Vous êtes sur la page 1sur 53

TAHUN 6

MODUL SAINS UPSR TELEGRAM 0


TAHUN 6

PANEL PENGGUBAL MODUL SAINS UPSR 2016 ONLINE TELEGRAM

GROUP ADMIN

CIKGU MOHD YUAFENDI BIN MD YUSOF


SK LKTP MAOKIL 2, LABIS JOHOR.

Ahli Panel:

CIKGU HAZLIHA KASSIM, SK Seri Bidor, Perak


CIKGU NUR HAZILAWANI BINTI MOHD SULZI, SK Sri Kelana, PJ, Selangor
CIKGU MOHAMMAD AFIFI B ENDUT, SK Tmn Bukit Dahlia, Pasir Gudang
CIKGU ROSMAWATI BT ABU, SK Khir Johari, Pulau Pinang
CIKGU ROSE HAJAR BT. ABDUL RAUF, SK Putrajaya Presint 16(1)
CIKGU MAZLINA MANAH, SK Seri Aman
CIKGU SARIFAH BT AB RAHMAN, SK Changgai, Pasir Puteh, Kelantan
CIKGU ZULKIBLI M HASHIM, SK Bandar Bukit Kayu Hitam
CIKGU IDAYU BINTI HASSAN, SK Sultan Abdul aziz, Teluk Intan, Perak
CIKGU SANIAH BT KHALID, SK Beris Lalang, Bachok, Kelantan
CIKGU SITI JAHARAH BT MUHAMAD, SK Parit Empat Sekinchan Selangor

EDITOR :

CIKGU HAZLIHA KASSIM, SK Seri Bidor, Perak


CIKGU MOHD YUAFENDI BIN MD YUSOF, SK LKTP Maokil 2, Labis Johor.

MANFAATKANLAH MODUL INI UNTUK KEJAYAAN MURID-MURID 1 MALAYSIA.


SEBARANG BENTUK UNTUK MEMPERBANYAKKAN MODUL INI ADALAH
DIBENARKAN OLEH AHLI PANEL.

MODUL SAINS UPSR TELEGRAM 1


TAHUN 6

KEMAHIRAN PROSES SAINS

Lengkapkan carta alir di bawah yang menunjukkan langkah-langkah yang


perlu diambil untuk melakukan eksperimen.

Mengenal Merancang
pasti masalah eksperimen

Mengumpul
data

MODUL SAINS UPSR TELEGRAM 2


TAHUN 6

KEMAHIRAN MANIPULATIF

Memerhati kulat roti menggunakan mikroskop.

Langkah-langkah Kemahiran Manipulatif Semakan


1) Ambil dan sediakan
kepingan roti yang telah
ditumbuhi kulat.

2) Dengan menggunakan
jarum peniti, ambil sedikit
kulat yang terdapat pada
roti.

3) Letakkan spesimen yang


diambil di atas slaid kaca
dan titiskan air di atas
spesimen menggunakan
penitis.

4) Letakkan sisip kaca


perlahan-lahan ke atas
spesimen.

5) Letakkan slaid kaca di


bawah mikroskop dengan
berhati-hati.

6) Perhatikan spesimen di
bawah spesimen.

7) Lakarkan spesimen yang


diperhatikan.

8) Buang spesimen yang


telah digunakan ke dalam
tong sampah dan
bersihkan sisip kaca dan
slaid kaca.

9) Simpan peralatan dan


bahan sains yang telah
dibersihkan ditempatnya.

MODUL SAINS UPSR TELEGRAM 3


TAHUN 6

PERATURAN BILIK SAINS

BIL SOALAN SEMAKAN


1 Senaraikan perkara yang perlu dipatuhi ketika berada
dalam Bilik Sains.
a)

b)

c)

d)

e)

f)

g)

h)

i)

j)

2) Senaraikan perkara yang tidak boleh dilakukan ketika


berada di dalam Bilik Sains.
a)

b)

c)

d)

e)

MODUL SAINS UPSR TELEGRAM 4


TAHUN 6

MIKROORGANISMA

_________________________
_________________________
_________________________
Definisi

____________________________
____________________________
Jenis ____________________________
____________________________
____________________________

Menjalan- __________________________
kan __________________________
proses __________________________
hidup

__________________________
Kesan __________________________
buruk __________________________
__________________________

__________________________
__________________________
Kegunaan __________________________
__________________________

MODUL SAINS UPSR TELEGRAM 5


TAHUN 6
BIL SOALAN SEMAKAN
1.

