Vous êtes sur la page 1sur 6

Em Um Outdoor

1

Zeca Pagodinho Título CD: Quintal do Zeca (2011) II «« F Arranjo: Carlinhos 7 Cordas
Zeca Pagodinho
Título CD: Quintal do Zeca (2011)
II
««
F
Arranjo: Carlinhos 7 Cordas
Transcrição: Henrique 7 Cordas
Fm
«
««
2
«
«
≈ˆ « ˆ
ˆ
«
««
«
«« « «
Œ
Ó
4
ˆ
«
«
======================
&
««
« ˆ « «
««
ˆ « ˆ« «
« «
ˆ « « «
« «
_ˆ « « «
«
«
ll
«
ll
ll
bˆ _ «
_ _ « « ˆ _ _ _« « ˆ «
4
C
A 7
D 7(9)
Ó
Ó
Ó
=======================&
ll
ll
=
ll
7
G 7
C
Dm 7
G 7
« «
«« «
«« «
« «
« ««
«« «
«
« «
«« « «
Ó
Œ
«« «
«
« « «
« «
ˆ «
ˆ «
ˆ«
« ˆ
_ «« « «
=======================&
ll
« « « ˆ
«
«« « «
« «
«« «
«
ll
ˆ«
« ˆ
ˆ « « «
« « « ˆ
«
« «
= «
« «
ˆ _ˆ «
« « «
ˆ « _ˆ _ « ˆ « « « « _ «
« « « «
_ « ˆ «
ˆ « «
_ _ « ˆ «
«
ˆ « «
ll
_ « ˆ « «
Confesso que menti
10 A1A1 C ‘ F « «« « « «« «« « «« « ««
10
A1A1
C
F
«
«« « «
««
««
«
«« «
«« « «
«
«
«
«
««
«
«« « ˆ «
«
«
« « «« ˆ
========================
&
««
««
«
«
ll
bˆ « nˆ «
ˆ
«
«
« « «
« « «
« «
ll
«
««
« «
« ˆ « ««
ˆ « « « «
ll
_
«
_
«
_ˆ« «
_ˆ « ˆ « « ˆ
«
«
ˆ « « «
«
« « «
_ˆ «
«
_
_
«
_ « ˆ
_ « ˆ « _ « ˆ « « _ _« _ ˆ « «
_
_ˆ « ˆ _ « « _ˆ
«
_ « ˆ
13
G 7
««
«« « j
« «
«« «
« «
« «
«
« «
« ˆ « ««
«« « «
«
« « «
«ˆ
ˆ
ˆ«
≈ bˆ« « nˆ «
ˆ «
«
ˆ «
«
«
««
«« «
ˆ «
««
« «
=======================&
ll
« « ˆ
ll
«« «
ˆ «
ˆ « « «
=
ll
_ « ˆ
« « «
ˆ « « «
_ « ˆ
16
Cmaj
7 Dm 7
G 7
C
««
««
««
‰.
«
«
«
bˆ « « ««
nˆ « « «« ˆ« « ««
«
«« « «
««
«
k ˆ«
ˆ«
«
««
«
«
« « «
«
«
=======================& «ˆ
ll
«
«
ˆ « « «
ˆ « « ««
«
ll
«« « ˆ«
«
ˆ ˆ «
_
«
_ˆ« «
ˆ
«
« ˆ
ˆ «
««
_ˆ « « «
= « ˆ « «« ll

19

F

9

F

# dim

=======================& «ˆ

«« « «

ˆ « « «« ˆ « « « « _ˆ « « « ««

««

«

« ˆ

£

«

«

_

ˆ « «

««

«

«

ˆ «

_

ll

«

« _« _ « ˆ «

‰.

