Vous êtes sur la page 1sur 5

NAMA:.................................................... KELAS:.......................................

SEKOLAH MENENGAH KEBANGSAAN BAYAN LEPAS


11900 BAYAN LEPAS, PULAU PINANG

UJIAN KEMAJUAN 1/ 2017

PRINSIP PERAKAUNAN

TINGKATAN 4

1 JAM 30 MINIT

1. Calon mestilah menjawab semua soalan di dalam kertas pada ruangan yang disediakan

Disediakan oleh : Disahkan oleh:

....................................... ...................................
(HASMA BINTI NORDDIN ) (MOHAMMAD NAJMUDDIN B.ABDUL RAHMAN)
Ketua Panitia GKMP Bidang Teknik Vokasional

1. Berikan definisi perakaunan

a)_________________________________________________________________

_________________________________________________________________
(2 markah)
2. Apakah fungsi
i) Simpan Kira
___________________________________________________________________

___________________________________________________________________

ii) Perakaunan
___________________________________________________________________

___________________________________________________________________

(4 markah)

1
3. Lengkapkan kitaran perakaunan yang berikut

a) Dokumen perniagaan

Contoh: _____________________

h) Penyata Kewangan b) __________________________

i)___________________________ contoh: ____________________

ii)__________________________ _____________________

g) __________________________
c) __________________________
Akaun hasil dan belanja dipindahkan ke
Sistem______________________
Akaun Perdagangan dan Untung Rugi

d)___________________________
f)___________________________ Senarai baki bagi semua lejar
g)___________________________
untuk menguji ketepatan catatan
bergu

e)_______________________________

Urusniaga yang diselaraskan pada tarikh


imbangan

(12 markah)

4. Nyatakan subbidang perakaunan


a)________________________________________________________

b)________________________________________________________

c)________________________________________________________

d)________________________________________________________
( 4 markah)

2
5. Terangkan ciri-ciri kepimpinan seorang akauntan
a)_________________________________________________________________

___________________________________________________________________

b)_________________________________________________________________

___________________________________________________________________

c)_________________________________________________________________

___________________________________________________________________
( 6 markah)

6. Nyatakan kod etika Akauntan Profesional

Kod Etika Akauntan Profesional

a)_______________________ b) _______________________ c) _______________________

d)_______________________ e)_______________________

( 5 markah)

3
7. Lengkapkan jadual yang berikut
Badan Fungsi
Perakaunan
Memberi khidmat sokongan kepada ahli dan
a)____________________ pelajarnya sepanjang kerjaya dalambidang perakaunan
Memberi pendedahan tentang peraturan dan undang-
undang yang berkaitan dengan amalan perakaunan dan
etika perakaunan

Lembaga Piawaian b)________________________________________


Perakaunan Malaysia
(MASB) __________________________________________

c)________________________________________

__________________________________________

d)____________________ Memajukan profesion perakuanan melalui latihan dan


peperiksaan
Melatih dan melahirkan akauntan bertauliah
Melakukan penyelidikan dan pembangunan dalam
perakaunan

CIMA (Chartered Institute


of Management e)_________________________________________
Accountans)
__________________________________________

f)_________________________________________

__________________________________________

Menentukan kelayakan seseorang untuk menjadi


g)____________________ akauntan
_ Menawarkan latihan, pengajaran dan peperiksaan
kepada seseorang yang ingin menceburi profesion
perakaunan
Mengenakan peraturan atas amalan profesion
perakuanan

( 7 markah)

4
8. Lengkapkan tempat kosong dengan jawapan yang sesuai mengikut urutan sejarah
perakaunan dan perkembangannya.

Rekod perakaunan yang paling awal didapati di __________________ pada tahun


3500 SM. Catatan tersebut dibuat dalam bentuk __________________________
Pada tahun 400 SM, rekod perakaunan telah dibuat menggunakan
____________________ (kertas) dan ______________________(pen) di Mesir.

Sistem _______________________ bermula di Itali dan dipopularkan oleh


_____________________ pada abad ke-14 untuk memenuhi keadaan ekonomi
yang semakin berkembang.

Selepas _______________________di England pada abad ke-17 dan 18,


_____________________ telah diperkenalkan bagi memenuhi proses
pengeluaran firma yang berkembang pesat.

Jawatankuasa _______________________________________(IASC)ditubuhkan
pada tahun 1973 untuk menggalakkan penggunaan_________________________
dalam perakaunan.

( 10 markah)

~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~ KERTAS SOALAN TAMAT ~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~