo mocno


to s cigi spienionej wody
oczyszczajcej
chciabym tam wiczy kata

ucz si nowych ruchw


instrukcje trzymam w doni
burza zelaa
a ja nie znam sensu

ale zaraz uderzy


i uderzyo
najpierw trzask
rozgldnlimy si wok

zgaso wiato
ustawi zegarek w kuchni
Ja pi,
jego to nie rusza

tskni za hukiem
za grzmotami
ta burza miaa dwadziecia
jak dwadziecia orgazmw

102
pies wyszed,
odwany po fakcie
myli e to on
odpdzi burz

---
artyci to gupcy
chore psychicznie lenie
niejeden chciaby co zrobi
ale jest artyst.

widziano biegajcych
artystw nowej sztuki
zderzali si gowami
ale iskry nie powstay.

pewien artysta
pewien by swojej racji
niestety uwierzono mu
dzi wszyscy cierpimy.

pracowito przydaa si
kiedy twrca pozna prawd
jego uczniowie dzielnie
przepisywali puste literki.

mimo wielkich funduszy


dziea nie powstaway
krl zatem zasponsorowa chopcu
nieszczliw kochank.

kiedy otworzono szko


dla artystw
wysyano tam artystw
i marnowano.

103
artysta, ktry nie tworzy dzie
by zbdny krlestwu
ale nie niszczono go
bo przynajmniej nie szkodzi.

pojedynek artystw
przycign tumy widzw
a oni umwili si
jak przej do historii.

artysta nie mg
znale wolnoci
odrzuci sztuk i mu si udao
jednake nie by ju artyst.

dziki sztuce mona zapomnie


std sklerotycy powtarzaj
stare dziea
niedokadnoci nadrabiajc braki.

zbyt nowatorskie
jest ycie artystyczne
i zbyt tradycjonalistyczne
w kadym razie pozwala myle.

artysta denerwowa wszystkich


artowa i oszukiwa
przygotowa ich przez to
na spotkanie prawdziwych kamcw

twrca nie chcia uzna


e inni te tworz
zamknito go wic w wizieniu
zwanym muzeum.

lekkie dotknicia rk
wystarczyy dla stworzenia arcydzie
104
silne uderzenia
zniszczyy kade z nich.

ciesz si chwil
i kadym zdarzeniem
powiedzia artysta
kiedy go zabijano.

sztuka to ycie
kady jest artyst
wszystko jest inspiracj
dzieem i wracaniem.

---
palma z wysp gorcych
staa si cznem
wprawny podrnik odwiedza kochanki
noszce tylko proste sukienki wok bioder.

---
kat przynis topr
uderzy, niszczc pie
tak wyci las
tak zarabia na ycie.

---
a po wielu latach
drzewo sprchnieje
ach, jak cudownie by byo
spon raone piorunem!

---
blisko drzew, cigy dotyk
wojna midzy imperiami
kochankowie spleceni tak,
e nie mona ich rozdzieli.
105
---
jest w drzewach potencja
zapaka wywoa poar
gar nasion uniesionych wiatrem
stworzy nowy las.

---
awki i krzesa
zdaway si tworzy komplet
cho pochodziy z rnych fabryk
i z rnych lasw.

---
drzazgi ukazay pole bitwy
tartak upad
wymylono co doskonalszego
ni drzewo.

---
pewnego dnia ptaki
uwij w koronie drzewa gniazdo
a piew ich bdzie
najczystsz mantr.

---
korniki pisay swoj ksig
yjc kosztem struktury pnia
korytarze pene mioci
zachwyciy niejednego poet.

---
drzewa cite tak atwo
posuyy tylko za rusztowanie
prawdziwy budynek
stworzony zosta z kamienia.

106
---
stare drzewa opowiadaj histori
szumem lici, gazi skrzypieniem.
przechodzie zauwaa tylko urywki
sam stajc si jej czci.

---
drzewa z lasu straciy indywidualno
ale te stojce gdzie w polu
i tak im zazdrociy
kiedy samotnie zmagay si z wiatrem.

---
najwysze drzewo w okolicy
stao si drogowskazem
pozwalao odczuwa
e ju si jest blisko.

---
w czasie wit modziecy wyrywali drzewka
ukazujc jacy s silni
biada jednak temu, kto porwa si
na zbyt mocno ukorzenione.

---
kiedy cinali drzewo zwane filozofem
z racji pochylonej sylwetki
ono zastanawiao si, czy pjdzie na opa
czy wemie udzia w tworzeniu ksiek.

---
skamieniae drzewa
przypominay o zaginionym gatunku
dzieci w muzeum
wolay patrze na inne eksponaty.

107
---
artyci to gupcy
chore psychicznie lenie
niejeden chciaby co zrobi
ale jest artyst.

---
widziano biegajcych
artystw nowej sztuki
zderzali si gowami
ale iskry nie powstay.

---
pewien artysta
pewien by swojej racji
niestety uwierzono mu
dzi wszyscy cierpimy.

---
pracowito przydaa si
kiedy twrca pozna prawd
jego uczniowie dzielnie
przepisywali puste literki.

---
mimo wielkich funduszy
dziea nie powstaway
krl zatem zasponsorowa chopcu
nieszczliw kochank.

---
kiedy otworzono szko
dla artystw
wysyano tam artystw
i marnowano.

108
---
artysta, ktry nie tworzy dzie
by zbdny krlestwu
ale nie niszczono go
bo przynajmniej nie szkodzi.

---
pojedynek artystw
przycign tumy widzw
a oni umwili si
jak przej do historii.

---
artysta nie mg
znale wolnoci
odrzuci sztuk i mu si udao
jednake nie by ju artyst.

---
dziki sztuce mona zapomnie
std sklerotycy powtarzaj
stare dziea
niedokadnoci nadrabiajc braki.

---
zbyt nowatorskie
jest ycie artystyczne
i zbyt tradycjonalistyczne
w kadym razie pozwala myle.

---
artysta denerwowa wszystkich
artowa i oszukiwa
przygotowa ich przez to
na spotkanie prawdziwych kamcw

109
---
twrca nie chcia uzna
e inni te tworz
zamknito go wic w wizieniu
zwanym muzeum.

---
lekkie dotknicia rk
wystarczyy dla stworzenia arcydzie
silne uderzenia
zniszczyy kade z nich.

---
ciesz si chwil
i kadym zdarzeniem
powiedzia artysta
kiedy go zabijano.

---
sztuka to ycie
kady jest artyst
wszystko jest inspiracj
dzieem i wracaniem.

---
stoj na dachu
nade mn wojna
piorunw z ziemi

---
zamknem oczy
sucham ssiadw
rozumiem sowa piosenki

110
---
artysta jest pijany
tumaczy mi
dziea ktrych nie stworzy

---
podgldamy przyjacik
kiedy si spotkamy
bdziemy gotowi

---
zwiedzam galeri
labirynt
chc je

---
poeta mnie oszukuje
sam wol szuka
moe o to chodzio

---
jem winogrona
prawie wszystkimi zmysami
koo mnie siedzi kobieta

---
haas
piknieje
gdy mija

111
---
teksty wyjustowane w lewo
to po prostu wiersze
widz artyku matematyczny
- bardzo osobisty
z nazwiskami, dum i humorem

---
by sobie raz profesor stary
ktremu niy si koszmary
widzia on we nie swoim egzaminy
ktre zdawa chciay wci pikne dziewczyny
a e adna z dziewczt pyta nie umiaa
to egzamin trudny powtarza musiaa
pan profesor grony na swym egzaminie
wsadza bowiem ptaszek kadziutkiej dziewczynie
a kiedy si ju zabrako staremu
wtedy trzeba byo ptaszka liza jemu
gniewaa si ona i gniewaa Rada
panie profesorze, to to nie wypada
ale pan profesor, gowa bardzo tga
dobrze wie co robi, do majteczek siga
bo nocka jest krtka, a we dnie wci nuda
czego wit da nie chce, to we nie si uda!

---
mylaem o napisaniu poematu Flaki
ale chyba to nie jest zbyt wzniosy tytu
ciekawe czy kto chciaby wiedzie
co myl i co robi
kiedy kupuj i jem to chiskie danie w Rzeszowie.

112
---
chciabym mie fotografa
co zawsze ze mn jest
on wszystko zapamita
on wszystko dobrze wie

gdy bior aparacik


by cykn par zdj
to widz go znw w rku
i schowa go mam ch

czy umie kto mi zdjcia


wci cyka z uwielbieniem?
tak pikny jestem dzisiaj
- na zdjciach si nie zmieni.

---
pokaz mody prowadzia
teksty wszystkie tam czytaa
ze mn na kolonii bya
do drugiej liceum zdaa
W Wabrzychu do szkoy chodzi
i tam wci w siatkwk gra
ale to jej nic nie szkodzi
ona adna buzi ma
Wiec Marzenko bardzo mia
yj nam dugo, yj nam zdrowo
a jeli wyjdziesz za krla
to bdziesz pikn krlow

113
---
Obserwuj efekt halo
dziewczynka biegnie po trawniku
pochylam si nad parapetem
studenci nie przyszli na zajcia.

ul popycha rower
za cianami prowadzone s wiczenia
nic si nie dzieje, halo zanika
wanie przeleciay dwa ptaki.

Czy kto mi uwierzy


e tu byem
i e byo
tak jak mwi?

---
Kto zmierzy
e ideay s krzywe
zaczto masowo burzy pomniki
to ja mierzyem
ja
- stawajcie na cokoy!

---
Na wolno czeka Polska
w niewoli watykaskiej
cierpi, ale samo
wyzwolenie si nie stanie.
Potrzebne s sia, szczcie
i twoje zaangaowanie.

114
---
niy mi si pikne rzeczy, prosz pana
najpierw zabilimy tyrana
potem zgwacilimy crk krla
nastpnie bya rze oglna.

Smak to rzecz skomplikowana, zmienna

piem mid piastowski


i by pyszny
a potem, kiedy znowu piem
mid piastowski, by ohydny.
u ciebie piem herbat
i bya pyszna
a potem, kiedy znowu piem
u ciebie, bya ohydna
Herbercie, z grobu wsta,
odpowiedz

---
Postawiem na wierszu kubek
to te si nadaje na wiersz
pjd na gr
czy bdziesz pisa?
Bd pisa.

---
Nie dajcie si oszuka
bajkami
potem nie bdzie ju nic
to tylko iluzje

115
---
chciabym pisa, malowa, komponowa
by wydawc moich wasnych ksiek
jestem
jestem nieszczliwy

---
porwnaj swoje nieszczcia
z nieszczciami wikszymi
jakie nieszczcia
obiektywnie nic nie ma
ale ja ju nie mog
tak robi co nie jest moje
traci czas na suenie zodziejom

---
Budz si dziki pracy
kochaem ci, pikna Pani
ojej, to znowu wraca

---
porzdek przyprowadzi soce
zainspiruje prorokw
Prawo jest obce ochrzczonym
nie wierz, ich oczy zamknito

---
idioto!
przecie ja nie jestem rzemielnikiem
szukaj arcydzie
(jak do psa) szukaj!

116
---
zanim si spostrzeecie
ju bdzie komunizm.
I to jest
prawidowa kolejno.

---
Nie zdziwcie si kiedy bdzie zgoda
to bdzie mj pomys, nie producenta
nawet jeli znikn na horyzoncie
nawet jeli o was zapomn.

---
Przed sm wieczorem zaczli si schodzi
zamyleni pogodni uprzejmi.
Do maego kina, gdzie poeta mieszka
i gdzie lektor jest biletw sprzedawc.
Po mojej prawej krzeso czarne i zimne
po lewej ciepe ze skry.
Tu mnie zrozumiej, tu razem
mody ze starym, biedny z biedniejszym
o odbudowie miasta budynkw, ludzi i myli
rozwaania pocz.

