Vous êtes sur la page 1sur 4

Acta et diplomata res

Albaniae mediae aetatis


illustrantia / collegerunt et
digesserunt Dr. Ludovicus de
Thallczy, Dr. [...]

Source gallica.bnf.fr / Bibliothque nationale de France


Sufflay, Emilianus de. Acta et diplomata res Albaniae mediae
aetatis illustrantia / collegerunt et digesserunt Dr. Ludovicus de
Thallczy, Dr. Constantinus Jireek et Dr. Emilianus de Sufflay.
1913-1918.

1/ Les contenus accessibles sur le site Gallica sont pour la plupart


des reproductions numriques d'oeuvres tombes dans le
domaine public provenant des collections de la BnF. Leur
rutilisation s'inscrit dans le cadre de la loi n78-753 du 17 juillet
1978 :
- La rutilisation non commerciale de ces contenus est libre et
gratuite dans le respect de la lgislation en vigueur et notamment
du maintien de la mention de source.
- La rutilisation commerciale de ces contenus est payante et fait
l'objet d'une licence. Est entendue par rutilisation commerciale la
revente de contenus sous forme de produits labors ou de
fourniture de service.

CLIQUER ICI POUR ACCDER AUX TARIFS ET LA LICENCE

2/ Les contenus de Gallica sont la proprit de la BnF au sens de


l'article L.2112-1 du code gnral de la proprit des personnes
publiques.

3/ Quelques contenus sont soumis un rgime de rutilisation


particulier. Il s'agit :

- des reproductions de documents protgs par un droit d'auteur


appartenant un tiers. Ces documents ne peuvent tre rutiliss,
sauf dans le cadre de la copie prive, sans l'autorisation pralable
du titulaire des droits.
- des reproductions de documents conservs dans les
bibliothques ou autres institutions partenaires. Ceux-ci sont
signals par la mention Source gallica.BnF.fr / Bibliothque
municipale de ... (ou autre partenaire). L'utilisateur est invit
s'informer auprs de ces bibliothques de leurs conditions de
rutilisation.

4/ Gallica constitue une base de donnes, dont la BnF est le


producteur, protge au sens des articles L341-1 et suivants du
code de la proprit intellectuelle.

5/ Les prsentes conditions d'utilisation des contenus de Gallica


sont rgies par la loi franaise. En cas de rutilisation prvue dans
un autre pays, il appartient chaque utilisateur de vrifier la
conformit de son projet avec le droit de ce pays.

6/ L'utilisateur s'engage respecter les prsentes conditions


d'utilisation ainsi que la lgislation en vigueur, notamment en
matire de proprit intellectuelle. En cas de non respect de ces
dispositions, il est notamment passible d'une amende prvue par
la loi du 17 juillet 1978.