v w x y z

Labelkan :
i. v : ______________________
ii. w : ______________________
iii. x : ______________________
iv. y : ______________________
v. Z : ______________________

2. Faktor pertumbuhan mikroorganisma :


i. ______________________________
ii. ______________________________
iii. ______________________________
iv. ______________________________
v. ______________________________

3. Nyatakan langkah-langkah pencegahan penyakit berjangkit :


a. _____________________________________________________
b. _____________________________________________________
c. _____________________________________________________
d. _____________________________________________________
e. _____________________________________________________

4. Jelaskan amalan harian yang perlu bagi mencegah jangkitan


penyakit berjangkit :

a. ______________________________________________________
b. ______________________________________________________
c. ______________________________________________________
d. ______________________________________________________
e. ______________________________________________________
f. ______________________________________________________

MODUL SAINS UPSR TELEGRAM 6


TAHUN 6

INTERAKSI ANTARA HIDUPAN

BIL SOALAN SEMAKAN


1 Apakah yang dimasukkan dengan persaingan antara haiwan?

2.

Pokok tanduk rusa tumbuh menumpang pada pokok lain untuk


terus hidup, namun perumah tetap hidup subur. Apakah jenis
interaksi antara tumbuhan ini.
.
3.

Pokok pisang membiak melalui anak pokok . Keadaan ini


menyebabkan pokok induk dan anak pokok tumbuh
berhampiran antara satu sama lain.Apakah faktor persaingan
antara pokok pisang dengan anak-anak pokok pisang?

MODUL SAINS UPSR TELEGRAM 7


TAHUN 6

BIL SOALAN SEMAKAN


4 Maklumat berikut menunjukkan langkah-langkah untuk
menyiasat faktor persaingan antara tumbuhan .
P Sediakan dua bekas semaian yang sama saiz dan
isikan bekas dengan kuantiti tanah yang sama
banyak. Labelkan X dan Y.
Q Letakkan 5 biji benih jagung ke dalam bekas X dan 15
biji benih jagung ke dalam bekas Y.
R Siramkan kedua-dua bekas dengan isipadu air yang
sama setiap hari.
S Selepas dua minggu, bandingkan pertumbuhan anak
benih jagung.

Apakah faktor persaingan antara tumbuhan yang dikenal pasti


daripada langkah langkah diatas?
.
.
5 Senaraikan LIMA contoh haiwan yang hidup berkumpulan dan
haiwan yang hidup bersendirian.
HAIWAN HIDUP BERKUMPULAN HAIWAN HIDUP BERSENDIRIAN

1. 1.

2. 2.

3. 3.

4. 4.

5. 5.

MODUL SAINS UPSR TELEGRAM 8


TAHUN 6

BIL SOALAN SEMAKAN


6 Berikan EMPAT faktor yang menjadi punca persaingan antara
haiwan.
i. .
ii. .
iii. .
iv. .

7 Senaraikan ENAM aktiviti manusia yang menyebabkan haiwan


dan tumbuhan diancam kepupusan.
i. .
ii. .
iii. .
iv. .
v. .
vi. .

8 Rajah menunjukkan empat jenis haiwan yang tinggal di habitat


yang sama.

Serigala Rusa Harimau Itik


a) Dua jenis haiwan yang manakah bersaing untuk
mendapatkan makanan?
i) __________________________
ii) __________________________
b) Haiwan yang manakah menyebabkan persaingan
antara dua jenis haiwan yang kamu nyatakan di (a).

______________________________________________

c) Nyatakan jenis persaingan antara haiwan yang kamu


nyatakan di (a)
_______________________________________________
d) Nyatakan dua faktor lain yang menyebabkan
persaingan antara haiwan-haiwan.
i) _______________________________________________
ii) _______________________________________________

MODUL SAINS UPSR TELEGRAM 9


TAHUN 6

PEMELIHARAAN DAN PEMULIHARAAN

BIL SOALAN SEMAKAN

1 Berikan LIMA contoh haiwan yang telah pupus.


i) ___________________ ii) ______________________
iii) ___________________ iv) ______________________
v) ____________________

2 Berikan LIMA contoh haiwan yang diancam


kepupusan.
i) _____________________ ii) _____________________

iii) ____________________ iv) _____________________

v) ___________________

3 Berikan LIMA contoh tumbuhan yang diancam


kepupusan.
i) ______________________________

ii) _____________________________

iii) _____________________________

iv) _____________________________

v) _____________________________

4 Senaraikan ENAM aktiviti manusia yang menyebabkan


haiwan dan tumbuhan diancam kepupusan.

