Vous êtes sur la page 1sur 75

KYRIALE

E GRADUALI
SACROSANCT ROMAN ECCLESI
DESUMPTUM

Bund fr Liturgie

und Gregorianik

Gerolitus Ammosaulicus
edidit

Bonn ad Rhenum - MMI - dibus Bardorum


Kyriale Romanum

Ordinarium Miss
In Dominici+ ad Asper@onem Aqu benedict
XIII. s.
Antiphona
VII. Modo
+ +a f4 DS d g h[+ 8kj 6hg h 5gf d g5 FS t
A
- Spr-ges me,* D-mi-ne hysppo, et

+ d asa a + a f
4 DS
munda- bor: lav- bis me, et
d
+ g g { HG f
4 d
su-per
s z

+ f + d g5 FS d+ asa a + af43 d + f g g +u h 6hg g 5gd G u
ni-vem de- alb- bor. < Mi- se-r-re me- i, De- us,* se-cn-

+ g g g g+ g g g{ g f + fff+ + s2 a g g{ g f fff 2sa


dum magnam mi-seri-crdi-am tu- am. E U O U A E

t

Aut hoc modo ad libitum. X. s.

+ + a 4 f f g + h h h g h + 5 g f d 5 g f s a a
Ant.
VII.

A - Sprges me,* D- mi-ne hy-sppo, et mundbor:

+ + a 4fd f g g f + 4r f d 5gf +s +a a a34fd f g g u


lav- bis me, et super ni-vem de- albbor. < Mi- se-r-re

+ u h 6hg g + 5gd G g g +g + g+ g g g{ g f fff r


me- i, De- us,* se- cndum magnam mi- seri-crdi-am tu-
2
Kyriale Romanum

+ 2 s a + g g { g f fff 2sa +
am. E U O U A E.
++
Aut hoc modo ad libitum. XII. s.

+ f 4 f d + s d d g g+ m h h + 5 g f g 5 g f d 3 d s e

Ant.
IV.

A - Sprges me,* D-mi-ne hy-sppo, et mundbor:

+ a 4fd f g g mh+ h g 5g g 5g +d d+ h g h h g i
lav- bis me, et super ni-vem de- albbor. < Mi-se-r-re me-

+ h j h + h h h h h+ h h+ h g h j7 h g5 f d
i, De- us,* se- cndum magnam mi-se-ri-crdi-am tu- am.

+ h g h 7jh 5gf +d + + + +
E U O U A E.

Aut hoc modo ad libitum. XVI-XVII. s.

+ a f f mg 7 j h h + m h [ J H G h 7 j g h + h g GF fg h g H z

Ant.
I.

A -Sprges me,* Dmi- ne hysppo, et mund-

+ +ff+ 4fs g 5gfg 4fd +sds s a s +f f+ g 4fd s s z


bor: la-v- bis me, et su-per ni- vem de- al- b-bor.

+ f + g h h i h h6 g +g 5gf g h+ h h h h h i
< Mi-se-r-re me- i, De- us,* se- cndum magnam mi- se-ri-

3
Kyriale Romanum

+ h8k h g f fff s + h h8k h g f fff + s


crdi-am tu- am. E U O U A E.

In Dominica de Passione et in Dominica Palmarum non dicitur Glria Pa-
tri, sed post Psalmum Miserre repetitur immediate Antiphona Asprges me.

Tempore Paschali
Scilicet a Dominica Pasch usque ad Pentecosten inclusive.
X. s.

+ d+ f
4 sf
4 d dfd d+ d d 6 h g 5 g f h h + f d d h h 7 b 4 f d f g f t

Ant.
VIII.

V I-di a-quam* egre- di- n-tem de tem- plo,

+ d dhhh f f4 d f6V+ 3ds d dF +dH6 + 4fd d dh6 h h i


a l- te-re dex- tro, alle- l- ja: et omnes, ad

+ h 5g g g hh+ h6 g b 6hg hHGh6GFD+4fd + dhhh h hikj h6 GF f z


quos perv-nit a- qua i-sta, sal- vi fa- cti sunt,

+ 4f fV6 3ds d +f fg f f4 DS d6hf+ dfd+ d d 4fd v h h i


et di- cent: al-le-l- ja, al- le- l- ja. < Confi- tmi-ni

+ h h h 6hg + h j h h + 6hf z h h h h h h u
Dmino qu- ni- am bonus:* qu-ni- am in s-culum mi-

+ h h hh6 g +d 6hg f d h +h6hg d 6hg f+ d


se- ricr- di- a e-jus. E U O U A E.

4
Kyriale Romanum

Vel hoc ad libitum. XIX. s.

+ d + d d d d d f + h g + f h g d f d s t

Ant.
VIII.

V I-di aquam* egre-di-ntem de templo, a l-te-re

+ d d f g d d + f h h h h+ g z h h h 6hg 4fd r
dextro, alle-l-ja: et omnes, ad quos perv-nit aqua i- sta,

+ s f h j h +h 6hg f f d f +g f s ff d d z
sal-vi fa-cti sunt, et di- cent: al-le-l-ja, al-le- l- ja. < Con-

+ 4fd v h h h h + h 6hg + h j h +h 6hf z h h h i


fi- tmi-ni Dmi- no qu-ni- am bonus:* qu-ni- am in s-

+ h h h h h + hh6 g +d 6hg f d h +h6hg d 6hg f d


culum mi- se- ri-cr- di- a e-jus. E U O U A E.
< Ostnde nobis, Dmine, misericrdiam tuam. (Tempore Pa-
schali, additur: Allelja.)
> Et salutre tuum da nobis. (Tempore Paschali, additur: Allelja.)
< Dmine exudi oratinem meam.
> Et clamor meus ad te vniat.
< Dminus vobscum.
> Et cum Spritu tuo.
Oremus. Oratio.

E xudi nos, Dmine san-


cte, Pater omnpotens,
trne Deus: et mttere di-
fveat, prtegat, vsitet, atque
defndat omnes habitntes in
hoc habitculo. Per Christum
gnris sanctum Angelum tu- Dminum nostrum.
um de clis; qui custdiat, > Amen.

5
Kyriale Romanum

I. Tempore Paschali.
(Lux et Origo)
X. s.

VIII.

K + d h 6 f z
Y- ri- e
h 6 G D f 4 D S + d d a + + h
* e- l- i-son. iij. Chri- ste
j h 5 Gh 6 f 6 h g D
3 f 4 fh
e-

6 GFD e

+ a s+ d + + tuj7 h jkj7jg +j7HGFD fgf +f +d g 4fd tuj7 hk8 jj7 g o
l- i-son. iij. K- ri- e e- l- i-son. ij. K-ri- e *

+ j7HGFD fgf f +d + + +
e- l- i-son.

X. s.

G
IV.
+ g f
4 d d d + f 5 g f z h g 4
L-ri- a in exclsis De- o.
f d d + d g J j
7 HG f g 5 g f i

Et in ter- ra pax ho-

+ h f d h f4 d f + f ff d d +g +f d h g j j7 HG f u
mnibus bon volunt- tis. Laudmus te. Bene-d-ci- mus

+ g d f f f +d g d g 7jh 7jh+ +uj7 HFf d f g g f z


te. Ad-o-rmus te. Glori- i-cmus te. Gr-ti- as - gi-

+ f ff d d +Z h g 7jh j+ +7j g g l9 k j p
+ k 7jh j 7jh g +g g{ j7 HG ff d j+ h6 g f g d f g i
mus ti- bi propter magnam gl- ri-am tu- am. D-mi-ne

De-us, Rex c-lstis, De- us Pa- ter omn- potens. D-mi-ne


Kyriale Romanum

+ h 4fd f f f f d + 7jh 7jh g g + k8JH j 7jh g g g{ j7 HGz


Fi-li u-ni-g-ni-te, Je- su Christe. D- mine De-us, Agnus

+ ff d j7 HG f4 d f + g g d f g + 5gf + h 4fd ff d d f g z
De- i, F- li- us Patris. Qui tollis pecca-ta mundi, mi-se-r-

+ f4 d ff d d +z h g j 7jh g + g + d z h g h j 7jh jo
re no- bis. Qui tollis pecc-ta mundi, ssci-pe depreca-ti- -

+ jkj g g + fk876 j k k k k8 JH+ j 7j g g g h j i


nem nostram. Qui se-des ad dx- te-ram Patris, mi-se-r-

+ 6hg ff d d +f g 5gf h f F+ f g j j j7 HG f u
+ g d +f g 5g + h f d + 7jh 7jh + + g g k 7jh j i
re no- bis. Quni- am tu so-lus sanctus. Tu solus D-mi-

+ 6hg g d +z h h g{ j7 HG ff + d j+ j7 hik8 JHj7 HG f


nus. Tu so-lus Altssimus, Je- su Christe. Cum Sancto Sp-

ri- tu in gl-ri-a De- i Pa- tris. A- men.


X. s.

IV.

S + g f FD d + f FD d g j
+ h j j 7
Anctus, * Sanctus, Sanctus Dminus De-us S-ba-
j h j j 7 H G u

+ g l9 k k +j7jh j jkj g g + +guj7H+G f f 4fd d d o
oth. Ple-ni sunt c- li et terra gl- ri- a tu- a. Ho-sn-
7
Kyriale Romanum

+ jj7 h j jkj g g + + k8 j k k + k + 7jh j j j7jh j jkj ina in ex- clsis. Bene- dctus qui ve- nit in n- mi-ne

+ 6hg + f g guj7 HG f + 4fd 7jh + jkjj +g +


Dmi-ni. Ho- snna in ex-cl- sis.
X. s.

A
IV.
+ g f FD d u + j j j j + 7 j h j j 7 H G g d z u

+ +gh6fF4 g5 jJH j j7 HG g + g fFD d + u + j j j j 7jh j o
- Gnus De- i, * qui tollis pecc- ta mundi: mi-se-

+ j7 HG g d z +gh6fF4 g5 jJH j +j7HG g + g fFD d u j o


r- re no- bis. Agnus De- i, * qui tollis pecc- ta

+ j j j + 7jh j j7HG g + d z ghf6 F4 g5 +jJH j j7 HG g


mun-di: mi- se-r- re no- bis. Agnus De- i, * qui

tollis pecc- ta mun-di: do-na no- bis pa- cem.


A Missa Sabbati Sancti usque ad Sabbatum in Albis inclusive.


VIII.

I + g g g g h g + f H h h+ n JHG fg 6 h g
- Te, missa est, al-le-l-ja, al-le- l- ja.

De- o gr- ti-as, al-le-l-ja, al-le- l- ja.
A Missa Sabbati Sancti usque ad Sabbatum in Albis inclusive.

+
VII.

I + t uj7 h
- Te,
k
8 jj
7 g j
7 HGFD fgf+ f d + t u
mis- sa est. De- o
j 7 h k
8 jj
7 g j
7 HGFD fgf f
gr- ti- as
d
8
Kyriale Romanum

FrnNrnNrvrnNrnNrf
II. In Fe#i+ Solemnibu+ 1.
(Kyrie fons bonitatis)
X. s.

III.

K + g
Y- ri- e
h j 7 i JHG hh
6 GFD S
*
+ 6 h g i JHG + f ghg g d
e- l- i- son. iij.
t

+ 3ds + gk8 kk8 JHGhj dgk8 kk+ 8 JHG hh6 GFDS +6hgiJHG f ghg g d
Chri-ste * ** e-l- i- son. iij.

+ 8kj + k l9 oKJHG hh6 GFDS + 6hgiJHG +f ghg + g d 8kj k l9 oKJHG o


K- ri- e e-l- i-son. ij. K- ri- e *

+ jl9 oKJHG hh6 GFDS + 6hgiJHG +f ghg + g +d +


e- l- i- son.

XIII. s.

G
I.
+ h 5 g f f f g h +
L-ri- a in excl-sis De- o.
g m 7 j h h + h k l 8 k h g m h
Et in ter-ra pax ho-
j o

+ mj7 HG f4 DS s a +r 5gf d s s + h +g mhjh g h k l k
m- ni- bus bon vo- lunt-tis. Laudmus te. Bene-d-ci-

+ l h k hm+h k m7jh h k +l +L k h k g f h u
mus te. Ad-o-rmus te. Glo-ri- i-c-mus te. Gr-ti- as -
9
Kyriale Romanum

+ g h s a f +g mhHG f gGF + d3 s+ S s s s a f u
gimus ti-bi propter ma-gnam gl- ri- am tu- am. Dmi-ne

+ g h k 5gf g + h l k l g+ mhj + l k8 JH h mhk8 k8 JHj u


De- us, Rex c-lstis, De-us Pa-ter omn-po- tens. D-

+ g f h s f 5gf+ 3ds a r+ 5gf d +s s h g f g h p


mine Fi- li uni- g- ni-te, Je- su Christe. Dmine De-us,

+ k 5gf g h 9P + g mhj l mk8JH + m+hj k8 JHj g f h g mj i


Agnus De-i, F- li- us Patris. Qui tol- lis peccata mun-

+ h f 5gf 3ds ad +s s mhjmk8JHj +g +f h g mj h l k u


di, mi-se- r-re nobis. Qui tol- lis peccta mundi, ssci-

+ g h k l k+ m7jh g h h + h g + f mhj km7jh g 6U r


pe depreca-ti- -nem nostram. Qui se-des ad dxte-ram Pa-

+ s f 5gf 3ds +ad s s + h g f +mhj mk8 JH g j h


tris, mi-se- r- re no-bis. Quni- am tu so- lus sanctus.