---
Tego spojrzenia nie zapomn dugo.
(wchodzc na Unter den Linden, noc)
Ale kiedy niestety zapomn.

117
---
kiedy jak byem may
i zbiem mieszkaniu dziadkw szyb
szklarz powiedzia
e nastpnym razem
przyjdzie pan z kos
i utnie mi gow

nastpnym razem
czekaem zaczajony
ze scyzorykiem

---
W jednym kominie
spon twoje koci
a w dwch moje*
bo jestem sob
i kim kto tworzy nowe wiaty.

Nie rozumiesz i nie zrozumiesz nigdy.


Patrzysz okiem danym przez boga.
Czy jestem bogiem ja?

*w Miskolc by komin, w Hastings dwa.


byy dla mnie wskanikiem kierunku.

---
Margines stworzy spoeczestwo
to ten czowiek
wyznacza norm
i chocia jego kwiaty
to chwasty
daj tyle samo pikna.

118
---
fioki s moj poezj
ulatuj co chwil
i nikt ich nie widzi

---
dzieciom podano
smaczn trucizn
dlaczego nikt ich nie broni,
nie wyciga na ludzi?
jak to nie wyciga?
przecie jest smaczna!

---
zapomnijcie
rozkosz bya zudzeniem
te sodkie sowa
byy aktualne
ale tylko w czasie kampanii

upojenie seksem

czy jest Ci dobrze?


tak, rozpywam si w rozkoszy

jakie sowa s bliskie Twoim odczuciom?


nie ma takich sw

w takim razie bd caowa


i nie ma wiata poza nami

cieszmy si sob

119
---
osobne drogi
miech, konwersacja
szukali si nawzajem
w azience i w piwnicy,
tam, gdzie zwykle si kochali.

---
karabiny maszynowe
opieram o szaf
otwieram drzwi,
upadaj.
rozstawiam je na trjnogach
ja jestem trzeci nog
pokrywamy dokadnie lini brzegow
bdziemy gotowi na nieprzyjaci
wychodzcych z morza.

---
A kiedy opucili mnie towarzysze
staem samy, dzielny
dumny i miay
chciaem walczy jak za dawnych lat.

Ale nie jest celem walka


tylko zwycistwo.

---
teraz jest spokj
ale wczoraj
taczyy dziewczyny
strzelay dziaa
zostay papierki i ciaa
do posprztania
120
jeste listkiem

jeste listkiem
spadajcym w spokj
podnoszonym ciepym wiatrem
czujesz pieszczoty
i deszcze
dzieci zbieraj Ci
eby oglda prawdziwy kolor

jeste czowiekiem przesyajcym umiech

wsta i spotkaj czowieka


jeste czowiekiem
przesyajcym umiech
promieniujesz wspczuciem,
podziwem i szczciem
jeste sam

jeste now chwil

przebud si
jeste now chwil
a soce Ci kocha
i kady piewajcy ptak
jeeli nie ma soca
stwrz je
a jeli ptakw nie ma
zapiewaj

121
jeste nauk

jeste nauk
uczysz si
jeste tym, kogo poznaj
zatrzymaj si
zastanw
i id, nauczaj

jeste wielka/wielki

Twj potencja jest wielki


masz talent
twrz arcydziea
daj si podziwia
ulepszaj do
ktra tworzy

jeste gorc law

jeste gorc law


denerwujesz si i niszczysz skorup
wybuchasz, a nikt nie obliczy kiedy
jeste czerwieni i granitem
jeste energi i jej ujciem

jeste patkiem niegu

jeste patkiem niegu


pord patkw
bia i ochraniajc
przed zym wiatrem

122
jeste ptakiem

lecisz
wzbijasz si
przez chmury
docierasz do pikna
rozgldasz si
dostrzegasz przestrze
w nieistnieniu

---
kultura z nieznanej wyspy
wydaa poetw piszcych duo
i niedbale
ich wiersze suyy jako element wit
albo jako dodatki do gazet

---
w tym kraju poeci tworz w maskach
wcielaj si w role wieszczw
albo pouczajcych urzdnikw literackich

---
pny okres twrczoci
poetw z dynastii piszcej bambusami
zagin w niepamici
i nikt ju go nie przypomni

123
---
poeci zaoyli si
kto zdobdzie wicej sawy w wiecie
wyjechali ze swojego kraju
i such po nich zagin
ci, ktrzy przeyli
ju uznawali si za szczliwcw

---
minister innowacji
rozkaza poetom swojego pastwa
wprowadza nowe formy
i odkrywa nowe moliwoci
nowa poezja zachwycaa
i wszyscy byli zadowoleni

---
pastwo pnocne
zachcao poetw do tworzenia
na tematy przystpne
i znane wielu ludziom
szkoda

---
w pastwie syncym z praktycznoci
lekarze zalecali pisanie wierszy
niedoszym samobjcom
i rzeczywicie,
wiele problemw zostao rozwizanych!

124
---
w krainie nad rzekami
poezja miaa tylko zachca do rwnej pracy
std poeci przede wszystkim
wiczyli gos
a ich symbolem by bben

---
w zimie poeci wyjedali
do sonecznych krain
przysyali w listach
opowieci antydepresyjne
a po powrocie opowiadali
e wszyscy powinni co jaki czas wyjeda
pastwo przestao sponsorowa wyjazdy poetw
ale zorganizowao cay system biur podry

---
poeci stali si kronikarzami
notowali co si wydarzao
zauwaali zmiany
zapisywali nastroje
dziennikarze chcieli zakaza poetom dziaalnoci
na szczcie nikt ich ju nie sucha

---
w pewnej krainie tpiono poetw
za zabieranie atramentu
i niszczenie papieru
poeci od tej pory piewali swoje wiersze
a kraina zamienia si w puszcz

125
---
krl sprbowa zosta poet
przez co pastwo zaczo by bardzo le rzdzone
od tej pory poeci traktowani byli jak wczdzy

---
wybitni poeci o ktrych nawet nie usyszysz,
bo ich kraina jest zbyt maa
kade z dzie
napisanych ich piknym jzykiem
pozostanie w cichej dolinie

---
badacze odkryli kilka tekstw
o ktrych trudno byo co powiedzie
chocia kocwki linijek byy podobne
wic chyba to poezja

---
zlot poetw pastewek nieznanych jzykw
uchwali tumaczenia i wzajemn promocj
dziki temu poeci stali si znani
ale te musieli duo podrowa

---
w znanej krainie
poeta utworzy nieznan krain
unosi si gdzie na horyzoncie
oceanu niezrozumienia

126
---
pada nieg
napisz o tym wiersz
albo nie
po prostu rzuc si
i bd bawi

---
jak atwo zostaem zapomniany
nikt mnie nie zastpi
zostaa luka

---
Rzyga mi si chce
bo zobaczyem McDonalda
w rodku miasta
McDonalda bez twarzy
zjadem w McDonaldzie
i rzyga mi si chce

---
wystarczyo jak popatrzy
a gobie uciekay

---
(czekanie pod budk telefoniczn
nikogo wok. nagle przychodz
kolejka. odchodz)

127
---
co za kicz. tum depcze
potrzsa rk rka sztucznie zakochanego
bo taka moda.
twarze malarzy - to nie malarze
sprzedawcy w malarzy maskach
gotowy kolor nie patrzc na nic
w gotowy uo wzr

---
wyobraam sobie rne krainy
a jeli wyobraam sobie rne
to s pord nich i pikne
i nieszczliwe
mj towarzysz wyobraa sobie
tylko dom rodzinny
zaraz wybiegniemy z okrzykiem
zwycistwo

---
ze wszystkich stron
mam nienormalnych ssiadw
stoj w korku
a autostrada jest wielopoziomowa
w dodatku nikt nie wie w ktrym kierunku jecha
kazano mi zamkn oczy
i wsadzono do maego pomieszczenia
ktre wiruje w rytm muzyki sawnego kompozytora
to podobno jaki eksperyment
tylko nie wiem czy badaj przyczepno moich butw
czy gust przecitnego suchacza

128
---
Most w Pradze
dopiero rano, gdzie w szczelinie
midzy staromiejskimi domami
ci ujrzaem. nareszcie jeste pikny
bo cay mj.

---
Kalendarz rodzinny
Kadego dnia kto umar
albo w kim si zakocha.
Czy warto pamita?
Czy warto by pamitanym?

O Poezji

Poezja jest zbdna, i nie pomaga.


To tylko ciar, dowd na niedoskonao.

Kto to czyta, powinien zaj si czym poyteczniejszym,


A kto tu nie dotar, ten jest nic niewart.

---
kiedy bd stary
ju jestem stary
kiedy bd mody
ju jestem mody
kiedy bd wielki
ju jestem wielki
kiedy bd sawny
no c, tego wci nie mam.

129
---
a gdyby tak spojrze na wszystko obiektywnie
z dystansu
jak z pocigu, ktry sam oddala si od siebie

tchn we wspomnienia starca


blask niezaistniay
z powodu braku wynalazkw

nie moich,
ja nie jestem winien
to przyroda zawinia, przynoszc susz

---
w soneczny dzie
atwo zobaczy pikne dziewczyny
nie zatrzymuj si na jednej
zaraz bd nastpne

---
wiersze po chisku
czytane na gos

ko-cham-ci mi-siu
a-dna po-go-da

i tak dalej

---
w poezji jeszcze nic nie byo
to co wy robicie
to jest tylko onanizm
nie mwi e to co zego
ale zdajcie sobie spraw
e ta piaskownica jest maa
130
---
odgosy
odgos beknicia
odkrcanie kranu
strumie wody
mycie rk
mycie szklanki
picie wody
beknicie

---
signijmy do rde greckich
do komedii
do zabawnych historyjek
do najgbszych treci
i odczuwania samotnoci filozofa

---
alvaro de sa chcia uciec od sw w poezji
a my wracamy do sw, do ich pikna
kiedy id i patrz
na soce - spojrzaem wprost
i na ludzi noszcych siatki pene
drobnych towarw
i na flagi, ktrych nie ma
bo s same maszty
czekajce na zawody
ktre si nie odbd
to wiem
e opisuj je sowami

131
---
patrz na forsycje przekwitajce
patrz na kawaek folii
ktry wyglda jak ogon psa
na kobiet
(dlatego na chwil przestaem mwi)

---
niebo stao si adniejsze
soce wieci mocno jak na t szeroko geograficzn
jest koniec kwietnia
niedugo kilka dni wolnego
a ja zamiast pisa naukowy artyku
marnuj czas
chocia czy da si marnowa czas
kiedy jest si poet?

---
jest prawie lato
a widz stok narciarski
a ja wyobraam sobie pdzce gromady
zasypane niegiem
szalony rowerzysta przemyka koo nas
patrzy gdzie daleko
na szczcie mia kask
gwarantujcy niemiertelno
przynajmniej przez jaki czas
moge to wszystko narysowa
ja bym nie zdy
bo rce mam zajte szczciem

132
---
dentystka dokonaa wypenienia pustki
ukazaa jaki jest sens
zagldaa do rodka dziury
a ja odpynem
ufajc dowiadczeniu

---
podniosem przyrzd do wicze
szok
lepi si
jest zakurzony

jak do tego mogo doj?


kiedy zgubiem ideay?

wytr i bd mody

---
Wiersze wywoujce:
- strach
- podniecenie
- wymioty
- smutek
- zdenerwowanie
- oburzenie
- zaciekawienie
- rado

133
---
Wiersze odrywajce od:
- przyjemnoci
- mylenia
- pracy
- mioci

---
Wiersze korygujce:
- pogldy
- wierzenia
- gusty
- wyobraenia
- wychowanie
- nawyki
- preferencje
- zapatrywania

---
Po co jest w ogle poezja?
- indywidualizuje styl autora
- zachca do uczenia si jzyka
- pozwala poczu ciekawe nastroje
- mona j piewa

---
Poezja stworzya:
- nard
- jzyk
- donosiciela
- wydawc
- pretekst do spotka
- czytelnika

134
---
Bez poezji:
- jest normalnie
- jest nudno
- nie ma finezji
- jest proza
- da si y
- obd si inne sztuki
- chleb bardziej syci

---
Zaczytany czytelnik:
- wpad na sup
- zrozumia siebie
- wyczy si z marnoci
- by ksiciem ksiki
- smakuje jak piernik

---
Dla zdrowia:
- stosuj poezj tylko raz w miesicu (w czasie peni)
- czytaj poetw z odpowiednich epok
- pisz poezj w czasie nieodwzajemnionej mioci
- a tym bardziej w czasie mioci odwzajemnionej

135
dlaGosi270115r.O.