i) ____________________________________________________

ii) ____________________________________________________

iii) ____________________________________________________

iv) ___________________________________________________

v) ____________________________________________________

vi) ___________________________________________________

MODUL SAINS UPSR TELEGRAM 10


TAHUN 6

BIL SOALAN SEMAKAN

5 Senaraikan TIGA bencana alam yang menyebabkan


haiwan dan tumbuhan terancam.

i) __________________________________________________

ii) _________________________________________________

iii) _________________________________________________

6 Apakah maksud pemeliharaan?

______________________________________________________

_____________________________________________________

7 Senaraikan LIMA aktiviti pemeliharaan.

i) ____________________________________________________

ii) ___________________________________________________

iii)___________________________________________________

iv)___________________________________________________

v) ___________________________________________________

8 Apakah maksud pemuliharaan?


______________________________________________________
______________________________________________________
9 Senaraikan DUA aktiviti pemuliharaan.
i) _____________________________________________________
ii) _____________________________________________________

MODUL SAINS UPSR TELEGRAM 11


TAHUN 6

PETA PELBAGAI ALIR

Faktor haiwan dan


tumbuhan
terancam

PETA BUIH

Haiwan
terancam

MODUL SAINS UPSR TELEGRAM 12


TAHUN 6

PETA BUIH

Tumbuhan
terancam

MODUL SAINS UPSR TELEGRAM 13


TAHUN 6

Cara
mengatasi
(Pemeliharaan)

Cara
mengatasi

(Pemuliharaan)

MODUL SAINS UPSR TELEGRAM 14


TAHUN 6

DAYA

1. Daya adalah atau yang bertindak ke


atas sesuatu objek.

2. Daya tarikan ialah daya yang menggerakkan objek _________________


kita.

3. Daya tolakan ialah daya yang menggerakkan objek _______________


kita.

4. Apakah daya yang terlibat ketika pekebun melakukan kerja


memangkas pokok?

___________________________________________________________

5. Apakah daya yang dikenakan kepada pengayuh untuk


menggerakkan kayak ke hadapan?

___________________________________________________________

6. Nyatakan daya yang terlibat dalam setiap aktiviti di bawah.

MODUL SAINS UPSR TELEGRAM 15


TAHUN 6

MODUL SAINS UPSR TELEGRAM 16


TAHUN 6

KESAN DAYA

KESAN DAYA

MODUL SAINS UPSR TELEGRAM 17


TAHUN 6

KENALPASTI KESAN DAYA BERIKUT .

A.

B.

C.

D.

E.

MODUL SAINS UPSR TELEGRAM 18


TAHUN 6

DAYA GESERAN

1. Daya geseran ialah daya yang terhasil apabila dua permukaan

antara satu sama lain.

2. Daya geseran sentiasa _____________________________ arah pergerakan


objek.

3. dan

adalah faktor yang mempengaruhi daya geseran.

4. Berikan kebaikan daya geseran.


i. ___________________________________________________________________

ii. ___________________________________________________________________

iii.___________________________________________________________________

iv.__________________________________________________________________

v. __________________________________________________________________

5. Berikan keburukan daya geseran.

i. ___________________________________________________________________

ii. ___________________________________________________________________

iii.___________________________________________________________________

Menambahkan Daya Geseran

1.

2.

3.

MODUL SAINS UPSR TELEGRAM 19


TAHUN 6

Mengurangkan Daya Geseran

1.

2.

3.

4.

5.

MODUL SAINS UPSR TELEGRAM 20


TAHUN 6

KELAJUAN

BIL SOALAN SEMAKAN

1. Apakah maksud kelajuan?

...

2. Apakah unit kelajuan?

...

3. Unit kelajuan

4. Mengapakah unit kelajuan km/j tidak sesuai digunakan


untuk mengukur kelajuan bagi seorang murid yang sedang
berjalan kaki?

MODUL SAINS UPSR TELEGRAM 21


TAHUN 6

BIL SOALAN SEMAKAN

5. Mengapakah speedometer penting bagi sesebuah


kenderaan?

...

6. Adakah objek yang pegun mempunyai kelajuan?


Mengapa?

...

7.
Faktor yang
mempengaruhi
kelajuan

8. Kelajuan boleh dikira dengan menggunakan rumus.


Nyatakan rumus untuk mengira kelajuan.

MODUL SAINS UPSR TELEGRAM 22


TAHUN 6

BIL SOALAN SEMAKAN

9. Kereta F1 boleh berlumba dengan kelajuan sehingga 360


kilometer dalam masa satu jam. Apakah unit kelajuan yang
digunakan?

