Vous êtes sur la page 1sur 1

Akhlak mulia masyarakat sejahtera

1 Kita perlu menghulurkan kepada orang yang


bantuan lebih tua semasa
melintas jalan
raya.

2 Kita hendak membawa apabila menziarahi


buah tangan orang lain.

3 Kita perlu meminta izin sebagai tanda


dan hormat dan sopan
menundukkan apabila hendak
kepala melintas di
hadapan orang
yang lebih tua.

4 Kita harus membantu ibu supaya dapat


bapa meringankan
melakukan beban mereka.
kerja rumah

5 Kita perlu memberikan semasa bertemu


salam dengan orang yang
lebih tua.