Dostrzegam wasn gupot


e zachwycam si za mao
siedz w pracy i czuj
e gdzie niedaleko przechodzisz

Kocham Ci i wyobraam sobie


e cauj Twoje pikne donie
i ju od samej myli
czuj wzruszenie i ciepo

Mwi gupoty, myl gupoty


zaniedbana jest kada chwila
ktr mgbym powici Tobie
a nie powicam

Pyniemy po oceanie systemu


nasza deczka jest centrum wszystkiego
horyzont chce przeraa, ale kiedy czuj Twoj blisko
skupiam si na naszym szczciu

Co nas czy i co pozwala by sob


co nas wzajemnie uzupenia
i zachca do budowania
to jest rodzaj mioci przez nas odnaleziony

Przeplatamy si i wspieramy
uczymy si i nauczamy

Zachwycam si Tob
kade Twoje spojrzenie jest dla mnie szczciem.

136
---
Sztuka miaa by mistyk,
a staa si drog
po krainach, gdzie nie rozumiej.

Dziea niedostrzegane
pokrywaj si warstwami gleby.
C, dobrze e nie chodzi o saw.

zabijanie myszy

Byem w raju, biegalimy po kach


soce i radio wyznaczay pory snu.
Tworzyem rzeby peen entuzjazmu
kiedy pikne ycie wyszo mi naprzeciw.

To bya mysz.
Nie wiedziaem jak zareagowa,
zapytaem kochanki.
Kiedy wrciem, mysz ju si schowaa.

Najpierw zaoyem puapki,


eby potem znale zgniecione ciako,
zamane jakby go w ogle nie byo.

Trzsc si z nienawici i fanatyzmu


wyrzuciem trupa daleko, na gazecie.
Potem poszukiwaem samotnoci i towarzystwa.

Pytaem napotkanych osb, czy dobrze zrobiem.


Usprawiedliwiali mnie,
mwili o obronie gatunku,
i e ssiedzi uywaj trutki.

Zrobiem sobie prymitywny bben


i uderzajc krzyczaem:
137
Mysz nie yje, Popiel gr.
Tak powstaj obrzdy, i nie ma tu nic dziwnego.

Doszedem do wniosku, e byo to potrzebne


i e poza jedynym spojrzeniem
prosto w oczy
nic nas nie czyo.

Nastpne dwie myszy sprztnem bez emocji


teraz znowu czuj dreszczyk, ale tylko dlatego
e czekam a te ze strychu, co syszaem w nocy
zapi si na ser. Na chleb nie chciay.

robaki dionizyjskie

Dawno temu poyczyem od cioci gsior do wina,


zupenie nie chciaem, ale tak wypadao.
Podwiadomie wybraem wolno,
gsior pk, przecinajc cigno w palcu,
std nie jestem skrzypkiem.

Ale po kilku latach wrcia mi ch na robienie wina,


a tak w ogle, to jak robilimy dawno temu
testy na zainteresowania,
i kim powinnimy by w yciu,
to mi wskazao na przetwrstwo owocw.

Zrobiem wino w dwu gsiorkach,


w jednym dziesiciolitrowym,
a drugi da mi kolega,
ten z ktrym dawniej te robilimy wina.
Jeszcze zachowaa si jedna butelka
z dawnych czasw,
moe kiedy bdziemy mieli co czci.

Spotkamy si po wojnie, powiedziaem.


138
To mia by art, ale wygldao tak,
jakbym co wiedzia.

I ten kolega mwi, e pewnie znowu


nie dochowam warunkw higienicznych,
e bdzie za zimno albo za mao cukru.
A ja ju nie lubi zbyt sodkich win.

Wina stay w azience,


potem przeniosem je do salonu,
kiedy zbliya si zima,
w salonie jest najcieplej.

Wtedy zauwayem, e w gsiorku s robaki.


Takie owocowe, nieruchliwe, pewnie pijane.
Mona wyla, albo pasteryzowa,
doda nowe drode,
ja jednak nie zrobiem nic.

Wino jest pyszne,


w dodatku otacza je legenda dla odwanych.
Kiedy jeszcze poley, bdzie niesamowite,
Vino de Mlino.

surrealizm

ujmuje wiat w swoich wasnych ramach,


zaprzeczajc temu co prawdopodobne,
ukazujc dziwne i nieprawdziwe

dziadkowi wuja mojego wieloryba


ni si sen o nie snu
dlatego lepiej bd mi wierna
ksiniczko prawdziwego udca

139
kubizm

ukada obraz przedstawiajc przy pomocy bry

ja-teraz zastawiam puapki


na siebie-jutro-rano,
kiedy wstan.
bd mia tyle na gowie,
moe uciekn,
moe stawi czoa.

monumentalizm

wskazuje wielko, patos, wspaniao i geniusz

Unie si, olbrzymie Narodu!


Wydobd Myl i Dziaanie!
Wiele w nas si, uwierzylimy,
Prowad!

konstruktywizm zmiennociowy

korzysta z przetworze, powtarza zmieniajc

nie lubi nocy bezsennych


nie lubi nocy bezsennych
nie lubi nocy bez-sen-nych
nie lubi nocy bezsennych

140
impresjonizm

notuje wraenie, jest delikatny i nietrway, ceni chwil

spoglda na mnie
ksiyc w peni
nadal spoglda
kiedy czytelniku
oywiasz te literki
widz chiskim tuszem okrelony
ksiyc malutki i daleki

koloryzm geometryczny

dba o kolorki dziecice,


proste formy geometryczne,
uywa akzentw

czogiem jest mj umys


co czoga si wspaniale
po suchej ciepej ziemi.

obejdzie ziemi wok


szukajc prawdy
penej dziecicej szczeroci

141
metapoezja
wskazuje jak tworzy poezj, jest potencjaem

przysowia o mdroci
prawdzie, mioci, rodzeniu si, mierci
dorosoci, rodzinie, wiedzy, normalnoci, nudzie
sztuce, jednostce, zbiorowoci, przyjemnociach
wyborze, zdrowiu, przyjani
rodzaje ludzi i ich cechy
reguy postpowania
i dalsze przysowia
o fanatymie, rzdzie,
oszczdnoci, lenistwie,
uporze i sownoci.

merz

z wierzchu wkada litery merz do obrazu, niesie znaczenia

w przypadku nierwnowagi
same wrciy do mnie komentarze,
a pierwszy wybrany werset
doskonale radzi i uspokaja.
nie sta mnie MERZ na mae walki,
musz czeka a las powstanie.

ostinato

jest powtarzalnoci, uporczywoci

antylopatak antylopatak antylopatak


antylopatak antylopatak antylopatak
antylopatak antylopatak antylopatak
antylopatak antylopatak antylopatak
antylopatak antylopatak
142
dadaizm

bekocze bez sensu, znajduje ulg


skadajc to co do siebie pozornie nie przystaje

bli bli bli dzidziusiu


ty bdziesz inynierem
lekarzem, policjantem
tju tju tju
nauczysz si wszystkich jzykw wiata
mli mli mli
kli kli kli
prawie wszystkich jzykw

neosocrealizm

dba o wraliwo spoeczn, nie jest zakamany, ceni prac

Spojrzenie z kosmosu
w kosmos ludzki
przywoao dziewczyn,
ktra stracia mio dziki pracy.
Praca wspaniale zalepia
nieszczcia i nierwnoci,
ycie przeszo
a z nim prawdziwe problemy

dodekafonia

nie szuka odniesie, ukada dwiki jako rwne sobie

dziecko bije dziecko


a dziecko bije dziecko
dziecko robi dziecko
a dziecko robi dziecko
143
neoklasycyzm

odnawia to co pikne w tradycji, dba o kunszt i form

las zatrwoy si i wzruszy


letniej burzy widokiem
rozpezy si szelesty i krzyki

las spokojny i powany


odwrci wzrok od przeszoci
schowa w cie cierpienia

fowizm

ceni wolno, ycie, prostot, dziko

co za gupota
napdza bdy
mojej czci ludzkoci

kawa to wybawca
ale lepszy jest
zimny prysznic

abstrakcjonizm

jest wolny od odniesie do rzeczywistoci,


nie jest symboliczny

sprawiedliwo
nieskoczono
czas

144
ekspresjonizm

dba o wyraanie uczu, uzewntrznianie nastroju twrcy

czerwona rado jest we mnie,


topomaraczowa
czujesz? po rk na sercu
znasz widok przecitej brzoskwini
tak, na moim sercu.

Dnia pewnego

Pewnego dnia profesor


co stare ksiengi studiowau
powiedziau:
Wiem, co czuowiek.
A bibliotekarz,
Co znau takich
zapytau
Ale co nie suyszauem.
Wieucej profesor nie czytau.

ABC

Twoja mac,
jak to grzecznie wyraziu poeta
drugi, co mu ucieku duugopis
dosuyszau (do bo niego) i skonau
mimo rze zupeunie niewarto byuo.

145
---
Peune uez oczy twoje
Wiencej powiedzou,
nirz nauki w szkouoch.
Spokojny, pogodzony, czekam
jak ci co jurz dawno odeszli.

---
Przemyslenia
godne malca bez skazy.
Jak owca w mokrej weunie
jak owad co na wierzch nie wypeuza
byubum bez ciebie.

---
Dosuownie szczotkou posprzontac
umysu muj,
by nie zakuadac
czapki
stosownie do pory.
Potem strzonsnouc wiatr,
przez chwileu pomyslec...
Ach ile bym zrobiu.

---
Przepraszam, Ja naprawdeu
nie wiem o co tam chodziuo.
To nie ja byuem
Za tamto braw mi nie bijcie
i nie tylko braw.
Ja nie zasuugujeu, nie rozumiem.

146
czas rowerw

nagle zaprosili mnie na zabaw


Roman wyjecha wic trafio na mnie.
byo pysznie, zachwyt nad modoci
roztopienie si w smakach i dwikach.

gospodyni za jaki czas naprawiaa rower


przysza, opowiadaa e miaa wypadek,
poprzedni rower zupenie rozwalony
pniej kupia kradziony
(uywaa hiszpaskich sw,
to dodawao kolorytu).
Roman mwi e kiedy jego rower ukradli
to zaraz znalaz na ulicy bardzo dobry.

potem na drzwiach kuchni powiesili karteczk


dzikujemy e przyszlicie,
cena trzy euro pidziesit.
czy my te mamy wywiesi karteczk?

---
Postanowiem si wyalienowa
dzisiaj zrobiem dwiecie szedziesit pompek
nie odbieram telefonu
nawet umwionego
co za wspaniae uczucie wadzy.

Ale dae si nabra


zrobiem serio tylko dwadziecia
a telefon by guchy.

147
---
Ostatnie dni kilka
przed wojn
nie zostao zrozumianych
przez aktorw.

Ja, wtedy sufler i reyser


nie potrafiem ich przekona
do miowania.
Aha, byem wtedy te
wszystkowiedzcym krytykiem.

---
Podzielam zdanie
i rozstrzelajcych
i rozstrzelanych.

Rozumiem i nie wybaczam


przeklinam i zakazuj.