+ l k l mj7 h g +h h k l L+ l k l l9 KHm7jg 4T r
Tu so-lus Dmi-nus. Tu so-lus Al- tssimus, Je- su Chri-

+ s f g +s f 3ds a fg +k8 JH+ j g f g h f4 DS a z


ste. Cum Sancto Sp-ri- tu in gl- ri- a De-i Pa- tris.
10
Kyriale Romanum

+ fga345 +rg5 FDS a + +


A- men.
++
XII - XIII. s.

S
I.
+ a
An-
d
3 sg
5 g
5 FDf
4 s s
ctus, * San-
+ k
8 JGFg + h
ctus,

6 GFDS + ad
3
Sanc-
sg
5 g
5 FDf
4 s s
tus Dmi-
s s r

+ h6 GF d3 s g g +h a 3ds c +g h+ 6h hikh8 h l9 KJH g g r
nus De- us S-ba-oth. Ple-ni sunt c-li et ter- ra gl- ri- a

+ s srf4 DSA a + 3d cg5 FDS f dfd + s s+ + a d3 s c g 6hg i


tu- a. Ho-snna in ex- clsis. Bene- dctus qui

+ h+ ikh8 h l k8 JH g +g s s srf4 DSA a+ 3d c f dfd s s


ve- nit in n- mi-ne Dmi-ni. Ho-snna in ex-cl-sis.

X. s.

A
I.
+ s a d f d 3 d s
- Gnus De- i, * qui tol-
d s s + t g
5 FS3 R + s
2 a d
lis pecc-ta
g sf
4 DSs ad
mun-di
r s r

+ s +s dghg 4fd tg5 FSAdfs4 + s ff s + D3 s s 4fd f 5gf r
mi-se-r- re no- bis. Agnus De- i, * qui tol-lis pec-

+ s d3 sff4 d d3 SAdr +s s +s dghg 4fd tg5FSA+df4s s s adfd3d r


c-ta mun- di: mi-se-r- re no- bis. Agnus

11
Kyriale Romanum

+ sds s + +t g5 FS3R + 2sa d g +sf4 DSs a+ dr s s s dghg 4fd t


De- i, * qui tol- lis pecc-ta mun-di: dona no- bis

+ +tg5 FSAdfs4 + s +
pa- cem.
+ +
III.

I + + gh
- Te,
j7 i JHG h
6 GFD + 6 h g i J H G F g h g + g d

mis- sa est.
De- o gr- ti-as.
Vel secundum communiorem usum.

I +V.
k
8 J G h g
-
5 + d g
5 g
5 s
Te,
S A k
8 J G h
6 g d g 5 + g 5 s SA + as
mis- sa est.
4 f d 2 s a a

De- o gr- ti- as.

B +
V.
k j g h g
Ene-dicmus D-
+ d g
5 g
5 s S A k
8 J G h
6 g dg
+ 5 g5 s S A as 4 f
mi- no.
d 2 s a a
FrnNrnNrvrnNrnNrf
III. In Fe#i+ Solemnibu+ 2.
(Kyrie Deus sempiterne)
XI. s.

K + d
IV.
g
5 FD s d t h
Y-

6 GFD g
5 d
+ f
4 DSA s
ri- e *
f+ s + d d g h
6 GFSd t
e-l- i-son. K-ri-e
12
Kyriale Romanum

+ t6h54s tFSA s f s d+ dg5 FD s d +th6 GFD g5 d+ f4 DSA s f s d t


e-l- i-son. K- ri- e e- l- i-son.

+ d3 SAs df4 d +dghh6 GFSd3 SA s f+ s d + d3 SAs d4fd t6h54s t


Chri- ste e-l- i-son. Chri- ste

+ tFSA s f s d + d3 SAs df4 d +dghh6 GFS+ d3 SA s f s d r


e- l- i- son. Chri- ste e-l- i-son.

+ m+j7 h h6 5Z h6 GFD +d5gdf4DSA s f s +d + f 3ds d3 E2 F4 d5gd z


K-ri- e e-l-i-son. K-ri- e

+ f4 DSA s f s d + m+j7 h h6 5Z h6 GFD d+ g5 g5 FSd mj7 hh 5Z h6 GFD t


e-l- i-son. K-ri- e

+ +dg5 g5 FSd dg5 fh6 GFD + dg5 g5 FSA s f s + d


e-l- i-son.

XI. s.

VIII.

G + + g 5 g f g h g k k + +
L-ri- a in excl-sis De- o.
g j 7 H G g + g h g 4 r d f g f g
Et in terra pax ho-
g i

+ h g f +i8kj 6hg 6hg G g g + gI 8kj + 6hg hj7g h g 4fd fgf u
mnibus bo-n vo- lunt-tis. Laudmus te. Bene-d- ci-

+ g g g +i 8kj 6hg hj7g +h g 4fd+ fgf g g s c g i


mus te. Ad-o-rmus te. Glori- i- c mus te. Gr-ti- as

13
Kyriale Romanum

+ h g f + g h f I k8kj +6hg h +h h g g k j h p
- gi-mus ti-bi propter magnam gl-ri-am tu- am. D-mi-ne

+ k g k 7jh k+ h h g +f h +i8kj 6hg f g k j h p


De-us, Rex c-lstis, De- us Pa- ter omn- po-tens. Dmi-ne

+ k g k 7jh k h +h 5gf g g + g + k j h k g k o
Fi- li u-ni-g-ni-te, Je- su Christe. D-mine De-us, A-

+ j7 h k h h g+ f g h s +G g +i8kj 6hg h h g i
gnus De- i, F-li- us Patris. Qui tollis pec- ca-ta mundi,

+ h g 4fd fgf g g+ s G g i8kj+ 6hg +h h g h g h f i


mi-se-r- re no- bis. Qui tollis pec- c- ta mundi, ssci-pe de-

+ h 8kj 6hg h h +g g g g78kj +k l l 8k klk l p


preca- ti- -nem nostram. Qui se- des ad dxte-ram Pa-tris,

+ k8 j hk8 j +g 7jh g g f g + n k j h+ k g k j h p
mi-se-r-re no- bis. Quni- am tu so-lus sanctus. Tu solus

+ k h h k k+ j h k k l + ll+ 8kj kKHG g h u


Dmi-nus. Tu so-lus Altssimus, Je- su Chri- ste. Cum

+ g f g + g h f i k k + k 7jh +kKHG g iHGFg g


Sancto Sp-ri-tu in gl-ri-a De- i Pa- tris. A- men.
14
Kyriale Romanum

(XI) XII. s.

S
IV.
+ g
An-
k
8 k
8 HGFgG d g
+ 5 g s
ctus, * Sanctus, San-
gk
8 k
8 HGFg
+ g d f
4 d s d s r

ctus Dminus De-

+ rg 5gf s d a+ r f d 5gf D +d d+ gk8 k8 HGF g ghg d d u


us S- ba-oth. Ple-ni sunt c-li et terra gl- ri- a tu- a.

+ g5 df4 DS rg 5gf g + 5gf d d g i + 8kj h + 6hg h h h 5gf u


Ho- snna in ex-clsis. Bene-dctus qui ve- nit in n-

+ g ghg 4fd +s d g5 df4 DS rg + 5gf g + 5gf d+ d


mi-ne Dmi-ni. Ho- snna in ex-cl-sis.

XI-XII. s.

A
IV.
+ f
4 DS s d f d d +
- Gnus De- i, * qui tol-
2 s a s f FSD + d g h 8 k
lis pecc- ta
j k l
9 KJHh g{ k
8
mun-
HG i

+ 6hg 5gff 3ds f +fgf d d a s + dfd+ d 2sa sfFSD d u
di: mi- se-r-re no-bis. Agnus De- i, * qui tol- lis

+ g hk8 jk l9 KJHh g+ {k8HG 6hg 5gff 3ds +f +fgf + d d f4DS s dfd t


pecc- ta mun- di: mi- se- r-re no-bis. A-gnus De-

+ d + 2sa sfFSD +d g h8kjk l9KJHh +g{k8H+G 6hg 5gff 3ds f fgf d t


i,* qui tol- lis pecc- ta mun- di: do- na no-bis pa-

15
Kyriale Romanum

+ d +
cem.
+ + + +
Ite, missa est, vel Benedicmus Dmino, ut in ine Miss prcedentis, secun-
dum coouniorem usum.

FrnNrnNrvrnNrnNrf
IV. In Fe#i+ Duplicibu+ 1.
(Cunctipotens Genitor Deus)
X. s.

K
IV.
+ h h
6
Y-ri- e
g hk
8 JHG
*
h h
6 GF
+ Sd
e-
t 6 h 5 4 s t FD+ f s s
l- i-son. iij. Chri-
h i

+ h +gGF gghf6 gDS tFD f+ s s + + + 6hg iJG j7 hkk8 h hjhg5 FD u
ste e- l- i-son. iij. K- ri- e e-

+ g h h + + h6 g iJG j7 hkk8 h + 6hg iJG j7+ hkk8 h hjhg5 FD g h h


l- i-son. ij. K-ri- e * ** e- l- i-son.
X. s.

G
IV.
+ af4 f f d f g d
+ g
5 FD d +
L-ri- a in exclsis De- o.
c H i h h 5 g f u

Et in ter-ra pax ho-

+ g g5 f d f s a+ D d d + 3d f + s d s 2sa s s s t
mni- bus bon vo-lunt-tis. Laudmus te. Bene- d-cimus

16
Kyriale Romanum

+ d g g 6hgi +gg d f d f +g5FS s+ 5gfzh6GFg5gd f s t


te. Ad-o-r- mus te. Glo-ri- i-c-mus te. Gr-ti-

+ d f s s2 a +s d a R f d+ + g5 f g+ 5g d d f s r
as -gimus ti-bi propter magnam gl- ri-am tu- am. Dmi-

+ 2sa +s d g 5gd f d+ g5 FS s rzh6GF+ g g 4fd s d f r


ne De-us, Rex c-lstis, De- us Pa- ter omn- potens. D-

+ s 2sa s d g 5gd + f 4fd d g5FS s+ + rzh6GFgg d f s 2sa r


mine Fi-li uni- gni- te, Je- su Chri- ste. Dmine

+ s d g g i+ h h6 GF g g +h6 GFgg+ g5 FD f s d d fr
De-us, Agnus De- i, F- li- us Pa- tris. Qui tollis pecca-

+ 2sa s d g 5gf +g 5gf d d f +s d d f s2 a s d a r


ta mundi, mi-se- r-re no-bis. Qui tollis pecc-ta mundi, ss-

+ r f d f g f g+ 5g d d g+ gi + h g h g f g i
ci-pe depreca-ti- nem nostram. Qui se-des ad dxte-ram Pa-

+ h h 5gf g 5gf +d d f 3ds s + 2sa s+ s d d 5gf u


tris, mi-se- r-re nobis. Quni- am tu so-lus sanctus. Tu

+ g g 4fd s d d+ f s a s s +d g5 FS s rzh6 GFgg d u


solus Dmi-nus. Tu so-lus Altssimus, Je- su Chri- ste.

17
Kyriale Romanum

+ g g5 FS s +rzh6 GF g5 FD d a +r f+ f f d3 s d3 SAs s r
Cum San-cto Sp- ri- tu in gl-ri-a De- i Pa- tris.

+ +c5gfzh6GFg5FD s +
A- men.
+ +
XI. s.

VIII.

S + + n HGdG g
Anctus, * Sanctus,
u k + k 8 J H G + n H GdG g+
San- ctus Dminus De- us
g d f d s z

+ fh6 g + f g g j k + l k j + l + k j7 HG i 5gd 4fd s z
S- ba- oth. Ple-ni sunt c-li et terra gl- ri- a tu- a.

+ fh6 g G g uk k8 JHG+ nHGdG g g +j k l + k 7jh g h k u


Ho-snna in ex- cl- sis. Bene-dctus qui ve-nit in n-

+ g d f4 DS fh6 g f +g 5gdf4DS f6hg G +g uk k8 JHG iGDf4DS 6hgJ i


mi-ne D- mi-ni. Ho- snna in ex- cl-

+ 6hg + + + +
sis.

(XII) XIII. s.

A
VI.
+ + f
- Gnus De-
g h
6 GFD f f
+ H h k m
i, * qui tollis pecc-ta mundi: mi-se-
+ j h
6 G F H h h f u
+ g5 FD g ghf6 f f+ h mj k mj+ l+ k j k h6 GF H h i
r- re no- bis. Agnus De- i,* qui tollis pecc- ta mundi:

18
Kyriale Romanum

+ h f g5 FD g ghf6 + f + f g h6 GFD f + f H h k mj h6 GF u
mi- se-r- re no- bis. Agnus De- i, * qui tollis pecc-ta

+ +H h h f g5 FD+ g ghf6 f + +
mundi: do-na no- bis pa- cem.

VIII.

I + h + 6
- Te,
U k
8 JHGh h
6 GFSd+ t h
6 s
4 5 t FD
+ f s s
missa est.


De- o gr-ti- as.

B +
VII.
h + h h 6 U h k
8 JHG
+ h
E-nedi-c- mus D-
h
6 GFSd+ t h
6 s
4 5 t FDf s s
mino.