««

«

«

«

_

_

_ « ˆ

_ « «

«

_

_ « ˆ «

ll

£

« «

_ ˆ « « «

« #ˆ _ « « «

_

_ˆ « « «

£

#ˆ « « «« nˆ « « ««

_ˆ « « «« = ll

22

G

7

C

=======================&

««

«

_ « ˆ

««

«

bˆ _ «

«

«

_

_ « ˆ «

« bˆ _ « «

_ «

ll

««

«

«

_

_ « ˆ

Œ

ll

««

«

«

«

_

_

_ « ˆ

_ «« « «

= ll

«

«

««

«

«

«

_« _ « ˆ « _

«

_ « ˆ bˆ «

_

_

2

Confesso que menti

A2A2
A2A2

ll

««

«

«

«

«

_

_

_ « ˆ

C

«

«

_ « «

_

_

25

&

Dm 7

7

G

««

«

_ « ˆ

««

«

ˆ

«

« «

«

«

========================

ll

«« « ˆ«

« ˆ « « «« ˆ « « ««

«« « «

_ˆ ˆ ˆ

ll

«

«

«

«

®

« « «

«

_

_

_

« ˆ

_

« « « «

« _ « ˆ ˆ

«

«

«

« _ _ « « «

_ˆ « « «

«« _ˆ _ ˆ « « «

«« _« _ « «

« « « «

««

«

«

« « «

«

«

«

«

ˆ _ˆ « _ « _

_ « ˆ _ « ˆ

_ _ «

« ˆ « _

ˆ «

28

F

9

G

7

=======================&

«

«

_ «

_

_« « ˆ

Œ

ll

Œ

«

«

_

_« « ˆ

ll

bˆ _ « _ « ˆ

««

«

««

«

««

«

_ « ˆ

«

« =

ll

_

« ˆ «

_

31

C

Dm 7

G

7

=======================&

««

«

«

_

« ˆ .

_

«

«

_ _ « « ˆ

bˆ _ « « «« nˆ _ « « ««

ll

_ˆ« « «

« ˆ « ««

«

«

«

«« «

«

«

«

_ « ˆ _ « « ˆ _ _ « ˆ «

«« « « «

_ « ˆ bˆ «

««

«

«

«

_

ll

« «

«

«

_« ˆ «

_ _ « « ˆ « « « ˆ « « « « _ˆ « « «

«

«

«

«

_ « ˆ

««

« « « ˆ

« « « ˆ

« «

= « ˆ ll

«

34

C 6/9

F 9

=======================& «ˆ

««

«

Œ

ll

Œ

ˆ« « ««

«« « «

« « «

«

«

«

«

_ˆ « _ « _

_ ˆ « _ « ˆ

ll

«

«

_« _ _ « ˆ «

Œ

= ll

37

F

# dim

G

7

=======================&

«

«

«« «

« « «

_ « _ « ˆ « _ˆ «

#ˆ _« «

««

ˆ « #ˆ« «

««

«

«

_ˆ « _ _ « ˆ « bˆ « « «

«

« ««

« «

ll

««

«

«

_

_ « ˆ

Faço o que for preciso

bˆ _ « j

««

«

ll

««

«

_ « ˆ

Œ

= ll

B1B1
B1B1

ll

40

&

Cmaj 7

_ˆ« « ««

Gsus

G

«« «

7

« « «

C

««

«

«

«

«

_

«« « « « « «« « « « « « « «
«« «
«
« «
««
« «
« «
«
« «

ˆ«

« ˆ

ˆ

«

«

«

«

« «

«

«

ˆ ˆ «

_ˆ «

========================

ll

Œ

ll

««

«

« «

«

«

_ˆ ˆ

« « « «

«« « ˆ «

«« «

«

«

ˆ « _ « ˆ « « « « « «

« «

««

«

«

««

«

«

_ «« «

_ ˆ « _ « ˆ _ « ˆ « « «

_

_ «

_

_ ˆ « _ ˆ « _ « ˆ

_

_ « « _ˆ « ˆ «

«

_

_

_ ˆ «

_« _ «

43

Am 7

««

«

ˆ

«

Bm 7( b 5)