Tak sobie zakazuj


wskazuj
wymylam zabawy.

---
Moje serce wtedy bio dla ciebie
a kiedy widziaem pikno, to bya ty.
Umiechnij si do mnie,
pozwl usysze sw melodi.
Czy raczej mam ni samotnie?

148
---
Jestem kostk brukow
szecienn, pen siy.
Mam niezmienne towarzystwo
myli i uczucia.
Jestem kul gradow
w gorc pogod
w locie jeszcze zmieniam si
w spenienie ycze i ratunek.
Jestem przepowiedni jestem zapowiedzi
chwasty umiechaj si do mnie
podaruj gar kwiatw bez nazwy
ludziom i morzom.
Dlaczego jestem drzewem
co unosi gniazda i wstrzymuje wiatry
czy nie jest trwalszym pomnikiem
dom albo ulica?
W domu kino zao
zaprosz starcw, dzieci i onierzy
reszcie ulic podpowiem
ulic tworzc wiat i prowadzc do wiata.

149
---
Jak wspaniale szerokie
jest moje ko
bez ciebie pizdko.

ha ha haha
ha ha
hahahaha ha

Nie, kochanie, koteczku


nie denerwuj si
przecie nie miaa tego czyta.

ha ha haha
ha ha
hahahaha ha

---
dajcie mi jabonk
a wyrzebi serce
na kadym jabku
schowam skrawek myli
pozwl si oszuka
nakarmi zatrutym owocem niewinnoci

---
Nie mam kobiety wic cierpi
cierpi wic zachowuj si le
zachowuj si le wic nie mam kobiety.

Ale obiektywizm nie jest cech ludzk,


wic id poszukiwa nieuczciwoci.

150
---
Rakieta ju leci
moesz tylko sterowa kierunek
lecz nie zatrzyma.
Nawet jeli chciaby rozbi
to w pustce nie ma o co.

---
Zacznij od litery a.
Przede wszystkim, obrut kuuka
Musi byc w prawou stroneu.
Podpowiem, rze najlepiej,
Rzeby zakrencona laseczka
Wychodziua wprost
z tego kuuka.

Jesli nie wiesz


Jak wyglonda a,
Postaraj sieu powtarzac
Za starszymi od siebie.

---
Ukryem czowieka
za liter Alef.
i za inn, ktr, nie powiem

ukryem czowieka
za liter alef

A tam ju drugi by czowiek.

151
---
Dotyk, na dotyk tydo,
do dotyku wosem i pwosem
kaprysem i dmuchniciem ciepym
W nadmorza dzieckiej ciszy

sysz, lec co sysz


ni nic nie naley
ani nie pragnie
wargami czy rem, co twarzy.

---
Malijkumaji
jujmallij jji malmali kalumli
alikjallammij alklim
alklim alklim
a llajkli ijlkallaj ijkkallaj
ajkikaj lajlli lilaj

ajllilaj kallijkummali
kalimmalli jlammajli
kalijlammi jlamajli

---
brtp
brtp brtp
prbt prbtrtbr
tprtbrttbrtprp
p prbrt brtrb brtr

152
---
sull
lasul sull
lasul
lullu susu
susul
lasul sul
lasul
susull susull

---
Wymylaj zasady
gier np kka i krzyyka
kto wygra
rne warianty wygranej.
powikszanie iloci pl
i wiele innych.

---
ycie na jednej planecie
to koszmar.
Jedna to stanowczo zbyt mao.

Pord ludzi w wiosce mojej,


starych mdrcw
czuj si stanowczo bezpieczniej.

153
Czarownik

Kady imi nosi


albo dwa abo tysic
nawet nieistnienie

Barw, drzew kochliwym szumem


pozosta wrd ywych.

---
We abalona, uwaaj
na muszle, przecie
w nich bdziesz jad.(jada)
Wycignij miso z muszli,
sma i potnij na plasterki
u w zygzaki.
po na to ogrek
dodaj czosnek
podawa z wdk, gorc.

Ubij wou, dodaj


wiee warzywa,
mona gotowa na dworze.
u ostr papryk
na seler.
maso zmieszaj ze
specjalnym sosem.
uywaj kury, ryby
lub grzybw.

Upij piwem wink,


dodaj sake
polej winem naczynia
sypnij sol, jeli
si rusza.
oderwij przykrywk
154
potrzsaj a do
uzyskania koloru.
potnij zgodnie
z gruboci.
ogrzej w oleju.

Sodkie ziemniaki
polej pynnym cukrem.
dodaj komstarcza
uwaaj na yki.
przecinij Wszystko przez
sitko, ulep w kulki.
dodaj orzechw, bez
skorupek.

N, patelnia okrga
albo przecinak do
piek, wrzucaj
wszystko do koszyka,
albo syrop z arbuza,
jeli nim nie trafie.
mona udekorowa
kawakami
cytryny.

Ukadajc skadniki dekoratywnie


zalej patelni obficie olejem.
Boczek, plasterek po plasterku,
kad na patelni, posyp
setk przypraw.
Mona doda grzybkw albo jaj.
Ciekawe jest te pooenie na
wszystkim ryu, albo
wrczenie kademu gociowi
jednego jajka.

155
Na hutawce (Isabelle)

Ga przywara do mojej szyi,


pocaowaem soczysty owoc,
A potem we went on a swing.
swing swing
Isabelle, Isabelle...

----
Mwi si nie po to eby zapamita
tylko eby nie zapomnie.

Pielgrzymuje si nie eby uwierzy


tylko eby udawa

A przeklci bd
co suchaj
zasad.

Sowik

Zapiewa sowik na niebie


I wiedziaem,
e Ziemia
do nikogo nie naley

Zapiewa przed mierci


moe po raz przedostatni
A ja wiedziaem wszystko.

156
Noc pod Lublinem

Siedzielimy w pkolu,
jak miosierni zwycizcy
dajcy uciec wrogom,

Siedzielimy przy wujku


a wujek opowiada
tak jak wujkowie mog.

spojrzaem za siebie
i ciemno i czarno
czu byo ranek w oddali,

Ach, wrci do ognia,


do wujka powieci...
Si nie da. Jestemy mali.

---
Ach oby nie skoczy z dziesitego pitra
na ktrym mieszka, pierwszego z piastw.
Myli o nieistnieniu
w swoim terrarium, herbat ogrzewa,
ogrzewa herbat myli o kobiecie
trzymajcej go przy yciu, dajcej ycie.

Ach oby nie skoczy z smego pitra


na ktrym mieszka, pierwszego z piastw.
Dotyka wiatru za balkonem
pluje daleko, prawie w stron nocy
sony to dzie, sona cena owocu

157
---
wymylisz system
straszniejszy ni wspanialszy
gdzie kada dziewczyna
bdzie tylko matk
a chopak kady
zapadniajcym

znajdziesz ksiniczk
podejdzie do ciebie i zmieni myli
wszystko bdzie dalekie
nawet czas, ktry nie moe uciec

linie proste nie s rwnolege


linie rwnolege nie s proste
nie bd dominowa
nie bd istnie
czar zniknie jak zapach perfum
na twojej koszuli

samotno po to ustanowiono
eby nie by pewien swojego istnienia
przegrani s szalecy
normalni nie s wiadomi

pocieszenie

pikna dziewczyna
przyniosa najcieplejsz chwil.
nie bd wiedzia
jak si nazywa
o czym myli
ani dokd pojedzie.

158
---
To ju moja siedemdziesita rewolucja
obalilimy tamtych starych
potem nowych te obalilimy
pamitasz?
Sklerotyku, nie liczysz wszystkich.
To mieszne, ale co, jakby byo prawdziwe?

---
Gdzie czeka znajomy po raz pierwszy spotkany?
moe wstpia w rol dziecka
pchanego przez los?

Graj rwno i adnie,


ku i karz,
du, pozwalaj oddycha,
pozwl pozna,
sob przez chwil pozosta
oddzieli skpstwo umysu
niech instynkt i wyczucie
rzuc promie na oblicze nieznajomego.

---
Por wyznaczay jabka
uderzajce o ziemi
kiedy nadeszo pragnienie lotu w nieznane.
Odejd haasy miast,
wyprbujemy odkryte w ksigach
chwyty i zwody.
Dobry owoc kiedy zdrowy
ten kto pozna smak
mimo delikatnoci.

159
---
Zobacz ile czasu
znalazo si nagle w rkach
kiedy przestaa pracowa i pisa gupoty.
Nareszcie moesz pisa i pracowa!
Ucieky haasy
zostay najprzyjemniejsze cierpienia
twoimi rwieniczkami.
Mwia bdc jednoczenie obserwatork.
Anonim przestraszy ci
donos ktry sama sobie napisaa.
Rady i instrukcje
wzorce mowy, sposoby caowania.
Zakocha si nawet buntownik
kiedy wysza spoza granic.

---
Le pomidzy drzewami
las piewa
aobn pie o wrogach.
Na mojej polanie
szczcie mierzone jest jasnoci soca
odbitego w kroplach rosy.

---
Pikne s kolory dziecice
zielony, niebieski, czerwony.
To papierki po cukierkach
wicej ju nie mam.

160
kompozycje geometryczne

kobiety podtrzymuj prostokty


bez wyjanie,
zmieniajc kierunki.
ustawiaj si miao
tworzc cie
i nie wida wiata dobra i za.

ksztaty uoone z cia


matek z dziemi,
kobiet z dziemi wikszymi.
krzyki zmieniaj kolejno.
koniec.

oko jest odniesieniem


biae paski
zewszd
to nie s nagrody
tylko fakty.

setki trjktw
to prawie moje dzi ulubione
po trapezach
wiele trjktw tworzy spokj
one s potne
wszechwadne i pikne.

bezksztatne geometrycznie
czy nie potrafi uciec?
schematy s pustk i ratunkiem
nieoczekiwanie smaczne.

161
---
szpara
para
przyjemno

---
dziecko widzc kolorowe szmatki
przycza si
maszeruje za nimi

ja patrz z boku
wiem e oni nios mier

---
Nie trafilicie!
Wy obudnicy!
Z waszych ust
wylatuje dym
wasze myli
ukadaj si
w nieskoczone semki.
Bdcie przeklci!

---
podr bya ucieczk
a zapragnem
jeszcze dalszych podry
bez koca, celu i sensu

162
---
haas
ktrego rda nie potrafi umiejscowi
niepokj
otaczajcy mnie i mj miech
nie,
nie jest to mj miech
to miech obcy
w obcym jzyku
w obcym nastroju
nieznanych gier i zabaw

---
mj ssiad wspina si na mur
wyje, bo nie zna adnej sztuki
w ktrej mgby si wypowiedzie
wyeksponowa swoj beznadziej
w ktrej zapomniaby o codziennoci
o piknie wiata
o beztrosce nieprzewidywalnych zdarze

---
ogranicza mnie horyzont
wchodz na maszt
zamykam oczy
i jestem wolny

---
wieczorem naszy mnie muzy
mczyy ciao przez ca noc
odrzucam rafy wspomnie
aby poczu si zwierzcym twrc.

163
---
dzisiaj jest dzie na poezj
unosz si
myl
nie dotykam.

---
siedzielimy w wityni mdroci
szkoa, sztywne awki, nowe ksiki
faszywi nauczyciele
kamali niepostrzeenie
a ja, zamiast doczy do zdrajcw
musiaem broni
wolnoci i czowieczestwa.

---
przysali mi much
eby zmieniaa bieg pira
teraz ju kada myl
ma inny wymiar.
zmierzylimy si wzrokiem
kady robi swoje
ja przynajmniej tak.

---
umieszcz mnie wrd ruin
bd zamylony
siedzia, jakbym by filozofem.
umieszcz mnie wrd ruin
a to tylko dekoracje.

164
---
leelimy obok siebie
dotkna mnie lekko
przez sen
przyjemniejszego powitania nie znaem.

