Vous êtes sur la page 1sur 2

q Ama Namin/Sapagkat Sa'Yo Nagmumula

Musika ni: Eduardo P. Hontiveros, S.J.


A D B7 E C #7 F# m B m D A/E E7
## j j
Introduction
& # 44 .
.
# ..
#

A D E7
## j
& #
.
.


J
S
A

A - ma na - min su - ma - sa - la - ngit ka sam - ba - hin ang nga - lan

## j
T & # .

B

A E7 F#m B7 E
## j
& # ..
J #
Mo ma-pa -sa - a - min ang ka -ha - ri - an Mo sun - din ang lo - ob Mo di - to sa

### j
& .

E7 A E7 A D A D A
### j
& 42 44 . .. j . j
. .
J J J
lu-pa pa-ra ng sa la - ngit big - yan Mo kami
- nga - yon ng aming
- ka - ka -nin sa a-raw a - raw at pa-ta-

## j j . j
& # 42 44 .
.

E7 F#m B m F #7 B m E7 F# m D
##
& # # #wa - rin Mo ang a-ming m-ga u - tang pa - ra ng pag-pa-pa - ta -wad na - min sa nag-ka -ka - u - tang sa

##
& # #

Album: Mga Awitin sa Misang Pilipino, Lualhati sa Diyos


Scorebook: Mga Awiting Pansamba, Magsiawit sa Panginoon
Philippine Copyright 1980, 1982 & 1986 Jesuits Communications Foundations, Inc All Rights Reserved
Ama Namin/Sapagkat Sa'Yo Nagmumula
2
A D A D A/E E7 A
### . j
j .
& . .
J J
a - min at h'wag mo kaming
- i-pahin
- - tu -lot sa tuk -so at ia - dya Mo kami
- sa di - lang ma-sa - sa - ma Sa-pag-

## j
& # . . j

E7 A
### j
& ..
J
kat sa 'yo nag - mu - mu - la ang ka - ha -

### . j
&
.

E7 A D A Bm
# # # j
.. #
&
J
ri - an at ka -pang-ya - ri - han at ang ka - lu- wal - ha - ti - an mag - pa - sa - wa-lang

### .
& J
.
J
E7 A
### 2
& 4

hang - - - - gan.

### 2
& 4

Vous aimerez peut-être aussi