FrnNrnNrvrnNrnNrf
V. In Fe#i+ Duplicibu+ 2.
(Kyrie magn Deus potenti)
XIII. s.

VIII.

K + g g
Y-ri- e
h k
8 JHG hjd
5 6 7 f
4 D
* e-
SA+ g h k
8 JHG hh
6 GFD + f g g g
l- i-son. iij. Chri-
j 9 P u

+ g k8 JHGg5 FDS s+ fh6h6GFD f g g + g g + hk8 JHGhjd567 f4 DSA ghk8 JHG i
ste e- l- i-son. iij. K- ri- e e-

+ hh6 GFD f g g +
l- i-son. iij.
+ +
19
Kyriale Romanum

XII. s.

VIII.

G + g f 4 D S s s + df 5 g
Lri- a in excl-sis De-o.
h g g g
+ j L l j
Et in terra pax ho-
l
9 KJHG i

+ +h 6hg g k 6hg h+ 3Dg54 6hg g k g+ + 6hg dDS s df g f i
mnibus bon volun-t- tis. Laudmus te. Be-ne- d-ci-

+ hh g g j +k l 7I l l + 8kj 6hg+ hjh g k8HG 6hg dDS r


mus te. Ad-o-rmus te. Glori-i- c-mus te. Gr- ti- as

+ +sf g f h g g + jk l 7I l+ 9 KJHG h+ hjh g g k8 HG i


- gimus ti-bi propter magnam gl- ri- am tu- am. D-

+ h6 g dDS s df +g f hh g g +jk +l 7I l9 KJHG h h6 g g p


mi-ne De- us, Rex c-l- stis, De- us Pa-ter o- mn-po-tens.

+ k8 HG h6 g dDS s +df g g g g g + 5gf h+ g g g j k


D- mi-ne Fi-li uni-g-ni-te, Je- su Christe. D-mine

+ l 7I l9KJHG +hjh g g +k 6hg 6hg +dDS s+ s df g g g z


De-us, A- gnus De- i, F-li- us Pa- tris. Qui tol-lis pecca-

+ f + 6h g g j9lj +l9KJHG hjh g g + k8HG 6hg dDS s df f i


ta mundi, mi-se- r- re no-bis. Qui tol- lis pecc-ta

+ + 6h g g j k l + 7I l k8JHG h + hjh + g g k8JH 6hg t


mundi, ssci-pe depre- ca-ti- nem nostram. Qui se-
20
Kyriale Romanum

+ + dDS s df g f + h g g j9lj + l9K+JHG hjh g g k8JH i


des ad dxte-ram Patris, mi-se- r- re no-bis. Qu-

+ 6hg+ dDS s df f hh + g s + df f +h f g g jk 7I
ni- am tu so-lus sanctus. Tu so-lus D-mi-nus. Tu so-lus

+ l9 KJHG h 6hg g +k8HG 6hg + dDS s + s + df f h f g g o


Al- tssimus, Je- su Chri- ste. Cum Sancto Sp-ri-tu in

+ j k l l + 7I l9 KJHG g + k8 HGh6 dDS d+ f 6H g


gl-ri-a De- i Pa- tris. A-

men.
XII. s.

S
IV.
+ 6 h g 5 g 4 s 5 g d + s tZ g h 6
An- ctus, * San-ctus, San- ctus Dminus De-us
h g 5 g 4 s 5 g + d f s d g h p

+ k8 Hg ff4 d d s+ d g h h H + 4fd +d f df 5gf 3dsf4fd d u
S- ba- oth. Ple-ni sunt c-li et ter-ra gl-ri- a tu- a.

+ g{k8 HGh gg s d +f 5gfh6GD d s +d f g h 6hg df h i


Ho- snna in excl- sis. Bene-dctus qui ve- nit in

+ 6hg 4fd d f df +g g{k8 HGh gg s + d f 5gfh6GD d


nmi- ne Dmi-ni. Ho- snna in excl- sis.
21
Kyriale Romanum

XII. s.

A
IV.
+ a
+
-
f
4 DSA s s d
Gnus De- i, * qui tol-
f 4 f d + g g k
8 H G
+ h ff
4 d g
lis pec- c- ta mun-
g
5 f d D S s
2 a s f D t

+ d g g iHG6hg + 4fd dDSghg 4fd + +af4 DS+ As s df 4fd g u
di: mi-se-r- re no- bis. A- gnus De- i, * qui

+ gk8 HG+ h ff4 d gg5 f +dDS 2sa sfD d +g g + iHG6hg 4fd dDSghg 4fd t
tol- lis pec- c- ta mun- di: mi- se-r- re no-

+ d af4 DSAs s + df 4fd + g gk8H+Gh f4fd+ g5gf dDS 2sa sfD d u


bis. A- gnus De- i, * qui tol- lis pec- c- ta mundi:

+ g g iHG6hg + 4fd dDSghg 4fd + +


do-na no- bis pa- cem.

VIII.

I + g
- Te,
g h k
8 J HGhjd
5 6 7 f
4 DSA
+ g h k
8 JHG h h
6 G
+
missa est.
FD f g g

De- o gr- ti- as.

FrnNrnNrvrnNrnNrf
VI. In Fe#i+ Duplicibu+ 3.
(Kyrie Rex Genitor)
X. s.

K + d
VII.
+ f g5 z GD4 F f 4
Y- ri- e
s r h
6 h
6 GF
+ D f d + d d
* e-
d f
4 DSd
3 s r

l- i-son. K- ri- e
22
Kyriale Romanum

+ rh6 h6 GFD f d d + d +f g5 zGD4F fs4 rh6 h6 GF+ D f d d u


e- l- i-son. K- ri- e e- l- i-son.

+ 5gf g5dDS +rh6 h6 GFD f d d + D3 + 1a dDS rh6 h6 GFD f d t


Chri-ste e- l- i- son. Chri- ste e- l- i-

+ d + 5gf g5dDS +rh6 h6 GFD f d d + j 7jh j 9lklLKJ l9 KJH p


son. Chri- ste e- l- i-son. K-ri- e e-

+ k j j 7jhjJH+ h f g j7 HFD +rh6 h6 GFD +f d d j 7jh


l-i-son. K- ri- e e- l- i-son. K-ri-

+ 9lklLKJ l9 KJH klj9 + 7I 9lklLKJ l9KJH +kl9j 7jhjJHh6 fg j7 HFD r


e * **

+ rh6 h6 GFD f d d + + +
e- l- i-son.
X. s.

VIII.

G + fg f g g g h + h g g
L-ri- a in exclsis De- o.
+ g H 6 h g g f f z 6 h g z

Et in ter- ra pax hom-

+ f g g g5 f d G + g g H h +hh+ g g g h h hh g
nibus bon volunt-tis. Laudmus te. Bene-d-cimus te.
23
Kyriale Romanum

+ g g h hh g +g g g78kj k 8kj +hk8k8J+G 6H g g h h h i


Ad-o-rmus te. Glori-i- cmus te. Gr-ti- as -gi-

+ h g g g + H + 6hgg f 6hg + 4fd G + g g g 4fd sg5 u


mus ti-bi propter ma-gnam gl- ri- am tu- am. D-mi-ne

+ g + g h g gg f+ h6 g g n8kj+ h + 6hg 4fd f g g f4 d r


De- us, Rex c-l- stis, De- us Pa- ter omn- potens. Dmi-

+ +sg5 g g h g g f +f 6hg 4fd f g + g h h hh g g i


ne Fi-li uni-gni-te, Je- su Christe. Dmine De- us, A-

+ + h hh g g h +h hh g h 6hg+g f i8kj h j 6h g i
gnus De- i, F-li- us Pa-tris. Qui tol- lis pec- ca-ta mundi,

+ h 6hg 4fd +f g g g g8kh+ h 6hg +4fd f g5 FD sg5 ik8 j h i


mi-se- r- re nobis. Qui tol- lis pecc- ta mun-di, s- sci-

+ h h h h 5gf g +h g g g+ g8kh h h 6hg 4fd G u


pe depreca-ti- -nem nostram. Qui se- des ad dx-te- ram

+ g5 FD sg5 h 6hg+ 4fd f g g + +g g +h h h h hh g u


Pa- tris, mi-se- r- re no-bis. Quni- am tu so-lus sanctus.

+ g h h hh g +g g g h h h +g fgf 4fd f g g u
Tu solus D-minus. Tu solus Altssimus, Je- su Christe.
24
Kyriale Romanum

+ g gk8 h h +h h g H 6hg 4fd +f g +ghg df g f4 DSg6hg f


Cum Sancto Sp-ri-tu in gl-ri- a De-i Patris. A- men.
XI. s.

S
III.
+ k k 8 J H + j] j k 6 h g + h h j
Anctus, * Sanctus, Sanctus Dminus De-us S-ba-
k h
6 GF g 5 g f t

+ d d d+ 3d g{ 8kj h hh + g k + 6hg g h8kh j j]l9 KJ j u
oth. Pleni sunt c-li et ter-ra gl-ri- a tu- a. Ho- sn-

+ +g{k8 HGF g ghg 3R d + d 3ds g i k + k8 j h h j]l9 KJ k i


na in ex-cl- sis. Bene- dctus qui ve-nit in n- mi-

+ 6hg h +h j k8 HG{k8 HG g+ dg5 FDS + 6hg h8k7gh6GFSd d


ne Dmi-ni. Ho- snna in ex-cl- sis.
XI. s.

A
VIII.
+ dfdd + s d f d d
- Gnus De- i, * qui tol-
f h j h + j 9 l j 6 h g + f 4 D S 4 f d v
lis pec- c- ta mun-di:
h 6 3 d a D d w

+ +a3ds 4fd v6hg d d + dfdd +s dfd +d f hjhj9lj 6hg z
mi-se- r- re nobis. A- gnus De- i, * qui tol- lis

# + f4 DS f4 d vh6 3daD d+ + a3ds 4fd +v6hg + d d dfdd s dfd t


pec- c- ta mun-di: mi- se- r- re no-bis. A- gnus De-

25
Kyriale Romanum

+ d f hjh+j9lj 6hg +f4DS 4fd vh6 d3 aD d + a3ds 4fd v6hg d d


i, * qui tol- lis pec- c- ta mun-di: do-na no- bis pacem.


VIII.

I + d f g5 z GD
- Te,
4 F fs
4 + r h
6 h
6 G

FD f d d + missa est.

De- o gr-ti-as.

FrnNrnNrvrnNrnNrf
VII. In Fe#i+ Duplicibu+ 4.
(Kyrie Rex splendes)
X. s.

VIII.

K + h 5
Y-ri- e *
g f + g h
6 s
4 5 s fzh
6 GFDS
e-
s
+ 6 h g 6 h f + h h g k
l- i-son. iij. Chri-ste
j 7 H G 5 Gh 6 p
+ k8JG6hgG5 h6 hs456 +sfzh6 GFDS +s6hg6hf +h h g + n 8kj kKJHG5Gh6 p
e- l- i-son. iij. K- ri- e

+ k8JG6hgG5 h6h654s sfzh6 G+ FDS +s6hg6hf +h h g +


* e- l- i-son. iij.

XII. s.

G +
VI.
h ghg f f + g 6 h g 5 g f f + + f
L-ri- a in exclsis De- o.
g 6 h g f s 2 s a r
Et in ter- ra pax ho-

26
Kyriale Romanum

+ s x f f g h + 5g gg f 6h h +g f h h 6hg f 5gf r
mnibus bon volunt- tis. Laudmus te. Bened- ci-mus

+ s s 2sa f 5gf+ s h h 6hg f + 5gf + s d 2sa a 2sa s z


te. Ad-o-rmus te. Glo-ri-i- cmus te. Gr-ti- as - gi-

+ f g f f f + h g f f4 d s+ + ss a f g h f u
mus ti-bi propter magnam gl-ri- am tu- am. Dmi-ne De-

+ g h 5gf gg f + 4fd g 5gf g 6h + 6hg 4fd f mh h g i


us, Rex c-l- stis, De- us Pa-ter omn- po- tens. D-mi-ne

+ h 5gf s 2sa f 5gf+ f h 5gf 5gf +s f+ g h h6 GF f f g i


Fi-li uni- gni- te, Je-su Chri-ste. Dmine De- us, Agnus

+ h6GF f s 2sa +f gg f f g + h +f g f dd s f g i
De- i, F-li- us Pa-tris. Qui tollis pecca-ta mundi, mi-se-

+ h 5gf g f gGF+ g g h g f g+H h f g h h g h f u


r-re nobis. Qui tollis pecc-ta mundi, sscipe depreca-ti-

+ g h gg f + fgf g h g f +g h gg f d s d z
-nem nostram. Qui sedes ad dxte-ram Pa-tris, mi-se-r-

+ f dd s f g+ h f g f gH + h f g f g g h
re no- bis. Quni- am tu so-lus sanctus. Tu solus Dminus.
27
Kyriale Romanum

+ f g h + 5g g f f g h +mhjh h+ + fg h6 GFg s d3 SA r z
Tu so-lus Altssimus, Je-su Chri- ste. Cum San-cto Sp- ri-

+ f f +f 5gf g 6hg f 5gf + 3ds c5gfg + 5gf


tu in gl-ri- a De- i Pa- tris.
A- men.
XI. s.

VIII.