---
turlamy si
jak dzieci
wstajemy
i jestemy doroli

---
Aromat kawy budzi mnie
nie mylaem - myl
nie wiedziaem - wiem.
Dajcie mi napj na sen
dajcie mi napj na sen.

---
Cisza, spokj
siedz w socu
licz chmury.
Nie ma ludzi
wic nie ma haasu.

---
widz wasne oko
ono mnie obserwuje
jest wielkie
pene mdroci

165
---
Pikna i tajemnicza
Pani pomidzy kwiatami
ukazaa mojemu sercu
e warto kocha.

Chc caowa Pani wosy


i sucha Pani marze.
Niech ziele uspokoi myli,
niech poprowadzi szczliwe szepty.

---
Jechaem pocigiem i nio mi si
ach c to by za sen
e zaraz wysid w Szentendre
prosz nie budcie mnie.

---
zioa przypomniay mi
zapach domu prababci.
le czujc caym ciaem
traw, a uk niezauwaywszy
mojego oddechu zmczonego
pywaniem pierwszym tego lata
odszed za swoimi sprawami

---
Okno lustro obraz podaj rnice

166
Moje pastwo

Chciabym eby w moim pastwie


modych ksztatowaa wiedza najwyszej prby
Nie ma recepty na stworzenie
z czowieka czowieka wiadomego
jednak mona dy do profesjonalizmu
poznania jzykw narodw mojego pastwa
wyrobienia mentalnoci zwycizcy

---
Jad rano Lubelacy
jak co dnia
jak co dnia
do Warszawy do Warszawy
bo tam trwa ycie

I wracaj wieczorami
jak co dnia
jak co dnia
do Lublina do Lublina
bo tu ich korzenie.

---
Lubi znajdowa zakadki
w ksikach ktre oddaem do biblioteki.
Znaczy to albo e nikt
po mnie ich nie czyta,
a w przypadku
piciomiesicznej nieobecnoci w Lublinie
to ju nabiera znaczenia prawie symbolicznego
albo kto taki jak ja
nie wyj zakadki czy kartki,
aby wanie takie uczucie we mnie wywoa.

167
---
pytae mnie
ktry klucz bym wybra
mdro szczcie czy zdrowie
przy zaoeniu e nie bd
mia pozostaych
pytae
co bym wybra dla wroga

---
krlestwo w ktrym
zakazane jest patrze na ksiyc

sen

Zapytasz o czym ni morze


roztaczone promieniami soca.
W zakochanym nie pikna dziewczyna
ukada si na dywanie fal.

Zapytasz o czym ni piaski pustyni


owiewajce zagubionego wdrowca.
W gorcym nie dugowosa dziewczyna
zabiera wdrowca na latajcy dywan.

---
Metro Hamburg 21.15 13.10.98

wiat prowadzi
dziwne podchody
z tymi co poszukuj.
Poszukuj pyta
i prac Syzyfa -
w efekcie kocowym.
168
zapach

Rzeka pachnie czekolad


do blu
mdli, i nic nie ochrania
od zapachu.

A mimo to soce
odbija si cudnie,
prosto w oczy.

---
Czuj twoje kroki,
dotyk, w wietrze co list porusza.
Rozgldam si, ale e krtkowidz jestem,
to ci nie ma.

1.
jechaem pocigiem
kiedy dosiado si kilkoro anglosasw
ich rozmowy byy praktyczne, pytkie.
nie byo potrzeby ani nie byo sposobu
jak doczy si do konwersacji
bo o czym rozmawia z kim
kto nic nie rozumie.

nasza rozmowa bya szeptem pochylonych


tamci krzyczeli rozsiadajc si szeroko
wiem e wielu z was si nie zgodzi
ale kto docza do nich
staje si niewolnikiem.

mylaem o duczykach i szwedach


169
ktrzy siedzieli by w ciszy
podziwiajc krajobraz
i aujc czasu na gadanie o niczym
z tym e takie pytkie rozmowy
integruj i pozwalaj y razem bez konfliktw.

rosjanie zaraz by mwili o dostojewskim


a potem wybuchaby ktnia
to jest wanie wybr:
czy zna si sabo i wsppracowa
czy pozna dobrze i znienawidzi.

zepsulicie mi podr
ale widocznie tak miao by
musz znale sposb, aby kultura sowiaska
nie bya sabsza i wytrzymywaa konfrontacj.
chocia w sumie s te plusy bycia mn:
kiedy wy rozmawiacie ze sob, ja patrz przez okno.

2.
(dziewczyna w bieli leca koo mnie poruszya rczk.
powiedziaa jakie pikne psowo
ale kiedy chciaem podej pomachaa e niewane.
teraz wstaa, podchodzi
na biaym tle, pikna i ywa.)
nie byo ciepej wody
jeszcze dwa dni nie bdzie
grzejemy w nielegalnym czajniku
to takie studenckie
dzi modne jest studiowanie dwch kierunkw
my jako teoretycy nie musimy nic umie
chocia oczywicie lepiej byoby
kiedy chcesz pj na spacer?

3.
o! zegarek stan
a w takiej panice go zdobyem
170
tu przed wyjazdem
tata nauczy mnie e nakrca si 10 razy
ale to byo dwa dni temu
nakrciem kilkanacie, eby byo pewniej.
zobacz ktra godzina
czwarta.
nie wierz eby bya czwarta
ani czwarta rano ani po poudniu
znaczy tata mnie uczy jak byem dzieckiem
dzi rodzice w norwegii
siostra we francji
my w czechach.

4.
w sumie to jestem rodkowoeuropejczykiem
odnalazem i poczuem si szczliwszy.
z mojego okna wida pikn maszyneri
takie konstrukcje, co stoj nad kopalniami.
na dole jest trawa
z lewej adne osiedle blokw, z prawej jakie urzdy.
jedzie tramwaj.
w nocy trudniej byo przez to
ale w sumie spao si wietnie.

5.
piem herbat, uniosem mwic enjoy
to bya tajemnica, nie zdrad.
soce na dworze
zachca do bycia zadowolonym
ale kiedy wyszedem na balkon
byo chodno, tyle tu identycznych balkonw.

w holandii w akademiku
s takie same balkony
drzwi i okna zajmuj ca cian.
zestawilimy ka, teraz jest kwadrat.
to monaby przenie do domu.
171
ale u nas jest wszy pokj
tu byyby regaliki, wygodne fotele
a ja bym pi drug herbat.

6.
ktra godzina?
patrz, nie ma zasigu
amerykaski?
francuski
dzwonilimy tu zza granicy
jeszcze si udao
wyjd na balkon
zobacz czy znajdzie
chyba sobie nie poradzi.

7.
to jest tak jak nasze pi zotych
w pocigu ogldali banknoty
i on mwi o australijskich
nie suchaem, ale chciaem zobaczy
takie kolorowe te australijskie.
a to byy czeskie korony
jestem prawie dumny.
korony, troch halerzy
a w rodku jeden euro.

przechoway si w kieszeni
nasze polskie zote
ucieszona pokazaa na rczce
w supermarkecie kupowalimy
winogrona i sok
wszystko takie tanie!
ale winogrona byy niesodkie
a napj smakowa jak rozwodniony kisiel.

8.

172
ucieklimy od wszelkich problemw
w sumie to na ciebie wpyno
e wszystko jest inne!
pimy na innych kach
nie mamy ciepej wody
robimy zupenie co chcemy.
ju tak dawno nie pisae wierszy
pamitasz jak w komentarzach
obiecywae przekracza co roku
granic cztery razy?
to dziki zmianie otoczenia
pojawiaj si inspiracje.
jaki nadasz tytu?
nie, nie bardzo.
lepiej bdzie hlavni nadrai.

9.
jednak tsknisz za ojczyzn
powiedziaa prasujc koszul
sam nigdy tego nie robiem
poza biaymi.
nawet kiedy nauczycielka piewu
daa przykad
e czowiek konfliktowy
nie lubiby takich koszul.
moje ukraiskie rkawy
moja pomita kozacka koszula.
wyjem z kieszeni sekciarskie materiay
nie chcieli da adresu
w ogle to co robi jest bardzo nieprzyjemne.
naladuj z hinduizmu spiskowe gesty
z drugiej strony to interesujce i zabawne.
widzielimy te tego dnia
trzy razy dwch mormonw
ale nas nie zaczepili.

10.

173
opowiadaem histori
o tym najwikszym japoskim recytatorze
historia znana
ale jak ju zaczem...
mwiem z przyjemnoci
cieszc si e nie zmylam
miao mogem koloryzowa,
przecie to byo dawno.
w jakim najwikszym miecie bye?
tokio? nowy jork.
mylaam e w twojej klasie japoczyk
(odchylajc gow na lewo i prawo)
nawet pamitam miejsce w pszczelej
gdzie mi to mwie.
za mynem.

11.
siedziaem na drugim fotelu
przeniosem lampk, zrobio si ciemniej.
bylimy na spacerze
wstpilimy na kilka godzin do ksigarni
najpierw szukalimy.
najwiksza ksigarnia w czechach
zapytana kobieta pytaa czy mwimy
po niemiecku, mwilimy.
w kocu po sowacku niedokadnie wytumaczya
prawie obraona kiedy prosiem eby po czesku.
potem przechodzilimy kilka razy
koo mierdzcej ziemi
zapach straszny
co jak poczenie chlewu z krematorium.
ale koo rozkopanej drogi
jest mniejsza ksigarnia tej samej sieci.
potem reklamwki szkoda byo
na noszenie jedzenia
te rzeczy nawet kiedy bliskie
nie powinny by czone.

174
12.
planowalimy kupi jedzonko
w sklepie naprzeciw hotelu.
zamknity. to bya sobota
i jakby powiedzia nudziarz
widocznie tak tutaj ustanowiono.
w drodze do tego sklepu
(wracalimy z miasta ju zmczeni)
przeszlimy na drug stron
omijajc malutki sklepik otwarty.
ale o tym dowiedzielimy si potem.
miae takie przeczucie
ale nie chciaem tego mwi.
jednak w centrum by otwarty
spieszylimy si zupenie niepotrzebnie eby nie zamknli
potem dwigalimy martwic si
czy delikatne siatki wytrzymaj.
w razie czego nielibymy na rkach
chocia drug opcj bya ucieczka
i nieprzyznawanie si.
w domu pilimy drogi z trudem zdobyty sok pomaraczowy.
gorzkawy ten sok
mi si wydawa kwany

13.
ju drugi raz w tym roku jestem w czechach
i dopiero drugi raz w ogle za granic
potem moe uda si poby w grecji.
miesic temu mielimy tylko plecaczki
nie nocowalimy nawet
chyba e nocowaniem jest czytanie gazet w czytelni
dworcowej
a teraz jak zamwilimy na starwce
to kotlety zajmoway cay talerz,
a talerz by wielki.
olbrzymi.
175
najlepiej czuj si kupujc w supermarkecie
jedzc potem w domu
troszk dalej jest
ta samoobsugowa restauracyjka
adnych napiwkw ani stresu.
te drogie z kelnerkami stawiam na kocu
ale jako przetrwalimy.

14.
wstaem napi si jeszcze soku
najpierw umyj kubek
w azience stay opakowania po zupkach chiskich
wtedy chodzilimy bardzo dugo po miecie
kupilimy w sklepie daleko.
do tego bliskiego wstpilimy wieczorem
byo gorco i mie sprzedawczynie
taszy sok pomaraczowy
ale nie mia miszu.
wanie dla tego miszu
kupiem tamten sok.
jeszcze dodam
te zupki chiskie byy dziesi razy lepsze.
ostrzejsze i egzotyczne.
sigam po jeszcze jeden yk.
to si dzieje naprawd.
teraz.