««

«

_ « ˆ

««

«

« ˆ

ll

E

««

#ˆ «

7

£

«

ˆ «

=======================&

« _ « ˆ « « bˆ _ _ _ « « «

£

««

«

ˆ

«

««

«

ˆ «

£

««

«

ˆ

«

« « £ _ˆ « « « _ ˆ « « « «

«

ll

«

«

«

ˆ«

« «

«

ˆ «

«« « ˆ «

« ˆ « «

« «

«

«

«« ˆ « « «

« « = _ « « « ll

_ˆ « « ««

«« «

«« «

#ˆ _ « « _ « « ˆ «

46 Am

Gm 7

=======================&

««

«

«

_

_ «

_ «

_ « ˆ

Œ

ll

« «

_

_« « ˆ

‰.

ll

«« «

k «

_

_ « ˆ

««

«

«

«« « «

_ «« « «

« «

«

_

_ ˆ « bˆ _ _ « nˆ _ˆ « _ «

_

« « « « « _ _ ˆ « bˆ _ _ « nˆ _ˆ «

« « «

bˆ _ «

_ˆ « « « «

ˆ « « « «

= «

ll

«« «

3

49

C

7

F

Fm

=======================& ˆ«

«« « «

ˆ « « ««

ˆ « « « «

«« _ˆ « « «

«« «

bˆ _ « «

ˆ «

««

«

« «« ˆ « « «

«« « « « «

_ ˆ «

ll

«

«

«

_« « ˆ

_ˆ« « «

««

«

bˆ _ «

« _ « ˆ « «

_

ll

«

«

_« «

bˆ _

Œ

= ll

52

C

A

7

Dm 7

=======================&

«« «

ll

ˆ «

«

ˆ « «

Œ

ll

«« «

« «

ˆ « ˆ « #ˆ «

« «

«

«

ˆ«

ˆ « « «

_ˆ = « « «« ll

«ˆ. « ««

««

«

«

«

««

«

«

«

«

«« « «

_

ˆ « «

«« «

«

« #_ˆ« «

«

_

_

_ « ˆ

G 7

«« «

_ « ˆ

_

_

_

_ˆ ˆ « « _ «

#ˆ _ «

ll

Faço o que for preciso

B2B2
B2B2

ll

««

« «

««

«

««

« « nˆ _ _ « « « bˆ _ «

_

_ « ˆ bˆ «

55

&

Cmaj 7

_ˆ« k «

««

========================

ll

‰.

Œ

««

_ˆ« «

« «

_« « nˆ

« «

bˆ _ « « «« nˆ _ « «

««

« « « _« « nˆ « « bˆ _ « « «« nˆ _ «
« « «« « «« « « «
« «
«« «
««
«
« «

58 C

Am 7

Bm 7( b 5)