10. Sebuah motosikal mengambil masa 1 minit untuk bergerak


sejauh 600 meter. Berapakah kelajuannya dalam unit m/s ?

11. Seekor kura-kura bergerak dengan kelajuan 25 m/s. Berapa


jauhkah kura-kura boleh bergerak dalam masa 4 saat?

12. Carta palang di bawah membandingkan masa yang


diambil oleh tiga orang murid yang berlainan untuk
menamatkan perlumbaan sejauh 100 meter. Apakah
kesimpulan yang boleh kamu buat?
Masa yang
diambil (s)

Dina Lim Amir


Murid

MODUL SAINS UPSR TELEGRAM 23


TAHUN 6

BIL SOALAN SEMAKAN

13. Jika kereta mainan Amir bergerak pada kelajuan 3m/s,


berapa jauhkah kereta tersebut boleh bergerak dalam
masa 5 saat ?

14. Jadual di bawah menunjukkan jarak yang dilalui oleh


empat jenis kenderaan P, Q, R dan S dalam masa 2 jam.

Kereta P Q R S
Jarak yang dilalui (km) 170 190 150 200

a) Kenderaan manakah yang bergerak paling laju?

b) Kenderaan P mempunyai kelajuan .

c) Kenderaan bergerak lebih perlahan daripada

kenderaan Q tetapi lebih laju daripada kenderaan .

15. Pada pukul 8.30 pagi, ayah Dina bertolak keluar dari rumah
dan sampai ke pejabat pada pukul 9.00 pagi. Jika ayah
Dina memandu pada kelajuan 60km/j, berapakah jarak di
antara rumah dengan pejabatnya?

MODUL SAINS UPSR TELEGRAM 24


TAHUN 6

PENGAWETAN MAKANAN
A. (1) Dengan menggunakan peta alir, pilih urutan yang betul bagi
proses pembotolan jem di bawah.

Langkah 1 Langkah 2 Langkah 3

Langkah 4 Langkah 5

PETA ALIR

Masakkan isi nanas tadi dengan gula di dalam periuk dengan api
yang perlahan.
Kupas nanas dan bersihkan. Kemudian potong kecil kecil.
Kacau jem nanas, dan tutup api apabila jem kelihatan betul - betul
pekat.
Sejukkan jem dan masukkan kedalam bekas. Lebalkan bekas jem
nanas tersebut.
Kisar nanas tadi sehingga hancur.

MODUL SAINS UPSR TELEGRAM 25


TAHUN 6

A. (ii)Jawab soalan di bawah berdasarkan pernyataan dalam peta alir.

Bil Soalan Jawapan


1 Apakah kaedah pengawetan yang
digunakan untuk menghasilkan jem
nanas. Nyatakan kaedah lain yang
sesuai untuk mengawet nanas.

2 Apakah faktor keperluan pertumbuhan


mikroorganisma yang disingkirkan dalam
kaedah pengawetan ini.

3 Berikan tiga contoh buah buahan lain


yang sesuai diawet seperti kaedah ini.

4 Pada pendapat kamu, adakah kaedah


pengawetan ini baik? Mengapa?

5 Ramalkan apakah yang akan berlaku


kepada buah nanas ini sekiranya tidak
diawet selepas seminggu dibiarkan di
atas meja.

MODUL SAINS UPSR TELEGRAM 26


TAHUN 6

B. Tuliskan ciri ciri bagi makanan yang berikut.

Daging ayam

Ikan

Nasi
Ciri ciri
makanan
yang rosak

Roti dan kek

Buah - buahan

Sayuran

Susu

MODUL SAINS UPSR TELEGRAM 27


TAHUN 6

C. Jawab soalan berdasarkan gambar.

PENGAWETAN MAKANAN

a) Nama makanan : ________________________________________________

b) Kaedah pengawetan yang sesuai : _______________________________

c) Bagaimanakah kaedah ini dijalankan :


__________________________________________________________________
__________________________________________________________________

d) Mengapa kaedah ini dipilih:


__________________________________________________________________
__________________________________________________________________

e) Mengapakah mikroorganisma tidak sesuai membiak dalam kaedah


pengawetan ini?
__________________________________________________________________
__________________________________________________________________

f) Nyatakan kesan pengawetan ini terhadap buah mangga.


__________________________________________________________________
__________________________________________________________________
g) Berikan tiga contoh makanan yang dapat diawet dengan cara ini.
1.________________________________________________________________

2.________________________________________________________________

3.________________________________________________________________

MODUL SAINS UPSR TELEGRAM 28


TAHUN 6

D. Lengkapkan jenis jenis makanan mengikut kaedah pengawetan


yang betul.

