Vous êtes sur la page 1sur 5

Koningslied

John Ewbank
arr. Tom Bakker


q = 67
4
&4 j r
Zang

{
daar sta jedan je
C G7(4) C G7(4) C
4
& 4 ww
?4 w w w w
w

Piano


& j
r
3 3 3 3 3 3 3 3
r

{

zag dit moment al zo vaak in je dro-men en daar is het dan de dag die je wist dat zou ko -men is ein - de - lijk
D/C C D/C E/G
3 3 3 3 3 3 3 3
&

j
w
? w

j j

j j
& j

{

hier ben je er klaar voor kun je dat ooit echt zijn daar
F(2) F C^/E D7 G7(4) G

&
J
?
w
w w

&
3 3 3 3


sta je dan al - les ge-daan om je voor te be - rei -den daar is het dan
3
&
3 3 3 3 3

{
ie - der mens heefteentaak in dit le - ven je be -looft dat je al - les zult ge - ven


C 3 D/C C 3

3 3 3 3
&

j j j j j
3 3
?
3 3

w w w

speelhetkoningslied.nl
powered by
Muziekbibliotheek van de Omroep
2

j j
3 3 3 3
& r

ie - de - re stapdie je zet - te dieleid de naar hier en kijk om je heen wij lo - pen met je mee

&

{

D/C C(2)/G F^ D/F C^/E D7
j

3 3 3 3
&


J
?
w w

rit.

&

{
door de re - gen en de wind zal ik naast je blij - ven staan ik be -
G(4) G C C/E F C G C(2)/E F E/G& j? r

j
3
&

{
scherm je te - gen al - les wat komt ik zal wa - ken als je slaapt ik be -

&
A G/B C C(2) G(4) G C/E F A


3


j


? j j

j

&

{

hoed je voor de storm hou je vei - lig zo - lang als ik leef
G C(2)/E D C/E F G F/A F/G C(4) C

& j


? j

w
3

& e e e e e e e e e e e e e e e e e e e e e e e e e e e e e

{
nstrijd twee le -vens westaan voor el -kaar niet te bre -ken n vlag tweeleeuw en met el -kaar in de zon en de re - gen
F F[] C^/E C/E C(2)/G A


&

?

& e e e e e e e e e e ee e ee e e e e e e ee e e e e e e e ee e
R

{
zijaan zij borst vooruit trotsalseen pauw dit is ons geluid enhoe klein weookzijn on-ze da-denzijn groot gaan nieton -der uit voor
F^

C(4)

C

G(24)
G


&


?
w

& e e e e e e e e e e e e e e e e e e e e e e e e e e e e e

{
jou mijnkind voorm'n pa voorm'n ma loop voor jou door de wind en re - gen en zal ach - ter je blij -ven staan ik draageen
F F[] A A[] G E/G C/E D9 C/E

&
. -
?
J

.

&

& e e e e e e e e e e e e e e e e e e e e e e e e e e e e e e e e
laat me

{
vaan - del met jouw naam geloof in jou zolangwebestaan bouw een dijk met m'nblo - tehand - en en houhet wa - ter bij jou van -daan
C/F

C/G

C/A

C/G C


&
- - - -
?

&

{
we - ten wat je droomt waar je hart zo naar ver -langt ik zalniet rus - ten tot hetwaar ge -wor - denA

E C/E

F

C A E

&

?4

r

3
&

{

is en als je ooit je weg ver - liest ben ik je ba - ken in de nacht 'k wijs je de

G(4) G C/E A E C/E F C

&

? 33

rit.

& j j

{
ha - ven in de duis - ter - nis ik zal strij - den als een leeuw tot het


D7 C(2)/E F G(4) G C C/E F C C(2)

3

&?
J

& j
w

{

jou aan niets ont - breekt hou je vei - lig zo lang als ik leef
G(4) C(2)/E D C/E F G F/A F/G C(4) C

&


? j

# #
#

3

&
j

{
door de re - genem de wind zal ik naast je blij - ven staan ik be -scherm je te -gen al -les wat

# ##
G D/F D D(2) A(4) D(2)/F G F/A B A/C D D(2)

&
? # ##
#

#
&#

{

komt ik zal wa - ken als jij slaapt ik be - hoed je voor de storm hou je

# j
A(4) A D/F G D/A B A D(2)/F E D/F

&#
J J

3

? ##5

#
& # j{
vei - lig zo lang als ik leef laat me we - ten wat je droomt waar je
G A G/B G/A D(4) D

B

F

D/F
#
&#? ##& #
# r

3

{
hart zo naar ver -langt 'k zalniet rus - ten tot het waar ge -wor - den is en als je

##
G D B F A(4) A D/F
j
&


? ##
3& #
rit.
#

j
3

{

ooit je weg ver - liest ben ik je ba - ken in de nacht wijs je de ha - ven in de duis - ter - nis ik zal
B F D/F G D E7 D(2) G A(4) A D D/F
#
&#


? ##
3

& #
#

j

{
strij - den als een leeuw tot het jou aan niets ont -breekt hou je vei - lig zo - lang als ik

##
G

D/F D

D(2) A

D(2)/F E D/F G A

G/B G/A&

? ##

rit.
#

&# j 2 4
4 4w

{
leef hou je vei - lig zo - lang als ik leef
D(4) D B E D(2)/F G G/A D(4) D
# 2 4w
& #
4
4w
w
w

4
? ## 2 4w


J 4
w

Vous aimerez peut-être aussi