15.
sny su do przetrwania nocy
kiedy soce ogrzewa drug waniejsz cz wiata
skulony ssak czeka wypeniony strachem
marnujc energi w ciemnoci.

moe bdziemy umieli przetrwa


ataki sekty katolickiej
wczoraj zaczepili nas dwaj rozdajc bajery
176
oni s groni, zaskoczyli mnie
potem prbowaem sobie tumaczy
e wobec za kamstwo moe by dobre
a odwag naley zachowa dla waniejszych spraw.
jeszcze nie czas.
jest przed sidm rano.
poranny tramwaj jedzie jakby wolniej.
jedyny polak spotkany za granic
i taki zy.
(chocia nie, byo wielu miych turystw).

16.
flaga unii nad ratuszem robi wraenie
jedlimy czekolad majc dwa identyczne papierki
ale tylko na jednym bya wydrukowana data.
wyrwnuj si ceny
ale nadal tu jest troszk taniej
na wgrzech te byo tanio
szczeglnie e jadem tylko pomidory.

otwieram sok a sok ju otwarty!


ale to taki mechanizm przy odkrcaniu.
urzdzilimy sobie tani dyskotek na dworze
przytuleni suchajc muzyki z okna.

zaraz wezm kpiel/prysznic/polewanie


bez czajnika byoby duo trudniej kpa si w zimnej.
w polsce czajnik suy do robienia herbaty
w czechach herbatnik suy do robienia czaju
naprawd?
nie.

177
Jednoelementowe

jest ich tyle ile guosek,


dzwieukuw,
szerzej muwiouc czeustotliwosci
lub temu podobnych, naukowych wyjasnien.
Morze w Polskim jest jakies 24
jesli jeszcze doliczyc sz, cz, dz itd., to wieucej.
z tego czystych jest kilka, pojawiajoucych sieu
w peunych prawd sytuacjach.
A. przypomnij sobie ile nieprawdy i
nienieprawdy kryje sieu w a. ... i tak dalej.

---
O zdziwianie, wskazanie,
zresztou karzdy sposub
wyrarzania bulu... i trocheu prubek
OOOO. OOOiy?
III (ab)(ab)
a b zet zzzzz
rzarzwyyxxion

traktujmy.

dwuelementowe

sylaby, popatrz na hiraganeu


pisma Puszkinuw erytrejskich ach?
- nie (potem powiem czemu) ok?
- -II -
ly - tak
by, gy, f, c, z
tak tak tak.
ao, oy, ei
- tak.
178
---
ay dlatego, rze po karzdej
h, g, r i tak dalej
nastempuje y.

kilkuelementowy

niszczmy ie, urzywamy...


robimy co chcemy
moment notacji
mnemotechnicznie

---
aa bgh aa aa ghbbhg
aoaoyaoo saioont e

aaooooo tte orre


aaoooom tte rell
mmmmm lik lerrk
oooookr liili tkrtkt

---
ao a arkltrk
k a rrletkr
a errefte
fteftette
tte
ar tt
rak trsk
tol krt
seil krrkt

179
---
ooo
mmni opp rrr
mmm
miminn port otter
rekki
hiahrh tortor iooiio

haii o
k
iahrhr o
r
resss r
serssre r

---
ooopti rarr
retomaosiul
ioopttitorra liuotauyauo

rktrswzrzkr
ggkbrtp ss

brtp
brtp srz

brrrtrtri
ouiiiyiiii z

180
---
rut ay.
rriut
tion ketti
torroo
okayay reaaomm
mmmnm
oamn
nmaanm

---
urzyte: a
a aa aaaa

aaa aaa
aaa
aaa

urzyte: ag
agagag ggg aaa g
g
a
a
agag ggaa gag gg

aaaa aaa
aaa
aaa

181
urzyte a
aaaa aaaa aaa
aaaa aaa
aaaa aaa
aaah
aaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaa

aa
aa aa aaa
aa
aaa aaa
aa
a a
aa a
aaa a a
a a a
a a a a
aaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaa

a
a a
a aaa
a a
a aaa aaa
a aaa
a aaaa aaa
a aa
a a
a
a
a

182
urzyte godnk
g

godnk gdn nnn kog

gonkdnkgonkddd

gdok
g d k n nnn

nnn nn nnn nn nnn nn

od dn od knn ngdnk
knn
onk ngngnn

kkkkkkkkkk

urzyte gkgw

w w w w

h
w k
h

w w w w

kk kk kk kk kk kk

183
urzyte abcdeuk?x,

, , x ace acd dce


dde? ?

acdex ? ?

acd
ace
aeu k k k e?

x x x deu
dacuk ku ud ?

x x x x k a a
x x x x k a a
x x x? x k? a? a
x x x x k a a
x x x x k a bb

aaa aaa aaaaabbbbbbbbbb


aaa aa
aaa a

eu auk

184
urzyte y

d k f p p

rrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrr

d d f p n r t z

w b c d f g k h

l r s t w z rz z

urzyte kuuka
o a g d a g o

o uarooodrood

iaokkigdeagdeeao

mmm mmm

ooo
ooo
ooo
ooo
ooo
ooauiaaaaaggdya

ag da addeau o o o aaa
a
g
g 10
g

185
---
arr
rra
rerxxx
krtrkrhhrtkrtk
rrtkrrrktzzrzk

reg gerez gdrzzz


zzz zzz rdeggedde
zazza

la lla l i k krresijjuu
am me mmiii i iii
iii
ooo ooo
auuoor rolle lerr
rel
li
irr
reiillukki so w bd
olili
arraillon
zgkbrtp brtp brtp
brtp
brtp
brtp brtp brtp

---
zatt
zdatt

186
Rozrurznienie : samoguoski, spuuguoski
oaaaeiuuaou ky by ty
uayymiaooo ny ry wy uy
aiuaiuajuju zy ky ny wy
jemoooojuum my ry ohy ahy
ey ay ay aaay

ouuuuu gzy zzz


miii mi rz rz rz z z z
aiuaiuuu k k t p brtp
ai brtp
ai brtp brt br
aaaaaiuuu zy ny ry
aaaiiiuaiu

i ji iju ggz
o mu tw zy
no no u zy ny
u ooo kr kr
i uo or or ny
o zzkrt

---
z r z r h t aaa aaa
aa aa
brtp brtp a a

aaa aaa
aa aa
a a

187
Rozr : samoguoski i spuuguoski
o
o
oaoaoa ha hr hr
har harre eir
ji iji
hr t t t
tw y tyw
mir ri ri
hi hirryryhi
hi ty t t t
r t r t
r r r r r
t r tr t
r t r t r t
h h h h h h
h h h
rtz z ztz

Rozrurznienie : wysokie
t l (i)(j) k t l b d f h k l
(s) (z) (n) (s)
tk tk ll ktbd df df i hkl
rkllt thktkrhtktkbrtp f f f f f
bd
b
dbdbkkjosc o krtfffz tkb
tkb
tkb
tkbdtbrtp tbd dbt l b b b

188
Rozrurznienie : niskie
yjfjpyj
yyy byyy jpyf ftyppp
y
ybptypty ppp pp kpr p t p y
yj jj appae ppp kp p tp
yjjj j pp ypfjyj

: srednie
aceace i m n o r s u w z z z
aaa bceimocersuww zauwzz
aa zceacamnopsuwrrrw z
a
zaeaimnoracea
aaa aaa mron nor no ronm
aa aa
a a mm mn no noun
ikylmm n nos

sonoszzsszzsiyk.
aaa
a k k k k

Rozr : wysokie i srednie


ktioktioz z z brtz zzawa
itlosc ruumkto kto tt brt
brt brt brt bzzz brtz z rz
ok
ortorr brtz brtz aaa aaoiu
aoiuzo aaaaaaa zozozo rokto
kto u uiuktur turorrr ztrt
zbro iuaiuaumnkt kt ktkt
kt
k o o o zozz

189
Rozrurznienie : z kreskami
z s z z s n s n o o o
z z s z z zzsn zsn ooo
zs n zsn zsn az sn oo n
sz z sz
sin nin zzz zzz
zz
z
snsn
oo oo
ooooo
zzzzz
ooooo
z;z;z;z;z;
oooooooooooo
oooooooooooo n n n
oo z z z
oo zzz oo
o z z
z
nzn ozn ozn ozn
zun niu nio ozn o
n n s nn s sn sn sn sn
ns ns ns br sn
oooo oooo oo
oooo oooo o
oooo oooo oo onzsn
oo

190
Rozrurznienie : z kropkami
z krbt
zrtb urbt
urbt tur ooo o oktb
oktb oktb oktb okt
trot tro t tpbrtp brtp
brtp brtp brtp brtp
brtp br aaa aaa
aa aa
a aaooooo
oooo
oooo
oooo
lll ll
ooo
ooo
ooo lll lz
zlzlrtpbrtp brtp
burtb br br br pp
rktrt krt krt kt krt krt
krt krt krt krt
Krt krt krt

Rozrurznienie : w ilu miejscach dotykajou ziemi


h n k h k n
n
h kt kn kn k n nn nn
k h kh n kn kn
kn kn khn knb kt kn
kt kt nknh h hh h ktnb
nn

191
---
nn k h k n h n k k
h h h h hhh hhh n nnn nnn
nnn h h hh h hhh
hhh
n nnn nnn nnn nnn
kh kh kk
tunnn kt kt kh kr knnn
nn h kkn hn kh kn kn
kn kn kn kn kn k k
hhhh knkhkn knkn kn kn nk nk nk nn
nn nn kh nk nk nk hhh
hhh hhh hhh nk nk nkh
nkh nhh hhh nk nk nkh

R : w ilu miejscach dotyk.ziemi idea pionu


i t k h t i j o mo u a
lal a h t ij k wi
wi amaa aa
a a
a a
ooo a o a ooa
tkt tktjij otk krh krh
ij ijo k t ooo
i i i o st fiuu la
aaa o ooo ooo
aoao ooo oao aooo la
lla aoo aoaa lla

la lao olla lao


t kt o l

192
R : w ilu miejscach ziemi
m mw m z s zzz mw okt
m w o u m mm
kt m ooo m w m w
mm kt m m m
z sz szszsz zs zs zm zm

R : niskie
ou eu el j kto j mi
ou y j y p b p y

Rozr : parzyste
n o n w o ooo
n m m w i h
hhh mno omn
ono kik lil
olla laeal ii
ababababa aaa aaa ooo
ooo ooo ooo aba
ii oooo aa
ii aa
ooooaoooo ala ooo ala
ooooaoooo ooo oj
ooooaoooo ooo

R : uczesane
l l s s oy y
l l l o oooo aaa
l ooo l
mimi mmi mi mi

193
R : nieprzysteupne
a o oooo ooo aaa
b dbdoaaa e g o pppaa
u ou aooo aooo aooo
aoao ou
db ao dbao ogopap
p o
p
p

paoooou dbao o aaa


aooa dbggdb dgdg dgdg
oo oo oo gg gg ddgdg dg
d
dgdgdgooogdogdgoo

R : przystempne
yy s teu nu unu kt o
yy st nun nuu n kt un
m mm mn nm mn m
un un un uu uu uu uu
un un u uu un uu unum m n
m
m

194
R : zawiniente
eu ou eu ou a l l ou eu.
ou l mil ial ml ou eu
ou
ou eu ou c e e g j a eu
eu aaa eu eu eu eueu eueu ou
eu ou ou g
g g
g
ou ou ou ou geu eueueueu
ouou ouou euou geuggou agou eueueu

R : okrongue
oooo ougoug o oo ko
ooo d oo a oo m m
om mm no on
o a ou oo ooo oo on on noo
o o ooo ooo aaaaaa
o o o a

aoao mao am oa ma o aom


mao mao m aaa amaom
aom m m m m m aooo

195
R : faliste
l ou ou l ou ou ou l
lououl g gylou ouou

ou
ou

ou

R : z zakrentami ostrymi
zz z z t t m
z z z smt kt h n z
k kt ktm u m smt smtz
zm kt kt kt m uuu m tz
tz tz tz tkz ztk
t
t
zktzkt
zzz ktzzkt
z

196
R : zakrenty uagodne
euueuu mageuueu
eoou a o a ooo ao
euou a ou eu eueueu oueuoueu lalleu
oueuou ooo
aaa aaa
aa aa
a a
euoueueuou gdeuooou ououou
oouoououeu eueueu ououeu eu
oeueu
ss s seu
eooo o
oo o
moaomaoeomeussss yooo mooo
asamoooouswomoo

R : straszne
z h z k hhh z z z
zzhzhzhzhzh ktzzzzshshz
zhzs tk t kzzzs zs
zshzzs zszs zzz ktzzz zz

Przecinajonce sieu
t f tf ft f f t
ft tttt ttft tft ff
t
t
t
t

197
na puu przecinajonce sieu
n k kk tk kt m n p r r r
rnkk m ktk kt b c c d f g h kkt
km mktmktmbcc cdf cdf hhh
h km mktmdktmdbcc df

lekkie i cieurzkie
ou eu bc bc z z w zw
x ou eu l ll zw y y zw
mi ou ou h zz
aaa ou eu eu h rz rz
ou ou hhhhhhh rzrz
oueueu eueueueueu haeueuzzrzzrzzrz

---
najpierw w duu duugo
i zakreucajouc na koncu w lewo zawijasem jakby.
no i na samej gurze, nie dotykajouc,
jest kropka,
na lewo kropka i na prawo kropka
a w jego centrum kreseczka pionowa.
pod tou kreseczkou uuk wygienty oboma
koncami do gury. Wszystko w kuuku.

kreskuw peuno rurznie pouorzonych


lecz niestety nie widac, bo ciemno.