S + + g 8 O 6
Anctus,* San-
h g l l g 8 O + 6 h g
ctus, San-
g h 6 5 d f 4 S A + g h 6 5 d +
ctus Dminus De-
G g g h k j
7 HG u

+ g h8kjk8HG 6hf g + l 0l 8Kl9 l + 0l 8kj+k8HG z8k7g6hf g l 8kj i
us S- ba- oth. Ple-ni sunt c-li et ter- ra gl-ri-

+ h6 g +fh6h65d d g8k7g6hf + hh g h6GF+ d3SA a+df6hg6h5dG g ll k


a tu- a. Ho- snna in ex- cl- sis. Be- ne-

+ lll g ghk8 HGg + fg8k7g6hf g h j + g f+ g h k lKJk i


d- ctus qui ve- nit in nmi-ne Dmi-ni. Ho-

+ hh g h6 GF d3 SA a+ df6hg6h5dG g + +
snna in ex- cl- sis.

XV. s.

A + H
6
VIII.
k 8 7 k 9 l k 9 l 8
- Gnus De-
h h + 6 h f 6 h g g h g +
i, * qui
g r z hh
6 g G g u

tol- lis pecc-ta mundi:

28
Kyriale Romanum

+ g +g 6Hk87 h8k7g g 5gf6hg g+ 6Hk87 k 9lk+9l8h h 6hf6hg ghg g r


mi-se-r- re no- bis. Agnus De- i, * qui tol- lis

+ +r z hh6 g G g + g g 6Hk87 h8k7g+ g 5gf6hg+ g 8kj k l9 KJHk8 g7 u


pecc- ta mundi: mi-se-r- re no- bis. Agnus De-

+ g f H h f + 5gff 2sa 5Gh6 h f+ i + k8JH8k7g g 5gf6hg g


i,* qui tollis pecc- ta mundi: dona no- bis pa- cem.

+
VIII.

I k j
7 HG5 Gh 6
- Te,
k 8 J G 6 h g + G
5 h 6 h 6 5 4 s s fzh
6 GFDS
+ s f z h 6 h
missa est.
g 6 h f h h g

De- o gr-ti- as.

FrnNrnNrvrnNrnNrf
VIII. In Fe#i+ Duplicibu+ 5.
(de Angelis)
XV-XVI. s.

K
V.
+ s b
Y-ri- e
f g h j
7 HGh
*
l
9 JHGh
+ jh b
e-
h
6 FDSg
5 f d
+ d s f f
4 D
l-i-son. iij. Christe
SAs r

+ bsfh6 j7 HGh bh6FD+S5gf d d s + l k l9KJ+kl98hbl9 h8 j7 fh6 h6 FDSg5 f d r
e- l- i-son. iij. K-ri-e e- l-

+ s s +l k l9KJ+kl98h 9lkl9KJ+kl98h+b9l8hj7fh6 + bh6FDS5gf d d s


i-son. ij. K-ri- e * ** e- l- i-son.
29
Kyriale Romanum

XVI. s.

V.

G + h h f d s d f
+ d
L-ri- a in excl-sis De- o.
s + h h f d s d
Et in terra pax ho-m-
f t

+ d s s d f h + j h l k8 JH+ j h+ l k j h j o
nibus bon volunt-tis. Laud- mus te. Be-ne-d-ci- mus

+ j7 h h h f4 DS d+ s s d f h + j + h h j k l k o
te. Ado-r- mus te. Glo-ri-i-cmus te. Gr-ti- as - gi-

+ j j h h h+ f d s d +f d + s h h f d r
mus ti-bi propter magnam gl-ri-am tu- am. Dmi-ne De-

+ s d f d s + s d h 7jh j 9lk+ 7jh h h h f d s t


us, Rex c-lstis, De-us Pa-ter omn- po-tens. Dmi-ne Fi- li

+ d f h j h j + 9lk j h + l k j+ k 7jh j k j h i
u-ni-g-ni-te, Je- su Christe. D-mine De-us, Agnus De- i,

+ h h f4 DS dfd s + s d f h j h+ j+ 9lk 7jh h h f4DS d t


F-li- us Pa- tris. Qui tollis pecca-ta mundi, mi-se-r- re

+ d s l k +j h j k j +h + +h h f d s d f h o
no-bis. Qui tollis pecc-ta mundi, ssci-pe depre-ca-ti- -

+ 7jh j9lk 7jh +h h f d s d +f d s s d f h j i


nem nostram. Qui sedes ad dxte-ram Patris, mi-se-r- re no-

30
Kyriale Romanum

+ h l k j +h j k j h + l+ k 7jh j 7jh h h i
bis. Quni- am tu so-lus sanctus. Tu solus Dmi-nus. Tu

+ h f 3ds d h + 7jh j l9 k j h + h+ h f4 DS d d s r
so-lus Al- tssimus, Je- su Christe. Cum Sancto Sp- ri-tu

+ s d f h j h +j9lk 7jh bh6FDS g5FD+ 3ds


in gl-ri- a De- i Pa- tris.

A- men.
(XI) XII. s.

S
VI.
+ f 6 h f g 5 g f 4 f 2 s a + f g 8 k h
An- ctus,* Sanctus, San- ctus D- mi- nus De-us
h 6 G F + 5 g f m t 8 O 7 j h h k m 7 j h u

+ 5gfgh6fd3SA fg8khh6GF+ 5gf f f i +k + 6Hk87 k L ml9KJk 7jh k o
S- ba- oth. Ple-ni sunt c- li et ter- ra gl-

+ 7jh g h6 GF f f + 4f 2sa f g hk8 hh+ 6 GF+ 5gf f i k8 HGk k p


ri- a tu- a. Ho-snna in excl- sis. Be-ned- ctus

+ +k ml9KJk 7jh h +h f h kk + k k + k kl9 KHj g5 f g 4fd r


qui ve- nit in n-mi-ne D-mi-ni. Hosn- na in ex-

+ 2sa +fgk8 hh6 GF 5gf + + + +


cl- sis.

31
Kyriale Romanum

XV. s.

A
VI.
+ + f 5 g f g fgf f + f 4 r s
2 a s+ a r f g f
- Gnus De- i, * qui tollis pecc-ta mundi: mi-se-
f f g i

+ h muHGh fgf f + f i k8 HGk + k + k 6U f g f g z
r-re no- bis. Agnus De- i, * qui tol- lis pec-c- ta

+ fgf f f g h +muHGh fgf f +fg5 f+ g fgf f f 4r r


mundi: mi-se-r- re no- bis. A- gnus De- i, * qui tol-

+ s2 a s+ a +r fgf f f g +h muHGh + fgf f


lis pecc-ta mundi: dona no-bis pa- cem.

I
V.
+ bsf g h
-
j
7 HGhl
9
Te,
JHGh
+ jh b h 6 F D S + 5 g f + d
missa est.
d s
De- o gr-ti- as.

B +
V.
bs f g h h + m j
7 HGh
Ene-di-cmus D-
l
9 JHGh
+ jh b h 6 F D S + 5 g f 3 d s
mi-no.
s
FrnNrnNrvrnNrnNrf
32
Kyriale Romanum

IX. In Fe#i+ Betat Mari Virgini+ 1.


(Cum Jubilo)
XII. s.

I.
+ +rg 5gf 3dsf4SAs a +f f 3ds + + a sf4 SAs a f f 3ds r
K Y- ri- e * e-l-i-son. K-ri-e e- l- i-son.

+ +rg 5gf 3dsf4SAs a +f f 3ds h m 6hg+j7HG+g fmu g h h6 GFg5 f t


K-ri- e e- l- i-son. Christe e-l- i-son. Chri-

+ d3 sf4 SAs a f f+ d3 s + h m h6 gj+ 7 HGg+ + f+mu g h h k l9 kl98h u


ste e-l- i-son. Chri-ste e-l- i-son. K-ri- e

+ mgj7 HGg f mu g h + + h6GF 5gf 3ds f4SAs+ a f+ f 3ds h k l9 kl98h u


e- l-i-son. K- ri- e e- l- i-son. K-ri- e

+ mgj7 HGFgh il9 klh89 +mgj7 HGFgh h6 GFg5 FDS+ f4 SAs+ a f f 3ds
* ** e- l- i-son.
XI. s.

VII.

G + dfd + s d d f 6 h 4 f d + a
L-ri- a in excl-sis De- o.
s d + + j k g h j d f i

Et in ter-ra pax ho-

+ h6 g f4 d d h f + d f as d j + h6 GF h j j j7 HGh f t
m-ni- bus bon vo-lunt- tis. Laud- mus te. Bene- d-

+ d h j j j+ 7 HGh f4 DS f d + j + k j h6 GF h j d fu
cimus te. Ad-o- r- mus te. Glori-i- c- mus te. Gr-ti-
33
Kyriale Romanum

+ g h f d h j j+ k 8kj + 8kj + 6hg f g5 FD d j i


as -gimus ti-bi propter magnam gl- ri- am tu- am. D-

+ h g5 FD h j + , l9 KJH k j d + 6hg + 4fd h 8kj g 4fd s z


mi-ne De-us, Rex c- lstis, De- us Pa- ter omn- po- tens.

+ f d s d f h+ j 8kj h j h +l + k8JH j d56hg h j k o


Dmine Fi-li uni-g- ni-te, Je- su Chri- ste. D- mine De-

+ j 6hg 4fd h j +k j 6hg 4fd h + l+ k j j h j k j p


us, Agnus De- i, F-li- us Pa- tris. Qui tollis pecca-ta mundi,

+ k j 6hg 4fd +h j l 8kj + 9lk+ l k8 j j7 HGh f d o


mi-se-r-re nobis. Qui tol-lis pecc-ta mundi, ss- ci-pe

+ j j h j kl +l9 KJ h j j+ d j+ h l k j h j o
depre-ca-ti- - nem nostram. Qui se-des ad dxte-ram Patris,

+ j + k 0l 8kj h j + j h g +4fd h +j k j l p
mi- se-r- re no-bis. Quni- am tu so-lus sanctus. Tu so-

+ 8O h j j + j l l 8kj + h l k8JH j j i
lus Dmi-nus. Tu so-lus Altssimus, Je- su Chri- ste. Cum

+ 6h f4 d h j j+ ; l j +l k8JH+j j 7jgh6GFD rh6 GF f4 d


Sancto Sp-ri- tu in gl-ri- a De- i Pa- tris. A- men.
34
Kyriale Romanum

XIV. s.

S
V.
+ h
An-
6 h f 4 f s d f d s + f
ctus, * Sanctus, San-
4 f d s r h h l 9 K J k +
ctus Dminus De-
7 j h l k j l
9 KJ i

+ h b4fsg5FDf 3ds s + f 4fd s +d f +h jkj7j h l 8kj 6hf u
us S- ba- oth. Ple- ni sunt c-li et ter- ra gl-ri- a

+ bg5 FD d3 s f hjh h+ h f s dfd d3 s + l9 KJ+ k h j k j l9 KJ h


tu- a. Hosn-na in excl-sis. Be- ne-dctus qui ve- nit

+ l k8 JHj 7jh h b f4 s+ g5 FDf d3 s s b s4fs +dg5 FDf r hh h l k8 JH z


in n- mi- ne D- mi- ni. Ho- snna in ex-

+ f4 DSfh6 fsds s + + + +
cl- sis.

(X) XIII. s.

A
V.
+ s z 4 f
- Gnus De-
d h h 7 j h + h j l 9 K J
i, * qui tol-
H j + h l j l k 8 J H j h
lis pecc-ta mun- di:
z

+ bfg h6GF 3ds d +sds s s z + 4fdhh 7jh+ f bg5 FD s h z
mi-se- r- re no- bis. Agnus De- i, * qui tol- lis pec-

+ f bg h h +bfg h6 GF d3 s d +sds + s + s z 4fdhh 7jh i


c- ta mundi: mi- se- r- re no- bis. Agnus De- i, *

35
Kyriale Romanum

+ hj l9KJHj +h l +j l k8 JHj h b+fg + h6 GF d3 s d sds s


qui tol- lis pecc- ta mun- di: do-na no-bis pa- cem.

I
I.
+ + r g
- Te,
GF d
3 s f
4 SAs f f
missa est.
+ d
3 s + +

De- o gr- ti-as.

B +
I.
+ rg g f d s f
4 SA
+ s a
E- ne-di-cmus D-
f f + 3 d s +
mino.

FrnNrnNrvrnNrnNrf
X. In Fe#i+ Beat Mari Virgini+
(Alme Pater)

+ rh6 g f4 d s d3 SAs f+ s s + ` + a1 a d3 SAs f s s r


XI. s.

I.

K Y- ri- e * e- l- i-son. K-ri- e e- l- i-son.

+ r6hg 4fd s d3SAs +f s +s h 6hg +h6GF g h h h6hg f4DS t


K- ri- e e- l- i-son. Christe e- l- i-son. Chri- ste

+ d3 SAs f s s + h h6 g h6 GF g h h+ + k l klh89 h6 g h6 GF g i
e- l- i- son. Chri-ste e- l- i-son. K-ri- e e- l-

+ h h h6hg 4fd + s d3SAs f s s + + k l kl98h6hg h6GFgh p


i-son. K- ri- e e- l-i-son. K-ri- e *
36
Kyriale Romanum

+ kkl98h6hg h6GFgh + h6 GFDS d3 SAs f s s+ + +


** e- l- i-son.

XV. s.

VIII.