Kaedah pengawetan makanan

pendidihan penjerukan pembungkusan penyejuk pengasinan pengeringan


vakum bekuan

pelilinan pempasteuran pengetinan pendinginan penyalaian


dan
pembotolan

MODUL SAINS UPSR TELEGRAM 29


TAHUN 6

E. Jawab semua soalan soalan berikut.

1 Memasak makanan menggunakan api merupakan satu kaedah pengawetan


terawal dalam tamadun manusia semenjak ________________ sebelum masihi.
2 Bagaimanakah cara masyarakat Arab Kuno menyimpan makanan sebagai
persediaan banjir? _________________________________
3 Semenjak 1400 Tahun Masihi, manusia telah __________________________ pada
makanan supaya tidak berlaku pembaziran dan kekurangan makanan.
4 Louis Pasteur telah menemui kaedah menghapuskan bakteria secara
_____________________ dan _______________________ cecair.
5 Penggunaan _______________________ membolehkan makanan tahan untuk
jangkamasa yang lebih lama.
6 Manusia telah mengawet makanan dengan pelbagai kaedah. Apakah
kepentingan mengawet makanan?
a) _________________________________________________________________
b) _________________________________________________________________
c) _________________________________________________________________
d) _________________________________________________________________
e) _________________________________________________________________

7 Apakah yang menyebabkan makanan rosak?


______________________________
8 Terangkan maksud pengawetan.
________________________________________________________________________
________________________________________________________________________
9 Apakah tujuan kita mengawet makanan?
________________________________________________________________________
10 Bagaimanakahcaranya untuk memastikan makanan di bawah tidak rosak
a) Buah mangga : __________________________________________________
b) Susu segar : ______________________________________________________
c) Asam gelugur : __________________________________________________

MODUL SAINS UPSR TELEGRAM 30


TAHUN 6

BAHAN BUANGAN

Kenali Bahan Buangan

Soalan 1:

a) Apakah maksud bahan buangan?.
b) Berikan 3 contoh bahan buangan.
i).
ii).
iii)

Soalan 2:
a) Kelaskan bahan buangan dibawah mengikut kumpulan yang betul.

Surat khabar Botol plastik Besi buruk

Botol kaca majalah Surat khabbar

Botol plastik Pembungkus


aluminium
makanan

Bahan sintetik Tin susu Balang kaca

Jenis Bahan Buangan

Plastik Logam Kaca Kertas

MODUL SAINS UPSR TELEGRAM 31


TAHUN 6

Soalan 3:

Berikan contoh setiap bahan buangan di bawah;

a) Sisa makanan
i..
ii.
ii..
iv.

b) Bahan kumuh dan tinja


i
ii

c) Sisa toksik
i
ii
ii
iv..
v
vi..
vii..

Terbiodegradasikan atau tidak

a) Apakah maksud bahan buangan terbiodegradasikan?.
b) Berikan contoh bahan buangan terbiodegradasikan.
i).
ii)
iii)
iv)

c) Apakah maksud bahan buangan tidak terbiodegradasikan?


.............................................................................................................................
.............................................................................................................................

d) Berikan contoh bahan buangan tidak terbiodegradasikan.


i)
ii)
iii)..

MODUL SAINS UPSR TELEGRAM 32


TAHUN 6

e) Mengapakah penggunaan bahan tidak terbiodegradasikan perlu


dikawal?

f) Bagaimanakah bahan buangan boleh dikelaskan?g) Ramalkan apakah yang akan berlaku sekiranya semua bahan


buangan adalah tidak terbiodegradasikan?

Hargai Bumi kita

a) Nyatakan maksud sisia toksik?b) Lengkapkan peta alir bagaimanakah bahan buangan tidak


terbiodegradasikan menyumbang kepada pencemaran persekitaran.
i. Terjadinya bencana alam (banjir)

kawasan bandar

ii. Memberi kesan kepada kesihatan manusia

kawasan bandar

MODUL SAINS UPSR TELEGRAM 33


TAHUN 6

c) Nyatakan 4 kesan buruk jika bahan buangan tidak terbiodegradasikan


tidak diuruskan dengan betul.
I..
ii.
ii.
iv

Amalan Pengurusan Bahan Buangan

a) Lengkapkan

Peranan manusia
dalam menguruskan
bahan buangan
dengan secara
terancang untuk
kehidupan lestari.

MODUL SAINS UPSR TELEGRAM 34


TAHUN 6

b) Amalan 3R dapat mengurangkan longgokan bahan buangan


dipersekitaran kita. Nyatakan maksud 3R?
R :.
R :.
R :.