=======================&

«

«

«« ˆ « « «

_ˆ« « _

«

«

« ˆ « « «« _ˆ « « « «ˆ «

«« « «

ˆ « ˆ

«« « «

ˆ

« « « «

ll

«

«

ˆ« «

ˆ « « « «« ˆ « « ««

«

«

«

«

«« «

ˆ ˆ«

«

«

«

«

« «

«

«

« « «

ˆ ˆ _ˆ «

ll

««

«

_ ˆ «

« «

« _ « _ «

« _ « _ ˆ «

« _ ˆ «

« «

« «

_

_

_

_ « ˆ

« «« _ « « « ˆ

« « ˆ « « «

« ˆ « « «

«« = « ˆ « ll

61

E

«« «

#ˆ «

7

Am

«

«

«

««

«

bˆ _ «

_ «« « «

_ _ « ˆ « #ˆ _ _ « « #ˆ _ˆ « _« «

_

=======================&

£

« «

ˆ «

£

« « «

««

« «

«

«

«

«

« « « ˆ « «

ll

ll

««

«

ˆ«

bˆ = _ _ « « « « ll

ˆ « « ««

«

«« «

«

_ #ˆ _ « «

«« « «

_ « « _ _ _ ˆ « « « bˆ _ « « «

«

«

«

«

««

«

«

«

«

««

«

«

«

«

ˆ « « « «

« ˆ « « «

«

«

ˆ ˆ « _ˆ « «

_ «

« ˆ

_

_

_

_

ˆ «

_ « ˆ

64

C

7 /G

C

7

F

=======================&

««

«

«

_

_ « ˆ

Œ

ll

««

«

«

«

«

_

_

_

_ « ˆ

_ˆ « « «

« ««

bˆ _ « « ˆ « « «

ˆ «

«« «

«« «

« «

«

«

«

« « _ _ _ « « «

««

«

«

«

«

_

_ « ˆ bˆ _ « _ « ˆ

ll

«

«

«

_« « ˆ

«

«

_ˆ «

£

««

«

bˆ _ «

«

« =

ll

_

« ˆ «

_

67

Fm

C/G

A

7

=======================&

«

«

bˆ _« _ «

Œ

ll

««

«

«

_

_ « ˆ

.

«

bˆ« « «

« «

«

nˆ «

ll

«

«

_

« ˆ «

_

.

«

«

«

_ ˆ «

«

«

«

_ˆ «

«« « «

= _ˆ «« ll

«

«

70

D

7

G

7

C

=======================&

««

«

ˆ«

‰.

_ˆ« k «

««

ll

««

«

_ « ˆ

‰.

ll

_ˆ« k «

««

_ˆ« « ««

«« « ˆ« ‰. _ˆ« k « «« ll «« « _ « ˆ ‰. ll

Œ

= ll

4

Confesso que menti

A3A3
A3A3

73

G 7

C

=======================&

_ « «

_ ˆ « « «

«

ll

««

ˆ« « «

«

« =

ll

« _ «

« ˆ « ««

ll

ˆ « « ««

« « « « ˆ

««

_ˆ « « «

««

« «

«« « «

«« « «

«

« «

«

_

_

_ « ˆ

««

« « «

ˆ «

_

««

« «

« «

_

_

_ « ˆ

« «

«

«

« _ ˆ «

_ «

««

«

«

«« «

««

_« _ « «

«

_ˆ « «

«

«

« «

ˆ «

«« «

«« «

«« «

_

_

_ « ˆ

_

_ˆ _ ˆ « «

« ˆ bˆ _ «

_

_ « ˆ « ˆ _ « ˆ

_

_ˆ _ ˆ « « ‘ « ˆ bˆ _ « _ _ « ˆ «

F

9

« ˆ _ «

_

_

ˆ

76

G

7

=======================&

«

«

_ «

_« « ˆ

_

Œ

ll

Œ

‰.

bˆ _ « k

««

«

ll

««

«

_ « ˆ

««

«

_ ˆ «

« = ll

«

_

« ˆ «

_

79

Cmaj 7

Dm 7

G

7

=======================&

««

«

«

_

_ « ˆ

««

«

«

_ « ˆ

«

«

«

«

_

« ˆ

_

««

«

«

_

_ ˆ «

ll

_ «« «

«

«

«

_

_

_ « ˆ

«« «

«

ˆ«

«

«

«

« ˆ ˆ «

«« «

«

ˆ

« « « «

ll

« «

« ˆ « «

« «

ˆ« «

««

«

« ˆ «

« «

«

«

«

«

ˆ «

« «« _ˆ « « «

_ « ˆ « «« _ ˆ « « « ««

« « « « « «« « « = _ « « « « ll _ ˆ « «

ˆ «

_ ˆ «

82 C

F 9

=======================&

««

«

«

«

«

_

_

_

_ « ˆ

««

«

«

_

_ « ˆ

ll

£

««

bˆ« « nˆ « ˆ « « « «

««

««

«

««

_ˆ «

£

« «

«

_ « ˆ bˆ _ « _ _ « ˆ « « « ˆ

«

«

«

«

«« « «

«

« «

ll

«

«

«

_« « ˆ

Œ

= ll

85

F

# dim

G

7

=======================&

£

«

«

«

« «

« _ _ « « ˆ _ˆ «

« «

_

_

#ˆ _ «

£

«« «

#ˆ « nˆ «

«« «

««

«

_ˆ «

ll

««

«

_ « ˆ

««

«

_ « ˆ

«

«

_

« ˆ «

_

ll

««

«

«

_

_ « ˆ

.