G + k 6 h g g d f g + h 6 h
L-ri- a in excl-sis De- o.
g g + d f g h j h g 5 g d z

Et in terra pax ho-

+ + f d s g g f h+ g g k h k+ g g f d f g u
mnibus bon volunt-tis. Laudmus te. Bene-d-ci-mus

+ g + g f d f g + g f d f g + g g 4fd s d s d e
te. Ad-o-rmus te. Glori- i-cmus te. Gr-ti- as -gimus

+ a a g h 8kj+ h j 6hg G +g g g 4fd s d sd3a z


ti-bi propter magnam gl- ri- am tu- am. Dmi-ne De- us,

+ 4fd f h g g + h j 7jh 8k 6hg + f g g h j j j h p


Rex c-lstis, De- us Pa- ter omn-po-tens. Dmi-ne Fi-li u-

+ k j h g d f + g g g f4 d + s + d s d s a a z
ni-g-ni-te, Je-su Christe. Dmi-ne De-us, Agnus De- i,

+ f d f h g g+ C g g h g + G5 h6 + h h 6hg 4fd fgf g g


F-li-us Patris. Qui tollis pecca-ta mundi, mi-se- r-re nobis.

+ g C g g h g+ 5Gh6 h h8kj h +h + h h h h h G g u
Qui tollis pecc-ta mundi, s- scipe depre-ca-ti- -nem no-
37
Kyriale Romanum

+ g g78kj + k l j l k j + h g+ g h d f g g u
stram. Qui se-des ad dxte-ram Patris, mi-se-r-re no-bis.

+ +g 5gf g i 8kj h+ L l + j l+ k 8kj i 8k7g g i


Quni- am tu so-lus sanctus. Tu so-lus Dmi-nus. Tu

+ h j 7j k h ghg+ d f g g + +g h g h 5gf f i
so-lus Altssimus, Je-su Christe. Cum Sancto Sp-ri- tu

+ +I kk8 j h6 g g g h + df g 5gdf4DS g+hjhh 6hg


in gl- ri- a De- i Pa-tris. A-

men.
?. s.

S
IV.
+ d t d f f f 2 s a + s 4 f s d +
Anctus, * Sanctus, Sanctus Dminus De-us S-ba-
g f g g 5 g f g 4 f d t

+ d g f 2sa +s +f s s d g f + g+ 4fd d g H h g z
oth. Pleni sunt c-li et terra gl-ri- a tu- a. Ho-snna in

+ f gg d g d +f 2sa s s4fs d + g + g g f g 4fd d u


excl-sis. Bene-dctus qui ve- nit in n-mi-ne Dmi- ni.

+ g+ H h g f gg+ d + + +
Hosnna in excl- sis.

38
Kyriale Romanum

XII. s.

A
IV.
+ g 4 f d f g g + j k 7 j h + j 7 j h g g
- Gnus De- i,* qui tollis pec-c-ta mundi: mi-se- r-
g 5 g f h z

+ f g g j j+ k j h j+ k + j7 h j j7 h g g h6 g hi
re no-bis. Agnus De- i,* qui tollis pec-c-ta mundi: mi- se-

+ h6hg 4fd f g g+ f4 d f g g+ j k 7jh j 7jh g g u


r- re no-bis. Agnus De-i, * qui tollis pec-c-ta mundi:

+ g 5gf h +f g g + + +
do-na no-bis pa-cem.

Ite missa est, vel Benedicmus Dmino, ut in Missa prcedenti.

FrnNrnNrvrnNrnNrf
XI. In Dominici+ infra annum
(Orbis factor)
(X) XIV-XVI. s.

K
I.
+ m h 6 h g 6
Y-ri- e * e-
h 5 4 s mf g j 7 H G f 4 + D S a s s +
l- i-son. iij. Chri- ste
+ 6 h g l 9 k KHGh z

+ mfgj7HGf4DS a s s + + mh 6hg 6h54s + mfgj7H+Gf4+DS a s s s4fs e
e- l- i-son. iij. K- ri- e e- l- i-son. ij. K-

+ a s g5 fFSAs+ mfgj7 HG+ f4 D+ S a s + s + +


ri- e * e- l- i-son.

39
Kyriale Romanum

X. s.

G
II.
+ b 6 h g h 6 h g f g + h
L-ri- a in exclsis De- o.
g + f + d f g 6 h g
Et in terra pax hom-
f b j i

+ 6hg h 6hg f g +h g f 4f g + 6hg f f f 5gf d f t
ni- bus bo-n vo-lunt-tis. Laudmus te. Bened- ci-mus

+ d d f g + 6hg f f g+ h j h + gGFg5gf d f g h u
te. Ad-o-rmus te. Glo-ri- i-cmus te. Gr-ti- as -

+ g f g f d + F f f 4fd +g 6hg + f f b 6hg h i


gimus ti-bi propter magnam gl-ri- am tu- am. D-mi- ne

+ h6 g f g h g+ f d f g g+ z+ 6hg d f v 6hg h i
De- us, Rex clstis, De- us Pa-ter omn- potens. D-mi-ne

+ 6hg f d f d s + a 4fd ghg f f + b 6hg h 6hg f g i


Fi- li u-ni-g-ni-te, Je- su Christe. Dmi-ne De- us, A-

+ h g f f4 d g + h6 g f f g d +f 4fd g h 5gff d f z
gnus De- i, F- li- us Patris. Qui tollis pec-ca-ta mun-di, mi-

+ 4fd g 6hg f f +g d f 4fd g h + 5gf+f d g d f f f ft


se- r-re no-bis. Qui tollis pecc-ta mun-di, ssci-pe depreca-

+ d g h6 g f f + b 6hg h + h h6 GF+ g h g f f f4 d gi
ti- nem nostram. Qui se- des ad dx- te-ram Patris, mise-r-

40
Kyriale Romanum

+ h6 g f f b+ 6hg h h6GF g +h g + +f 4fd g h g f t


re nobis. Quni- am tu so-lus sanctus. Tu solus D-mi-

+ d f 4fd g h + g f d 4fd ghg + f f g d f d z


nus. Tu so-lus Altssimus, Je- su Christe. Cum Sancto Sp-

+ f d g j j+ j j7 HG g uj7 HFD+ tg 5gf + th6 f d


ri-tu in gl-ri-a De- i Pa- tris. A- men.
X. s.

S
II.
+ 4 f 3 a F f 4 Fg 5 g f + f h jkj + h
6 g
Anctus,* San-ctus, Sanctus Dminus De- us S-ba-
f g 5 g f f g 5 g f d z

+ f k8 j h6 GF b + jkj 6hg F fgff +d + gh 7jh ghg f f o
oth. Ple-ni sunt c- li et ter- ra gl-ri- a tu-a. Ho-

+ K+ k8 JHGF d 5Gh6 hf6 +F f d d f +f + gh j7 h g 8kj.klk j o


snna in ex- clsis. Bene-dctus qui ve-nit in n-mi-

+ jkj 6hg f ghGF5G+ K k8 JHGF d+ + 5Gh6h6f F f


ne D-mi-ni. Hosnna in ex- cl-sis.
XIV. s.

A + s
I.
4 f s 2 s a a s + d g g 5 F D + df g
5 FD s
2 a D d
- Gnus De- i, * qui tollis pecc- ta mundi: mi-se-
d g u

41
Kyriale Romanum

+ g5 s4 f4 DS a s +s g mh h +gGF + 3R d f g s f4DS e
r- re nobis. Agnus De- i, * qui tol- lis pecc-ta mun-

+ a d g 5gf 3ds +a s + s g5FD g + h 6hg k l k8JH gh6f t


di: mi- se-r- re no-bis. Agnus De- i, * qui tollis pec- c-

+ d +D d3 SA d g f +f4 DS a s + +
ta mundi: do-na no-bis pacem.

+
VIII.

I m h 6 h g
- Te,
6 h 5 4 s mf
mis-
g j 7 H G f 4 D
sa est.
S + a s + +
De- o gr- ti-as.

B +
VII.
mh h g h s + m f g j
7 H
Ene-di-cmus D-
Gf
4 DS a s + mino.

FrnNrnNrvrnNrnNrf
XII. In Fe#i+ Semiduplicibu+ 1.
(Pater cuncta)
XII. s.

K +
VIII.
g h 7 j g l 9
Y-ri- e
K J H G 6 h g + h j h h g + g 5 g d g
* e- l- i-son. iij. Christe
5 F D S f d
e- l- i-
f u

42
Kyriale Romanum

+ g + g h 7jgl9KJHG 6hg + hjh h +g + g h 7jgl9KJHG5gdg5FDS z


son. iij. K- ri- e e- l- i-son. ij. K-ri- e *

+ f d f g +
e- l- i-son.
+ +
XII. s.

IV.

G + + h g
L-ri- a

5 FD s d f
+ g h
6 G
in excl-sis De-
FD + d +
o.
s d f g h i

Et in ter-ra pax

+ h g f g h g + d g d d s + 4fd +s d s d g g 4fd t
homnibus bon volunt-tis. Laudmus te. Bene-dcimus

+ d g f g f4 d + d h g f g f4 d+ d d g h h g h o
te. Ado-rmus te. Glori- i-cmus te. Gr-ti- as -gimus

+ j h h h h+ g f g g + g + d f d s d f u
ti-bi propter magnam gl-ri- am tu- am. D-mi-ne De- us,

+ g f g g h + h g f h g + 4fd +d f d s d f g z
Rex clstis, De- us Pa-ter omn-po- tens. Dmi-ne Fi- li u-

+ f g g f h g + 4fd d h g h + j h g s d g u
ni-g-ni-te, Je-su Chri-ste. Dmine De-us, Agnus De- i,

+ g 4fd s d d + g f g h g f + g h g f g 5gf d d e
F-li- us Patris. Qui tollis pecca-ta mundi, mi-se-r-re nobis.
43
Kyriale Romanum

+ a s d f g f+ g g h g f g+ f g h f g d d
Qui tollis pecc-ta mundi, sscipe depreca-ti- nem nostram.

+ h g h h h + g h j h g+ 4fs d +f d d a a r
Qui se-des ad dxte-ram Patris, mi-se- r- re nobis. Quni-

+ s s 4fd s d + f g g f +g + g g h g f h g z
am tu so-lus sanctus. Tu so-lus D-mi-nus. Tu solus Alts-

+ f4 d d h g j + h g g + s +df 4fd d d f d st
si-mus, Je-su Christe. Cum Sancto Sp- ri- tu in gl-ri- a

+ d f g +h 5gfGFg5 FD s + + +
De-i Patris. A- men.

XIII. s.

S
II.
+ z GFDf+ f . z k k k
An- ctus, * Sanctus, San-
+ k
8 hj
7 f
6 h
6 GFD
+ f f a
ctus Dminus De-
d f h
6 g z

+ f d d f f +i k k j g + 6hg +f d 5gf ghg f f e
us S-ba-oth. Ple-ni sunt c-li et ter-ra gl-ri- a tu- a.

+ a F f k 7jh + 7j6fh6GFDf f f +i k +j g 6hg f d 5gf u


Hosnna in ex-cl- sis. Bene-dctus qui ve-nit in n-

+ g 6hg f d f + a F f k 7jh + 7j6f+h6GFDf f


mi-ne Dmi-ni. Ho-snna in ex-cl- sis.

44
Kyriale Romanum

XI. s.

A
II.
+ e z g G F f + g 7 I 6 h g + k 8 k j 6
- Gnus De- i, * qui tol- lis pecc- ta mundi: mi-
h g G g g u

+ 5Gh6 6hg d f f + a d 4fd f +f + f f 4fd t g ff d z
se- r- re nobis. Agnus De- i,* qui tollis pecc-ta mundi:

+ f 4fd f g f f + +e z gGF f + g 7I 6hg k8kj 6hg z


mi-se- r-re no-bis. Agnus De- i, * qui tol- lis pecc- ta

+ G g g 5Gh6 + 6hg d f f + +
mundi: dona no-bis pacem.

+
VIII.

I g 7 j g
- Te,
l 9 K J H G 6 h g h j h +
mis- sa est.
h g + +
De- o gr- ti-as.

FrnNrnNrvrnNrnNrf
XIII. In Fe#i+ Semiduplicibu+ 2.
(Stelliferi Conditor orbis)
XI. s.

K
I.
+ s 2 s a
Y-ri- e
r DA d
3 s
* e-
ff
4 s + a s s + g g
5 FDS g
l- i-son. iij. Christe

5 FDA d
3 sf
e-
f
4 s e

+ a s s + 6hg mKJG 7jh+k8kh g h +h + 6hg mKJG 7jh p
l- i-son. iij. K-ri- e e- l- i-son. ij. K- ri- e
45
Kyriale Romanum

+ kk8HGhh +s456hgmKJG j7 hkk8 HGhh + h6 GFDS + 3D+ ff s s


* ** e- l- i-son.

XII. s.

G
I.
+ h 5 g f g g d f + s f
4 DS s + s h g h h kk
Lri- a in exclsis De- o. Et in terra pax hom-
u

+ g h h g f H + h h 6h g + 4fd s+ a r f s a s i
nibus bon volunt-tis. Laudmus te. Bene-d-cimus te.

