Vous êtes sur la page 1sur 4

Definitions of terms

https://www.academia.edu/16314885/Epekto_ng_Teknolohiya_sa_Pag-
aaral_ng_Mag-aaral
Teknolohiya ay isang napakabagong makina o gadgets na kung
tawagin ng iba. Awtomatik na proseso hindi manu-mano.

Ang ICT ay tumutukoy sa ibat ibang uri ng teknolohiya na


ginagam it sa komunikasyon upang mag proseso, mag-imbak, lumikha
at magbahagi ng mga impormasyon, Ilan sa mga halimbawa ng ICT ay
radio, telebisyon, smartphones, computer, at internet.

Ayon kay Beskeen (2009) ang word processing ay isang


software program na kung saan maaari kang mag type, edit at
magpormat ng teksto at grapiko. Maaari na tayong gumawa at mahasa
ang mga dokumento ng madali at mabilis.

KONTRIBUSYON NG MAKABAGONG TEKNOLOHIYA


Ang Microsoft Word isang computer application na ginagamit
para sa produksyon (kabilang ang komposisyon, pag-eedit,
formatting, at posibleng sa pagpi-print) ng anumang uri ng mga
nalilimbag na materyal.

Ang excel ay isang komersyal na aplikasyon ng spreadsheet na


nakasulat at ipinamamahagi sa pamamagitan ng Microsoft para sa
Microsoft Windows at Mac OS X. Itinatampok dito ang pagkalkula,
graphing ang mga kasangkapan, mga pivot table, at isang macro
programming wika na tinatawag na Visual Basic para sa
Applications.
Ang kompyuter ay isang makina na ginagamit sa paggawa ng mga
kalkulasyon o mga operasyon na maaaring gawin sa pamamagitan ng
mga terminong numerikal o lohikal. May apat na uri ng kompyuter.
Agham pangkompyuter ang disiplina na pinag-aaralan ang teoriya,
disenyo, at paglalapat ng mga kompyuter. Ang mga kompyuter ay
nakakagawa ng prosesong numerikal o lohikang gamit ang BIOS.
Ang Power Point ay kadalasang ginagamit upang lumikha ng mga
presentasyon sa negosyo, ngunit maaari ring gamitin para sa mga
pang-edukasyon o impormal na mga layunin. Ang mga presentasyon ay
binubuo ng mga slide, na maaaring maglaman ng teksto, mga imahe,
at iba pang media, tulad ng mga audio clip at mga pelikula. Sound
effects at mga animated na transition ay maaari ring kasama upang
magdagdag ng karagdagang apila sa mga presentasyon.
https://www.scribd.com/doc/80541778/Panukalang-Tesis-BSED-
Filipino-Klase-sa-Tag-araw-2004
Guro- Pangunahing nagsasagawa ng pagtuturo sa klase at iba
pang kaugnay na tungkuling may kinalaman sa pagpapaunlad ng
kaalamn, kasanayan, at kaasalan na kinakailangan ng mga mag-aaral
upang silay maging responsible at produktibong mga mamamayan ng
siang demokratikong lipunan.

Pagkatuto- Ito ay ang pagkuha ng mga kaalaman o


impormasyon, kakintalan, at pagsasagawa ng mga kaisipan,
kasanayan, at iba pang uri ng bagong tugon. (Aquino; 1988)
Ayon kay Reyes, A. (2016) Ang interactive whiteboard ay
isang modernong kagamitan na maaaring gamitin sa pagtuturo na may
malaking monitor. Ito ay konektado sa projector at sa system unit
ng computer.
Ang internet ay isang sistema na ginagamit nang buong mundo
upang mapagkonekta ang mga kompyuter o grupo ng mga kompyuter na
dumadaan sa iba't-ibang klase ng telekomunikasyon katulad ng
linya o kable ng telepono, satellites, at ibang komunikasyon na
hindi gumagamit ng kable(wireless) na kung saan ang mga iba't-
ibang impormasyon ay mapaparating at mababasa ng publiko.
https://www.scribd.com/doc/75363641/Ang-Wikang-Filipino-Sa-
Edukasyong-Panteknolohiya
Ang Internet Tinatawag itong interlinked network of networks kung
saanang isang kompyuter ay nakalink o konektado sa pag-
akses ng ibat ibang
informasyon sa buong mundo. Kaya nitong makipapalitan ng data
saanmang kompyuter yunit nakabase ang isang kompyuter. Sa
pamamagitan ngWorld Wide Web (www), nagagawa nitong ibigay ang
napakaraming imbakna informasyon sa mundo. Ito kasi ang tinatawag
ng pinakamalakingimbakan ng informasyon na nalikha ng
sangkatauhan. Gamit ito, nagagawang mga estudyante na makakuha ng
napakaraming informasyon sa paraangmabilis at efisyent. Subalit
nararapat ding isaisip na hindi lahat nginformasyong taglay ng
WWW ay totoo. Kinakailangan din na maging mapilitayo sa pagkuha
ng mga ito.