Faço o que for preciso

= ll

_ˆ« k «

««

_ « ˆ ‰ . Faço o que for preciso = ll _ˆ« k « ««
88 C Gsus G 7 B3B3 C «« ‰. « «« « « « ««
88
C
Gsus
G
7
B3B3
C
««
‰.
«
««
«
«
«
««
k ˆ«
«
« «
«
««
«
«
ˆ«
ˆ «
«
========================
&
ll
««
««
««
_ «« «
«
_ˆ« « ««
« ˆ « «
_
« «
«
«
ll
«
«
«
ˆ «
«« « ˆ «
ll
« ˆ
««
_ _ ˆ « « «
_
«
_
_
«
«
«
_ « «
_ « ˆ « «
«
_
«
_ «
_
_ˆ « « «
«
_
«
_ « « _ˆ « ˆ «
«
_« _ « «
_
« ˆ
ˆ
«
«
_ « ˆ
_ « ˆ « _ _ « ˆ
£
Bm 7( b 5)
91 Am 7
E 7
««
«
««
«
««
£
«
««
««
«
« ˆ
«
««
ˆ
«
«
«
««
««
ˆ « « « « ˆ « « « ˆ « «
«« « ˆ«
« « «
«
ˆ «
«
#ˆ « ˆ ˆ
« « «
«
=======================&
« ˆ
ˆ
«
«
ll
««
«
« «
« «
« «
« ««
_ « ˆ « «
ll
«
«
«« «
«
« =
««
ll
_ˆ «
_ « ˆ
_
« _ « _ «
_
_
« _ «
_
« _ « _ ˆ «
_ « « «« ˆ
_
«
_
« _ «
_
« _ « ˆ
#ˆ «
_
« ˆ _ « ˆ «
_
« ˆ

94 Am

C 7 /G

=======================&

«

«

_

_« « ˆ

Œ

ll

Œ

‰.

ll

««

«

k «

_

_ « ˆ

««

«

«

_

_ « ˆ

« « _ _« « ˆ Œ ll Œ ‰. ll «« « k « _

_ˆ« j « ««

= ll

5

97

C

7

F

Fm

=======================&

« ««

bˆ _ « « ˆ « « «

ˆ «

««

« «

««

« « « «

_

«« «

«

« « « «

««

«

«

_

_ « ˆ « ˆ « « « _ « ˆ « _ « ˆ «

_

«« _ _ ˆ « « «

ll

«

«

_« _ _ « ˆ «

«

«

_ˆ «

£

««

«

bˆ _ «

ll

«

«

«

«

_ _ ˆ « « bˆ _« _ «

Œ

= ll

100

C/E

A

7

D

7(9)