Pengurusan bahan buangan secara terancang

a) Susun langkah-langkah menguruskan bahan buangan domestik


oleh pihak berkuasa tempatan mengikut urutan yang betul.

Bahan buangan yang tidak boleh dikitar semula


dibakar di dalam incinerator dan dilupuskan.

Bahan buangan diasingkan mengikut jenis di pusat


pengumpulan sampah.

Bahan buangan yang boleh dikitar semula


dipadatkan dan dihantar ke kilang pemprosesan
untuk dijadikan bahan yang baharu.

Bahan buangan dikutip dan dihantar ke pusat


pengumpulan sampah.

MODUL SAINS UPSR TELEGRAM 35


TAHUN 6

GERHANA

1 Terdapat DUA jenis gerhana iaitu:

i) ..............................................................................................

ii) .............................................................................................

2 Apakah DUA sifat cahaya yang menyebabkan gerhana berlaku?

i) ..............................................................................................

ii) .............................................................................................

3 Lukis dan labelkan kedudukan Bulan, Bumi dan Matahari ketika


gerhana Bulan berlaku.

Gerhana ....................................................

Fenomena ini berlaku pada waktu ( siang , malam )

MODUL SAINS UPSR TELEGRAM 36


TAHUN 6

4 Lukis dan labelkan kedudukan Bulan, Bumi dan Matahari ketika


gerhana Matahari berlaku.

Gerhana ....................................................

Fenomena ini berlaku pada waktu ( siang , malam )

5 Mengapakah gerhana Bulan berlaku?

Gerhana Bulan berlaku kerana ............................. menghalang


.............................. daripada sampai ke ..........................................

6 Mengapakah gerhana Matahari berlaku?

Gerhana Matahari berlaku kerana ............................. menghalang


........................ daripada sampai ke ..........................................

7 Isikan tempat kosong dengan jawapan yang betul berpandukan rajah


di bawah.

Rajah 1

MODUL SAINS UPSR TELEGRAM 37


TAHUN 6

a) Gerhana Bulan berlaku apabila .....................................berada di


antara ............................................. dengan ....................................

dalam satu garis lurus.

b) Gerhana Bulan penuh berlaku apabila Bulan berada di


kedudukan ......................................................................................

c) Apabila Bulan berada di kedudukan P dan R, gerhana


___________ berlaku.

d) Gerhana bulan tidak berlaku ketika bulan berada di kedudukan

___________.

8 Berikut adalah situasi yang berlaku di suatu kawasan.

Ketika gerhana Bulan penuh berlaku, didapati bulan


langsung tidak kelihatan.

Berikan inferens kamu terhadap pemerhatian ini.

.................................................................................................................

9 Kawasan X telah mengalami fenomena gerhana Matahari.

a) Peduduk kawasan X mendapati waktu siang menjadi lebih ...

i) terang

ii) gelap

MODUL SAINS UPSR TELEGRAM 38


TAHUN 6

b) Berikan inferens anda tentang pemerhatian di 7 (a).

..............................................................................................................

.............................................................................................................

10 Rajah 2 menunjukkan satu peringkat gerhana Matahari. Namakan


peringkat gerhana ini.

Rajah 2

.......................................................................................................

MODUL SAINS UPSR TELEGRAM 39


TAHUN 6

BURUJ

APAKAH BURUJ?

1. Buruj ialah _________________ bintang yang kelihatan membentuk


_______________ tertentu di langit pada waktu ________________.

2. Mengapakah bintang-bintang sentiasa berubah kedudukannya


seperti Matahari dan Bulan?3. Bintang tidak berkelip-kelip jika kita melihatnya dari angkasa lepas.
Tetapi bintang-bintang akan berkelipan jika kita melihatnya dari Bumi.
Mengapa?


..
4. Bolehkah kamu melihat buruj di langit pada waktu siang? Mengapa?


5. Adakah buruj yang sama akan kelihatan di tempat yang sama
sepanjang tahun? Jelaskan jawapan anda.


BURUJ DI LANGIT MALAM

1. Bintang-bintang yang membentuk corak menarik dan boleh dilihat


dari Bumi dikenali sebagai apa?

MODUL SAINS UPSR TELEGRAM 40


TAHUN 6

2. Corak-corak menarik di langit pada waktu malam terbentuk dari apa?3. Adakah corak-corak ini wujud? Berikan alasan anda.