http://computernilolo.blogspot.com/2011/10/ano-ang-
usbuniversal-serial-bus-flash.html
Ang USB(Universal Serial Bus sa English) ay isang
napagkasunduang standard noong 1990 para sa mga kable, konektor,
at protokol na ginagamit sa pag-konekta, komunikasyon at pagbigay
ng koryente sa pagitan ng mga kompyuter at iba-ibang
elektronikong mga gamit.

Sa madaling salita lahat na makikita ninyo na may ganitong pang-


konekta sa mga kompyuter at ibang elektronikong gamit at
tinatawag na isang USB cable/konektor.
http://www.computertutorialsonline.com/computer-components?
lang=tl

Ang keyboard ay isang device ng input na kumikilos bilang


isang tool sa komunikasyon sa pagitan mo at ang computer.

Ang mouse ay isang paligid aparato na nakakonekta sa iyong


unit system na kumikilos bilang isang pointer sa iyong monitor na
nagbibigay-daan sa iyo upang mag-click at manipulahin ang mga
bagay sa iyong computer.
http://www.slideshare.net/mariejajaroa/bahagi-ng-kompyuter

Printer - Ginagamit ito upang maimprenta o mailimbag sa


papel ang mga dokumento o larawan mula sa kompyuter
Spreadsheet is the type of application software used to create
computerized spreadsheets, which typically contain a great deal
of numbers and mathematical calculations (Morley, 2009).

Graphics/Graphics Presentation is an image designed to visually


enhance a presentation, typically to convey information more
easily to people. It can be used in electronic slide shows, as
well as in printed handouts, overhead transparencies, word
processing documents, and Web pages (Morley, 2009).

Internet is a worldwide collection of separate, but


interconnected, networks that are used daily by millions of
people to obtain information, disseminate information, access
entertainment, or communicate with others (Morley, 2009).
http://www.dpbestflow.org/file-management/file-management-
overview
File management describes the fundamental methods for naming,
storing and handling files. By using appropriate file and folder
naming strategies, along with good metadata practice and catalog
software, you can make the most of your image collection.
USING TECHNOLOGY IN PUBLIC SCHOOLS
Technology. The branch of knowledge that deals with the creation
and use of technical means and their interrelation with life,
society, and the environment, drawing upon subjects as industrial
arts, engineering, applied science, and pure science (Technology,
2006).

Technology tools. Tools such as, but not limited to, an


interactive whiteboard, software, email, computers, and the
Internet are considered technology tools.

Interactive whiteboard. An electronic device, which


interfaces with a computer so that images, are displayed on the
board where they can be used interactively (Weiser, 1996).
Notes can be added, points of interest highlighted, and
programs manipulated as one would a giant 7 touch pad.
Resulting notes, drawings, etc., can then be printed out from
the computer or saved for future reference.

Laptop. A portable computer that can be docked at a station or


used with a wireless connection. These laptop computers can be
taken home or to workshops and conferences.

Video projector. A device that can be connected to a computer,


VCR, or laser disk player and project a bright, sharp image on a
large surface such as a screen or wall (Weiser, 1996).
http://www2.eit.ac.nz/library/Documents/Working_With_PowerPoint_C
ombined.pdf
Video projector. A device that can be connected to a computer,
VCR, or laser disk player and project a bright, sharp image on a
large surface such as a screen or wall (Weiser, 1996).