+ h 5gf g g h + h k k l 8kj h + + h g f g f g f r
Ad-o- rmus te. Glo-ri-i-cmus te. Gr-ti- as -gimus ti-

+ s a + R G f 4fd +s S s s + h g f g h h u
bi propter magnam gl-ri- am tu-am. Dmi-ne De-us, Rex

+ 5gf gg s a r + g f 4fd s a s + h g f g h h g5 f u
c-l- stis, De- us Pa-ter omn-po-tens. Dmi-ne Fi-li u-ni-

+ g f4 d s ff4 d a + s s h g+ f + g h 6h f g h i
g-ni- te, Je- su Christe. Dmine De-us, Agnus De- i,

+ h g f g h + s456hgmh h h g f+ +H h f g h6GF g 5gf r


F- li-us Patris. Qui tollis pecca-ta mundi, mi-se-r- re no-

+ s sh654 g mh h h g f H h f g h h f g d f 4fd r
bis. Qui tollis pecc-ta mundi, ssci-pe depreca-ti- -nem

46
Kyriale Romanum

+ s s a + a s s f f4 d +s s+ s a d f 4fd r 3ds r
nostram. Qui se-des ad dxte- ram Pa- tris, mi-se-r- re no-

+ s a a +h g f H h + + g f g g h u
bis. Quni- am tu so-lus sanctus. Tu solus Dminus. Tu

+ g f g g 4fd s + f4fd a s s + + g f g g h z
so-lus Altssi-mus, Je- su Christe. Cum Sancto Sp-ri- tu

+ f g h h h6GF +g 5gf s ff4DAs+ s +


in gl-ri-a De- i Pa-tris. A- men.

XIII. s.

VIII.

S + + g g d s + d g + g h j k h g f
Anctus,* Sanctus, Sanctus Dminus De-us Sba-oth.
g u

+ g j k l k+ l j k h h g+ g h 5t g h j7 HG i
Ple-ni sunt c-li et terra gl-ri- a tu- a. Hosnna in ex-

+ h g g g h g+ f f4 d s d +t d+ s d g g g i
clsis. Bene-dctus qui ve- nit in nmi-ne Dmi-ni. Ho-

+ I k8HGF h hjh +g g + + +
snna in ex-cl-sis.

47
Kyriale Romanum

? s.

A
I.
+ s 2 s a f 3 d s + d g h h j h
- Gnus De- i, * qui tollis pec- c-ta mun- di: mi-
+ g f 4 D S a d DSA s d u

+ g h rDSA f d3 s + h k k8 JHG h + m hHG f4 DSd s d g s t
se-rre nobis. Agnus De- i,* qui tol- lis pecc- ta

+ d d3 SA d f d+ 3 SA s dghs456 f4 DSAf + d3 s + s 2sa f 3ds t


mundi: mi-se-r- re no- bis. Agnus De- i, *

+ d g h hjh g+ f4 DS adDSA +s d g +h rDSA f d3 s


qui tollis pec-c- ta mun- di: dona no-bis pa- cem.

I
I.
+ s + 2 s
- Te,
a r
mis-
DA d
3 s f f
4 s a
sa est.
+ s + +

De- o gr- ti- as.

B +
I.
s s s s
2 a + r D A 3 d s f 4
Enedi-c-mus D- mi-no.
f s a s +
FrnNrnNrvrnNrnNrf
XIV. Infra Octava+ qu non sunt de B.M.V.
(Jesu Redemptor)
X. s.

K + g
VIII.
hgh
6 gg s
Y-
+ c f FDS s
ri- e
f h
6 hg f g+ g
* e-
i 8 k j h k k h 8 k j u

l- i-son. iij. Chri- ste
48
Kyriale Romanum

+ gGFDS sfh6 hg f g+ g + g+ l987 klLKk + j +hkl kKHh6 f iJHGh6 f h u


e- l- i-son. iij. K- ri- e e- l-

+ g g + + g789lklLKk j hkl kKH+ kl kKHh6 f+ iJHGh6 f h h g


i-son. ij. K- ri- e * e- l- i-son.
X. s.

G
III.
+ kk h h g h j + h 6 h g
L- ri- a in exclsis De- o.
g + g h j ] 8 k j j 7 j h p

Et in ter- ra pax ho-

+ k h g k h6 g h + h gg d H i + 6hg g g h 8kj k 8kj o


mnibus bon volunt- tis. Laudmus te. Bened- cimus

+ j g h i + h6 g g g h 8kj + k+ + 8kj j j j 7jh k h u


te. Ad-o-rmus te. Glori- i- cmus te. Gr-ti- as -gi-

+ g hk8 h j d + 3d g h k + h g + h g k h g h8kh o
mus ti- bi propter magnam gl-ri-am tu- am. Dmine De-

+ +j j7HG h8kh j + o j j h 8kj+ + 6hg h g d 3ds g i


us, Rex c- l- stis, De-us Pa-ter omn- potens. D-mi-ne

+ h j o j j 7jh +h g i hh g + + k h g h8kh j j7 HG i
Fi- li u-ni-gni- te, Je-su Chri-ste. Dmine De- us, Agnus

+ h8kh j j j7 HG+ hk8 h j hjh h h+ g+ h j hh g j o


De- i, F-li-us Pa- tris. Qui tollis pecca-ta mundi, mi-
49
Kyriale Romanum

+ j7 HG j7 h k8 g7 h6 GF + s d+ hjh h h g +h + j hh g kk h h g i
se- r-re nobis. Qui tollis pecc-ta mundi, s-scipe de-

+ h k h h g +h8kh j j o j +h + k 6hg h hh g o
pre ca-ti- nem nostram. Qui sedes ad dxte- ram Pa- tris,

+ j j7 HG j7 h k8 g7 h6 GF + s d k h h + j+ h g hk8 h j o j i
mi-se- r- re nobis. Quni- am tu so-lus sanctus. Tu so-

+ h k 6hg j + j o j h k h6 g j+ + g h gg d h i
lus Dmi-nus. Tu so-lus Altssi-mus, Je-su Chri- ste. Cum

+ +h 6hg h h h d + v h h g h gg+ d dh65 giHGg5 FD s


Sancto Sp-ri-tu in gl-ri-a De- i Pa-tris. A- men.
XII. s.

S
I.
+
An-
srf
4 DAff d
3 s + f h
6 GF
ctus, * San- ctus, San-
gg f
4 d srf
4 D
+ Aff d
3
ctus D-mi-nus
s d g h i

+ h6 GF d3 s dg5 df4 s + d3 a s h g h + l9 KJk+ h hHG f4 d s a d u
De- us S- ba- oth. Pleni sunt c- li et ter- ra gl-ri-

+ g h6 GF d3 s + dg5 df4 s 3e s e +g srf4 DAf+ f d3 s l9 KJk h i


a tu- a. Ho- snna in ex- cl- sis. Be- ne-

+ hik8 JGkk j7 h hHG+ f4 d s a d g + h h6 G+ F d3 s s dg5 df4 s 3e r


d- ctus qui ve-nit in nmi-ne D-mi- ni. Ho- sn-
50
Kyriale Romanum

+ s +e g srf4DAff 3ds +
na in excl- sis.
+ +
XIII. s.

A
IV.
+ g g g 4 f d r g 5 + g 6 h g
- Gnus De- i, * qui tol- lis pecc- ta mundi: mi-se-
g f + i 7 Jk 8 6 h g G g g f i

+ f 6hf d g h + g g5 f f f +i k+ l 8kj h kk 6hg u
r-re nobis. Agnus De- i, * qui tollis pecc- ta mundi:

+ g f f 6hf d g + gg g 4fd rg5 + + g 6hgg f i 7Jk8 6hg z


mi-se-r-re no-bis. Agnus De- i, * qui tol- lis pecc- ta

+ +G g g f f + 6hf d g + +
mundi: do-na no-bis pa-cem.

VIII.

I + g h
-
g 6 h g
Te,
c f F DS
mis-

+ s f h 6 h g
sa est.
f g
+ +

De- o gr- ti-as.

FrnNrnNrvrnNrnNrf
XV. In Fe#i+ Simplicibu+
(Dominator Deus)
XI-XIII. s.

K +
IV.
g g 5 g f g 5 F D f g + g e d + f 5 g f g 5
Y-ri- e * e- l- i-son. K-ri-e
F D f g g g u
e- l- i-son. K-

51
Kyriale Romanum

+ g g5 f g5 FD f g g+ + j hjj7 gh6 f g5 FD+ f g g fzhg g z


+ fgd5 f g g j + hjj7 gh6 f g5 FD f g g+ + j j k8 JHjj7 gh6 f g5 FD z
ri-e e- l- i-son. Christe e- l- i-son. Chri- ste

+ f g g d+ f + 5gf h6GFDz f g g + + j 6hg 4fd 7jhik8JH j j g


e- l- i- son. Christe e- l- i-son. K-ri- e e-

l-i-son. K-ri- e e- l- i-son. K-ri- e e- l- i-son.


X. s.

IV.

G + d g g h h g + h g d d
L-ri- a in exclsis De- o.
+ g h h g h j i
Et in terra pax ho-m-

+ h h h h g h + g d g h g + d g g h g g d
nibus bon volunt-tis. Laudmus te. Bene-d-cimus te.

+ g g h g d + g h g h g d + d g h h g h j h i
Ad-o-rmus te. Glo-ri- i-cmus te. Gr-ti- as gimus ti-bi

+ h h h h + h g h g d + d + g h h h g h u
propter magnam gl-ri-am tu- am. Dmi-ne De-us, Rex c-

+ g d d g h g+ h g d d + d g + h h h g h j h h u
lstis, De-us Pa-ter omnpo-tens. Dmine Fi-li u-ni-g-ni-te,

+ g h g d +d g h g d g + h j h h g h g d
Jesu Christe. D-mine De-us, Agnus De- i, F- li-us Patris.
52
Kyriale Romanum

+ d g h h g h+ j h h h g + h+ g d d g h h u
Qui tollis pecca-ta mundi, mi-se-r-re nobis. Qui tol-lis pec-

+ g h j h j + h h h h h h + g h + g d d g h i
c-ta mundi, ssci-pe depreca-ti- nem nostram. Qui se-des

+ h h g h j +h h h g h g +d d g h h g h u
ad dx-te-ram Patris, mi-se-r- re no-bis. Quni- am tu so-lus

+ g d h g h + g d d d g+ h h g d d d g i
sanctus. Tu solus Dminus. Tu so-lus Altssimus, Je- su

+ hjh h d + g h j h h + h +h h h h g hj7g5gd t
Chri- ste. Cum Sancto Sp-ri-tu in gl-ri-a De- i Pa-

+ d dtg5 FD s + + + +
tris. A- men.

X. s.

IV.

S + d F f g f + g j j
+ g h g f
Anctus, * Sanctus, Sanctus Dminus De-us S-ba-
g
5 f d z

+ f d d f + 4fd g 6hg ff d + 5gf + 4fd d f f fuj jj z
oth. Ple-ni sunt c- li et ter-ra gl- ri- a tu-a. Ho- sn-

+ fh6GF f 4fd gz f + d d f f h+ 5gf+ d g j g h 5gf t


na in ex-cl-sis. Bene-dctus qui ve- nit in nmine D-
53
Kyriale Romanum

+ +d f fuj jj +fh6GF f 4fd gz f + +


mi-ni. Ho- snna in ex-cl-sis.

(XII) XIV. s.

A
I.
+ s f + S
2 d 3 d d C g h
+ g
+ f
4 DS d d
- Gnus De- i, * qui tollis pecc-ta mundi: mi-se-r-
g f f
4 d e

+ a srf4s s + 6hg h s f +d3SA s+ t g 2sa dr s i
re no- bis. Agnus De- i, * qui tol- lis pecc-ta mun-di:

+ h g iJGjk8h h +sdh6 GDf4 s s + s f +S2 d3 d d C g h u


mi- se-r- re no- bis. Agnus De- i, * qui tollis pec-

+ +g f4DS d d g + f 4fd a srfs4 + s +


c-ta mundi: do-na no- bis pa- cem.


IV.

I + d z 6 h g f g +
- Te, mis-sa est.
++
De- o gr- ti-as.
FrnNrnNrvrnNrnNrf
XVI. In Ferii+ per annum
XI-XIII. s.

K +
III.
g h j j g h j + j l + j h h j j g h o

Y-ri- e * e- l- i-son. iij. Christe e-l- i-son. iij. K-ri-
54
Kyriale Romanum

+ jj g h j j + g h jj g i h+ 7jg+h6GFD
e e-l- i-son. ij. K-ri- e * e- l-i-son.

XIII. s.

S
II.
+ h 4 f d f 6 h g + f d z + h h 6 h
Anctus, * Sanctus, Sanctus Dminus De- us S-ba-
g f g h o

+ j j j k j+ h h h6 g f g + f d+ f g j j jj7 HG u
oth. Ple-ni sunt c-li et ter-ra gl-ri- a tu- a. Ho-snna

+ g 5gf gh 6hg +g j j j h + 6hg f+ h gh 6hg 4fd f g u


in ex-cl-sis. Bene-dctus qui ve- nit in nmi- ne D-mi-

+ g j j jj7 HG + g g5 f gh h6 g + +
ni. Ho-snna in excl-sis.

X-XI. s.