=======================&

««

«

«

«

_

_

_ « ˆ

««

«

«

«

_

_

_ ˆ «

«

«

««

«

«

«

_

_ « «

_

_

_

« ˆ _ « ˆ

ll

« _ _ « « «

_ _ ˆ « « #ˆ _ _ « «

_

««

«

«

«

_

_ «« « « «

ˆ «

_

«« «

««

« ˆ « ˆ « #ˆ «

« «

«

« «

««

«

«

_ˆ « « « « #_ˆ« «

ˆ «

ll

«ˆ « «« « « «« ˆ

#ˆ « « « « «« ˆ «ˆ. « ««

«

«

= « ll

_ˆ « ««

103

G

7

Cmaj 7

Gsus

G 7

=======================&

««

«

_

ˆ

«

««

«

«

_

_ «. ˆ

ll

«

_ˆ «

«

_ˆ« « ««

_ ˆ « «« « « _ _ «. ˆ ll « _ˆ « « _ˆ«

Œ

ll

Ó

= ll

Faço o que for preciso

106 B4B4 C « Am 7 Bm 7( b 5) «« « «« « »
106
B4B4
C
«
Am 7
Bm 7( b 5)
«« «
««
«
»
œ
«
«
œ » » » »
œ » » »
» œ » »
««
« «
«« « «
œ» »
œ»
« «
« ««
œ »
Œ
«
«
ˆ « « «
« ˆ « «
»
» » » œ
» »
œ » » »
»»
» œ » »
»
« « «
»
ˆ«
ˆ «
»
»
«ˆ « «
bˆ «
ˆ « « «
« « «
»
========================
&
ll
»
» » »
» »
« ˆ « «
_ « ˆ « ««
»
»
»
» » »
» »»
ˆ
« « «
« ˆbˆ « « «
ll
ll
_ˆ « « «
109 E « ˆ« « « 7 «« « « « «« « « ««
109
E
«
ˆ« « «
7
««
«
« «
«« « «
«« « «
Am
«
« « «
ˆ «
« « «
« ˆ «
«
ˆ #ˆ «
« « « « «
« «
« ˆ « «
« «
«« « «
«
«
«
=======================&
« ˆ «
««
ˆ « « «
« « «
««
««
««
««
««
««
ˆ _ˆ« «
« « «
«
« « «
ll
« «
« «
ll
« «
«
« «
= «
ll
« « « «
_ _ «« « «
_
«
«
«
«
«
_
«
_
_
«
«
«
«
«
ˆ bˆ _ «
«
_ˆ« « «
_ ˆ #ˆ « _ « ˆ « «
«
« « _
_ « «
«
«
«
#ˆ _ « _« ˆ «
«
« ˆ
«
_ _ « ˆ « bˆ «
«
ˆ « «
_b « ˆ « _ _ « « ˆ _
«
_ « ˆ
_ #ˆ _ «
« ˆ
_ _ « «
_
ˆ «
_ « ˆ
112
C 7 /G
C 7
F
««
««
«« «
«« «
«« «
« ««
ˆ « « «
««
«
«« «
«« «
«
=======================&
ll
ll
« «
= «
ll
_
« «
_ˆ« « _
« ˆ
bˆ _ « « « ˆ
« « «
_
« «
_ˆ « « «
_
«
_ˆ« « _
_
_ « ˆ
« _
_
« ˆ bˆ _ «
_
« ˆ «
« «
_« « ˆ
_ « ˆ « _
_ « ˆ
115 Fm
C
A 7
Œ
«
«
=======================&
« «
ll
ll
« «
« « «
« « «
« =
««
ll
_ˆ« « ««
_ˆ« « ««
_ˆ « « ««
_
«
.
_ ˆ «
_ˆ « #ˆ_« «
_ « _
bˆ _« _ «
_
« ˆ
_ « ˆ _ «
« «
ˆ
118
D 7(9)
G 7
C
« «
«« «
««
‰.
« «
««
«
ˆ « «
ˆ
«
bˆ« «
ˆ « « « «
ˆ « « « «
=======================&
« «
ll
«« «
««
« «
ll
=
« « « « ˆ
ll
_
«
_ˆ« k «
_
_ˆ «
_ˆ« «
_
_ « ˆ
« «
#ˆ _« «
_ «. ˆ

6

121

A

7

D

7(9)

G

7

C

=======================& ˆ«

« «

«

ˆ « « ««

« ˆ « « «

«

ˆ « « «

«« « «

#_ˆ «

««

« «

bˆ _ «

£

« «

«

« «

««

« «

_

_ _ ˆ « « bˆ « _ « ˆ

ll

« «

_ «

_

#ˆ _« «

_ˆ« j «

««

ll

«« «

_ « ˆ

««

« «

_

_ «. ˆ

«

« =

ll

_ˆ «

ll «« « _ « ˆ «« « « _ _ «. ˆ « « =

124

F

C

=======================&

«

«

_«ˆ «

«« «

bˆ «

«« «

«

«

«

«

«

«

ˆ _ˆ« «

ˆ « « ««

« _ « ˆ « « ˆ « « « ««

ll

«

«

«

_« « ˆ

Œ

ll

_ˆ« « «

««

«

_ ˆ «

«

«

«

««

«

«

««

«

«

«

_ « ˆ ˆ «

«

«

_ «

_ ˆ « _ ˆ « _ «

= « ll

« «

«

«

_ « ˆ

127

========& «« = ””

«

«

_

_ «

_ «

_ « ˙