7/ Pour obtenir un document de Gallica en haute dfinition,


contacter
utilisationcommerciale@bnf.fr.
79

339. 348.
<1377), 23. februarii. Ragusii. 1377, 6. augusti. Ragusii.
Athanasius episcopus Drivastensis fideiussor est
Commune Ragusii receptis litteris Matbei de quorundum civium Drivasti apud arcliiepiscopwm
Georgio, nuntii communis ad Juram de Balsa missi Ragusinum.
eidem (inter alia) mandat: ehe se questa nostra
lettera ti sera presentada fin ad Antibari, et tu de Presbyter Theodorus' de Leporibus 1) de
prsente debi tornare a messer Georgi de Balsa cum Driuasto suo proprio nomine et tanquam pro-
questo che ti commettemo, primieramente svra lo curator legiptimus Ptri filii ducha (!) Micbaelis
ftto dlie usanee antiche e che voi save li debi de Leporibus, prout de procuratione huiusmodi
dir, che al Dangno quando si pareava cum ladia
lare patt in libro cancellrie de procuratio-
se pagava grosso uno per asehuna salma et quando
se trasia senea ladia non se pagava niente; a Ohriva hibus die II. mensis decembris proxiffie pre-
Rieha non se pagava niente, a la porta de Spas se teriti, facit manifestum, quod ipse obligat se
pagava grossi due per acbuna salma." Et damo et dictum Petrum et omnia eorum bona usque
ti a saver, che la nostra intencion se, che tu debi ad summam ducatorum auri X donimp Atha-
tornar a Cura, se Cura fosse a Scutari e agli quelli
luoghi circavieini, altrimento non, se elo fosse plu nasio episcopo Driuastensi de confermand
lontano se lo corriero ti trovara in Antibari overo ipsum indempnem pro ndeiussione, quam fecit
de la ver Scutari, ma se ti trovara da questo lado pro ipso presbytero Theodoro corani domino
de Antibari, e ti non andar a Cura, ma debi vegnir archiepiseopo Ragusino. (CASSA.)
a Ragusa. " Liber debitorum 13771379, fol. 70.
Lett. di Levante 13611380, fol. 107.
M. RAGUSINA 4, 153 (JIRECEK,' Handelsstr. 37 n. 111
343.
et 66 n. 213 a et AslPhil. 19 [1897], 697). 1377, 20. septembris. Ragusii.
Frwnentum extrliitur e regionibus fluminis Vregi
(1369-1385).
340. Dabre Zugotich facit manifestum, quod
1377, 30. iunii. Ragusii. ipse nauliat et ad naulum concedit Radoslauo
Miliosseuieh unam suam barcham portature
Nicolaus Tuderovich Ducliagliin Ragusino dbitum stariorum CLXX frumenti tali uero pacto, quod
solvit. isto sero (!) dbet recedere de portu Ragusii
Ser Vita de Goe facit manifestum, quod et ire recto tramite ad Vriegum et ibi recipere
ipse confitetur habuisse et rcpiss a Nichola totum pondus, quod sibi dabit Paulus Clappo-
Sthefani Tuderovich Duchaghin 1) et Nichola uich, et adducere in Ragusium cum saluamento
Petrouich eius plegio integram solutionem de et hoc ideo, quia ipse Radoslauus promisit illi
omni debito, in quo sibi tenerentur pro tem- dare de naulo pro quolibet stario frumenti
poribus elapsis vsque in presentem diem, pro- grossos III et de aliis rbus, quas aducet per
mittens etc. rationem. Et si dietus Paulus non poterit ei
Liber debitorum 13771379, fol. 54. assignare totum pondus debitum dicte barche,
ipse Dabre possit onerare in dicta barcha de
aliis rbus et mercationibus usque ad debitum
complimentum sui ponderis. Renuntians etc.
341.
Et fuit confessus ipse Dabro habuisse pro parte "
1377, 11. iulii. Ragusii. solucionis dicti nauli perperos X.
Liber debitorum 13771379, fol. 85.
Mirsa Ratchovich de Pastrovieh de Anti-
Anno 1369, G. novembris, adducitur frumentum de
baro" unam ladiam argenti, in qua erant
Briego"; 10. deeembris Ivan Ogrea mittit navem ad
sculpte figure quatuor evangelistarum"a Johanne Vriegum" pro frumento (Div. Cane. 1369), Anno 1379,
cancellario Ragusino recipit. mense ianuario permultae navigationes ad Vregum pro
Liber debitorum 13771379, fol. 61. x) 1376, 1. martii dompnus Theodorus de Leporibus
de Drivasto, filius quondam Johannis" memoratur (Div.
') Cf. supra vol. 1, n 455. Cane. 1376).
8G

