Vous êtes sur la page 1sur 1

AWIT NG PAGHAHANGAD

O Diyos, Ikaw ang laging hanap


Loob koy Ikaw ang tanging hangad
Nauuhaw akong parang tigang na lupa
Sa tubig ng Yong pag-aaruga.

Ikay pagmamasdan sa dakong banal


Nang makita ko ang Iyong pagkarangal
Dadalangin akong nakataas aking kamay
Magagalak na aawit ng papuring iaalay.

Koro:
Gunita koy Ikaw habang nahihimlay
Pagkat ang tulong Mo sa tuwinay taglay
Sa lilim ng Iyong mga pakpak
Umaawit akong buong galak.

Aking kaluluway kumakapit sa Iyo


Kaligtasay tiyak kung hawak Mo ako
Magdiriwang ang hari, ang Diyos siyang dahilan
Ang sa Iyo ay nangako galak yaong makakamtan.
(Ulitin ang Koro)