Vous êtes sur la page 1sur 9

SULIT

1 Tujuh ribu dua puluh lima ditulis dalam angka ialah


A 725
B 7 025
C 7 205
D 7 250

2 Lapan puluh ribu lapan puluh ditulis dalam nombor ialah


A 8 080
B 80 080
C 880 000
D 808 080

3 40 516 dibaca
A empat ratus lima ribu enam belas
B empat puluh lima ratus enam belas
C empat puluh ribu lima ratus enam belas
D empat puluh ribu lima ratus satu puluh enam

4 Lima ribu tiga ratus lima puluh


A 5 350
B 5 305
C 5 053
D 5 035

Jumlahkan nombor di atas. Nombor apakah nilai tempat ratus?


A 6
B 4
C 3
D 0

6 Nilai digit 3 dalam nombor 63 452 ialah


A 3
B 30
1
PEPERIKSAAN AKHIR TAHUN
SULIT
SULIT

C 300
D 3 000

7 Apakah nilai tempat yang diwakili oleh digit 4 dalam nombor 73 405?
A puluh
B ratus
C ribu
D puluh ribu

Nilai tempat ribu dalam nombor di atas ialah


A 6
B 4
C 3
D 0

9 Bundarkan 79 634 kepada ratus yang terdekat.


A 600
B 79 600
C 79 700
D 796 034

10 38 462 dibundarkan kepada ratus terdekat menjadi


A 38 000
B 38 400
C 38 460
D 38 500

11

Bundarkan nombor di atas kepada ribu yang terdekat.


A 29 000
B 29 100
C 30 000
2
PEPERIKSAAN AKHIR TAHUN
SULIT
SULIT

D 39 000

12 Bundarkan 9 038 kepada ribu yang terdekat.


A 9 000
B 9 100
C 9 200
D 10 000

13 57 023 + 2 534 =
A 58 557
B 59 557
C 59 567
D 59 575

14 3 513 + 4 425 =
A 7 838
B 7 839
C 7 938
D 8 938

15 52 419 + 1 720 + 13 280 =


A 66 419
B 67 319
C 67 419
D 67 519

16 36 542 + 37 372 =
A 63 814
B 63 914
C 73 814
D 73 914

17 Seramai 32 156 orang menonton perlawanan separuh akhir bola sepak Liga Super dan
48 382 orang menonton perlawanan akhir bola sepak itu.
Hitungkan jumlah penonton bagi dua perlawanan itu.

3
PEPERIKSAAN AKHIR TAHUN
SULIT
SULIT

A 70 538
B 80 438
C 80 538
D 81 538

18 Jadual 1 menunjukkan jumlah ikan yang terdapat dalam 3 buah bot.

Jadual 1

Hitungkan jumlah ikan dalam ketiga-tiga bot tersebut.


A 87 978
B 87 988
C 88 878
D 97 978

19 Jadual 2 menunjukkan bilangan kapur tulis yang dikeluarkan oleh sebuah kilang dalam
masa tiga bulan.

Jadual 2

Hitungkan jumlah kapur tulis yang dikeluarkan dalam masa tiga bulan itu.

4
PEPERIKSAAN AKHIR TAHUN
SULIT
SULIT

A 76 757
B 76 767
C 76 867
D 77 767

20 Sebuah syarikat akhbar telah mencetak sebanyak 39 708 naskhah pada hari Sabtu dan
48 186 naskhah pada hari Ahad. Kira jumlah akhbar yang dicetak dalam kedua-dua hari
itu.
A 87 884
B 87 894
C 87 994
D 97 894

21 16 500 - 500
A 16 000
B 16 100
C 17 000
D 17 100

22 5 424 - 2 814 =
A 2 610
B 3 410
C 3 610
D 3 618

23 80 000 - 24 053 =
A 57 947
B 56 947
C 55 947
D 55 847

24 Kirakan 7 916 - 4 582.


A 2 334
B 3 234
C 3 334
D 3 474

5
PEPERIKSAAN AKHIR TAHUN
SULIT
SULIT

25 70 500 - 38 915 =
A 30 585
B 31 585
C 31 855
D 32 585

26 Pak Nawi memungut 13 978 biji telur ayam dalam masa seminggu. Berapa biji telurkah
yang tinggal jika 11 245 biji telur itu telah dijual?
A 2 733
B 3 634
C 3 733
D 3 734

27 Antara yang berikut, yang manakah bersamaan dengan 12 000?


A 24 000 - 12 000
B 25 500 - 13 050
C 48 600 - 36 000
D 52 040 - 40 000

28 Seorang peladang menternak 55 750 ekor ayam dan itik. 37 515 ekor daripadanya ialah
itik.
Hitungkan bilangan ayam yang diternak.
A 13 235
B 18 145
C 18 235
D 18 245

29 213 x 3 =
A 216
B 536
C 639
D 649

30 9 140 x 4 =

6
PEPERIKSAAN AKHIR TAHUN
SULIT
SULIT

A 36 460
B 36 464
C 36 560
D 36 864

31 5 214 x 3?
A 15 542
B 15 632
C 15 642
D 15 662

32 190 x 65
A 12 350
B 12 250
C 11 450
D 11 350

33 Sebanyak 2 305 keping atap genting digunakan sebagai atap sebuah rumah teres. Jika
terdapat 9 buah rumah teres, berapa banyak atap genting yang perlu digunakan
semuanya?
A 20 457
B 20 547
C 20 745
D 30 745

34 Selonggok limau nipis mengandungi 55 biji. Berapa biji limau nipis yang terdapat
dalam 38 longgok yang sama banyak?
A 305
B 1 990
C 2 050
D 2 090

35 Diberi 630 3 = . Nombor yang patut di tulis di dalam petak ialah


A 21

7
PEPERIKSAAN AKHIR TAHUN
SULIT
SULIT

B 210
C 310
D 320

36 20 695 5 =
A 4 138
B 4 139
C 4 149
D 4 319

37
A 3 727 baki 9
B 3 772 baki 9
C 3 773 baki 9
D 3 782 baki 9

38 Sebanyak 1 962 tin susu dimasukkan ke dalam kotak. Setiap kotak dimasukkan dengan
6 tin susu. Hitungkan bilangan kotak susu yang perlu disediakan?
A 327
B 328
C 337
D 347

39 Sebuah kotak boleh diisikan dengan 12 tin jus oren. Berapa bilangan kotak yang sama
untuk mengisi 53 796 tin jus oren tersebut?
A 4 483
B 4 493
C 4 498
D 4 583

40 Sebuah kelas terdapat 30 orang murid. 450 buah buku tulis hendak dibahagikan sama
banyak kepada semua murid kelas itu.
Berapakah bilangan buku yang diterima oleh setiap murid?
A 15 buah
B 16 buah
C 18 buah
8
PEPERIKSAAN AKHIR TAHUN
SULIT
SULIT

D 20 buah

9
PEPERIKSAAN AKHIR TAHUN
SULIT