4. Tahukah kamu, berapakah bilangan buruj yang juga dikenali sebagai
zodiak?

5. Apakah bezanya buruj dan zodiak?


6. Nyatakan empat buruj yang mudah dilihat dari Bumi
a.
b.
c.
d. ...

KENALI BURUJ

1. Padankan

Buruj Pari Kala Jengking


Buruj Skorpio Layang-layang
Buruj Belantik Gayung atau senduk dengan tangkainya
Buruj Biduk Seorang Pemburu

MODUL SAINS UPSR TELEGRAM 41


TAHUN 6

2.

Antara pernyataan berikut, tandakan ( ) bagi pernyatan yang benar


tentang buruj ini.

Buruj ini kelihatan seperti layang-layang


Buruj ini boleh dilihat pada siang hari
Buruj ini paling kecil dan mudah dikenal pasti
Buruj ini di bentuk dari gugusan empat bintang
Mudah dilihat di sebelah hemisfera selatan

3. Apakah ciri-ciri Buruj Biduk?


a.
b.

4. Perhatikan rajah di bawah

a. Rajah di atas menunjukkan seekor kala jengking. Apakah buruj yang


sering dikaitkan dengan haiwan tersebut.
.

MODUL SAINS UPSR TELEGRAM 42


TAHUN 6

b. Dimanakah buruj ini sering kelihatan

5. Soalan 5(a) dan 5 (b) berdasarkan rajah di bawah.

a. Namakan buruj yang berlabel P dan Q


P :..
Q:..

b. Nyatakan dua ciri buruj Q

6. Isi tempat kosong dengan perkataan yang betul.

a. Buruj Biduk membentuk corak _______________________ dengan


____________________. Tempoh masa buruj ini kelihatan di langit ialah
antara bulan__________________________ dan _______________________
di hemisfera__________________________.

MODUL SAINS UPSR TELEGRAM 43


TAHUN 6

b. Buruj __________________________ membentuk corak seorang


pemburu dengan _____________________ dan ___________________.
Tempoh masa buruj ini kelihatan di langit ialah antara bulan
Disember dan Februari. Belantik muncul di antara hemisfera
____________________ dan ______________________.

c. Buruj ________________________ membentuk corak layang-layang.


Buruj ini muncul antara bulan_______________________ dan Jun di
hemisfera ____________________.

d. Buruj Skorpio membentuk corak seekor ___________________. Bulan


Jun dan __________________ adalah tempoh masa buruj ini kelihatan.
Buruj ini muncul pada waktu malam di hemisfera__________________.

7. Tandakan () buruj yang mana boleh dilihat di antara kedua-dua


hemisfera utara dan hemisfera selatan?

Buruj Pari

Buruj Biduk

Buruj Skorpio

Buruj Belantik

MODUL SAINS UPSR TELEGRAM 44


TAHUN 6

KEGUNAAN BURUJ

1. Lengkapkan carta alir di bawah

Biduk

Jenis
Skorpio

Buruj

Kegunaan

2. Nyatakan arah yang ditunjukkan oleh setiap buruj di bawah dan


labelkan arah itu menggunakan anak panah ( )

(a) (b) (c)

MODUL SAINS UPSR TELEGRAM 45


TAHUN 6

3. Rajah di bawah menunjukkan sebuah kapal yang belayar pada suatu


malam.

a. Nyatakan buruj yang kelihatan dalam rajah di atas.b. Apakah kegunaan buruj yang dinyatakan di 3(a) kepada pelayar dan
pengembara pada zaman dahulu?

c. Apakah arah yang ditunjukkan oleh buruj tersebut?

d. Berikan satu contoh lain kegunaan buruj.

4. Nyatakan tiga buruj yang dapat menunjuk arah dan namakan arah
yang ditunjukkannya.
1
2
3
5. Umat Islam di rantau Asia Tenggara yang hendak bersolat , buruj
Belantik boleh digunakan untuk ____________________________________.
6. Musim apakah yang ditunjukkan oleh buruj tersebut:
a. Buruj Biduk =__________________________________
b. Buruj Skorpio = __________________________________

MODUL SAINS UPSR TELEGRAM 46


TAHUN 6

MESIN

BIL SOALAN SEMAKAN


1.
Apakah yang dimaksudkan dengan mesin ringkas?
_________________________________________________________________
2.
Senaraikan jenis-jenis mesin ringkas:
a. ____________________________________
b. ____________________________________
c. ____________________________________
d. ____________________________________
e. _____________________________________
f. ____________________________________
g. ____________________________________
3.
Satah condong ialah ____________________________________________
________________________________________________________________

4.
_________________ digunakan untuk menyatukan dan mengetatkan
dua kepingan objek yang bergabung.
5.
Tuas terdiri daripada tiga bahagian iaitu _______________,
____________ dan ______________________________________
6.
Lingkaran yang terdapat pada skru dinamakan ___________________

MODUL SAINS UPSR TELEGRAM 47


TAHUN 6

BIL SOALAN SEMAKAN


7.