frumento" memorantur. Die 4. februarii Milovan Ivano- antedictas dictorum dominorum episcopi et ab-
vich et Nichoe Marcevich a Crassoe filio Pripze Sesta- batis nunciorum apostolicorum et collectorum,
novich*) in Vreze (!) et ad mensuram Vregi mantias
frumenti CX" recipiunt. Die 1. martii navigationes ad eorum sigillis pendentibus sigillatas, datas V-
Briechum pro frumento" memorantur. Die 22. aprilis netiis XV kalendas iunii, pontificatus sanc-
Ivn Metiglavich obligat se cum barca ad eundum tissimi in Christo patris et domini nostri Gregorii
Vregum pro frumento". Die 8. iunii Theodorus de divina prouidentia pape XI anno VIT, a nbis
Mlascagna et alii navigant ad Vriegum" (Liber debi- notario et te'stibus infrascriptis, visas, lectas et
torum 13771379). Anno 1383, 14. octobris consilium plenarie intellectas, commisariatus et nunciatus
rogatorum: statuit, ut barcae mittantur ,,ad Ludrinum et
nomine et pro parte dictorum dominorum epi-
per illa flumina ad faciendum conduci bladum" (Refor-
mtiones, 1382). Anno 1385, 14. martii a consilio rog. scopi et abbatis collectorum fuit contentus et
syndicus missus ad Vriegum pro mileo" (Reform.1384). cnfessus habuisse et rcpiss et quod recepit
et habuit presentialiter et manualiter a reue-
344. rendo in Christo ptre et domino domino Petro
1377, 27. septembris. Ragusii. dei et apostolice sedis gratia archiepiseopo Ra-
gusino dante, tradente et assignante pro se et
Raun marinarius barcam nauliat Praneisebo toto clero totius sue dyocesis Ragusine exempto
payesario promittens ipsum conducere cum cargo et non exempto per manum dyaconi Domagne
a panaiuro Sncti Sergii 2) de Zenta proxime de Ribia canonici cathedralis ecclesie Ragusine
venturo Ragusium et de expectando ipsum ibi ducatorum boni auri et iusti ponderis centum
cum dicta sua barca, donec durabit dictum et triginta (aliis omissis).
panaiurum".
Div. Notari 13701379, fol. 106.
Liber debitorum 13771379.
(JIRECEK, Staat 2, 56 et Glasnik srp. geogr. dr.
346.
1914, 166.)
345.
1377, 5; octobris. Ragusii.
Albaniae habitmes opteras suas locant Ragusinis
1377, 30. septembris. Ragusii. (13701379).
Presbyter- Michael de Dulcinio, commissarius col- Dobrussa filia Goyslavi de Albania" pro-
lectorum decimamm papaliwm, ab archiepiscop>o .
Ragusino ducatos 130 recipit. mittit stare annos 6 cum Jane Albanensi" se
obligante dare victum et vestitum et tenere
Domirius Michael de Dulcinio liGeritiatus ipsam
pro filia carnali et in fine termini ipsam
in .iure canonico ac nuntius et commissarius ad maritare".
infrascripta reverendoruni in Christo patrum Div. Cane. 13771379.
et dominorum domini Raymundi dei et aposto- (Jirecek, Staat 2, 26 n. 6.)
lice sedis gratia episcopi Paduani et domini 1370, 27. maii, Juroe Radoslavich de Antibaro"
Bernardi eadem gratia abbatis sancti Nieolai serviet apud Sicoliatn de Jadra, habitatorem Rag-usii,
in litore Venetiarum apostolice sedis nuntiorum unum annum pro ducatis 3 (Div. Cane. 1369). 1370,
et generalium collectorum fructuum, reddituum, 3. octobris, Michoe Stiepovich de Sossine iuxta Antiba-
locat se apud calegarium (Div. Notari 1370). 1372,
prouentuum, -censuuui, decimarum et aliorum rum" 2. decembris, Laarus filius Georgii Chalimanovich de
in Mediolane, Aquilegensis, Rauenate, Jadrensis, Antibaro" serviet apud Stagnum') calegarium (ib.).
Spalatensis, Ragusine et Antibarensis et aliis 1373, 7. augusti, Joannes filius quondam Basilii Barba-

Dalmati et Slauonie partibus. Cretensis, Patra- biancha 2) de Drivasto" serviet annos 5 apud Ivanum
censis, Corfiensis, Gorinthiensis et aliis Romanie Metiglavich sartorem (ib.). 1375, 17. iunii, Pribil Veloe-
partibus et nonnullis aliis provinciis, terris et vich de Turinis prope Antibarum" serviet Johanni ean-
cellario Ragusino ad festum s. Sergii pro perperis 4
loeis camere apostolice debitoribus, prout clare (Div. Cane. 1376).usque 1876, 9. iunii, Paulus Albanensis,
patuit de commissione huiusmodi per litteras famulus regiminis Ragusii" (ib.). 1377, 6. septembris,
x) Cf.infra doc. 1379, 8. iulii. 1) 1349, 5. februarii, Ragusii memoratur nStanchus
2) Anno 1370, 25. novembris navigatio ad S. Ser- chalegarius de Antibaro" (M. llag. 2, 61).
gium" (Div. Cane. 1370 in Dislrib. testament.13711372); 2) 1378, 13. octobris, Ragusii memoratur presbyter
1877, 24. septembris societas in viagio ad S. Sergium" Michael de Barbabiancha de Drivasto" (Div. Cane. 1377
(Lib. deb. ib.) memoratur. 1379).