Vous êtes sur la page 1sur 1

Ang ekonomiks ay agham na tumatalakay produksyon at distribusyon ng yaman ng bansa.

Ang ekonomiks ay agham-panlipunang tumatalakay sa kung paano maaaring maipluwensyiyahan


ang isang tao dahil sa sistema ng ekonomiya.
Ang ekonomiks ay agham-panlipunang tumatalakay sa pagpili ng likas na yaman kung saaan
sagana ang isang pamahalaan.
Ang ekonomiks ay isang agham na nag-aaral sa gawi ng taong may kinalaman sa ugnayan ng
pangangailangan at kakapusang may alternatibong gamit.
Ang ekonomiks ay pag-aaral ng sangkatauhan sa pangkakaraniwang pang-araw-araw na buhay.
Sinusuri nito ang bahagi ng kilos ng tao at pangkahalatang iniuugnay sa pagkakamit at paggamit ng
pangunahing pangangailangang materyal ng tao.
Ang ekonomiks ay ang pag-aaral kung paano tinustustusan ng tao o lipinan ang walang hanggang
pangangailangan at kagustuhan sa pamamagitan ng mahusay na alokasyon o pagbabaha-bahagi
ng pinagkukunang-yaman.

Ang kahalagahan ng ekonomiya ay napakaimoprtante dahil kung maganda ang ekonomiya ng


bansa ay maganda rin ang estado nito o lagay ng pananalapi at maraming investors, mga
negosyo ang asensado.

Ang pangunahing kahalagahan ng economics ay upang makatulong sa lipunan ng magpasya sa


mga pinakamahusay na laang-gugulin ng mga mapagkukunan. Ito rin ay tumutulong upang
magpasya sa mga tanong tulad ng kung ano upang makabuo ng, kung paano bumuo ng ito at
para kanino upang makabuo. Economics ay mahalaga dahil ito ay tumutulong sa lipunan
maunawaan kung ano ang nangyayari sa pinansyal at socially. Maaari kaming tumulong mula sa
paggawa ng parehong pagkakamali ng dalawang beses kung malaman namin economics at
paano Economics ay mahalaga upang mag-aral dahil halos lahat ng aming ginagawa ay tungkol
sa ekonomiya. Upang mahanap ang maraming mga trabaho, at gawin ang maraming mga
trabaho na kailangan mong malaman tungkol sa kung bakit at kung paano ekonomiya ang
gumagana. Pagpapaunlad ng ekonomiya ay mahalaga sa gayon na ang aming lipunan ay
maaaring patuloy na lumalaki at nagbabago, sa paggawa ng mga bagong advancements sa
parehong teknolohiya at industriya. Pag-unawa sa economics ay mahalaga Economic paglago ay
mahalaga dahil ito ay nagbibigay ng isang pundasyon para sa hinaharap ng lipunan. Unlad ng
ekonomiya ay maaaring mag-ambag sa advancements sa lahat ng mga patlang, na lumilikha ng
kapaki-pakinabang kinalabasan