A
I.
+ t f 4 f d a d 3 d s + d g g + h h 6 h g h
- Gnus De- i, * qui tollis pecc-ta mun- di: mi-se-
j 7 g g d g f z

+ 4fd 2sa df4s s + d g g h h + h +h 6hg u j h h i
r- re no- bis. Agnus De- i,* qui tollis pecc-ta mundi:

+ h 6hg h hjh 5gf d+ t f + 4fd ad3ds + d g g h h 6hg i


mi-se- r-re no-bis. Agnus De- i, * qui tollis pecc- ta

55
Kyriale Romanum

+ + hj7gg d g f + 4fd 2sa df4s s + +


mun-di: do-na no-bis pa- cem.

B + h h h + z h g g g 5 F D +
Enedi-cmus Dmino.
+ h h g g g
5 FD
> De- o gr-ti- as

FrnNrnNrvrnNrnNrf
XVII. In Dominici+ Adventu+ et Quadrage@m
(X) XV-XVII. s.

K
I.
+ a r
Y-ri- e
d
3 SAsf
4 s d3
* e-
d g
5 F
+ DSa s f d s + fh
6
l- i-son. iij. Chri- ste
GF d
3 s dg
e-

5 FDS e

+ as f d s h+ g hkKJH k8 JHgh k+ j+ h h g hkKJH p
l- i- son. iij. K- ri-e e- l- i-son. ij. K-ri- e

+ k8 JHgjkh8 6U kKJH k+ 8 JHgjkh8 m 6hghHGg+ 5 dDS+as f d s


* ** e- l- i-son.
Vel, ubi moris est. XIV. s.

K
VI.
+ f 5 Z h mk
8 J
Y-ri- e * e-
HGh
6 FD g
+ hg g f + k k8 h k8 mk
8 JHG
l- i- son. iij. Chri-ste
h
6 FD u
e-

+ ghg g f f i + kkL mk8 JHGh6 FD g+ hg g+ f f i kkL p


l- i-son. iij. K-ri- e e- l- i-son. ij. K-ri- e *
56
Kyriale Romanum

+ fikL mk8 JHGh6 FD + ghg g f +


e- l- i-son.
+
XI. s.

S
V.
+ h 6 h f 4 f s r h h + h h 6 h f 4 f s
An- ctus, * San-ctus, San-ctus D-mi-nus De- us
+ f s f h h h i

+ hikJH j7 h h h+ bg bfg bh6 GD f+ d + sds s s 4fd v hjh h i
S- ba- oth. Ple-ni sunt c- li et ter- ra gl-ri- a tu- a.

+ hikJH 7j bfh6 h6 GD f+ d sds s s+ f4 d +v h h h h s z


Ho- snna in excl- sis. Bene- dctus qui ve-nit in

+ 4fd v h h h +h hikJH 7j bfh6 h6 G+ D f + d sds s


nmi-ne Dmi-ni. Ho- snna in excl- sis.
XIII. s.

A
V.
+ h h f s d s s + r h h h + o 9 l k 7 j h j h
- Gnus De- i, * qui tol- lis pecc- ta mundi: mi-se-
h f r

+ s d sds s + s sds s r + hh h o 9lk 7jh j h i
r-re no- bis. Agnus De- i, * qui tol- lis pecc-ta mundi:

+ h f s d sds s + hh f s+ ds s + r hh h o 9lk 7jh o


mi-se-r-re no- bis. A-gnus De- i, * qui tol- lis pecc-ta

57
Kyriale Romanum

+ + j h h f s +d sds s + +
mundi: dona nobis pa- cem.

B
I.
+ a s f d
3 S
Ene-dic- mus D-
A s + sf
4 sd3 d g 5 F D S + asf4 d s a
mi-no. > De- o
r d
3 SAs r

+ sf4 sd3 + dg5 FDSasf4 d s + + +
gr- ti- as.

B
VI.
+ f g f g h m+ k 8
Enedi-cmus D-
J H G h 6 F D g h g g + + f f
mino.> De- o gr-
Z h mk
8 JHGh
6 FDghg u

+ g f + + + + +
ti- as.

FrnNrnNrvrnNrnNrf
XVIII. In Ferii+ Adventu+ et Quadrage@m
In Vigilii+, Ferii+ quatuor Temporum et in Missa Rogationum.
(Deus Genitor alme)
XI. s.

K
IV.
+ hh
6 g f f d f g g + j + j 7 j h j j g h 6 h g
Y- ri- e* e-l- i-son. iij. Chri-ste e- l- i-son. iij K-
z

+ +f f d f g g + g{ f 4fd 7jhjJH +j j g
ri- e e- l- i-son. ij. K-ri- e * e- l- i-son.

58
Kyriale Romanum

XIII. s.

S + g 5 g f g + 5 g f d f + g g g g g g f u

+ g d f g g+ g g g f h g+ g f+ d d f g g g z
Anctus, * Sanctus, Sanctus Dminus De-us S-ba-

+ f g d f g +g g g g f +h g+ f g f d a F z
oth. Pleni sunt c-li et terra gl-ri- a tu- a. Ho-snna in ex-


cl-sis. Bene-dctus qui ve-nit in nmine Dmi-ni. Ho-sn-

+ f f g + 4f d + + + +
na in excl-sis.
XII. s.

A + g g + g h h h h
+ g h + f g h g h j gi
- Gnus De- i, * qui tollis pecc-ta mundi: mi-se-r-re

+ 6 h g g g g + g h h h h +g h + f
no-bis. Agnus De- i,* qui tollis pecc-ta mundi: mi- se-r-re
g h g h j gi
+ 6 h g g g g + g h h h h +g h + f
no-bis. Agnus De- i,* qui tollis pecc-ta mundi: dona no-
g h g h j u
+ g 6hg +g + + + +
bis pa-cem.

B + h h h z h
Enedi-cmus Dmino.
g + g g 5 F D + h h g g g5 FD
> De- o gr-ti- as.

59
Kyriale Romanum

Credo I.
XI. s.

IV.

C + g d f s d + g h + m h + h h g f
Redo in unum De-um. Patrem omnipo-tntem, fac-
g g d u
+ g g g f h g+ g d f g g h + g + f 3ds mh h g f h u
torem c-li et terr, vi-si-b-li-um mni-um, et invi-si-b-

+ 5gf g d f g +g g f dfdd +s d+ g h mh h h i
li- um. Et in unum Dminum Je-sum Christum, F-li-um

+ h h g f h 5gf +g +d f g d g h + mh h h g f h 5gf u
De-i u-ni-gen- tum. Et ex Patre na-tum ante mni-a s-cu-

+ g g f h +g g g f h g + f + dfdd s d g h h u
la. De-um de De-o, lumen de lmine, De-um verum de

+ g f g g d + f g h g + d + f + s d f g d g i
De-o vero. G-ni-tum, non factum, consubstanti--lem Pa-

+ h mh h h + g f h 5gf g + + d f g h g f t
tri: per quem mni- a facta sunt. Qui propter nos hmi-

+ d s d f + g d f g g + g g + f h g g s t
nes, et propter nostram sal-tem descndit de c-lis. Et

60
Kyriale Romanum

+ d f g f d +d f s d g +h+ m+h h g f h 5gf g i


incarna-tus est de Spi-ri- tu Sancto ex Ma-ri-a Virgi- ne:

+ +mh h f h 5gf g + d f g d f + d s d g h mh i
Et homo factus est. Cru-ci-f-xus -ti- am pro nobis: sub

+ h h g f g g + mh h g f +h 5gf g+ s d f g d f r
Pnti-o Pi-la-to pssus, et se-pultus est. Et re-surr-xit ter-

+ s d g h m+h h g f + g g + +d d g f d g h i
ti- a di-e, secndum scriptras. Et ascndit in clum:

+ mh h h h g f+ g g d g + g g + g g g g h u
sedet ad dxte-ram Patris: Et -te-rum ventrus est cum

+ g f dfdd s d + g h mh h f h+ 5gf + g d f g g g z
gl-ri- a judi-c-re vivos et mrtu- os: cu-jus regni non

+ f h g g d f + g g g g +h + g f 3ds mh h g z
e-rit i-nis. Et in Sp-ri-tum Sanctum, Dminum, et vi-vi-

+ f g g d f + g g g g g + f h + g g d f g g i
icntem: qui ex Patre, Fi-li-que proc-dit. Qui cum Patre

+ h g f d f d + s d g h mh h + h+ g f g g d f g u
et F-li- o simul adora-tur, et conglo-ri-i-ctur: qui lo-c-
61
Kyriale Romanum

+ g g f h g+ g d g g +g + f h g f 3ds mh i
tus est per Prophtas. Et unam sanctam cath-li-cam et

+ h h h h g f + h 5gf g d g g+ g g+ f h g d f t
apost-li-cam Eccl-si- am. Conf-te-or unum baptsma in

+ d s d g h + f h g g d f + g d + f d s d g h z
remissi- o-nem peccatrum. Et exspcto resur-re-cti- -nem

+ f h g g d + g g g 5gf +dmj7 + h h h6 GFgGFD s


mortu--rum. Et vi-tam vent-ri s- cu-li. A- men.
Prter prcedentem tonum authenticum, alii subsequentes usu jam recepti assumi
possunt.
Credo II.
?. s.

IV.

C + g d f s d + g h + h + h h g f g f
Redo in unum De-um. Patrem omnipo-tntem, fac-
d z
+ f g g f h g+ g d f g g g + g + f d h h g f g u
torem c-li et terr, vi-si-b-li-um mni-um, et invi-si-b-

+ g d d f g +g g f d + s d+ g h h h h i
li- um. Et in unum Dminum Je-sum Christum, F-li-um

+ h h g f g g +d +d f g d g h + h h h g f g g t
De-i u-ni-gen-tum. Et ex Patre na-tum ante mni- a s-cu-
62
Kyriale Romanum

+ d d f g + g g g f h g + f + d s d g h h u
la. De-um de De-o, lumen de lmi-ne, De-um verum de

+ g f g f d + f g g g + d + f + d s d g d g i
De-o vero. G-ni-tum, non factum, consubstanti--lem Pa-

+ h h h h + g f g g d + +d f g h g f t
tri: per quem mni- a facta sunt. Qui propter nos hmi-

+ d s d f + g d f g g + g g + f h g g s t
nes, et propter nostram sal-tem descndit de c-lis. Et

+ d f g f d +f d s d g +h+ +h h g f h g d i
incarna-tus est de Spi-ri- tu Sancto ex Ma-ri-a Virgi-ne:

+ + h g f g g d + d f g d f + d s d g h h i
Et homo factus est. Cru-ci-f-xus -ti- am pro nobis: sub

+ h h g f g f + h h g f +g g d+ s d f g d f r
Pnti-o Pi-la-to pssus, et se-pultus est. Et re-surr-xit ter-

+ s d g h +h h g f + g f + +d +f g f d g h i
ti- a di-e, secndum scriptras. Et ascndit in clum:

+ h h h h g f+ g f d f + g g + g g g g g u
sedet ad dxte-ram Patris: Et -te-rum ventrus est cum

63
Kyriale Romanum

+ g f d s d + g h h g f g+ g + d + d f g g h g f u
gl-ri- a judi-c-re vivos et mrtu-os: cu-jus regni non e-rit

+ g f d f + g g g g + g + g + f d h h g f g z
Et in Sp-ri-tum Sanctum, Dminum, et vi-vi-i-cn-

+ f d f + g g g g g + f h + g + g d f g g g u
i-nis.

tem: qui ex Patre, Fi-li-que proc-dit. Qui cum Patre et

+ g f d f d + s d g h h h + h + g f g f d f g u
F-li- o simul adora-tur, et conglo-ri-i-ctur: qui lo-c-

+ g g f h g+ g d f g +g + g g g f d h i
tus est per Prophtas. Et unam sanctam cath-li-cam et

+ h h h h g f + g g d d f + g g + g g g g d f t
+ d s d g h + g f g f d f + g d + f d s d g h u
apost-li-cam Eccl-si- am. Conf-te-or unum baptsma in

+ g f g f d + g d f d +s mh + h h h6 GFgGFD s
remissi- o-nem peccatrum. Et exspcto resur-re-cti- -nem

mortu--rum. Et vi-tam vent-ri s-cu-li. A- men.

Credo III.
XVII. s.

C +
V.
h f s bg f f
+
4 DS s b f + f + h f s d s
Redo in unum De- um. Patrem omnipo-tntem,
r
64
Kyriale Romanum

+ s f bg h h h + j h h h j +j l + + 8K j h h f sbg z
factorem c-li et terr, vi-si-b-li-um -mni-um, et invi-si-

+ F4 d s h +h f f s s d + + f bg d s f fz
b- li- um. Et in unum Dminum Je-sum Christum, F-li-

+ f bg d h h j +j h +f d bg g + F4 s f f h j h z
um De- i u-ni-gen-tum. Et ex Patre na- tum ante mni-a

+ F4 d s h +h h f s s d+ d + f d s h h j i
s- cu-la. De-um de De-o, lumen de lmine, De-um ve-

+ h l k h j + h f f d + bg + 4F + s f f h h o
rum de De-o vero. G-ni-tum, non fa- ctum, consubstanti-

+ j h +bg h j l +k h h j +bg h+ h h f f i
-lem Patri: per quem mni- a facta sunt. Qui propter nos

+ h j h s s+ s s d fbg+ h + j k l 8kh j h i
hmi-nes, et propter nostram sa-l-tem descndit de c-lis.