Labelkan bahagian tuas dengan betul pada gambar di atas.


8.
Takal terdiri daripada ____________________________________________
9.
Takal banyak digunakan pada _____________, __________________
dan ___________________________________.
10.
______________ dan _______________ digunakan untuk menggerakkan
atau memutarkan sesuatu objek.
11.
Contoh alatan yang menggunakan roda dan gandar ialah
____________________, _____________________, ____________________
dan ______________________________.
12
Baji ialah mesin ringkas yang mempunyai ___________ atau
_____________ satah condong yang tajam hujungnya.
13.
Baji digunakan untuk __________________________, __________________,
atau _________________________ dan __________________________.
14.
Gigi adalah sejenis baji. Bagaimanakah gigi berfungsi sebagai baji?
__________________________________________________________________
__________________________________________________________________

MODUL SAINS UPSR TELEGRAM 48


TAHUN 6

BIL SOALAN SEMAKAN


15
Gear ialah mesin ringkas yang terdiri daripada _______________ atau
______________________________.

16.
Apakah yang dimaksudkan dengan mesin kompleks?
__________________________________________________________________
__________________________________________________________________

17. Senaraikan mesin ringkas yang terdapat pada alatan berikut:


a. Gunting : ____________________________________________________
b. Jangka lukis : ________________________________________________
c. Mesin rumput : _______________________________________________
d. Basikal : _____________________________________________________
e. Jam tangan : ________________________________________________
18

Gambar di atas adalah contoh-contoh alatan yang menggunakan


prinsip mesin ringkas. Apakah nama mesin ringkas tersebut.

MODUL SAINS UPSR TELEGRAM 49


TAHUN 6

BIL SOALAN SEMAKAN


19 Apakah kebaikan menggunakan kaedah moden berbanding
kaedah manual ( penggunaan tangan)
a. _____________________________________________________
b. ____________________________________________________
c. ______________________________________________________
20 Apakah perbezaan antara mesin ringkas dengan mesin kompleks?
__________________________________________________________________
__________________________________________________________________
__________________________________________________________________
21 Apakah yang akan terjadi jika manusia tidak mencipta mesin
kompleks ?
__________________________________________________________________
__________________________________________________________________
22

P Q R S
Alat yang berikut ialah mesin. Alat _________________ dan
______________ merupakan mesin ringkas manakala alat ____________
dan _____________ merupakan mesin kompleks.
23 Seorang pekerja hendak mengangkat kayu-kayu besar ke tingkat
bangunan paling atas. Mesin ringkas manakah yang paling sesuai
digunakan bagi memudahkan tugasnya?

_____________________________________

MODUL SAINS UPSR TELEGRAM 50


TAHUN 6

24. Gambar menunjukkan seorang tukang kayu sedang menggunakan


tukul besi untuk mencabut paku pada sekeping papan kayu.

a. Nyatakan jenis mesin ringkas yang ditunjukkan.


______________________________________________________
b. Lakarkan rajah tuas berdasarkan jawapan kamu di (a).

25 Kaedah A Kaedah B

Seorang petani ingin membajak tanahnya. Antara dua kaedah


berikut:
a. Yang manakah dapat membantunya menyiapkan kerja dalam
masa yang singkat? ____________________________________
b. Mengapa?
_________________________________________________________________
__________________________________________________________________
26 Apakah yang dimaksudkan dengan lestari?
__________________________________________________________________
__________________________________________________________________

MODUL SAINS UPSR TELEGRAM 51


TAHUN 6

BIL SOALAN SEMAKAN


27. Penciptaan mesin lestari dapat memberikan banyak manfaat
kepada manusia. Bagaimanakah bentuk mesin lestari yang
dimaksudkan?
__________________________________________________________________
__________________________________________________________________
28. Mengapakah penciptaan mesin lestari penting kepada manusia?
a. _______________________________________________________________
b. _______________________________________________________________
c. _______________________________________________________________
d. _______________________________________________________________
e. _______________________________________________________________

SELAMAT BERJAYA
Daripada :

PANEL PENGGUBAL
MODUL SAINS TELEGERAM PERINGKAT KEBANGSAAN

2016

MODUL SAINS UPSR TELEGRAM 52