---
jest jak...
Twarz kobiety, dziewczyny...
czy czujesz miendzy mocno sciskanymi
palczmi, to tarcie,
wrencz boskie

198
---
To sieu dzieje tylko w tobie.
Rokokowe postacie, tuumione pragnienia
odlotu, a raczej odszybowania.
Nie. Ty motylem, skaukou wsrud
pyuuw jak ty, gwiezdnych

---
Idz po sniegu,
udeptujonc butami, szerszou stronou
tak rzeby utworzyc gdubou linieu.
Idz tak duugo.

Potem wruc do srodka linii,


kturou sam zrodziues.
ze srodka prostopadle
utwurz troszkeu cienszou,
krutszou o pouoweu albo troszkeu
mniej.

I z konca tej krutszej


zrub linieu ruwnoleguou
do tej pierwszej.

Najpierw idz w jednou stroneu,


zobacz, rzeby byuo ruwno
z koncem pierwszej, tej
ruwnoleguej, wruc
i to zamo z powrotem.

---
Uurz dwa patyki kouo siebie.
Rozsun trocheu,
i wyobraz sobie rze mieudzy
nimi jest patyk, ten najmuodszy.
199
---
wypisz litery, kture
dotykajou ziemi w dwuch
i tylko dwuch miejscach.
oczywiscie mam na mysli podstaweu
przykuadowo to jest gura

a to jest podstawa.

---
Czytaj na guos, opuszczaj
co niekture litery,
oczywiscie te kture chcesz.

Morzesz nie opuszczac.

---
podnies ksiourzkeu.
zgadnij czy wieucej w niej samoguosek czy spuuguosek.
a teraz postaraj zmienic
swoje zdanie o samoguoskach
i spuuguoskach.

---
kture litery uwarzasz za cieurzkie
a kture za lekkie.

Czy litery niemieckie


sou cieurzsze od suowackich?

200
---
Szukamy literek
najbardziej zakrenconych,
troszkeu zakrenconych.

Postaraj sieu wyrzuciec


zbendne zakrencenia
i zostawic tylko istotne.

---
A teraz faliste literki
w swojej idei
na siueu zafalowane
w pismie ucznia - zboczenca

---
Wracajonc do zakrentuw
(czy pamientasz zakrenty?
odpowiedz)
wyselekcjonuj te z
ostrymi
i te z uagodnymi.

201
---
A do kturych uatwo wejsc
do srodka?

Od kturych uatwo cos oderwac?


I troszeczkeu
kteu bdfhijklutszrz

kteu
kkk kkk szk
zzz kkk kkkt t

szukamy i ukuadamy dalej


samych wysokich liter
(niejeden spryciarz...)

grupy liter majou tworzyc kwadraty

maiiiuuur krtrtrtrtr
mooouaaak szrsrkzzz
iiiiiuoaa zrtrkszztk
iuaaaaooo grttttzrkt
ooooiuaaa truuiatrkt

zwrotruki
krurktrzr
ggigutttt
kkkgrutrr
zwrktrttk

202
---
Kiebas grubas poera
Wok mnie biegn radosne
goookciowce, aby czymkolwiek
wiosn przywita przywita wiosn.
Wiosna przysza
Przysza WIOSNA.

---
Pord soc
szuka objanie.
A kiedy skoczy si wiat jego
odpocz kaza ciau.

Lecz obudziy go gosy


z niewoli mzgu gbi
bo kiedy sumienie mia
i w grupie czu si sob.

Lecz odpowiedzi nie znalaz


zabrako mu czasu.

Rozmowy z kukuk

To co e sidma!
Cisza!
Tak, przestaniesz,
gdy nie zostaniesz
na kr co na

203
---
Sigam do dawnych zabaw
do starych mitologii
oywiam freski i posgi.
Kiedy nadejdzie wieczr
wbiegniemy nago do ruin
i zjemy stek z Minotaura.

---
Bij brawo sam sobie
to pewne rdo uznania
sam sob twrz szereg
nie pozwl na wahania.

---
ycie jest niebezpieczne
lepiej siedzie cicho i nie wiedzie.
Staramy si by sob
i cieszy socem grzejcym sztuczne skay.

---
Niechaj wykonawca zmienia imi
nie zmieniajc brzmienia.

dostaem list z Indii


prawie zupenie bez adresu
litery niezrozumiae
to jakby ludzie do gry nogami
Mussoorie
Lal Bahadur Shastri

204
---
Kady z metahanifw
jest najbardziej odpowiedzialny,
i kady najbardziej wierny.
Bdcie wspaniaymi mami
chronicymi serce i umys Polski!

Czyni was wdrowcami


poszukujcymi nieokrelonego.
Wasz umys jest przede wszystkim twrczy
dopiero potem wielbi i odczuwa.
Gdyby yli dawni bohaterowie
na pewno byliby pord was!

---
Echnatonowie, Izajasze
czas jecha dalej!
C zatrzymuje wasze zaprzgi?
Czy stranicy zakazuj wyjazdu z pastewka,
czy boicie si, e za horyzontem spadniecie?
Poegnajcie kapanw
droga jeszcze duga.
Zgas wasz ogie
metahanif przynosi nowy.

---
Nie zakadajcie nauki
jeli to ma by filozofia
nie ryzykujcie
kiedy czujecie
e wyrocznia was prowokuje.

205
---
gdzie jest moja gitara
moja towarzyszka...
(albo raczej):
gdzie jest moja gitara
i gdzie moja towarzyszka
(albo raczej):
gdzie moja towarzyszka z gitar
gdzie moja towarzyszka schowaa moj gitar
gdzie jest gitara po ktrej pozna mnie towarzyszka
gitara, ktr zdobd towarzyszk.
(wiem e to nudne, ale jeli masz cierpliwo):
gitara odpdzia, zabraa mi towarzyszk
towarzyszka zawraca mi, nie,
to gitara przeszkadza w ogldaniu towarzyszki.
ja nale do gitary
a gitara do mnie,
towarzyszki moich gitar
s moimi towarzyszkami.

---
Musz wrci
do dawnej siy
a moje jest:
system poezji,
zapis nowy
i bycie
sob - jedynym.

206
---
tworzy
w las i, chodzi duo
kocha i, krok
zielony, brzowy,
tak,
ja i, i kocha las

---
A(nie czytaj tekstu, patrz na a)
airrum dulla lasunne un lassu slau
airrum mur araii airlii
alu siu skuruu al oadfku okd lakj
alllll allll usu suuus usu uskla

alk llllg ggllllllg lglg gllglg


lklklkllllklkkkkkkllllklklllllklsklklkllkalk

---
Opisuj rozwj kwiatu,
budow statku
nauk dziecka,

uzdrowienie
i pozory czego chcesz.

---
klaskaj na rne sposoby
albo takie same.
czym mona klaska?
jak klaszcz zwierzta?
klaskanie cia w walce
i przy krceniu filmu...
207
---
imitacje dwikw
zbami, etc.
literami (i inne notacje)
naladuj liter liter
i akcent

---
modlitwy w strachu
i dzikczynne
rne na wszystkie dni tygodnia,
rne dla kobiet, mczyzn.
o rnym wyksztaceniu

---
przeklestwa
wykluczenia z klanu
o choroby dla innych
a siebie nie
i swoich bliskich nie
(w ogle zdefiniuj
co jest dobre

---
Darcie materiaw.
dodawaj wasne komentarze
by darcie byo chwil
a komentarz dugi
nie wyobraaj sytuacji
czysta sonorystyka.
albo prawie czysta.

208
---
Byy dwa gobie.
Biay i czarny.
Odleciay

---
Przedstawienie. Niby mieszne, wszyscy si miej
a jeden, zdenerwowany oczywist bzdur
a nawet kamstwem wstaje i krzyczy:
Przepraszam kto tu jest aktorem?.
No kto (to ju nie on krzyczy)

---
Co jest lepsze:
sto jaszczurek mieszka.
A gdzie w ogle?
adnych kamstw.
To widz tworzy sztuk.
Cela wizienna,
ale przytulna i mia.
Sztuka powinna by...
wszyscy musz si zebra
i najpierw niech przeczyta si tre,
a potem kady mwi, no nie, opowiada.
Ale ten, musi kto jaki charyzmatyczny przywdca
jak wersj narzuci mniej wicej,
eby nie byo jak ten na przykad kto mwi
e super no nie, si koczy.
Albo! Niech wanie najpierw
tak atmosfer niech wszyscy nasikn.

209
Etiuda VII (1 aktor)

Masz reagowa. Najeda na ciebie samochd


(sprbuj odskoczy), Jest zimno, wieje wiatr,
a potem ciepy wiaterek, zabito ci kogo bliskiego,
zdradzie i czujesz si winny,
ale nie pomoesz w ujciu kogo gorszego,
bo to by przeszkodzio tobie.
Jeste gaskany przez kogo piknego.
Nadepne na os. Syszysz pikn muzyk,
najpikniejsz jak kiedykolwiek syszae.
Jeste w parku idziesz z przyjacielem.
Dostae b. mocno czym np. kijem, w kark.
Nie masz gdzie zaparkowa samochodu.
Podchodzi do ciebie czowiek i uderza
ci w twarz obro si. On kopie ci okrnym
kopniciem w kolano.
Obro si (ju zawsze przynajmniej staraj si broni)
Z tyu kto apie ci za wosy
(sprbuj go np. uderzy midzy nogi)
A teraz wykocz tego co ci kopn w kolano.
Jaki hitlerowiec chce ci strzeli w brzuch.
Zabij go. Szybko. Na zwolnionych obrotach
dziwny cios noem prawie z boku
kto ci zadaje twojego wzrostu.
Bokser ci atakuje tu koo noownika
ale ju szybko. Stop. Teraz opisz dokadnie
(moesz zamkn oczy) w jakiej jeste sytuacji.
Od tej chwili posiadasz wadz.