+ h f f s d s + f f d f h + h + j l k h j j h r
Et incarna-tus est de Spi-ri-tu Sancto ex Ma-ri-a Virgi-ne:

+ s f f +bg g h f bt + 4F s s d+ f bg h h h i
Et homo factus est. Cru-ci-f- xus t-i- am pro nobis: sub
65
Kyriale Romanum

+ h h j bg h f + h f s bg + 4F + d + s h h h j h h z
Pnti-o Pi- la-to pssus, et sepul- tus est. Et re-surr-xit ter-

+ fbg h h s d + f bg d s +s f h k l 8K h i
ti- a di-e, se-cndum scriptras. Et ascndit in c- lum:

+ h h h f f bg + 4F s h h h+ f f s s d d z
sedet ad dxte-ram Pa- tris: Et -te-rum ventrus est cum

+ f d s h h j + h l k h j j +h + h h f s bg f f t
gl-ri- a judi-c-re vivos et mrtu-os: cu-jus regni non e-rit

+ d s l l j+ j l h h + j + j h s f h h j i
i-nis. Et in Sp-ri-tum Sanctum, Dminum, et vi-vi-i-cn-

+ h hbg h f+ bg d f g 4fs + d + s s f h h f u
tem: qui ex Patre, Fi-li-que pro- cdit. Qui cum Patre et

+ bg f h j h l + k j h s f f+ h h+ j h h h f f r
F- li- o simul ador-tur, et conglo-ri-i-ctur: qui lo-c-tus

+ s bg 4fs d s + h h h f + f + s d d s h h h i
est per Proph-tas. Et unam sanctam cath-li-cam et apo-

+ h h j bg h h+ f h j k l + j l k8 h j h f d z
st-li-cam Eccl-si- am. Conf-te-or unum baptsma in re-
66
Kyriale Romanum

+ f h bg f d f+ d s h h + f+ s h h h h j h u
missi- o-nem pecca-trum. Et exspcto re-sur-re-cti- -nem

+ bg f g f l + 8kj h f j + h f bg + h h6FSd3ds l9KHj7jh z


mortu--rum. Et vi- tam vent-ri s-cu-li. A-

+ bf6h54sd3ds s + + + +
men.

Credo IV.
XV. s.

I.

C + g d f s d g
+ h h s + h g f
Redo in unum De-um. Patrem omnipo-tn-tem, fac-
d
3 SA s d u
+ g h j k j + j 7 H G h j k l k + j + j h g j k j h 7 j h u
torem c-li et ter-r, vi-si-b-li-um mni-um, et invi-si-b-

+ g h h s h +h g f d s + a + sd d d g h o
li- um. Et in unum Dminum Je-sum Chri-stum, F-li-um

+ j k j h 7 j h g h + j k l k j + h + h s h g h g f t
De-i u-ni-gen-tum. Et ex Patre na-tum ante mni- a s-cu-

+ d s a d + g h j k j h + g + h g f d s d z
la. De-um de De-o, lumen de lmi-ne, De-um ve-rum de
67
Kyriale Romanum

+ f d 2sa s h + g h j 8kj h + +g h g f d s as t
De-o ve- ro. G-ni-tum, non factum, consubstanti--lem Pa-

+ d d g h + s g 4 f d d s + h + g h j k j i
tri: per quem mni- a fa-cta sunt. Qui propter nos hmi-

+ h h h g + h s d f g + g h + g f d 3 S A s l p
nes, et propter nostram sa-l-tem descndit de c- lis. Et

+ k l k j h g + k j h g h + + h h g h g f d d u
incarna-tus est de Spi-ri- tu Sancto ex Ma-ri-a Virgi-ne: Et

+ g d 4 f d d s + s a s 4 f d s + f g h + k j 7 H G h h r
homo fa-ctus est. Cru-ci-f- xus - ti- am pro no- bis: sub

+ s d f g f 4 D S a + f d f s 3 d s + a + s l k h k l p
Pnti-o Pi-la- to pssus, et se-pul- tus est. Et re-sur-r-xit

+ k j h g h g + h g f d 3 S A + s + s d f g f g i
ter-ti- a di-e, secndum script- ras. Et ascndit in c-

+ h h j k j + h j g h l + k +j h g f g h u
lum: sedet ad dxte-ram Patris: Et - te-rum ventrus est

+ g k j h g h + g 5 F D s a s d + f s + d h g h j k o
cum gl-ri- a judi-c- re vi-vos et mrtu-os: cu-jus regni non
68
Kyriale Romanum

+ j h g h h + s d f g g + h + g f d s d f g t
e-rit i-nis. Et in Sp-ri-tum Sanctum, Dminum, et vi-vi-i-

+ d s s d + f d f s d f + d 2 s a + s h f g h o
cntem: qui ex Patre, Fi-li-que proc- dit. Qui cum Patre

+ j k j h h g + h k j h l k + j + h g f d s a s t
et F-li- o simul adora-tur, et conglo-ri-i-ctur: qui lo-c-

+ d f g d + 4 f d s l l k + j + h h j k l l p
tus est per Proph- tas. Et unam sanctam cath-li-cam et

+ k j h g h g + f g d s h g + h + k j h g f s e
apost-li-cam Eccl-si- am. Conf-te-or unum baptsma in

+ a s f g f d + f d 3 S A s h + j k + l l l k j h p
remissi- o-nem pecca-t- rum. Et exspcto re-surrecti- nem

+ k j j7HG h h+ 5gf d f d s + 3ds +a s f6h54s fh6GFD g5FDS t


mortu--rum. Et vi- tam vent-ri s-cu-li. A-

+ d3 SA s +
men.
+ +
69
Kyriale Romanum

Credo V.
XII. s.

IV.

C + h
6 g d d f 5 g f 3 d s + dDS s + g d f s
Redo in u-num De- um. * vel Credo in unum De-
d g i
+ h mh h h + g f g d +f g g + g g g g d d f u
um,* Patrem omnipotntem, factorem c-li et terr, vi-si-

+ g g g mh h h+ h h g f g 5gf+ 3ds + d f g g g f t
b-li-um mni-um, et invi-si-b-li- um. Et in unum Dmi-

+ d d f g+ h mh h h +h h g+ f g f d d z
num Je-sum Chri-stum, F-li-um De- i u-ni-ge-n-tum. Et

+ f g d g h m+h h h g f g + 5gf + 3ds f d f g g u


ex Patre na-tum ante mni- a s-cu- la. De-um de De-o,

+ g g + g g f d d f + g h + h+ g f 5gf 3ds d f u
lumen de lmi-ne, De-um ve-rum de De-o ve- ro. G-ni-

+ g g g d + f f d f g + d +g h mh h h u
tum, non factum, consubstanti--lem Pa-tri: per quem -

+ g f g 5gf 3ds + f d f +g g + f d f d f u
mni- a fa-cta sunt. Qui propter nos hmi-nes, et pro-pter

70
Kyriale Romanum

+ g g g g d + f g g h 5gf+ 3ds+ f d f g g g u
nostram sa-l-tem descndit de c-lis. Et incarna-tus est

+ g g d f g +h +mh h g f g+ 5gf+ 3ds mh 6hg f g u


de Spi-ri- tu Sancto ex Ma-ri- a Virgi-ne: Et homo fa-

+ + g5 f d3 s d f g+ g g g d + f g + h mh h h g f u
ctus est. Cru-ci-f-xus -ti- am pro no-bis: sub Pnti-o Pi-

+ g d mh h g + f g 5gf 3ds f + d f + g g g d f g h i
la-to pssus, et se-pultus est. Et re-surr-xit terti- a di- e,

+ mh h g f + 5gf 3ds s s f + d f + g h mh h h h u
secndum script-ras. Et ascndit in clum: sedet ad dx-

+ g f g d +f g g g g g +g g + g g f d d fu
te-ram Patris: Et -te-rum ventrus est cum gl-ri- a judi-

+ g h h g f + g 5 g f 3 d s d f + g h h + g f 5 g f 3 d s d z
c-re vi-vos et mrtu- os: cu-jus regni non e-rit i- nis. Et

+ f g g g g + g mh h h +h + h g f 5g d3 s d f u
in Sp-ri-tum Sanctum, Dminum, et vi-vi-i-cntem: qui ex

+ g g g g g g + h 5gf 3ds d + f +g g g g f d f f t
Patre, Fi-li-que proc- dit. Qui cum Patre et F-li- o simul
71
Kyriale Romanum

+ d f g h mh h + h g f 5gf 3ds +d +f g g g g h u
adora-tur, et conglo-ri-i-c- tur: qui lo-c-tus est per Pro-

+ 5gf 3ds f d + f g g + g g+ f +d mh h h h h g z
ph- tas. Et unam sanctam cath-li-cam et apost-li- cam

+ f g 5 g f 3 d s f + f d f g g + g g + d f f d f g i
Eccl-si- am. Conf-te-or unum baptsma in remissi- o-

+ h g f 5 g f 3 d s + d f g g g + g g + g g h g f g t
nem pecca-t-rum. Et exspcto re-surrecti- nem mortu--

+ d f g d f+ g h mh h h + h6GF+5gfzh6GFD s
rum. Et vi-tam vent-ri s-cu-li. ** A- men.

Credo VI.
XI. s.

IV.

C + 6 h g d f 5 g f 3 d s m+ j 7 h + g d f
Redo in u-num De-um. * vel Credo in unum De-
s d g i
+ h mh h h +h h gGF dDS d + 5gf +d 5gf 3ds g GF dDS r
um,* Patrem omnipo-tn-tem, facto- rem c-li et ter- r,

+ s + d g f d g +f d h h h+ g 5gf+ dDS s d 5gf d u


vi-si-b-li-um mni- um, et invi-si-b-li- um. Et in u-num
72
Kyriale Romanum

+ g f d s d + 5gf 3ds h +h + h h h h g 5gf dDS


Dminum Je-sum Chri-stum, F-li-um De- i uni-gen- tum.

+ s +d 5gf d 5gf 3ds+ + h h h h+ g + 5gf+ dDS f4 DS d f u


Et ex Patre na-tum ante mni- a s-cu- la. De- um de

+ 5gf + d 5gf d f g f + d s d + g5 f + d3 s h h gGF dDS


De- o, lumen de lmine, De-um ve- rum de De-o ve- ro.

+ f s d f + g5 f d f s d + f + g5 f d 5gf 3ds i
G-ni-tum, non factum, consubstanti--lem Pa- tri: per

+ h h h h g + 5gf dDS f4DS + d + f g g f d s t


quem mni- a facta sunt. Qui propter nos hmines, et

+ d f 5gf d +f 5gf 3ds h +h +h gGF dDS f4 DS d z


propter nostram sa-l-tem descndit de c- lis. Et in-

+ f g f d f + g f d 5gf 3ds + + h h h g 5gf dDS r


carna-tus est de Spi-ri- tu Sancto ex Ma-ri- a Virgi-ne:

+ h h g 5gf +dDS s d 5gf d +g f +d f 5gf d f u


Et homo factus est. Cruci-f-xus -ti- am pro no-bis: sub

+ g f d f 5gf 3ds + h h h g + 5gf + d DS f4DS d f 5gf t


Pnti- o Pi-la-to pssus, et se-pultus est. Et re-surr-
73
Kyriale Romanum

+ 3ds h h h h + h h h h +g GF +dDS s d 5gf d f u


xit ter-ti- a di-e, secndum script- ras. Et ascndit in

+ 5gf 3ds h h + h h h gGF dDS+ + d g f d f g f t


c-lum: sedet ad dxte-ram Pa- tris: Et -te-rum ventrus

+ d f g f d + s d 5gf d h + h + g 5gf dDS s d 5gf t


est cum gl-ri- a ju-di-c- re vi-vos et mrtu- os: cu-jus re-

+ 3ds h h gGF + dDS s d g +f d + g5 d g f t


gni non e-rit i- nis. Et in Sp-ri-tum Sanctum, Dmi-

+ +d h h h gGF+ dDS s d 5gf +d s d 5gf d gGF t


num, et vi-vi-i-cn- tem: qui ex Pa-tre, Fi-li-que pro- c-

+ dDS s d + 5gf d f g f d f + s +d f 5gf 3ds h h i


dit. Qui cum Patre et F-li- o simul adora- tur, et conglo-

+ h h +gGF dDS s + d g + f d + h+ + gGF dDS d 5gf d u


ri-i-c- tur: qui lo-c-tus est per Proph- tas. Et u-nam

+ 5gf d f g f+ 3ds h h h h+ h + h g 5gf dDS d u


sanctam cath-li-cam et apost-li- cam Eccl- si- am. Con-

+ g f d 5gf d +f 5gf d f s d +f 5gf + 3ds h gGF dDS r


f-te-or u-num baptsma in remissi- o-nem pecca-t- rum.
74
Kyriale Romanum

+ s +d 5gf d f s d +f 5gf 3ds + h +gG+F dDS d 5gf d z


Et exsp-cto re-surrecti- -nem mortu-- rum. Et vi- tam

+ f g d f d s + h6 gg5 fzhgg5 FD+ + +


vent-ri s-cu-li. ** A-men.

Sonderausgabe fr die
UNA VOCE
http: //www.una.voce.de
in Zusammenarbeit mit dem BLG
http: //www.indult-bonn.de

Omnia jura vindicabimus


Holger Peter Sandhofe
MMI dibus Bardorum

75

Vous aimerez peut-être aussi