210
ma halucynogenna

trzeba wciera rwnomiernie


tak, eby halucynacje
przypyny w sposb przewidywalny.
pamitaj, eby nie zaczyna od gowy,
t pozostaw na sam koniec,
kiedy ciao ju zacznie odlatywa.
nie zapomnij o strefach erogennych,
ale uwaaj,
eby ma nie dostaa si do rodka ciaa.
musisz przecie zostawi odrobin rozsdku

dojrzewanie wina

szesnacie lat przekadania ksiek


nie dao adnych rezultatw
mdrzej by byo czeka
na dojrzewanie wina

siedzie razem z nim


najpierw obserwowa fermentacj
i najwyej co jaki czas
wtrci si w sprawy publiczne

kiedy nadszedby dzie rozlewania


kad butelk mgbym opatrzy etykiet
z osobnym wierszem i obrazem
albo lepiej byoby poczy je w jedno

signbym dzisiaj za szaf


ale tam nic nie ma
na szczcie szesnacie lat
to nie cae ycie

211
etiuda na gos solo

1) 3x piew alikwotowy po 20s. (przerwy 5s.) wysoko


2) 2x daba od dou skali do gry
(tekst pod koniec mniej wyrany)
3) da wysoko dugo,
schodzi troszk niej i znowu dugo,
i znowu troszk niej i znowu dugo
4) da a skok z dou do gry
5) [jak p.2]
6) krrr... (ryruryru) 4x
7) [jak p.2]
8) [jak p.4] 5x
9) [jak p.2] bardzo wolno
10) [jak p.4] 3x
11) [jak p.3]
12) [jak p.1]

etiuda na dwa kijki i gos

1) dwa uderzenia (jednoczenie Ha


i uderzenia coraz szybciej na kocu ha) ha 2x
2) rwnomierne stukanie,
odgosy dochodzenia do orgazmu
3) nieregularne stukanie,
po stukniciach mwienie k albo t.
4) pynny glis e z gry skali w d 3x
5) e glis do gry krtki jakby pytajco 2x
6) stukanie jednostajne
z rn gonoci mwienie k lub t.
7) warczenie przechodzce w uuu... 3x
8) [jak p.6]
9) [jak p.3]
10)[jak p.2]
11)[ja p.1, ale od koca]

212
etiuda

gwid jak najgoniej

---
(piktogramy... do liter i kombinatoryki
wypenienie - wszystkie moliwoci)
(- od tyu)
- mieszanki pikto, sylab, etc. (uporzdkowane)
- wielki chaos, jaki okres zapeniony (cae strony)
- mnemotechnika - odwoanie do pamici czytelnika
- jeden symbol moe oznacza wiele rzeczy (albo - albo)
- to wszystko bya nieprawda gdzie bya pomyka
- idee, od prostych (je) do skomplikowanych
(sdy nad rewolucjonistami)

rzeczy realne - symbolami, wpu symbole w wiat realny.

---
Co?
Nie chcecie uzna
mojej literki?!

No dobra.
musz was zabi

ttttttt

Teraz s tylko
moje literki!

03 06 99

213
---
k o t
kto otk tok
kot okt tko
dodalimy znaczenie

---
brzegi morza s ograniczeniem
wypywaj! ogarnij ziemi!
natchnienie przynosi niepokj
i oczyszczenie.

---
O, jak piknie wyglda wiat
czwarta rano, pora wstawa
nieg wita spokojem
wyruszajcych do pracy.

---
szukaem
kiedy okazao si
e to ja jestem poszukiwany.
wiata na horyzoncie
przybliaj si,
wicher robi atmosfer horroru.

---
dzie zasta mnie
nieprzygotowanego.
tak si nie robi!
zrbmy prb
jeszcze raz.

214
---
narwana larwa
Narwik
kolonia karna

---
forsa
farsa
farba
barwa

---
poranna mga
to sen
romantyczna
przyjemnie
bezmylna

---
kartka to poligon
gdzie poeta z myl si zmaga
to on jej liter wcinie
to ona go sowem smaga.

---
h a r t k b z
a h r t b z k
zmieniaj kolejno

215
---
Odkrywajc wiat
jestemy dziemi.
Dzieci rozgldaj si,
znajduj najwaniejsze pytania.
Ale nikt nie zna odpowiedzi,
poza wymijajcymi,
ukrywajcymi niewiedz.

---
Zoyem rce z tyu
i staem si filozofem.
Spaceruj,
kontemplujc kady krok,
trawniki i psy.
Soce rozpromienia fontann,
staruszki umawiaj si na zniszczenie wiata,
a ja id, poszukujc coraz dalej.

---
Pisz podrcznik
improwizacji poetyckiej.
Jak to sobie wyobraasz?
czy uzalenisz to od
jakiego czynnika - rytm, etc.?
A moe na swoim przykadzie?

Miosne ostrzeenie

Chod
cho bdzie bolao
nie, nie mnie - ciebie
nie ma ciebie - mnie

216
---
W mojej galaktyce
byem szczliw gwiazd
moja twarz bya znana
nawet najgbiej ukrytym pustelnikom.
Kazano mi schowa si i sta maym
bo przeciwstawiem si tumom
zamiast oklaskiwa ich gupot.
Zaraz zaraz, kto kogo mia podziwia?
Stanem na rodku pustyni
i dawaem znaki.
Kiedy mnie naladowano
naladowano mnie tylko pozornie.
A jeli kogo nazwaem gupcem,
zamiast mdrze chwali si,
przez kogo gupcem zosta nazwany.
Dzikuj, nie bd dzieckiem taca gupcw.
Wol pustyni, soce i morze.

---
na dachu
nie byo ludzi
poza dwjk
walczcych kochankw

---
Dotykaj twarzy rkami, nogami,
czyimi rkami,
Dotykaj twarz
ziemi etc.
Sprbuj podskoczy twarz
jak najwyej
ukryj twarz, ona jest dla ciebie
Poka. kochaj

217
---
mw rnie ten sam wyraz,
zdanie, ksik.
gosk
Liter
liiiterrererr

gono,
rne regiony wiata,
abstrakcyjnie (bez regionw)
jak starzec
i dziecko

---
Wybieraj dwie wartoci
liter, np. wysokie
i cikie
cechy fizyczne,
konotacje,
i cokolwiek
(pochodzenie, czy s w imieniu)

---
G
G
G
G GGGG GGGG
G
G
G G
G G
G
G GGG
G GGG
G GGG
218
---
GG G GGG
G GG
G GGGGGGGGGG
GG
GGG
GG GGG

CCC---
C-GC- C-
-----
-----
CCCCC C C C C
-C

GG

---
liczba liczba
liczba
41777
41741
147
141777417
421771
1 4 1 7 77
1 1 44
17 17
74174147444
4171
4171 4474
1 1 1

219
---
kto ... kto ... kto ?
py pyta?

Co kto ... co kto ?


kto ?
I teraz ... teraz teraz ?

cho ... cho ... cho.

---
fF@lullkikkk
m^kellesuk
*yQRkejjokki

kejkejokejGzx
ssuk#$C@
ojjliklliisollololXXXXY

---
xyaop27r?*
kejkojjo lllalukki kojjo jkd
EBA[u
kajjojjo solello leporello
ktokosi kstokpllo kolej kollej
AECBJIMNG/74xzd

---
Moje ycie mino
lecz nadal buduj domy
i patrz jak modzi
przechodz ulic.

220
---
Otulam si Tob,
ubieram w Ciebie wyobraenie szczcia.
Jeste moj ojczyzn
bo c mona kocha bardziej?
Powiedz kim jeste, dokd zmierzasz,
z jakim towarzyszem pokonasz drog ycia.
Spragniony Twojego gosu, czekam.

---
Oddaj pokon
patrzcym na mnie drzewom,
patrzcym jeziorom.
Nie dane mi szanowa jesiennych komarw,
ostatnich grocych muzykw.

---
Sucham nuty jesiennej
o lekkim zapachu Azji.
Nie zagubiem si
ale z motyla
nie zrobicie larwy.

---
Bd mwi o czowieku
zbuduj sobie bastion
chc pojecha do Indii
i wrci mdry.

Pomyki istniej
tylko dla suchaczy
bd cay w rodku
od bdu wolny.

221
---
Dwie pionowe kreski, duugie
po srodku uonczy je kreska.
Pionowa kreska, na koncach i posrodku
trzy kreski od niej odchodzou, ruwnolegle.
Dwie pionowe kreski
gura pierwszej uonczy sieu kreskou z douem drugiej.
Kreska pion, pouowa puukolem okreslona z prawej,
od srodka skosnie w duu odchodzi kresechka.
I jeszcze dwa zdania.

Zdanie jak ostatnie w pierwszej cauosci.


Kuuko.
Takie jak pierwsze zdanie.
Dwie ukosne kreski jedna w te a druga inaczej,
uonczou sieu u gury, a srodki ich uonczy kreska.

Pierwsze zdanie.
Podkowa, dwa konce u gury.
Kreska duuga pionowa, u dou zakrenca w lewo,
nad kreskou kropka.
Drugie zdanie.
Dwie kreski pionowe szeroko,
Kreseczki od koncuw kresek odchodzonce
uonczou sieu skosnie miendzy pionowymi.

---
rub tuumaczenia rurznymi systemami.
graficzne notacje
z pustymi miejscami. klimatyczne. rymy.
metrum. alfabet angielski. tematyczne.
sonorystyczne. Notacje spuuguoskowe
jednoczesnie dwa guosy. logopedia.
fonetyka(trudne) hiragana...

222
---
ta te tu ti ty to teu tou
toj tol ton tok tor
ton tob tox tokw tokrw tokrk
tokrtokr tokrtork

ko ka ki ko ka ki ko ka ki ko
ka ki ko ka ki ko ka ki ko ka
ki ko ka ki ko ka ki ko ka ki
kko kka kka kka kka kkka akkka
kkaak akkkaka kakkaka kakkaka
kakka kakakka kak ka ka k ak
ka ka ka ka ka ka ka ak ak
ak aka ak ak ak aka ka ka aka ka

metapoezja konkretna
sonorystyczna

dzwieuki
oprzyj sieu na brzmieniu sylab
guosek

zmieniaj szybkosc czytania


i

metapoezja konkretna
rurzne zmysuy

kieruj wartosciou okreslonou,

kilkoma wartosciami

rozwijaj.

223
---
u-u-u-u- u-u-u-u- u-u-u-u-
u-u -u- u-u -u- u-u -u- u-u
u-u-u-u- u-u-u-u- u-u-u-u-
u-u-u-u- u-u-u-u- u-u-u-u-
u-u-u-u- u-u-u-u- u-u-u-u-
u-u-u-u- u-u-u-u- u-u-u-u- u-u-
u-u- u-u-u-u- u-u-u-u- u-u-u-u-
u-u-u-u- u-u-u-u- u-u-u-u- u-u-u-u- u-u-u-u-

---
u-u -u- -u-u-u -u-u- -u-u-
u-u-u -u-u
u-u-u ^^^ u-u u-^ ^u^^^u-u
u^u^u^^^--^-^-^^u u^ u^

u^- u-- u- u-u u^^

u-^ -u^ -u^^

u-u-u- -u--u u-u^

---
acnok do einatyzc
acnok do catyzc zrak
acnok do zsip

yzaryw leizd
ko jatyzc

yretil
ainadz
,einsezcw endurt) ikzrnoisk
(ecneiceizd metop
224
---
tato podnie mnie
krzycza chopiec
ktry w bombardowaniu straci obie nogi
to wy macie jego krew na rkach

cieszylicie si
kiedy tonli uchodcy poszukujcy ratunku
rozpowszechnialicie nieprawd
zatruwalicie spoeczestwo nienawici

jestecie wrogami europy


szkodzicie polsce
nawet nie zauwaylicie
e suycie obcemu mocarstwu

oszuka was klecha


sami te si oszukujecie
wasza prawda
oparta jest na kamstwie i przemocy

na razie si miejecie
a niedugo dzieciom
tutaj przyniesiecie wojn
na pohybel wam nazici

225